./ * *-) 9! / ; < = 5: 145! >5* : :5:: 5! ::5!: :553 :?5: <3 : :5 5: 5 5 : 5 :: 23 : : 0 , 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "./ 0 1 0 * *-) 9! /5545 355 ; 553 5 < = 5: 145! >5* :3 3 55 33 5 :5:: 5! ::5!: :553 :?5:0 0 55 <3 : :5 5: 5 5 : 5 :: 23 : : 0 , 5"

Transcriptie

1 ./ * *678 3* 9! /5545 8:4: ; < =!' 5: 145! 5: >5* : : :5:: 145!: ! ::5!: :553 :?5: <3 : :5 5: 0! : 5 :: : : 0, 5!" #$%&'(')(*( *-)

2

3

4 &' (' & 7' 81 )* # $%

5

6 $!" :'' ';< '='><? < # $!# $+ 1 1' <$ $+ 1 ' <$ % &''$ + 1 <) + 1 <) ($! )+ 7 ' ;<5 )+ 1 0<5 )+$ A' 1 B'<5 )+$+ 0'<5 )+$++ & '<* )+$++ C <* )+$+ 0 3'B 4<* )+$++ & '<6 )+$+$ ' 0 '1 0 < 6 )+$+$+ & '<6 )+$+$+ C <6 )+ A' 1 11 D 1 1 ' < )++ 7 < ) ' < )++$ C ' '' < )++ E1'0 < )++) 10 < )++% 7 13BDF 14< )++5 & '<$ )++* C <$ )+) & <$ # $ $%

7 ) ' '!* ' %+ (0 <) %+ '0 9'0 ;<) + ## *+ 1 1' <$$ *+ 1 ' <$$ *+$ 9G' D <$$ *+? D <$$ *+) & <$ *+% (0 <$,$# 6+ A <$) 6+ H' I <$) 6+$ ''G D' <$% # $%

8 C5 1 (' 19:'0 1&'' = > '+ (:1*' 1' 1 &''J ' K,J 0' '+ '1 ' ' 1 '9 ' =1 >+? ' ' + (' ( L1 '1 ' F + 1 0= 1 >+ 1' B' 0 11 D '1 ' 34' + ' 1 0-1' 10 ='M' >+ ' 0 ' +? '0 1 '0 D D ' +? 11 D 909 ' ' N B'1 ' '0 '' + N 1 ' ' 11 DF D 34' '' 0 ' N D 1' B '' ' 1' N 0 '1 0 ' ' 1' # ) $%

9 ' '' 1 1 +& '' +C ' '' '' + ' 90 34' ''1 +C ' 111' ' 1 '11 '' ' J A F + ''' ' 1 L + ' '='1D' ' >+ (' 0 '1''+ # % $%

10 ' C5 1 (' 19:'0 1&'' = > '+ A0 '( 1 01&''J ' 3&J4 K,J ' '+( 91 K,J ' +9' 1 ' ='1' ' >9 ' 10 +? ' 9 = > 1 '0 9' 1&( 00 +?&J1$0 ' ' ' 0 9 (: +A0'11&J 1 ' ' 1'+0' ' B + 1*' '+ 1 + ( ' 1= > +?00 ' =1 3 4>; ='M' ; $ ('1 1 0;?'' ' ' ' 0 +?0 '='>+ 1$ '1 +C '' ' 1 0 1=' >'0 + 1)'' + 1% '00 ' * ' I + 0' # 5 $%

11

12 ? ( 3(J ' '' 1 3'' 4 F +C111 1 F 1'' A0 '0 1 ' '1+ 1L1 ' '1 ' F + ' 9 '1'9 F ''1 F D 11'' ' F D '1 +3 ''10 ' 0'+4K 1 + 9'' 91 ' ' ' 11 D F F10 3''1 1' '4- + 9'' 91 ' ' B'9 B 1 1 D 9 F F10 - $+ 9'' 91 ' ' 3 4'1''F F ' 1 1 1H 0 F ' ' 1 ' - )+ 1 - %+ 1' + 9 # 6 $%

13 -./ C '' '' 1 =1 > '19' ' ' ' 1$++ =1 >'9 '' 34 ' ' 9' '' + 7'+9' 1A' ' ' ' I + '' '9 0 ' 1 0' 1+ $ + 7' ' A' '+ '1 0 ' 10 = > J '1 91D' 9 ' 1DB1' ' ' 3M4 99 'OO $ ' ' $ : 1'00 +0 ' 3A,4+A,D1 11=1'9L' ' 1 10'+>? ' '0 '01 ' +7' '9 '01 ' 1 0+( ' ' 1D 1'0 1' ,1 ' ' '01+ # $%

14 0 ' ' + 10 =' >0 11'= ' > C 1 ' +' 1 ' + $+ 7' 0 9 ' '0 0 ' 0 '30' L' ' # 01 ' 1 (:' '= '>+ => '01'+' '=> =>1 ' =1'>+ 1 ' 191 '1'9 10 =' 1' ' >'+ 1 ' 10 ='1' ' > '3 1A = > '9' 9 '9 B % :AJ' ' ' 1 ' '+ '1 ' +:AJ K,J ' 1 +' 0 0 '0 1 ' + K,J '' :AJ '1' '' ' + &''0 1' & '&'',1' 91&''? 9('1 1 '01 1&'''J ' 1&'' 'EJ ' +!0 $ ' 19 '0,1' E &3,E&49?9('1 '01 E&3?(E&4 'DJ E&3JE&4+ ' 1&'' J ' 0 0 $ EJ ' + ' '' '- 1' '0 ' ' '+ ' 9 0'91'&&,9 '=1'> - '='>+ 5 1' ' +( '='> '0 1 ':AJ+:AJ ='> =1'>3'54+? 0' OO '+?1 =1'>0 +: ' ='1' ' > 1 9' + # $%

15 ' + ' +:'1 1' ' 3' 49 ' + '0+' '1' ' 0'' ' + C 1 D ' + 1$ 1 + # $%

16 $ 1 #- $ $' K '' 1' ;.9 ' 11 '0 '' +? ' 1 (1 3' 4 9'1'0 3F '' 4 11 D 91'B ' 1 D ' 1' 1' 1 +I+' 1 F =1 +A0 1 1' 3 4 +A011 1 =1> -01' 11 1' F )?1 1' '' +(' ''9 11 ' 0 F1 ' + ' '' +?1 1 ' + #- 2'$ =1'' > =' 1 >+ % 1' ' 11' 3 4 +' P L =1'' >+ 1 1' 1 L' +( 11' 91' 1 ' '' 34'+: 1 )?'0 '1 DF'01 010' 130'1- ' 4+ ' '0' '1 1 ' +1' 0 - ' 1 '0 '1 ' 1+ % '01'' '0' ' 1 +> # $ $%

17 ' '1 D + C1' ' ' '0 1 1 ' +('' 1 ' =>9 ' ' ' '' 9'''09 +1 ' 1 1 ' '' 9 1' D '' 1 + ' 11 '1 + 0' 1 1 ' +:01 1 ' J A F 9 1+ * H 1 '1 '' 9'''0934 ' ' J A F + '1'' 11 +( 1 ' 9 J A F 1 1+ ' 111'9 3D 4 L =1'' >+ :' 1 ' 1 '' +C'0 1' ' 1 +? '' 1 '' +1 1 ' 3 4'' '' +( 1 1 ' ' 1 1 ' '' 1 '' 34'''0 ' ' J A F +, ' 0 F'9 ' 11' ' ' 9'1 1' '1 1 +3( ' 11'''' ' '1 30' +4 # $%

18 E 1 %- %- $'' '' 9 +? '1 1 0 'M' +' ' ' +? '0 ' + :1 ' 1 ' +:00 ' ' 9' + 6 $' ' B' D 'FD0' B ' 0 '1 0 'FD' 1 1DF' DF ' D ' 03 1 ' 40'+ 1' 1' ' ' ' + 6 ' +F' DD # ) $%

19

20 ) A' 1-3!!/ 1$1 ' ' 11 ' +:0 + 1= 1 => ' '' => 10 1A' +, ='90'91 91 ' 9BD 1 ' >; $+ 0 ; - -# 45!$* A' ' +,= '>' 0 ' '1 0'3'' 41'0 + 7' '1' 0'0 F19 = '0>+ 0 ' ? ' ' '' 1 + ' ' ' '' L' 11 1'0 + ( $'6 C1 B'91'' ' 1'0 '= >+!"!# $ C' 1 ' 0'1D9' D '1'+(0 '' 1' ' 1'0 = D> ' 0 1 L' + #%,'' >- # 5 $%

21 C' 1 1' D' 01 ' 0 0' '' 9' 9' '0 + '' B' G' 0 ' ='1' ' >+ )+$++ )+$++!"!& & ' D' 1 ' ' ' ' ' 1'0 9' + C ''011 '+E''1D9' D '1' ' '01 11 '+ ' ' '01' + C '1'' 0 11 B' ' 9 ' +? 9 ' 1'0 9 ' 0 1' + C '' '00 1$ ' +A 0 '1=1'>39 '''09 ' J A F 4 = >34 + $'$( 0 ' 03 4'B +C1 0 1 '0+ '0'' ' D ' + '0' # '' 9' ,'' E1'0 C '1E'9K ) $*$ *!>,'' 1'0 1 ' &C#99 'F F*5FD D D1 ' D +1' # * $%

22 ' P ' 'B 9 '0+ '0 1'0 => ( 13 4 ' ' 09' '0 '' + )+$++ & '? ' B ' 9 '0 1' )+$+$ $$ 9' 9 0 ' 0 B'1 ' '1 0 +K'1 0' ' -' & 1 4+ ' 1 0 ' 'D ' 41'0 + 1+C ' ' 0 1'0 1+ )+$+$+ )+$+$+ & ' 7' '0 1'0 '91 0 '1 0 '' +(' 1'+ C? ' 1 ' 1'0 9' '934+ 7' ' ' '0 311=>'0 4+ ' B0 ' +C '091 '0 ' A0=' >1 13 ' =1>49' 0 ('0 1 1&( 1# ' &'B 9++%9 ' + 'F F F F 'D F F'F D D FFD1D 'FD1D 'F?2# & '+ 0'E1'0 C/K-'' 1'0 1 ' ''1'0 '1 9 # 6 $%

23 '0 +3=0 -% ( $'$$7 '!'$'$ D 7 1! 9'' 91 ' ' ' 11 D 0 F10 +? ' '1 1' '+? '1 D9D ''- ' B 0 +!+!#, D + 1 ' 11 D 1 ' +C1 34' = > 1 + '1' ' 1 + $ -$4!+!& '+?111 ' 0' + '' ' ' 1H - $+ ' 01'0 11' 9 ' 'L'' 1 34B14- )+ 1D F9 1- %+ 10 '30+1'4-5+ 'F F'++ 19 '+ $ 11 ' ' 9'1 1'0 + # $%

24 !+!" /$$ ' F ')1 1 ' 0'1 9B1 1' + ' ' 1111 ' '' =1 19 ' 11' L' ' 91 +' '1 1 ' 9' 0 1$1 + 'F F'++ 19 '+ ' 0 ' ' 9' +!+!+ 0 C1(J1'' 3 DF'' 1'0 D' D' 1'0 1- D' 1'0 2$$ - D' 1'0 3 $- D' 1'0 3$- D' 1'0 2$$- D' 1'0 4$- '' 3*$$ DC D1,- $ (91 1 D ' ' 9 ' 1 D D ' 'KJ+!+!. (1'' 1 1' 1 11 D 0'BD ' ' ' '+'0+% 1' ' '0'BD 1 ' + ' '1 # $%

25 1 ' '+?01' 1 '1' ' ' 0' 1 0 ='1' ' >+ J ' &( ' ' 1 1' 9'' 1' +C11 1 '+1' 1 1 ' +?&( ' 11 0 ' ='1' ' >' D 0'' + / '0? ( =H '01 '' 3M4! 1 ' 1 ' 31D4D 9 ' +3M4> ) 0 ' 1 D +C1' $D% 9'1' '1 1+ 0'$1 0 1 (J 0 11 '1 1 +!+!6,$'74( BDF 1 ' BDF 1' 1 ' 11 D ' '+ %?1 ' ' ' 30' B1 ' '90'1 1+ ('01&(D ' + 'F F F F 'D F F'F D D F*F*6D11DD0D'BD D'D1 D DD0 ) / '0? ( (J9++)9 (JA' 1 % ( BDF 1' ' ' 3730'01A4! 0 ' + # $%

26 :0 ' 1 11 ' '' +A0 0 34B1' 1' 1A9' ' ?'' '0'1 0 1'1'9 ' 4 ' 0 ' 0' DF1' '3' '11' '1' 1' ' 4+ 5,1 01 '11 ' 9 ' 0 ' BDF 1 ' '' ' 0 +!+! D 0'0 ' F' ' ' ='1' ' > '' 911 1'0 + 1' '0' D F1'03' 11' '1' 1'' 4+' ' 0'='BD F 1 ' > ' '+% 1A9' ' ' ' ' +!+!9 / 1% '00 '1 '' '+ (' ''' '019'' 1'' ' ' 90'' 0' ' C K 101'' '' ' ' 1 1 H 0 F ' ' 1 ' +?100'' 1 9 '01D9' D '1'+C ' H 3, - '1'0 -H 5 (' (J1 1' ' 0 9%+ # $ $%

27 & ' 1 1 ' '' +&Q 0 1 '' +7''' '9 '' Q 1 30' 4 + 7'' ' '' ' '9 '' ' 1 +C''9' ' + # $%

28 % ' 0 )- 4!* (='1' ' >'1 ' * 1 '9''' =' 1' ' >+J'' 1'01 0 ;? '1' ' + 0 '1' ' ' ' ' +3(1 ' )- 2*8!*/ '+:' ' ' 9 ' 10 : 13:4 ' '+ (: ' - 'L'+8 1 '0 ' + '0 9 DL'' + 0 ' '34 1'0 0 '' D ' + '' 9'0' ' 0 +? 1 B'0 0'' '00 + ' '' 0 + * 0 ' '1D' ' 9 9'1 '0 0 H 9 ' 1+ # ) $%

29

30 5 & ' ' 1' 0 ' 9 + K '0 ' J 1B1 + K '0 ',10 J 3K,J4 $+ / '0? ( 3/?(4 + ' C11( 3 C(4 )+ ' ( &'3 (&4 %+ ' (?' 3 (?4 5+ ' ( E' 3 (E4 *+ ' C,1' 3C,4 + ( C 1 &, 3(C&,4 + ( 3(J4 + ' '1 ' ' 9'11 91' ' + ' 0 '0'0 ' '0 +? :D B'- '1 D 134 ' $+ (C&,' 1 ' 1 + '(J '1 1 1' 1 34' 11 DF 1 ' 0 ' + '0 1 1 '+ 1 ' 011'D F 0+C 0 '0'0 + + /?( 'B 1 1 1'0 3 4 ' 1+ )+ ' C11( 1 0 # 5 $%

31 9 + C( N A0 91 ' ' ' 1 1 D N ' ' + N 1'0 I 0 ' 1 1 +?' ' I + 1 ' 1 C( = > =' > +: 9 ' 9 ' ''11 ' 4+? C(1 1 +' C :'1 0'0'0 90'' 11 DF 0 '010 1 ' 1'0 1 (J+ 1 0 ' '' 9 ' 9 '+?'0'' 1 = > + I 1 +?1 ' + ' 1 ' ' +?'0 1 1 '0 + '9 '''' 9 '00 + %+ ' ( &' 0 1 ' F 'L'+ (& 1 '= 1 ' 1 ' L0314 ' ' ' >+ (& 3 41'B 13' 4' 1 '' +0 ' 1 1' '1' 1H # * $%

32 1 +0 1' '0 ' +' ' 1 1 ' ' +C '1 ' + C 0'H (&' 1' '01 ' ' ' '0 11 B'+ 10 FD' +C (J ' 9 '01 11 '9 '+ :01 '' '1 ' 1H 1 + '0'' 1 +3C 0 ' ' 101' HI+4:' 'B '1 ' 1'0 3 4 '0+?''1 1 0 '1 0 + :1 +C ' 1' '9 '1+? '' ' ' '' + 5+ ' (?' 1'' 1 9 7/D ' 1 ' - ' ' 1 1 =1'> = >- 1 =>11 - H' 9 => 1 '' - ' ' ''- ' '0' '3'1-1-' ' 4+ # 6 $%

33 '$ (?17/D 1 ' ' /D ' + 1 C,1' 1+ :0'' +? + '1 '+ 0 1 ' + = >''0 '110 9' '93411 ' 9 9 ' +7'9 ' +9 '' ' 1 ' + A01= > 0 0' +' 1 D 9 1 1= '1 ' F >+=A > 0'' 9' +? = > = >'0' 9 ' 1 = > ''091 9 '' 9 1' 1 3 0' ' '''4+ 81' '0 1 1 '' 9'1 1 ' +( 0' '' + 1 =7/D >P 91 ' '0 +C 11 1 ' ' ' J A F 3 4+ ' '' :0' 1' '1 1 + (?1' 1' ' J A F ' +7 ' (? 'C,1 17/D 91 0' 1 +(' D DF +: 1 130'0 1'4' 11 1'F F 3 4 L 1'' + # $ $%

34 '*? ' '0 1 0'+ 0 '1=1'> +!1 (? '1 '' 1 ' 0'+ 01'' 9 ' 1'0 9 0 ' '+ + :0 ' 1 => ' ' +? '1 '09 10 = > ' 1'0 + '*'$ * E 1= ' 0 '1 0 > ' 0 '=>+800 ='1 0' ' >+C ' 01 1 = > =>+ ' 1 '1 ' 9' '934+7' ' ' 0 '0 311 =>'0 4+' B0 ' +C '09 1 ' A0 =' >1 13 '=1>49' 0 '0 +' ' 1+ 3 (?1 1( C1 +?'0 '' =>1 +C'1 9 '0'0991=1> H 1' +1911'0 7( 0' ' '' + 1 ' 7( +?'0 1 ' 1 ' = I >9' *$! (?11 ''' '' C!D B + '' 1'0 '1 # $ $%

35 '09' (?+? ' '' ' 1 +:0 10 ' '0 ' 3'19 19' ' 4 '01 ' +8 ' '1 '0+:0 10 ' +: I 1 + *+ C,1' 1'' 1 17/D - 0' ' 1':D10 9 9' - 1 '0' I + ' '' 9= > ' = H>+ C1'' 0 01 ' +: I 1' +: '0 11 +A0 0 '0'' '' ' ''1' '' '9 ' +C '' ' 9'1 ' ' '1+ # $ $%

36 * 1 0' ' '+ +- $ $' 1 1' '' '' + 1 ' + ' '' 3 ' D '$ C''' 90 ' 1' ' ' 1 '11349'''09 ' ' J A F +, F'9 ' 1 1' # 89'7 #! ' 1 ' ' ' ' ' 1'0 9' +? 11 '1'0 '+? '0 ' '01 11 '+ &!? 0 3'B 4' 3 41 ' 1'0 + "!? 0 '1 0 ' 1 ' 1'0 + +-% 7'! D 0'0 F ' # $$ $%

37 ' ' =' 1' ' > '' 911 1'0 + 1' '0' D F1'03' 11' '1' 1'' 4+' ' 0'='BD F 1 ' > ' '+%A9' ' ' ' ' + A 19 ' 11' L' ' 91 +' '1 1 ' 9' 0 1$1 + 'F F'++ 19 '+ ' 0 ' ' 9' +- & '' 1 1 ' '' +&Q 0 1 '' +7''' '9 '' Q 30' 4 1 +C' '' ' ' '' + +-) 4!* ( ''0 0 '1''+?'0 ' '910 ' 0 1 '1+ 0 '01 '' '+C 9 0 1' + # $ $%

38 6 & I ( 1% ' 1 +'9 0 1 '0 '+ 1 '' 1 + 1%1 ' 1'0 1 ' 0 3 D'' - ' 04+ #0 '' ' ' + :;, +1 ' ' '' '0+ 1 ' ' +?'0 ' '' H +C I '' ' 9 '1D'1 0 1 ' + ' +?' DB130' ' 1 ' 1 4'0 ' + C ' 11 ' 3 '11' '' 1' ' 4+?' 0 DF1'01 1 ' +'01' ' 1 9 '09%+ 1 L' 9 '' 0 D F1'0 ='BD 1 ' >'+ ' ' 1ABD D 1' +?''0 1 ' '' +81( C1'0 1 '' ' RRR+ # $) $%

39 '0'0'' 3: =1>;4+'01 1 0L' ' 31 - DF -49 0' '' 3' ' -1 ' => 1 1'-11' '4+ :'0'0 '' '' = > 1 '' '' # '97!? ' '' ' 1 + ''0 ' 3'1919' ' 4 '01 ' + C '01 10 ' ''+(1'' +8 ' '1 3 4 '0+:0 10 ' 0 +?1 9 7 ', :0 # $% $%

40 Bijlage 1

41 Bijlage 2

42 Vereniging voor Sportgeneeskunde, Bilthoven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VSG. Vereniging voor Sportgeneeskunde Postbus 52, 3720 AB Bilthoven Telefoon Homepage 1

43 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over het beroepsprofiel Sportarts 2. Definitie Sportgeneeskunde 3. Doelgroepen van de sportgeneeskunde 4. Kerntaken van de sportarts 5. Werkplekken van de sportarts 6. Positionering binnen de gezondheidszorg 7. Toekomstige ontwikkelingen 8. Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 2

44 1. Algemene informatie over het beroepsprofiel Sportarts Datum 19 april 2012 Versie Definitief Regie Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) Ontwikkeling Werkgroep Update Beroepsprofiel Sportartsen: - S. Bredeweg - C. Dijkers - E. van Dorssen (aios sportgeneeskunde) - E. Hendriks - M. Moen - E. Stolk - M. van der Werve - D. de Winter Ondersteuning vanuit het bureau: - C. Kanne en C. Ottevanger Brondocumenten Beroepsprofiel Sportarts (juni 2004, VSG1750) Meerwaardenotitie (juni 2011, VSG3871) Beroepsprofielen en opleidingsplannen van medisch specialisten, met name van de revalidatiegeneeskunde, orthopedie en cardiologie. Legitimering profiel Vernieuwd beroepsprofiel is geaccordeerd door de ALV van de VSG op 19 april 2012 Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 3

45 2. Definitie Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Bij beide facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke belasting en belastbaarheid (Beroepsprofiel Sportgeneeskunde, 2004). Samengevat: de sportarts is de expert op het gebied van belasting belastbaarheid in relatie tot sport en/of bewegen De sportarts die de vierjarige specialisatie in de sportgeneeskunde heeft afgerond, bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied en past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied ethisch verantwoord, professioneel en (zo mogelijk) evidence-based toe door een effectieve behandelrelatie met zijn/haar patiënten op te bouwen. De sportarts werkt effectief en doelmatig (niet alleen in samenwerking met de patiënt maar ook met andere in- en externe professionals) en levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. De sportarts draagt waar mogelijk bij aan de onderbouwing van het vakgebied door het doen van wetenschappelijk onderzoek en het delen van deze kennis door middel van publicaties, onderwijs en voordrachten. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 4

46 3. Doelgroepen van de sportgeneeskunde De doelgroepen van de sportgeneeskunde worden gevormd door mensen die - sporten en/of bewegen als doel op zich of - die sporten en/of bewegen inzetten als middel: ter bevordering van het herstel of de kwaliteit van leven en/of ter preventie van (verergering van chronische) aandoeningen. Meer specifiek kunnen binnen de sportgeneeskunde vijf doelgroepen worden onderscheiden, die zijn vastgesteld door het Landelijk Platform Sportgezondheidszorg (2005). Elke doelgroep heeft specifieke zorgvragen aan de sportgeneeskunde. 1. Inactieven die actief willen worden Fysiek inactieve personen die na een (lange) periode van inactiviteit weer willen gaan sporten of bewegen of het advies hebben gekregen om weer te gaan sporten of bewegen. 2. Recreatiegerichte sporters Sporters die sport vooral zien als een gezonde, ontspannende bezigheid. Het leveren van (steeds betere) prestaties is voor deze groep niet de primaire motivatie. 3. Prestatiegerichte sporters Sporters die (extra) trainen om (steeds beter) te presteren. Voor deze groep is het belang van sportbeoefening (relatief) groot. 4. Maximale sporters Maximale sporters zijn op zoek naar de uiterste grenzen van wat zij lichamelijk (en mentaal) kunnen presteren en trainen daar in de praktijk (nagenoeg) dagelijks voor. Onder deze doelgroep vallen ook sporters die op nationaal of internationaal niveau tot de besten in hun sport (willen) behoren. Dat zijn niet alleen de A- en B-sporters volgens de indeling van NOC*NSF, maar ook de talenten en beroepssporters. 5. Chronisch zieken Sport en/of bewegen kunnen bij bepaalde chronische aandoeningen een positieve bijdrage leveren aan het ziekteproces, de levensduur en de kwaliteit van leven. De kennis van de sportarts ten aanzien van het bepalen van de individuele balans tussen belasting en belastbaarheid van chronisch zieken en de daaraan gekoppelde beweegadvisering levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van deze groepen patiënten. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 5

47 4. Kerntaken van de sportarts De kracht van de sportarts ligt in het feit dat deze een analyse kan maken van de klacht, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de ontstaanswijze vaak multifactorieel bepaald is en - in het geval van een klacht van het bewegingsapparaat - als regel gepaard gaat met problematiek in de lichaamsketen (ketenproblematiek). Dit impliceert dat het therapeutisch handelen op meerdere niveaus gericht kan zijn. In de analyse en de behandeling van het probleem worden onder andere ook materiaal- en omgevingsadvies en psychische, sociale en cognitieve factoren meegenomen. A. Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van blessures van het houdings- en bewegingsapparaat die door sport of bewegen zijn ontstaan en/of zich daarbij manifesteren. Het merendeel van deze blessures betreft chronische overbelastingsblessures. B. Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van fysieke problematiek, een ander orgaansysteem dan het houdings- en bewegingsapparaat betreffende, die door sport of bewegen is ontstaan en/of zich daarbij manifesteert. C. Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van (onbegrepen) algehele problematiek die door sport of bewegen is ontstaan en/of zich daarbij manifesteert. D. Casemanagement of consulentschap in de zorgketen voor de chronisch zieke patiënt waarbij sport en/of bewegen als onderdeel van de behandeling wordt ingezet. E. Sportmedische onderzoeken Verrichten van een (algemene en sportspecifieke) anamnese, lichamelijk onderzoek en (sportspecifiek/aanvullend) onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat, het cardiovasculaire systeem en de longen om een gericht en verantwoord beweeg- en sportadvies aan (beginnende) sporters te kunnen geven. F. Sportmedische begeleiding Sportmedische begeleiding heeft als uitgangspunt het bewaken c.q. optimaliseren van de gezondheid en/of het prestatievermogen van de (top)sporter in het kader van sportbeoefening. Het is een, in de tijd, continu proces van sportmedische zorg voor individuele sporters of groepen sporters. De kerntaken worden in het vervolg van het document nader toegelicht. Een standaard onderdeel van de kerntaken A t/m D is het afnemen van een algemene en sportspecifieke anamnese en van een algemeen lichamelijk onderzoek en/of sportspecifiek onderzoek van het bewegingsapparaat. Voor het stellen van de diagnose zal de sportarts op indicatie gebruik maken van: - Inspanningsdiagnostiek; onder te verdelen in inspanningstesten uitgevoerd in het laboratorium en inspanningstesten uitgevoerd in de sportspecifieke situatie. De testen die in het laboratorium worden uitgevoerd zijn met name (maximale) inspanningstesten op een (fiets)ergometer of loopband onder ECG-controle en op indicatie aangevuld met ademgasanalyse; - Biomechanische analyse (o.a. loopanalyse); - Compartimentsdrukmeting. Zo nodig wordt aanvullende diagnostiek aangevraagd: - Laboratoriumonderzoek/bloedanalyse; - Longfunctieonderzoek; - Beeldvormende diagnostiek (röntgenfoto, echografie, scintigrafie, CT-scan, MRI); - EMG-onderzoek; - Spierkrachtmeting. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 6

48 Kerntaak A Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van blessures van het houdings- en bewegingsapparaat die door sport of bewegen zijn ontstaan en/of zich daarbij manifesteren. Het merendeel van deze blessures betreft chronische overbelastingsblessures. Deze blessures betreffen de/het: - Spier-, fascie- en peesstelsel (spier-, pees- en fasciestrain, tendinopathie, compartimentsyndroom en myositis ossificans); - Skelet (zoals het mediaal tibiaal stressyndroom, stressfracturen, avulsie, apofyse/epifyseletsel en botcontusie); - Gewrichten (intra- en extra articulaire problematiek zoals meniscus- en chondraalletsel, bandletsel (al dan niet met gewrichtsinstabiliteit tot gevolg), synovitis/capsulitis en impingement klachten van schouder, elleboog, heup en enkel); - Combinaties van bovenstaande zoals het patellofemoraal pijnsyndroom en aspecifieke lage rugklachten; - Varia: zoals frictiesyndromen, bursitiden en apofysitiden bij kinderen. Therapeutisch handelen bij blessures van het houdings- en bewegingsapparaat: - Begeleiding en procesbewaking bij hersteltrajecten teneinde het herstel te bespoedigen, een recidief te voorkomen en progressie alsmede secundaire schade te vermijden; - Geven van een gericht beweeg- en sportadvies, aanpassen trainingsschema; - Voorschrijven aanpassingen materiaal (advies m.b.t. schoeisel, inlays of ander sportmateriaal); - Gerichte en sportspecifieke oefeningen voorschrijven (met instructies of in complexere gevallen gericht aangestuurd via de (sport)fysiotherapeut); - Indicatiestelling tape, bandagering en bracing; - Injectietherapie, medicatie ten behoeve van pijnbestrijding en herstel en eventueel andere nieuwe bewezen therapieën; - Overleg c.q. afstemming met trainers/begeleiders over o.a. aanpassen trainingsschema, aanpassen sportmateriaal. Kerntaak B Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van fysieke problematiek, een ander orgaansysteem dan het houdings- en bewegingsapparaat betreffende, die door sport of bewegen is ontstaan en/of zich daarbij manifesteert. Denk hierbij onder andere aan: - Inspanningsgebonden luchtwegklachten; - Inspanningsgebonden cardiale klachten, inclusief thoracale klachten eci.; - Inspanningsgerelateerde maag- darmklachten; - Inspanningsgerelateerde klachten van het urogenitale systeem; - Inspanningsgerelateerde hoofdpijnklachten; - Inspanningsgerelateerde vasculaire problematiek; - Neurologische entrapmentklachten; - Specifieke klachten die kunnen optreden bij het sporten met een chronische aandoening; - Varia zoals: hersenletsel, Female athlete triad. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 7

49 Therapeutisch handelen bij fysieke problematiek, niet het houdings- en bewegingsapparaat betreffende: - Geven van een gericht beweeg- en sportadvies, aanpassen trainingsschema; - (Aanpassen) medicatie; - Gerichte en sportspecifieke oefeningen voorschrijven (met instructies of in complexere gevallen gericht aangestuurd via de (sport)fysiotherapeut); - Overleg c.q. afstemming met trainers/begeleiders over o.a. aanpassen trainingsschema. Kerntaak C Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van (onbegrepen) algehele problematiek die door sport of bewegen is ontstaan en/of zich daarbij manifesteert. Denk hierbij onder andere aan: - Onbegrepen prestatiedaling; - Beperkte belastbaarheid, overtraind zijn; - (Chronische) vermoeidheid. Therapeutisch handelen bij (onbegrepen) algehele problematiek: - Een persoonlijk advies na het bepalen van een belastbaarheidsprofiel betreffende sport en/of bewegen, aanpassen trainingsschema, leefstijladvisering; - Voedings- en eventueel suppletieadviezen (vitamines/mineralen); - (Advies m.b.t.) aanpassen medicatie. Kerntaak D Casemanagement of consulentschap in de zorgketen voor de chronisch zieke patiënt waarbij sport en/of bewegen als onderdeel van de behandeling wordt ingezet. De sportgeneeskundige expertise op het gebied van belasting en belastbaarheid, inspanningsdiagnostiek en trainingsleer kan optimaal gebruikt worden voor conditieverbetering. Sportartsen kunnen als consulent verbonden aan een multidisciplinair team (ketenzorg) een bijdrage leveren op het terrein van fysieke belastbaarheid voor het bereiken van revalidatiedoelen bij andere diagnosegroepen (o.a. orthopedisch, cardiaal, pulmonaal, oncologisch) waarbij vooral verminderde belastbaarheid op de voorgrond staat. De sportarts werkt in deze situatie duidelijk complementair. Bij de begeleiding van sporters met een lichamelijke beperking kan de sportarts als casemanager of als consulent een rol vervullen. Denk hierbij aan individueel inspannings- en/of trainingsadvies bij onder andere: - Hartrevalidatie (hartfalen en na hartinfarct); - Longrevalidatie (COPD); - Oncologische revalidatie (waar o.a. chronische vermoeidheid een rol speelt); - Diabetes mellitus I / II (plus metabool syndroom); - Mensen met een lichamelijke beperking (vanuit ADL naar sportsituatie); - Psychiatrische aandoeningen (running therapie bij depressie); - Postoperatieve patiënten met (orthopedische) endoprothesen. Therapeutisch handelen bij de chronisch zieke patiënt: - Een persoonlijk advies na het bepalen van een belastbaarheidsprofiel betreffende inspanning/training, opstellen trainingsschema, leefstijladvisering; - Voedings- en eventueel suppletieadviezen (vitamines/mineralen); - (Advies m.b.t.) aanpassen medicatie in overleg met behandelend arts/specialist. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 8

50 Kerntaak E Sportmedische onderzoeken Verrichten van een (algemene en sportspecifieke) anamnese, lichamelijk onderzoek en (sportspecifiek/aanvullend) onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat, het cardiovasculaire systeem en de longen om een gericht en verantwoord beweeg- en sportadvies aan (beginnende) sporters te kunnen geven. De exacte invulling van een sportmedisch onderzoek is afhankelijk van de belasting belastbaarheid van een sporter, de persoonlijke wensen van een sporter en indien voorgeschreven de richtlijnen van sportbonden, -organisaties of -opleidingen en kan onder andere bestaan uit: - Biometrie; - Algemeen intern en neurologisch onderzoek; - Algemeen onderzoek van het bewegingsapparaat; - Sportgeneeskundig onderzoek van het bewegingsapparaat gericht op sporttak en op eventuele klachten; - Cardiovasculaire screening inclusief elektrocardiogram (Lausanne protocol, conform de regelgeving van nationale en internationale sportbonden danwel sportopleidingen uitgevoerd ter voorkoming van acute hartdood in de sport); - Screenende longfunctietest; - Bloedonderzoek (beperkt of op indicatie uitgebreid bloedonderzoek); - Maximale inspanningstest met ECG-controle; - Spiro-ergometrie (ademgasanalyse). Advisering op het gebied van belastbaarheid: - Een persoonlijk advies na het bepalen van een belastbaarheidsprofiel betreffende verantwoord sporten en/of bewegen, trainingsschema, leefstijladvisering; - Voedings- en eventueel suppletieadviezen (vitamines/mineralen); - (Advies m.b.t.) aanpassen medicatie daarbij rekening houdend met internationale dopinglijst; - Advies over gebruikt sportmateriaal. Kerntaak F Sportmedische begeleiding Sportmedische begeleiding heeft als uitgangspunt het bewaken c.q. optimaliseren van de gezondheid en/of het prestatievermogen van de (top)sporter in het kader van sportbeoefening. Het is een, in de tijd, continu proces van sportmedische zorg voor individuele sporters of groepen sporters. Gedurende het jaar is er sprake van meerdere contactmomenten. Bij de sportmedische begeleiding wordt gebruik gemaakt van de kerntaken A, B, C, en E aangevuld met acute hulpverlening tijdens nationale trainingen, trainingsstages en wedstrijden en huisartsenzorg bij trainingsstages en wedstrijden in het buitenland. Sportmedische begeleiding als zodanig wordt veelal verzorgd door een multidisciplinair samengesteld team. De sportarts treedt daarin op als coördinator van de (para)medische zorg. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 9

51 5. Werkplekken van de sportarts Sportartsen zijn met name werkzaam: - In gecertificeerde Sportmedische Instellingen (SMI), waarvan er bijna 60 verspreid over Nederland zijn. Deze SMI zijn zowel gevestigd in (of verbonden aan) een ziekenhuis als daarbuiten. Iedereen met een sportmedische vraag kan terecht bij de sportarts in een SMI. Een aantal SMI voldoet bovenop de eisen die aan een gecertificeerde Sportmedische Instelling worden gesteld, nog aan een aantal extra eisen waarvoor zij het certificaat Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) hebben ontvangen. Sportbonden sluiten een overeenkomst af met één of meerdere TMS-en voor het afnemen van sportmedische zorg/begeleiding. De doelgroepen waarop de TMS-en zich richten zijn A- en B-sporters, talenten en beroepssporters. TMS-en hebben aantoonbare samenwerkingsverbanden met beroepsbeoefenaren die nodig zijn voor een optimale uitvoering van het topsportmedischprogramma van de sportbond. Daarnaast kunnen TMS-en ook diensten leveren aan de 4 Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) die NOC*NSF heeft opgericht. Deze CTO s zorgen voor optimale randvoorwaarden voor de A- en B-sporters en talenten die deelnemen aan topsportprogramma's van bonden. Uniek aan deze centra is dat op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen optimaal te combineren is en inzet van diverse specialisten (fysieke training, prestatiediagnostiek, voeding, mentale begeleiding, (para)medici, maatschappelijke begeleiding) binnen handbereik is, volgens gestandaardiseerde kwaliteit en procedures; - Voor sportbonden en (professionele) sportverenigingen (zoals betaald-voetbalorganisaties). Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 10

52 6. Positionering binnen de gezondheidszorg Sportgeneeskunde maakt deel uit van de sportgezondheidszorg en de sportgezondheidszorg vormt een onderdeel van de algemene gezondheidszorg. Sportgezondheidszorg is door het Ministerie van VWS in 2001 gedefinieerd als: het geheel aan (preventieve en curatieve) medische, paramedische en aanverwante dienstverlening ten behoeve van de doelgroep sporters of potentiële sporters (Kabinetsnota Sport, bewegen en gezondheid, 2001). De sportarts, sportfysiotherapeut en gecertificeerde sportmasseur kunnen gezien worden als de belangrijkste groepen professionals die werkzaam zijn binnen de sportgezondheidszorg en een bijdrage leveren aan het bewaken/optimaliseren van de gezondheid van iedereen die wil sporten of bewegen. De sportarts werkt samen met andere specialisten binnen de algemene gezondheidszorg zoals de orthopeden, chirurgen, cardiologen, internisten, longartsen, revalidatieartsen en huisartsen. De meerwaarde van de sportgeneeskunde in relatie tot andere specialismen ligt vooral op het terrein van advisering op het gebied van de belasting en belastbaarheid in relatie tot bewegen en sport. Copyright 2012 Vereniging voor Sportgeneeskunde: Beroepsprofiel Sportarts 11

Vereniging voor Sportgeneeskunde Postbus 52, 3720 AB Bilthoven Telefoon 030-2252290 E-mail VSG@sportgeneeskunde.com Homepage www.sportgeneeskunde.

Vereniging voor Sportgeneeskunde Postbus 52, 3720 AB Bilthoven Telefoon 030-2252290 E-mail VSG@sportgeneeskunde.com Homepage www.sportgeneeskunde. Be r oe ps pr oe l Spor t a r t s Vereniging voor Sportgeneeskunde, Bilthoven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Sportmedische zorg vanuit het oogpunt van de ketenzorg. Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP

Sportmedische zorg vanuit het oogpunt van de ketenzorg. Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP Sportmedische zorg vanuit het oogpunt van de ketenzorg Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP Arjan Kokshoorn Sportarts / manager SMCP (www.smcp.nl) CTO Papendal talenten volleybal / wielrennen OS Beijing Topatletiek

Nadere informatie

WAT WEET DE SPORTARTS OVERBELASTING?

WAT WEET DE SPORTARTS OVERBELASTING? WAT WEET DE SPORTARTS OVERBELASTING? Ron du Bois, sportarts SGF SPORTGENEESKUNDE FRIESLAND TMS Heerenveen SMA Leeuwarden SMA Drachten SMA Sneek TOPSPORT MEDISCH SAMENWERKINGSVERBAND Overeenkomst met sportbond(en)

Nadere informatie

Onderbouwing erkenningsaanvraag sportgeneeskunde

Onderbouwing erkenningsaanvraag sportgeneeskunde Onderbouwing erkenningsaanvraag sportgeneeskunde Copyright 2013 Vereniging voor Sportgeneeskunde Bilthoven, april 2013 Inhoudsopgave Inleiding....3 Samenvatting....5 Criteria CGS.... 8 B1 8 B2 9 B3.10

Nadere informatie

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging Sportmedisch Centrum Maartenskliniek Samen sterk in beweging Samen sterk in beweging Bewegen is een onderdeel van het dagelijkse leven. Het is gezond voor de mens en heeft een aantoonbaar gunstig effect

Nadere informatie

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden Vereniging voor Sportgeneeskunde Werkgroep Sportartsen Sportbonden Bilthoven, augustus 2002 1. Preambule De in 1987 verschenen overheidsnota

Nadere informatie

Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet. Datum 4 december 2014 Status Definitief

Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet. Datum 4 december 2014 Status Definitief Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet Datum 4 december 2014 Status Definitief Colofon Volgnummer 2014052082 Contactpersoon Afdeling Uitgebracht aan mw. F.M. van der Meer; mw. J.M. Latta; mw. drs.

Nadere informatie

Sportgeneeskundige afdeling Laurentius

Sportgeneeskundige afdeling Laurentius Sportgeneeskundige afdeling Laurentius Sportmedisch onderzoek en advies Inleiding Sporten is in Nederland zeer populair. Nederlanders sporten regelmatig in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarnaast

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde

ALGEMENE INFORMATIE. Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde ALGEMENE INFORMATIE Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde Sport en Gezondheid Iedere sporter, jong, oud, recreatief of professioneel

Nadere informatie

Regionalisatie Haarlem

Regionalisatie Haarlem Regionalisatie Haarlem Verwijsstructuur Sportgezondheidszorgketen Haarlem (VSG7699) Schouderklachten Uitgangspunten obv multidisciplinaire richtlijn Sub Acromiaal Pijn Syndroom 2013 1. Diverse zorgverleners

Nadere informatie

Centrum voor Sportgeneeskunde

Centrum voor Sportgeneeskunde bewegingsstelsel info voor de sporter Centrum voor Sportgeneeskunde UZ Gent, dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Centrum voor Sportgeneeskunde Ons aanbod Het Centrum voor Sportgeneeskunde van het

Nadere informatie

De MEERWAARDE van de SPORT arts

De MEERWAARDE van de SPORT arts Aangepast (top)sporten Wetenschap en de sportpraktijk De MEERWAARDE van de SPORT arts Symposium CASA READE, 11 oktober 2013 Jessica Gal, sportarts Introductie 15-10-2013 SMA Jessica Gal Sportartsen Opgestart

Nadere informatie

Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde September 2012

Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde September 2012 Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde September 2012 Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen, Bilthoven (September 2012) Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Sportmedische screening bij dansers

Sportmedische screening bij dansers Zorg voor mensen Sportmedische screening bij dansers Suzan de Jonge, sportarts in opleiding Inhoud Sportarts Sportmedische screening Resultaten 5 jaar danskeuringen Dans specifieke blessures Female athlete

Nadere informatie

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam De sportarts is er voor iedereen Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam 2 Inleiding SMA Rotterdam (Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam) is hét centrum voor sportgeneeskunde in de Rotterdamse regio. De hoofdlocatie

Nadere informatie

Sportgeneeskunde. Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde. Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde Algemeen Voor blessures of andere sportgerelateerde klachten kunnen zowel professionele als recreatieve sporters bij de sportarts terecht. De sportarts doet ook preventieve

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Vereniging voor Sportgeneeskunde en Federatie van Sportmedische Instellingen

Beleidsplan 2012-2015. Vereniging voor Sportgeneeskunde en Federatie van Sportmedische Instellingen Beleidsplan 2012-2015 Vereniging voor Sportgeneeskunde en Federatie van Sportmedische Instellingen Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) Prof. Bronkhorstlaan

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Sportgeneeskunde. E.J.H. Rijk, M.A.C. Vermoolen

Sportgeneeskunde. E.J.H. Rijk, M.A.C. Vermoolen Sportgeneeskunde E.J.H. Rijk, M.A.C. Vermoolen Programma Inleiding en voorstellen Deel 1: Algemene sportgeneeskunde Casus, historie, organisatie sportgeneeskunde in Nederland Casuistiek chronische ziekten

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen DIT BESLUIT IS OP 12 SEPTEMBER 2013 VOOR INSTEMMING AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT GESTUURD. College Geneeskundige Specialismen Besluit van 11 september 2013 houdende opleidings-

Nadere informatie

Blessurepreventie Ervaringen uit de topsport vertaald naar de recreatieve hardloper Keuzecross 20 ste Looptrainerdag zaterdag 7 november 2015

Blessurepreventie Ervaringen uit de topsport vertaald naar de recreatieve hardloper Keuzecross 20 ste Looptrainerdag zaterdag 7 november 2015 Blessurepreventie Ervaringen uit de topsport vertaald naar de recreatieve hardloper Keuzecross 20 ste Looptrainerdag zaterdag 7 november 2015 Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP Sportpoli Rijnstate Ziekenhuis

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE Acute Enkel

RAPPORTAGE Acute Enkel Aanwezigen: Projectleiding/ondersteuning: VSG: NVFS: NGS: Gevolgde stappen: - specificatie doelgroep - beschrijven primair proces: stappen/route sporter - benoemen belangrijke onderdelen per onderdeel

Nadere informatie

Blessure-preventie en Braces. Burg Feistritz; 12 april 2014 Prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport

Blessure-preventie en Braces. Burg Feistritz; 12 april 2014 Prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport Blessure-preventie en Braces Burg Feistritz; 12 april 2014 Prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport Preventie-sequentie Omvang van sportblessures Risico-sporten

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid T-III Acuut enkelletsel Inleiding Het inversietrauma van de enkel is met een geschatte incidentie van 425.000 gevallen per jaar in Nederland waarschijnlijk het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Overbelasting van de onderbenen, een visie van een sport- bedrijfsarts

Overbelasting van de onderbenen, een visie van een sport- bedrijfsarts Overbelasting van de onderbenen, een visie van een sport- bedrijfsarts W.O. Zimmermann Den Helder, 29 oktober 2009, 45 minuten 1 TGTF, militaire sportgeneeskunde, Utrecht 2 TGTF personeel en diensten Personeel:

Nadere informatie

Sportkeuringen. Wanneer nodig? Door Wie?

Sportkeuringen. Wanneer nodig? Door Wie? Sportkeuringen Wanneer nodig? Door Wie? april 2010 1 Agenda Sportkeuring in de 19e eeuw Preventief sportmedisch onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Preventief sportmedisch onderzoek senioren Cardiovasculaire

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Algemene richtlijn Preventief Sport Medisch Onderzoek (PSMO) bij kinderen goedgekeurd door ALV op 17 september 2015

Algemene richtlijn Preventief Sport Medisch Onderzoek (PSMO) bij kinderen goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Algemene richtlijn Preventief Sport Medisch Onderzoek (PSMO) bij kinderen goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Goedgekeurd door ALV op 17-09-2015 (VSG7791) 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Gezondheid Fitheid Geschiktheid voor de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. Ger Kaldenberg

Gezondheid Fitheid Geschiktheid voor de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. Ger Kaldenberg Gezondheid Fitheid Geschiktheid voor de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter Ger Kaldenberg Wat wilt u weten? Wat wilt u meenemen? Programma Wat gaan we doen? Wat betekenen fit en fitheid? Wat is

Nadere informatie

Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel

Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Rhijn Visser en Jeffrey Jansen Studieavond enkelblessures, 12 september 2011, Mariaheide Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Bestaande

Nadere informatie

Sporten is gezond, maar voorkom blessures. Nieuwe vestiging sportfysiotherapie op een unieke locatie.

Sporten is gezond, maar voorkom blessures. Nieuwe vestiging sportfysiotherapie op een unieke locatie. Sporten is gezond, maar voorkom blessures. Nieuwe vestiging sportfysiotherapie op een unieke locatie. Sportfysiotherapie preventie en revalidatie voor de moderne sporter Beste collega s en sportliefhebbers,

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Rugklachten bij turnen. Esther Schoots, sportarts 13 oktober 2010

Rugklachten bij turnen. Esther Schoots, sportarts 13 oktober 2010 Rugklachten bij turnen Esther Schoots, sportarts 13 oktober 2010 www.smautrecht.nl www.estherschoots.nl Wat gaan we doen: Rugbelasting bij turnen Turnen en rugklachten: epidemiologie Aandoeningen van de

Nadere informatie

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter SYMPOSIA 2013-2014 Geachte collega Het voorbije academiejaar was een groot succes. De opkomst op de verschillende symposia was beduidend hoger dan de vorige jaren. De nauwere samenwerking met HABO was

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht Voor een goede gezondheid is een snelle professionele interventie afgestemd op de persoon van groot belang Kwaliteit Bij Elshout Fysio ben

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

SCHEMA I: OVERZICHT ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

SCHEMA I: OVERZICHT ONCOLOGISCHE REVALIDATIE SCHEMA I: OVERZICHT ONCOLOGISCHE REVALIDATIE SIGNALERING EN VERWIJZING INTAKE EN EVALUATIE ONCOLOGISCHE REVALIDATIE Gesprek plus lastmeter: Emotionele problemen Vermoeidheid Lichamelijke / functionele

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Sportief bewegen met fibromyalgie. Fibromyalgie

Sportief bewegen met fibromyalgie. Fibromyalgie Sportief bewegen met fibromyalgie Fibromyalgie Sportief bewegen met fibromyalgie...................................... Bewegen: goed en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Een blessure aan de binnenkant van het onderbeen

Een blessure aan de binnenkant van het onderbeen Een blessure aan de binnenkant van het onderbeen Dr. Fred Hartgens, sportarts Maastricht UMC+ Vakgroepen Epidemiologie en Chirurgie Sportmedisch Adviescentrum Maastricht TWEE CASUS Casus 1 De 36-jarige

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

6 e mini symposium Ouderenzorg

6 e mini symposium Ouderenzorg 6 e mini symposium Ouderenzorg Aanvullende diagnostiek bij dementie in de 1 e lijn Suzanne Boot, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie i.o. 28-09-2015 Pagina 1 6 e Mini symposium ouderenzorg

Nadere informatie

Samenvatting Zorgstandaard astma

Samenvatting Zorgstandaard astma Samenvatting Zorgstandaard astma Hierbij een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen namens de COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam. Wij hebben voor u geprobeerd de belangrijkste

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Medisch Verantwoord Sporten

Medisch Verantwoord Sporten Medisch Verantwoord Sporten De verplichtingen van sportfederaties inzake medisch verantwoorde sportbeoefening A. Het waarborgen van de medisch verantwoorde sportbeoefening voor de sporter 1. Aan welke

Nadere informatie

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten Kwaliteitszorg Kwaliteit Wat is kwaliteit? Definitie Met je product of dienst voldoen aan de eisen van de cliënt volgens afspraken die met de cliënt gemaakt zijn Dus: waarborgen van een afgesproken kwaliteitsniveau

Nadere informatie

LAGE RUGKLACHTEN / HERNIA Oorzaak en behandeling, wel of niet opereren?

LAGE RUGKLACHTEN / HERNIA Oorzaak en behandeling, wel of niet opereren? LAGE RUGKLACHTEN / HERNIA Oorzaak en behandeling, wel of niet opereren? Dokter op dinsdag, 28 februari 2012 Marcel Garssen Neuroloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Inleiding Er is nog een boel recht te zetten.

Nadere informatie

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG Concept startdocument Historie & Introductie Het UMCG heeft sinds jaar en dag met het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen en de afdeling

Nadere informatie

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013 Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk Ellen Oosting, 2013 Ziekenhuis Gelderse Vallei 650 gewrichtsvervangende operaties per jaar 6 orthopeden Zorgpad Joint Care : THP / TKA Opnameduur gemiddeld

Nadere informatie

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep Even voorstellen: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met nietaangeboren hersenletsel. Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

Valorisatie. Inleiding. Resultaten

Valorisatie. Inleiding. Resultaten Valorisatie 145 146 Valorisatie Valorisatie Inleiding Sarcoïdose behoort tot de groep van de diffuse oftewel interstitiële longaandoeningen (ild). Anders dan de term interstitiële longaandoeningen doet

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager Visie op (HA)zorg Samenhang in Diversiteit! Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 Zorgvrager (ZVW)-1 (Wet Zorgtoeslag) zorgverleningsmarkt zorgverzekeringsmarkt Zorgaanbieder (WTZi)- 4 (WTG Expres)-3 (HOZ)

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers.

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. NEXUS Een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut waarin liefde voor het vak gekoppeld wordt aan een ambitie om te verbeteren. Bij ons werken voorlopers uit de praktijk die uw vragen beantwoorden. Wij

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Fysieke revalidatie van oncologische patiënten

Fysieke revalidatie van oncologische patiënten Fysieke revalidatie van oncologische patiënten DR. ERIC VAN BREDA MEDISCH SPORTFYSIOLOOG UNIVERSITEIT MAASTRICHT Revalidatie na kanker De richtlijn oncologische revalidatie Is vooral gericht op klachten

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans CARDIOLOGIE Hartrevalidatie Het vinden van de juiste balans In verband met hartklachten wordt u behandeld in het Laurentius ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Nadere informatie

A-specifieke lage rugpijn

A-specifieke lage rugpijn A-specifieke lage rugpijn A-SPECIFIEKE LAGE RUGPIJN INLEIDING Lage rugpijn komt veel voor. Bij de meeste mensen worden geen duidelijke afwijkingen gevonden. Artsen spreken dan over a-specifieke lage rugpijn.

Nadere informatie

200 euro twintig Normaal tarief minus de vergoeding

200 euro twintig Normaal tarief minus de vergoeding Hoe fit ben jij? Dat sporten gezond is, zal niemand ontkennen. Als schaatstrainingsgroep Giethoorn (STGiethoorn) beoefenen we allemaal sport. Hetzij schaatsen, fietsen, hardlopen of skeeleren. De ene hele

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Vitaal thuis. Zorgadvies, preventie en behandeling voor ouderen

Vitaal thuis. Zorgadvies, preventie en behandeling voor ouderen Vitaal thuis Zorgadvies, preventie en behandeling voor ouderen Acht disciplines onder één dak Warande biedt ouderen in Zeist, Houten, Bilthoven en op de Utrechtse Heuvelrug woon-, service- en zorgarrangementen

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

CHAPTER 8. Samenvatting

CHAPTER 8. Samenvatting CHAPTER 8 Samenvatting Samenvatting 8. Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Doel van dit proefschrift is om de kosten en effectiviteit van magnetische resonantie (MR) te evalueren indien

Nadere informatie

Victor Niemeijer Sportarts SMA Elkerliek

Victor Niemeijer Sportarts SMA Elkerliek Victor Niemeijer Sportarts SMA Elkerliek Onderzoek lage rug en heup core stability The Fifa 11 + Epidemiologie - 60-90% van alle mensen maakt een keer een episode van aspecifieke lage rugpijn door - Incidentie

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde Voeding Orthomoleculaire Geneeskunde Fysiotherapie in combinatie met nieuwe wetenschappen Paramedisch Centrum Luxor combineert diverse vormen van (sport)fysiotherapie met nieuwe wetenschappen voor een

Nadere informatie

en OrthoManuele geneeskunde Tel: 0545 477745

en OrthoManuele geneeskunde Tel: 0545 477745 Praktijk voor Sportgeneeskunde en OrthoManuele geneeskunde Wolter Kluivers, sport- en orthomanueel arts Tel: 0545 477745 www.sporthomed.nl maakt bij de inspanningstesten gebruik van de Cyclus 2. Dit is

Nadere informatie

Herstellen schouderspieren met operatie. Cuffrepair

Herstellen schouderspieren met operatie. Cuffrepair Herstellen schouderspieren met operatie Cuffrepair Inhoud Inleiding 3 Schoudergewricht 3 Een normaal schoudergewricht 3 Een afwijkend schoudergewricht 3 De operatie 3 Na de operatie 4 De wond 4 Sling of

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

A-specifieke lage rugpijn

A-specifieke lage rugpijn A-specifieke lage rugpijn A-specifieke lage rugpijn Veel mensen hebben rugklachten. In verreweg de meeste gevallen wordt er geen lichamelijke afwijking gevonden: er is dan sprake van a-specifieke lage

Nadere informatie

Sportpoli IJsselland Locatie Nesselande. IJsselland Ziekenhuis

Sportpoli IJsselland Locatie Nesselande. IJsselland Ziekenhuis Sportpoli IJsselland Locatie Nesselande IJsselland Ziekenhuis 1. Inleiding Bij de Sportpoli van het IJsselland Ziekenhuis houdt een sportarts van het Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam sportspreekuren

Nadere informatie

Screening van rugen nekklachten

Screening van rugen nekklachten Screening van rugen nekklachten Wervelkolom Centrum Informatie voor patiënten F1035-3111 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Revant, uw partner bij verzuim! Heeft u medewerkers die al langere tijd fysieke en/of psychische klachten hebben waardoor zij hun werk niet

Nadere informatie

De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio. Rinske de Jong

De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio. Rinske de Jong De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio Rinske de Jong Inhoud Organisatie gehandicaptensport in NL Ambities NOC*NSF Stand van zaken oktober 2011 Wat is

Nadere informatie

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen Lid VvOCM Praktijk voor oefentherapie Cesar Putten Garderen Voorthuizen Introductie Dit is de informatiefolder van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Putten en Garderen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie