De sportuitslagen staan gewoon in de krant, hoor. 3. Wat hebben de mensen tijdens de eerste dertig minuten van de vergadering besproken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De sportuitslagen staan gewoon in de krant, hoor. 3. Wat hebben de mensen tijdens de eerste dertig minuten van de vergadering besproken?"

Transcriptie

1 Als we nou eens... 4 A Plan de campagne 1 Vergaderen a) Kijk naar de afbeelding. Geef antwoord op de vragen. Vergadering op maandagochtend We zijn al drie kwartier bezig en je hebt nog niets genoteerd? De sportuitslagen staan gewoon in de krant, hoor. 1. Wie is de notulist? 2. Wie is de voorzitter? 3. Wat hebben de mensen tijdens de eerste dertig minuten van de vergadering besproken? 4. Vindt de tekenaar van de afbeelding vergaderen zinvol of niet? Waarom denkt u dit? b) Lees de tekst. Onderstreep de samengestelde substantieven. Samengestelde substantieven bestaan uit twee of meer woorden. Voorbeeld: enquêtebureau = enquête + bureau Ik werk op een enquêtebureau. Op maandagochtend beginnen we de werkweek altijd met een teambespreking. We hebben geen geschikte ruimte om te vergaderen, dus komen we altijd samen in de feestzaal naast de directiekamer. Meestal zijn er te weinig stoelen. Degene die als laatste binnenkomt, moet dan een bureaustoel van zijn eigen werkplek halen, anders kan hij niet zitten. Voordat we met ons werkoverleg beginnen, pakt iedereen een kop koffie. Koffiekopjes, een volle koffiekan en een gevulde suikerpot staan altijd al klaar op tafel. Alleen het melkkannetje ontbreekt meestal. Als iedereen koffie heeft ingeschonken, begint ons teamhoofd met de werkbespreking. Vroeger hield hij vaak een Powerpointpresentatie, maar tegenwoordig doet hij dat gelukkig niet meer. We maken ook geen notulen meer, alleen nog een afsprakenlijst. Elke week maakt een andere bureaumedewerker die lijst. Na afloop van het ochtendoverleg mailt diegene de lijst ook meteen rond naar alle collega s. negenentachtig 89

2 4A c) Vul het artikel in. Vul ook de ontbrekende samengestelde woorden in. 1. enquête + bureau = het enquêtebureau 2. werk + week = werkweek 3. feest + zaal = 4. melk + kannetje = 5. werk + bespreking = Wat valt u op aan het artikel van de samengestelde woorden? d) Schrijf bij elk samengesteld woord uit de tekst bij oefening b) het artikel op. Gebruik eventueel een woordenboek. e) Beschrijf de afbeeldingen. Schrijf bij elke afbeelding vier zinnen: één zin over de groep twee zinnen over individuen in de groep. Gebruik: zijn aan het of zitten / staan / liggen / hangen / lopen + te. één zin over de ruimte. Gebruik er. Vroeger: Het afgelopen jaar: Tegenwoordig: a. b. c. a b c negentig

3 2 Hoe ging het? a) Vandaag hebben twee vrienden en de broer van Bram een belangrijke dag gehad. Bram stuurt ze alle drie een om te vragen hoe het is gegaan. Lees de s. Welke omschrijving past bij welke ? Kies uit: benieuwd bezorgd sceptisch A tentamen Hé Floris, Jij had vandaag toch dat tentamen? Hoe is het gegaan? Heb je het dit keer wel gehaald, of moet je nóg een keer terugkomen? Je moet geen abonnement nemen op het tentamen, hoor! Als je komend weekend een keer niet hoeft te studeren, zullen we dan eindelijk weer eens gaan stappen? Groeten, Bram Omschrijving Bram is B sollicitatie Hoi Micha, Had jij niet een sollicitatiegesprek vandaag? Hoe ging het? Was je erg zenuwachtig? Moest je veel over jezelf vertellen of hoefde je alleen te zeggen waarom je daar wilt werken? Mag je nog eens terugkomen voor een tweede gesprek, denk je? Laat je het weten als je de baan hebt? Groet, Bram Omschrijving Bram is C ziekenhuis Lieve broer van me, Hoe ging het in het ziekenhuis vandaag? Viel het mee? Hoefde je vandaag alleen foto s te laten maken of moest je meteen ook allerlei onderzoeken laten doen? Moet je lang wachten tot je de uitslag hoort? Weet je al of je nog een keer terug moet komen voor onderzoek? Ik hoop dat het allemaal meevalt! Bel me, als je even wilt praten, hè! Ik denk aan je! Bram Omschrijving Bram is eenennegentig 91

4 4A b) De vrienden en broer van Bram reageren op zijn . Ze bellen Bram op. cd 1-31 Maar Bram zit in een vergadering, dus hij heeft zijn telefoon uitgezet. Ze spreken allemaal een bericht in op zijn voic . Luister naar de berichten. Van wie is welk bericht? Vul de juiste naam in. 1. Het eerste bericht is van 2. Het tweede bericht is van 3. Het derde bericht is van c) Luister nog een keer naar de berichten. Geef antwoord op de vragen in hele zinnen. 1. Ging het tentamen van Floris goed? 2. Ging het sollicitatiegesprek van Micha goed? 3. Viel de uitslag van het ziekenhuisonderzoek van Willem mee? d) Vul de juiste vorm van het verbum hoeven of moeten in. Zet de verba ook in de juiste tijd! 1. We gisteren allerlei onderzoeken doen. 2. Maar we gisteren gelukkig geen moeilijke vragen te beantwoorden. 3. Nu we alleen nog op de uitslag te wachten. 4. Ik denk dat we wel nog een paar formulieren invullen. 5. Waarschijnlijk ik daarna nooit meer terug te komen. 3 Ik moest altijd op mijn broertjes en zusjes passen Wat moet u tegenwoordig wel, wat u vroeger nooit hoefde? Wat hoeft u tegenwoordig niet of nooit meer te doen, wat u vroeger wel moest doen? Wat hoeft u niet te doen, maar wilt u wel ooit een keer doen? Schrijf een tekst van circa woorden. Lever de tekst in bij de docent. 92 tweeënnegentig

5 4 Veilig naar school a) Lees het krantenartikel. Geef antwoord op de vragen. Voorlichtingsdagen verkeersveiligheid De komende maand gaan vijftien vrachtwagenchauffeurs op scholen in Gelderland voorlichting geven over verkeersveiligheid. Zij gebruiken hierbij het lespakket Je raakt zoek in de dode hoek. Dat is een lespakket waarbij kinderen van groep zeven en acht van de basisschool leren hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Gedurende een week zijn de scholieren met hun leerkracht dagelijks bezig met opdrachten die te maken hebben met de dode hoeken van een vrachtauto. Aan het einde van de week komen twee speciaal voor dit programma opgeleide chauffeurs met hun vrachtwagen naar de school. De kinderen mogen dan zelf achter het stuur zitten om te ervaren wat een chauffeur ziet. De kern van het programma is: houd altijd voldoende afstand van vrachtauto en bus. 1. Wie geven de voorlichting? 2. Voor welke leeftijdscategorie is de voorlichting bedoeld? 3. Waar zijn de voorlichtingsdagen? 4. Wat is een dode hoek? 5. Wat is de belangrijkste boodschap van de voorlichtingsdagen? drieënnegentig 93

6 4A b) Een aantal leerkrachten van Basisschool De Zonnebloem heeft het krantenartikel over de voorlichtingsdagen verkeersveiligheid gelezen. Ze vinden het een goed initiatief. Nu willen ze de voorlichting ook op hun eigen school geven. Ze bespreken hun plan met de andere leerkrachten tijdens de lerarenvergadering. Niet iedereen is meteen enthousiast. Er zijn veel vragen. Lees de vragen en de antwoorden. Vul de ontbrekende woorden in. Gebruik: aan bod komen afgesproken in de toekomst na afloop van nagaan opletten organiseren rekenen op stemmen uitleggen aan voorafgaand aan voorlichting geven Hans: Waarom willen jullie alleen voorlichting geven over de dode hoek? Er zijn nog veel meer gevaarlijke situaties in het verkeer. Die situaties moeten ook (1) in de lessen. Vincent: Dat klopt. (2) willen we ook meer verkeersveiligheidslessen gaan geven. De voorlichting over de dode hoek is een begin. Jos: Hoeveel tijd kosten al die lessen? Gaat dat van mijn gewone lestijd af? Vincent: Je moet (3) ongeveer vijf uur voor de lessen in de klas. En dan heb je natuurlijk ook nog de middag dat de chauffeurs komen. En (4) de serie lessen willen we een evaluatie houden. Dan kunnen we bespreken hoe we de lessen vonden. Die evaluatie zal ongeveer twee uur duren. Hannie: Weten jullie wat de ervaringen op andere scholen zijn? Konden de chauffeurs alles goed (5) de kinderen? Hebben de kinderen ook echt iets geleerd? Vincent: Dat hebben we nog niet uitgezocht. Dat kunnen we wel (6). Ik zal morgen even een paar scholen bellen om te horen hoe het bij hen is gegaan. Hans: Vincent: Is het niet beter om de voorlichting al in lagere klassen te geven? Dat hebben wij ons ook afgevraagd. Maar jongere kinderen fietsen vaak nog onder begeleiding van hun ouders. In groep zeven en acht nemen de kinderen veel vaker alleen deel aan het verkeer en moeten dus zelf goed (7). Daarom willen we juist aan die groepen (8). Mirjam: Moeten we niet ook een bijeenkomst (9) voor de ouders? Vincent: Dat lijkt me niet nodig. We kunnen ze natuurlijk wel een brief sturen (10) de verkeerslessen. Dan weten ze dat hun kinderen verkeersles gaan krijgen. Vincent: Ik stel voor dat we over het plan (11). Wie is er voor de verkeerslessen? Iedereen behalve Jos: Ja, ik ben voor. Vincent: Jos, jij bent tegen? Jos: Ja, ik vind het niet erg zinvol. Maar als verder iedereen voor is, dan moeten we het toch maar doen. Vincent: (12)! c) Luister naar de cd. Controleer uw antwoorden bij b). cd vierennegentig

7 d) De volgende vijf zinnen zijn een samenvatting van de vergadering bij b). Vul de juiste vorm van het verbum in. Kies uit: beantwoorden besluiten bespreken overleggen voorstellen 1. Vincent heeft om voorlichting te geven over verkeersveiligheid. 2. De leerkrachten hebben het plan samen. 3. Vincent heeft alle vragen van zijn collega s. 4. In totaal hebben ze een uur. 5. Uiteindelijk hebben ze dat ze de verkeerslessen gaan geven. e) Vindt u het belangrijk dat leerlingen op school voorlichting krijgen over verkeersveiligheid? Vul aan. Ik vind het wel / niet belangrijk dat leerlingen op school voorlichting krijgen over verkeersveiligheid, omdat Bovendien. 5 Kamperen cd 1-33 a) U gaat met drie vrienden een lang weekend kamperen op Terschelling. U bent net aangekomen op de camping. Het is zaterdagmiddag vier uur. Nu overlegt u met uw vrienden wat u als eerste gaat doen. Maar iedereen heeft een ander voorstel. Luister naar de voorstellen. Wie stelt welke volgorde voor? Vul de juiste letters in.. A B C 1. Leontien stelt deze volgorde voor:,,. 2. Kristof stelt deze volgorde voor:,,. 3. Wouter stelt deze volgorde voor:,,. b) Luister nog een keer naar de voorstellen. Welke formuleringen gebruiken Leontien, Kristof en Wouter? Kruis aan. 1. Leontien 2. Kristof 3. Wouter Als we nou eens Ik stel voor Laten we Zullen we? vijfennegentig 95

8 4A c) Uw drie vrienden Leontien, Kristof en Wouter vragen wat u vindt. Doe een voorstel. Gebruik de informatie hieronder. Gebruik de vier verschillende formuleringen van oefening b). U verwacht: U hebt zin in: Daarna wilt u: Rond uur: Morgen: 6 Eeuwige trouw cd 1-34 a) Kijk naar de afbeeldingen. Luister naar de cd. Wie doet welke belofte? Zet het juiste nummer in het vakje. a b c d b) Vul de juiste vorm van het verbum beloven in. 1. De politicus dat hij de waarheid zal spreken. 2. Mijn zus heeft dat zij op mijn huis past als ik op vakantie ben. 3. Vorige week je ook al dat je nooit meer te hard zou rijden. 4. De bruid en bruidegom staan voor het altaar en elkaar trouw te blijven. 7 Het zal wel goed komen a) Schrijf de zin nog een keer. Gebruik een vorm van zullen + het woord wel. Voorbeeld: Ik verwacht dat Henk en Annie weer te laat komen. Henk en Annie zullen wel weer te laat komen. 1. Ik denk dat het vanmiddag gaat regenen. 2. Ik vermoed dat de kaartjes voor het concert duur zijn. 96 zesennegentig

9 3. Ik denk dat je moe bent na zo n lange reis. 4. Ik verwacht dat hij zijn examen haalt. b) Lees de zinnen die zekerheid uitdrukken. Schrijf een zin die verwachting uitdrukt. Gebruik een vorm van zullen + het woord wel. Zekerheid: Verwachting: 1. Er staat een lange rij. Er zal wel een lange rij staan. 2. Er is geen plaats meer. 3. Er komt iemand helpen. 4. Het is druk op zaterdag. 5. Het mag niet van mijn ouders. 6. Het klinkt erg vals. c) Geef antwoord op de vragen. Gebruik de informatie tussen haakjes. Gebruik een vorm van zullen + het woord wel. Voorbeeld: Waar blijven Henk en Annie nou? (vertraging) Ze zullen wel vertraging hebben. 1. Komt Freek op de fiets naar het feest? (auto) 2. Weet jij waarom Henk en Ingrid niet terugbellen? (vakantie) 3. Waarom gaat Timo niet mee naar de film? (moe) 4. Wie is die man op de voorkant van het tijdschrift? (een bekende Nederlander) 8 Werkoverleg organiseren U zit in de organisatie van het jaarlijkse personeelsfeest. Volgende week hebt u een overleg met de andere organisatoren. Deze week moet u samen met Piet dat overleg organiseren. U hebt samen vier taken: Bedenken waar en hoe laat het overleg is. De andere organisatoren uitnodigen voor het overleg. Koffie en thee reserveren bij de kantine. De apparatuur reserveren voor een powerpointpresentatie. Schrijf een aan Piet. Doe een voorstel voor de verdeling van de vier taken. Vermeld ook hoeveel mensen u verwacht. Doe ook een belofte aan Piet over wat u zult doen. Lever de in bij de docent. zevenennegentig 97

10 B Pietje-precies 4B 1 Een lege koelkast. cd 1-35 a) Het is Pinksteren, de winkels zijn dicht en u hebt vergeten boodschappen te doen. U besluit eten te bestellen. U belt s ochtends alvast naar verschillende restaurants. De restaurants zijn nog allemaal gesloten. U hoort de voic berichten van de restaurants. Luister naar de informatie. Welke restaurants hebben een thuisbezorgservice? Welke restaurants hebben een afhaalservice? Kruis aan. Chinees restaurant Shanghai Pizzeria Pronto Grieks specialiteitenrestaurant Delphi Turks eethuis Anil thuisbezorgservice afhaalservice b) Luister nog een keer naar de berichten. Wat is de bezorgtijd van het eten? En wat zijn de bezorgkosten? Vul in. Als het restaurant niet thuisbezorgt, hoeft u niets in te vullen. Chinees restaurant Shanghai Pizzeria Pronto Grieks specialiteitenrestaurant Delphi Turks eethuis Anil de bezorgtijd de bezorgkosten c) Vul in. Gebruik ieder woord één keer. Kies uit: afhalen bestelling bezorgen bezorgers bezorgkosten gratis indicatie telefonisch wachttijd Onze bezorgvoorwaarden 1. U kunt uw bestelling tot kwart voor elf aan ons doorgeven. 2. Houdt u rekening met een gemiddelde van minuten. 3. In het weekend en tijdens feestdagen kan het iets langer duren. Maar wij altijd binnen een uur. 4. De telefonist geeft altijd een van de bezorgtijd. 5. Wij berekenen 2,- bezorgkosten per. 6. Bestellingen vanaf 15,- bezorgen we. 7. Vanwege de veiligheid hebben onze weinig wisselgeld bij zich. Wij vragen u daarom vriendelijk om met gepast geld te betalen. N.B. U kunt natuurlijk ook altijd zelf uw eten komen. Dan hoeft u uiteraard geen te betalen. d) Kijk op Zoek een restaurant bij u in de buurt. Geef antwoord op de vragen. Schrijf de antwoorden op een briefje. Neem het briefje mee naar de volgende les. 1. Hoe heet het restaurant? 2. Wat voor soort maaltijden heeft het restaurant? 3. Hoeveel kost de thuisbezorging? 4. Welke periode van de dag wordt er bezorgd? 98 achtennegentig

11 2 Ik word geleefd! a) Kijk naar de afbeelding. Hoe zou u de persoon en de situatie op de afbeelding beschrijven? Schrijf zoveel mogelijk woorden op. Gebruik geen woordenboek. Lever de woorden in bij de docent. b) Zet de zinnen in het passivum. 1. Mijn kinderen maken me elke ochtend al vroeg wakker. 2. Mijn vrouw stuurt me om acht uur naar mijn werk. 3. In de trein duwen de andere reizigers me opzij. 4. Mijn baas verwacht me op alle vergaderingen. 5. Mijn collega s storen me om de vijf minuten. 6. Mijn klanten mailen me honderd keer per dag. 7. Dagelijks sms en mijn vrienden me, met de vraag om snel te reageren. 8. s Avonds bellen telefonische verkopers me. 9. Ze laten me nooit met rust. negenennegentig 99

12 4B c) Wat betekent de uitdrukking ik word geleefd? 3 Weggooien is zonde! a) Lees de informatiefolder. Wat is de titel van de folder? Omcirkel het juiste woord. a. Afhaalinformatie b. Afvalinformatie c. Productinformatie Gemeentelijke Informatie Elektrische apparaten Elektrische apparaten kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat of bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. Deze is verplicht uw apparaat kosteloos in te nemen. Als uw nieuwe apparaat wordt thuisbezorgd, nemen de bezorgers uw oude apparaat vaak mee terug. Glas Lege flessen en potjes kunt u kwijt in de glascontainer bij u in de buurt. Ruiten en spiegels mogen niet in de glascontainer. Die kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat. Klein chemisch afval (kca) Klein Chemisch Afval (zoals batterijen, verf, motorolie en medicijnen) mag u niet bij het huishoudelijke afval in de container of vuilniszak doen. U kunt kca gratis inleveren bij de Milieustraat. Het wordt daar op een milieuverantwoorde manier afgevoerd. Spoel chemisch afval niet door de wc, gootsteen of straatput! Papier en karton Oud papier wordt één keer in de maand huis-aan-huis opgehaald. Bied uw oud papier alleen aan in kartonnen dozen. Oud papier in plastic zakken wordt niet meegenomen. Textiel Textiel (zoals kleding, schoenen, gordijnen, handdoeken) is geschikt voor hergebruik en wordt daarom apart ingezameld. Een paar keer per jaar komt Stichting Reci langs de deuren om textiel op te halen. Kleding die nog goed is, kunt u ook naar een kringloopwinkel brengen. Witgoed Het gemeentelijk afvalbedrijf haalt koelkasten, wasmachines en ander witgoed gratis bij u op. Bel voor een afspraak NOTITIE Witgoed = de verzamelnaam voor grote huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, afwasmachines, koelkasten, diepvriezers. 100 honderd

13 b) U hebt uw schuurtje opgeruimd. U hebt veel oude en kapotte spullen, die u niet meer nodig hebt. Kijk in de folder bij a). Worden deze spullen bij u thuis opgehaald of moet u ze zelf ergens naartoe brengen? Kruis aan. Dit wordt opgehaald Dit moet ik wegbrengen Dit wordt opgehaald Dit moet ik wegbrengen NOTITIE Tip: wilt u iets weggooien, maar weet u niet waar het naartoe moet? Kijk dan eens op Typ het product in dat u kwijt wilt, en u ziet meteen waar u het moet laten. c) Kijk nog een keer naar de tekst bij a). Omcirkel alle vormen van het passivum. Vul daarna het schema in. passivum (hulpverbum + participium) infinitief van het hoofdverbum d) Schrijf de passieve zinnen uit de tekst bij a) in het activum. Soms moet u zelf een subject toevoegen. Gebruik dan het onpersoonlijke ze (pluralis). Lever de zinnen in bij de docent. honderdeen 101

14 4B 4 Te hard! a) Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: inleveren innemen meenemen ophalen wegbrengen weghalen Barry rijdt van zijn werk naar huis, als hij wordt aangehouden door de politie. De agent zegt: Meneer, u reed meer dan 50 kilometer per uur te hard. Ik ga uw rijbewijs maar dat heeft geen zin. Er zit niks anders op, Barry moet zijn rijbewijs (1). Barry protesteert nog, (2). Dat betekent dat hij niet meer mag rijden. Hoe moet hij dan thuiskomen? Barry belt zijn vriend Dave. Die wil hem wel komen (3). Dave komt met de auto naar Barry toe. Hij kan Barry dus wel (4), maar niet de auto van Barry. Barry vraagt aan de politieman: Meneer de agent, kunt u misschien mijn auto (5)? Ik woon hier maar twintig kilometer vandaan. Maar dat doet de agent niet. Dan belt Barry een garage. Die zal de auto (6). b) Luister naar de cd en controleer uw antwoorden. cd Pesten a) Op een website schrijven kinderen over hun problemen. Andere kinderen reageren daar weer op. Lees de berichten. Wie van de schrijvers is of was dader? Wie is of was slachtoffer? 1. Sammy is 2. Anoniempje was 3. Ewout was Pestkoppen (1) Ik word heel veel gepest op school. Op het schoolplein word ik altijd uitgescholden door mijn klasgenoten. Ze roepen allerlei gemene dingen, zoals Hé rooie (ik heb rood haar) of Schele! (ik heb een bril). Door mensen op straat word ik ook best vaak nagekeken. Daar word ik heel verdrietig van. Ik word ook nooit uitgenodigd op verjaardagsfeestjes. Wanneer houdt het op? Sammy (9 jaar) Pestkoppen (2) Ik werd vroeger ook veel gepest, en ik werd altijd uitgelachen. Soms werd ik zelfs geslagen of geschopt. Maar nu zit ik op de middelbare school en pest niemand mij meer. Dus Sammy, als je naar de middelbare school gaat, wordt het waarschijnlijk beter. Anoniempje (12 jaar) Pestkoppen (3) Het spijt me! Ik was ook zo iemand die altijd pestte. Toen ik op de basisschool zat, dacht ik dat het leuk en stoer was als ik andere kinderen uitschold. Nu weet ik dat schelden en pesten helemaal niet leuk is. En dat ik heel veel kinderen pijn heb gedaan. Ik voel me heel schuldig. Dus tegen alle kinderen die ik heb gepest, wil ik zeggen: Sorry! En Sammy, mag ik je een advies geven? Ga niet zitten te wachten tot het vanzelf ophoudt. Doe zelf iets tegen het pesten! Je moet trots zijn op je rode haar en dat ook tegen iedereen zeggen! Dan kunnen ze je er niet meer mee pesten. Succes! Ewout (17 jaar) 102 honderdtwee NOTITIE Een pestkop is iemand die anderen pest.

15 b) Wie gebruikt in zijn brief vooral het passivum? Wie gebruikt het activum? Waarom? 1. Sammy gebruikt vooral het, omdat 2. Ewout gebruikt vooral het, omdat c) Een jaar later vertelt Sammy aan zijn moeder dat hij werd gepest. De moeder van Sammy heeft op internet een lijst gezien met dingen die vaak voorkomen bij pesten. Kijk naar de lijst. d) De moeder van Sammy vraagt aan Sammy of deze dingen ook met hem gebeurden. Schrijf de vragen van Sammy s moeder op. Schrijf volledige zinnen. Gebruik wel eens of vaak. Gebruik de actieve vorm van het imperfectum. Maak de antwoorden van Sammy af. Schrijf volledige zinnen. Gebruik de passieve vorm van het imperfectum. Voorbeeld: Moeder: Sammy: Kozen ze je wel eens bij gym? Nee, ik werd nooit gekozen. 1. Moeder: Sammy: Ja, 2. Moeder: Sammy: Ja, 3. Moeder: Sammy: Ja, 4. Moeder: Sammy: Nee, 5. Moeder: Sammy: Ja, 6. Moeder: Sammy: Nee, 7. Moeder: Sammy: Nee, 8. Moeder: Sammy: Nee, e) Schrijf een briefje aan Sammy. Vertel of u zelf, of iemand die u kent, vroeger ook wel eens werd gepest. Geef Sammy een advies. Schrijf woorden. Lever het briefje in bij de docent. honderddrie 103

16 4B 6 Er wordt aan de weg gewerkt a) Schrijf de woorden bij het juiste verkeersbord. Kies uit: de drempel het eenrichtingsverkeer de file de maximumsnelheid de omleiding het ongeluk de rijstroken de wegwerkzaamheden b) Lees de zinnen. Uit welke delen bestaat het subject van de zin? Kruis aan. 1. Er werd in mijn straat veel te hard gereden. 2. Er werd al jaren geklaagd door de buurtbewoners. 3. Daarom werden de buurtbewoners door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. 4. Er werd lang met de buurtbewoners gepraat. 5. Door de gemeente werd er een plan gemaakt. 6. Er worden binnenkort drempels aangelegd. 7. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld. 8. Zodra de werkzaamheden voorbij zijn, worden de omleidingsborden weer weggehaald. 9. Als de straat weer veilig is, wordt er een groot buurtfeest gehouden. er + indefiniet subject alleen er definiet subject c) In welke zinnen ontbreekt er? Schrijf de zin opnieuw en voeg er toe als dat nodig is. 1. Op veel plaatsen in het land wordt aan de weg gewerkt. 2. Dit weekend begint de zomervakantie. Daarom worden lange files verwacht. 3. De wegwerkzaamheden worden dit weekend tijdelijk stilgelegd. 104 honderdvier

17 4. De rijstroken worden komend weekend opengesteld voor het vakantieverkeer. 5. Wel wordt de maximumsnelheid op veel snelwegen tijdelijk aangepast. 6. Daarom worden zo snel mogelijk verkeersborden geplaatst. 7. Na het weekend wordt de helft van de rijstroken waarschijnlijk weer afgesloten. 8. Dan worden borden met eenrichtingsverkeer neergezet. d) Vertel over de verkeerssituatie in uw geboorteland. Geef antwoord op de vragen. Schrijf volledige zinnen. Lever de zinnen in bij de docent. 1. Werd er in uw woonplaats vaak aan de weg gewerkt? 2. Werden er in de buurt van uw huis wel eens wegen afgesloten? 3. Wordt er in uw geboorteland vaak te hard gereden? 4. Wordt er aan de linkerkant of aan de rechterkant van de weg gereden? 5. Wordt er op de radio verkeersinformatie gegeven? 6. Gebeuren er veel ongelukken op de snelwegen? 7. Wordt er veel geklaagd over files? 7 Reisadvies a) U gaat komend weekend met een paar vrienden naar Den Haag. Twee vrienden komen uit Groningen, de anderen uit Maastricht. U weet niet of ze met de trein of met de auto komen. Kijk op en op Kijk of er werkzaamheden aan het spoor of aan de weg zijn op één van de routes. b) Schrijf een aan uw vrienden. Vertel hoe ze het beste kunnen reizen. Vertel ook of er werkzaamheden op hun route zijn. Geef een indicatie van de reistijd. Doe een voorstel voor een tijd en plaats om af te spreken. Lever de in bij de docent. honderdvijf 105

18 C Afspraak is afspraak 4C 1 Gaat het nog door? cd 1-37 a) Luister naar de nieuwsberichten. Kijk naar de foto s. Welke foto past bij welk bericht? Zet het juiste nummer bij de foto. a. Bericht b. Bericht c. Bericht b) Luister nog een keer naar de berichten. Maak de zinnen uit de berichten compleet. Bericht 1 1. Iedereen dit jaar meer gaan. 2. Dat hebben ze ons vorig jaar. 3. En nu breken ze met die. 4. Ze verwachten van ons altijd dat we al onze afspraken. 5. Dan moeten zij ook aan hun beloftes! Bericht 2 1. Het op 25 mei plaatsvinden. 2. Het is nu een dag, naar 26 mei. 3. Maar op 26 mei de eigenlijk al afgelopen zijn. 4. Ik van om de 26e al op vakantie te gaan. 5. Dat moet ik nu. 6. Ik met een paar mensen naar een concert. 7. Dat heb ik nu maar. Bericht 3 1. Ook het uitverkochte dat hij op 30 maart in Amsterdam geven, niet. 2. Daarmee hij op 22 november beginnen. 3. De gehele tournee is nu. 4. Het is nog niet bekend wanneer de worden. 106 honderdzes

19 2 Dat was niet de afspraak! Kijk naar de afspraken in de agenda s en kijk naar de afbeeldingen. Welke afspraken en beloftes zijn de personen niet nagekomen? Vul de zinnen in de tekstballonnen aan. 1. Agenda Timo: Agenda tandarts: U Ja, maar vandaag alleen een zou twee keer dag je doen. Het tien minuten tanden. Volgens duren. Maar u twintig minuten bezig! nu al heb je dat niet gedaan, want je hebt een gaatje. 2. Agenda Louis: Agenda Guus: Jij toch de kaartjes? En jij vandaag op tijd. Je me om één uur. Ik van plan de kaartjes vlak voor de wedstrijd te, maar was te laat. 3. Takenlijst studentenhuis: zou deze week toch doen? Nu hebben we niks te eten in huis! Jij mag niks zeggen! Jij afwassen, maar het hele staat nog vol! honderdzeven 107

20 4C 3 Dat was het plan Lees de plannen. Kijk naar de afbeeldingen. Wat was het plan? Waarom is het plan veranderd? Wat is het gevolg, de oorzaak of de reden? Vul de zinnen aan. Voorbeeld: Plan: Maar: Ik was van plan om vandaag naar de kapper te gaan, maar de kapper is vandaag dicht, dus ga ik morgen. Of: Ik was van plan om vandaag mijn haar te laten knippen, maar dat kan niet, want de kapper is vandaag dicht. 1. Plan: Maar: Ik was van plan maar dus 2. Plan: Maar: Ik was maar want 3. Plan: Maar: Ik maar dus 108 honderdacht

21 4. Plan: Maar: Ik maar dus 5. Plan: Maar: We maar want 4 Beloofd is beloofd a) Lees de teksten op de tegeltjes. Wat betekenen de teksten? Maak de zinnen af. Als je een afspraak hebt gemaakt, dan Als je b) En wat vindt u? Hoe vindt u dat je met afspraken en beloftes moet omgaan? Schrijf een tekst van woorden. Gebruik de volgende vragen: Vindt u het belangrijk dat iedereen zijn afspraken altijd nakomt? Komt u zelf uw afspraken altijd na? Vindt u dat je je altijd aan beloftes moet houden? Hebt u wel eens een belofte gebroken? Lever de tekst in bij de docent. honderdnegen 109

22 4C 5 Ik zou je nog bellen a) Op een reünie hebben Karlijn en Angela elkaar voor het eerst in jaren weer gezien. Ze hebben adressen uitgewisseld. Een week later stuurt Angela een aan Karlijn. Lees de . Kijk naar het woord je. Welke je is het? Benoem elke je. a. jij (pronomen als subject), b. jou (pronomen als object), c. jouw (possessief pronomen) d. je (reflexief pronomen) Voorbeeld: Ik heb je gelezen. je = jouw (possessief pronomen) Lieve Karlijn, Wat leuk dat je vorige week ook op de reünie was! (1 ) Ik had je al zo lang niet gezien. (2 ) Jammer dat je zo vroeg weg moest, ik had graag wat langer met je gepraat. (3, 4 ) Je zag er goed uit! Je leek nog precies op de Karlijn van twintig jaar geleden. (5, 6 ) Ik heb gisteren de foto s uit die tijd bekeken. Herinner je je je eigen foto nog? (7, 8, 9 ) Die foto waar je net je haren had kortgeknipt? (10, 11 ) Volgens mij schaamde je je vreselijk, maar wij vonden je allemaal heel stoer. (12, 13, 14 ) Ik ben heel benieuwd hoe het tegenwoordig met je gaat. (15 ) Heb je nog steeds je eigen bedrijfje? (16, 17 ) En ben je nog altijd samen met je grote liefde? (18, 19 ) Ik ben zo benieuwd! Ik zou je nog bellen, maar ik ben je nummer kwijt. (20, 21 ) Zou je me je telefoonnummer willen geven? (22, 23 ) Ik hoor graag van je! (24 ) Groetjes, Angela. b) U bent ook op een reünie geweest. U hebt uw klasgenoot Kim daar weer gezien en lang met haar gekletst. Een andere klasgenoot, Robin, was er ook, maar hij moest heel vroeg weer weg. U bent benieuwd hoe het met Robin gaat, maar u hebt geen adres of telefoonnummer van Robin. U denkt dat Kim misschien wel iets weet. U stuurt Kim een . Vul de ontbrekende pronomina in. Hoi Kim, Leuk dat ook op de reünie was! Ik vond het erg gezellig. (1) Heb Robin nog gezien op de reünie? (2) Ik heb maar heel kort gezien. (3) Jammer dat zo vroeg weg moest, ik had graag wat langer met gepraat. (4, 5) zag er goed uit! leek nog precies op de Robin van twintig jaar geleden. (6,7) Ik heb gisteren de foto s uit die tijd bekeken. Zou Robin foto nog herinneren? (8,9) Die foto waar net haren had kortgeknipt? (10, 11) Volgens mij schaamde vreselijk, maar ik vond heel stoer. (12, 13, 14) Ik ben heel benieuwd hoe het tegenwoordig met gaat. (15) Weet jij of nog steeds eigen bedrijfje heeft? (16, 17) En zou nog altijd samen zijn met grote liefde? (18, 19) Ik ben zo benieuwd! Ik zou nog bellen, maar ik heb nummer niet. (20, 21) Heb jij telefoonnummer? Zou je dat willen mailen? (22, 23) Ik hoor graag van! (24) Groetjes! 110 honderdtien

23 6 Het personeelsuitje cd 1-38 NOTITIE Veel scholen en bedrijven organiseren één keer per jaar een uitstapje voor de leerlingen, studenten of het personeel. Daar zijn verschillende namen voor. het schoolreisje: een reisje van een dag of een paar dagen, met leerlingen en leraren de excursie: het uitstapje om iets te gaan bekijken; zowel voor scholen als bedrijven het personeelsuitje: het uitstapje met het personeel van een bedrijf of instantie a) Vandaag was het jaarlijkse personeelsuitje van een bedrijf. Aan het einde van de dag is de hele groep medewerkers met een grote touringcar opgehaald. Bij terugkomst blijken alle spullen door het bagageruim te zijn geschoven. De buschauffeur laadt de spullen uit, maar hij weet niet wat van wie is. Hij roept om wat hij vindt. Luister naar de buschauffeur en naar de reacties. Wat is van wie? Trek een lijn. 1. a. André en Kees 2. b. Henk 3. c. Jochem 4. d. Karin 5. e. Karin 6. f. Martine 7. g. Saskia honderdelf 111

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

LES 1. In deze les gaat het over: kennismaken werkwoordstijden vragen stellen spelling. Kennismaken

LES 1. In deze les gaat het over: kennismaken werkwoordstijden vragen stellen spelling. Kennismaken 1 In deze les gaat het over: kennismaken werkwoordstijden vragen stellen spelling Kennismaken 2 Les 1 Kennismaken 01.01 introductie Mark: Mag ik u voorstellen: Dit is Sandra van Wittem. Ze werkt bij Euromax,

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Module 3 PRESENTEREN

Module 3 PRESENTEREN Module 3 PRESENTEREN 1 Voorbereiding Thema s: A Doelgroep en doel van een presentatie B Hulpmiddelen en presentatietechniek C Statistische gegevens In deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen Pedro wil een huis kopen. Hij heeft drie offertes voor een hypotheek. Hij praat met zijn taalmaatje over hoe hij de offertes het beste kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Grammaticale correctheid

Hoofdstuk 2 - Grammaticale correctheid Hoofdstuk 2 - Grammaticale correctheid Beoordeling onderdeel Een zin of enkele zinnen schrijven Het schrijven van een zin of enkele zinnen wordt beoordeeld op twee aspecten: adequaatheid/begrijpelijkheid

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd!

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd! OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer http://www.edusom.nl Pluslessen Lesbrief 40. Budgetbeheer Wat leert u in deze les? 0 Woorden over geldzaken 0 Wat budgetbeheer is 0 Waar u meer informatie kunt vinden voor budgetbeheer Succes! 1 Deze les

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

7h Thema geld en kopen

7h Thema geld en kopen 7h Thema geld en kopen Wat zou je moeten zonder geld? In deze tijd helemaal niets! Vroeger kon je nog wat met je graan, tarwe of voedsel. Men ruilde vroeger namelijk het ene product tegen het andere product.

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie