De sportuitslagen staan gewoon in de krant, hoor. 3. Wat hebben de mensen tijdens de eerste dertig minuten van de vergadering besproken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De sportuitslagen staan gewoon in de krant, hoor. 3. Wat hebben de mensen tijdens de eerste dertig minuten van de vergadering besproken?"

Transcriptie

1 Als we nou eens... 4 A Plan de campagne 1 Vergaderen a) Kijk naar de afbeelding. Geef antwoord op de vragen. Vergadering op maandagochtend We zijn al drie kwartier bezig en je hebt nog niets genoteerd? De sportuitslagen staan gewoon in de krant, hoor. 1. Wie is de notulist? 2. Wie is de voorzitter? 3. Wat hebben de mensen tijdens de eerste dertig minuten van de vergadering besproken? 4. Vindt de tekenaar van de afbeelding vergaderen zinvol of niet? Waarom denkt u dit? b) Lees de tekst. Onderstreep de samengestelde substantieven. Samengestelde substantieven bestaan uit twee of meer woorden. Voorbeeld: enquêtebureau = enquête + bureau Ik werk op een enquêtebureau. Op maandagochtend beginnen we de werkweek altijd met een teambespreking. We hebben geen geschikte ruimte om te vergaderen, dus komen we altijd samen in de feestzaal naast de directiekamer. Meestal zijn er te weinig stoelen. Degene die als laatste binnenkomt, moet dan een bureaustoel van zijn eigen werkplek halen, anders kan hij niet zitten. Voordat we met ons werkoverleg beginnen, pakt iedereen een kop koffie. Koffiekopjes, een volle koffiekan en een gevulde suikerpot staan altijd al klaar op tafel. Alleen het melkkannetje ontbreekt meestal. Als iedereen koffie heeft ingeschonken, begint ons teamhoofd met de werkbespreking. Vroeger hield hij vaak een Powerpointpresentatie, maar tegenwoordig doet hij dat gelukkig niet meer. We maken ook geen notulen meer, alleen nog een afsprakenlijst. Elke week maakt een andere bureaumedewerker die lijst. Na afloop van het ochtendoverleg mailt diegene de lijst ook meteen rond naar alle collega s. negenentachtig 89

2 4A c) Vul het artikel in. Vul ook de ontbrekende samengestelde woorden in. 1. enquête + bureau = het enquêtebureau 2. werk + week = werkweek 3. feest + zaal = 4. melk + kannetje = 5. werk + bespreking = Wat valt u op aan het artikel van de samengestelde woorden? d) Schrijf bij elk samengesteld woord uit de tekst bij oefening b) het artikel op. Gebruik eventueel een woordenboek. e) Beschrijf de afbeeldingen. Schrijf bij elke afbeelding vier zinnen: één zin over de groep twee zinnen over individuen in de groep. Gebruik: zijn aan het of zitten / staan / liggen / hangen / lopen + te. één zin over de ruimte. Gebruik er. Vroeger: Het afgelopen jaar: Tegenwoordig: a. b. c. a b c negentig

3 2 Hoe ging het? a) Vandaag hebben twee vrienden en de broer van Bram een belangrijke dag gehad. Bram stuurt ze alle drie een om te vragen hoe het is gegaan. Lees de s. Welke omschrijving past bij welke ? Kies uit: benieuwd bezorgd sceptisch A tentamen Hé Floris, Jij had vandaag toch dat tentamen? Hoe is het gegaan? Heb je het dit keer wel gehaald, of moet je nóg een keer terugkomen? Je moet geen abonnement nemen op het tentamen, hoor! Als je komend weekend een keer niet hoeft te studeren, zullen we dan eindelijk weer eens gaan stappen? Groeten, Bram Omschrijving Bram is B sollicitatie Hoi Micha, Had jij niet een sollicitatiegesprek vandaag? Hoe ging het? Was je erg zenuwachtig? Moest je veel over jezelf vertellen of hoefde je alleen te zeggen waarom je daar wilt werken? Mag je nog eens terugkomen voor een tweede gesprek, denk je? Laat je het weten als je de baan hebt? Groet, Bram Omschrijving Bram is C ziekenhuis Lieve broer van me, Hoe ging het in het ziekenhuis vandaag? Viel het mee? Hoefde je vandaag alleen foto s te laten maken of moest je meteen ook allerlei onderzoeken laten doen? Moet je lang wachten tot je de uitslag hoort? Weet je al of je nog een keer terug moet komen voor onderzoek? Ik hoop dat het allemaal meevalt! Bel me, als je even wilt praten, hè! Ik denk aan je! Bram Omschrijving Bram is eenennegentig 91

4 4A b) De vrienden en broer van Bram reageren op zijn . Ze bellen Bram op. cd 1-31 Maar Bram zit in een vergadering, dus hij heeft zijn telefoon uitgezet. Ze spreken allemaal een bericht in op zijn voic . Luister naar de berichten. Van wie is welk bericht? Vul de juiste naam in. 1. Het eerste bericht is van 2. Het tweede bericht is van 3. Het derde bericht is van c) Luister nog een keer naar de berichten. Geef antwoord op de vragen in hele zinnen. 1. Ging het tentamen van Floris goed? 2. Ging het sollicitatiegesprek van Micha goed? 3. Viel de uitslag van het ziekenhuisonderzoek van Willem mee? d) Vul de juiste vorm van het verbum hoeven of moeten in. Zet de verba ook in de juiste tijd! 1. We gisteren allerlei onderzoeken doen. 2. Maar we gisteren gelukkig geen moeilijke vragen te beantwoorden. 3. Nu we alleen nog op de uitslag te wachten. 4. Ik denk dat we wel nog een paar formulieren invullen. 5. Waarschijnlijk ik daarna nooit meer terug te komen. 3 Ik moest altijd op mijn broertjes en zusjes passen Wat moet u tegenwoordig wel, wat u vroeger nooit hoefde? Wat hoeft u tegenwoordig niet of nooit meer te doen, wat u vroeger wel moest doen? Wat hoeft u niet te doen, maar wilt u wel ooit een keer doen? Schrijf een tekst van circa woorden. Lever de tekst in bij de docent. 92 tweeënnegentig

5 4 Veilig naar school a) Lees het krantenartikel. Geef antwoord op de vragen. Voorlichtingsdagen verkeersveiligheid De komende maand gaan vijftien vrachtwagenchauffeurs op scholen in Gelderland voorlichting geven over verkeersveiligheid. Zij gebruiken hierbij het lespakket Je raakt zoek in de dode hoek. Dat is een lespakket waarbij kinderen van groep zeven en acht van de basisschool leren hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Gedurende een week zijn de scholieren met hun leerkracht dagelijks bezig met opdrachten die te maken hebben met de dode hoeken van een vrachtauto. Aan het einde van de week komen twee speciaal voor dit programma opgeleide chauffeurs met hun vrachtwagen naar de school. De kinderen mogen dan zelf achter het stuur zitten om te ervaren wat een chauffeur ziet. De kern van het programma is: houd altijd voldoende afstand van vrachtauto en bus. 1. Wie geven de voorlichting? 2. Voor welke leeftijdscategorie is de voorlichting bedoeld? 3. Waar zijn de voorlichtingsdagen? 4. Wat is een dode hoek? 5. Wat is de belangrijkste boodschap van de voorlichtingsdagen? drieënnegentig 93

6 4A b) Een aantal leerkrachten van Basisschool De Zonnebloem heeft het krantenartikel over de voorlichtingsdagen verkeersveiligheid gelezen. Ze vinden het een goed initiatief. Nu willen ze de voorlichting ook op hun eigen school geven. Ze bespreken hun plan met de andere leerkrachten tijdens de lerarenvergadering. Niet iedereen is meteen enthousiast. Er zijn veel vragen. Lees de vragen en de antwoorden. Vul de ontbrekende woorden in. Gebruik: aan bod komen afgesproken in de toekomst na afloop van nagaan opletten organiseren rekenen op stemmen uitleggen aan voorafgaand aan voorlichting geven Hans: Waarom willen jullie alleen voorlichting geven over de dode hoek? Er zijn nog veel meer gevaarlijke situaties in het verkeer. Die situaties moeten ook (1) in de lessen. Vincent: Dat klopt. (2) willen we ook meer verkeersveiligheidslessen gaan geven. De voorlichting over de dode hoek is een begin. Jos: Hoeveel tijd kosten al die lessen? Gaat dat van mijn gewone lestijd af? Vincent: Je moet (3) ongeveer vijf uur voor de lessen in de klas. En dan heb je natuurlijk ook nog de middag dat de chauffeurs komen. En (4) de serie lessen willen we een evaluatie houden. Dan kunnen we bespreken hoe we de lessen vonden. Die evaluatie zal ongeveer twee uur duren. Hannie: Weten jullie wat de ervaringen op andere scholen zijn? Konden de chauffeurs alles goed (5) de kinderen? Hebben de kinderen ook echt iets geleerd? Vincent: Dat hebben we nog niet uitgezocht. Dat kunnen we wel (6). Ik zal morgen even een paar scholen bellen om te horen hoe het bij hen is gegaan. Hans: Vincent: Is het niet beter om de voorlichting al in lagere klassen te geven? Dat hebben wij ons ook afgevraagd. Maar jongere kinderen fietsen vaak nog onder begeleiding van hun ouders. In groep zeven en acht nemen de kinderen veel vaker alleen deel aan het verkeer en moeten dus zelf goed (7). Daarom willen we juist aan die groepen (8). Mirjam: Moeten we niet ook een bijeenkomst (9) voor de ouders? Vincent: Dat lijkt me niet nodig. We kunnen ze natuurlijk wel een brief sturen (10) de verkeerslessen. Dan weten ze dat hun kinderen verkeersles gaan krijgen. Vincent: Ik stel voor dat we over het plan (11). Wie is er voor de verkeerslessen? Iedereen behalve Jos: Ja, ik ben voor. Vincent: Jos, jij bent tegen? Jos: Ja, ik vind het niet erg zinvol. Maar als verder iedereen voor is, dan moeten we het toch maar doen. Vincent: (12)! c) Luister naar de cd. Controleer uw antwoorden bij b). cd vierennegentig

7 d) De volgende vijf zinnen zijn een samenvatting van de vergadering bij b). Vul de juiste vorm van het verbum in. Kies uit: beantwoorden besluiten bespreken overleggen voorstellen 1. Vincent heeft om voorlichting te geven over verkeersveiligheid. 2. De leerkrachten hebben het plan samen. 3. Vincent heeft alle vragen van zijn collega s. 4. In totaal hebben ze een uur. 5. Uiteindelijk hebben ze dat ze de verkeerslessen gaan geven. e) Vindt u het belangrijk dat leerlingen op school voorlichting krijgen over verkeersveiligheid? Vul aan. Ik vind het wel / niet belangrijk dat leerlingen op school voorlichting krijgen over verkeersveiligheid, omdat Bovendien. 5 Kamperen cd 1-33 a) U gaat met drie vrienden een lang weekend kamperen op Terschelling. U bent net aangekomen op de camping. Het is zaterdagmiddag vier uur. Nu overlegt u met uw vrienden wat u als eerste gaat doen. Maar iedereen heeft een ander voorstel. Luister naar de voorstellen. Wie stelt welke volgorde voor? Vul de juiste letters in.. A B C 1. Leontien stelt deze volgorde voor:,,. 2. Kristof stelt deze volgorde voor:,,. 3. Wouter stelt deze volgorde voor:,,. b) Luister nog een keer naar de voorstellen. Welke formuleringen gebruiken Leontien, Kristof en Wouter? Kruis aan. 1. Leontien 2. Kristof 3. Wouter Als we nou eens Ik stel voor Laten we Zullen we? vijfennegentig 95

8 4A c) Uw drie vrienden Leontien, Kristof en Wouter vragen wat u vindt. Doe een voorstel. Gebruik de informatie hieronder. Gebruik de vier verschillende formuleringen van oefening b). U verwacht: U hebt zin in: Daarna wilt u: Rond uur: Morgen: 6 Eeuwige trouw cd 1-34 a) Kijk naar de afbeeldingen. Luister naar de cd. Wie doet welke belofte? Zet het juiste nummer in het vakje. a b c d b) Vul de juiste vorm van het verbum beloven in. 1. De politicus dat hij de waarheid zal spreken. 2. Mijn zus heeft dat zij op mijn huis past als ik op vakantie ben. 3. Vorige week je ook al dat je nooit meer te hard zou rijden. 4. De bruid en bruidegom staan voor het altaar en elkaar trouw te blijven. 7 Het zal wel goed komen a) Schrijf de zin nog een keer. Gebruik een vorm van zullen + het woord wel. Voorbeeld: Ik verwacht dat Henk en Annie weer te laat komen. Henk en Annie zullen wel weer te laat komen. 1. Ik denk dat het vanmiddag gaat regenen. 2. Ik vermoed dat de kaartjes voor het concert duur zijn. 96 zesennegentig

9 3. Ik denk dat je moe bent na zo n lange reis. 4. Ik verwacht dat hij zijn examen haalt. b) Lees de zinnen die zekerheid uitdrukken. Schrijf een zin die verwachting uitdrukt. Gebruik een vorm van zullen + het woord wel. Zekerheid: Verwachting: 1. Er staat een lange rij. Er zal wel een lange rij staan. 2. Er is geen plaats meer. 3. Er komt iemand helpen. 4. Het is druk op zaterdag. 5. Het mag niet van mijn ouders. 6. Het klinkt erg vals. c) Geef antwoord op de vragen. Gebruik de informatie tussen haakjes. Gebruik een vorm van zullen + het woord wel. Voorbeeld: Waar blijven Henk en Annie nou? (vertraging) Ze zullen wel vertraging hebben. 1. Komt Freek op de fiets naar het feest? (auto) 2. Weet jij waarom Henk en Ingrid niet terugbellen? (vakantie) 3. Waarom gaat Timo niet mee naar de film? (moe) 4. Wie is die man op de voorkant van het tijdschrift? (een bekende Nederlander) 8 Werkoverleg organiseren U zit in de organisatie van het jaarlijkse personeelsfeest. Volgende week hebt u een overleg met de andere organisatoren. Deze week moet u samen met Piet dat overleg organiseren. U hebt samen vier taken: Bedenken waar en hoe laat het overleg is. De andere organisatoren uitnodigen voor het overleg. Koffie en thee reserveren bij de kantine. De apparatuur reserveren voor een powerpointpresentatie. Schrijf een aan Piet. Doe een voorstel voor de verdeling van de vier taken. Vermeld ook hoeveel mensen u verwacht. Doe ook een belofte aan Piet over wat u zult doen. Lever de in bij de docent. zevenennegentig 97

10 B Pietje-precies 4B 1 Een lege koelkast. cd 1-35 a) Het is Pinksteren, de winkels zijn dicht en u hebt vergeten boodschappen te doen. U besluit eten te bestellen. U belt s ochtends alvast naar verschillende restaurants. De restaurants zijn nog allemaal gesloten. U hoort de voic berichten van de restaurants. Luister naar de informatie. Welke restaurants hebben een thuisbezorgservice? Welke restaurants hebben een afhaalservice? Kruis aan. Chinees restaurant Shanghai Pizzeria Pronto Grieks specialiteitenrestaurant Delphi Turks eethuis Anil thuisbezorgservice afhaalservice b) Luister nog een keer naar de berichten. Wat is de bezorgtijd van het eten? En wat zijn de bezorgkosten? Vul in. Als het restaurant niet thuisbezorgt, hoeft u niets in te vullen. Chinees restaurant Shanghai Pizzeria Pronto Grieks specialiteitenrestaurant Delphi Turks eethuis Anil de bezorgtijd de bezorgkosten c) Vul in. Gebruik ieder woord één keer. Kies uit: afhalen bestelling bezorgen bezorgers bezorgkosten gratis indicatie telefonisch wachttijd Onze bezorgvoorwaarden 1. U kunt uw bestelling tot kwart voor elf aan ons doorgeven. 2. Houdt u rekening met een gemiddelde van minuten. 3. In het weekend en tijdens feestdagen kan het iets langer duren. Maar wij altijd binnen een uur. 4. De telefonist geeft altijd een van de bezorgtijd. 5. Wij berekenen 2,- bezorgkosten per. 6. Bestellingen vanaf 15,- bezorgen we. 7. Vanwege de veiligheid hebben onze weinig wisselgeld bij zich. Wij vragen u daarom vriendelijk om met gepast geld te betalen. N.B. U kunt natuurlijk ook altijd zelf uw eten komen. Dan hoeft u uiteraard geen te betalen. d) Kijk op Zoek een restaurant bij u in de buurt. Geef antwoord op de vragen. Schrijf de antwoorden op een briefje. Neem het briefje mee naar de volgende les. 1. Hoe heet het restaurant? 2. Wat voor soort maaltijden heeft het restaurant? 3. Hoeveel kost de thuisbezorging? 4. Welke periode van de dag wordt er bezorgd? 98 achtennegentig

11 2 Ik word geleefd! a) Kijk naar de afbeelding. Hoe zou u de persoon en de situatie op de afbeelding beschrijven? Schrijf zoveel mogelijk woorden op. Gebruik geen woordenboek. Lever de woorden in bij de docent. b) Zet de zinnen in het passivum. 1. Mijn kinderen maken me elke ochtend al vroeg wakker. 2. Mijn vrouw stuurt me om acht uur naar mijn werk. 3. In de trein duwen de andere reizigers me opzij. 4. Mijn baas verwacht me op alle vergaderingen. 5. Mijn collega s storen me om de vijf minuten. 6. Mijn klanten mailen me honderd keer per dag. 7. Dagelijks sms en mijn vrienden me, met de vraag om snel te reageren. 8. s Avonds bellen telefonische verkopers me. 9. Ze laten me nooit met rust. negenennegentig 99

12 4B c) Wat betekent de uitdrukking ik word geleefd? 3 Weggooien is zonde! a) Lees de informatiefolder. Wat is de titel van de folder? Omcirkel het juiste woord. a. Afhaalinformatie b. Afvalinformatie c. Productinformatie Gemeentelijke Informatie Elektrische apparaten Elektrische apparaten kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat of bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. Deze is verplicht uw apparaat kosteloos in te nemen. Als uw nieuwe apparaat wordt thuisbezorgd, nemen de bezorgers uw oude apparaat vaak mee terug. Glas Lege flessen en potjes kunt u kwijt in de glascontainer bij u in de buurt. Ruiten en spiegels mogen niet in de glascontainer. Die kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat. Klein chemisch afval (kca) Klein Chemisch Afval (zoals batterijen, verf, motorolie en medicijnen) mag u niet bij het huishoudelijke afval in de container of vuilniszak doen. U kunt kca gratis inleveren bij de Milieustraat. Het wordt daar op een milieuverantwoorde manier afgevoerd. Spoel chemisch afval niet door de wc, gootsteen of straatput! Papier en karton Oud papier wordt één keer in de maand huis-aan-huis opgehaald. Bied uw oud papier alleen aan in kartonnen dozen. Oud papier in plastic zakken wordt niet meegenomen. Textiel Textiel (zoals kleding, schoenen, gordijnen, handdoeken) is geschikt voor hergebruik en wordt daarom apart ingezameld. Een paar keer per jaar komt Stichting Reci langs de deuren om textiel op te halen. Kleding die nog goed is, kunt u ook naar een kringloopwinkel brengen. Witgoed Het gemeentelijk afvalbedrijf haalt koelkasten, wasmachines en ander witgoed gratis bij u op. Bel voor een afspraak NOTITIE Witgoed = de verzamelnaam voor grote huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, afwasmachines, koelkasten, diepvriezers. 100 honderd

13 b) U hebt uw schuurtje opgeruimd. U hebt veel oude en kapotte spullen, die u niet meer nodig hebt. Kijk in de folder bij a). Worden deze spullen bij u thuis opgehaald of moet u ze zelf ergens naartoe brengen? Kruis aan. Dit wordt opgehaald Dit moet ik wegbrengen Dit wordt opgehaald Dit moet ik wegbrengen NOTITIE Tip: wilt u iets weggooien, maar weet u niet waar het naartoe moet? Kijk dan eens op Typ het product in dat u kwijt wilt, en u ziet meteen waar u het moet laten. c) Kijk nog een keer naar de tekst bij a). Omcirkel alle vormen van het passivum. Vul daarna het schema in. passivum (hulpverbum + participium) infinitief van het hoofdverbum d) Schrijf de passieve zinnen uit de tekst bij a) in het activum. Soms moet u zelf een subject toevoegen. Gebruik dan het onpersoonlijke ze (pluralis). Lever de zinnen in bij de docent. honderdeen 101

14 4B 4 Te hard! a) Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: inleveren innemen meenemen ophalen wegbrengen weghalen Barry rijdt van zijn werk naar huis, als hij wordt aangehouden door de politie. De agent zegt: Meneer, u reed meer dan 50 kilometer per uur te hard. Ik ga uw rijbewijs maar dat heeft geen zin. Er zit niks anders op, Barry moet zijn rijbewijs (1). Barry protesteert nog, (2). Dat betekent dat hij niet meer mag rijden. Hoe moet hij dan thuiskomen? Barry belt zijn vriend Dave. Die wil hem wel komen (3). Dave komt met de auto naar Barry toe. Hij kan Barry dus wel (4), maar niet de auto van Barry. Barry vraagt aan de politieman: Meneer de agent, kunt u misschien mijn auto (5)? Ik woon hier maar twintig kilometer vandaan. Maar dat doet de agent niet. Dan belt Barry een garage. Die zal de auto (6). b) Luister naar de cd en controleer uw antwoorden. cd Pesten a) Op een website schrijven kinderen over hun problemen. Andere kinderen reageren daar weer op. Lees de berichten. Wie van de schrijvers is of was dader? Wie is of was slachtoffer? 1. Sammy is 2. Anoniempje was 3. Ewout was Pestkoppen (1) Ik word heel veel gepest op school. Op het schoolplein word ik altijd uitgescholden door mijn klasgenoten. Ze roepen allerlei gemene dingen, zoals Hé rooie (ik heb rood haar) of Schele! (ik heb een bril). Door mensen op straat word ik ook best vaak nagekeken. Daar word ik heel verdrietig van. Ik word ook nooit uitgenodigd op verjaardagsfeestjes. Wanneer houdt het op? Sammy (9 jaar) Pestkoppen (2) Ik werd vroeger ook veel gepest, en ik werd altijd uitgelachen. Soms werd ik zelfs geslagen of geschopt. Maar nu zit ik op de middelbare school en pest niemand mij meer. Dus Sammy, als je naar de middelbare school gaat, wordt het waarschijnlijk beter. Anoniempje (12 jaar) Pestkoppen (3) Het spijt me! Ik was ook zo iemand die altijd pestte. Toen ik op de basisschool zat, dacht ik dat het leuk en stoer was als ik andere kinderen uitschold. Nu weet ik dat schelden en pesten helemaal niet leuk is. En dat ik heel veel kinderen pijn heb gedaan. Ik voel me heel schuldig. Dus tegen alle kinderen die ik heb gepest, wil ik zeggen: Sorry! En Sammy, mag ik je een advies geven? Ga niet zitten te wachten tot het vanzelf ophoudt. Doe zelf iets tegen het pesten! Je moet trots zijn op je rode haar en dat ook tegen iedereen zeggen! Dan kunnen ze je er niet meer mee pesten. Succes! Ewout (17 jaar) 102 honderdtwee NOTITIE Een pestkop is iemand die anderen pest.

15 b) Wie gebruikt in zijn brief vooral het passivum? Wie gebruikt het activum? Waarom? 1. Sammy gebruikt vooral het, omdat 2. Ewout gebruikt vooral het, omdat c) Een jaar later vertelt Sammy aan zijn moeder dat hij werd gepest. De moeder van Sammy heeft op internet een lijst gezien met dingen die vaak voorkomen bij pesten. Kijk naar de lijst. d) De moeder van Sammy vraagt aan Sammy of deze dingen ook met hem gebeurden. Schrijf de vragen van Sammy s moeder op. Schrijf volledige zinnen. Gebruik wel eens of vaak. Gebruik de actieve vorm van het imperfectum. Maak de antwoorden van Sammy af. Schrijf volledige zinnen. Gebruik de passieve vorm van het imperfectum. Voorbeeld: Moeder: Sammy: Kozen ze je wel eens bij gym? Nee, ik werd nooit gekozen. 1. Moeder: Sammy: Ja, 2. Moeder: Sammy: Ja, 3. Moeder: Sammy: Ja, 4. Moeder: Sammy: Nee, 5. Moeder: Sammy: Ja, 6. Moeder: Sammy: Nee, 7. Moeder: Sammy: Nee, 8. Moeder: Sammy: Nee, e) Schrijf een briefje aan Sammy. Vertel of u zelf, of iemand die u kent, vroeger ook wel eens werd gepest. Geef Sammy een advies. Schrijf woorden. Lever het briefje in bij de docent. honderddrie 103

16 4B 6 Er wordt aan de weg gewerkt a) Schrijf de woorden bij het juiste verkeersbord. Kies uit: de drempel het eenrichtingsverkeer de file de maximumsnelheid de omleiding het ongeluk de rijstroken de wegwerkzaamheden b) Lees de zinnen. Uit welke delen bestaat het subject van de zin? Kruis aan. 1. Er werd in mijn straat veel te hard gereden. 2. Er werd al jaren geklaagd door de buurtbewoners. 3. Daarom werden de buurtbewoners door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. 4. Er werd lang met de buurtbewoners gepraat. 5. Door de gemeente werd er een plan gemaakt. 6. Er worden binnenkort drempels aangelegd. 7. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld. 8. Zodra de werkzaamheden voorbij zijn, worden de omleidingsborden weer weggehaald. 9. Als de straat weer veilig is, wordt er een groot buurtfeest gehouden. er + indefiniet subject alleen er definiet subject c) In welke zinnen ontbreekt er? Schrijf de zin opnieuw en voeg er toe als dat nodig is. 1. Op veel plaatsen in het land wordt aan de weg gewerkt. 2. Dit weekend begint de zomervakantie. Daarom worden lange files verwacht. 3. De wegwerkzaamheden worden dit weekend tijdelijk stilgelegd. 104 honderdvier

17 4. De rijstroken worden komend weekend opengesteld voor het vakantieverkeer. 5. Wel wordt de maximumsnelheid op veel snelwegen tijdelijk aangepast. 6. Daarom worden zo snel mogelijk verkeersborden geplaatst. 7. Na het weekend wordt de helft van de rijstroken waarschijnlijk weer afgesloten. 8. Dan worden borden met eenrichtingsverkeer neergezet. d) Vertel over de verkeerssituatie in uw geboorteland. Geef antwoord op de vragen. Schrijf volledige zinnen. Lever de zinnen in bij de docent. 1. Werd er in uw woonplaats vaak aan de weg gewerkt? 2. Werden er in de buurt van uw huis wel eens wegen afgesloten? 3. Wordt er in uw geboorteland vaak te hard gereden? 4. Wordt er aan de linkerkant of aan de rechterkant van de weg gereden? 5. Wordt er op de radio verkeersinformatie gegeven? 6. Gebeuren er veel ongelukken op de snelwegen? 7. Wordt er veel geklaagd over files? 7 Reisadvies a) U gaat komend weekend met een paar vrienden naar Den Haag. Twee vrienden komen uit Groningen, de anderen uit Maastricht. U weet niet of ze met de trein of met de auto komen. Kijk op en op Kijk of er werkzaamheden aan het spoor of aan de weg zijn op één van de routes. b) Schrijf een aan uw vrienden. Vertel hoe ze het beste kunnen reizen. Vertel ook of er werkzaamheden op hun route zijn. Geef een indicatie van de reistijd. Doe een voorstel voor een tijd en plaats om af te spreken. Lever de in bij de docent. honderdvijf 105

18 C Afspraak is afspraak 4C 1 Gaat het nog door? cd 1-37 a) Luister naar de nieuwsberichten. Kijk naar de foto s. Welke foto past bij welk bericht? Zet het juiste nummer bij de foto. a. Bericht b. Bericht c. Bericht b) Luister nog een keer naar de berichten. Maak de zinnen uit de berichten compleet. Bericht 1 1. Iedereen dit jaar meer gaan. 2. Dat hebben ze ons vorig jaar. 3. En nu breken ze met die. 4. Ze verwachten van ons altijd dat we al onze afspraken. 5. Dan moeten zij ook aan hun beloftes! Bericht 2 1. Het op 25 mei plaatsvinden. 2. Het is nu een dag, naar 26 mei. 3. Maar op 26 mei de eigenlijk al afgelopen zijn. 4. Ik van om de 26e al op vakantie te gaan. 5. Dat moet ik nu. 6. Ik met een paar mensen naar een concert. 7. Dat heb ik nu maar. Bericht 3 1. Ook het uitverkochte dat hij op 30 maart in Amsterdam geven, niet. 2. Daarmee hij op 22 november beginnen. 3. De gehele tournee is nu. 4. Het is nog niet bekend wanneer de worden. 106 honderdzes

19 2 Dat was niet de afspraak! Kijk naar de afspraken in de agenda s en kijk naar de afbeeldingen. Welke afspraken en beloftes zijn de personen niet nagekomen? Vul de zinnen in de tekstballonnen aan. 1. Agenda Timo: Agenda tandarts: U Ja, maar vandaag alleen een zou twee keer dag je doen. Het tien minuten tanden. Volgens duren. Maar u twintig minuten bezig! nu al heb je dat niet gedaan, want je hebt een gaatje. 2. Agenda Louis: Agenda Guus: Jij toch de kaartjes? En jij vandaag op tijd. Je me om één uur. Ik van plan de kaartjes vlak voor de wedstrijd te, maar was te laat. 3. Takenlijst studentenhuis: zou deze week toch doen? Nu hebben we niks te eten in huis! Jij mag niks zeggen! Jij afwassen, maar het hele staat nog vol! honderdzeven 107

20 4C 3 Dat was het plan Lees de plannen. Kijk naar de afbeeldingen. Wat was het plan? Waarom is het plan veranderd? Wat is het gevolg, de oorzaak of de reden? Vul de zinnen aan. Voorbeeld: Plan: Maar: Ik was van plan om vandaag naar de kapper te gaan, maar de kapper is vandaag dicht, dus ga ik morgen. Of: Ik was van plan om vandaag mijn haar te laten knippen, maar dat kan niet, want de kapper is vandaag dicht. 1. Plan: Maar: Ik was van plan maar dus 2. Plan: Maar: Ik was maar want 3. Plan: Maar: Ik maar dus 108 honderdacht

21 4. Plan: Maar: Ik maar dus 5. Plan: Maar: We maar want 4 Beloofd is beloofd a) Lees de teksten op de tegeltjes. Wat betekenen de teksten? Maak de zinnen af. Als je een afspraak hebt gemaakt, dan Als je b) En wat vindt u? Hoe vindt u dat je met afspraken en beloftes moet omgaan? Schrijf een tekst van woorden. Gebruik de volgende vragen: Vindt u het belangrijk dat iedereen zijn afspraken altijd nakomt? Komt u zelf uw afspraken altijd na? Vindt u dat je je altijd aan beloftes moet houden? Hebt u wel eens een belofte gebroken? Lever de tekst in bij de docent. honderdnegen 109

22 4C 5 Ik zou je nog bellen a) Op een reünie hebben Karlijn en Angela elkaar voor het eerst in jaren weer gezien. Ze hebben adressen uitgewisseld. Een week later stuurt Angela een aan Karlijn. Lees de . Kijk naar het woord je. Welke je is het? Benoem elke je. a. jij (pronomen als subject), b. jou (pronomen als object), c. jouw (possessief pronomen) d. je (reflexief pronomen) Voorbeeld: Ik heb je gelezen. je = jouw (possessief pronomen) Lieve Karlijn, Wat leuk dat je vorige week ook op de reünie was! (1 ) Ik had je al zo lang niet gezien. (2 ) Jammer dat je zo vroeg weg moest, ik had graag wat langer met je gepraat. (3, 4 ) Je zag er goed uit! Je leek nog precies op de Karlijn van twintig jaar geleden. (5, 6 ) Ik heb gisteren de foto s uit die tijd bekeken. Herinner je je je eigen foto nog? (7, 8, 9 ) Die foto waar je net je haren had kortgeknipt? (10, 11 ) Volgens mij schaamde je je vreselijk, maar wij vonden je allemaal heel stoer. (12, 13, 14 ) Ik ben heel benieuwd hoe het tegenwoordig met je gaat. (15 ) Heb je nog steeds je eigen bedrijfje? (16, 17 ) En ben je nog altijd samen met je grote liefde? (18, 19 ) Ik ben zo benieuwd! Ik zou je nog bellen, maar ik ben je nummer kwijt. (20, 21 ) Zou je me je telefoonnummer willen geven? (22, 23 ) Ik hoor graag van je! (24 ) Groetjes, Angela. b) U bent ook op een reünie geweest. U hebt uw klasgenoot Kim daar weer gezien en lang met haar gekletst. Een andere klasgenoot, Robin, was er ook, maar hij moest heel vroeg weer weg. U bent benieuwd hoe het met Robin gaat, maar u hebt geen adres of telefoonnummer van Robin. U denkt dat Kim misschien wel iets weet. U stuurt Kim een . Vul de ontbrekende pronomina in. Hoi Kim, Leuk dat ook op de reünie was! Ik vond het erg gezellig. (1) Heb Robin nog gezien op de reünie? (2) Ik heb maar heel kort gezien. (3) Jammer dat zo vroeg weg moest, ik had graag wat langer met gepraat. (4, 5) zag er goed uit! leek nog precies op de Robin van twintig jaar geleden. (6,7) Ik heb gisteren de foto s uit die tijd bekeken. Zou Robin foto nog herinneren? (8,9) Die foto waar net haren had kortgeknipt? (10, 11) Volgens mij schaamde vreselijk, maar ik vond heel stoer. (12, 13, 14) Ik ben heel benieuwd hoe het tegenwoordig met gaat. (15) Weet jij of nog steeds eigen bedrijfje heeft? (16, 17) En zou nog altijd samen zijn met grote liefde? (18, 19) Ik ben zo benieuwd! Ik zou nog bellen, maar ik heb nummer niet. (20, 21) Heb jij telefoonnummer? Zou je dat willen mailen? (22, 23) Ik hoor graag van! (24) Groetjes! 110 honderdtien

23 6 Het personeelsuitje cd 1-38 NOTITIE Veel scholen en bedrijven organiseren één keer per jaar een uitstapje voor de leerlingen, studenten of het personeel. Daar zijn verschillende namen voor. het schoolreisje: een reisje van een dag of een paar dagen, met leerlingen en leraren de excursie: het uitstapje om iets te gaan bekijken; zowel voor scholen als bedrijven het personeelsuitje: het uitstapje met het personeel van een bedrijf of instantie a) Vandaag was het jaarlijkse personeelsuitje van een bedrijf. Aan het einde van de dag is de hele groep medewerkers met een grote touringcar opgehaald. Bij terugkomst blijken alle spullen door het bagageruim te zijn geschoven. De buschauffeur laadt de spullen uit, maar hij weet niet wat van wie is. Hij roept om wat hij vindt. Luister naar de buschauffeur en naar de reacties. Wat is van wie? Trek een lijn. 1. a. André en Kees 2. b. Henk 3. c. Jochem 4. d. Karin 5. e. Karin 6. f. Martine 7. g. Saskia honderdelf 111

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer Lesbrief Schuld Anne-Rose Hermer Doe meer met Thuisfront! Bij de boeken in de serie Thuisfront kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen, tips

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 25. Een jurk ruilen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een jurk gaat ruilen. Verleden tijd gebruiken. Vragen stellen. Veel succes! Deze

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 9. Het sollicitatiegesprek. Wat leert u in deze les? Een sollicitatiegesprek voeren. De voltooide tijd gebruiken. Vragen naar interesse stellen en

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

Lees je mee? Blaffende agent en andere bijzondere verhalen. werkbladen om methodisch en thematisch te werken aan leesbeleving

Lees je mee? Blaffende agent en andere bijzondere verhalen. werkbladen om methodisch en thematisch te werken aan leesbeleving Lees je mee? Blaffende agent en andere bijzondere verhalen werkbladen om methodisch en thematisch te werken aan leesbeleving 2013 De Stiep Educatief Werkbladen bij de boeken voor het project Taal voor

Nadere informatie

3 Pesten is geen lolletje

3 Pesten is geen lolletje Na deze les kun je: het verschil tussen plagen en pesten noemen; jouw ervaringen met pesten vertellen; uitleggen hoe je pesten kunt stoppen; afspraken maken over pesten. 3 Pesten is geen lolletje Pesten

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Vervoer

Spreekopdrachten thema 3 Vervoer Spreekopdrachten thema 3 Vervoer Opdracht 1 bij 3.1 Jullie zijn op straat. Cursist A: je wilt met de taxi reizen. Cursist B: je bent taxichauffeur. Klaar? Dan begint cursist B het gesprek. Cursist A 1.

Nadere informatie

Wie is dat? thema. Hoe heet jij? Ik weet het niet! Beatriz. Marco. Hallo, ik heet Jürgen. Dag mevrouw. Dag meneer. Hoi! Ik heet Bushra. En jij?

Wie is dat? thema. Hoe heet jij? Ik weet het niet! Beatriz. Marco. Hallo, ik heet Jürgen. Dag mevrouw. Dag meneer. Hoi! Ik heet Bushra. En jij? thema 1 Ik weet het niet! 1 Hoe heet jij? Beatriz Hoe heet jij? Ik heet Jürgen. Dag meneer. Dag mevrouw. Hallo, ik heet Jürgen. Hoi! Ik heet Bushra. En jij? Jürgen, dit is Lei San. Leuk met je kennis te

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 1. Nederlands leren. Wat leert u in deze les? Veel succes!

Actielessen. Lesbrief 1. Nederlands leren. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 1. Nederlands leren Wat leert u in deze les? Op welke manieren je Nederlands kunt leren. Zinnen met als. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 12. In de pauze.

Thema Op het werk. Lesbrief 12. In de pauze. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 12. In de pauze. Wat leert u in deze les? Iemand gelijk geven. Nee zeggen. Uw mening geven. Van twee woorden één woord maken. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL 7.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 2 3 Badria vindt Nederlands moeilijk. De juf komt op huisbezoek.

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 15 januari 016 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar de verschillende artikelen uit 7Days. De leerlingen leren strategieën toe te passen

Nadere informatie

1.1 De vorm van het personaal pronomen: subject, object en na prepositie. 1 ik me mij. 2 je jij je jou. 3 hij hem ( m) hem.

1.1 De vorm van het personaal pronomen: subject, object en na prepositie. 1 ik me mij. 2 je jij je jou. 3 hij hem ( m) hem. Hoe gaat het? Uitleg 1 Het personaal pronomen In tekst 1 en 2 is het personaal pronomen vetgedrukt. Tekst 1 (het personaal pronomen is subject van de zin) Mira en Bert wonen in Utrecht. Ze kennen elkaar

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten

Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten Kofi is op het werk. De chef geeft opdrachten: zij zegt wat Kofi moet doen. De eerste opdracht is de rommel opruimen. Kofi moet de vloer vegen. Het is weer netjes

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 6 WERK ZOEKEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 6 WERK ZOEKEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 6 WERK ZOEKEN Opdracht 1 werk zoeken het sollicitatiegesprek de vacature het cv Opdracht 8 Hoi Lisa! Bedankt voor je sms. Ik heb de vacature bekeken. De baan lijkt me erg

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

dat ik als werkende in de zorg of welzijn ook veel praat met de mensen waarvoor ik werk.

dat ik als werkende in de zorg of welzijn ook veel praat met de mensen waarvoor ik werk. CP30 klantencontact Als u in Nederland in Zorg of Welzijn werkt, heeft u veel contact met klanten. U praat bijvoorbeeld over het huishoudelijk werk dat u gaat doen voor iemand. Of u geeft door dat u op

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Gezondheid

Spreekopdrachten thema 4 Gezondheid Spreekopdrachten thema 4 Gezondheid Opdracht 1 bij 4.1 * Doe de opdracht in groepjes. Uitleg voor de docent: Verdeel de klas in groepjes van vier à vijf cursisten. Op deze pagina staan kaartjes met lichaamsdelen

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek.

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. Wat leert u in deze les? Moeten en hoeven gebruiken. Vragen hoe het met uw kind gaat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 30. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van:

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Zonder dat we het door hebben worden we steeds asocialer. Dit

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Inleiding. Succes! In dit boek lees je dat werken leuk is. Maar dat werken ook zwaar kan zijn. Met dit boek leer je hoe het werkt in de praktijk!

Inleiding. Succes! In dit boek lees je dat werken leuk is. Maar dat werken ook zwaar kan zijn. Met dit boek leer je hoe het werkt in de praktijk! Inleiding Maak kennis met de klas van meneer Jakobi. De leerlingen uit deze bovenbouwklas hebben deze zomer een bijzondere opdracht uitgevoerd. Ze moesten aan het werk! Drie weken lang. En dat niet alleen.

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis.

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Thema Gezondheid Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Wat leert u in deze les? De weg vragen. Om herhaling en verduidelijking vragen. Je naam spellen. Vragen stellen en beantwoorden. Veel succes! 1 HET GESPREK

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 23. Een praatje met de buren. Wat leert u in deze les? Een praatje maken met de buren. Informatie over een rijbewijs begrijpen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

2002/2003 SPREKEN. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen. Staatsexamen Nederlands

2002/2003 SPREKEN. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen. Staatsexamen Nederlands SPREKEN EXAMEN II 2002/2003 Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten Opgavenboekje Examennummer kandidaat: Aanwijzingen Staatsexamen Nederlands NT als tweede taal 2 U gaat een spreektoets maken. De toets

Nadere informatie

Spreken. Les 3: Wat zeg je? De supermarkt OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 3: Wat zeg je? De supermarkt OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gisteren gedaan? Uitleg 1 Het perfectum (I) In de volgende tekst zijn de vormen van het perfectum vetgedrukt. Gisteren heb ik een drukke dag gehad. s Morgens heb ik hard gewerkt. Daarna heb

Nadere informatie

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus.

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus. Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 2 Oefening 1 1. C 2. A 3. D 4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: Valentijnsdag, Valentijnskaart, stel, schoorsteenmantel, café 5. - Oefening 2 1. Lauren

Nadere informatie

Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam:

Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam: Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam: Je leert elke dag Nederlands bij. Wat kan je al? Hieronder maak je een stand van zaken, met je docent. Deze taak is een speciale taak. Ze is niet in één-twee-drie

Nadere informatie

Voorwoord 6. Woordenlijst 283

Voorwoord 6. Woordenlijst 283 Inhoud Voorwoord 6 Thema s 1 Kennis maken en afspreken 10 2 Feesten 30 3 Boodschappen doen en winkelen 52 4 Vervoer 74 5 Vrije tijd 94 6 Wonen 116 7 Gezondheid 138 8 Uiterlijk en karakter 162 9 Opleiding

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 5. Werk vragen in een winkel

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 5. Werk vragen in een winkel Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 5. Werk vragen in een winkel Inleiding Deze les gaat over het zoeken naar werk. Over hoe je een baan kunt vinden. In deze les gaat een vrouw, Maria, naar een winkel om

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Les 1. Bij de huisarts

Les 1. Bij de huisarts http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 1. Bij de huisarts Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de huisarts. Uw klachten beschrijven. Vragen stellen aan de huisarts. Vragen van de huisarts

Nadere informatie

2001/2002 SPREKEN. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen. Staatsexamen Nederlands

2001/2002 SPREKEN. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen. Staatsexamen Nederlands SPREKEN EXAMEN II 2001/2002 Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten Opgavenboekje Examennummer kandidaat: Aanwijzingen Staatsexamen Nederlands NT als tweede taal 2 U gaat een spreektoets maken. De toets

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Lesbrief 1. Bij de huisarts

Lesbrief 1. Bij de huisarts Thema Gezondheid Lesbrief 1. Bij de huisarts Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de huisarts. Uw klachten beschrijven. Vragen stellen aan de huisarts. Vragen van de huisarts beantwoorden. Veel

Nadere informatie

Proefexamen Schrijven 1 Deel 2

Proefexamen Schrijven 1 Deel 2 Proefexamen Schrijven 1 Deel 2 Opgavenboekje NODIG: Proefexamen Schrijven 1, Opgavenboekje Proefexamen Schrijven 1, opdrachten Deel 1: zie www.taalsterk.nl. Zwarte pen Woordenboek (niet verplicht) REGELS:

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Als u iets wilt verbeteren, doe dit dan zo duidelijk mogelijk. Streep wat fout is goed door.

Als u iets wilt verbeteren, doe dit dan zo duidelijk mogelijk. Streep wat fout is goed door. Oefening 23 Schrijven U maakt 3 lange opdrachten. Bij de opdrachten staat precies wat u moet doen. Lees de opdracht goed door voordat u gaat schrijven. Schrijf uw eigen tekst, dus schrijf geen zinnen uit

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Lesbrief. Blauw water Simone van der Vlugt

Lesbrief. Blauw water Simone van der Vlugt Lesbrief Blauw water Simone van der Vlugt Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Opstartlessen. Les 1. Kennismaken

Opstartlessen. Les 1. Kennismaken www.edusom.nl Opstartlessen Les 1. Kennismaken Wat leert u in deze les? Uzelf voorstellen Kennismaken Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam HET GESPREK

Nadere informatie