SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR Werken voor de overheid 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR Werken voor de overheid 2008"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 61 code: SPE-OVH-ebk-003-bl SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR Werken voor de overheid 2008 Bron: SDU UITGEVERS, 2008 Auteur(s): SDU UITGEVERS

2

3 P&O Services Groep dé specialist in personeelsvraagstukken binnen de overheid 10 In 10 jaar tijd is P&O Services Groep uitgegroeid tot de specialist in personeelsvraagstukken binnen de overheid. Bestuurders en ambtenaren binnen gemeenten, maar ook bij de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen, waarderen onze betrokken, creatieve, integere en transparante manier van werken. Daardoor groeit de vraag naar onze diensten op het gebied van mobiliteit, loopbaancoaching, assessments, interim-management, payrolling en search. P&O Services Groep bestaat uit: creatieve mobiliteitsoplossingen voor bestuurders en ambtenaren interim-managers voor complexe vraagstukken en ingrijpende veranderingen exclusieve search, werving en selectie van de juiste kandidaat loopbaaninterventies voor topkader bij de (Rijks) Overheid interim HR en organisatieontwikkeling binnen de overheid voor al uw medezeggenschapsvraagstukken op het snijvlak van WOR-bestuurdermanagement en OR Zoekt u een professionele partner voor al uw personeelsvraagstukken? Kijk op of bel met: of Den Haag Hedel Maastricht Meppel Tilburg Wageningen Correspondentieadres Postbus 94, 5320 AB Hedel Telefoon (073) Internet

4 INHOUDSOPGAVE WERKEN VOOR DE OVERHEID Marktonderzoek Werken voor de overheid In welke mate zijn gemeenten, provincies en waterschappen tevreden over externe dienstverleners. De kracht van BNG 29 Waaraan is de hoge klantwaardering te danken? DE OVERHEID ALS OPDRACHTGEVER Externe inhuur onder vuur 30 Zijn al die externe adviseurs en interim-medewerkers wel nodig? Marloes Pomp (Binnenlandse Zaken) en Mark de Vries (Yacht) geven hun mening. Keren adviesbureaus de overheid de rug toe? 32 De hoge tenderkosten bij aanbestedingen maken de overheid minder aantrekkelijk als opdrachtgever. Digitaal kennissysteem StadSPOORT 35 Ambtenaren kunnen hun kennis delen via dit kennissysteem. Wat betekent dit voor de externe adviseurs? Inhuur steeds meer volgens de regels 36 Aanbestedingsregels worden redelijk goed nageleefd, maar wat precies de opbrengsten zijn, blijft moeilijk vast te stellen. Duurzaam inkopen van externe adviesdiensten 37 SenterNovem gaf onlangs duurzaamheidcriteria voor externe adviesdiensten uit. Het is aan de overheden zelf om daar bij de inkoop rekening mee te houden. Integriteit 39 Aandachtspunten en misvattingen. Wat is de rol van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)? Werken voor de overheid SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR 1

5 Public Sector MBA Het Public Sector MBA heeft door de jaren heen een omgeving gecreëerd die bevorderlijk is voor een inhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast biedt het een rijke voedingsbodem voor het opdoen van persoonlijke vaardigheden en een houding die onmisbaar is bij het leveren van een succesvolle bijdrage aan de werkomgeving. Vele alumni opereren inmiddels succesvol binnen (semi) overheden en instellingen. Het Public Sector MBA is volgens bedrijfskundige principes opgezet. Kenmerkend voor dit programma is dat theorie en praktijk samenvallen. Op deze manier worden de deelnemers voorbereid om in te spelen op de eisen die aan organisaties in de publieke sector worden gesteld. De opzet, thematiek en faculteit van het programma richt zich niet alleen op Nederland, maar volgt ook de internationale ontwikkelingen. 22 maanden, tweewekelijks donderdag en vrijdag Bedrijfskunde voor de publieke sector Voertaal: Nederlands Start: Informatiebijeenkomst: 27 november, 11 december, 18 december Evenement: 12 december seminar 'Fondsenwerving' T E I

6 WERKEN VOOR DE OVERHEID 2008 Met enige trots presenteert Sdu Uitgevers voor de tweede maal de resultaten van het markt onderzoek Werken voor de overheid. Deze bieden u inzicht in de mening van ambtelijke en bestuurlijke beslissers bij decentrale overheden over de kwaliteit van extern ingehuurde dienstverlening. Werken voor de overheid 2008 bouwt voort op het eerste onderzoek dat vorig jaar plaatsvond. Anders dan toen zijn we nu in staat veranderingen te signaleren. Zo worden op langere termijn trends zichtbaar in de kwaliteitsontwikkeling. Gezien de politieke gevoeligheid van het thema externe inhuur is dat niet onbelangrijk. Sdu Uitgevers beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dat doen wij op de manier die bij ons past: het leveren van hoogwaardige en bruikbare informatie voor iedereen die werkt bij de overheid. Het onderzoek toont trends in de kwaliteitsontwikkeling van externe dienstverleners. Het bijzondere daarbij is dat beslissers bij gemeenten, provincies en waterschappen daartoe de informatie verstrekten. Dat is volgens ons de beste manier van meten. Kwaliteit is immers een dynamisch begrip. Ze wordt niet alleen bepaald door de ontwikkeling van de dienstverlening van de externe leveranciers aan overheden, maar ook door de ontwikkeling die deze overheden zelf doormaken. Decentrale overheden krijgen grotere verantwoordelijkheden. Een gevolg kan zijn dat ze daarom andere eisen stellen aan externe bureaus. Ook de prijs-kwaliteitverhouding kan fl uctueren: hoe beoordelen overheden de geleverde prestaties ten opzichte van de prijs die ze ervoor betalen? Op deze en tal van andere vragen geeft het onderzoek Werken voor de overheid 2008 inzicht. Wij hopen dat zowel overheden als externe leveranciers van diensten hun voordeel doen met deze uitgave. Met als enige doel een nog betere overheid. Datzelfde streeft ook Sdu Uitgevers na, door het leveren van betrouwbare en doelgerichte informatie, nu en in de toekomst. Wordt dus vervolgd! Dineke Sonderen Uitgever Werken voor de overheid SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR 3

7 Improve through reflection Hoe loyaal zijn klanten, hoe tevreden zijn medewerkers en hoe presteren de interne klanten? Het kennen en verbeteren van de tevredenheid van deze klantengroepen is essentieel om de loyaliteit te verbeteren. Integron BV Wijnhaven WJ Rotterdam Telefoon U bent trots op uw organisatie. U haalt eruit wat erin zit en presteert naar beste vermogen. Toch voelt u dat het beter kan. Integron kan u helpen om dat gevoel tastbaar te maken door uzelf een spiegel voor te houden. Een reflectie van de prestaties van uw organisatie. Objectief, persoonlijk, open en eerlijk. En voorzien van praktische verbetermogelijkheden. Het doel? Uw performance verbeteren en uw organisatie beter stuurbaar maken. Kortom, Improve through Reflection! Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. INTEGRON performance management Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement

8 MARKTONDERZOEK WERKEN VOOR DE OVERHEID ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR EXTERNE DIENSTVERLENERS VOOR DE OVERHEID Elke overheidsorganisatie maakt gebruik van externe dienstverleners, in tal van disciplines. Betrouwbaar onderzoek naar de tevredenheid over de prestaties van deze dienstverleners is er nauwelijks. Om die reden startte Sdu Uitgevers in 2007 een jaarlijks terugkerend trendonderzoek, in samenwerking met Integron BV, gespecialiseerd in het meten van klant- en medewerkertevredenheid. In dit onderzoek, getiteld Werken voor de overheid, staat de klanttevredenheid centraal: hoe waarderen bestuurders en ambtenaren de organisaties die ze inhuren? Door jaarlijks te meten, ontstaat een voortschrijdend beeld van de kwaliteitsontwikkeling van de geleverde diensten én van de dienstverleners zelf. Dat is waardevol, omdat een dergelijk onderzoek niet te vergelijken is met de (klanttevredenheid) onderzoeken die dienstverleners zelf laten uitvoeren. Niet alleen zal de vraagstelling uitgebreider zijn, ook de methode van onderzoek, de meetschalen en de steekproefopbouw zullen afwijken. Het onderzoek van Sdu Uitgevers/ Integron is grootschalig van aard. Een aanzienlijk aantal dienst verleners is langs dezelfde kwaliteitsdimensies beoordeeld. Werken voor de overheid 2008 is een nog uitgebreider onderzoek dan dat van Er zijn meer disciplines in betrokken. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen opvattingen van verschillende overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en tussen gemeenten groter en kleiner dan 50 duizend inwoners. De onderzoeksresultaten geven een betrouwbaar beeld van de wijze waarop overheden de door hen ingehuurde dienstverleners beoordelen. De respondenten vormen een goede afspiegeling van functionarissen die met dienstverleners te maken hebben: burgemeesters, wethouders, raadsleden, raadsgriffiers, beleidsmedewerkers en ambtelijke leidinggevenden. Er is sprake van een goede spreiding tussen grote en kleine gemeenten en van een goede spreiding over het land. Op pagina 27 treft u meer informatie over de gehanteerde methodiek, de populatie, de steekproeftrekking en andere criteria. Disciplines Het onderzoek onderscheidt binnen de totale dienstverlening aan overheden zes disciplines: 1. Management & Organisatie 2. Werving & Selectie 3. Opleiding & Training 4. Accountancy & Financiën 5. ICT 6. Juridische Dienstverlening De discipline Juridische Dienstverlening is in 2008 toegevoegd. Het aantal grote dienstverleners per sector verschilt. Zo zijn vier dienstverleners binnen de discipline Accountancy & Financiën goed voor 76% van de beoordelingen, terwijl binnen Management & Organisatie 16 dienstverleners goed zijn voor 71% van de beoordelingen. Binnen Werving & Selectie en Opleiding & Training zijn respectievelijk 8 en 7 dienstverleners goed voor 55% van de beoordelingen. Twee dienstverleners binnen ICT zijn goed voor 40% van de beoordelingen. Binnen Juridische Dienstverlening nemen twee dienstverleners 28% van de beoordelingen voor hun rekening. Kwaliteiten Naast een onderscheid in disciplines richt het onderzoek zich op de waardering en het belang van zeven kwaliteitsaspecten van de externe dienstverlener: 1. Reputatie van de organisatie: is de dienstverlener een bekende speler in de lokale en regionale overheidswereld, met ruime ervaring en een positief imago? 2. Competentie: kennis en kunde van de medewerkers, de omvangrijkheid van de dienstverlening. 3. Integriteit: alles wat te maken heeft met vertrouwen en betrouwbaar handelen. 4. Kwaliteit voorstellen en offertes: mate van inspelen op de vraagstelling, leesbaarheid, verzorgdheid en snelheid. 5. Kwaliteit dienstverlening: mate van betrouwbaarheid, servicegerichtheid, fl exibiliteit, proactiviteit, communicatie. 6. Resultaat dienstverlening: mate waarin werd gerealiseerd wat werd verwacht en was afgesproken. 7. Marktconforme condities/tarieven: oordeel over de prijs en de voorwaarden van de dienstverlener ten opzichte van gelijksoortige partijen in de markt. Werken voor de overheid is een trendmatig onderzoek. Het stelt professionals in staat zich uit te spreken over dienstverleners en in de tijd te volgen hoe de waardering van deze dienstverleners door de sector als geheel zich ontwikkelt. Voor dienstverleners zelf biedt dit onafhankelijke onderzoek aanknopingspunten om hun klanten gerichter te bedienen. Werken voor de overheid SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR 5

9 Welke kwaliteiten vinden overheden het belangrijkst? Bij zeven kwaliteitsaspecten is aan overheden gevraagd welke ze minder belangrijk, belangrijk of zeer belangrijk vinden. Geen van de dimensies wordt onbelangrijk bevonden. Maar de dimensies resultaat van de dienstverlening en competentie scoren het hoogst. De kwaliteit van de dienstverlening bezet de derde plaats, gevolgd door integriteit en kwaliteit van voorstellen en offertes. Marktconforme condities/tarieven en reputatie van de organisatie zijn nog steeds van belang, maar worden niet als belangrijkste aspecten ervaren. Opvallend is dat aan de reputatie van de organisatie minder belang wordt gehecht dan bij het trendonderzoek in Deze ontwikkeling kan duiden op een toenemend kwaliteitsbesef bij overheidsorganisaties. Overheden gaan minder af op gevestigde reputaties en beoordelen meer op wat dienstverleners feitelijk te bieden hebben. Hoewel marktconforme condities en tarieven nog steeds niet de hoogste prioriteit hebben, geven overheden aan dit aspect belangrijker te vinden dan in De conclusie kan luiden dat overheden beter weten wat ze willen: waar voor hun geld, los van de reputatie van de leverancier. Op de pagina s hierna volgt een nadere analyse van de beoordeling op de zeven kwaliteitsaspecten. Kwaliteitsaspecten Belangrijk Resultaat dienstverlening Competentie Kwaliteit dienstverlening Integriteit Kwaliteit voorstellen en offertes Marktconforme condities/tarieven Reputatie van de organisatie Minder belangrijk Teun van Oostenbrugge, raadsgriffier van de gemeente Schouwen-Duiveland Het poppetje gaf de doorslag In 2007 hebben we 15 tot 20 procent meer externen ingehuurd dan gebruikelijk. Dat was omdat we een kerntakendiscussie voerden, waarin we naderhand vijf of zes beleidsvelden hebben laten onderzoeken. Bij de afdeling Reiniging bijvoorbeeld: is het beter om de huisvuilinzameling marktconform te laten uitvoeren, of om het zelf te blijven doen? De opdracht voor begeleiding bij de kerntakendiscussie hebben we uitgezet bij een aantal bureaus. De kwaliteit van hun offertes was zeer divers. We neigden ernaar dan maar te kiezen voor een landelijk bekend bureau. Een belronde langs collegagemeenten volgde: wat was hun ervaring met dat bureau? De oordelen bleken zo divers te zijn, dat we gekozen hebben voor het bureau met behalve een overtuigend verhaal, ook een overtuigend poppetje, de adviseur die het onderzoek zou gaan uitvoeren. Zijn voorgenomen wijze van aanpak vonden we fris en getuigen van Zeeuwse nuchterheid. Dat wil zeggen: praktisch en scherp toegespitst op wezenlijke elementen. En hij had vaker met het bijltje gehakt, dat was ons volstrekt duidelijk. Als een raadslid dacht dat het zus en zo moest, wist hij meteen drie andere overwegingen op tafel te toveren. Het traject verliep goed. De kwaliteit van het verdiepingsonderzoek erna, door hetzelfde bureau, maar door andere mensen, was veel diverser. Voor een deel was dat omdat de adviseurs signalen onvoldoende oppikten. Maar de gemeente gaf de signalen ook niet steeds krachtig genoeg af. We hebben aan de resultaten naderhand zelf nog veel tijd moeten besteden, om ze op te krikken. 6

10 Dienstverleners op zeven kwaliteitsaspecten Evenals in 2007 krijgen dienstverleners aan de overheid een ruime voldoende op het gemiddelde van alle zeven kwaliteitsaspecten: een 7.7. In volgorde toont de ranglijst hetzelfde beeld als in Het meest tevreden zijn overheden over de reputatie van de organisaties, maar zoals hiervoor is vastgesteld, vinden overheden die het minst belangrijk. Integriteit scoort even hoog (8.0). 79% van de respondenten noemt de reputatie van de dienstverleners goed tot uitstekend, 76% vindt dit van hun integriteit. Kwaliteitsaspect Reputatie van de organisatie Integriteit Competentie Resultaat dienstverlening Kwaliteit dienstverlening Kwaliteit voorstellen en offertes Marktconforme condities/tarieven % van de respondenten dit aspect goed of uitstekend. Dit betekent dat 52% van de respondenten op dit aspect ruimte voor verbetering ziet. In 2007 was dit nog 31%. Ook is er verbetering mogelijk wat betreft de overige scores: 28% vindt de competentie van dienstverleners voldoende tot slecht (tegen 20% in 2007), 35% is dezelfde mening toegedaan over het resultaat van de dienstverlening (2007: 21%). Eveneens 35% (20% in 2007) vindt dat de kwaliteit van de dienstverlening beter kan. En 40% (tegen 26% in 2007) ziet verbeteringsmogelijkheden op het gebied van kwaliteit van voorstellen en offertes. Overheden zijn beduidend kritischer geworden. De kennis en vaardigheden worden als bovengemiddeld ervaren met een 7.9, dat is 0.1 punt hoger dan in Verder worden belangrijke servicedimensies als kwaliteit en resultaat van de dienstverlening met een 7.7 beoordeeld, dat is 0.2 punt hoger dan in De kwaliteit van voorstellen en offertes (7.5) en de condities (7.2) worden lager dan gemiddeld beoordeeld, zij het iets hoger dan in Wat betreft marktconforme condities en tarieven noemt slechts Kwaliteitsaspect voldoende tot slecht Reputatie van de organisatie 21% Integriteit 24% Competentie 28% Resultaat dienstverlening 35% Kwaliteit dienstverlening 35% Kwaliteit voorstellen en offertes 40% Marktconforme condities/tarieven 52% We hebben altijd externe krachten over de vloer. Op dit moment twee juristen en twee parttime-bouwplantoetsers, voor namelijk om redenen van handjes die komen we tekort. Onze afdeling is verantwoordelijk voor vergunningen en toezicht op het terrein van woningbouw. Op dit moment lopen er diverse grote projecten, op een aantal waarvan bovendien nogal wat bezwaren binnenkomen. Daar hebben we veel extra werk door. Normaal gesproken vergelijken we ten minste drie, en soms wel vijf offertes. Kandidaten met de juiste cv s laat ik langskomen. Ik kijk natuurlijk naar hun werkervaring, maar ik ga in mijn beoordeling ook af op mijn gevoel. Vaak weet ik binnen tien minuten wel of de juiste man of vrouw voor me zit. Integriteit is belangrijk in mijn overwegingen om wel of niet met een bepaald bureau in zee te gaan. Kom ik opgeklopte cv s tegen, of uurtarieven die overdreven hoog zijn voor bepaalde cv s, of bieden ze me mensen aan met een ander cv als waar ik om gevraagd had, dan ben ik snel klaar met een bureau. Heb ik eenmaal een slechte indruk, dan komt dat zelden weer goed bij mij. Dat Rinie Kling, hoofd Ruimte, Wonen & Milieu van de gemeente De Bilt Integriteit van een bureau is belangrijk is mijn sterke, of mijn zwakke kant, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Over het algemeen zijn mijn ervaringen met de diverse bureaus goed. Veel begrijpen heel goed hoe zaken in de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer horen te liggen. Ze kijken zorgvuldig naar de wat-vraag en sturen me de juiste kandidaten. Ze verspillen mijn tijd niet. Werken voor de overheid SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR 7

11

12 Tevredenheid Respondenten binnen de drie sectoren waarop dit onderzoek betrekking heeft gemeenten, provincies en waterschappen waarderen hun externe dienstverleners met respectievelijk een 7.7, 7.5 en 7.9. Provincies zijn dus het meest kritisch. Met name over de marktconforme condities en tarieven en het resultaat van de dienstverlening zijn ze minder tevreden dan gemeenten en waterschappen. Deze kritische houding hoeft niet per se iets te zeggen over de dienstverleners. Onduidelijke opdrachtverstrekking kan er eveneens toe leiden dat de klanten in dit geval de provincies het gevoel hebben minder waar voor hun geld te krijgen. Kwaliteitsaspect Gemeenten Provincies Waterschappen Competentie Integriteit Kwaliteit dienstverlening Kwaliteit voorstellen en offertes Marktconforme condities/tarieven Reputatie van de organisatie Resultaat dienstverlening Gemiddeld Ontevredenheid Een nadere uitsplitsing van minder tevreden tot ontevreden laat enkele opvallende verschillen zien. Provincies hebben bijna tweemaal zoveel klachten over marktconforme condities/ tarieven als waterschappen. Grotere gemeenten zijn aanzienlijk minder te spreken over de kwaliteit van voorstellen en offertes (43%) dan kleinere gemeenten (34%). Waterschappen hebben op alle kwaliteitsaspecten minder te klagen dan gemeenten en provincies. Op gemiddeld 26% van alle kwaliteitsaspecten vinden waterschappen dat het beter moet. Gemeenten vinden dat van 33% en provincies van 38%. Kwaliteitsaspect Gemeenten Gemeenten Provincies Waterschappen > < Competentie 29% 26% 30% 22% Integriteit 26% 24% 24% 20% Kwaliteit dienstverlening 34% 34% 33% 27% Kwaliteit voorstellen en offertes 43% 34% 42% 34% Marktconforme condities/tarieven 55% 50% 61% 33% Reputatie van de organisatie 25% 23% 30% 19% Resultaat dienstverlening 33% 35% 45% 30% We vragen altijd netjes drie offertes aan, zoals het hoort voor een overheid die maximaal transparant en objectief wil zijn. De reacties zijn sterk wisselend van kwaliteit. De minst goede komen merkwaardigerwijs van bureaus die al eerder voor ons werkten. Die verwijzen in hun offerte dan naar zo n eerder traject, zeggen erbij dat het toen goed ging en laten het daarbij. Kennelijk gaan ze ervan uit dat ze geen nadere introductie meer nodig hebben. Terwijl bij iedere nieuwe opdracht natuurlijk een offerte hoort die van nul af is opgebouwd. Momenteel hebben we externe deskundigen over de vloer die ons helpen bij het schrijven van technische bestekken voor openbare verlichting en rioleringen. Die deskundigheid hebben we zelf niet in huis. De gemeente Berkelland komt voort uit een fusie van vier kleine gemeenten. Samen vormen we een middelgrote gemeente, met een beperkt aantal eigen specialisten. Bureaus bieden niet altijd de kwaliteit waar we om vragen. Ik heb ooit om offertes gevraagd voor ondersteuning van mijzelf. Ik had iemand nodig om me te begeleiden in mijn nieuwe functie van inkoopadviseur. Ik vroeg expliciet om een adviseur met grijze Mark van der Horst, inkoopadviseur gemeente Berkelland Bureaus bieden niet altijd waar ik om vraag haren, zogezegd, iemand met zeer grote ervaring. Zat er toch weer een bureau tussen dat een relatief broekje van 33 jaar naar voren schoof. Daar ben je als opdrachtgever dan niet blij mee. Ze hadden niemand anders voorhanden, dat kan natuurlijk. Maar zég dat dan! Werken voor de overheid SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR 9

13 Hoe waarderen overheden typen dienstverleners? Gemiddeld rapportcijfer: 7.7 Juridische Dienstverlening Opleiding & Training Accountancy & Financiën Management & Organisatie Werving & Selectie ICT De waardering voor externe dienstverleners is hoog, zij het 0.1 punt lager dan in Deze daling kan niet worden verklaard door toevoeging van de discipline Juridische Dienstverlening, want die zou het gemiddelde juist omhoog moeten halen. Wellicht duidt het lagere cijfer op een iets kritischere overheid. De gemiddelde waardering over de zes disciplines komt uit op een 7.7. Uitgesplitst naar disciplines blijkt de spreiding signifi cant. Juridische dienstverleners doen het met een rapportcijfer van 8.2 goed. Over ICT-dienstverleners zijn overheden minder te spreken, ofschoon ze met een 6.7 nog steeds ruim voldoende scoren. ICT-dienstverleners behaalden ook in 2007 de laagste klanttevredenheid, maar scoorden toen nog een half punt hoger dan nu. In vergelijking tot 2007 is de tevredenheid ook licht gedaald over dienstverleners in de categorieën Accountancy & Financiën, Werving & Selectie en Management & Organisatie De tevredenheid over Opleiding & Training daarentegen steeg met 0.3 punten. Juridische Dienstverlening, de discipline die in 2008 voor het eerst meedoet, voert de lijst aan. 53% van de respondenten noemt de dienstverlening goed en 14% zelfs uitstekend. Dat is weliswaar een mooie score, maar aanzienlijk lager dan in 2007, toen deze percentages op respectievelijk 63 en 16 lagen. Over de gehele linie zijn overheden kritischer geworden. Er is volgens 33% van de respondenten ruimte voor verbetering. Bij de ICT-dienstverleners is de ontevredenheid van 34% in 2007 naar 57% in 2008 toegenomen. Ook voor de overige dienstverleners geldt een fl inke verschuiving van de tevredenheid, met uitzondering van dienstverleners in de categorie Opleiding & Training. Discipline / Type voldoende tot slecht Juridische Dienstverlening 21% Opleiding & Training 26% Accountancy & Financiën 30% Management & Organisatie 35% Werving & Selectie 38% ICT 57% Cor van Erp, lid van de gemeenteraad van Bernheze Ook een goed bureau moet je goed instrueren Je schrikt je altijd weer rot als je ziet wat die externe bureaus kosten. Dan denk ik wel eens: hoeveel AOW ers zouden hier een jaar van kunnen leven? Maar soit, zo liggen de tarieven nu eenmaal. En als de resultaten goed zijn, dan moet het maar. Juist omdat ze zo duur zijn, moet je je terdege afvragen welke resultaten je met zo n bureau precies wil bereiken. Bij onze meest recente ervaring hadden we dat onvoldoende doorgedacht. Onze opdracht luidde: onderzoek in Nistelrode wat voor soort gemeenschapshuis het beste aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Nistelrode is een van de vijf plaatsen die sinds 1994 tezamen de gemeente Bernheze vormen. De andere vier zijn Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. Het verenigingsleven in de vijf plaatsen is behoorlijk omvangrijk en heel belangrijk voor de mensen. We hebben in Bernheze ruim honderd sportverenigingen, bijna vijftig buurtverenigingen en ook nog diverse zang-, dans- en cabaret- en toneelclubs. Het onderzoeksbureau voerde in onze opdracht inventariserende gesprekken met negentien gebruikersgroepen. Ze kregen vier mogelijkheden opgediend, variërend van een compleet nieuw gebouw, tot renovatie van bestaande gebouwen. De externen moesten uitzoeken welke variant het meeste draagvlak had en de uitkomst in de vorm van een advies aan de gemeenteraad terugrapporteren. De uitkomst was dat de gebruikers kozen voor het duurste alternatief, dat het gemeentebudget ver te boven ging. Aan het bureau lag het niet. Het was een goed bureau, dat we geselecteerd hadden op basis van eerdere positieve ervaringen. Maar zelfs het beste bureau komt met een onbruikbaar advies als de opdracht niet goed geformuleerd is. Het is onze les voor volgende keer. 10

14 Tevredenheid naar type dienstverleners De rapportcijfers voor de tevredenheid over de dienstverlening van de zes onderscheiden disciplines zijn hieronder nader uitgewerkt. Management & Organisatie: 7.7 De Management & Organisatiebureaus scoren net als in 2007 hoog op reputatie (8.1). Ook op de andere aspecten verschilt de tevredenheid nauwelijks van die in Reputatie van de organisatie 8. 1 Integriteit 8. 0 Competentie 7.9 Resultaat dienstverlening 7.6 Kwaliteit dienstverlening 7.6 Kwaliteit voorstellen en offertes 7.4 Marktconforme condities/tarieven 7.1 Werving & Selectie: 7.6 De tevredenheid over de reputatie van wervingen selectiebureaus is gestegen ten opzichte van Een duidelijke daling in tevredenheid is waarneembaar op het gebied van de kwaliteit van voorstellen en offertes: van 7.8 naar een 7.3. Het laagst gewaardeerd wordt het aspect marktconforme condities/tarieven met een 7.1. Reputatie van de organisatie 8. 2 Competentie 7.8 Integriteit 7.7 Resultaat dienstverlening 7.5 Kwaliteit dienstverlening 7.5 Kwaliteit voorstellen en offertes 7.3 Marktconforme condities/tarieven 7. 1 Opleiding & Training: 8.0 De tevredenheid over de dienstverlening van bureaus in Opleiding & Training stijgt ten opzichte van De tevredenheid is op ieder aspect toegenomen, met name als het gaat om het resultaat en de kwaliteit van de dienstverlening. Reputatie van de organisatie 8. 3 Integriteit 8. 3 Competentie 8. 1 Resultaat dienstverlening 8. 1 Kwaliteit dienstverlening 8. 0 Kwaliteit voorstellen en offertes 7.7 Marktconforme condities/tarieven 7.5 Accountancy & Financiën: 7.9 In 2007 was Accountancy & Financiën de best beoordeelde discipline, maar een lichte daling in tevredenheid zorgt ervoor dat dienstverleners in deze discipline nu de derde plaats innemen. Integriteit 8. 2 Reputatie van de organisatie 8. 2 Competentie 7. 9 Kwaliteit dienstverlening 7. 9 Resultaat dienstverlening 7.8 Kwaliteit voorstellen en offertes 7.7 Marktconforme condities/tarieven 7.4 ICT: 6.7 Net als in 2007 is de discipline ICT de hekkensluiter. Met een fl inke daling in het totaalgemiddelde (van 7.3 in 2007 naar 6.7 in 2008) begint de tevredenheid over deze dienstverleners zorgen te baren. Opmerkelijk is dat het resultaat van de dienstverlening onderaan staat, met een 6.3. Reputatie van de organisatie 7.3 Competentie 7.2 Integriteit 6.9 Kwaliteit voorstellen en offertes 6.6 Kwaliteit dienstverlening 6.4 Marktconforme condities/tarieven 6.4 Resultaat dienstverlening 6.3 Juridische Dienstverlening: 8.2 Deze nieuwe discipline wordt als best beoordeeld door de overheidsinstellingen, met een 8.2 gemiddeld. De verklaring ligt waarschijnlijk in de aard van de materie waarmee organisaties in deze discipline zich bezighouden: men kan zich evenals in Accountancy & Financiën weinig fouten en dus weinig ontevredenheid veroorloven. Competentie 8.6 Reputatie van de organisatie 8.6 Integriteit 8.5 Kwaliteit dienstverlening 8.4 Resultaat dienstverlening 8.2 Kwaliteit voorstellen en offertes 8. 1 Marktconforme condities/tarieven 7. 1 Florian Bekkers, programmaleider provincie Overijssel Eigengereidheid is nodig, tot het tijd is om te leveren Ik heb voor dit landschapsarchitecten-bureau gekozen, omdat ze Overijssel goed kennen, maar vooral omdat ze bekend staan als eigenwijs en eigengereid. Dat zijn eigenschappen die we zochten voor dit programma, zegt Florian Bekkers. Hij is Projectleider Omgevingsvisie Overijssel, een omvangrijk en ambitieus project, waarbinnen de provincie haar beleid voor de fysieke leefomgeving ontwikkelt aan de hand van ruimtelijke kwaliteit en keuzes voor duurzaamheid. Het doel is, in een mooi landschap een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen. Elk project, elke ontwikkeling moet bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het bureau van landschapsarchitecten helpt ons de gebiedskenmerken van Overijssel in kaart te brengen en een visie te ontwikkelen op hoe we op kwaliteit kunnen sturen. We kenden ze van een eerder traject, waren overtuigd geraakt van hun kennis, creativiteit en inzicht in ruimtelijke kwaliteit en hebben hun gevraagd voor deze nieuwe opdracht ook te offreren. Het bureau brengt een sterke eigen visie in en dat vinden wij prima. Maar op het goede moment moeten externen ook begrijpen dat wij de opdrachtgever zijn. Soms is dat slikken voor adviseurs met zoveel eigen inbreng en gedrevenheid. Zo hebben wij een prachtig plan van deze vakmensen fl ink gewijzigd, omdat de politieke verhoudingen er niet rijp voor zijn. Zo zit het nu eenmaal. Je moet als externe begrijpen dat als de opdracht gever zegt nu is dit of dat nodig, dat je dan moet leveren wat nodig is, en op tijd. Werken voor de overheid SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR 11

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

ICT. Overheid. sdu select. Inclusief de beste ICT-bedrijven voor de overheid. Marktonderzoek prestaties ICT-dienstverleners

ICT. Overheid. sdu select. Inclusief de beste ICT-bedrijven voor de overheid. Marktonderzoek prestaties ICT-dienstverleners Overheid Inclusief de beste ICT-bedrijven voor de overheid ICT Marktonderzoek prestaties ICT-dienstverleners ICT-trends volgens adjiedj bakas De overheid als klant De Europese dimensie Rode draad zoekt

Nadere informatie

Publiek en privaat komen samen

Publiek en privaat komen samen marktonderzoek Werken voor de overheid 2012 pm select is een uitgave van sdu uitgevers - december 2012 tns nipo meet prestaties externen Publiek en privaat komen samen Zzp ers en ZPP ers winnen prijzenslag

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 1 Inhoudsopgave Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Inleiding: Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010... 3 Hoofdstuk 1:Belang...

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Coöperatie Schoonderwoerd 11-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Coöperatie Schoonderwoerd vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie