Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica"

Transcriptie

1 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Enige tijd geleden heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zevenenveertig medewerkers de vragenlijst ingevuld. In heel Nederland hebben in totaal medewerkers bij circa 1643 metingen onder vergelijkbare scholen aan deze peiling meegewerkt. Deze medewerkers dienen als referentiegroep. Het onderzoek vond plaats met behulp van een schriftelijke vragenlijst en werd uitgevoerd door BvPO (Bureau voor praktijkgericht onderzoek te Groningen). Hoewel het bij onderzoek met een gering aantal respondenten de gewoonte is om te rapporteren in absolute aantallen worden hier de resultaten gepubliceerd met behulp van percentages. Hierbij moet bedacht worden dat een positief antwoord meer of minder een grote verschuiving in een percentage teweeg kan brengen. Medewerkers zijn over het algemeen zeer tevreden over de school De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de medewerkers met hun school. Het gemiddelde rapportcijfer dat de medewerkers in de referentiegroep aan hun school geven is 7.6. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.0. De waardering van de medewerkers voor onze school is daarmee 'goed'. Personeelsleden vinden 'Pedagogisch klimaat' op school het belangrijkst Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van twaalf aspecten van het onderwijs en organisatie nagegaan welke belang personeelsleden daaraan hechten. Hieronder volgt een opsomming van de vijf aspecten die de medewerkers van onze school het belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de 'top vijf' in de referentiegroep opgenomen. OBS Laterna Magica: Referentie: 1. Pedagogisch klimaat Pedagogisch klimaat 2. Schoolklimaat Schoolklimaat 3. Werkklimaat Werkklimaat 4. Management Management 5. Leermiddelen Leermiddelen Net als de medewerkers van de andere scholen in de analyse vinden de medewerkers van onze school 'pedagogisch klimaat' het belangrijkst. 50% 37.5% 25% 12.5% Rapportcijfer OBS Laterna Magica Referentie In de grafiek hierboven worden de rapportcijfers die de medewerkers aan onze school geven vergeleken met de rapportcijfers die de medewerkers van andere scholen aan hun school geven. Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden van onze school bij de vorige peiling gaven is 7.7. In de algemene waardering van de personeelsleden is dus een lichte stijging te bespeuren. Intermezzo: Plezier in het werk Van de ondervraagde teamleden van onze school gaat 87 procent overwegend met plezier naar school, 49 procent van de personeelsleden geeft als rapportcijfer voor hun baan een acht of hoger. Dit document werd automatisch gegenereerd mbv het software programma impactx dat door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek is ontwikkeld. 1993,2012. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 1

2 2014/2015 OBS Laterna Magica/ Amsterdam Schoolgebouw en schoolklimaat aanzien van 'Schoolgebouw'. De gemiddelde score van onze school is 3.0 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 2.9). De waardering van de medewerkers van 'Schoolklimaat' is 'goed' (gemiddelde score van 3.2 tegenover eveneens 3.2 in de referentiegroep). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'uiterlijk van het gebouw' (100%), 'sfeer en inrichting schoolgebouw' (96%), 'sfeer op school' (94%), 'aandacht voor normen en waarden' (87%), 'onderhoud van het gebouw' (85%), 'aanpak van problemen' (83%), 'de aanpak van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag' (83%), 'duidelijkheid schoolregels' (81%) en 'aanpak van schoolverzuim' (81%). ten aanzien van 'hygiene binnen de school' (62%), 'sanitaire voorzieningen voor personeel' (45%), 'netheid binnen de school' (32%), 'rust, rituelen, routines en ritme' (26%) en 'meubilair voor het personeel' (23%). Pedagogisch klimaat ten aanzien van 'Pedagogisch klimaat'. De gemiddelde score van onze school is 3.4 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.2). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'de mogelijkheid voor kinderen om succeservaringen op te doen en de motivatie die daaruit ontstaat' (94%), 'de mogelijkheden voor kinderen om mede ontwerper te zijn van hun eigen leerproces' (91%), 'contact met de leerlingen' (87%), 'de mogelijkheden voor kinderen om te oefenen in samenwerken en sociaal gedrag' (87%), 'de wijze waarop lm kijkt naar wat een kind nodig heeft om verder te komen en wat een coach/ begeleider daarvoor nodig heeft' (85%), 'de mogelijkheden voor kinderen om aan te sluiten bij hetgeen zij nodig hebben en daarin uitgedaagd worden' (85%) en 'de wijze waarop lm werkt met individuele coachingsgesprekken' (83%). Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'samenwerking met externe instanties' (70%). Ten aanzien van het onderwerp 'Pedagogisch klimaat' noemden de medewerkers geen belangrijke kritiekpunten. Leerstofaanbod en leermiddelen ten aanzien van 'Leerstofaanbod en leermiddelen'. De gemiddelde score van onze school is 3.2 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.1). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'natuurlijk leren' en 'buitenschoolse activiteiten'. (Respectievelijk 96% en 91% van de medewerkers is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'kwaliteit van leermiddelen' Successcore OBS Laterna Magica T U G V M O De successcore van OBS Laterna Magica is G (goed) Niveau Peiling 2012 (77%). ten aanzien van 'beschikbaarheid van leermiddelen' (23%) en 'benutting van ict mogelijkheden' (23%). Werkklimaat aanzien van 'Werkklimaat'. De gemiddelde score van onze school is 3.0 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is ook afgerond 3.0). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'sfeer in het team' en 'waardering voor het werk'. (Respectievelijk 87% en 85% van de medewerkers is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'het aantal personeelsleden van lm per unit' (79%) en 'invloed op werksituatie' (79%) en 'taakverdeling binnen het team' (77%). ten aanzien van 'de grootte van de stamgroepen en unit' (47%), 'werkdruk binnen het team' (45%) en 'vervanging van een collega bij ziekte' (34%). Primaire arbeidsvoorwaarden aanzien van 'Primaire Arbeidsvoorwaarden'. De gemiddelde score van onze school is 2.9 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.0). Onze school wordt door de medewerkers ten aanzien van dit onderwerp niet 'extreem' hoog gewaardeerd; het meest tevreden zijn de medewerkers over 'de pensioenregeling' (72%). Minder tevreden zijn relatief veel medewerkers ten aanzien van 'het salaris' (47%), 'de werktijden' (34%) en 'vakantie- en verlofregeling' (21%). Pagina: 2

3 Secundaire arbeidsvoorwaarden aanzien van 'Secundaire Arbeidsvoorwaarden'. De gemiddelde score van onze school is 3.0 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 2.9). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'duidelijkheid van de functiebeschrijving' en 'aandacht voor jubilea'. (Respectievelijk 87% en 87% van de medewerkers is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'mogelijkheid van personeelsuitjes' (72%) en 'mogelijkheden voor part-time werken' (60%). ten aanzien van 'reiskostenregeling' (45%) en 'ontspanningsmogelijkheden in pauze' (32%). Loopbaanmanagement aanzien van 'Loopbaanmanagement'. De gemiddelde score van onze school is 3.2 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.1). Onze school wordt door de medewerkers ten aanzien van dit onderwerp niet 'extreem' hoog gewaardeerd; het meest tevreden zijn de medewerkers over 'aansluiting van werk op capaciteiten' (74%) en 'mogelijkheden voor nascholing' (70%) en 'ontplooiingsmogelijkheden' (70%). Minder tevreden zijn relatief veel medewerkers ten aanzien van 'aansluiting van werk bij opleiding' (26%). Interne communicatie aanzien van 'Interne communicatie'. De gemiddelde score van onze school is 3.1 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.0). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'samenwerking met collega`s' (87%), 'interne informatie' (83%) en 'vastleggen van afspraken' (81%). Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'bespreekbaarheid van problemen' (79%) en 'nakomen van afspraken' (79%). ten aanzien van 'effectiviteit van vergaderingen' (28%) en 'introductie nieuwe collega`s' (21%). Externe communicatie ten aanzien van 'Externe communicatie'. De gemiddelde score van onze school is 3.4 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.2). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'uitdragen eigen In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de rapportcijfers voor de twaalf onderwerpen waarover de personeelsleden vragen zijn gesteld. De rapportcijfers zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen over het desbetreffende onderwerp. Het gemiddelde van deze rapportcijfers kan daarom afwijken van het rapportcijfer in paragraaf 2, dat de medewerkers aan de school in zijn geheel gaven. Overzicht rapportcijfers OBS Laterna Magica Onderwerp: Peiling 2014 Vorige peiling Referentiegroep: Schoolgebouw Schoolklimaat * Pedagogisch klimaat * Leerstofaanbod en leermiddelen Werkklimaat * Primaire Arbeidsvoorwaarden Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management * Organisatie De onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) worden door de medewerkers het belangrijkst gevonden. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 3

4 2014/2015 OBS Laterna Magica/ Amsterdam Externe communicatie (vervolg) identiteit' (89%), 'informele oudercontacten' (85%), 'schoolimago' (85%), 'de nieuwsbrief via laternaweb' (85%), 'de website' (83%) en 'ouderbetrokkenheid' (81%). Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'de formele contacten met ouders (portfoliogesprekken)' (74%) en 'klachtenafhandeling' (74%) en 'omgang met suggesties van ouders' (74%). Ten aanzien van het onderwerp 'Externe communicatie' noemden de medewerkers geen belangrijke kritiekpunten. Management ten aanzien van 'Management'. De gemiddelde score van onze school is 3.4 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.1). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'communicatieve vaardigheden van de schoolleiding' (87%), 'aanspreekbaarheid van de schoolleiding' (85%), 'leidinggevende capaciteiten van de schoolleiding' (85%) en 'voorbeeldgedrag van de schoolleiding' (83%). Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'ondersteuning door de schoolleiding' (79%) en 'coachingsvaardigheden van de schoolleiding' (74%) en 'het ikc koersplan en de unitplannen als beleidsinstrument' (70%). Ten aanzien van het onderwerp 'Management' noemden de medewerkers geen belangrijke kritiekpunten. Organisatie ten aanzien van 'Organisatie'. De gemiddelde score van onze school is 3.3 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.1). medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'werken aan de kwaliteit van de school' (91%), 'werken aan de missie van de school' (89%) en 'beleidsmatig werken aan de ontwikkeling van de school' (81%). Daarnaast zijn veel medewerkers tevreden over 'de mate waarin men geïnspireerd wordt door de leiding' (74%) en 'functioneren van het bestuur' (62%) en 'functioneren van de mr' (55%). Ten aanzien van het onderwerp 'Organisatie' noemden de medewerkers geen belangrijke kritiekpunten. Intermezzo: Medewerkers over onze school... De school wordt door de medewerkers goed gewaardeerd ten aanzien van het pedagogisch klimaat. De medewerkers geven hieraan het rapportcijfer 8.1. In de referentiegroep is het rapportcijfer een 7.7. Pagina: 4

5 Vergelijking naar leeftijdscategorie In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de tevredenheid van medewerkers van OBS Laterna Magica op basis van een indeling in leeftijdscategorieen. In de tabel hieronder staan voor de belangrijkste onderwerpen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld voor de onderscheiden leeftijdscategorieen. Op basis van de rapportcijfers is een profielscore verkregen. (Zie de vorige paragraaf voor een nadere omschrijving hiervan.) In de grafiek worden 'significante' verschillen aangeduid met een of twee asterisken (*). Geen verschillen in beoordeling De mening van de medewerkers uit beide categorieen wijkt op geen van de twaalf onderwerpen sterk van elkaar af. Van de twee categorieen medewerkers van onze school worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten genoemd. Aandachtspunten Jonger dan 45 jr: 1. hygiene binnen de school (62%) 2. sanitair voor personeel (48%) 3. grootte van de stamgroepen en unit (48%) 4. salaris (48%) 5. werkdruk binnen het team (45%) 6. reiskostenregeling (45%) 7. werktijden (36%) 8. ontspanningsmogelijkheden in pauze (36%) 9. vervanging collega bij ziekte (33%) 10. netheid binnen de school (31%) 11. vergaderingen (31%) 12. meubilair voor personeel (26%) Naast de hierboven genoemde aandachtspunten scoort de school naar mening van de jongere medewerkers hoog voor wat betreft de tevredenheid over de onderdelen uiterlijk van het gebouw (100%), natuurlijk leren (95%), sfeer op school (93%), succeservaringen (93%) en kind als mede ontwerper leerproces (90%). Tussen haakjes staat steeds het percentage tevreden medewerkers vermeld. De school wordt door de oudere medewerkers erg gewaardeerd voor wat betreft meubilair voor personeel (100%), uiterlijk van het gebouw (100%), sfeer op school (100%), aanpak van problemen (100%) en aanpak schoolverzuim (100%). De belangrijkste aandachtspunten voor de oudere medewerkers staan hieronder vermeld. Profiel leeftijdsgroepen JON: : Schoolgebouw Schoolklimaat Pedagogisch klimaat Leerstofaanbod en leermiddelen Werkklimaat Primaire Arbeidsvoorwaarden Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management Organisatie Rapportcijfers per onderwerp (*:significant) Jonger dan 45 jaar (n=42) 45 jaar en ouder (n=5) Aandachtspunten 45 jr en ouder: 1. hygiene binnen de school (60%) 2. netheid binnen de school (40%) 3. rust, rituelen, routines en ritme (40%) 4. duidelijkheid schoolregels (40%) 5. kwaliteit leermiddelen (40%) 6. aantal personeelsleden van lm per unit (40%) 7. grootte van de stamgroepen en unit (40%) 8. vervanging collega bij ziekte (40%) 9. werkdruk binnen het team (40%) 10. salaris (40%) 11. reiskostenregeling (40%) 12. interne informatie (40%) Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'? Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 5

6 2014/2015 OBS Laterna Magica/ Amsterdam Vergelijking naar functiegroep In deze paragraaf wordt in de vorm van een samenvatting een overzicht gegeven van de tevredenheid van de medewerkers van OBS Laterna Magica ingedeeld naar functiegroep. Vanwege het kleine aantal respondenten en om herkenbaarheid van de respondenten te voorkomen zijn de categorieen Schaduwcoach en Ondersteuner/expert samengetrokken. In de tabel hiernaast staan voor de belangrijkste onderwerpen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld. Op basis van de rapportcijfers is een profielscore verkregen. (Zie de vorige paragraaf voor een nadere omschrijving hiervan.) In de grafiek worden 'significante' verschillen aangeduid met een of twee asterisken (*). Geen verschillen in beoordeling De mening van de medewerkers uit beide categorieen wijkt op geen van de twaalf onderwerpen sterk van elkaar af. Van twee onderscheiden functiecategorieen worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten in tabelvorm gepresenteerd. Aandachtspunten Coach: 1. hygiene binnen de school (57%) 2. grootte van de stamgroepen en unit (54%) 3. werkdruk binnen het team (51%) 4. reiskostenregeling (49%) 5. sanitair voor personeel (46%) 6. salaris (43%) 7. vervanging collega bij ziekte (37%) 8. ontspanningsmogelijkheden in pauze (37%) 9. netheid binnen de school (31%) 10. werktijden (31%) 11. meubilair voor personeel (29%) 12. beschikbaarheid leermiddelen (29%) Naast de hierboven genoemde aandachtspunten scoort de school naar mening de medewerkers uit de categorie Coach hoog voor wat betreft de tevredenheid over de onderdelen uiterlijk van het gebouw (100%), natuurlijk leren (100%), succeservaringen (97%), kind als mede ontwerper leerproces (97%) en werken aan kwaliteit van de school (97%). Tussen haakjes staat steeds het percentage tevreden medewerkers vermeld. De school wordt door de medewerkers uit de categorie Profiel functiegroep COA: 1 10 SC: Schoolgebouw Schoolklimaat Pedagogisch klimaat Leerstofaanbod en leermiddelen Werkklimaat Primaire Arbeidsvoorwaarden Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management Organisatie Rapportcijfers per onderwerp (*:significant) Coach (n=35) Schaduwcoach en ondersteuners (n=12) Schaduwcoach en ondersteuners erg gewaardeerd voor wat betreft uiterlijk van het gebouw (100%), meubilair voor personeel (92%), sfeer op school (92%), aanpak ongewenst/ stimuleren gewenst gedrag (92%) en samenwerking met collega`s (92%). De aandachtspunten voor de categorie Schaduwcoach en ondersteuners staan hieronder vermeld. Aandachtspunten schaduwcoaches/ onde 1. hygiene binnen de school (75%) 2. salaris (58%) 3. sanitair voor personeel (42%) 4. werktijden (42%) 5. introductie nieuwe collega`s (42%) 6. netheid binnen de school (33%) 7. invloed op werksituatie (33%) 8. reiskostenregeling (33%) 9. onderhoud van het gebouw (25%) 10. rust, rituelen, routines en ritme (25%) 11. duidelijkheid schoolregels (25%) 12. benutting ict mogelijkheden (25%) Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'? Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers. Pagina: 6

7 Vergelijking met vorige peilingen In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de huidige mate van tevredenheid met de school van de ouders met een kind op OBS Laterna Magica in vergelijking met de gemeten tevredenheid bij de vorige peiling. In de tabel hiernaast staan voor de belangrijkste onderwerpen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld. Op basis van de rapportcijfers is een profielscore verkregen. (Zie de vorige paragraaf voor een nadere omschrijving hiervan.) In de grafiek worden 'significante' verschillen aangeduid met een of twee asterisken (*). Geen verschillen in beoordeling De mening van de medewerkers wijkt ten opzichte van de vorige peiling op geen van de twaalf onderwerpen sterk (significant) af. Hieronder worden de belangrijkste verbeteringen en verslechteringen ten op zichte van de vorige meting in tabelvorm gepresenteerd. Er geldt: hoe kleiner de p-waarde, des te zekerder we er van mogen zijn dat er sprake is van een verbetering of verslechtering ten opzichte van de vorige peiling.. Significante verbeteringen: 1. schoolimago (p=0.00) 2. functioneren van bestuur (p=0.00) 3. waardering voor het werk (p=0.02) 4. werken aan kwaliteit van de school (p=0.02) 5. uitdragen eigen identiteit (p=0.02) 6. duidelijkheid functiebeschrijving (p=0.03) 7. duidelijkheid schoolregels (p=0.03) 8. ontspanningsmogelijkheden in pauze (p=0.03) 9. interne informatie (p=0.03) 10. aanspreekbaarheid schoolleiding (p=0.06) 11. samenwerking externe instanties (p=0.06) 12. klachtenafhandeling (p=0.07) Vergelijking met vorige peiling HUI: 1 10 VO: Schoolgebouw Schoolklimaat Pedagogisch klimaat Leerstofaanbod en leermiddelen Werkklimaat Primaire Arbeidsvoorwaarden Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management Organisatie Rapportcijfers per onderwerp (*:significant) Huidige Peiling (n=47) Vorige Peiling (n=38) Significante verslechteringen: 1. grootte van de stamgroepen en unit (p=0.00) 2. kinderopvang (p=0.01) 3. personeelsuitjes (p=0.01) 4. aanpak schoolverzuim (p=0.02) 5. onderhoud van het gebouw (p=0.10) Hierna volgt een tabel met significante 'verslechteringen' ten opzichte van de vorige peiling. Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'? Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 7

8 2014/2015 OBS Laterna Magica/ Amsterdam Beleid In het voorgaande is beschreven welke aspecten van het onderwijs de teamleden van onze school het belangrijkst vinden (pagina 1). Daarnaast is gemeten hoe tevreden zij zijn over deze onderwerpen (de rapportcijfers op pagina 3). Als de teamleden over belangrijke onderwerpen zeer tevreden zijn (meer tevreden dan gemiddeld) dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is zo'n onderwerp een aandachtspunt voor beleid. In de grafiek op deze pagina worden de twaalf onderwerpen afgebeeld naar de mate waarin ze belangrijk worden gevonden en de mate waarin de teamleden er tevreden over zijn. De school kan zich profileren op acht aspecten, te weten: 'Schoolgebouw', 'Schoolklimaat', 'Pedagogisch klimaat', 'Leermiddelen', 'Werkklimaat', 'Interne communicatie', 'Management' en 'Organisatie'. Uit dit onderzoek blijken geen bijzonder belangrijke aandachtspunten voor beleid voor onze school. Ten opzichte van de vorige peiling worden geen wijzigingen ten aanzien van voorgestelde beleidsvoornemens geconstateerd. Satisfactie-Prioriteiten matrix De nummers in de puntenwolk verwijzen naar: 1. Schoolgebouw 2. Schoolklimaat 3. Pedagogisch klimaat 4. Leermiddelen 5. Werkklimaat 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden 8. Loopbaanmanagement 9. Interne communicatie 10. Externe communicatie 11. Management 12. Organisatie Minder belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Meer tevreden (1) tevreden (4) (1) belangrijk (10) Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid vorige peiling Pagina: 8

9 Conclusie Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van onze school. In de onderstaande tabel wordt onder 'pluspunten' een overzicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel medewerkers positief gewaardeerd wordt. Tussen haakjes staat het percentage personeelsleden vermeld dat 'tevreden' over het desbetreffende onderwerp is. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarover veel medewerkers ontevreden waren, met daar achter het percentage ontevredenen. Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school: 1. uiterlijk van het gebouw (100%) hygiene binnen de school (62%) 2. natuurlijk leren (96%) grootte van de stamgroepen en unit (47%) 3. sfeer op school (94%) salaris (47%) 4. succeservaringen (94%) sanitair voor personeel (45%) 5. kind als mede ontwerper leerproces (91%) werkdruk binnen het team (45%) 6. buitenschoolse activiteiten (91%) reiskostenregeling (45%) 7. werken aan kwaliteit van de school (91%) vervanging collega bij ziekte (34%) 8. uitdragen eigen identiteit (89%) werktijden (34%) 9. werken aan missie van de school (89%) netheid binnen de school (32%) 10. aandacht voor normen en waarden (87%) ontspanningsmogelijkheden in pauze (32%) 11. contact met leerlingen (87%) vergaderingen (28%) 12. oefenen samenwerken en sociaal gedrag (87%) rust, rituelen, routines en ritme (26%) 13. sfeer in het team (87%) aansluiting bij opleiding (26%) 14. duidelijkheid functiebeschrijving (87%) meubilair voor personeel (23%) 15. aandacht voor jubilea (87%) beschikbaarheid leermiddelen (23%) 16. samenwerking met collega`s (87%) benutting ict mogelijkheden (23%) 17. communicatieve vaardigheden schoolleiding (87%) vakantie- en verlofregeling (21%) 18. onderhoud van het gebouw (85%) introductie nieuwe collega`s (21%) 19. de wijze waarop lm kijkt naar wat kind nodig heeft (85%) mogelijkheden kind aansluiting bij wat het nodig heeft (85%) waardering voor het werk (85%) informele oudercontacten (85%) schoolimago (85%) nieuwsbrief (85%) aanspreekbaarheid schoolleiding (85%) leidinggevende capaciteiten v schoolleiding (85%) aanpak van problemen (83%) aanpak ongewenst/ stimuleren gewenst gedrag (83%) individuele coachingsgesprekken (83%) interne informatie (83%) website (83%) voorbeeldgedrag schoolleiding (83%) duidelijkheid schoolregels (81%) aanpak schoolverzuim (81%) vastleggen afspraken (81%) ouderbetrokkenheid (81%) beleidsmatig werken (81%) - Dit document werd automatisch gegenereerd met behulp van het computerprogramma impactx van BvPO. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 9

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Monitor voorbereiding passend onderwijs

Monitor voorbereiding passend onderwijs Monitor voorbereiding passend onderwijs Rapportage over meting 2 Uitgevoerd door Ecorys en Panteia in opdracht van: Schoolinfo; het ministerie van OCW; PO-Raad; VO-Raad; AVS; Ieder(in); onderwijsvakbonden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland

Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland Beknopt verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de EURES-Euregio Rijn-Waal & euregio

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

HET (SOCIALE) VEILIGHEIDSBELEID. Van de PARCIVALSCHOOL ARNHEM 2012-2013

HET (SOCIALE) VEILIGHEIDSBELEID. Van de PARCIVALSCHOOL ARNHEM 2012-2013 HET (SOCIALE) VEILIGHEIDSBELEID Van de PARCIVALSCHOOL te ARNHEM 2012-2013 1 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSBELEID 1. INLEIDING 2. ACHTERGROND 3. FYSIEKE VEILIGHEID 4. SOCIALE VEILIGHEID 5. EVALUATIE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs 2014 Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs Een aanvulling op de arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

(Versie 7) Datum: 09-12-2013 Gebruik: dataverzameling wordt benut voor het jaarverslag, jaarplan en het volgende KC plan.

(Versie 7) Datum: 09-12-2013 Gebruik: dataverzameling wordt benut voor het jaarverslag, jaarplan en het volgende KC plan. (Versie 7) Datum: 09-12-2013 Gebruik: dataverzameling wordt benut voor het jaarverslag, jaarplan en het volgende KC plan. Kwaliteitscyclus We ontdekken en ontwikkelen elke splinter talent, zodat kinderen

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD?

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw Rekenkamercommissie Maasgouw SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE MAASGOUW Externe voorzitter Dhr. Drs.

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Communities That Care Maassluis

Scholierenonderzoek Communities That Care Maassluis Scholierenonderzoek Communities That Care Maassluis Amsterdam, 11 februari 2005 Marga van Aalst Mark Rietveld Willemijn Roorda Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Risico- en beschermende factorenmodel

Nadere informatie