ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen"

Transcriptie

1 ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB EPB regelgeving BEN (ver)bouwen EPC regelgeving Premies Dakisolatienorm Ecodesignrichtlijn Energiebeleid voor bedrijven EPB regelgeving Wat & Doel Wanneer moet ik aan de eisen voldoen? Uitzonderingen Taken en verantwoordelijkheden Eisen Nieuw 2015 Toekomstige wijzingen WAT 'Energie Prestatie en Binnenklimaat Gebouwen moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie,...) en een gezond binnenklimaat behalen. DOEL Energiezuinige en comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. energiebesparing Soort presentatie dd.mm.yyyy 1

2 WANNEER MOET IK AAN DE EISEN VOLDOEN Werkzaamheden die kaderen in een vergund geheel (aanvraag en sommige meldingen) Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten Melding of stedenbouwkundige aanvraag met medewerking van een architect.* Gebouwen waar mensen werken, wonen, sporten ** Melding of stedenbouwkundige aanvraag met medewerking van een architect.* Elk nieuw of gerenoveerd gebouw*** * Altijd EPB plicht als het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³. ** Industrie of landbouw: zelfde criteria als *** Industrie: geen eisen als er zekerheid is dat er geen klimatisatie-installatie wordt geplaatst. UITZONDERINGEN Volledige vrijstelling Eenvoudig dossier en BV < 3000m³ Geen eisen Eisen Tijdelijke vergunning (max. 2 jaar) Geen eisen vanaf 21/6/2008 Alleenstaande gebouwen met bruikbare vloeroppervlakte < 50m² Gebouwdelen (EPN-eenheden) met bruikbare vloeroppervlakte < 50m² In een industrieel gebouw waar geen energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken In een niet voor bewoning bestemd gebouw in een landbouwbedrijf Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte Geen eisen vanaf 21/6/2008 Ervoor afhankelijk van de aard van de werken Geen eisen vanaf 18/05/2014 Ervoor afhankelijk van de aard van de werken Geen eisen UITZONDERINGEN Gedeeltelijke vrijstelling Beschermde monumenten of in beschermde landschappen Let op! Uitbreiding en gedeeltelijke herbouw zijn wel EPB-plichtig Bouwkundig erfgoed Eisen Eisen afhankelijk van datum aanvraag/melding Afwijking aanvragen is mogelijk Eisen afhankelijk van datum aanvraag/melding UITZONDERINGEN Afwijkende EPB-eisen Eisen Serres voor warmte teelten Deeleis vanaf 1/1/2015 Stallen voor varkens en pluimvee Deeleis vanaf 1/1/2015 Gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten Deeleis vanaf 1/1/2015 Soort presentatie dd.mm.yyyy 2

3 UITZONDERINGEN Aan te vragen vrijstelling of afwijking Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten Industriële gebouwen met productieprocessen die warmte opwekken Gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPBeisen technisch, functioneel of economisch NIET haalbaar is Verbouwingen van beschermde monumenten of in beschermde landschappen Niet mogelijk Eisen Aanvraag indien bij het VEA binnen de 9 maanden na de stedenbouwkundige aanvraag of melding en voor de start van de werken Details: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Persoon Aangifteplichtige EPB-verslaggever Architect Aannemer Taak Aflevering van specifieke documenten: Vergunningsaanvraag of melding (ook haalbaarheidsstudie indien gebouw groter dan 1000m²) Startverklaring Voorlopige EPB-berekening Definitieve EPB-berekening Maakt de startverklaring en EPB-aangifte op Correcte rapportering Staat de bouwheer bij en ontwerpt het gebouw volgens de EPB-eisen Voert de werken uit volgens de EPB-eisen TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Administratieve boetes zijn mogelijk voor verslaggever en aangifteplichtige. Via de rechtbank kan een bouwheer of verslaggever verhaal halen, indien een aannemer of installateur schuld treft. Overtreding Vastgesteld door Boete voor Vormvereisten VEA Verslaggever Termijn indiening VEA Aangifteplichtige Geen overeenstemming met werkelijkheid Niet voldaan aan de eisen VEA Verslaggever VEA Verslaggever Aangifteplichtige EISEN Afhankelijk van Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning of melding Aard van het werk Bestemming Meer info: Soort presentatie dd.mm.yyyy 3

4 EISEN 2015 NIEUW 2015 Verstrenging U- en R-waarden Nieuwe categorie Ingrijpende energetische renovatie Definitie: Renovaties waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd. NIEUW 2015 Installatie-eisen bij renovatie en functiewijziging* enkel geldig voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties Verwarming *met een BV groter dan 800m³ Installatie Sanitair warm water Koeling Ventilatie Verlichting (enkel NIET-residentieel) Energieverbruikmeters Techniek Ketels (gasvormige en vloeibare brandstof) Elektrische warmtepompen Direct elektrische verwarming Elektrische boilers en doorstromers Circulatieleidingen (isolatieverplichting) Ijswatersystemen Centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer Vaste verlichtingstoestellen Verplicht bij grote installaties NIEUW 2015 Installatie-eisen bij renovatie en functiewijziging* Meer info via website VEA of VCB Installatietoets VCB: *met een BV groter dan 800m³ Soort presentatie dd.mm.yyyy 4

5 TOEKOMSTIGE WIJZINGEN Verstrengingspad richting BEN nieuwbouw Definitie BEN bestaande bouw EPN vanaf 2017 Rekenmethode voor alle niet-residentiële gebouwen Voorstel ligt bij regering Gebouwindeling met functies BEN (VER)BOUWEN BEN (ver)bouwen Wat & Doel Eisen woning en appartement Eisen school en kantoor Eisen renovatie WAT DOEL Bijna Energie Neutraal BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. De standaard vanaf 2021 in Vlaanderen en zelfs heel Europa Soort presentatie dd.mm.yyyy 5

6 BEN (VER)BOUWEN EISEN WONING en APPARTEMENT E-peil E30 K-peil K40 Umax-eisen Netto-energiebehoefte voor verwarming 70 kwh/m² Oververhittingsindicator wooneenheid 6500Kh (vanaf 1/1/2014) Ventilatie-eisen Minimum aandeel hernieuwbare energie *met een ander verwarmingssysteem of een ander afgiftesysteem gebouwdeel* 17500Kh (voor 1/1/2014) Opmerking: elke 2 jaar gebeurt er een evaluatie van het eisenpakket. Hierdoor kunnen aanpassingen aan de eisen mogelijk zijn MINIMUM AANDEEL HE Techniek Zonneboiler PV-installatie Collector met aperatuuroppervlakte 0,02m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning Oriëntatie tussen oost en west Helling tussen 0 en 70 Eis Minstens 7kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte Oriëntatie tussen oost en west Helling tussen 0 en 70 Warmtepomp Hoofdverwarming met SPF 4 Biomassainstallatie Stadsverwarming of koelingsnet Hoofdverwarming met een rendement 85% en maximale emissieniveaus CO en fijn stof Minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen Participatie Hernieuwbaar energieproject in de provincie (minstens 20 per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning) Combinatie *voorwaarden in vet vallen weg 10kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren met verschillende technieken* BEN (VER)BOUWEN BEN (VER)BOUWEN EISEN SCHOOL en KANTOOR E-peil E40 K-peil K40 Umax-eisen Ventilatie-eisen Minimum 10 kwh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energie via combinatie van 1 of meerdere systemen. EISEN RENOVATIE BEN eisen voor renovatie worden vastgelegd in het renovatiepact Opmerking: elke 2 jaar gebeurt er een evaluatie van het eisenpakket. Hierdoor kunnen aanpassingen aan de eisen mogelijk zijn Soort presentatie dd.mm.yyyy 6

7 EPC REGELGEVING EPC regelgeving Wat & Doel Wanneer is het verplicht Uitzonderingen Inhoud Taken en verantwoordelijkheden Toekomstige wijzingen WAT EnergiePrestatieCertificaten Geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is 10 jaar geldig Wordt opgemaakt per wooneenheid (per appartement, per studio, per woning ) DOEL Kandidaat kopers of huurders inzicht geven in de energiescore van het gebouw EPC REGELGEVING EPC REGELGEVING WANNEER IS HET VERPLICHT Bij zuivere verkoop in volle eigendom en verhuur van woningen (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer* ) moet eigenaar het certificaat kunnen voorleggen EPC dient voorgelegd te worden vanaf moment aanbieding energiedeskundige type A In openbare gebouwen in het Vlaamse Gewest waar veel volk over de vloer komt (overheidsgebouwen, musea, ziekenhuizen, scholen ) moet het op een zichtbare plaats hangen. Bij nieuwe gebruiker of nieuwbouw heeft de publieke organisatie 15 maanden tijd na ingebruikname Energiedeskundige Type C *Bij gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet: 1 EPC voor het volledige gebouw. Bij aparte faciliteiten: aparte EPC. UITZONDERINGEN RESIDENTIEEL Type Onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning Woning zonder verwarming Opstal, erfpacht, ruilakte, gerechtelijke onteigening Woonboot Nieuwbouwwoningen Reeds bestaande EPC Verhuur * EPB plicht vanaf 2006 Geen EPC Uitzondering EPB en EPC blijven 10 jaar geldig* Verhuurovereenkomst < 2 maand: Geen EPC Soort presentatie dd.mm.yyyy 7

8 EPC REGELGEVING EPC REGELGEVING UITZONDERINGEN RESIDENTIEEL Type Verkoop van ofwel enkel naakte eigendom of vruchtgebruik Verkoop van deel (%) van de eigendom Huurovereenkomst voor 1/1/2009 Serviceflats Stacaravans *Rusthuizen: EPC voor publieke gebouwen ** EPB plicht vanaf 2006 Uitzondering Enkel EPC nodig indien verkoop van het geheel in volle eigendom Enkel EPC nodig bij nieuwe of vernieuwde huurovereenkomsten Indien dagprijs zonder huurovereenkomst: Geen EPC* Enkel EPC nodig indien vaste plaats sinds meerdere jaren en aangesloten op nutsvoorzieningen UITZONDERINGEN PUBLIEKE GEBOUWEN Type Bruikbare vloeroppervlakte < 250m² Niet in Vlaams Gewest Lokalen van jeugdverenigingen Religieuze gebouwen Gebouwen die niet vaak bezocht worden Hotels Private kantoren en banken Brandweerkazernes Gebouwen of delen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen (vb loods) Meerdere gebouwen of delen gebruikt door 1 publieke organisatie op dezelfde locatie en met minstens 1 gemeenschappelijke teller Geen EPC Uitzondering Slechts 1 EPC voor de locatie met alle jaarverbruiken en bruikbare oppervlakte samen EPC REGELGEVING EPC REGELGEVING Berekende energiescore op een kleurenbalk Contactgegevens energiedeskundige Geldigheidsdatum Energiezuinigheid gebouwschil Energiezuinigheid verwarmingsinstallaties Impact op het milieu Energiezuinige aanbevelingen (niet verplicht) TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Controles op aanwezigheid en correctheid EPC vermelding in advertenties verplicht Notarissen hebben meldingsplicht Administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro. Overtreding Vastgesteld door Boete voor Aanwezigheid EPC VEA Eigenaar Geen overeenstemming met werkelijkheid VEA Energiedeskundige Advertentieplicht VEA Eigenaar Immobiliënmakelaar Notaris Soort presentatie dd.mm.yyyy 8

9 EPC REGELGEVING TOEKOMSTIGE WIJZINGEN EPC plicht bij verkoop of verhuur van NIET-residentiële gebouwen (kantoren, winkels ) zal waarschijnlijk ingevoerd worden in de loop van 2016 Uitzonderingen Gebouwen kleiner dan 50m² Tijdelijke gebouwen (minder dan twee jaar) Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten Niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf Industriepanden en werkplaatsen Energiedeskundige type D Premies Algemeen Renovatie Nieuwbouw Energielening Andere ALGEMEEN RENOVATIES Goed op weg naar 2020, maar nog 52% voldoet niet aan 3 prioritaire maatregelen Wie geeft premies? Netbeheerder Fiscus Vlaamse overheid Gemeentebesturen Provinciebesturen Meer info: Aanvraag uiterlijk 12 maand na factuurdatum Soort presentatie dd.mm.yyyy 9

10 RENOVATIES Sociale dakisolatiepremie 23 /m² (Rd-waarde minstens 3,5) Huurwoningen bewoond door de doelgroep Beschermde afnemer Verzoek tot afsluiting van elektriciteit en gas ingediend bij LAC Afnemer met actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit Prioritaire doelgroep energieleningen Komen niet in aanmerking? Wooneenheden niet op hoogste verdieping onder dak of onder onbewoonde zolder Huurwoningen van de sociale huisvestigingsmaatschappij RENOVATIES Renovatiepremie Stopgezet sinds 1/12/2014 Nieuwe premie / belastingsvermindering / belastingskrediet vanaf zomer 2015 Verbeterings- en aanpassingspremie Enkel laagste inkomens Woning minstens 25 jaar oud Niet combineerbaar met renovatiepremie Alle voorwaarden: NIEUWBOUW Aanvragen binnen 12 maand na datum van uitgifte EPB Bij volledige afbraak en heropbouw wordt de premie verdubbeld Ook premie voor zonneboiler of warmtepomp bij bouwaanvragen tot 31/12/2013 ENERGIELENING Maximaal Terugbetaling over 5 jaar 0% of 2% interest Aanvragen via lokale entiteit in uw gemeente (90%) 0% voor prioritaire doelgroep Recht op verhoogde tegemoetkoming van ziekenfonds of Omnio-statuut Jaarlijks bruto gezinsinkomen < 16965,47 (+3140,77 per gezinslid dat niet de aanvrager is) In schuldbemiddeling (bij vb OCMW of CAW) en kan verwarmingsfactuur niet betalen Hulp van OCMW voor onbetaalde facturen gas of elektriciteit Eigenaars die hun woning verhuren via SVK aan mensen uit doelgroep Soort presentatie dd.mm.yyyy 10

11 ENERGIELENING Welke werken Dak, vloer en muur isoleren Hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen Oude verwarmingsketel vervangen door condensatieketel of warmtepomp Zonneboiler plaatsen Fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen Geothemrische warmtepomp plaatsen Thermostatische kranen plaatsen Kamerthermostaat met programmeermogelijkheden plaatsen Verwarmingsketel onderhouden Energie-audit laten uitvoeren Let op: elke lokale entiteit heeft andere regels! BESCHERMDE AFNEMERS Extra kortingen via netbeheerder 50% bij bestaande woningen* 20% bij E-peilpremie Meer info via REG-adviseur netbeheerder ENERGIESCAN Door netbeheerder in samenwerking met gemeente Voor kwetsbare huishoudens SOCIALE LENINGEN VMSW, VWF of EKM *behalve condensatieketel voor beschermde afnemers PV Groenestroomcertificaten voor renovatie Uitgereikt door VREG Halfjaarlijkse berekening VEA zodat gemiddelde particuliere PVinstallatie over een periode van 15 jaar een rendement heeft van ten minste 5% Bedrag afhankelijk van Maximaal AC-vermogen omvormers Datum van ingebruikname PV Installatie voor certificaat per 1000 kwh Soort presentatie dd.mm.yyyy 11

12 PV Installatie vanaf per GSC gedurende 15jaar Aantal kwh per GSC afhankelijk van de bandingsfactor* Bandingsfactor verschillend per categorie Categorie 1 10 kw Omvormervermogen 2 > 10 kw en 250 kw 3 > 250 kw en 750 kw Bandingsfactoren: PV Voorbeeld installatie in dienst 2013 Gemiddeld kwh nodig voor 1 GSC Sneller GSC door inrekenen prosumententarief (gemiddeld 1222 kwh per GSC) *door VEA berekende correctiefactor die gebruikt wordt om een rendabele uitbating van een PV-installatie mogelijk te maken PV Installatie vanaf 2015 Afschaffing projectcategorie tem 10 kw geen steun meer via certificaten Nog een 20-tal gemeentes geven bijkomende steun PV Prosumententarief Nettarief voor zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller Betaling voor de diensten van de distributienetbeheerder Verschillend per netgebied Afhankelijk van het vermogen van de omvormers Aangerekend via elektriciteitsfactuur Start 1 juli 2015 helft betalen in 2015 Vanaf 2017 hervorming *door VEA berekende correctiefactor die gebruikt wordt om een rendabele uitbating van een PV-installatie mogelijk te maken Soort presentatie dd.mm.yyyy 12

13 PV Prosumententarief Dakisolatienorm Netbeheerder Inter-Energa Infrax West Iveg PBE Gaselwest (via Eandis) Imea (via Eandis) Tarief 85 euro 84 euro 82 euro 83 euro 89 euro 67 euro Netbeheerder Imewo (via Eandis) Iveka (via Eandis) Iverlek (via Eandis) Intergem (via Eandis) Sibelgas (via Eandis) Ores (Voeren) Tarief 75 euro 71 euro 75 euro 72 euro 84 euro 106 euro Wat & Doel Vb: Installatie van 2,9 kw in Inter-Energa gebied: 2,9 kw x 85 euro = 246,5 euro (incl. btw) *door VEA berekende correctiefactor die gebruikt wordt om een rendabele uitbating van een PV-installatie mogelijk te maken DAKISOLATIENORM WAT & DOEL Onderdeel renovatiepact 2020 Verplicht vanaf 1/1/2015 Alle zelfstandige woningen in het Vlaamse Gewest Enkel feitelijke vaststellingen EPC stelt feitelijke waarde vast kleiner dan 0,75 m²k/w(geen default waarden) Feitelijke vaststellingen technisch onderzoeker woningkwaliteit (enkel indien geen EPC of default in EPC) Strafpunten* Ecodesignrichtlijn Wat & Doel Toekomstige wijzingen Opmerking: alle appartementen evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel. *vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt verklaard worden. Soort presentatie dd.mm.yyyy 13

14 ECODESIGNRICHTLIJN ECODESIGNRICHTLIJN WAT & DOEL Europees Energielabel voor verwarmings- en warmwaterinstallaties Energielabel A++ tot G Verplicht voor toestellen geproduceerd vanaf 26/9/2015 Minimumrendement verwarmingstoestellen voor handel in Europa ketels 70kW seizoensgebonden energie-efficiëntie 86% (= klasse B) uitzondering voor type B1 met meerdere installaties op 1 schouw: 75% (= klasse C) Toestellen op aardgas, stookolie, elektriciteit en hernieuwbare energie (WP, ZB, µwkk) WAT & DOEL Productlabel Informatie over het toestel Informatie over functie van het toestel, het geluidsvermogen en de warmteafgifte Opgesteld door fabrikant Pakketlabel Informatie over een bepaald systeem Een verwarmingssysteem is immers meer dan een warmtegenerator alleen Label aangevuld met pictogrammen die de diverse onderdelen van het pakket aangeven Berekening door installateur Meer info: ECODESIGNRICHTLIJN TOEKOMSTIGE WIJZINGEN Vanaf 2019: nieuwe klasse A+++ Afschaffing klassen E tot G Energiebeleid voor bedrijven Wat & Doel Financiële tegemoetkomingen Soort presentatie dd.mm.yyyy 14

15 ENERGIEBELEID VOOR BEDRIJVEN ENERGIEBELEID VOOR BEDRIJVEN WAT & DOEL FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN Instrumenten en financiële tegemoetkomingen voor investeringen in Federale overheid Vlaamse overheid Netbeheerder energiezuinigheid Verhoogde Ecologiepremie (EP-Plus) Premies van Eandis Auditconvenant Benchmarkingconvenant Besluit Energieplanning Energiebeleidsovereenkomsten Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Energiebesparing bij KMO's investeringsaftrek Vermindering van accijnzen en heffingen voor convenantbedrijven Korting onroerende voorheffing Groenestroomcertificaten Warmtekrachtcertificaten 10% bijkomende steun voor duurzame technologische en Infrax Investeringssteun van Elia ontwikkeling Financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies Steun specifiek voor land- en tuinbouw BEDANKT VOOR UW AANDACHT Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB Soort presentatie dd.mm.yyyy 15

Installatie eisen bij renovatie

Installatie eisen bij renovatie Installatie eisen bij renovatie minimale eisen voor de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij i ti renovaties en functiewijzigingen 2015 Patrik De Paep pdepaep@depaep.be Achtergrond

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK Ledenvergadering november 2008 Vastgoedalliantie Ir. Kurt Heyman, erkend energiedeskundige Inhoud presentatie EPC nov. 2008 Kort overzicht regelgeving

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen

EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen Marijke De Meulenaer Vlaams Energieagentschap 29/09/2014 06/10/2014 Huidige eisen nieuwbouw Toekomstige evoluties Eisen bij renovatie 2 Huidige eisen nieuwbouw

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest Vlaams Energieagentschap Luc Peeters, administrateur-generaal Inhoud: 1. Inleiding & definitie 2. Nieuwbouw 3. Publieke gebouwen 5. Niet-residentiële

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys Renovatiepact Werkgroep verplichtingen Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel Ann Collys Inhoud Doel Wat en wanneer? Door wie? Opmaak van het EPC Vorm en inhoud Advertentieplicht

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oudegemse baan nummer 183 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1979 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kipdorp nummer 61 bus 206 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 281 De energiescore

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Frans Beirenslaan nummer 165 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1989 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Franslaan 45 bus 0202 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 132 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 353 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Riemsterweg nummer 6A bus *2 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 606 De

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ernest Solvaystraat nummer 52 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

Energie in 21 e eeuw. Overzicht

Energie in 21 e eeuw. Overzicht Energie in 21 e eeuw Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne Overzicht Bestaande gebouwen Energie renovatie programma 2020 Dakisolatie (dakisolatiepremie) Hoogrendementsglas Hoog rendement verwarming Energie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ullenshof 13 bus 4 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 189 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Frans Beirenslaan nummer 165 bus 0.0 bestemming appartement type - bouwjaar 1989 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovaties

Installatie-eisen bij renovaties Installatie-eisen bij renovaties Vlaams Energieagentschap Geert Flipts Basiscursus lokaal woonbeleid 12 mei 2015 Inhoud Energiebeleid Premies renovatie Premies nieuwbouw Varia (Energieleningen, Ecodesign,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationstraat nummer 26 bus 9 bestemming appartement type - bouwjaar 1994 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 232

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gemeentestraat nummer 156 bus 0001 bestemming appartement type - bouwjaar 1999 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Savelberg nummer 11 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ronkenburgstraat nummer 76 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1984 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

92 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

92 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gasthuis 59 bus 3 2300 gemeente Turnhout bestemming appartement type - bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 92 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gijselbosstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sloepenlaan nummer 28 bus 102 bestemming appartement type - bouwjaar 1982 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Veurnestraat nummer 13F bus 207 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 226

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 61 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20140506-0001587096-00000001-5 post bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 205 PROEFCERTIFICAAT De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Memlingdreef nummer 65 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1962 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Zeedijk-Heist nummer 102B bus 6E bestemming appartement type - bouwjaar 1972 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dynastielaan nummer 48 bus 7 bestemming appartement type - bouwjaar 1977 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 435

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jozef Dhoorelaan nummer 4 bus 32 bestemming appartement type - bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat August Van Geertstraat nummer 74 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Edmond de Grimbergheplein nummer 22 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1899 softwareversie 9.7.0 berekende

Nadere informatie

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 2 bus 1D 2200 gemeente Herentals bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 570 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Groenstraat_ANBO nummer 15 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 640 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen omtrent hernieuwbare energie in de bouw

Toekomstige ontwikkelingen omtrent hernieuwbare energie in de bouw Toekomstige ontwikkelingen omtrent hernieuwbare energie in de bouw Wim Lameire energie@vlaanderen.be Agenda. Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouwvoorschriften Voortraject Inhoud van

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 bus 103 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 194 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen?

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen? OP WEG NAAR 00 Bijna-Energieneutrale gebouwen? Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap 4 oktober 0 Brugge Inhoud Evolutie energieprestatie Vlaanderen Aanpassingen wetgeving EPB Aanpassingen wetgeving

Nadere informatie

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 1 Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. AANLEIDING TOT WIJZIGING VAN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING... 2 1.1 Revisie EPBD-richtlijn...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Molenbergstraat nummer 94 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1959 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Profeetstraat nummer 43 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1921 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dworpsestraat nummer 125 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 1 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 379 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Leuvensesteenweg 383 2800 gemeente Mechelen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 348 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelbaan nummer 116 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hulstken nummer 8 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ertbruggelaan 49 bus 4 2100 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 326 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuurkenstraat nummer 1 bus 0303 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 125

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuttershof nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Elzen 1 bus 1 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1967 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Drapstraat nummer 93A bus 3 bestemming appartement type - bouwar 2002 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 115 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bretheistraat nummer 146 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Diepestraat nummer 8 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 123 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 168 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

rergiepresteuecertificaat

rergiepresteuecertificaat rergiepresteuecertificaat straat Bloemenveldstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (klalh/m 2jaar 588 De energiescore

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

386 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

386 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Onafhankelijkheids 2 bus 2 2650 gemeente Edegem bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 386 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen

EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen Vastgoedforum 27 februari 2015 Ellen Moons Vlaams Energieagentschap Overzicht Inhoud artikel 5 Toepassingsgebied entiteiten - gebouwen Besparingsdoelstelling

Nadere informatie

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Spoorweg 53 bus 102 3800 gemeente Sint-Truiden bestemming appartement type - bouwjaar 1881 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 185 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie