Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p."

Transcriptie

1 solvay.com Jaarverslag 2014 Onze moderne levensstijl en ons consumptiepatroon verstoren het evenwicht op onze planeet. Daarom moeten we met z n allen, samen met alle politieke, economische en maatschappelijke actoren, rekening houden met deze veranderingen. Voor Solvay speelt de chemie vanwege de vakkennis en de middelen waarover zij beschikt hierin een fundamentele rol: zij kan deze trends begeleiden en beïnvloeden, met aandacht voor het leefmilieu en alle levende wezens. Onze cultuur _ p. 38 Verbeteren _ p. 39 Integreren _ p. 40 Behouden _ p. 41 Creëren _ p. 42 Ontwikkelen _ p. 43 Delen _ p. 44 Om verder te gaan Surf naar solvay.com voor de Groep s rapport over Duurzame Ontwikkeling. 37

2 Jaarverslag 2014 solvay.com Onze cultuur SOLVAY WAY, HET PAD EFFENEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Solvay werd meer dan 150 jaar geleden opgericht met de overtuiging dat chemie oplossingen kan bieden en de mensheid vooruit kan helpen. Deze visie houden we steeds voor ogen in onze oriëntatie en de manier waarop we ons vak uitoefenen. Solvay Way, ons initiatief voor ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat in 2013 werd uitgerold, belichaamt onze verbintenis om een model voor een duurzame chemie op te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling kansen creëert en een toegevoegde waarde biedt. Solvay Way zit verankerd in onze dagelijkse activiteiten en sluit aan op onze traditie van maatschappelijke verantwoordelijkheid, veilig werk en sociale dialoog, het beheer van ons productieapparaat en de verkleining van onze ecologische voetafdruk. Het Solvay Way referentie-instrument voldoet aan de internationale ISO norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bevat 49 punten voor verbetering, opgedeeld naargelang van de belanghebbenden. VOORUITGANG DOOR CONTINUE ACTIE Van manager tot operator: alle spelers binnen de Groep worden bij Solvay Way betrokken. Elk van hen wordt aangespoord om zichzelf te beoordelen aan de hand van het referentie-instrument en om concrete en meetbare maatregelen voor vooruitgang te treffen. De hoofddoelstellingen van Solvay Way zijn: het bereiken van uitmuntendheid op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne op het werk; een groter aandeel van onze omzet halen uit producten die tegemoetkomen aan de behoeften van duurzame ontwikkeling; de voortdurende verbetering van de prestaties van onze technologieën en procedés; het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de Groep; het ontwikkelen van een rijk en evenwichtig sociaal overleg en meer algemeen het creëren van toegevoegde waarde op verantwoorde wijze. CONCRETE INITIATIEVEN Solvay Way en de bijbehorende gids voor verbetering worden in alle entiteiten van de Groep toegepast. Zij hebben allemaal hun tweede zelfevaluatie achter de rug en hebben plannen voor vooruitgang ingevoerd. Een van de instrumenten waarop Solvay Way gebaseerd is en de aanbiedingen, het Sustainable Portfolio Management (SPM), toetst het belang van de investeringen aan de criteria voor duurzame ontwikkeling. Eind 2014 was SPM reeds toegepast op 80% van onze producten innovatieportefeuille. Tot slot heeft de eerste jaarlijkse evaluatiemissie in het kader van de mondiale MVO-overeenkomst met de federatie IndustriALL Global Union op meerdere productielocaties in India plaatsgevonden. 100% Alle entiteiten van de Groep hebben het Solvay Way-initiatief uitgerold. 38

3 solvay.com Jaarverslag 2014 De evaluatie door externe waarnemers helpt ons vooruitgaan. PRATISH KOPARKAR, VERANTWOORDELIJKE HUMAN RESOURCES IN DE VESTIGING VAN ROHA (MUMBAI), INDIA In 2013 ondertekende Solvay een MVO-overeenkomst met IndustriALL Global Union. In november 2014 trokken vertegenwoordigers van de vakbond en van Solvay naar India voor de eerste jaarlijkse evaluatiemissie van de overeenkomst. Pratish Koparkar begeleidde hen in de vestigingen van Panoli, Roha en Rasai. Tijdens deze missie werd gecontroleerd of de MVO-normen overal werden nageleefd. De vertegenwoordigers van IndustriALL hebben eveneens vrij met de werknemers gesproken over hun arbeidsomstandigheden en professionele ontwikkeling. Er vond een constructieve gedachtewisseling plaats over het personeelsbeleid en de veiligheid. U leest de getuigenis van Pratish Koparkar Het welzijn van onze medewerkers verbeteren. Solvay zet zich in om zijn medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, waarin professionele ontwikkeling gestimuleerd wordt. Wij zien er met name op toe dat overal ter wereld fundamentele sociale rechten worden geëerbiedigd en iedereen gelijk wordt behandeld. Verder vinden wij het belangrijk om regelmatig, in een klimaat van vertrouwen, in dialoog te gaan met onze medewerkers. Deze uitwisselingen zijn bijzonder belangrijk, aangezien de werknemers de belangrijkste spelers zijn voor onze verantwoorde prestaties. 39

4 Jaarverslag 2014 solvay.com Novecare en onze klant L Oréal willen vernieuwen op het vlak van duurzame bevoorrading. MECHELLE ENGEMANN, VERANTWOORDELIJKE DUURZAME ONTWIKKELING, GBU NOVECARE Mechelle Engemann staat aan het hoofd van het duurzame Guar -initiatief, dat door de GBU Novecare samen met L Oréal werd opgestart. Onze klant gebruikt de eigenschappen van deze peulvrucht in haar cosmetische producten. Duurzaam Guar wil de duurzame kwaliteit en kweekmethode van deze plant garanderen door de landbouwers en de gemeenschappen die haar telen te ondersteunen. U leest de getuigenis van Mechelle Engemann MVO integreren in onze aanpak en in ons aanbod. Consumenten verwachten van onze industriële klanten steeds veiligere, gezondere en milieuvriendelijkere producten. Om de producenten hen te helpen meer rekening te houden met de maatschappelijke evoluties en te voldoen aan de steeds striktere regelgeving, waarborgen wij de veiligheid van onze producten tijdens de volledige levenscyclus en werken wij voortdurend aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, uit respect voor mens en planeet. Solvay Way maakt integraal deel uit van onze cultuur. Deze verantwoorde aanpak vormt de leidraad voor onze innovatie, het in de handel brengen van onze producten en ons beleid inzake maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. 40

5 solvay.com Jaarverslag 2014 Wij willen het management en de operators op een andere manier met energie leren omgaan. ALAIN MICHEL, VERANTWOORDELIJKE VOOR ENERGIE-EFFICIËNTIE, GBU ENERGY SERVICES In 2011 lanceerde Solvay SOLWATT, een energie-efficiëntieprogramma op Groepsniveau. Het doel: de energiekosten met ten minste 10% verlagen in vier jaar tijd, door alle medewerkers te mobiliseren en een permanente cultuur van energie-efficiëntie te ontwikkelen. Alain Michel heeft de leiding over dit wereldwijde project, dat tegenwoordig als referentie geldt voor de hele industrie. U leest de getuigenis van Alain Michel De natuurlijke hulpbronnen van de planeet behouden en onze impact verkleinen. Solvay spant zich in voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit, om de milieueffecten van zijn activiteiten te beperken en een verantwoordelijke invloed uit te oefenen op zijn belanghebbenden. In 2012 stelden wij de volgende doelstellingen voor 2020 vast: een vermindering met 10% van onze broeikasgasemissies en het verbruik van grondwater; een reductie met 25% van de luchtemissies van potentieel verzurende stoffen; een beperking met 20% van de potentieel eutrofiërende emissies en de invoering van een systeem voor duurzaam waterbeheer in alle vestigingen die geconfronteerd worden met waterstress. 41

6 Jaarverslag 2014 solvay.com Het sociale en natuurlijke kapitaal integreren in ons esluitvormingsproces. TEDDY ROCHE, FINANCIEEL DIRECTEUR AZIË, GBU NOVECARE Teddy Roche volgde één jaar het Futur Leader-programma van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Deze ervaring heeft zijn kijk op het verband tussen financiën en duurzame ontwikkeling grondig veranderd. De opleidingen over de materialiteit en het niet-financiële kapitaal van ondernemingen hebben hem ervan overtuigd dat het sociale en natuurlijke kapitaal in onze besluitvorming moet worden geïntegreerd. Nu zet Teddy Roche ons ertoe aan om na te denken over een geïntegreerde benadering van extrafinanciële gegevens. U leest de getuigenis van Teddy Roche Op een verantwoorde manier waarde creëren. Wij verbinden ons er tegenover onze aandeelhouders toe om de striktste normen inzake deugdelijk bestuur en beheer na te leven. Wij communiceren op een ethisch verantwoorde en transparante manier over onze activiteiten. Wij streven ernaar om onze risico s steeds beter te beheren en zorgen voor een constant toezicht op de naleving van de etische regels binnen de Groep. 42

7 solvay.com Jaarverslag 2014 Transparantie en dialoog snieden het vertrouwen. CATERINA DI CARLO, VERANTWOORDELIJKE HSE VAN SPINETTA, ITALIË, GBU SPECIALTY POLYMERS In september 2014 richtte de Italiaanse vestiging Spinetta Marengo een raadgevend comité op, de zogeheten LAB (Local Advisory Board), om de uitwisselingen met de mensen die in de buurt wonen en werken te bevorderen. Het is de bedoeling om zo een forum te creëren waarin zoveel mogelijk buurtbewoners vertegenwoordigd zijn: economische en maatschappelijke opinion leaders, leveranciers, culturele organisaties Deze nieuwe ruimte voor dialoog zal vier keer per jaar meer dan 30 leden van de plaatselijke gemeenschap en van Solvay rond de tafel brengen. U leest de getuigenis van Caterina Di Carlo Een constructief en duurzaam overleg met de gemeenschap ontwikkelen. Wij hebben het grootste respect voor de gebieden die ons willen ontvangen en stellen daarom alles in het werk om onze vestigingen goed te integreren. Wij verbeteren voortdurend onze industriële risicobeheersprocessen en werken ook de processen in verband met onze toeleveringsketen voortdurend bij. Wij communiceren met de buurtbewoners en onze plaatselijke belanghebbenden over de manier waarop we ongevallen en overlast kunnen vermijden. Onze belangrijkste verbintenis is een transparante, duidelijke en proactieve informatieverspreiding. 43

8 Jaarverslag 2014 solvay.com Together for Sustainability, een duurzame springplank voor onze leveranciers. MARC MOEHLIG, DIRECTEUR DUURZAAMHEID EN INNOVATIE, AANKOOPFUNCTIE Marc Moehlig heeft de leiding over Solvay s deelname aan het project Together for Sustainability*. Dit initiatief van grote spelers in de chemie werd gelanceerd in 2012 en moet een maatschappelijk verantwoorde aanpak bevorderen bij onze leveranciers, op maat van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. De partners, waarvan de MVO-normen aan de strikte criteria van de sector voldoen na een audit door de instantie Ecovadis, worden op een onlineplatform vermeld. Together for Sustainability heeft in oktober 2014 een eerste conferentie georganiseerd in Azië over de uitwisseling van praktijken. Solvay en zijn Chinese leveranciers waren daarbij aanwezig. *Samen voor duurzame ontwikkeling. U leest de getuigenis van Marc Moehlig Onze MVO-eisen delen met onze leveranciers. Solvay wil zorgen voor duurzame ontwikkeling, met en voor onze leveranciers. Daartoe willen wij constructieve, duurzame relaties opbouwen op basis van wederzijds vertrouwen en een gedeelde ethiek. Die wil blijkt ook uit onze selectieprocedures. Wij beheren en evalueren regelmatig de MVO-prestaties van onze afnemers. 44

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een centrale rol in de visie van de Groep om een model voor

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 Achtergrondinformatie Onze vestigingen Onze resultaten en investeringen Onze markten 15 Perspectieven

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid

Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid GEDRAGSCODE A Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangen ervan af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2013 03 Inhoud Voorwoord 5 Een internationale aanwezigheid 6 Lyreco in de Benelux 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken CSL Limited Juli 2013 Inhoud > < vorige pagina Inhoud volgende pagina > Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Klantgerichtheid. Innovatie. Integriteit.

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering

Nadere informatie

MVO - Scope van de zelfverklaring

MVO - Scope van de zelfverklaring MVO - Scope van de zelfverklaring Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft 2010 Naam van de organisatie Mondial Movers BV Belangrijkste activiteiten (merken, producten en/of diensten) Het coördineren

Nadere informatie

Toepassing van ISO26000 bij Essent. Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011)

Toepassing van ISO26000 bij Essent. Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011) Toepassing van ISO26000 bij Essent Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011) Afdeling Corporate Responsibility Essent Oktober 2011 1 Inleiding

Nadere informatie

Brewing a Better Future

Brewing a Better Future Brewing a Better Future Improve Empower Impact Alken-Maes N.V. Welkom Bedrijfsprofiel Alken-Maes is met een marktaandeel van zo n 12% de nummer twee op de Belgische biermarkt. Als ambitieuze en innovatieve

Nadere informatie

inzicht #10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HET BUSINESSMODEL VOOR DE TOEKOMST

inzicht #10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HET BUSINESSMODEL VOOR DE TOEKOMST #10 inzicht EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 25 SEPTEMBER 2009 DUURZAAMHEID IS MEER DAN EEN TREND Interview met Harry Everaerts en Corinne Soubies 2-3 EEN MUST VOOR

Nadere informatie

THE BASICS. 3 Onze visie. 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren. 6 Focus: Stakeholders. 10 Focus: Producten en diensten. 12 Focus: Bedrijfscultuur

THE BASICS. 3 Onze visie. 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren. 6 Focus: Stakeholders. 10 Focus: Producten en diensten. 12 Focus: Bedrijfscultuur THE BASICS THE BASICS 3 Onze visie 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren 6 Focus: Stakeholders 10 Focus: Producten en diensten 12 Focus: Bedrijfscultuur 2 Wij maken individuele mobiliteit veiliger en comfortabeler.

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie