Pilot Groepswonen Swinhove Jenny Hoogvliet Zorgmanager Pieterman Han Hendrikse Manager zorg en behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot Groepswonen Swinhove Jenny Hoogvliet Zorgmanager Pieterman Han Hendrikse Manager zorg en behandeling"

Transcriptie

1 Pilot Groepswonen Swinhove Jenny Hoogvliet Zorgmanager Pieterman Han Hendrikse Manager zorg en behandeling Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

2 Proef groepswonen In de woning staat het gewone leven centraal. De doelgroep is ouderen met PG problematiek en met de indicatie lang verblijf en behandeling. Uitgangspunt is het bieden van een optimaal op het individu toegespitste vorm van wonen en zorg. Zoveel mogelijk privacy, de meerwaarde van groepswonen en flexibiliteit in mogelijkheden zijn hierbij de voorwaarden. De meerwaarde van het groepswonen, in vergelijking met thuiszorg en verpleeghuiszorg, is de midden weg tussen beide zorgvormen. Een zo optimaal huiselijke situatie met aanbod van individueel gerichte professionele verpleeghuiszorg, die gericht is op kwaliteit van leven. De woon/zorgvisie gewoon leven De woon/zorgvisie is geen vastgestelde code maar een basis voor verdere ontwikkelingen, waarop mensen en omstandigheden hun invloed uitoefenen. De woon/zorgvisie geeft: Richting aan de organisatie, het personeel, de bezoekers en de vrijwilligers Een handvat voor toetsing van de dagelijkse gang van zaken Voor buitenstaanders zicht op het zorgaanbod Een mogelijkheid om in gesprek te blijven over zorgopvattingen, normen, waarden en attitude De visie op wonen en zorg uit zich op verschillende manieren en speelt in op specifieke behoeften van de cliënt met dementie. De huiselijke situatie wordt vorm gegeven in een woongroep van zes cliënten Waarbij een dagritme, bepaald door natuur(waken/slapen) en cultuur(etenstijden) structuur biedt aan de bewoner. Het hebben van een eigen kamer in de toekomst, waar de persoonlijke eigendommen staan en opgeborgen kunnen worden. (Herkenbaarheid), waar men zich terug kan trekken, dit alles draagt bij aan de gewenste huiselijkheid. Binnen de mogelijkheden worden er zo min mogelijk dwangmaatregelen toegepast. Wel zal er gekeken worden naar middelen die de veiligheid preventief kunnen vergroten. De bewoner heeft binnen redelijk flexibele grenzen, de vrijheid zelf keuzes te maken. Hoe kleed ik me, hoe laat sta ik op of ga ik naar bed. In een individueel zorg/behandelplan. Worden de specifieke vraagstelling en behoefte van de bewoner vastgelegd. Ook hierin is het gewone leven leidraad. Groepsdifferentiatie In principe vindt geen differentiatie plaats en wonen de bewoners tot het eind van hun leven in dezelfde groep. Alleen bij een nieuwe opname, kan men wel rekening houden met: Sfeer in de samenstelling van de groep Man/vrouw verhouding Zorgzwaarte Groepsproces Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de vertegenwoordiger van de cliënt of het multidisciplinaire team een verzoek indienen tot overplaatsing bij de manager zorg en behandeling. Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

3 Werkzaamheden binnen de woongroep De werkzaamheden binnen de woongroep worden uitgevoerd door de woonbegeleiders, assistent-woon begeleiders, huishoudelijk medewerkers. Deze medewerkers worden aangestuurd door de zorgmanager. Op basis van een behandelingsvraag kunnen andere disciplines worden aangewend. Deze worden specifiek gevraagd voor deze behandelvragen (arts, ergotherapeut, fysiotherapeut enz.) Om 7.30 uur wordt gestart door de woonbegeleider, en om 9.00 uur voegt de assistent woonbegeleider zich bij de woongroep, deze blijft tot uur op de woongroep. De woonbegeleider die gestart is om 7.30 uur heeft dienst tot uur. Om uur start de woonbegeleider die werkt op de groep tot uur. De woonbegeleider is dan in principe alleen, kan in incidentele gevallen hulp inroepen van unit Het Venster De nachtdienst wordt door afdeling de Pieterman geleverd, hier verandert in de proef niets aan. Verder wordt door een vaste (voor zover mogelijk) huishoudelijke medewerker vier uur per week in de woongroep schoongemaakt. Het team binnen de woongroep De woongroep bestaat uit zes medewerkers, waarvan vijf medewerkers het vig-diploma in bezit hebben. De assistent woonbegeleider is zorgassistent, een opleiding die binnen Swinhove is gestart en wordt voortgezet. Deze medewerkers zijn naar aanleiding van een teamdag (juni jl.) door hun enthousiasme en na enkele gesprekken met zorgmanager over hun motivatie en competenties geselecteerd. Een van deze medewerkers heeft wel ervaring met groepswonen in een andere sector. De andere medewerkers hebben geen ervaring, maar zij zijn gekozen op grond van persoonlijke competenties. Woonbegeleider De woonbegeleiders hebben tot taak een huishouden te runnen. Dit runnen van het huishouden omvat zowel huishoudelijke als verzorgende taken. Het nabootsen van deze thuissituatie gepaard gaande met verzorgende taken is beslist geen gemakkelijke taak. De verzorgenden zijn met name gewend om in een instituut als het verpleeghuis te werken. Men moet af van het traditionele werken. Het traditionele werken houdt in dat men eerst het werk wil afmaken. Het werk is dan alles qua lichamelijke zorg, huishouden en organisatie van dit huishouden. Het moet eigenlijk zo zijn dat er nog voldoende tijd overblijft om de nodige aandacht te besteden aan de bewoners. Hierin moet men een gulden midden weg zoeken tussen het werk en de aandacht voor de bewoner. Wat vooral van belang is dat de woonbegeleiders begeleid worden in het omzetten van de traditionele verpleeghuiszorg naar het woonconcept Het Gewone leven. Hierin ligt een belangrijke rol voor de zorgmanager, die ondersteuning moet geven in dit proces. In het begin is er wekelijks werkoverleg, na verloop van tijd wordt dit maandelijks. Ook moet de zorgmanager in staat zijn om individuele coaching te geven aan de medewerkers. Omdat medewerkers zelfstandig op de groep werken, is het wel belangrijk dat ze de gelegenheid krijgen om kennis met collega s uit te wisselen. Doordat ze elkaar weinig zien moet hier wel aandacht voor zijn. Mogelijkheid hiervoor is informele kennisuitwisseling door: Gezamenlijke lunches Personeelsuitje Langer pauzes in vergaderingen en bijeenkomsten Succes vieren in de organisatie Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

4 De assistent woonbegeleiders Deze hebben tot taak een deel van de verzorging/huishouding van de bewoners in de ochtenduren uit te voeren, dit onder aansturing van de woonbegeleider. De taken worden in onderling overleg besproken en afgestemd. Er is gekozen in deze proef om de assistent woonbegeleider in de ochtend uren te zetten om dat hier gevoelsmatig nu nog de spits ligt. De assistent woonbegeleider zal ook huishoudelijke taken uitvoeren volgens een vastgesteld schema. De huishoudelijke medewerker Het is in de proef de bedoeling dat er vier uur door een professionele schoonmaker op de woongroep wordt schoongemaakt. Te denken valt hierbij aan een vaste dag b.v. de maandag van 8.00 uur tot uur. Er is wel een schema (opzet) gemaakt welke werkzaamheden in de groep en welke werkzaamheden door de professionele schoonmaker verricht zouden kunnen worden Behandelaars De overige disciplines (arts, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werk, ergotherapeut, diëtiste enz.) Als men uit gaat van het gewone leven is de normale gang van zaken dat de behandelaars alleen dan in beeld komen als er een specifieke vraag door de cliënt of zijn vertegenwoordiger gesteld wordt of als de woonbegeleider inzet gewenst acht. In principe is het de bedoeling dat de verpleeghuisarts en andere behandelaars op consultbasis binnen de woongroep gaan werken. Psycholoog Het is de bedoeling dat de psycholoog bij het begin van de proef meting doet (score gedrag cliënten), na zes maanden zal deze meting nogmaals gedaan worden en na een jaar weer. Wat is de score van het gedrag dan, heeft men minder sedativa nodig, zijn er binnen de woongroep minder middelen en maatregelen nodig enz. De psycholoog heeft in deze de verantwoordelijkheid voor de meting. De zorgmanager is inhoudelijk verantwoordelijk dat deze meting ook wordt verricht. Diëtiste De diëtiste zal in het begin ook een meting verrichten. Deze meting is er voornamelijk op gericht wat is de voedingtoestand en het gewicht van de bewoner aan het begin van de proef, wat na zes maanden, en na een jaar wordt deze meting nogmaals verricht. Activiteitenbegeleiding In het gewone leven voeren de cliënten zelf de regie over activiteiten die ze willen ondernemen. De activiteitenbegeleidster heeft in de proef dan ook de rol van ondersteuner bij dit gewone leven en is op consultbasis voor de individuele cliënt beschikbaar. Meting In de proef wordt nog een extra meting verricht door de Vrije Universiteit Amsterdam. Inmiddels zijn de vertegenwoordigers hiervoor benaderd en hebben hun akkoord gegeven. Meer informatie over deze meting is te verkrijgen bij Jenny Hoogvliet. Diensten De woonbegeleiders werken in dagdienst of avonddienst, zij werken exact 8 uur op een dag. Zij hebben pauzes op de groep bij de cliënten. In de proef is dit een van de kritische factoren waar naar gekeken moet worden. Zo ook de vraag wat te doen met de medewerker die rookt en nu geen gelegenheid heeft om te gaan roken. Heel de dag op de groep kan voor de medewerker een behoorlijke belasting zijn. Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

5 In principe vindt er geen overdracht plaats van de nacht naar de dag, nachtdienst is om 7.15 uur afgelopen. Handig in de proef is om te kijken, hoe men dit gaat oplossen. Mogelijkheden hierin zou zijn een schrift waarin de bijzonderheden vermeld staan. De tijd dat de dagdienst en avonddienst samen zijn is beperkt tot vijftien minuten. In deze tijd moeten de bijzonderheden van zes bewoners overgedragen worden. Het moment van overdracht is ook het enige moment dat twee woonbegeleiders contact met elkaar hebben. In de proef moet worden uitgezocht of dit ook werkt. Want het is wel belangrijk dat medewerkers contact hebben met hun collega s. De afspraak is dat de medewerkers bij ziekte proberen dit op te lossen met de groep medewerkers die werkzaam zijn binnen de woongroep. Is dit niet mogelijk dan kan men een beroep doen op de afdeling. Want binnen Het Venster zijn er twee medewerkers gevraagd of zij bij ziekte of vakantie ook op de groep kunnen werken. Van belang is dat ze nu dus ook daadwerkelijk ook ingewerkt worden op de woongroep. Zodat ook deze medewerkers inzicht krijgen in de werkzaamheden die uit gevoerd moeten worden op de woongroep. De zorgmanager is verantwoordelijk dat deze inwerkdagen er ook daadwerkelijk komen. Deze medewerkers worden de zogenaamde FlEX-werkers. Roosters Het is de bedoeling dat de medewerkers van de woongroep zelf gaan roosteren. Nu wordt er nog geroosterd door zorgmanager. De zorgmanager moet hierin ondersteuning bieden en inzicht krijgen in de knelpunten die roosteren met zich meebrengt. Het is hier van groot belang dat de medewerkers dit in goed overleg met elkaar doen. De zorgmanager blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van de inzet. Formatie woongroep Formatieberekening is gedaan door het roosterbureau, maar het roosterbureau gaat altijd uit van een bruto/netto berekening. Dit houdt in dat men rekening houdt met ziekte/vakantie/verlof wat binnen het verpleeghuis zeker nodig is. Dit ligt binnen de woongroep iets anders, als men uit zou gaan van de berekening van het roosterbureau zou dit betekenen dat er bij gewone weken een fulltime medewerker teveel zou zijn. Dit zou kunnen betekenen dat er bij de medewerkers na 13 weken een opeenhoping van te weinig uren gaat ontstaan. Na overleg met manager zorg en behandeling en de medewerkers hebben wij ervoor gekozen om uit te gaan van een netto berekening. In de proef moet er kritisch naar gekeken worden of dit ook de juiste oplossing is. Communicatie Ten behoeve van de zorg is het belangrijk dat het MDO één keer in de drie maanden plaats vindt. In dit MDOB moeten de zes bewoners worden besproken in samenspraak met familie. Ten behoeve van de medewerkers en de voortgang en ontwikkeling van de woongroep zijn de volgende overlegvormen vastgesteld. In het begin wekelijks overleg met de medewerkers Groot werkoverleg in een frequentie van eenmaal per maand Individuele werkbespreking De manier om op juiste wijze met elkaar te communiceren is iets waarin men nog enige scholing behoeft. Men moet in de woongroep elkaar durven aanspreken op zaken die niet goed gaan en daarvan leren. Dit is wel een item dat regelmatig aan de orde wordt gesteld maar men is daar niet vaardig in. Dit kan leiden tot botsingen tussen de individuele medewerkers. Van belang is dat de zorgmanager dit proces begeleid. Het gewone leven centraal Kenmerk van het wonen is dat er zoveel mogelijk privacy geboden wordt in huiselijke sfeer. Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

6 Privacy De bewoner heeft een eigen kamer of beschikt over een twee persoonskamer en deelt deze met een medebewoner. Op deze kamer kunnen eigen spullen opgeborgen worden en hier kan men zich terugtrekken. Familie Het is van belang dat familie van cliënten nauw worden betrokken bij de opening van de woongroep. In september 2004 hebben de familieleden van cliënten de mogelijkheid gekregen om een bijeenkomst over de woongroep bij te wonen. Verder worden cliënten van informatie voorzien door de Meander. Tevens is het de bedoeling dat er tweemaal per jaar een familieavond wordt georganiseerd. Belangrijk is dat er in de toekomst ook wordt gekeken naar mogelijkheden over een informatiebrochure over de woongroep. Dit is vooral ook van belang voor nieuwe cliënten binnen de woongroep. Omdat in de woongroep het gewone leven centraal staat betekent dit dat de bewoner zijn leefstijl zo goed mogelijk moet kunnen voortzetten. Dat betekent dat familie die altijd een belangrijke rol gespeeld heeft in het leven van de bewoner deze rol ook kan blijven vervullen. Familie en vrienden kunnen blijven deelnemen aan het dagelijks leven van de bewoner. Door te helpen bij de afwas, voor te lezen uit de krant, te helpen bij het eten of gewoon gezellig een kopje koffie te drinken. Hierbij is het wel belangrijk dat men uitgangspunten heeft. Nooit een claim leggen op familie, vrienden of bekenden van bewoners ter ondersteuning of uitvoering van algemene werkzaamheden ten behoeve van de groepswoning Het begeleiden van relaties nooit een dusdanige druk op de medewerkers van de woongroep ligt dat de werkdruk onevenredig toeneemt. De rol van vrijwilligers De rol van de vrijwilliger binnen de woongroep moet nog vastgesteld worden. Want door hun aanwezigheid en inbreng zullen de bewoners iets extra s krijgen: meer aandacht, uitstapjes, winkelen enz. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat deze vrijwilligers op de groep komen. Ik denk dat het één en ander besproken moet worden met de coördinator die de vrijwilligers begeleid. Wassen binnen de woongroep Het wassen van de persoonsgebonden kleding gebeurt in de woongroep, maar ook vrienden of familie kunnen dit voor hun rekening nemen. Het stomen en chemisch reinigen kan door Lips gedaan worden, de vertegenwoordiger ontvangt hiervan een rekening. Het is voor familie van belang dat men goed wasbare kledingstukken koopt. Ik denk dat het ook van belang is dat er een clausule in komt dat Swinhove niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de reinigingsactiviteiten. Het stukgoed (lakens, handdoeken, washanden enz.) wordt verzorgd door Lips. Zij moeten dagelijks de vuile was van de woongroep ophalen en er moet een afspraak komen over wanneer men het linnengoed op de woongroep brengt. Hier moet nog een afspraak over gemaakt worden. Apparatuur zoals een wasmachine, droger, strijkbout, strijkplank moet wel van degelijk materiaal gemaakt zijn. Uit ervaringen van andere huizen is geleerd dat deze machines door veelvuldig gebruik ook harder slijten. Dus bij aanschaffing van deze apparaten moet hier rekening mee worden gehouden. Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

7 Huisvuil In de huidige situatie wordt het afval gescheiden van de incontinentie materiaal. Hoe we hier straks in de woongroep mee moeten worden omgaan is nog niet geheel helder. Hierover moeten met Wim Nederveen nog afspraken worden gemaakt. Koken op de woongroep Uit veiligheidsoverwegingen wordt er gekookt op een inductiekookplaat verder is de keuken zo ingericht dat er op een veilige manier gekookt kan worden. Men kan tijdens het koken toezicht houden op de groep. Het is de bedoeling dat er wel per week een schema wordt opgesteld wat men gaat koken. Dit is nodig voor de bestelling maar ook om het gevaar van iedere dag hetzelfde te eten. In overleg met de diëtiste wordt dit concept nog verder uitgewerkt. Belangrijk is dat de cliënten ook verantwoorde voeding binnen krijgen en groentes en fruit die in het seizoen worden gegeten. Verder is het van belang dat er deugdelijk kookgerei wordt aangeschaft. In samenwerking met Peter houden we ons voorlopig aan de menulijst van Swinhove: dat houdt in dat we kijken en een idee krijgen wat we kunnen koken. Hij levert bovendien de receptuur en de benodigdheden voor voedselbereiding zet hij op papier Budget voor de woongroep Uit gaande van het advies van het NIBUD wordt er per cliënt +/- vijf euro per dag aan voeding besteedt. In dit budget zit 3 maaltijden, drank en tussendoortjes. Voor de groep zal uitgegaan worden van 7 eters. Levering van producten wordt gedaan door Hoeckel het is de bedoeling dat zij tweemaal per week leveren op de groep. Verder is de vraag of er een bankpasje kan worden aangeschaft zodat de woongroep ook incidenteel zelf nog boodschappen kan gaan halen. Dit heb ik allemaal al besproken en dit is in samenwerking met Marc in gang gezet. We hebben ook gehad over een aanvangsbudget, hieronder versta ik dat er voordat de woongroep van start gaat, al een voorraad op de woongroep moet zijn. Inrichting woongroep Door vele schenkingen van meubelen door familieleden van bewoners kan de huiskamer van de woongroep aardig ingedeeld worden. Alleen het aanschaffen van een eettafel is echter noodzakelijk met daarbij behorende stoelen. De ergotherapeut heeft hier ook naar gekeken en heeft een advies uitgebracht, dit is een item dat ik dus nog graag wil bespreken. Verder is er een inventarisatie lijst opgesteld wat er verder nog nodig is binnen deze woongroep. Marc van den Heuvel is bezig om een budget hier op te richten. Eind december 2004/ begin januari 2005 moeten deze spullen gekocht zijn. Er moet wel naar mogelijkheden gezocht of een bedrijf ook bepaalde producten/materialen met korting kan leveren. Wat er verder nog geregeld moet worden Opstellen werkplan Inwerken team (scholingsmiddagen staan op het plan) Afspraken maken met behandelaars Opstellen draaiboek voor calamiteiten ( hoe te handelen bij overlijden cliënt) of wat te doen bij brand Rondleiding cliënten en familie Aankoop inventaris Regelen telecommunicatie Regelen verhuizing/ opening (komt er een feestelijke officiële opening? wie gaat dat doen en regelen) Inrichten en schoonmaken van de groepswoning Naamplaatje en deurbel voor de woning (voorstel is om de groep geen naam te geven maar een adres. Bv Plantageweg 3C. Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

8 Een officiële opening, hierbij pers uitnodigen Rookbeleid Actieteam om verdere ontwikkeling in de organisatie te stimuleren Communicatie naar de rest van de organisatie Ontwikkeling zorgmanager Evaluatieplan opstellen: hoe nu verder? Met daarin aandacht voor de volgende gebieden: Zijn de leefomstandigheden van de bewoner daadwerkelijk verbeterd. Medewerkers moeten zich de noodzakelijke competenties eigen maken Werkorganisatie aanpassen. De organisatie moet lerend worden: een motiverende leeromgeving bieden die de medewerkers stimuleert om de gewenste nieuwe vaardigheden eigen te maken. Evaluatiemomenten per maand algehele voortgang, na 3 maanden schriftelijke evaluatie, na 6 maanden terugkoppeling MT en na een jaar totaalevaluatie. Bijstelling kan van zaken alleen in overleg met verantwoordelijk manager. Definitief groepswonen/jenny Hoogvliet & Han Hendrikse/december

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo

Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Botterhof Wierden

Woonzorgcentrum De Botterhof Wierden Woonzorgcentrum De Botterhof Wierden 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P carintreggeland huis Dokter Eekmanhof DENEKAMP Veilig thuis in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag een woning met op een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd terras?

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Weijdehof Almelo

Woonzorgcentrum De Weijdehof Almelo Woonzorgcentrum De Weijdehof Almelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Hassinkhoek Delden

Woonzorgcentrum Hassinkhoek Delden Woonzorgcentrum Hassinkhoek Delden 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Bliekenhof Versie 2 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Bliekenhof heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Wonen in een groene omgeving. met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals. Eikenhorst. Verpleeghuiszorg nieuwe stijl

Wonen in een groene omgeving. met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals. Eikenhorst. Verpleeghuiszorg nieuwe stijl Wonen in een groene omgeving met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals Eikenhorst Verpleeghuiszorg nieuwe stijl Ik geniet elke dag van de tuin. Eikenhorst ligt midden in de groene natuur van

Nadere informatie

2 Functies in de zorg

2 Functies in de zorg THEMA 2Functies in de zorg 1 Inleiding In de zorg werken heel veel mensen. Mensen zoals jij, zorghulpen, maar ook mensen met andere functies. In dit thema leer je welke andere functies je in de zorg tegenkomt.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Elshof Almelo

Woonzorgcentrum De Elshof Almelo Woonzorgcentrum De Elshof Almelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Kleinschalig wonen Zo thuis mogelijk 2 Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Als thuis wonen niet meer veilig voelt en de behoefte aan bescherming en zorg groter wordt, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 9

Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 9 toegelicht. Zorgzwaartepakket 9 (ZZP

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Groepswonen Scala Liefdevolle zorg bij dementie

Groepswonen Scala Liefdevolle zorg bij dementie Groepswonen Scala Liefdevolle zorg bij dementie Huiselijke sfeer Liefdevolle dementiezorg Midden in woonbuurt Dag en nacht ondersteuning Met betrokken families 2 Een warm welkom Wij geloven dat mensen

Nadere informatie

Polderhof.

Polderhof. Polderhof www.pleyade.nl Welkom op Polderhof Samen alledaagse dingen doen. koester het contact Huiselijk, klein en knus met de nodige zorg en ondersteuning bij de hand. Op Polderhof bieden we liefdevolle

Nadere informatie

OSIRA GROEPSWONEN Wonen in de Wolbrantskerkweg

OSIRA GROEPSWONEN Wonen in de Wolbrantskerkweg OSIRA GROEPSWONEN Wonen in de Wolbrantskerkweg Professionele zorg in vier kleinschalige groepswoningen Wolbrantskerkweg Een huiselijke sfeer Midden in het gewone leven Een veilige plek voor mensen met

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit?

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit? DC 35 Kleinschalig wonen 1 Inleiding Wonen in een huis aan een straat met een eigen voordeur, met een gezellige huiskamer, met zes huisgenoten, met elk een eigen kamer en eigen leefgewoonten. Of wonen

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden

Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden Verzorgd Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

Wonen. Wonen bij Zorgstroom. Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland. Zorgstroom.nl

Wonen. Wonen bij Zorgstroom. Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland. Zorgstroom.nl Wonen bij Zorgstroom Wonen Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland Zorgstroom.nl Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland Aan de Kraayerthavenstraat in Nieuw- en Sint Joosland bouwt Zorgstroom

Nadere informatie

Verbeterplannen Woon- en Leefplezier Nazareth

Verbeterplannen Woon- en Leefplezier Nazareth Verbeterplannen Woon- en Leefplezier Nazareth Nazareth Totaal NPS score Cliënten (n=4) 6,75-25,00 Mantelzorgers (n=12) 7,42 0,00 Vrijwilligers (n=9) 7,66-11,11 Cliëntenraden, Raad v Toezicht (n=5) 8,00

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Korenschoof. Kleinschalige woningen

Korenschoof. Kleinschalige woningen Korenschoof Kleinschalige woningen V2_2013 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 KORENSCHOOF... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 2 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. Zo beleven zij samen

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie

Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen.

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm Checklist oriëntatie woonvormen INFORMATIEBLAD behorend bij Van thuis naar verpleeghuis; ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Handreiking voor zorgverleners (Groenewoud & de Lange

Nadere informatie

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën:

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: BIJLAGE I BESCHRIJVING THUISHULP Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: Thuishulp basis: Omschrijving: op de woning en de cliënt gericht zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en reinigen toilet

Nadere informatie

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Het pakket Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging is wonen

Nadere informatie

De Meander. Nieuwerkerk aan de IJssel

De Meander. Nieuwerkerk aan de IJssel De Meander Nieuwerkerk aan de IJssel Welkom bij De Meander Heeft u na een ziekenhuisopname medische nazorg nodig? Dan bent u van harte welkom in ons zorghotel. Bent u niet meer in staat zelfstandig thuis

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

CARINTREGGELAND HUIS DOKTER EEKMANHOF DENEKAMP

CARINTREGGELAND HUIS DOKTER EEKMANHOF DENEKAMP CARINTREGGELAND HUIS DOKTER EEKMANHOF DENEKAMP Een veilige, warme omgeving in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

kleinschalig wonen vo o r ouderen met dementie

kleinschalig wonen vo o r ouderen met dementie kleinschalig wonen vo o r ouderen met dementie No ordwijk en wo onzorgcentrum Gro ot Ho o gwaak Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. Deze brochure geeft een

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 2 Inhoud Voorwoord... 4 Familieparticipatie... 5 Mantelzorg Algemeen... 6 Samen doen spaarpunten... 7 Mantelzorger aan het woord (1):... 10 Mantelzorger aan

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samen doen Positoos... 7 In gesprek... 11 Verschillende zorgtaken... 12 Waardering door Positoos... 13 Tijdstip mantelzorg... 14 Cursussen/scholing...

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Dagbehandeling Beweging 3.0

Dagbehandeling Beweging 3.0 Dagcentra Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T (033) 469 20 20 E dagcentra@beweging3.nl www.beweging3.nl VBD-006-0513 Dagbehandeling Beweging 3.0 Welkom In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische Revalidatiezorg Geriatrische Revalidatiezorg Informatie bij opname in Nolenshaghe en Mechropa Geriatrische Revalidatiezorg bij Saffier De Residentie De specialist in het ziekenhuis waar u behandeld bent heeft bepaald

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Dagcentrum Sonnevanck

Dagcentrum Sonnevanck Vormgeving: FennArt Reclame Marketing B.V. (Steenwijk) Dagcentrum Zorg- en kenniscentrum Sonnevanck Sonnevancklaan 2 4847 LC Harderwijk Telefoon: (0341) 41 49 42 Dagcentrum Sonnevanck BBL-opleiding Verzorgende

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Hofwijk Versie 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Hofwijk heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf van

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie V2_2013 Inleiding Zorgwaard is in 2006 gestart met de eerste kleinschalig woning Dorpzigt in Zuid-Beijerland. Daarna

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo

Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving met

Nadere informatie

Tertzio www.pleyade.nl

Tertzio www.pleyade.nl Tertzio www.pleyade.nl Welkom op Tertzio Warm, persoonlijk en sfeervol. Dat is waar de verpleegunit van Pleyade op Tertzio voor staat. Wij bieden zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening in een

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eugeria Almelo

Carintreggeland Huis Eugeria Almelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eugeria Almelo 2 Welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? In een gezellige en veilige woonomgeving met zorg binnen handbereik? Welkom in

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie 3 3. Kleinschalig wonen 5 4. De bewoner 6 De zorg voor de bewoner 6 Het Zorgleefplan 6 Een huiselijke omgeving 6 5. Team van woonbegeleiders

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Zelfstandig wonen midden in de gemeenschap

Zelfstandig wonen midden in de gemeenschap Zelfstandig wonen midden in de gemeenschap Haps Centraal in Haps ligt de SchitteRing. Een kleinschalige woonvorm met een eigentijds, sfeervol karakter en een sterke binding met de dorpsgemeenschap. Dankzij

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie