Nieuws uit de Ouderraad Borging kwaliteit van het onderwijs en Tafeltjesavond docenten Toetsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de Ouderraad Borging kwaliteit van het onderwijs en Tafeltjesavond docenten Toetsbelasting"

Transcriptie

1 Woord van de rector En toen brak de zomervakantie aan. De laatste weken van het schooljaar zijn voorbij. Allereerst hebben we met elkaar de diploma- uitreiking gevierd met de 97% geslaagde leerlingen en hun familie en vrienden. Voor de andere leerlingen waren de laatste weken vooral gevuld met de allerlaatste lessen, het nog snel afronden van een werkstuk, het leren van toetsen voor de toetsweek, de deelname aan de laatste Novumdag van dit jaar, het ophalen van de gemaakte toetsen en tenslotte het afwachten of je definitief bent bevorderd naar het volgende leerjaar. Docenten leveren nog een piekprestatie om alles op tijd nagekeken te krijgen. schooljaar zal gelukkig een extra lokaal worden gerealiseerd in de kelder, waardoor we weer iets meer ruimte krijgen. Andere verbeteringen binnen het gebouw worden deze zomer al gerealiseerd. Zo worden alle toiletgroepen in de betavleugel, waar de leerlingen niet graag gebruik van maken vanwege niet sluitende deuren e.d., volledig gerenoveerd. In het kader van een meer rolstoelvriendelijk gebouw worden de meeste tussendeuren van magneetklemmen voorzien, waardoor ze altijd open kunnen blijven staan en alleen bij het brandalarm automatisch sluiten. Deze aanpassing is tevens erg prettig voor docenten die met armen vol boeken en papierwerk van lokaal naar lokaal moeten lopen. Dankzij de - beruchte- eindspurt van sommige leerlingen konden meer leerlingen worden bevorderd dan aanvankelijk verwacht. Omdat we ook nog nieuwe aanmeldingen van leerlingen hebben gekregen die graag naar Novum willen komen bijv. door een verhuizing vanuit Oman of Curacao, lijkt het erop dat we komend schooljaar met ongeveer 700 leerlingen zullen starten. Zo groot is Novum nog nooit geweest. Het wordt dus spannend of de roostermaker een mooi rooster kan maken binnen de beperkingen die het gebouw met zich meebrengt. Lopende het nieuwe We mogen tevreden zijn over de resultaten die we in schooljaar met elkaar hebben behaald. Tegelijkertijd blijven we continu werken aan een nog beter Gymnasium Novum, zowel qua onderwijs, leerlingenzorg als faciliteiten. Maar nu is het gedurende zes weken tijd voor een pas op de plaats, voor rust en het opladen van de batterij. Ik wens alle leerlingen, ouders en andere familieleden dan ook een hele fijne vakantie toe. Jacques P.M. van Hoof, rector pagina 1

2 Nieuws uit de Ouderraad In de laatste vergadering van schooljaar is de samenstelling van de Ouderraad voor volgend schooljaar besproken. Helen Burger blijft OR- secretaris en zal dit samen met Caroline Wisselink nader invullen. Annelies van Staveren stopt als OR- secretaris en zal als gewoon OR- lid verder gaan. Florette Tiemersma volgt Charlotte Bos op als voorzitter die aftreedt omdat zij na het succesvolle eindexamen van haar zoon geen kind meer heeft op het Gymnasium Novum. Borging kwaliteit van het onderwijs en docenten De OR heeft de directie bevraagd op welke wijze de kwaliteit van docenten wordt gemeten, hoe ze worden beoordeeld en op welke wijze ze betrokken worden gehouden. Tijdens de OR van 16 juni heeft de rector een uiteenzetting gegeven over de systematiek van de personeelsgesprekken met docenten. Die worden systematisch gehouden met oog voor de ontwikkeling van docenten. Het toepassen van de bordtechniek vanuit leerkracht in de sectiegroep werkt goed aan de hand van beschreven ontwikkelingsdoelen. Er zijn nog twee groepen vaksecties die in respectievelijk september en november starten. Toetsbelasting De ouderraad heeft al eerder geconstateerd dat de indruk bestaat dat docenten soms onvoldoende beseffen wat de werkelijke tijdsinvestering en werkbelasting is van op zich leuke en vaak leerzame- opdrachten, zoals het maken van verslagen met een bepaalde minimale omvang, filmpjes, posters etc. De rector heeft aangegeven dat de werkbelasting in de klassen 2 en 3 de nodige aandacht heeft gekregen de laatste tijd, door een betere verdeling van de vakken in het curriculum en door het schrappen of verminderen van bepaalde taken/opdrachten. Ook is het aantal opdrachten teruggebracht, zij het dat die soms toch weer terugkeren in een andere vorm vanwege het enthousiasme van docenten. De OR beveelt aan om in ieder geval de toetsen zo snel mogelijk na de behandeling van de stof te doen plaatsvinden en adviseert de directie zorgvuldig en gedoseerd op te treden in de communicatie aan nieuwe ouders/leerlingen over de hoeveelheid vakken en werkbelasting. De rector meldt dat de leerlingenraad binnenkort weer kijkt naar het leerlingenstatuut. Leerlingen moeten signaleren via mentor of leerlingenraad of docenten zich houden aan de afspraken. Leerlingen zelf kunnen nu, mocht de klacht via de mentor niet tot resultaat leiden, direct door naar de leerjaarcoördinator. Tafeltjesavond In eerder OR- overleg is besproken dat de beoogde doelen van ouders en docenten binnen de huidige inrichting van de tafeltjesavond niet overeenkomen. Het instituut tafeltjesavonden dateert uit de tijd voordat ouders op elk moment cijfers en absenties konden inzien en contact per e- mail nog niet bestond. Een daaropvolgende brainstorm tussen OR, een aantal docenten en de rector over de invulling van de tafeltjesavond en de mogelijkheden om dit in het huidige digitale- tijdperk een mogelijk totaal andere- vorm te geven, heeft tot de volgende observaties geleid. Het contact tussen ouders en docenten zou indien nodig - een continu proces moeten zijn en niet beperkt worden tot 2 keer per jaar. Als ouders of docenten menen dat er reden toe is, moeten zij elkaar op de hoogte brengen. Magister is een belangrijk hulpmiddel voor ouders en docenten tav zowel cijfers als huiswerk en moet dus altijd up to date en volledig zijn, meer dan nu het geval is. Dat neemt niet weg dat sommige ouders nog steeds schroom hebben om de cijfers van hun kind in Magister te controleren. Vanuit ouders is er een wens om meer informatie over werkhouding en sociaal gedrag te verkrijgen, ook als cijfers daar geen aanleiding toe geven. Wat betreft de nieuwe opzet van de tafeltjesavond geven docenten aan dat het inkorten van het gesprek van 10 minuten naar 7 minuten positief is ervaren doordat ouders beter voorbereid waren en het gesprek beter to the point verliep. De aanpak met de brandbrieven van probleemgevallen werkt goed, maar er is bij de ouders zeker die in de pagina 2

3 onderbouw behoefte geïnformeerd te worden over het algehele beeld van kind. Daartoe zou verslaglegging naar aanleiding van de rapportvergadering bij het rapport tot de mogelijkheden kunnen behoren. Daarbij wordt wel aangetekend dat het voor de docenten doenbaar moet blijven. Een ander idee dat in de OR naar voren is gebracht, is te gaan werken met klassenouders in de onderbouw. Het uiteindelijke resultaat moet in het werkplan voor komend schooljaar worden opgenomen. Deadline nakijken proefwerken Nog lang niet altijd wordt de termijn van 2 weken gehaald die staat voor het nakijken van toetsen. De ouderraad meldt dat 1 docent chronisch te laat is. Er ligt ook een klacht bij de leerlingenraad. Dit zorgpunt zal worden opgepakt. Stichting Vrienden GN De plannen tot oprichting van een Stichting Vrienden GN, waartoe de OR het initiatief heeft genomen, hebben geresulteerd in de daadwerkelijke oprichting. De OR feliciteert het bestuur en de school met dit fraaie resultaat en wenst de Stichting een vruchtbaar bestaan toe. Uitreiking 6 de klassers Het Novum heeft in het prille bestaan nog weinig tradities kunnen opbouwen rond het eindexamen. Het aanbieden van een cadeau namens de scheidende leerlingen en ouders zou een mooie traditie kunnen worden om voort te zetten. Besloten is dat de OR hierin een rol zal spelen. Bezuinigingen, skireis, gedragsregels, profielwerkstuk, wiskundeonderwijs De OR heeft uitvoerig stilgestaan bij de uitleg van de diverse bezuinigingsmaatregelen en de daarbij gehanteerde uitgangspunten. Ook geeft zij aan welke maatregelen wat de OR betreft in principe niet bespreekbaar zijn en geeft uiteindelijk steun aan de lijn die de directie nu voor ogen staat wat betreft de invulling van de bezuinigingen. Al is de werkdruk onder de docenten groot, het ziekteverzuim is fors terug gelopen. De OR vraagt de directie wel of het mogelijk is om ziekteverzuim per vak in kaart te brengen om zo een beter overzicht per vak te krijgen. De OR is verheugd dat de oproep voor vrijwilligers zo veel positieve reacties heeft opgeleverd. Daarnaast adviseert de OR de directie om aandacht te vragen bij het College van Bestuur Spinoza en de wethouder van sport om onder de aandacht te brengen dat het schrappen van de eigen gymzaal nu leidt tot hoge kosten voor huur van gymzalen. De skireis is dit jaar niet doorgegaan. De rector heeft toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om via een reisorganisatie op skireis te gaan, zonder verdere betrokkenheid/organisatie van de school. Op die manier kunnen leerlingen wel samen skiën. Voor het bewaken van de kwaliteit van het wiskundeonderwijs is extra aandacht gevraagd. Charlotte Bos, voorzitter Ouderraad pagina 3

4 Personeelsdag 2014 beter via een andere route heen hadden kunnen rijden. Al met al, ook al vanwege het prachtige weer, en ondanks de enkele kritische noot hierboven, een geslaagde dag. Paul de Beer Op woensdag 2 juli jl. was het dan weer zover. Het jaarlijkse personeelsuitje stond op het programma; het middaggedeelte van zo n dag is om voor mij onduidelijke redenen altijd met veel geheimzinnigheid omgeven. Het min of meer voltallige personeel verzamelde zich op een terras van een horecagelegenheid op de Markt in Delft, waar wij werden gefêteerd op koffie met appeltaart, alhoewel de meesten onzer toe waren aan iets dat meer met lunch te maken had. Een kleinigheid, nietwaar. Na verloop van tijd verhieven zich twee jeugdige personen (een jongen en een meisje) van hun zetels en spraken ons toe: we zouden een spel gaan spelen. De jongeman had een onvervalst Oost- Nederlands accent. Zij hadden de teams samengesteld op basis van een formulier dat wij eerder hadden ingevuld en waarop wij o.a. moesten invullen waar wij van hielden en waar wij goed in waren. Beide aspecten kwamen in het spel helaas niet terug. Ik was nog even bang dat het net zo zou gaan als met de examenstunt: niets meer van gehoord en ineens staan er 5 leerlingen midden in de nacht voor je deur. Na de eerste ronde, die nog redelijk verliep, kregen wij een op een kompas gelijkend voorwerp, dat ons voortdurend de verkeerde kant op wees. Met behulp van dit gebrekkige hulpmiddel moesten wij de locaties vinden waar wij de antwoorden op bepaalde vragen konden vinden. Eén van de collega s wilde al weer snel terug naar het terras, maar we hebben het toch nog even volgehouden. Ruim voor op het tijdschema leverden wij onze opdrachten in en u raadt het al: we hebben niet gewonnen. Hierna was er nog tijd voor een biertje en vervolgens was er een gezellig buffet in een landelijke omgeving, waar wij bij nader inzien Tube Your Future Groepjes leerlingen uit alle 3e klassen hebben in het kader van profielkeuze en media lessen kleine documentaire filmpjes gemaakt over professionals met beta beroepen. De beste groepjes hebben meegedaan aan het TubeYour Future award gala op...mei in NEMO amsterdam. Novum s beste film is gemaakt door Casper, Florien, Jan, Jelle en Kyra een interview met de bouwers van 3D printers. Nop Velthuizen Masker- op, masker- af; een science weetjes quiz Anasuya, Simone, Helena, Laurien en Kim, makers van een fraaie film over een hersenonderzoeker doen hier mee aan de Speeddate met professionals in NEMO. Peter, Joris, Ole en Melvin doen een gooi naar de prijs voor de beste gala- outfit. pagina 4

5 Eurekacup winnaars Can, Chris, Casper, Lars, Thomas, Friso en Luka uit klas 1D hebben vele uren na schooltijd gewerkt aan een uitvinding voor Hitech bedrijf ASML. De prijs is een excursie met de hele klas naar ASML fabrieken op 7 oktober komend schooljaar. Nop Velthuizen Klassieke talen in de zon Het afgelopen schooljaar zijn er 4 oudercursussen geweest: Latijn voor beginners, Latijn voor gevorderden, Grieks voor beginners en Klassieke Cultuur. Er waren veel enthousiaste deelnemers; sommige mensen hebben zelfs 3 cursussen gedaan. Ik vind het ook leuk om te zien dat er mensen zijn die elk jaar terug komen voor de cursus Klassieke Cultuur - dat stimuleert mij natuurlijk ook om steeds een mooie nieuwe cursus neer te zetten. De laatste bijeenkomst was een bijzondere: we bleken niet in de school te kunnen, omdat de bridge- club vast op vakantie was, dus heb ik maar, in typisch klassieke stijl, buiten les gegeven. Onder een boom, met de leerlingen op een bankje om me heen. Gelukkig scheen de zon Ook volgend schooljaar zal ik op dinsdagavond oudercursussen Grieks, Latijn en Klassieke Cultuur geven. Ik ga in de zomer eens even nadenken over een mooie invulling! Susannah Herman (foto: Maartje Bedaux) pagina 5

6 Afscheid: mw. Cordia en mw. Sloof U kent beide dames van de administratie. Zij verlaten Gymnasium Novum na een arbeidzaam leven dat zich respectievelijk op College het Loo en het Huygens Lyceum afspeelde. Hierna vormden zij de telefoonstem en het dienstbare gezicht van Novum. Steun en toeverlaat van de docenten en luisterend oor voor de leerlingen. Wij zijn Gaby en Annemieke veel dank verschuldigd en wensen dat zij veel mooie momenten gaan beleven tijdens n rustiger leven dat hen wacht. Dank voor jullie inzet voor onze school. Xanten Jupiter is de kwaadste niet, bleek maar weer eens toen hij, na twee dagen regen, besloot om zijn bliksem niet te zwaaien naar onze tweede klassers bij hun bezoek aan Xanten. Tijdens een zomerse dag maakten zij kennis met de opbouw van een Romeinse stad en met verschillende archeologische technieken. Zo werd het een ontspannen en leerzame dag, ondanks dat het programma ter plekke gewijzigd moest worden omdat het museum uitpuilde van andere Nederlandse gymnasiasten. Gelukkig bleef iedereen vrolijk en konden veel leerlingen aan het einde van de dag zeggen dat ze het veel leuker vonden dan ze van tevoren hadden gedacht. Dank aan alle begeleiders die in de drukke dagen na de toetsweek bereid waren om hun nakijkwerk een dagje opzij te zetten, om de 146 tweedeklassers een mooie dag te bezorgen! Mw. N. Kroese Interieur van het museum pagina 6

7 Reis naar Rome Eindelijk was het zo ver, in mei 2014 gingen we naar Rome! Het begon allemaal vroeg in de morgen. Ik werd naar school gebracht terwijl het nog donker was. Zodra ik op school arriveerde en mijn klasgenoten zag (en de docenten), wist ik dat het een geweldige reis zou worden. Vanaf het eerste moment zat de sfeer er al goed in, iedereen had er zin in. Vaticaanstad gingen heb ik mijn ogen uitgekeken, ik vond het heel erg indrukwekkend daar. Het allergaafste van de reis vond ik toch wel de voetbalwedstrijd van AS- Roma tegen Juventus. Helaas hadden ze niet gewonnen! Ondanks alle cultuur kregen we ook genoeg vrijheid om dingen met zelf te ondernemen. Zo ging ik s avonds lekker eten op een terrasje met een hele vriendengroep. De avonden waren in ieder geval altijd heel gezellig. De gaafste avond was voor mij tochwel die in Pompeii. Vooral toen mevrouw Hendriks op flessenjacht ging hebben wij ons erg geamuseerd. Marie- Sophie van Boven, 5v1 We hadden wel een druk programma, al meteen de eerste dag moesten we op pad om onder andere het huis van de vestaalse maagden te bezichtigen. Eigenlijk vond ik dit niet erg omdat het indrukwekkende bouwwerken waren om te zien en het heerlijk weer was. Ik heb de Romereis als heel erg leuk en gezellig ervaren. Er was een goede balans tussen veel lachen maar ook dingen leren en mooie bouwwerken bezichtigen. Zelfs de beruchte kerkendaij je hebt! Zo vond ik het ook heel erg gaaf om naar het Olympisch stadion te gaan. Ook toen we naar Dank aan alle vrijwilligers Wat zijn wij blij met al die ouders die gehoor hebben gegeven aan onze oproep zich aan te melden als vrijwilliger bij het surveilleren bij de examens. Wij zijn blij verrast dat zoveel ouders zich betrokken voelen bij Novum. Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek naar ouders die 1 maal in de week van 8.30 tot uur de toetssurveillance voor hun rekening willen nemen. Het betreft de toetsen in de bovenbouw. Hebt u nog tijd en bent u bereid ons te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij pagina 7

8 Ardennendag 2014 Amersfoort donderdag 10 juli Op vrijdag 11 juli is de feestcommissie met 120 leerlingen naar de Ardennen geweest. Hier hebben we een dag genoten van kayakken in de zon! De sfeer was top, de zon scheen, kortom: een heerlijke dag op het water! Verzamelen om 7.00 was even pijnlijk, hierna volgde een lange busreis naar het zuidelijkste puntje van België. Eenmaal in België hebben we met zijn allen maar liefst 23 kilometer over de rivier gevaren! Uiteraard kwamen er net als vorig jaar weer veel watergevechten, botsingen en natte kleren aan te pas. Wij bedanken iedereen die mee is geweest voor een fantastische dag! Sjoerd Joosten, 5v2, voorzitter Feestcie Groepjes leerlingen nemen hier bij de Stompe Toren de rol van de gids over. Annika van Driel uit 1A: We gingen als eerste even naar het Flehite museum, we kregen daar een korte uitleg over wat we gingen bekijken (maar dat wisten we ongeveer al) en daarna begon mijn groepje met de Koppel- poort; hier werd gelijk de eerste presentatie gehouden. Voordat we weer verder gingen met het groepje kreeg je de kans om in de raderen te lopen die in de Koppelpoort zaten. Als je in een rad had gelopen kreeg je (voor de grap) een certificaat. Op elke plaats hield een groepje leerlingen een in de klas voorbereide presentatie. Zo kregen we van alles te horen over de Muurhuizen en de OLV- toren, maar ook over de zgn. Mannenzaal, waar nog steeds een paar senioren verbleven die in 1907 waren blijven steken. Zij verbaasden zich hogelijk over sommige brillen en beugels van de leerlingen, die daardoor weer een totale cultuurschok kregen. Mede door het prachtige weer was het een geslaagde dag, tevens de afsluiting van hun eerste jaar op het Novum. Mw. E. Ouwehand en Annika van Driel uit 1A pagina 8

9 Groot Dictee De tweedeklassers stonden deze 4e periode voor dé uitdaging van hun tweede jaar: Het Groot Dictee van het Novum. Zoals ieder jaar verzamelden ze zich in het Atrium waar tafels en stoelen in examenopstelling klaar stonden, in afwachting van de vreselijke zinnen die de sectie Nederlands elk jaar met grote creativiteit samenstelt. Het thema van 2014 was: Examenstress in de onderbouw en de zinnen verwoordden de stress die onderbouwers ondergaan als de jaarlijkse stunt door de 6e- klassers wordt gehouden. 8 zinnen van behoorlijke lengte moesten ze - zo mogelijk- foutloos opschrijven en dat lukte warempel 3 leerlingen! Aan het eind kregen de geslaagden hun certificaat en de prijswinnaars hun prijs en kon iedereen voldaan naar huis: er was weer een mijlpaal bereikt in hun schoolleven. De 4 pechvogels kregen de week erna een herkansing en ook zij hebben nu allen hun certificaat gehaald. Elja Ouwehand Dagje Antwerpen Op vrijdag 9 mei was er weer een Novumdag voor de bruggers. Dit keer gingen ze naar het buitenland: naar Antwerpen. Deze Novumdag was weer een afsluiting van een thema over de boekdrukkunst dat de leerlingen in periode 3 hebben gehad. De bruggers hadden eerder een keus kunnen maken uit 4 mogelijkheden: een bezoek aan het museum Plantijn- Moreto (over de boekdrukkunst), aan het Rubenshuis, aan de Onze- Lieve- Vrouwekathedraal of een bezoek aan het museum MAS (voor moderne kunst). Alle bezoeken werden begeleid door gidsen. Om 8.00 vertrokken de bussen en om uur waren we in Antwerpen. Alle groepen begonnen op de Grote Markt met een puzzeltocht. De vragen betroffen vooral de gebouwen op of rond de Grote Markt, met een uitstapje naar het kasteel Het Steen. Om uur moest elk groepje bij het gekozen museum zijn en daar kreeg iedereen een rondleiding van 1,5 uur. Vanaf half twee was iedereen vrij om nog wat in het centrum rond te kijken en natuurlijk de broodnodige inkopen te doen. Om uur vertrok de bus weer vanaf de Scheldekade. Na wat files onderweg waren we tegen uur weer terug op school. Al met al was het een geslaagde dag, niet het minst dankzij de hulp en begeleiding van onze altijd enthousiaste leerlingmentoren! Elja Ouwehand pagina 9

10 Bruggers maken strips over de oudheid In de tweede periode hebben de brugklassers bij geschiedenis een stripje gemaakt over een onderwerp uit de oudheid. Wij vonden het heel leuk om te zien hoe goed de leerlingen er in slaagden om de kern van een serieus en ingewikkeld onderwerp op grappige en eenvoudige wijze uit te beelden. Bovenstaand stripje over de verovering van Griekenland door de Romeinen werd gemaakt door Aidin Bijloo en Chris van Maarseveen uit 1D. Maar wie ze nou in het vakje rechtsonder hebben afgebeeld..? Karlijn Hendriks, docent geschiedenis pagina 10

11 Uit de MR Op 26 juni 2014 vond de laatste MR- vergadering van dit schooljaar plaats. Met veel leden die voor het laatst aanwezig waren. Ouder Rik Bergman zijn termijn zit erop. De uitslag van de verkiezingen voor de ouderdelegatie is een dag eerder bekend gemaakt. Volgend school jaar zal Matthijs Schroëder het stokje van Rik overnemen. Drie van de vier personeelsleden worden vervangen, evenals één van de twee leerlingen. Na de zomervakantie start de MR met driekwart nieuwe leden. Hopelijk valt de vernieuwing samen met minder (onverwachte) bezuinigingen dan de afgelopen jaren, zodat er meer meegedacht kan worden met de toekomstige koers van school. De MR had de afgelopen tijd vaak het idee weinig te kunnen kiezen, door de vele bezuinigingen overheerste het gevoel dat veel minder gewenste keuzes onvermijdelijk waren. Op de agenda stond de aanpassing van de Novumbanduren. Vorig jaar heeft Semper Movens hier aanbevelingen over gedaan, deze aanbevelingen leiden er mede toe dat de opzet verandert. De periodes worden langer, en het is niet meer de bedoeling dat er huiswerk gemaakt wordt tijdens de Novumbanduren. Begin volgend schooljaar zal het schoolplan door de MR worden vastgesteld, waarin dit is opgenomen. Het schoolplan is altijd al een belangrijk document, en volgend jaar nog belangrijker omdat Novum dan voor het eerst bezoek krijgt van de Onderwijsinspectie. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet bekend. In de nieuwe CAO voor het Voortgezet Onderwijs is 50 uur individueel budget opgenomen voor personeelsleden. De directie heeft een enquête gehouden onder het personeel over de manier waarop een ieder dit in wil gaan vullen. (Bijv.voor verkorting van de jaartaak, sparen voor verlof of ophogen pensioenaanspraken). Op basis van de gemaakte keuzes, levert dit volgend schooljaar een extra kostenpost van ongeveer euro op. Tijdens de vergadering reikt de directie een voorstel uit over hoe dit in te vullen. De directie stelt voor de zogenaamde beschermde taaktijd, een klein deel van de aanstelling waarin docenten geen vastgelegde taken hebben om flexibel in te kunnen zetten, niet meer uit te geven, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor oudere werknemers die er in de nieuwe CAO op achteruit gaan. De MR ziet graag dat de directie ander opties onderzoekt. Bijvoorbeeld iedereen een klein deel van de beschermde taaktijd in laten leveren, of iedereen alle beschermde taaktijd in laten leveren. Dit levert meer dan de benodigde euro op, dat geld kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld toch weer extra scholing mogelijk te maken. Onder het personeel is een enquête gehouden over werkdruk. De directie zal samen met de personeelsgeleding van de MR maatregelen voorstellen. Daarnaast zijn de personeelsgesprekken (functioneringsgesprekken) door de directie geëvalueerd, evenals het project leerkracht. De MR ziet hier graag tijdens de volgende vergadering notities over terug van de directie, zodat deze goed behandeld kunnen worden. Tot slot gaat de MR akkoord met de vakantieregeling van het personeel. Naast de vaste dagen volgens de jaarplanning, wordt één dag flexibel ingezet. Dit jaar hadden docenten voor het eerst de mogelijkheid zelf twee dagen in te plannen, en dat is bijzonder goed bevallen. Annemarie Knottnerus, 30 juni 2014 pagina 11

12 Novummers op de universiteit Begin dit jaar heb ik als vierde klasser (het kan dan al!) een verdiepingsprogramma gevolgd aan de universiteit van Leiden. Bij dit programma genaamd LAPP- top heb ik in 8 colleges van een hoogleraar met andere geselecteerde scholieren nagedacht, gediscussieerd en geleerd over Wijsbegeerte; een van de vele te kiezen vakgebieden. Ik vond het wel een ervaring om elke week een paar lesjes te missen en met de stroom Leidse studenten mee uit de trein, vanaf het station richting echte collegezalen te lopen! De universiteit is dichtbij en de leraren zijn heel flexibel in het opvangen van je gemiste lessen, dus van de tijd die het me kostte ondervond ik geen problemen. Voor geïnteresseerde leerlingen die wel een extra uitdaging of ervaring zien zitten, is LAPP- top echt een aanrader! Suzanne Knigge 4V3 Beste lezer, Mijn naam is Effie en ik zat dit jaar in de 5 e klas. Het Novum biedt leerlingen die een 8 of hoger gemiddeld staan en gemotiveerd zijn aan om mee te doen met het universitaire programma PRE- University in Leiden. Ik ben de enige van mijn jaar die deze kans gegrepen heeft en om eerlijk te zijn heb ik alles behalve spijt van deze keuze. Ondanks dat je als leerling iets meer werk hebt, word je toch op een veel praktischer manier uitgedaagd. Je krijgt te maken met allerlei studies en leert problemen op een bredere manier te bestuderen. Daarnaast krijgt je alvast een voorproefje van verschillende vervolgstudies. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld gekozen om een paar proefcolleges van Geneeskunde en Psychologie te volgen. Terwijl mijn klasgenoten op school zaten, mocht ik echo s maken in een ziekenhuis en debatteren over borstkanker. En dat vind ik zelf toch wel een stuk leuker dan onderuit gezakt in de klas zitten. In het tweede jaar van PRE, voor mij volgend jaar dus, ga je aan de slag met je profielwerkstuk. Je wordt aan een professionele begeleider van de universiteit van Leiden gekoppeld en je krijgt hierdoor veel meer onderzoeksmogelijkheden dan je klasgenoten. Zo ga ik volgend jaar iets doen met pijnbestrijding en mag ik met meerdere onderzoeken meelopen. Kortom: PRE is zeker een leuke besteding van een normale schooldag. Ik hoop ook dat in de toekomst veel meer mensen van leerjaar 5 dit willen doen! Effie Leijten, 5V pagina 12

13 Novum- Dalton wint Leids Debat Festival 2014 Op vrijdag 16 mei mocht een team bestaande uit debaters van het Dalton Voorburg en het Gymnasium Novum invallen bij het Leids Debat Festival omdat er een school had afgezegd. We zouden wel een vreemde eend in de bijt zijn, het is tenslotte een debatwedstrijd voor Leidse scholen. Daar werden debaters en publiek gedurende de dag ook enkele malen op gewezen door de presentator: het was natuurlijk wel de bedoeling dat de beker in Leiden zou blijven, wij vulden slechts het wedstrijdschema aan. Na een poulefase en een intermezzo waarin de leerlingen moesten improviseren kwamen team Voorburg en het Stedelijk Gymnasium in de finale tegen elkaar uit. Het Stedelijk bood aardig weerstand, maar met name in het zogenaamde 360- graden over de stelling De Gemeente Leiden moet iets terugverlangen van burgers die een uitkering ontvangen domineerden de Voorburgers. Aan het eind van de dag ontvingen we de beker van een wat bedremmelde organisatie: waarschijnlijk zijn we volgend jaar niet meer welkom om het Leidse feestje te verstoren. Mooie prestatie van Novummers Maartje, Zena, Emma, Isabel, Suzanne, Yoelle en Charlotte en Daltondebaters Lilian, Fleur en Simon. Ze moeten er nog wel even uitkomen waar de beker komt te staan.verslag door de organisatie: editie- leidsch- debat- festival/ Terugblik Diploma- uitreiking 2014 Afgelopen 27 juni stroomde het schoolplein voor de allerlaatste keer vol met vrolijke, lichtelijk zenuwachtige, maar vooral geslaagde zesdeklassers. De meesten kwamen met de auto, maar een aantal diehards was toch voor de laatste keer met de fiets naar school gekomen, ondanks het gevaar van omhoog wapperende jurkjes en bezwete pakken. Nadat iedereen toch heelhuids, super netjes en chique op school aangekomen, stond ons een avond vol mooie en inspirerende toespraken, foto s, bloemen, cadeautjes en natuurlijk emotioneel afscheid te wachten. De een na de ander mocht het podium betreden om daar een prachtig praatje van de tutor en natuurlijk ook het felbegeerde diploma en een echt Novum zadelhoesje in ontvangst te nemen. Nadat iedereen officieel geslaagd en gediplomeerd was en na heel wat hilarische verhalen te hebben gehoord, mochten we aan de welverdiende borrel. En daarna was het dan toch echt tijd om emotioneel afscheid te nemen van leraren, tutoren en klasgenoten. Gelukkig volgden er nog vele examenfeestjes, waardoor het afscheid iets minder zwaar viel. En natuurlijk kunnen we in ons jaarboek terugkijken op 6, 7 of soms zelfs 8 prachtige en onvergetelijke jaartjes op het Novum! Maaike de Kleijn, inmiddels Novumalumnus pagina 13

14 Vooraankondiging Week vd Opvoeding 2014.Noteer alvast in uw agenda: van 6 t/m 10 oktober is het weer zover: de Week van de Opvoeding! Het centrum voor jeugd en gezin organiseert veel (gratis) activiteiten over opvoeden en opgroeien. Maandag 6 oktober u Centrum voor jeugd en gezin (Brede School de Waterlelie) Prinsenhof 4G Leidschendam Sta je er alleen voor? Donderdag 9 oktober u s Gravendreef college Leidschendam (voorheen StipDalton) Fluitpolderplein 9 Leidschendam Hoe sociaal zijn social media? Uw kind brengt veel tijd door achter de computer. Internet heeft alles waar pubers behoefte aan hebben: ze ontdekken er nieuwe dingen en hebben er contact met hun vrienden. Maar behalve voordelen zijn er natuurlijk ook risico s. Hoe zorgt u ervoor dat internet vooral een prettige ervaring blijft? Moet u controleren of juist wat afstand houden? Wat doet uw kind eigenlijk allemaal op internet en hoe komt u daar achter? In je eentje kinderen opvoeden is best pittig. Zowel praktisch als emotioneel. Maakt u nog wel tijd voor uzelf? Bent u vader én moeder en lukt het om regels en grenzen te stellen? Zitten u en uw ex op dezelfde lijn als het gaat over de opvoeding? Er zijn nog meer activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vanaf 15 september op lv.nl voor meer informatie. Dinsdag 7 oktober u Basisschool De Driemaster Spinozalaan 175 Voorburg Mijn kind wordt gepest! Ieder kind wordt wel eens getreiterd of geplaagd. Sommige kinderen trekken zich dat niet zo aan en anderen komen huilend thuis. Hoe helpt u uw kind om zo positief mogelijk vrienden te maken en met anderen te spelen? Door de social media is veel onderling geruzie vaak voor u als ouder niet zichtbaar. Hoe weet u wat dat met uw kind doet? Pesten is voor uw kind heel erg vervelend. Hoe reageert u daar het beste op? En hoe leert u uw kind weerbaar te zijn? pagina 14

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Juli 2017 Nieuwsbrief #15

Juli 2017 Nieuwsbrief #15 Juli 2017 Nieuwsbrief #15 Beste ouders, kinderen, opa s en oma s, Schooljaar 2016/2017 is al weer ten einde. Wat hebben we veel geleerd en wat hebben we mooie dingen met elkaar bereikt. Als team zijn we

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Donderdagbrief 2 juli 2015

Donderdagbrief 2 juli 2015 Donderdagbrief 2 juli 2015 Musical groep 8!!! Maandag 29 juni was het eindelijk zo ver. De afscheidsmusical van groep 8. Op de tribune zat een uitzinnig publiek klaar om naar het musicalspektakel te gaan

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Irma Peters (Calandlyceum '98-'04; afgestudeerd master geschiedenis)

Irma Peters (Calandlyceum '98-'04; afgestudeerd master geschiedenis) Manisha Biekram (Calandlyceum '04-'10) Nadat ik mijn VWO diploma had behaald, ben ik bouwkunde gaan studeren aan de Technische Universiteit in Delft. Je zou bij het horen van de naam van mijn studie kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 4 week 51. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 4 week 51. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 4 week 51 In dit nummer Van de directeur 1 Amnesty International 2 Naam nieuwe gymzaal 2 Berlijnreis klas G4A 3 Gala schoolfeest 4 Data eindexamens 2016 5 Hoverboard 5 Wat staat er

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2015

Nieuwsbrief 13 mei 2015 16 Nieuwsbrief 13 mei 2015 Beste ouder/verzorger, De examens zijn begonnen! Voor de kandidaten een spannende periode, maar ook een onrustige in verband met de meivakantie en de vrije dagen. Genoeg tijd

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Deze periode op de kalender: In de leerlingtevredenheidspeiling zien we dat de kinderen tevreden zijn over de school. Alleen huisvesting is een punt van zorg, maar we hopen binnenkort met

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 13, nummer 20 vrijdag 29 juni Beste ouders,

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 13, nummer 20 vrijdag 29 juni Beste ouders, Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 13, nummer 20 vrijdag 29 juni 2012 Beste ouders, In deze voorlaatste nieuwsbrief kunt u lezen over het afscheid van juffrouw Marie-José

Nadere informatie

december 2015 21 kerst 22 vakantie 5/6 12/13 19/20 26/27 www.paletleusden.nl openbare daltonschool t Palet 033-4940473

december 2015 21 kerst 22 vakantie 5/6 12/13 19/20 26/27 www.paletleusden.nl openbare daltonschool t Palet 033-4940473 december 2015 www.paletleusden.nl openbare daltonschool t Palet 033-4940473 1 2 3 4 * Sinterklaas * Alle groepen vrij om 12.00 uur 7 8 9 10 11 5/6 12/13 14 * MR vergadering 15 * Kerststukjes maken met

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Locatie Rachmaninowlaan

Locatie Rachmaninowlaan a r t x e n i n Zi s e i k : g n uitdagi het voor m u i s a Gymn Locatie Rachmaninowlaan Waarom het gymnasium? Je bent jong en je wilt wat? Dan is onze gymnasiumbrugklas zeker iets voor jou! Het gymnasium

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017

Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017 Houdringe 2-1025 BA Amsterdam - tel. 020-63 65 954 Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017 Beste ouders en verzorgers, De eerste maand van het schooljaar zit er al weer op! Wat was het fijn om alle kinderen

Nadere informatie

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 17 e jaargang A L G E M E E N De eerste vier weken zitten er al weer op. Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

Kleuters van school halen. Juf José gaat op vakantie! Super Schoolreisjes - Juf Jose op reis

Kleuters van school halen. Juf José gaat op vakantie! Super Schoolreisjes - Juf Jose op reis Page 1 of 5 Hofbode 5-31 oktober 2012 Kleuters van school halen Na de zomervakantie hebben wij gemerkt, dat ouders, steeds vroeger op het schoolplein staan. Daarom een vriendelijk verzoek achter het hek

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Veranderingen op t Prisma. Met vriendelijke groet, Richard van der Worm.

Veranderingen op t Prisma. Met vriendelijke groet, Richard van der Worm. Journaal 3 04-10-2013 Agenda 4 oktober Journaal 3 komt uit De schoolfotograaf komt Maandag 7 oktober Thema-afsluiting groep 3,4 en 5 14:40 15:00 U krijgt als ouders van de kinderen uit deze groep de gelegenheid

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 1. Afronding, afsluiting en vooruitblik Op het moment van schrijven vinden er allerlei activiteiten plaats die passen bij het einde van het schooljaar. Er staan nog enkele excursies op het programma (zoals

Nadere informatie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie 2016 2017 nummer 10 30 juni 2017 Agenda maandag 3 juli dinsdag 4 juli woensdag 5 juli donderdag 6 juli t/m zondag 20 augustus Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Schoolreis naar de Efteling

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Wervelwindt. Kentalis Terwindt. Informatieblad van Kentalis Terwindt voor ouders/verzorgers, schooljaar , week 29.

Wervelwindt. Kentalis Terwindt. Informatieblad van Kentalis Terwindt voor ouders/verzorgers, schooljaar , week 29. Wervelwindt Kentalis Terwindt Informatieblad van Kentalis Terwindt voor ouders/verzorgers, schooljaar 2014-2015, week 29 Wervelwindt Vanuit het managementteam De laatste schoolweken zijn heel snel voorbij

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Nummer 2 14 januari 2016

Nummer 2 14 januari 2016 Nieuwsflits klas 2,3 havo Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van klas 2 en 3 havo van het Griftland College Redactie en samenstelling:, afdelingsdirecteur 2,3 havo (r.duit@griftland.nl)

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief augustus 2015 Nieuwsbrief augustus 2015 Woord van het bestuur Wat was het een prachtig jaar met weer veel dynamiek. Zo zijn wij op 6 oktober 2014 gestart met een nieuw gebouw t.b.v de kinderopvang en ons eigen Zwembad.Thans

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Nummer 16: 10 januari 2013

Nummer 16: 10 januari 2013 Nummer 16: 10 januari 2013 JANUARI 2013 Vrijdag 11/1/13 19.30-23.30 uur Nieuwjaarsbal Dinsdag 15/1/13 9.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur Basisdag t.b.v. basisscholen uit Maasland, Maassluis, Schiedam Basisdag

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam Tel. 0299 65 35 32 directie@obsdegouwzee.nl

Nieuwsbrief 14 Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam Tel. 0299 65 35 32 directie@obsdegouwzee.nl Nieuwsbrief 14 Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam Tel. 0299 65 35 32 directie@obsdegouwzee.nl DATUM: 18 maart 2016 NAAM: Het onderwijscafé Vorige week dinsdagavond hebben er zo n 30 ouders kennis gemaakt

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Afscheid Na 42 jaar juf te zijn geweest, waarvan 41 jaar op obs Jan Harmenshof, heb ik besloten om als leerkracht te stoppen. Op 21-jarige leeftijd ben ik in 1973 begonnen in

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Belangrijke data. Welkom!

Belangrijke data. Welkom! Subscribe Share Past Issues Tra View this email in your browser Nieuwsbrief Basisschool de Welp - mei 2016 Belangrijke data Datum Activiteit 24 mei t/m 27 mei Wandelvierdaagse 30 mei Schoolreis groep 3

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06-06-2014

Nieuwsbrief 06-06-2014 VSO Het Mozaïek Almelo Cesar Franckstraat 3 7604 JE ALMELO Telefoon : 088 02 03 700 E-mail : vso-almelo@mozaiektwente.nl Website : www.mozaiektwente.nl Nieuwsbrief 06-06-2014 De Medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr juli 2016

Nieuwsbrief nr juli 2016 Nieuwsbrief nr. 21 6 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Belangrijke data 2. Bezetting onderbouw 3. Afscheid Alma Smand 4. Montessoridiploma 5. Enquête over het rooster 6. Afscheid groep 8 7. Lustrumfeest 8. Verkeerslessen

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Volgend schooljaar wordt er een praktijkruimte gehuurd bij Stenfert Interieurbouw in Dieren. Er worden dan praktijklessen op locatie verzorgd.

Volgend schooljaar wordt er een praktijkruimte gehuurd bij Stenfert Interieurbouw in Dieren. Er worden dan praktijklessen op locatie verzorgd. Jaargang 4, nummer 10 Maand juli 2016 Van de directeur Geachte ouder/verzorger/lezer, Voor u ligt het laatste infobulletin van dit schooljaar. Het is een goed jaar geweest met veel mijlpalen op allerlei

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw schooljaar

Op weg naar een nieuw schooljaar jaargang 45, nummer 11, 7 juli 2017 Op weg naar een nieuw schooljaar Ter gelegenheid van dit laatste nieuwsbericht wens ik onze leerlingen en u als ouders/verzorgers een goede- en welverdiende vakantie.

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Het team van De Vinkenbaan wenst iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe!

Het team van De Vinkenbaan wenst iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe! Vinkenbaan editie jaargang 24 07-09-2017 Informatieavonden Deze avonden zijn bedoeld om alle ouders wat nadere informatie te verstrekken over het komend schooljaar en kennis te maken met de leerkrachten

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor leerlingen Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst Iedereen staat voor elkaar klaar,

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach.

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach. 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Wijs ze op en de online coach. Vermijd stressverhoging: dat blokkeert het leren nog meer. Wijs je kind steeds weer op wat het al wel

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

www.digitalis.asg-almere.nl Wilt u onze website bezoeken? Scan onderstaande QR code met uw smartphone of tablet: Nieuwsbrief 36, vrijdag 5 juni 2015

www.digitalis.asg-almere.nl Wilt u onze website bezoeken? Scan onderstaande QR code met uw smartphone of tablet: Nieuwsbrief 36, vrijdag 5 juni 2015 Nieuwsbrief 36, vrijdag 5 juni 2015 Woensdagmiddag 10 juni: Zomerfeest van de oudercommissie De oudercommissie organiseert woensdag 10 juni weer een spetterend zomerfeest op het plein. Het feest start

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie