Stichting Presen t Den Held er. Vestiging Ho lland s Kro on i.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Presen t Den Held er. Vestiging Ho lland s Kro on i.o."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 201 2

2

3 2012 Stichting Presen t Den Held er Vestiging T exel Vestiging Ho lland s Kro on i.o.

4 PRESENT ZIJN KUN JE NIET IN JE EEND(T)JE! STICHTING PRESENT DEN HELDER //////////////////////////////////////////////

5 INHOUD PAGINA 1 VOORAF 2 2 ORGANISATIE 3 3 DOELSTELLING EN REALISATIE SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER 7 5 PRESENT IN DE PRAKTIJK 15 6 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER VOORUITBLIK TOELICHTING GECONSOLIDEERDE PROGNOSE BEGROTING BATEN EN LASTEN 2013 GECONSOLIDEERD (DEN HELDER, TEXEL EN HOLLANDS KROON, GEBASEERD OP 140 PROJECTEN) FINANCIERING DANK 25

6 1 Vooraf Geachte relatie en belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag van Present Den Helder en de onder haar vallende vestigingen Texel en Hollands Kroon. Met dit verslag legt Present verantwoording af aan haar achterban, fannoten en subsidieverstrekkers. Het is onvoorstelbaar wat het effect kan zijn van de inzet van een groep. Ziet u zichzelf al slapen in de woonkamer, omdat de slaapkamer onbruikbaar is? Wij kennen die situaties waarbij het hulpverlenerstraject drie stappen vooruit gaat en twee stappen achteruit; zo n situatie waarbij een stoel in de woonkamer nog de enige plek is waar vertoefd wordt en waar het maar niet wil lukken schoon schip te maken en de hulpontvanger in een negatieve spiraal blijft hangen. Totdat de hulpverlener contact zoekt met Present en een aanvraag doet. Na een projectbezoek komt er een groep die gaat schoonmaken, behangen en de slaapkamer inricht zodat daar geslapen kan worden. Een week later is bij de hulpontvanger de knop om, en kan er een begin gemaakt worden met het grote geheel, de impasse is doorbroken, een situatie die vastgelopen leek, is vlot getrokken een gezinssituatie normaliseert en het geluk krijgt weer een kans. Zomaar een voorbeeld. Het afgelopen jaar zijn vanuit Den Helder 205 projecten gerealiseerd, dat is geen sinecure. Er is heel hard gewerkt om het aanbod van al die vrijwilligers op een zinvolle manier in te zetten. Zowel in Den Helder als op Texel en in Hollands Kroon hebben weer heel veel mensen zich ingezet voor een ander. Er is hard gewerkt vanuit Present Den Helder om de benodigde financiën te genereren, een vrijwel onmogelijke taak in deze tijden van recessie en een terugtredende overheid. Na gedegen veldwerk is daarom besloten een Kringloopwinkel te openen, om zo een structurele financiële basis te creëren onder het werk van Present. In februari van dit jaar is daarvoor stichting Het Boelhuys opgericht, die zich ten doel heeft gesteld een winkel te runnen met vrijwilligers en de opbrengst van de winkel geheel ten goede te laten komen aan stichting Present Den Helder. Voorlopig zijn de zorgen rondom de financiën niet voorbij. We weten dat wij afhankelijk zijn van God en op Hem mogen vertrouwen ook in deze spannende periode. Dat is iets wat wij als operationeel team van Present het afgelopen jaar goed gemerkt hebben, wij doen Present niet alleen. W.J. (Jannemieke ) van Donkelaar - Wietsma Algemeen coördinator / Directeur Stichting Present Den Helder

7 2 Organisatie Present Den Helder is opgericht, vanuit een gezamenlijk initiatief van de kerken in Den Helder, op 17 juli De organisatie is statutair gebonden aan de plaats Den Helder en staat bekend onder de naam stichting Present Den Helder. Op 11 Januari 2011 is de vestiging Texel van start gegaan en een begin gemaakt met de oprichting van vestiging Hollands Kroon. In 2012 hebben beide vestigingen als zodanig gefunctioneerd. Visie Stichting Present wil vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij mensen het normaal vinden om zorg te dragen voor elkaar. Missie Stichting Present Den Helder wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Werkwijze I. Het aanbod van vrijwilligers staat centraal Present start bij het aanbod van de mensen die diensten te bieden hebben. De organisatie werkt met drie verschillende soorten groepen vrijwilligers: Groepen algemeen - Dit zijn bestaande groepen volwassenen die zich aanmelden en die zich in principe één dag beschikbaar stellen. Flex-groepen - Dit zijn groepen met een vaste kern die aangevuld kunnen worden met individuele vrijwilligers waar Present vervolgens een groep van maakt. Jong(eren) groepen - Groepen met deelnemers in de leeftijd tot ca. 25 jaar. Om deze groepen te genereren doet Present een beroep op kerken, bedrijven en/of afdelingen van bedrijven, fracties van politieke partijen, scholen, gezinnen, serviceclubs etc. Present vindt het belangrijk dat kerken Present gaan zien als een instrument voor lokaal diaconaat. De projecten blijken tevens zeer geschikt als teambuilding en kunnen op een prima manier onderdeel uitmaken van een personeelsuitje. II. Inzet regelen via maatschappelijke organisaties Het aanbod van groepen wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties (hulpverleners) of mantelzorgers. Present is zelf geen hulpverlenende instantie en heeft geen aspiraties om dit te worden. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp bij Present aanvragen. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties. Het kader voor een aanvraag is: de hulpontvanger heeft onvoldoende financiën, netwerk en /of gezondheid om de klus zelf voor elkaar te krijgen. Een groep van acht mensen kan in een korte tijd een groot aantal uren beschikbaar stellen, bijvoorbeeld 64 uur (8x8) op een dag. Deze inzet blijkt een stevige impuls te zijn voor hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties met hun cliënten en het biedt een mogelijkheid om mantelzorgers gericht te ondersteunen. Een opgeruimd en geverfd huis is een stuk beter bij te houden dan een verwaarloosd en vuil huis. Op deze manier kunnen hulpverleners en mantelzorgers hun krachten inzetten waar dat écht nodig is. III. Werken met een structurele opzet en een professionele aanpak /////////////////////////////////////////////////////// 3 2 ORGANISATIE

8 Present wil op een structurele manier, incidenteel beschikbare groepen en flex-vrijwilligers inzetten. Wekelijks worden groepen ingezet, elke keer wisselt de samenstelling van de groepen. Voor de organisatie betekent dit dat elke groep opnieuw begeleid moet worden. Present doet dit met professionele kaders, namelijk kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van de groepen. Present vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed toegerust en gemotiveerd aan het werk gaan. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de mensen die geholpen worden. Deze groep is veelal kwetsbaar en door het leven beschadigd. Daarom heeft Present een team van mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van groepswerk en vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening. Met continuïteit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van groepen. Randvoorwaarde is het waarborgen van de netwerken die nodig zijn. Aandacht wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van kerken en andere organisaties voor het aanbod van groepen en voor het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties met het oog op de vraag naar hulp. Een tweede randvoorwaarde om de continuïteit te waarborgen vormen de intentie en het vermogen om te innoveren. IV. Inzet van lokale initiatiefnemers Last but not least is het belangrijk dat de formule lokaal gedragen wordt. Stichting Present is een netwerkbeweging die staat of valt met relaties. Present opereert met deze werkwijze binnen diverse taakvelden van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Het bevorderen van de sociale samenhang in, en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. 4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

9 Bestuur en operationeel team Organogram Bestuur Directeur Groepen Begeleiding Coördinator Flex-groep Vestigingscoördinator Texel en Hollands Kroon Kantoor ondersteuning Website beheer Flex-groep begeleiding Contactper- sonen MO s Lokale fondsenwerving Samenstelling bestuur: Dhr. H. Vos, oud fractievoorzitter Christen Unie (voorzitter) Dhr. P. Niemeijer, predikant GKV Morgenster (secretaris) Dhr. J. de Jong, register accountant (penningmeester) Mevr. I. Krabshuis, beleidsmedewerkster Sarkon (P&O) Vacant Samenstelling operationeel team per 1 maart 2013 Mw. W.J. van Donkelaar-Wietsma (algemeen coördinator/directeur) Mw. A. van Dam van de Sterre (coördinator flex-groepen en groepenbegeleiding) Dhr. H.A. Dubbeldam (vestigingscoördinator Texel, Hollands Kroon en groepenbegeleiding) Dhr. H. Koster (Flex-groepleider) Mw. P. Brienesse (kantoorondersteuning) Mw. M.H. Bosse (ondersteuning OT) Dhr. J. Schneider (website beheer) Dhr. J.P. van Donkelaar (ICT) /////////////////////////////////////////////////////// 5 2 ORGANISATIE

10 3 Doelstelling en realisatie 2012 Doel: Den Helder: projecten Texel: 5 projecten Hollands Kroon: 10 projecten. Reorganisatie en innovatie van de flex-groepen Zoeken naar een begeleider (vrijwilliger) Ballonvaart voor de prijswinnaars Aantal keren in de publiciteit Nieuwe Partners werven. Fondsen werven Realisatie: 189 projecten 7 projecten 9 projecten Er is geen nieuwe begeleider gevonden. Door het slechte weer kon de ballonvaart herhaalde keren niet doorgaan en ook een daarvoor in de plaats geregelde zweefvlucht kon door een Maritieme luchtshow uiteindelijk ook niet doorgaan. In 2013 wordt hen alsnog de kans geboden mee te vliegen. Diverse keren heeft Present in de krant gestaan of op een internetkrant. Dit is niet gelukt, twee partners hebben af moeten haken i.v.m. de crisis. Op 23 september is een Boeldag georganiseerd. Er zijn veel fondsen benaderd. Er is een gesprek geweest met een professionele fondsenwerver vanuit Grote Oost, te Hoorn, zonder resultaat. Er is begonnen met de realisatie van een kringloopwinkel. We hopen zo minder afhankelijk te worden van fondsen. 6 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

11 4 Succesfactoren van Stichting Present Den Helder Inzet van groepen Den Helder Ministerie van Defensie LMV 7 Jeugdgroep GKV/CGK Fractie CDA Groep 8 Prof.dr. Greijdanusschool (nu Lichtlijn) Kopwerk scholen Christelijke Gereformeerde Kerk Groep Alphacursus Christelijk Mannenkoor Den Helder New Song Fractie ChristenUnie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Protestantse wijkgemeente Bethelkerk Ergotherapeuten Leerlingen ROC techniek Maatschappelijke stagiairs (MaS) Flex-groepen samengesteld uit het aanbod van individuen uit kerk en maatschappij. Groep Texel IVN/Texelfonds Groei projecten Den Helder vanaf 2006 (excl. Texel en Hollands Kroon) /////////////////////////////////////////////////////// 7 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

12 Overzicht samenwerkende organisaties: 2012 GGZ De Waaier (SDG Reigersdael) s Heeren Loo Sociale Dienst Omring thuiszorg Brijderstichting Sociaal wijkmeester woningstichting Opbouwwerk de Wering Stichting Parlan Jeugdgezondheidszorg Kopwerkscholen Den Helder/Julianadorp Gemeente Den Helder Wonen Plus Voedselbank Den Helder Leger des Heils/Tien voor Toekomst/Grijs genoegen/ Bij Vrijwilligerscentrale Boschhardt Praktijk voor uw Welzijn Woningbouwcorporatie Woontij Verpleeghuis Den Koogh Woningstichting Stichting Vrijwaard (Ten Anker, Pr. Margriet) Stichting Kopwerk Vluchtelingenwerk Den Helder Zorggroep Tellus Veiligheidshuis Algemeen Maatschappelijke Werk de Wering Blijf van mijn Lijf/Femgard Opvoedpoli Zorgbedrijf Noord-Holland Geriant Omring thuiszorg DNO Doen MAVO aan Zee Woningbouwvereniging Anna Paulowna Geref. basisschool De Lichtlijn Bewindvoerder MEE Noord-West St. Pharos Steunpunt mantelzorgondersteuning Woningbouwcorporatie Woontij s Heeren Loo team TAO Voedselbank Texel SDG Reigersdael Vluchtelingenwerk Texel ActieZorg EveanThuiszorg Terwille Budgetzorg OGGZ W. Haaksma, psychotherapeut Kerk en vluchteling 8 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

13 Projecten in categorieën uitgewerkt Totaal aantal projecten (incl. Texel en Hollands Kroon) Tuin Klus (b.v. schoonmaken, verhuizen, opruimen, verven en behangen.) Sociaal (gericht op ontmoeting) Het aantal hulpontvangers bij klus en tuin projecten Gemiddelde leeftijd van de hoofdbewoner bij klus en tuinprojecten Echtparen een oudergezinnen Alleenstaanden Klus en tuinprojecten in huur- en koopwoningen Werkzaamheden verricht in woningen Woningstichting Werkzaamheden verricht in woningen Woontij Andere verhuurders Werkzaamheden verricht in koopwoningen Werkzaamheden verricht in woonzorgcentra Specificatie projecten 2012 Groepen Algemeen Flex Deelnemers Uren inzet Den Helder Texel Hollands Kroon Totaal /////////////////////////////////////////////////////// 9 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

14 Vrijwilligers ondersteuning Kantoor Opslag Overig Uren per week Totaal aantal uren gedurende 45 weken in Totaal aantal projecten en ondersteuning uur Vestigingscoördinator Herman Dubbeldam over de ontwikkelingen op Texel en in Hollands Kroon Texel 4 februari 2012 vond de officiële start plaats van vestiging Texel tijdens een interkerkelijke Sing In in de kerk aan de Julianastraat in Den Burg. De Praise band en de ca. 80 aanwezigen maakten deze start tot een bijzondere avond. In het afgelopen kalenderjaar konden we zo vanuit vestiging Texel een zevental projecten uitvoeren. 3 projecten met eilanders, een project met inzet vanuit het netwerk van de hulpontvanger en de overige projecten met hulp van flex vrijwilligers van Texel en Den Helder. De groepen konden een moeder met twee kinderen helpen rondom de verhuizing. Bij dit project werd eerst in het nieuwe huis geschilderd en laminaat gelegd waarna de spullen konden worden verhuisd, het afval afgevoerd en het oude huis oplever klaar gemaakt. Zowaar geen kleinigheid! Met een groep vrijwilligers van de IVN 1 en enkele bestuurders van het Texelfonds werd een sociaal project gedaan. Samen met de bewoners van de Hollewal werd het het Alloopad gelopen. Voor vele bewoners was dit een lang gekoesterde wens. De deelnemers genoten tijdens de wandeling van de prachtige natuur en de wilde bramen. Via de vlindertuin van het Maartenshuis streek de groep neer op het terras en werd er met elkaar koffie gedronken en een heerlijk stuk zelf gebakken cake van het Maartenhuis verorberd. Een uitje om nooit te vergeten. Zomaar twee voorbeelden van waardevolle projecten waar mensen geholpen zijn door de inzet van een groep. Texel kan de inzet van veel meer groepen gebruiken, denk eens aan een bijbelstudievereniging, fietsclub of afdeling van het werk of eetgroep.geweldig als je er kunt zijn voor mensen die helaas over onvoldoende eigen kracht beschikken om zelf zaken op te pakken. Een hartelijk dank gaat uit naar het R.C. Maaqdenhuis/stichting Brentano, SKaN fonds, OranjeFonds, TexelFonds, het gemeenschapsfonds Samen één Texel en de TESO, die vestiging Texel in 2012 mede mogelijk hebben gemaakt. 1 Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 10 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

15 Hollands Kroon Vanuit de regionaal georganiseerde maatschappelijke organisaties hebben we de afgelopen jaren regelmatig de vraag gekregen of we ook in de gemeente Hollands Kroon projecten kunnen uitvoerden. Den Helder heeft in overleg met Present Nederland, besloten om vestiging Hollands Kroon i.o. te starten. De status ' in oprichting' zal blijven zolang het aan financiële middelen ontbreekt om tot een volwaardige vestiging Hollands Kroon te komen. Inmiddels is het ons wel duidelijk geworden dat vestiging Present Hollands Kroon een toegevoegde waarde heeft. In 2012 mochten we 9 projecten in Hollands Kroon begeleiden. We hielpen bijvoorbeeld een moeder met kinderen haar woonkamer, keuken, slaapkamers en hal op te knappen. We konden een voortuin weer toegankelijk maken en voorzien van een nieuw hek. Zomaar een paar projecten die voor de geholpen mensen veel betekenen. Want ga maar na, als velen aanstoot nemen aan je tuin, maar je zelf niet bij machte bent dit op te pakken en het netwerk wat er vroeger om je heen was, weggevallen is, wat dan! Het komende jaar zullen we er alles aandoen om de vestiging Hollands Kroon i.o. verder uit te bouwen tot een volwaardige vestiging. Daar hebben we u als lezer van dit jaarverslag hard bij nodig. Als het in uw vermogen ligt ons werk op wat voor manier te ondersteunen, meld u dan aan. Dit kan als groep, individu (Present maakt dan een groep), Fannoot (donateur of partner). We kijken naar u uit! Present op manifestaties en markten Ook in 2012 heeft Present zich gepresenteerd aan de Helders bevolking tijdens markten, op wijkmanifestaties, en andere gelegenheden. Om zo het werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Naast deze markten worden er regelmatig presentaties gehouden voor allerlei groeperingen. Fondsenwerving Veel tijd is gaan zitten in het werven van fondsen, iets wat niet meevalt in deze economisch moeilijke tijd. Een voortijdig einde ligt op de loer, daarom blijven wij op zoek naar structurele partners en zijn wij bijzonder blij met plaatselijke initiatieven waar Present het goede doel mag zijn tijdens een manifestatie. Ieder jaar proberen wij een grotere activiteit te organiseren, gericht op het werven van extra inkomsten. In 2012 was dat de Boeldag. Boeldag Op 23 september heeft Present een Boeldag georganiseerd vanuit de toenmalige opslag, een groot succes. Met hulp van vele vrijwilligers van o.a. het Helders mannenkoor en sponsoren is er gedurende een aantal uren van alles verkocht. Dit is de opstap geweest naar de in het voorjaar te openen kringloopwinkel aan de Spoorstraaat 71. Op 7 februari 2013 is stichting Het Boelhuys opgericht. Vanuit deze stichting /////////////////////////////////////////////////////// 11 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

16 zal de winkel worden gerund. De opslag is inmiddels verhuisd naar een ander gedeelte van het pand van Woningstichting aan de drs F. Bijlweg. Wij zijn al die vrijwilligers enorm veel dank verschuldigd die voor de zoveelste keer geholpen hebben een enorme verhuizing te realiseren. NL Doet! Net als de afgelopen jaren heeft Present zich ook dit jaar weer opengesteld voor groepen tijdens NL Doet! Het CDA en de ChristenUnie hebben zich ingezet voor bewoners van verzorgingshuis de Lichtboei. Pakkettenactie Zomerse Bijtjes Leerlingen van 7 kopwerkscholen, te weten, Schoter Duijn, Eben Haëzer, Julianaschool, Verrekijker-Den Helder, Verrekijker- Juliandorp, De Rank en de Fontijn, hebben ook in 2012 een pakkettenactie gehouden. In zelf versierde dozen of mooie tassen zijn eten en zomerartikelen verzameld en dat maakte dat de kinderen heel gericht een pakket konden samenstellen. Wat hebben deze kinderen veel andere kinderen en hun ouders blij gemaakt! Met elkaar hebben de leerlingen van de hoogste klassen 260 pakketten gemaakt. Rondom deze actie zijn op de scholen allerlei activiteiten geweest om geld in te zamelen voor de producten. Flex-groepcoördinator Anjo van Dam vertelt over stages en flex-vrijwilligers Maatschappelijke stages In 2012 hebben elf jongeren een maatschappelijke stage gelopen. De leeftijd van deze jongeren was tussen 14 en 16 jaar. Vier jongens hebben meegedaan met een project, georganiseerd door studenten Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Stichting Present heeft gezorgd voor het contact met de stagiaires en kinderen van De Meerpaal. Na de kennismaking, hebben de ergotherapeuten de jongens een korte presentatie gegeven over wat een handicap is en wat ergotherapeuten kunnen betekenen voor mensen met een handicap. Om de jongens een duidelijk beeld te geven hoe het is om een handicap te hebben, hebben zij een aantal spelletjes georganiseerd, waarbij de jongens telkens een andere handicap kregen opgelegd. Uit de evaluatie van de docenten van De Meerpaal en de jongeren van Mavo aan Zee en de ergotherapeuten werd duidelijk dat de dag zeer geslaagd was. Het beeld van de jongeren, dat kinderen met een beperking, vies en saai waren, was veranderd. Ze vonden het zelfs erg leuk en gezellig om samen te 12 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

17 spelen en ontdekten dat deze kinderen veel mogelijkheden hebben. Andere jongens hebben meegeholpen met diverse andere projecten. Zo hebben een aantal jongeren een tuin opgeknapt en hebben zij geholpen met het leegruimen van een huis dat tot aan de nok toe vol verzameld was. Dit was voor de jongeren een indrukwekkende ervaring. De samenwerking met de stagebegeleidster van Mavo aan Zee verloopt erg prettig. Voor Present is het belangrijk dat goede terugkoppeling plaatsvindt. De jongeren maken situaties mee die van hen flexibiliteit en inzet vraagt. De stagebegeleidster kan goed inschatten of deze jongeren hieraan voldoen en is een belangrijke schakel tussen Present en de maatschappelijke stagiaires van Mavo aan Zee. De contacten zullen de komende periode met genoegen gecontinueerd worden. een leerling verteld: het logo van stichting present bestaat uit een brug tussen mensen die anderen kunnen helpen en mensen die hulp nodig hebben...ik heb me aangemeld omdat ik een stageplek zocht en dit leek mij een nuttig project. Ik heb geholpen met verhuizen van een mevrouw die heel veel spullen had verzameld en dit niet allemaal alleen kon verhuizen. het was nog erger als op tv, het was erg zwaar...ik heb veel geleerd van deze stage en ik ben wel een beetje geschrokken dat mensen zo kunnen leven. alles was goed verzorgd en geregeld. we kregen allemaal drinken en koek. de mensen van stichting present waren ook erg vriendelijk. Taalstagiaires In november 2012 kregen we het verzoek van Agens Den Helder om taalstagiaires een stageplek te kunnen bieden. Agens is een landelijk werkende organisatie op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Agens biedt programma s aan op het gebied van inburgering. Stichting Present Den Helder heeft toegezegd 10 taalstagiaires een stageplek te bieden. De eerste twee stagiaires hebben al deelgenomen aan een project, samen met een flex-groep. Ook voor deze stagiaires moet maatwerk geleverd worden. Dit betekent dat er per persoon naar een passen project gezocht moet worden. In 2012 hebben de taalstagiaires geholpen een huis op te knappen voor een verhuizing. Het unieke concept van de Flex-groepen Nadat de woning van een jonge moeder was omgetoverd schreef de betrokken hulpverlener over de flexgroep: het is een geoliede machine waar ik met verbazing naar heb gekeken. Wat ze voor elkaar krijgen in één dag! En dat met veel enthousiasme en plezier! Net als vorig jaar besteedt Stichting Present Den Helder veel tijd aan de begeleiding van allerlei flex-groepen. Naast algemene groepen en jongerengroepen, werken we met zogenaamde flex-groepen. Groepen die we samenstellen vanuit het aanbod van individuen die geen groep hebben, zich vaker in willen zetten en meer tijd beschikbaar hebben dan deelnemers vanuit algemene groepen. Present werkt vanuit het aanbod van de vrijwilliger en vormt met dat aanbod passende groepen voor passende projecten. Te denken valt aan: studenten en stagiairs, vutters, arbeidsongeschikten, werklozen in re-integratietrajecten, personen met niet aangeboren hersenletsel, deelnemers aan een WAO arbeidsparticipatie traject, scholieren tijdens een overbruggingsjaar/periode, bijstandsmoeders, huisvrouwen, asielzoekers, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met een LVG problematiek. Allemaal mensen die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor degene die hulp nodig heeft. We sluiten niemand uit, maar zoeken naar mogelijkheden waardoor ieder met zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen tot zijn recht komt. Ieder individu tijd, aandacht en de juiste informatie geven, kost tijd en energie. Present is trots op deze innovatieve manier van vrijwilligerswerk en wordt regelmatig als voorbeeld aangehaald in het land. Present hoopt van harte dat dit concept ook financiële ondersteuning mag krijgen. In 2012 is de flex-groep sterk uitgebreid. Het aantal vaste flexers is in 2012 opgelopen tot 25. Door de grote inzetbaarheid van deze groepen is het mogelijk om /////////////////////////////////////////////////////// 13 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

18 voorbereidende projecten te doen voor de algemene groepen. Ook projecten die nog niet geheel zijn afgerond, worden door deze flex-groepen voltooid. Hierbij kan gedacht worden aan de laatste kamer opknappen in een huis, waar de algemene groep is bezig geweest. Afgesproken wordt dan dat de flex-groep dit project verder gaat afronden. De flexgroep heeft zich meerdere keren per week ingezet voor de meest uiteenlopende projecten: van het opruimen van ernstig vervuilde huishoudens, het verhuizen van een alleenstaande moeder, tot het omtoveren van een verwaarloosde tuin. Een aantal van onze flexers hebben specifieke vaardigheden ontwikkeld voor hulp bij problematische verzamelaars (hoarding). Er was een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties. In de situaties waarbij aansluitend aan het Presentproject passende thuishulp werd ingezet, kon terugval voorkomen worden. De verzuchting Er is een last van mijn schouders, ik kan weer verder hebben we regelmatig gehoord en motiveert de flexers om zich voor deze niet eenvoudige hulpvraag in te zetten. 14 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

19 5 Present in de praktijk Verven, behangen, vloeren leggen Boom snoeien Tuinen opknappen Vervuilde woningen schoonmaken Helpen rondom een verhuizing /////////////////////////////////////////////////////// 15 5 PRESENT IN DE PRAKTIJK

20 Present gezien vanuit de hulpverlening Hans zegt: Dankjewel! Hans is een man van 49 jaar oud en heeft last van een aantal lichamelijke en psychische klachten. Ik, Jessica, ben zijn begeleider voor het wonen. Hans woonde bij een huisjesmelker en we hadden eindelijk voor elkaar gekregen dat hij een woning van Woningstichting kon betrekken. Hier werd Hans heel zenuwachtig van omdat hij geen idee had hoe hij de verhuizing voor elkaar moest krijgen. Ik heb daarom besloten om de hulp van Stichting Present in te roepen. Ik ben ontzettend onder de indruk van de werkwijze en de vrijwilligers van Stichting Present. Na een kennismakingsgesprek konden we op korte termijn beginnen met de verhuizing. Op de dag zelf was Hans ontzettend nerveus. Hij kon mede daardoor niet helpen met het schilderen en verhuizen en heeft in plaats daarvan de koffie en thee dienst op zich genomen. De vrijwilligers kwamen binnen en het was alsof er een wervelwind voorbij kwam. Toen het stof weer neergedaald was zo n vier uur later, had Hans een nieuw thuis! De hele woning geschilderd, ongeveer de helft van zijn spullen vervangen en alles ingericht. Hans kon alleen nog maar staren. De vrijwilligers hebben zich vervolgens nog ingezet in zijn oude woning. Die moest schoon en wit worden opgeleverd en dat was een grotere klus dan je zou denken. Er was vermoedelijk nog nooit schoongemaakt in die woning. En weer heb ik mij verbaasd over de toewijding van de vrijwilligers. Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid gehad om voor Hans zijn borg van die woning terug te vragen. Hans is een kunstenaar op allerlei vlakken en hij is een ware meester in de gedichten. Het leek ons ook een zeer passend bedankje om de vrijwilligers een bundel van zijn gedichten aan te bieden. De vrijwilligers waren hier ook heel blij mee. Na een paar dagen ben ik bij Hans langs geweest. Ik zag aan zijn gezicht al dat er een grote verandering had plaats gevonden. Ik vroeg hem hoe hij zich voelde en hij zei: Ik ben ZIELSGELUKKIG! Dit is mogelijk geweest dankzij Stichting Present en de vrijwilligers. Ik bedank daarvoor de vrijwilligers en Stichting Present, voor de inzet, de spullen en de enorm leuke dag! 16 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

21 6 Jaarrekening 2012 Inleiding op de jaarrekening De jaarrekening 2012 is opgesteld conform de richtlijn 650, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaglegging. Present Den Helder heeft ook het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om op een zorgvuldige en effectieve manier met het aan haar toevertrouwde geld om te gaan. We hebben geen onnodige kosten gemaakt, diverse medewerkers hebben geen reiskosten declaraties ingediend en vrijwel alle vaste vrijwilligers hebben geen aanspraak gemaakt op een vrijwilligers- of onkosten vergoeding. Daarnaast heeft het operationele team veel meer uren gewerkt dan er uitbetaald zijn. Elk project heeft een spin-off die vaak nog lange tijd door werkt. De indirecte winst is niet in getallen uit te drukken en moet vooral gezocht worden in winst voor de maatschappelijke organisaties en de hulpontvangers. Een opgeruimde woning is fijner om in te leven én te werken. Een schone en nette omgeving geeft rust in het hoofd en daardoor nieuwe mogelijkheden om met andere dingen bezig te zijn, zoals (vrijwilligers) werk, dagbesteding, therapie etc. Een nette voortuin, voorkomt onveilige gevoelens en geeft de wijk een betere uitstraling. En wat dacht u van het onschatbare gevoel van voldoening een ander écht geholpen te hebben en werk gedaan te hebbend dat er toe doet.?! In onderstaand schema heeft Present dit inzichtelijk gemaakt volgend de zogenaamde vervangingsmethode: de loonkosten die betaald zouden moeten worden als een medewerker hetzelfde werk zou doen. KOSTEN Den Helder (incl. Texel en buitengebieden) , ,-* Per project 639,- 723,- BATEN Uren aan vrijwillige inzet uur uur á 28,-/uur , ,- Gemaakte kosten , ,-- Fictieve economische waarde , ,- In 2012 is de Stichting Present Den Helder van start gegaan met haar activiteiten op Texel en in de (nieuwe) gemeente Hollands Kroon, naast haar activiteiten in de gemeente Den Helder. De vergelijkende cijfers over het jaar 2011 kunnen daardoor afwijken met de cijfers over het jaar Omwille van de leesbaarheid hebben we ons in dit jaarverslag beperkt tot de weergave van de geconsolideerde balans per 31 december De volledige jaarrekening is te lezen op onze website en is verkrijgbaar bij ons secretariaat. /////////////////////////////////////////////////////// 17 6 JAARREKENING 2012

22 7 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA Reserves en fondsen Vervoermiddelen VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Nog te ontvangen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Liquide middelen Loonheffing Pensioenpremies Nog te betalen bedragen Totalen Totalen ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

23 8 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012 Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 BATEN Som der Baten LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Afschrijvingen Vervoermiddel Algemene kosten Materiaal kosten t.b.v. uitgevoerde projecten Som der operationele lasten Bijzondere lasten: Lustrum (in 2012 nagekomen lasten) Toevoeging continuïteitsreserve Per saldo last /////////////////////////////////////////////////////// 19 8 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

24 9 Vooruitblik 2013 Present moet de tering naar de nering zetten, bij achterblijvende financiële ondersteuning zullen er daardoor minder projecten gerealiseerd kunnen worden. Voor 2013 gaat Present nog uit van 140 groepen. De huidige financiële omstandigheden en het ontbreken van voldoende vrijwillige begeleiding maakt dat dit het aantal is waar we naar streven, maar minder projecten sluiten we niet uit. Om voldoende inkomsten te genereren wordt door stichting Het Boelhuys gestart met een kringloopwinkel aan de Spoorstraat 71 te Den Helder. Ook andere vormen van fondsenwerving zullen ingezet worden om de begroting rond te krijgen. Present is daarvoor bijvoorbeeld Non Stop Present! aan het voorbereiden. 24 uur Present in Den Helder, op Texel en Hollands Kroon. Deze sponsoractie staat voor14 en 15 juni op de agenda. Ook de aanwezigheid tijdens diverse manifestaties moet de ondersteuning van Present verder verankeren. De logistiek en reorganisatie van Present zal de nodige tijd vergen om zes verschillende locaties (t.w. opslag, inname en techniekafdeling, de winkel, het kantoor de garage en een reserve opslag) goed op elkaar af te kunnen laten stemmen. Onze droom is dan ook om op enig moment te beschikken over een locatie waar al deze onderdelen bij elkaar gebracht kunnen worden. Voorlopig zijn we heel dankbaar dat we gebruik mogen maken van de verschillende locaties, dat geeft ons de mogelijkheden veel voor onze stad te kunnen betekenen. Er staan de nodige grote projecten op het programma, zoals een door de Kings gesponsord vaarproject met heel veel inwoners van Den Helder, op donderdag 20 juni tijdens Sail Present start met een projectenkalender waarop groepen zich in kunnen schrijven om op bepaalde data of weken projecten te doen. Zo is er voor zowel de groep als Present duidelijkheid over wanneer men een project wil doen en kan er in de jaarplanning rekening gehouden worden met bezetting en verdeling door het jaar heen. 20 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

25 10 Toelichting geconsolideerde prognose 2013 Er zijn 3 vestigingen die direct onder de Stichting Present Den Helder vallen: - Den Helder - Texel - Hollands Kroon i.o. Per vestiging is een begroting opgesteld; voor de Stichting Present Den Helder is een geconsolideerde prognose opgesteld, waarin de baten en lasten voor alle drie de vestigingen samenkomen. Voor 2012 wordt uitgegaan van ca.140 projecten, gesplitst als volgt: Den Helder: 125 Texel: 7 Hollands Kroon: 8 Totaal: 140 Vanuit de vestiging Den Helder worden diverse kosten (met de nadruk op personeelskosten) doorbelast aan de 2 andere vestigingen. Het geconsolideerde begrote tekort bedraagt ruim ,- Het begrote financieringstekort bedraagt ruim ,- Er lopen nog aanvragen bij een aantal fondsen. Het is een blijvende zorg om, elk jaar opnieuw, fondsen te werven. Mocht het dit jaar niet lukken om de financiering rond te krijgen, dan zal er gesneden worden in de personeelskosten, wat dan weer tot gevolg heeft, dat er minder projecten kunnen worden uitgevoerd. We kunnen in deze situatie allen maar onze hoop vestigen op Hem die hulp gaf en geeft en wij leggen onze zorgen dan ook in Zijn handen. Den Helder, De heer J. de Jong, penningmeester /////////////////////////////////////////////////////// TOELICHTING GECONSOLIDEERDE PROGNOSE 2013

26 11 Begroting baten en lasten 2013 geconsolideerd (Den Helder, Texel en Hollands Kroon, gebaseerd op 140 projecten) BATEN Subsidies Convenant wijkbeheer gedeelte Woningstichting PM Convenant wijkbeheer gedeelte Gemeente Den Helder PM Gemeente Den Helder reguliere subsidie Gemeente Texel PM Gemeente Hollands Kroon PM Woontij, subsidie ingetrokken wegens overheidsmaatregelen - Pius Stichting PM Texelfonds PM Oranjefonds ( m.b.t. Texel) Partner bijdragen Giften en donaties schatting Baten Rente 500 Totaal Baten LASTEN Personeelskosten Bruto salaris (1,7 fte) Sociale lasten Pensioenpremie Verzuimverzekering Overige personeelskosten 500 Vrijwilligersbeloning Huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk 250 Porti en telefoon en communicatiekosten Overige kantoorkosten ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

27 Vervoerskosten Brandstof Belasting Onderhoud Verzekering Overige Bestuurskosten - Afschrijvingen Overige kosten Afdracht Stichting Present Nederland Drukwerk Administratiekosten Vervanging klein gereedschap Verzekeringen 750 Materiaalkosten projecten Reiskosten 300 Onvoorzien Totaal lasten Investeringen: Computers (vervanging) Klusbus Texel Tekort /////////////////////////////////////////////////////// BEGROTING BATEN EN LASTEN 2013 GECONSOLIDEERD (DEN HELDER, TEXEL EN HOLLANDS KROON, GEBASEERD OP 140 PROJECTEN)

28 12 Financiering 2013 Financiering Begroot tekort Stand bankrekeningen Af: in begroting opgenomen partner bijdrage Rabobank, maar reeds ontvangen Af: afschrijvingen (geen uitgaven) Liquiditeit tekort ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

29 13 Dank Wij danken alle partners, fondsen, bedrijven, giftengevers, fannoten en donateurs voor hun financiële en/of materiële bijdrage. Zonder steun kunnen wij het werk niet doen. /////////////////////////////////////////////////////// DANK

30 26 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012

0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013

0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle Burg. Vos de Waelstraat 2 Postbus 40203 8004 DE Zwolle 038 460 85 70 info@stichtingpresent-zwolle.nl www.stichtingpresent.nl/zwolle IBAN NL21INGB0009559574 KVK 05072589 Jaarverslag

Nadere informatie

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 stichting apeldoorn Jaarverslag 2013 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN EN ORGANISEREN.

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012 0 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 2 Financiële Positie 3 Jaarverslag Bestuur over 2012 1. Welkom bij de Regenboogboom 2012 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Stichting De Ster 2014-2015

Stichting De Ster 2014-2015 Stichting De Ster Stichting De Ster 2014-2015 Sterkamp mei 2014 Een terugblik en een blik vooruit. Inhoud Een droom die je samen droomt..is realiteit... 2 Introductie Marieke van den Berg... 4 Het waarom,

Nadere informatie

///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 ///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ Inhoud 1 VOORWOORD 3 2 ORGANISATIE 4 2.1 INLEIDING 4 2.2 MISSIE 4 2.3 VISIE 4

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie