Hoofdhals Tumoren. Ledenlijst "werkgroep Hoofd-Hals" : (klik hier voor een mail naar alle leden van de werkgroep)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdhals Tumoren. Ledenlijst "werkgroep Hoofd-Hals" : (klik hier voor een mail naar alle leden van de werkgroep)"

Transcriptie

1 Hoofdhals Tumoren Verantwoordelijke contactpersoon: Philippe Clarysse, Sidney Kunz, Walter Sneyers, Laurence Goethals. Tumoren in het hoofd-halsgebied nemen een speciale plaats in binnen de oncologie door hun lokatie in een gebied dat voor iedereen zichtbaar is en dat voor vele vrijwel onmisbare levensfuncties als eten, drinken, ademhalen, praten etc. bijzonder belangrijk is. De diagnostiek en behandeling van deze relatief zeldzame tumoren dient bij voorkeur te gebeuren door een multidisciplinair team, dat moet kunnen beschikken over een hoofd- halschirurg, kaak & aangezichtchirurg, KNO chirurg, radiotherapeut, patholoog, medisch oncoloog, radioloog, fysiotherapeut, logopedist, dïetist, mondhygiënist en een tandarts-prothetist 1 Verwijzingen Verwijzing voor patiënten die niet in onze ziekenhuizen behandeld kunnen worden of voor wie de voorkeursbehandeling niet in onze ziekenhuizen kan plaatsvinden: Zij worden verwezen naar een ander ziekenhuis - naargelang expertise van een referentieziekenhuis in het betreffend domein, - naargelang van een klinisch onderzoek op dat ogenblik in een bepaald ziekenhuis - volgens voorkeur van patiënt en verwijzende arts 2 ledenlijst Ledenlijst "werkgroep Hoofd-Hals" : (klik hier voor een mail naar alle leden van de werkgroep) Busschaert Marc ORL AZ Groeninge Clarysse Philippe ORL AZ Groeninge Debruyne Philip Oncologie AZ Groeninge De Clercq Ali Stomatologie AZ Groeninge De Keyzer Eric ORL AZ Groeninge D'Haeseleire Patricia Stomatologie AZ Groeninge Kunz Sidney Stomatologie AZ Groeninge Lemayeur Jan Stomatologie AZ Groeninge Thielens Paul Stomatologie AZ Groeninge Vandeputte Philippe ORL AZ Groeninge Vercruysse Bernard ORL AZ Groeninge Vierstraete Kathie ORL AZ Groeninge Derycke Sylvie Radiotherapie AZ Groeninge Lambrecht Antoon Radiotherapie AZ Groeninge Stellamans Karin Radiotherapie AZ Groeninge

2 Goethals Laurence Radiotherapie AZ Groeninge Borms Marleen Radiotherapie AZ Groeninge Geldhof Kurt Oncologie AZ Groeninge Van Eygen Koen Oncologie AZ Groeninge Vanrietvelde Frederik Radiologie AZ Groeninge Brabant Peter Stomatologie Kliniek O.L.V. van Lourdes Goethals Herwig ORL Kliniek O.L.V. van Lourdes Joniau Sander ORL Kliniek O.L.V. van Lourdes Sneyers Walter ORL Kliniek O.L.V. van Lourdes Demuynck Edwin ORL Jan Yperman ziekenhuis Matthys Evert ORL Jan Yperman ziekenhuis Stoffels Griet ORL Jan Yperman ziekenhuis Van Haverbeke Paul ORL Jan Yperman ziekenhuis Verhelst Carlos Stomatologie Jan Yperman ziekenhuis Geachte Dokter, Indien uw gegevens niet correct zijn of indien U ten onrechte wel of niet op deze lijst staat, gelieve dit door te geven aan Annelies Dewanckel, secr. Zorgprogramma, Met dank, Annelies Secr. MOC 3 Historiek - multidisciplinair overleg 16/11/ verslag.pdf - multidisciplinair overleg 16/11/ uitnodiging.pdf - multidisciplinair overleg 16/06/ verslag.pdf - multdisciplinair overleg 16/06/ uitnodiging.doc - tekst handboek 15/12/ tekst handboek 3/5/ multidisciplinair overleg 3/5/2007 : verslag. - multidisciplinair overleg 15/12/2005 : verslag 4 Externe Links 1. Cancernet - lip en mondholte - orofarynx - larynx 2. NCCN (National Comprehensive Cancer Network)

3 Gratis registratie nodig om toegang te krijgen. Richtlijnen NCCN-Head and Neck 2. Website Belgische ORL vereniging nko.be 3. Voor patiënten patienteninformatie van het NKI-AVL te Amsterdam Nederlandse lotgenoten contactgroep nuttige andere links graag melden aan de webmaster 5 Hoofdhals diagnostiek mondholte en ORL regio Etiologische factoren: - alcohol, nicotine en vooral de combinatie - HPV virus infectie - Slechte mondhygiëne, irritatie door slecht passende protheses - UV straling (lip en huid) 1. Anamnese: mogelijke presenterende symptomen - zwelling in de hals? - pijn uitstralend naar de oren - heesheid, slikklachten - trismus 2. Uitwerking van een tumor in het hoofdhalsgebied. T- classificatie: - Volledig NKO- onderzoek Inspectie + palpatie tumorproces - nauwkeurige beschrijving van tumor en eventuele metastasen: een tekening van de klinische lokalisatie/uitgebreidheid meegegeven. Deze SJABLOON kan hiervoor gebruikt worden en meegegeven met dossier/patiënt. - biopt - Onderzoek onder narcose (bepaling infiltratie, uitbreiding, en screening tweede primaire tumoren biopt). - Aanvullende oesophagososcopie bij mondholte, oro- en hypopharynxtumorenen larynxtumoren - Afhankelijk van lokalisatie: OPG CT- scan/mri van de tumorregio N- classificatie: - Inspectie + palpatie van de hals - Cytologie van palpabele klieren - Echo hals + cytologie (FNAC) bij verdachte adenopathieën. - CT- scan/mri halsregio. - PET-CT is geen routineonderzoek, enkel op indicatie M- classificatie: - RX- thorax

4 - Echo- lever - Gericht andere beeldvormende diagnostiek - labo (algemeen oriënterend onderzoek met schildklierfunctie; voor H&N tumoren zijn er geen bruikbare tumormerkers) Referentie-artikel over dit onderwerp, ook op de website van nko.be terug te vinden: "Initial work-up in head-and-neck squamous cell carcinoma" 3. Onderzoek en sanering door tandtarts en rookstopadvies => zie topic "tandsanering" 5.1 Hoofdhals tandsanering Een optimale mondhygiene en de eliminatie van dentogene foci of potentiele dentogene foci dragen in een belangrijke mate bij aan de kwaliteit van leven na de behandeling. Een zorgvuldige dentale inventarisatie met een evaluatie van de toestand van de gebitselementen, het parodontium, de aanwezigheid van strategische gebitselementen, de gebitsprothese, de orale mucosa met onderliggend kaakbot is noodzakelijk. Ook het niveau van de mondhygiëne en de motivatie van de patiënt moet kritisch worden beoordeeld. Op basis van deze factoren, en een aantal maligniteit-gerelateerde risicofactoren, wordt besloten welke foci verwijderd dienen te worden. Voor de gebitselementen grenzend aan de maligniteit, zeker deze aan de tong, mondvloer en wangen, bestaat een sterke indicatie voor extractie om bijv de wondsluiting te vereenvoudigen, de preventie van cariës op plaatsen van maximale bestraling, en vermijden van traumatisatie van bestraalde weefsels met ulceratie. Belangrijk is dat men geen extracties zal uitvoeren in een tijdspanne van minder dan twee weken voor de start van de bestraling, gezien het grote risico op osteoradionecrose (ORN). Fluocaps : tekst door Dr. Kunz nog te versturen SAMENGEVAT: Mondholte: een focusonderzoek! - Tong en gingiva - Tanden; parodontium, periapicale regio, pathologische processen, pathologie in de regio - Onderzoek van restauraties - Onderzoek van prothetische voorziening - Processus alveolaris - RX-foto's: Orthopanthotomogram, occlusale opname, solo foto's - Indicaties tot tandextracties: Gebitselementen dicht bij de tumor. Molaren in het bestralingsveld. extracties uiterlijk 14 dagen voor start radiotherapie. 6 hoofdhals algemene inleiding 6.1 Indeling van de hals Niveau 1: submentale (Ia) (begrensd door voorste buiken van de musculi digastrici, kin en hyoïd) en submandibulaire (Ib) (begrensd door mandibula, hyoïd en de musculus digastricus) driehoek. Niveau II: lymfklieren rond het craniale 1/3 van de vena jugularis interna en de nervus accessorius gelegen. Begrensd door schedelbasis, het hyoïd (carotis- bifurcatie), achterrand van de musculus sternohyoïdeus en van de musculus sternocleidomastoïdeus. IIa: onder boven de N. accessorius, IIb: bovenonder de N. accessorius. Niveau III: dit gebied ligt onder regio II. De overige grenzen zijn: de musculus omohyoïdeus (of onderrand cricoïd) en de posterieure rand van de musculus sternocleidomastoïdeus.

5 Niveau IV: laag- jugulaire lymfklieren. Grenzen: musculus omohyoïdeus (of onderrand cricoïd), de musculus sterno- hyoïdeus, de clavicula en de achterrand van de musculus sternocleidomastoïdeus. Niveau V: klieren in de achterste halsdriehoek. Grenzen: de achterrand van de musculus sternocleidomastoïdeus, de musculus trapezius en de clavicula. In deze regio liggen dus de lymfklieren rond het caudale gedeelte van de nervus accessorius, rond de arteria transversa colli en de supraclaviculaire lymfklieren. VIIa: boven niveau cricoïd onderrand. VIIb: onder niveau cricoïd onderrand. Niveau VI: bevat de lymfklieren tussen hyoïd, jugulum en de mediale begrenzing van de carotisschede. 6.2 histologische types Plaveiselcelcarcinoom (meest frequent voorkomende type) Tumoren uitgaande van de speekselklieren Basocelulair carcinoom Melanoom Sarcoom Metastase van elders Maligne lymfomen Overige zeldzame tumoren

6 7 TNM Stagering Stadiëring volgens TNM- classificatie (UICC- 2002) T- classificatie: afhankelijk van de primaire tumor (larynx, pharynx, mondbodem,...) zie voor elke topografie NCI Cancer Database N- classificatie (niet voor schildklier of nasopharynx carcinomen): NO: geen klieren palpabel. N1: metastase in ipsilaterale solitaire klier kleiner of gelijk aan 3 cm. N2a: metastase in solitaire ipsilaterale klier groter van 3 cm, doch kleiner of gelijk aan 6cm. N2b: metastasen in multipele ipsilaterale klieren kleiner of gelijk aan 6 cm. N2c: metastasen in bilaterale of contralaterale lymfklieren kleiner of gelijk aan 6 cm. N3: metastase in een lymfklier groter dan 6 cm. M- classificatie: M0: geen aantoonbare metastasen op afstand. M1: metastasen op afstand. STAGE GROUPING T N M Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium I T1 N0 M0 Stadium II T2 N0 M0 Stadium III T3 N0,N1 M0 Tx N1 M0 Stadium IV T4 N0,N1 M0 Tx N2,N3 M0 Tx Nx M1 8 Hoofdhalstumoren: algemene behandelingsprincipes De primaire, in opzet curatieve behandeling bestaat in principe, afhankelijk van de lokalisatie en grootte van het tumorproces, uit - primaire chirurgie - CO 2 laser behandeling - radiotherapie - chemotherapie - een combinatiebehandeling van deze modaliteiten Doel: een maximale oncologische behandeling + optimaal functiebehoud.

7 Andere behandelingsvormen zoals fotfodynamische therapie nemen vooralsnog geen vooraanstaande plaats in bij de protocollaire behandeling van hoofd- halstumoren. 8.1 Hoofdhals: inductiechemotherapie Bij inoperabele tumoren stadium III/IV (T3-4 en/of N+) bij fitte en jonge patiënten (PS WHO = 0 of 1, < 65 jaar ) Bij lokaal gevorderde tumoren (grote tumorbulk)is dit individueel te bespreken tot er meer gerandomiseerde gegevens beschikbaar zijn over de indicaties. * Behandelinssequentie - Preoperatief: 4 cycli chemotherapie TCF (taxotere 75 mg/m², cisplatinum 75 mg/m², 5FU 750 mg/m², om de drie weken x 4) (ref: Vermorken et al. N Eng J Med 2007; 357(17)). - Herevaluatie met overwegen indicatie nekdissectie. - Radiotherapie zonder gelijktijdige chemotherapie. - Herevaluatie met overwegen indicatie nekdissectie. 8.2 Hoofdhals concomittante chemoradiotherapie 1. Fitte patiënten: cisplatinum 40 mg/m²/week voor de duur van de radiotherapie. Een totaaldosis van > 200 mg/m² dient te worden nagestreefd. 2. Minder fitte / oudere patiënten: gezien terugbetalingsmodaliteiten opgesplitst in twee groepen: - mondboden tot en met nasopharynx: cisplatinum 25 mg/m²/w gedurende de gehele radiotherapie. - vanaf oropharynx tot meer distaal in ORL gebied (hypopharynx, larynx) : cetuximab, te starten 1 week voor de radiotherapie 400 mg/m², daarna wekelijks 250 mg/m² gedurende de gehele radiotherapie (maximum 7 x 250 mg/m²). Patiënt moet op de MOC worden voorgesteld om terugbetaling te bekomen! 8.3 Hoofdhals: indicaties halsevidement Indien een operabel klier(pakket) met diameter van meer dan 3 cm aanwezig is, dient voor eventuele radiotherapie een halsklierevidement te gebeuren. 8.4 Hoofdhals: indicaties postop radiotherapie Majeure indicaties: - Afhankelijk van lokalisatie en T- stadium (per tumorsoort apart vermeld).pt3-t4 - pn2-n3 (meer dan 1 klier positief) - Onvolledige of marginale resectie, positieve sectievlakken (indien technisch mogelijk ook reëxcisie overwegen). - Perineurale of vaso- invasieve groei. - Positieve klier met kapseldoorbraak - Extranodale tumorlocalisatie Relatieve indicaties: - Krappe sectievlakken ( 5 mm) - KapseldoorbraakPerineurale-, bloedvat- of lymfevatinvasie

8 Dit alles rekening houden met patiëntgerelateerde factoren zoals leeftijd, algemene toestand en levensverwachting Combinatie met chemotherapie: Postoperatieve radiotherapie standaard niet concomitant met chemotherapie, tenzij individueel af te wegen bij zeer grote kans op locaal recidief: bij pt3-4 of N1 bij patiënten in goede conditie (Performance Status WHO 0 of 1, jonger dan 70) als: - R1 (positief sectievlak. Definitie positief sectievlak? < 5 mm? nog te bespreken). - Kapseldoorbraak. - Individueel te bespreken bij bloed - en/of lymfevatinvasie Hoofdhals: indicaties salvage heelkunde Indien bij herevaluatie drie maand na afloop van de radiotherapie nog actieve tumor kan worden aangetoond, is er een indicatie voor salvage heelkunde. 8.6 Hoofdhals: behandeling locoregionaal recidief Bij recidief tumor in het gebied van de primaire tumor of de regionale klierstreken: - Na primaire chirurgie: Indien mogelijk reëxcisie gevolgd door radiotherapie. - Na primaire radiotherapie: Indien mogelijk chirurgie. - Na combinatiebehandeling: Individueel te beoordelen. Indien mogelijk reëxcisie, chemotherapie 8.7 Hoofdhals: behandeling van metastasen De therapeutische opties voor gemetastaseerde tumoren uit het hoofdhalsgebied zijn relatief beperkt: 1. Eerstelijns systemische therapie: Palliatieve chemotherapie cisplatinum / 5FU 2. Tweedelijns systemische therapie: methotrexaat lage dosis (bijv. 30 mg/m² wekelijks) 3. Palliatieve radiotherapie op symptomatische geïsoleerde lokalisaties 4. Behandeling in studieverband 9 Larynx 9.1 Begrenzing De craniale begrenzing is de epiglottisrand en caudaal de onderzijde van het cricoïd. Er worden drie gebieden onderscheiden: 1. Supraglottis: de laryngeale zijde en de linguale zijde en de vrije rand van de epiglottis, aryepiglottische plooi, arytheoïd, valse stembanden, infrahyoïdale deel van de epiglottis en sinus van Morgagni. 2. Glottis: (stembanden, voorste en achterste commissuur). 3. Subglottis: (0,5 cm vanaf de vrije rand van de stemband) tot onderste begrenzing van cricoïd. 9.2 Histologie Plaveiselcarcinoom (> 90%). Differentiatie met de relatief vaak voorkomende pre- maligne afwijkingen (lichte/matige/ernstige) dysplasie en hyperplasie. Bij andere histologie zoals het kleincellig anaplastisch carcinoom, speekselkliertumoren en sommige sarcomen moet de behandeling worden geïndividualiseerd. Bij tumoren van de larynx komen relatief frequent (15-40%) tweede primaire tumoren voor.

9 9.3 Anamnese 1. symptomen - Heesheid > 3 weken - Slikklachten > 6 weken - Oorpijn (uitstralend) - Stridor - Prikkelhoest - Foetor ex ore - Zwelling in de hals - Vermagering 2. risicofactoren - Roken - Alcohol 9.4 Diagnostiek 1. Indirecte laryngoscopie, volledig NKO- onderzoek en halspalpatie (+biopsie?) 2. Radiografie: - CT- scan hals - Echo- geleide punctie (FNAC) van N+ - Soms PET (in geval van verdenking recidief) - RX- thorax, CT- thorax (wanneer? Bij T3-4 of N+) - Stroboscopie - Echo abdomen (wanneer? Bij adenoca, T3-4, N+) 3. Directe laryngoscopie - Preferentieel excisionele (fotochirurgische) biopsie door middel van CO 2 laser voor diepe biopten. Ook panendoscopie andere lokalisaties (secundaire metachrone tumoren) met eventueel preventief plaatsen PEG-sonde. 4. Consult tandarts/stomatoloog indien radiotherapie. 9.5 Stagering TNM- classificatie Actuele en online staging informatie voor Larynxcarcinoma: Cancer.gov Vaststelling op grond van klinisch onderzoek, CT- scan en laryngoscopisch onderzoek. 9.6 Behandeling N0 (Kliernegatief) Supraglottis T is CO 2 laser. T1 CO 2 laser excisie of radiotherapie. T2 CO 2 laserresectie, radiotherapie of supraglottische horizontale laryngectomie (ook voor T1? Cfr nccn).

10 T3 Radio(chemo)therapie tenzij indicatie voor tracheotomie bestaat, dan totale laryngectomie + ipsilateraal selectief (II-IV) halsevidement. T4a wanneer niet door het kraakbeen en/of er weinig invasie is in de tongbasis; radiochemotherapie of heelkunde Totale laryngectomie in het geval van aanzienlijke extralaryngeale uitbreiding + ipsilateraal selectief (II-IV) halsevidement.. Glottis T is CO 2 laser of radiotherapie. T1 CO 2 laserbehandeling of radiotherapie. T2 CO 2 laserresectie of radiotherapie. T3 Radio(chemo)therapie tenzij indicatie tot tracheotomie bestaat, dan totale laryngectomie met halsevidement T4 Totale laryngectomie. met selectief (II-IV) halsevidement Of radiochemotherapie als inoperabel Subglottis T1 Radiotherapie. T2 Radiotherapie. T3 Radio(chemo)therapie tenzij indicatie tot tracheotomie bestaat dan totale laryngectomie. T4 Totale laryngectomie + ipsilateraal selectief halsevidement (II-IV) N+ (klierpositief) Zo mogelijk wordt de primaire tumor behandeld als bij N0. Supraglottis Indien primair radiotherapeutische behandeling: N1 Locoregionale radiotherapie. N2-3 Halsklierdissectie (niveaus II tem. V) met locoregionale radio(chemo)therapie. Indien primair chirurgisch behandeling: N1-2 a/b Ipsilaterale halsklierdissectie (niveaus II tem V). N2 c -3 Bilaterale (evt. 1 kant selectieve) nekdissectie (niveaus II tem V). Glottis en subglottis Indien primair chirurgische behandeling: Halsklierdissectie niveaus II tem V met postoperatieve radio(chemo)therapie. Indien primair radiotherapeutische behandeling: N1 Locoregionale radiotherapie. N2-3 Halsklierdissectie (niveaus II tem V) met locoregionale radio(chemo)therapie Recidief Na CO2 behandeling van het carcinoma kan bij een beperkt recidief deze herhaald worden of moet in geval van een uitgebreider recidief radiotherapie volgen. Na radiotherapie: indien mogelijk chirurgie (CO2 laserresectie, partiële laryngectomie, totale laryngectomie, halsklierdissectie). Zoniet indien mogelijk herbestralen of chemotherapie. Na chirurgie: zo mogelijk heroperatie met (palliatieve) radio- (chemo)therapie. Bij laryngectomie ook halsklierdissectie indien initieel N+, anders alleen selectief (II-IV). Eventueel chemotherapie.

11 10 Hypopharynx 10.1 Begrenzing De hypopharynx is dat deel van de pharynx dat craniaal begrensd is met het hyoïd en met als ondergrens het cricoïd. Er worden 3 gebieden onderscheiden: - Sinus piriformis - Postcricoïd regio - Hypopharynxachterwand 10.2 Histologie Meest plaveiselcel carcinoom. Bij tumoren van de hypopharynx komen relatief frequent (tot 40 %) secundaire tumoren voor in andere delen van de mond- keelholte, in de longen en in de oesophagus Diagnostiek zie "diagnostiek larynxtumoren" nb: Bij tumoren van de hypopharynx komen relatief frequent (tot 40 %) secundaire tumoren voor in andere delen van de mond- keelholte, in de longen en in de oesophagus Stagering TNM- classificatie Actuele en online staging informatie voor Hypopharynx carcinoma: Cancer.gov Vaststelling op grond van klinisch onderzoek, CT- scan en laryngoscopisch onderzoek Behandeling N0 en N+ - T1 Radiotherapie, (soms CO2 laser). Bij N1 ook radio(chemo)therapie hals. - T2-4 Radio(chemo)therapie. - T4 Met een afunctionele larynx/hypopharynx (blijvende tracheotomie): totale laryngo- pharyngectomie met ipsilaterale halsklierdissectie (niveaus II tem V) met reconstructie van de voedselweg met behulp van een pectoralis myocutane lap indien er onvoldoende slijmvlies overblijft om de pharynx primair te sluiten. Indien een totale pharyngectomie noodzakelijk is, kan de voedselweg worden gereconstrueerd met een gastric pull- up procedure of colon interpositie. Postoperatieve radio- (chemo)therapie. Bij inoperabele tumoren op basis van tumorproces en/of algemene gronden (leeftijd, algemene conditie) of bij weigeren operatie: radio(chemo)therapie Recidief Na radiotherapie (totale laryngectomie, halsklierdissectie). Na chirurgie en radiotherapie: meest palliatief, chemotherapie. Metastasen:meest palliatief, bvb. chemotherapie.

12 11 Mondholte en Oropharynx 11.1 Begrenzing De mondholte wordt aan de ventrale zijde begrensd door de lippen. De dorsale begrenzing wordt gevormd door een denkbeeldig vlak door het palatum molle, de voorste pharynxbogen en de tongbasis ter hoogte van de papillae circumvallatae. Tumoren van de huidgedeelten van boven en onderlip worden beschouwd als huidtumor. De oropharynx wordt aan de ventrale zijde begrensd door het denkbeeldige vlak door het palatum molle, de voorste pharynxbogen en de tongbasis ter hoogte van de papillae circumvallatae. Naar craniaal door de nasopharynx en naar dorsaal door de pharynx achterwand. Het caudale vlak loopt door de vallecula. Er worden 4 gebieden onderscheiden in de oropharynx: - Achterwand - Laterale wand (tonsil, tonsilloge, pharynxbogen) - Voorwand (tongbasis, vallecula) - Bovenwand 11.2 Diagnostiek 1. Volledig NKO- onderzoek. Inspectie + palpatie tumorproces. 2. Beeldvorming: OPG, MRI (of CT?), echo hals met punctie, RX thorax, routine lab. 3. Meestal onderzoek onder narcose (bepaling uitbreiding en screening tweede primaire tumor). 4. Consult tandarts Stagering TNM- classificatie Actuele en online staging informatie voor Mondholte en lipcarcinoma: Cancer.gov Actuele en online staging informatie voor oropharyngeaal carcinoma: Cancer.gov Vaststelling op grond van klinisch onderzoek, CT- scan en laryngoscopisch onderzoek Behandeling Mondholte Lipcarcinoom N0 - T1 < 1 cm: bij voorkeur chirurgie (wigexcisie) 1-2 cm: brachytherapie/radiotherapie. - T2 Brachytherapie/radiotherapie. Geen electieve behandeling van de hals. - T3-4 Chirurgische behandeling Electieve behandeling van de hals. (resectie? zone?) Indien inoperabel: chemoradiatie. N+ - De therapiekeuze is gekoppeld aan de behandelingskeuze van de primaire tumor. - Chirurgische therapie van de primaire tumor: halsklierdissectie bij suspecte klieren. - Radiotherapie van de primaire tumor: locoregionale radiotherapie..

13 Wangcarcinoom N0 - T1-2 Lokale resectie (evt. door CO2 laser) of radiotherapie of brachytherapie. - T3-4 Chirurgie met zo nodig marginale of segmentale resectie mandibula/maxillectomie. Electieve halsklierdissectie (I-III). Chemoradiatie indien inoperabel. N+ Resectie primaire tumor en halsklieren (niveau I tem V).. Palatum durum carcinoom N0 - T1-T2 Uitwendige radiotherapie of heelkunde - T3-T4 Bovenkaakresectie (partiële of totale) met afsluitende tandheelkundige klos in dezelfde zitting, indien operabel. Indien niet chemoradiatie. N+ - Resectie van primaire tumor en halsklieren niveau I tem V Oropharynx Tonsilcarcinoom N0 - T1-2 Locoregionale radiotherapie of HK. - T3-4 Locoregionale chirurgie (commandoprocedure), waarbij de behandeling van de hals kan variëren van een selectieve halsklierdissectie bijvoorbeeld niveaus I tem IV (anterolateraal) tot (gemodificeerd) radicale nekdissectie. Indien (functioneel) inoperabel: chemoradiatie. N+ - T1-2 locoregionale radio(chemo)therapie;. - T3-4 Locoregionale chirurgie (commandoprocedure) met halsevidement). Indien (functioneel) inoperabel: chemoradiatie Palatum molle carcinoom N0 - T1 Locoregionale radiotherapie in combinatie met brachytherapie (als boost). bij T is /T1: CO 2 laser. - T2 Locoregionale radiotherapie of heelkunde. - T3-4 Locoregionale chirurgie (commandoprocedure), waarbij de behandeling van de hals kan variëren van een selectieve halsklierdissectie bijvoorbeeld niveaus I tem IV (anterolateraal) tem (gemodificeerde) radicale nekdissectie. Indien (functioneel) inoperabel: chemoradiatie. (voorkeur ) N+ - T1-2 locoregionale radio(chemo)therapie. - T3-4 Locoregionale chirurgie. Indien (functioneel) inoperabel: chemoradiatie Tongbasis tumoren N0 - T1-2 Locoregionale radiotherapie.

14 - T3-4 Locoregionale chirurgie (commandoprocedure), waarbij de behandeling van de hals kan variëren van een selectieve halsklierdissectie bijvoorbeeld niveaus I tem IV (anterolateraal) tem (gemodificeerde) radicale nekdissectie. Indien (functioneel) inoperabel: chemoradiatie. N+ -T1-2 N2-3 locoregionale radiotherapie na nekdissectie (I tem V). N1 locoregionale radiotherapie. - T3-4 Locoregionale chirurgie (commandoprocedure) met postoperatieve radio- (chemo)therapie. Indien (functioneel) inoperabel: chemoradiatie. Pharynxachterwand tumoren N0 - T1-2 Radiotherapie. Bij Tis/T1: evt. CO2 laser. - T3-4 Meestal functioneel inoperabel: chemoradiatie. N+ - Bij T1-2/N2-3 oropharynxcarcinomen eventueel eerst halsklierdissectie niveaus I tem V gevolgd door locoregionale radio- (chemo)therapie. -T3-4 Meestal functioneel inoperabel: chemoradiatie. 12 Nasopharynx 12.1 Begrenzing De nasopharynx wordt gevormd door dat gedeelte van de pharynx dat zich uitbreidt van het niveau van het palatum molle tot de schedelbasis en dat aan de voorzijde begrensd wordt door de choanae, aan de onderzijde door het palatum molle, aan de zijkant door de laterale pharynxwand en aan de achterzijde door de achterste pharynxwand. Er worden drie gebieden onderscheiden: - Dak en achterwand. - Laterale wand (fossa van Rosenmüller) - Onderwand (dorsale zijde van palatum molle) 12.2 Histologie - Ongedifferentieerd carcinoom van het nasopharyngeale type (WHO 3). - Plaveiselcelcarcinoom (WHO 1 en 2). - Maligne lymfomen 12.3 Anamnese - Neusverstopping. - Afscheiding uit de neus. - Epistaxis. - Unilaterale slechthorendheid (otitis serosa). - Pijn. - Zwelling (vaak zijn zwellingen aan de hals door metastasen eerder waarneembaar dan zwellingen door de primaire tumor). - Craniale zenuwuitval (met name niveaus V en VI). - Foetor ex ore. - Spraakvermindering. - Trismus.

15 - Ras (Chinees, Noord- Afrikaans). - Geboorteplaats en/of streek waar jeugd is doorgebracht (waar EBV virus endemisch is) Diagnostiek - Nauwkeurige beschrijving van tumor en eventuele metastasen. - Tumoruitbreiding aangeven op schema. - Endoscopisch onderzoek door middel van nasopharynx- optieken. - Otoscopie. - Beoordeling functie hersenzenuwen. - Epstein Barr virus serologie. - Biopsie onder algehele narcose. - Radiologie: CT/MRI- scan. Echo hals + punctie (FNAC). RX- thorax. Uitgebreidere stagering (NCCN richtlijnen): thorax, lever, bot staging indien N2-3 of performance status WHO Stagering TNM- classificatie Actuele en online staging informatie voor Nasopharynx carcinoma: Cancer.gov Vaststelling op grond van klinisch onderzoek, CT- scan en laryngoscopisch onderzoek Behandeling Primaire Tumor - T1-2N0 Locoregionale radiotherapie inclusief hals (niveaus I tem. V beiderzijds). - T3-4N0-3 Locoregionale radiotherapie, in combinatie met chemotherapie. (cisplatinum ) Bij onvoldoende regressie van de kliermetastase(n) 6-8 weken na radiotherapie en complete remissie van primaire tumor, indien mogelijk halsklierdissectie. - M1: Chemotherapie, zo complete remissie: RT primaire tumor + hals (NCCN) Recidief Er is geen standaard behandeling. Eventueel chemotherapie, halsevidement. 13 Neus en sinussen 13.1 Begrenzing Onder de neus en sinussen wordt de bekleding van het inwendige van de neus en de sinussen verstaan. Aan de achterzijde gaat het slijmvlies ter hoogte van de choanae over in dat van de nasopharynx 13.2 Histologie - Plaveiselcelcarcinoom. - Adenocarcinoom in België meest voorkomend (meubelindustrie).

16 - Adenoïd cystic carcinoom. - Melanoom. - Maligne lymfomen 13.3 Anamnese 1. Symptomen - Neusverstopping. - Rhinorea. - Unilaterale slechthorendheid (otitis serosa). - Pijn. - Foetor. - Spraakverandering. 2. Risicofactoren Contact met hardhout, leer en zware metalen Diagnostiek - Nauwkeurige beschrijving van tumor en eventuele metastasen. - Tumoruitbreiding aangegeven op schema, eventueel klinische foto. - Endoscopisch onderzoek met behulp van optieken. - Beoordeling orbita en functie hersenzenuwen. - Beoordeling palatum. - Bioptie: tangbiopt van endonasaal letsel zonder anaesthesie meestal mogelijk. - Röntgendiagnostiek: CT-scan. MRI-scan. RX-thorax Stagering TNM- classificatie Vaststelling op grond van klinisch onderzoek, CT- scan en laryngoscopisch onderzoek. Sinus ethmoïdalis tumoren - T1 Tumor beperkt tot het ethmoïd met of zonder boterosie. - T2 Tumor breidt uit tot de nasale caviteit. - T3 Tumor breidt uit naar anterieure orbita, en/of maxillaire sinus. - T4 Tumor met intracraniële uitbreiding, orbitale uitbreiding met aantasting van de apex, aantasting van het sfenoïd, en/of frontale sinus en/of huid van de uitwendige neus. Sinus maxillaris tumoren - Tis Pre- invasief carcinoom = carcinoma in situ. - T1 Tumor beperkt tot de mucosa van het antrum zonder erosie of destructie van bot. - T2 Tumor met erosie of destructie van de infrastructuur inclusief palatum durum en/of de middelste neusgang. - T3 Tumor met uitbreiding in de volgende structuren: huid van de wang, achterwand van sinus maxillaris, bodem of mediale wand van de orbita, voorste deel van sinus ethmoïdalis. - T4 Tumor met uitbreiding in de orbita inhoud en/of de volgende structuren: lamina cribosa, achterste deel sinus sphenoïdalis, nasopharynx, palatum molle, fossa pterygomaxillaris of fossa temporalis, schedelbasis.

17 Vestibulum nasi tumoren (TNM- classificatie volgens plaveiselcelcarcinoom van de huid) - T1 Tumor < 2 cm in grootste diameter, oppervlakkig of exophytisch groeiend. - T2 Tumor > 2 cm maar < 5 cm in grootste diameter of minimale infiltratie van de huid, ongeacht de grootte. - T3 Tumor > 5 cm of diepe infiltratie van de huid, ongeacht de grootte. - T4 Tumor met ingroei in kaakbeen, spier of bot. N- en M- classificatie: Zie inleiding Behandeling N0 (Kliernegatief) Neusbijholten tumoren Combinatie radiotherapie chirurgie. Volgorde individueel te overleggen (meestal eerst chirurgie). Verschillende type operaties al naargelang de uitbreiding: 1. Tumoren uitgaande van de sinus maxillaris: maxilectomie. Deze wordt gevolgd door een klos of prothese. 2. Tumoren waarbij uitbreiding aanwezig is in de ethmoïden. Hierbij wordt via een benadering volgens laterale rhinotomie, Denker procedure of facial degloving de tumor verwijderd, tenzij duidelijk aantasting van de schedelbasis met intracraniële uitbreiding bestaat. 3. Cranio- faciale resectie met medeneming van de orbita is soms geïndiceerd bij uitbreiding in schedelbasis of orbita. 4. Endoscopische resectie in geselecteerde gevallen, wat de postoperatieve morbiditeit belangrijk vermindert. Bij adenocarcinomen wanneer de operatie niet curatief is of bij recidief wordt de operatieholte middel 5-FU oplossing en tetracycline gazen, volgens Sato, nabehandeld. Postoperatief gedurende 4 weken: 2 maal per week necrotomie + appliceren 5- FU oplossing en tetracyclinegazen. Na 2-3 maanden: inspectie operatieholte in narcose. Vestibulum Nasi Tumoren - T1 Brachytherapie, externe radiotherapie. - T2-4 Uitwendige radiotherapie. Geen electieve behandeling van de hals. Wel nauwgezette stagering en follow up. Chirurgie voor recidieven N+ (klierpositief) In principe identieke behandeling van de primaire tumor als bij N0 tumoren. Behandeling van de hals Neusbijholte tumoren Halsklierdissectie niveaus I tem V aan aangedane zijde. Bij inoperabele halsklieren: chemoradiatie. Postoperatieve radiotherapie van de hals: zie inleiding.

18 Vestibulum nasi carcinoma Halsklierdissectie niveaus I tem V plus parotidectomie. Neusbijholten tumoren - Bij adenocarcinoom: herhalen debulking met 5- FU of RxT. - Radiotherapie na chirurgie. - Chirurgie na radiotherapie. - Chirurgie (meerstal palliatieve debulking) na radiotherapie. Eventueel cytostatische therapie lokaal (5- FU) of systematisch bij voorkeur in onderzoeksverband. - Cranio- faciale resectie. Vestibulum nasi tumoren Chirurgie na radiotherapie, indien mogelijk. Eventueel met partiële maxillectomie Recidief 14 Speekselklieren 14.1 Begrenzing Speekselklier tumoren komen voor in de glandula parotis, submandibularis, sublingualis en de kleine mucosale speekselklieren in mondholte en pharynx. Speekselklierweefsel is het weefsel met het grootste aantal histologische tumordiagnosen. Derhalve wordt in deze richtlijn niet specifiek op iedere diagnose ingegaan 14.2 Histologie Een algemene regel is dat hoe kleiner de speekselklier waar de tumor van uitgaat hoe groter de kans op maligniteit. Parotis tumoren zijn in 80% beninge, glandula submandibularis tumoren in 50% terwijl 80% van de overige speekselkliertumoren maligne zijn. 1. Adenomas: - Pleiomorf adenoma (gemengd gezwel). Meest voorkomende benigne tumor van de parotis (70-80%), meestal in de oppervlakkige kwab. (parotis: submandibularis: sublingualis = 10 : 10 : 1). Heeft een langzaam progressief verloop en kan (10%) maligne ontaarden. Kom op alle leeftijden voor, met een piek tussen de 40 à 60 jaar. Multipele lokalisaties komen vrijwel uitsluitend bij een recidief voor. Na adequate chirurgische resectie treken lokale recidieven bij 1-4% op, vaak pas na 10 tot 20 jaar. Vrij groot gevaar voor ent- metastasen bij tumor spilling. Metastasen zijn beschreven, doch zeer zeldzaam. Maligne ontaarding (carcinoom ex pleiomorf adenoom) is zeldzaam en komt vaker voor als de tumor langer bestaat (10% bij > 15 jaar). - Myoepithelioom. - Basaal cel adenoom. - Whartin (adenolymfoom). Tweede meest voorkomende benigne tumor van de parotis (5-10%). Zeldzaam in de andere lokalisaties. Komt vooral bij mannen voor. Heeft een langzaam progressief verloop doch kan, door infectie, plots in grootte toenemen. In 10-15% zijn multipele lokalisaties aanwezig (in ipsi/contra laterale parotis). Maligne ontaarding komt vrijwel niet voor. Lokale recidieven zijn zeldzaam na adequate excisie. - Oncocytoom.

19 - Zeldzaam: Canaliculair adenoom, Sebaceous adenoom, Ductaal papilloom, Inve? Papilloom, Intraductaal papilloom, Sialadenoma papilliferum, Cystadenoma, Papi? Cystadenoma, Mucinous cystadenoma. 2. Carcinomas - Acinic cel carcinoom. Komt vooral voor in de parotis, soms bilateraal. Deze tumoren kunnen metastaseren (16-19%) soms pas na vele jaren. Maar er is vooral een kans op lokaal recidief. Dit laatste soms met een interval van 30 jaar. Er worden meerdere celtypen en groeipatronen onderscheiden die geen prognostisch belang hebben. Het stadium is van prognostisch belang. - Mucoepidermoïd carcinoom. Meest voorkomende maligne tumor. Er zijn meerdere graderingssystemen om binnen deze tumoren hooggradige en laaggradige tumoren te onderscheiden. Gradering van Mucoepidermoïd carcinomen zegt alleen iets over de tumoren uitgaande van de parotis. Mucoepidermoïd carcinomen van de kleine speekselklieren moeten altijd als hooggradig beschouwd worden. Overheersen van mucineuze cellen of > 10% cysten wijzen in de parotis op lage tumor graad (lage graad: 6-12% recidief en geen metastasen vs hoge graad: recidief 50%, metastasen 70-80%). De stagering en radicaliteit van de operatie is ook bepalend voor lokale recidivering en prognose. - Adenoïd cystic carcinoom. Komt vooral voor in de parotis, soms bilateraal. Deze tumoren kunnen metastaseren (16-19%) soms pas na vele jaren. Maar er is vooral een kans op lokaal recidief. Dit laatste soms met een interval van 30 jaar. Er worden meerdere celtypen en groeipatronen onderscheiden die geen prognostisch belang hebben. Het stadium is van prognostisch belang. Adenoïd cystic carcinoom Er zijn drie typen van groeiwijzen (glandulair, tubulair en solide) met neiging tot infiltratieve perineurale groei en een slechte begrenzing. Met name de adenoïd cystic carcinomen met een solide groeiwijze hebben een ongunstiger klinisch beloop. Het beloop is meestal langzaam progressief en hoewel locoregionale controle vaak mogelijk is, metastaseren 30-50% van deze tumoren op de lange duur, zelfs na vele jaren, naar longen en bot. Het tumor stadium en de radicaliteit van de operatie zijn prognose bepalend. - Polymorf low- grade adenocarcinoom (Terminale duct adenocarcinoom). - Carcinoom-ex-pleiomorf carcinoom. - Epitheliaal-myoepitheliaal carcinoom. - Basaalcel adenocarcinoom. - Zeldzaam: Sebaceous carcinoom, Papillair cystadenocarcinoom, Mucineus adenocarcinoom, Oncocytisch adenocarcinoom, Salivary duct adenocarcinoom, Adenocarcinoom, Maligne Myoepithelioom, Plaveiselcel carcinoom, Kleincellig Ongedifferentieerd carcinoom. Overige carcinomen 3. Lymfomen Dit kunnen zowel lokalisaties van de ziekte van Hodgkin (15%) als van een non- Hodgkin lymfoom (85%) betreffen. Patiënten met de ziekte van Sjogren hebben een hogere kans op een NHL van de parotis (40x). 4. Niet- epitheliale tumoren: sarcomen, fibromen e.d. 5. Metastasen van tumoren buiten de speekselklieren. 6. Niet- neoplastische zwellingen: Cystische lymfoïde hyperplasie (AIDS), cysten, necrotiserende sialometaplasie, oncocytosis, sialoadenosis, chronische scleroserende sialoadenitis Diagnostiek 1. Klinisch verloop Benigne tumoren hebben vrijwel altijd een langzaam progressief verloop van een zwelling zonder bijkomende klachten. Zelden is sprake van een snelle progressie (Warthin). Bij een ligging in de diepe kwab is de tumor vaak minder mobiel en/of is een parapharyngeale zwelling zichtbaar. Maligne tumoren kunnen eveneens langzaam progressief zijn en klinisch niet te onderscheiden van een benigne proces. Snelle groei (NHL), fixatie van de

20 tumor, pijn, parese/paralyse van de nervus facialis, ulceratie en/of verdachte klieren in de hals zijn suggestief voor een maligniteit. 2. Cytologisch onderzoek Het cytologisch onderzoek dient ter uitsluiting van laesies die niet chirurgisch behandeld hoeven te worden zoals een reactieve klier, infectie, lymfoom of metastase. Tevens is het onderscheid benigne maligne speekselklier tumor van groot belang. De accuraatheid van cytologisch onderzoek voor dit onderscheid ligt rond de 80-90%. Bij een kleine of cysteuze laesie kan echogeleid (FNAC) een meer betrouwbare aspiratie worden verricht. In een groot aantal gevallen kan cytologisch het precieze tumor type worden herken. 3. Beeldvorming De indicaties van MRI en CT zijn: - Maligne tumor: onderzoek naar lymfklier metastasen - Cytologisch bevestigde maligne tumor. - Vermoeden van diepe lob tumor (minder mobiel, parapharyngeale zwelling). - Recidief of residu na eerdere excisie. 4. Histologisch onderzoek Wanneer er cytologisch sprake is van een maligne tumor (en geen metastase) is een chirurgische resectie vrijwel altijd nodig. Bij een lymfoom om de exacte classificatie mogelijk te maken, bij andere primaire tumoren als onderdeel van de behandeling. Omdat er bij benigne tumoren meestal onvoldoende zekerheid bestaat omtrent de diagnose, deze tumoren langzaam progressief zijn en bovendien kunnen ontaarden is ook hier een chirurgische resectie meestal aangewezen. Een true- cut biopt levert frequent te weinig materiaal om een NHL te classificeren en heeft risico op ent- metastasen bij een carcinoom en pleiomorf adenoma. Een open biopt heeft een groter risico op kwetsen van de N. facialis en tumor spilling en is derhalve gecontraïndiceerd (uitzondering: ulcererende tumoren). Zowel voor het verkrijgen van histologisch materiaal al voor therapie is een (partiële) oppervlakkige of totale parotidectomie geïndiceerd Stagering TNM classificatie (AJCC 2002) T1 Tumor < 2 cm diameter. T2 Tumor > 2 cm en < 4 cm diameter. T3 Tumor > 4 cm en < 6 cm diameter (zonder facialisuitval). T4 Tumor > 6 cm diameter of invasie in de schedelbasis of aantasting van de facialis. LET OP! Alle T- categorieën worden onderverdeeld in: Ta : Geen lokale uitbreiding. Tb :Met aanwijzingen voor lokale uitbreiding. Onder lokale uitbreiding wordt verstaan klinische of macroscopische aanwijzing voor tumoruitbreiding in de huid, weke delen, botten en/of zenuwen. Microscopische aanwijzing alleen geldt voor deze classificatie niet als lokale uitbreiding 14.5 Behandeling Benigne tumoren Indien klinisch onderzoek en cytologie op een benigne tumor wijzen - (partiële) oppervlakkige parotidectomie voor oppervlakkig gelegen parotis tumoren - totale parotidectomie met sparen N. facialis voor diepe tumoren.

Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen

Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen 1 2 3 4 5 6 7 Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen 2014 Richtlijn Colorectaal carcinoom en colorectale levermetastasen NOG NIET GEAUTORISEERD 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

Hoofd-Hals Journaal 46

Hoofd-Hals Journaal 46 Hoofd-Hals Journaal 46 In dit nummer: Uitreiking Erepenning Onderzoeksdag NWHHT 2011 Verslag huishoudelijke vergadering 2011 Symposium PWHHT Nederlandse werkgroep Hoofd-Hals tumoren Inhoudsopgave 1. Redactioneel

Nadere informatie

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden 157 Introductie In de Westerse wereld is het aantal mensen dat slokdarmkanker krijgt de laatste jaren sterk toegenomen. In 1989 werd de diagnose

Nadere informatie

Niet-kleincellig longcarcinoom

Niet-kleincellig longcarcinoom Niet-kleincellig longcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 2.0 Datum Goedkeuring: 22-05-2011 Methodiek: Evidence based Verantwoording: Landelijke Werkgroep Longtumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Epidemiologie...2

Nadere informatie

THORACALE ONCOLOGIE. Inleiding

THORACALE ONCOLOGIE. Inleiding THORACALE ONCOLOGIE Inleiding Diagnostiek Oncologische oppuntstelling tumor stadiering Functionele evaluatie Functionele evaluatie bij thoracale chirurgie Functionele evaluatie bij radicale radiotherapie

Nadere informatie

LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING TANDHEELKUNDIGE TIJDINGEN

LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING TANDHEELKUNDIGE TIJDINGEN LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING TANDHEELKUNDIGE TIJDINGEN JAARGANG 37 (3) Herfstnummer 2009 DentalMaster via MyProcera NOBELPROCERA ACTIE

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel.

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Geachte Mevrouw, Mijnheer, U werd verwezen naar de borstkliniek. Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Ofschoon u reeds grotendeels werd

Nadere informatie

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010 2011 Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM Samenstelling van de commissie:

Nadere informatie

2014KR2. Table Of Contents

2014KR2. Table Of Contents Table Of Contents Casus 1... 3 Casus 10... 8 Casus 11... 10 Casus 12... 12 Casus 13... 14 Casus 14... 16 Casus 15... 17 Casus 16... 20 Casus 17... 23 Casus 18... 24 Casus 19... 31 Casus 2... 35 Casus 20...

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE "TARGETED" THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM

EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE TARGETED THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2013-2014 EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE "TARGETED" THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM Anne-Marie VAN DER BIEST

Nadere informatie

Richtlijn wervelmetastasen Deze richtlijn betreft patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren

Richtlijn wervelmetastasen Deze richtlijn betreft patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 CONCEPT Richtlijn wervelmetastasen Deze richtlijn betreft patiënten

Nadere informatie

Programmacommissie. www.nvmo.org

Programmacommissie. www.nvmo.org Programmacommissie Dr. E.W. Muller, voorzitter Dr. L.V. Beerepoot Drs. M.M.E.M. Bos Prof. dr. V. Cocquyt Prof. dr. J. De Grève Dr. J.E.A. Portielje Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen Prof. dr. J.B. Vermorken

Nadere informatie

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Februari 2013 Voor u ligt de eerste versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale Onderwerp: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom Samenvatting: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie combineert het lokaal verwarmen van

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Informatie voor de huisarts over Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Blaaskanker. Wat is blaaskanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Blaaskanker. Wat is blaaskanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Blaaskanker Wat is blaaskanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO BLAASKANKER: GIDS

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Longkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De longen 8 Longkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 15 Onderzoek 17 Verder onderzoek 22 Behandeling 25 Behandeling van niet-kleincellige

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren Richtlijn Ziekte van Dupuytren 1 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Koninklijk Nederlands Genootschap voor

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011 Definitieve versie okt. 2011 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen E-mail: info@zichtbarezorg.nl Samengesteld door:

Nadere informatie

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Mogelijkheden van de PET-scan in de oncologie Dilemma s bij de behandeling van gemetastaseerd hoofd/halscarcinoom

Nadere informatie