De toekomst van recreatie om de stad Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van recreatie om de stad Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht"

Transcriptie

1 Afdeling ECM De toekomst van recreatie om de stad Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht

2 Onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden in de Provincie Utrecht

3 Colofon Kenniscentrum Recreatie, april 2011 Auteurs: Willem Hoffmans, Suzanne van de Laar In samenwerking met: SmartAgent Company In opdracht van: Provincie Utrecht Mevrouw Inès Wesselingh Foto s: Uitgever: Recreatiemiddennederland.nl Willemmesphotography.nl Simon Hofstra Provincie Utrecht Kenniscentrum Recreatie Raamweg HL Den Haag telefoon fax

4 Inhoudsopgave Management samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 Recreatietekorten provincie Utrecht BRAM Resultaten 13 3 Uitleg werkwijze volgende hoofdstukken 19 4 Regio Amersfoort Amersfoort Noord Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Amersfoort Noordwest Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Conclusies Regio Amersfoort 32 5 Stadsgewest Utrecht Utrecht Noordwest Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Utrecht Noord Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Utrecht Zuidoost Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Utrecht Zuidwest Recreatieve vraag Recreatief aanbod Discrepantie vraag-aanbod Aanbevelingen Conclusies stadsgewest Utrecht 52 Kenniscentrum Recreatie 3

5 Bijlage 1 BRAM-model 53 Bijlage 2 Segmentatiemodel voor dagrecreatie 58 Bijlage 3 Toekomstige vraag in nieuwbouwwijken 62 Bijlage 4 Methode SmartAgent Company 63 Bijlage 5 Postcodes 6 tekortengebieden 65 4 Kenniscentrum Recreatie

6 Management samenvatting De provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de recreatieve aantrekkelijkheid door onder andere Recreatie om de Stad gebieden aan te leggen zoals Recreatiegebied Laagraven en het Noorderpark. Ondanks deze initiatieven zijn er in de provincie 6 gebieden rondom de stad Utrecht en Amersfoort met een groot tekort aan recreatiemogelijkheden voor wandelen en fietsen: Tabel Tekorten en groenopgave per gebied Gebied tekort wandelen* tekort fietsen* Groenopgave (ha)** km wandelpad*** km fietspad*** Amersfoort Noord Amersfoort Noordwest Utrecht Noordwest Utrecht Noord Utrecht Zuidoost Utrecht Zuidwest Abcoude De gegevens over groenopgave en km wandel- en fietspad zijn indicatief. Door realisering hiervan lost dus niet het totale tekort op. Er moet ook gekeken worden naar de kwaliteit van het gebied. Zo zijn er naast recreatieruimte en paden ook voorzieningen en activiteiten in een gebied nodig. Aanbevelingen aan stadsgewest Utrecht en Regio Amersfoort Om de tekorten terug te dringen moet ruimte worden gecreëerd om het recreatieaanbod - zowel kwantitatief als kwalitatief - verder te kunnen ontwikkelen. Dit voorkomt dat in de toekomst het tekort nog groter wordt. Mogelijkheden hiervoor zijn: 1 Aanleg vlakgroen / recreatiegebieden (zoals de RodS gebieden) 2 Aanleg recreatieve verbindingen (wandel- en fietspaden) door de gebieden met bijbehorende voorzieningen 3 Ontwikkelingsmogelijkheden geven aan (agrarische en recreatie)ondernemers in deze gebieden door ruimte in de structuurvisie te creëren Wij pleiten voor een combinatie van de bovenste drie mogelijkheden om het tekort aan recreatiemogelijkheden in zes gebieden rondom Utrecht en Amersfoort terug te dringen. Naast kwantitatieve maatregelen (aanleg van hectares vlakgroen of fiets- en wandelpaden) zijn ook kwalitatieve maatregelen (aanleg van extra voorzieningen en activiteiten die passen bij de wensen van de recreant) nodig. Zowel overheid als ondernemer staan aan de lat om aanbod te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de recreanten in deze gebieden. Regio Amersfoort In de regio Amersfoort zijn minder tekorten aan wandel- en fietsmogelijkheden dan in Utrecht. De tekorten bevinden zich aan de Noord en Noordwestkant. Om dit tekort terug 1 Het gebied rondom Abcoude identificeren we niet als gebied, omdat het onderzoek zich richt op Stadsgewest Utrecht en Regio Amersfoort. Kenniscentrum Recreatie 5

7 te dringen zijn, naast vlakgroen en recreatieve verbindingen, vooral recreatiemogelijkheden nodig voor recreanten met een Aqua leefstijl die in Amersfoort Noord(West) oververtegenwoordigd zijn. Ook wonen er veel Lime, Geel en Paarse recreanten. Verder zijn in Amersfoort Noord vooral voorzieningen nodig voor (startende) families met een hoger inkomen; en in Noordwest ook voor hoog opgeleide een- en tweepersoonshuishoudens. Per gebied wordt de volgende combinatie van maatregelen aanbevolen: Amersfoort Noord Verdicht de padenstructuur in samenwerking met omliggende gemeenten Richt de aandacht vooral op fietspaden, ruiterroutes en mountainbikemogelijkheden Ga door met de ontwikkeling van de Laakzone Speel in op recreatiemogelijkheden dichtbij huis in verband met de vele gezinnen met kinderen die weinig tijd hebben (Denk aan een speeltuin, kinderboerderij, springveldje, fossielenveldje, doeland en zwemmogelijkheid) Amersfoort Noordwest Ga door met ontwikkeling van landschapspark Hoogland West (met mogelijkheid tot klompenpad en streekbeleving: hoeven, kampen, landgoed) Realiseer meer vrijliggende fiets- en wandelpaden en integreer padenstructuur met aanwezige recreatiemogelijkheden (o.a. multifunctionele landbouwbedrijven) Realiseer meer recreatieve verbindingen over de Eem Denk aan aanlegplaatsen en horeca aan het water Houd rekening met een creatieve en artistieke invulling van het buitengebied (ateliers, voorstellingen, sier- en heemtuinen) Stadsgewest Utrecht Stadsgewest Utrecht kent grote recreatietekorten, waarbij het tekort aan wandelmogelijkheden groter is dan voor fietsen. De grootste tekorten zijn in de omgeving van Leidsche Rijn, Houten en aan de noordoostkant. Om dit tekort terug te dringen zijn, naast vlakgroen en recreatieve verbindingen, vooral recreatiemogelijkheden nodig voor recreanten met een Rode, Aqua en Paarse leefstijl die in Utrecht oververtegenwoordigd zijn. Met uitzondering van Utrecht Noordwest waar ook veel Blauwe en Lime leefstijlen aanwezig zijn en minder Rode leefstijlen. In Utrecht Noordwest wonen ook meer huishoudens van middelbare leeftijd dan in de andere gebieden rondom Utrecht. En er wonen, net als in Amersfoort Noord(west), meer gezinnen met kinderen. Per gebied wordt de volgende combinatie van maatregelen aanbevolen: Utrecht Noordwest Volledige realisatie RodS Haarzuilens nodig Realiseer meer verbindingen over de A2, Amsterdam Rijn Kanaal, spoorlijnen en van Leidsche Rijn naar het noordwesten Ommetjes en horeca zijn welkom (o.a. aan Haarrijnse plas) Behoud huidige cultuurhistorische identiteit rondom Haarzuilens 6 Kenniscentrum Recreatie

8 Utrecht Noord Voltooi RodS ontwikkeling in dit gebied Realiseer meer verbindingen richting het westen (over de A2 en Amsterdam Rijnkanaal) waardoor het grote tekort verminderd Verdere ontwikkeling van forten (horeca, vergaderlocaties, exposities, kleinschalige culturele evenementen en festivals) en verbindingen hiernaartoe Realiseer routes voor actieve sporters Utrecht Zuidoost Ga door met realisatie RodS (Laagraven - Heemstede Noord) Uitbreiding van recreatiemogelijkheden gewenst, met name tussen Houten en Nieuwegein, en ten noord(oost)en van Houten. Denk aan extensieve recreatieve verbindingen met de Heuvelrug Optimalisering van huidige recreatieve mogelijkheden in groen (o.a. meer horeca in RodS en actieve mogelijkheden zoals hardloop- en mountainbikeroutes) Verdere ontwikkeling van forten (horeca, kleinschalige culturele evenementen of thema-avonden) Utrecht Zuidwest Realiseer vooral recreatiemogelijkheden ten noorden van Nieuwegein en ten westen van Rijnenburg Maak recreatieve verbindingen vanuit Leidsche Rijn en Kanaleneiland naar het zuid(west)en Realiseer meer recreatieve verbindingen over de A2 vanuit Nieuwegein Creëer in Rijnenburg zelf veel recreatiemogelijkheden en verbindingen door Rijnenburg richting de recreatiegebieden Mogelijkheden voor natuur en milieu educatie (veenweide gebied) Realiseer routes verbonden aan de Limes en de cultuurhistorische stadjes in de omgeving Kenniscentrum Recreatie 7

9 8 Kenniscentrum Recreatie

10 1 Inleiding De vraag naar vrijetijdsvoorzieningen voor recreatie in het landelijk gebied in de provincie Utrecht neemt toe. Het aantal inwoners en recreatieve bezoekers groeit en de verwachting is dat de bestedingen de komende jaren verder blijven groeien. De provincie Utrecht hecht aan een vrijetijdsaanbod dat tegemoet komt aan de vraag van de recreant of toerist. Om aan deze toenemende vraag te kunnen blijven voldoen, wil de provincie actief ageren met concreet beleid. Voor haar nieuwe ruimtelijke structuurvisie, waar het recreatieaanbod onderdeel van uit maakt, is de provincie dan ook op zoek naar gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar recreatiemogelijkheden in de provincie Utrecht. Inzicht hierin helpt de provincie ook keuzes te maken en nieuwe uitvoeringsconcepten vorm te geven vanwege de rijksbezuinigingen op Recreatie om de Stad gebieden (RodS). Doel van het onderzoek Inzicht krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan recreatiemogelijkheden 2 in stadsgewest Utrecht en de regio Amersfoort teneinde te komen tot ontwikkelrichtingen om aan deze behoefte te voldoen. Dit onderzoek is in samenwerking met de SmartAgent Company uitgevoerd. Onderzoeksvragen In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: 1 Wat is de kwantitatieve vraag naar en het aanbod aan wandelen en fietsen 3 in de provincie Utrecht in 2030? 2 In welke gebieden in de provincie is het recreatietekort (met betrekking tot wandelen en fietsen) het hoogst? 3 Wat is de kwalitatieve vraag naar (andere) recreatieve activiteiten in deze gebieden? 4 Wat is het huidige recreatieaanbod in deze gebieden? 5 In hoeverre sluit het huidige recreatieaanbod aan op de vraag van de diverse leefstijlen in deze gebieden? 6 Wat zijn realistische en creatieve concepten (ontwikkelrichtingen) om aan deze behoefte te voldoen? Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de kwantitatieve vraag-aanbod analyse. Hierbij is gekeken naar de twee meest voorkomende vrijetijdsactiviteiten in de groene omgeving: wandelen en fietsen. Met het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM) 4 zijn de gebieden geïdentificeerd met de grootste recreatietekorten. Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze voor de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4 gaat in op de kwalitatieve recreatiebehoefte van de twee grootste tekortengebieden in Amersfoort. 2 Onder recreatiemogelijkheden verstaan we in dit onderzoek: recreatieruimte en vrijetijdsvoorzieningen voor recreatie in het landelijk gebied rondom Utrecht en Amersfoort 3 De twee meest voorkomende vrijetijdsactiviteiten in de groene omgeving: wandelen en fietsen. In een ander onderzoek voor de provincie Utrecht gaat het Kenniscentrum Recreatie in op vraag naar en aanbod aan zwemmogelijkheden in de provincie. 4 Uitleg over dit model staat in hoofdstuk 2. We maken gebruik van een sterk verbeterde versie, waarin we bij het bestuderen van het aanbod niet alleen naar beschikbare oppervlaktes kijken, maar ook naar een aantal belevingselementen: toegankelijkheid (waaronder paddichtheid en barrièrewerking) en druktebeleving Kenniscentrum Recreatie 9

11 Hoofdstuk 5 gaat in op de vier grootste tekortengebieden in Utrecht. Per gebied beschrijven we de kwalitatieve vraag naar recreatieve activiteiten (naast wandelen en fietsen), het recreatieaanbod en hoeverre dit tegemoet komt aan de vraag. Ook doen we per gebied aanbevelingen om aan de behoefte aan recreatiemogelijkheden in de gebieden te kunnen voldoen. Daar waar aanbod ontbreekt voor bepaalde leefstijlen geven we ontwikkelrichtingen om tegemoet te komen aan de vraag van de recreant. 10 Kenniscentrum Recreatie

12 2 Recreatietekorten provincie Utrecht 2.1 BRAM Kenniscentrum Recreatie heeft voor Maatschappelijke Kosten Baten Analyses een vraagaanbod model ontwikkeld: het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM). Met BRAM kunnen we vraag, aanbod en tekort aan recreatiemogelijkheden voor wandelen en fietsen berekenen. In 2010 hebben we een nieuwe versie van het model ontwikkeld: BRAM 2.0. Met deze verbeterde versie van het model kunnen we op regionale schaal berekenen waar de mismatch tussen vraag en aanbod (ofwel: het tekort) aan recreatiemogelijkheden voor wandelen en fietsen het grootst is. In deze studie voeren we de analyse uit voor de hele provincie Utrecht, met als doel die gebieden te identificeren waar grote tekorten aan wandel- en fietsmogelijkheden optreden. In de geïdentificeerde gebieden kijken we vervolgens wat voor typen mensen er omheen wonen en wat hun specifieke recreatiewensen zijn. Figuur 2.1 geeft het model schematisch weer. Figuur 2.1. Schema BRAM Kenniscentrum Recreatie 11

13 In deze paragraaf gaan we kort in op de gebruikte gegevens en het begrip tekort. Paragraaf 2.2 beschrijft de resultaten van de BRAM berekeningen. Een uitgebreidere beschrijving van het model, de gebruikte invoergegevens en de aannamen is te vinden in Bijlage 1. Vraag en aanbod 2030 Voor berekening van vraag en aanbod gebruiken we standaardgegevens van het ContinueVrijeTijdsOnderzoek (2009), Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) en het Kadaster (2009). Het gaat in deze studie niet om de huidige vraag en aanbod, maar om de situatie in Voor de vertaling van de huidige vraag naar de situatie in 2030 maken we gebruik van bevolkingsprognoses (per gemeente) van het CBS en de locaties en woningaantallen van de nog te ontwikkelen woongebieden. Deze laatste zijn afkomstig uit de Nota Capaciteit Woningbouw (2010). Ook aan de aanbodzijde houden we rekening met deze nieuwe woongebieden. Omdat we de totale groenopgave willen bepalen, hebben we de nog te ontwikkelen groengebieden niet meegenomen. BRAM houdt alleen rekening met de padendichtheid en niet met gerealiseerde RodS gebieden waar geen wandel- en fietspaden in liggen. Alleen de paden die op de peildatum van januari 2009 in het Kadaster (topografische wegenkaart) bekend waren zijn meegenomen in ons onderzoek. Paden in RodS die na deze datum zijn gerealiseerd zijn niet meegenomen. Figuur 2.2 geeft de situatie (landgebruik) in 2030 weer volgens de gebruikte bronnen. Tekort Wanneer de door BRAM berekende vraag (aantal dagtochten op de normdag 5 ) hoger is dan de opvangcapaciteit, treedt er een tekort op. De grootte van het tekort is dus het aantal dagtochten dat niet kan worden opgevangen in een gebied. Dit getal kunnen we vervolgens vertalen naar een groenopgave in hectares vlakgroen en naar de aan te leggen kilometers wandel- en fietspad die nodig zijn om de tekorten weg te werken. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in. 5 De normdag is de vijfde drukste dag van het jaar. Door deze dag als maatgevend te beschouwen, accepteer je beleidsmatig dat het op de 4 drukste dagen van het jaar drukker mag zijn dan de opvangcapaciteit toelaat. 12 Kenniscentrum Recreatie

14 Figuur 2.2. Landgebruik provincie Utrecht Resultaten Figuur 2.3 en figuur 2.4 geven voor de hele provincie de berekende tekorten 6 weer voor wandelen (2.3) en fietsen (2.4) op de normdag. Enkele opvallende zaken zijn: De tekorten zijn het grootst rondom de stad Utrecht, en in mindere mate rond Amersfoort Rond Utrecht zijn vooral de tekorten aan de zuid- en zuidwestkant en de noordoostkant groot Aan de oost- en noordwestkant van Utrecht zijn de tekorten minder groot. De tekorten rond Amersfoort zitten vooral aan de noordkant van de stad. Aan de zuidkant zijn meer recreatiemogelijkheden (Heuvelrug). Er is ook een tekort in het noordwesten van de provincie, bij Abcoude. De vraag komt hier echter grotendeels van buiten de provincie (Amsterdam); dit gebied wordt verder niet meegenomen in deze studie. De tekorten voor wandelen zijn hoger dan die van fietsen; het ruimtelijk patroon vertoont veel overeenkomsten. 6 De tekorten zijn gegeven in aantal dagtochten per 500 x 500 meter vierkant; dit is de ruimtelijke eenheid waar BRAM mee rekent. Kenniscentrum Recreatie 13

15 Figuren 2.3, 2.4 en 2.5 Tekort wandelen en fietsen provincie Utrecht Kenniscentrum Recreatie

16 Identificatie tekortengebieden Op basis van de figuren 2.3 en 2.4 kunnen we gebieden identificeren waar de (kwantitatieve) tekorten het grootst zijn 7. Het is niet wenselijk om deze tekortengebieden exact te begrenzen. Enerzijds vanwege het feit dat het hier om modelresultaten met bijbehorende aannamen gaat; anderzijds omdat het ruimtelijk inpassen van maatregelen ook afhangt van andere, meer kwalitatieve factoren dan landgebruik en padendichtheid. Vandaar dat we de tekortengebieden weergeven door middel van cirkels. Deze cirkels fungeren als zoekgebieden, die we gebruiken voor nadere analyses. In de volgende hoofdstukken gaan we in op het inwonersprofiel en de bijbehorende (kwalitatieve) recreatievraag in deze gebieden. De analyse met BRAM heeft 6 tekortengebieden opgeleverd: 4 in stadsgewest Utrecht; 2 rond regio Amersfoort (zie figuur 2.5): 1 Amersfoort Noordwest 2 Amersfoort Noord 3 Utrecht Noordwest 4 Utrecht Noord 5 Utrecht Zuidoost 6 Utrecht Zuidwest Groenopgave 7 Het gebied rondom Abcoude identificeren we niet als gebied, omdat het onderzoek zich richt op Stadsgewest Utrecht en Regio Amersfoort. Kenniscentrum Recreatie 15

17 Met de resultaten van de BRAM analyse kunnen we per gebied het totale tekort aan ruimte voor wandelen en fietsen bepalen. Tabel 2.1 geeft deze totalen weer, in aantallen dagtochten per gebied op de normdag. Tabel 2.1 Tekorten en groenopgave per gebied Gebied tekort wandelen* tekort fietsen* Groenopgave (ha)** km wandelpad*** km fietspad*** Amersfoort Noord Amersfoort Noordwest Utrecht Noordwest Utrecht Noord Utrecht Zuidoost Utrecht Zuidwest Abcoude * tekort in dagtochten (normdag) ** letterlijke vertaling tekort naar hectares goed ontsloten 'vlakgroen' (voor 9 wandelaars / 3 fietsers per hectare 8 ) *** uitgangspunt: capaciteit = 9 recreanten per 100m wandel/ fietspad De gegevens over groenopgave en km wandel- en fietspad zijn indicatief. Door realisering hiervan lost dus niet het totale tekort op. Er moet ook gekeken worden naar de kwaliteit van het gebied. Zo zijn er naast recreatieruimte en paden ook voorzieningen en activiteiten in een gebied nodig. Deze tekorten kunnen we vervolgens vertalen naar oppervlakte benodigd extra groen. In eerdere studies (zoals Recreatief groen in de stedelijke regio s, Ministerie van VROM, 2010) werd de term vlakgroen gehanteerd: dit is groen met een opvangcapaciteit van 9 wandelaars/ 3 fietsers per hectare. De hier gehanteerde normen (9 wandelaars/ 3 fietsers per hectare; 9 recreanten per 100 meter pad) zijn overigens eerder vastgestelde, landelijke normen ( Avanar: een ruimtelijk model voor het berekenen van vraag-aanbod verhoudingen voor recreatieve activiteiten, Alterra, 2004). In bijlage 1 geven we aan hoe deze getallen zich verhouden tot de opvangcapaciteit van 20 recreanten per hectare die voor RodS-gebieden wordt gehanteerd zie ook voetnoot 8. Vertaling van de tekorten via deze vlakgroen norm levert per gebied de groenopgave voor wandelen en fietsen in hectares op. Dit is zowel voor het wandeltekort als het fietstekort gedaan; de uiteindelijke groenopgave is de grootste van die twee tekorten 9. Naast een groenopgave in hectares vlakgroen leveren de tekorten ook een indicatie voor de kilometers aan te leggen wandel- en fietspaden om de tekorten op de normdag weg te werken. Hierbij hanteren we de aanname dat wandel- en fietspaden een capaciteit hebben van 9 recreanten per 100 meter. 8 Per hectare is de RodS norm 20 recreanten, waarvan er maximaal 9 wandelaars en 3 fietsers kunnen zijn. Daarnaast kunnen op deze hectare natuurlijk nog recreanten bij die zonnen, picknicken en zwemmen. 9 Voorbeeld: als het tekort voor wandelen resulteert in een groenopgave van 300 hectare, en dat voor fietsen in 600 hectare, dan is de groenopgave om beide tekorten op te lossen de grootste van die twee: 600 ha. 16 Kenniscentrum Recreatie

18 Uit onderstaande figuur blijkt dat de geplande RodS-gebieden liggen in de zes gebieden waar de grootste tekorten zijn. Dit wil zeggen dat de bestemmingen voor RodS-gebieden in het verleden juist zijn gekozen: in de grootste tekortengebieden. Met de realisering van de RodS-gebieden kan de provincie de tekorten in de zes gebieden dus terugdringen. Echter, RodS gebieden liggen momenteel onder vuur door bezuinigingen. Figuur 2.6 RodS gebieden en tekortengebieden Provincie Utrecht In de volgende hoofdstukken gaan we de 6 geïdentificeerde tekortengebieden nader beschouwen. We kijken dan per gebied hoe de bevolking is samengesteld, wat het bijbehorende recreatiegedrag is, wat hun bijbehorende behoeften zijn en hoe het aanbod in het gebied daar op aansluit. Aangezien het grootste deel van de recreatie activiteiten binnen 5 kilometer van huis plaatsvindt, geeft de bevolkingssamenstelling met bijbehorende recreatievraag binnen de cirkels 10 een goede benadering van de recreatieve vraag rondom de tekortengebieden. 10 Voor de exacte postcodes die binnen de cirkel vallen verwijzen we door naar bijlage 5. Kenniscentrum Recreatie 17

19 18 Kenniscentrum Recreatie

20 3 Uitleg analyses voor hoofdstuk 4 en 5 In hoofdstuk 3 tot en met 8 beschrijven we het aanbod en de vraag naar recreatieactiviteiten in de zes gebieden met de grootste recreatietekorten. 1 Amersfoort Noord 2 Amersfoort Noordwest 3 Utrecht Noordwest 4 Utrecht Noord 5 Utrecht Zuidoost 6 Utrecht Zuidwest Tevens geven we de discrepantie per gebied aan en de mogelijkheden om aan de behoefte van de verschillende leefstijlen in de gebieden tegemoet te komen. Per gebied hebben we de volgende analyses uitgevoerd: Recreatieve vraag Inwonerprofiel Van elk gebied is een analyse gemaakt van het inwonersprofiel op basis van leefstijlen en socio-demografische aspecten 11. Het profiel van de inwoners in deze gebieden is afgeleid uit het Geografisch Informatie Systeem SmartGIS 12. Als referentie zijn hier de landelijke kengetallen meegenomen. Dit geeft inzicht in de verschillen tussen deze gebieden en de landelijke verhoudingen. We categoriseren de inwoners naar de volgende leefstijlen voor recreatie en toerisme: 11 Sociale klasse (A = hoogste sociale klasse en D laagste), gezinsfase, aantal personen in huishouden, inkomen, leeftijd kostwinner, opleiding hoofdkostwinner (hoog = WO/HBO, middel = havo/vwo, mbo, laag = mavo, vbo, vmbo) 12 Databank van Smart Agent Company Kenniscentrum Recreatie 19

21 Recreanten met een Blauwe leefstijl zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Recreanten met een Rode leefstijl zijn algemeen creatief, avontuurlijk, op zoek naar uitdagingen en bijzondere ervaringen. Recreanten met een Paarse leefstijl gaan in hun vrije tijd graag op zoek naar verrassende en inspirerende ervaringen, met name op het gebied van cultuur. Recreanten met een Groene leefstijl zijn kalm, nuchter en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby s. De recreanten met een Gele leefstijl zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. Recreanten met een Lime leefstijl zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreanten uit een Aqua leefstijl zijn evenwichtig en bedachtzaam, op zoek naar verdieping. Zij zijn geïnteresseerd in natuur en cultuur en op zoek naar betekenisvol deelnemen aan de maatschappij. Verschil in tijd en ruimte: Lime recreanten willen vaak maar kort weg er even tussenuit en geven weinig uit. Ze houden van drukte en gezelschap (braderie, kinderboerderijen) net als de Gele recreanten. Paarse recreanten hebben het druk en willen in hun vrije tijd een bijzondere ervaring of actief bezig zijn, net als Rode recreanten. Ook Blauwe recreanten hebben het druk. Zij gaan in de vrije tijd actief sporten en besteden aandacht aan hun social network. Aqua recreanten hebben meer tijd, willen lekker buiten in de natuur zijn en zoeken inspirerende en rustige plekken. Groene recreanten gaan niet vaak ver weg of op reis (eigen omgeving is mooi) en houden van privacy en rust. Wandelen en fietsen graag en bezoeken graag tuinen. Meer informatie over het recreatieprofiel per leefstijl staat in bijlage 2. Bij de leefstijl analyse is uitgegaan van de situatie van dit moment. Voor de situatie in 2030 zijn namelijk verschillende scenario s mogelijk. De effecten zijn te divers om voor grotere gebieden in algemene zin uitspraken te kunnen doen voor de toekomst. Zie bijlage 3 voor verdere uitleg. Recreatiebehoefte Voor de zes gebieden is verder gekeken naar de recreatieve activiteiten die passen bij het profiel van de inwoners, op basis van demografie en leefstijl. Hier is tevens een verdere uitsplitsing gegeven van wat wandelaars en fietsers nog meer willen ondernemen. Per gebied is een top 30 aan activiteiten opgenomen op basis van participatie van de bewoners in het betreffende gebied en op basis van relevantie voor deze studie. Voor alle activiteiten is opgenomen: De participatie van alle inwoners van het gebied De participatie van recreanten die ook wandelen voor hun plezier De participatie van recreanten die ook fietsen voor hun plezier De indexen zijn gebaseerd op het gemiddelde in Nederland (totaal = 100). Significante afwijkingen voor recreatieactiviteiten zijn weergegeven in groen (sign. Hoger) of rood (sign. Lager). 20 Kenniscentrum Recreatie

22 Voor de inventarisatie van de recreatieve vraag is gebruik gemaakt van gegevens uit het Continu Vrije Tijd Onderzoek (NBTC) en het RECRON Gastvrij Nederland Onderzoek Dagrecreatie. Meer informatie over de methode van SmartAgent Company staat in bijlage 4. Recreatieaanbod (huidig en gepland) Om te onderzoeken of het aanbod past bij de leefstijlen die in de zes gebieden domineren beschrijven we ook het aanbod. Het aanbod hebben we achterhaald met BORIS 13, uit beleidsstukken, onderzoeksrapporten en gegevens van de Kamer van Koophandel. Deze gegevens hebben we laten controleren door de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Discrepantie vraag-aanbod Per gebied bekijken we de discrepantie tussen vraag en aanbod. In hoeverre komt het aanbod tegemoet aan de vraag? Van is een gedetailleerde tekortenkaart gemaakt. De Rode gebieden laten zien waar de berekende tekorten het grootst zijn (hoe Roder, hoe groter het tekort). Dit zijn dus gebieden met een hoge vraag naar wandelen en fietsen, in combinatie met een lage padendichtheid. De tekortengebieden zijn niet scherp begrensd en moeten meer worden beschouwd als zoekgebieden voor het wegwerken van de recreatietekorten. Aanbevelingen We geven aan welke maatregelen gewenst zijn om het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag van de recreant. We kijken per gebied hoe de met BRAM berekende (kwantitatieve) tekorten kunnen worden weggewerkt. Daarnaast laten we aan de hand van de leefstijlen analyse zien welke ontwikkelrichtingen kwalitatief het beste aansluiten bij de recreatiebehoefte. 13 Het Beleidsondersteunend Ruimtelijk Informatie Systeem van Kenniscentrum Recreatie: een uitgebreide (GIS) bibliotheek met digitale geo bestanden op het gebied van de groene ruimte en recreatie Kenniscentrum Recreatie 21

23 22 Kenniscentrum Recreatie

24 4 Regio Amersfoort In dit hoofdstuk beschrijven we de vraag naar en het aanbod van recreatiemogelijkheden in Amersfoort Noord en Amersfoort Noordwest. Tevens geven we de discrepantie in vraag en aanbod aan en de mogelijkheden om aan de recreatiebehoefte van de verschillende leefstijlen in de gebieden tegemoet voldoen. 4.1 Amersfoort Noord Amersfoort Noord omvat het gebied tussen Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten (zie figuur 4.1) Recreatieve vraag Inwonersprofiel Het profiel van de inwoners in Amersfoort Noord ziet er als volgt uit: Leefstijlen: Ingetogen Aqua (index 146), Uitbundig Geel (118) en Gezellig Lime. Ondernemend Paars zijn oververtegenwoordigd gezien het landelijk gemiddelde (120) Socio-demografisch: (Startende) families met een gemiddeld hoger inkomen (1,5 x modaal en meer) Tabel 4.1 Inwonersprofiel Amersfoort Noord Kenniscentrum Recreatie 23

25 Recreatiebehoefte De leefstijlen en demografische groepen die in Amersfoort Noord vertegenwoordigd zijn, bezoeken vooral een restaurant of café met terras en wandelen en fietsen. Verder gaan ze meer dan gemiddeld naar speeltuinen en kinderboerderijen. De recreanten in Amersfoort Noord die wandelen en fietsen recreëren ook relatief meer aan het water, gaan vaker naar een (kinder)boerderij en bezoeken ook vaker monumenten, bezienswaardigheden of archeologisch objecten dan de gemiddelde Nederlander. Tabel 4.2 Top 30 activiteiten op basis van participatie van de bewoners in Amersfoort Noord Amersfoort Noord Geografie aantal inwoners Activiteit Top30 Nederland Amersfoort Noord participatie potentieel x 1000 Wandeling voor plezier Wandeling voor plezier Fietstocht voor plezier Fietstocht voor plezier % % Index Index Index 1 Uit eten in restaurant, eetcafe 78,6% 78,7% ,6% ,2% Wandeling voor plezier 57,2% 58,2% ,0% 75,3% Op terras zitten 55,1% 55,1% ,3% ,9% Fietstocht voor plezier 50,0% 50,5% ,5% ,0% 5 Uit eten (fastfood, snackbar) 47,5% 47,6% ,4% ,0% Recreeren aan water (zee, meer, rivier, plas e.d.) 47,4% 47,4% ,4% ,1% Recreeren niet aan water (park, bos e.d.) 38,1% 39,4% ,0% ,2% Bar, cafe bezoek 34,4% 34,0% ,1% ,8% Muziek evenement, festival 30,4% 30,2% ,5% ,4% Speeltuin 28,1% 30,0% ,0% ,9% Kinderboerderij 25,6% 27,1% ,9% ,3% Monument, bezienswaardigheid ( kastelen, kerken, dorpen of stadsdelen) 19,6% 20,3% ,9% ,1% Wandelsport 13,0% 13,3% ,9% ,3% Joggen, hardlopen, trimmen 9,7% 9,8% 101 8,0 11,8% ,2% Varen met motorboot, jacht 9,4% 9,0% 96 7,4 9,7% 104 9,9% Vissen 8,0% 8,0% 100 6,6 8,6% 107 9,6% Skaten, skeeleren 6,6% 6,5% 99 5,3 7,3% 112 8,2% Tocht met rondvaartboot 6,5% 6,5% 101 5,4 7,9% 121 7,5% Bezoek aan oudheidkundige, archeologische objecten 5,5% 5,6% 101 4,6 7,6% 139 7,1% Sier-, heemtuin 5,3% 5,3% 101 4,4 7,5% 141 7,2% Boerderij (agro-toerisme) 4,3% 4,4% 103 3,6 5,8% 136 6,3% Kanoen 4,2% 4,2% 100 3,4 4,9% 117 5,3% Naar de volkstuin 3,8% 3,8% 101 3,2 4,0% 106 4,0% Mountainbiken 3,5% 3,6% 102 2,9 4,2% 121 5,5% Natuur, milieu activiteiten, vereniging 2,8% 2,9% 103 2,4 4,4% 155 4,2% Paardensport 2,5% 2,5% 102 2,1 2,4% 94 2,8% Wielrennen 2,5% 2,5% 101 2,1 2,7% 111 4,3% Golf 2,4% 2,4% 101 2,0 2,8% 116 2,9% Roeien 2,1% 2,1% 101 1,7 2,6% 124 3,2% Tafeltennis 0,3% 0,3% 102 0,3 0,4% 119 0,3% 98 % = Participatiecijfers Index = het gemiddelde in Nederland (totaal = 100). Significante afwijkingen voor recreatieactiviteiten zijn weergegeven in groen (sign. Hoger) of rood (sign. Lager). Participatiepotentieel = aantal inwoners x participatiecijfer Amersfoort Noord Recreatief aanbod In Amersfoort Noord is het volgende recreatieaanbod in het buitengebied te vinden. Huidig aanbod Zeer open landschap met riviertje de Laak Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland De wijken Nieuwland, Kattenbroek en Zielhorst worden aan de noordkant begrensd door de A1. Er zijn 5 uitvalswegen voor die wijken naar het noorden. Vathorst (3825) wordt aan de noordkant niet begrensd door een snelweg, maar aan de oostkant wel (door de A28) en heeft 4 uitvalswegen. 24 Kenniscentrum Recreatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

RIC Leefstijlmethode

RIC Leefstijlmethode RIC Leefstijlmethode Optimaliseringsinstrument voor marketing en productontwikkeling 1 INTRODUCTIE Ernst Ossewaarde Jan Jaap Thijs Tinco Lycklama Suzanne van Laar 2 1 Selectie projecten Publiek > o.a.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomde leefstijlkleur weergegev. De andere leefstijlkleur zijn in de meeste gevall ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. De leefstijlkaart

Gemeente Utrecht. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. De leefstijlkaart

Gemeente Amersfoort. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Zeist. De leefstijlkaart

Gemeente Zeist. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Houten. De leefstijlkaart

Gemeente Houten. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. De leefstijlkaart

Gemeente Woerden. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Geel, groen, rood of..? Doelgroepen kiezen en kleur bekennen! Het belang van inzicht in leefstijlen Wie van deze mannen

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld Oldebroek Hattem Elburg Heerde Harderwijk Nunspeet Epe Ermelo Putten vitale vakantieparken op de noord-veluwe De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland

Nadere informatie

Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden

Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden Wat kunt u met deze factsheets Factsheets geven in één overzicht weer wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn. In dit geval laten

Nadere informatie

Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden

Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden Wat kunt u met deze factsheets Factsheets geven in één overzicht weer wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn. In dit geval laten

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. De leefstijlkaart

Gemeente IJsselstein. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Regionale leefstijlatlas. Dagrecreatie

Regionale leefstijlatlas. Dagrecreatie Regionale leefstijlatlas Dagrecreatie Colofon Uitgave Provincie Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300, 3508 TH Utrecht (030) 2582818 info@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl RECRON Postbus

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein. De leefstijlkaart

Gemeente Nieuwegein. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden

Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden Inleiding op de factsheets van de 7 dagrecreatie belevingswerelden Wat kunt u met deze factsheets Factsheets geven in één overzicht weer wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn. In dit geval laten

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk

Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk Albert Postma, lector scenarioplanning 22 januari 2015 1 Vraagstelling Wat zijn de profielen en wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen. beleidsnotitie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen. beleidsnotitie Recreatie en toerisme in Bunnik Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen beleidsnotitie 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juli 2013 Opdrachtgever: Auteurs: Gemeente Bunnik, mevrouw

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland Inhoud Inhoud Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Bijlage Inleiding 3 Deel 1 De achtergronden bij de leefstijlprofielen dagrecreatie 5 De leefstijlprofielen

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011 Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011 Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2012 In opdracht van de afdeling Economie

Nadere informatie

Gastvrijheid in Nederland Doelgroepen en persona s. Een beschrijving op basis van het doelgroepen onderzoek gastvrijheidseconomie (dag- & verblijf).

Gastvrijheid in Nederland Doelgroepen en persona s. Een beschrijving op basis van het doelgroepen onderzoek gastvrijheidseconomie (dag- & verblijf). Gastvrijheid in Nederland Doelgroepen en persona s Een beschrijving op basis van het doelgroepen onderzoek gastvrijheidseconomie (dag- & verblijf). Voor de doelgroep segmentatie wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Leidsche Rijn/ Vleuten de Meern Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving

Nadere informatie

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht Staatsbosbeheer - landelijk informatiecentrum Postbus 1300, 3970 BH Driebergen T 030-6926213 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

DE LEEFSTIJLPROFIELEN VAN DE INWONERS VAN DRENTHE

DE LEEFSTIJLPROFIELEN VAN DE INWONERS VAN DRENTHE Deel 2 DE LEEFSTIJLPROFIELEN VAN DE INWONERS VAN DRENTHE Leefstijlatlas dagrecreatie 1 De informatie in deze atlas In dit deel van de atlas worden de inwoners van de gemeenten in de provincie beschreven

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

De leefstijlatlas dagrecreatie voor de provincie Noord-Holland. Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

De leefstijlatlas dagrecreatie voor de provincie Noord-Holland. Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlatlas dagrecreatie voor de provincie Noord-Holland 1 Colofon Dit rapport is in 2012 samengesteld door The SmartAgent Company in opdracht van de provincie Noord-Holland. De gegevens in het rapport

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

De regionale leefstijlatlas dagrecreatie Regio de Achterhoek. recreantenatlas regio de Achterhoek

De regionale leefstijlatlas dagrecreatie Regio de Achterhoek. recreantenatlas regio de Achterhoek De regionale leefstijlatlas dagrecreatie de recreantenatlas regio de 1 Colofon Dit rapport is samengesteld door The SmartAgent Company in opdracht van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme. De gegevens

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Leefstijlen in de Drechtsteden

Leefstijlen in de Drechtsteden Leefstijlen in de Drechtsteden Biedt de regio voldoende vrijetijdsmogelijkheden? Leefstijlen worden steeds belangrijker. Door ontwikkelingen zoals het verdwijnen van traditionele structuren en de individualisering

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier

Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier Onderzoeker: Mike Alma Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier Begeleider: Frits Schuitemaker Datum: 4 februari 2016 Inhoudsopgave 1.1 Opdrachtbeschrijving 1.2 Methodologie 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

De Rietvelden 1.1 VLEUTERWEIDE (VLEUTEN)

De Rietvelden 1.1 VLEUTERWEIDE (VLEUTEN) De Rietvelden 1.1 VLEUTERWEIDE (VLEUTEN) Mattenbieslaan Dwergbieslaan Huurprijzen van 825,- tot 1025,- per maand De Rietvelden 1.1 te Vleuterweide (VLEUTEN) Leidsche Rijn Wonen in Leidsche Rijn Utrecht

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant 2 Welkom in Bloemenzoom te Swifterbant. Over de gemeente. De gemeente Dronten, met bijna 40.000 inwoners, biedt u de mogelijkheid te wonen

Nadere informatie

Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West

Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West West wint aan ruimte, dat is de kern van de stadsdeelvisie 2020 voor Kerkrade-West. West krijgt meer ruimte om te wonen, te werken en te spelen. Meer ruimte voor plezier

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Brochure nr. 12. over recreatie en groen in Nederland

Brochure nr. 12. over recreatie en groen in Nederland Inhoud 3 1. Over deze brochure 4 2. Eerst wat geschiedenis 4 Vroeger 4 Te weinig ruimte voor recreatie 5 Jaren zestig: recreatiegebieden op het platteland 5 Jaren tachtig: meer aandacht voor de stad 6

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 1 Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 11.09.2014 2 1. INLEIDING Aanleiding advies In zowel het Masterplan Noordrand uit 2013 als de structuurvisie van 2013 Binnenmaas Geeft Ruimte

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

Uw tweede (t)huis in Brabant. voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen

Uw tweede (t)huis in Brabant. voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen Uw tweede (t)huis in Brabant voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen Het genieten kan beginnen! Vakantiepark Duinlust start met de verkoop van villapark De Loonse Hoeve. Een luxe uitbreiding van ons park met 43

Nadere informatie

Doelgroep Kollumerland c.a. & Dantumadiel

Doelgroep Kollumerland c.a. & Dantumadiel Doelgroep Kollumerland c.a. & Dantumadiel 1. Welkom uitleg agenda 2. Toelichting kleuren Recron 3. Kleur Wadden / Wouden 4. Uitleg profielen 5. Scan websites / ondernemingen 6. Werkvorm 24 maart 20 Recronmodel

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet. Een wijk die past

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie