Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015"

Transcriptie

1 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 31 maart 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden 3. B Uitnodigingen Ter bespreking. B De lijst wordt geactualiseerd 4. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / BW Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan Kennisnemen van de wijzigingen binnen de module energie "GPRgebouw" (woningbouw/utiliteitsbouw). Dit ten gevolge van de aanscherping van de EPC (energie prestatie coefficient) door de Rijksoverheid binnen het Bouwbesluit 2012, d.d. 1 januari Ter kennis brengen van de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief.. 5. St Stafbureau Gemeentesecretaris Beleidsplan Bibliotheek De fracties erouden-van Lierop, D66 en PvdA in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage berichten. 6. d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / PBH

2 Uitnodiging opening Goorloop Noord 10 juni 2015 Akkoord gaan met uitnodiging en adressenbestand voor de opening van Goorlooppark Noord op 10 juni d Hoofdafdeling Bestuur en eiligheid / BJZ Rapport van de Nationale ombudsman over de klacht van de heet MacGillavry Kennis nemen van het rapport van de Nationale Ombudsman over de klacht van de heer MacGillavry 8. Sm Hoofdafdeling Bestuur en eiligheid / BJZ Beantwoording Wob-verzoek heer Hendriks In te stemmen met verzending bijgevoegde concept brief 9. d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / BOR Aanvraag uitbreiding ontheffing vaarverbod Jeugdzeilvereniging Berkendonk erzoek onder voorwaarden toekennen. De voorwaarden verwerken in de jaarlijks te verstrekken ontheffing. 10. B Hoofdafdeling Bestuur en eiligheid / BJZ Aanwijzing lid bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) De portefeuillehouder Cultuur (wethouder Stienen) aan te wijzen als lid van de bestuurscommissie RHCe. 11. St Dienst Samenleving en Economie/ EC/KC

3 erzoek om subsidie door de combinatie Studio ersteegh en Apart Enterprise voor de realisatie van de film Olaf en de erborgen Poort In te stemmen met het (onder voorwaarden) verstrekken van een subsidie van ,00 aan de combinatie Studio ersteegh en Apart Enterprise voor de realisatie van de jeugdfilm Olaf en de erborgen Poort ; in brief expliciet alle gestelde voorwaarden opnemen alsmede de voorwaarde onder daadwerkelijke realisatie van de film 12. St Dienst Samenleving en Economie/ EC/KC Subsidiëring evenementen aan Stichting Helmonds Oranje Comité voor 2015 een subsidie te verlenen van ,-; 2. aan stichting Impact voor 2015 een subsidie te verlenen van ,-; 3. aan stichting Beheer Carat Paviljoen voor 2015 een subsidie te verlenen van ,- 4. aan Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia voor 2015 een subsidie te verlenen van 6.041,-; 5. aan stichting Helmond Marketing voor 2015 een subsidie te verlenen van ,-.; 6. aan Comité Open Monumentendag voor 2015 een subsidie te verlenen van 3.035,-; 7. aan stichting Dickensnight Brandevoort voor 2015 een subsidie te verlenen van ,-; 8. aan stichting Sinterklaasstad Helmond voor 2015 een subsidie te verlenen van 4.110,- 9. aan stichting H2O voor 2015 een subsidie te verlenen van ,-; 10. aan stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout een subsidie te verlenen van 1.266,-. B College stemt in met voorstel; college wenst na de zomer aanbieding van herziene evenementen- en subsidie-)beleid. 13. Sm Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / MI Presentatie bodemsanering in Cie-Omgeving Kennisnemen van bijgevoegde presentatie over het onderwerp bodemsanering te geven in de raadscommissie Omgeving. 14. St Stafbureau Gemeentesecretaris erzoek van de fractie erouden-an Lierop om het onderwerp Leonardusbuurt 2 maal per jaar in de commissie Omgeving te bespreken. 1. Over de in de toelichting geschetste ontwikkelingen communiceren met de commissie Omgeving. oorgesteld wordt om dat te doen via de gebruikelijke

4 presentatie van het Jaarprogramma Binnenstad Oost (meestal januari).erder kan een extra tweede moment ingelast worden bijv. in de maand juni. Om te beginnen dit jaar aangezien het wijkperspectief wordt afgerond, de Leonardusschool wordt opgeleverd, de SPOS-locatie in aanbouw is en de activiteiten van het plan van aanpak voor de middellange termijn nog lopen. 2. De raadsleden hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 15. St Hoofdafdeling Bestuur en eiligheid / COM Welkomstmarkt Bijgevoegde RIB over de annulering van de Welkomstmarkt vaststellen. B Onder aanpassing van de concept-brief conform voorstel 16. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / BW oortzetting Starterslening in Akkoord te gaan met de notitie "De toekomst van de Helmondse Starterslening vanaf 2015" en de daarin opgenomen beslispunten. 1a. De Starterslening voort te zetten. 1b. De Starterslening alleen nog maar beschikbaar te stellen voor nieuwbouwwoningen. 1c. De maximale verwervingskosten te blijven koppelen aan de NHG-grens (per verlaagd naar ). 1d. De maximale lening te verlagen van naar e. De bijdrage van corporaties en marktpartijen te handhaven op 25%. 1f. Geen nieuwe middelen in de Begroting 2016 te reserveren voor de lening. 2. Akkoord te gaan met de erordening Starterslening 2015 en deze voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. 3. De voorstellen uit de binnengekomen reacties niet over te nemen. 4. Uiteraard slechts leningen toekennen tot het beschikbare budget is uitgeput. 17. vdz Samenleving en Economie / MOD Uitwerking PGB-tarief Wmo-begeleiding professionele dienstverlener De voorgestelde wijzigingen van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning doorvoeren: - tekstuele aanpassing artikel 4.5 eerste lid - artikel 4.5 derde lid, de berekening PGB-tarieven

5 18. vdz Samenleving en Economie / MOD Beantwoording brief 50Plus m.b.t. het voortbestaan van D n Huijsakker Instemmen met de beantwoording van de brief van 50Plus over het voortbestaan van D n Huijsakker conform bijgaand concept. 19. Sm Hoofdafdeling Financiën en Control/FBL Aanwijzigingsbesluit belastingambtenaren incl. Suwinet-inkijk, met bijbehorende aanpassing mandaten. 1. Het "Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2015" vast te stellen en te publiceren op de gebruikelijke wijze; 2. Aanpassing van de hiermee samenhangende mandaten, conform bijgevoegd overzicht "Aanpassing mandaten 2015 met wijzigingen" met bijbehorende wijzgingsformulieren vast te stellen, opnemen in het mandaatregister en te publiceren op de gebruikelijke wijze. 20. S ---- Stafbureau Gemeentesecretaris Agenda commissie Maatschappij d.d. 13 april 2015 en commissie Omgeving d.d. 14 april 2015 Ter kennisname.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig:

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig: Openbare lijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris (waarnemend) Communicatie Notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. Velthuis

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 26-10-2010 Aanwezig: Afwezig: Wethouder Arbouw Wethouder Bergkamp Wethouder Boelema

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Dalfsen, dd. 20 april 2009

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Dalfsen, dd. 20 april 2009 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Dalfsen, dd. 20 april 2009 Aanwezig: De leden: M.H. Tempelman-Mulder, J.G.J. Ramaker, R.W.J. van Leeuwen, A.J. van Dijk, G. Schoonhoven,

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding?

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding? Agendanummer: CS2 Begrotingswijz.: Verbouwingsplannen Stichting Jongerencentra Waalwijk ten behoeve van Onderwerp : de Tavenu, Taxandriaweg 13, Waalwijk Kenmerk: 09/0014673 Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

Conform 8 april 2003 vast te stellen 4.2. Wij stemmen in met de intentieovereenkomst en informeren de Raad door middel van toezending van de getekende

Conform 8 april 2003 vast te stellen 4.2. Wij stemmen in met de intentieovereenkomst en informeren de Raad door middel van toezending van de getekende Besluit bespreekstukken B&W-vergadering 15 april 2003 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 4.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 april

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006 Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006 Aanwezig: Afwezig: Kerckhaert (burgemeester), Ter Ellen, Kok, Nijhof, Weber, Otten (wethouders), Hoogendoorn (loco-gemeentesecretaris)

Nadere informatie