Sociaal Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 17 Sociaal Jaarverslag 2014 Kleine Synode 26 juni 2015 KS 15-06

2

3 Colofon Het sociaal jaarverslag 2014 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Redactie Shared Service Center (SSC) PKN / ICCO, afdeling P&O Services, Utrecht Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland SSC, afdeling P&O Services Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht 3

4 Inhoud Inhoud 4 1. Woord vooraf 5 2. Verder werken aan nieuw beleid 6 Nieuwe vormen van Kerk zijn 6 Ontzorgen van gemeenten 6 Missionair werk - Eerste Landelijk Missionair Festival 6 Pionieren 7 Onze gedeelde dominee 7 Kerk Werken aan nieuw personeelsbeleid 8 3. Organisatieveranderingen 10 De Mobiliteitspool 10 Het Shared Service Center 10 Wij zijn er voor onze klant 11 De ondernemingsraad Motivatie en inspiratie 13 Scholing vanuit Samen Wijzer Worden 13 Collegiale activiteiten een verslag van de PV Collega s 14 Ziek en gezond 14 Vrijwilligers 15 Ik ben vrijwilliger in de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Bijlage Tabellen & grafieken 16 Tabel 1: Leeftijdsopbouw per 31/12/14 16 Tabel 2: Medewerkers per afdeling/programma per 31/12/14 16 Tabel 3: Ziekteverzuim Grafiek 4: FTE-ontwikkeling 17 Grafiek 5: Verhouding vast-tijdelijk 17 4

5 1 Woord vooraf In 2014 is verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen van het vastgestelde beleidsplan Met hart en ziel. Eén van de speerpunten is het ontzorgen van de plaatselijke gemeente. Een manier om dat gestalte te geven is de beginnende predikant die vanuit een dienstverband met de Dienstenorganisatie werkzaam is in een plaatselijke gemeente. Eind 2014 waren er acht predikanten vanuit de Mobiliteitspool werkzaam in een plaatselijke gemeente. Een mooie groei ten opzichte van 2013 toen dat er nog maar twee waren. Naast een bijdrage van één van deze predikanten bevat dit verslag ook een update vanuit de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei. Zij hebben met veel inzet en enthousiasme verder gewerkt aan de doelstelling van 100 pioniersplekken en in 2014 het eerste Landelijk Missionair Festival georganiseerd. Na een intensief jaar van voorbereiding is per 1 januari 2014 het Shared Service Center (hierna afgekort tot SSC) van start gegaan. Hierin zijn de ondersteunende diensten van de Dienstenorganisatie en ICCO samen gaan werken. Het betreft medewerkers van de afdeling Finance en Control en van de teams IT en P&O. In dit sociaal jaarverslag wordt verslag gedaan van dit eerste jaar van samenwerking. Aandachtspunten van P&O in het personeelsbeleid waren in 2014 het verder ontwikkelen van strategisch beleid om binnen de DO de deskundigheid te bevorderen en de organisatie te begeleiden in tijden van personele krimp met behoud van kwaliteit. Concreet komen deze aandachtspunten tot uiting in het realiseren van: Strategische personeelsplanning, in de vorm van het uitvoeren van een zogenaamde Vlootschouw; Optimalisering van de Performance Management Cyclus; Eerste stappen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid; Optimalisering van het gebruik van het Personeelsinformatiesysteem. Ook is veel tijd gestoken in het formuleren van beleid op het gebied van het voor alle medewerkers verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een besluit van het Managementteam en een instemming van de Ondernemingsraad hiermee. De dagelijkse bedrijfsvoering, de uitvoering van het bestaande beleid en de ondersteuning en begeleiding van medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers waren daarnaast (vanzelfsprekende) activiteiten. U kunt ook lezen met welke onderwerpen de Ondernemingsraad zich in 2014 heeft bezig gehouden en waar zij over adviseerde en haar instemming aan gaf. Het jaarverslag wordt afgerond met het onderwerp Collega s, over ziek, gezond en vrijwilligers. Als bijlage treft u daarnaast nog een aantal cijfermatige kerngegevens aan. Ik wens u, mede namens Paula van den Bosch, veel leesplezier toe! Gert Florusse Hoofd P&O Services Shared Service Center 5

6 2 Verder werken aan nieuw beleid Nieuwe vormen van Kerk zijn Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerk- en gemeente-zijn. De achtergronden daarvoor zijn verschillend: door afname van middelen en mensen lukt het soms niet meer om de gemeente te laten functioneren zoals men dat van oudsher gewend is. Andere gemeenten zoeken nieuwe vormen waarbij hun leden zich zelf beter thuis voelen of waarmee ze ook makkelijk nieuwkomers of leden van andere kerken kunnen betrekken. Voor deze en andere situaties wil de Dienstenorganisatie in de beleidsperiode een stimulans bieden. Speerpunt daarbij is de vorming van 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Doel is dat dit pionieren een uitstraling krijgt naar alle gemeenten van de kerk. Ontzorgen van gemeenten Door een teruggang van middelen en participatie gaat in de gemeenten van de kerk veel energie zitten in overleven: hoe houden we ons kerkgebouw in stand, de kerkenraad en de inkomsten op peil, hoe behouden we onze predikantsplaats? Die vragen zijn relevant, maar nemen makkelijk het zicht weg op de kern en inhoud van het gemeente-zijn. Om gemeenten te helpen zich te concentreren op de inhoud, willen wij hen op een aantal terreinen ontlasten. Onder andere door het aanbieden van een pool van predikanten. De predikanten zijn vanuit landelijke dienst inzetbaar in gemeenten die bijvoorbeeld geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht willen inzetten. Tegelijk garanderen we hiermee beginnende predikanten, die dat wensen, fulltime werkgelegenheid. Naast deze predikanten werden in jeugdwerkers, 11 interim predikanten, 13 studentenpastores en 2 missionair werkers ingezet in lokale kerken via de mobiliteitspool. Nynke Dijkstra en Martijn Vellekoop van het programma Missionair Werk & Kerkgroei en Margriet van de Bunt, predikant vanuit de pool, werkzaam in Veldhoven en Valkenswaard, doen hieronder verslag van hun ervaringen. Missionair werk - Eerste Landelijk Missionair Festival Op 8 november 2014 vond in het landelijk dienstencentrum het eerste Landelijk Missionair Festival (LMF) plaats. Het evenement werd georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland en de organisatie van Kerk2012 & Het LMF is zowel een vervolg op als een vervanging van Kerk2012, Kerk2013 en de landelijke ambassadeursdag van Missionair Werk. Het LMF was een festival over manieren en vormen van missionair-zijn in deze (digitale) tijd. Onder het thema Mission-air. Iedereen aan boord? nam het LMF mensen uit de breedte van de kerk mee op reis naar nieuwe plaatsen, perspectieven en mogelijkheden. Het LMF bood een breed programma met meer dan 40 workshops, 50 boeiende en invloedrijke sprekers, live muziek, creatieve workshops en ruimte voor ontmoeting. Naast het hoofdprogramma waren er zeven themavelden: Naar een 100% inclusieve kerk, Kerk Online, Geloofscommunicatie, Visie en strategie, Best practices, Creatief/muziek en Eten en drinken. Bij het Protestant Landelijk Dienstencentrum was voor de gelegenheid een grote tent geplaatst welke plaats bood aan de 500 aanwezigen. Nynke Dijkstra 6

7 Pionieren Voor het tweede jaar heeft het projectteam pionieren zich in 2014 ingezet om overal in Nederland nieuwe pioniersplekken te laten ontstaan en bestaande pioniersplekken te ondersteunen. Door de samenwerking met o.a.de IZB, het Evangelisch Werkverband, JOP, de ICP, de HGJB, de Protestantse Kerk Amsterdam en Den Haag in Beweging, is het team dit jaar wat gegroeid. Dit werk krijgt vooral vorm door gesprekken met potentiële pioniers en kerkenraden, verkendagen voor een breed publiek, presentatieavonden bij classes en trainingen voor pioniersteams. We merken dat de belangstelling voor pionieren groeit. Er zijn meer kerken en enthousiastelingen die vragen om informatie en gaan verkennen hoe pionieren in hun omgeving eruit zou kunnen zien. Mooi is ook om te merken dat het initiatief van Top2000-diensten door pioniersplek MijnKerk.nl het afgelopen jaar is overgenomen door bijna 40 bestaande kerken. Dat is een mooie vorm van kruisbestuiving tussen pioniersplekken en bestaande kerken. De ontwikkeling van tweedaagse teamtrainingen voor pioniersteams was een grote stap. Dat eind 2014 ruim dertig kerken serieuze voorbereidingen treffen om te gaan pionieren (en deels al gestart zijn) is een mooie stap richting het doel van honderd pioniersplekken. Martijn Vellekoop Onze gedeelde dominee Zo word ik vaak genoemd: onze gedeelde dominee. Sinds februari 2014 ben ik namelijk predikant in Veldhoven en Valkenswaard. Het zijn twee middelgrote plaatsen onder de rook van Eindhoven, waar veel technici wonen en werken. Het lijkt daarom niet zo voor de hand liggend om een dominee te delen. Waalre, waar 2 predikanten werken, ligt tussen Veldhoven en Valkenswaard in. Daarbij ligt het ongeveer 12 kilometer uit elkaar. Toch is deze bijzondere samenwerking ontstaan. Valkenswaard zocht, na het emeritaat van de vorige predikant, een nieuwe dominee. Kort daarna ging in Veldhoven ook één van de predikanten met emeritaat. Het idee ontstond om samen op zoek te gaan. Zo kwam de mobiliteitspool in beeld. Hierdoor kon er in totaal een fulltime dominee beroepen worden. Er zijn vooraf veel gesprekken geweest tussen gemeentes en de mobiliteitspool. Ook ik heb een aantal gesprekken gehad, voordat ik me heb aangemeld bij de pool. De match tussen mij en de beide gemeentes was snel gemaakt. In december 2013 hebben we elkaar voor het eerst gesproken en in februari 2014 was ik verhuisd en werd ik bevestigd. De eerste maanden ging ik heel wat keren op en neer tussen Veldhoven en Valkenswaard, waar ik woon. Ik ontdekte al snel de onderlinge verschillen tussen beide gemeentes. Dat maakt het werk uitdagend en afwisselend. Mijn werkomstandigheden zijn op beide plekken heel verschillend. Valkenswaard is een kleine gemeente en Veldhoven is veel groter. In Valkenswaard ben ik de enige dominee en in Veldhoven heb ik een collega. Inmiddels voel ik me goed op mijn plek hier in het zuiden. Er zijn in het afgelopen jaar veel dingen veranderd. Zo hebben we, als predikanten in de regio, sinds mijn komst regelmatig overleg. Er zijn plannen voor een bredere samenwerking in de Brabantse Kempen, waarin predikanten als een team zullen gaan samenwerken. We delen onze ervaringen, maken nieuwe plannen en organiseren samen activiteiten. De mobiliteitspool is vooral het middel wat dit mogelijk maakt. Door de tussenkomst van de pool zijn deze voorzichtige plannen, waar al jaren over gepraat wordt, enorm versneld. Ik heb tijdens mijn dagelijkse bezigheden niet echt het gevoel dat ik sterk met Utrecht verbonden ben. Ik voel me vooral verbonden met de beide gemeentes. Voor dingen die mij bezig houden als predikant kan ik bij mijn mentor in de buurt terecht. Het koste wat tijd om wijs te worden uit alle systemen en het urenschrijven. In de drukke en onvoorspelbare praktijk van alle dag schiet het er gemakkelijk bij in. Het is een geruststellend 7

8 idee dat ik altijd een beroep kan doen op Utrecht als het nodig is. Gelukkig is dat tot nu toe nog niet echt nodig geweest. Het leven is goed in het Brabantse land! Ds. Margriet van de Bunt Kerk 2025 Sinds de zomer van 2014 denken het moderamen en sinds november de synode na over de kerk op weg naar Welke kerk zijn wij en willen wij zijn over 10 jaar? Wat is de kern van onze Protestantse Kerk? Ook bestuurlijke vragen over het instituut krijgen aandacht: hoe kan de kerk zodanig worden ingericht dat energie vrijkomt voor de kern van kerk-zijn, voor de inhoud? In vervolg op dit proces van moderamen en synode zal ook de dienstenorganisatie zich moeten gaan bezinnen op de toekomstige organisatie. In de april synodevergadering van 2016 zal het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de dienstenorganisatie worden aangeboden. Vanaf eind 2014 is voorzichtig een start gemaakt met het nadenken over een proces om te komen tot dit nieuwe beleidsplan. Werken aan nieuw personeelsbeleid Performance Management Cyclus De Performance Management Cyclus (voortaan afgekort tot PMC) is de cyclus van gesprekken door het jaar heen tussen leidinggevenden en medewerkers, om te komen tot afspraken, bijsturing en beoordeling. Ook in dit verslagjaar heeft de PMC een belangrijke plaats gekregen en heeft verdere optimalisatie plaatsgevonden. Na de in het najaar van 2013 verzorgde trainingen op het gebied van geven en ontvangen van feedback en het daadwerkelijke gebruik daarvan bij de beoordelingsronde van 2013, is de PMC begin 2014 geëvalueerd door alle betrokken partijen. Dit heeft geleid tot bespreking in zowel het Managementteam als in en met de OR. Op basis daarvan zijn aanpassingen gemaakt aan het proces en het ondersteunende systeem (InSite). Hierbij is geen afbreuk gedaan aan de inhoud en het belang van de cyclus, de waarde van feedback en de manier waarop medewerker en leidinggevende hiermee om gaan. Het lijkt erop dat de PMC op deze wijze de plaats heeft gekregen binnen de organisatie die het verdient: een waardevolle bijdrage aan de wens en noodzaak om op een transparante wijze te praten over ontwikkeling van competenties en vaardigheden en het realiseren van resultaten! Vlootschouw In 2014 heeft in het kader van de Strategische Personeel Planning (SPP) over de hele breedte van de Dienstenorganisatie een zgn. Vlootschouw plaats gevonden, gericht op de wens om inzicht te krijgen in ontwikkeling en ontwikkelbaarheid van medewerkers. Ook is inzicht verkregen in de mogelijkheid en wenselijkheid om medewerkers waar mogelijk de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen. De uitkomsten van de Vlootschouw zijn besproken met de leidinggevenden apart, op hoofdlijnen met het Managementteam en op het niveau van de individuele medewerker met de directie. Dit heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd waarop actie is ondernomen. Ook heeft het belangrijke informatie opgeleverd over de getalsmatige ontwikkeling van de formatie die nodig is voor de toekomstige ontwikkelingen. Voor de SPP is bovenstaande informatie van groot belang. 8

9 Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit In 2014 is het onderwerp Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op de agenda gekomen. Vooral binnen het programma Kerk in Ontwikkeling (KiO) is dit veelvuldig besproken tussen de medewerkers, het management van de afdeling, P&O-services en de bedrijfsarts. Ook hebben studenten van de Hbo-opleiding HRM een onderzoek gedaan onder gemeenteadviseurs rondom dit onderwerp. Vanwege de krimpende kerk en organisatie neemt de werkdruk en belastbaarheid van medewerkers toe. De gesprekken hebben inmiddels geleid tot een plan van aanpak met maatregelen dat ook Dienstenorganisatie-breed impact zal hebben. Dit zal in 2015 verdere opvolging krijgen. Het doel van deze maatregelen is om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren en te verhogen. Mede vanwege de toekomstige organisatorische veranderingen is het van groot belang dat medewerkers werken aan hun employability en zichzelf steeds verder ontwikkelen. Verklaring Omtrent Gedrag Zoals in het voorwoord al aangegeven is er in 2014 gewerkt aan het ontwikkelen van beleid rondom de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Binnen het Programma JOP werd hier al sinds 2012 mee gewerkt in het kader van Veilig Jeugdwerk. Vanuit het oogpunt van gelijkheid, uitstraling en cultuur heeft de directie na overleg met het Management Team en Ondernemingsraad besloten tot het verplicht stellen van een VOG voor alle medewerkers binnen de Dienstenorganisatie. De aanvraag van de VOG gaat vergezeld met een gedragscode. Hiermee laten we als organisatie zien dat betrouwbaarheid, integriteit en transparantie belangrijke waarden zijn. De daadwerkelijke uitvoering vindt in 2015 plaats. 9

10 3 Organisatieveranderingen In het jaar 2014 zijn er twee grote veranderingen in de organisatie doorgevoerd. De Mobiliteitspool Per 1 januari 2014 zijn alle medewerkers die vanuit de Dienstenorganisatie in de plaatselijke gemeenten werken (o.a. interim predikanten en categoriaal pastores) overgegaan naar de Mobiliteitspool, een team binnen de afdeling HRM. In september 2013 was de eerste groep, de lokale jeugdwerkers vanuit het programma JOP, hen al voorgegaan. De voordelen die met het samenbrengen van deze medewerkers in één afdeling, worden beoogd, zijn: o één duidelijke plaats waar plaatselijke gemeenten met hun vragen en opdrachten terecht kunnen; o eenduidig beleid en eenduidige procedures worden ontwikkeld op het terrein van werving en selectie, contracten, arbeidsvoorwaarden en tarifering; o een beter overzicht van wie wanneer waar werkzaamheden verricht. Coördinatie en vraag en aanbod kunnen daarop worden afgestemd; o consistenter dan nu kan een programma worden ontwikkeld en aangeboden op het gebied van loopbaan, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling; o kennis over de gemeenten wordt in de breedte van de organisatie met elkaar gedeeld; o programmalijnen en stafafdelingen worden ontzorgd, doordat de werkzaamheden, voortvloeiend uit de werkgeversrol, daar worden weggehaald; o programmalijnen en stafafdelingen komen meer toe aan hun corebusiness en kunnen tijd en energie investeren in het verhogen van de kwaliteit op inhoud. Op basis van de resultaten en uitkomsten in 2014 kan worden vastgesteld dat deze pool in een behoefte voorziet. Verdere verfijning en optimalisering zullen ook in 2015 plaatsvinden. Eind 2014 waren via de Mobiliteitspool 74 medewerkers werkzaam. De tweede organisatieverandering betrof de start van het Shared Service Center (SSC) met ingang van 1 januari Onderstaand een verslag van Ruud van den Broek, manager van het SSC. Het Shared Service Center Na een gedegen voorbereiding en projectaanpak is het SSC voor ICCO en DO PKN per 1 januari 2014 gestart. Op basis van een heldere opdracht is de in het project weergegeven invulling geëffectueerd: Lever ondersteunings- en adviesdiensten op het gebied van ICT, P&O en F&C aan zowel de Dienstenorganisatie PKN als aan ICCO. Op basis van een vastgesteld jaarplan heeft het SSC voor de Dienstenorganisatie en ICCO diensten en producten geleverd. Na dit eerste jaar kan worden vastgesteld dat er al veel is bereikt. Er is op diverse terreinen sprake van optimalisering van processen en samenwerking. Het is duidelijk dat het SSC voor beide organisaties op meerdere fronten een toegevoegde waarde heeft. Onder hiërarchische eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Dienstenorganisatie blijkt de besturing vanuit beide organisaties prima werkbaar. De contacten met de organisaties zijn prima. 10

11 Vanzelfsprekend zijn niet alle processen en systemen gesynchroniseerd, maar dat heeft nu eenmaal meer tijd nodig. Wij zijn er voor onze klant Medewerkers van het SSC staan voor een transparante en excellente dienstverlening, hebben respect voor de doelen van onze klanten en dragen naar vermogen bij om deze doelen mee te realiseren. De medewerkers hebben ooit gekozen voor een werkgever die een expliciete missie nastreeft en waar zij een bijdrage aan willen leveren. Ook hebben zij gekozen voor een werkgever die mogelijkheden biedt aan de medewerkers om zich professioneel te ontwikkelen. Het werken in een Shared Service Center kan deze keuzes versterken. Ruud van den Broek, manager SSC De ondernemingsraad Alles wat de organisatiestructuur en cultuur van de dienstenorganisatie raakt, wordt besproken met de ondernemingsraad. Als het gaat om veranderingen worden voorgenomen besluiten ter instemming of advisering aan de raad voorgelegd. Elke maand vergadert de raad met de bestuurder en het Hoofd HRM van de Dienstenorganisatie. De Ondernemingsraad doet verslag: Ontwikkelingen binnen de dienstenorganisatie In 2014 besprak de ondernemingsraad de evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO. Daarnaast vormden de teruglopende inkomsten van Kerk in Actie en de gevolgen van de krimp bij ICCO voor Kerk in Actie en de dienstenorganisatie belangrijke gespreksonderwerpen. Ook de wijzigingen binnen Kerk in Actie Interactief kwamen aan de orde. Andere onderwerpen waren onder meer de wijzigingen binnen het programma Jeugdwerk - dat met ingang van 2015 programma JOP gaat heten - en de evaluatie van de transitie van het programma Kerk in Ontwikkeling; de transitie begon in De ondernemingsraad werd geïnformeerd over de stand van zaken rond de sloop van het conferentiecentrum Hydepark en de nieuwbouw van een nieuw vakantiehotel/conferentiecentrum. Personele ontwikkelingen Op personeelsgebied spraken ondernemingsraad en bestuurder over uiteenlopende thema s: van traineeship tot verbetering van de functioneringsgesprekkencyclus, van de wijzigingen in de telewerkregeling en het leasereglement tot de ontwikkelingen in het personeelsbestand. De klachtenregeling voor de medewerkers van het Shared Service Center, de gezamenlijke ondersteunende diensten op het gebied van P&O, IT en Financiën, was een gespreksonderwerp dat samen met de ondernemingsraad van ICCO werd besproken. De ondernemingsraad schreef een notitie over mogelijkheden om het aantal vrouwen in leidinggevende posities te vergroten en kaartte vragen rond leeftijdsbewust personeelsbeleid aan. Formele advies- en instemmingstrajecten In 2014 stemde de ondernemingsraad in met het verplicht aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag en het ondertekenen van een gedragscode voor het gehele personeel van de dienstenorganisatie. Bij JOP was deze verplichting al eerder ingevoerd. De ondernemingsraad stemde tevens in met de nieuwe opzet van de interne scholing en met de benoeming van twee nieuwe vertrouwenspersonen van wie één was voorgedragen door de ondernemingsraad. Ook gaf de raad zijn instemming aan het aanwijzen van twee verplichte verlofdagen in

12 Naast deze instemmingen adviseerde de raad positief over het besluit om als dienstenorganisatie eigen risicodrager te worden voor de uitvoering van de Ziektewet. Dit betekent dat de dienstenorganisatie de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle financiële zaken rondom de Ziektewetuitkering, verzuimbegeleiding en re-integratieactiviteiten. Jaarrekeningen en begrotingen De jaarrekeningen en de begrotingen vormden de aanleiding voor enkele vragen over financiële resultaten en keuzes. Voorbeelden zijn de omvang van de terugloop van het totale aantal fte s, het uurtarief voor bijzondere aanstellingen en de bijdragen van Kerk in Actie aan het investeringsfonds van de ICCO Coöperatie. 12

13 4 Motivatie en inspiratie De medewerkers van de dienstenorganisatie zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om voor de kerk te werken. Om deze motivatie vast te houden en mogelijk nieuwe inspiratie op te doen, investeert de dienstenorganisatie in scholing, kennisdeling en collegiale activiteiten. Het aanbod aan scholing noemen we Samen Wijzer Worden (SWW), Scholing vanuit Samen Wijzer Worden Sinds de zomer van 2014 is het vernieuwde aanbod vanuit SWW beschikbaar. Er zijn vijf leerlijnen te onderkennen: een Basis leerlijn; een leerlijn Advies en dienstverlening; een leerlijn Administratie en ondersteuning; een leerlijn Leidinggeven; een leerlijn Inhoud. Deze leerlijnen geven enerzijds een clustering en anderzijds meer diversiteit binnen het onderwerp en meer verdiepingsmogelijkheden. Het doel is dat alle medewerkers kunnen werken aan deskundigheidsbevordering met de interne scholing van SWW. Deelname wordt gestimuleerd en zal vanaf 2015 onderdeel zijn van de jaarlijks te voeren Planningsgesprekken vanuit de PMC (Performance Management Cyclus). Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om ook scholing te volgen die betrekking heeft op specifieke kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld IT, juridische of andere specifieke vakkennis) waarvoor in en na overleg naar scholing buiten de dienstenorganisatie wordt verwezen. Specifieke scholingsactiviteiten Naast de reguliere trainingen vanuit het SWW-programma is er in 2014 opnieuw een aantal specifieke dagen georganiseerd. Dat waren de startdag, leidinggevenden dag, het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers (ging uiteindelijk niet door vanwege te weinig deelnemers) en de secretaresse dag. Opleidingsadvies Ook in dit verslagjaar is een aantal keer individueel opleidingsadvies aangevraagd. Met de aanvragers is steeds tweemaal een gesprek gevoerd en gezocht naar een goede invulling van de opleidingswens. Collegiale activiteiten een verslag van de PV In 2014 heeft personeelsvereniging Harten Drie (PV) weer de nodige activiteiten georganiseerd. De in 2013 gekozen nieuwe werkwijze, waarbij naast de gebruikelijke activiteiten ook verschillende workshops worden georganiseerd, werd in 2014 voortgezet. Zo werd in het voorjaar een djembe-workshop georganiseerd en in december kon men kerststukjes maken. In april werden de jaarstukken gepresenteerd terwijl de collega s konden genieten van een high tea. In oktober werd na een gezamenlijke maaltijd gebowld. In december konden de PV-leden tijdens de gebruikelijke kerstborrel hun kerstpakket ophalen. Ook die activiteiten waren geslaagd. Aan de jaarlijks terugkerende activiteiten als de barbecue met ICCO en het personeelsuitje werd ook weer door een flink aantal collega s deelgenomen. Als bestemming voor het uitje werd Antwerpen gekozen. En opnieuw was het Sinterklaasfeest een succes. Er waren weer meer dan 40 kinderen. Een deel van het programma was buiten rond het gebouw en de ouders waren daarover minstens zo te spreken als de kinderen zelf. 13

14 5 Collega s Ziek en gezond Het ziekteverzuim is in 2014 gedaald naar 3,6% en is daarmee onder de norm van 4% gebleven. De dalende lijn van de laatste twee jaar heeft zich verder voortgezet. Het verzuim in 2012 was 4,4%, in ,8% en in 2014 dus 3,6%. Een aantal langdurig zieken is in 2014 hersteld of heeft het werk weer gedeeltelijk hervat. De aard van het verzuim betreft zowel lichamelijke problemen zoals ernstige ziektes, operaties, hernia s e.d. als psychische klachten. Deze laatste categorie betreft in de meeste gevallen niet-werk gerelateerde zaken. In een enkele situatie gaat het om een combinatie van werk gerelateerde en niet-werk gerelateerde problemen. Hier is aandacht voor in de verzuimbegeleiding en re-integratie. Er is geen instroom in de WIA geweest. Eén medewerker van de Dienstenorganisatie is in 2014 overleden. In 2014 heeft de Dienstenorganisatie weer samengewerkt met bedrijfsarts mevrouw J. Zevering van ArboNed. Maandelijks is er spreekuur geweest. Langdurig zieken worden hiervoor opgeroepen. Maar ook om (langdurig) verzuim te voorkomen, komen medewerkers preventief op het spreekuur. Het contract met de arbodienst is weer voor een jaar verlengd. Medewerkers die op het werk met seksuele of andere vormen van intimidatie te maken hebben gehad, kunnen daarvoor spreken met de vertrouwenspersoon. Zij kan hen helpen met de verwerking en met het zetten van verdere stappen en hen begeleiden in een eventuele officiële klachtenprocedure. De klachtencommissie heeft in 2014 geen klachten ontvangen. 8 medewerkers hebben in 2014 contact gehad met de vertrouwenspersoon, waarvan er twee nog doorliepen vanuit De gesprekken hebben een coachend karakter: medewerkers kunnen hun verhaal kwijt, reflecteren op de gebeurtenissen en krijgen handvatten om er mee om te gaan. Er zijn geen meldingen gekomen van seksuele intimidatie. De aard van de problemen heeft in veel gevallen te maken met verhoudingen tussen medewerker en leidinggevende, organisatieveranderingen en de wijze van communicatie. In november is er na zes jaar afscheid genomen van vertrouwenspersoon Ans Brandsma. Twee nieuwe vertrouwenspersonen zijn in november gestart, te weten twee oud-medewerkers: Marieke Schouten en Harm Dane. Eigenrisicodrager Ziektewet In 2014 heeft P&O onderzocht of het voor de Dienstenorganisatie zinvol is om Eigen Risicodrager voor de Ziektewet te worden. Dit bleek het geval en regeling is op 1 januari 2015 ingegaan. Dit betekent dat de Dienstenorganisatie geen premie meer aan het UWV betaalt, maar zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle financiële zaken rondom de Ziektewetuitkering, verzuimbegeleiding en re-integratieactiviteiten. Dit geldt voor (tijdelijke) medewerkers die ziek worden na 1 januari 2015 en ziek uit dienst gaan. De Dienstenorganisatie heeft ervoor gekozen om de volledige uitvoering en begeleiding in het kader van de Ziektewet, uit te besteden aan Synck Company B.V. Deze partij is specialist op het gebied van de Ziektewet. 14

15 Vrijwilligers We zijn blij dat ook in 2014 weer vele vrijwilligers actief zijn geweest op diverse fronten. Er zijn vrijwilligers gestopt, maar we hebben ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, ook bij afdelingen die tot 2014 nog niet heel veel met vrijwilligers werkten. Op diverse manieren worden vrijwilligers ingezet. Er zijn vrijwilligers die zitting hebben in een aantal structurele werkgroepen en die vanuit een paar bijeenkomsten per jaar taken uitvoeren ten behoeve van afdelingen en programmalijnen. Er zijn redacties, klankbordgroepen, begeleidingsgroepen, denktanks etc. Daarnaast zijn er tijdelijke groepen waarin ook tientallen mensen werkzaam zijn en worden er vrijwilligers op meer ad hoc-basis ingezet bij bijvoorbeeld evenementen of voor vertaalwerk. In totaal gaat het om ongeveer 300 personen. Verder zijn er vrijwilligers die op kantoor werkzaam zijn. Ze werken op basis van een overeenkomst van maximaal één jaar, maar velen zijn al meerdere jaren actief als vrijwilliger. De meesten zijn er wekelijks een afgesproken aantal uren aan het werk. Daarbij is heel wat variatie te zien. De werktijden variëren van twee tot twintig uur per week en het soort werk: van hand- en spandiensten tot en met zelfstandig projecten uitvoeren. Ook krijgen we meer vrijwilligers voor meer losse activiteiten, zoals het schrijven van artikelen of het ondersteunen bij teamretraites. Op alle afdelingen zijn vrijwilligers te vinden. De afdeling Facilitaire Zaken (vooral ten behoeve van de archieven) en Kerk in Ontwikkeling spannen de kroon, met elk circa twintig vrijwilligers. JOP had in 2014 ook maar liefst 16 vrijwilligers. Eind 2014 waren er 106 vrijwilligers met een overeenkomst bij de Dienstenorganisatie werkzaam. Ik ben vrijwilliger in de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland want ik geniet ervan een maatschappelijke bijdrage te leveren en mezelf te blijven ontwikkelen. Als vrijwilliger bij JOP redigeer ik o.a. materialen voor trainingen en bijeenkomsten rond een specifiek thema. De onderwerpen zijn divers: communicatie in het jeugdwerk, praktisch geloven, hoe kies je een kinderbijbel, wat kun je als opa of oma doen aan geloofsoverdracht Boeiend om mee bezig te zijn. Dat is maar goed ook: werken met taal vergt veel tijd, discipline en concentratie. Als kind zat het er al in om bezig te zijn met taal. Later schoolde en bekwaamde ik mij binnen het sociale en theologische veld. Deze interesses en vaardigheden breng ik samen binnen het vrijwilligerswerk bij JOP. Het geeft voldoening om taalkundig, inhoudelijk en methodisch een bijdrage te leveren aan de kracht van de producten. Mooi dat ik als vrijwilliger iets voor de Protestantse Kerk kan betekenen en andersom! Linda Branger, vrijwilliger bij JOP 15

16 6 Bijlage Tabellen & grafieken Tabel 1: Leeftijdsopbouw per 31/12/14 Man Vrouw Medewerkers Eindtotaal Tabel 2: Medewerkers per afdeling/programma per 31/12/14 31 december 2014 Medewerkers per FTE Stafafdeling en programma afd. per afd. Directie 4 3,78 SSC (FME, P&O en IT) 39 37,07 HRM (incl. PCTE en GVO) 99 63,83 Facilitaire zaken 41 31,42 Communicatie & fondsenwerving 42 33,11 Kerk in Actie 44 37,37 Kerk in Ontwikkeling 62 53,51 Missionair Werk en Kerkgroei 11 7,27 Jeugdwerk Protestantse Kerk 18 14,02 IO 38 31,38 Expertisecentrum 2 2 Eindtotaal ,76 Tabel 3: Ziekteverzuim Ziekteverzuim 4,1 4,4 3,8 3,6 16

17 Grafiek 4: FTE-ontwikkeling FTE-ontwikkeling FTE Grafiek 5: Verhouding vast-tijdelijk Vast / tijdelijk contract ( ) Bepaalde tijd Onbepaalde tijd 24% 76% 17

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 18 Sociaal Jaarverslag 2013 Kleine Synode 19 september 2014 KS 14-13 Colofon Het sociaal jaarverslag 2013 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Redactie Stafafdeling

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 15 Sociaal Jaarverslag 2015 Kleine Synode.. KS Colofon Het sociaal jaarverslag 2015 is een uitgave van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Redactie Shared Service Center (SSC)

Nadere informatie

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Datum 22 juni 2012 Kleine synode AZ 12-10 d.d. 29 juni 2012 Colofon Het sociaal jaarverslag 2011 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

Op 7 februari 2017 heeft raadpleging plaatsgevonden met Kerkenraad. De Kerkenraad zijn de volgende vragen voorgelegd:

Op 7 februari 2017 heeft raadpleging plaatsgevonden met Kerkenraad. De Kerkenraad zijn de volgende vragen voorgelegd: 1 Opsteller : Age H. van der Zee, preses Bestemd voor : Kerkenraad in vergadering bijeen op 21 maart Status : Besluitvormend Onderwerp: : Toekomstvisie pastoraat Datum : 13 maart 2017 Situatieschets Protestantse

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Inhoudsopgave Decentrale financiële Verantwoordelijkheid 3 Inleiding 3 Hoofdzaken

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012 8 ORGANISATIE 8.1 Organisatiestructuur Het organogram van Woonpartners tot aan het einde van 2012 laat een vrij platte organisatiestructuur zien. De algemeen directeur is de bestuurder. De sectormanagers

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2010

Sociaal Jaarverslag 2010 Sociaal Jaarverslag 2010 Datum 21 juni 2011 Kleine synode d.d. 24 juni 2011 AZ 11-16 Colofon Het sociaal jaarverslag 2010 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is Versie 2 oktober 2014 Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor goedkope zaken zoals flyers,

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

II. DE WERKBEGELEIDINGHET MENTORAAT EN DE PRIMAIRE NASCHOLING

II. DE WERKBEGELEIDINGHET MENTORAAT EN DE PRIMAIRE NASCHOLING Generale regeling voor de permanente educatie Als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. De opbouw van de permanente educatie 1. Met het oog op

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 18 Sociaal Jaarverslag 2012 Kleine Synode juni 2013 OZ 13-01 Colofon Het sociaal jaarverslag 2012 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Redactie Stafafdeling

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING ALGEMEEN Artikel 1. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te Dordrecht, kent een regeling voor primaire en voortgezette nascholing,

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit PERSONEELSBELEID FMVG 2009 Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit Taskforce groei Delft, december 2009 HOOFDDOELSTELLINGEN PERSONEELSBELEID FMVG Nr Beleidsthema s Doelstellingen 1 Kwaliteit medewerkers

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid NAAR ÉÉN KERKENRAAD visie en beleid Protestantse Gemeente Den Helder November 2013 Inleiding Op de laatste stadsbrede ambtsdragersavond op 17 april 2013 hebben de predikanten van onze gemeente een droom

Nadere informatie

VERBINDEN IN WOORD EN DAAD

VERBINDEN IN WOORD EN DAAD VERBINDEN IN WOORD EN DAAD Beleidsplan 2011-2016 Protestantse Gemeente te s-hertogenbosch Inleiding Het is zinvol gebleken dat in 2003 werd gestart met de voorbereidingen om te komen tot een beleidsplan

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT BELEIDSPLAN 2014 2018 van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT Wognum februari 2014 Aangepaste versie februari 2017 INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van Dr. Joke Haafkens, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA j.a.haafkens@uva.nl Inleiding workshop 1. Context 2.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Een plan voor de toekomst

Een plan voor de toekomst Een plan voor de toekomst Historie Kerkenraad 24-11-2010 Beleidsplan 2011-2015 Twee werkvelden met bezettingsprobleem Kerkenraad 22-01-2011 - brainstormsessie Uitkomsten Brainstormsessie positief naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Overzichten Aantal medewerkers in dienst van (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling Functie 31.12.2013 31.12.2014 Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder 1 1 1 1 Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING van de CVO Groep

KLACHTENREGELING van de CVO Groep KLACHTENREGELING van de CVO Groep Advies GMT: 29.01.2007 Voorgenomen besluit CvB: 02.02.2007 Instemming CMR: 28.02.2007 Besluit CvB 09.03.2007 Ingangsdatum: 01.05.2007 klachtenregeling CVO Groep 1 mei

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE ARBODIENSTVERLENING WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE zorgt voor arbeidskracht WE ZIEN HET DOEL WE ZORGEN VOOR RESULTAAT Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd. Ik wil een arbodienst

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

17-6-2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK 11 JUNI 2015. 2. Huishoudelijke vergadering. 2. Huishoudelijke vergadering

17-6-2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK 11 JUNI 2015. 2. Huishoudelijke vergadering. 2. Huishoudelijke vergadering ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK Agenda 2.1 Verslag 19 juni 2014 2.2 Verantwoording van beleid 2014 door Bestuur Bureau 2.3 Formele afhandeling jaarrekening 2014 Begroting 2015 2.4 Herbenoeming

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie