Inhoudsopgave. Algemene Info. adressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van de Technische Commissie Van de sponsorcommissie Berkendorp 2014 In memoriam Zevende 40+ Tennisdag Gezocht: Redactiecommissie Van de Jeugdcommissie Clubkampioenschappen Open 35+ & 50+ Veteranentoernooi Senior+ ééndagstoernooi Van de onderhoudscommissie Open 45+ & 65+ dubbel overdagtoernooi Huiscompetitie Inschrijfformulier huiscompetitie KNLTB Voorjaarscompetitie 2015 Competitieteams junioren 2015 Inschrijfformulier jeugdweekend Competitieteams senioren 2015 Afhangreglement Ledenlijst t/m & v.a. 39 Rabobank-Rekening Postbank-girorekening Beide rekeningen t.n.v. Clubtrainingen De Geitenhoef JZ Goirle Algemene Info LTC Goirle Eric Ummels (Technische commissie) Correspondentie adres: LTC Goirle Postbus AE Goirle (Toernooien en evenementen) adressen Lidmaatschap opzeggen?! Uw lidmaatschap bij LTC opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk te gebeuren. Uw opzegging moet uiterlijk voor 1 september binnen zijn bij de ledenadministratie. De clubkampioenschappen voor t eerst in maart waren een groot succes!!! Ledenadministratie: Toos Derix Willem Ruysstraat XC GOIRLE LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 1

4

5 Voorzitter: Penningmeester: Onderhoud & Materialen: Technische zaken Toernooien & Evenementen: Sponsoring/PR: Jeugdzaken: Secretaris Samenstelling Bestuur Godfried Hijl Chris de Jong Harrie Smulders Vacature Vacature John van Gils Vacature Vacature Toernooi & Evenementencommissie (TEC): Advies- en Geschillencommissie Onderhoud en Materialencommissie Samenstelling Commissies Vacature (vz) Daniëlle Michels Vacature Harrie Smulders (vz) Harrie de Bruijn Jan Scholten Ivonne van Heesch Leo van Amelsfort Ton Boers Samenstelling Commissies Jeugdcommissie: Kelly v Oirschot (vz) Edwin Haak Lisette van Daal Marc de Rooij Mayke Formannoy Nikkie van Eeuwijk Marlon Lindenburg Kascommissie Ledenadministratie: Sponsorcommissie: Ad van de Laak Joost van den Bogaard Toos Derix John van Gils (vz) Remco Scholten Colette Cuijpers Michel Immink Technische Commissie: Vacature Redactiecommissie: Commissie van Beroep: Vacature Peter van Bragt Piet Hoskens Wim Belderok Altijd op de hoogte van de baanbeschikbaarheid bij LTC Goirle. Download de Afhangbord App voor je android toestel! LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 3

6

7 Beste LTC-ers Voorwoord van de voorzitter Voor jullie ligt het clubblad voor komend jaar. Op het moment dat ik dit schrijf is de herfst van 2014 losgebroken, zijn we druk doende onze voorgenomen bouwplannen te realiseren en worden baan 7 en 8 door de aannemer aangepakt. Na 2013, een fantastisch feestjaar, is 2014 het jaar geweest van op orde komen. Als bestuur hebben we op alle fronten ervoor willen zorgen dat we als vereniging, voor zover we dat nog niet waren, op orde zijn. Een belangrijke klus en met 3 nieuwe bestuursleden boeiend om te doen. Maar ons doel is om eind 2014 op orde te zijn zodat we in 2015 de verdere ontwikkeling van de vereniging en het tennispark kunnen aanpakken. Bij dat laatste moeten we bedenken dat we een stevige uitdaging hebben bij het kwalitatief op niveau houden van ons tennispark. Banen zullen in de komende jaren aan vernieuwing toe zijn; groen en techniek vraagt steeds om aandacht. We zullen daartoe ook een meerjarenperspectief ontwikkelen, planningstechnisch maar ook financieel. Ons beleidsplan, vorige ALV in concept gepresenteerd, gaat naar zijn voltooiing. De laatste hoofdstukken worden ingevuld: vrijwilligersbeleid en communicatiebeleid. Het is mooi te kunnen constateren dat we als vereniging weer een hartstikke mooi jaar hebben gedraaid. Toernooien succesvol, competities goed verlopen, wederom veel gezelligheid op en rond het park, een geslaagde open dag met veel nieuwe inschrijvingen en grote en enthousiaste deelname aan de trainingen. Zelfs zijn we erin geslaagd, ondanks een minder geslaagde organisatie vanuit de KNLTB, de voorjaarscompetitie te organiseren. In 2014 hebben we ook een regelmatig overleg gestart met onze buurverenigingen. Kunnen we in bepaalde opzichten wat aan elkaar hebben: gezamenlijk inkopen van energie, beveiliging etc. Ik denk dat we in die samenwerking ook voor de vereniging wat voordelen kunnen halen. Helaas zijn er droevige zaken geweest. In 2013 nog volop in het zonnetje, in 2014 overleden. Joke Tak, echtgenote van LTC-oprichter Jan Tak en jaren lid van de club en Jan van Berkel, onze oudste nog tennissende LTC-ers. We zijn in gedachten bij de nabestaanden en wensen hen veel sterkte We hebben ook van een tweetal top medebestuursleden afscheid genomen: Enrico van Pelt en Jeroen van de Bleek. Zij hebben in de voorbij jaren mede hun stempel gedrukt op onze vereniging; een stempel waar we als vereniging apetrots kunnen zijn. Enrico en Jeroen: bedankt mannen! Het is ook goed te zien dat vele vrijwilligers in onze vereniging er zin in blijven houden hun steentje bij te dragen. Niet voor niets is ons motto LTC is van, voor en door de leden. We blijven overigens voortdurend op zoek naar leden die graag een rol willen spelen bij de organisatie van evenementen, toernooien etc. Schroom niet je aan te melden danwel ons te tippen. We gaan de eindejaarsdagen in en ik wil afsluiten met iedereen, ook namens het bestuur, hele goede feestdagen te wensen en ik hoop jullie allemaal te zien op of om de baan in 2015 Godfried Hijl Voorzitter Vacature in het bestuur: Secretaris Interesse, neem contact met ons op... LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 5

8

9 Locatie: Broeder Liplap, Goirle Verslag Algemene Ledenvergadering. L.T.C. Goirle d.d. 24 april 2014 Aanwezig zijn 44 leden waaronder alle leden van het bestuur van 7 leden is er bericht van verhindering. 1/Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Door allerlei omstandigheden is het clubblad nog niet klaar, daarvoor onze welgemeende excuses. De voorzitter blikt kort terug op het succesvolle jubileumjaar 2013 en bedankt hiervoor de jubileum-commissie en alle mensen die meegeholpen hebben aan het slagen van de festiviteiten. Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van twee prominente leden, Rob Brouwers, actief in de jubileumcommissie en Joke Tack, vanaf de beginjaren zeer actief voor LTC. 2/Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn twee s binnen gekomen met vragen, voor zover deze niet besproken worden tijdens de vergadering, zullen ze in de rondvraag behandeld worden. Verder zijn er geen mededelingen. 3/Notulen van de ALV van 15 maart 2013: N.a.v. punt 7: Vraag: wat is de stand van zaken met betrekking tot de banen 7 en 8? Dit komt aan de orde onder agendapunt 4: banen, materialen en gebouwen. Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 4/Jaarverslag 2013: -Toernooien en evenementen: geen vragen of opmerkingen. -Banen, materialen en gebouwen: de voorzitter geeft een uitgebreide toelichting betreffende de problemen rond de banen 7 en 8. Twee jaar geleden hebben we een forse investering gedaan om twee winterbanen te realiseren door middel van verwarmde gravelbanen. Het bestuur is bepaald niet tevreden met de situatie die zich rond deze banen heeft ontwikkeld, de verwarming van de banen geeft een enorme stijging van het energieverbruik, ook bij verwarming van -4. Vorig jaar is hierover uitgebreid met aannemer en onderaannemer over gesproken en hebben we in overleg met hen besloten om in de winter van 2013/2014 de technische installatie zoals die nu is, goed in te regelen en aan te sturen en het effect van de verwarming te monitoren, dit door dagelijks de stand van zaken bij te houden. Om het energieverbruik enigszins in de hand te houden heeft het bestuur besloten om bij -4 de verwarming uit te zetten. Dat betekent dat de banen bevriezen en er niet op gespeeld kan worden. De banen lijden daaronder en hebben na een vorstperiode extra onderhoud nodig, om de onderhouds-ploeg te ontlasten worden de banen daarna minimaal 6 weken uit de roulatie gehaald. Omdat het nauwelijks winter is geweest hebben we maar een heel beperkt beeld kunnen krijgen van het functioneren van het systeem. Al met al kunnen we stellen dat het verwarmen van de banen een kostbare geschiedenis is en dat wat ze ons hebben voorgespiegeld niet is waargemaakt. Voor de komende winter moet helder zijn wat we daar mee moeten doen en dit nadrukkelijk bij de aannemer neer te leggen. Over de eventuele aansprakelijkheid en schadevergoeding is het overleg met de aannemers nog gaande. Vraag: kan er dus in de winter niet op getennist worden? Nee, zoals de stand van zaken er nu voor staan willen we afwachten wat de ontwikkelingen zijn, het moet financieel verantwoord zijn. Vraag: is er garantie op de banen en is de aannemer dus aansprakelijk? De aannemer is altijd gehouden aan een correcte oplevering die moet voldoen aan alle gestelde eisen. Over de aansprakelijkheid wordt nog overleg gepleegd. Vraag: kunnen er juridische stappen ondernomen worden? Het bestuur is nog volop gegevens aan het verzamelen om een dossier op te bouwen, de aannemer is bezig met het testen van het systeem. We zijn er van overtuigd dat er een oplossing komt en willen geen, misschien onnodige, procedures aangaan. Vraag: zijn zonnepanelen een optie? Toevallig is het bestuur volop bezig met informatie inwinnen en vinden het de overweging waard. Vraag: wanneer is het systeem goed? Als de banen tegen een verantwoorde prijs te verwarmen zijn en dus bespeelbaar zijn in de winter. Via de website zal gecommuniceerd worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn, b.v. als we juridische stappen moeten ondernemen of als er samen met de aannemer een oplossing in zicht is. - Opslag materialen: we worden min of meer door de gemeente Goirle gedwongen om voorrang te geven aan de bouw van een schuur voor de opslag van materiaal voor de onderhoudsploeg. De zeecontainer die er nu staat moet op straffe van een dwangsom verwijderd zijn vòòr 1 oktober a.s. We hebben daartoe een vergunning aangevraagd en gekregen voor de bouw van een opslagruimte. Dit heeft tot gevolg dat het investeringsplan gewijzigd wordt. (komt aan de orde bij financiën).- LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 7

10 -Onderhoud paviljoen: de meest noodzakelijk verbeteringen aan het paviljoen zijn in gang gezet, er is een nieuwe pui gezet met openslaande deuren i.p.v. het raam waarvan het hout verrot was, dit maakt het stuk vanaf de bar tot aan de bestuurskamer een stuk toegankelijker. Het dak lekt en moet noodzakelijk gerepareerd worden, het terras wordt aangepast, inclusief de tijdelijke constructie die er nu staat. -Banen: bovenstaande heeft ook gevolgen voor het vernieuwen/renoveren van de overige gravelbanen. In overleg met Harrie de Bruijn hebben we besloten dat de banen 9 en 10 nog 2 en minimaal 1 jaar meekunnen en de banen 5 en 6 nog iets langer. Er is dringend behoefte aan een meerjarig technisch onderhoudsplan c.q. investeringsplan zodat we kunnen reserveren voor de noodzakelijke kosten voor de komende jaren. Het gaat dan over de banen, het groenonderhoud en de gebouwen. Dit zal komend jaar prioriteit hebben in het bestuur. -Jeugdcommissie: geen op- en/of aanmerkingen, wel een oproep voor vrijwilligers. -Technische commissie: door de problemen met het nieuwe systeem van de KNLTB is er veel misgegaan zoals inschrijvingen, uitslagen invoeren e.d. Er wordt hard aan gewerkt om het allemaal in orde te krijgen. Vooral de ledenadministratie heeft veel hinder ondervonden van het nieuwe systeem en daarom voor Toos een bloemetje als dank. Vraag: hoe is het geregeld met banen voor de training: Er worden banen gereserveerd voor de training; tot uur kan de trainer gebruik maken van 2 banen en na uur van 1 baan. Er bestaat de indruk dat de trainer zich hier niet aan houdt en gebruik maakt van meerdere banen waarbij hij zich beroept op afspraken met het bestuur. Hierover zal contact met hem worden opgenomen. Training gaat overigens vòòr competitie. -Sponsorcommissie: de voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het vele werk wat de sponsor- en jubileumcommissie gepresteerd hebben afgelopen jaar, een hartelijk applaus volgt hierop. Opmerking: het wordt de organisatoren van toernooien, competities e.d. moeilijk gemaakt om zelf sponsors te benaderen. We hebben clubsponsors en evenementensponsors, de laatste kunnen door de organisatoren van toernooien benaderd worden, de clubsponsors alleen in overleg met de sponsorcommissie. We vinden ook dat de commissies de ruimte moeten krijgen om sponsors voor hun toernooi te realiseren. In de bijeenkomst met de toernooi- en evenementenleiders zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van sponsorgelden, elke commissie krijgt uit de sponsorgelden een bedrag toegekend. Pauze 5/financieel overzicht 2013: De penningmeester presenteert de gegevens en geeft een uitgebreide toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. We hebben dit jaar wat tegenvallers gehad waardoor de cijfers niet zo mooi zijn dit jaar. Conform de wens van de kascommissie zal de post voorzieningen voortaan per onderdeel gespecificeerd worden, evenals de kortlopende schulden. Het negatieve resultaat wordt naast de stijging van de energiekosten mede veroorzaakt door het verschil in kosten trainingen, o.a. doordat de jeugd in de winter in de blaashal training krijgt en de aanbieding die op de open dag korting geeft voor nieuwe leden. Uit het verslag van de kascommissie: Het betreft hier niet gefactureerde (over 2013) door verkeerde ingave in E-captain. Door tijdgebrek is dit door de penningmeester geconstateerd. Deze facturering zal alsnog door de penningmeester achteraf gedaan worden De achterstallige betalingen zijn echter wel opgenomen als vordering in het financieel verslag en is daarom geen verklaring meer voor het negatieve verschil. De kascommissie is akkoord met deze correctie. De kascommissie heeft de jaarrekening in orde bevonden en heeft een aantal opmerkingen geplaatst die het bestuur ter harte zal nemen en alles er aan doen om de problemen op te lossen. Onder applaus wordt door de algemene vergadering de penningmeester en het bestuur decharge verleend. Benoeming kascommissie: voorstel om Ad v.d. Laak en Joost v.d. Bogaard te benoemen in de kascommissie en als reserve Mieke Mes. De vergadering gaat onder applaus hiermee akkoord. 6/Begroting 2014/2015: De penningmeester geeft toelichting op de begroting, contributievoorstel en overige tarieven 2014/2015. De post energieverbruik is verhoogd t.o.v. voorgaande jaren maar dat betekent niet dat we daar zondermeer mee akkoord gaan. Op dit moment is voorzichtigheid geboden. Belangrijk punt voor het bestuur is om het komend jaar de energiekosten beheersbaar te krijgen. Vraag: hoe komt het dat de bestuurskosten gehalveerd zijn? Onder andere doordat het nadelige effect van het jubileumjaar er niet meer inzit. Vraag: de begroting is negatief, is het niet verstandiger om op nul uit te komen? Misschien wel maar we zitten nog steeds in een moeilijke situatie en het is moeilijk in te schatten om voor het lopende jaar 2014/2015 een begroting te maken, terwijl we het nu hebben over de cijfers van 2012/2013 en de cijfers over 2013/2014 pas volgend jaar voorhanden zijn. In het bestuur is nu aan de orde om de cijfers inzichtelijker te maken, we hopen daar in de volgende ALV op terug te komen. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. -Contributievoorstel: het bestuur stelt voor om de contributie te indexeren met + 2,5%, dit betekent een verhoging van 5,-- per jaar voor de senioren (183,-) en 3,-- voor de junioren(92,-). De overige tarieven blijven gelijk. De tarieven, waaronder de contributie, voor het jaar 2014/2015 worden conform het voorstel vastgesteld. LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 8

11 7/Investeringsplan 2014/2015: Het investeringsplan omvat de volgende, noodzakelijke, onderwerpen: groot onderhoud paviljoen zoals een nieuwe pui waar het raamkozijn verrot was, nieuwe kasten, dakreparatie etc., het realiseren van een nieuwe schuur voor opslag materiaal van de onderhoudsploeg en overige investeringen o.a. terras aanpassen en te vergroten en een luifel. Vraag: wat val exact onder renovatie paviljoen en kunnen we dat betalen? Het dak, de nieuwe pui, verplaatsen van de meterkast etc. we hebben dit vorig jaar begroot en gereserveerd. Vraag: is er dan geld voor de renovatie/vernieuwing van de banen 9 en 10? We hebben noodgedwongen een aantal investeringen naar voren gehaald en de banen 9 en 10 gaan in overleg met Harrie de Bruijn nog een aantal jaren mee. De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde investeringsplan. Pauze 8/Beleidsplan : De voorzitter geeft een uiteenzetting over de toekomstplannen voor wat we willen met LTC voor zowel het park, als de leden, de financiën, training, communicatie, onze plaats in de gemeenschap van Goirle etc. Het bestuur is intensief bezig geweest met het opstellen van een beleidsplan wat ten doel heeft onze visie en de beleidslijnen voor de komende jaren vast te leggen. Voor de degene die interesse hebben om hier in mee te denken, de sheets worden op de site gezet en er is al een concept beleidsplan wat beschikbaar is ter inzage. U bent van harte uitgenodigd. 9/Bestuurszaken: Jeroen van de Bleek (penningmeester) en Enrico van Pelt (Commissie toernooien en evenementen) zijn aftredend en niet herkiesbaar, we nemen afscheid van beide en de voorzitter steekt de loftrompet, ze zijn zeer waardevol geweest voor de vereniging. Ze hebben hun sporen verdiend, wat bevestigd wordt door de vergadering met een hartelijk applaus. John van Gils is aftredend en wel herkiesbaar. Chris de Jong en Harrie Smulders hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. De vergadering gaat onder applaus akkoord met de benoeming en herbenoeming van de voorgestelde bestuursleden. 10/Bestuursmededelingen: De zilveren spelden voor 25 jaar onafgebroken lidmaatschap van LTC worden door de voorzitter aan de aanwezige jubilarissen uitgereikt, proficiat allemaal. Extra feestelijk wordt het omdat we een gouden jubilaris in ons midden hebben, aan Mieke Mes wordt de gouden speld uitgereikt, bedankt Mieke en van harte gefeliciteerd. 11/Rondvraag en sluiting: Vraag: wat zijn de regels over het afhangen van sponsorsleden? De hoofdsponsors krijgen de beschikking over twee spelerspassen, ze kunnen alleen gebruik maken van de banen van LTC, verder niet geen competitie of iets dergelijks. we zullen nog nagaan hoe de regels en/of afspraken precies zijn. Vraag: als er competitietennis is op banen 7 en 8 is het voor de toeschouwers niet goed te zien, worden er nog voorzieningen getroffen? We hebben daar wel ideeën over en die zullen meegenomen worden in het meerjarenplan. De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit nog een afzakkertje met ons te drinken. Ine Zengers, secretaris. Going Heaven Wat: Ltc goirle nachttoernooi Wanneer: woensdag 13 mei Waarom meedoen: omdat iedereen vrij is de volgende dag!! En het super gezellig is ;-) Hoe laat: aanwezig Tot hoe laat: tot het licht wordt of dat de eieren op zijn... Wie: iedereen mag meedoen Kosten: 7,50 p.p. Inschrijven: mail naar schrijf je naam op de lijst in het paviljoen of geef het door aan Daniëlle LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 9

12 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 januari 2015 Het bestuur nodigt u uit, in overeenstemming met artikel 10 punt 22 van onze statuten voor de algemene ledenvergadering. Er kunnen geldige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden. Agenda: 1/Opening 2/Ingekomen stukken en mededelingen 3/Notulen van de ALV van 25 april /Jaarverslag 2014: Toernooien en evenementen Banen, materialen en gebouwen Jeugdcommissie Technische commissie Sponsorcommissie secretariaat Vrijdagavond 23 januari 2015 Aanvang uur Locatie: broeder Liplap Goirle 5/Financieel overzicht 2014: Balans en toelichting Winst- en verliesrekening Toelichting winst- en verliesrekening Verslag van de kascommissie Decharge penningmeester Pauze 6/Begroting 2015/2016 en toelichting Contributievoorstel 2015/2016 7/Investeringsplan 2015/2016 Noodzakelijk groot onderhoud paviljoen Realisatie nieuwe opslagruimte Overige investeringen 8/Beleidsplan /Bestuurszaken: Verkiezing Maarten Blommerde en Eric van Dun als bestuurslid Afscheid van Maud de Rooy, Kelly van Oirschot en Ine Zengers 10/Bestuursmededelingen: Uitreiking speldjes 25-jarige jubilarissen. 11/Rondvraag en sluiting LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 10

13 TEC Agenda 2015 Activiteit Vanaf Tot en met Algemene Ledenvergadering (Liplap) vrijdag 23 januari 2015 Carnavalstoernooi jeugd zondag 8 februari 2015 Guiness Book op Recordsdag jeugd zondag 15 maart 2015 Open Dag zondag 15 maart 2015 Pasjesavond+Comp.papieren ophalen vrijdag 20 maart 2015 Clubkampioenschappen Senioren vrijdag 20 maart 2015 zondag 29 maart 2015 Clubkampioenschappen Junioren vrijdag 20 maart 2015 zondag 29 maart 2015 Familiedag zondag 29 maart 2015 Donderdag Voorjaarscompetitie (7x) donderdag 2 april 2015 donderdag 28 mei 2015 Vrijdag Voorjaarscompetitie (7x) vrijdag 3 april 2015 vrijdag 29 mei 2015 Zaterdag Voorjaarscompetitie (7x) zaterdag 4 april 2015 zaterdag 30 mei 2015 Zondag Voorjaarscompetitie (7x) maandag 6 april 2015 zondag 31 mei 2015 Regionale Competitie 55+ (7x) maandag 6 april 2015 maandag 25 mei 2015 Woensdag Voorjaarscompetitie (7x) woensdag 8 april 2015 woensdag 27 mei 2015 Interne Huiscompetitie Dubbels maandag 6 april 2015 vrijdag 4 juli 2014 Interne HD/DD 55+ Competitie (7x) vrijdag 10 april 2015 vrijdag 22 mei 2015 Nachttoernooi (Going Heaven) woensdag 13 mei 2015 Senior Plus eendagstoernooi 50+ dinsdag 12 mei 2015 Berkendorp Toernooi vrijdag 5 juni 2015 zondag 14 juni 2015 Junior / Senior Toernooi zondag 28 juni 2015 Snipperdagtoernooi zaterdag 4 juli Open 45+/65+ Dubbeltoernooi maandag 6 juli 2015 zaterdag 11 juli Tennisdag donderdag 13 augustus 2015 Open Veteranentoernooi 35+/50+ Nog niet bekend Open Jeugdtoernooi maandag 31 augustus 2015 zondag 6 september 2015 Woensdag Najaarscompetitie (7x) woensdag 9 september 2015 woensdag 21 oktober 2015 Donderdag Najaarscompetitie (7x) donderdag 10 september 2015 donderdag 22 oktober 2015 Vrijdag Najaarscompetitie (7x) vrijdag 11 september 2015 vrijdag 23 oktober 2015 Zaterdag Najaarscompetitie (7x) zaterdag 12 september 2015 zaterdag 24 oktober 2015 Zondag Najaarscompetitie (7x) zondag 13 september 2015 zondag 25 oktober 2015 Heren Op Maandag Ochtend afsluiting maandag 14 september 2015 Finale Avond Huiscompetitie vrijdag 18 september 2015 Jeugdweekend zaterdag 10 oktober 2015 zondag 11 oktober 2015 Vrijwilligersavond zaterdag 31 oktober 2015 LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 11

14

15 25 jarig jubileum: Van het secretariaat Weer een bijzonder 50-jarig jubileum: wij feliciteren Resi Gerbranda met haar 50 jaar lidmaatschap van LTC en aan haar zal de gouden speld worden uitgereikt. Ook feliciteren wij de volgende personen met hun 25 jaar onafgebroken lidmaatschap van L.T.C. Aimee Adams-Hoskens Joost van den Bogaard Roger van den Bogaard Paul Doedẻe José Doedẻe Simone van Doorn Karin Elands Niels Formannoy José van Gestel Peter van Iersel Hedy Jacobs Catrhien Janssens Daan Klijsen Herman Kuijsten Katrien Neeft Will Nieklin Kees Pellis Michel Smeulders Berry Tra Karin Verheijden Aan hen zal tijdens de algemene ledenvergadering de zilveren speld worden uitgereikt. Ook de jubilarissen die niet eerder in de gelegenheid waren hun zilveren speld in ontvangst te nemen kunnen deze tijdens de algemene ledenvergadering alsnog ophalen. Leden die in de loop van een jaar lid zijn geworden staan pas bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar in het ledenboekje vanaf die tijd gaan we dan ook tellen. Gehuwde vrouwen die ooit met hun meisjesnaam ingeschreven zijn en gehuwden die later weer hun meisjesnaam aangenomen hebben zijn niet te achterhalen, graag een seintje als dat het geval is. Secretariaat Het algemeen bestuur is het afgelopen jaar 4 wekelijks in vergadering bijeen geweest, met uitzondering van de vakantieperiode. Verder zijn in diverse samenstelling commissies aan het werk geweest om de (ver)bouw van o.a. de opslagruimte te realiseren. De banen 7 en 8 hebben weer vele uren overleg gevergd en een oplossing is hopelijk nabij. Meer hierover door de voorzitter. Ook de commissies zijn weer druk geweest met het organiseren van allerhande activiteiten. Zie hun verslagen elders in dit blad. Rooster van aftreden bestuur L.T.C. Ine Zengers secretaris John van Gils Sponsorcommissie Maud de Rooy technische commissie Kelly van Oirschot Jeugdcommissie Godfried Hijl voorzitter Chris de Jong Penningmeester Harrie Smulders Onderhoudscommissie Verkiezing bestuursleden Maud de Rooy en Kelly van Oorschot zijn aftredend en zijn beiden niet herkiesbaar, ook Ine Zengers treedt af als bestuurslid. Maarten Blommerde en Eric van Dun stellen zich kandidaat voor het bestuur, Maarten voor de toernooi- en evenementencommissie en Eric voor de technische commissie. Het bestuur stelt voor om Maarten en Eric te kiezen als bestuurslid. LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 13

16 Vanuit de Technische Commissie Informatie m.b.t. de Technische Commissie (competitie en trainingen) De competitieteams voor de voorjaars- najaars- en wintercompetitie zijn te zien op de site van LTC Goirle. Inschrijving voor één van deze competities vindt plaats via e-captain. Als een inschrijving openstaat dan ontvangen alle leden hierover een mail. Dit geldt ook voor de inschrijvingen voor de zomer- en wintertennistrainingen. De indeling van de trainingen vind je ook op de site. De werkzaamheden rondom de competities worden voortaan gedaan door Marleen Loots en Corina Horvers. Via kun je evt. vragen over de competitie aan hen stellen. Met betrekking tot de trainingen kunnen vragen direct aan onze hoofdtrainer, Eric Ummels, gesteld worden via of via Uiteraard is via onze site ook al veel informatie terug te vinden. LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 14

17

18 Kort jaarverslag van de sponsorcommissie In 2013 is er ten opzichte van 2012 niet veel gewijzigd met betrekking tot de samenstelling van de sponsorcommissie. Het voorzitterschap is nog steeds in handen van John van Gils, en verder bestaat de commissie uit Remco Scholten, Michel Immink en Colette Cuijpers Nu in 2012 de slag reeds was gemaakt om het hele sponsorgebeuren binnen LTC inzichtelijk te maken, stond 2013 in het teken van het voortbouwen op de ingeslagen weg. We houden vast aan de visie van een strak sponsorbeleid, waarbij zoveel mogelijk via de sponsorcommissie gelden gegenereerd worden, in plaats van via allerlei afzonderlijke commissies. Ook de vier vaste sponsorpakketten zijn behouden: brons, zilver, goud en platina. Belangrijkste richtpunt blijft het aanzien van het park - alle banen moeten voorzien zijn van winddoeken - en het onderhouden van en aanboren van nieuwe sponsoren - de mooie sponsorzuil moet goed gevuld blijven. Naast sponsoractiviteiten vallen activiteiten van PR en communicatie binnen het pakket van de sponsorcommissie. Belangrijkste taak in dit kader is het verzorgen van ca. 20 publicaties per jaar in het Goirles Belang. Ook is het sponsorbeleidsplan opnieuw vormgegeven. Het sponsorbeleidsplan is beschikbaar via de website en biedt huidige en toekomstige sponsoren - maar ook de verschillende leden van commissies binnen LTC - een duidelijk overzicht en richtlijnen betreffende de wijze van sponsoring en de verschillende sponsorpakketten. De extra inzet van de sponsorcommissie ten behoeve van het LTC-jubileumjaar heeft zijn vruchten afgeworpen. Hieronder een overzicht van de jubileumsponsoren. Het komende jaar zal in het teken staan van vasthouden aan het vastgestelde beleid en het zoeken naar nieuwe en innovatieve wijzen van het verwerven van sponsorgelden. De sponsorcommissie verwelkomt graag nieuwe commissieleden, en uiteraard nieuwe sponsoren. Mocht uw interesse gewekt zijn neemt u dan contact op met de de sponsorcommissie. Berkendorp 2015 Op augustus na is het gehele seizoen weertechnisch gesproken in 2014 perfect verlopen! Weinig regen, mooie temperaturen en veel zonnige dagen. Zo ook voor de week van het open toernooi van LTC. Dankzij de inzet van de commissie en het enthousiasme van de bijna 450 deelnemers uit de regio is het dan ook een heel gezellige (oranje)week geworden en tegelijkertijd is het Berkendorp hiermee nog steeds het grootste evenement van de club. En voor LTC afgelopen seizoen extra succesvol, met name in de hoogste categorieën, zijn namelijk veel winnaars LTC-leden: HE2: Boris Oomes HD2: Martijn Janssens/Guus Oerlemans GD2: Floortje Brouwers/Boris Oomes DE3: Floortje Brouwers DD4: Marleen Loots/Frederique Hoogendoorn GD4: Frederique Hoogendoorn/Bram Lindenburg HE6: Bob Zijlmans HD6: Jeroen Biermann/Bob Zijlmans DE6: Corina Horvers GD6: Floor van Nuenen/John van Gorp HE7+: Dimitri Gardeslen HD7+: Dimitri Gardeslen/Olaf Rutten DD7+: José Spijkers/Christel van der Veer HE8+: Jos van Hattem We hopen er voor 2015 in ieder geval weer een toptoernooi van te maken en hopen wederom op veel sportieve successen en toeschouwers! Tot 6 t/m 15 juni 2015! Heb je nog input om ons toernooi nog succesvoller te maken, of wellicht vind je het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en/of organisatie, dan graag een mailtje naar: (toernooi en evenementen commissie). In memoriam Jan van Berkel Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van hun verlies. Bestuur en leden LTC Goirle LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 16

19 40 plus tennisdag, nr. 7 Donderdag 13 augustus In 2014 waren er bijna 70 spelers en voor de aansluitende barbecue. Het weer werkte goed mee en iedereen vond het gezellig. Tussendoor waren er wat extra hapjes die ieder zich goed liet smaken. Alweer voor de zevende keer nodigen wij jullie uit in te schrijven voor de 40 plus tennisdag, die dag die vooral bedoeld is om plezier te beleven aan het tennissen en het samenzijn met de andere deelnemers. Deelnemers zijn leden en niet-leden die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. Het tennissen wordt zoveel mogelijk in dubbels gespeeld, maar je schrijft als individu in. De samenstelling van de koppels wordt per speelronde door de organisatie gedaan. Verzoeken voor de indeling proberen we uit te voeren. De eerste wedstrijden beginnen om uur (dus uiterlijk 9.45 uur aanwezig zijn). Degenen die het eerst komen, spelen ook het eerst. Spelen doen we telkens drie kwartier in dames dubbel, heren dubbel, gemengd dubbel en zo nodig of mogelijk ook single. Deelnemers spelen met eigen ballen. Het spelen duurt tot ongeveer half vier; de barbecue vangt aan rond vier uur. Ook nodigen we iedereen uit (de hele dag) te komen kijken, want ook kijken naar anderen is leuk. En de tennissers laten zich toch allemaal graag aanmoedigen??!!! Het inschrijfgeld voor spelen en/of barbecue op deze dag blijft hetzelfde als vorig jaar: 10 euro, dus ook als je alleen aan de barbecue mee doet. We hebben de mogelijkheid tot deelname voor de enkele speler die echt niet aan de barbecue wil of kan deelnemen, toegevoegd. Dan is het inschrijfgeld 7 euro. Schrijf je in voor de zevende 40 plus tennisdag!!! Want het is er altijd gezellig, vraag maar aan de mensen die er andere jaren ook bij zijn geweest. via gegevens van het inschrijfformulier overnemen óf onderstaand inschrijfformulier bij de bar afgeven of in de bus doen (kopiëren mag ook). De inschrijving dient uiterlijk 26 augustus bij ons binnen te zijn. Inschrijfgeld betalen vóór de eerste wedstrijd. Dan geef je meteen ook je keuze aan voor de barbecue, ook voor niet spelenden. Rietje van der Sterren, Christ van Mol, Hans van den Tillaart, Leo van Amelsfort, Piet Jacobs Gezocht: redactiecommissie!!!! Voor het samenstellen van het clubblad zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Enrico en ikzelf hebben het nu een aantal jaren gedaan en we hebben het idee dat er vers bloed moet komen hiervoor! Wie wil het stokje van ons overnemen?!laat ff iets weten als je interesse hebt?! Groeten Enrico en Joep van Pelt LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 17

20

21 Van de jeugdcommissie Wat hebben we in 2014 toch weer veel leuke activiteiten met onze jeugdleden gehad. Om jullie geheugen nog eens op te frissen nog even op een rij wat we ook alweer allemaal hebben gedaan, vanaf het Carnavalentijntoernooi begin februari tot het jeugdweekend in oktober: Carnavalentijntoernooi Guinness Book of Recordsdag (met tientallen nieuwe jeugdleden!) Clubkampioenschappen junioren Familiedag Voorjaars- en najaarscompetitie Junior-seniortoernooi Open jeugdtoernooi Jeugdweekend Wat ons betreft was 2014 een superjaar met een ontzettend leuke jeugdgroep. Wij gaan alweer aan de slag om voor 2015 ook een mooi programma voor onze jeugd te maken en ze zo lang mogelijk aan onze mooie vereniging te binden. Groetjes van de jeugdcommissie en tot volgend jaar! Mayke, Lisette, Nikkie, Kelly, Marc en Edwin LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 19

22

23 Clubkampioenschappen Een terugblik op de Salon Daan Clubkampioenschappen 2014 Tennissen in het voorjaar: fantastisch! Zo dachten de weergoden er ook over in maart. De lente trok al vroeg over 2014 heen en bij menig LTC-er begon het al te kriebelen. Nog voordat er een wedstrijd gespeeld was, waren de tennissers al enthousiast. Voor sommigen bleef dit gevoel ook na de wedstrijd. Anderen waren iets minder enthousiast na de wedstrijd. Maar met een hapje en een drankje bleken de titanen het beste LTC-gevoel naar boven te brengen: wij zijn een gezellige club! Grote dank aan alle sponsoren, die gezorgd hebben dat er naast een finale-prijs ook prijzen waren voor de loterij. In het bijzonder een dank aan Salon Daan als hoofdsponsor. En dan voor Ook dan staan de Salon Daan Clubkampioenschappen weer op het programma en wel van: vrijdag 20 maart t/m zondag 29 maart. Met het gezellige clubtoernooi wordt er een start gemaakt aan het sportieve zomerseizoen. Winterse verhalen worden op en naast de baan uitgewisseld. Jong en oud(er), nieuwe -en oude leden, man en vrouw treffen elkaar. De schitterende, onvergetelijke winners worden gedetailleerd besproken en er wordt gelachen om die slechte bal. Wat is tennis toch een prachtsport! Word jij dit jaar clubkampioen? Schrijf allen in voor de Salon Daan Clubkampioenschappen via toernooi.nl! Tot dan, op of naast de baan! Groeten de Clubcommissie Open 35+/50+ veteranentoernooi Afgelopen zomer hebben we alweer voor de 8e keer het open 35+/50+ veteranentoernooi georganiseerd. Gelukkig blijven onze deelnemers ons trouw en mogen we ook steeds meer nieuwe deelnemers verwelkomen, ons toernooi heeft inmiddels een plekje veroverd op de tenniskalender van vele leden en niet-leden. Ook in 2014 mochten was het toernooi weer druk bezet en zeer succesvol. Daarvoor danken wij onze geweldige deelnemers, maar uiteraard ook onze gulle sponsoren!!! Het thema van 2014 was Oktoberfest Nou dat hebben we geweten, we hadden beter het NK zwemmen kunnen organiseren dit jaar. We hebben alle dagen, op 2 na, wedstrijden binnen moeten spelen. Dit komt de sfeer natuurlijk nooit ten goede, daarom was de organisatie vaak met man en macht aan het werk om de banen weer tijdig bespeelbaar te krijgen. Natuurlijk moeten we hierbij ook onze Harrie en Cobus bedanken voor hun inzet! Natuurlijk doen wij vervolgens ons best om de inmiddels hoog gespannen verwachtingen voor het toernooi waar te maken! En dat betekent dat er vele uurtjes werden besteed aan het indelen van de poules en het plannen van de wedstrijden, zodat iedereen minimaal 2x kon spelen (maar veelal vaker). Daarnaast kenmerkt het toernooi zich door de gezelligheid en de unieke sfeer. Wij hebben alweer ontzettend veel zin in de komende editie van het veteranentoernooi. Natuurlijk gaan we er weer iets bijzonders van maken en we hopen dat jullie ook weer in grote getalen van de partij zullen zijn! De eerste vergadering hebben we al weer achter de rug en het thema is ook alweer bekend, maar we houden jullie graag nog even in spanning Ten tijden van dit schrijven is nog niet bekend in welke week we zullen spelen dus hou de website goed in de gaten!!! Één ding is wel zeker Iedere avond zorgen we weer voor heerlijke hapjes, zijn er spannende tenniswedstrijden en de inmiddels bekende (of beruchte?) kopkrakers. Dus zeker een toernooi dat voor alle leden en niet leden een bezoekje waard is, en niet alleen voor de 35+ers onder ons. En dat geldt zeker ook voor de feestavond, een traditioneel hoogtepunt van de toernooiweek. We zien jullie graag ergens in augustus bij LTC voor de 9 e editie van het veteranentoernooi! ;-) Groeten De Veteranencommissie!! LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 21

24

25 Senior Plus Eendagstoernooi Wil je een leuke tennisdag waarbij de gezelligheid belangrijker is dan het prestatieve tennis.. Schrijf je dan nu in voor de 50+ Senior Plus tennis dag op dinsdag 12 mei! Sinds een paar jaar wordt er door Ltc in samenwerking met de KNLTB een Senior Plus eendagstoernooi georganiseerd. Wat zijn de ingrediënten voor deze dag?: Veel actieve tennissers van 50 jaar en ouder op ons park, leuke tenniswedstrijden, een gezellige lunch met zijn allen en wie weet nog een gezellige borrel ná de wedstrijden. We starten de dag om 10.00u met de wedstrijden en spelen tot ongeveer 16.00u, afhankelijk van de deelnemers zelf. De kosten bedragen 7,50 voor die dag. Dit is inclusief lunch We spelen alleen maar dubbel: dames, heren en gemengd Je kunt je individueel opgeven, een partner is niet noodzakelijk want we husselen de pasjes door elkaar zodat iedereen steeds met en tegen iemand anders speelt. Deze dag is niet alleen voor Ltc leden, ook tennissers van andere verenigingen doen aan deze dag mee, dus ken je nog tennissende mensen, nodig ze dan gerust uit. Inschrijven kan via het formulier in het paviljoen of mail even naar: Voor vragen, bel me gerust: Groet ik u voor nu en graag tot ziens op dinsdag 12 mei! Daniëlle INSCHRIJFFORMULIER SENIOR PLUS TENNIS DAG 12 mei 2015 Naam : Roepnaam : M / V Voorletters : Adres : Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum : Vereniging : LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 23

26

27 Verslag Commissie Onderhoud terrein en gebouwen 2014 Het afgelopen jaar, moet ik helaas melden, dat de klus-dag zeer slecht bezocht was. Tijdens deze klus-dag is er wat schoonmaakwerk en voorbereidingen getroffen voor de aanpassing van het paviljoen. Ook nu werd een goede lunch verzorgt door Danielle en Remco. Voor 2014 / 2015 staan er een paar grotere klussen op de planning. Dit betreft het bouwen van een opslagschuur, groot onderhoud en verbeteringen aan het paviljoen en herinrichten van het terras. Deze zaken zijn ter spraken geweest in de laatste ALV. De opslagschuur moet gebouwd worden vanwege een gemeente verordening. De huidige opslagruimten (1 container en een houten opslag) moet dit jaar afgevoerd zijn. Door het vormen van een bouwcommissie zijn voorgenoemde zaken uitgewerkt, vergunningen aangevraagd, offertes opgevraagd, opgedragen en geplant. Het gedeelte paviljoen is inmiddels functioneler en fraaier ingedeeld. In het voorjaar van 2015 wordt het terras heringericht en kunnen we op 1 april van genieten. Verder is een groot deel van de dakbedekking van het paviljoen vervangen en is de vloer bij de heren douche hersteld. Het is een genot om met deze bouwcommissie te werken, schitterende en praktische plannen gaan over de tafel. Deze commissie bestaat uit Vincent, Remco, Maikel Jan, Emir, John, Daan en ondergetekende. Verwarming baan 7 en 8. Na aansprakelijk stellen van de aannemer heeft deze zijn verantwoording genomen en de leverancier van de baanverwarming gesommeerd actie te nemen in het laten functioneren van de baanverwarming. Door testen te doen met gravel opgebouwde monsters is uitgebreid getest in vriescellen wat de juiste hoogte en instelling van de verwarmingslinten moet zijn. Vanuit deze test heeft de aannemer en leverancier de banen opnieuw aangelegd en is de verwarming sinds 1 december ingeschakeld en wordt nu de best in te stellen waarde vast gesteld. Nu is al duidelijk dat de nieuwe opzet vele malen beter functioneert, de banen blijven bewerkbaar en bespeelbaar. Nu is het zaak, de verwarming dusdanig in te stellen dat het energieverbruik binnen te perken blijft. Maar in principe hebben we nu 2 winterbanen bij. Nog steeds mogen we blij zijn met ons vaste ploeg die het groen op ons tenniscomplex onderhoud. Deze bestaan uit Jan Scholten, Leo van Amelsfort en Ton Boers onder supervisie van Harrie de Bruijn. Aanvulling blijft nog steeds op zijn plaats. Praat eens met deze mensen van de onderhoudsgroep, luister naar hun enthousiaste verhalen en de voldoening die je hebt wanneer het park er weer netjes bij ligt. De volgende zaken moeten komend jaar worden aangepakt: dak van het paviljoen vervangen; afgewerkt groot snoeiwerk aan bomen; aanhouden vervangen of opknappen kozijn aan terraszijde paviljoen; afgewerkt creëren van opslagruimten voor onderhoudsmaterialen; onderhanden uitbreiden verlichting langs tennisbanen; aanhouden meer ruimte, voor het publiek, creëren rondom baan 7 en 8. aanhouden Een deel van de werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met vrijwilligers, hierdoor kan aanzienlijk op de kosten worden bespaard. Wanneer je hier iets bij ziet staan wat jou vakgebied is waar jij goede ervaring mee hebt, laat het ons weten. Graag wil ik nogmaals benadrukken dat de huidige vrijwilligers, bestuursleden en andere commissies, veel tijd besteden aan het zo perfect mogelijk regelen en organiseren van de zaken voor onze vereniging. Jammer dat er nog steeds leden zijn die vinden dat deze vrijwilligers niet volgens de regels werken en te weinig rekening houden met hun wensen. Daar kun je iets aan doen, door je aan te melden als, vrijwilliger. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën spreek dan het bestuur of mij aan. Ook mogelijk is natuurlijk op adres. Harrie Smulders LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 25

28

29 LTC Goirle Open Veteranen Overdagtoernooi 45+ en 65+ HD/DD/GD Categorie : 5, 6, 7 en 8 Maandag 6 juli t/m zaterdag 11 juli 2015 Ook dit jaar organiseren wij weer het Veteranen Overdagtoernooi.Als je dit jaar 45 wordt of ouder bent kun je mee doen Het organiserend comité kan met een goed gevoel terug kijken op het geweldig toernooi van Zowel qua sportiviteit als gezelligheid was het TOP. Zo kon men zich o.a. voor twee onderdelen inschrijven. Daar stond helaas tegen over dat er niet voor elk onderdeel voldoende deelnemers waren om een poule te maken. Dit kwam voornamelijk voor bij de speelsterke 5 en de 65+ categorieën. Wij hopen dat in 2015 meer spelers met speelsterkte 5 en 65+ spelers enthousiast worden voor ons toernooi, zodat iedereen op zijn niveau aan het toernooi kan deelnemen. Ondanks het mindere weer, het heeft op dinsdag en woensdag de hele dag geregend, hebben we alle geplande wedstrijden op schema af kunnen werken. Op dinsdag en woensdag hebben we de wedstrijden binnen kunnen spelen. Pellikaan Goirle en de Polyhal waren zo vriendelijk om hun binnenbanen ter beschikking te stellen. Onze dank hiervoor. Maar ondanks dat was het aangenaam vertoeven ( voor zowel spelers als toeschouwers) op het park. Het was voor iedereen dus genieten. Daarbij werd er tijdens het hele toernooi ook getrakteerd op heerlijke hapjes. Bij aanmelding kregen de deelnemers een presentje. Tevens kon iedereen deelnemen aan onze loterij. Deze loterij is door de mooie en vele prijzen (bijna altijd prijs) een groot succes geworden. Om een toernooi te organiseren zijn sponsors onontbeerlijk. Wij danken dan ook onze sponsoren voor hun geweldige bijdrage wat mede het slagen van het toernooi mogelijk heeft gemaakt. Het toernooi werd na de prijs uitreiking afgesloten met een dankwoord van onze voorzitter Godfried Hijl. Daarna was er live-muziek en duurde het tot in de late uurtjes... Ook in 2015 zal het team o.l.v Andre v.lieshout de organisatie van het Open veteranen overdag toernooi 45+ en 65+ voort zetten. Het toernooi vindt plaats in de week van 6 tot en met 11 Juli. Wij hopen natuurlijk op een geweldige opkomst. Aan ons is het weer de uitdaging er een geweldig toernooi van te maken. José, Tonnie, Luc, Jos,Toon en André Naam:....m/v... Adres: Postcode en woonplaats: Tel:... Tel werk:... Mobiel:... adres :... Geboortedatum :... KNLTB Nr:... Vereniging... Speelsterkte dubbel :... Iban nr :... Naam rekeninghouder... Handtekening Deelname Partner. + KNLTB NR Heren dubbel Ik ga Dames dubbel Gemengd dubbel Verhinderd Ma 6/7 Di 7/7 Wo 8/7 Do 9/ uur uur uur uur uur Inschrijving sluit zondag 28 juni om uur akkoord met eenmalige incasso van 9 euro per onderdeel LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 27

30

31 Huiscompetitie 2015 Het doel van deze interne competitie is om voor alle (senior-) leden die zich hiervoor opgeven een (gratis) langlopende competitie te organiseren, waarbij gezelligheid, het spelen van een wedstrijd en het gemak van een gereserveerde baan voorop staan. Alle inschrijvingen (alleen dubbels) worden op soort en sterkte ingedeeld in poules van zo n 8 koppels. Elk dubbelkoppel krijgt (indien mogelijk via ) begin april alle wedstrijddata en tijden door. Om dit goed te kunnen plannen, is het van belang dat alle deelnemers tijdig en zorgvuldig het inschrijfformulier van de huiscompetitie invullen, of (nog beter) inschrijven via de verenigingswebsite: (dit kan nu al!!!). Je kan inschrijven voor maximaal 2 onderdelen, mits je voldoende beschikbaar bent. Er wordt gespeeld in poules en per onderdeel zal het aantal wedstrijden gedurende de ca. 11 speelweken ongeveer uitkomen op 7. De huiscompetitie start op dinsdag 7 april en duurt t/m vrijdag 17 juli, op de volgende tijden: Maandag t/m Vrijdag: 19:00 tot 22:00 op baan 5 en 6 Uitgezonderd op deze data zijn de dagen waarop al een activiteit/competitie/toernooi is gepland en uiteraard wordt er ook niet gespeeld op feest- en vakantiedagen. Een compleet overzicht van alle speeldagen staat op het inschrijfformulier achter in dit clubblad en is terug te vinden op de website. Voor elke afgespeelde set geldt: We spelen met dezelfde regels als afgelopen jaar: De regels van de huiscompetitie: Eindstand games positief verschil 3 punten 4 punten Er wordt gespeeld (met zelf meegenomen tennisballen) gedurende 1 uur, 3 of 4 games positief verschil 5 punten gezien vanaf de officiële starttijd en inclusief inspelen. Kom dus niet te laat! 5 of 6 games positief verschil 6 punten Alle spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Anders vervalt de reservering van de baan. Voor een niet-afgespeelde set geldt: Je speelt om maximaal 2 sets. Bij de stand 6-6 eindigt de set, er wordt geen tie-break gespeeld. Gelijke stand 1-1 t/m 5-5 Voorsprong van 1 of 2 games 1 punt 2 punten Indien een tegenstander niet komt opdagen mag je een 12-0 overwinning claimen Voorsprong van 3,4 of 5 games 3 punten Uitslagen dienen te worden ingevuld op het uitslagenformulier in de gang van het paviljoen Wedstrijden die niet zijn doorgegaan kunnen uiterlijk t/m zondag 6 september 2015 worden ingehaald. Deze partijen moeten zelf, in overleg met de tegenstanders worden gepland. Er moet dan, zoals iedereen, gewoon worden afgehangen en er wordt dan dus geen baan vrij gehouden voor de wedstrijd. Alle poules met speeltijden komen in op het prikbord in de gang van het paviljoen te hangen (waar ook de uitslag moet worden ingevuld!) en staan uiterlijk vanaf donderdag 3 april 2014 op de website. Het doorgeven van de uitslag is erg belangrijk, aangezien op basis daarvan de finalisten worden uitgenodigd! De finaledag is op vrijdag 18 september 2015, vanaf uur. Tijdens deze avond zullen er GRATIS verschillende warme en koude hapjes geserveerd worden voor alle finalisten en overige belangstellenden. Vul het inschrijfformulier zorgvuldig in (uw dubbelpartner moet zelf ook een formulier invullen i.v.m. afwijkende verhinderingen) en zorg ervoor dat het tijdig (uiterlijk zondag 22 maart 2015) is ingeleverd in de TEC-brievenbus. Inschrijfformulieren met te veel verhinderingen en/of te laat ingeleverde formulieren kunnen geweigerd worden. Makkelijker is in te schrijven via: Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: MOCHT EEN WEDSTRIJD NIET DOORGAAN OMDAT IEMAND NIET KAN OP DE GEPLANDE DATUM, GEEF DIT DAN SVP TIJDIG DOOR OP ZODAT DE BAAN NIET ONNODIG GERESERVEERD BLIJFT STAAN. Veel speelplezier toegewenst! Karlijn Hoevenaars LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 29

32

33 Inschrijfformulier Huiscompetitie 2015 LET OP, INSCHRIJVEN BIJ VOORKEUR VIA LEKKER MAKKELIJK!!!) Achternaam:. Voornaam:.. Adres:. Postcode:.... Plaats:. adres:.. KNLTB bondsnummer:. Speelsterkte dubbel: Telefoonnummer thuis: -.. Telefoonnummer werk / mobiel: - Let op: ook uw dubbelpartner moet een formulier invullen i.v.m. zijn/haar verhinderingen! 1: Heren/Dames/Gemengd* -dubbel met:. Tel: -.. 2: Heren/Dames/Gemengd* -dubbel met:. Tel: -.. *doorhalen wat niet van toepassing is Speeltijden: Maandag t/m Vrijdag: van 19:00 tot 22:00 Week Verhinderingen: (dus alleen bolletjes aankruisen indien u NIET kunt op die dag!) 15 2e Paasdag O dinsdag 7/4 O woensdag 8/4 O donderdag 9/4 Competitie 16 O maandag 13/4 O dinsdag 14/4 O woensdag 15/4 O donderdag 16/4 Competitie 17 O maandag 20/4 O dinsdag 21/4 O woensdag 22/4 O donderdag 23/4 Competitie 18 Koningsdag O dinsdag 28/4 O woensdag 29/4 O donderdag 30/4 Competitie 19 O maandag 4/5 O dinsdag 5/5 O woensdag 6/5 O donderdag 7/5 O vrijdag 8/5 20 O maandag 11/5 O dinsdag 12/5 O woensdag 13/5 Hemelvaartsdag Competitie 21 O maandag 18/5 O dinsdag 19/5 O woensdag 20/5 O donderdag 21/5 O vrijdag 22/5 22 2e Pinksterdag O dinsdag 26/5 O woensdag 27/5 O donderdag 28/5 Competitie 23 O maandag 1/6 O dinsdag 2/6 O woensdag 3/6 O donderdag 4/6 Berkendorp 25 O maandag 15/6 O dinsdag 16/6 O woensdag 17/6 O donderdag 18/6 O vrijdag 19/6 26 O maandag 22/6 O dinsdag 23/6 O woensdag 24/6 O donderdag 25/6 O vrijdag 26/6 27 O maandag 29/6 O dinsdag 30/6 O woensdag 1/7 O donderdag 2/7 O vrijdag 3/7 Overige opmerkingen over verhinderingen:.. De finales zijn op vrijdag 18 september 2015 vanaf 19:00. Plan zelf vóór 7 september 2015 eventuele inhaalwedstrijden!!! Uitslagen dienen te worden ingevuld op de poules die in de gang van de kleedkamers hangen. Voor opmerkingen kan je mailen naar: Inschrijven kan ook via Dit formulier (volledig ingevuld) uiterlijk ZATERDAG 22 MAART 2015 deponeren in de TEC-brievenbus. Of afgeven bij: Karlijn Hoevenaars, Elzengaard 40,5051 XW te GOIRLE. Tip: Je kan dit formulier ook al inleveren in het paviljoen tijdens de pasjesavond! Veel plezier, Karlijn Hoevenaars LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 31

34

35 ATTENTIE COMPETITIESPELERS -EN SPEELSTERS! Competitieleiders Voorjaarscompetitie 2015 Zaterdag : Vacature INTERESSE OP COMPETITIELEIDER TE ZIJN Zondag : Vacature OP ÉÉN VAN DEZE DAGEN, NEEM DAN CONTACT Woensdag : Vacature OP MET ERIC VAN DUN: Donderdag : Vacature Vrijdag : Vacature WIJ ZOUDEN HIER ERG MEE GEHOLPEN ZIJN!! Competitiebijdrage Voor deelname aan zowel de landelijke- als districtscompetitie wordt het bedrag per team automatisch geïncasseerd bij de captain van het deelnemende team. De bedragen luiden: Zondagcompetitie senioren 45,00 per team Zondagcompetitie junioren 65,00 per team Overige competitieteams senioren 45,00 per team Overige competitieteams junioren 55,00 per team Woensdagcompetitie is gratis Bij de junioren zijn de ballen inbegrepen! Indien u na inschrijving besluit het team NIET aan de competitie deel te laten nemen wordt u aansprakelijk gesteld voor het betalen van de boete aan de K.N.L.T.B. wegens het terugtrekken van een team. DEZE BOETE BEDRAAGD 250,-. Graag doen wij een beroep op alle competitiedeelnemers om minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in ons paviljoen aanwezig te zijn, zodat u het uitspelende team kunt ontvangen. Dat is wel zo gastvrij. Verder een hele prettige en vooral sportieve competitie toegewenst. Technische Commissie SPEELDAGEN INHAA DAGEN L WEEK MAANDAG 6 april 13 april 20 april 4 mei 11 mei 18 mei 1 juni 14 mei 25 mei 8 juni WOENSDAG 8 april 15 april 22 april 29 april 13 mei 20 mei 27 mei 14 mei 25 mei 3 juni DONDERDAG 2 april 9 April 16 april 23 april 30 april 21 mei 28 mei 14 mei 25 mei 4 juni VRIJDAG 3 april 10 april 17 april 24 april 1 mei 15 mei 29 mei 14 mei 22 mei 5 juni ZATERDAG 4 april 11 april 18 april 25 april 9 mei 16 mei 30 mei 14 mei 23 mei 6 juni ZONDAG 6 april 12 april 19 april 26 april 10 mei 17 mei 31 mei 14 mei 25 mei 7 juni LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 33

36

37 Woensdag Groen 2 10 t/m 12 Tommy Jans C Philip Haak Jasper Thijssen Xander de Waal Bart vd Sande Junioren Teams Voorjaarscompetitie 2015 Groen 2 10 t/m 12 Joep Nijhuis C Hidde v Gestel Sem Wilborts Floris de Groot Sep Luttikholt Julius Kin Groen 2 10 t/m 12 Rosan Scholten c Floore Broos Annemijn Kempen Jordan Fransen Anne v Daal Sophie Wouters Zondag Landelijk Jongens 11 t/m 17 jaar 1 Jongens 11 t/m 17 jaar 2 Jongens 11 t/m 17 jaar 3 Reno Maas Paul vd Gun Diego Basters Daan Soetens Bart Cleijsen Ezra Pijnenburg Jongens 11 t/m 14 jaar 1 Jongens 11 t/m 14 jaar 2 Meisjes 11 t/m 17 jaar 1 Gijs de Rooij Bram Schenkels Max Mommers Joep Lenaerts Dorus Keurentjes Meisjes 11 t/m 17 jaar 2 Meisjes 11 t/m 17 jaar 3 Meisjes 11 t/m 14 jaar 1 Janne Schenkels Lonneke Benes Lotte den Boer Anne v Oirschot Wies v Aanholt Meisjes 11 t/m 14 jaar 2 Jill Pankow Lotte v Daal Floor Wouters Puck Jans Silke vd Ven Pien Sinon Bart Jans Wouter Slangen Jorn Verheijden Philip Stoopen Bas vd Waals Daan v Driel Pepijn v Oirschot Guust v Stiphout Stephan v Daal Idris Schulte Cedric Engel Maurits Verbunt Linda Houtepen Loes v Leeuwen Alexa Clamor Naomi Gerritsen Bregje Baijens Willem Keurentjes Justin Rodriques da Silva Jip Suijs Timo Maas Timo Smits Aniek Sparideans Anouk vd Veer Celine Bruggemans Jaya Diepa Romee Monkel Pien Nijssen Evi Wilmsen Fenne Jans Josephine Haak Vera Vingerhoets Renske vd Ven Inschrijfformulier Jeugdweekend zaterdag 4 en zondag 5 oktober Naam: Telefoonnummer: Adres:. Leeftijd: jaar Inleveren voor 28 september bij: Kelly van Oirschot, Ringbaan Oost 407 in Tilburg Of in de TEC-brievenbus in het paviljoen Handtekening ouder/voogd:.. LTC Goirle Clubblad Uitgave 52 Pagina 35

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! 3 5 7/8 9 11 12 13 15 15 16 16 17 17 19 21 21 23 24 25 27 t/m 31 31 33 35 37 37 38 38 39 & 40 41 v.a.

Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! 3 5 7/8 9 11 12 13 15 15 16 16 17 17 19 21 21 23 24 25 27 t/m 31 31 33 35 37 37 38 38 39 & 40 41 v.a. Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de nieuwe voorzitter Verslag ALV 15-3-2013 TEC Agenda Seizoen 2014 Van het secretariaat Uitnodiging ALV 24-4-2014 Van de Technische Commissie

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2017 SENIOREN + JUNIOREN + AANMELDING NAJAARSCOMPETITIE 2017

INFORMATIE OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2017 SENIOREN + JUNIOREN + AANMELDING NAJAARSCOMPETITIE 2017 INFORMATIE OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2017 SENIOREN + JUNIOREN + AANMELDING NAJAARSCOMPETITIE 2017 AANMELDING KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2017 Beste leden van tennisvereniging Juliana, Competitie spelen is

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie)

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) Inschrijving sluit op 27 november 2017 In het voorjaar van 2018 is er weer een nieuwe competitie. Komend voorjaar zullen er weer enkele

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Nieuwsbrief TV De Gouw nr. 10 2 november 2015

Nieuwsbrief TV De Gouw nr. 10 2 november 2015 Nieuwsbrief TV De Gouw nr. 10 2 november 2015 In deze nieuwsbrief je speciale aandacht voor de LEDENRAADPLEGING op WOENSDAG 18 NOVEMBER (n.b. niet op de traditionele donderdag i.v.m. de beschikbaarheid

Nadere informatie

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 a. 8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond NIEUW De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 LET OP! Dit jaar anders! regio Zuidwest september 2 0 1 2 Periode inschrijving: tussen 1 en 10 december 2012!! district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

VOORJAARSCOMPETITIE 2014

VOORJAARSCOMPETITIE 2014 Reglement voorjaarscompetitie 2014 1) Om aan de competitie deel te nemen, moet een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier worden ingeleverd bij de verenigingscompetitieleider. Voor junioren

Nadere informatie

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Beste leden van NNPV-tennis, Bijgaand treffen jullie de jaarcirculaire 2013 van NNPV tennis aan. Met zo n 200 leden (2014) zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Evenementen kalender 2014

Evenementen kalender 2014 Winter Training Husselen Competitie Activiteiten Bijzonderheden Trainingen volgens schema - Carperion Evenementen kalender 2014 Wil van Zorge Competitie volgens schema zie (afhankelijk van competitie tot

Nadere informatie

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus ZJ-Heel, Heideweg BT- Heel tel. clubgebouw

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus ZJ-Heel, Heideweg BT- Heel tel. clubgebouw Beste tennisvrienden, Het tennisseizoen 2015 is weer begonnen. Veel leden doen weer mee met de voorjaarscompetitie. Het lijkt nog heel ver weg maar toch is men bij de KNLTB al weer bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Klik op de link:

Klik op de link: Nieuwsbrief 7 - Juli 2015 In dit nummer: Ouder kindtoernooi Osse Tennis Kampioenschappen 2015 Oproep: foto's digitaliseren Wintercompetitie 2015/2016 Belangrijke data Van de redactie Ouder kindtoernooi

Nadere informatie

digitil - mei 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden van LTV Best,

digitil - mei 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden van LTV Best, digitil - mei 2015 In deze digitil: Woord van de voorzitter Longhorn Open 2015 Inschrijven najaarscompetitie voor 17/05 Interne wintercompetitie Afsluiting interne wintercompetitie Like ons op Facebook!

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2010

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2010 N u m m e r 1 - S e p t e m b e r 1 9 9 9 regio Zuidwest district Rotterdam Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht 078-6255200 www.knltb.nl s e p t e m b e r 2 0 0 9 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Voorzitterwoord. Beste leden,

Voorzitterwoord. Beste leden, Matchpoint is het officiële contactorgaan van T.C. Altweerterheide 30-04- 2015 Jaargang 31, nummer 2 Voorzitterwoord Beste leden, Het voorjaar is weer in volle gang en we hebben de eerste mooie dagen al

Nadere informatie

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017 Nederlandse PadelBond Officiële NPB padelcompetitie voorjaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 5 5. Aanmelding

Nadere informatie

Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord.

Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord. Geachte Merletters, Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord. Ik ben trots voorzitter te mogen zijn van deze mooie vereniging zijn met meer dan 700 leden die hun sport kunnen beoefenen in een prachtige

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2 Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging Nummer 2 Inhoud: pagina Van de Voorzitter 2 Van de Secretaris 3 Van de Technische Commissie - Clubkampioenschappen dubbels 2009 4 - Competitie eten 2009 6 - Racket

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

4e T.C. Ouderkerk KUBUS

4e T.C. Ouderkerk KUBUS 13 Beste leden, In deze Ins & Outs 2 onderwerpen. 1) wereldkampioen bij TCO Kubus jeugdtoernooi 2) Informatie over de herfstcompetitie Vice kampioen bij TCO Kubus openjeugdtoernooi Wellicht weten jullie

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Week 14, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Op bijgaande foto staat algemeen voorzitter Jon Bolte samen met Lodewijk Volgers, speler van de veteranen

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Maart 2017 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje 19 maart t/m 2 april: 21 e Rabo Open Jeugd Toernooi 31 maart (18.00-19.00 uur) KNLTB pasjes ophalen bij Corry Luijten April/mei: Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 1) De Jeugd Clubkampioenschappen 2014 worden gehouden van maandag 2 juni tot en met zondag

Nadere informatie

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor Beste Tenniskid(ouder), In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor beginnende spelers t/m 12 jaar. Het is laagdrempelig, leuk en leerzaam. De verenigingen waar

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering TV THADIA

Algemene Leden Vergadering TV THADIA Algemene Leden Vergadering TV THADIA - 20 februari 2014 - Toelichting, vragen en besluiten in rood toegevoegd. Agenda 20 februari 2014 1. Opening 2. Verslag ALV 21 maart 2013 (op website beschikbaar) 3.

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus 5103, 6097 ZJ Heel, tel. clubgebouw

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus 5103, 6097 ZJ Heel, tel. clubgebouw Aan: Seniorleden Betreft: Inschrijven voorjaarscompetitie 2015 Beste tennisvrienden, Bijgaand ontvangt u het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie van het seizoen 2015. De wedstrijdcommissie nodigt

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Informatie over het combi-lidmaatschap

Informatie over het combi-lidmaatschap Informatie over het combi-lidmaatschap Rood kinderen kunnen met een gecombineerd lidmaatschap zo vaak mogelijk lessen als ze willen (een, twee, drie, of vier keer per week). Voor Oranje, Groen en Geel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geslaagd en gezellig jeugdtoernooi in Roermond. Mei Jaargang 9

Nieuwsbrief. Geslaagd en gezellig jeugdtoernooi in Roermond. Mei Jaargang 9 Nieuwsbrief Mei 2016 Jaargang 9 Siem Verberkt Martin Timp Marij Hectors Leon Welten Chris Stoot Linda Hendriks Roel van Geffen 17 juni 18 juni 22 juni 23 juni 25 juni 25 juni 29 juni Geslaagd en gezellig

Nadere informatie

World Tour en competitie informatie 2014

World Tour en competitie informatie 2014 World Tour en competitie informatie 2014 Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan. Van 1 t/m 15 januari

Nadere informatie

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2 Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging Nummer 2 Inhoud: pagina Van de Voorzitter 2 Van het Bestuur 3 Van de dinsdag-indeelavond Joop 3 Van de Technische Commissie 4 - Clubkampioenschappen dubbel/mixed

Nadere informatie

COMPETITIE/REGLEMENTSWIJZIGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VOORJAARSCOMPETITIE

COMPETITIE/REGLEMENTSWIJZIGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VOORJAARSCOMPETITIE ALGEMENE TOELICHTING VOORJAARSCOMPETITIE 2014 REGIO MIDDEN Teamrechten Op basis van de eindstanden 2013 en de reguliere en afwijkende promotie- en degradatieregelingen zijn de teamrechten voor 2014 bepaald,

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie