Arthroscopie knie (Kijkoperatie in de knie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arthroscopie knie (Kijkoperatie in de knie)"

Transcriptie

1 1/10 Chirurgie/ Sporttraumatologie Arthroscopie knie (Kijkoperatie in de knie) Inleiding Binnenkort wordt u één dag opgenomen voor een kijkoperatie van uw knie op de afdeling dagbehandeling. Deze folder is opgesteld om u de nodige informatie te verstrekken over voorbereiding, operatie en adviezen nadien. Tevens is deze folder een communicatiemiddel tussen u, de specialist, fysiotherapeut en verpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze informatiefolder op de dag van opname bij u hebt en meeneemt naar de operatiekamer. Na de operatie kan de specialist erin aangeven wat hij in uw knie heeft gezien en welke ingreep er is verricht. Ook worden adviezen en controleafspraak genoteerd. Wilt u deze folder ook bij de controleafspraak meenemen? Als aanvulling op dit informatieboekje adviseren wij u de folder: Dagopname (operatie) goed door te lezen. Deze krijgt u op de polikliniek bij het bezoek aan de chirurg. Algemene informatie Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om een kijkoperatie (arthroscopie) van uw knie te laten verrichten. De klachten van uw knie kunnen verschillende oorzaken hebben. Uw knie is lichamelijk en eventueel met behulp van een MRIscan onderzocht. Door het kniegewricht met behulp van een arthroscoop (gewrichtscamera) te bekijken kan de oorzaak van de klachten verder achterhaald worden. Deze bevindingen kunnen soms afwijken van bevindingen zoals gedaan vóór de operatie. Vaak maar zeker niet altijd kunnen eventuele afwijkingen geheel of gedeeltelijk worden verholpen tijdens de kijkoperatie. Soms komt er tijdens de kijkoperatie een afwijking aan het licht die om een grotere ingreep vraagt. Deze grotere ingreep wordt meestal niet direct verricht, maar eerst met u besproken. Soms wordt poliklinisch een brace aangemeten, die na de operatie om uw knie wordt aangelegd.

2 Het kniegewricht De knie bestaat uit drie botdelen: het bovenbeen, het onderbeen en de knieschijf. Om de knie ligt een gewrichtskapsel. Buiten dit gewrichtskapsel heeft de knie twee banden die voor zijdelingse stabiliteit van de knie zorgen. Midden in de knie liggen de voorste en de achterste kruisband. Zij voorkomen dat het onderbeen naar voren of naar achteren verschuift. Daarnaast voorkomen de kruisbanden bepaalde draaibewegingen tussen boven- en onderbeen. In de knie bevinden zich tussen het boven- en onderbeen twee maanvormige schijfjes van zacht kraakbeen (de meniscus). Deze vangen schokken van de knie op en zorgen dat boven en onderbeen in iedere stand goed op elkaar passen en dat de knie goed scharniert. Elk botdeel is daarnaast nog bekleed met een laag kraakbeen. 2/10

3 3/10 Oorzaken van klachten Als u last heeft van uw knie, kan dat verschillende oorzaken hebben, die bij een arthroscopie gezien kunnen worden: 1. Beschadigde of gescheurde meniscus. Tijdens de arthroscopie wordt deze bijgewerkt (gedeeltelijk verwijderd) en soms gehecht. 2. Beschadigd of abnormaal kraakbeen. Loszittend kraakbeen kan verwijderd worden, maar meestal kan een kraakbeenbeschadiging niet hersteld worden. Soms kan de beschadiging behandeld worden door het maken van kleine boringen. Hierdoor ontstaat bindweefsel, dat de beschadiging afdekt. 3. Gewrichtsmuizen zijn afgeronde kraakbeenstukjes, die los in de knie voorkomen. Tijdens de arthroscopie worden ze verwijderd. 4. Gescheurde kruisbanden. Meestal betreft het de voorste kruisband. Flarden van de gescheurde kruisband, die tussen het gewricht komen, kunnen verwijderd worden. 5. Een combinatie van bovenstaande aandoeningen is ook mogelijk. Operatiedag Voor informatie rondom de operatie verwijzen wij u naar de folder: Dagopname (operatie), die u meegekregen heeft. Voor informatie over de verdoving (anesthesie) verwijzen wij u naar de folder: Uw operatie en anesthesie. De operatie De verpleegkundige zorgt voor uw transport van en naar de operatieafdeling. Op de voorbereidingsruimte wordt de eventueel afgesproken blokverdoving geplaatst. Nadat uw been geheel verdoofd is of u narcose heeft gekregen start de operatie waarbij de traumachirurg in uw knie zal kijken met behulp van een arthroscoop. Het te opereren been wordt omzwachteld met een elastische rubberen band. Hierdoor wordt het bloed uit het been gestuwd. Daarna wordt een drukmanchet opgeblazen om dit te handhaven. De knie wordt royaal gedesinfecteerd met (roze) vloeistof. De operatie wordt uitgevoerd door 3 tot 4 kleine steekgaatjes van ongeveer ieder 1 cm. Via 1 sneetje gaat de scoop met spoelvloeistof naar binnen, 1 sneetje is voor afvoer van het vocht en via het derde en eventuele vierde sneetje kunnen instrumenten in de knie worden gebracht om de afwijking te behandelen. De arthroscoop is verbonden met een tv-monitor. Zo ziet en controleert de specialist zijn handelingen. Duur van de operatie De duur van een arthroscopie bedraagt ongeveer minuten, afhankelijk van de gevonden afwijking en behandeling. Er bestaat de mogelijkheid de operatie op een beeldscherm te volgen.

4 4/10 Na de operatie Na de operatie wordt de drukmanchet verwijderd en stroomt het bloed weer in het been. Om zwelling tegen te gaan wordt een drukverband aangelegd. De traumachirurg schrijft na de operatie op de operatiekamer in deze instructiefolder wat hij gedaan heeft. In uw geval is de volgende ingreep uitgevoerd: O Meniscusoperatie O Schoonmaken kraakbeen O Bandletsel operatie O Na de operatie haalt de verpleegkundige u weer van de operatieafdeling en brengt u naar uw kamer, waar u wat te eten en te drinken krijgt. U mag nog niet van bed af. Pas als u het been volledig gestrekt kunt optillen mag u onder begeleiding de eerste keer uit bed. De verpleegkundige kijkt ondertussen hoe het met u gaat, of de pijn onder controle is en observeert het been. Zij zal u volgens voorschrift pijnstillers geven. Afspraken van de specialist Het aangekruiste is voor u van toepassing: Gedurende... dagen het drukverband laten zitten, daarna mag u het zelf verwijderen Hechtingen verwijderen na 14 dagen: door de huisarts op de poli op de gipskamer Hechtpleisters verwijderen na 10 dagen, dit mag u zelf doen VKB-reconstructie brochure meegeven Kraakbeenletsel boekje meegeven Fysiotherapie volgens voorschrift Brace aanmeten Groepsbijeenkomst over...dagen/ weken Afspraak polikliniek:..weken Hyaluronzuurinjectie: Ja / Nee (zo ja: zie specifieke informatiefolder) Medicijnen bij ontslag: Paracetamol 500mg (z.n.) 4 x daags 2 tabletten (maximaal) Diclofenac 50 mg 3 x daags 1 tablet. Omdat Diclofenac ook ontstekingremmend werkt adviseren wij u deze tabletten thuis op te maken

5 5/10 Het recept is gefaxt naar de Beatrix-apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis uw thuisapotheek U kunt de medicijnen daar ophalen. Fysiotherapie, ontslag en (groeps-)controle Na de operatie wordt u behandeld door de fysiotherapeut. Deze behandeling, welke bestaat uit instructies en/of oefentherapie en het (zo nodig) op maat afstellen van hulpmiddelen, is door de chirurg afgesproken met de fysiotherapeut van het SKB. Behandeling is noodzakelijk om goed en verantwoord te kunnen oefenen en bevordert een voorspoedige revalidatie. De fysiotherapeutische behandeling is niet opgenomen in de prijs van uw opname. De behandeling wordt met een aangepast tarief gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar, omdat er minder tijd nodig is dan bij een gewoon consult. De fysiotherapeut leert u, individueel of in groepsverband, hoe u met krukken moet mobiliseren. Ook krijgt u oefeningen mee voor de eerste dagen thuis. U gaat normaal gesproken met ontslag als de behandelend specialist u na de operatie heeft gezien. Dan bestaat kort de gelegenheid om de bevindingen van de kijkoperatie door te nemen. Heeft u geen vragen en wilt u niet wachten op de specialist, dan kunt u ook zonder zijn bezoek met ontslag. Vragen van praktische aard kunt u doornemen met de verpleegkundige of fysiotherapeut. Ook moet het gevoel in het been terug zijn, de pijn goed onder controle en alle ontslagpapieren doorgenomen. U kunt, na overleg met de verpleegkundige zelf bellen naar uw contactpersoon om u op te laten halen. U kunt niet zelf naar huis rijden. Wij adviseren u degene die u ophaalt een rolstoel vanuit de centrale hal mee te laten nemen naar de afdeling. Bij ontslag krijgt u een afspraak voor de controle bij de specialist mee. Neem eerder contact op met de behandelend arts als: de hele knie dik wordt en/of meer pijn gaat doen als u niet meer op het been kunt staan, terwijl dit eerder goed mogelijk was. In principe bent u voor een groepsgewijze controleafspraak uitgenodigd. Om individuele, medische of planningstechnische redenen kan hiervan afgeweken worden. In een groepsafspraak wordt aan ongeveer patiënten, die dezelfde ingreep hebben gehad tegelijkertijd informatie verstrekt door de traumachirurg. Er is ook gelegenheid om in te gaan op individuele vragen. In bijzondere situaties is er de mogelijkheid om persoonlijke vragen te behandelen of lichamelijk onderzoek te doen, zonder aanwezigheid van andere medepatiënten. U ontvangt in één uur uitgebreide informatie. Het is verstandig om vragen die u wilt stellen vooraf voor uzelf te noteren. Voor de groepscontrole wordt u verwacht op..... om.....uur bij vergaderzaal 1. Deze is op de 1e verdieping; eventueel te bereiken via lift C.

6 6/10 De eerste werkdag na de operatie neemt een verpleegkundige van de afdeling tussen uur en uur telefonisch contact met u op. De verpleegkundige neemt dan kort nog even de opname met u door. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen en/of onduidelijkheden aan te geven. Risico op complicaties Bij elke operatie kunnen complicaties optreden. Bij een kijkoperatie van de knie komt dit gelukkig zelden voor. Tijdens het maken van een sneetje kan een huidzenuw iets beschadigd raken waardoor de huid op deze plek gevoelig of juist doof is. Dit verdwijnt in de loop van de tijd vanzelf of het geeft geen klachten meer. De drukmanchet die om het bovenbeen heeft gezeten tijdens de operatie kan nadien soms klachten geven van kneuzing van de onderliggende weefsels of van een doof gevoel doordat een huidzenuw bekneld is geraakt. Deze klachten verdwijnen meestal in de loop van de tijd vanzelf. Een infectie is een zeldzame complicatie die zou kunnen optreden. Soms is dan een extra operatie nodig om het gewricht te spoelen. Heel soms komt een trombosebeen voor. Er is dan een bloedstolsel gevormd dat een ader in het been verstopt. Dit is herkenbaar aan een dikke en pijnlijke kuit. Ter voorkoming hiervan krijgt u op de operatiedag eenmalig een injectie. Adviezen voor thuis Na een eenvoudige arthroscopische ingreep kunt u meestal dezelfde dag naar huis. Een enkele keer kan het nodig zijn dat u een nachtje overblijft. U mag de dag na de operatie douchen. Het is van belang zeep- of shampooresten goed van de wond te spoelen en de wond daarna goed deppend te drogen. Als de wondjes nog nalekken kunt u zo nodig een hansaplast pleister gebruiken. Na genezing zijn de huidwondjes vaak nog dik. Dit komt doordat het onderliggende kapsel ook geopend is en iets langere tijd nodig heeft om te genezen. Dit vraagt drie tot vier weken. Lopen mag, maar met mate. In verband met een mogelijke restverdoving moet u de dag van de kijkoperatie consequent de krukken blijven gebruiken, ook voor die twee stapjes van bijvoorbeeld de ene stoel naar de andere. Algemene instructies: Gedurende de eerste week, afhankelijk van de ontstekingsreactie, tot 3 keer daags minuten koelen. De eerste twee dagen loopt u onbelast met elleboogkrukken met afwikkeling van de voeten; u kunt beter geen wandelingen maken. Daarna het lopen opbouwen op geleide van klachten, aangegeven belasting en gedoseerd oefenen (in buikligging en in zitten met afhangende benen: over het gehele traject buigen en strekken)

7 7/10 Buigen van de knie mag, maar niet te vaak en niet meer dan negentig graden. U moet voorkomen dat het wondje openspringt. Krukken zijn vrijwel nooit voor langere tijd nodig, tenzij uw arts deze voorschrijft. Als het nodig is, krijgt u fysiotherapie. Vaak is zelf oefenen voldoende. Autorijden mag weer als het gebruik van elleboogkrukken (=EK) afgebouwd is. Weer aan het werk; Het moment waarop u weer kunt werken is afhankelijk van de aard van de ingreep en het soort werk dat u doet. In het algemeen kunt u één week aanhouden voor zittend werk en twee weken voor zwaarder werk. Het moment van hervatten van de sport wordt aangegeven door uw behandelaar. Fietsen in eerste instantie niet bij arthroscopie met shaven van de patella. Hiermee pas starten in overleg met de behandelend arts en/of de behandelend fysiotherapeut. Douchen: na 1 week (als u een brace hebt, moet u deze omlaten tijdens het douchen). Hieronder zijn verschillende operaties met bijbehorende adviezen weergegeven. De chirurg kruist aan welke voor u van toepassing is en legt de medische termen uit. Volgt u ook de algemene instructies (hiervoor beschreven) op. M.b.t. arthroscopie met geïsoleerd bandletsel (kruisbanden en/of collaterale ligamenten) Belasting: belast lopen met EK op geleide van pijn, zwelling en kniefunctie. Poliklinisch vervolg fysiotherapie: in overleg met de chirurg. Bijzonderheden: eventueel, op indicatie, de dag na de operatie een tape of brace op de gipskamer. M.b.t. arthroscopie met synovectomie Belasting: belast lopen met EK. Afbouwen na 3 dagen op geleide van pijn, zwelling en kniefunctie. Poliklinisch vervolg fysiotherapie: in overleg met de chirurg. Bijzonderheden: eventueel, op indicatie, de dag na de operatie een tapebandage op de gipskamer. M.b.t. arthroscopie met (partiële) meniscectomie Belasting: belast lopen met EK, afbouwen na 3 dagen op geleide van pijnklachten, zwelling en kniefunctie. Poliklinisch vervolg fysiotherapie: in overleg met de chirurg. M.b.t. arthroscopie met shaven van de patella Belasting: belast lopen met EK. Patello-femorale belasting beperken. Poliklinisch vervolg fysiotherapie: in overleg met chirurg. Zo nodig volgens Mc- Connel met eventueel proef inlegzool. Bijzonderheden: op aanvraag van de behandelend arts wordt de dag na de operatie op de gipskamer een Mc-Connel tape aangelegd.

8 8/10 M.b.t. mozaïek- plastiek Het gaat hier om een techniek via een arthrotomie of eventueel een arthroscopie die alleen wordt toegepast bij geïsoleerde kraakbeendefecten en de condylen. Deze defecten mogen niet groter zijn dan 2 cm doorsnede. Er worden 1-3 botpluggen met kraakbeen verwijderd uit een niet dragend deel van de condyl. Deze zijn ca. 1,5 cm lang. In het defect worden 1-3 gaten geboord Belasting: belast lopen met EK, afbouwen na 3 dagen op geleide van pijnklachten, zwelling en kniefunctie. Poliklinisch vervolg fysiotherapie: in overleg met behandelaar. Het zal af en toe voorkomen dat deze operatie wordt gecombineerd met een semitendinosis/ gracilis- VKB-plastiek. Belangrijk is dan om het protocol van de VKB-plastiek te hanteren omdat dit de zwakste schakel is in de combinatie. Kinetec dag na de operatie (onder geleide van pijn langzaam verhogen ) Kinetect thuis: alleen als de mobiliteit van de knie minder dan 90 0 is, de Kinetec wordt tijdens de ziekenhuisopname besteld door de transferverpleegkundige. M.b.t. hechten van de meniscus Belasting: 6 weken onbelast lopen (+brace) met aantippen, of nog langer tot evt. vervolg ingreep. Poliklinisch vervolg fysiotherapie: in overleg met behandelaar. Bijzonderheden/overige: zie ook algemene instructies + gedurende 6 weken een brace dragen, waarbij de brace de eerste 2 weken staat afgesteld van De laatste 4 weken mag de patiënt in de brace vrij bewegen (dat wil zeggen: volledig bewegingstraject). De brace moet gedragen worden vanwege eventuele bijkomende instabiliteitproblemen (mogelijk VKB-laesie en/of mediale collaterale bandruptuur). Sporten mag de eerste 3 maanden niet. Werkhervatting, autorijden en verder beleid in overleg met de chirurg. Overige instructies en oefeningen Traplopen met elleboogkrukken trap op: leuning vastpakken > eerst het goede been een tree omhoog; daarna het geopereerde been samen met de kruk bijzetten trap af: leuning vastpakken > u zet de kruk een tree lager (niet op rand van de tree zetten) > u zet het geopereerde been naast de kruk > nu zet u het goede been erbij De andere kruk kunt u meenemen in de hand waarin u de steunkruk al vast heeft. De fysiotherapeut zal dit met u oefenen.

9 9/10 Oefeningen voor de eerste dagen thuis Onderstaande oefeningen van bovenbeen- en voetspieren, helpen de zwelling van uw knie te verminderen. Ook helpt het trombose te voorkomen. De oefeningen doet u ongeveer 5 keer per dag waarbij u elke oefening tien keer herhaalt. In rustig tempo de voet en enkel maximaal naar u toe optrekken en weer wegduwen Het been gestrekt optillen De knie buigen waarbij de hiel over de matras beweegt, de knie strekken waarbij de knieholte in de matras wordt geduwd De hiel in de matras duwen Als het drukverband verwijderd is: zitten op een hogere stoel of op de rand van een tafel Ontspannen zwaaien met het onderbeen De knie rustig buigen en strekken waarbij u de bovenbeenspieren goed aanspant Voor alle oefeningen geldt dat u deze regelmatig moet herhalen op geleide van pijn, zwelling en kniefunctie. Aanvullende informatie Meer informatie over de arthroscopie knie vindt u op de volgende websites: o o o website over het sportspreekuur, blessures met behandelmethoden, sport, bewegen en gezondheid; o o o o Vragen Bij vragen over uw behandeling kunt u zich contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van uur bereikbaar op telefoonnummer Wanneer zich thuis na de behandeling problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u. Geheimhouding en recht op privacy Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u schriftelijk toestemming geeft, mogen zij gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw behandeling nodig is. Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen. Meer informatie staat in de folder De rechten en plichten van de patiënt, verkrijgbaar op de afdeling.

10 10/10 Adresgegevens SKB Streekziekenhuis Koningin Beatrix Bezoekadres: Beatrixpark BN Winterswijk Postadres: Postbus GG Winterswijk T F of Websites: Foldernummer: chi 412 versie: juli 2013

Arthroscopie knie (kijkoperatie in de knie)

Arthroscopie knie (kijkoperatie in de knie) 1/10 Orthopedie Arthroscopie knie (kijkoperatie in de knie) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het kniegewricht 3. De klachten 4. Oorzaken van klachten 5. Opname en behandeling 6. Anesthesiologie 7. Voorbereiding

Nadere informatie

Arthroscopie knie (kijkoperatie in de knie)

Arthroscopie knie (kijkoperatie in de knie) 1/10 Orthopedie Arthroscopie knie (kijkoperatie in de knie) Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Het kniegewricht 2 3. De klachten 2 4. Oorzaken van klachten 2 5. Opname en behandeling 3 6. Anesthesiologie

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht 1 Inhoud Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Voorbereiding thuis 4 De operatie 4 Na de operatie 4 Opnameduur

Nadere informatie

Arthroscopie van de elleboog

Arthroscopie van de elleboog Arthroscopie van de elleboog Kijkoperatie van de elleboog Orthopedie 5693p ORT.024/1008.CV..A Inleiding Uw behandelend arts heeft u een kijkoperatie (arthroscopie) van uw elleboog geadviseerd. Deze folder

Nadere informatie

Afdeling: Orthopedie. Onderwerp: Arthroscopie

Afdeling: Orthopedie. Onderwerp: Arthroscopie Afdeling: Orthopedie Onderwerp: Arthroscopie 1 www.ikazia.nl Arthroscopie 800209 / augustus 2014 Wat is arthroscopie Arthroscopie betekent in het gewricht kijken, meestal in de knie (soms ook in de schouder,

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie 1/7 Chirurgie/Sporttraumatologie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding Deze informatiebrochure is geschreven voor patiënten die een operatie aan de knie moeten ondergaan, waarbij de voorste kruisband

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Wat gebeurt er bij een kijkoperatie van de knie? De knie is een scharnierverbinding in het been die het scheenbeen en kuitbeen (onderkant) verbindt met het dijbeen (bovenkant).

Nadere informatie

De kijkoperatie. (Artroscopie)

De kijkoperatie. (Artroscopie) De kijkoperatie (Artroscopie) De kijkoperatie Als u een aandoening in uw knie heeft, kan de orthopedisch chirurg een kijkoperatie adviseren. Met deze ingreep kan de diagnose vaak beter worden gesteld.

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek Orthopedie Voorste kruisband plastiek Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. Er wordt een voorste kruisband reconstructie verricht. In deze folder vindt u informatie over de voorste kruisband,

Nadere informatie

Welk letsel kunt u opgelopen hebben?

Welk letsel kunt u opgelopen hebben? Acute knieblessure U bent op de Spoedeisende hulp van het Canisius-Wilhelimina Ziekenhuis (CWZ) terecht gekomen omdat u een acute knieblessure heeft opgelopen. Deze folder geeft u informatie over mogelijk

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie 1/11 Orthopedie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding U staat op de wachtlijst voor een reconstructie van de voorste kruisband. Tijdens deze operatie vervangt de orthopedisch chirurg de beschadigde

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie (meniscus)

Kijkoperatie van de knie (meniscus) Kijkoperatie van de knie (meniscus) Informatie voor patiënten F0073-1011 juni 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie (kijkoperatie)

Arthroscopie van de knie (kijkoperatie) Arthroscopie van de knie (kijkoperatie) Het kniegewricht kan door een ongeval of slijtage beschadigd raken. Voor een deel kunnen deze beschadigingen worden geconstateerd door middel van lichamelijk onderzoek

Nadere informatie

Ontslagadviezen orthopedie na opname op de afdeling dagbehandeling

Ontslagadviezen orthopedie na opname op de afdeling dagbehandeling Ontslagadviezen orthopedie na opname op de afdeling dagbehandeling Orthopedisch Centrum Máxima 1 Materiaal verwijderen uit arm de dag van de behandeling licht verteerbaar voedsel gebruiken. De volgende

Nadere informatie

Artroscopie van de enkel

Artroscopie van de enkel Artroscopie van de enkel Informatie voor patiënten F1054-3513 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

kruisbandoperatie Wat is een voorste kruisbandreconstructie?

kruisbandoperatie Wat is een voorste kruisbandreconstructie? kruisbandoperatie U heeft in overleg met uw orthopedisch chirurg besloten om uw voorste kruisband te laten opereren. Deze operatie wordt een voorste kruisbandreconstructie genoemd. Hoe gaat deze operatie?

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Arthroscopie van de knie Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0192 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een kijkoperatie aan uw knie. In deze folder

Nadere informatie

Kijkoperatie in de knie Meniscusscheur en/of kruisbandscheur

Kijkoperatie in de knie Meniscusscheur en/of kruisbandscheur Kijkoperatie in de knie Meniscusscheur en/of kruisbandscheur Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een arthroscopie? 1 Waarom een kijkoperatie? 1 Voor de opname 2 Opname op de

Nadere informatie

H.218126.0715. Voorste kruisband reconstructie (VKB)

H.218126.0715. Voorste kruisband reconstructie (VKB) H.218126.0715 Voorste kruisband reconstructie (VKB) Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een voorste kruisband reconstructie. Een goede voorbereiding is belangrijk en kost tijd. Het ondergaan

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE 17964 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten. Wat is

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

Verdraaiing (distorsie) van de knie

Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Een blessure van de knie ontstaat vaak door een verdraaiing of andere onnatuurlijke beweging. Vaak wordt de knie al snel erg dik.

Nadere informatie

Voorste kruisbandplastiek

Voorste kruisbandplastiek Voorste kruisbandplastiek Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een voorste kruisbandplastiek uit te laten voeren. Dit is een operatie aan de knie, waarbij de beschadigde voorste kruisband

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie,

Voorste kruisbandreconstructie, Paramedische afdeling Voorste kruisbandreconstructie, oefeningen en richtlijnen Inleiding Bij een voorste kruisband reconstructie brengt de arts op de plaats van de oude voorste kruisband een vervangende

Nadere informatie

Voorste kruisband-reconstructie

Voorste kruisband-reconstructie Voorste kruisband-reconstructie Inleiding Een voorste kruisbandreconstructie is een operatie waarbij de voorste kruisband van de knie wordt vervangen. Deze operatie kan nodig zijn als u last heeft van

Nadere informatie

SF Z. Arthroscopie van de knie. Dr. Ameloot Ivan Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Arthroscopie van de knie. Dr. Ameloot Ivan Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Arthroscopie van de knie Dr. Ameloot Ivan Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy Arthroscopie U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de knie, een zogenaamde arthroscopie. Deze

Nadere informatie

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy Arthroscopie U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de knie, een zogenaamde arthroscopie. Deze folder

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Leefregels na ontslag. Na een dagopname

Leefregels na ontslag. Na een dagopname Leefregels na ontslag Na een dagopname Inhoud Inleiding 3 Algemeen 3 Controle na opname 3 Gips 3 Hechtingen 4 Wondverzorging 4 Mobiliteit na ontslag 4 Leefregels en risocbewegingen 5 Medicatie 5 Controle-afspraken

Nadere informatie

Pacemaker implantatie

Pacemaker implantatie 1/6 Cardiologie Pacemaker implantatie Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling cardiologie voor het plaatsen van een pacemaker. In deze informatiefolder leest u welke zaken belangrijk zijn

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken

Nadere informatie

Hallux valgus correctie volgens Lapidus (operatie aan de voet)

Hallux valgus correctie volgens Lapidus (operatie aan de voet) Hallux valgus correctie volgens Lapidus (operatie aan de voet) Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een hallux valgus correctie volgens Lapidus uit te laten voeren. Een hallux valgus

Nadere informatie

Knie kijkoperatie. Alle informatie over het krijgen van een kijkoperatie van de knie voor u op een rij

Knie kijkoperatie. Alle informatie over het krijgen van een kijkoperatie van de knie voor u op een rij Knie kijkoperatie Alle informatie over het krijgen van een kijkoperatie van de knie voor u op een rij Inhoudsopgave De knie De behandeling stap voor stap Voorbereidingen voor opname De opname en operatie

Nadere informatie

Correctie van de beenstand Tibiakop osteotomie

Correctie van de beenstand Tibiakop osteotomie Correctie van de beenstand Tibiakop osteotomie 1 Binnenkort ondergaat u een operatie om de stand van uw been te veranderen. Deze ingreep wordt ook wel tibiakop osteotomie genoemd: de tibiakop is het bovenste

Nadere informatie

Arthroscopie van de heup

Arthroscopie van de heup Arthroscopie van de heup De heup Een heup wordt gevormd door het dijbeenbot (femur) en het bekken. Het dijbeenbot heeft een ronde kop die in de heupkom (acetabulum) van het bekken past. De kop en de kom

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Techniek met kniepees Techniek met hamstrings Deze brochure is voor patiënten die in aanmerking komen voor een operatie ter vervanging van de voorste kruisband (reconstructie).

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Orthopedie. Enkelprothese

Orthopedie. Enkelprothese Orthopedie Enkelprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw enkel. Er wordt een enkelprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de enkel, de aanleiding voor de operatie, de

Nadere informatie

Een voorste kruisbandreconstructie

Een voorste kruisbandreconstructie Een voorste kruisbandreconstructie Informatie voor patiënten F0170-6011 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Chevron osteotomie bij hallux valgus (operatie aan de voet)

Chevron osteotomie bij hallux valgus (operatie aan de voet) Chevron osteotomie bij hallux valgus (operatie aan de voet) Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een chevron osteotomie uit te laten voeren. Dit is een operatie aan de voet, waarbij

Nadere informatie

Scheelzien. Oogheelkunde

Scheelzien. Oogheelkunde 1/5 Oogheelkunde Scheelzien Inleiding Scheelzien betekent dat twee ogen niet meer samen op één punt gericht staan. Er zijn verschillende manieren van scheel kijken. Zo kan het afwijkende oog naar binnen

Nadere informatie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar 2 De totale knieprothese Als u een beschadigde of versleten knie heeft, is lopen en lang staan vaak erg pijnlijk. In een vergevorderd

Nadere informatie

Orthopedie. Enkelartrodese of triple artrodese

Orthopedie. Enkelartrodese of triple artrodese Orthopedie Enkelartrodese of triple artrodese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw enkel. Het enkelgewricht wordt vastgezet. In deze folder vindt u informatie over de enkel, de aanleiding voor

Nadere informatie

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een kijkoperatie

Nadere informatie

Orthopedie. Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand

Orthopedie. Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand Orthopedie Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. De stand van uw been wordt veranderd. In deze folder vindt u informatie over de knie, de

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband van de knie Laterale of mediale bandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Brace 4 Pijn 4 Fysiotherapie 4 De wond 5 Ontslag

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de

Nadere informatie

Knieoperatie verplaatsen knieschijf

Knieoperatie verplaatsen knieschijf Knieoperatie verplaatsen knieschijf Tuberositas-transpositie mca.nl Inhoudsopgave Een gezonde knie 3 Wat is een tuberositas-transpositie? 4 Waarom is een tuberositas-transpositie nodig? 5 Voorbereiding

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Orthopedie Kijkoperatie van de knie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Anatomie van de knie... 3 Waarom een artroscopie?... 4 Meniscusscheuren... 4 Symptomen van een meniscusscheur... 5 Onderzoek... 5 Behandeling...

Nadere informatie

MTP 1 artrodese (vastzetten grote teen)

MTP 1 artrodese (vastzetten grote teen) MTP 1 artrodese (vastzetten grote teen) Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een MTP 1 artrodese uit te laten voeren. Dit is een operatie aan de grote teen waarbij het gewricht tussen

Nadere informatie

Standsverandering been (Osteotomie)

Standsverandering been (Osteotomie) Standsverandering been (Osteotomie) Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een osteotomie uit te laten voeren. Bij deze operatie wordt de stand van uw bovenbeen of onderbeen veranderd.

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een voorste kruisbandreconstructie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder kunt u

Nadere informatie

Bovenste spronggewricht artrodese (vastzetten van enkelgewricht)

Bovenste spronggewricht artrodese (vastzetten van enkelgewricht) Bovenste spronggewricht artrodese (vastzetten van enkelgewricht) Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten uw enkelgewricht vast te laten zetten. Deze operatie heet in medische termen

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname)

Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname) 00 Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname) poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een voorste kruisband reconstructie van uw knie te ondergaan

Nadere informatie

Reconstructie voorste kruisband

Reconstructie voorste kruisband Reconstructie voorste kruisband In deze folder vindt u informatie over de reconstructie van de voorste kruisband. Uw specialist heeft u ongetwijfeld al de nodige informatie gegeven over deze operatie.

Nadere informatie

Heupoperatie. Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken

Heupoperatie. Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken Heupoperatie Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken Inhoud Inleiding 3 Reden van de operatie 3 Onderzoeksresultaten 3 De operatie 4 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 5

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Artroscopie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een kijkoperatie? 3 Een gezonde knie 3 Waarom is een kijkoperatie nodig? 4 Voorbereiding op de operatie 5 De operatie 7 Na de operatie 8

Nadere informatie

H.79197.0915. Een nieuwe knie

H.79197.0915. Een nieuwe knie H.79197.0915 Een nieuwe knie Inleiding U heeft samen met uw arts besloten dat u een nieuwe knie krijgt. De voorlopige operatiedatum hoort u over ongeveer twee weken. Na ontslag uit het ziekenhuis heeft

Nadere informatie

Procedure Schildwachtklier bij borstkanker

Procedure Schildwachtklier bij borstkanker 1/6 Chirurgie / mammacare Procedure Schildwachtklier bij borstkanker Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Achtergrondinformatie 2 De procedure op de afdeling Nucleaire Geneeskunde 3 Procedure verwijderen van

Nadere informatie

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht Orthopedie Schouderexploratie Ingreep aan de schouder Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een schouderoperatie (schouderexploratie) wordt verricht. Tijdens deze ingreep wordt uw schouder

Nadere informatie

Standscorrectie van de versleten knie

Standscorrectie van de versleten knie Patiënteninformatie Standscorrectie van de versleten knie Informatie over de operatie, voorbereiding en nabehandeling Standscorrectie van de versleten knie Informatie over de operatie, voorbereiding en

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder

Nadere informatie

Spataderen. Laseroperatie

Spataderen. Laseroperatie Spataderen Laseroperatie Inleiding U heeft spataderen. Binnenkort wordt u hieraan behandeld door de chirurg. In deze folder leest u meer over de laseroperatie (1) en de aanvullende sclerotherapie (2) die

Nadere informatie

Tuberositas transpositie

Tuberositas transpositie Tuberositas transpositie De tuberositas transpositie Inleiding U krijgt een operatie aan de knie in verband met problemen met uw knieschijf. Bij deze operatie wordt de aanhechting van de pees van de bovenbeenspieren

Nadere informatie

Patiënteninformatie. De voorste kruisband

Patiënteninformatie. De voorste kruisband De voorste kruisband Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit van de knie te verbeteren. Tijdens het gesprek op de polikliniek

Nadere informatie

Allergiewijzer Allergovit

Allergiewijzer Allergovit 1/5 Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Allergiewijzer Allergovit Allergiewijzer van Prikkuur met Inleiding U bent met uw arts overeengekomen dat een prikkuur voor u een oplossing kan zijn voor uw hooikoorts

Nadere informatie

Kloofje in de anus (Fissura ani)

Kloofje in de anus (Fissura ani) 1/5 Chirurgie Kloofje in de anus (Fissura ani) Inleiding Deze folder geeft u informatie over een kloofje in de anus en de behandelmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie

Nadere informatie

ORTHOPEDIE. Meniscectomie BEHANDELING

ORTHOPEDIE. Meniscectomie BEHANDELING ORTHOPEDIE Meniscectomie BEHANDELING Meniscectomie U hebt een scheur in uw meniscus. Wat houdt een meniscusscheur in en hoe behandelen we een scheur van de meniscus? In deze folder geven wij u hier informatie

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie (Arthroscopie)

Kijkoperatie van de knie (Arthroscopie) 3523p ORT.010/1008.CV.A Kijkoperatie van de knie (Arthroscopie) Orthopedie Inhoud Inleiding Het kniegewricht De meniscus Wat kan er mis zijn met uw meniscus? Wat is een arthroscopie? Waarom een arthroscopische

Nadere informatie

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Ziekte van Dupuytren Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie In overleg met uw arts heeft u besloten om een

Nadere informatie

De unicompartimentele knieprothese

De unicompartimentele knieprothese De unicompartimentele knieprothese Inhoud Inleiding 3 Het kniegewricht 3 Artrose knie 3 De operatie 4 Voordelen van een enkelzijdige knieprothese 4 Na de operatie 4 Bloedverdunnende injecties 4 Fyisotherapie

Nadere informatie

H.253083.0614. Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been

H.253083.0614. Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been H.253083.0614 Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been Inleiding U heeft met uw behandelend arts besloten tot een opname waarbij uw teen, voet of een deel van uw been geamputeerd wordt. Door

Nadere informatie

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0214 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

H.347541.0715. GPS recover behandeling kniepees (jumpersknee)

H.347541.0715. GPS recover behandeling kniepees (jumpersknee) H.347541.0715 GPS recover behandeling kniepees (jumpersknee) Inleiding U heeft samen met uw arts besloten om uw kniepeesklachten te laten behandelen met behulp van de GPS recover behandeling. Bij deze

Nadere informatie

U bent onlangs geopereerd aan uw schouder, arm of hand en opgenomen geweest op afdeling Orthopaedie.

U bent onlangs geopereerd aan uw schouder, arm of hand en opgenomen geweest op afdeling Orthopaedie. U bent onlangs geopereerd aan uw schouder, arm of hand en opgenomen geweest op afdeling Orthopaedie. In deze folder vindt u instructies die van belang zijn als u weer thuis bent. Ontslaginstructies (na

Nadere informatie

TOTALE HEUP OPERATIE

TOTALE HEUP OPERATIE TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene

Nadere informatie

Hallux valgus-operatie Operatie bij een afwijkende stand van de grote teen

Hallux valgus-operatie Operatie bij een afwijkende stand van de grote teen Hallux valgus-operatie Operatie bij een afwijkende stand van de grote teen U heeft met uw orthopedisch chirurg afgesproken dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie aan de grote teen (hallux valgus).

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht Artrodese Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Bij u is in één of meer gewrichten in uw hand of pols artrose vastgesteld.

Nadere informatie

Cuffrepair. Schoudergewricht. Orthopedie. 6065p ORT.031/1109.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl

Cuffrepair. Schoudergewricht. Orthopedie. 6065p ORT.031/1109.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl Cuffrepair Schoudergewricht Orthopedie 6065p ORT.031/1109.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl Inleiding U wordt binnenkort in het Amphia Ziekenhuis verwacht voor een operatie aan de schouder. De orthopedisch

Nadere informatie

Fysiotherapie na een KopHals Prothese (Orthopedie)

Fysiotherapie na een KopHals Prothese (Orthopedie) Fysiotherapie na een KopHals Prothese (Orthopedie) In deze folder vindt u het revalidatieschema, leefregels en oefenschema voor na uw heupoperatie. De foto s in deze folder tonen een patiënt die aan zijn

Nadere informatie

Liesbreukoperatie bij volwassenen

Liesbreukoperatie bij volwassenen Liesbreukoperatie bij volwassenen Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten veroorzaakt door een liesbreuk. Ook worden de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden besproken.

Nadere informatie

Neerplastiek. Operatie aan uw schouder. Een normaal schoudergewricht

Neerplastiek. Operatie aan uw schouder. Een normaal schoudergewricht Neerplastiek Operatie aan uw schouder U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder een arthroscopische Neer Plastiek. In deze informatie leest u over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf

Nadere informatie

Arthroscopisch cuff herstel Schouderoperatie via een kijkoperatie

Arthroscopisch cuff herstel Schouderoperatie via een kijkoperatie Arthroscopisch cuff herstel Schouderoperatie via een kijkoperatie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het schoudergewricht 2 3. Arthroscopisch cuff herstel van de schouder 3 4. Pre-operatief spreekuur 4

Nadere informatie

(hallux valgus en bunion)

(hallux valgus en bunion) Voorvoet operatie (hallux valgus en bunion) Binnenkort wordt u geopereerd aan uw voorvoet. Dit kan een standscorrectie zijn van de grote teen (hallux valgus) en/of het verwijderen van een knobbel (bunion)

Nadere informatie

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Voor- en achterwandplastiek

Voor- en achterwandplastiek 1/5 Gynaecologie Voor- en achterwandplastiek Inleiding Deze brochure is bestemd voor vrouwen die een blaas-of darmverzakking hebben. Samen met de gynaecoloog is besloten om een voor en/of achterwand plastiek

Nadere informatie

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hamerteencorrectie Informatie voor patiënten F0766-0630 oktober 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Verdikking in de gevoelszenuw van de teen

Verdikking in de gevoelszenuw van de teen Morton neuroom Verdikking in de gevoelszenuw van de teen Uw krijgt binnenkort een operatie aan uw voet, een Morton neuroom wordt verwijderd. In deze informatie leest u wat een Morton neuroom is, de voorbereiding

Nadere informatie

Ontslag na een totale knieprothese

Ontslag na een totale knieprothese Ontslag na een totale knieprothese Inleiding De afgelopen week heeft u met de fysiotherapeut geoefend. Het is belangrijk dat als u thuis bent, doorgaat met de therapievorm die in het ziekenhuis gestart

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale knieprothese

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale knieprothese De totale knieprothese DE TOTALE KNIEPROTHESE INLEIDING U staat op de wachtlijst voor een nieuwe knie, een zgn. totale knieprothese. Deze folder geeft informatie over het kniegewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Operatie aan een scheefstand van de grote teen Operatie hallux valgus

Operatie aan een scheefstand van de grote teen Operatie hallux valgus Operatie aan een scheefstand van de grote teen Operatie hallux valgus Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een hallux valgus? 1 Waarom een operatie? 1 Voor de opname 2 2 Opname

Nadere informatie

Basisosteotomie MT 1 met kapselplastiek (standsverandering grote teen)

Basisosteotomie MT 1 met kapselplastiek (standsverandering grote teen) Basisosteotomie MT 1 met kapselplastiek (standsverandering grote teen) Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een basisosteotomie MT 1 met kapselplastiek uit te laten voeren. Dit is

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een lipofilling.

Nadere informatie

Hallux Valgus (voorvoet operatie)

Hallux Valgus (voorvoet operatie) Orthopedie Hallux Valgus (voorvoet operatie) Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Algemene informatie 2 Opname en behandeling 3 Anesthesie 3 Voorbereiding thuis 3 Behandeldag 3 Hallux Valgus operaties 4 Ontslag

Nadere informatie

Orthopedie. Instructies voor patiënten met een kunstheup

Orthopedie. Instructies voor patiënten met een kunstheup Orthopedie Instructies voor patiënten met een kunstheup Geachte mevrouw/mijnheer, In deze folder vindt u een aantal richtlijnen/instructies, die u goed kunt gebruiken nadat u een heupprothese heeft gekregen.

Nadere informatie

Tepelreconstructie Radboud universitair medisch centrum

Tepelreconstructie Radboud universitair medisch centrum Tepelreconstructie In overleg met uw behandelend arts is een afspraak gemaakt voor tepelreconstructie onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Deze ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer

Nadere informatie

Schouderinstabiliteit

Schouderinstabiliteit Schouderinstabiliteit Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Wat is schouderinstabiliteit? 1 Hoe wordt schouderinstabiliteit veroorzaakt? 1 Symptomen 2 De diagnose 2 Waarom een operatie?

Nadere informatie

De schouderprothese. Meer informatie of vragen

De schouderprothese. Meer informatie of vragen Meer informatie of vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de orthopaedieconsulenten via telefoonnumer(024) 365 9660 of per e-mail, orthopaedieconsulenten@maartenskliniek.nl Colofon

Nadere informatie

Meniscusbehandeling-in-1-dag

Meniscusbehandeling-in-1-dag Meniscusbehandeling-in-1-dag Uw afspraak U wordt voor u behandeling verwacht in het St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven, Antoon Coolenlaan 1-3. Vrijdag, Datum: MRI tijd:...... Consult tijd:... Afhankelijk

Nadere informatie