Barometer van de informatiemaatschappij (2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barometer van de informatiemaatschappij (2015)"

Transcriptie

1 Barometer van de informatiemaatschappij (2015)

2 In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, heeft de Algemene Directie Economische Reglementering deze publicatie uitgegeven met de bedoeling de transparantie van de markt te waarborgen. De barometer herneemt het geheel van relevante Belgische en Europese indicatoren om de beleidsmakers in te lichten over de informatie- en communicatietechnologieën. Nota van de uitgever De Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de Algemene Directie Economische Reglementering wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de realisatie van deze barometer, en in het bijzonder de medewerkers van de Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium, het BIPT, CERT.be, FOD Financiën, de Federale Politie en DNS Belgium. U mag gegevens overnemen om ze in andere rapporten te gebruiken op voorwaarde dat u de bron duidelijk en nauwkeurig vermeldt. U kunt deze publicatie online raadplegen via: Rubriek Publicaties (in het menu bovenaan) > Soort publicatie Informatiemaatschappij > Titel Barometer van de informatiemaatschappij (2015). 2 U kunt ook een exemplaar ophalen in onze Infoshop FOD Economie : Adres: Vooruitgangstraat Brussel Openingsuren (alle werkdagen geopend): 9u tot 17u Contact: tel Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnummer: Tel.: Voor oproepen vanuit het buitenland: Tel.: Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Wettelijk depot: D/2015/2295/

3 Inhoud Inleiding 4 Huishoudens en individuen 6 Ondernemingen 20 E-commerce 32 E-government 43 Veiligheid 52 E-skills 62 Telecommunicatie en infrastructuur 67 ICT-sector 82 Internationale vergelijking 88 Besluit 103 Ontwikkeling van de belangrijkste indicatoren ( ) 106 Belangrijkste bronnen 115 Lijst met afkortingen 119 3

4 Inleiding 4 Het is voor mij een grote eer om u, net als ieder jaar, deze nieuwe uitgave van onze barometer van de informatiemaatschappij te presenteren was een prachtig jaar voor de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Het gebruik van ICT is een vast onderdeel geworden in onze dagelijkse activiteiten. Overal in het beroepsleven wordt er gebruik van gemaakt en ook daarbuiten drukt deze technologie steeds verder zijn stempel, vooral in de interactie tussen individuen en de interactie tussen burgers en overheid. Dit jaar hebben wij de schijnwerper gericht op de nieuwe tendenties geboden door de informatica in de cloud (cloudcomputing). Deze barometer verschaft ook een beeld van de ontwikkeling die de informatiemaatschappij in België doormaakt, en licht de essentiële Europese doelstellingen toe die zijn vastgesteld in het kader van de Digital Agenda for Europe. De belangrijkste onderwerpen zijn uiteengezet in negen hoofdstukken. De eerste twee beschrijven de ICT-apparatuur en het gebruik hiervan door de burgers en ondernemingen; ook wordt hierin toegelicht waar onze focus ligt met betrekking tot cloudcomputing. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de elektronische handel vanuit het gezichtspunt van de consument en de ondernemingen. In hoofstuk vier leest u een analyse van de elektronische overheidsdiensten, met in hoofdstuk vijf het vraagstuk van de cyberveilig-

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." heid, een actueel onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. Hoofdstuk 6 richt zich op de digitale vaardigheden, d.w.z. hoe individuen met hulpbronnen en ICT-technologie omgaan, hetzij in de particuliere omgeving of in de beroepswereld. Hoofdstuk 7 behandelt de aspecten van de infrastructuur van telecommunicatie, de marktwaarneming door de gebruikers en een vergelijking van de tarieven voor ondernemingen, en in hoofdstuk 8 vindt u een analyse van de economische aspecten van de ICT-sector in België. Hoofdstuk 9 plaatst de prestaties van België in een internationaal perspectief. België heeft ongetwijfeld een gunstige positie, vooral op het gebied van de dichtheid en kwaliteit van de telecominfrastructuur. Het is daarom wenselijk deze gunstige situatie volledig te benutten om alle deelnemende partijen in de informatiemaatschappij aan te moedigen gebruik te maken van de toepassingen en diensten van ICT en deze te ontwikkelen. In dit kader zou het nationale plan Digital Belgium ook kunnen bijdragen aan een verdere versterking van de ICT-ontwikkeling in België. Door het samengaan van de verschillende synergieën en vooral het delen van de kennis, hoop ik dat wij samen een welvarend digitaal België kunnen opbouwen, waar wij allen profijt van hebben. Veel leesgenot! 5 Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité

6 Huishoudens en individuen De informatie- en communicatietechnologieën (ICT) hebben een belangrijke plaats in onze dagelijkse omgeving en deze tendens stijgt elk jaar meer. Deze maken deel uit van het merendeel van de beroeps- en particuliere activiteiten en wel zodanig dat het bezit en het gebruik van de hiervoor benodigde apparatuur en de kennis hiervan onontbeerlijk worden. 6 In 2014 was 84 % van de huishoudens in België in het bezit van een computer en beschikte 83 % over een internetverbinding. Een overweldigende meerderheid had een internetbreedbandverbinding (98 %). De grotere penetratiegraad van de interactieve digitale televisie wordt nog eens bevestigd, want in 2014 heeft 64 % van de huishoudens een digitale televisie. In België gebruikt 31 % van de individuen in de leeftijd tussen 16 en 74 jaar een opslagruimte op internet of cloudcomputingdiensten voor particuliere doeleinden. Opmerking vooraf De cijfers over de huishoudens en individuen waarbij de vermelding Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen staat, hebben betrekking op huishoudens met minstens één persoon in het huishouden tussen 16 en 74 jaar, en op individuen tussen 16 en 74 jaar oud. Overal in de barometer waar de benaming Belgische huishoudens en Belgen of Belgisch wordt gebruikt (met verwijzing naar de huishoudens en/of individuen), wordt verwezen naar de huishoudens in België en de inwoners van België, waaronder wordt verstaan, volgens de enquêtes, de bevolking tussen 16 en 74 jaar oud of de bevolking vanaf 15 jaar. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Europese doelstellingen Voor huishoudens en individuen zijn er in de Digitale Agenda van Europa (DAE) een aantal doelstellingen vastgelegd, tegen 2015: verhoging van het regelmatige internetgebruik (a) van 60 % tot 75 %, tegen 2015 [de cijfers gebruikt voor de vertreksituatie dateren uit 2009]; verhoging van het regelmatige internetgebruik van 41 % tot 60 % voor de achtergestelde bevolkingsgroepen (b) [de cijfers gebruikt voor de vertreksituatie dateren uit 2009]; halvering van het deel van de bevolking dat nog nooit heeft geïnternet tegen 2015 (tot 15 %) [vertreksituatie: in 2009 had 30 % van de individuen van 16 tot 74 jaar nog nooit geïnternet]. (a) Onder regelmatig internetgebruik wordt verstaan: minstens één keer per week. (b) In deze groep van de bevolking zitten de mensen die aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen: in de leeftijdscategorie jaar, laag opleidingsniveau en/of niet actief op de arbeidsmarkt (werkloos, inactief of gepensioneerd). Bron: Een digitale agenda voor Europa, Com (2010) 245 definitief/2. ICT-uitrusting (huishoudens) 7 Beschikbaarheid van de computer In 2014 beschikte 84 % van de Belgische huishoudens over ten minste één computer. Dit aandeel ligt twee procentpunt hoger dan in Verder ligt dit cijfer hoger (95 %) bij huishoudens met kinderen, die een stimulans zijn om een computer in huis te hebben. Tabel 1.1. Beschikbaarheid van de computer in de huishoudens Huishoudens (in %) Totaal zonder kinderen met kinderen Een of meerdere computers in het huishouden Exact één computer in het huishouden Meer dan één computer in het huishouden Geen computer in het huishouden Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.

8 8 Beschikbaarheid van interactieve digitale televisie (idtv) 64 % van de huishoudens beschikt in 2014 over een digitale televisie ten opzichte van 61,5 % het jaar daarvoor. Het steeds grotere succes van groepsaanbiedingen verklaart gedeeltelijk deze stijging van het aantal digitale televisies; deze wordt namelijk als lokartikel beschouwd in het kader van de aanbiedingen. Tabel 1.2. Beschikbaarheid van idtv in de huishoudens (in %) Huishouden met een verbinding voor interactieve digitale televisie 61,5 64 Huishouden zonder verbinding voor interactieve digitale televisie 37,8 36 NB. Bepaalde categorietotalen kunnen kleiner zijn dan 100 % ten gevolge van niet-respons bij de geënquêteerden. Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen ( ), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. Apparaten met internetverbinding Hoewel het cijfer enigszins terugloopt, blijft de computer, of het nu een desktop of notebook is, met een aandeel van 97 % verreweg het apparaat dat in 2014 het meest op internet was aangesloten. De notebook maakt veel vaker internetverbinding (77 %) dan de desktopcomputer (50 %). Tussen 2013 en 2014 maakte de smartphone een sprong van meer dan 10 procentpunt naar 57 %. Hetzelfde geldt voor de tablet die een doorbraak heeft gekend van ruim 12 procentpunt. De ontwikkeling van aangesloten mobiele apparaten onderstreept en versterkt de tendens van de digitale methode onderweg die ook al vorig jaar werd geconstateerd. De aangesloten digitale televisie maakte ook een belangrijke stijging door van ruim 4 procentpunt en wordt vastgesteld op 14 %. Grafiek 1.1. Apparaten met internetverbinding in huishoudens die een internetvebinding hebben Desktopcomputer (vaste computer), laptop, notebook of netbook (*) Laptop, notebook of netbook Gsm, smartphone, tablet of handcomputer (*) Gsm of smartphone Desktopcomputer Tablet (bv. ipad) Spelconsole Televisie met mogelijkheid tot en en/of surfen (smart-tv) Mediaspeler E-reader Handcomputer (pda, palmtop,...) (*) Groepering van andere benamingen. 6 % 3 % 1 % 14 % 14 % 41 % 50 % 57 % 65 % 77 % Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. 97 % FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Verbinding met het internet 83 % van de huishoudens beschikt in 2014 over een internetverbinding, een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van De huishoudens met kinderen tonen een aanzienlijk hoger aandeel met 94 % tegenover 78 % voor de kinderloze huishoudens. Grafiek 1.2. Type internetaansluiting van de huishoudens met internetverbinding Breedbandverbinding (DSL, kabel, satelliet, 3G, UMTS,...) (*) Andere breedbandverbinding dan DSL (kabel, satelliet, 3G, UMTS,...) 58% 98% Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. ADSL, VDSL, SHDSL of ander DSL-type (snel internet via de telefoonlijn) 57% Type internetaansluiting 98 % van de huishoudens met een internetverbinding maakt gebruik van een vaste breedbandverbinding. De mobiele breedbandverbindingen zetten hun stijging voort met 22 %, 3 procentpunt hoger dan in De dalende tendens van DSL-verbindingen blijft zich voortzetten dit jaar, met een aandeel van 57 % ten opzichte van 61 % in Mobiele breedbandverbinding (a) van een gsm-netwerk via een gsm, smartphone of ander apparaat (b) Inbelverbinding via een gewone telefoonlijn of ISDN Uitsluitend inbelverbinding of mobiele smalbandverbinding (*) 2% 1% 22% 9 (a) Ten minste 3G, bv. UMTS, LTE, mobiele WiMAX. (b) desktop, laptop, tablet (*) Groepering van andere benamingen. Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

10 Redenen om thuis internettoegang te hebben De wens om thuis informatie te krijgen, blijft verreweg de voornaamste reden van de huishoudens om zich uit te rusten met een internetverbinding thuis, namelijk 62 %. en chatten, en ook e-banking, zijn fors gestegen, namelijk met 34 % en 29 %. Hierbij moet worden opgemerkt dat ondanks dat deze een sterke tendens vertonen in de informatiemaatschappij, de rubrieken e-government, telewerk en e-commerce achteraan komen in de rangschikking van redenen waarom huishoudens sinds kort een internetverbinding hebben (maximaal 12 maanden). Tabel 1.3. Redenen om thuis internettoegang te hebben (% huishoudens die sinds max. 12 maanden een internetverbinding hebben) Voor informatie thuis 63,2 61,7 10 Voor of chat 28,7 33,6 Voor e-banking 24,2 29,2 Mee begrepen in totaalpakket van digitale televisie of telefonieabonnement 21,0 21,3 Voor ontspanning 15,2 17,2 Eenvoudiger geworden om in huis te halen 14,7 15,1 Iedereen heeft tegenwoordig internet 14,3 15,0 Goedkoper geworden om in huis te halen 13,1 14,1 Voor e-government 9,4 8,2 Voor telewerk 7,3 5,1 Voor e-commerce 5,3 4,7 Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen ( ), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Redenen om thuis geen internettoegang te hebben 17 % van de Belgische huishoudens beschikt in 2014 niet over een internetverbinding thuis. Van deze huishoudens vindt 44 % dit niet nuttig. 29 % vindt dat zij de vaardigheden missen voor het gebruik hiervan. De dalende tendens van dit cijfer (minder dan 3 procentpunt ten opzichte van 2013) is stimulerend vanuit het gezichtspunt van de digitale kloof. De bezwaren in verband met kosten worden vaak aangehaald, namelijk 25 % van de huishoudens die niet over een internetverbinding thuis beschikt, geeft aan dat de kosten van het materiaal te hoog zijn en 21 % vindt de internetverbindingskosten te hoog. Tabel 1.4. Redenen om thuis geen internettoegang te hebben (% huishoudens die geen internetverbinding hebben) Internet is niet nodig 44,5 43,7 Vaardigheden ontbreken 32,0 28,8 Het materiaal is te duur 24,8 25,3 Verbindingskosten te hoog 19,5 20,8 Elders toegang 11,9 11,0 Bezorgdheid om privacy of veiligheid 8,4 8,2 Wil geen internet 4,6 6,8 Fysieke of zintuiglijke handicap 2,5 3,3 Geen breedbandinternet beschikbaar in de buurt waar het huishouden woont 0,3 0,6 Andere reden 14,0 11 Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen ( ), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

12 Huishoudens en individuen ICT-uitrusting (individuen) 12 Gebruiksfrequentie van de computer (tijdens de laatste drie maanden) 83 % van de Belgen die in de afgelopen drie maanden gebruik maakte van een computer, doet dit dagelijks of nagenoeg dagelijks. 14 % maakt hier wekelijks gebruik van. De leefstijdsfactor heeft invloed op de gebruiksfrequentie in de uiterste categorieën. Zo gebruikt 89 % van de jarigen dagelijks een computer, terwijl slechts 73 % van de individuen tussen jaar dit doet. Het intensieve gebruik van de computer staat in verband met het opleidingsniveau: onder de dagelijkse gebruikers heeft 92 % een hoog opleidingsniveau en slechts 72 % een laag opleidingsniveau. Grafiek 1.3. Gebruiksfrequentie computer (% individuen die tijdens de laatste drie maanden een computer gebruikten) 2% 1% 14% Elke dag of bijna elke dag Minstens één keer per week, maar niet elke dag Minstens één keer per maand, maar niet elke week Minder dan één keer per maand NB. De totalen van sommige categorieën kunnen lager zijn dan 100 %, hetgeen te wijten is aan het ontbreken van een antwoord van een aantal respondenten op de betreffende vraag. Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. 83%

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Regelmatig internetgebruik door individuen 83 % van de Belgen maakt regelmatig gebruik van het internet, d.w.z. Belgen maken ten minste een keer per week internetverbinding, ten opzichte van 75 % van het gemiddelde in de EU. Driekwart van de Europeanen gebruikt regelmatig het internet. De EU voldoet hiermee een jaar eerder aan een van de doelstellingen van de DAE, die erop gericht is dat tegen % van de individuen van de EU regelmatig internet gebruikt. België voldoet aan deze doelstelling sinds Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), Eurostat. Regelmatig internetgebruik door individuen in de achtergestelde groepen Benadeelde personen of kansarme individuen, zoals de Europese Commissie dit stelt, zijn de hoofdcategorieën van de bevolking die het slachtoffer zijn van de digitale kloof. De Europese Commissie beschouwt een individu als kansarm als deze ten minste over één van de volgende kenmerken beschikt: tussen 55 en 74 jaar oud zijn, een laag opleidingsniveau hebben, werkloos, inactief of gepensioneerd zijn. De DAE stelt zich ten doel dat 60 % van de bevolking uit de kansarme categorieën tegen 2015 regelmatig het internet gebruikt. België voldoet al enkele jaren aan deze doelstelling en maakt een ontwikkelingsgroei door: in 2014 maakte 72 % van de bevolking uit de kansarme categorieën regelmatig gebruik van het internet, een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. Digitale kloof (internet) Hier wordt in overeenstemming met de doelstelling van de DAE de digitale kloof gemeten aan de hand van het aantal individuen van 16 tot 74 jaar dat nooit het internet heeft gebruikt. In 2014 had 13 % van FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen de individuen uit deze leeftijdsgroep in België nooit gebruik gemaakt van het internet. Dit cijfer betekent een daling van 2 procentpunt ten opzichte van Na een status quo in 2012 en 2013, lijkt de achterstand van de digitale kloof zich weer te herstellen. Volgens nadere gegevens zijn de leeftijd, het opleidingsniveau en in mindere mate het geslacht, de factoren die het risico verhogen om het slachtoffer te worden van de digitale kloof. Zo is binnen de groep van de niet-internetgebruikers de leeftijdsgroep van jaar het meest vertegenwoordigd met 43 %. Hiertegenover bevindt slechts 3 % van de niet-internetgebruikers zich in de leeftijdsgroep van jaar. Het opleidingsniveau is ook een discriminerende factor, omdat 28 % van de individuen die nooit het internet hebben gebruikt, een laag opleidingsniveau heeft ten opzichte van slechts 2 % met een hoog opleidingsniveau. Tot slot zijn 14 % van de internetgebruikers vrouwen, en 12 % mannen. Grafiek 1.4. Percentage individuen die nog nooit internet gebruikten, per leeftijdscategorie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar jaar jaar jaar jaar jaar Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen ( ), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. 13

14 Internetgebruik: doeleinden De drie belangrijkste activiteiten die de Belgen op het internet uitvoeren zijn: en (91 %), zoeken naar informatie over goederen of diensten (84 %) en e-banking (72 %). Activiteiten gelinkt aan lezen en/of downloaden van audiovisuele of informatieve inhoud nemen een belangrijke plaats in, samen met spelletjes, foto s, films of muziek (65 %), actualiteitensites op het internet (62 %) en e-radio (28 %). Volgens de internetgebruikers hebben de activiteiten gelinkt aan communicatie voornamelijk betrekking op de communicatie via de sociale netwerken (62 %) en telefonische oproepen via het internet (42 %), evenals de publicatie of het delen van een inhoud die de internetgebruiker zelf opmaakt op een website (26 %). Tabel 1.5. Activiteiten gelinkt aan het internet (% individuen die internet gedurende de laatste drie maanden gebruikten) 14 Versturen/ontvangen van s 91 Opzoeken van informatie over goederen of diensten 84 Internetbankieren 72 Lezen/downloaden van spelletjes, foto s, films of muziek 65 Deelnemen aan sociale netwerken (bv. Facebook, Twitter, MySpace, Skyrock, Netlog) (een gebruikersprofiel aanmaken, berichten versturen of een andere inbreng aan een of meerdere sociale netwerken) 62 Lezen van actualiteitensites/kranten/tijdschriften/informatieve tijdschriften 62 Toegang krijgen tot diensten ten aanzien van reizen en/of logies 52 Telefonische oproepen of videoberichten 42 Luisteren naar webradio 28 Een inhoud publiceren die door de internetgebruiker zelf is gemaakt op een website, teneinde deze te delen 26 Verkoop van goederen of diensten 23 Via een website een afspraak maken met een arts, een paramedicus of een andere gezondheidsspecialist 22 Spelen van onlinespelletjes met anderen 17 Aanmaken van websites of blogs 7 Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Cloudcomputing De in dit hoofdstuk genoemde cijfers hebben betrekking op individuen tussen 16 en 74 jaar die in de afgelopen drie maanden internet hebben gebruikt. Gebruik van cloudcomputingdiensten door individuen Grafiek 1.5. Gebruikgemaakt van opslagruimte op het internet (cloudcomputing), om privéredenen, tijdens de laatste drie maanden (in % van individuen tussen 16 en 74 jaar die het internet gedurende de laatste drie maanden gebruikt hebben) 69% Ja Nee 72% Cloudcomputing betekent het op afstand opslaan van gegevens (zoals tekstbestanden, afbeeldingen en filmpjes) en software op computers; de gebruikers kunnen vervolgens met een toestel naar keuze via internet toegang tot deze gegevens krijgen. Bron: 31% 27% 15 In 2014 maakte in België 31 % van de individuen tussen 16 en 74 jaar gebruik van opslagruimte op het internet of van cloudcomputingdiensten voor privédoeleinden. Onze score is hoger dan het gemiddelde in de EU (27 %). De gebruiksgraad van deze diensten hangt samen met het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de individuen. BE Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat. EU Elektronisch delen van documenten om privéredenen FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen Het elektronisch delen van documenten, foto s, muziek, video s of andere bestanden om privéredenen gebeurt voornamelijk via het versturen van s met bijlagen (46 %). Ook wordt vaak gebruikgemaakt van de persoonlijke internetsites (zoals blogs) en de sociale netwerken (31 %). 24 % van de individuen deelt inhoud op andere wijze dan via of het internet; bijvoorbeeld door middel van een USB-stick of bluetooth-technologie. Eén individu op vijf (21 %) gebruikt cloudcomputing voor het delen van inhoud.

16 Tabel 1.6. Documenten, afbeeldingen, muziek, video s of andere bestanden elektronisch delen met anderen tijdens de laatste drie maanden, om privéredenen (in % van individuen tussen 16 en 74 jaar die het internet gedurende de laatste drie maanden gebruikt hebben) Door gebruik te maken van s met bijlagen 46 Heeft tijdens de laatste drie maanden om privéredenen niet-elektronische documenten, afbeeldingen, muziek, video s of andere bestanden met anderen gedeeld 39 Via persoonlijke websites (bv. blogs) of sociaalnetwerksites (bv. Facebook) 31 Op een andere manier dan door gebruik te maken van s of het internet (bv. door middel van een USB-stick, een dvd of bluetooth) 24 Aan de hand van opslagruimte op het internet of onlinediensten om bestanden te delen (cloudcomputing) (bv. Google Drive, Dropbox, Windows SkyDrive/OneDrive, Picasa, Flickr) Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. Type opgeslagen of gedeelde bestanden om privéredenen Het soort bestanden waarvoor opslagruimte op het internet of cloudcomputingdiensten gebruikt worden, geeft aan dat het merendeels gaat om foto s (77 %), gevolgd door bestanden voor tekstverwerking, rekenbladen of elektronische presentaties (50 %) en muziek (30 %). Tabel 1.7. Soort bestanden waarvoor tijdens de laatste drie maanden, om privéredenen, opslagruimte op het internet of onlinediensten (cloudcomputing) gebruikt werden om deze op te slaan of met anderen te delen (in % van individuen tussen 16 en 74 jaar die het internet gedurende de laatste drie maanden gebruikt hebben) Foto s 77 Tekstverwerkingsbestanden, rekenbladen (spreadsheetbestanden) of elektronische presentaties 50 Muziek 30 Video s (met inbegrip van films en televisieprogramma s) 23 Digitale boeken (e-books) of digitale tijdschriften (e-magazines) 11 Andere 18 Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Betaling voor de opslag of het delen van documenten om privéredenen De individuen die gebruik maken van de opslag op het internet of cloudcomputing, maken voor een overgrote meerderheid (90 %) gebruik van diensten waarvoor zij niet betalen. Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. Redenen voor het gebruik van opslagruimte op het internet of cloudcomputingdiensten om privéredenen 59 % van de gebruikers van deze diensten nemen hier hun toevlucht toe vanwege de flexibiliteit die deze bieden voor het verkrijgen van toegang tot opgeslagen inhoud vanuit verschillende computers en op verschillende plaatsen. Een andere stimulans voor 55 % van de gebruikers is het delen van inhoud. Eén op de twee gebruikers geeft als argument de bescherming tegen het eventuele kwijtraken van gegevens (49 %). Tabel 1.8. Redenen om tijdens de laatste drie maanden, om privéredenen, opslagruimte op het internet of onlinediensten (cloudcomputing) te gebruiken om documenten, afbeeldingen, muziek, video s of andere bestanden op te slaan of met anderen te delen (in % van individuen tussen 16 en 74 jaar die het internet gedurende de laatste drie maanden gebruikt hebben) 17 Om bestanden vanop meerdere apparaten of plaatsen te kunnen gebruiken 59 Om meer geheugenruimte te kunnen gebruiken 55 Bescherming tegen gegevensverlies 49 Om gemakkelijk bestanden met anderen te kunnen delen 26 Toegang tot grote verzamelingen muziek, televisieprogramma s of films 12 Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

18 Redenen om geen gebruik te maken van opslagruimte op het internet voor privéredenen Van de individuen die op de hoogte zijn van de opslagdiensten op internet, maar deze niet gebruiken, noemt 53 % het bewaren van bestanden op andere apparatuur zoals een pc, een notebook, een tablet of een smartphone. Opgemerkt dient te worden dat kwesties van veiligheid, de bescherming van het privéleven en vertrouwelijkheidsargumenten een belangrijke zorg zijn. Zo gebruikt 35 % van de individuen deze diensten niet om veiligheidsredenen, en ter bescherming van het privéleven. Bovendien heeft 19 % geen vertrouwen in de dienstverleners hiervan. Tabel 1.9. Redenen om tijdens de laatste drie maanden, om privéredenen, geen gebruik te maken van diensten die opslagruimte op het internet voorzien (in % van individuen tussen 16 en 74 jaar die het internet gedurende de laatste drie maanden gebruikt hebben) Bewaart bestanden op een of meerdere eigen apparaten of op een account of slaat zelden of nooit bestanden op (*) Bewaart bestanden op een of meerdere eigen apparaten (zoals een pc, laptop, tablet of smartphone) 53 Deelt bestanden met anderen op een andere manier dan via opslagruimte op het internet of deelt helemaal geen bestanden met anderen (*) 38 Is bezorgd om de privacy of veiligheid 35 Slaat zelden of nooit bestanden op 25 Deelt bestanden met anderen op een andere manier dan via opslagruimte op het internet (bv. via , via sociale media, door middel van een USB-stick) 25 Weet onvoldoende of niet hoe zo n opslagruimte op het internet te gebruiken 24 Heeft geen of onvoldoende vertrouwen in de onlinedienstverleners (providers) 19 Deelt helemaal geen bestanden met anderen 13 Bewaart bestanden op een account 12 Andere redenen 6 (*) Bundeling van andere items. Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Problemen ondervonden bij het gebruik van opslagdiensten op het internet of cloudcomputing Een grote meerderheid (60 %) van de gebruikers van deze diensten ondervinden hier geen problemen bij. De problemen die worden ondervonden hebben voornamelijk betrekking op technische aspecten zoals langzame toegang of werking (27 %), incompatibiliteit tussen de verschillende apparatuur of bestandsformaten (14 %) en technische problemen met de server (12 %). Gelukkig worden problemen gelinkt aan inbreuk op de veiligheid en het privéleven maar weinig genoemd. Tabel Problemen ondervonden bij het gebruik tijdens de laatste drie maanden, om privéredenen, van opslagruimte op het internet of onlinediensten (cloudcomputing) om documenten, afbeeldingen, muziek, video s of andere bestanden op te slaan of met anderen te delen (in % van individuen tussen 16 en 74 jaar die het internet gedurende de laatste drie maanden gebruikt hebben) Geen problemen ondervonden 60 Trage toegang of werking 27 Incompatibiliteit tussen verschillende apparaten of bestandsformaten 14 Technische problemen met de server (bv. de dienst was niet beschikbaar) 12 Moeilijkheden om bestanden van de ene naar de andere onlinedienstverlener (provider) te verplaatsen 5 De contractuele bepalingen en voorwaarden van de onlinedienstverlener (provider) zijn onduidelijk of moeilijk te begrijpen 5 Blootstelling van gegevens aan derden ten gevolge van veiligheidsproblemen of een inbreuk 3 Onrechtmatig gebruik van persoonlijke informatie door de onlinedienstverlener (provider) 2 Andere problemen 6 19 Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2014), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium. FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

20 Ondernemingen 95,7 % 42,6 % van de Belgische ondernemingen heeft breedband (vast of mobiel); dit aandeel is bijna 100 % in de grote ondernemingen. van de Belgische ondernemingen gebruikt snelle breedband ( 30 Mbps), tegenover 23,5 % van de Europese ondernemingen. De ultrasnelle breedband ( 100 Mbps) wordt gebruikt door 16,9 % van de Belgische ondernemingen, tegenover 9,5 % op Europees niveau. 20 Het gebruik van een mobiele breedbandverbinding (3G of 4G) door de Belgische ondernemingen is in twaalf maanden in belangrijke mate gestegen, namelijk van 56,9 % in 2013 naar 65,7 % in Op dezelfde wijze is het gebruik van de mobiele smalbandverbindingen niet gedaald, deze is zelfs nog veelal aanwezig in onze bedrijven (56,7 %). 21,2 % (18,6 %). Opmerking vooraf van de Belgische ondernemingen koopt cloudcomputingdiensten, oftewel een aandeel dat hoger ligt dan het Europese gemiddelde De hieronder opgenomen cijfers waarbij de bronvermelding Bron: Enquête Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen staat, hebben betrekking op ondernemingen die minstens tien personeelsleden in dienst hebben. Hun indeling naar grootte ziet er als volgt uit: kleine ondernemingen (10-49 werknemers), middelgrote ondernemingen ( werknemers), grote ondernemingen (250 werknemers of meer). Voor de enquête over het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) en e-commerce in ondernemingen heeft de AD Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie eveneens onderzoek gedaan bij miniondernemingen (5 tot 9 werknemers). FOD Economie - Barometer - Ondernemingen

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Brussel, 10 september 2014 De FOD Economie publiceert vandaag zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij.

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2013)

Barometer van de informatiemaatschappij (2013) Barometer van de informatiemaatschappij (2013) Nota van de uitgever De Algemene Directie van Telecommunicatie en Informatiemaatschappij wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de realisatie van

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2014)

Barometer van de informatiemaatschappij (2014) Barometer van de informatiemaatschappij (2014) In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Bronvermelding

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Bronvermelding Bronvermelding GEZINNEN EN INDIVIDUEN Bl. 6 ICT-uitrusting - Huishoudens (tabel) Bl. 7 Apparaten met internetverbinding in het huishouden (grafiek) Beschikbaarheid van interactieve digitale televisie (idtv)

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014)

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij 16 tot 74 jaar HUISHOUDENS & INDIVIDUEN 1 Huishoudens met internetverbinding 2010-2014 2014 73% 80% 83% 2010 2011 2012 2013 2014 Individuen die nog nooit internet

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de Barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2013)

Barometer van de informatiemaatschappij (2013) Barometer van de informatiemaatschappij (2013) Nota van de uitgever De Algemene Directie van Telecommunicatie en Informatiemaatschappij wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de realisatie van

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58%

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen Huishoudens Geïsoleerde personen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Computer Internet Individuen Individuen die behoren tot de achtergestelde bevolkingsgroepen

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Hoofdstukken van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie,

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Eerste zes maanden van 2015 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België

Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België BIJLAGE 1: INDIVIDUEEL GEBRUIK VAN COMPUTERS EN INTERNET gebruik van computer tijdens de laatste drie maanden Totaal 67% 71% 70% 60% mannen 70%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2015

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2015 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III - Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Enquête naar het

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2016

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2016 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III - Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Enquête naar het

Nadere informatie

ICT- EN INTERNETGEBRUIK BIJ HUISHOUDENS

ICT- EN INTERNETGEBRUIK BIJ HUISHOUDENS Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Vak in te vullen door de enquêteur:

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2012)

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Barometer van de informatiemaatschappij (212) Nota van de uitgever De reproductie van gegevens om ze te gebruiken in andere rapporten is toegelaten op voorwaarde dat de bron duidelijk en nauwgezet wordt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 01.01.2016 De studie werd afgesloten op 26 mei 2016. Auteurs zijn: Jean-Paul Theunissen, Mathias Ingelbrecht, Peter Van Herreweghe FOD Economie,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2012)

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Barometer van de informatiemaatschappij (212) Nota van de uitgever De reproductie van gegevens om ze te gebruiken in andere rapporten is toegelaten op voorwaarde dat de bron duidelijk en nauwgezet wordt

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2017

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2017 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III - Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Enquête naar het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Ger Sleijpen beschikken over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat jongeren bij niet-westerse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM monitor 2014 2015 09/03/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België - Belgique

Nadere informatie

De Belg gaat op reis en hij neemt mee zijn internet

De Belg gaat op reis en hij neemt mee zijn internet Nieuwsflash De Belg gaat op reis en hij neemt mee zijn internet Belg voelt zich ongemakkelijk zonder internet op vakantie Man checkt stiekem werkmails op het toilet tijdens vakantie Kinderen surfen zo

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 Armoede-indicatoren in België in 2016 (EU-SILC) Werklozen, eenoudergezinnen en huurders meest kwetsbaar voor armoede Vandaag publiceert de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk

Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk Inkomsten uit e-commerce bedragen 109 miljard euro Aan superlatieven geen gebrek als we de e-commerce van het Verenigd Koninkrijk moeten kwalificeren!

Nadere informatie

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer ICT bedrijvigheid in de stad Aandeel van de ICT sector in de stad ICT en content bedrijven op totaal aantal vestigingen ICT en content werkgelegenheid op totale werkgelegenheid 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 0.1.01.2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Het verloop van de kostprijs van een zichtrekening tussen 2011 en 2015... 2 2.1. Methode... 2 2.2.

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands FL4 Cross border access to content online NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

Statistieken over de informatie- en communicatietechnologie (ICT) Enquête bij de Belgische bevolking

Statistieken over de informatie- en communicatietechnologie (ICT) Enquête bij de Belgische bevolking Statistieken over de informatie- en communicatietechnologie (ICT) Enquête bij de Belgische bevolking De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie.

Nadere informatie

3. Mappen en bestanden in de cloud

3. Mappen en bestanden in de cloud 75 3. Mappen en bestanden in de cloud U heeft tot nu toe gewerkt met het opslaan van uw bestanden op de harde schijf van uw computer. Echter er zijn ook diverse programma s en diensten waarmee u uw bestanden

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf 2015-2016 & Universum 21/09/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

BEZINT VOOR GE U BINDT

BEZINT VOOR GE U BINDT BEZINT VOOR GE U BINDT telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken! Welk soort gebruiker bent u? Bepaal stap voor stap uw gebruikersprofiel. Vooraleer u de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,

Nadere informatie

Wanneer je de Apps installeert via de Ipad, vergeet ze dan zeker niet te synchroniseren via itunes met je pc of omgekeerd.

Wanneer je de Apps installeert via de Ipad, vergeet ze dan zeker niet te synchroniseren via itunes met je pc of omgekeerd. Interessante Apps voor de ipad! Wat zijn Apps? Apps = Applications (toepassingen) Applicaties voor mobiele telefoons (iphone) en tablets (ipad) met internetverbinding. Deze Apps zijn verkrijgbaar via de

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017)

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Nota van de uitgever De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2014 2 Aantal nieuwe.be-registraties 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 264.930 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolutie van de.be-domeinnamen 736.498

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

01. Cookiewet en mobiele apps

01. Cookiewet en mobiele apps WHITEPAPER IN 5 MINUTEN J U L I 2 0 1 2 01. Cookiewet en mobiele apps Op 5 juni 2012 trad in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet in gang. Artikel 11.7a uit deze wet is in de volksmond vooral Telecommunicatiewet

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Connect USB-stick

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Connect USB-stick Verkorte handleiding Vodafone Mobile Connect USB-stick Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe USB-stick*. In deze verkorte handleiding vertellen wij u hoe u snel aan de slag kunt met het modem en

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Country factsheet - Mei 2015. Polen

Country factsheet - Mei 2015. Polen Country factsheet - Mei 2015 Polen Polen, dat in het hart van Centraal-Europa ligt, heeft de voorbije jaren een sterk economisch parcours afgelegd. Met positieve gevolgen voor de e-commerce. Dat bewijzen

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie