Inhoudelijk jaarverslag Artiance, Centrum voor de Kunsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk jaarverslag 2013-2014 Artiance, Centrum voor de Kunsten"

Transcriptie

1 Inhoudelijk jaarverslag Artiance, Centrum voor de Kunsten Muziek Dans Theater Musical Beeldend Media & Design Onderwijs Bureau Cultuur Primair Canadaplein KE Alkmaar (072)

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Resultaten Bereik Financieel Hoogtepunten Bureau CultuurPrimair Cultuurstroom Vrije Tijd Bedrijfsvoering Personeel Organisatie Reorganisatie Raad van Toezicht Ondernemingsraad Partners Blik op de toekomst...20

3 1. Inleiding Het cursusjaar was een belangrijk jaar voor Artiance. Op 1 januari 2014 is het nieuwe besturingsmodel van Artiance ingegaan. Voorheen werd gewerkt met het bestuur-directiemodel, inmiddels met een directeur-bestuurder-raad van Toezicht model. De Code Cultural Governance ligt ook hieraan ten grondslag. In de afgelopen jaren heeft Artiance zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die inhoudelijk goede resultaten boekt, steeds meer regionaal werkzaam is en waar financieel de zaak op orde is. Het Certificeringsproces nadert voltooiing. De planning & control cyclus en de sturingsinformatie zijn verbeterd, de aansturing van de organisatie is in handen van een stevig managementteam met een controller. Door deze ontwikkeling kan de directeur nu meer afstand houden van de dagelijkse operatie en functioneert de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. Met vereende krachten zal gewerkt worden aan groei, gebruik makend van het inhoudelijke visiedocument, maar ook rekening houdend met ontwikkelingen in onze omgeving. Daar waar zinvol en mogelijk werken we samen met andere organisaties zoals de pleinpartners, de gemeente Alkmaar en de regio, maar ook met de scholen. Door meer ondernemerschap te initiëren zal de groei ook uit nieuwe producten en markten moeten komen. Flexibele organisatievormen, als afgeleide van de te herijken strategie moeten bestand zijn tegen (nieuwe) wettelijke eisen. Kortom; aan uitdagingen geen gebrek. Aan het eind van dit cursusjaar namen we ook afscheid van Maaike Deckers directeur van 2007 tot Onder de bezielende leiding van Maaike heeft Artiance een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Met tomeloze inzet en ambitie werd een visie en strategie ontwikkeld samen met de organisatie. Ook werden reorganisaties op verantwoorde wijze tot een goed eind gebracht. Ook de relatie met de gemeente Alkmaar een belangrijke partner voor Artiance werd op uitstekende wijze vormgegeven. Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur afgerond en is bekend geworden dat Arnoud van Aalst per 3 november 2014 begint als directeur-bestuurder van Artiance. Artiance staat gezond klaar voor de volgende fase van haar ontwikkeling. Bijgevoegd het inhoudelijk jaarverslag waarin U kunt lezen wat in welk gebied bereikt is in het afgelopen jaar; waarlijk een genot om te lezen en een compliment aan de mensen in Artiance die dit hebben gerealiseerd. Namens de Raad van Toezicht Herman van den Hoogen Voorzitter 2

4 2. Resultaten 2.1 Bereik Bureau Cultuur Primair Bereik Aantal scholen Aantal scholen Bereik in % Bereik in % PO scholen Alkmaar % Leerlingenbereik Alkmaar PO scholen Bergen % Leerlingenbereik Bergen 5273 PO scholen Graft - de Rijp 3 75% Leerlingenbereik Graft - de Rijp 1229 PO scholen Schermer 4 80% Leerlingenbereik Schermer 800 PO scholen overige gemeenten Leerlingenbereik overige gemeenten 207 Totaal scholen Totaal leerlingen Cultuurstroom Bereik Aantal scholen Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal leerlingen Talent in ieder kind Cultuurcoaches Alkmaar Cultuurcoaches Bergen Cultuurcoaches naschools Bergen Naschoolse activiteiten Alkmaar BSO vestigingen VO/MBO PO (aanbod via BCP) Vakantieworkshops Totaal Overige kengetallen Aantal Aantal Aantal cultuurcoaches 8 8 Aantal vakantieworkshops 5 5 Aantal projecten cultuurstroom 9 9 Opmerkingen bij aantallen Bureau CultuurPrimair: - Er ontbreken een aantal gegevens in Dit komt omdat we dit in voor het eerst op deze manier hebben bijgehouden. 3

5 Vrije Tijd Beeldend Muziek Dans Theater/musical Mix (incl vakantieworkshops) Bereik Cursisten Cursisten CCU CCU Beeldend Muziek Dans Theater/musical Mix (incl vakantieworkshops) Totaal aantal cursisten Totaal natuurlijke personen 2358 Doelgroepen Jonger dan 21 jaar 21 jaar of ouder Beeldend 25% 75% Muziek 81% 19% Dans 68% 32% Theater/musical 91% 9% Mix (incl vakantieworkshops) 100% 0% Totaal 74% 26% Opmerkingen bij cursistenaantallen in Vrije Tijd: - Het aantal cursisten wordt bepaald door per cursus of les alle deelnemers op te tellen. Een cursist die zowel dansles als muziekles volgt, telt dus als 2 cursisten. - Lessen en cursussen worden als dusdanig gedefinieerd als zij zelfstandig (los van andere cursussen) te volgen zijn tegen een bepaald tarief (niet gratis). - Natuurlijke personen is gelijk aan het aantal mensen dat een cursus volgt bij Artiance in Bij de natuurlijke personen wordt een cursist die zowel dansles als muziekles volgt geteld als 1 cursist. - CCU staat voor Cursisten Contact Uren. 4

6 2.2 Financieel Het cursusjaar bij Artiance loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Het financiële jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Voor een uitgebreide financiële rapportage verwijzen we daarom naar het financiële jaarverslag van Financieel resultaat 2013 &

7 3. Hoogtepunten Alle activiteiten van Artiance Cultuurstroom en Bureau CultuurPrimair staan sinds dit schooljaar in het teken van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit houdt in dat wij binnen alle activiteiten en projecten werken aan: - een geïntegreerde plek van kunstactiviteiten in het onderwijs; - goede scholing voor kunstvakdocenten over de kennis van behoeftes van scholen; - inhoudelijke samenwerking tussen cultuuraanbieders en het onderwijs. 3.1 Bureau CultuurPrimair CultuurPrimair CultuurPrimair is hét samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. De organisatie is in handen van Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar en Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard, samen Bureau CultuurPrimair. Verbreding van cultuurparticipatie en vergroting van het culturele aanbod is van wezenlijk belang voor de verdere ontwikkeling van de regio Noord-Kennemerland als complete en vitale regio met een prettig leefklimaat. De leerling- en scholenaantallen zijn exclusief de aantallen die door Bureau CultuurPrimair in Heerhugowaard werden behandeld. Door de samenwerking is het nu ook mogelijk dat scholen uit Alkmaar naar Heerhugowaard gaan en andersom. Culturij In schooljaar kon de uitvoering van het project CultuurPrimair 3.0 verder uitgebouwd worden. Dit project wordt uitgevoerd binnen de landelijke matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door het Rijk en de gemeentes Alkmaar, Bergen, Graft- de Rijp en Schermer. Cultuuractiviteiten worden geïntegreerd in het curriculum van de school. De leerkracht koppelt cultuuractiviteiten op onderwerp, vaardigheden, doelstelling of media aan andere onderdelen van het schoolprogramma. Scholen en cultuuraanbieders krijgen scholing, wisselen expertise uit en hebben een duidelijke rolverdeling in het uitvoeren van het cultuurprogramma. Het project loopt van 2013 t/m De Culturij werd zowel inhoudelijk als digitaal vormgegeven. De website werd uitgebreid met een digitale Culturij. Deze voorziet in de behoefte om partners te vinden, cultuuractiviteiten te ontwikkelen, het cultuurprogramma te analyseren en aan een doorlopende leerlijn te werken. De website wordt in het najaar van 2014 geëvalueerd onder de gebruikers, waarna de tweede fase van de bouw in kan gaan. In 2013 is gebleken dat de digitale Culturij een heel belangrijke functie wordt in de nieuwe samenwerking tussen leerkracht en cultuuraanbieder. Om de kansen beter te benutten willen we extra inzetten op de digitale functionaliteiten. De gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. Tevens blijkt dat er meer tijd nodig is voor informatie en instructie naar de leerkrachten en aanbieders. Hiernaast vonden er vele live activiteiten plaats in de Culturij, zoals Culturijtrajecten, de Culturij Werkconferentie en diverse scholingen. 6

8 3.2 Cultuurstroom Cultuurcoaches Bergen Dit schooljaar organiseerde Artiance het project Cultuurcoach Bergen voor het laatst. Zoals begin 2012 al bekend was, gaat de organisatie van het project in schooljaar over naar Kranenburgh in Bergen. Het project heeft een succesvol jaar gehad in met hoge leerlingaantallen en een positieve waardering van de scholen. Artiance heeft de organisatie zorgvuldig en in goed overleg overgedragen aan Kranenburgh. Cultuurcoach Alkmaar Naast de lessen op de scholen, waren de cultuurcoaches dit schooljaar actief betrokken bij twee grote evenementen. Ten eerste was dit een schoolbreed project van De Zes Wielen, een grote school met 3 locaties. Door de inzet van de cultuurcoaches, zowel op het gebied van lessen als in de coördinatie en organisatie, kon de school een grote voorstelling maken met alle leerlingen voor de ouders. De voorstelling vond plaats in Sporthal de Meent. Er waren ruim 400 leerlingen bij betrokken en ongeveer 1000 ouders publiek. Ten tweede speelden de cultuurcoaches een verbindende rol in het wijkevenement van Artiance Verborgen Schatten in de wijken Overdie en Zuid. Zij maakten met de kinderen uit de wijk de verschillende presentaties, inclusief een spectaculaire openingsact waarin leerlingen uit verschillende scholen samenspeelden. Ook organiseren de cultuurcoaches diverse vakantieactiviteiten in de wijken. Deze vonden plaats in de buurthuizen van Oud Overdie, Daalmeer en Huiswaard. Kinderen uit de wijk konden voor een kleine bijdrage de hele dag meedoen met kunstzinnige activiteiten, afgesloten met een voorstelling voor de ouders. Naschoolse activiteiten Het aantal leerlingen in de naschoolse activiteiten heeft een goede groei doorgemaakt. De activiteiten zijn dit schooljaar beter verspreid over de diverse scholen en wijken. Ook is het aanbod verbreed met diverse naschoolse instrumentale muzieklessen. Naschoolse activiteiten duren altijd 8 weken. Alle leerlingen die dat willen kunnen hierna doorstromen naar de cursussen van Artiance in de Vrije Tijd. wijkevenement Verborgen Schatten 7

9 Talent in ieder kind In werd Talent in Ieder Kind georganiseerd op 7 verschillende Alkmaarse scholen. Dit project voor groep 5 t/m 8 is een doorontwikkeling van het muziekproject Ieder Kind een Instrument. Binnen TIK is rekening gehouden met de mogelijkheden van Artiance en de inhoudelijke en logistieke behoeftes van de deelnemende scholen. Door een goede opbouw van muziek-, theater- en danslessen ontwikkelen de leerlingen alle vaardigheden die nodig zijn voor de groep 8 musical. De opbouw is als volgt: Groep 5: algemene muzikale vorming en instrumentverkenning Groep 6: dans en ritme Groep 7: zang en theater Groep 8: musical coaching De lessen sluiten nu beter aan op de rest van het schoolprogramma en maken meer gebruik van de expertise van de leerkracht. Afstemming over de onderwerpen, doelen en vaardigheden die aan bod komen is een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze. Voortgezet onderwijs Het aantal leerlingen dat Artiance in het Voortgezet Onderwijs bereikt heeft, is onveranderd groot. Hier zitten enkele zeer intensieve projecten bij, zoals het Stedelijk Dalton College (1 week, 5 hele dagen les van 2 docenten) en het PCC (7 weken les door 4 docenten, 2,5 uur per week). Bijzonder leuk waren onze Belgische gasten van het Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel), die een cultuurdag in april boekten om hun buitenlandreis te verdiepen. Workshop Koninklijk Atheneum Etterbeek 8

10 3.3 Vrije Tijd De afdeling Vrije Tijd is weer bijna gezond. De strakke aansturing van de docentenjaartaken, gecombineerd met een algemene verhoging van de prijzen en een vereenvoudiging van de cursusstructuur gaven al eerder aan dat de afdeling Vrije Tijd op de goede weg was. Aan het einde van het cursusjaar constateren we dat de genoemde wijzigingen zijn vruchten definitief hebben afgeworpen. De afdeling Vrije Tijd heeft dan ook goede resultaten bereikt en is hard op weg een financieel gezonde afdeling te worden. Dankzij de wijzigingen is het aantal deelnemende cursisten redelijk stabiel gebleven, maar is de omzet flink gestegen. De lichte daling van het totaal aantal bereikte cursisten is toe te schrijven aan het niet laten doorgaan van niet kostendekkende cursussen. Vanaf februari 2014 zijn de Kunstschool en de theaterschool gehuisvest in de hoofdgebouwen van Artiance. Dit heeft enerzijds te maken met een kostenreductie, de huur van het pand Achter De Vest zou namelijk flink omhoog gaan. Anderzijds was het onze wens om onze vaste huisvesting optimaler te benutten en een synergie te bewerkstelligen tussen de verschillende docenten en disciplines. Absolute hoogtepunt van het afgelopen seizoen was de opening van de nieuwe gevel op zaterdag 14 juni Vanuit alle disciplines is een bijdrage geleverd aan deze bijzondere en memorabele opening. De openingshandeling werd verricht door wethouder Anjo van de Ven. Een nieuwe gevel als start van een nieuw en gezond Artiance. Muziek In het cursus jaar heeft de nieuwe muziekstructuur zijn plek gevonden in de organisatie. De muziekclubs voor de populaire instrumenten liepen goed. Voor alle leerlingen in de eerste twee jaar was er de mogelijkheid om samen te spelen, hetzij in een orkest, hetzij in een band. De samenwerking tussen Artiance en de muziekverenigingen gaat steeds beter waardoor Artiance steeds meer leden van verenigingen als cursist krijgt. Nieuw cursusaanbod In seizoen zijn de volgende nieuwe cursussen van start gegaan: Remix, DJ voor volwassenen, Cursus Fado met Maria de Fatima, Barokorkest Artiance, Cubaanse muziekgroep, muziekgeschiedenis en een Turks koor. Orkest Het Regionaal Jeugd Orkest Artiance en het Junioren Symfonie Orkest hebben afgelopen seizoen vele bijzondere optredens verzorgd. Hoogtepunt was de tweedaagse reis van het RJOA naar Maastricht waarbij o.a. een herdenkingsconcert werd gegeven op de oorlogsbegraafplaats van Margraten. Tijdens de opening van de gevel op 14 juni 2014 heeft het RJOA samen met enkele amateurmusici een prachtige uitvoering gegeven van de Bolero van Ravel. 9

11 Concerten In toenemende mate worden er kleine en grotere concerten buitenshuis gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: de Abdijkerk in Egmond (fluit en viool), Grote Kerk Alkmaar (RJOA en Orquesta de TangoARTiance), Stedelijk Museum (Barokorkest), Victorie (DJ s), West-Graftdijk (saxofoonensemble), Filmhuis Alkmaar (saxofoonensemble), De Vest (talentklas) en De Mare (JSO). Samenspel Op 29 juni vond er een samenspelochtend plaats bij Artiance. Ruim vijftig cursisten speelden samen in kleine en grotere ensembles. Het concert werd bezocht door ruim 200 mensen. Beeldend In seizoen waren bijna alle 30 cursussen goed bezet. Nieuw cursusaanbod In seizoen zijn de volgende nieuwe cursussen van start gegaan: Fotografie voor kinderen, Fashion-cursus voor kinderen en jongeren, Illustratiecursus, Adobe lightroom, Portretfotografie en Portretboetseren. Evenementen In de Ateliers worden met regelmaat kleine evenementen, excursies en exposities georganiseerd. Het afgelopen jaar zijn er twee cursistendagen geweest waaraan ongeveer 80 mensen meededen. Deze feestelijke cursistendagen, waarbij mensen uit allerlei beeldende cursussen mee kunnen doen, brengen samenhang tussen de diverse groepen. Alle deelnemers schilderen en tekenen die dag aan de hand van een thema. Verder wordt die dag vaak gezamenlijk werk gemaakt, dat goed geëxposeerd kan worden. De Kunstschool De Kunstschool Artiance Speciaal is een groot succes. Er melden zich steeds nieuwe studenten aan. Zowel instellingen als thuiswonende of zelfstandig wonende mensen weten Artiance Speciaal te vinden, zonder dat er al te veel publiciteit rondom aanmeldingen gemaakt wordt. In januari 2014 is de Kunstschool verhuisd van het gebouw Achter de Vest (voormalig De Kunst) naar de Ateliers. Hiermee worden de huisvestingskosten voor de Kunstschool laag gehouden en is een gezonde toekomst haalbaar. Vanaf seizoen is de Kunstschool een integraal onderdeel van Artiance en is de project/pilotfase definitief voorbij. Exposities Expositie Aantal Cursisten Bezoekers Tentoonstellingen rond de NoordHolland Biënnale, zomer Kunst van het Delen (fotografen uit Artiance fotocafé) 20 Bibliotheek (De Mare, Centrum, Oudorp en Heiloo) Bezoekers bibliotheken Hal, foyer en loopbrug Artiance 6 60 Bezoekers Artiance Verzorgingshuis, fysiotherapiepraktijk en boekhandel Feyn 3 25 Grote kerk Schermerhorn bezoekers Etalages in Alkmaar 1 10 Grote exposities (2) en solo exposities (3) Artiance Speciaal bezoekers 10

12 Dans Het cursusjaar was een redelijk goed jaar voor de dansafdeling. Voor de meeste cursussen waren ruim voldoende aanmeldingen, maar helaas liepen ook enkele lessen minder goed (Flamenco en 3x10). Nieuw cursusaanbod In seizoen zijn de volgende nieuwe cursussen van start gegaan: Burlesque, Ierse Dans, Urban Tap, Oriëntal party en Buleria. Alkmaar Danst Op 3 november hebben meerdere groepen meegedaan met Alkmaar Danst, een evenement waarbij er door de hele binnenstad dansacts plaatsvinden. Artiance heeft met 3 groepen meegedaan; de Groep Flamenco, het showteam Buikdans en een van de groepen van Klassiek en Meer. Artiance heeft tevens de eindact vormgegeven en uitgevoerd; een dansworkshop op het Canadaplein die resulteerde in een choreografie die door alle dansers van de verschillende dansscholen en omstanders werd uitgevoerd en waarin een scala van verschillende dansstijlen voorbij kwam. Al met al was het een geslaagde middag. Voorstellingen Cursisten van Artiance hebben meegedanst met twee voorstellingen van het Ro-theater, Lang en Gelukkig, in de grote zaal van theater de Vest. Op 15 januari 2014 is Artiance met de twee oudste groepen van Klassiek en meer op bezoek gegaan bij het Muziektheater in Amsterdam. Met 24 kinderen en 6 begeleiders kregen we een theatrale rondleiding en een kijkje achter de schermen bij het Muziektheater. Op 14 mei 2014 heeft Artiance met alle dansers van de groepen Klassiek en Meer de voorstelling Jeuk van project Sally in theater De Vest bezocht. Samen met de tienergroep moderne dans hebben de groepen Klassiek en Meer op 7 juni 2014 twee uitverkochte voorstellingen onder de titel Geen nacht zonder maan gedanst. Het showteam buikdans, bestaat uit 7 danseressen en wordt geleid door Mena Kilani. Zij heeft afgelopen jaar 10 optredens buiten Artiance verzorgd waarbij ruim 5000 mensen zijn bereikt. Showteam Buikdans Voorstelling Bezoekers De Overlever (gypsydans en theater) Oktober: 21 voorstellingen 1200 Multicultureel festival november 850 Dansdag Alkmaar november 500 Internationale vrouwendag 2 en 8 maart (Braziliaans) Alkmaar 600 Vrouwenfeest Rotterdam 8 maart 80 Verzorgingscentra Alkmaar, Heemskerk, Heiloo in februari, maart en april 250 Schouwburg Haarlem open podium april 600 Orientalicious festival, Amsterdam juni 400 Paradiso, concert Jyoti Verhoeff, Amsterdam 500 Bibliotheek Alkmaar centraal en noord juni 30 Open dag Artiance september 50 Azc Alkmaar september 100 Wereldfeest Alkmaar september 550 Totaal aantal bezoekers

13 Theater (Theaterschool, musicalschool, productiehuis) Met ingang van 1 februari 2014 is de theaterafdeling uit het gebouw Achter De Vest en heeft zij intern een plek gekregen. Lessen worden gegeven in de Artiance zaal, 106, 107 en in het boven-atelier. Er zijn nog wat drempels te nemen, maar de interne verhuizing biedt nu al meer mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende disciplines. Jongeren theaterfeest In zijn er drie jongerentheaterfeesten georganiseerd. Het jongerentheaterfeest biedt jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met theater. Een klein groepje jongeren heeft de functie van ambassadeur. Hun grootste taak is: de nieuwe jongeren zich thuis laten voelen en vertellen waarom theater zo leuk is. De avonden bestonden uit drie onderdelen: een korte voorstelling, snelle flitsende workshops en dansen. Projecten Mede dankzij subsidie van de gemeente Alkmaar kunnen de succesvolle interactieve scholenprojecten voortgezet worden. Docenten en leerlingen van Artiance theaterschool speelden samen met de acteurs van Unieke Zaken in Kerst bij de Ivanovs. Voor de spelers van Artiance een bijzondere ervaring om 14 dagen achtereen te spelen. Ook voerde Artiance meerdere projecten in de Zorg uit in samenwerking met Magenta zorg. Nieuw dit seizoen was theater met mensen met Korsakov. Theater buiten de deur Steeds vaker spelen de theatergroepen ook buiten de deur. Theatergroep Andersom heeft veel gespeeld op scholen en allerlei instellingen. Wees Altijd Dronken heeft gespeeld binnen jeugdgevangenissen, scholen en het jeugdtheaterfestival Havenwerk. De productieklas 3 stond bij het Brug Theater festival en de Musical afdeling trad op bij het Sinterklaasfeest zowel in het centrum als in de Mare. Een groot succes was de voorstelling Van Fabriek Tot Graf van theatergroep Andersom. De voorstelling heeft vele bezoekers enorm ontroerd. Voorstellingen / presentaties Productiehuis Wees altijd dronken Theatergroep andersom Van Fabriek tot Graf Wat doe jij schoolvoorstellingen Wat doe jij? schoolvoorstellingen 12

14 Musicalschool Hart van goud Kleine enge winkel Pluizenproblemen Little shop Musical in concert met eigen videoclips Musicalklas bij Sinterklaasfeest in de Mare en in het centrum Musicalklassen met eigen kleine voorstellingen Theaterschool Presentaties theaterklassen Productieklas 1 Oude mensen kun je niet altijd vertrouwen Productieklas 2a Grenz Productieklas 2b Proper Productieklas 3 We lossen het wel weer op Nieuw in was ook de jongerentheaterjury van de theaterschool. Aan het eind van het jaar werd de voorstelling We lossen het wel weer op uitgeroepen tot beste Artiance voorstelling van het seizoen. Cultuuraanjager en coördinator fondsen- en sponsorwerving De gemeentelijke cultuurnota en de herijking van de visie van Artiance maakten het noodzakelijk om andere accenten aan te brengen binnen de functie van de cultuuraanjager. Daniëlle Koelemij, de cultuuraanjager die sinds januari 2009 in parttime loondienst is bij Artiance, was voorheen een van de weinigen die actief in de wijken werkte. Inmiddels zijn steeds meer culturele instellingen actief in de wijken en ook de zelfredzaamheid van het particulier initiatief in de wijken is toegenomen. Waar behoefte aan blijft, is aan iemand die de diverse lijntjes op een natuurlijke wijze aan elkaar verbindt; een ervaringsdeskundige met een helicopterview en een brede kijk op cultuur in de samenleving. Per september 2013 is het 0,6 fte takenpakket van Daniëlle Koelemij opgebouwd uit twee functies: Cultuuraanjager en coördinator fondsen en sponsorwerving. Ontwikkelen nieuwe producten, diensten en doelgroepen Ouderenparticipatie: culturele ouderenparticipatie voor en door senioren. Artiance en de bibliotheek hebben het projectplan Dag en Dauw ontwikkeld voor culturele ochtenden en een 65+ programmateam. Samenwerking amateurs en professionals: op verzoek van de gemeente Alkmaar heeft Artiance met Life 072 samengewerkt, om een concept voor een amateurkunstfestival te ontwikkelen. Sport & cultuur: International Children s Games door Alkmaar Sport, ondernemers en gemeente Alkmaar. Artiance is gevraagd om mede invulling te geven aan de culturele activiteiten voor de jongeren in het Olympisch dorp. Bedrijfsactiviteiten: Alcmaria Events/Uitjes en Eten heeft Artiance workshops opgenomen in haar aanbod personeelsuitjes. 13

15 Artiance bestelbus Een Alkmaarse goede doelenstichting die anoniem wil blijven, heeft een grote gift voor de Artiance bestelbus toegekend. Dit naar aanleiding van een durf te vragen-oproep in de krant en een goed gesprek. Deze stichting heeft geschonken. De aanvullende crowdfundactie NLgeeft van het Oranje Fonds heeft ook een heel klein steentje bijgedragen aan de nieuwe bestelbus. Het concrete resultaat is wel dat er een sinds juni een knalrode tweedehands Artiance bestelbus rondrijdt. Wijzer Werven Artiance voldoet aan de gestelde voorwaarden om mee te mogen doen aan het coachingtraject Wijze Werven, een nieuw onderdeel van de campagne Geef om Cultuur van het ministerie OC&W. Daniëlle Koelemij had in april een kennismakingsgesprek met programmamanager Tanja de Jonge. Op basis daarvan is besloten dat Artiance uit de zestig aanmeldingen is geselecteerd om mee te doen. Wijzer Werven begeleidt onze organisatie bij het onderzoeken van het ondernemerspotentieel door middel van een bedrijfsscan. Onder begeleiding stelt Artiance vervolgens zelf een Plan van Aanpak op voor het aanboren van alternatieve financieringsbronnen. De financieringsmix ten behoeve van de modernisering van de Artiance zaal staat hierbij centraal. Resultaten werving fondsen en sponsors Wat doe jij? Interactieve schoolvoorstellingen: gehonoreerde aanvragen door Taqa Cultuurfonds, VSB Fonds, Dr. Hofsteestichting en Victoriefonds. We Can Young: gehonoreerde aanvragen door SNS Reaalfonds, gemeente Alkmaar en Dr. Hofsteestichting. Theatergroep Andersom Wie op de aarde spuugt : gehonoreerde aanvragen bij SPZ en Hannah Smit fonds. Hamlet: gehonoreerde aanvragen door VSB Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, regeling jij maakt het mee van Fonds voor Cultuurparticipatie. Jong van binnen, waar blijft de tijd?: gehonoreerde aanvraag door Sluyterman van Loo fonds. Repetitie Hamlet 14

16 4. Bedrijfsvoering Financiële administratie In 2014 is opnieuw de structuur binnen de financiële administratie verbeterd. Onderdeel hiervan is dat Bureau CultuurPrimair nu helemaal apart geadministreerd wordt. Door de herinrichting zijn de rapportages wederom sneller op te roepen en is het inzicht in de resultaten vergroot. Hierdoor kan er scherper gestuurd worden op resultaten, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Cursistenadministratie Het jaar was het eerste jaar dat we zijn gaan werken in CursAd (het cursistenadministratiesysteem). Dit jaar is volop gebruikt om dit systeem te optimaliseren voor het gebruik door Artiance. Er zijn koppelingen gecreëerd tussen CursAd en de website en CursAd met AccountView (financiële administratie). Het komende jaar zullen we samen met de makers van CursAd het systeem verder gaan optimaliseren. Hierdoor zal de cursistenadministratie steeds effectiever en efficiënter worden. Administratieve organisatie en interne beheersing Begin 2014 zijn alle administratieve processen binnen Artiance in kaart gebracht door middel van interviews met het betrokken personeel. Vervolgens zijn de risico s en de zwaktes binnen de processen geïdentificeerd en zijn de processen waar nodig aangescherpt. Begin zijn de nieuwe werkwijzen geïmplementeerd. Op de administratie merken we nu al dat de nieuwe processen hun vruchten af beginnen te werpen. Rapportages We zijn in 2014 ook bezig geweest met het verbeteren van de rapportages (zowel intern als extern) van Artiance. 5. Personeel Dienstverbanden Het totaal van de aanstellingen in dienstverband is 19,18 FTE. Hiervan is 16,96 FTE in dienst voor onbepaalde tijd. De overige 2,52 FTE heeft een contract voor bepaalde tijd. De uitstroom in cursusjaar is 6% van het totaal aantal FTE in dienstverband. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over is 2,34%. In was dit 4,60%. Landelijk ligt het percentage in de sector Cultuur op 5%. Artiance doet het wat dit betreft dus beter dan het landelijk gemiddelde. Er is afgelopen cursusjaar sprake geweest van 2 langdurige ziektegevallen en 11 kortlopende ziektegevallen ( : 44 gevallen) met in totaal 245 ziektedagen ( : 476). Afscheid Maaike Deckers Aan het einde van cursusjaar heeft de directrice Maaike Deckers aangegeven per 1 september 2014 Artiance te verlaten en te gaan werken als directrice bij Quintus in Kampen. Op 19 september jl. heeft Artiance op feestelijke wijze van Maaike afscheid genomen na een mooi concert in de Artiance zaal. Arnoud van Aalst zal Maaike opvolgen als directeur. 15

17 6. Organisatie 6.1 Reorganisatie In het bestuursverslag van de jaarrekening 2012 staat dat vanwege de negatieve financiële resultaten van de afgelopen jaren een strategische heroriëntatie op de koers voor Artiance nodig is en dat snelheid is geboden. In september 2012 is gestart met het bedenken en schrijven van het reorganisatieplan, aansluitend op het Visiedocument van Artiance. In dit plan staat beschreven hoe Artiance een toekomstbestendige organisatie wordt. In december 2012 was het plan klaar, in maart 2013 is het plan door de OR goedgekeurd. Het streven voor de uitvoering ervan was: ontwikkeling en invoering in de eerste helft van 2013, een nieuwe werkende structuur vanaf september Het resultaat van de inspanningen zijn duidelijk zichtbaar in de jaarrekening en in de eerste twee kwartaalrapportages van Het financiële resultaat is beter dan op grond van de begroting werd verwacht, maar veel belangrijker, het structurele financiële probleem van Artiance is met de reorganisatie opgelost. Zolang er geen substantiële bezuinigingen vanuit de gemeente Alkmaar komen en er ook geen andere calamiteiten zich voordoen kan Artiance de komende jaren werken aan een stabiele financiële basis, met voldoende algemene reserve als buffer om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. De reorganisatie is in 2014 geëvalueerd en volledig afgerond. De focus kan weer verlegd worden naar de inhoud, waarbij de nieuwe Cultuurnota van de gemeente Alkmaar voor een belangrijk deel leidend zal zijn. 6.2 Raad van Toezicht Samenstelling Op 1 januari 2014 is Artiance overgegaan op het Raad van Toezicht model. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn per 1 januari lid van de Raad van Toezicht geworden. Naam & Functie in RvB/RvT Herman van den Hoogen Voorzitter Kan-Wah Hau Penningmeester/Secretaris (in RvB) Secretaris (in RvT) Jos Boom Algemeen lid Alex de Jager Algemeen lid Brigit Schumacher Algemeen lid Relevantie (voormalige) functie & nevenfuncties Voormalig General Manager Procurement Development/ Groep Procurement Tata Steel Group Directeur EFK Interimmanagement en advies, Lid van de Raad van Toezicht SOVON Voorzitter van het bestuur van Stichting Cool, Bestuurslid van de stichting Het Schermereiland en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur Magentazorg Directeur externe betrekkingen Hogeschool Inholland Alkmaar, Bestuurslid Stichting De Waaier (tot eind 2013), Bestuurslid Stichting Playing for success. Manager bedrijfsvoering Vereniging Amnesty International Nederland en lid Raad van Toezicht stichting SpACe, sportvoorzieningen Amsterdam Centrum 16

18 Aandachtspunten Het afgelopen jaar stond in het teken van vijf zaken; Volgen van de resultaten van de organisatie Hierbij was het verheugend om te mogen vaststellen dat de resultaten vanuit een negatieve situatie bestendig lijken te zijn omgebogen. Hier heeft de organisatie hard voor gewerkt waarvoor vanuit de RvT zeer veel waardering. Want de reorganisatie die afgerond werd in de afgelopen periode trekt een wissel op de mensen. Van RvB naar RvT Het tweede thema betrof het begeleiden van de verandering van RvB naar RvT model, dit als sluitstuk op de ontwikkeling van de gehele organisatie. Afscheid Maaike Deckers Eind mei gaf Maaike Deckers - directeur-bestuurder van Artiance - te kennen per 1 september elders een baan te hebben aanvaard. De RvT is - in samenspraak met de organisatie - in de zomer gestart met de procedure om een nieuwe directeur-bestuurder te werven. Deze procedure is in oktober met het aanstellen van de nieuwe directeur afgerond. Nieuwe Accountant De RvT heeft een nieuwe accountant opdracht gegeven om de jaarlijkse controles uit te voeren. Hieraan is een offerte-proces vooraf gegaan. Legato (muziekschool Graft de Rijp) Een eventueel samengaan met Legato is besproken. Na uitvoering van een Due Diligence onderzoek is daarvan afgezien. Goedgekeurde stukken De RvT heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld. Verder heeft de RvT de begroting 2013, de begroting 2014 en de statutenwijziging goedgekeurd. Bijeenkomsten De Raad van Bestuur is (van augustus t/m december 2013) 3 keer bijeengekomen, waarvan alle keren met aanwezigheid van de directeur. De Raad van Toezicht is (van januari t/m juli 2014) 3 keer bijeengekomen met aanwezigheid van de directeur en 1 maal zonder directeur, voor de jaarlijkse evaluatie. Verder is de Raad van Toezicht 1 maal bijeengekomen met de OR. Code Cultural Governance Bij de vorming van de Raad van Toezicht is de Code Cultural Governance (CCG) als uitgangspunt gehanteerd. Ook bij het overeenkomen van de Arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder zijn de uitgangspunten zoals geformuleerd door de Kunstconnectie als uitgangspunt gehanteerd. Bij de overgang van RvB naar RvT zijn de RvB leden als RvT leden doorgegaan. Het aftreedschema is gehandhaafd. In 2014, 2015 en 2016 zullen drie huidige RvT leden aftreden en vervangen worden. Ook hiervoor laten we ons leiden door de richtlijnen uit de CCG. 17

19 6.3 Ondernemingsraad Vergaderingen Reguliere vergaderingen: 6x met directeur; 1x aanwezigheid OR-leden bij MT overleg. Voorafgaand aan deze vergaderingen is er altijd een intern overleg geweest, gevolgd door een agenda-overleg van de voorzitter OR met de directeur. Naast deze vastgelegde vergadering is de OR ook een aantal keren bij elkaar geweest om speciale onderwerpen voor te bereiden. Onderwerpen Voortgang reorganisatie; Samenwerking muziekschool Legato uit Graft-De Rijp; Personeelsbeleid in het kader van de reorganisatie; Evaluatie instellingsregeling; ARBO, overgang van vangnet naar maatwerkregeling en keuze voor ARBOdienst; Medewerkers Tevredenheidsonderzoek; Functieboek; Inrichting bedrijfsbureau, evaluatie opzet (doorgeschoven naar ); Compartimenteringsregeling; Certificering; Bespreking managementrapportages; Zorg voor ZZP-ers; Sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur. Voor het aanstellen van een nieuwe ARBO dienst is overeenstemming bereikt met de OR. Daarnaast is de OR weer bezig geweest met het organiseren van verkiezingen, maar bij een gebrek aan kandidaten zijn deze niet doorgegaan en blijven Wim Vlaar, Wim Kueter en Ria de Ridder de OR bezetten. De overleggen met directie, bestuur/raad van Toezicht en MT zijn constructief en in goede harmonie verlopen. 18

20 7. Partners Samenwerkingspartners en instellingen waarmee contact wordt onderhouden Gemeente Alkmaar (Subsidiegever), Provincie Noord-Holland (Subsidiegever), Gemeente Heerhugowaard (Cultuur Primair en cultuureducatie met kwaliteit), Gemeente Bergen (Bijdrage Cultuur Primair en uitvoering combinatiefunctie cultuur; cultuureducatie met kwaliteit), Gemeente Graft De Rijp (Bijdrage Cultuur Primair, cultuureducatie met kwaliteit, projecten in de regio), Gemeente Schermer (Bijdrage Cultuur Primair, cultuureducatie met kwaliteit), OCK (Overleg Centra voor de Kunsten Noord-Holland), Kunstconnectie (Brancheorganisatie), Stichting UIT (Overleg culturele instellingen Alkmaar), Wijk- en buurtcentra in Alkmaar, Cultuurcompagnie Noord-Holland (Provinciaal centrum in Noord-Holland), Amateurkunstverenigingen, Stedelijk Orkest Soli Deo Gloria, Trompetterkorps Alkmaar, Vita Nova, Aurora, Alkmaar Brass, Unidos, St. Caecilia, SOVON en VO scholen, Koepels PO (Saks, Ronduit, Tabijn, Blauwe Loper), MBO en HBO (Horizoncollege en InHolland), Kinderopvang (SKOA, Rollebol, Alleskits), AZC, Stichting Orgelfestival Alkmaar, Vrienden van de Grote Kerk, 4 mei comité, Sportbureau Alkmaar, Kern 8, Talens Palet, Van Foreestlezing, Stichting MEE, Pluswerk, Vrijwilligerscentrale Alkmaar, Centrum voor begeleid werken, St Bam (Bewoners Activiteiten Alkmaar), Magentazorg, GGZ, Stichting de Waaier, Netwerk Jeugdtheaterscholen, 8 maart comité, Stichting de Eenhoorn, Henk Smits dansstudio, Dentro Dansstudio, Stichting Unieke Zaken, Hoogheemraadschap Noord-Holland-Noord, Centra voor de Kunsten, Muziekschool Amsterdam-Noord, Muziekschool Amsterdam Zuid- Oost, Pier-K in Hoofddorp, Muziek- en Dansschool Heiloo, Toonbeeld in Castricum, FLuxus in Zaanstad, Stichting Promotie Alkmaar, Stichting TangoART Alkmaar, Tangosalon Alkmaar, Eventury Productions (DJ apparatuur), Theo Groothuizen, Volksuniversiteit, Spanjaard, Tjarda, Taptoe Alkmaar, Vidi-jop Productions en Dijkman, muziekspeciaalzaken. Samenwerking met andere instellingen in Alkmaar Artiance zoekt steeds meer verbinding met andere instellingen in Alkmaar. Daaruit vloeien bijzondere samenwerkingsverbanden en projecten voort: Bibliotheek Kennemerwaard Met de bibliotheek wordt ook op steeds meer inhoudelijke fronten samengewerkt: nieuwe media, taalontwikkeling, participatie van ouderen, exposities. Beide organisatie zijn enthousiast over de groeiende samenwerking. Poppodium Victorie en Theater de Vest Met poppodium Victorie en theater De Vest is het afgelopen jaar nauw samengewerkt in het kader van het nieuwe initiatief: Popup. Een nieuwe manier van popeducatie voor alle popliefhebbers in Alkmaar en de regio. Amateurmuziekverenigingen Een aantal jaren geleden is er structuur gebracht in de samenwerking tussen Artiance en de amateurverenigingen (de hafabraverenigingen en accordeonverenigingen). Er is goed, constructief en regelmatig overleg en er zijn gezamenlijke uitvoeringen met leerlingen van Artiance. Samen Op Het Plein in juni was een samenwerkingsverband tussen ensembles en orkesten van Artiance en hafabra-verenigingen. De opleidingslijn voor de hafabra-verenigingen waarbij Artiance steeds vaker fungeert als opleidingsinstituut voor de amateurmuziekverenigingen loopt goed. 19

Inhoudelijk jaarverslag Artiance, Centrum voor de Kunsten

Inhoudelijk jaarverslag Artiance, Centrum voor de Kunsten Canadaplein 3 1811 KE Alkmaar (072) 540 4335 info@artiance.nl Inhoudelijk jaarverslag Artiance, Centrum voor de Kunsten Beeldend Dans Media & Design Musical Muziek Theater Onderwijs Bureau Cultuur Primair

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Organisatie Wat is Alkmaars Talent? Doel Doelgroep Bereik doelgroep Promotiemateriaal De volgende middelen zijn/worden ontwikkeld:

Organisatie Wat is Alkmaars Talent? Doel Doelgroep Bereik doelgroep Promotiemateriaal De volgende middelen zijn/worden ontwikkeld: 2015/2016 2016 In 2014 heeft het Jeugdcultuurfonds Alkmaar (JCF) het initiatief genomen om voor het eerst Alkmaars Talent te organiseren. Wegens het grote succes, met ruim 200 deelnemende jongeren wil

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 2 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-2 Schoolfoto s Studiedag Eindtoets groep 8 De onderbouw en de kermis Groep 8 en de plusgroep Gevonden

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011 Een verkenning onder en in de gemeente Oosterhout juni 2011 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning, taakgroep

Nadere informatie

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee!

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 1.2. DOELSTELLING... 4 2. ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 2.1. STICHTING ALL FOR ONE... 6 2.2. INITIATIEFNEMERS...

Nadere informatie

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015.

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Visie HAK gelooft in een duurzame gemeenschappelijke artistieke kracht en de kwaliteiten van mensen uit Hoensbroek bij de vorming van gemeenschapszin in

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad,

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad, Agendapunt : 12. Voorstelnummer : 05-034 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Mario Weima Informatie op te vragen bij : Opsteller Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Combinatiefuncties

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

2. Back Office. Momenteel wordt onderzocht of samenwerking in de backoffice

2. Back Office. Momenteel wordt onderzocht of samenwerking in de backoffice Aanhangsel nr 358105 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf?

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf? Schriftelijke vragen rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor het bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

1. Inleiding!) ) ECI%Cultuurfabriek%is%ervan%overtuigd%dat%kunst%en%cultuur%in%al%haar%vormen%receptief%en%actief%voor%

1. Inleiding!) ) ECI%Cultuurfabriek%is%ervan%overtuigd%dat%kunst%en%cultuur%in%al%haar%vormen%receptief%en%actief%voor% Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1. Doelstellingen 4 1.2. Organisatie 6 1.2.1. RaadvanToezicht 9 1.2.2. DirectieenMT 13 1.2.3. Ondernemingsraad 13 2. Activiteiten 15 2.1. Cursus 16 2.2. Cultuurprojecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Pagina 2 van 14 Inhoud Voorwoord pag. 4 Inhoudelijke terugblik pag. 6 Waar is aan gewerkt? pag. 8 Financieel pag.10 Vooruit! pag.12 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Bredeschoolproject Carnaval der dieren

Bredeschoolproject Carnaval der dieren VERSLAG Bredeschoolproject Carnaval der dieren Basisschool De Burghtweijt Basisschool Sint Leonardus Buurtcentrum d Evelaer Muziekschool Heemskerk De Blauwe Deur kunstprojecten Dansstudio De Danstuin Heemskerk,

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst 1 Aan het College van B en W van de Gemeente Staphorst Geachte College, In de afgelopen maanden hebben bestuur en directie van Scala Centrum voor

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008

Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008 Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008 1 Dames en heren, In mijn inleiding wil ik graag bij drie onderwerpen stilstaan. Ik begin bij

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Stroobach, M. (Melanie)

Stroobach, M. (Melanie) Stroobach, M. (Melanie) Van: Muziekschool Waterland - Esther Dam Verzonden: woensdag, 3 juni 2015 12:23 Aan: Griffie Onderwerp: Mail voor raadsleden Bijlagen: Muziekschool

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE

PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE BREDE SCHOOLACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2014/2015 Blok 1 Voorwoord Voor jullie ligt het programma van de Brede schoolactiviteiten, voor schooljaar 2014/2015 De

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Rotterdams Philharmonisch Meets Maas waaraan uw school binnenkort

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Podium van de Stad. Januari & Februari

Nieuwsbrief Podium van de Stad. Januari & Februari Nieuwsbrief Podium van de Stad Januari & Februari Januari 2015 Een nieuw jaar dat rustig van start ging voor het Podium van de Stad. Deze maand stond voornamelijk in het teken van Lunchconcerten. Studenten

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Ontwikkelingen en visie 1.1 Ontwikkelingen rijk, provincie en lokaal 1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Personalia: Opleidingen: November 2015: Commerciële training via fit4lady, met positief resultaat afgesloten.

Personalia: Opleidingen: November 2015: Commerciële training via fit4lady, met positief resultaat afgesloten. Personalia: Naam: M.C.M. Lamm Roepnaam: Marise Geboortedatum: 18-06-1988 Geboorteplaats: Alkmaar Adres: Van Hallstraat 17 1814 SE Alkmaar Telefoonnummer: 06-48009611 Burgerlijke staat: Ongehuwd Opleidingen:

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

PAPERCLIP. Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels

PAPERCLIP. Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels Feestelijke dag in de Efteling Verjaardagszingen JeugdTheaterVestival Herhaalde

Nadere informatie

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 1.inleiding Keunstwurk ontvangt in de beleidsperiode 2013 2016 een budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Binnen deze budgetsubsidie is een geoormerkt bedrag voor

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014 AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014 INHOUD Algemeen Doelstelling en activiteiten / 1 Bestuursleden / 1 Jaarcijfers Balans per 31 december 2014 / 2 Staat van baten en lasten over 2014 / 3 Grondslagen

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie