De toekomst van recreatie om de stad Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van recreatie om de stad Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht"

Transcriptie

1 Afdeling ECM De toekomst van recreatie om de stad Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht

2 Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht

3 Colofon Kenniscentrum Recreatie, april 2011 Auteurs: Willem Hoffmans, Suzanne van de Laar In samenwerking met: SmartAgent Company In opdracht van: Provincie Utrecht Mevrouw Inès Wesselingh Foto s: Uitgever: Recreatiemiddennederland.nl Willemmesphotography.nl Simon Hofstra Provincie Utrecht Kenniscentrum Recreatie Raamweg HL Den Haag telefoon fax

4 Inhoudsopgave Management samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 Recreatietekorten provincie Utrecht BRAM Resultaten 13 3 Uitleg werkwijze volgende hoofdstukken 19 4 Regio Amersfoort Amersfoort Noord Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Amersfoort Noordwest Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Conclusies Regio Amersfoort 32 5 Stadsgewest Utrecht Utrecht Noordwest Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Utrecht Noord Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Utrecht Zuidoost Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Utrecht Zuidwest Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Conclusies stadsgewest Utrecht 52 Kenniscentrum Recreatie 3

5 Bijlage 1 BRAM-model 53 Bijlage 2 Segmentatiemodel voor dagrecreatie 58 Bijlage 3 Toekomstige vraag in nieuwbouwwijken 62 Bijlage 4 Methode SmartAgent Company 63 Bijlage 5 Postcodes 6 tekortengebieden 65 4 Kenniscentrum Recreatie

6 Management samenvatting De provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de recreatieve aantrekkelijkheid door onder andere Recreatie om de Stad gebieden aan te leggen zoals Recreatiegebied Laagraven en het Noorderpark. Ondanks deze initiatieven zijn er in de provincie 6 gebieden rondom de stad Utrecht en Amersfoort met een groot tekort aan recreatiemogelijkheden voor wandelen en fietsen: Tabel Tekorten en groenopgave per gebied Gebied tekort wandelen* tekort fietsen* Groenopgave (ha)** km wandelpad*** km fietspad*** Amersfoort Noord Amersfoort Noordwest Utrecht Noordwest Utrecht Noord Utrecht Zuidoost Utrecht Zuidwest Abcoude De gegevens over groenopgave en km wandel- en fietspad zijn indicatief. Door realisering hiervan lost dus niet het totale tekort op. Er moet ook gekeken worden naar de kwaliteit van het gebied. Zo zijn er naast recreatieruimte en paden ook voorzieningen en activiteiten in een gebied nodig. Aanbevelingen aan stadsgewest Utrecht en Regio Amersfoort Om de tekorten terug te dringen moet ruimte worden gecreëerd om het recreatieaanbod - zowel kwantitatief als kwalitatief - verder te kunnen ontwikkelen. Dit voorkomt dat in de toekomst het tekort nog groter wordt. Mogelijkheden hiervoor zijn: 1 Aanleg vlakgroen / recreatiegebieden (zoals de RodS gebieden) 2 Aanleg recreatieve verbindingen (wandel- en fietspaden) door de gebieden met bijbehorende voorzieningen 3 Ontwikkelingsmogelijkheden geven aan (agrarische en recreatie)ondernemers in deze gebieden door ruimte in de structuurvisie te creëren Wij pleiten voor een combinatie van de bovenste drie mogelijkheden om het tekort aan recreatiemogelijkheden in zes gebieden rondom Utrecht en Amersfoort terug te dringen. Naast kwantitatieve maatregelen (aanleg van hectares vlakgroen of fiets- en wandelpaden) zijn ook kwalitatieve maatregelen (aanleg van extra voorzieningen en activiteiten die passen bij de wensen van de recreant) nodig. Zowel overheid als ondernemer staan aan de lat om aanbod te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de recreanten in deze gebieden. Regio Amersfoort In de regio Amersfoort zijn minder tekorten aan wandel- en fietsmogelijkheden dan in Utrecht. De tekorten bevinden zich aan de Noord en Noordwestkant. Om dit tekort terug 1 Het gebied rondom Abcoude identificeren we niet als gebied, omdat het onderzoek zich richt op Stadsgewest Utrecht en Regio Amersfoort. Kenniscentrum Recreatie 5

7 te dringen zijn, naast vlakgroen en recreatieve verbindingen, vooral recreatiemogelijkheden nodig voor recreanten met een Aqua leefstijl die in Amersfoort Noord(West) oververtegenwoordigd zijn. Ook wonen er veel Lime, Geel en Paarse recreanten. Verder zijn in Amersfoort Noord vooral voorzieningen nodig voor (startende) families met een hoger inkomen; en in Noordwest ook voor hoog opgeleide een- en tweepersoonshuishoudens. Per gebied wordt de volgende combinatie van maatregelen aanbevolen: Amersfoort Noord Verdicht de padenstructuur in samenwerking met omliggende gemeenten Richt de aandacht vooral op fietspaden, ruiterroutes en mountainbikemogelijkheden Ga door met de ontwikkeling van de Laakzone Speel in op recreatiemogelijkheden dichtbij huis in verband met de vele gezinnen met kinderen die weinig tijd hebben (Denk aan een speeltuin, kinderboerderij, springveldje, fossielenveldje, doeland en zwemmogelijkheid) Amersfoort Noordwest Ga door met ontwikkeling van landschapspark Hoogland West (met mogelijkheid tot klompenpad en streekbeleving: hoeven, kampen, landgoed) Realiseer meer vrijliggende fiets- en wandelpaden en integreer padenstructuur met aanwezige recreatiemogelijkheden (o.a. multifunctionele landbouwbedrijven) Realiseer meer recreatieve verbindingen over de Eem Denk aan aanlegplaatsen en horeca aan het water Houd rekening met een creatieve en artistieke invulling van het buitengebied (ateliers, voorstellingen, sier- en heemtuinen) Stadsgewest Utrecht Stadsgewest Utrecht kent grote recreatietekorten, waarbij het tekort aan wandelmogelijkheden groter is dan voor fietsen. De grootste tekorten zijn in de omgeving van Leidsche Rijn, Houten en aan de noordoostkant. Om dit tekort terug te dringen zijn, naast vlakgroen en recreatieve verbindingen, vooral recreatiemogelijkheden nodig voor recreanten met een Rode, Aqua en Paarse leefstijl die in Utrecht oververtegenwoordigd zijn. Met uitzondering van Utrecht Noordwest waar ook veel Blauwe en Lime leefstijlen aanwezig zijn en minder Rode leefstijlen. In Utrecht Noordwest wonen ook meer huishoudens van middelbare leeftijd dan in de andere gebieden rondom Utrecht. En er wonen, net als in Amersfoort Noord(west), meer gezinnen met kinderen. Per gebied wordt de volgende combinatie van maatregelen aanbevolen: Utrecht Noordwest Volledige realisatie RodS Haarzuilens nodig Realiseer meer verbindingen over de A2, Amsterdam Rijn Kanaal, spoorlijnen en van Leidsche Rijn naar het noordwesten Ommetjes en horeca zijn welkom (o.a. aan Haarrijnse plas) Behoud huidige cultuurhistorische identiteit rondom Haarzuilens 6 Kenniscentrum Recreatie

8 Utrecht Noord Voltooi RodS ontwikkeling in dit gebied Realiseer meer verbindingen richting het westen (over de A2 en Amsterdam Rijnkanaal) waardoor het grote tekort verminderd Verdere ontwikkeling van forten (horeca, vergaderlocaties, exposities, kleinschalige culturele evenementen en festivals) en verbindingen hiernaartoe Realiseer routes voor actieve sporters Utrecht Zuidoost Ga door met realisatie RodS (Laagraven - Heemstede Noord) Uitbreiding van recreatiemogelijkheden gewenst, met name tussen Houten en Nieuwegein, en ten noord(oost)en van Houten. Denk aan extensieve recreatieve verbindingen met de Heuvelrug Optimalisering van huidige recreatieve mogelijkheden in groen (o.a. meer horeca in RodS en actieve mogelijkheden zoals hardloop- en mountainbikeroutes) Verdere ontwikkeling van forten (horeca, kleinschalige culturele evenementen of thema-avonden) Utrecht Zuidwest Realiseer vooral recreatiemogelijkheden ten noorden van Nieuwegein en ten westen van Rijnenburg Maak recreatieve verbindingen vanuit Leidsche Rijn en Kanaleneiland naar het zuid(west)en Realiseer meer recreatieve verbindingen over de A2 vanuit Nieuwegein Creëer in Rijnenburg zelf veel recreatiemogelijkheden en verbindingen door Rijnenburg richting de recreatiegebieden Mogelijkheden voor natuur en milieu educatie (veenweide gebied) Realiseer routes verbonden aan de Limes en de cultuurhistorische stadjes in de omgeving Kenniscentrum Recreatie 7

9 8 Kenniscentrum Recreatie

10 1 Inleiding De vraag naar vrijetijdsvoorzieningen voor recreatie in het landelijk gebied in de provincie Utrecht neemt toe. Het aantal inwoners en recreatieve bezoekers groeit en de verwachting is dat de bestedingen de komende jaren verder blijven groeien. De provincie Utrecht hecht aan een vrijetijdsaanbod dat tegemoet komt aan de vraag van de recreant of toerist. Om aan deze toenemende vraag te kunnen blijven voldoen, wil de provincie actief ageren met concreet beleid. Voor haar nieuwe ruimtelijke structuurvisie, waar het recreatieaanbod onderdeel van uit maakt, is de provincie dan ook op zoek naar gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar recreatiemogelijkheden in de provincie Utrecht. Inzicht hierin helpt de provincie ook keuzes te maken en nieuwe uitvoeringsconcepten vorm te geven vanwege de rijksbezuinigingen op Recreatie om de Stad gebieden (RodS). Doel van het onderzoek Inzicht krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden 2 in stadsgewest Utrecht en de regio Amersfoort teneinde te komen tot ontwikkelrichtingen om aan deze behoefte te voldoen. Dit onderzoek is in samenwerking met de SmartAgent Company uitgevoerd. Onderzoeksvragen In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: 1 Wat is de kwantitatieve vraag naar en het aanbod aan wandelen en fietsen 3 in de provincie Utrecht in 2030? 2 In welke gebieden in de provincie is het recreatietekort (met betrekking tot wandelen en fietsen) het hoogst? 3 Wat is de kwalitatieve vraag naar (andere) recreatieve activiteiten in deze gebieden? 4 Wat is het huidige recreatieaanbod in deze gebieden? 5 In hoeverre sluit het huidige recreatieaanbod aan op de vraag van de diverse leefstijlen in deze gebieden? 6 Wat zijn realistische en creatieve concepten (ontwikkelrichtingen) om aan deze behoefte te voldoen? Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de kwantitatieve vraag-aanbod analyse. Hierbij is gekeken naar de twee meest voorkomende vrijetijdsactiviteiten in de groene omgeving: wandelen en fietsen. Met het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM) 4 zijn de gebieden geïdentificeerd met de grootste recreatietekorten. Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze voor de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4 gaat in op de kwalitatieve recreatiebehoefte van de twee grootste tekortengebieden in Amersfoort. 2 Onder recreatiemogelijkheden verstaan we in dit onderzoek: recreatieruimte en vrijetijdsvoorzieningen voor recreatie in het landelijk gebied rondom Utrecht en Amersfoort 3 De twee meest voorkomende vrijetijdsactiviteiten in de groene omgeving: wandelen en fietsen. In een ander onderzoek voor de provincie Utrecht gaat het Kenniscentrum Recreatie in op vraag naar en aanbod aan zwemmogelijkheden in de provincie. 4 Uitleg over dit model staat in hoofdstuk 2. We maken gebruik van een sterk verbeterde versie, waarin we bij het bestuderen van het aanbod niet alleen naar beschikbare oppervlaktes kijken, maar ook naar een aantal belevingselementen: toegankelijkheid (waaronder paddichtheid en barrièrewerking) en druktebeleving Kenniscentrum Recreatie 9

11 Hoofdstuk 5 gaat in op de vier grootste tekortengebieden in Utrecht. Per gebied beschrijven we de kwalitatieve vraag naar recreatieve activiteiten (naast wandelen en fietsen), het recreatieaanbod en hoeverre dit tegemoet komt aan de vraag. Ook doen we per gebied aanbevelingen om aan de behoefte aan recreatiemogelijkheden in de gebieden te kunnen voldoen. Daar waar aanbod ontbreekt voor bepaalde leefstijlen geven we ontwikkelrichtingen om tegemoet te komen aan de vraag van de recreant. 10 Kenniscentrum Recreatie

12 2 Recreatietekorten provincie Utrecht 2.1 BRAM Kenniscentrum Recreatie heeft voor Maatschappelijke Kosten Baten Analyses een vraagaanbod model ontwikkeld: het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM). Met BRAM kunnen we vraag, aanbod en tekort aan recreatiemogelijkheden voor wandelen en fietsen berekenen. In 2010 hebben we een nieuwe versie van het model ontwikkeld: BRAM 2.0. Met deze verbeterde versie van het model kunnen we op regionale schaal berekenen waar de mismatch tussen vraag en aanbod (ofwel: het tekort) aan recreatiemogelijkheden voor wandelen en fietsen het grootst is. In deze studie voeren we de analyse uit voor de hele provincie Utrecht, met als doel die gebieden te identificeren waar grote tekorten aan wandel- en fietsmogelijkheden optreden. In de geïdentificeerde gebieden kijken we vervolgens wat voor typen mensen er omheen wonen en wat hun specifieke recreatiewensen zijn. Figuur 2.1 geeft het model schematisch weer. Figuur 2.1. Schema BRAM Kenniscentrum Recreatie 11

13 In deze paragraaf gaan we kort in op de gebruikte gegevens en het begrip tekort. Paragraaf 2.2 beschrijft de resultaten van de BRAM berekeningen. Een uitgebreidere beschrijving van het model, de gebruikte invoergegevens en de aannamen is te vinden in Bijlage 1. Vraag en aanbod 2030 Voor berekening van vraag en aanbod gebruiken we standaardgegevens van het ContinueVrijeTijdsOnderzoek (2009), Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) en het Kadaster (2009). Het gaat in deze studie niet om de huidige vraag en aanbod, maar om de situatie in Voor de vertaling van de huidige vraag naar de situatie in 2030 maken we gebruik van bevolkingsprognoses (per gemeente) van het CBS en de locaties en woningaantallen van de nog te ontwikkelen woongebieden. Deze laatste zijn afkomstig uit de Nota Capaciteit Woningbouw (2010). Ook aan de aanbodzijde houden we rekening met deze nieuwe woongebieden. Omdat we de totale groenopgave willen bepalen, hebben we de nog te ontwikkelen groengebieden niet meegenomen. BRAM houdt alleen rekening met de padendichtheid en niet met gerealiseerde RodS gebieden waar geen wandel- en fietspaden in liggen. Alleen de paden die op de peildatum van januari 2009 in het Kadaster (topografische wegenkaart) bekend waren zijn meegenomen in ons onderzoek. Paden in RodS die na deze datum zijn gerealiseerd zijn niet meegenomen. Figuur 2.2 geeft de situatie (landgebruik) in 2030 weer volgens de gebruikte bronnen. Tekort Wanneer de door BRAM berekende vraag (aantal dagtochten op de normdag 5 ) hoger is dan de opvangcapaciteit, treedt er een tekort op. De grootte van het tekort is dus het aantal dagtochten dat niet kan worden opgevangen in een gebied. Dit getal kunnen we vervolgens vertalen naar een groenopgave in hectares vlakgroen en naar de aan te leggen kilometers wandel- en fietspad die nodig zijn om de tekorten weg te werken. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in. 5 De normdag is de vijfde drukste dag van het jaar. Door deze dag als maatgevend te beschouwen, accepteer je beleidsmatig dat het op de 4 drukste dagen van het jaar drukker mag zijn dan de opvangcapaciteit toelaat. 12 Kenniscentrum Recreatie

14 Figuur 2.2. Landgebruik provincie Utrecht Resultaten Figuur 2.3 en figuur 2.4 geven voor de hele provincie de berekende tekorten 6 weer voor wandelen (2.3) en fietsen (2.4) op de normdag. Enkele opvallende zaken zijn: De tekorten zijn het grootst rondom de stad Utrecht, en in mindere mate rond Amersfoort Rond Utrecht zijn vooral de tekorten aan de zuid- en zuidwestkant en de noordoostkant groot Aan de oost- en noordwestkant van Utrecht zijn de tekorten minder groot. De tekorten rond Amersfoort zitten vooral aan de noordkant van de stad. Aan de zuidkant zijn meer recreatiemogelijkheden (Heuvelrug). Er is ook een tekort in het noordwesten van de provincie, bij Abcoude. De vraag komt hier echter grotendeels van buiten de provincie (Amsterdam); dit gebied wordt verder niet meegenomen in deze studie. De tekorten voor wandelen zijn hoger dan die van fietsen; het ruimtelijk patroon vertoont veel overeenkomsten. 6 De tekorten zijn gegeven in aantal dagtochten per 500 x 500 meter vierkant; dit is de ruimtelijke eenheid waar BRAM mee rekent. Kenniscentrum Recreatie 13

15 Figuren 2.3, 2.4 en 2.5 Tekort wandelen en fietsen provincie Utrecht Kenniscentrum Recreatie

16 Identificatie tekortengebieden Op basis van de figuren 2.3 en 2.4 kunnen we gebieden identificeren waar de (kwantitatieve) tekorten het grootst zijn 7. Het is niet wenselijk om deze tekortengebieden exact te begrenzen. Enerzijds vanwege het feit dat het hier om modelresultaten met bijbehorende aannamen gaat; anderzijds omdat het ruimtelijk inpassen van maatregelen ook afhangt van andere, meer kwalitatieve factoren dan landgebruik en padendichtheid. Vandaar dat we de tekortengebieden weergeven door middel van cirkels. Deze cirkels fungeren als zoekgebieden, die we gebruiken voor nadere analyses. In de volgende hoofdstukken gaan we in op het inwonersprofiel en de bijbehorende (kwalitatieve) recreatievraag in deze gebieden. De analyse met BRAM heeft 6 tekortengebieden opgeleverd: 4 in stadsgewest Utrecht; 2 rond regio Amersfoort (zie figuur 2.5): 1 Amersfoort Noordwest 2 Amersfoort Noord 3 Utrecht Noordwest 4 Utrecht Noord 5 Utrecht Zuidoost 6 Utrecht Zuidwest Groenopgave 7 Het gebied rondom Abcoude identificeren we niet als gebied, omdat het onderzoek zich richt op Stadsgewest Utrecht en Regio Amersfoort. Kenniscentrum Recreatie 15

17 Met de resultaten van de BRAM analyse kunnen we per gebied het totale tekort aan ruimte voor wandelen en fietsen bepalen. Tabel 2.1 geeft deze totalen weer, in aantallen dagtochten per gebied op de normdag. Tabel 2.1 Tekorten en groenopgave per gebied Gebied tekort wandelen* tekort fietsen* Groenopgave (ha)** km wandelpad*** km fietspad*** Amersfoort Noord Amersfoort Noordwest Utrecht Noordwest Utrecht Noord Utrecht Zuidoost Utrecht Zuidwest Abcoude * tekort in dagtochten (normdag) ** letterlijke vertaling tekort naar hectares goed ontsloten 'vlakgroen' (voor 9 wandelaars / 3 fietsers per hectare 8 ) *** uitgangspunt: capaciteit = 9 recreanten per 100m wandel/ fietspad De gegevens over groenopgave en km wandel- en fietspad zijn indicatief. Door realisering hiervan lost dus niet het totale tekort op. Er moet ook gekeken worden naar de kwaliteit van het gebied. Zo zijn er naast recreatieruimte en paden ook voorzieningen en activiteiten in een gebied nodig. Deze tekorten kunnen we vervolgens vertalen naar oppervlakte benodigd extra groen. In eerdere studies (zoals Recreatief groen in de stedelijke regio s, Ministerie van VROM, 2010) werd de term vlakgroen gehanteerd: dit is groen met een opvangcapaciteit van 9 wandelaars/ 3 fietsers per hectare. De hier gehanteerde normen (9 wandelaars/ 3 fietsers per hectare; 9 recreanten per 100 meter pad) zijn overigens eerder vastgestelde, landelijke normen ( Avanar: een ruimtelijk model voor het berekenen van vraag-aanbod verhoudingen voor recreatieve activiteiten, Alterra, 2004). In bijlage 1 geven we aan hoe deze getallen zich verhouden tot de opvangcapaciteit van 20 recreanten per hectare die voor RodS-gebieden wordt gehanteerd zie ook voetnoot 8. Vertaling van de tekorten via deze vlakgroen norm levert per gebied de groenopgave voor wandelen en fietsen in hectares op. Dit is zowel voor het wandeltekort als het fietstekort gedaan; de uiteindelijke groenopgave is de grootste van die twee tekorten 9. Naast een groenopgave in hectares vlakgroen leveren de tekorten ook een indicatie voor de kilometers aan te leggen wandel- en fietspaden om de tekorten op de normdag weg te werken. Hierbij hanteren we de aanname dat wandel- en fietspaden een capaciteit hebben van 9 recreanten per 100 meter. 8 Per hectare is de RodS norm 20 recreanten, waarvan er maximaal 9 wandelaars en 3 fietsers kunnen zijn. Daarnaast kunnen op deze hectare natuurlijk nog recreanten bij die zonnen, picknicken en zwemmen. 9 Voorbeeld: als het tekort voor wandelen resulteert in een groenopgave van 300 hectare, en dat voor fietsen in 600 hectare, dan is de groenopgave om beide tekorten op te lossen de grootste van die twee: 600 ha. 16 Kenniscentrum Recreatie

18 Uit onderstaande figuur blijkt dat de geplande RodS-gebieden liggen in de zes gebieden waar de grootste tekorten zijn. Dit wil zeggen dat de bestemmingen voor RodS-gebieden in het verleden juist zijn gekozen: in de grootste tekortengebieden. Met de realisering van de RodS-gebieden kan de provincie de tekorten in de zes gebieden dus terugdringen. Echter, RodS gebieden liggen momenteel onder vuur door bezuinigingen. Figuur 2.6 RodS gebieden en tekortengebieden Provincie Utrecht In de volgende hoofdstukken gaan we de 6 geïdentificeerde tekortengebieden nader beschouwen. We kijken dan per gebied hoe de bevolking is samengesteld, wat het bijbehorende recreatiegedrag is, wat hun bijbehorende behoeften zijn en hoe het aanbod in het gebied daar op aansluit. Aangezien het grootste deel van de recreatie activiteiten binnen 5 kilometer van huis plaatsvindt, geeft de bevolkingssamenstelling met bijbehorende recreatievraag binnen de cirkels 10 een goede benadering van de recreatieve vraag rondom de tekortengebieden. 10 Voor de exacte postcodes die binnen de cirkel vallen verwijzen we door naar bijlage 5. Kenniscentrum Recreatie 17

19 18 Kenniscentrum Recreatie

20 3 Uitleg analyses voor hoofdstuk 4 en 5 In hoofdstuk 3 tot en met 8 beschrijven we het aanbod en de vraag naar recreatieactiviteiten in de zes gebieden met de grootste recreatietekorten. 1 Amersfoort Noord 2 Amersfoort Noordwest 3 Utrecht Noordwest 4 Utrecht Noord 5 Utrecht Zuidoost 6 Utrecht Zuidwest Tevens geven we de discrepantie per gebied aan en de mogelijkheden om aan de behoefte van de verschillende leefstijlen in de gebieden tegemoet te komen. Per gebied hebben we de volgende analyses uitgevoerd: Recreatieve vraag Inwonerprofiel Van elk gebied is een analyse gemaakt van het inwonersprofiel op basis van leefstijlen en socio-demografische aspecten 11. Het profiel van de inwoners in deze gebieden is afgeleid uit het Geografisch Informatie Systeem SmartGIS 12. Als referentie zijn hier de landelijke kengetallen meegenomen. Dit geeft inzicht in de verschillen tussen deze gebieden en de landelijke verhoudingen. We categoriseren de inwoners naar de volgende leefstijlen voor recreatie en toerisme: 11 Sociale klasse (A = hoogste sociale klasse en D laagste), gezinsfase, aantal personen in huishouden, inkomen, leeftijd kostwinner, opleiding hoofdkostwinner (hoog = WO/HBO, middel = havo/vwo, mbo, laag = mavo, vbo, vmbo) 12 Databank van Smart Agent Company Kenniscentrum Recreatie 19

21 Recreanten met een Blauwe leefstijl zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Recreanten met een Rode leefstijl zijn algemeen creatief, avontuurlijk, op zoek naar uitdagingen en bijzondere ervaringen. Recreanten met een Paarse leefstijl gaan in hun vrije tijd graag op zoek naar verrassende en inspirerende ervaringen, met name op het gebied van cultuur. Recreanten met een Groene leefstijl zijn kalm, nuchter en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby s. De recreanten met een Gele leefstijl zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. Recreanten met een Lime leefstijl zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreanten uit een Aqua leefstijl zijn evenwichtig en bedachtzaam, op zoek naar verdieping. Zij zijn geïnteresseerd in natuur en cultuur en op zoek naar betekenisvol deelnemen aan de maatschappij. Verschil in tijd en ruimte: Lime recreanten willen vaak maar kort weg er even tussenuit en geven weinig uit. Ze houden van drukte en gezelschap (braderie, kinderboerderijen) net als de Gele recreanten. Paarse recreanten hebben het druk en willen in hun vrije tijd een bijzondere ervaring of actief bezig zijn, net als Rode recreanten. Ook Blauwe recreanten hebben het druk. Zij gaan in de vrije tijd actief sporten en besteden aandacht aan hun social network. Aqua recreanten hebben meer tijd, willen lekker buiten in de natuur zijn en zoeken inspirerende en rustige plekken. Groene recreanten gaan niet vaak ver weg of op reis (eigen omgeving is mooi) en houden van privacy en rust. Wandelen en fietsen graag en bezoeken graag tuinen. Meer informatie over het recreatieprofiel per leefstijl staat in bijlage 2. Bij de leefstijl analyse is uitgegaan van de situatie van dit moment. Voor de situatie in 2030 zijn namelijk verschillende scenario s mogelijk. De effecten zijn te divers om voor grotere gebieden in algemene zin uitspraken te kunnen doen voor de toekomst. Zie bijlage 3 voor verdere uitleg. Recreatiebehoefte Voor de zes gebieden is verder gekeken naar de recreatieve activiteiten die passen bij het profiel van de inwoners, op basis van demografie en leefstijl. Hier is tevens een verdere uitsplitsing gegeven van wat wandelaars en fietsers nog meer willen ondernemen. Per gebied is een top 30 aan activiteiten opgenomen op basis van participatie van de bewoners in het betreffende gebied en op basis van relevantie voor deze studie. Voor alle activiteiten is opgenomen: De participatie van alle inwoners van het gebied De participatie van recreanten die ook wandelen voor hun plezier De participatie van recreanten die ook fietsen voor hun plezier De indexen zijn gebaseerd op het gemiddelde in Nederland (totaal = 100). Significante afwijkingen voor recreatieactiviteiten zijn weergegeven in groen (sign. Hoger) of rood (sign. Lager). 20 Kenniscentrum Recreatie

22 Voor de inventarisatie van de recreatieve vraag is gebruik gemaakt van gegevens uit het Continu Vrije Tijd Onderzoek (NBTC) en het RECRON Gastvrij Nederland Onderzoek Dagrecreatie. Meer informatie over de methode van SmartAgent Company staat in bijlage 4. Recreatieaanbod (huidig en gepland) Om te onderzoeken of het aanbod past bij de leefstijlen die in de zes gebieden domineren beschrijven we ook het aanbod. Het aanbod hebben we achterhaald met BORIS 13, uit beleidsstukken, onderzoeksrapporten en gegevens van de Kamer van Koophandel. Deze gegevens hebben we laten controleren door de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Discrepantie vraag-aanbod Per gebied bekijken we de discrepantie tussen vraag en aanbod. In hoeverre komt het aanbod tegemoet aan de vraag? Van is een gedetailleerde tekortenkaart gemaakt. De Rode gebieden laten zien waar de berekende tekorten het grootst zijn (hoe Roder, hoe groter het tekort). Dit zijn dus gebieden met een hoge vraag naar wandelen en fietsen, in combinatie met een lage padendichtheid. De tekortengebieden zijn niet scherp begrensd en moeten meer worden beschouwd als zoekgebieden voor het wegwerken van de recreatietekorten. Aanbevelingen We geven aan welke maatregelen gewenst zijn om het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag van de recreant. We kijken per gebied hoe de met BRAM berekende (kwantitatieve) tekorten kunnen worden weggewerkt. Daarnaast laten we aan de hand van de leefstijlen analyse zien welke ontwikkelrichtingen kwalitatief het beste aansluiten bij de recreatiebehoefte. 13 Het Beleidsondersteunend Ruimtelijk Informatie Systeem van Kenniscentrum Recreatie: een uitgebreide (GIS) bibliotheek met digitale geo bestanden op het gebied van de groene ruimte en recreatie Kenniscentrum Recreatie 21

23 22 Kenniscentrum Recreatie

24 4 Regio Amersfoort In dit hoofdstuk beschrijven we de vraag naar en het aanbod van recreatiemogelijkheden in Amersfoort Noord en Amersfoort Noordwest. Tevens geven we de discrepantie in vraag en aanbod aan en de mogelijkheden om aan de recreatiebehoefte van de verschillende leefstijlen in de gebieden tegemoet voldoen. 4.1 Amersfoort Noord Amersfoort Noord omvat het gebied tussen Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten (zie figuur 4.1) Recreatieve vraag Inwonersprofiel Het profiel van de inwoners in Amersfoort Noord ziet er als volgt uit: Leefstijlen: Ingetogen Aqua (index 146), Uitbundig Geel (118) en Gezellig Lime. Ondernemend Paars zijn oververtegenwoordigd gezien het landelijk gemiddelde (120) Socio-demografisch: (Startende) families met een gemiddeld hoger inkomen (1,5 x modaal en meer) Tabel 4.1 Inwonersprofiel Amersfoort Noord Kenniscentrum Recreatie 23

25 Recreatiebehoefte De leefstijlen en demografische groepen die in Amersfoort Noord vertegenwoordigd zijn, bezoeken vooral een restaurant of café met terras en wandelen en fietsen. Verder gaan ze meer dan gemiddeld naar speeltuinen en kinderboerderijen. De recreanten in Amersfoort Noord die wandelen en fietsen recreëren ook relatief meer aan het water, gaan vaker naar een (kinder)boerderij en bezoeken ook vaker monumenten, bezienswaardigheden of archeologisch objecten dan de gemiddelde Nederlander. Tabel 4.2 Top 30 activiteiten op basis van participatie van de bewoners in Amersfoort Noord Amersfoort Noord Geografie aantal inwoners Activiteit Top30 Nederland Amersfoort Noord participatie potentieel x 1000 Wandeling voor plezier Wandeling voor plezier Fietstocht voor plezier Fietstocht voor plezier % % Index Index Index 1 Uit eten in restaurant, eetcafe 78,6% 78,7% ,6% ,2% Wandeling voor plezier 57,2% 58,2% ,0% 75,3% Op terras zitten 55,1% 55,1% ,3% ,9% Fietstocht voor plezier 50,0% 50,5% ,5% ,0% 5 Uit eten (fastfood, snackbar) 47,5% 47,6% ,4% ,0% Recreeren aan water (zee, meer, rivier, plas e.d.) 47,4% 47,4% ,4% ,1% Recreeren niet aan water (park, bos e.d.) 38,1% 39,4% ,0% ,2% Bar, cafe bezoek 34,4% 34,0% ,1% ,8% Muziek evenement, festival 30,4% 30,2% ,5% ,4% Speeltuin 28,1% 30,0% ,0% ,9% Kinderboerderij 25,6% 27,1% ,9% ,3% Monument, bezienswaardigheid ( kastelen, kerken, dorpen of stadsdelen) 19,6% 20,3% ,9% ,1% Wandelsport 13,0% 13,3% ,9% ,3% Joggen, hardlopen, trimmen 9,7% 9,8% 101 8,0 11,8% ,2% Varen met motorboot, jacht 9,4% 9,0% 96 7,4 9,7% 104 9,9% Vissen 8,0% 8,0% 100 6,6 8,6% 107 9,6% Skaten, skeeleren 6,6% 6,5% 99 5,3 7,3% 112 8,2% Tocht met rondvaartboot 6,5% 6,5% 101 5,4 7,9% 121 7,5% Bezoek aan oudheidkundige, archeologische objecten 5,5% 5,6% 101 4,6 7,6% 139 7,1% Sier-, heemtuin 5,3% 5,3% 101 4,4 7,5% 141 7,2% Boerderij (agro-toerisme) 4,3% 4,4% 103 3,6 5,8% 136 6,3% Kanoen 4,2% 4,2% 100 3,4 4,9% 117 5,3% Naar de volkstuin 3,8% 3,8% 101 3,2 4,0% 106 4,0% Mountainbiken 3,5% 3,6% 102 2,9 4,2% 121 5,5% Natuur, milieu activiteiten, vereniging 2,8% 2,9% 103 2,4 4,4% 155 4,2% Paardensport 2,5% 2,5% 102 2,1 2,4% 94 2,8% Wielrennen 2,5% 2,5% 101 2,1 2,7% 111 4,3% Golf 2,4% 2,4% 101 2,0 2,8% 116 2,9% Roeien 2,1% 2,1% 101 1,7 2,6% 124 3,2% Tafeltennis 0,3% 0,3% 102 0,3 0,4% 119 0,3% 98 % = Participatiecijfers Index = het gemiddelde in Nederland (totaal = 100). Significante afwijkingen voor recreatieactiviteiten zijn weergegeven in groen (sign. Hoger) of rood (sign. Lager). Participatiepotentieel = aantal inwoners x participatiecijfer Amersfoort Noord Recreatief aanbod In Amersfoort Noord is het volgende recreatieaanbod in het buitengebied te vinden. Huidig aanbod Zeer open landschap met riviertje de Laak Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland De wijken Nieuwland, Kattenbroek en Zielhorst worden aan de noordkant begrensd door de A1. Er zijn 5 uitvalswegen voor die wijken naar het noorden. Vathorst (3825) wordt aan de noordkant niet begrensd door een snelweg, maar aan de oostkant wel (door de A28) en heeft 4 uitvalswegen. 24 Kenniscentrum Recreatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

BELEVINGSWAARDENONDERZOEK BUYTENLAND deel 2. Rapportage field- en deskresearch aanbodzijde markt en trendonderzoek

BELEVINGSWAARDENONDERZOEK BUYTENLAND deel 2. Rapportage field- en deskresearch aanbodzijde markt en trendonderzoek BELEVINGSWAARDENONDERZOEK BUYTENLAND deel 2 Rapportage field- en deskresearch aanbodzijde markt en trendonderzoek Willemieke Trouwborst Stagiaire Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs bij Provincie

Nadere informatie

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014 Rapport: Auteurs: Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Waar gaat dat heen? Recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Waar gaat dat heen? Recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 271 Waar gaat dat heen? Recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 WOt Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu werkdocumenten J.L.M.

Nadere informatie

TEKSTRAPPORTAGE : CONSUMENTENONDERZOEK BINNENSTAD ROTTERDAM 2012

TEKSTRAPPORTAGE : CONSUMENTENONDERZOEK BINNENSTAD ROTTERDAM 2012 TEKSTRAPPORTAGE : CONSUMENTENONDERZOEK BINNENSTAD ROTTERDAM 2012 OPGESTELD VOOR: GEMEENTE ROTTERDAM - STADSONTWIKKELING ROTTERDAM MARKETING EN DE ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM ONS REFERENTIENUMMER: 2861

Nadere informatie

Vertalen, verbinden en versterken

Vertalen, verbinden en versterken Vertalen, verbinden en versterken Structuurvisie Lisse projectnr. 202265 8 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Lisse Postbus 200 2160 AE LISSE datum vrijgave beschrijving goedkeuring vrijgave 8 augustus

Nadere informatie

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?.

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. THESISRAPPORT Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. Auteurs: Marije Hulstijn Dyone Lassche Studentnummer:

Nadere informatie

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Colofon Kenniscentrum Recreatie, mei 2010 Auteur: Floris Jol, Suzanne

Nadere informatie

Toeristisch-recreatief marketingactieplan. Nieuwe Hollandse Waterlinie

Toeristisch-recreatief marketingactieplan. Nieuwe Hollandse Waterlinie Toeristisch-recreatief marketingactieplan Nieuwe Hollandse Waterlinie November 2002 1 Toeristisch-recreatief Marketingplan en Ontwikkelingsvisie NHW Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding.. 3 1.2

Nadere informatie

De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033

De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033 De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033 Voorwoord Vanaf de tijd dat de eerste Nederlanders het rijwiel bestegen voor een recreatief toertochtje in de omgeving van hun dorp of stad,

Nadere informatie

Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie

Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Tom Bade Berend van

Nadere informatie

Saxion Hospitality Business School

Saxion Hospitality Business School Saxion Hospitality Business School Kenniscentrum Hospitality Business Belevingsonderzoek Kop van Overijssel Monitor zomer 2009 Auteurs Saxion: Bas Jansen, Pleuni Lucassen en Michiel Flooren Studenten Saxion:

Nadere informatie

Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen

Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 03 1.1 Doelstelling 03 1.2 Positionering 04 1.3 Proces 05 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Value capturing van groene investeringen door gemeenten in stedelijke gebiedsontwikkeling

Value capturing van groene investeringen door gemeenten in stedelijke gebiedsontwikkeling Investeren in het groen van nu door te rekenen op het groen van de toekomst Value capturing van groene investeringen door gemeenten in stedelijke gebiedsontwikkeling Arno Goossens Master city Developer

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

Tweede woningen, kans voor krimpgebieden?

Tweede woningen, kans voor krimpgebieden? Verkenning Verkenning Colofon Kenniscentrum Recreatie, juli 2010 Auteur: Suzanne van de Laar Met subsidie van: Ministerie van LNV Uitgever: Kenniscentrum Recreatie Raamweg 19 2596 HL Den Haag Telefoon:

Nadere informatie

Vrijetijdslandschappen op particuliere grond. ANWB visie op ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering

Vrijetijdslandschappen op particuliere grond. ANWB visie op ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering Vrijetijdslandschappen op particuliere grond ANWB visie op ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering 2 Vrijetijdslandschappen op particuliere grond ANWB visie ruimtelijke bouwstenen en kansen voor

Nadere informatie

INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS

INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS Onderzoeksrapport: Amsterdamse Bos Judith van Delft Internationaal Toerisme Amsterdamse Bos Van binnenstad naar Bos Gegevens auteur Judith

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder Definitief Provincie Noord-Holland Directie Beleid Sector Natuur, Recreatie en Landschap Postbus 3007 2001 DA Haarlem Grontmij Nederland bv Alkmaar, 10 oktober

Nadere informatie

BES VAN NULAND PARTNERS. adviesgroep. voor toerisme, recreatie en. rij. tijd

BES VAN NULAND PARTNERS. adviesgroep. voor toerisme, recreatie en. rij. tijd ?.. DE BES VAN NULAND & PARTNERS adviesgroep voor toerisme, recreatie en v rij e tijd ?..,DE BES VAN NUlAND & PARTNERS adviesgroep voor toerisme, recreatie en v rij e ti} d De Laarse Heide Toetsing van

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Investeren in het Nederlandse Landschap

Investeren in het Nederlandse Landschap Investeren in het Nederlandse Landschap Opbrengst: geluk en euro s Samenstellers: LNV P.J. Braaksma en A.E. Bos Met bijdragen van: Milieu- Natuurplanbureau: L. Braat en J. Dirkx Sociaal en Cultureel Planbureau:

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014

Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014 Toeristisch Beleid Vlieland V0.1.0 25 februari 2014 TOERISTISCH BELEID VLIELAND... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Leeswijzer... 4 2. DOELSTELLINGEN & RANDVOORWAARDEN... 5 2.1 Primaire Doelen... 5 2.2 Secundaire

Nadere informatie