Verbouwing 13 Inhoudelijke ontwikkeling 13 Fondsenwerving 15. Acquisitie en aanwinsten 17 Behoud en ontsluiting 17 Raadpleging en uitlening 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbouwing 13 Inhoudelijke ontwikkeling 13 Fondsenwerving 15. Acquisitie en aanwinsten 17 Behoud en ontsluiting 17 Raadpleging en uitlening 19"

Transcriptie

1

2

3 1 Inleiding 5 2 Tentoonstellingen 7 Wisselexpositieruimte 7 Protesteer! 7 Seizoen Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog 7 Entreehal 9 Drie meiden in verzet 9 Fritz Behrendt. Getekend door de oorlog 9 Reizende tentoonstelling Wereldoorlog in de West 11 3 Kindermuseumplannen 13 Verbouwing 13 Inhoudelijke ontwikkeling 13 Fondsenwerving 15 4 Collectie & bibliotheek 17 Acquisitie en aanwinsten 17 Behoud en ontsluiting 17 Raadpleging en uitlening 19 5 Educatie & inburgering 21 Groepsbezoek 21 Bijzondere educatieve programma s 23 De Verhalenman 23 Stad en Taal 23 Samenwerking 23 6 Nieuwe media 25 Multimediatours 25 Website 25 7 Evenementen 27 Lezingen, discussies en filmvertoningen 27 NIOD-lezingen 27 Geuzenpenningbijeenkomst 27 Sobiborbijeenkomst 29 Collectieve elementen 29 8 Publiek, marketing & PR 31 Bezoekers 31 Marketing en PR 33 Relaties 35 9 Organisatie 37 Bestuur 37 Personeel 37 Vriendenstichting 39 Huisvesting en faciliteiten 39 Financiën 41 Bijlagen 44 Bestuur 44 Nevenfuncties directie en bestuur 44 Personeel 44 Comité van Aanbeveling 44 Bestuur Stichting Vrienden en Vriendinnen 45 Commissies/klankbordgroepen 45 Vrijwilligers 45 Algemene bijdragen 46 Bijdragen voor het kindermuseum 46 Bijdragen voor projecten 46 Colofon 48 3

4 Asielzoekers worden rondgeleid door het museum tijdens de Nacht van de Vervanging, georganiseerd met ASKV Steunpunt Vluchtelingen. 4

5 In 2009 ontving het Verzetsmuseum bezoekers een groei van ruim 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een aanzienlijk deel van de groei was te danken aan het recordaantal van scholieren dat het museum in groepsverband bezocht. Het lukte het museum voor het eerst om meer dan leerlingen te ontvangen dankzij een aantal organisatorische verbeteringen. Het museum produceerde in 2009 twee nieuwe wisseltentoonstellingen: Seizoen Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote tentoonstellingsruimte en Fritz Behrendt. Getekend door de oorlog in de entreehal. Ook organiseerde het museum weer lezingen en debatten, vaak met vaste samenwerkingspartners. Achter de schermen werd in 2009 een belangrijke mijlpaal bereikt. Dankzij een bijdrage in het kader van het VWS-programma Erfgoed van de oorlog, werd de collectie registratie in een digitale database volledig afgerond. Er werd veel achtergrondinformatie in de database opgenomen en een deel van de collectie werd ook gedigitaliseerd. In het voorjaar van 2010 zal het Verzetsmuseum als eerste museum over de Tweede Wereldoorlog zijn collectie toegankelijk en doorzoekbaar maken via het internet. In het museum zelf werden ook verbeteringen doorgevoerd die tien jaar na de opening in gebouw Plancius wenselijk waren. De museumverlichting werd deels vernieuwd en er werd gestart met de invoering van een nieuwe huisstijl, die als eerste werd toegepast in de herinrichting van het entreegebied en de museumwinkel. De multimediatours werden met het oog op de veranderde herkomst van de buitenlandse bezoekers ook in gebruik genomen in het Duits en Spaans. Voor alles stond 2009 in het teken van de plannen om het museum uit te breiden met een kindermuseum. In januari vond de overdracht plaats van het aangekochte achterste deel van de Ballering-garage, waar het kindermuseum zal worden gebouwd. Architect Hans Ruijssenaars maakte een voorlopig ontwerp voor de verbouwing. Er werd een inhoudelijke projectgroep gevormd die met veel enthousiasme de inhoudelijke plannen ontwikkelde en vastlegde in een definitieplan. Er was voorts intensief contact met het stadsdeel Centrum om de gewenste uitbreiding op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan en er werd gewerkt aan de fondsenwerving. Aan het eind van het jaar bleek dat de gewenste planning door een veranderde bestemmingsplanprocedure niet kan worden gehaald. Een niet verwachte tegenvaller, die echter ook weer nieuwe kansen biedt voor een nog betere voorbereiding van de kindermuseumplannen. Het museum moest aan het begin van het jaar afscheid nemen van bestuursvoorzitter Eberhard van der Laan, die eind 2008 minister werd. Oud-NIOD-directeur Hans Blom vond het museum een geschikte opvolger. Omdat Blom pas aan het eind van het jaar beschikbaar was, nam Kees Hulsman in 2009 het voorzitterschap waar. 5

6 6 De tentoonstelling Protesteer! verrassend vormgegeven door leerlingen van het Mediacollege Amsterdam (MBO/VMBO), met de affiches in rekken tussen de kleding van verschillende typen actievoerders.

7 Verzamelplaatje van de quiz in Seizoen w i s s e l e x p o s i t i e ruimte In de wisselexpositieruimte werden twee tentoonstellingen geëxposeerd, die het museum produceerde met als doel door het originele thema en de aantrekkelijke vormgeving (ook) nieuwe groepen bezoekers aan te trekken. Beide tentoonstellingen waren succesvol. Protesteer! Actieaffiches vanaf 1965 (t/m 29 maart) Tentoonstelling over actieaffiches, verrassend vormgegeven en geproduceerd in samenwerking met leerlingen van het Mediacollege Amsterdam (MBO/VMBO), met de affiches in rekken tussen de kleding van verschillende typen actievoerders. Bezocht de tentoonstelling speciaal met mijn zoon: ja ook pa heeft destijds gedemonstreerd! Het bracht een leuk gesprek op gang. Beste jongelui van het Mediacollege A dam. Ben een oma van 64 jaar en vond de opstelling, de weergave en duidelijkheid van deze tentoonstelling Protest een leerzame en interessante verademing. Heb genoten! Bewondering hoor! Hoewel in de tentoonstelling de onvergelijkbaarheid van het naoorlogse protest en het verzet tijdens de oorlogsjaren werd benadrukt, riep de behandeling van dit thema in juist dit museum ook enkele kritische reacties op, onder meer in een artikel in de HP/De Tijd maar ook de schrijver daarvan raakte door de tentoonstelling in de ban van het tijdperk van de protestacties. De tentoonstelling, die een kleurrijk en levendig beeld gaf van de periode van protest en emancipatie, trok veel bezoekers, onder wie veel jongeren en actievoerders van destijds met hun kinderen. De tentoonstelling was ook succesvol voor groepsbezoek van scholieren, en gaf zoals bedoeld aanleiding tot discussies over engagement, de verschillen tussen de generaties en het belang van buitenparlementaire acties. In het reactieboek werden veel lovende opmerkingen genoteerd, zoals:...wisseltentoonstelling Protesteer is echt he-le-maal de bom! Ik heb nog nooit zo een goede tentoonstelling gezien. Groetjes en de mazzel, Linda, Ruby & Albert Seizoen Voetbal tijdens de tweede wereldoorlog (vanaf 28 april) In Seizoen is het voetbal in beeld gebracht als voorbeeld van het leven dat doorging, terwijl de bezettingsomstandigheden hun weerslag hadden door oorlogsgeweld, schaarste, jodenvervolging, arbeidsinzet en de hongerwinter. Seizoen is gemaakt als een tentoonstelling voor het hele gezin, waar de bezoekers aan de hand van een herkenbaar en aantrekkelijk onderwerp kennis opdoen over Nederland in bezettingstijd. De elf thema s van de tentoonstelling werden elk geïntroduceerd door een hedendaagse voetbalcoryfee, die vanuit zijn eigen ervaringen de belangstelling wekt voor het behandelde onderwerp: 7

8 8 Seizoen Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog was de grote nieuwe wisseltentoonstelling van De elf thema s gaven een beeld van het leven dat doorging, terwijl de bezettingsomstandigheden hun weerslag hadden door oorlogsgeweld, schaarste, jodenvervolging, arbeidsinzet en de hongerwinter.

9 Hannie Schaft, een van de hoofdpersonen in de tentoonstelling Drie Meiden in verzet. Willem van Hanegem vertelt dat zijn vader en broertje omkwamen bij een bombardement in 1944, Foppe de Haan dat zijn club Heerenveen tijdens de hongerwinter Amsterdamse spelertjes uitnodigde om ze te laten aansterken en Miralem Sulejmani dat hij tijdens zijn jeugd in Joegoslavië ook door bleef voetballen, ondanks alle oorlogsellende om hem heen. Topvoetballer Sulejmani speelde ook een rol bij de feestelijke opening op 28 april, waarbij hij als openingshandeling staatssecretaris Jet Bussemaker een bal toespeelde. De opening kreeg veel publiciteit en was de aanleiding voor grote artikelen in de landelijke kranten, items in de televisiejournaals, actualiteitenrubrieken en veel radioprogramma s. De tentoonstelling werd door het Verzetsmuseum gemaakt met het bedrijf Hypsos als vormgever, met studenten van de Hogeschool van Amsterdam en het bedrijf Kiss the Frog voor de ontwikkeling van de interactieve onderdelen. Opvallendste interactieve onderdelen zijn de digitale kennisquiz, waarmee bezoekers een compleet elftal van stickerplaatjes kunnen winnen van de coryfeeën die de tentoonstellingthema s introduceren en een virtueel voetbalveldje waarop met een digitale bal filmpjes kunnen worden geactiveerd. Bij de tentoonstelling verscheen een rijk geïllustreerd boek van 80 pagina s en een aantrekkelijk speurboekje voor zowel scholieren als voor individuele jonge bezoekers. De tentoonstelling werd onder de aandacht gebracht door affiches en advertenties. Om via amateurvoetbalclubs nieuwe bezoekersgroepen te trekken, werden er ook affiches, webteksten en digitale prijsvragen verzonden aan de regionale clubbladen en clubsites. Het effect viel wat tegen, al waren er vooral in de kerstvakantieperiode wel opvallend veel vaders met zonen in het museum. Zij lijken zich door de tentoonstelling vooral bewust te zijn geworden van hun eigen verworvenheden, getuige opmerkingen in het reactieboek als: Dit is een erg leuk museum, heel leerzaam maar ook met spelletjes. Zo denken wij goed aan de dingen, die we nu allemaal hebben. Sinni. E n t r e e h a l In de entreehal werden twee tentoonstellingen geëxposeerd, beide eigen producties van het Verzetsmuseum. Drie meiden in verzet. Hannie Schaft en de zusjes Oversteegen (t/m 8 februari) Een tentoonstelling over de problemen van het gewapend verzet aan de hand van de dilemma s van Nederlands bekendste verzetsheldin en de onbekend gebleven zusjes waarmee zij in het verzet samenwerkte. De al in 2007 door het Verzetsmuseum gemaakte tentoonstelling werd wegens succes verlengd tot begin Fritz Behrendt. Getekend door de oorlog (vanaf 24 februari) De politieke tekenaar Fritz Behrendt ( ) werd geboren in Berlijn en vluchtte in 1937 met zijn ouders om politieke redenen naar Nederland. Op de Kunstnijverheidsschool besloot hij zijn talent in te zetten voor de strijd tegen onrecht en terreur en maakte hij tekeningen van oorlog en bezetting, die op Behrendts eigen verzoek samen met naoorlogse tekeningen over de oorlog in een tentoonstelling zijn verwerkt. Bij de samenstelling werd voormalige stagiaire Denise Frank betrokken. Behrendt overleed onverwachts tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling. De opening werd verricht door zijn weduwe Renate, met historicus Jan Bank en journalist Harry van Wijnen als sprekers. Opening en tentoonstelling trokken matige publiciteit en matig bezoek, maar de tentoonstelling werd wel goed bekeken en gewaardeerd. 9

10 Uit de reizende tentoonstelling Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba : schutters bedienen afweergeschut op Curaçao. 10

11 Wereldoorlog in de West werd in 2009 rond 4 en 5 mei geëxposeerd op vier locaties in Amsterdam Zuidoost en door alle basisscholen in dat stadsdeel bezocht. R e i z e n d e t e n t o o n s t e l l i n g W e r e l d o o r l o g i n d e W e s t Sinds 2006 gaat het Verzetsmuseum de wijken in met de reizende tentoonstelling Wereldoorlog in de West. De organisatie wordt grotendeels verzorgd door het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) in Utrecht. In 2009 werd de expositie op vijf locaties geëxposeerd: in januari in het trainingscentrum van de Politie Amsterdam-Amstel in Amsterdam Overamstel, in maart in het Anti-discriminatiebureau in Zaandam en in mei achtereenvolgens in het pand van de Stichting Vikaash (Hindoestaans-Surinaamse vrouwen), de Thaiba Moskee en Bejaardencentrum De Drecht, allen in Amsterdam Zuidoost. Alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost bezochten de tentoonstelling. Vooral de expositie in de Thaiba Moskee kreeg veel publicitaire belangstelling. De expositie kreeg weer veel waardering als een eye-opener voor velen over de relatief onbekende grote betrokkenheid van Suriname en de Nederlandse Antillen bij de geallieerde strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 11

12 Vogelvluchttekening van de voorgenomen uitbreiding met een kindermuseum in een nieuw verworven pand achter het huidige museum. 12

13 V e r b o u w i n g De bouwcommissie kwam in 2009 vijf keer bijeen en werd uitgebreid met de nieuw aangetreden penningmeester van het bestuur, Hans Hoek. In samenspraak met de bouwcommissie en het inhoudelijke projectteam, werkte architect Hans Ruijssenaars de bouwplannen uit tot een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp sluit de vorm van de verdieping aan op de overkapping van de eerste uitbouw van gebouw Plancius uit Het plan voorziet in de mogelijkheid tot verdere uitbreiding van het museum op langere termijn, door ook het tussengelegen lage deel van het achterdak van gebouw Plancius te verhogen. Het museum onderzocht de mogelijkheden voor innovatieve, duurzame bouwtechnieken. Het resulteerde in een veelbelovende samenwerking met de tegenover het museum gelegen dierentuin Artis, waardoor de toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO), wellicht mogelijk wordt. Om de omwonenden te informeren over de verbouwingsplannen werden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Na overleg met het stadsdeel Centrum op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau werd het ontwerp van Ruijssenaars opgenomen in het concept ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van onverwachte bezwaren van een aantal omwonenden tijdens een inspraakbijeenkomst in november, besloot het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel dat voor de uitbreiding van het museum een aparte procedure zal worden gevolgd, na de vaststelling van het bestemmingsplan. De veranderde procedure heeft gevolgen voor de bouwplanning. Aan het eind van het jaar was er nog veel onzeker, maar moet rekening worden gehouden met vertraging van een jaar ten opzichte van de planning uitgaande van een opening in april I n h o ud e l ij k e o n t w i k k e l i n g In 2009 werd met veel enthousiasme gestart met de inhoudelijke ontwikkeling van de kindermuseumplannen en hiermee werden goede resultaten geboekt. De Verzetsbende een testgroep van kinderen die in 2008 museale kinderopstellingen onderzocht rondde werkzaamheden af met een presentatie op 15 maart. In juni werd met alle medewerkers en museumdocenten gebrainstormd over de voorlopige uitgangspunten. Na oriënterende gesprekken met een aantal kandidaten, werd Rian Verhoeven per 1 augustus aangesteld als projectleider van de inhoudelijke projectgroep, waarvan ook de conservator, de educatief medewerker en de PR-medewerker deel uitmaken. De projectgroep werkte de basisideeën uit, die op 10 september werden besproken in een klankbordgroep van externe deskundigen. De reacties waren zeer positief. Vervolgens kwam het projectteam bijeen voor een serie brainstormsessies over de nadere invulling en uitwerking. Ook bezocht het projectteam een aantal kindertentoonstellingen en sprak met de makers. 13

14 14 Rondleiding tijdens de Kunstschooldag.

15 Naar aanleiding van de museumbezoeken werd een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te werken met een digitaal inlogsysteem, waardoor een bezoeker individueel onderdelen kan activeren. Er werd voorts een marketingplan opgesteld en een inventarisatie gemaakt van mogelijke vormgevers. De nader uitgewerkte uitgangspunten voor het kindermuseum werden aan het eind van het jaar vastgelegd in een definitieplan. F o n d s e n w e rv i n g De fondsenwerving voor het kindermuseum was in 2008 zeer voorspoedig verlopen. Begin 2009 onderzocht het museum een veelbelovende mogelijkheid om door een grote subsidie van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO) de financiering van het project compleet te dekken. Nadat een voorlopige aanvraag als kansrijk werd beoordeeld, werd een definitieve aanvraag voorbereid. In dit kader werd het bedrijf Arcadis aangetrokken om een rapport te maken over de economische effecten van de uitbreiding. Het museum investeerde in 2009 vooral tijd in de kansrijk geachte aanvragen voor grote subsidiebedragen en nam relatief weinig initiatieven voor de fondsenwerving voor lagere bijdragen. Alle initiatieven op dit gebied waren succesvol. Een benefietconcert georganiseerd door de Kiwanis Club Amsterdam ten bate van het kindermuseum in de kleine zaal van het Concertgebouw was uitverkocht en leverde euro op. Het Bouwfonds Cultuurfonds en het Solidariteitsfonds deden ruime toezeggingen en een actie via burgemeestersoverleg van vijf omliggende gemeenten leverde in korte tijd bijdragen op van drie gemeenten. Uitstel van de verbouwing, door de veranderde bestemmingsplanprocedure, biedt het museum extra ruimte om de fondsenwerving voor het kindermuseum in 2010 voort te zetten. Een overzicht van alle subsidiegevers is opgenomen in de bijlagen. Na de zomer stagneerden de voorspoedige ontwikkelingen. Een nieuwe contactpersoon op het EFRO-programmabureau oordeelde negatief over de economische relevantie van het project. Om tot een (procentueel) hoger economisch effect te komen, werd het aangevraagde bedrag verlaagd. Het was teleurstellend dat de aanvraag desondanks aan het eind van het jaar werd afgewezen, met de uitnodiging de aanvraag opnieuw in te dienen voor een nog lager bedrag. Ook andere aanvragen voor grote subsidiebedragen hadden in 2009 nog niet direct een gunstig resultaat. Een aanvraag bij de Provincie Noord- Holland kon nog niet definitief worden gemaakt vanwege de voorwaarde dat de vergunningen rond moesten zijn. Een aanvraag voor een eenmalige bijdrage bij de BankGiro Loterij werd dit jaar niet gehonoreerd vanwege toezeggingen voor andere projecten in Amsterdam. Een besluit van de vakcentrale FNV over een mogelijke bijdrage werd opgeschort. 15

16 De collectie van het museum in het depot. Dankzij een bijdrage in het kader van het VWS-programma Erfgoed van de oorlog werd de collectieregistratie in 2009 volledig afgerond en een aanzienlijk deel van de collectie gedigitaliseerd. 16

17 Acquisitie e n a a n w i n s t e n B e h o ud e n o n t s luitin g Het Verzetsmuseum ontving in het verslagjaar 85 nieuwe schenkingen van collectie. Opmerkelijk, want vele jaren lag het aantal rond de 100 schenkingen. Mogelijk is de al veel eerder verwachte afname van het aantal schenkingen (het aantal collectiestukken uit de jaren is immers eindig) nu toch ingetreden. Het aantal opmerkelijke schenkingen lijkt ook af te nemen. Bijzondere aanwinsten in 2009 waren een dagboek en handwerkje uit een Indisch interneringskamp, een kinderjurkje van parachutezijde, een fotoalbum over Amsterdam Zuid en een archief met dramatische brieven van een Haagse communist die de kampen niet overleefde. De tentoonstelling Seizoen leverde vier nieuwe schenkingen op. Voor de bibliotheek werden 26 nieuwe titels verworven. Ook interviews met direct betrokkenen behoren tot de collectie van het museum. Met het oog op de veroudering van de eerste generatie, werd hier in 2009 extra aandacht aan besteed. Dankzij een subsidie van het VSBfonds werden negen interviews opgenomen door freelancer Alex Bakker met professionele cameraman. Daarnaast maakte de afdeling collectiebeheer zelf filmopnamen, bijvoorbeeld van een onderduikverhaal verteld bij de onderduikplek in Amsterdam en van een verhaal van een 88-jarige, verteld bij een destijds opgeblazen zendmast in Naarden. Wat betreft het behoud en de ontsluiting van de collectie werd in 2009 een belangrijke mijlpaal bereikt. Jarenlang kon het museum met moeite de summiere basisregistratie van alle schenkingen bijhouden. Dankzij een grote tweejaarlijkse subsidie in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS konden twee deskundige collectieregistratoren worden aangesteld. Eind 2009 rondden zij hun werkzaamheden af. Het resultaat is dat het museum beschikt over een database waarin de gehele museumcollectie, voorzien van achtergrondinformatie, is ontsloten. Het museum kon dankzij een vervolgsubsidie ook een belangrijk begin maken met de digitalisering van de collectie. Op basis van criteria als kwetsbaarheid, uniciteit en representativiteit is een selectie van de 100 belangrijkste particuliere collecties (circa pagina s) gedigitaliseerd. Met deze digitalisering werd in december gestart. De dagboeken uit de Verzetsmuseumcollectie konden in dezelfde periode worden gedigitaliseerd in het kader van een project van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De verkregen digitale scans zullen worden gekoppeld aan de database. Aan het eind van het jaar was de database intern online toegankelijk om het gebruik te testen en de kinderziektes op te lossen. Deze database zal begin 2010 via de website van het museum toegankelijk worden voor publiek. Naast de verzetscollecties en de dagboeken werden in 2009 ook 17

18 18 Dagboek van verzetsvrouw Antje Halekor uit kamp Ravenbrück, één van de in 2009 gedigitaliseerde dagboeken uit de collectie van het Verzetsmuseum.

19 ruim 200 interviews uit de collectie van het museum gedigitaliseerd. De opnamen, vanaf de oprichting van het museum in 1985 gemaakt op allerhande verouderde geluidsdragers en videobanden, zijn omgezet naar digitale bestanden om ze te behoeden voor verval. R a a d p l e g i n g e n u i t l e n i n g Aanwinst uit 2009: mini-speelgoed uit kamp Tjimahi in Nederlandsch-Indië. De collectie werd in 2009 zoals ook de voorgaande jaren voor uiteenlopende doelen geraadpleegd en uitgeleend: een film over Erik Hazelhoff Roelfzema, een tentoonstelling van het Openluchtmuseum in Arnhem, de NPS-televisieseries De Oorlog en 13 in de Oorlog, een historisch onderzoek naar studentenverzet, een expositie over de spionagegroep Packard in het Haags Historisch Museum, een onderzoek van de Universiteit van Leiden naar meningen over de jodenvervolging in dagboeken en een biografie over Rosa Boekdrukker. Via de door het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) beheerde BeeldbankWO2, waarop sinds mei 2008 de foto s van een groot aantal collectiebeherende instellingen over de Tweede Wereldoorlog toegankelijk zijn, werden in foto s uit de collectie van het Verzetsmuseum gepubliceerd. Naast de collectie werd ook de kleine bibliotheek van het museum voorzien van een gespecialiseerd knipselarchief geraadpleegd. De bibliotheekmedewerker en -vrijwilligers ontvingen tien bezoekers, behandelden ongeveer 300 telefonische informatieverzoeken en 180 verzoeken per . Ter voorbereiding van de toegankelijkheid van de collectie via het internet in 2010, werden de procedures voor de serviceverlening (raadpleging en publicatie) afgebakend en gestandaardiseerd. 19

20 20 De wisselexpositie Protesteer! werd in 2009 in drie maanden tijd bezocht door 485 scholieren.

21 Het Verzetsmuseum ontving 160 inburgeraars. G r o e p s b e zo e k 2009 was een topjaar wat betreft het groepsbezoek van scholieren. Het museum ontving leerlingen ruim duizend meer dan in de voorgaande jaren. De verdeling over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs was, zoals in de voorgaande jaren, ongeveer eenderde/tweederde (5.743 leerlingen uit het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs). De wisselexpositie Protesteer! trok in 2009 nog 485 scholieren; de tentoonstelling Seizoen trok 842 scholieren. Zoals in voorgaande jaren waren de scholieren afkomstig uit het hele land. Van het schoolbezoek was in % afkomstig uit Amsterdam, 39% uit de rest van Noord-Holland en 37% uit de rest van Nederland. Basisscholen komen veel vaker uit de nabije omgeving van het museum dan scholen van het voortgezet onderwijs. Van de basisschoolleerlingen kwam 32% uit Amsterdam, 58% uit de rest van Noord-Holland en 10% uit de rest van Nederland. Van het voortgezet onderwijs kwam 21% uit Amsterdam, 31% uit de rest van Noord-Holland en 48% vanuit de rest van Nederland. Het lukte in 2009 voor het eerst om meer dan scholieren te ontvangen, dankzij verbeteringen op het gebied van de boekingen en logistiek en succesvolle stimulering van bezoek in het laagseizoen. Door het wegvallen van gesubsidieerde medewerkers was de boeking van het groepsbezoek in 2008 weggehaald bij het baliepersoneel. Het systeem van de boekingen werd in 2009 verbeterd door onder meer een overzicht voor docenten van de al geboekte en nog beschikbare bezoektijden op de website. Het directe contact met de docenten werd verbeterd door de coördinatie van de medewerkster voor educatief groepsbezoek en de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers. De werving van nieuwe vrijwillige museumdocenten onder meer via de website verliep in 2009 weer uitstekend. Binnen de opleidingsgroepen bleken relatief veel nieuwe docenten geschikt en enthousiast. Zoals altijd werden er verschillende scholings- en instructiebijeenkomsten georganiseerd. Bijscholing en teamvorming van de museumdocenten werd verder verbeterd door uitgave van vijf nieuwsbrieven voor de museumdocenten en door een weblog voor de uitwisseling van informatie. 21

22 Docenten Nederlands als Tweede Taal aan het werk met het lesmateriaal voor inburgeraars in de gehoorzaal van het museum. 22

23 B ij zo n d e r e e d u c at i e v e p r o g r a m m a s De Verhalenman De voorstelling Waarom lijn 8 niet meer rijdt..., gespeeld en verteld door De Verhalenman/Karel Baracs, gaat over zijn ondergedoken joodse vader en niet-joodse moeder, die in de oorlog clandestien trouwen en met een vriendin joodse kinderen redden uit de handen van de Duitsers. Het programma, door Baracs in samenwerking met het Verzetsmuseum ontwikkeld, werd ook in 2009 weer gratis aangeboden aan zwarte scholen, dit jaar dankzij een bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Alle groepen 8 van de islamitische basisscholen uit Amsterdam hebben het programma geboekt. Van half mei tot half juni werden tien schoolvoorstellingen gegeven aan 963 leerlingen. Zoals de voorgaande jaren leefden de leerlingen erg mee met het lot van de joodse kinderen in het verhaal. Chaimae (12 jaar): Alles wat hij vertelde bleek echt te zijn. Het verhaal ging over hem en zijn ouders. (...) ik schrok wel toen hij zei dat het een waargebeurd verhaal was. In de evaluatie waardeerden de leerlingen de voorstelling met gemiddeld een 9,3. S a m e n w e r k i n g Zoals in de voorgaande jaren nam het Verzetsmuseum in 2009 deel aan diverse collectieve initiatieven ter stimulering van cultuureducatie. Zo ontving het museum weer groepen via de Stichting Kennis voor Sociale Cohesie (SKC) voor buitenschoolse educatieve activiteiten voor kinderen uit achterstandsgroepen. De Stichting Herstelling gericht op probleemjongeren organiseerde in 2009 wegens heroriëntatie geen museumbezoeken, maar de samenwerking wordt wel voortgezet. Het museum nam voorts deel aan onder meer de Mocca Cultuureducatie Dag (over het culturele aanbod voor de scholen in Amsterdam) en ontving op 9 september de Cultuur Coördinatoren Basisonderwijs (ICC ers). De Kunstschooldag was zoals elk jaar succesvol, met in 2009 bezoek van 135 leerlingen uit groep 8. Stad en Taal In het kader van het samenwerkingsverband voor museale inburgeringprogramma s in Amsterdam Stad en Taal, organiseerde het Verzetsmuseum een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst voor docenten. Tijdens het landelijke congres van de Museumvereniging werd een themanummer van het tijdschrift Cultuur en Educatie over Stad en Taal gepresenteerd. Ondanks de positieve waardering van cursisten en docenten, ontving het Verzetsmuseum slechts 16 groepen van circa 10 inburgeraars. Alle Stad en Taal-musea hadden te maken met terugloop, doordat er in het inburgeringtraject steeds minder ruimte is voor het maken van excursies. 23

24 24 De interactieve multimediatour Keuzes maken werd vooral tijdens de schoolvakanties door kinderen gebruikt. De tour voor volwassenen werd ook in gebruik genomen in een Duitsen Spaanstalige versie.

25 M u lt i m e d i at o u rs W e b s i t e De in 2008 in gebruik genomen multimediatours bleven nog technische problemen geven, maar functioneerden in de loop van het jaar redelijk stabiel. Er is gestaag gewerkt aan verfraaiingen en verbeteringen in de routing. De tour voor volwassenen werd in 2009 in vier talen aangeboden: Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Minimaal bezoekers (niet álle gebruikers werden geregistreerd) bekeken het museum in 2009 aan de hand van een multimediatour. De Engelstalige tour werd het meest gebruikt, door 1890 bezoekers. De Spaanstalige tour werd door 424 bezoekers gebruikt, de Nederlandstalige door 380 en de Duitstalige door 343 bezoekers. De aantrekkelijke interactieve kindertour Keuzes maken werd door 603 kinderen gebruikt, vooral tijdens de schoolvakanties. De 13-jarige Esther Schaminée liet het museum spontaan per weten: Ik heb van Keuzes maken geleerd dat het niet makkelijk is om te kiezen waar je het mee eens bent of wat je moet doen. In het verhaal over de NSB-er vond ik het mooi hoe de aanklager en de verdediger tegenover elkaar staan. Ondanks dat ik er al veel van wist heb ik weer nieuwe dingen geleerd! Het is een leerzame en moderne manier om in aanraking te komen met de WOII. De website werd in 2009 verder verbeterd door de reparatie van enkele bugs, de toevoeging van flashfunctionaliteit en de plaatsing van filmpjes, die ook via YouTube kunnen worden bekeken. De site, die eind 2008 was genomineerd voor de verkiezing tot beste Historische website, viel bij de uitreiking op 23 januari helaas net buiten de prijzen. Het museum kreeg regelmatig complimenten over de kwaliteit van de website. Ook ontvangt het museum regelmatig via YouTube complimenten over de filmpjes. Vooral de flash-animatie voor de tentoonstelling Seizoen blijkt populair. De website kreeg in unieke bezoekers, die de site keer bezochten. De uitbreiding van de tot dan toe tweetalige website met onderdelen in het Duits en Spaans, in aansluiting op de multimediatours in deze talen, had wat meer voeten in de aarde dan verwacht. Aan het eind van het jaar waren deze nieuwe onderdelen vrijwel gereed. 25

Procedures en verbouwing 9 Inhoudelijke ontwikkeling 9 Fondsenwerving 9. Acquisitie, behoud en ontsluiting 11 Raadpleging en uitlening 11

Procedures en verbouwing 9 Inhoudelijke ontwikkeling 9 Fondsenwerving 9. Acquisitie, behoud en ontsluiting 11 Raadpleging en uitlening 11 jaarverslag 2011 Inhoud 2011 1 Inleiding 3 2 Tentoonstellingen 4 Wisselexpositieruimte 5 Liefde in oorlogstijd 5 Elke dag een draadje... Borduren in gevangenschap 1940-1945 5 Entreehal 7 Wally van Hall.

Nadere informatie

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11 jaarverslag 2014 Inhoud 2014 1 Inleiding 2 2 Tentoonstellingen 4 Wisselexpositieruimte 5 Alle kinderen, ze zijn weg. Het kindertransport uit Kamp Vught 5 Naar de Boeren. Kinderevacuaties in de Hongerwinter

Nadere informatie

verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016

verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016 verzetsmuseum amsterdam Ondernemingsplan 2013-2016 INHOUD 1 Vooraf 1 2 Terugblik/situatieschets 1 3 Kansen en bedreigingen 2013-2016 2 4 Oplossingen - uitbreiding samenwerking 3 5 Uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

2012 Jaarverslag Drents Museum

2012 Jaarverslag Drents Museum Inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Directeur Annabelle Birnie 5 1 Kwaliteit 7 4 Betrouwbaarheid 33 Bijlagen 54 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Collectie 8 9 Gebouwen en depot 11 12 Facts & Figures

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Stichting Fries Museum

jaarverslag 2008 Stichting Fries Museum fries museum jaarverslag 2008 jaarverslag 2008 Stichting Fries Museum inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuw Fries Museum 8 Presentaties 10 Publiek 12 Educatie en Informatie 15 Publiciteit 18 Collectie 21 Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Binnen kijken = Buiten zien

Binnen kijken = Buiten zien Natuurmuseum Nijmegen en omstreken Binnen kijken = Buiten zien Beleidsplan 2011-2015 Inhoud: 1. Inleiding p. 2 2. De Collectie p. 3 3. Presentatie: Tentoonstellingen en Educatie p. 6 4. Documentatie en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM Iedere dag meer dan een miljoen Met de flinke bezuinigingen waar de regering op inzet neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals de BankGiro

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP PROEVEN VAN 150 PARTNER- SCHAP Rapport van de stuurgroep Voorbeelden van museale samenwerking en initiatieven gericht op kwaliteit, publieksbereik, kostenbesparing en efficiency 4 oktober 2013 PROEVEN

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2011. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2011 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2012 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1 Bestuursverslag 4 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2011 4 2 Reflectie op prestaties:

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Woord vooraf 4. Inleiding 5

Woord vooraf 4. Inleiding 5 Veteraneninstituut Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Inleiding 5 1 Veteranen. Onze missie. 6 1.1 Veteranenloket 6 1.2 Investeren in de nuldelijn 7 1.3 Dienstverlening 9 1.4

Nadere informatie