Jaarbericht Delft, april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2014. Delft, april 2015"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2014

2 Jaarbericht 2014 Delft, april 2015 Opgesteld door: J.L. (Han) Schouten, m.m.v. projectleiders CE Delft, L.A. (Leonard) Hoogerdijk, A.C. (Anita) van der Stap CE Delft Committed to the Environment CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze kennis van techniek, beleid en economie helpen we overheden, NGO s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 35 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om dit waar te maken. 1 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

3 Voorwoord In 2014 heeft zich voor CE Delft nadrukkelijk een positieve kentering voorgedaan. Al aan het begin van het jaar werd duidelijk dat de extra acquisitieinspanningen van 2013 en het vernieuwen van onze producten zijn aangeslagen in de verschillende markten. Daardoor kreeg CE Delft na een paar magere jaren de wind in de zeilen en kijken we terug op een jaar waarin veel en interessant werk is verzet. En daarmee werd ook de financiële positie van CE Delft flink versterkt. Uit de analyse van onze marktpositie ten opzichte van andere bedrijven en organisaties op onze markten blijkt dat we op eigen kracht kunnen vertrouwen. Onze eigen productvernieuwing en het anticiperen op de behoefte die er ontstond nadat het SER-Energieakkoord er lag, leidde in 2014 tot initiatieven als de Denktank Vernieuwing Energiemarkt en tot een forse kennisinzet van CE Delft in het proces van de Brandstofvisie voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Met name de sectoren Energie en Economie hebben een sterke marktpositie gerealiseerd. Daarbij is het vermeldenswaard dat beide sectoren ook Europees gegroeid zijn door voor de Europese Commissie en Europese bedrijven en NGO s opdrachten te verwerven. De verduurzaming van de economie staat duidelijk op de kaart en CE Delft levert daar in diverse projecten een goede bijdrage aan met zijn kennis. De markt is zeer dynamisch en nog lang niet gestabiliseerd. Een succesvol jaar leidt voor geen enkel bedrijf tot een automatische voortzetting van dat succes. Ook al is de orderportefeuille begin 2015 bijzonder goed, CE Delft heeft geleerd om nog flexibeler en alerter te zijn op veranderingen bij onze opdrachtgevers en op de markten waarop we actief zijn. En als dat beloond wordt, zoals dat in 2014 is gebeurd, dan is het voor alle medewerkers zeer bevredigend dat onze gezamenlijke inzet tot een mooi resultaat heeft geleid, zowel inhoudelijk als financieel. Frans Rooijers, directeur 2 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

4 Inhoud Inhoud 3 1 Project van het jaar de drie nominaties Naar klimaatneutrale buurten in 35 jaar GasTerra Vier scenario s naar een duurzame bio-economie - Commissie Corbey Denktank Verandering Energiemarkt diverse deelnemers 5 2 Sector Energie Evaluatie van de Energy Efficiency Directive (EED) DG Energy Optimale koeling serverruimtes - RVO Model kosten en baten voor intelligent netbeheer Stedin 6 3 Sector Verkeer & vervoer STREAM-personenvervoer 2014 zes opdrachtgevers Versnelling brandstofbesparing vrachtauto s ministerie van I&M Brandstofvisie verkeer ministerie I&M Carbon footprint transportdiensten Europese Commissie 9 4 Sector Economie Transport en gebouwde omgeving onder het EU ETS Europese Commissie MKBA Warmte Zuid-Holland Programmabureau Duurzame Warmte provincie Zuid-Holland Green House Gas Study 2014 IMO Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting De biobased economie in Nederland - RVO 11 5 Sector Ketenanalyse Meten van biodiversiteitseffecten bedrijven - ministerie van I&M Milieueffecten Nederlandse bouw in beeld Bouwend Nederland Renovatie versus recycling geleiderails - RVO Vlamingen informeren over milieu-impact voeding Vlaamse overheid Review kosten statiegeldsysteem Tomra Systems 13 6 Personeel en omzet Omvang en personeelsverloop Omzet 14 7 Milieudruk CE Delft 16 3 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

5 1 Project van het jaar de drie nominaties Aan het eind van ieder jaar houden medewerkers van CE Delft een onderlinge competitie, waarbij ze gezamenlijk beoordelen welk project volgens hen de eervolle titel Project van het jaar krijgt. Vanuit alle thema s worden de beste, meest interessante, moeilijkste, maatschappelijk relevantste projecten opgepoetst en in de etalage gezet. Na een eerste ronde blijven de drie hoogst scorende projecten over voor de eindstrijd. De beste drie projecten van 2014 waren volgens de CE ers: Naar klimaatneutrale buurten in 35 jaar GasTerra Vier scenario s naar een duurzame bio-economie - Commissie Corbey Denktank Verandering Energiemarkt diverse deelnemers Uiteindelijk hebben de CE-medewerkers het project Naar klimaatneutrale buurten in 35 jaar uitgeroepen tot project van het jaar Naar klimaatneutrale buurten in 35 jaar GasTerra Klimaatneutraal, dat willen we allemaal! Maar wat gaat er de komende jaren veranderen als we in 2050 voldoen aan de Europese doelstelling? Acht miljoen gebouwen in 35 jaar klimaatneutraal krijgen is niet iets wat je makkelijk doet en de route kent vele financiële, technische en emotionele hobbels. CE Delft heeft een model ontwikkeld waarmee is bepaald welke klimaatneutrale warmtevoorziening de laagste integrale kosten over de hele keten heeft. Hierbij zijn alle buurten van Nederland doorgerekend en is voor iedere buurt een transitiepad opgesteld, waarbij is gekeken naar het wat? wanneer? hoe? en hoeveel?. Het project heeft bijgedragen aan de discussie over de rol van aardgas in de gebouwde omgeving. 4 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

6 1.2 Vier scenario s naar een duurzame bio-economie - Commissie Corbey Eind 2014 leverde CE Delft vier mogelijke scenario s op voor de transitie naar een duurzame bio-economie in Met de vier scenario s liet CE Delft zien goed thuis te zijn in alle toepassingen van biomassa binnen de diverse sectoren, zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen. CE Delft droeg daarmee in belangrijke mate bij aan de stakeholderbijeenkomst van de Commissie Corbey, waar werd nagedacht over welke stappen nodig zijn om in 2030 tot een duurzame bio-economie te komen. De visuele samenvatting in de vorm van infographics zorgde voor een nuttige bijdrage aan de discussies op het gebied van dit nog niet uitgekristalliseerde beleidsterrein. De vier scenario s, weergegeven in overzichtelijke inforgraphics, waren belangrijke ondersteuning in de discussies met stakeholders. 1.3 Denktank Verandering Energiemarkt diverse deelnemers De energiemarkt verandert in een rap tempo. De opkomst van hernieuwbare energie (zon en wind), de toename van interconnectiviteit met onze buurlanden, de ontwikkeling van opslagcapaciteit voor elektriciteit en van nieuwe technieken in bijvoorbeeld mobiliteit en warmte, zijn ontwikkelingen die een impact hebben op de energievraag en het aanbod. Voor diverse spelers zijn de veranderingen dramatisch en onvoorspelbaar, daarom bleken veel partijen het een goed initiatief van CE Delft te vinden om na te denken over veranderingen in de energiemark en nieuwe regels die nodig zijn om duurzame energie te integreren. Deelnemers komen uit de directie en/of strategische afdelingen van Alliander, APX, DE Koepel, Eneco, Energie-Nederland, E.On, GasTerra, Gasunie, ministerie van Economische Zaken, Natuur & Milieu, Netbeheer NL, TenneT, Universiteit van Amsterdam, VEMW. CE Delft kon zich profileren als deskundige op het gebied van de vernieuwingen in de elektriciteit en gas/warmtemarkt, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het agenderen van de behoefte aan flexopties in het elektriciteitssysteem. 5 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

7 2 Sector Energie 2.1 Evaluatie van de Energy Efficiency Directive (EED) DG Energy Artikel 7 van de Energy Efficiency Directive (EED) is een belangrijk onderdeel van het Europese energiebesparingsbeleid voor In opdracht van DG Energy hebben CE Delft, Ricardo-AEA en REKK onderzocht in hoeverre de 28 EU-lidstaten dit artikel tijdig en juist hebben geïmplementeerd. Op basis hiervan heeft DG Energy eerst overlegd met de lidstaten, zodat zij eventuele tekortkomingen konden rechtzetten. Recent zijn er ook procedures gestart tegen lidstaten die bijvoorbeeld (veel) te weinig informatie hebben gegeven, afwijken van de voorgeschreven methodieken, enzovoort. De Commissie was zo tevreden over het onderzoek dat hetzelfde consortium ook een vervolgproject heeft gewonnen. Hierin kijken we in detail naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen en kunnen we mogelijke verbeteringen aan het artikel voorstellen. 2.2 Optimale koeling serverruimtes - RVO In deze studie hebben we - in opdracht van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) - de potentiële energiebesparing bij koelinrichtingen van serverruimten binnen de zakelijke dienstverlening in Nederland onderzocht. Het onderzoek behelsde een serie interviews met praktijkdeskundigen en leveranciers, literatuuronderzoek en een synthese van de verkregen gegevens met modelberekeningen. Conclusie is dat door het toepassen van nieuwe koeltechnieken in typerende situaties een energiebesparing van 40-50%, oplopend tot maar liefst 80%, behaald kan worden op het energiegebruik van de koelinstallaties. Het item op de CE Delft LinkedIn-pagina is maar liefst 1.000x bekeken in drie maanden, en daarnaast is het rapport door diverse journalisten samengevat en op diverse blogs verschenen. Resultaat van het project is dat RVO een hele klasse aan energie-efficiënte koeltechnieken voor serverruimtes op de EIA-lijst 2015 heeft opgenomen, waardoor energiebesparing binnen het bereik van meer ondernemingen komt. 2.3 Model kosten en baten voor intelligent netbeheer Stedin Stedin Netbeheer vroeg ons een handzame simulatietool te maken waarmee Stedin zelf de businesscase van intelligent netbeheer kan doorrekenen. Belangrijk was dat Stedin kon variëren in toekomstscenario s (windenergie, zon-pv, elektrische auto s, groei elektriciteitsvraag) en de impact op de netten en uitbreidingsinvesteringen. Voor deze vraag hebben we een zo compact mogelijk model ontwikkeld, waarmee Stedin zélf berekeningen kan doen voor het energiesysteem, de belastingen op de netten, effecten van 6 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

8 congestiemanagement en een aantal toepassingen van intelligent netbeheer zoals het reduceren van administratieve netverliezen. Daarnaast brengt het model ook maatschappelijke effecten in beeld op basis van de MKBA Intelligente Netten, een eerdere studie van CE Delft en KEMA voor het ministerie van Economische Zaken. In een vervolgopdracht hebben we Stedin ondersteund bij het doen van ramingen van infrastructuurbestedingen, onder doorrekening van reeds door het bedrijf gemaakte energiescenario s. In dit traject gebruikt Stedin het model bij het onderzoeken hoe de toekomstige infrastructuur-bestedingen afhangen van energiesysteemscenario s. We hebben in dit project onze inhoudelijke kennis van het energiesysteem en de netten kunnen vertalen in een bruikbaar simulatiemodel voor Stedin. 7 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

9 3 Sector Verkeer & vervoer 3.1 STREAM-personenvervoer 2014 zes opdrachtgevers Voor STREAM-personenvervoer hebben we zes opdrachtgevers (tevens gebruikers) bij elkaar gekregen om de studie te financieren. Zij hebben ons geholpen om met andere partijen in een gebruikersworkshop STREAM zo goed mogelijk leesbaar te maken. De nieuwe STREAM is een unieke verzameling van emissiecijfers voor het personenvervoer en wordt weer zeer breed gedragen. Dit draagt bij aan het gebruik van vergelijkbare cijfers door bedrijven. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de studie de bron is voor transportemissies in de Green Deal-emissiefactoren, de Milieubarometer en de CO 2 -prestatieladder en daarmee voor een groot deel van het bedrijfsleven. STREAM is een unieke verzameling emissiecijfers voor het personenvervoer en wordt zeer breed gebruikt en draagt bij aan het gebruik van vergelijkbare cijfers door bedrijven. 3.2 Versnelling brandstofbesparing vrachtauto s ministerie van I&M Hoewel er voor vrachtauto s tal van brandstofbesparende mogelijkheden bestaan die zich binnen één tot drie jaar terugverdienen, worden ze niet genomen. In dit project voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu, zijn we in gesprek gegaan met 150 ondernemers om te achterhalen wat hun ervaringen zijn en wat hen er van weerhoudt om maatregelen te nemen. Dit is gebeurd in negen interactieve workshops door het hele land met zowel transportbedrijven, truckdealers en verladers. Dit leidde tot echt nieuwe inzichten in wat deze ondernemers drijft en wat er nodig is om hen tot actie te bewegen. De uitkomsten vormen belangrijke input voor Truck van de Toekomst 2, dat door het ministerie van I&M wordt voorbereid. 8 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

10 3.3 Brandstofvisie verkeer ministerie I&M CE Delft heeft bij de uitwerking van de Brandstofvisie voor verkeer, als één van de drie partijen in het kennisconsortium (met TNO en ECN), een centrale rol gespeeld. Die begon met het ontwikkelen van vier scenario s voor het halen van de klimaatdoelen voor verkeer op de lange termijn. Daarmee legde het kennisconsortium de basis voor een intensief proces met ca. 150 stakeholders. CE Delft was verantwoordelijk voor het doorrekenen van de ingroeiscenario s van nieuwe energiedragers. Ook hadden we een rol in de begeleiding van de werkgroepen (o.a. elektrisch, waterstof, gas, biobrandstoffen) en het beantwoorden van veel kennisvragen. We adviseerden het ministerie van Infrastructuur & Milieu en SER-partners over zowel de inhoud als het proces. 3.4 Carbon footprint transportdiensten Europese Commissie Carbon footprinting is een methode om de CO 2 -uitstoot van vervoersactiviteiten in beeld te brengen en verschillende vervoerders met elkaar te kunnen vergelijken. In Frankrijk is dit bijvoorbeeld verplicht in het goederenvervoer. Door het uitvoeren van een Impact Assessment hebben we, als leider van een internationaal consortium, de Europese Commissie geadviseerd over wat zij moet doen op dit dossier. Cruciaal is een internationaal afgestemde methodiek, omdat vervoer meer en meer een internationale aangelegenheid is. Een goede methodiek kan verladende koplopers helpen in het verder reduceren van CO 2 -emissies, door dit in de markt te vragen. Vervolgens wordt het voor vervoerders interessant om CO 2 -maatregelen te nemen. De Europese Commissie gebruikt ons werk bij het opstellen van een EU-strategie om meer eenduidigheid in carbon footprinting te creëren. 9 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

11 4 Sector Economie 4.1 Transport en gebouwde omgeving onder het EU ETS Europese Commissie Deze studie is uiterst relevant voor de ontwikkeling van het EU ETS, omdat verschillende lidstaten hebben aangegeven dat ze transport of de gebouwde omgeving onder het ETS willen brengen. Het rapport laat zien hoe dat kan, maar ook dat het de huidige problemen van het ETS niet zal oplossen en bovendien slechts zeer geringe effecten zal hebben op de emissies van de betreffende sectoren. De kennis van het ETS en onze deskundigheid bij ex-ante beleidsevaluaties worden door de Europese Commissie gebruikt bij beleid voor aanpassing van het ETS. 4.2 MKBA Warmte Zuid-Holland Programmabureau Duurzame Warmte provincie Zuid-Holland Zuid-Holland wacht een grootschalige investering van zo'n 4,5 miljard om de duurzame warmtedoelstelling te bereiken. De betrokken partijen willen in % duurzame warmte gebruiken in de provincie, een fossiele energievermijding van 20 PJ per jaar. Uit de MKBA blijkt dat de investering de regio zo'n 7 miljard aan baten oplevert. Maar ook dat vergaand isoleren van bestaande woningen zeer duur is, en dat gebiedsgerichte maatregelen nodig zijn om de maatschappelijke business case te verbeteren van verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De resultaten van de MKBA zijn door het Programmabureau gebruikt als inzet voor de Warmtevisie van EZ en daarbinnen de betekenis van warmte in de provincie Zuid-Holland. 4.3 Green House Gas Study 2014 IMO De Third IMO GHG Study 2014 is uitgevoerd voor de VN-organisatie voor de zeevaart. CE Delft heeft emissiescenario s voor de zeevaart gekwantificeerd tot Daarbij zijn uitgebreide analyses gemaakt van historische en te verwachten ontwikkelingen in de vraag naar zeevaart, scheepsgrootte, vaarsnelheid, beladingsgraad, brandstofmix en andere relevante factoren. Daarbij hebben we een verbinding gelegd tussen de algemene emissiescenario s van de IPCC en de sectorspecifieke zeevaartscenario s een verbinding die tot nu toe niet bestond. Daardoor kan de discussie over de toekomstige bijdrage van de zeevaart aan de klimaatverandering gevoerd worden op basis van vergelijkbare gegevens. De scenario s tonen een aanhoudende groei van emissies door de zeevaart aan. 10 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

12 4.4 Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting Het idee voor een belasting op Bruto Toegevoegde Koolstof is in 2010 geboren vanuit de notie dat het Europese klimaatbeleid in het slop zit. Op dit moment wordt vooral de productiekant van koolstof belast: elektriciteitscentrales en fabrieken moeten betalen voor de vrijgekomen CO 2. Maar je kunt ook de consumptiekant belasten: wie koolstof consumeert betaalt daarover een belasting. De Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting (BTK) kan daarbij een nuttig instrument zijn, ter vervanging van de BTW. In 2014 heeft het idee een rol gespeeld bij de Internationale Architecture Biënnale in Rotterdam (IABR) waarvoor CE Delft berekeningen heeft uitgevoerd en een aansprekend verhaal heeft geschreven. 4.5 De biobased economie in Nederland - RVO De doelstelling van dit project was het maken van een betrouwbare inschatting van de omvang van de biobased economie (BBE) in Nederland. CE Delft koos voor een multidisciplinaire aanpak waarbij we onze industriekennis combineerde met macro-economische berekeningen. Deze nieuwe industrietak is interessant voor de CE-missie omdat veel van deze bedrijven werken vanuit de overtuiging dat duurzame productie de toekomst heeft. De omvang van de BBE in Nederland bedraagt 2,6 tot 3,0 miljard aan toegevoegde waarde in 2011, ongeveer 0,5 tot 0,6% van de Nederlandse economie. 11 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

13 5 Sector Ketenanalyse 5.1 Meten van biodiversiteitseffecten bedrijven - ministerie van I&M Verlies van biodiversiteit is een belangrijk milieuthema. In dit uitgebreide project voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben we laten zien dat biodiversiteitseffecten van bedrijven en sectoren wel degelijk kwantitatief te analyseren zijn. Daarbij zijn twee wetenschappelijk gedragen methodieken (ReCiPe en Globio) ingezet, waaruit berekend werd dat de landbouw en voedings- en genotsmiddelensector de grootste impact hebben op biodiversiteit. 75% van de biodiversiteitsimpact komt door import van grondstoffen als soja, palmolie en hout. De methodiek hebben we vervolgens concreet toegepast bij Unilever, Dow Benelux en Tatasteel. Zij ondersteunen samen met andere bedrijven als Heymans, KPN, ProRail en de Rabobank de methodiek voor het meten en verminderen van de impact op biodiversiteit. De methodiek wordt door een aantal grote bedrijven toegepast en het ministerie van I&M gebruikt de methodiek voor verdere beleidsvorming. 5.2 Milieueffecten Nederlandse bouw in beeld Bouwend Nederland In opdracht van Bouwend Nederland heeft CE Delft op macroniveau onderzocht wat de impact is van een jaar lang bouw- en sloopactiviteiten. Voor de achtergrondgegevens is met veel brancheverenigingen en kennisinstituten overlegd. De klimaatemissie van de bouw- en sloopactiviteiten in 2010 is, inclusief keteneffecten, berekend op 9,6 Mton CO 2. Dit is 5% van de Nederlandse klimaatemissie. Hier valt nog veel aan te verbeteren. Het rapport wordt geïllustreerd met voorbeelden van innovaties en best practices. Ook is een aantal beweringen in de media over de bouw getoetst, waarvoor Bouwend Nederland nu ofwel bevestiging heeft, ofwel resultaten die de uitspraken nuanceren. De hoofdresultaten gebruikt Bouwend Nederland voor communicatie naar buiten. Dit rapport, dat met name gaat over materialen en grondstoffen, is een belangrijke basis voor verdere verduurzaming van grondstofketens. 5.3 Renovatie versus recycling geleiderails - RVO Als je over de snelweg rijdt sta je er niet bij stil, maar overal staan geleiderails: zo n km in totaal. Deze worden regelmatig vervangen en dan omgesmolten. Het is echter mogelijk om de geleiderail intact te houden en alleen de zinklaag te vervangen: refurbish in plaats van recycling. CE Delft heeft berekend dat de klimaatimpact van gerenoveerde geleiderail vijf keer lager is dan de nieuw geproduceerde variant. In totaal werd naar zeventien milieueffecten gekeken. De Life Cycle Analyse (LCA) is uitgevoerd voor RVO, 12 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

14 die daarover schrijft: Met deze uitkomsten kunnen aannemers scoren in hun aanbiedingen. Ook deels gerenoveerde geleiderails geven extra mogelijkheden bij het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. De milieugegevens zijn opgenomen in het programma Dubocalc, dat overheden gebruiken voor de aanbesteding van (de meest duurzame) producten. Hiermee krijgen refurbished geleiderails bonuspunten in aanbestedingen. 5.4 Vlamingen informeren over milieu-impact voeding Vlaamse overheid In dit samenwerkingsproject met Milieu Centraal hebben we de Vlaamse overheid geholpen met de vraag hoe de Vlaamse consument haar milieuimpact kan verlagen door de keuzes bij de aankoop van voeding. Dit heeft geleidt tot 14 concrete handelingsperspectieven waarmee de Vlaamse overheid de komende 3 jaar mee aan de slag gaat. Minder voedselverlies, meer flexivoren (Vlaamse term voor flexitariër), keuze voor vleestypen met relatief lage impact en groenten van het seizoen zijn belangrijke pijlers van het Milieubeleidsplan 5. Bij het project waren meer dan twintig stakeholders betrokken en al deze partijen waren uiteindelijk tevreden met het advies, dat ook is voorzien van een concreet voorlichtingsplan en infographics. De Vlaamse overheid overlegt met stakeholders over een campagne over duurzame voeding, met eerst aandacht voor voedselverlies, later aandacht voor groenten en fruit en over een paar jaar aandacht voor duurzame eiwitten. 5.5 Review kosten statiegeldsysteem Tomra Systems In opdracht van Tomra Systems, fabrikant van statiegeldmachines, heeft CE Delft een kritische review gedaan van een eerdere studie naar de prijs van het statiegeldsysteem op grote PET-flessen. Per fles zou het statiegeldsysteem zo n zes cent kosten. Wij concludeerden dat de kosten met 100% zijn overschat. De resultaten van onze analyse haalden het nieuws en werden ook in de Tweede Kamer besproken. 13 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

15 6 Personeel en omzet 6.1 Omvang en personeelsverloop Het aantal fte s steeg in 2014 naar 33,7; er waren drie mensen meer in dienst dan eind Personeelsbestand Aantal mensen in dienst Aantal vrouwen 48% 46% 46% 45% 49% Totaal aantal FTE 35 33, ,7 Personeelsuitje Monster Omzet Het aantal opdrachten in 2014 was 135 stuks met een omzet van afgerond 3,3 miljoen. Het aantal projecten daalde met vijf, maar doordat het om grotere opdrachten ging was de omzet k 800 hoger dan vorig jaar en werd een ruime winst geboekt. Na jaren van afname van de gemiddelde omvang van de projecten is in 2014 dus een flinke toename te zien. Het aandeel van het bedrijfsleven is toegenomen zowel in volume als aantal, van 24 naar 30%. Het aandeel van de Rijksoverheid lag lager dan in 2013 (van 29 naar 22%). Het aandeel werkzaamheden voor de Europese Commissie is in 2014 bijna verdubbeld (van 8 naar 14%). Hetzelfde geldt voor werkzaamheden voor andere onderzoeksinstellingen. Het aandeel van de NGO s bleef gelijk. Het aandeel van de gemeenten en provincies is gedaald ten opzichte van vorig jaar. 14 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

16 15 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014 Het ingezette herstel eind 2013 heeft zich in 2014 voortgezet. Vooral marktpartijen in de energiesector hebben de omzet vanuit het bedrijfsleven flink verhoogd. De totale werkzaamheden van de buitenlandse overheden bleef gelijk maar er vond een belangrijke verschuiving richting de Europese Commissie plaats.

17 7 Milieudruk CE Delft Zorg voor milieu: minimaliseren vraag en duurzaam inkopen Ook voor onze eigen organisatie staat de zorg voor het milieu en het klimaat hoog op de agenda. Ons motto: zoveel mogelijk de vraag naar energie en materialen beperken, wanneer mogelijk groen inkopen. Gasverbruik CE Delft is gevestigd in een monumentaal pand in de Delftse binnenstad. In 2013 werd de gehele leidingenstelsel van de verwarming vervangen door nieuwe leidingen doordat het systeem niet altijd naar wens functioneerde. Over heel 2014 werd zichtbaar dat niet alleen het comfort is verhoogd, maar dat er ook 40% minder gas per jaar nodig is dankzij de modernisering van het leidingensysteem. Na de eerdere isolatie van het pand en het aanschaffen van een HR-ketel in 2009 is daarmee voorlopig de laatste besparingsmaatregel in het gebouw genomen. Het gas dat wij verbruiken is groen gas (stortgas). Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is de afgelopen jaren geminimaliseerd door zuinige armaturen en stand-by-stroom wordt zoveel mogelijk teruggedrongen door het gebruik van aan/uitschakelbare stopcontacten bij alle computers. De stroom die wordt ingekocht is 100% groene stroom (wind/waterkracht). Papierverbruik Om het papierverbruik te beperken wordt er zoveel mogelijk digitaal gecommuniceerd en zijn onze rapporten te downloaden via onze website. Daarnaast is het aantal printers beperkt en staan deze standaard op dubbelzijdig printen ingesteld. Het printpapier dat wordt gebruikt heeft het label: FSC Mixed Sources. Dit geldt ook voor de enveloppen en de kladblokken. 16 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

18 Tijdschriften en kranten komen bijna volledig digitaal het kantoor binnen. De bibliotheek is getransformeerd naar een voornamelijk digitale plek op ons intranet. Oud papier wordt apart verzameld en afgevoerd. Plastic Plastic wordt apart verzameld en apart afgevoerd. Lunch Elke donderdag wordt voor het personeel een lunch verzorgd. Deze lunch is (zoveel mogelijk) biologisch en vegetarisch. Woon-werk en werk-werkverkeer Minder dan 3% van de medewerkers gebruikt een auto voor het woonwerkverkeer, het overgrote deel komt met fiets en trein. CE Delft biedt faciliteiten om thuis te werken en daarmee woon-werkverkeer te verminderen. Van het project gerelateerde verkeer bestaat minder dan 20% uit autokilometers, meer dan 70% betreft openbaar vervoer en de rest zijn taxikosten/ov-fiets. 17 April 2015 CE Delft Jaarbericht 2014

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Klimaatneutrale gemeenten. Frans Rooijers - directeur CE Delft

Klimaatneutrale gemeenten. Frans Rooijers - directeur CE Delft Klimaatneutrale gemeenten Frans Rooijers - directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Gas is geen aardgas, en hard nodig. Frans Rooijers - 4 november 2016

Gas is geen aardgas, en hard nodig. Frans Rooijers - 4 november 2016 Gas is geen aardgas, en hard nodig Frans Rooijers - 4 november 2016 CE Delft: wie zijn wij? Onafhankelijk beleidsonderzoek en advies Bijna 40 jaar; ca. 50 medewerkers Grensvlak economie, techniek en (milieu)beleid

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl Net voor de toekomst Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, Transport en Grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energy2050NL Klimaatneutraal energiesysteem. Frans Rooijers - directeur CE Delft

Energy2050NL Klimaatneutraal energiesysteem. Frans Rooijers - directeur CE Delft Energy2050NL Klimaatneutraal energiesysteem Frans Rooijers - directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Milieucijfers SuperWijzer

Milieucijfers SuperWijzer Milieucijfers SuperWijzer Achtergrond onderzoek Geert Bergsma en Marieke Head Ketenanalysegroep CE Delft Doelstelling onderzoek CE Delft Wat is de milieubelasting van verschillende eiwitproducten te koop

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Vergroening van belastingen Concrete handvaten

Vergroening van belastingen Concrete handvaten Vergroening van belastingen Concrete handvaten Frans Rooijers & Martijn Blom 2 1 Vergroening belastingen Van arbeid naar milieubelastende factoren 1. Regulerend >> afname milieueffecten 2. Inkomsten voor

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

De toekomst van de netten

De toekomst van de netten De toekomst van de netten Speelveld, energieneutrale wijk, rol van smart grids dr. C. (Cor) Leguijt, presentatie Kivi-Niria, 8 okt. 2013 Inhoud de toekomst van de netten Kort: over CE Delft De hoeken van

Nadere informatie

Denktank vernieuwing energiemarkt. Frans Rooijers

Denktank vernieuwing energiemarkt. Frans Rooijers Denktank vernieuwing energiemarkt Frans Rooijers Agenda Kennismaking Stand van zaken Problemen Oplossingen Werkwijze Afspraken 2 Deelnemers? Stichting Natuur & Milieu - ECF Ministerie EZ E.On APX TenneT

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Voortgangsrapportage H1 2017

Erdi Holding B.V. Voortgangsrapportage H1 2017 Voortgangsrapportage H1 017 01-01-017 t/m 30-06-017 Voortgangsrapportage H1 017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode H1 017.. Reductie.3. Historische vergelijking.4.

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

Duurzaam vervoer, gewoon doen! Els de Wit Ministerie I&M

Duurzaam vervoer, gewoon doen! Els de Wit Ministerie I&M Duurzaam vervoer, gewoon doen! Els de Wit Ministerie I&M Bekend? Wie van aanwezigen heeft gehoord van de duurzame brandstoffenmix? Opzet presentatie Terugblik: energieakkoord, visie & actieprogramma brandstoffenmix

Nadere informatie

Warmte in de maatschappij. Financiële voor- en nadelen van warmtenetten voor de samenleving

Warmte in de maatschappij. Financiële voor- en nadelen van warmtenetten voor de samenleving Warmte in de maatschappij Financiële voor- en nadelen van warmtenetten voor de samenleving CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische

Nadere informatie

Slimme netten voor fossiele centrales. Frans Rooijers directeur

Slimme netten voor fossiele centrales. Frans Rooijers directeur Slimme netten voor fossiele centrales Frans Rooijers directeur Inhoud Energiecentrales maken verlies Slimme netten verbeteren business case Beinvloeden gebruikersgedrag is essentieel, maar moeilijk 2 Energiecentrales

Nadere informatie

Werken aan minder CO2

Werken aan minder CO2 Werken aan minder CO2 Emissie-inventaris DWA 2013 Goed rentmeesterschap inspireert ons steeds opnieuw om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daar rekenen we voor én tekenen we voor. Het levert

Nadere informatie

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september De praktijk van vergroenen van belastingen Milieunetwerk GroenLinks, 16 september CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT 30 januari 2014 Introductie Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ICT-bedrijven

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie. Gebruik, kosten & transitie. Frans Rooijers directeur CE Delft

Energie. Gebruik, kosten & transitie. Frans Rooijers directeur CE Delft Energie Gebruik, kosten & transitie Frans Rooijers directeur CE Delft CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Rechte Tocht 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Emissiekentallen elektriciteit Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Notitie: Delft, januari 2015 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten M.R. (Maarten) Afman 2 Januari

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft CO 2 -uitstoot 28-214 gemeente Delft Notitie Delft, april 215 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders C. (Cor) Leguijt 2 April 215 3.F78 CO 2-uitstoot 28-214 1 Woord vooraf In dit rapport worden de tabellen

Nadere informatie

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket Energiebesparing bestaande koopwoningen Effecten stimuleringspakket Notitie Delft, juli 2013 Opgesteld door: Cor Leguijt Frans Rooijers 2 2 juli 2013 3.B17.1 Energiebesparing bestaande koopwoningen 1 Inleiding

Nadere informatie

Meest materiële emissies (2014)

Meest materiële emissies (2014) Meest materiële emissies (2014) 1 Versie Datum Wijzigingen 1.0 2 november 2015 Vrijgave voor publicatie 0.1 26 oktober 2015 Initiële versie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden Rapportage aan Franziska Brouwer Ed van Oudheusden Peter Wiers- Climate Partners/ PWAdvies AnneMarie Calon- Work on Progress Yann Arthus Bertrand: Earth from the Air 8 juni 2010 Kunnen

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren Inspiratie voor de avond Marc Londo, ECN Beleidsstudies Alkmaar 1 april 2015 www.ecn.nl Boodschappen 1. De energiehuishouding verandert, en daar zijn

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Warmte in Nederland Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Warmte kost veel energie Warmtevoorziening is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland.

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016 De ontwikkeling van Smart grids Our common future Prof.dr.ir. Han Slootweg 30 september 2016 Agenda Het energiesysteem Verduurzaming van het energiesysteem De energietransitie Smart Grids 2 Energievoorziening

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Geachte relatie, In de vorige nieuwsbrief (nr.3 maart 2013) van Heatpoint hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Innovation Award die wij hebben gewonnen. Samengevat

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Van Baarsen Buisleidingen BV. CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Van Baarsen Buisleidingen BV. CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Van Baarsen Buisleidingen BV CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden

Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden Klimaatimpact van de 0,5 liter PET-fles Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden Openbare notitie Delft, april 2011 Opgesteld door: M.M. (Marijn) Bijleveld G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H2 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H2 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Stimular Milieubarometer - 2014 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Danielle de Bruin Noordlease Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 7 maart 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T. 030-36175

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni Search CO 2 -footprint Rapportage 2014 januari - juni Inleiding Search heeft de ambitie om haar positieve footprint te verdubbelen en haar negatieve footprint te halveren, en in 5 jaar al met 20% te verminderen.

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie