Speeddaten? Zo ben je voorbereid!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speeddaten? Zo ben je voorbereid!"

Transcriptie

1 Voorlichting aan meisjes over bèta/techniek Speeddaten? Zo ben je voorbereid! 1

2 Inhoud Introductie 1 Meisjes en de keuze voor bèta, techniek of ict 4 2 Speeddaten: zó doe je dat! 6 Speeddaten? Zo ben je voorbereid! is een praktische handleiding bij het Speeddaten in de onderbouw van het speeddaten volgens de methodiek die VHTO heeft ontwikkeld, zodat jij én Merel, leerlinge 6vwo Door te speed- de leerlingen er het maximale uit kunnen halen. In deze publicatie voor daten krijg je een goed beeld van de moge- rolmodellen vind je informatie over speeddaten en tips die jouw speed- lijkheden in de techniek en wat voor soort date tot een succes kunnen maken. Verder is informatie opgenomen baan je ermee kunt doen. Dat was voor mij Opzet van een speeddate 8 over de doelgroepen en de onderwijssoorten waar je mee te maken kunt niet echt duidelijk voor de voorlichting. Ingrediënten voor een geslaagde speeddate 11 krijgen. Voorlichting met rolmodellen in het Of je nu vaak of af en toe meewerkt aan speeddatevoorlichtingen van VHTO: kom goed beslagen ten ijs en profiteer van de tips in dit beknopte naslagwerk! 2 voortgezet onderwijs 6 Speeddaten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 7 basisonderwijs 19 3 Achtergrondinformatie over het voortgezet onderwijs 20 Vmbo 21 Havo en vwo 24 4 Kun je wel met vakantie? en andere vragen en opmerkingen die je kunt verwachten 32 Oproep Spiegelbeeld 34 Handige websites 35

3 1 Meisjes en de keuze voor bèta, techniek of ict Meer informatie Het belang van rolmodellen, themama- Veel minder meisjes dan jongens kiezen voor een bèta/technische hebben meisjes minder dan jongens het idee dat wis- en natuur- vervolgopleiding. Dat komt niet omdat meisjes minder talent heb- kunde nuttig zijn voor hun verdere (school)loopbaan en ze hebben ben. Al jarenlang zijn meisjes net zo goed in rekenen en wiskunde er minder plezier in. Meisjes krijgen ook weinig stimulans van hun Joleen Blok, Klinisch Fysicus Het als jongens en vrijwel net zo goed in natuurkunde. Wel hebben omgeving (ouders, docenten en vrienden) om de niet-traditionele besef dat er in je lijf (in je hoofd, in je zenu- meisjes veel minder zelfvertrouwen op het gebied van deze vakken. keuze voor bèta/techniek te maken. wen, in je spieren) een natuurkundig proces Dat begint al op de basisschool. Dit heeft mogelijk te maken met de aan de gang is, dat zet de meisjes wel aan rekenmethode die op basisscholen wordt gebruikt. Ook kan onzeker- VHTO vindt het belangrijk dat meisjes met bèta/technisch talent net het denken. heid van vrouwelijke docenten, die in het basisonderwijs ver in de als jongens de mogelijkheid krijgen dat talent te benutten. Ook de meerderheid zijn, ten aanzien van rekenen/wiskunde een rol spelen. samenleving heeft daar baat bij. Door meisjes in contact te bren- Dat zou met name invloed hebben op meisjes en niet op jongens. gen met vrouwelijke rolmodellen, bijvoorbeeld door middel van gazine Door een andere bril, VHTO, mei 2006 Meer inzicht in de schoolloopbaankeuzes van leerlingen m/v, VHTO/Platform Bèta Techniek, 2008 Meisjes als potentieel voor bètatechniek, speeddaten, zien meisjes hoe veelzijdig bèta/techniek kan zijn en Die onzekerheid van meisjes ten aanzien van wiskunde zie je ook dat bèta/techniek niet alleen geschikt is voor jongens. Rolmodellen (nog) in het voortgezet onderwijs. Dezelfde onzekerheid treedt zijn vrouwen die opgeleid en werkzaam zijn op het gebied van bèta, daar op bij het vak natuurkunde. Toch presteren meisjes bij deze techniek of ict. VHTO/Platform Bèta Techniek, 2006 Schoolloopbaankeuzes van meisjes, themamagazine Door een andere bril, VHTO, februari 2007 Zelfbeeld, ambitie en bèta-identificatie, themamagazine Door een andere bril, VHTO, mei 2007 Op is meer informatie te vinden over de inzet van vakken even goed of bijna even goed als jongens. Mogelijk spelen 4 overtuigingen van docenten exacte vakken, al dan niet onbewust, en Mede door de inzet van rolmodellen kiezen steeds meer meisjes de docent-leerlingen-interactie in de klas hierbij een rol. Meisjes voor bèta, techniek en ict. Contact met rolmodellen doorbreekt hebben vaak geen (goed) of een negatief beeld van bèta/technische stereotiepe beelden over bèta/techniek, vergroot het zelfvertrouwen opleidingen en bijbehorende beroepen en functies. In hun directe van meisjes op dat gebied en verduidelijkt opleidings- en beroeps- omgeving hebben zij nauwelijks aansprekende voorbeelden van beelden. Speeddaten met rolmodellen is vaak een enorme eyeope- bèta/technische vakvrouwen en vrouwelijke professionals. Ook ner voor meisjes. rolmodellen en over de rolmodellen database Spiegelbeeld 5

4 2 Speeddaten: zó doe je dat! Meisjes in het voortgezet onderwijs gebruiken veel techniek VHTO verzorgt in het voortgezet onderwijs speeddatevoorlichtingen in de on- Speeddaten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs maar zij zijn zich daar meestal niet van bewust. derbouw en in de bovenbouw. De opzet van deze voorlichtingen is hetzelfde, Bij speeddaten in de bovenbouw staat de keuze voor een bèta/technische Ze weten precies wat de nieuwste trends zijn, hoe maar de aanleiding en daarmee het doel verschillen van elkaar. vervolgopleiding centraal. Speeddaten in de bovenbouw wordt georganiseerd bijvoorbeeld de nieuwste iphone of Blackberry voor vmbo-meisjes die eerder voor de sector Techniek hebben gekozen of die werkt en hoe je een profiel in Hyves aanmaakt. de theoretische leerweg volgen, en voor havo/vwo-meisjes die voor een Na- Meisjes gebruiken alle media, met name sociale Speeddaten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs tuurprofiel hebben gekozen. De sector Techniek in het vmbo en de Natuur- media, zoals modeblogs, Hyves, fora en Face- Zoals al in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen hebben veel meisjes een negatief profielen in havo/vwo sorteren bij uitstek voor op vervolgopleidingen op het book. Ze houden elkaar op de hoogte door te beeld van bèta/technische beroepen en functies, of ze hebben er helemaal geen gebied van bèta, techniek en ict. Toch oriënteren veel meisjes uit de sector bellen, msn en, pingen en twitteren. Met hun beeld van. Daardoor kiezen ze aan het eind van de onderbouw minder vaak dan Techniek of met een Natuurprofiel zich niet of nauwelijks op bèta/technische uiterlijk maken ze een statement over wie ze jongens voor de sector Techniek in het vmbo of een Natuurprofiel in havo/vwo. vervolgopleidingen. Deze opleidingen sluiten ze vaak al bij voorbaat uit. Doel zijn. Daarom is het voor hen erg belangrijk om er Speeddaten in de onderbouw heeft als doel meisjes een breder beeld te geven van het speeddaten is het blikveld van deze meisjes te verruimen door te zowel on- als offline goed uit te zien en wekelijks van bèta/technische beroepen en functies, dus van wat ze later kunnen doen zorgen voor een brede oriëntatie op bèta/technische opleidingen en functies/ foto s bij te werken. als ze na het voortgezet onderwijs een bèta/technische opleiding volgen. De beroepen. De boodschap is: ga eens kijken of bèta/techniek iets voor jou is rolmodellen met wie zij speeddaten laten hun zien dat er ook vrouwen zijn die en als je er niet voor kiest, weet dan waarom. De rolmodellen met wie zij goed zijn in bèta/techniek en enthousiast zijn over hun werk. speeddaten laten hun zien dat ook zij gekozen hebben voor bèta/techniek, Nedime, leerling Calvijn College in Voor speeddatevoorlichtingen in de onderbouw geldt dat scholen meestal alle dat zij heel tevreden zijn met hun keuze en dat zij goed zijn in hun werk en er Rotterdam Ik heb net gespeeddate met meisjes verplichten eraan mee te doen. plezier in hebben. vier vrouwen en ik wist niet dat er zoveel Voor speeddatevoorlichtingen in de bovenbouw selecteren scholen vaak bèta/technische beroepen waren. Ik heb er meisjes van wie zij vinden dat zij affiniteit hebben met bèta/techniek. veel van geleerd. (Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over het onderwijssysteem.) 6 7

5 Opzet van een speeddate Vmbo-speeddate Speeddaten in het vmbo, op de havo en in het vwo verloopt in grote lijnen Havo-speeddate Vwo-speeddate op dezelfde manier. Er is een aantal verschillen, die ervoor zorgen dat het speeddaten goed aansluit bij elk van de drie onderwijsniveaus. Plenaire inleiding door VHTO, met een of meer Plenaire inleiding door VHTO, met een of meer van zaken, met een of meerdere quizjes. Alle quizjes. Alle aanwezige rolmodellen worden quizjes. Alle aanwezige rolmodellen worden aanwezige rolmodellen introduceren zichzelf. geïntroduceerd. geïntroduceerd. Plenaire start door VHTO, vooral over de gang De deelnemende meisjes gaan in groepjes De deelnemende meisjes gaan in groepjes uiteen. Ter voorbereiding van de gesprekjes uiteen. Elk groepje maakt vervolgens in vier rondes van minuten kennis met vier schrijven de meisjes in hun groepje vragen de meisjes te laten kennismaken met rondes van circa 15 minuten kennis met vier op waar ze tijdens het speeddaten antwoord technische opleidingen in het mbo. vrouwelijke professionals. op willen krijgen. Deze vragen vallen in de Vmbo-meisjes laten hun keuze voor De deelnemende meisjes gaan in groepjes uiteen. Elk groepje maakt vervolgens in vier Het speeddaten op havo/vwo wordt gekoppeld vrouwelijke professionals. Het speeddaten op havo/vwo wordt gekoppeld categorieën werken in techniek, vrouw en een sector in grote mate beïnvloeden aan de zeven bètawerelden van het Bèta- aan de zeven bètawerelden van het Bèta- techniek, werk en privé en opleidings- en door beroepsbeelden. Zij willen graag Mentality-model. Deze werelden geven een Mentality-model. Deze werelden geven een beroepskeuze. Deze voorbereiding helpt de weten wat zij later voor werk kunnen handvat om met leerlingen te praten over handvat om met leerlingen te praten over meisjes om doordachte vragen te stellen. gaan doen, wat het maatschappelijke de breedte van bèta/technische opleidingen de breedte van bèta/technische opleidingen Elk groepje maakt vervolgens in drie rondes nut daarvan is en hoe je je in dat werk en beroepen. De bètawerelden zijn: Water, en beroepen. De bètawerelden zijn: Water, kunt ontwikkelen. Energie & Natuur, Mobiliteit & Ruimte, Science Energie & Natuur, Mobiliteit & Ruimte, Science & Exploration, Voeding & Vitaliteit, Market & & Exploration, Voeding & Vitaliteit, Market & Money, Mens & Medisch, Lifestyle & Design. Money, Mens & Medisch, Lifestyle & Design. van minuten kennis met drie van de aanwezige rolmodellen. Vmbo-meisjes nemen informatie het beste op Leg daarom de nadruk van de gesprekjes op het werk dat de vakvrouwen als ze een mix aan activiteiten aangeboden doen, en minder op de keuzes die zij krijgen. Bij speeddates in het vmbo worden de hebben gemaakt tijdens hun school- groepsgesprekjes met vakvrouwen daarom loopbaan. vaak gecombineerd met een kaartspel en om 8 9

6 Ingrediënten voor een geslaagde speeddate Tip! Onderbouw Tijdens het speeddaten in de onderbouw vertel je over (niet noodzakelijk in deze Als je zelf geen kinderen hebt in de leeftijd/op volgorde): Hoe zorg je ervoor dat het effect van de speeddate maximaal is? We geven je de schoolsoort waar je voorlichting gaat geven, 1 Jouw keuze voor jouw sector/profiel/vakken: Waarom heb jij voor exacte een aantal tips. dan kan het helpen je een beeld te vormen van vakken (havo/vwo) of techniek (vmbo) gekozen aan het eind van de onder- de leefwereld van deze kinderen door te praten bouw? Vond je deze vakken leuk en hoe verging het je bij deze vakken? met nichtjes of buurmeisjes in die leeftijd/op die schoolsoort. Dieke de Graaf, mentor 3 gymnasium Calvijn College Rotterdam Ik denk Zelfvertrouwen Meisjes hebben veel minder zelfvertrouwen op het gebied van exacte vakken Bovenbouw dan jongens. Ze hebben het idee dat deze vakken moeilijk en saai zijn en dat ze Tijdens het speeddaten in de onderbouw en de bovenbouw vertel je (verder) er niet goed in zijn. Benadruk daarom dat een voldoende volstaat en dat moti- over: vatie minstens zo belangrijk is. Je hoeft geen uitblinker te zijn in exacte vakken 2 Je keuze voor een vervolgopleiding: Hoe heb je je georiënteerd? Waarom heb om een bèta/technische opleiding met succes te kunnen doorlopen. Bespreek je deze opleiding gekozen? Wat is er zo leuk aan deze opleiding? Wat kun je eventueel waarom ze denken dat ze niet goed zijn in exacte vakken: wat voor worden met deze opleiding? Geef een aantal voorbeelden van beroepen. cijfers halen ze voor wiskunde? 3 Je werk: Hoe ziet een werkdag/week eruit? Wat zijn je werkzaamheden? dat het belangrijk is dat we vandaag bij het Waar doe je je werk? Met wie werk je samen? Wat is het maatschappelijk Herkenbaarheid speeddaten vrouwen hebben gezien die iets nut? Welke voorwerpen heb je nodig tijdens je werk? Wat is het eindproduct? Je kunt (een deel van) je verhaal koppelen aan een actueel of maatschappe- vertellen over hun bèta/technische beroep. lijk onderwerp als het fileprobleem, klimaatvraagstuk, overgewicht, vervuild Meisjes identificeren zich veel makkelijker Het effect van de gesprekjes met rolmodellen is dat meisjes een toekomst in drinkwater in ontwikkelingslanden, wachtlijsten in de zorg, sociale media. Op met vrouwen dan met mannen. een technische sector niet meer bij voorbaat uitsluiten. Het is meestal niet zo havo/vwo worden hiervoor de zeven bètawerelden gebruikt (zie Opzet van een dat ze op basis van het gesprek dat ze met jou hebben gehad meteen voor jouw speeddate, pagina 8). Deze bètawerelden zijn ook goed te gebruiken ter voor- beroep zullen kiezen. bereiding op speeddaten in het vmbo. Actuele onderwerpen ter inspiratie kun je vinden op Let er daarbij op dat je onderwerpen kiest waarvan je vermoed dat die meisjes aanspreken

7 Wat kun je meenemen of laten zien? Tastbare voorbeelden Alleen luisteren vinden leerlingen vaak saai, ze haken af. Dus laat ze kijken, Voorwerpen die je gebruikt tijdens je oplei- voelen, proeven en doen. Neem voorwerpen mee aan de hand waarvan je je ding/werk: rekenprogramma, studieboek, opleiding/beroep concreet en tastbaar maakt. Ook voor voorwerpen geldt: microscoop, laptop, kaart, ontwerppro- neem geen (of niet alleen) voorwerpen mee die het stereotiepe beeld van bèta/ gramma, mobiel, gereedschap, erlenmeyer, technische opleidingen en beroepen bevestigen. Een bouwhelm is bijvoorbeeld satellietbeelden e.d. één van de eerste dingen waaraan leerlingen denken bij bouwkunde. Dus Eindproducten: gepersonaliseerde pinpas, voedingsmiddel, maquette, portfolio, teke- neem (ook) iets mee waarmee je ze meer verrast, zoals een tekening van een ontwerp. ning, website, virusremmer, Senseo, schoon drinkwater, grondstof e.d. Foto s die laten zien hoe een product en/of Maatschappelijk nut Meisjes vinden het belangrijk om met hun werk iets te kunnen betekenen voor een werkdag eruit ziet: villawijk, (onderdeel de maatschappij. Ze willen vaak later iets met mensen (of dieren) gaan doen. van) een vliegtuig, werkplek, medestuden- De meeste meisjes associëren iets met mensen niet met bèta/techniek. De ten/collega s, studiereis of personeelsuitje kunst is om te laten zien dat je met bèta/techniek wel degelijk veel kunt betekenen voor de maatschappij. Benadruk het maatschappelijk nut van je opleiding en werk en geef hier concrete voorbeelden van. Hierbij kun je denken aan een Els Martijn, inspecteur Milieu- algemeen maatschappelijke issue als een oplossing bedenken voor wachtlijsten handhaving van Provincie Zeeland in de zorg. Je kunt het ook dichterbij huis zoeken of je verhaal ophangen aan Natuurlijk hoop ik dat één of meer van die bepaalde (groepen) individuen in de samenleving, bijvoorbeeld speelgoed ont- meiden besluit de techniek in te gaan en wikkelen voor autistische kinderen. Belangrijk is om mee te geven dat je met dat ik daaraan dan een klein steentje heb bèta/techniek een oplossing kunt bedenken voor maatschappelijke vraagstuk- kunnen bijdragen. in Tijdingen, april 2008 ken en dat je er de kwaliteit van leven van mensen mee kunt verbeteren. Je Roos, leerlinge 6vwo Ik had mezelf voorgenomen om geen technische studie te doen, dus ik had er ook nooit naar gekeken. Door deze voorlichting bleken er juist wel leuke studies tussen te zitten en nu wil ik waarschijnlijk Industrieel Ontwerpen gaan studeren. doet het ergens voor. Het is geen techniek om de techniek. Je gebruikt techniek om iets bij te dragen aan de maatschappij

8 Beeldmateriaal Samenwerken en communicatie Aandacht vasthouden Vertel persoonlijke verhalen vanuit je eigen ervaring. Veel meisjes vinden samenwerken aantrekkelijk, zowel in hun opleiding als hun Het is niet altijd makkelijk om de aandacht van meisjes in het voortgezet onder- Laat verzorgde beelden zien. Jongeren zijn tegen- toekomstige baan. Zij hebben bij bèta/techniek het beeld dat je in je eentje achter wijs te krijgen. Toch staat of valt de speeddate daarmee. We geven je een aantal Toon oprechte interesse in de leerlingen. Stel open vra- woordig gewend aan hoogwaardig beeldmateriaal. een machine staat, of dat je alleen achter een computer zit. Dat je ook veel met tips om hun aandacht te trekken en vast te houden. gen waarop leerlingen niet alleen ja of nee kunnen Laat beelden zien die: andere mensen overlegt en bijvoorbeeld in een projectteam zit, weten ze meestal Prikkel de leerlingen en maak ze nieuwsgierig. Belicht niet alleen het vraag- emoties oproepen: bijvoorbeeld watertekort in niet. Voor jou is dit misschien vanzelfsprekend, maar voor de meisjes niet. Dus stuk of probleem maar ook de oplossingen. Stel vragen en betrek ze bij je benadruk dat samenwerken en communicatie belangrijke aspecten zijn van je verhaal: wat zouden zij voor oplossing bedenken? de Derde Wereld dichtbij aanvoelen: gebruik herkenbare, actu- werk. ele voorbeelden uit het dagelijks leven van de leerlingen innovaties tonen: futuristische beelden spreken tot de verbeelding Houd geen monoloog, maar zorg voor (enige) interactie tussen jou en de meisjes. Als ze met weinig vragen komen, probeer ze dan te prikkelen door antwoorden en vraag door. Laat je niet ontmoedigen door schijnbare desinteresse (wegkijken, onderuit gezakt zitten). Realiseer je dat hun oren openstaan. Houd er rekening mee dat vmbo-meisjes meestal prak- Gadgets zelf vragen te stellen zoals: Waar denken jullie aan bij Werktuigbouwkunde? tisch zijn ingesteld en havo/vwo-meisjes meestal meer Meisjes vinden het leuk om een gadget te krijgen van je bedrijf/organisatie. Denk Welke werkzaamheden denk je dat er bij mijn baan horen? theoretisch. bijvoorbeeld aan een doosje met pepermuntjes, pen, zaklampje of notitieblokje. Gadgets doen het goed, maar ze moeten wel functioneel zijn. Zorg ervoor dat Je kunt bij het speeddaten ook een PowerPoint- gadgets niet kunnen afleiden bij een volgende speeddateronde. Is die kans aan- presentatie gebruiken met tekst en beeldmate- wezig, deel de gadgets dan pas uit na afloop van het speeddaten. riaal aan de hand waarvan je je verhaal vertelt: Sluit aan bij de belevingswereld van meisjes. Denk aan hyves, facebook, iphone, mode, make-up, maar ook winkelen, sporten en uitgaan. Verbind je verhaal aan actuele onderwerpen die leerlingen raken. (Hoe kun je een ipod nog beter maken? Hoe voorkom je een olieramp? Waar moet je aan denken bij het organiseren van een festival?) wie ben ik (bijvoorbeeld met foto s), profielkeuze, Kleding: wat trek je aan? Communiceer open en eerlijk; maak contact met de meisjes. opleiding en werk. Houd het kort, want in de Meisjes in het voortgezet onderwijs letten erg op uiterlijk. Door (in hun ogen) op- Gebruik vooral geen jongerentaal. speeddaterondes moet er ook ruimte zijn voor vallende en afwijkende kleding raken ze afgeleid. Dat kan een hoop gegiechel en Vermijd jargon en moeilijke woorden. vragen en opmerkingen van de leerlingen. geklets opleveren. Trek geen kleding aan die vooroordelen over bèta/technische Communiceer eenvoudig en duidelijk. Overlaad leerlingen niet met informa- beroepen bevestigen (zoals een overall). Uiteraard hoef je niet te verzwijgen dat tie. Kies een paar kernpunten en vertel daar zo persoonlijk mogelijk over. je (soms) in een overall rondloopt als dat zo is, maar neem hier dan bijvoorbeeld Zorg voor afwisseling: wissel vertellen, vragen en laten zien/doen af. een foto van mee. Wat trek je dan wel aan? Blijf in ieder geval jezelf. Kleding die Wees uitdagend en verrassend. Val op tussen het geweld aan informatie dat je aanhebt op een kantoordag is prima. Ook vrijetijdskleding is goed, zolang je er leerlingen dagelijks voor hun kiezen krijgen. maar verzorgd uitziet

9 DOEN Bereid je voor op het type school waar je heen gaat, de leeftijden van de meisjes en het leer jaar waar ze in zitten Vertel over jouw keuze voor bèta, techniek of ict Vertel over jouw werk, houd de aandacht vast (lees de tips op pagina 15 nog eens goed door) Gebruik onderwerpen en voorbeelden die aansluiten bij de (school)leefwereld van de meisjes met wie je gaat speeddaten Geef positieve feedback en zelfvertrouwen: motivatie is belangrijk en een voldoende voor exacte vakken volstaat Leg uit waarom je je werk leuk vindt Voor de bovenbouw: benadruk het belang van brede oriëntatie op vervolgopleidingen Benadruk het maatschappelijk nut van je opleiding/werk Benadruk dat overleggen en samenwerken belangrijke aspecten van je werk zijn Neem een of meer voorwerpen/eindproducten en/of foto s mee die je beroep/functie con creet en tastbaar maken Blijf jezelf in taal- en kledinggebruik Trek verzorgde, niet al te opvallende kleding aan. Kies kleding die je draagt naar kantoor, naar een klant of in je vrije tijd Voor de onderbouw vmbo theoretische leerweg: benadruk dat het belangrijk is om examen te doen in de exacte vakken, omdat je zo alle opties voor een vervolgopleiding openhoudt. Voor de onderbouw havo/vwo: benadruk dat je met een Natuurprofiel alle opties voor een vervolgopleiding openhoudt NIET DOEN Moeilijke woorden en vaktermen gebruiken De leerlingen met informatie overladen Een monoloog houden, gesloten vragen stellen Onderwerpen, voorbeelden en voorwerpen gebruiken waar meisjes zich niets bij kunnen voorstellen Zeggen dat exacte vakken moeilijk zijn en dat je alleen voor bèta/techniek moet kiezen als je uitblinkt in exacte vakken Voorwerpen meenemen waarop alleen maar machines, gereedschap en mannen te zien zijn Vertellen dat je voornamelijk in je eentje aan een machine staat of op het lab werkt, en dat je (die vooroordelen over bèta/techniek bevestigen) weinig contact hebt met andere collega s Tot in de technische details over je werk/opleiding uitweiden zonder dit in een context te plaatsen Je aanpassen aan de doelgroep in taal- en kledinggebruik Te opvallende kleding aantrekken die afleidt of kleding die vooroordelen over bèta/techniek bevestigt Negatief zijn over andere vmbo-sectoren, andere havo/vwo-profielen en andere opleidingen Tanja Schmitz, projectmanager bij O Neill Europe Ik adviseer iedereen die overweegt de bètakant op te gaan zoveel mogelijk opties open te houden: techniek komt in zoveel functies terug. Kies een technische studie en maak het vervolgens zelf zo spannend en uitdagend mogelijk! Neem indien mogelijk een gadget of relatiegeschenk van je bedrijf voor de meisjes mee

10 Voorlichting met rolmodellen in het basisonderwijs Kenmerken van basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 (10-12 jaar) Zitten in de prepuberteit Zijn nog veel meer kind, makkelijker enthou- VHTO-speeddates vinden uitsluitend plaats in het voortgezet onderwijs. Maar siast te krijgen en meer open dan leerlingen in VHTO geeft ook voorlichting op basisscholen. Deze voorlichting is gericht op het voortgezet onderwijs meisjes in de groepen 7 en 8. Hieronder geven we informatie over de kenmerken van basisschoolleerlingen in deze groepen en vertellen we op welke punten Zijn bezig met de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs je moet letten als je voorlichting geeft in het basisonderwijs. Ouders zijn van groot belang bij deze school- Let bij voorlichting in het basisonderwijs op de volgende punten: Eigen identiteit wordt belangrijker Speel in op de bovengenoemde leefwereldwereld door voorbeelden, onder- Leefwereld bestaat uit hobby s als sport en werpen en voorwerpen te gebruiken die ze kennen en waar ze zich dus een muziek, websites als hyves, Habbo Hotel en voorstelling van kunnen maken. magazines als Cosmo Girl en Tina keuze Kinderen zijn gevoelig voor feedback. Let er bij feedback op dat vooral positieve punten worden bekrachtigd. Dit kun je doen door: oogcontact, knikjes Loes, studente WO Technische geven, glimlachen, waardering uitspreken en complimenten geven. Bedrijfskunde Vaak weten de meisjes Realiseer je dat op de basisschool alle niveaus (toekomstig vmbo, havo, vwo) niet dat er opleidingen zijn die techniek combineren met bijvoorbeeld bedrijfs- nog bij elkaar zitten. Zijn al enigszins zelfstandig, maar voeren vooral taken uit. Plannings- en studievaardigheden leren ze pas in het voortgezet onderwijs Zijn open en spontaan, generen zich nog niet zo snel als pubers Korte spanningsboog, leren door doen en zien kunde

11 3 Achtergrondinformatie over het voortgezet onderwijs Kenmerken vmbo-leerlingen (12-16 jaar) Vmbo Voor een goede voorbereiding op je rol tijdens het speeddaten, kan in- Vmbo Zorg & Welzijn Economie formatie over de schoolsystemen van vmbo, havo en vwo handig zijn. Ook kan het je helpen om in algemene zin iets te weten over wat de groepen In het vmbo kiest slechts leerlingen in de verschillende schoolsoorten kenmerkt. In dit hoofdstuk 5% van de meisjes voor de vind je informatie over beide onderwerpen. sector Techniek. De meeste Behoefte aan duidelijke instructie profielkeuze nen aanbrengen in het leerproces en informa- 28% tie te duiden en te plaatsen 52% Techniek 15% Behoefte aan begeleiding om structuur te kun- 5% Leren makkelijker via uitproberen dan via tekstinstructie Voorkeur voor beeldinformatie boven tekstuele meisjes kiezen voor de seclandbouw tor Zorg & Welzijn: 52%. informatie Bronnen van kennis in volgorde van belangrijk- Sectoren heid: internet, ouders, vrienden Het vmbo is onderverdeeld in vier sectoren: Economie, Techniek, Zorg & Wel- Eerlijkheid en authenticiteit vinden zij belang- zijn en Landbouw. Deze sectoren zijn vaak weer onderverdeeld in afdelingen of rijk, zowel bij vrienden als bij personen met Economie & programma s. Veel voorkomende afdelingen in de sector Techniek zijn: BouwMaatschappij Vwo autoriteit op een bepaald gebied: iemand is Meisjes in het voortgezet onderwijs hebben techniek (timmeren, metselen, schilderen en meubelmaken), Elektrotechniek, niet een expert alleen maar omdat dat toevallig overal een mening over. Ze kijken kritisch naar Grafische techniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, TransportTechniek en Logistiek, omgeving, producten, films en tijdschriften. Ze Voertuigentechniek. Ook zijn er scholen die intersectorale24% programma s aanbie- willen betrokken zijn, zelf nadenken en alles den zoals Bouwtechniek-breed, Techniek-breed, Instalektro, Metalektro. bespreken. Ze willen zich laten horen en zien en houden van humor. profielkeuze Natuur & 33% 16% Cultuur & Maatschappij 20 op haar of zijn visitekaartje staat. 27% Natuur & Gezondheid 21

12 Tip! Structuur van het vmbo Gemengde leerweg (GL): bestemd voor leerlingen die weinig moeite heb- Meer informatie Het vmbo is geen eindopleiding; leerlingen die van het vmbo komen hebben ben met leren, maar die zich ook gericht willen voorbereiden op bepaalde Voor een groot aantal technische opleidingen geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Het vmbo bereidt leerlingen voor beroepen. Leerlingen krijgen les in vijf algemene vakken en volgen een in het mbo zijn wiskunde, natuurkunde en op een vervolgopleiding in het mbo. Het vmbo biedt vier leerwegen (niveaus) beroepsgericht programma binnen de sector die ze hebben gekozen. Ze vergelijkend onderzoek naar de kenmerken scheikunde weliswaar niet verplicht, maar aan en leerlingen kiezen daarbinnen op hun niveau voor een sector. Leerlingen doen examen in deze vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak. van vmbo-leerlingen en de generatie Ein- een gebrekkige kennis van met name wis- van de twee hoogste niveaus, de theoretische en de gemengde leerweg, kunnen Theoretische leerweg (TL): deze leerweg is te vergelijken met de voorma- kunde maakt het volgen van een technische er ook voor kiezen om door te stromen naar de havo. De gemengde en theoreti- lige mavo en is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. De leerlingen vervolgopleiding wel moeilijker. sche leerweg zijn qua niveau gelijk. doen examen in zes algemene vakken. Groeneveld, M., e.a., Kenmerkend vmbo. Een stein, Hiteq, 2008 Breder oriënteren, bewuster kiezen. Hoe vmbo-meisjes kunnen kennismaken met techniek en ict, VHTO, juni 2010 Maak daarom het belang van wiskunde De leerwegen Leerlingen in de theoretische leerweg maken een keuze voor vakken aan het duidelijk door voorbeelden van je werk te De leerwegen in het vmbo verschillen vooral in de mate waarin de praktijk eind van het tweede leerjaar. Hun sectorwerkstuk in het vierde leerjaar bepaalt geven waarin je voordeel hebt van je wiskun- een plaats heeft in het onderwijs. Van meest praktisch naar meest theoretisch op welke sector het zwaartepunt van hun opleiding is komen te liggen. Wan- dekennis. Geef ook aan dat het geen vereiste gerangschikt zijn de volgende vier leerwegen te onderscheiden: neer zij strategisch hun vakken kiezen, blijven de meeste doorstroommogelijk- is dat je in dit vak uitblinkt om er toch voor te kiezen. heden naar technische mbo-opleidingen open. Basisberoepsgerichte leerweg (BBL): bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken Vakcollege (zoals talen, geschiedenis en wiskunde) en een beroepsgericht vak. Deze Sinds kort bestaan er ook Vakcolleges. De opleiding van het Vakcollege is een leerweg is gericht op uitvoerende functies (niveau 2 in het mbo). leerroute binnen het vmbo/mbo, die opleidt tot vakman of vakvrouw, met veel Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL): bestemd voor leerlingen die theore- 22 (herziene uitgave) aandacht voor beroepstrots, de relatie tussen leermeester en leerling en de tische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg is verbintenis met het bedrijfsleven. Het Vakcollege is een beroepsopleiding waar gericht op een functie op kaderniveau (niveau 3 of 4 in het mbo). Leerlingen leerlingen met hun handen en hoofd werken. Het Vakcollege Techniek leidt doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. vooral op voor technische functies op mbo-niveau 2 en 3. 23

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze De vier profielen Qompas Tips voor leerlingen Tips voor ouders Spelregels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze De vier profielen Qompas Tips voor leerlingen Tips voor ouders Regels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl De profielkeuze

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik havo & VWO

Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik havo & VWO Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik havo & VWO Inhoud Achtergrond... 1 Toelichting... 1 De werelden van Bèta/Techniek & ICT... 2 De lesbrief... 2 Opdrachten... 3 Aanvullingen... 3 Tijdschema...

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Voorlichting. Welkom op de voorlichtingsavond 12-11-2015. Decaan Havo Mw. A. Hak hak@hetlyceumvos.nl

Voorlichting. Welkom op de voorlichtingsavond 12-11-2015. Decaan Havo Mw. A. Hak hak@hetlyceumvos.nl Voorlichting Welkom op de voorlichtingsavond 12-11-2015 Decaan Havo Mw. A. Hak hak@hetlyceumvos.nl Programma Voorlichtingsavond HAVO 12 nov. 2015 Opening en doel van de avond Uitleg nieuwe vakken. Wie

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIEL- EN PAKKETKEUZE LEERJAAR III WELKOM!!

INFORMATIEAVOND PROFIEL- EN PAKKETKEUZE LEERJAAR III WELKOM!! INFORMATIEAVOND PROFIEL- EN PAKKETKEUZE LEERJAAR III WELKOM!! PROGRAMMA Informatie over de 2e Fase De opbouw van de bovenbouw De profielen Nieuwe vakken Extra vak(ken) Slaag- / Zakregeling Dyslexie en

Nadere informatie

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1-

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1- Op weg naar klas 3 Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 september 2013-1- Op weg naar klas 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Hoeveel jaar heb je nog

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 3 3. Het schooladvies... blz. 4 4. Het

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Welkom en inhoud 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Verbouwing - Renovatie, klaar over een jaar - Ruimte voor leerling en toekomstbestendig - Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Het belang van een juiste keuze.

Het belang van een juiste keuze. Het belang van een juiste keuze. De maximale verblijfsduur van het leerlingen op het VMBO is 5 jaar. De MBO s worden steeds strenger met toelaten. Het te kiezen profiel op de havo. Gelukkig bestaan echt

Nadere informatie

Welk profiel past bij mij?

Welk profiel past bij mij? Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor havoleerlingen op Lariks havo INHOudsopgave Bijna naar de bovenbouw 3 Wat verandert er? 4 Wat is een profiel? 5 Welk profiel kies jij? 6

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Welkom en inhoud 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Verbouwing - Renovatie, klaar over een jaar - Ruimte voor leerling en toekomstbestendig - Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Ouderavond profielkeuze 3 havo

Ouderavond profielkeuze 3 havo Ouderavond profielkeuze 3 havo Onderdelen keuzeproces LOB Keuzeweb Vakkenvoorlichting Stage Voorlichting profielkeuzevakken MAW, Biologie, Informatica, NLT, M&O, BSM en Economie Het juiste profiel? Adviezen

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters. Handreiking voor keuzebegeleiders op vmbo-scholen

Ouderbetrokkenheid. bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters. Handreiking voor keuzebegeleiders op vmbo-scholen Ouderbetrokkenheid bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters Handreiking voor keuzebegeleiders op vmbo-scholen Alle kinderen hebben het recht zich optimaal te ontwikkelen en het maximale uit

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Welkom Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Vanavond. Wat is een geschikt profiel voor mijn zoon of dochter? Welke keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Betaonderwijs 'Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg' Albert Einstein Wat is betaonderwijs? De bètarichting

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

En Profil 4 HAVO 2015-2016. Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze.

En Profil 4 HAVO 2015-2016. Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. En Profil 4 HAVO 2015-2016 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DE TWEEDE FASE... 3 2.1 HET KIEZEN VAN EEN PROFIEL... 3 2.2 DE KEUZEPROCEDURE... 4 2.3 DE

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oud-Beijerland, januari 2014.

Inhoudsopgave. Oud-Beijerland, januari 2014. Oud-Beijerland, januari 2014. Informatie over profielen in de Tweede Fase havo bestemd voor ouders en leerlingen van de CSG Willem van Oranje. Inhoudsopgave 1. Inleiding Tweede Fase 2. Programma 3. Toetsing

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Na vmbo-t 4 naar havo 4

Na vmbo-t 4 naar havo 4 Na vmbo-t 4 naar havo 4 decaan vmbo-t: Kitty Bijenhof (bye@hermannwesselinkcollege.nl) teamleider havo 123 en vervangend teamleider havo bovenbouw : Yvette Thorn (tho@hermannwesselinkcollege.nl) Emmie

Nadere informatie

18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting

18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting 18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting 15, 21 en 22 januari: 10-min. gesprekken Eerste week van maart: keuzecarousel nieuwe vakken 13 maart: inleveren voorlopige

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Talentenkijker: instructie voor beroepsbeoefenaars

Talentenkijker: instructie voor beroepsbeoefenaars Talentenkijker: instructie voor beroepsbeoefenaars Talentenkijker is een lessenserie van vijf lessen waarin leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs kennismaken met beroepen in (exacte) Wetenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014.

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014. Oud Beijerland, januari 2014. Informatie over profielen in de Tweede Fase gymnasium bestemd voor ouders en leerlingen van CSG Willem van Oranje. Inhoudsopgave 1. Inleiding Tweede Fase 2. Programma 3. Toetsing

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van havo naar mavo XL

Welkom. Informatieavond van havo naar mavo XL Welkom Informatieavond van havo naar mavo XL Loopbaan Oriëntatie Begeleiding Leerjaar 2 Qompas PSO: Praktische Sector Oriëntatie Snuffelstage LOB Leerjaar 3 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding Onderwijsbeurs

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

DE OVERSTAP VAN 4 VMBO-TL NAAR 4 HAVO PASCAL COLLEGE

DE OVERSTAP VAN 4 VMBO-TL NAAR 4 HAVO PASCAL COLLEGE DE OVERSTAP VAN 4 VMBO-TL NAAR 4 HAVO PASCAL COLLEGE NOVEMBER 2014 BESTE TOEKOMSTIGE HAVOLEERLING Je wilt volgend jaar de overstap maken van het vmbo naar 4 havo. Natuurlijk heb jij hier veel vragen over.

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? PROFIELKEUZE 2015 Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? Profielen: Letterkunde IBM Chirurg Piloot C&M E&M N&G Cultureel Talig Organisatie management Nauwkeurig Geduldig Sociaal Uitstekende

Nadere informatie

HAVO. HAVO op Lariks. op Lariks. csvincentvangogh.nl

HAVO. HAVO op Lariks. op Lariks. csvincentvangogh.nl HAVO HAVO op Lariks op Lariks csvincentvangogh.nl INHOudsopgave Welkom! Welkom! 3 Onderbouw 4 Bovenbouw 4 Internationalisering 6 Tweetalig havo 6 Ontwerpen 7 Informatie & aanmelding Colofon Havo is gezellig!

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar het onderwijsaanbod, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Op weg naar het eindexamen havo

Op weg naar het eindexamen havo Op weg naar het eindexamen havo Oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 1 1. Inleiding... blz. 2 2. De overgangsregeling... blz. 3 3. De profielen in klas 4... blz. 4 4. Welk profiel kan ik het

Nadere informatie

MAVO op het Griftland College MAVO op het Griftland College

MAVO op het Griftland College MAVO op het Griftland College MAVO op het Griftland College MAVO op het Griftland College Voorlichting Sectorkeuze Decanaat 3 MAVO MAVO op het Griftland College VMBO = MAVO DE THEORETISCHE LEERWEG OP HET GRIFTLAND COLLEGE MAVO op het

Nadere informatie

Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders. Laurence J. Peter. Je weg vinden is dichter bij dan je denkt

Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders. Laurence J. Peter. Je weg vinden is dichter bij dan je denkt Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders. Laurence J. Peter. Je weg vinden is dichter bij dan je denkt INFORMATIE Sector- en Pakketkeuze VMBO 2TL naar 3TL 19.15 19.45

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015 Hartelijk welkom Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015 Programma van deze avond: Welkom door Daphne Profielkeuze door Renske Keuzebegeleiding door Renske Uiteen met de mentoren: Keuzeweb en vragen

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 Informatica VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 informatiekunde - informatica Onderbouw: Word Excel Bovenbouw: Nieuw vak Inhoud komt straks Powerpoint E-mail Internet Studielast Havo HAVO 4 3 lesuren per week HAVO

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Voorwoord Voor je ligt het profielkeuze boekje. In dit boekje vind je alles wat belangrijk is om te weten over de organisatie van de bovenbouw op onze school.

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Gouden handjes? Gouden toekomst!

Gouden handjes? Gouden toekomst! De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. Gouden handjes?

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 oktober 2013 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Techniek voor jongens én meisjes

Techniek voor jongens én meisjes Techniek voor jongens én meisjes Over lesgeven aan jongens en meisjes en stereotiepe beelden over jongens, meisjes en techniek. Anne van de Ven, Science Center NEMO Techniek voor jongens én meisjes Over

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken!

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken! Profielkeuze Vwo 3 Profielkeuze in het algemeen Dit jaar maakt uw dochter/zoon een belangrijke keuze in haar/zijn schoolloopbaan. Er moet een profiel gekozen worden: vakken waarin uw kind eindexamen gaat

Nadere informatie

O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2

O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2 O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2 De begeleiding Vakkeuzemarkt Mentorlessen Walewyc.dedecaan.net Voorlichting in de klas Meelooplessen beroepsgericht vak De planning 15

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie