Hoe organiseer je een goede uitvraag voor een complex product een toelichting op de Leidraad aanbesteding energieprestatiecontracten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe organiseer je een goede uitvraag voor een complex product een toelichting op de Leidraad aanbesteding energieprestatiecontracten"

Transcriptie

1 Hoe organiseer je een goede uitvraag voor een complex product een toelichting op de Leidraad aanbesteding energieprestatiecontracten Alexandra Boot Boot Advocaten

2 Leidraad aanbesteden EPC Hoe organiseer je een goede uitvraag voor een complex product Toelichting op de Leidraad aanbesteding energieprestatiecontracten (EPC) Alexandra Boot, Boot Advocaten 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 2

3 Transitie 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 3

4 Duitsland Duitsland grootste ESComarkt Berlin Energy Agency PPS sinds 1992 opereert als procesmanager 53 medewerkers Geschatte Energy Services Market: totale opbrengst B totale opbrengst B aantal ESCo s Meer dan 1400 gebouwen in ESCo (75% scholen, universiteiten, gevangenissen, sportfaciliteiten en 5% kantoren, 20% ziekenhuizen) Gegarandeerde besparingen 35% in meeste contracten behaald 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 4

5 Parijs Paris Climate Plan 2007 Doelen voor 2020: 30% reductie energie consumptie 30% reductie in co2 emissie 30% hernieuwbare energie SCHOLENPROJECT PARIJS Tot 2017 meer dan 600 basisscholen en gebouwen voor kinderopvang worden via ESCo s aangepakt met geld Europese Investeringsbank. In 2013 zijn 100 scholen reeds aangepakt. Op dit moment zijn er 200 scholen onderweg Doelen zijn met meer dan 30% besparing en reductie behaald. 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 5

6 Nederland Wat werkt niet? Te kleinschalige projecten worden te groots en gefragmenteerd aangepakt. Gebrek aan integraliteit, techniek, financieel, fiscaal en juridisch. Communicatie en organisatie ontbreekt. Opschalen, modelmatig werken en langdurige contracten worden als moeilijk en obstakel gezien. Bestuurlijk commitment ontbreekt. 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 6

7 Nederland Wat werkt wel? Politiek klimaat en besluitvorming werkt mee ESCO professionaliseren Aanpakken communicatie en organisatie Techniek, financieel, juridisch en fiscaal aan de voorkant Buitenlandse investeerders komen naar ons toe 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 7

8 Waarom leidraad aanbesteden? 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 8

9 Waarom Leidraad Ministerie BZK, RVO, ESCoNetwerk Nederland, Boot Advocaten Uitvoering Energy Efficiency Directive en Energie akkoord Verduurzamen (maatschappelijk) vastgoed met energieprestatiecontracten komt niet van de grond Overheid als launching customer Professioneel opdrachtgeverschap bij aanbesteden energieprestatiecontracten 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 9

10 Leidraad Totstandkoming met medewerking overheid en marktpartijen Routeplanner Effectief integraal inkoopproces voor complexe projecten Technische, financiële, juridische aandachtspunten Organisatorische en communicatieve aspecten 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 10

11 Projectindicatie Doel en scope project Potentieel verbetering energie- en onderhoudskosten, comfort en kwaliteit vastgoed Financiering 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 11

12 Specifieke regelgeving Europese energieregelgeving: Richtlijn 2012/27/EU Europese staatssteunbeschikkingen EC Aanbestedingswet NL Energiewetten: onder meer Warmtewet en Electriciteitswet, Huurwet, Woningwet, Bouwbesluit en Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Energie prestatievergoeding) Wet milieubeheer, publieke voorschriften, vergunningen, ontheffingen 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 12

13 Specifieke regelgeving fiscal speelveld Fiscaal is veel mogelijk, mits tijdig voorgesorteerd Vennootschapsbelasting (EIA, MIA, taxplanning, compliance) BTW (belaste input/belaste output) Overdrachtsbelasting (bijvoorbeeld vestiging zakelijk recht) Energiebelasting (aardgas en elektriciteit) Verschillende belastingmiddelen zijn qua voordelen niet altijd goed op elkaar afgestemd! 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 13

14 Boot Advocaten Gecombineerde technische, juridische en fiscale aanpak Quick Scan IDENTIFICATIE BUSINESSCASE KEUZE IMPLEMENTATIE ESCO Technisch Technische identificatie van mogelijke maatregelen Calculatie investering en opbrengsten Juridisch Analyse contracten inventarisatie risico s en aansprakelijkheid Technisch Opstellen business case met rendabele maatregelen Cashflow berekening ESCo voor financiers en system integrators Juridisch/fiscaal Juridische samenwerkingsvorm en Fiscale aspecten consequenties Relevante investerings- en exploitatie subsidies keuze vastgoedeigenaar op basis van resultaat SCAN: Keuzemogelijkheden: Technisch format ESCo of andere optie; GO / NO-GO Technisch Implementatie ESCo Technisch/financiële ondersteuning Juridisch Opstellen Samenwerkingsovereenkomst en en overige contracten Fiscale optimalisatie Subsidieaanvraag Staatssteun vermijden Vergunningaanvraag Begeleiding aanbesteding 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 14

15 Essentiële Keuze 1. De realisatie en exploitatie volledig in eigen hand houden. 2. De realisatie en exploitatie door een ESCo laten uitvoeren. 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 15

16 Projectorganisatie Transparante samenwerking van exploitatiemodel naar coöperatie nieuwe samenwerkingsverbanden, samenwerkingsstructuur nieuwe businessmodellen Gebruiker betrekken bij het (aanbestedings-) proces, beheer/exploitatie Borging van kennis in organisatie opdrachtgever 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 16

17 Voorbereiding Vooraf tijd en energie vrijmaken voor grondige gegevensverzameling 1. Informatie over gebouw gebruiksfunctie, verdiepingen, meetstaat BVO, GVO en GO, gebruikstijden bouwjaar, renovatiejaar lopende huur en onderhoudscontracten energieverbruik gas en elektriciteit 2. Informatie over techniek HVAC installaties, verlichting, bouwfysica en gebouw-beheersysteem eerdere adviezen 3. Financiering 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 17

18 Aanbestedingsproces 1. Voorbereiding, inventarisatie data, scope van de aanbesteding (diensten, werken, leveringen), hoeveel gebouwen? 2. Opdrachtvoorwaarden vaststellen 3. Selectie van ondernemingen uitsluitingsgronden selectiecriteria eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht eisen met betrekking tot technische- en beroepsbekwaamheid 4. Beoordeling aanbiedingen check op minimumeisen Gunningscriteria 5. Definitieve gunning en contractafsluiting 6. Uitvoering 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 18

19 Selectiecriteria 1. Uitsluitingsgronden 2. Geschiktheidseisen Eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht (bankverklaring, verzekering tegen beroepsrisico s, overlegging van balansen en verklaring met betrekking tot inzet Eisen met betrekking tot technische- en beroepsbekwaamheid certificeringseisen ervaring met het analyseren en ontwerpen van energiebesparende maatregelen ervaring met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen ervaring met het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties ervaring met het monitoren van energieprestaties en onderhoud 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 19

20 Gunningscriteria Kwalitatieve gunningscriteria plan van aanpak sterkte van het financieringsconcept kwalificaties en ervaring projectteam duur overeenkomst innovatieve efficiënte energiediensten kwaliteit monitoringssystemen overname personeel Kwantitatieve gunningscriteria prijscomponenten (netto contante waarde, energiebesparing, investering, onderhoud en restwaarde) energieverbruik gerelateerde componenten (laagste energieverbruik en toepassing hernieuwbare energiebronnen 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 20

21 Cost ( /year) Selection criterion ESCO Maximal net-cost saving = actualised value of: + Annual guaranteed energy cost savings - Annual remuneration ESCO (investment, maintenance, ) + Increased elements value at end of project Net-cost saving during project Remuneration ESCO Energy cost Before EPC-project-> Year <- EPC-project -><- After EPC-project 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 21

22 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 22

23 Soorten procedures Concurrentie gerichte dialoog (minimaal 3) Niet-openbare aanbesteding (minimaal 5) Onderhandelingsprocedure met bekendmaking (minimaal 3) 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 23

24 Energieprestatiecontracten EPC Scope (ontwerp, installatie, renovatie, financiering, exploitatie, onderhoud en beheer, comfort) Levensvatbaarheid project (besparingspotentieel van investeringen, terugverdientijd en looptijd contract) Wijzigingen in ontwerp door opdrachtgever en/of opdrachtnemen Financiering (investering door ESCo, opstalrecht en hypotheekrecht) Prestatiegarantie (op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI s) (garantie energie besparing, comfort en restwaarde) 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 24

25 Energieprestatiecontracten Split incentives Flexibiliteit in afspraken opdrachtgever en opdrachtnemer, opdrachtnemer en financier Meten en verifiëren (risicoallocatie, betalingsachterstanden, leegstand) Projectaansprakelijkheid Beëindiging EPC contract, overdracht eigendommen 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 25

26 Samenwerken 31 maart 2015 Leidraad aanbesteden EPC BootAdvocaten 26

It takes three to tango: introductie comfortmeter

It takes three to tango: introductie comfortmeter It takes three to tango: introductie comfortmeter Alexandra Boot, Lara Muller & Johan Coolen Boot Advocaten, Corio & Factor4BE It takes three to Tango INTRODUCTIE COMFORTMETER 31 maart 2015 31 maart 2015

Nadere informatie

ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik

ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik Wat is een ESCo ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik Lagere energielasten, beter onderhoud en meer comfort. Dat zijn de grote winstpunten van een Energy

Nadere informatie

ESCo s voor gratis energiebesparing in gebouwen. NEVI-PIANOo congres 6 juni. Irma Thijssen, Agentschap NL

ESCo s voor gratis energiebesparing in gebouwen. NEVI-PIANOo congres 6 juni. Irma Thijssen, Agentschap NL ESCo s voor gratis energiebesparing in gebouwen NEVI-PIANOo congres 6 juni Irma Thijssen, Agentschap NL Irma Thijssen Senior adviseur utiliteitsbouw, Agentschap NL Beleidsprogramma Energie & Gebouwde Omgeving,

Nadere informatie

Infoblad Ervaringen met

Infoblad Ervaringen met Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) >> Als het gaat om energie en klimaat Sustainable TNT Centre - Hoofddorp, Exterieur; foto: Pieter Kers Sustainable TNT Centre - Hoofddorp,

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Welkom. Moderator: Albert Hulshoff. Op Locatie: De Scheg, Deventer Aschwin Lankwarden

Welkom. Moderator: Albert Hulshoff. Op Locatie: De Scheg, Deventer Aschwin Lankwarden Welkom Moderator: Albert Hulshoff Op Locatie: De Scheg, Deventer Aschwin Lankwarden ESCo s 9.40 uur Menukaart Prestatiecontracten en het Erasmus Contract Door: Marc Hopman, AT Osborne 10.10 uur GebiedsESCo

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie

Kracht uit eigen energie Kracht uit eigen energie Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat

Nadere informatie

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing Inclusief vijf cases en experttips Case 4: Renovatie Alliander te Duiven Voorwoord Gratis energiebesparing; het lijkt te mooi om waar te zijn.

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant Duurzame Gebouwen Nieuwskrant 10e Editie juni 2013 Verduurzamen van gebouwen bespaart niet alleen veel energie, CO2 en geld, maar leidt vooral tot een betere verhuurbaarheid, hogere vastgoedwaarde en beter

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie n en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat - van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat over

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing # ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing White paper 1; inclusief vijf cases en experttips ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Case 4: Renovatie Alliander te Duiven

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Werkgroep verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Agentschap NL en Bouwstenen voor sociaal 1e bijeenkomst 7 maart 2013 Irma Thijssen, Agentschap NL Programma 7 maart

Nadere informatie

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. ESCO s. Hans Hörter, Commercieel Adviseur DWA installatie- en energieadvies

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. ESCO s. Hans Hörter, Commercieel Adviseur DWA installatie- en energieadvies 18-12-2012 1 Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. ESCO s Hans Hörter, Commercieel Adviseur DWA installatie- en energieadvies Onderwerpen Achtergrond: waarom gebeurt er zo weinig? Wat is

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Marktconsultatie OEPC projecten

Marktconsultatie OEPC projecten Marktconsultatie OEPC projecten Syntheserapport 30 september 2014 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 1 Verloop van de marktconsultatie Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft op 12 juni 2014 een marktconsultatiedossier gepubliceerd

Nadere informatie

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden Realisatie gebiedsprojecten Verduurzamen energievoorziening Eaton EATON HENGELO Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 1 2.

Nadere informatie

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland D9 van WP4 van het RES-H Policy project Werkdocument geschreven in

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie