Verbouwing 13 Inhoudelijke ontwikkeling 13 Fondsenwerving 15. Acquisitie en aanwinsten 17 Behoud en ontsluiting 17 Raadpleging en uitlening 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbouwing 13 Inhoudelijke ontwikkeling 13 Fondsenwerving 15. Acquisitie en aanwinsten 17 Behoud en ontsluiting 17 Raadpleging en uitlening 19"

Transcriptie

1

2

3 1 Inleiding 5 2 Tentoonstellingen 7 Wisselexpositieruimte 7 Protesteer! 7 Seizoen Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog 7 Entreehal 9 Drie meiden in verzet 9 Fritz Behrendt. Getekend door de oorlog 9 Reizende tentoonstelling Wereldoorlog in de West 11 3 Kindermuseumplannen 13 Verbouwing 13 Inhoudelijke ontwikkeling 13 Fondsenwerving 15 4 Collectie & bibliotheek 17 Acquisitie en aanwinsten 17 Behoud en ontsluiting 17 Raadpleging en uitlening 19 5 Educatie & inburgering 21 Groepsbezoek 21 Bijzondere educatieve programma s 23 De Verhalenman 23 Stad en Taal 23 Samenwerking 23 6 Nieuwe media 25 Multimediatours 25 Website 25 7 Evenementen 27 Lezingen, discussies en filmvertoningen 27 NIOD-lezingen 27 Geuzenpenningbijeenkomst 27 Sobiborbijeenkomst 29 Collectieve elementen 29 8 Publiek, marketing & PR 31 Bezoekers 31 Marketing en PR 33 Relaties 35 9 Organisatie 37 Bestuur 37 Personeel 37 Vriendenstichting 39 Huisvesting en faciliteiten 39 Financiën 41 Bijlagen 44 Bestuur 44 Nevenfuncties directie en bestuur 44 Personeel 44 Comité van Aanbeveling 44 Bestuur Stichting Vrienden en Vriendinnen 45 Commissies/klankbordgroepen 45 Vrijwilligers 45 Algemene bijdragen 46 Bijdragen voor het kindermuseum 46 Bijdragen voor projecten 46 Colofon 48 3

4 Asielzoekers worden rondgeleid door het museum tijdens de Nacht van de Vervanging, georganiseerd met ASKV Steunpunt Vluchtelingen. 4

5 In 2009 ontving het Verzetsmuseum bezoekers een groei van ruim 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een aanzienlijk deel van de groei was te danken aan het recordaantal van scholieren dat het museum in groepsverband bezocht. Het lukte het museum voor het eerst om meer dan leerlingen te ontvangen dankzij een aantal organisatorische verbeteringen. Het museum produceerde in 2009 twee nieuwe wisseltentoonstellingen: Seizoen Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote tentoonstellingsruimte en Fritz Behrendt. Getekend door de oorlog in de entreehal. Ook organiseerde het museum weer lezingen en debatten, vaak met vaste samenwerkingspartners. Achter de schermen werd in 2009 een belangrijke mijlpaal bereikt. Dankzij een bijdrage in het kader van het VWS-programma Erfgoed van de oorlog, werd de collectie registratie in een digitale database volledig afgerond. Er werd veel achtergrondinformatie in de database opgenomen en een deel van de collectie werd ook gedigitaliseerd. In het voorjaar van 2010 zal het Verzetsmuseum als eerste museum over de Tweede Wereldoorlog zijn collectie toegankelijk en doorzoekbaar maken via het internet. In het museum zelf werden ook verbeteringen doorgevoerd die tien jaar na de opening in gebouw Plancius wenselijk waren. De museumverlichting werd deels vernieuwd en er werd gestart met de invoering van een nieuwe huisstijl, die als eerste werd toegepast in de herinrichting van het entreegebied en de museumwinkel. De multimediatours werden met het oog op de veranderde herkomst van de buitenlandse bezoekers ook in gebruik genomen in het Duits en Spaans. Voor alles stond 2009 in het teken van de plannen om het museum uit te breiden met een kindermuseum. In januari vond de overdracht plaats van het aangekochte achterste deel van de Ballering-garage, waar het kindermuseum zal worden gebouwd. Architect Hans Ruijssenaars maakte een voorlopig ontwerp voor de verbouwing. Er werd een inhoudelijke projectgroep gevormd die met veel enthousiasme de inhoudelijke plannen ontwikkelde en vastlegde in een definitieplan. Er was voorts intensief contact met het stadsdeel Centrum om de gewenste uitbreiding op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan en er werd gewerkt aan de fondsenwerving. Aan het eind van het jaar bleek dat de gewenste planning door een veranderde bestemmingsplanprocedure niet kan worden gehaald. Een niet verwachte tegenvaller, die echter ook weer nieuwe kansen biedt voor een nog betere voorbereiding van de kindermuseumplannen. Het museum moest aan het begin van het jaar afscheid nemen van bestuursvoorzitter Eberhard van der Laan, die eind 2008 minister werd. Oud-NIOD-directeur Hans Blom vond het museum een geschikte opvolger. Omdat Blom pas aan het eind van het jaar beschikbaar was, nam Kees Hulsman in 2009 het voorzitterschap waar. 5

6 6 De tentoonstelling Protesteer! verrassend vormgegeven door leerlingen van het Mediacollege Amsterdam (MBO/VMBO), met de affiches in rekken tussen de kleding van verschillende typen actievoerders.

7 Verzamelplaatje van de quiz in Seizoen w i s s e l e x p o s i t i e ruimte In de wisselexpositieruimte werden twee tentoonstellingen geëxposeerd, die het museum produceerde met als doel door het originele thema en de aantrekkelijke vormgeving (ook) nieuwe groepen bezoekers aan te trekken. Beide tentoonstellingen waren succesvol. Protesteer! Actieaffiches vanaf 1965 (t/m 29 maart) Tentoonstelling over actieaffiches, verrassend vormgegeven en geproduceerd in samenwerking met leerlingen van het Mediacollege Amsterdam (MBO/VMBO), met de affiches in rekken tussen de kleding van verschillende typen actievoerders. Bezocht de tentoonstelling speciaal met mijn zoon: ja ook pa heeft destijds gedemonstreerd! Het bracht een leuk gesprek op gang. Beste jongelui van het Mediacollege A dam. Ben een oma van 64 jaar en vond de opstelling, de weergave en duidelijkheid van deze tentoonstelling Protest een leerzame en interessante verademing. Heb genoten! Bewondering hoor! Hoewel in de tentoonstelling de onvergelijkbaarheid van het naoorlogse protest en het verzet tijdens de oorlogsjaren werd benadrukt, riep de behandeling van dit thema in juist dit museum ook enkele kritische reacties op, onder meer in een artikel in de HP/De Tijd maar ook de schrijver daarvan raakte door de tentoonstelling in de ban van het tijdperk van de protestacties. De tentoonstelling, die een kleurrijk en levendig beeld gaf van de periode van protest en emancipatie, trok veel bezoekers, onder wie veel jongeren en actievoerders van destijds met hun kinderen. De tentoonstelling was ook succesvol voor groepsbezoek van scholieren, en gaf zoals bedoeld aanleiding tot discussies over engagement, de verschillen tussen de generaties en het belang van buitenparlementaire acties. In het reactieboek werden veel lovende opmerkingen genoteerd, zoals:...wisseltentoonstelling Protesteer is echt he-le-maal de bom! Ik heb nog nooit zo een goede tentoonstelling gezien. Groetjes en de mazzel, Linda, Ruby & Albert Seizoen Voetbal tijdens de tweede wereldoorlog (vanaf 28 april) In Seizoen is het voetbal in beeld gebracht als voorbeeld van het leven dat doorging, terwijl de bezettingsomstandigheden hun weerslag hadden door oorlogsgeweld, schaarste, jodenvervolging, arbeidsinzet en de hongerwinter. Seizoen is gemaakt als een tentoonstelling voor het hele gezin, waar de bezoekers aan de hand van een herkenbaar en aantrekkelijk onderwerp kennis opdoen over Nederland in bezettingstijd. De elf thema s van de tentoonstelling werden elk geïntroduceerd door een hedendaagse voetbalcoryfee, die vanuit zijn eigen ervaringen de belangstelling wekt voor het behandelde onderwerp: 7

8 8 Seizoen Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog was de grote nieuwe wisseltentoonstelling van De elf thema s gaven een beeld van het leven dat doorging, terwijl de bezettingsomstandigheden hun weerslag hadden door oorlogsgeweld, schaarste, jodenvervolging, arbeidsinzet en de hongerwinter.

9 Hannie Schaft, een van de hoofdpersonen in de tentoonstelling Drie Meiden in verzet. Willem van Hanegem vertelt dat zijn vader en broertje omkwamen bij een bombardement in 1944, Foppe de Haan dat zijn club Heerenveen tijdens de hongerwinter Amsterdamse spelertjes uitnodigde om ze te laten aansterken en Miralem Sulejmani dat hij tijdens zijn jeugd in Joegoslavië ook door bleef voetballen, ondanks alle oorlogsellende om hem heen. Topvoetballer Sulejmani speelde ook een rol bij de feestelijke opening op 28 april, waarbij hij als openingshandeling staatssecretaris Jet Bussemaker een bal toespeelde. De opening kreeg veel publiciteit en was de aanleiding voor grote artikelen in de landelijke kranten, items in de televisiejournaals, actualiteitenrubrieken en veel radioprogramma s. De tentoonstelling werd door het Verzetsmuseum gemaakt met het bedrijf Hypsos als vormgever, met studenten van de Hogeschool van Amsterdam en het bedrijf Kiss the Frog voor de ontwikkeling van de interactieve onderdelen. Opvallendste interactieve onderdelen zijn de digitale kennisquiz, waarmee bezoekers een compleet elftal van stickerplaatjes kunnen winnen van de coryfeeën die de tentoonstellingthema s introduceren en een virtueel voetbalveldje waarop met een digitale bal filmpjes kunnen worden geactiveerd. Bij de tentoonstelling verscheen een rijk geïllustreerd boek van 80 pagina s en een aantrekkelijk speurboekje voor zowel scholieren als voor individuele jonge bezoekers. De tentoonstelling werd onder de aandacht gebracht door affiches en advertenties. Om via amateurvoetbalclubs nieuwe bezoekersgroepen te trekken, werden er ook affiches, webteksten en digitale prijsvragen verzonden aan de regionale clubbladen en clubsites. Het effect viel wat tegen, al waren er vooral in de kerstvakantieperiode wel opvallend veel vaders met zonen in het museum. Zij lijken zich door de tentoonstelling vooral bewust te zijn geworden van hun eigen verworvenheden, getuige opmerkingen in het reactieboek als: Dit is een erg leuk museum, heel leerzaam maar ook met spelletjes. Zo denken wij goed aan de dingen, die we nu allemaal hebben. Sinni. E n t r e e h a l In de entreehal werden twee tentoonstellingen geëxposeerd, beide eigen producties van het Verzetsmuseum. Drie meiden in verzet. Hannie Schaft en de zusjes Oversteegen (t/m 8 februari) Een tentoonstelling over de problemen van het gewapend verzet aan de hand van de dilemma s van Nederlands bekendste verzetsheldin en de onbekend gebleven zusjes waarmee zij in het verzet samenwerkte. De al in 2007 door het Verzetsmuseum gemaakte tentoonstelling werd wegens succes verlengd tot begin Fritz Behrendt. Getekend door de oorlog (vanaf 24 februari) De politieke tekenaar Fritz Behrendt ( ) werd geboren in Berlijn en vluchtte in 1937 met zijn ouders om politieke redenen naar Nederland. Op de Kunstnijverheidsschool besloot hij zijn talent in te zetten voor de strijd tegen onrecht en terreur en maakte hij tekeningen van oorlog en bezetting, die op Behrendts eigen verzoek samen met naoorlogse tekeningen over de oorlog in een tentoonstelling zijn verwerkt. Bij de samenstelling werd voormalige stagiaire Denise Frank betrokken. Behrendt overleed onverwachts tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling. De opening werd verricht door zijn weduwe Renate, met historicus Jan Bank en journalist Harry van Wijnen als sprekers. Opening en tentoonstelling trokken matige publiciteit en matig bezoek, maar de tentoonstelling werd wel goed bekeken en gewaardeerd. 9

10 Uit de reizende tentoonstelling Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba : schutters bedienen afweergeschut op Curaçao. 10

11 Wereldoorlog in de West werd in 2009 rond 4 en 5 mei geëxposeerd op vier locaties in Amsterdam Zuidoost en door alle basisscholen in dat stadsdeel bezocht. R e i z e n d e t e n t o o n s t e l l i n g W e r e l d o o r l o g i n d e W e s t Sinds 2006 gaat het Verzetsmuseum de wijken in met de reizende tentoonstelling Wereldoorlog in de West. De organisatie wordt grotendeels verzorgd door het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) in Utrecht. In 2009 werd de expositie op vijf locaties geëxposeerd: in januari in het trainingscentrum van de Politie Amsterdam-Amstel in Amsterdam Overamstel, in maart in het Anti-discriminatiebureau in Zaandam en in mei achtereenvolgens in het pand van de Stichting Vikaash (Hindoestaans-Surinaamse vrouwen), de Thaiba Moskee en Bejaardencentrum De Drecht, allen in Amsterdam Zuidoost. Alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost bezochten de tentoonstelling. Vooral de expositie in de Thaiba Moskee kreeg veel publicitaire belangstelling. De expositie kreeg weer veel waardering als een eye-opener voor velen over de relatief onbekende grote betrokkenheid van Suriname en de Nederlandse Antillen bij de geallieerde strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 11

12 Vogelvluchttekening van de voorgenomen uitbreiding met een kindermuseum in een nieuw verworven pand achter het huidige museum. 12

13 V e r b o u w i n g De bouwcommissie kwam in 2009 vijf keer bijeen en werd uitgebreid met de nieuw aangetreden penningmeester van het bestuur, Hans Hoek. In samenspraak met de bouwcommissie en het inhoudelijke projectteam, werkte architect Hans Ruijssenaars de bouwplannen uit tot een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp sluit de vorm van de verdieping aan op de overkapping van de eerste uitbouw van gebouw Plancius uit Het plan voorziet in de mogelijkheid tot verdere uitbreiding van het museum op langere termijn, door ook het tussengelegen lage deel van het achterdak van gebouw Plancius te verhogen. Het museum onderzocht de mogelijkheden voor innovatieve, duurzame bouwtechnieken. Het resulteerde in een veelbelovende samenwerking met de tegenover het museum gelegen dierentuin Artis, waardoor de toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO), wellicht mogelijk wordt. Om de omwonenden te informeren over de verbouwingsplannen werden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Na overleg met het stadsdeel Centrum op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau werd het ontwerp van Ruijssenaars opgenomen in het concept ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van onverwachte bezwaren van een aantal omwonenden tijdens een inspraakbijeenkomst in november, besloot het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel dat voor de uitbreiding van het museum een aparte procedure zal worden gevolgd, na de vaststelling van het bestemmingsplan. De veranderde procedure heeft gevolgen voor de bouwplanning. Aan het eind van het jaar was er nog veel onzeker, maar moet rekening worden gehouden met vertraging van een jaar ten opzichte van de planning uitgaande van een opening in april I n h o ud e l ij k e o n t w i k k e l i n g In 2009 werd met veel enthousiasme gestart met de inhoudelijke ontwikkeling van de kindermuseumplannen en hiermee werden goede resultaten geboekt. De Verzetsbende een testgroep van kinderen die in 2008 museale kinderopstellingen onderzocht rondde werkzaamheden af met een presentatie op 15 maart. In juni werd met alle medewerkers en museumdocenten gebrainstormd over de voorlopige uitgangspunten. Na oriënterende gesprekken met een aantal kandidaten, werd Rian Verhoeven per 1 augustus aangesteld als projectleider van de inhoudelijke projectgroep, waarvan ook de conservator, de educatief medewerker en de PR-medewerker deel uitmaken. De projectgroep werkte de basisideeën uit, die op 10 september werden besproken in een klankbordgroep van externe deskundigen. De reacties waren zeer positief. Vervolgens kwam het projectteam bijeen voor een serie brainstormsessies over de nadere invulling en uitwerking. Ook bezocht het projectteam een aantal kindertentoonstellingen en sprak met de makers. 13

14 14 Rondleiding tijdens de Kunstschooldag.

15 Naar aanleiding van de museumbezoeken werd een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te werken met een digitaal inlogsysteem, waardoor een bezoeker individueel onderdelen kan activeren. Er werd voorts een marketingplan opgesteld en een inventarisatie gemaakt van mogelijke vormgevers. De nader uitgewerkte uitgangspunten voor het kindermuseum werden aan het eind van het jaar vastgelegd in een definitieplan. F o n d s e n w e rv i n g De fondsenwerving voor het kindermuseum was in 2008 zeer voorspoedig verlopen. Begin 2009 onderzocht het museum een veelbelovende mogelijkheid om door een grote subsidie van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO) de financiering van het project compleet te dekken. Nadat een voorlopige aanvraag als kansrijk werd beoordeeld, werd een definitieve aanvraag voorbereid. In dit kader werd het bedrijf Arcadis aangetrokken om een rapport te maken over de economische effecten van de uitbreiding. Het museum investeerde in 2009 vooral tijd in de kansrijk geachte aanvragen voor grote subsidiebedragen en nam relatief weinig initiatieven voor de fondsenwerving voor lagere bijdragen. Alle initiatieven op dit gebied waren succesvol. Een benefietconcert georganiseerd door de Kiwanis Club Amsterdam ten bate van het kindermuseum in de kleine zaal van het Concertgebouw was uitverkocht en leverde euro op. Het Bouwfonds Cultuurfonds en het Solidariteitsfonds deden ruime toezeggingen en een actie via burgemeestersoverleg van vijf omliggende gemeenten leverde in korte tijd bijdragen op van drie gemeenten. Uitstel van de verbouwing, door de veranderde bestemmingsplanprocedure, biedt het museum extra ruimte om de fondsenwerving voor het kindermuseum in 2010 voort te zetten. Een overzicht van alle subsidiegevers is opgenomen in de bijlagen. Na de zomer stagneerden de voorspoedige ontwikkelingen. Een nieuwe contactpersoon op het EFRO-programmabureau oordeelde negatief over de economische relevantie van het project. Om tot een (procentueel) hoger economisch effect te komen, werd het aangevraagde bedrag verlaagd. Het was teleurstellend dat de aanvraag desondanks aan het eind van het jaar werd afgewezen, met de uitnodiging de aanvraag opnieuw in te dienen voor een nog lager bedrag. Ook andere aanvragen voor grote subsidiebedragen hadden in 2009 nog niet direct een gunstig resultaat. Een aanvraag bij de Provincie Noord- Holland kon nog niet definitief worden gemaakt vanwege de voorwaarde dat de vergunningen rond moesten zijn. Een aanvraag voor een eenmalige bijdrage bij de BankGiro Loterij werd dit jaar niet gehonoreerd vanwege toezeggingen voor andere projecten in Amsterdam. Een besluit van de vakcentrale FNV over een mogelijke bijdrage werd opgeschort. 15

16 De collectie van het museum in het depot. Dankzij een bijdrage in het kader van het VWS-programma Erfgoed van de oorlog werd de collectieregistratie in 2009 volledig afgerond en een aanzienlijk deel van de collectie gedigitaliseerd. 16

17 Acquisitie e n a a n w i n s t e n B e h o ud e n o n t s luitin g Het Verzetsmuseum ontving in het verslagjaar 85 nieuwe schenkingen van collectie. Opmerkelijk, want vele jaren lag het aantal rond de 100 schenkingen. Mogelijk is de al veel eerder verwachte afname van het aantal schenkingen (het aantal collectiestukken uit de jaren is immers eindig) nu toch ingetreden. Het aantal opmerkelijke schenkingen lijkt ook af te nemen. Bijzondere aanwinsten in 2009 waren een dagboek en handwerkje uit een Indisch interneringskamp, een kinderjurkje van parachutezijde, een fotoalbum over Amsterdam Zuid en een archief met dramatische brieven van een Haagse communist die de kampen niet overleefde. De tentoonstelling Seizoen leverde vier nieuwe schenkingen op. Voor de bibliotheek werden 26 nieuwe titels verworven. Ook interviews met direct betrokkenen behoren tot de collectie van het museum. Met het oog op de veroudering van de eerste generatie, werd hier in 2009 extra aandacht aan besteed. Dankzij een subsidie van het VSBfonds werden negen interviews opgenomen door freelancer Alex Bakker met professionele cameraman. Daarnaast maakte de afdeling collectiebeheer zelf filmopnamen, bijvoorbeeld van een onderduikverhaal verteld bij de onderduikplek in Amsterdam en van een verhaal van een 88-jarige, verteld bij een destijds opgeblazen zendmast in Naarden. Wat betreft het behoud en de ontsluiting van de collectie werd in 2009 een belangrijke mijlpaal bereikt. Jarenlang kon het museum met moeite de summiere basisregistratie van alle schenkingen bijhouden. Dankzij een grote tweejaarlijkse subsidie in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS konden twee deskundige collectieregistratoren worden aangesteld. Eind 2009 rondden zij hun werkzaamheden af. Het resultaat is dat het museum beschikt over een database waarin de gehele museumcollectie, voorzien van achtergrondinformatie, is ontsloten. Het museum kon dankzij een vervolgsubsidie ook een belangrijk begin maken met de digitalisering van de collectie. Op basis van criteria als kwetsbaarheid, uniciteit en representativiteit is een selectie van de 100 belangrijkste particuliere collecties (circa pagina s) gedigitaliseerd. Met deze digitalisering werd in december gestart. De dagboeken uit de Verzetsmuseumcollectie konden in dezelfde periode worden gedigitaliseerd in het kader van een project van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De verkregen digitale scans zullen worden gekoppeld aan de database. Aan het eind van het jaar was de database intern online toegankelijk om het gebruik te testen en de kinderziektes op te lossen. Deze database zal begin 2010 via de website van het museum toegankelijk worden voor publiek. Naast de verzetscollecties en de dagboeken werden in 2009 ook 17

18 18 Dagboek van verzetsvrouw Antje Halekor uit kamp Ravenbrück, één van de in 2009 gedigitaliseerde dagboeken uit de collectie van het Verzetsmuseum.

19 ruim 200 interviews uit de collectie van het museum gedigitaliseerd. De opnamen, vanaf de oprichting van het museum in 1985 gemaakt op allerhande verouderde geluidsdragers en videobanden, zijn omgezet naar digitale bestanden om ze te behoeden voor verval. R a a d p l e g i n g e n u i t l e n i n g Aanwinst uit 2009: mini-speelgoed uit kamp Tjimahi in Nederlandsch-Indië. De collectie werd in 2009 zoals ook de voorgaande jaren voor uiteenlopende doelen geraadpleegd en uitgeleend: een film over Erik Hazelhoff Roelfzema, een tentoonstelling van het Openluchtmuseum in Arnhem, de NPS-televisieseries De Oorlog en 13 in de Oorlog, een historisch onderzoek naar studentenverzet, een expositie over de spionagegroep Packard in het Haags Historisch Museum, een onderzoek van de Universiteit van Leiden naar meningen over de jodenvervolging in dagboeken en een biografie over Rosa Boekdrukker. Via de door het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) beheerde BeeldbankWO2, waarop sinds mei 2008 de foto s van een groot aantal collectiebeherende instellingen over de Tweede Wereldoorlog toegankelijk zijn, werden in foto s uit de collectie van het Verzetsmuseum gepubliceerd. Naast de collectie werd ook de kleine bibliotheek van het museum voorzien van een gespecialiseerd knipselarchief geraadpleegd. De bibliotheekmedewerker en -vrijwilligers ontvingen tien bezoekers, behandelden ongeveer 300 telefonische informatieverzoeken en 180 verzoeken per . Ter voorbereiding van de toegankelijkheid van de collectie via het internet in 2010, werden de procedures voor de serviceverlening (raadpleging en publicatie) afgebakend en gestandaardiseerd. 19

20 20 De wisselexpositie Protesteer! werd in 2009 in drie maanden tijd bezocht door 485 scholieren.

21 Het Verzetsmuseum ontving 160 inburgeraars. G r o e p s b e zo e k 2009 was een topjaar wat betreft het groepsbezoek van scholieren. Het museum ontving leerlingen ruim duizend meer dan in de voorgaande jaren. De verdeling over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs was, zoals in de voorgaande jaren, ongeveer eenderde/tweederde (5.743 leerlingen uit het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs). De wisselexpositie Protesteer! trok in 2009 nog 485 scholieren; de tentoonstelling Seizoen trok 842 scholieren. Zoals in voorgaande jaren waren de scholieren afkomstig uit het hele land. Van het schoolbezoek was in % afkomstig uit Amsterdam, 39% uit de rest van Noord-Holland en 37% uit de rest van Nederland. Basisscholen komen veel vaker uit de nabije omgeving van het museum dan scholen van het voortgezet onderwijs. Van de basisschoolleerlingen kwam 32% uit Amsterdam, 58% uit de rest van Noord-Holland en 10% uit de rest van Nederland. Van het voortgezet onderwijs kwam 21% uit Amsterdam, 31% uit de rest van Noord-Holland en 48% vanuit de rest van Nederland. Het lukte in 2009 voor het eerst om meer dan scholieren te ontvangen, dankzij verbeteringen op het gebied van de boekingen en logistiek en succesvolle stimulering van bezoek in het laagseizoen. Door het wegvallen van gesubsidieerde medewerkers was de boeking van het groepsbezoek in 2008 weggehaald bij het baliepersoneel. Het systeem van de boekingen werd in 2009 verbeterd door onder meer een overzicht voor docenten van de al geboekte en nog beschikbare bezoektijden op de website. Het directe contact met de docenten werd verbeterd door de coördinatie van de medewerkster voor educatief groepsbezoek en de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers. De werving van nieuwe vrijwillige museumdocenten onder meer via de website verliep in 2009 weer uitstekend. Binnen de opleidingsgroepen bleken relatief veel nieuwe docenten geschikt en enthousiast. Zoals altijd werden er verschillende scholings- en instructiebijeenkomsten georganiseerd. Bijscholing en teamvorming van de museumdocenten werd verder verbeterd door uitgave van vijf nieuwsbrieven voor de museumdocenten en door een weblog voor de uitwisseling van informatie. 21

22 Docenten Nederlands als Tweede Taal aan het werk met het lesmateriaal voor inburgeraars in de gehoorzaal van het museum. 22

23 B ij zo n d e r e e d u c at i e v e p r o g r a m m a s De Verhalenman De voorstelling Waarom lijn 8 niet meer rijdt..., gespeeld en verteld door De Verhalenman/Karel Baracs, gaat over zijn ondergedoken joodse vader en niet-joodse moeder, die in de oorlog clandestien trouwen en met een vriendin joodse kinderen redden uit de handen van de Duitsers. Het programma, door Baracs in samenwerking met het Verzetsmuseum ontwikkeld, werd ook in 2009 weer gratis aangeboden aan zwarte scholen, dit jaar dankzij een bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Alle groepen 8 van de islamitische basisscholen uit Amsterdam hebben het programma geboekt. Van half mei tot half juni werden tien schoolvoorstellingen gegeven aan 963 leerlingen. Zoals de voorgaande jaren leefden de leerlingen erg mee met het lot van de joodse kinderen in het verhaal. Chaimae (12 jaar): Alles wat hij vertelde bleek echt te zijn. Het verhaal ging over hem en zijn ouders. (...) ik schrok wel toen hij zei dat het een waargebeurd verhaal was. In de evaluatie waardeerden de leerlingen de voorstelling met gemiddeld een 9,3. S a m e n w e r k i n g Zoals in de voorgaande jaren nam het Verzetsmuseum in 2009 deel aan diverse collectieve initiatieven ter stimulering van cultuureducatie. Zo ontving het museum weer groepen via de Stichting Kennis voor Sociale Cohesie (SKC) voor buitenschoolse educatieve activiteiten voor kinderen uit achterstandsgroepen. De Stichting Herstelling gericht op probleemjongeren organiseerde in 2009 wegens heroriëntatie geen museumbezoeken, maar de samenwerking wordt wel voortgezet. Het museum nam voorts deel aan onder meer de Mocca Cultuureducatie Dag (over het culturele aanbod voor de scholen in Amsterdam) en ontving op 9 september de Cultuur Coördinatoren Basisonderwijs (ICC ers). De Kunstschooldag was zoals elk jaar succesvol, met in 2009 bezoek van 135 leerlingen uit groep 8. Stad en Taal In het kader van het samenwerkingsverband voor museale inburgeringprogramma s in Amsterdam Stad en Taal, organiseerde het Verzetsmuseum een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst voor docenten. Tijdens het landelijke congres van de Museumvereniging werd een themanummer van het tijdschrift Cultuur en Educatie over Stad en Taal gepresenteerd. Ondanks de positieve waardering van cursisten en docenten, ontving het Verzetsmuseum slechts 16 groepen van circa 10 inburgeraars. Alle Stad en Taal-musea hadden te maken met terugloop, doordat er in het inburgeringtraject steeds minder ruimte is voor het maken van excursies. 23

24 24 De interactieve multimediatour Keuzes maken werd vooral tijdens de schoolvakanties door kinderen gebruikt. De tour voor volwassenen werd ook in gebruik genomen in een Duitsen Spaanstalige versie.

25 M u lt i m e d i at o u rs W e b s i t e De in 2008 in gebruik genomen multimediatours bleven nog technische problemen geven, maar functioneerden in de loop van het jaar redelijk stabiel. Er is gestaag gewerkt aan verfraaiingen en verbeteringen in de routing. De tour voor volwassenen werd in 2009 in vier talen aangeboden: Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Minimaal bezoekers (niet álle gebruikers werden geregistreerd) bekeken het museum in 2009 aan de hand van een multimediatour. De Engelstalige tour werd het meest gebruikt, door 1890 bezoekers. De Spaanstalige tour werd door 424 bezoekers gebruikt, de Nederlandstalige door 380 en de Duitstalige door 343 bezoekers. De aantrekkelijke interactieve kindertour Keuzes maken werd door 603 kinderen gebruikt, vooral tijdens de schoolvakanties. De 13-jarige Esther Schaminée liet het museum spontaan per weten: Ik heb van Keuzes maken geleerd dat het niet makkelijk is om te kiezen waar je het mee eens bent of wat je moet doen. In het verhaal over de NSB-er vond ik het mooi hoe de aanklager en de verdediger tegenover elkaar staan. Ondanks dat ik er al veel van wist heb ik weer nieuwe dingen geleerd! Het is een leerzame en moderne manier om in aanraking te komen met de WOII. De website werd in 2009 verder verbeterd door de reparatie van enkele bugs, de toevoeging van flashfunctionaliteit en de plaatsing van filmpjes, die ook via YouTube kunnen worden bekeken. De site, die eind 2008 was genomineerd voor de verkiezing tot beste Historische website, viel bij de uitreiking op 23 januari helaas net buiten de prijzen. Het museum kreeg regelmatig complimenten over de kwaliteit van de website. Ook ontvangt het museum regelmatig via YouTube complimenten over de filmpjes. Vooral de flash-animatie voor de tentoonstelling Seizoen blijkt populair. De website kreeg in unieke bezoekers, die de site keer bezochten. De uitbreiding van de tot dan toe tweetalige website met onderdelen in het Duits en Spaans, in aansluiting op de multimediatours in deze talen, had wat meer voeten in de aarde dan verwacht. Aan het eind van het jaar waren deze nieuwe onderdelen vrijwel gereed. 25

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan :

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : - het lezen van het boek Soldaat van Oranje en het maken van de

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje;

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje; LESSUGGESTIES blijkt de blijvende grote interesse van scholieren voor de Tweede Wereldoorlog. Zij geven aan vooral gegrepen te worden door persoonlijke verhalen, gekoppeld aan inzet van hedendaagse middelen.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Projectinformatie DE BRANDGRENS. Groep 5-6 Erfgoed Primair Onderwijs

Projectinformatie DE BRANDGRENS. Groep 5-6 Erfgoed Primair Onderwijs Projectinformatie DE BRANDGRENS Groep 5-6 Erfgoed Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project De Brandgrens waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt u

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015 STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2015 Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 15 april en 14 oktober 2015. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van Middachten, Ing.

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Samenwerkingsprojecten in Nepal

Samenwerkingsprojecten in Nepal Jaarverslag 2016 1 Inleiding In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, in 2016 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Stichting Museum Plus Bus 2015 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave

Stichting Museum Plus Bus 2015 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Stichting Museum Plus Bus 2015 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal Nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling per 31 december 2015...

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03)

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) 01 Infomorgen zaterdag 16 maart 2013. Ruim 40 personen waren deze morgen aanwezig om door het Bestuur op de hoogte te worden gebracht met allerlei zaken en plannen, die

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2015 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016

verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016 verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016 INHOUD 1 Vooraf 1 2 Terugblik/situatieschets 1 3 Kansen en bedreigingen 2013-2016 2 4 Oplossingen - uitbreiding samenwerking 3 5 Uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inleiding

Jaarverslag 2014. Inleiding Jaarverslag 2014 Inleiding In mei 2013 is Stichting Vrienden van het Graafs Museum opgericht. In 2013 is er een beleidsplan opgesteld voor de periode 2013-2015. Dit jaarverslag is het eerste verslag van

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie)

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie) STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2014 (publieksversie) Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 17 juni en 12 november 2014. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website.

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. Jaarverslag 2015 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar behelst het kalender jaar 2015. Samenstelling bestuur Voorzitter, fondsenwerver,

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota 3 Project: Verkadepaviljoen Zaans Museum Totale projectkosten: 3.575.000,- Provinciale

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 INHOUD: 1 Oorsprong 2 Uitgangspunten 3 Huidige Situatie 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012.

Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012. Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012. Dames en heren, Op 11 april 1945, begin van de middag, werd Buchenwald door het

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2016.

Jaarverslag van activiteiten 2016. Inleiding. Het afgelopen museumseizoen is er veel gebeurd. De wisselexpositie getiteld Geheimenissen der Aarde en Geslepen Schoonheid heeft veel aandacht gehad. Inmiddels hebben we besloten om deze tijdelijke

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave

Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal Nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling per 31 december 2014...

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid.

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Dames en heren, Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Helemaal als het getoonde werk zo divers en kwalitatief hoogstaand is

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 JAARPLAN 2015 Inhoudsopgave 1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 2. Plannen voor 2015 a. Huisvesting en (medische) verzorging pag. 4 b. Onderwijs pag. 4 c. Sport en recreatie pag.

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 18 december 2007 Briefnummer : 2007-51.989/51/A.19, CW Zaaknummer : 52215 Behandeld door : Dommelen R. van Telefoonnummer : (050) 316 4524 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2010 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Musea in Nederland 2016

Musea in Nederland 2016 Paper Musea in Nederland 2016 In samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Museumvereniging Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Auteur September 2017 CBS Paper, 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Pinksterbloem 42, 9411 CH Beilen girorekening: 1342977 KvK Meppel nr. 04043866 tel. 0593-541848 of 06-50805953 fax: 0593-541849

Pinksterbloem 42, 9411 CH Beilen girorekening: 1342977 KvK Meppel nr. 04043866 tel. 0593-541848 of 06-50805953 fax: 0593-541849 Uitgeverij Drenthe Gespecialiseerd in het uitgeven van historische en genealogische tijdschriften, boeken en jubileumuitgaven. Pinksterbloem 42, 9411 CH Beilen girorekening: 1342977 KvK Meppel nr. 04043866

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie