Signaal op Veilig. Derde oefening in pilot Zelfredzaamheid. Nieuws van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland 7e jaargang nr 23 - maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Signaal op Veilig. Derde oefening in pilot Zelfredzaamheid. Nieuws van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland 7e jaargang nr 23 - maart 2010"

Transcriptie

1 Signaal op Veilig Nieuws van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland 7e jaargang nr 23 - maart 2010 Zes or less Crisisplan Natuurbrandrisico Derde oefening in pilot Zelfredzaamheid TNO-proeftuin

2 In deze uitgave Opleidingen nieuwe stijl 2 Zes or less 3 Clusternieuws 4 Keuze voor kwaliteit 7 Brandweerman in opleiding 8 Natuurbranden: luchtverkenning 10 Picrinestaartje 13 ATB toertocht 13 Ontruimingsoefeningen 14 Natuurbrandrisicokaart Oost-Gelderland 17 Platform zorgcontinuïteit 18 Regionaal crisisplan 20 IMCA 21 Oefening radio-actief 22 Nieuwe sectornaam 23 Phoenix winnaar Veiligheidaward 23 Platform Vrijwilligers 24 Meldkamer Oost Nederland 25 Warehouse 26 Alpe d HuZes 27 TNO proeftuin 28 Signaaltje 31 Exotisch materieel 32 Colofon Signaal op Veilig is een uitgave van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Redactieadres: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Communicatie Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn Tel. (055) Opleidingen in beweging In 2010 krijgt de brandweer te maken met het landelijke kwaliteitstelsel vakbekwaamheid, waarmee ook de opleidingen tot manschap en bevelvoerder ingrijpend veranderen. Die veranderingen hebben veel invloed op verschillende doelgroepen en processen. Binnen de VNOG is de sector Opleidingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle veranderingen in opleiden en oefenen. Niet alleen de cursisten merken dat (meer zelfstudie en meer op de werkplek), ook de mensen die zich bezig houden met het opleiden en het oefenen van de brandweermensen moeten anders gaan werken. Zo geldt voor de instructeurs dat er nieuwe (instructeurs)functies bijkomen, waarvoor ze opgeleid of omgeschoold moeten worden. Vandaar dat de sector Opleidingen gestart is met een nieuwsbrief waarin landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van opleidingen besproken worden. Wilt u een abonnement op deze nieuwsbrief, neem dan contact op met Susan Schut: of Edwin Kadiks Hoofd sector Opleidingen a.i. Vormgeving: The Mouse Connection, Deventer Meer informatie:

3 Zes or less, or even more? Minister ter Horst weet het wel: minder dan zes mensen op een Tankautospuit is geen enkel probleem! Nou is dat idee niet nieuw. Sterker nog, her en der is in de afgelopen jaren al geëxperimenteerd met een ander aantal dan de standaard zes in een brandweervoertuig (TS), maar om diverse redenen is het er zelden echt van gekomen. In Apeldoorn pakken ze het echter anders aan. Rick van Putten en Reggie de Wit dragen al ruim een jaar het project zes or less en ze geloven erin. Maar niet omdat de brandweer daarmee goedkoper kan worden, maakt Van Putten meteen duidelijk. Dat idee lijkt er vaak achter te zitten, maar het enige wat wij ons sinds de start van het project afvragen is: Waarom doen we de dingen zoals we ze altijd gedaan hebben, terwijl de wereld om ons heen en onze inzichten veranderen? Die instelling van Apeldoorn heeft al eerder het Team BrandOnderzoek opgeleverd, dat inmiddels landelijk geïmplementeerd is, en niet meer weg te denken in Brandweer Nederland. effect dit heeft op de veiligheidsbeleving van het ingezette personeel. Daarnaast wordt de ploeg, zodra die weer terug is op de kazerne, geïnterviewd door iemand die daarvoor speciaal getraind is. Verder houden we iedere drie weken gesprekken met bevelvoerders van de ploegen die meedoen aan het experiment. Daarin kunnen ze hun ervaringen delen. Wetenschap Met hun aanpak zijn De Wit en Van Putten niet over één nacht ijs gegaan. Na een jaar van overleg, discussie en onderzoek, is vanaf 1 januari het echte experiment gestart onder de naam TSi, waarbij de i staat voor: variabel. Ze doen het echter niet alleen, maar krijgen wetenschappelijke ondersteuning van methodoloog Piet Verschuren, hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen. Van Putten: Het was ongelooflijk lastig voor ons om een onderzoeksmanier te vinden die recht doet aan de meest belangrijke facetten van brandbestrijding. Aan de hand van Verschuren hebben wij deze begrippen gedefinieerd, zodat we ze tijdens het werk op straat goed in kaart kunnen brengen. Mede daardoor moet het mogelijk zijn om onze deadline, eerste kwartaal van 2011, te halen. Dan moeten we de uitkomsten van ons onderzoek presenteren aan het College van B&W. Aanpak Het unieke aan onze aanpak is dat wij focussen op de veiligheid van het personeel en de doeltreffendheid van het repressief optreden. Om alles goed te kunnen analyseren, en niks over te slaan, gaan we de komende maanden 400 brandinzetten, verdeeld over een aantal categorieën, analyseren volgens een vaste methodiek. Tijdens de inzet wordt een waarnemer ingezet, die niet meedoet met het incident. Hij krijgt een vaste lijst met observatiepunten mee. Deze hebben betrekking op de keuzes die gemaakt worden, de manier waarop die worden uitgevoerd en welk Misverstanden Aan de hand van de classificatie van de meldkamer hebben we voor de experimentele ploegen bepaald hoeveel mensen zij naar een brand meenemen. Dit aantal is variabel. Dat betekent niet strak vasthouden aan altijd zes, vier of twee mensen, aldus Rick van Putten. Als de bevelvoerder of Officier van Dienst dat wil, krijgt hij er een extra tankautospuit met bemanning bij. Hiervoor geldt natuurlijk het bekende opschalingsmechanisme. En de uitspraken van Minister ter Horst? Er is al een brief aan haar gestuurd, met een pleidooi voor het loslaten van de standaard. Maar dan niet met het idee dat het minder moet, maar dat het anders kan. En dat dat ook wel eens meer kan betekenen! Het gaat om maatwerk, en dat is een andere insteek dan bezuiniging. Want een van de uitkomsten zou ook kunnen zijn, dat bij sommige inzetten acht mensen nodig zijn in plaats van de oude zes. Herma van Eijk Informatie bij: Rick van Putten e: 3

4 Ontwikkelingen in de clusters Achterhoek-West (SBAW) Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek Het Cluster Brandweer Achterhoek West heeft 2010 gedoopt tot het jaar van de HELD. De vier burgemeesters van ons cluster en ondergetekende hebben alle vrijwilligers en onze interne en externe contacten een goed 2010 gewenst met een mooie nieuwjaarskaart. Ook is in januari de eerste clusternieuwsbrief verschenen: HELDER. Het clustergevoel wordt ook steeds zichtbaarder naar de buitenwereld toe. Het plan van aanpak Clustervorming is eind 2009 bestuurlijk goedgekeurd. De acht werkgroepen zijn in januari van start gegaan. We kijken uiteraard goed over de clustergrenzen en maken graag en gretig gebruik van de ervaringen van de andere clusters. Inhoudelijk gezien hebben we de afgelopen jaren door alle projecten in het samenwerkingsverband al grote slagen gemaakt. Op dit moment draaien de elf posten in het cluster dezelfde oefeningen aan de hand van hetzelfde clusteroefenrooster. Een geweldige slag in uniformiteit! De gemeentegrenzen zijn al vervaagd bij het maken van de bereikbaarheidskaarten. Alle objecten liggen op de grote clusterstapel en worden gezamenlijk opgepakt. De wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers wordt als cluster ingevuld en straalt professionaliteit en kwaliteit uit. De randvoorwaardelijke werkgroepen (gericht op de PIOFACH onderdelen) zijn hard aan de slag gegaan met alles inventariseren en in kaart brengen. Ons cluster is ambitieus als het erom gaat het personeel per 1 januari 2011 over te brengen naar de VNOG. Vanuit alle geledingen wordt keihard gewerkt om dit te bereiken. De vier ondernemingsraden en georganiseerd overleg zijn bezig met het oprichten van een BOR en BGO. Er is genoeg te doen in het jaar van de Helden! Het wordt een jaar met veranderingen en duizend en één uitdagingen. Harriët Tomassen Veluwe Noord Elburg, Hattem, Heerde, Oldebroek Terugkijkend op 2009 kunnen we concluderen dat er goede vooruitgang is geboekt op het daadwerkelijke samenwerken in het cluster. Het hele scala van de brandweerzorg wordt gezamenlijk opgepakt. De discussie rondom de regionalisering van de brandweerorganisatie heeft er in ons cluster toe geleid dat het beroepspersoneel op termijn in regionale dienst komt. Een exacte overgangsdatum is nog niet bepaald. De vrijwilligers blijven in gemeentelijke dienst, een eventuele overgang naar de regio is afhankelijk van de ervaringen die worden opgedaan met de overgang van het beroepspersoneel. Voor wat betreft de opbouw van de toekomstige clusterorganisatie zijn een aantal belangrijke besluiten door het College van Burgemeesters gemaakt: - de uitgangspunten voor de clusterorganisatie zijn bepaald, met als belangrijkste punten dat er één (virtuele) organisatie komt met vier steunpunten en dat het cluster duidelijk aanwezig moet zijn binnen de gemeentelijke organisaties; - er wordt een clustercommandant aangesteld. Inmiddels is de werving voor de clustercommandant afgerond: per 1 mei zal Martin Slot in dienst treden. Gerrit van der Heide IJsselstreek Brummen, Lochem en Zutphen Zoals in de vorige Signaal op Veilig al is genoemd, komt de officiële start van brandweer IJsselstreek met iedere nieuwe mijlpaal een stap dichter bij. Tot voor kort was 1 april onze finishlijn. Helaas maakte het ontbreken van de wettelijke basis voor regionalisering dat juridisch niet mogelijk. Maar, ondanks het feit dat de Wet Veiligheidsregio s nog niet van kracht is, is het beroepspersoneel van brandweer IJsselstreek inmiddels wel voorlopig geplaatst op de nieuwe functies. Zodra het juridisch mogelijk is worden zij definitief aangesteld in regionale dienst, het liefst zo snel mogelijk. Dat voelt voor menigeen als een 4 S a m e n w e r k e n a a n v e i l i g h e i d

5 belangrijke stap. Een echte mijlpaal zogezegd, waarbij nog wel het een en ander georganiseerd moet worden. Een belangrijk item op dit moment is het organiseren van de medezeggenschap van zowel beroeps- als vrijwillig personeel. De Bijzondere Onderdeelscommissie buigt zich hierover samen met de OR van de VNOG. Verder zijn we druk in de weer om naast de formele en juridische zaken, ook de praktische voorbereidingen te treffen om als brandweer IJsselstreek naar buiten te kunnen treden. Zaken die zo normaal lijken, moeten worden georganiseerd. Zoals nieuwe adressen, de overgang van de gemeentelijke naar de VNOG netwerken, het gebruik van de juiste sjablonen, een nieuwe huisstijl, een wie-is-wie Soms dwingt dat tot nadenken over de meest basale zaken. Het is fijn dat tijdens deze voorbereidingen ook de verdere ontwikkeling van de gewone brandweerzaken door gaat. Sinds het begin van dit jaar zijn alle acht posten vertegenwoordigd in het postcommandantenoverleg. Ook wordt binnenkort het Veiligheidpaspoort binnen Brandweer IJsselstreek geïntroduceerd voor de uitruk-, personeels- en oefenregistratie. En om nog maar wat ontwikkelingen te noemen, beginnen we deze maand met de eerste opleidingen voor oppervlakteredding in Brummen, Zutphen en Gorssel, is de hoogwerker besteld en is nieuwe ademluchtapparatuur voor het hele cluster geleverd. En zo gebeurt er nog veel meer waar ik vol enthousiasme over zou kunnen uitweiden. Een vruchtbare samenwerking dus van de drie korpsen. Zo gaan we aldoende-alsof bíjna de finish over. Nienke van der Mei Achterhoek-Oost (BWAO) Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre De afgelopen periode was het koud, ook in Achterhoek Oost. Dit was de eerste echte winter die ik meemaakte in dit gebied. Met de opgedane ervaring hoop ik niet dat het strooi- en sneeuwschuifbeleid de maatstaf is voor de clustervorming in de regio. De wegen in Bronckhorst waren ronduit slecht, maar Lochem scoort een 10! De BWAO gemeenten vormden een middenmoot, met dien verstande dat de zuidelijke gemeenten minder op het slechte weer hadden geanticipeerd dan de noordelijke. De slecht begaanbare wegen hebben ons echter niet weerhouden om met volle vaart verder te werken aan de clustervorming. Zo werd eind december de Kadernota Regionalisering in de vier gemeenteraden vastgesteld en in februari de wijziging op de gemeenschappelijke regeling. Voor Achterhoek Oost is het fundament voor de regio nieuw stijl dus gelegd. Bouwstenen Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de bouwstenen van het cluster zelf. In maart verschijnen de missie en visie. De clusterkwaliteitskaart is vergevorderd. Hiermee zal het cluster straks ieder kwartaal aan de bestuurscommissie de voortgang op een aantal belangrijke onderwerpen gaan melden. Verder zijn de diverse werkgroepen druk in de weer. Werkgroep P&O werkt aan het functieboek, werkgroep Financiën aan de begroting, werkgroep Huisvesting aan de zoektocht naar een definitieve huisvesting. Erg goed nieuws op dit laatste punt is dat er een tijdelijke centrale huisvesting voor Brandweer Achterhoek Oost gaat komen in de voormalige gemeentewerf in Lichtenvoorde. De diverse clusterafdelingen werkten vanuit diverse locaties. We gaan nu samen bij elkaar vanuit één locatie werken. Dat is efficiënter en creëert ook een nog sterkere band. Tot slot heeft het koploperproject Veiligheidspaspoort (VP) een belangrijke mijlpaal bereikt: In januari is voor het eerst de salarisuitbetaling aan onze vrijwilligers vanuit VP verzorgd. De invoering van dit programma gaat gestaag verder. Velen zijn erbij betrokken: onze afdelingen Bedrijfsvoering, OT&O, maar ook de bevelvoerders in ons gebied. Samen zorgen we ervoor dat het een succesvolle ondersteuning van de brandweer wordt. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen, we helpen u graag verder en delen met plezier onze ervaringen met ieder. Hilbrand Meijer Veluwe West Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten Per 1 januari 2010 is het bij de brandweer beroepsbetrokken personeel van de clustergemeenten overgegaan naar de VNOG. Op 1 januari heeft de VNOG er dus 18 nieuwe medewerkers bij gekregen. Een spannende tijd is hieraan voorafgegaan voor deze collega s. Plaatsing Het plaatsingsproces waarin je te horen krijgt of je op een zogenaamde mens volgt werk functie zit, dan wel dat men een passende of een geschikte functie voor je in petto heeft. Tevens mag, en in de laatste twee situaties moet, je dan ook nog eens een belang- 5

6 stellingsregistratie invullen. Tijdens dit plaatsingsproces zijn we er met elkaar uitgekomen. Iedereen is geplaatst en we hebben op onderdelen nog vacatureruimte beschikbaar. Het DB van de veiligheidsregio heeft op 3 december het plaatsingsbesluit vastgesteld, zodat ontslag bij de gemeente en aanstelling bij de veiligheidsregio per 1 januari een feit zijn geworden. Zeker ontslag bij de gemeente, de werkgever waar je zelf gesolliciteerd hebt, ligt in zo n proces gevoelig. Door dit goed met elkaar te bespreken, maakt het dat ook hanteerbaar. Ik zal jullie niet vermoeien met alle voorbereidende zaken die nodig zijn om dit proces goed te laten verlopen. Het zal wel duidelijk zijn dat diverse zaken geregeld moesten worden op juridisch gebied (mandaat en machtiging) en op het gebied van personeelszorg, waaronder een sociaal plan, ICT, financiën (machtigingen), etc. Dit resultaat is mede tot stand gekomen door het werk van veel gemeentelijke collega s van buiten de brandweer en collega s van de Veiligheidsregio. Hen wil ik voor deze intensieve samenwerking ook via deze Signaal op Veilig bedanken en ik reken op prettige samenwerking in de toekomst. Immers wij blijven als clustercollectief de gemeentelijke brandweerzorg voor onze 4 gemeenten uitvoeren en daarbij maken wij onderdeel uit van gemeentelijke veiligheidsprocessen! Uitbouw En natuurlijk zijn we nog niet gereed. Echter er is voldoende vertrouwen bij bestuurders, gemeentesecretarissen en personeel dat we het aan kunnen. En daar gaan we dan voor. In 2010 werken we aan een verdere ontwikkeling van ons Cluster. Immers vanaf 1 januari hebben we te maken met beroepsbetrokken personeel in regionale dienst en de vrijwilligers in dienst van de gemeenten. Toch vormen we één brandweerorganisatie die er is om een veiligheidsbijdrage te leveren voor onze burgers, bedrijven & instellingen, het cultuur & historisch erfgoed, onze natuur, recreanten en passanten. Ik ga er vanuit dat wij met elkaar in staat zijn op het gebied van risicobeheersing een kwaliteitsimpuls te realiseren. Taken waar we nu nog nauwelijks aan toe komen, zoals Externe Veiligheid en Pro-actie zullen hierbij in samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen opgepakt worden. Immers, investeren aan de voorkant voorkomt het blootstellen van onze gemeenschappen aan ongewenste risico s. Daarnaast zullen we door de gekozen organisatievorm beter in staat zijn om de uitruk door onze vrijwilligers voor te bereiden en te ondersteunen. Dit in het belang van de veiligheid van onze brandweermensen. Klaas Noorland EVA Epe, Apeldoorn en Voorst Binnen het cluster EVA is de benoeming van de nieuwe clustercommandant natuurlijk iets geweest wat de gemoederen bezig heeft gehouden. De uiteindelijke keuze is gevallen op Michiel Verlinden die momenteel nog districtcommandant van vier korpsen in Flevoland is. Michiel begint per 1 juni bij het cluster EVA. Regionalisering Op het gebied van de regionalisering is nu in het hele cluster de gemeenschappelijke regeling aangenomen. In Epe heeft de raad ingestemd met de gemeenschappelijke regeling met als aanvulling dat de leden van de vrijwillige brandweer in dienst moeten blijven van de gemeente. In Voorst werd wel een wijziging in het aangeleverde tekstvoorstel aangebracht. Daarin wordt het college opgedragen de instelling van een vrijwilligersraad in de regio en in het cluster toe te laten voegen. Ook in Apeldoorn is de gemeenschappelijke regeling in de raad behandeld. De raad constateerde dat hun eerdere opmerkingen op hoofdlijnen waren verwerkt en stemde binnen 10 minuten in met de voorgestelde wijziging van de regeling. Clustervorming Binnen het cluster EVA zijn we momenteel als brandweer nog drie aparte gemeentelijke organisaties met één commandant. Dit betekent dat we ook verschillende regelingen en afspraken hebben binnen deze drie organisaties. Met de invoering van de nieuwe CAR-regeling streven we naar een harmonisering van regelingen en afspraken. Een voorbeeld daarvan is de betalingsregeling. Binnen het cluster zijn we op verschillende niveaus met elkaar in gesprek om samen één organisatie te worden. Dit vraagt om samenwerking op veel gebie- 6 S a m e n w e r k e n a a n v e i l i g h e i d

7 den, maar de inzet en bereidwilligheid is groot. Om een voorbeeld te noemen: voor de invoering van het VeiligheidsPaspoort komen er collega s uit Epe en Voorst naar Apeldoorn om samen met de Apeldoornse collega s de benodigde informatie uit te wisselen. Omgekeerd gaan collega s uit Apeldoorn naar Epe en Voorst om daar voor andere bedrijfsvoeringsprocessen samen oplossingen te vinden. Door deze onderlinge samenwerking zie je stap voor stap de nieuwe organisatie groeien. Hans Blokker Regiostand van zaken op een rij Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de organisatie van de brandweer in de VNOG met als uiteindelijke doel: kwaliteitsverbetering van de brandweer. De wens tot kwaliteitsverbetering komt zowel van onderop uit de gemeenten, als van bovenaf van de minister van BZK. De minister heeft de kwaliteitseisen vastgelegd in de Wet veiligheidsregio s en hierover met de VNOG een convenant afgesloten. De burgemeesters van de VNOG gemeenten hebben in een tweedaagse bijeenkomst in september 2009 de uitgangspunten voor de toekomstige organisatie besproken en deze vastgelegd in de Kadernota organisatie brandweer Keuze voor kwaliteit. Deze kadernota is behandeld in alle colleges. Eind 2009 hebben alle gemeenteraden de kadernota vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten is de gemeenschappelijke regeling, die de formele basis vormt voor de samenwerking tussen de VNOG gemeenten, grondig herzien. Dankzij deze herziening voldoet de regeling nu aan de wettelijke eisen van de Wet veiligheidsregio s en blijft het mogelijk om de basisbrandweerzorg ook daadwerkelijk aan de basis te organiseren, dicht bij de burgers en de brandweervrijwilligers. Alle 22 gemeenten hebben ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Wel zijn in enkele gemeenten kanttekeningen geplaatst. Het Algemeen Bestuur heeft dit op 25 maart besproken. De nieuwe gemeenschappelijke regeling kan ingaan wanneer de Wet veiligheidsregio s van kracht wordt. Ondertussen hebben de Tweede en Eerste Kamer begin 2010 ingestemd met het voorstel voor de Wet veiligheidsregio s. De wet zal inwerking treden als ook de besluiten Kwaliteit Brandweer en Kwaliteit Personeel Veiligheidsregio s zijn vastgesteld. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend; deze twee besluiten liggen nog bij de Raad van State voor advies. De samenwerking tussen gemeenten om de basisbrandweerzorg te verbeteren in de brandweerclusters is in 2009 in de gehele regio van start gegaan. Het tempo waarin dit gebeurt en de manier waarop, verschilt per cluster. In de loop van 2010 zal deze samenwerking niet langer in een doe-alsof-situatie hoeven te gebeuren, omdat dan de juridische basis (via de nieuwe Wet, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de instelling van bestuurscommissies brandweer per cluster) zal worden geformaliseerd. Tinet Reddingius e: Meer weten: kijk op 7

8 De week van de automaatjes Kent u hem nog, Koen Kamperman van het korps Winterswijk? Sinds de vorige Signaal op Veilig volgen wij hem in zijn ambitie om brandweerman te worden. Hij heeft het er allemaal voor over: veel oefenen, veel theorie én uitrukken bij nacht en ontij. Hoewel die uitrukken achteraf vaak niet nodig blijken. De laatste weken heb ik niet veel uitrukken gehad, wel regelmatig de automaatjes, verzucht Koen. Dat zijn meldingen die automatisch doorgegeven worden aan de meldkamer, maar waar meestal geen echte brand achter zit. Het kan zijn enthousiasme niet drukken: Met de cursus wordt alles elke week mooier, de theorie is achter de rug en we zijn begonnen met ademlucht: eerst een keer omhangen, afhangen, weer omhangen, net zo lang tot dat goed gaat. Dan je hoeveelheid lucht controleren en berekenen, wanneer je weer terug moet. Dat is dus als je de helft van je lucht hebt opgebruikt. Het is een van de eerste procedures die een brandweerman/vrouw tijdens de opleiding leert, en het is één van de vele. Bij iedere nieuwe oefening worden de aangeleerde mechanismen zoveel mogelijk weer herhaald. Alleen op die manier raakt het patroon ingeslepen, zodat je daar tijdens een inzet niet meer over hoeft na te denken. De eerste keer is het spannend, aldus Koen, en nu is het klik-klik, en de boel zit vast. Wat dat betreft is het net als leren fietsen. 8 S a m e n w e r k e n a a n v e i l i g h e i d

9 Automatismen Eenmaal gewend aan de ademlucht begint het echte werk, bijvoorbeeld de trap- en deurprocedure. Koen: Hoe loop je een trap op, als je geen hand voor ogen kunt zien? Dat oefenen we geblinddoekt. Hoe tast je alles af? Altijd met de buitenkant van je hand, zodat je niet blijft hangen als je per ongeluk iets beetpakt wat onder stroom staat. Hoe ga je weer naar beneden? Achterwaarts dus, en altijd treden tellen. Hoe bepaal je of een ruimte groot of klein is? Door bijvoorbeeld met je voeten te stampen en in je handen te klappen; daardoor kun je horen hoe hol het is. Ook leer je dat je nooit zomaar een deur los kunt trekken. Er kan vuur, dus gevaar achter zitten. En als al die procedures erin zitten, komen er weer nieuwe bij zoals gebruik van hogedruk- of lagedrukslangen. Alle procedures worden eindeloos herhaald, eerst in de lesruimte, maar uiteindelijk ook in een echt (sloop)pand, of - met zijn eigen korps - in het oefencentrum in Delden. Koen Kamperman, geboren op 3 juni Woont in Winterswijk samen met zijn vriendin. Werkt als timmerman/metselaar bij WAM en Van Duren Bouw bv, voornamelijk in de woningreparatie, en speelt voetbal. Volgt de opleiding tot brandwacht in Groenlo samen met 10 anderen, waarvan 1 vrouw. Ervaring Omdat Koen zijn papieren voor brandwacht nog niet heeft, mag hij nog niet alles doen. Zo begreep hij wel dat hij bij een oefening van een ongeval met een gastank de hele tijd aan de gaskraan moest staan, voor de veiligheid van zijn collega s, maar het echte werk lonkt natuurlijk. Tijdens sommige oefeningen krijgt hij daar al wel het nodige van mee: We moesten een container in. Eerst de deur voorzichtig openen, en daarna kregen we een flash over over ons heen. Het was niet de eerste keer dat ik vuur zag, maar het werd wel even heel warm! Ik was niet bang, maar je wordt dan ook goed begeleid. Bovendien kijk je eerst rustig hoe de andere jongens het doen. Het maakte wel alle automaatjes en de theorie van de weken daarvoor weer goed! Opleiding De opleiding (die twee jaar duurt) wordt steeds leuker. De theorie was even doorbijten, maar er komt nu steeds meer praktijk bij. Het helpt daarbij ook dat Koen zijn medecursisten steeds beter leert kennen, omdat ze elke week met elkaar samenwerken. Naast de opleiding is er ook de wekelijkse (maandag)oefenavond van zijn korps. Soms op de kazerne van Winterswijk, soms buiten bij een geënsceneerde oefening trekt hij daarbij met zijn toekomstige collega s op. Ook wordt er een avond gewijd aan de ontwikkelingen in het brandweercluster (Achterhoek Oost), de Veiligheidsregio, over het Veiligheidspaspoort, afspraken met werkgevers, kortom alle zaken die niet rechtstreeks met de hulpverlening te maken hebben, maar er wel de basis van vormen. Taaie kost voor een deel, maar gelukkig kan het korps na afloop de dorst gaan lessen, als ze een collega gaan verrassen die 50 jaar geworden is. Herma van Eijk Tijdens de oefenavonden van zijn korps, maar ook wanneer hij meegaat met een inzet, wordt Koen begeleid door zijn vaste mentor, Dirk de Vries (rechts). Bij hem kan hij met alle vragen en ervaringen terecht.

10 Alles wat u altijd al wilde weten over natuurbrand In het derde artikel over natuurbrand en hoe de VNOG daarmee omgaat, de belevenissen van een startende luchtverkenner, die toevallig (of niet?) ook nog communicatieadviseur is bij de VNOG, en brandweervrijwilliger bij het korps Brummen. 1,2,3 mark! Zaterdagochtend, 6 februari. Het ziet er wel erg mistig uit.. Zou het doorgaan? Op de agenda staat een instructie voor de nieuwe luchtverkenners. Deze verkenners zorgen er in de droge periodes voor dat een (beginnende) brand op de Veluwe zo snel mogelijk wordt ontdekt. Maar naast de instructie door Ronald Steur, staat er ook een oefenvlucht op het programma Taken De hoofdtaak van een verkenner is het zo snel mogelijk detecteren van brand, vervolgens het plotten van de locatie en natuurlijk het doorgeven van de coördinaten en de bijzonderheden aan de meldkamer. Deze zaterdagochtend mag Steur twee groepen verwelkomen bij de Special Air Services op Teuge. De uitgebreide instructie leert ons o.a. hoe de meeste branden ontstaan, hoe de rook er uitziet en hoe een locatie het meest nauwkeurig kan worden opgezocht en geplot. Er kan uitgebreid geoefend worden met de apparatuur die we aan boord tot onze beschikking hebben. Maar ook komt aan de orde wat we vooral niet moeten doen, bijvoorbeeld ons bemoeien met de beslissing over inzetten van materieel; dat doet de meldkamer. Bijna 100 Wij worden toegevoegd aan de groep van zo n kleine 100 verkenners, die er voor zorgen dat we in droge Zing, vlieg, huil, bid en bewonder periodes veilig(er) kunnen wonen en recreëren op de Veluwe en de recreatiegebieden in Overijssel. Door het zo snel mogelijk opsporen en doorgeven van een brand kunnen de hulpdiensten op de grond ervoor zorgen dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Op dit moment vliegen we de routes van Ajax Noord, Ajax Zuid (Veluwe) en Oscar (Twente). Wellicht zit er op termijn ook een samenwerking met Charly (Utrecht) in. Aan het werk Helaas gaat onze oefenvlucht niet door vanwege het weer. Gelukkig mag de vlucht ingehaald worden op maandag 15 februari. En dan is het echt raak: voldoende zicht en een enorm kerstkaartenlandschap. Wat een geluk! Na de procedures nog eens te hebben doorlopen met de piloot, zijn we binnen een paar minuten in de lucht. Eenmaal op hoogte is het zaak om eerst contact te leggen met de meldkamer. Daarna moet ik de coördinaten van pretpark Koningin Julianatoren en de kruising spoorlijn/a1 met behulp van een GPRS plotten. De piloot telt af: 1,2,3...mark! De volgende opdracht bestaat uit het opzoeken van specifieke locaties ergens op de Veluwe aan de hand van opgegeven coördinaten. Als dit ook gelukt is, kunnen we nog mooi even een rondje vliegen boven ons kantoor aan de Europaweg en zwaaien naar de meldkamer. Al met al een prachtige ervaring, ook de duikvluchten! Erwin te Bokkel De legendarische sportcommentator Theo Koomen moest zich tijdens de Tour de France verplaatsen naar een wat verder gelegen startplaats en mocht tot zijn grote geluk vliegen in een tweezitter, in plaats van uren rijden in een benauwde auto. Hij werd daar zo blij van dat hij halverwege de hemel spontaan een complete Latijnse mis zong in de microfoon van zijn koptelefoon. NOS-technici maakten hier stiekem opnames van. Ik ben niet katholiek opgevoed, maar toch kreeg ook ik de neiging om voor te gaan in een mis.het moet maar snel code oranje worden! 10 S a m e n w e r k e n a a n v e i l i g h e i d

11 Theorie en praktijk Op een avond in december kwamen centralisten, verkenners, aspiranten als Te Bokkel en de oude rotten, het vliegbedrijf en de coördinatoren natuurbrandbestrijding van omringende regio s (VNOG, Twente, IJsselland en Gelderland Midden) bij elkaar om de laatste ontwikkelingen door te nemen, te oefenen en ervaringen uit te wisselen. Daarbij was de aftrap voor Payroll Select, het bedrijf dat voor de betaling zorgdraagt, een aspect dat niet onderschat moet worden, omdat de verkenners geen formele arbeidsrelatie voor deze functie hebben. Vliegen Maar het gaat natuurlijk om het vliegen zelf. Herman Schreurs (VNOG) vertelde in zijn terugblik over 2009 dat er in acht dagen 32 vluchten gemaakt zijn. Het is natuurlijk politiek correct om te hopen op nul dagen, zodat er geen gevaar is voor natuurbranden, maar vliegen betekent mooi weer én een uitgelezen kans om gedurende drie uur vanuit de lucht je woon- en werkgebied te bestuderen. Sommigen hebben geluk, omdat ze toevallig een rooster hebben waarbij ze veel aan de bak kunnen, anderen krijgen de kans minder. Gert Jan Woudstra, directeur SAS, verzuchtte: Jammer, zo weinig dagen, anders kon ik in een andere auto rijden dan ik nu rijd. Maar Wout van Veldhuizen en Martin van de Brink kregen een wing opgespeld: zij hadden hun vijftigste vlucht gehad. 11

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 8 Winter 2013 Hijken (Dr) foto Dennis Groen 3 Brand Brummen In eerste instantie was een grote brand in Brummen niet heel complex. Maar de ene na de andere

Nadere informatie

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013 5 jaar Brandweer Zuid-Limburg Focus Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL december 2013 Algemeen commandant Gerard van Klaveren had hier 5 jaar geleden voor getekend We hebben niet alleen geïntegreerd,

Nadere informatie

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt.

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt. Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Voorbereidingen invoering PPMO van start Jubilarissen in het zonnetje gezet Landelijke kwalifi catiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord

Nadere informatie

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 7 H e r f s t 2 0 1 3 3 Vaardigheden Leren, gezelligheid, teambuilding, vakbekwaamheid en netwerken. Dat staat centraal bij de vaardigheidstoetsen van het

Nadere informatie

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs!

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! 16 Achterop [tekening: Patrick van Gerner] Brandweer kleurwedstrijd Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! Je hoeft hiervoor geen stuk uit de te knippen, op www.nvbr.nl/

Nadere informatie

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel?

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel? 2010 Januari Jaargang 4 Scheepsramp op het Amsterdam- Rijnkanaal, geen ondenkbeeldig scenario. FOTO: MARCEL KRADOLFER Oefening Breuklijn: scenario met actualiteitswaarde De omgeving van Breukelen was op

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele

GMO Tunnel Tumult. dat door de jaren heen de bezettingen altijd gevarieerd hebben. Van de massale personele inzet bij brandbestrijding enkele vijfde jaargang juni 2012 nr.2 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud GMO Tunnel Tumult Van de regionaal commandant Uitruk op maat Bij het verschijnen van dit nummer zal het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand Inhaalslag investering zo goed als afgerond Koning Willem-Alexandertunnel houdt Brandweer Zuid-Limburg bezig Sittard ontsnapt aan stadsbrand Nieuwe fitheidstest houdt gemoederen bezig Levensechte, virtuele

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Nieuwe wegen Het COA is in 2012 nieuwe wegen ingeslagen. Op verschillende terreinen. We zijn het afgelopen jaar op een andere manier gaan werken. Hiervoor hebben we ondermeer

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie Nieuwsbrief Veiligheidsregio Zeeland nummer 12 april 2008 v e i l i g h e i d s r e g i o Nieuwsbrief In dit nummer onder andere: Nieuwe hoofdstructuur VRZ Tussenstand Pro-actie en Preventie Kwaliteit

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Via B Utrecht vernieuwt

Via B Utrecht vernieuwt Via B Utrecht vernieuwt Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie