Inhoudsopgave studenthandleiding Beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave studenthandleiding Beweging"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave studenthandleiding Beweging Inleiding 3 Algemene informatie 1. Belangrijke adressen en telefoonnummers 5 2. Verplichtingen en studievoorbereiding 7 3. Boekenlijst 9 4. Oefenen met medestudenten tijdens de PV- en Cg-sessies 11 Onderwijssessies Toelichting op de onderwijssessies 13 Aanvullende informatie 6-Step, behandelen in M1 15 Leervragen, worden op Nestor geplaatst Week 2 aansturing en terugkoppeling Introductie Beweging& Thema uur anatomie 19 PV-sessie Neurologisch onderzoek: motoriek, sensibiliteit en reflexen 23 Cg-AB-sessie Klachten van(uit) de rug 31 PV-sessie Onderzoek van de rug 43 Cg-AB-sessie Neurologie 47 CC sessie Neurologie 57 Z-sessie opdrachten worden op Nestor gepubliceerd Week 3 stemming en gedrag Introductie Psychiatrische diagnostiek 61 PV-sessie Psychiatrisch onderzoek 77 Cg-AB sessie Bewegingsstoornis 79 PV- sessie onderzoek van de hogere hersenfuncties en comateuze patiënt 81 PV-sessie Onderzoek coördinatie en balans 91 PV-sessie Onderzoek van de hersenzenuwen 95 Cg-AB sessie: Psychiatrie 1 99 Cc-sessie Neurologie en Psychiatrie 119 Z-sessie opdrachten worden op Nestor gepubliceerd Opdracht: maken van toetsvragen 122 1

2 Week4 houding en beweging Cg-AB sessie Psychiatrie PV-sessie Onderzoek van de knie 127 PV-sessie Onderzoek van de heup 145 Cg-AB sessie Orthopedie, reumatologie en revalidatie 157 PV- sessie Onderzoek van de schouder 167 Cc-sessie Bewegingsapparaat 185 Z-sessie opdrachten worden op Nestor gepubliceerd Week5 zien en bewustzijn Cg-AB sessie Oogheelkunde 1 en PV-sessie Oogheelkunde 201 Cc-sessie Zien en bewustzijn 207 Z-sessie opdrachten worden op Nestor gepubliceerd Roosters worden op Nestor geplaatst Readers / Extra informatie Conversietabel van de 15 e naar de 16 e druk van Kuks, Klinische Neurologie Powerpoint presentatie psychiatrie introductie MMSE FAB Artikel De Frontal Assessment Battery (FAB) voor screening op frontaalkwabpathologie bij neurodegeneratieve ziekten Psychofarmacologie voor de basisarts Bijlage: Modelstatus psychiatrie vrouwelijke patiënt Modelstatus psychiatrie mannelijke patiënt 2

3 Inleiding blok: Beweging Voor u ligt een programma met 4 weken trainingsmateriaal, als voorbereiding op de disciplines die behoren tot het blok Beweging. Bij het blok Beweging behoren de disciplines oogheelkunde, neurologie, psychiatrie, orthopedie, reumatologie en revalidatie. Zoals bekend zult u aansluitend in M1 maar in 1 van deze disciplines het co-schap gaan lopen. De overige co-schappen zullen deels aan bod komen in M2. Dit kan dus betekenen dat voor sommige disciplines de hier aangeboden stof alle praktijkstof omvat voor het artsexamen. Dat geeft het belang aan van al deze weken, ook als niet direct aansluitend in een bepaalde discipline het co-schap wordt gelopen. De weken 2-5 in dit blok zijn thematisch gegroepeerd. In week 2 staat vooral de neurologie centraal, in week 3 de psychiatrie, in week 4 de revalidatie, reumatologie en orthopedie en in week 5 de oogheelkunde. Het is echter zeker niet zo dat deze disciplines separaat worden aangeboden, daar in elke week zoveel mogelijk raakvlakken benadrukt worden tussen de diverse disciplines binnen dit blok. De casus zijn dan ook zo gekozen dat deze raakvlakken optimaal aan bod komen. Centraal in elke week staat de casuïstiek en de vignetten. Dit zijn klinische problemen, die zijn gekozen, omdat ze het meest frequent voorkomen binnen een bepaalde discipline. Deze casuïstiek wordt geoefend d.m.v. anamnese training, waarbij vooral het differentiaal diagnostisch denken centraal staat. Daarna worden de casus verder uitgewerkt met betrekking tot het te voeren beleid en de eventuele therapie. Hiermee is er een solide basis voor het co-schap aanwezig, omdat u de meest voorkomende problemen reeds kunt analyseren en behandelen, voordat het co-schap begonnen is. Dit is een belangrijk voordeel van het huidige G2010 programma. De KTC weken zijn intensief omdat ze een grote mate van zelfwerkzaamheid veronderstellen, naast een vol programma overdag. Alle onderdelen vereisen gedegen voorbereiding, waarbij steeds de leervragen uit de bachelorfase centraal staan. Deze zijn ook per sessie aangegeven. Alle andere benodigde voorbereiding en leerstof is ook steeds per sessie aangegeven. Zonder goede voorbereiding is het niet mogelijk deze weken succesvol af te sluiten. Voor u ligt een verbeterde versie van de studenthandleiding. Uiteraard blijven wij openstaan voor verdere suggesties ter verbetering. Rest ons iedereen heel veel succes te wensen bij de KTC weken Beweging. Groningen, mei 2010 Dr.D.J.Heersema Coördinator M1 juco Beweging Drs. M.M. van der Dong-van Batenburg, arts, ktc-coördinator juco Beweging 3

4 4

5 1. Belangrijke adressen en telefoonnummers Vragen, afmeldingen e.d. kunt u mailen naar: Centraal telefoonnummer Klinisch trainingscentrum: Coördinator M1 Beweging Dr. D.J. Heersema Deelcoördinator KTC Drs. M.M. van der Dong - van Batenburg Producent masteropleiding Jaar 1 KTC week 2 t/m 5 Assistent producent Assistent producent Mw. M. Zuidema Klinisch trainingscentrum / Onderwijsinstituut Faculteit medische wetenschappen / UMCG Huispostcode FC40 A. Deusinglaan 1, gebouw 3219, 3 e etage 9713 AV Groningen Mw. G.A.M. Brouwer - Marcus Klinisch trainingscentrum / Onderwijsinstituut Faculteit medische wetenschappen / UMCG Huispostcode FC40 A. Deusinglaan 1, gebouw 3219, 3 e etage 9713 AV Groningen Mw. J.G.S. Reijn Klinisch trainingscentrum / Onderwijsinstituut Faculteit medische wetenschappen / UMCG Huispostcode FC40 A. Deusinglaan 1, gebouw 3219, 3 e etage 9713 AV Groningen Voor studieadvies: Drs. H. Gierveld Drs. G.R. Terwisscha van Scheltinga Mw. drs. G. Weesjes Open spreekuur studieadviseurs: maandag t/m donderdag van 12:30 tot 13:30 uur. vrijdag van 13:00 tot uur. studieadviseurs: (vooral bedoeld voor korte vragen). Afspraken maken kan via de balie van het SSC of telefonisch

6 6

7 2. Verplichtingen, studievoorbereiding en toetsing juniorcoschap Beweging Verplichtingen U hebt in M1 een aantal verplichtingen als student: Voor het juniorcoschap Beweging gelden: - practicumverplichtingen: alle kleine groepsactiviteiten (de PV, Z, Cg en Cc-sessies) - deelname aan interactieve werkcolleges en klinische werkconferenties - deelname aan grote groepsactiviteiten: alle plenaire sessies en introductiebijeenkomsten - deelname aan de Instructie poliplus en OK-instructie kliniek (bij 1 e juco-schap) - deelname aan toetsing Daarnaast gelden voor het gehele jaar nog de verplichtingen in de andere drie juniorcoschappen en verplichtingen voor de lijnen consultvoering, professionele ontwikkeling en kennisprogressie. Studievoorbereiding Het onderwijs in dit jaar vergt een actieve inzet van de student. De sessies zijn alleen leerzaam als u zich terdege hebt voorbereid. Voorbereiding op de onderwijsbijeenkomsten is verplicht. Dit geldt voor het gehele studiejaar. Zie in de studenthandleiding bij de verschillende sessies onder studenttaken. Raadpleeg dagelijks Nestor voor aanvullende informatie. Toetsing Het tentamen van de onderwijseenheid juniorcoassistentschap Beweging bestaat uit een beoordeling van het klinisch trainingscentrum (KTC deel) en een beoordeling van de klinische stage (stagedeel). De beoordeling van het KTC deel bestaat uit drie onderdelen: - de schriftelijke toets - beoordeling vaardigheden - practicumverplichtingen De schriftelijke toets en de beoordeling vaardigheden vindt plaats na de KTC weken 2-5. De schriftelijke toets wordt elektronisch afgenomen en bestaat uit 80 vragen (20 vragen per KTC week). De toets bestaat uit meerkeuzevragen; 2, 3 of 4 keuzemogelijkheid. Voor de beoordeling van de vaardigheden dienen de onderstaande vaardigheden allemaal te worden voorbereid ( actuele vaardighedenlijst staat op Nestor). Van deze vaardigheden zullen 3 onderzoeken worden beoordeeld, die alle 3 voldoende moeten zijn. Bij de practicumverplichtingen geldt zowel aanwezigheid als voorbereidingsplicht. De Regels & Richtlijnen van de Examencommissie zijn te vinden in de nestorcursus Masteropleiding M1 Geneeskunde, algemene informatie onder de knop: toetsing. De gehele OER en de R&R staan in de studiegids Geneeskunde onder de volgende link: 7

8 8

9 3. Boekenlijst Masteropleiding jaar 1 Cursusjaar (cohort 2007) Fysische Diagnostiek (B, GNK, HK, L) Het lichamelijk onderzoek en zijn betekenis Bohn Stafleu Van Loghum ISBN /1 e druk Prijs 75,00 Bonjer, H.J. Chirurgie (HK) Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN /1 e druk Prijs G.T. Ensing, B.A.S. Knobben, S.T.Houweling. Probleem georiënteerd denken in de orthopedie, een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Paperback (B) de Tijdstroom. ISBN /1 e druk Prijs 47,00 M.J. Heineman. Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde. (L) de Tijdstroom. ISBN /1 e druk Prijs 47,00 A.J. Kooter, H.M.A. Hofstee, A. Thijs. Leidraad interne geneeskunde. (GNK) Bohn Stafleu van Loghum. ISBN /1 e druk Prijs J.B.M. Kuks, J.W. Snoek, J.M. Fock. Praktische neurologie. Van symptoom naar diagnose. Paperback (B) Bohn Stafleu van Loghum. ISBN /1 e druk. Prijs 37,50 T.K. Kushner, D. C. Thomasma. Ward Ethics: dilemmas for medical students and doctors in training. (B, GNK, HK, L) Cambridge University Press. ISBN Prijs 37,50 Lemmens, M Ariës. Praktische Radiologie. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN / 1 e druk Prijs 40,50 J.J. Roord, J.A.A.M. Diemen van-steenvoorde. Probleemgeoriënteerd denken in de kindergeneeskunde. (L) de Tijdstroom. ISBN /1 e druk. Prijs 47,00 C. Seeleman; J. Suurmond, K. Stronks. Arts van de wereld. Etnische diversiteit in de medische praktijk. (bekwaamheden) Bohn Stafleu van Loghum. ISBN / 1 e druk Prijs 41,75 9

10 E.P. Veening, R.O.B. Gans, J.B.M. Kuks. Medische Consultvoering; hoofdlijnen en achtergronden.. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN Prijs ca 32,50 Studenthandleidingen 75,00 Vaardighedenboekjes Reeks: Vaardigheden in de geneeskunde G.G. Essed, Ch. Pfaff, Y.C.M. Roselaers, M. Kruithof. Verloskunde. Mediview ISBN Prijs 19,50 Middelen/overig Stethoscoop (GNK, L) Geadviseerd: dubbelslangsstethoscoop ivm betere geleiding. Littman Cardiology III SE Prijs 173 Spirit Triple Cardiology Prijs 77 Ooglampje: witte penlight Prijs 3,50 Reflexhamer Berlin Prijs 8,50 Farmacotherapeutisch Kompas 2010; gratis verkrijgbaar bij Panacea. Deze middelen zijn verkrijgbaar via Panacea (www.panacea.nl) 10

11 4. Oefenen met medestudenten tijdens de PV- en de C-sessies Verantwoording Tijdens de PV- en de C-sessies oefenen studenten onder andere lichamelijk onderzoek en anamnese op elkaar. Hiervoor zijn een aantal goede redenen: Door op studenten te oefenen, in plaats van alleen op schaarse simulatiepatiënten, kan elke student vaker oefenen. Oefenen op studenten is vaak realistischer dan op fantomen en daardoor een betere voorbereiding op de praktijk. Studenten leren professioneel omgaan met de intimiteit die het doen van lichamelijk onderzoek met zich meebrengt. Studenten kunnen de communicatieve vaardigheden oefenen die nodig zijn bij het geven van instructies en uitleg voorafgaand, tijdens en na het onderzoek Doordat studenten de rol van patiënt op zich nemen, leren ze ook beter hoe het is om medische onderzoeken te ondergaan. Dit kan de empathische omgang met patiënten bevorderen. Door elkaar te observeren en feedback te geven tijdens het oefenen, leren studenten op een hoger niveau te denken over de vaardigheden en dit helpt bij het onthouden van het geleerde. Doordat de studenten over het algemeen gezond zijn, bouwen zij tijdens het oefenen op elkaar ook een referentiekader op van de variatie in normale bevindingen. Onverwachte pathologische bevindingen Een van de mogelijke gevolgen van het oefenen op elkaar is dat er onverwachte pathologie gevonden wordt. Dit heeft objectief gezien zowel voor- als nadelen, maar zal in alle gevallen voor de betrokkene zelf en voor de andere studenten een ingrijpende ervaring zijn. Het is daarom van belang om hier aandacht aan te schenken. Het ontdekken van onverwachte pathologie kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de betreffende student: Positief: Vroege ontdekking is bij behandelbare afwijkingen vaak gunstig voor de prognose. Ook bij onbehandelbare afwijkingen kan een vroege diagnose de student de gelegenheid geven om zijn levensstijl of beroepsperspectief aan te passen, bijvoorbeeld bij een specialisatiekeuze. Negatief: Pathologische bevindingen kunnen onrust veroorzaken en belastend zijn voor de student en zijn omgeving Wanneer een afwijking onbehandelbaar is of een onbekende prognose heeft kan dit voor de student en zijn omgeving emotioneel belastend zijn. Een gevonden afwijking kan financiële gevolgen hebben in de vorm van hogere verzekeringspremies (ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, afsluiten van hypotheek of andere vorm van financiering). Of uitsluiting van een verzekering. Wat de gevolgen zijn voor de betreffende student is mede afhankelijk van de manier waarop er in de onderwijssituatie mee wordt omgegaan. Er zijn daarom regels die in dergelijke gevallen in deze onderwijssessies gevolgd dienen te worden: 11

12 Hoe te handelen bij mogelijke medische afwijkingen; de regels: a. voor de studenten 1. Een student moet, zelfs bij geringe twijfel over zijn bevindingen, de docent waarschuwen en dit aan de betreffende student meedelen. 2. Een student heeft het recht om patiëntrollen te weigeren; zeker bij lichamelijk onderzoek. Dit dient tevoren aan de docent te worden gemeld. 3. Een student, bij wie een (lichte) afwijking wordt gevonden, heeft het recht om zich niet verder voor de groep te laten onderzoeken. 4. Studenten hebben ten aanzien van geconstateerde afwijkingen in de sessies een absolute zwijgplicht over hun medestudenten. Bij constatering van overtreding hiervan hebben studenten de professionele plicht dit te melden bij een docent; deze zal daarvan dan melding doen aan de Examencommissie. b. als docent 1. De docent zal de regels voor aanvang van een lijn of blok met de studenten bespreken. 2. De docent zal, in geval van een melding, zelf het lichamelijk onderzoek voort zetten (mits de student daarmee in stemt) en de bevindingen met de betreffende student bespreken. 3. De docent zal, indien haar/hem blijkt dat een student de zwijgplicht ten aanzien van een medestudent heeft doorbroken, hiervan melding doen aan de Examencommissie. Toelichting Ad studenten 1, docenten 2 Het is belangrijk om de docent in alle twijfelgevallen te waarschuwen. Studenten weten uiteraard nog niet altijd normaal van abnormaal te onderscheiden, maar als ze vlak na elkaar twee medestudenten onderzoeken zal een verschil tussen deze twee bevindingen al aanleiding moeten zijn om alarm te slaan. Het negeren van een bevinding is riskant voor 'het slachtoffer', maar ook voor de onderzoekende student, die vroeg of laat toch zal terugdenken aan dit voorval. De docent zal het onderzoek dan kunnen voortzetten, maar doet dat natuurlijk niet voor de groep (tenzij de student daar geen probleem mee heeft). Ad student 2 Het kan zijn dat een student weet of vermoedt dat hij een bepaalde afwijking heeft en daar niet op onderzocht wil worden. De student moet dan de ruimte hebben om (dat deel van) de training niet mee te doen. Het is uiteraard wel zo dat in principe iedereen beseft dat er een beroep op de solidariteit in de groep gedaan wordt om mee te doen met het onderling oefenen. De gêne, die daarbij een rol kan spelen, geldt tenslotte voor iedereen. Ad student 3 Als bij een student een afwijking wordt geconstateerd is de verleiding erg groot om iedereen die afwijking te laten onderzoeken. Dit is niet vanzelfsprekend. De betreffende student moet de vrijheid hebben om dat niet toe te staan zonder dat de groep daar laatdunkend over doet. Ad student 4, docent 3 De plichten ten aanzien van medestudenten zijn in deze situaties gelijk aan die van artsen ten aanzien van patiënten. Schending hiervan is een ernstige vorm van professioneel wangedrag en wordt dus gemeld aan de Examencommissie. 12

13 Toelichting op de onderwijssessies PV-sessie: Cg-sessie: Praktische Vaardigheidssessie voor het leren van afgebakende vormen van lichamelijk onderzoek of behandeling. Duur 2 uur, groepsgrootte studenten, docentafhankelijk Consultgesprekken; contactuele vaardigheidssessies, zonder PV-sessie momenten en dus zonder lichamelijk onderzoek (LO). De consultgesprekken verlopen volgens het modelconsult, met vraagverheldering/anamnese, opstellen DD en diagnostisch en behandelbeleid, beleid uitvoeren en afronding (DOBA). Tevens vindt verslaglegging plaats in de vorm van de Modelstatus en/of een verwijsbrief. Onderscheiden worden: Cg-A (Anamnese & DD t/m bespreken diagnostisch beleid) Duur 2 uur, groepsgrootte studenten, docentafhankelijk Cg-B (BehandelBeleid, bespreken, uitvoeren & consult afronden) Duur 2 uur, groepsgrootte studenten, docentafhankelijk Cg-C (Controle, reeds lopende behandeling evalueren en bijstellen) Duur 2 uur, groepsgrootte studenten, docentafhankelijk Cc-sessie: Z-sessie: Introductie Consult compleet; contactuele vaardigheidssessie met PV-sessie momenten. Een compleet consult als bij een Cg sessie; de anamnese wordt afgenomen, er wordt lichamelijk onderzoek gedaan en er wordt behandelbeleid besproken en overeengekomen.. Duur 2 uur, groepsgrootte docenten, docentafhankelijk Zelfwerkzaamheid van studenten. Studenten bereiden gezamenlijk de andere sessies voor of werken opdrachten uit behorende bij de klinische vignetten ter voorbereiding op interactieve werkcolleges of een bekwaamheidsspecifieke uitwerking van een casus. Duur 1-2 uur, groepsgrootte studenten, docentonafhankelijk. In groter groepsverband kunnen algemene introducties plaatsvinden vanuit verschillende disciplines. OK-instructie: Tijdens deze instructie wordt uitleg gegeven en geoefend (o.a. wasinstructie) ter voorbereiding op de operatiekamer. Interactief werkcollege: Grootschalige onderwijsvorm waarbij omgaan met kennis centraal staat en waarbij de nadruk ligt op de interactie tussen docent en studenten. Studenten bereiden zich voor door het uitwerken van de opdrachten behorende bij de klinische vignetten die tevoren zijn uitgereikt. In de opdrachten dient systematisch aandacht te zijn voor basisconcepten, beeldvormende technieken, pathologie en medische microbiologie. Bij de uitvoering kunnen verschillende disciplines betrokken zijn. Duur 2 uur, groepsgrootte max 50 studenten, docentafhankelijk. 13

14 Coachgroepbijeenkomst: Kleinschalige onderwijsvorm waarbij een groep van studenten onder leiding van een coach werkt aan de uitvoering van het onderwijsprogramma in de lijn professionele ontwikkeling. De coachgroepen vinden plaats in week 2 en 4 in het klinisch trainingscentrum en wekelijks gedurende de klinische stage. Duur 2 uur, groepsgrootte studenten, docentafhankelijk. Klinische werkconferentie: Grootschalige onderwijsvorm waarbij het oefenen van klinisch redeneren van in de algemene praktijk frequent voorkomende medische problemen centraal staat. Studenten uit de klinische stage presenteren patiënten vanuit de kliniek aan studenten in het klinisch trainingscentrum. In een klinische werkconferentie worden alle bekwaamheden opgenomen, de nadruk bij iedere werkconferentie ligt op bekwaamheid II probleem oplossen en bekwaamheid III omgaan met wetenschap. Bij de uitvoering kunnen verschillende disciplines betrokken zijn. De klinische werkconferentie vindt plaats in week 2,3,4 en 5 in het klinisch trainingscentrum. Duur 2 uur, groepsgrootte max. 50 studenten, docentafhankelijk. Poliplus instructie: Tijdens deze instructie leert u te werken met het poliplus systeem binnen het UMCG. 14

15 1. Toelichting 6Step medisch-inhoudelijk 1 problemen van de patiënt: onderscheid maken in actueel/niet actueel: overige problemen. werkdiagnose(s) actueel probleem nadere specificatie van problemen werkdiagnose(s) als startpunt van de behandeling is noodzakelijk, gericht op de volgende aspecten, die hierbij relevant (kunnen) zijn: ernst, oorzaak/ pathofysiologie, mogelijke gevolgen en de hulpvraag van de patiënt evaluatie bestaande behandeling actueel probleem, zonodig van overige problemen. niet- medicamenteus en medicamenteus op effectiviteit, veiligheid en therapietrouw 2 doel behandeling actueel probleem de gewenste therapiedoelen aangeven, bij voorkeur meetbaar door concreet aangeven van streefwaarden/uitkomsten. Hierbij rekening houden met de specificatie zoals aangegeven onder stap 1: symptomatisch, oorzakelijk/ bijdragende factoren en/of preventief en met de hulpvraag. 3 relevante behandelmogelijkheden (indicatiegericht) met gebruik maken van richtlijnen etc. inventariseer de in aanmerking komende niet-medicamenteuze en medicamenteuze (standaard) behandelingmogelijkheden op basis van de geformuleerde doelstellingen; zo mogelijk meerdere opties invullen in volgorde van prioriteit op basis van effectiviteit, veiligheid, toepasbaarheid en kosten - niet-medicamenteus: niets doen/afwachten, adviezen/leefregels geven, therapeutisch gesprek (o.a. geruststellen), therapeutische verrichting (bijv. chirurgisch). - medicamenteus: geneesmiddelgroepen/geneesmiddelen. 4 patiëntspecifieke keuze Bepaal de patiëntspecifieke gegevens die keuze positief of negatief beïnvloeden dan wel contra-indiceren: - co-morbiditeit - farmacokinetische verandering: problemen met absorptie, verdeling, metabolisme, uitscheiding - fysiologische situaties: leeftijd, zwangerschap/lactatie etc. - interacties: bestaande therapie, zelfmedicatie, alternatieve therapie - intoxicaties (alcohol, drugs, roken, voedingsmiddelen) - overgevoeligheid - therapietrouw: wensen/hulpvraag van de patiënt, voorgaande therapie(on)trouw, bijwerkingen, gebruikersgemak (toedieningsvorm, frequentie van innemen) Kies uit de behandelingsmogelijkheden (uit punt 3) de meest geschikte behandeling voor de betreffende patiënt, rekening houdend met alle relevante patiëntspecifieke gegevens. Beargumenteer keuze en motiveer bij de gekozen behandeling de dosering, frequentie, toedieningsvorm en duur, rekening houdend met alle patiëntspecifieke gegevens. 15

16 5 uitvoering in/bij te stellen behandeling nieuwe behandeling actueel probleem concretiseer keuze in: - niet-medicamenteus: behandeling, frequentie en duur - medicamenteus (recept): sterkte, toedieningsvorm, frequentie, dosisintervallen en therapieduur (indien van toepassing: opbouw en afbouwschema) beleid t.a.v. bestaande behandeling actueel probleem + overige problemen bepaal voor elk probleem: continueren, bijstellen of (afbouwen en) stoppen patiëntinformatie/therapietrouw bevorderen - werking welk effect, wanneer, hoe lang houdt de werking aan, evt. hoe het werkt - bijwerkingen welke, wat te doen, voorbijgaand/blijvend - medicatie instructies inname/gebruik, dosering, tijdstip inname, hoe lang gebruiken, indien van toepassing: opbouw of afbouwschema, evt. hoe bewaren - waarschuwingen evt. maximale dosis, interacties, reactievermogen/activiteiten, kuur afmaken 6 follow up parameters om effectiviteit, veiligheid en therapietrouw te controleren en afspraken wanneer die gecontroleerd worden naam arts adres tel. datum R/ generieke naam (specificatie*), sterkte *specificatie: merknaam alleen geven indien nodig f. toedieningsvorm da totale hoeveelheid S dosering instructies waarschuwingen paraaf/handtekening Hr./mevr./kind: naam + geb. datum Adres R/ Recipe: neem f. fac: maak da: geef S. Signa: teken = schrijf op etiket 16

17 2) Leervragen Worden op Nestor gepubliceerd 17

18 18

19 Introductie Beweging & thema uur anatomie Soort Plenaire introductie op het blok, met daaraan toegevoegd een thema uur met uitleg belangrijkste anatomische principes en studie-leidraad voor het komende onderwijs Groepsgrootte: studenten Duur: Sessie: 2 uren Doelstelling: Introductie op de opbouw van het te volgen blok, met toelichting op het te volgen onderwijs. Daarnaast een thema uur met uitleg van de anatomische principes waarop het onderwijs in het blok Beweging is gebaseerd. De student heeft na afloop inzicht in de opbouw van het Blok Beweging en welke verwachtingen er zijn wat betreft voorbereiding en aanwezigheid. Daarnaast zijn de anatomische principes en pathofysiologische kernbegrippen benodigd voor het volgen en begrijpen van de lessen in het blok beweging duidelijk. Studenttaken: Bestuderen studiestof en studenthandleiding. De kennis verworven tijdens de bachelorfase wordt bekend verondersteld. Opfrissen kennis van de anatomie van bovenste en onderste extremiteiten aan de hand van bijgevoegde lijst. Ter sessie: Interactief thema uur, met plenaire bespreking van de anatomie Studiestof: Met behulp van de anatomische atlas de in deze handleiding opgenomen lijst van anatomische structuren identificeren. Gebruik maken van internet sites: OIVDSP, primal pictures, via de CMB site Chirurgenwerk.eu Blessurevrij.nl //msjensen.cehd.umn.edu/ webanatomy/ //getbodysmart.com //www.imaios.com/ Bijlagen: 1. anantomie 19

20 Bijlage 1 Anatomie Bovenste extremiteit sternum sternoclaviculair gewricht clavicula acromioclaviculair gewricht acromion processus coracoïdeus tuberculum minus sulcus intertubercularis tuberculum majus glenohumerale gewricht humerus scapula spina scapulae ulna olecranon radius m. sternocleidomastoideus m. serratus anterior m. pectoralis minor m. pectoralis major m. latissimus dorsi m. deltoïdeus m. trapezius m. supraspinatus m. infraspinatus m. teres minor m. teres major m. subscapularis rotator cuff m. biceps brachii m. triceps brachii n. suprascapularis n. axillaris n. subscapularis n. musculocutaneus n. ulnaris n. medianus n. radialis v. cephalica v. basilica a. subclavia a. axillaris a. brachialis bursa subacromialis 20

21 Onderste extremiteit bekken ossa coxae (os ilium, os ischii, os pubis) acetabulum os sacrum os coccygis tuber ischiadicum sacro-iliacale gewrichten symfyse crista iliaca spina iliaca anterior superior (SIAS) spina iliaca posterior superior (SIPS) heupgewricht (art. coxae) femur caput femoris corpus femoris collum femoris trochanter major trochanter minor condylus medialis (met epicondylus) condylus lateralis (met epicondylus) labrum acetabulare kniegewricht patellofemoraal gewricht tibiofemoraal gewricht proximale tibiofibulaire gewricht condyli femoris (met epicondylus) patella tibia laterale en mediale tibiacondyl tuberositas tibiae fibula caput fibulae meniscus (medialis en lateralis) lig. transversum genu lig. cruciatum anterius lig. cruciatum posterius lig. collaterale mediale lig. collaterale laterale lig. patella m. iliacus en m. psoas major (m. iliopsoas) m. sartorius m. gracilis m. gluteus maximus m. piriformis m. quadratus femoris adductoren m. erector spinae m. multifidus hamstrings (m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus) m. triceps surae m. tensor fasciae latae 21

22 m. quadriceps femoris (m. rectus femoris, m vastus lateralis, m. vastus medialis, m. vastus intermedius) m. gastrocnemius bursa trochanterica bursa prepatellaris bursa infrapatellaris bursa/recessus suprapatellaris corpus adiposum infrapatellare (vetlichaam van Hoffa) fossa poplitea n. femoralis n. ischiadicus n. peroneus n. tibialis a. iliaca a. femoralis a. poplitea v. femoralis v. saphenus magnus v. poplitea 22

23 PV-sessie Neurologisch onderzoek : Motoriek, sensibiliteit en reflexen Groepsgrootte: 9-12 studenten Duur: Sessie: 2 uren Opbouw: 20 min onderwijsleergesprek 20 min demonstratie onderzoek door docent 70 min oefenen onderzoek 10 min nabespreking Doelstelling: Student is na afloop in staat om een screenend neurologisch onderzoek van reflexen, motoriek en sensibiliteit uit te voeren en te beoordelen van de bovenste en onderste extremiteiten. Hiervoor is gedegen voorbereiding van anatomie en vaardigheden vereist. Tevens dient het filmmateriaal bekeken te zijn. Studenttaken: Voorbereiding: Bestuderen studiestof en studenthandleiding. De kennis verworven tijdens de bachelorfase wordt bekend verondersteld. Opfrissen kennis van de anatomie van bovenste en onderste extremiteiten en neuro- anatomie. Filmmateriaal horende bij het boek Fysische Diagnostiek bekijken. Ter sessie: Onderwijsleergesprek, oefenen onderzoek op medestudenten in drietallen, waarbij per ronde van rol gewisseld wordt tussen onderzoeker, patiënt en observator. Studiestof : Anatomie Fysische Diagnostiek 11.5 motoriek 11.6 sensibliliteit 11.8 reflexen Filmmateriaal: H t/m 11.16, Motoriek H t/m Sensibiliteit H t/m proprioceptieve reflexen zittend en liggend Kuks et al. Klinische Neurologie (16 e druk): H 3: Zenuwstelsel en spieren; anatomie, fysiologie en pathologie H 4: Kracht en gevoel Voor 15 e druk: zie conversietabel achterin deze handleiding Onderwijsmiddelen, door de student mee te nemen: Reflexhamer Bijlagen: 1. Checklist neurologisch onderzoek, reflexen en motoriek van de bovenste extremiteit 2. Checklist neurologisch onderzoek, reflexen en motoriek van de onderste extremiteit 3: Checklist neurologisch onderzoek, Vitale en gnostische sensibiliteit 23

24 24

25 Bijlage 1 Checklist neurologisch onderzoek reflexen en motoriek van de bovenste extremiteit Voor het onderzoek begroeting uitleg onderzoek en reden ontkleedinstructie sieraden af, handen wassen Inspectie Stand, spieratrofie, onwillekeurige bewegingen Reflexen bicepspeesreflex (liggend) tricepspeesreflex (liggend) Motoriek Passieve beweeglijkheid pijn, gewrichtsafwijkingen, hypertonie Centrale parese (proef van Barré) proef van uitgestrekte arm en hand Spierkracht Afzonderlijke spiergroepen testen in optimale contractie (isometrisch) m. serratus anterior m. deltoïdeus m. biceps brachii m. triceps brachii endo-/exoratoren schouder polsflexoren polsextensoren vingerflexoren vingerextensoren m. opponens pollicis mm. interosseï Tijdens het onderzoek uitleg tijden het onderzoek geeft duidelijke instructies houdt (oog)contact met de patiënt gaat soepel om met techniek en communicatie Na het onderzoek aangeven einde onderzoek aankleedinstructies afronding en bevindingen presenteren handen wassen Algemeen is in staat kennis over de vaardigheid te tonen 25

ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I Colofon: Uitgave: Erasmus MC Rotterdam, augustus 2003 Redactie: Dhr. F. Balvert Mw. L.C. Strop Opmaak: Mw. A.G. Reijmerink-Blokland

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14 Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch proces 7 I.I Verwijzing en aanmelding 7 I.II Anamnese 7 I.III Analyse ter formulering van de onderzoeksdoelstellingen 8 I.IV Onderzoek 8 I.V

Nadere informatie

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

NEDERLANDSE RICHTLIJNEN VOOR DE BEPALING VAN FUNCTIEVERLIES BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN. Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

NEDERLANDSE RICHTLIJNEN VOOR DE BEPALING VAN FUNCTIEVERLIES BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN. Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie NEDERLANDSE RICHTLIJNEN VOOR DE BEPALING VAN FUNCTIEVERLIES BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie Voorwoord Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk

Nadere informatie

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2014-2015 November 2014 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.146 Telefoon 050 363 2638 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave Data

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

Adviseren aan organisaties

Adviseren aan organisaties Handreiking Adviseren aan organisaties Jacqueline Gerritsen, Kwaliteitsbureau NVAB Jos Manders, Kwaliteitsbureau NVAB Felicia Vizi, NSPOH Mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De bedrijfsarts als adviseur

Nadere informatie

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts Informatieverstrekking Huisarts INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 2 1.1 De samenwerking tussen fysiotherapeut en huisarts 1.2 Andere verwijzers 1.3 Wat is een KNGF-Richtlijn? 1.4 Richtlijnen in het kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Richtlijn. Probleemgedrag. met herziene medicatieparagraaf 2008

Richtlijn. Probleemgedrag. met herziene medicatieparagraaf 2008 Richtlijn Probleemgedrag met herziene medicatieparagraaf 2008 Inhoud Preambule 4 1 Inleiding 1.1 Motivatie voor de richtlijn 1.2 Doel en reikwijdte van de richtlijn 1.3 Definitie van probleemgedrag 1.4

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Keuzegids 2013-2014 1

Keuzegids 2013-2014 1 Keuzegids 2013-2014 1 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Verklaring van de blokcodes... 6 1.3 Algemene opbouw... 6 1.4 Toelichting BOWO-onderwijs... 7 Periode 6... 8 5KBW5 Innovatieve reumatologie... 9 5KME5

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie