Jaarverslag Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan

2 Vrijwilligers van Gilde Amsterdam adviseren en begeleiden: anderstalige studenten bij het schrijven startende ondernemers Gilde Amsterdam 25 J A A R non profit organisaties bij loopbaanontwikkeling Voor meer informatie, ook over andere activiteiten, ga naar Activiteiten in Vrijwilliger worden? eigen beheer Bel PREMIÈRE: VRIJDAG 9 OKTOBER 2009 p4 p5 p10 p12 p14 Structuur van Gilde Amsterdam Gilde Amsterdam Mee in Mokum Activiteiten i.s.m. andere organisaties Live in de Mozes & Aäronkerk van uur (informatiemarkt) Als vrijwilliger meedoen? Of kennis en ervaring van ons gebruiken? Maak meteen een afspraak bij Gilde Amsterdam. ROLVERDELING: LEESBEGELEIDING, TAALCOACHEN, LOOPBAAN, STARTENDE ONDERNEMERS, MEE IN MOKUM, VERHALEN VERTELLEN, SLOOPOPA S, HULP BIJ INBURGERING, ONDERSTEUNING BIJ OPVOEDING, BEGELEIDING RODE KRUIS TRAM, GASTHEER/-VROUW AMSTERDAM, MIJN MOKUM E.A. Gilde Amsterdam in de pers Gilde Amsterdam: al 25 jaar een begrip en klaar voor de toekomst In oktober 2009 vierde Gilde Amsterdam feest: op 10 oktober was het 25 jaar geleden dat Gilde Amsterdam werd opgericht door Wout van Doornik. Het begon toen met een Gilde Gids in het Amsterdams Stadsblad waarin 50 ouderen hun kennis en ervaring belangeloos aanboden. Anno 2010 is Gilde Amsterdam een organisatie waarin ruim vrijwilligers met veel kennis en ervaring werken. Zij bieden deze kennis en ervaring belangeloos aan: voor Amsterdammers door Amsterdammers. Bij Gilde Amsterdam staat de participatie van burgers centraal. In 2009 hebben de coördinatoren van de verschillende activiteiten van Gilde Amsterdam hun vrijwilligersbestand geactualiseerd. Dit leidde ertoe, dat een aantal vrijwilligers die niet meer actief waren maar nog wel ingeschreven stonden, hun relatie met de organisatie hebben beëindigd. Het jubileum werd onder andere gevierd met een mooi feest voor de vrijwilligers en relaties van Gilde Amsterdam op 9 oktober in de Mozes & Aäronkerk. Het feest werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het RCOAK (Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor), het Skanfonds, Gemeente Amsterdam en de Stichting Sluyterman van Loo. Er waren optredens van Jörgen Raymann, Paul Haenen en Vasile Nedea (muziek) en ook burgermeester Job Cohen was erbij; hij overhandigde namens de gemeente aan Wout van Doornik de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam. De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Amsterdam en de naam van de stad naar buiten toe hebben uitgedragen. Een mooi afscheidscadeau voor de vertrekkende directeur. Wout van Doornik is in 2009 met pensioen gegaan en heeft het stokje overgedragen aan Annemarie Bevers per 1 juni van dat jaar. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Gilde Amsterdam is een jubileumagenda 2010 uitgegeven. Sinds de crisis Nederland, en dus ook Amsterdam trof, heeft dit bij Gilde Amsterdam ook effect geressorteerd. Meer klanten melden zich met de vraag naar loopbaanmogelijkheden, ondersteuning bij het solliciteren of willen samen met een coach hun competenties op een rij zetten. Aan de andere kant zijn er vrijwilligers die gedwongen uit het arbeidsproces raken maar toch actief willen blijven. Zij melden zich als vrijwilliger bij Gilde Amsterdam om hun kennis en ervaring te delen met anderen. In 2009 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website voor Gilde Amsterdam. Een website waaruit spreekt dat Gilde Amsterdam mensenwerk is en vaak op maat werkt. De separate Mee in Mokum site die in 2009 was ontwikkeld om wat meer aanlopers te krijgen, zal in 2010 weer integraal opgenomen worden in de nieuw te ontwikkelen site en in dezelfde look en feel. Naar verwachting gaat de nieuwe site in de loop van april 2010 online. In de nieuwe site wordt een online coachingmodule opgenomen, vooralsnog voor het Gilde onderdeel Loopbaan. Hiervoor zijn de werkzaamheden reeds in 2009 gestart. In de toekomst kunnen vrijwilligers en klanten dan een keus maken tussen een face to face of een online traject. Daarmee voldoet Gilde Amsterdam aan de vraag uit de markt.

3 JAARVERSLAG 2009 P3 Amsterdam zit boordevol verborgen schatten; de rondleiders van Gilde Amsterdam kennen er heel veel van. Job Cohen - voormalig Burgemeester van Amsterdam Wie wil meedoen aan het werk van Gilde Amsterdam kenmerkt zich door de bereidheid om de in jaren verworven kennis en ervaring te delen. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt dit altijd als criterium gecommuniceerd aan aspirant vrijwilligers. Er is een lichte groei te zien in het aantal nieuwe vrijwilligers onder de 50 jaar die actief zijn geworden binnen Gilde Amsterdam. In 2008 zijn 188 nieuwe vrijwilligers actief geworden waarvan 47 (25%) jonger dan 50. In 2009 werden 177 nieuwe vrijwilligers actief waarvan 51 (30%) jonger dan 50. Jongeren voelen zich net zoals ouderen betrokken bij hun medebewoners in Amsterdam. En bij Gilde Amsterdam is veel creatief, uitdagend en interessant vrijwilligerswerk te doen, gericht op maatschappelijke participatie in Amsterdam. Gilde Amsterdam is trots op haar vrijwilligers! Gilde Amsterdam maakt naast het inhoudelijk Jaarverslag 2009 separaat een financieel jaarverslag (Jaarrekening 2009). Hierin is ook de accountantsverklaring opgenomen. De Zilveren Medaille van de stad Amsterdam voor Wout van Doornik In het Jaarverslag 2008 werd gemeld dat het Ministerie van VROM aandrong op ontwikkeling van duale (formele en informele) taal- en inburgeringtrajecten. Daarmee onderschreef het Ministerie het belang van informele contacten tussen burgers. Een ontwikkeling waar Gilde Amsterdam SamenSpraak met gepaste trots naar kijkt. Immers, deze formule is bedacht en uitgewerkt door Gilde Amsterdam en is op brede schaal in Nederland overgenomen. Een voorwaarde voor de inzet van vrijwilligers van Gilde Amsterdam in deze activiteit is, dat zij alleen actief kunnen zijn binnen organisaties zonder winstoogmerk (niet commercieel zijnde). Het nee waarover het Jaarverslag 2008 repte bij aanvragen van commerciële organisaties geldt heden ten dage nog steeds. Wel blijft het belangrijk in gesprek te blijven met uiteenlopende organisaties en na te denken over de wijze waarop én vrijwilligersorganisaties én commerciële organisaties zich gezamenlijk kunnen inzetten voor het maatschappelijk belang. Kennis en ervaring telt, niet de leeftijd! Ook al heeft het algemeen bestuur van Gilde Amsterdam in 2006 al in haar vergadering besloten de leeftijdsgrens te laten vervallen voor het doen van vrijwilligerswerk bij de organisatie, zijn vele Amsterdammers en organisaties hiervan nog niet op de hoogte. Achter de schermen wordt middels het netwerk, publiciteit en advertenties gewerkt aan het bekend maken hiervan.

4 JAARVERSLAG 2009 P4 Het is ontzettend belangrijk dat mensen zich om elkaar bekommeren en actief participeren. Zo maken we de samenleving houdbaar en zijn we voorbereid op de toekomst. Gilde Amsterdam gaat helemaal mee in deze Civil Society-ontwikkeling. Suze Duinkerke - directeur Dienst Zorg en Samenleven Gemeente Amsterdam Structuur van Gilde Amsterdam Eigen activiteiten Gilde Amsterdam kent zeven eigen activiteiten die zij volledig in eigen beheer uitvoert. De werving en selectie, deskundigheidsbevordering, begeleiding van adviseurs, werving van nieuwe klanten en bemiddeling tussen vraag en aanbod vallen onder het eigen beheer. De activiteiten zijn: 1. Gilde Amsterdam Raad op Maat (vier activiteiten): advies en begeleiding gericht op uiteenlopende doelgroepen 2. Gilde Amsterdam SamenSpraak: Nederlands spreken met anderstaligen 3. Verhalen vertellen op basisscholen. 4. Gilde Amsterdam Mee in Mokum: stadswandelingen Bij alle activiteiten staat de belangeloze informele kennisoverdracht centraal. De tijd en de aandacht die de vrijwilligers voor de klanten hebben onderscheidt Gilde Amsterdam van de commerciële bureaus. De klanten ervaren de werkwijze van de organisatie als informeel en laagdrempelig. Men voelt zich bij Gilde Amsterdam zeker geen nummer. Samenwerkingspartners Naast het uitvoeren van activiteiten in eigen beheer, werkt Gilde Amsterdam ook nauw samen met veel partners in de stad Amsterdam. Vrijwilligers worden bij samenwerkingpartners gedetacheerd. Ook hier geldt dat dit alleen plaatsvindt als informele kennisoverdracht centraal staat. De vrijwilligers blijven onder de hoede van Gilde Amsterdam. De partner regelt de werving van klanten en de bemiddeling tussen klant en vrijwilliger, draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en de onkostenvergoeding van de vrijwilligers. Op pagina 14 vindt u een overzicht van de samenwerkingspartners. De medewerkers Aan het hofje Liefde is het fondament aan de Keizersgracht 346, de kantoorlocatie van Gilde Amsterdam, werken drie beroepskrachten en 40 coördinatoren. Zij zijn ondersteunend voor onder meer 180 Raad op Maat adviseurs, 97 Mee in Mokum rondleiders (en 12 aspirant rondleiders in opleiding), 370 SamenSpraak begeleiders en 339 gedetacheerde vrijwilligers. Het totaal aantal vrijwilligers op 31 december 2009 bedroeg 1005 (in ). Het bestuur Het bestuur bestond eind 2009 uit de volgende personen: De heer J.H. de Geus, voorzitter, secretaris Mevrouw drs M.J.P. van Spreeuwel, penningmeester Mevrouw drs J.E. Beelen Mevrouw J.T. van Beukering-Dijk De heer drs M.M. Idsinga De heer drs R. Jamari De heer drs K.S. Roza Medewerkers Directeur: Vanaf 1 juni 2009: Annemarie Bevers Tot 1 augustus 2009: Wout van Doornik Bureaumedewerkers: Saskia van der Heijden Bea de Graaff Cor Stiphout (vrijwilliger) Intake procedure Met nieuwe vrijwilligers wordt een uitgebreid kennismakingsgesprek gehouden. Het vaste team dat deze gesprekken houdt, bestaat uit vier medewerkers: Maud, Wim, Myriam en Dineke. Tijdens dit eerste contact krijgt de aspirant vrijwilliger informatie over de activiteiten binnen Gilde Amsterdam. Daarna volgt een tweede gesprek met de coördinatoren van de activiteit van keuze.

5 JAARVERSLAG 2009 P5 Activiteiten in eigen beheer Vrijwilligers van Gilde Amsterdam adviseren en begeleiden: A. Gilde Raad op Maat Bij Gilde Raad op Maat staan Gilde-adviseurs geregistreerd met hun aanbod, kennis en ervaring, en achtergrond. Het aanbod is verdeeld over vier activiteiten: 1. Raad op Maat non-profitorganisaties en burgerinitiatieven 2. Raad op Maat startende ondernemers 3. Raad op Maat studenten met anderstalige achtergrond met taalproblemen bij hun studie 4. Raad Op Maat werkzoekenden anderstalige studenten bij het schrijven non profit organisaties startende ondernemers bij loopbaanontwikkeling Traject In principe begint ieder contact met een eenmalig adviesgesprek. Afhankelijk van de vraag of het klikt tussen adviseur en cliënt kan het contact worden voortgezet en leiden tot coaching. Bij begeleiding van studenten die problemen hebben met het Nederlands en bij werkzoekenden gaat het vaak om langduriger contacten. Bij de non-profitorganisaties is de duur van het contact afhankelijk van de vraag. Coördinatoren Per activiteit zijn er minimaal twee coördinatoren. Zij dragen zorg voor de introductie van de nieuwe adviseurs, de intake van de klanten, de bemiddeling, de follow up en de deskundigheidsbevordering van de adviseurs. Bovendien zorgen zij, in samenhang met de bureaumedewerkers, voor de administratie rond dit alles. Publiciteit De publiciteit wordt verzorgd vanuit het kantoor van Gilde Amsterdam. Het aanbod wordt aan de Amsterdamse samenleving bekend gemaakt door middel van brochures, mailings, advertenties (in het Amsterdams Stadsblad) en via de website. Men kan via deze website meteen een aanvraag en. Aanvragers worden in brochures en advertenties op deze mogelijkheid gewezen. Ook als men belt wordt gevraagd of men de vraag per aan Gilde Amsterdam kan sturen. Het gevolg is dat bijna alle vragen per binnenkomen. Voor meer informatie, ook over andere activiteiten, ga naar Vrijwilliger worden? Bel Persoonlijk contact Raad op Maat bestaat uit kleine, bijna zelfstandig functionerende winkeltjes. Dat komt de kwaliteit zeer ten goede. De coördinatoren kennen hun adviseurs persoonlijk. Zij kennen hun sterke en minder sterke kanten en hun voorkeuren. Ook met de klanten hebben zij persoonlijk contact. Vaak vindt zelfs een persoonlijke intake, of bezoek (bij non-profitorganisaties) plaats. Het aantal geslaagde bemiddelingen, tevredenheid aan twee kanten, is dan ook groot. Deskundigheidsbevordering De coördinatoren hebben ook nog op een andere manier contact met de coaches: een paar keer per jaar worden per activiteit bijeenkomsten georganiseerd. Op deze dagen worden sprekers uitgenodigd, ervaringen uitgewisseld en wordt de afgelopen periode geëvalueerd.

6 JAARVERSLAG 2009 P6 Het mooie aan non-profitprojecten is dat de initiatiefnemers echt iets voor de samenleving willen doen. Ze zijn gegrepen door een ideaal of een behoefte op het gebied van kunst, cultuur, natuur, spiritualiteit of op sociaal terrein. Anderen inspireren en faciliteren om deel te nemen zijn belangrijke drijfveren. Siny Sluiter - coördinator Gilde Raad op Maat non-profit De activiteiten 1. Raad Op Maat non-profitorganisaties en burgerinitiatieven De adviseurs Eind 2009 zaten er 32 adviseurs in het bestand. De adviseurs hebben jarenlange ervaring als manager, notaris, financieel expert, personeelsadviseur of trainer. Ze zijn niet alleen inhoudelijk deskundig, maar hebben ook ervaring op het gebied van advies of coaching. De duur van het contact met aanvragers is wisselend en hangt onder andere af van het type vragen dat men heeft. Zo omvat advies over het oprichten van een stichting en statuten meestal één tot enkele gesprekken. Bij het coachen van besturen of penningmeesters, bemiddelen en begeleiden bij conflicten of samenwerking kan het contact wel één tot enkele jaren duren. Het coördinatieteam Het coördinatieteam (Joost, Rob en Siny) heeft als taak om adviseurs en aanvragers goed aan elkaar te koppelen. De coördinator die bemiddeld heeft, houdt ook het contact met de adviseur en eventueel met de aanvrager. Vaak hebben aanvragers meerdere vragen. Dat betekent ook dat er soms meerdere adviseurs nodig zijn. Aanvragers wordt gevraagd prioriteit te stellen waarna wordt begonnen met één adviseur. Als deze adviseur het nodig vindt om een andere adviseur in te schakelen voor het vervolg of ter aanvulling op zijn begeleiding neemt hij of zij contact op met de betreffende coördinator; deze zoekt dan de gevraagde expertise en brengt het contact tot stand tussen beide adviseurs. Een keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van adviseurs om bij te praten, elkaar te ontmoeten en informatie te geven over een specifiek onderwerp. Voor dit laatste wordt een gast uitgenodigd. Ook wordt een van de adviseurs gevraagd te vertellen over zijn ervaringen bij Gilde en dit te illustreren met casuïstiek. Adviseurs stellen deze bijeenkomsten op prijs. In 2010 worden deze geïntensiveerd. De aanvragen In 2009 zijn er 98 aanvragen binnengekomen. Van deze aanvragen zijn er 67 bemiddeld naar de adviseurs. De overige aanvragen zijn ofwel doorverwezen omdat gevraagd werd naar vrijwilligers die uitvoerend werk konden doen, ofwel omdat afwijzend gereageerd werd op het verzoek meer informatie te geven. De aanvragen waren bijzonder uiteenlopend: initiatieven op sociaal of cultureel gebied voor de buurt, zoals buurtfeesten, buurtwerk, tentoonstellingen, zang en dans, of voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor ouderen, gehandicapten, allochtonen, kinderen, vrouwen; initiatieven voor een ontwikkelingsland. Meestal gaat het om groepen die iets willen doen voor hun land van herkomst, zoals een kindertehuis of school stichten en financieren. Soms gaat het ook om autochtonen die op reis zijn geweest en met een bepaald land of project een band hebben gekregen en daarvoor financiële of andere ondersteuning willen organiseren. Soorten vragen zijn bijvoorbeeld: hulp bij oprichten van een stichting en het maken van statuten; hulp bij besturen, soms op een specifiek terrein zoals financiën of administratie; hulp bij het vinden van financiering zoals fondsen en/of subsidies; hulp bij PR en presentatie en profilering van de stichting; meer algemene ondersteuning bij het formuleren van beleid en ontwikkelen en sturen van de organisatie. 2. Raad Op Maat startende ondernemers De coaches Eind 2009 waren 15 coaches actief. In de loop van 2009 hebben zich vier coaches teruggetrokken (om uiteenlopende redenen) en is er een overleden: de heer Derk Vos (1938) die vooral starters in de horeca begeleidde. Op dit moment is er behoefte aan coaches op het gebied van Horeca en Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Ook zijn er meer coaches gewenst met commerciële ervaring en coaches met een allochtone achtergrond. Om die reden is per oktober 2009 de aanmelding voor nieuwe coaches weer opengesteld. Om de band tussen de coaches onderling te verstevigen en de coaches in staat te stellen van elkaar te leren werd elke derde dinsdag van de maand een koffieochtend georganiseerd bij Felix Meritis. Deze ochtenden zijn succesvol; er komen veel coaches naar deze ochtenden toe en zij wisselen onderling informatie uit. Dit zal in 2010 worden gecontinueerd. De aanvragen In 2009 zijn 180 aanvragen van startende ondernemers binnengekomen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2008 toen er 128 aanvragen waren. Van de 180 aanvragen is 75% daadwerkelijk bij een adviseur terechtgekomen. De overigen bleken om verschillende redenen niet te bemiddelen. De redenen zijn: het ging om een vage hulpvraag. De aanvrager werd verzocht eerst wat meer voorwerk te doen; de aanvraag betrof een non-profit initiatief. De vraag werd doorgespeeld naar het non-profit team van Gilde Amsterdam; de aanvrager werd bemiddeld naar een coach, maar liet nooit meer iets van zich horen (5%). Het percentage direct afgehandelde aanvragen (20%) ligt hoger dan in 2008 (5-10%).

7 JAARVERSLAG 2009 P7 Hoe start je een bedrijf? Goed plan en dan? De teksten op zijn in 2009 tweemaal aangescherpt om aanvragers erop te wijzen dat de coaches er niet zijn voor werkzaamheden als belastingaangifte, administratie of het aanleveren van klanten. Bovendien is meer nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid van de cliënt en de voorbereiding (tot op het moment van aanvragen van begeleiding). Op de vernieuwde website zal hierop ook in het aanvraagformulier de nadruk worden gelegd. 3. Raad Op Maat studenten (HBO en WO) met anderstalige achtergrond die taalproblemen hebben bij hun studie Wat kan ik nog doen om meer winst te maken? Voor deskundig advies en/of coaching door ervaren ondernemers. Meld je aan via onze site. We helpen je graag op weg. Ontwikkelingen Per oktober 2009 heeft voor de coördinatie tussen klant en coach een wisseling van de wacht plaatsgevonden. De coördinatoren (Frits en Patrick) zijn twee meewerkende coaches. De slechte economische periode die in 2008 begon, duurde gedurende 2009 voort. Het aantal aanvragers vanuit een re-integratietraject, Dienst Werk en Inkomen en UWV nam hierdoor toe. Deze aanvragers zijn vaak niet of nauwelijks voorbereid. Aan de andere kant nam ook het aantal klanten met goed uitgewerkte ideeën en serieuze startplannen toe. De categorie aanvragers die vanuit een arbeidspositie de mogelijkheden van zelfstandig ondernemen onderzoekt is vrijwel geheel verdwenen. Kennelijk kiest men in deze tijden liever voor de zekerheid van een vaste dienstbetrekking. De coaches Eind 2009 zaten 80 begeleiders in het bestand, waarvan er ongeveer 70 actief betrokken zijn bij het begeleiden van studenten. Het aanbod van de coaches betreft de volgende onderwerpen: problemen met de Nederlandse taal tijdens studie; scripties en werkstukken schrijven; ingewikkelde teksten lezen en begrijpen; presentaties houden; gesprekken voeren. Het coördinatieteam (Gerda, Ineke en Marije) zorgt voor de koppeling van vraag en aanbod. De aanvragen In de loop van 2009 hebben 116 studenten zich aangemeld, waarvan 58 een coach toegewezen hebben gekregen. Het ging om studenten die, vanwege een niet-nederlandstalige achtergrond, problemen hebben met de Nederlandse taal. Net als voorgaande jaren was ongeveer eenderde man en tweederde vrouw. 37 van de 116 aanmeldingen zijn óf doorverwezen naar SamenSpraak óf hebben zich terug getrokken. Vanaf 2008 is geëxperimenteerd met het uitbreiden van de doelgroep. Ook werkenden konden ondersteuning krijgen bij het maken van werkstukken, verslagen, nota s e.d. In 2009 is Taalhulp hierin nog steeds actief. Via advertenties is aandacht gegeven aan de werkzaamheden van Taalhulp. De opleidingen Meer dan de helft volgt een Hogere Beroeps Opleiding (HBO), de meeste anderen studeren aan een universiteit en een enkeling volgt een Middelbare Beroeps Opleiding (MBO). Het gaat om verschillende opleidingen aan een reeks van opleidingsinstituten. De twee Amsterdamse Universiteiten en Hogescholen, maar ook universiteiten en hogescholen elders in Nederland (studenten wonen in Amsterdam) en Mbo-opleidingen bij het ROC en andere instituten.

8 JAARVERSLAG 2009 P8 Veruit de meesten kwamen met een verzoek om ondersteuning bij het in goed Nederlands schrijven van scripties, verslagen etc. Ook was er veel belangstelling voor oefenen in het spreken in het openbaar: presentaties houden en het lezen van moeilijke teksten. Over het algemeen is men bij dit soort vragen niet geholpen met een eenmalig advies. De meesten komen gedurende langere tijd wekelijks langs bij de adviseur/coach. Afgewezen Er zijn nogal wat studenten afgewezen: 21. Het betrof studenten met een Nederlandstalige achtergrond en/of studenten met inhoudelijke problemen met betrekking tot bijvoorbeeld scripties. Zij werden doorverwezen naar hun studiebegeleiders. Deskundigheidsbevordering Voor de coaches zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Zo vond er begin 2009 een workshop met aansluitende borrel plaats in het Mozeshuis, was er in april een intervisiebijeenkomst en zijn er twee taalworkshops (basis- en vervolgcursus) georganiseerd. 4. Raad Op Maat Loopbaan De coaches Eind december 2009 waren er 24 loopbaanadviseurs actief. In de loop van 2009 zijn 4 coaches gestopt met hun activiteiten; zij zijn vervangen door 4 andere coaches. Kwaliteitsverbetering Om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren, heeft ROM Loopbaan een aantal activiteiten ondernomen: Maandelijks vindt een bijeenkomst plaats met alle adviseurs. Tijdens de bijeenkomsten worden zowel beleidsontwikkelingen als praktische en organisatorische zaken besproken; in het najaar van 2009 is gestart met de eerste fase van de ontwikkeling van een e-coachingsprogramma waarmee coaches en klanten via internet kunnen communiceren. In 2010 zullen de bij deze ontwikkeling betrokken coaches een speciale schrijftraining gaan volgen; in 2009 heeft een uitwisseling plaatsgevonden met de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Emplooi (van Vluchtelingenwerk Amsterdam). Deze was vooral gericht op de wederzijdse activiteiten die betrekking hebben op arbeidsmarktaspecten; in 2010 zal een meerdaagse training voor alle coaches georganiseerd worden die gericht is op kwaliteitsverbetering. Het coördinatieteam bij ROM Loopbaan bestaat uit Gerrie en Frits. Solliciteren, studie- of loopbaankeuze? Talent ontplooien, oriëntatie of werkproblemen? Uw persoonlijke coach is één van de vrijwilligers van Gilde Amsterdam. Aanmelden? 25 j a a r De aanvragen In 2009 hebben zich in totaal 121 klanten aangemeld. Dit is een toename van 19 klanten (18,6%) ten opzichte van Het aandeel vrouwen is hoger dan in het voorgaande jaar (69,4% ten opzichte van circa 60% in 2008). Het grootste deel van de klanten, ongeveer tweederde, is 40 jaar of ouder. Van de mannen heeft ruim 78% een opleidingsniveau van MBO of hoger, van de vrouwen 58,3%. De meerderheid van de aanvragers komt oorspronkelijk niet uit Nederland. De landen van herkomst zijn zeer divers, hoewel 50 klanten geen opgave hebben gedaan van hun land van herkomst. 42 klanten zijn afkomstig uit Nederland. Samen Nederlands Spreken? Bel Gilde Amsterdam voor een afspraak. Geen taalles, wel spreken en doen? Gilde Amsterdam SamenSpraak zoekt vrijwilligers. B. Gilde Samenspraak Gilde SamenSpraak richt zich op de informele taalvaardigheid van anderstaligen in Amsterdam: het beter leren verstaan en spreken van het Nederlands. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat men - ook al heeft men taalles (gehad) op het ROC of elders - vaak problemen heeft met het oefenen van de taal. De anderstalige kan met een begeleider van Gilde SamenSpraak eens rustig praten. De gesprekken vinden wekelijks plaats in een huiselijke omgeving, meestal bij de begeleider thuis. Al oefenend leert men ook van elkaars achtergrond: een goed uitgangspunt voor integratie en begrip. Voor de cliënt is het vaak de eerste keer dat men thuiskomt bij een Nederlander. Je huis openstellen is een vorm van respect voor de ander.

9 JAARVERSLAG 2009 P9 Het geeft veel voldoening om anderstaligen vooruit te helpen in onze maatschappij. Jaap Lekkerkerker - coördinator Gilde Amsterdam SamenSpraak SamenSpraak is in 16 jaar uitgegroeid tot een grote activiteit van Gilde Amsterdam, met navolging in zo n 60 andere steden. Gilde Amsterdam heeft het idee van SamenSpraak ontwikkeld en in de praktijk uitgewerkt. Begeleiders Eind 2009 zaten er bij SamenSpraak 377 begeleiders in het bestand. Zij begeleidden in totaal 247 klanten. Klanten Klanten melden zich in eerste instantie telefonisch aan, daarna vindt er op het kantoor van Gilde Amsterdam een intake-/kennismakingsgesprek plaats. Het is daarbij noodzakelijk dat de anderstalige zelf het woord voert en niet een partner, tolk, hulpverlener etcetera. Alleen op die manier kan getoetst worden of men voldoende Nederlands spreekt om een minimale conversatie te kunnen hebben met een begeleider. Over deze groep klanten valt het volgende te zeggen: Nationaliteit Het betrof 73 verschillende nationaliteiten uit alle werelddelen (inclusief Europa). Uitschieters zijn: Land klanten China 7 Frankrijk 10 Italië 9 Iran 8 Marokko 20 Polen 9 Turkije 41 Verenigde staten van Amerika 7 Net als in voorgaande jaren werden de grootste groepen gevormd door Turken (41) en Marokkanen (20). Het grootste deel van de klanten bestond uit vrouwen: 175 (71%). Van hen waren er 99 hoogopgeleid, ten opzichte van 35 hoogopgeleide mannen (op een totaal van 72 mannen). Van de mannen waren er 6 laagopgeleid, van de vrouwen 22, waarvan er 4 analfabeet waren. Hulpvraag De meeste anderstaligen willen beter Nederlands leren spreken en lezen, omdat ze: 1. werk zoeken; 2. dat nodig hebben voor hun werk; 3. hogerop willen komen op hun werk; en in mindere mate omdat ze: 4. behoefte hebben te integreren; 5. op straat, met de buren, met de kleinkinderen willen kunnen praten. Kwaliteit Hoewel de contacten tussen begeleiders en anderstaligen informeel zijn, wordt er door de coördinatoren (Alice, Bob, Dineke, Jaap, Jet, Rianne en Jeanneke) veel zorg en aandacht besteed aan een goede introductie en begeleiding van de begeleiders: men krijgt, na de eerste intake, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de contactpersoon op kantoor (een van de vrijwillige coördinatoren die onder meer voor de bemiddeling zorg dragen). Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op van belang zijnde zaken als afspraken, manieren om in gesprek te raken en te blijven met de anderstalige cliënt; na enkele weken wordt men uitgenodigd voor een terugkommiddag, waarop men met andere begeleiders die onlangs zijn begonnen ervaringen kan uitwisselen; tweemaal per jaar vindt een tweedaagse cursus plaats. Alle begeleiders die in het halve jaar daaraan voorafgaand begonnen zijn, nemen hieraan deel. De belangrijkste onderwerpen zijn: interculturele communicatie en informele taalverwerving. Studiedag In december 2009 is voor de begeleiders een speciale bijeenkomst georganiseerd in de Zuiderkerk. Tijdens deze studiedag werd een lezing gegeven door prof. dr. Leo Lucassen, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden in de sectie Economie en Sociale Geschiedenis. Professor Lucassen is betrokken bij onderzoeksactiviteiten die betrekking hebben op migratie, onder andere voor het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten. Samenwerking met aanbieders van inburgeringscursussen Het Ministerie van VROM heeft in 2007 een Deltaplan voor de Inburgering opgezet. Een van de onderdelen ervan is het creëren van een tweede, informeel taal/inburgeringstraject, naast en in aanvulling op formele trajecten die door de aanbieders van inburgeringscursussen worden georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat de Gemeente Amsterdam, net als vele andere gemeenten in Nederland, geld krijgt om samenwerking te stimuleren tussen de aanbieders van inburgeringscursussen en de vrijwilligersorganisaties met hun informele aanbod aan inburgeraars. SamenSpraak werkt al jaren samen met aanbieders van taallessen en inburgeringscursussen en krijgt hier sinds begin 2009 subsidie voor van de Gemeente Amsterdam. De afspraak is dat SamenSpraak 100 koppels (vrijwilliger en anderstalige) begeleidt van 1 januari 2009 tot 31 december 2010.

10 JAARVERSLAG 2009 P10 Ze vinden het schitterend, dat voel je gewoon. Met rode konen zitten ze te luisteren, ze hangen aan je lippen. En ze stellen na afloop nieuwsgierige vragen. Dat het lukt om kinderen te boeien geeft veel voldoening. Ermelinde Buve - coördinator Gilde Amsterdam Verhalenvertellers Thema s Als een school een thema vraagt wordt door de coördinatoren van Verhalen Vertellers (Ermelinde en Ernst) contact opgenomen met de vertellers om na te gaan of iemand al een verhaal heeft over dat onderwerp of daar een verhaal over wil maken. Scholen vragen echter het meest verhalen zonder thema, in dat geval is de keuze aan de verteller. Het meest aangevraagde thema is de Tweede Wereldoorlog, daarna School/ buitenspelen vroeger en tal van onderwerpen die aansluiten bij de projecten van de scholen, zoals Water (in het jaar van het water) of Amsterdam in de Middeleeuwen. C. Verhalen vertellen op basisscholen Gilde Verhalenvertellers bestaat uit oudere Amsterdammers die aan kinderen hun ervaringen vertellen. De verhalen kunnen betrekking hebben op het dagelijks leven, geschiedenis, bijzondere gebeurtenissen, beroep of hobby. Een belangrijk doel van deze activiteit is het tot stand brengen van een ontmoeting tussen jong en oud. De ouderen zijn te gast in de klas en de klas bereidt zich hierop voor. Na het verhaal ontstaat vaak een boeiende uitwisseling met de kinderen. Vertellers In 2009 waren 12 Verhalenvertellers actief. Scholen De belangstelling voor Gilde Verhalenvertellers is zeer groot bij de Amsterdamse basisscholen. Men is vooral enthousiast omdat het de taalontwikkeling van de kinderen stimuleert en daarbij de fantasie prikkelt. Gilde Amsterdam stuurt tweemaal per jaar een wervingsbrief naar alle basisscholen om Verhalen vertellen onder de aandacht te brengen. In 2009 zijn 21 scholen, een bejaardentehuis en een jongerenclub bezocht. In totaal hebben 101 vertelsessies plaatsgevonden, waarbij steeds twee Verhalenvertellers hebben verteld (dus 202 verhalen). Voor het eerst is er verteld op een school met bijzonder onderwijs. Ook de aanvraag van een jongerenclub (in het kader van contact tussen jong en oud) was een noviteit. Een bejaardentehuis met al dan niet licht demente bejaarden, was al eerder bezocht. Thema s die in 2009 aan bod kwamen zijn: de Tweede Wereldoorlog; het leven in Amsterdam vroeger; scholen vroeger; sint Maarten, Sinterklaas en Kerstmis; scouting en kampvuurverhalen; sprookjes uit Rusland, Hongarije, Suriname, Antillen en de Mythologie; thema s als Water, Amsterdam, Middeleeuwen en klokken; maar ook over een ontmoeting met Johan Cruyff, spannende verhalen, dierenverhalen, et cetera. Kinderboekenstad Gilde is ook gevraagd voor Kinderboekenstad, een organisatie die in het weekend verhalen verzorgt voor kinderen. Verteller Ben heeft meegedaan en een van zijn verhalen is uitgekozen voor het boek Verhalen Vertellen, uitgegeven in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad. Bij de feestelijke presentatie hiervan in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Oosterdokskade heeft hij - met veel succes - nog een van zijn andere verhalen aan het aanwezige publiek verteld. D. Gilde Amsterdam Mee in Mokum Mee in Mokum verzorgt stadswandelingen. Wandelingen die aangeboden worden zijn bijvoorbeeld de historische binnenstad, de Joodse geschiedenis van Amsterdam en de Jordaan, legendarische volksbuurt van Amsterdam. Mee in Mokum is de enige Gilde-activiteit waar klanten voor betalen: 5,- administratiekosten per persoon. Het aantal klanten is groot genoeg om de moeite van de financiële en logistieke administratie lonend te laten zijn. Bij Mee in Mokum zijn 97 ervaren rondleiders en 12 aspirant rondleiders actief. In 2009 zijn wandelaars rondgeleid, een toename ten opzichte van 2008 toen er wandelaars deelnamen. Van de wandelaars kwam 90% van buiten Amsterdam. Het aantal buitenlanders onder hen is klein; Mee in Mokum richt zich niet specifiek op de commerciële toeristische markt. De deelnemers waren dagjesmensen die alleen, met z n tweeën of met een klein groepje kwamen. Daarnaast waren er ook grotere groepen,

11 JAARVERSLAG 2009 P11 zoals plattelandsvrouwen, personeelsuitjes van ministeries, advocatenkantoren, ziekenhuizen, gemeentediensten en scholen. Opvallend is dat er steeds meer extra wandelingen worden gevraagd, naast de reguliere wandelingen van uur. Wordt u onze nieuwe collega van Mee in Mokum stadswandelingen? Bijzondere wandelingen Voor de speciale Sint Nicolaaswandeling in december is nauw samengewerkt met de Oude Kerk en Ons Lieve Heer op Solder. De wandeling was een groot succes met 905 deelnemers in drie weken tijd; in 2010 zal deze wandeling opnieuw georganiseerd worden. Ontdek Sinterklaas in Amsterdam 25 j a a r Kwaliteit Om de kwaliteit van haar diensten te garanderen, heeft Mee in Mokum een aantal activiteiten ondernomen: in 2009 hebben zich 25 nieuwe rondleiders gemeld na advertenties in Het Parool en Ons Amsterdam. Van hen zijn er 12 door de selectie gekomen en gestart aan de introductiecursus. De cursus wordt gegeven door rondleiders en bestaat uit een inleiding, diapresentaties en excursies. Ook zijn de aanstaande rondleiders verplicht zes keer mee te lopen met een ervaren rondleider. In april 2010 zal de cursus afgerond worden. om de kennis van Mee in Mokum te verzamelen en tevens zichtbaar te maken is een lijst van 50 vragen en antwoorden gemaakt door rondleider Martin. er is een klachtenprocedure ontwikkeld en vastgelegd voor zowel klanten als rondleiders. Het Amsterdams Historisch Museum stelde gratis zaalruimte ter beschikking voor lezingen. In 2009 vonden de volgende vier lezingen plaats: Hollandsche Manege, Vincent van Gogh, zijn leven en werk zoals dat naar voren komt in zijn vele brieven. Ook Amsterdam, De laatste ontwikkelingen en vondsten van de Noord-Zuidlijn en Amsterdamse School in Amsterdam-West met vergeten Amsterdamse School. ga naar de nieuwe lichting rondleiders die in zijn opgeleid is bijzonder actief bij de organisatie van Mee in Mokum; naast het rondleiden coördineren zij ook en werkt een aantal mee in de telefoonstaf. tussen de rondleiders zijn veel informele contacten. Men kwam bij elkaar thuis om dia s en boeken te bekijken; men liep met elkaar mee. Er bestaan zelfs informele studie-wandel-groepjes. veel rondleiders zijn aangesloten bij Stichting Heemkennis, schaffen boeken aan en houden hun literatuur bij. Promotie In 2009 is een aparte website voor Mee in Mokum ontwikkeld: In 2010 wordt de huidige afzonderlijke website weer opgenomen in de vernieuwde Het logo van Mee in Mokum heeft de toevoeging stadswandelingen gekregen. Amsterdams Historisch Museum Hoewel Gilde Amsterdam voor Mee in Mokum al langer samenwerkte met het Amsterdams Historisch Museum, is de samenwerking eind 2009 formeel bekrachtigd. In de schriftelijke overeenkomst staat onder andere dat Mee in Mokum gebruik mag maken van het museumcafé Mokum (voorheen David & Goliath) als startpunt voor de stadswandelingen. Ook stelt AHM ruimte beschikbaar voor lezingen en wordt samengewerkt op het gebied van PR en communicatie.

12 JAARVERSLAG 2009 P12 Opeens begint het jongetje hard te lachen om het leeslesje over een koe die verliefd wordt. Het is fascinerend als kinderen de stap maken van losse woordjes uitspreken naar begrijpen waar het over gaat. Lia Everts - ambassadeur Gilde Amsterdam Leesbegeleiding Activiteiten in samenwerking met andere organisaties Leesbegeleiding in samenwerking met basisscholen Eind 2009 stonden er 204 actieve leesbegeleiders in de database. De klanten bestaan uit 66 basisscholen, verspreid over heel Amsterdam. Verreweg de meeste scholen (51 van de 66) vroegen om leesbegeleiders voor de middenbouw (groep 3,4, 5 en 6). Daarnaast vroegen 21 scholen om leesbegeleiding van de bovenbouw (groepen 7 en 8) en zeven scholen wilden leesbegeleiders inzetten in de onderbouw (groepen 1 en 2, in dat geval gaat het om voorlezen). Tien scholen hebben niet gespecificeerd op

13 JAARVERSLAG 2009 P13 Gilde is sinds 2007 onze hofleverancier en wij zijn ontzettend blij met de Gildevrijwilligers. Ze komen altijd op tijd, hebben humor, kennen hun stad en miepen nooit. Je kunt echt op ze rekenen. Guido Frankfurther - initiatiefnemer en projectleider Welcome Team 2009 welke groep(en) ze leesbegeleiders wilden inzetten. Elk jaar organiseert Gilde Amsterdam een workshop op het gebied van taal en taalvaardigheid voor geïnteresseerde leesbegeleiders. In het voorjaar van 2009 was het onderwerp Taalontwikkeling bij jonge kinderen. Ongeveer 50 begeleiders namen deel aan deze workshop. BOUW!-lezen Eind 2009 is het BOUW!-lezen gestart. Dit project richt zich op jonge kinderen die grote kans maken op problemen bij beginnend lezen. Speciaal voor hen is een computerprogramma ontwikkeld waarmee door de Gilde leesbegeleider gewerkt wordt. De begeleider werkt samen met het kind stap voor stap het programma af. De kinderen werken gedurende een jaar maximaal een kwartier per dag. BOUW!-lezen is gestart bij kinderen uit groep 3, in 2010 zal ook begonnen worden met kinderen uit groep 2. VMBO-lezen Het programma VMBO-lezen is in 2009 ontwikkeld voor brugklassers die moeite hebben met technisch lezen. Bij VMBO-lezen volgt men de RALFI-methode. De kinderen zullen gedurende 6-8 weken elke dag leesbegeleiding krijgen in groepen van 6-8 leerlingen. Het project is tot op heden nog niet van start gegaan omdat de financiering en de coördinatie binnen het VMBO niet rond is. Het animo van Gilde Amsterdam vrijwilligers om in deze activiteit actief te kunnen zijn, was groot. Voor hen was het een teleurstelling dat het project (nog) geen doorgang vond. Initiatief vanuit advocatenkantoor Begin 2009 meldde zich spontaan een advocatenkantoor om deel te nemen aan de leesbegeleiding. Sinds maart 2009 neemt het kantoor met een pool van vrijwilligers de leesbegeleiding op een school in de wijk Bos en Lommer voor haar rekening. Vanuit het advocatenkantoor wordt ook de coördinatie geregeld. Dit is de eerste keer dat een organisatie zich bij Gilde Amsterdam heeft aangemeld om haar werknemers de gelegenheid te bieden tot het uitvoeren van maatschappelijk verantwoord vrijwilligerswerk. Welcome Gilde Amsterdam werkt nauw samen met Welcome Amsterdam. Het Welcome project heeft als doel de gastvrijheid in Amsterdam te vergroten ten opzichte van al haar bezoekers. Het project is een initiatief van de Amsterdamse Alliantie, een platform van voorzitters van de grote organisaties in het Amsterdamse bedrijfsen culturele leven (onder andere Horeca Nederland, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Amsterdam, Amsterdam Toerisme & Congres Bureau) en werkt intensief samen met de Gemeente Amsterdam. Gedurende het zomerseizoen 2009, dat liep van april tot november, zijn bezoekers gastvrij ontvangen door het Welcometeam. 24 Gilde Amsterdam vrijwilligers zijn actief op straat voor Welcome. School s Cool Gilde Amsterdam detacheert vrijwilligers bij de stichting School s Cool als mentor van brugklassers. School s Cool is opgezet omdat voor een twaalfjarige de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een grote verandering kan inhouden. De leerkracht van groep 8 kan bij verwachte moeilijkheden een mentor van School s Cool inschakelen. De mentoren ondersteunen de brugklassers (en hun ouders) bij deze belangrijke overgang. In totaal waren 109 vrijwilligers actief voor School s Cool. ScienceCenter NEMO Vrijwilligers van Gilde, vaak ex-laboranten, worden regelmatig ingezet bij NEMO. Daar mogen kinderen - gewapend met schroevendraaier en beschermbril - oude toestellen uit elkaar halen. De vrijwilligers houden een oogje in het zeil en leggen uit hoe de onderdelen werken. In totaal waren 10 vrijwilligers actief bij NEMO.

14 JAARVERSLAG 2009 P14 De aanvankelijke scepsis over de inzet van vrijwilligers bij de inburgeringscursussen is omgeslagen in groot enthousiasme. Docenten en cursisten lopen weg met de mensen van Gilde Amsterdam. Er wordt bij wijze van spreken gevochten wie een vrijwilliger bij de les krijgt of wie een-op-een mag oefenen. ( ) Jack Li - docent ROC Amsterdam ROC Inburgering Gilde Amsterdam werkt samen met 6 ROC s in Amsterdam. 36 vrijwilligers assisteren ROC-leerkrachten in de klas bij de inburgeringsles. Ze oefenen het Nederlands spreken met inburgeraars tijdens rollenspellen. Open Monumentendagen Bureau Monumenten en Archeologie: elk najaar assisteren Gilde Amsterdam vrijwilligers (waaronder veel rondleiders van Mee In Mokum) bij de Open Monumentendagen (OMD) in september. Men neemt rondleidingen voor zijn/haar rekening en helpt waar mogelijk bij de organisatie van de OMD in de opengestelde gebouwen. Overige partners Amsterdams Historisch Museum 16 rondleiders Mijn Mokum, in 2009 slechts drie keer georganiseerd Goal 3 vrijwilligers coachen van probleemjongeren Home Start 8 vrijwilligers opvoedingsondersteuning bij gezinnen met jonge kinderen Jong Ondernemen 1 vrijwilligers coachen aanstaande ondernemers Mozaïek 5 vrijwilligers school is medio 2009 opgeheven Oemnia 1 vrijwilliger coachen allochtone vrouwen bij inburgeren Rode Kruis 3 vrijwilligers Vertellen over Amsterdam in Red Crosser, de toeristische tram voor invaliden Gilde Amsterdam is zilver partner van Amsterdam Toerisme & Congres Bureau Vertegenwoordiging Gilde Amsterdam In 2009 was Gilde Amsterdam jurylid en -voorzitter bij de verkiezing van het Bewonersinitiatief 2009 (DMO Gemeente Amsterdam). Tijdens de Dag van de Wijkaanpak op 25 september 2009 is de winnaar bekend gemaakt: Transvaaljournaal. Gilde Amsterdam is lid van het Comité van Aanbeveling bij de publiekscampagne Nieuw leven voor Oude Gebouwen. Gilde Amsterdam heeft op 12 november 2009 een workshop Nieuwe generatie vrijwilligers: Ouderen verzorgd tijdens het 20-jarig jubileum van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Gilde Amsterdam in de pers Gilde Amsterdam is regelmatig in het nieuws geweest. In de aanloop naar het jubileum was GA te zien in alle trams van Amsterdam met een 10 seconden spot, in Amsterdam.nl (huis aan huis magazine), in diverse stadsbladen, de middenpagina s van het Parool, een artikel in Ons Amsterdam. Gilde Amsterdam was ook te horen op Radio Noord-Holland. Op het moment waarop de Sint Nicolaaswandeling realiteit ging worden, stond Gilde Amsterdam Mee in Mokum in de Reiskrant van de Telegraaf en nam de volledige eerste pagina in beslag. Maar we haalden er ook Ons Amsterdam mee, De Echo en wij kregen radio aandacht in het programma de Ochtend van Radio Noord-Holland. Naar aanleiding van ontwikkelingen bij de Dienst Werk en Inkomen met betrekking tot het verrichten van vrijwilligerswerk, werd Gilde Amsterdam om haar mening gevraagd in het Parool van 27 november jl. Aan een Belgisch glossy reismagazine Grande, helemaal gewijd aan Amsterdam, heeft Gilde Amsterdam meegewerkt. Vluchtelingenwerk 2 vrijwilligers sollicitatietrainingen aan vluchtelingen

15 JAARVERSLAG 2009 P15 Gilde Amsterdam Toen mijn vader 75 werd, hebben we een stadswandeling gemaakt door de Jordaan. We bezochten onder andere een bepaald hofje 25 waar ik normaal met de brommer langs cross. Te voet zie je hele mooie en rustige plekken. Gerrie Schrader - gast Mee in Mokum J A A R PREMIÈRE: VRIJDAG 9 OKTOBER 2009 Live in de Mozes & Aäronkerk van uur (informatiemarkt) Als vrijwilliger meedoen? Of kennis en ervaring van ons gebruiken? Maak meteen een afspraak bij Gilde Amsterdam. ROLVERDELING: LEESBEGELEIDING, TAALCOACHEN, LOOPBAAN, STARTENDE ONDERNEMERS, MEE IN MOKUM, VERHALEN VERTELLEN, SLOOPOPA S, HULP BIJ INBURGERING, ONDERSTEUNING BIJ OPVOEDING, BEGELEIDING RODE KRUIS TRAM, GASTHEER/-VROUW AMSTERDAM, MIJN MOKUM E.A. Amsterdam.nl, september 2009 Colofon Jaarverslag 2009 is een uitgave van Gilde Amsterdam Fotografie: Ed Regeer, Gerrie de Valk, Ronald Damwijk, buro3 beeld Vormgeving: Studio Stevens Drukwerk: Van der Weij BV, Hilversum April 2010

16 w w w. g i l d e a m s t e r d a m. n l Gilde Amsterdam Keizersgracht EZ Amsterdam Telefoon:

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2012 Firas Woont in Venlo Kwam in 2012 uit Irak naar Nederland als politiek vluchteling Geef de arme man geen vis,

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies 4 7 17 29 47 57 Woordenlijst

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie