Gezonde business met duurzaam renoveren: Elst 7 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezonde business met duurzaam renoveren: Elst 7 juli 2015"

Transcriptie

1 Gezonde business met duurzaam renoveren: Elst 7 juli 2015 Uitwerking workshops workshop GROEN (o.l.v. Astrid van de Laar) De groep bestaat voor ongeveer de helft uit bedrijven en de andere helft uit gemeenten en (advies)bureaus. Er is frustratie over de lage bereidheid van burgers om te investeren in energiemaatregelen. Sommige deelnemers stellen dat het overheidsbeleid erg wisselvallig en bureaucratisch is, wat niet bevorderend is voor de vraag. De klanten staan niet voor de deur maar dat wil niet zeggen dat er geen vraag is. Huis-aan-huis Iedere wijk vraagt een eigen insteek en aanpak. Het is maatwerk. Aanbellen en met mensen in gesprek gaan over wat er speelt, is nodig om goed beeld te krijgen van de klantvraag. Dat is erg arbeidsintensief maar levert nuttige info. Marketing: Hoe sluit je aan op klantvraag? Het idee is dat bedrijven nog vooral hun producten proberen te verkopen en niet dat wat hun producten kunnen opleveren voor de klant. Niet over duurzaamheid of over energiemaatregelen beginnen, maar eerder over: - comfort (geen koude voeten of tocht meer) - langer thuis blijven wonen (verbouwing) enz. - netjes werken (geen rommel) - veiligheid (dubbel glas) - mooi (leemwand) - warm / gezellig (sfeer) - zelfvoorzienend (eigen stroomvoorziening) - inspelen op angst, of te wel het wegnemen van de onzekerheid, bijvoorbeeld over hoge energieprijzen Sluit een alliantie Individueel bedrijf is geen geloofwaardige partij als deze zelfstandig huiseigenaren benadert. Voor onafhankelijk advies is een samenwerking tussen bedrijven nodig, ondersteund door gemeente (energieloket). Dan kan er ook een integraal advies gegeven worden zodat de maatregelen verstandig en in goede volgorde genomen kunnen worden. Gemeenten willen zeker hun steun verlenen als het een bedrijvenalliantie betreft, niet als het om een individueel bedrijf gaat. Dit kan via een lokale samenwerkingslijst. Advies van bureaus: wacht niet op gemeenten maar ga als bedrijven zelf en met elkaar aan de slag om de kansen te creëren. Stap 1 = ga als bedrijven in een gemeente met elkaar om tafel en verken de samenwerkingsmogelijkheden. Is er angst voor samenwerken? De ervaring leert dat samenwerken tussen bedrijven (en gemeente) tijd kost omdat je moet wennen en het onderling vertrouwen moet groeien. Het advies van een bedrijf dat in een netwerk participeert is: Neem deze tijd. Eerst relatie, dan resultaat.

2 workshop ROOD (o.l.v. Serge van der Berg) Werkmethode: Het propositiehuis heeft wat weg van de aanpak van het Golden Cirkel model van Simon Sinek: Why-howwhat. Deze aanpak is uitgelegd en vervolgens is de groep begonnen met het waarom, de basis van het propositiehuis. Algemene analyse / bevindingen In de groep waren met name bouw en bouw gerelateerde partijen aanwezig, aangevuld met energiecoöperaties (Beuningen) en een aantal andere organisaties (Milieufederatie, advocatuur, bank, adviesbureau). De bedrijven schetsen een situatie dat ze behoefte hebben, denken te hebben aan objectieve integraal werkende tussenpersonen die een particulier voorziet in een overall advies. De energiecoöperatie wil graag de lead nemen in deze adviesdienst. De behoeften van de woningeigenaar zijn nog niet goed in beeld. De energiecorporatie en ook de adviseurs denken echter dit beeld wel te hebben of te kunnen krijgen. Hier ligt waarschijnlijk een goed startpunt. Waarom De meeste partijen zitten aan tafel omdat ze iets hebben met de samenleving. Rendement en winst zijn slechts afgeleide doelen. Het gaat de meeste partijen om het leveren van kwaliteit (bedrijven) en het bouwen van zelfstandige onafhankelijke sterke samenlevingen (bank, energiecorporatie). Behoefte 1 De keten (in wording) heeft behoefte aan inzicht in wat de bewoners willen. Daarvoor zijn twee modellen bediscussieerd: - Via een energiecorporatie - Via een adviesbureau / aanjaagbureau zoals 5+1 etc. De modellen zullen maatwerk zijn is de conclusie. In de stad zal een aanpak op basis van elkaar kennen niet werken en vice-versa. Behoefte 2 De keten (in wording) heeft behoefte aan tussenpersonen die een onafhankelijk integraal advies kunnen geven en goed weten wat er in de regio (directe omgeving) te koop is. Belangrijk is: - de borging van onafhankelijkheid - kwaliteit van de adviseurs: het mag niet zomaar iemand zijn - het netwerk in de regio - hun gunfactor / hun communicatieve vaardigheid De tussenpersonen zullen betaald moeten worden: hierover is wat discussie. Bepaalde geldstromen komen de onafhankelijkheid niet ten goede. De algemene mening is dat de overheid dit moet voorzien. Hoe maken we de eerste stap? o Inzicht in de gewenste aanpak per dorp/gemeente betreffende inzicht in de wijken o Het opleiden van tussenpersonen o Het opzetten en afstemmen van een betaal/financieringsmodel van de netwerkorganisatie o Het starten: lanceren van deze netwerkorganisatie en het bedrijfsleven continu aan laten sluiten. Wie gaat de eerste stap maken? gemeenten samen met energiecorporaties

3 Uitwerking workshop BLAUW (o.l.v. Stendert de Vries) In de groep waren met name energiecoöperaties vertegenwoordigd en een drietal bedrijven. De energiecoöperaties willen graag het voortouw nemen in de uitrol en hebben daar goede beelden bij. Wel is de openstelling voor de bedrijven een lastig punt. De energiecoöperatie is namelijk een opdrachtgever, willen opdrachten bundelen en deze uitzetten naar de bedrijven. Echter, de toegang voor bijvoorbeeld kleine bedrijven is dan lastig. Zich verplaatsen in de behoeften van de woningeigenaar vinden de deelnemers lastig. Er is snel de neiging om direct te denken in productoplossingen. De doelgroep wordt veelal algemeen betiteld. Echter, wanneer er wordt doorgevraagd komt men met goede ideeën en inzichten. We hebben in de sessie de voorbeeldwijk losgelaten en vooral ingezoomd op de doelgroep en de behoefte van de goedverdienende 40+ die langere tijd blijft wonen, hoog loon, lage hypotheeklast en de kinderen (nagenoeg) uit huis zijn. Uit de sessie bleek dat de bedrijven graag meer informatie van de wijk willen hebben. Denk aan verbruikgegevens, E-label, demografische gegevens, sociale cohesie en type woningen. Dit kan goed door de gemeente worden gefaciliteerd. Ook het Rijk kan faciliteren door landelijke datastromen slim te koppelen en beschikbaar te stellen (BIG Data). Ook is er een sterke bereidheid om gezamenlijk met de gemeente op te trekken. Wel moeten een ieder die mee doet wel willen, kunnen en doen (commitment). Doelgroep Wie zijn het? Marktsegment, lokaal, regionaal, nationaal, globaal? Wie is de beslisser? Wie de beïnvloeder? Hoe belangrijk is jouw product? Hoe hoog is het kennisniveau? Check: Past deze doelgroep bij je distributie- en communicatiekanalen? Past deze doelgroep bij de strategische keuzes van het bedrijf? Brainstorm: De idealist Iemand die op zijn centen let Iemand die wil verbouwen, verhuizen of veranderen => gebruik de aanleiding Badkamer wordt een keer in de 7 jaar vervangen Stap maken naar een prettig leefklimaat Iemand met een hoger loon, een lage hypotheek (zoek op Kadaster) met spaarcenten die een langere tijd wil blijven wonen: o 40+, zijn er met kleine kinderen komen wonen en inmiddels zijn de kinderen uit huis. Tijd voor de next step. Gekozen: de 40+ Behoefte Wat moet mijn klant doen om winstgevend en onderscheidend te zijn in háár markt? Ga op de stoel van je klant zitten Inventariseer de functionele behoeften (vaak vrij voor de hand liggend) Zoek de emotionele behoeften: waar komen de functionele behoeften vandaan? Zoek de wauw en au momenten Welk échte probleem wil je verhelpen? Wat denken zij nou écht over jouw product? Wat is de snaar waardoor de klant zal zeggen jij hebt me écht begrepen Wat is de ideale wereld, het lonkend perspectief, dat alle verwachtingen zou overtreffen Beschrijf het als uit de mond van je klant gebruik hierbij de ik-vorm.

4 Brainstorm: Wil blijven wonen (25 jaar of langer) Comfort Prettig wonen Lage woonlasten Rendement op investering Courante woning Wil op vakantie Ik moet een keer onderhoud doen Lage energierekening Gefrustreerd of het vele gebruik van de Playstations / tablet van de kinderen Onderlinge bewustwording Sociale cohesie door collectief kippen houden Mooie muziekinstallatie Uitgaan / uit eten Mooi en lekker koken met vrienden Genieten Ruimte om iets moois te kopen (wauw moment) Auw momenten: Burenruzie Gezin in scheiding Burn-out Banken die geld terug willen Waardedaling woning Hypotheek onder water Natuurlijke contactmomenten Regulier ketelonderhoud Wijkverenigingen Sportverenigingen Hoe maak je de eerste stap? De wijk lezen: informatie ophalen bij de wijkvereniging Inzicht in de sociale cohesie De overheid kan wijkdata beschikbaar stellen (type woningen, demografische gegeven, E-labels, energieverbruik gegevens, klimaatmonitor) o Let op privacy o Door hiërarchie binnen gemeente data soms moeilijk verkrijgbaar Gebruik data via internet (geodata) Creëer een voorbeeldwoning (evt. nul op de meter) waarbij de eigenaar de ambassadeur is Maak de eerste stap klein, met een no regret invulling o Denk aan bij kozijnverbouwing aan triple glas Wie gaat de eerste stap maken? Idee: De energiecoöperatie gaan naar de woningeigenaren en organiseren een informatieavond. De bedrijven maken op voorhand een concrete aanbieding/pakket voor de woningeigenaar o Denk ook aan de financiering De bedrijven benutten de aanleiding (verbouwing etc) bij de klant om mensen te interesseren voor de informatieavond Benut ook de aanleiding van de landelijke uitrol van de slimme meter. Bedrijven presenteren zich/ zijn aanwezig. Focus op de quick wins Vervolgstap: bezoek concreet de woningeigenaar!

5 workshop Geel (o.l.v. Gertjan Brand) Doelgroep De vraag om in te zoomen op de doelgroep blijkt een lastige. Wie is nu de doelgroep in de geschetste voorbeeldwijk? Er is overeenstemming over het feit dat het specifiek gaat over eigenaar-bewoners. Daarbij wordt genoemd dat de uiteindelijke beslisser vaak de vrouw des huizes is. Factoren van belang zijn ondermeer: o Kijk naar budget, wie kan investeren? o Leeftijd huis + bewoner o Comfortverbetering als driver o Laagdrempelige prijs o Energieverbruik Belangrijke kans ligt in eerste instantie bij oudere ongeïsoleerde woningen. Tegelijk speelt ook de mening dat er aandacht moet zijn voor alle woningeigenaren. Advies wordt daarbij als belangrijk maatwerk -instrument gezien. Beweging en verbinding Primair gaat het om het helpen van woningeigenaren met een latente behoefte. Zoek verbinding bij beweging (bijvoorbeeld bij natuurlijke momenten). Houd rekening met verschil in perspectief en startpunt(en) van: o Woningeigenaren o Bedrijven o Gemeente o Adviseur Kijk naar koplopers bij de inventarisatie van de wijk. Relevante andere aspecten Er worden diverse andere aspecten genoemd, die als relevant beschouwd worden om te onderkennen: o Verschil in aanbod + behoefte o Infrastructuur bieden o Fysiek klant bezoeken o Burger wil garanties/ ontzorging o MJOP (meerjarenonderhoudsplan) verstrekken burger o Maatwerk/ energie advies o Zichtbaar zijn o Vertrouwen/ warme relatie o Centraal aanspreekpunt Samenwerking bouwen aan allianties Bouwen van een gezonde alliantie vraag om onderlinge spelregels. Iedere partij deelt en gunt elkaar kennis en ervaring. Er bestaat behoefte aan samenwerking met nieuwe (ontbrekende) partijen: makelaars en banken. Dit behoeft nadere concretisering in komende periode. Er wordt voor gemeenten een primaire rol gezien rond: o Gegevens (data t.b.v. goede doelgroep/wijk-analyses) o Podium geven o Verbinden (zowel binnen als buiten organisatie) o 1 front creëren + elkaar weten te vinden rond diverse loketten Vervolg Afgesproken wordt dat er vervolgcontact komt tussen Novio Volta, Alliantie Groesbeek/ Energie plein, alle bedrijven, gemeenten, makelaars en Rabobank. Gesuggereerd wordt ook de woningeigenaren waar het om

6 gaat daarbij niet te vergeten. Hierbij wordt tegelijk de kanttekening gemaakt dat er voor de woningeigenaren dan wel een concreet perspectief moet zijn. Vervolgens wordt afgesproken dit in latere instantie of bijv. via de Rabobank te laten lopen (meedenkers/klantenpanel). De aanwezige vertegenwoordiger van de Rabobank biedt aan bovenstaande afspraak te willen faciliteren met locatie en deelname. Alle aanwezigen geven aan graag aan betreffend vervolg deel te willen nemen. Met deze concrete afspraak wordt de workshop afgesloten.

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES Ideeën en hulpmiddelen voor energie-coöperaties die bij hun leden thuis komen. Manuel den Hollander - CALorie Feli van Gemen Platform31 / Energiesprong, Coöperatie

Nadere informatie

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 VOORWOORD Beste vertegenwoordigers van Stadlander, beste bewoners en andere lezers, Voor u ligt ons plan voor de verbetering van ruim 600 huur- en koopwoningen, verspreid

Nadere informatie

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd DEF Versie 13 mei 2014 In twee jaren Blok voor Blok is een grote hoeveelheid inzichten vergaard in de wijze waarop de woningeigenaar te activeren is om te investeren

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG VOOR

SAMEN AAN DE SLAG VOOR SAMEN AAN DE SLAG VOOR DUURZAAM WOONGENOT Onderlegger voor het samen aanpakken van woningen (ADV-aanpak in impulsprojecten, buurt- en burgerinitiatieven) STICHTING ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN AUTEUR:

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

duurzaam bouwen doe je samen

duurzaam bouwen doe je samen duurzaam bouwen doe je samen 2 REIMARKT duurzaam bouwen doe je samen REIMARKT Reimarkt is een winkel waar iedere woningeigenaar en huurder transparant en betaalbaar duurzaam wonen kan kopen of huren. Hoe?

Nadere informatie

van Duurzaam naar Huurzaam

van Duurzaam naar Huurzaam van Duurzaam naar Huurzaam 1 COLOFON van Duurzaam naar Huurzaam : Omdat duurzaam niets bijzonders is. Betaalbaar huren wordt echter wél bijzonder als wij niet tijdig omschakelen naar een zeer lage energiebehoefte

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 8 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 5 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SLIM wonen met energie in. een gamechanger

SLIM wonen met energie in. een gamechanger 16 mei 2013 In 2011 en 2012 is met de aanpak SLIM wonen met energie een transitie in de noordelijke energiebesparingsmarkt in gang gezet: van aanbodgericht naar klantgericht. In dit document presenteren

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie