ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen"

Transcriptie

1 ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB EPB regelgeving BEN (ver)bouwen EPC regelgeving Premies Dakisolatienorm Ecodesignrichtlijn Energiebeleid voor bedrijven EPB regelgeving Wat & Doel Wanneer moet ik aan de eisen voldoen? Uitzonderingen Taken en verantwoordelijkheden Eisen Nieuw 2015 Toekomstige wijzingen WAT 'Energie Prestatie en Binnenklimaat Gebouwen moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie,...) en een gezond binnenklimaat behalen. DOEL Energiezuinige en comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. energiebesparing Soort presentatie dd.mm.yyyy 1

2 WANNEER MOET IK AAN DE EISEN VOLDOEN Werkzaamheden die kaderen in een vergund geheel (aanvraag en sommige meldingen) Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten Melding of stedenbouwkundige aanvraag met medewerking van een architect.* Gebouwen waar mensen werken, wonen, sporten ** Melding of stedenbouwkundige aanvraag met medewerking van een architect.* Elk nieuw of gerenoveerd gebouw*** * Altijd EPB plicht als het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³. ** Industrie of landbouw: zelfde criteria als *** Industrie: geen eisen als er zekerheid is dat er geen klimatisatie-installatie wordt geplaatst. UITZONDERINGEN Volledige vrijstelling Eenvoudig dossier en BV < 3000m³ Geen eisen Eisen Tijdelijke vergunning (max. 2 jaar) Geen eisen vanaf 21/6/2008 Alleenstaande gebouwen met bruikbare vloeroppervlakte < 50m² Gebouwdelen (EPN-eenheden) met bruikbare vloeroppervlakte < 50m² In een industrieel gebouw waar geen energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken In een niet voor bewoning bestemd gebouw in een landbouwbedrijf Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte Geen eisen vanaf 21/6/2008 Ervoor afhankelijk van de aard van de werken Geen eisen vanaf 18/05/2014 Ervoor afhankelijk van de aard van de werken Geen eisen UITZONDERINGEN Gedeeltelijke vrijstelling Beschermde monumenten of in beschermde landschappen Let op! Uitbreiding en gedeeltelijke herbouw zijn wel EPB-plichtig Bouwkundig erfgoed Eisen Eisen afhankelijk van datum aanvraag/melding Afwijking aanvragen is mogelijk Eisen afhankelijk van datum aanvraag/melding UITZONDERINGEN Afwijkende EPB-eisen Eisen Serres voor warmte teelten Deeleis vanaf 1/1/2015 Stallen voor varkens en pluimvee Deeleis vanaf 1/1/2015 Gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten Deeleis vanaf 1/1/2015 Soort presentatie dd.mm.yyyy 2

3 UITZONDERINGEN Aan te vragen vrijstelling of afwijking Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten Industriële gebouwen met productieprocessen die warmte opwekken Gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPBeisen technisch, functioneel of economisch NIET haalbaar is Verbouwingen van beschermde monumenten of in beschermde landschappen Niet mogelijk Eisen Aanvraag indien bij het VEA binnen de 9 maanden na de stedenbouwkundige aanvraag of melding en voor de start van de werken Details: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Persoon Aangifteplichtige EPB-verslaggever Architect Aannemer Taak Aflevering van specifieke documenten: Vergunningsaanvraag of melding (ook haalbaarheidsstudie indien gebouw groter dan 1000m²) Startverklaring Voorlopige EPB-berekening Definitieve EPB-berekening Maakt de startverklaring en EPB-aangifte op Correcte rapportering Staat de bouwheer bij en ontwerpt het gebouw volgens de EPB-eisen Voert de werken uit volgens de EPB-eisen TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Administratieve boetes zijn mogelijk voor verslaggever en aangifteplichtige. Via de rechtbank kan een bouwheer of verslaggever verhaal halen, indien een aannemer of installateur schuld treft. Overtreding Vastgesteld door Boete voor Vormvereisten VEA Verslaggever Termijn indiening VEA Aangifteplichtige Geen overeenstemming met werkelijkheid Niet voldaan aan de eisen VEA Verslaggever VEA Verslaggever Aangifteplichtige EISEN Afhankelijk van Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning of melding Aard van het werk Bestemming Meer info: Soort presentatie dd.mm.yyyy 3

4 EISEN 2015 NIEUW 2015 Verstrenging U- en R-waarden Nieuwe categorie Ingrijpende energetische renovatie Definitie: Renovaties waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd. NIEUW 2015 Installatie-eisen bij renovatie en functiewijziging* enkel geldig voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties Verwarming *met een BV groter dan 800m³ Installatie Sanitair warm water Koeling Ventilatie Verlichting (enkel NIET-residentieel) Energieverbruikmeters Techniek Ketels (gasvormige en vloeibare brandstof) Elektrische warmtepompen Direct elektrische verwarming Elektrische boilers en doorstromers Circulatieleidingen (isolatieverplichting) Ijswatersystemen Centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer Vaste verlichtingstoestellen Verplicht bij grote installaties NIEUW 2015 Installatie-eisen bij renovatie en functiewijziging* Meer info via website VEA of VCB Installatietoets VCB: *met een BV groter dan 800m³ Soort presentatie dd.mm.yyyy 4

5 TOEKOMSTIGE WIJZINGEN Verstrengingspad richting BEN nieuwbouw Definitie BEN bestaande bouw EPN vanaf 2017 Rekenmethode voor alle niet-residentiële gebouwen Voorstel ligt bij regering Gebouwindeling met functies BEN (VER)BOUWEN BEN (ver)bouwen Wat & Doel Eisen woning en appartement Eisen school en kantoor Eisen renovatie WAT DOEL Bijna Energie Neutraal BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. De standaard vanaf 2021 in Vlaanderen en zelfs heel Europa Soort presentatie dd.mm.yyyy 5

6 BEN (VER)BOUWEN EISEN WONING en APPARTEMENT E-peil E30 K-peil K40 Umax-eisen Netto-energiebehoefte voor verwarming 70 kwh/m² Oververhittingsindicator wooneenheid 6500Kh (vanaf 1/1/2014) Ventilatie-eisen Minimum aandeel hernieuwbare energie *met een ander verwarmingssysteem of een ander afgiftesysteem gebouwdeel* 17500Kh (voor 1/1/2014) Opmerking: elke 2 jaar gebeurt er een evaluatie van het eisenpakket. Hierdoor kunnen aanpassingen aan de eisen mogelijk zijn MINIMUM AANDEEL HE Techniek Zonneboiler PV-installatie Collector met aperatuuroppervlakte 0,02m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning Oriëntatie tussen oost en west Helling tussen 0 en 70 Eis Minstens 7kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte Oriëntatie tussen oost en west Helling tussen 0 en 70 Warmtepomp Hoofdverwarming met SPF 4 Biomassainstallatie Stadsverwarming of koelingsnet Hoofdverwarming met een rendement 85% en maximale emissieniveaus CO en fijn stof Minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen Participatie Hernieuwbaar energieproject in de provincie (minstens 20 per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning) Combinatie *voorwaarden in vet vallen weg 10kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren met verschillende technieken* BEN (VER)BOUWEN BEN (VER)BOUWEN EISEN SCHOOL en KANTOOR E-peil E40 K-peil K40 Umax-eisen Ventilatie-eisen Minimum 10 kwh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energie via combinatie van 1 of meerdere systemen. EISEN RENOVATIE BEN eisen voor renovatie worden vastgelegd in het renovatiepact Opmerking: elke 2 jaar gebeurt er een evaluatie van het eisenpakket. Hierdoor kunnen aanpassingen aan de eisen mogelijk zijn Soort presentatie dd.mm.yyyy 6

7 EPC REGELGEVING EPC regelgeving Wat & Doel Wanneer is het verplicht Uitzonderingen Inhoud Taken en verantwoordelijkheden Toekomstige wijzingen WAT EnergiePrestatieCertificaten Geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is 10 jaar geldig Wordt opgemaakt per wooneenheid (per appartement, per studio, per woning ) DOEL Kandidaat kopers of huurders inzicht geven in de energiescore van het gebouw EPC REGELGEVING EPC REGELGEVING WANNEER IS HET VERPLICHT Bij zuivere verkoop in volle eigendom en verhuur van woningen (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer* ) moet eigenaar het certificaat kunnen voorleggen EPC dient voorgelegd te worden vanaf moment aanbieding energiedeskundige type A In openbare gebouwen in het Vlaamse Gewest waar veel volk over de vloer komt (overheidsgebouwen, musea, ziekenhuizen, scholen ) moet het op een zichtbare plaats hangen. Bij nieuwe gebruiker of nieuwbouw heeft de publieke organisatie 15 maanden tijd na ingebruikname Energiedeskundige Type C *Bij gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet: 1 EPC voor het volledige gebouw. Bij aparte faciliteiten: aparte EPC. UITZONDERINGEN RESIDENTIEEL Type Onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning Woning zonder verwarming Opstal, erfpacht, ruilakte, gerechtelijke onteigening Woonboot Nieuwbouwwoningen Reeds bestaande EPC Verhuur * EPB plicht vanaf 2006 Geen EPC Uitzondering EPB en EPC blijven 10 jaar geldig* Verhuurovereenkomst < 2 maand: Geen EPC Soort presentatie dd.mm.yyyy 7

8 EPC REGELGEVING EPC REGELGEVING UITZONDERINGEN RESIDENTIEEL Type Verkoop van ofwel enkel naakte eigendom of vruchtgebruik Verkoop van deel (%) van de eigendom Huurovereenkomst voor 1/1/2009 Serviceflats Stacaravans *Rusthuizen: EPC voor publieke gebouwen ** EPB plicht vanaf 2006 Uitzondering Enkel EPC nodig indien verkoop van het geheel in volle eigendom Enkel EPC nodig bij nieuwe of vernieuwde huurovereenkomsten Indien dagprijs zonder huurovereenkomst: Geen EPC* Enkel EPC nodig indien vaste plaats sinds meerdere jaren en aangesloten op nutsvoorzieningen UITZONDERINGEN PUBLIEKE GEBOUWEN Type Bruikbare vloeroppervlakte < 250m² Niet in Vlaams Gewest Lokalen van jeugdverenigingen Religieuze gebouwen Gebouwen die niet vaak bezocht worden Hotels Private kantoren en banken Brandweerkazernes Gebouwen of delen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen (vb loods) Meerdere gebouwen of delen gebruikt door 1 publieke organisatie op dezelfde locatie en met minstens 1 gemeenschappelijke teller Geen EPC Uitzondering Slechts 1 EPC voor de locatie met alle jaarverbruiken en bruikbare oppervlakte samen EPC REGELGEVING EPC REGELGEVING Berekende energiescore op een kleurenbalk Contactgegevens energiedeskundige Geldigheidsdatum Energiezuinigheid gebouwschil Energiezuinigheid verwarmingsinstallaties Impact op het milieu Energiezuinige aanbevelingen (niet verplicht) TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Controles op aanwezigheid en correctheid EPC vermelding in advertenties verplicht Notarissen hebben meldingsplicht Administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro. Overtreding Vastgesteld door Boete voor Aanwezigheid EPC VEA Eigenaar Geen overeenstemming met werkelijkheid VEA Energiedeskundige Advertentieplicht VEA Eigenaar Immobiliënmakelaar Notaris Soort presentatie dd.mm.yyyy 8

9 EPC REGELGEVING TOEKOMSTIGE WIJZINGEN EPC plicht bij verkoop of verhuur van NIET-residentiële gebouwen (kantoren, winkels ) zal waarschijnlijk ingevoerd worden in de loop van 2016 Uitzonderingen Gebouwen kleiner dan 50m² Tijdelijke gebouwen (minder dan twee jaar) Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten Niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf Industriepanden en werkplaatsen Energiedeskundige type D Premies Algemeen Renovatie Nieuwbouw Energielening Andere ALGEMEEN RENOVATIES Goed op weg naar 2020, maar nog 52% voldoet niet aan 3 prioritaire maatregelen Wie geeft premies? Netbeheerder Fiscus Vlaamse overheid Gemeentebesturen Provinciebesturen Meer info: Aanvraag uiterlijk 12 maand na factuurdatum Soort presentatie dd.mm.yyyy 9

10 RENOVATIES Sociale dakisolatiepremie 23 /m² (Rd-waarde minstens 3,5) Huurwoningen bewoond door de doelgroep Beschermde afnemer Verzoek tot afsluiting van elektriciteit en gas ingediend bij LAC Afnemer met actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit Prioritaire doelgroep energieleningen Komen niet in aanmerking? Wooneenheden niet op hoogste verdieping onder dak of onder onbewoonde zolder Huurwoningen van de sociale huisvestigingsmaatschappij RENOVATIES Renovatiepremie Stopgezet sinds 1/12/2014 Nieuwe premie / belastingsvermindering / belastingskrediet vanaf zomer 2015 Verbeterings- en aanpassingspremie Enkel laagste inkomens Woning minstens 25 jaar oud Niet combineerbaar met renovatiepremie Alle voorwaarden: NIEUWBOUW Aanvragen binnen 12 maand na datum van uitgifte EPB Bij volledige afbraak en heropbouw wordt de premie verdubbeld Ook premie voor zonneboiler of warmtepomp bij bouwaanvragen tot 31/12/2013 ENERGIELENING Maximaal Terugbetaling over 5 jaar 0% of 2% interest Aanvragen via lokale entiteit in uw gemeente (90%) 0% voor prioritaire doelgroep Recht op verhoogde tegemoetkoming van ziekenfonds of Omnio-statuut Jaarlijks bruto gezinsinkomen < 16965,47 (+3140,77 per gezinslid dat niet de aanvrager is) In schuldbemiddeling (bij vb OCMW of CAW) en kan verwarmingsfactuur niet betalen Hulp van OCMW voor onbetaalde facturen gas of elektriciteit Eigenaars die hun woning verhuren via SVK aan mensen uit doelgroep Soort presentatie dd.mm.yyyy 10

11 ENERGIELENING Welke werken Dak, vloer en muur isoleren Hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen Oude verwarmingsketel vervangen door condensatieketel of warmtepomp Zonneboiler plaatsen Fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen Geothemrische warmtepomp plaatsen Thermostatische kranen plaatsen Kamerthermostaat met programmeermogelijkheden plaatsen Verwarmingsketel onderhouden Energie-audit laten uitvoeren Let op: elke lokale entiteit heeft andere regels! BESCHERMDE AFNEMERS Extra kortingen via netbeheerder 50% bij bestaande woningen* 20% bij E-peilpremie Meer info via REG-adviseur netbeheerder ENERGIESCAN Door netbeheerder in samenwerking met gemeente Voor kwetsbare huishoudens SOCIALE LENINGEN VMSW, VWF of EKM *behalve condensatieketel voor beschermde afnemers PV Groenestroomcertificaten voor renovatie Uitgereikt door VREG Halfjaarlijkse berekening VEA zodat gemiddelde particuliere PVinstallatie over een periode van 15 jaar een rendement heeft van ten minste 5% Bedrag afhankelijk van Maximaal AC-vermogen omvormers Datum van ingebruikname PV Installatie voor certificaat per 1000 kwh Soort presentatie dd.mm.yyyy 11

12 PV Installatie vanaf per GSC gedurende 15jaar Aantal kwh per GSC afhankelijk van de bandingsfactor* Bandingsfactor verschillend per categorie Categorie 1 10 kw Omvormervermogen 2 > 10 kw en 250 kw 3 > 250 kw en 750 kw Bandingsfactoren: PV Voorbeeld installatie in dienst 2013 Gemiddeld kwh nodig voor 1 GSC Sneller GSC door inrekenen prosumententarief (gemiddeld 1222 kwh per GSC) *door VEA berekende correctiefactor die gebruikt wordt om een rendabele uitbating van een PV-installatie mogelijk te maken PV Installatie vanaf 2015 Afschaffing projectcategorie tem 10 kw geen steun meer via certificaten Nog een 20-tal gemeentes geven bijkomende steun PV Prosumententarief Nettarief voor zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller Betaling voor de diensten van de distributienetbeheerder Verschillend per netgebied Afhankelijk van het vermogen van de omvormers Aangerekend via elektriciteitsfactuur Start 1 juli 2015 helft betalen in 2015 Vanaf 2017 hervorming *door VEA berekende correctiefactor die gebruikt wordt om een rendabele uitbating van een PV-installatie mogelijk te maken Soort presentatie dd.mm.yyyy 12

13 PV Prosumententarief Dakisolatienorm Netbeheerder Inter-Energa Infrax West Iveg PBE Gaselwest (via Eandis) Imea (via Eandis) Tarief 85 euro 84 euro 82 euro 83 euro 89 euro 67 euro Netbeheerder Imewo (via Eandis) Iveka (via Eandis) Iverlek (via Eandis) Intergem (via Eandis) Sibelgas (via Eandis) Ores (Voeren) Tarief 75 euro 71 euro 75 euro 72 euro 84 euro 106 euro Wat & Doel Vb: Installatie van 2,9 kw in Inter-Energa gebied: 2,9 kw x 85 euro = 246,5 euro (incl. btw) *door VEA berekende correctiefactor die gebruikt wordt om een rendabele uitbating van een PV-installatie mogelijk te maken DAKISOLATIENORM WAT & DOEL Onderdeel renovatiepact 2020 Verplicht vanaf 1/1/2015 Alle zelfstandige woningen in het Vlaamse Gewest Enkel feitelijke vaststellingen EPC stelt feitelijke waarde vast kleiner dan 0,75 m²k/w(geen default waarden) Feitelijke vaststellingen technisch onderzoeker woningkwaliteit (enkel indien geen EPC of default in EPC) Strafpunten* Ecodesignrichtlijn Wat & Doel Toekomstige wijzingen Opmerking: alle appartementen evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel. *vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt verklaard worden. Soort presentatie dd.mm.yyyy 13

14 ECODESIGNRICHTLIJN ECODESIGNRICHTLIJN WAT & DOEL Europees Energielabel voor verwarmings- en warmwaterinstallaties Energielabel A++ tot G Verplicht voor toestellen geproduceerd vanaf 26/9/2015 Minimumrendement verwarmingstoestellen voor handel in Europa ketels 70kW seizoensgebonden energie-efficiëntie 86% (= klasse B) uitzondering voor type B1 met meerdere installaties op 1 schouw: 75% (= klasse C) Toestellen op aardgas, stookolie, elektriciteit en hernieuwbare energie (WP, ZB, µwkk) WAT & DOEL Productlabel Informatie over het toestel Informatie over functie van het toestel, het geluidsvermogen en de warmteafgifte Opgesteld door fabrikant Pakketlabel Informatie over een bepaald systeem Een verwarmingssysteem is immers meer dan een warmtegenerator alleen Label aangevuld met pictogrammen die de diverse onderdelen van het pakket aangeven Berekening door installateur Meer info: ECODESIGNRICHTLIJN TOEKOMSTIGE WIJZINGEN Vanaf 2019: nieuwe klasse A+++ Afschaffing klassen E tot G Energiebeleid voor bedrijven Wat & Doel Financiële tegemoetkomingen Soort presentatie dd.mm.yyyy 14

15 ENERGIEBELEID VOOR BEDRIJVEN ENERGIEBELEID VOOR BEDRIJVEN WAT & DOEL FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN Instrumenten en financiële tegemoetkomingen voor investeringen in Federale overheid Vlaamse overheid Netbeheerder energiezuinigheid Verhoogde Ecologiepremie (EP-Plus) Premies van Eandis Auditconvenant Benchmarkingconvenant Besluit Energieplanning Energiebeleidsovereenkomsten Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Energiebesparing bij KMO's investeringsaftrek Vermindering van accijnzen en heffingen voor convenantbedrijven Korting onroerende voorheffing Groenestroomcertificaten Warmtekrachtcertificaten 10% bijkomende steun voor duurzame technologische en Infrax Investeringssteun van Elia ontwikkeling Financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies Steun specifiek voor land- en tuinbouw BEDANKT VOOR UW AANDACHT Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB Soort presentatie dd.mm.yyyy 15

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30 Energiebesparende maatregelen Overzicht premies premies en goedkope leningen voor particulieren VlaamsVlaams-Brabant 2013 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden,

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovatie

Installatie-eisen bij renovatie Installatie-eisen bij renovatie Minimale eisen voor het vernieuwen van installaties in bestaande gebouwen vanaf 2015 Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen Energiebesparende maatregelen Overzicht premies s en leningen voor particulieren 2015 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar www.energiesparen.be

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

EPB 2015, wat is nieuw?

EPB 2015, wat is nieuw? EPB 2015, wat is nieuw? Programma : 19:00 Ontvangst 19:30 EPB 2015 door Luc Dedeyne + mogelijkheid tot vraagstelling 21:00 Voorstelling vraaggestuurde ventilatie door Duco 21:30 Afsluitende receptie Duco,

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie