Loonheffingen nieuw in Marjon van Ginhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loonheffingen nieuw in 2014. Marjon van Ginhoven vanginhoven.marjon@kpmg.nl"

Transcriptie

1 Loonheffingen nieuw in 2014 Marjon van Ginhoven

2 Agenda Pensioenen en RVU s Vervallen stamrechtvrijstelling Crisisheffing Afdrachtvermindering onderwijs vervangen door subsidieregeling praktijkleren Premiekorting jongeren Inlenersaansprakelijkheid Gedifferentieerde premie Whk (en eigenrisicodragerschap WGA en ZW) Werkkostenregeling per 2015 VAR-webmodule een jaar uitgesteld 2

3 Pensioenen en RVU s

4 Pensioenen wijzigingen per 1 januari 2014 Pensioen-richt-leeftijd verandert naar 67 jaar De staffels voor opbouw zijn verlaagd per 2014 Forfaitaire kostenopslag en de werkelijke kostenopslagen 4

5 Pensioenen adviespunten aan werkgevers Nalopen van arbeidsovereenkomst en pensioenovereenkomst: o Ingangsdatum (gelijk aan AOW-datum?) o Pensioenregeling in stand laten? o Deels nettopensioen? o Pensioenregeling versoberen tot binnen de nieuwe wettelijke kaders? o Pensioenregeling integraal herzien? o Veranderen van opbouwsysteem (bijv. premieovereenkomst)? o Veranderen van pensioenuitvoerder? Compensatie in arbeidsbeloning? Werknemers moeten langer doorwerken. Wil je als organisatie anticiperen op oudere werknemers? o o Seniorenverlofregeling Verlofsparen 5

6 Pensioenenakkoord (brief 18 december 2013) 1. Premiewaarborgen en toezicht door DNB 2. Opbouw- en premiepercentages (1,875%) 3. Versterking positie ZZP-ers (beschermd vermogen, ao) 4. Starten brede dialoog toekomst pensioenstelsel 5. Verkennen mogelijkheid tot inzet werknemersdeel pensioenpremie voor aflossing eigen woning 6

7 Nieuw besluit over sociaal plan en RVU s Een Regeling voor Vervoegd Uittreden (RVU) leidt tot een eindheffing van 52% Wanneer loop je dat risico bij een reorganisatie? 1. Een reorganisatie waarbij voornamelijk oudere werknemers stoppen met werken 2. Ogv handreiking CAP ook bij een sociaal plan met plaatsmakersregeling of vrijwillige fase. Hoofdregel dan altijd een RVU tenzij: o o 55 jaarstoets 70%-toets o Besluit van 18 december 2013: na afloop reorganisatie blijkt dat afwijking afspiegelingsbeginsel maximaal 10% bedraagt, en alle ontslagen ogv sociaal plan en vrijwillig vertrek vond plaats binnen 36 maanden, en werkgever maakt vooraf een schriftelijke inschatting, en achteraf een verantwoording die hij bij de loonadministratie bewaart 7

8 Vervallen stamrechtvrijstelling

9 Stamrechtvrijstelling Niet meer mogelijk om gouden handdruk gespreid te genieten via: o verzekerde lijfrente o stamrechtspaarrekening o stamrechtbeleggingsrecht o stamrecht-bv Voor al bestaande stamrechten vervalt per 1 januari 2014 de eis dat ze in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd ( ontklemming ) Bij opname ineens in 2014 wordt de uitkering slechts voor 80% in de heffing betrokken, mits de werkgever voor 15 november 2013 het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt (toezegging Fiscale Verzamelwet 2014 ook bij deelopname). Overgangsrecht: stamrecht onder bepaalde voorwaarden mogelijk tot en met 30 juni

10 Stamrechtvrijstelling (voorbeeld 1) o Werknemer ontslagen per 1 september 2013 o Ontslagvergoeding is door werkgever op 14 november 2013 overgemaakt naar de stamrecht BV waar het op 16 november 2013 is bijgeschreven Werknemer wil in mei 2014 de ontslagvergoeding die in zijn stamrecht BV is gestort in zijn geheel opnemen en gebruik maken van de 80%-regeling. Kan dat? A. Nee, het bedrag is te laat door de stamrecht BV ontvangen B. Ja, geen enkel probleem. Belast is en is onbelast C. Ja, mits de werkgever destijds een stamrecht heeft toegezegd en er een stamrechtovereenkomst is afgesloten met de stamrecht BV, dan is 80% van de waarde van het stamrecht ( rendement) in mei 2014 belast, en 20% hiervan onbelast 10

11 Stamrechtvrijstelling (voorbeeld 2) o Werknemer ontslagen per 1 september 2013 o o o Werkgever heeft hem een stamrecht toegezegd en de koopsom hiervoor van is door werkgever op 14 november 2013 overgemaakt naar de stamrecht BV waar het op 16 november 2013 is bijgeschreven Werknemer heeft stamrechtovereenkomst afgesloten met de stamrecht BV Werknemer gebruikt het geld om te investeren in zijn eigen bedrijf en binnen een half jaar heeft hij gemaakt aan kosten en besluit hij ermee te stoppen Werknemer wil in mei 2014 de die hij nog in zijn stamrecht BV heeft, in zijn geheel opnemen en gebruik maken van de 80%-regeling. Kan dat? A. Ja, maar hij houdt weinig over: 80% van de waarde van het stamrecht is belast, dat is dus 80% van rendement. De verschuldigde belasting hierover is al snel zo n Hij houdt dan netto over en een vordering op de BV van B. Ja, geen enkel probleem. 80% van de uitkering is belast ( ) en 20% ( ) is onbelast (wachten tot de Fiscale Verzamelwet 2014 is aangenomen) 11

12 Crisisheffing

13 Crisisheffing Werkgeversheffing hoge lonen ( crisisheffing ) Werkgevers moesten in 2013 eenmalig een crisisheffing betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een werknemer hadden betaald voor zover dit meer dan bedroeg Wordt in 2014 eenmalig verlengd Grondslag voor crisisheffing in 2014 is het loon van de werknemer in 2013 Aan te geven en af te dragen op de loonbelastingaangifte over maart 2014 KPMG Meijburg & Co procedeert over crisisheffing 13

14 Afdrachtvermindering Onderwijs vervangen door subsidieregeling praktijkleren

15 Subsidieregeling praktijkleren 1. Subsidie achteraf o Na afloop studiejaar digitaal aanvragen bij Agentschap.nl o Aanvraag indienen tussen 2 juni 2014 en vóór uur op 15 september 2014 o o o Bedrag van de subsidie is onzeker (afhankelijk van aantal aanvragen) Alleen voor nominale duur van de opleiding Administratie eisen ook: Leerdoelen in de overeenkomst (welke kwalificaties en kwaliteit m.b.t. beroepsvorming) Aanwezigheidsregistratie Begeleidingsadministratie 2. Alleen nog maar subsidie praktijkleren aanvragen voor de volgende categorieën: o o o o VMBO leer-werktraject (alle sectoren) bij erkend leerbedrijf MBO leer-werktraject (alle sectoren), bij erkend leerbedrijf, BBL met 200 begeleide werkuren, Crebo-diploma HBO werkleerplaatsen duale of deeltijdsopleiding opgenomen in het CROHO, alleen voor opleiding in de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio s) werkleerplaatsen (alle sectoren) 15

16 Premiekorting jongeren

17 Premiekorting jongeren Premiekorting van maximaal per jaar voor: in dienst nemen van een jongere tussen de 18 en 27 jaar die daarvoor in een uitkeringssituatie zat (WWB en WW) baan van ten minste 32 uur per week en voor minimaal 6 maanden de premiekorting geldt vanaf 1 juli 2014 (in 2014 recht op 1.750) ook voor jongere die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 in dienst zijn getreden en aan de voorwaarden voldoen maximaal 2 jaar recht op de premiekorting Belangrijk: de premiekorting geldt niet voor een WSW-werknemer de premiekorting mag worden verrekend met totaal bedrag aan af te dragen premies werknemersverzekeringen bewaar kopie doelgroepverklaring UWV of Gemeente bij de administratie 17

18 Inlenersaansprakelijkheid

19 Inlenersaansprakelijkheid Storting G-rekening/depotrekening Inlener, die gebruik maakt van arbeidskrachten die ter beschikking zijn gesteld door een niet-gecertificeerde uitzendonderneming moet ten minste 35% van de factuursom (inclusief omzetbelasting) overmaken op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst ten behoeve van het depot van de uitlener. (Het overige deel van de factuursom kan worden uitbetaald aan de uitlener zelf) Inleners die met gecertificeerde uitzendonderneming zaken doen, hoeven slechts 25% van de factuursom op de G-rekening te storten. De G-rekening wordt door het depotstelsel vervangen Verzuimboeten inlenersaansprakelijkheid Indien een niet-gecertificeerde uitlener van arbeidskrachten geen depot aanhoudt bij de ontvanger, is dit een overtreding die beboet kan worden met een verzuimboete van maximaal Een boete kan worden opgelegd voor de inlener die niet ten minste 35% van de factuursom op de vrijwaringsrekening van de ontvanger ten gunste van het depot van de uitlener stort 19

20 Gedifferentieerde premie Whk

21 Gedifferentieerde premie Whk (1) Met ingang van 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor de kosten van werknemers die vanuit tijdelijke en/of flexibele arbeidscontracten bij ziekte een ZW-uitkering krijgen (ZW-flex) of zijn ingestroomd in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-flex) Gedifferentieerde premie WGA wordt aangevuld met deze 2 nieuwe gedifferentieerde premies. De nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit de: o o o al bestaande gedifferentieerde premie WGA-vast gedifferentieerde premie ZW-flex gedifferentieerde premie WGA-flex Bij vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van de werkgever De gedifferentieerde premie Whk betaal je over het salaris van alle werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen 21

22 Gedifferentieerde premie Whk (2) Bij de vaststelling van deze gecombineerde gedifferentieerde premie Whk wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van de werkgever. Kleine werkgevers (premieplichtige loonsom of lager): sectorale premie Middengrote werkgevers (premieplichtige loonsom maximaal maar hoger dan ): premie wordt een gewogen gemiddelde op basis van de individuele en de sectorale premie. Voorbeeld Premieloonsom = ): ( / x sectorpremie) + ( / x individuele premie) Grote werkgevers (premieplichtige loonsom meer dan ): individuele premie (met een minimum van ¼ en een maximum van 4 x het gemiddelde premiepercentage) 22

23 Premies werknemersverzekeringen en Zvw 2014 Basispremie WAO/WIA van 5,45% (4,95% + 0,5% kinderopvang) WW-awf 2,3% Sectorpremie Verschilt per sector, ufopremie 0,78% Werkgeversbijdrage Zvw 7,5% en 5,4% Gedifferentieerde premie Whk Gediff.premie WGA-Vast Gediff.premie WGA-flex Gediff.premie ZW-flex 23

24 Gedifferentieerde premie WGA-vast Gedifferentieerde premie wordt berekend op basis van WGA uitkeringen betaald in 2012 aan vast personeel nadat de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar is afgelopen en werknemer nog steeds arbeidsongeschikt (AO) is Loongerelateerde uitkering bij arbeidsverlies 35% of meer, gedurende maximaal 38 maanden Loonaanvullende uitkering bij AO 35%-80%, en meer dan 50% loon kunnen verdienen, tot de maand waarin werknemer 65 wordt WGA vervolguitkering AO 35%-80%, en minder dan 50% van zijn loon kunnen verdienen tot de maand waarin werknemer 65 wordt 24

25 Gedifferentieerde premie WGA-flex Gedifferentieerde premie wordt berekend op basis van WGA uitkeringen betaald in 2012 aan flex personeel nadat de periode van 2 jaar voor de ZW-uitkering is afgelopen en werknemer nog steeds arbeidsongeschikt (AO) is Loongerelateerde uitkering bij arbeidsverlies 35% of meer, gedurende maximaal 38 maanden Loonaanvullende uitkering bij AO 35%-80%, en meer dan 50% loon kunnen verdienen, tot de maand waarin werknemer 65 wordt WGA vervolguitkering AO 35%-80%, en minder dan 50% van zijn loon kunnen verdienen tot de maand waarin werknemer 65 wordt 25

26 Flexwerkers Flexwerkers zijn alle werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte niet geldt en die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering van het UWV Oproepkrachten/nul-urencontracten Tijdelijke contracten Uitzendkrachten (met uitzendbeding) Stagiairs Fictieve dienstverband thuiswerkers, provisiewerkers Nawerking: werknemers die binnen 4 weken na einde dienstverband ziek worden 26

27 Gedifferentieerde premie ZW-flex Gedifferentieerde premie wordt berekend op basis van de ZW-uitkeringen betaald in 2012 aan flex personeel De ZW-uitkering zelf is al per 2013 versoberd: Duur loongerelateerde ZW-uitkering van 70% loon. Voor iedere jaar dat je hebt gewerkt krijg je recht op 1 maand ZW-uitkering (met een minimumduur van 3 maanden) Daarna de ZW-vervolguitkering: 70% van het minimumloon Na 1e jaar keuring UWV: alleen nog ziek indien werknemer met algemeen geaccepteerde arbeid niet in staat is om 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen 27

28 Eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW Werkgever gaat zelf de re-integratie verzorgen en de uitkeringen zelf betalen In dat geval hoeft de werkgever de gedifferentieerde premie niet te betalen Werkgever kan per 1 januari of 1 juli (2x per jaar) eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast en voor ZW-flex. Pas met ingang van 2016 kan een werkgever eigenrisicodrager worden voor WGA-flex Argumenten om eigen risicodrager voor de ZW-flex te worden: geen flex-werkers als personeel, dan is er ook geen of weinig risico voor het vaste personeel heb je de loondoorbetalingsverplichting, die krijg je dan ook min of meer voor het flexpersoneel (maatschappelijk verantwoordelijkheid) vanaf 1 e ziektedag de re-integratie doen (kan bij succes ook WGAuitkeringen besparen) re-integratie inspanning besparing direct zichtbaar in de kosten. In het publieke bestel wordt je pas na 2 jaar beloond voor minder ZW-uitkeringen 28

29 Voorbeeld (Eigenrisicodragerschap voor de ZW) Werkgever heeft gemiddeld premieloon 2008 t/m 2012 van w Gemaximeerd premieloon 2014 is Door UWV uitbetaalde ZW-uitkeringen aan flexwerkers in De gediffentieerde premie ZW-flex komt uit op 0,20%. Kosten Eigen Risicodragen ZW ,00 Schatting uitlooprisico ,00 Administratiekosten tbv vaststelling ZW uitkering 5.000,00 Re-integratie kosten ,00 TOTAAL ,00 Premiekosten indien geen ERD-ZW ,52 29

30 Invoering werkkostenregeling 2015

31 Werkkostenregeling verplicht per 2015 Werkgever heeft een vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom. Daarboven betaalt hij 80% eindheffing. personeelsfeesten / uitjes kerstpakketten geschenken / kadobonnen personeelsvereniging (geen fondsenvrijstelling) bijdrage vakbond vergoedingen voor: telefoon, pc, adsl, werkkleding, printer cartridge, gereedschap etc. fiets van de zaak bedrijfsfitness buiten de werkplek ziektekostenvergoeding huisvesting (forfaitair bedrag) kantinemaaltijd (forfait) lidmaatschap golfclub / rotary Nederlandse verkeerboetes parkeerkosten privé auto voordeel product eigen bedrijf werkplek thuis vaste kostenvergoeding indien geen kostenonderzoek PM.. Belast loon Werkgever kan aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van vrije ruimte nihil waardering 31

32 Voortgang Activiteiten Voorbeeld 1: inventarisatie werkkostenregeling Geen loon Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Kosten ten laste van werkkostenbudget jubileumgratificatie bij 25/40 (tot max. 1 maandsalaris) externe receptie jubilaris 25 jaar tot max. 50% van zijn salaris geschenk werknemer bij persoonlijke feestdag werknemer (huwelijk / verjaardag) max. 25 exclusief btw pensioenbijdrage levensloopbijdrage werkgeversbijdrage PV aangezien de fondsenvrijstelling geldt geschenken feestdagen aan ouders/klanten kosten die zien op de auto van de zaak/dienstauto s zoals benzine kosten, parkeer-/veer- /tolgeld reiskosten woonwerkverkeer tot 0,19 per km) zakelijke km.verg. fiets tot max. 0,19 zakelijke km's tot 0,19 per km vergoeding dienstreizen openbaar vervoer studiekostenvergoeding voedsel/drank consumpties op de werkvloer mits geen maaltijd laptops /notebooks die ten minste 90% zakelijk worden gebruikt en ook op kantoor worden gebruikt kerstpakket werknemers en gepensioneerden kado s sinterklaasfeest? kosten extern personeelsfeest, uitjes en ontspanning team-uitjes contributie vakbond parkeerkosten voor eigen auto telefoonvergoeding fiets van de zaakregeling vergoeding stallingkosten fiets externe receptie/etentje jubilaris/pensionados (m.u.v. kosten voor 25-jarig jubileum voorzover niet hoger dan ½ maandsalaris) geschenken feestdag werknemer indien waarde meer is dan 25 inclusief btw geschenken aan werknemers bloemetjes op secretaressedag etc. vaste kostenvergoeding aan RvT vvv-bonnen aan werknemers diverse werkkosten grootboekrekening en

33 Voorbeeld 1: uitwerking kostenplaatje Werkkostenbudget (1,5% fiscale loonsom) ,94 Totaal van de kosten die ten laste van het werkkostenbudget komen (met een * betreft een geschat bedrag): ,35 of ,79 kerstpakketten werknemers ( ) kerstpakketten gepensioneerden ( 2.000*) vergoeding telefoon, pc, internet, werkkleding, printercartridge en gereedschap ( 323) fiets van de zaak ( ) bijdrage vakbond ( ) persoonlijke feestdag werknemer ( 525) bijeenkomsten pensionados ( 7.845) kosten personeelsuitjes en ontspanning ( ) vergoeding parkeergelden aan werknemers met privé auto ( ) vaste kostenvergoeding ( 6.348) vvv-bonnen aan medewerkers ( 7.000) grootboekrekening ( ) grootboekrekening ( ) PM 0,09* van belaste reiskostenvergoeding ( ,50 en ,85) Kosten van de 80% eindheffing 0,00 Inschatting van de besparing van huidige werkgeverskosten aan eindheffingen (kerstpakketten en parkeergeld vergoeding eigen auto) PM werkgeverslasten 16,92% over 0,09 van de belaste reiskostenvergoeding , ,51 Voorlopige conclusie is dat de WKR voordeliger is. Het voordeel bedraagt jaarlijks ongeveer: ,99 of ,48 33

34 VAR-webmodule een jaar uitgesteld

35 VAR-webmodule Een internet module die de ZZP-er online invult Hieruit volgt direct een VAR-beschikking Deze print de ZZP-er uit en overhandigt die aan opdrachtgevers Op de verklaring staan precies de omstandigheden vermeld op grond waarvan de ZZP-er deze verklaring heeft gehad De opdrachtgever dient deze omstandigheden te checken. Alleen als deze juist zijn biedt de VAR vrijwaring 35

36 Bedankt voor uw aandacht

37 De algemene voorwaarden van KPMG Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn jegens een ieder van toepassing op alle door KPMG Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van KPMG Meijburg & Co (http://www.meijburg.nl/nl/mensen/wie-wijzijn/pages/algemenevoorwaarden.aspx) en worden op verzoek toegestuurd.

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving 2014

Nieuwe Wetgeving 2014 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per

Nadere informatie

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Wettelijk Minimumloon 4 Loonvisie Magazine Nr.4 / jaargang 1 / 2013 Wettelijk minimumloon Veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014 Kort

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Wijzigingen loonheffing

Wijzigingen loonheffing Wijzigingen loonheffing belastingjaar 2014 Opgesteld door Gerold Jansen 1 Een nieuw belastingjaar geeft weer nieuwe regels op het gebied van de loonheffing. Wij geven U een overzicht van de belastingrijkste

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie, Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving 2014 voor de salarisadministratie. Indien u nog vragen

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014

UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014 UPDATE WIJZIGINGEN LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERINGEN PER 2014 1. Inleiding In deze bijlage bij onze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen aan per 2014 op het gebied van de loonbelasting

Nadere informatie

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp 17,9 Werkkostenregeling (1) Wat biedt het Belastingplan 2014: WerkKostenRegeling De overgangsregeling met

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 Inhoudsopave 1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 2. Werkkostenregeling 3 Vaste kostenvergoeding 3 Kostenonderzoek 3 3. Premie

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Vanaf 1 januari 2014 komt er een einde aan de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Werknemers die op of na deze datum

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf Postbus 12040 1100 AA AMSTERDAM. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf Postbus 12040 1100 AA AMSTERDAM. Geachte heer, Kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf Postbus 12040 1100 AA AMSTERDAM Datum 4 november 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Varia loon- en premieheffingen

Varia loon- en premieheffingen Varia loon- en premieheffingen 1. Uitstel handhaving modelovereenkomsten Er is veel onrust en onzekerheid over de modelovereenkomsten. In eerste instantie gold een overgangsfase van 1 mei 2016 tot 1 mei

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Release informatie Merces@Work 2.0

Release informatie Merces@Work 2.0 Nr 1 Januari 2015 Merces.nl Release informatie Merces@Work 2.0 In deze Informatie@Work vindt u informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. Inhoudsopgave Wijziging in

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf 20-01-2016, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf Werkgeverslasten horeca algemeen in 2016 hoger De werkgeverslasten voor de sector 33 (horeca

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

ACCOUNTANTS. De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). MKB-NIEUWSBRIEF (04/2014) WERKGEVER 1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht

1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht NIEUWSBRIEF 04 Werkgever 1. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

... In de bijgevoegde rapportage informeer ik u over het resultaat van de beoordeling

... In de bijgevoegde rapportage informeer ik u over het resultaat van de beoordeling Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Telefoon 0800-0543 Doorkiesnummer Kennisgroep CAO Datum 20 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING NOG ÉÉN JAAR (?)

WERKKOSTENREGELING NOG ÉÉN JAAR (?) 28 februari 2013 WERKKOSTENREGELING NOG ÉÉN JAAR (?) Alexander Rasink Rotterdam 1 Programma Seminar Werkkostenregeling 15:30 Fiscale aandachtspunten (Mazars Sectie Loonheffingen) 16:30 / 16:45 Pauze 16:45

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Welkom bij de CBBS Cursus WerkKostenRegeling

Welkom bij de CBBS Cursus WerkKostenRegeling Welkom bij de CBBS Cursus WerkKostenRegeling November 2014 Programma: Wat houdt de WerkKostenRegeling (WKR) in? Waarom een nieuwe regeling? De theorie Overzicht vergoedingen en verstrekkingen Vergelijk

Nadere informatie