Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans"

Transcriptie

1 PQR JAARVERSLAG 2013 / 2014

2 Inhoudsopgave Profiel Kerngegevens Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening Driejarenoverzicht geconsolideerde balans Praktijkcase Twin datacenter voor Heerema Fabrication Group Directieverslag Belangrijke gebeurtenissen Marktontwikkelingen en -positie Missie, visie en positionering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Organisatie en medewerkers Financiële resultaten en vermogenspositie Vooruitzichten Bericht van de raad van commissarissen Praktijkcase Amerpoort/Reinaerde Jaarrekening 2013 / Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Algemene toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening Algemeen Financiële instrumenten en risicobeheersing Algemene grondslagen voor de verslaggeving Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Praktijkcase Universiteit Utrecht Overige gegevens Statutaire bepalingen winstbestemming Voorstel winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 Profiel PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. PQR adviseert over de Werkplek van Morgen en het Datacenter van Morgen en voorziet haar klanten van innovatieve ICT-oplossingen, van on-premises tot cloud computing, zonder dat processen complexer worden. Eenvoud in ICT, dat is waar PQR voor staat. PQR beschikt over aantoonbare referenties en brede expertise op het vakgebied, getuige de vele hoogste partnerstatussen en certificeringen. Klanten van PQR zijn actief in alle sectoren van de samenleving en zijn te typeren als middelgrote tot grote organisaties waarbij de ICT-voorziening van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Een significant deel van de omzet wordt gerealiseerd bij non-profit organisaties, de gezondheidszorg, educatie, lokale en rijksoverheid. PQR is onder meer Cisco Premier Partner, Citrix Platinum Solution Advisor en Elite Partner, HDS Platinum Partner, HP Platinum Partner, Microsoft Gold Partner, NetApp Star Partner, RES Platinum Partner en VMware Premier Partner. Als kennispartner informeert PQR over nieuwe technologieën waarmee de klant eenvoudig zijn ICT-omgeving kan exploiteren, waarbij optimale performance belangrijk is, maar beveiliging en kosteneffectiviteit niet minder. Door middel van consolidatie en virtualisatie streeft PQR ernaar het beheer zo eenvoudig mogelijk te laten zijn. Dit komt ten goede aan zowel de systeembeheerder als aan de performance en de gebruikerservaring. Het Software Defined datacenter, Cloud Computing, Enterprise Mobility maar ook security en Identity and Access Management spelen hierbij een belangrijke rol. Door het toepassen van bijvoorbeeld applicatie- en desktopvirtualisatie kan een concept als Bring Your Own Device in de praktijk worden gebracht. Gebruikmakend van een device naar eigen keuze, krijgt de gebruiker hiermee toegang tot de applicaties en de bijbehorende data die hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. PQR biedt zo een ICT-omgeving die beheersbaar en overzichtelijk is, stabiel en flexibel tegelijk. Alomvattend zorgt PQR bij middelgrote tot grote bedrijven en instellingen voor een ICT-infrastructuur die toekomstvast is door internal cloud te integreren met external cloudtoepassingen. Ook met het ontwerpen en inrichten van storage-omgevingen heeft PQR ruime ervaring. Van oudsher zijn de grotere opslagomgevingen PQR s specialisme en dat zorgt ervoor dat wij efficiënt te werk gaan. De PQR-aanpak is bij alle trajecten helder. Gedurende het gehele traject, van ontwerp tot en met realisatie, neemt PQR de verantwoordelijkheid voor de tijdige oplevering van de deelprojecten en het eindresultaat, veelal tegen een van tevoren afgesproken prijs en bijbehorende garanties. Zo weet de klant altijd vooraf waar hij aan toe is. Eenvoud in ICT noemt PQR dit. En dat is dé PQR-aanpak die succes oplevert, al sinds de oprichting in PQR is gevestigd in De Meern en telt in het boekjaar 2013/2014 gemiddeld 111 FTE medewerkers. In dit boekjaar is een omzet geboekt van 113,6 miljoen en een nettowinst na belasting van 4,1 miljoen. De directie meent dat de PQR-organisatie focus, capaciteit en motivatie in huis heeft om haar positie in de Nederlandse markt verder te verstevigen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het directieverslag. Directie R.J.L. Schaap 3

4 Kerngegevens (x tenzij anders aangegeven) periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 periode 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 Som der bedrijfsopbrengsten Toegevoegde waarde Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 4,3 3,4 5,7 Bedrijfsresultaat in % van de toegevoegde waarde 25,7 18,5 29,3 Netto resultaat na belastingen Netto resultaat na belastingen in % van de bedrijfsopbrengsten 3,6 3,0 4,8 Netto resultaat na belastingen in % van de toegevoegde waarde 21,5 16,4 24,5 Cashflow uit operationele activiteiten Eigen vermogen Eigen vermogen in % van de balanstelling 52,2 59,8 60,0 Vlottende activa / kortlopende schulden 2,07 2,45 2,46 Handelsdebiteuren in % van de bedrijfsopbrengsten 17,1 10,6 11,7 Gemiddeld aantal medewerkers in FTE

5 Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening (Bedragen in euro s) periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 periode 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 Netto-omzet Mutatie onderhanden projecten Som der bedrijfsopbrengsten Inkoopwaarde van geleverde goederen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Netto resultaat na belastingen

6 Driejarenoverzicht geconsolideerde balans vóór voorgestelde resultaatbestemming (Bedragen in euro s) ACTIEF 30 september september september 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris en bedrijfsauto s Vlottende activa Voorraden Handelsgoederen Onderhanden projecten Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op participanten Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL

7 Driejarenoverzicht geconsolideerde balans vóór voorgestelde resultaatbestemming (Bedragen in euro s) PASSIEF 30 september september september 2012 Groepsvermogen Eigen vermogen Kortlopende schulden Vooruitontvangen op bestellingen Onderhanden projecten Handelscrediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva TOTAAL

8 Twin datacenter voor Heerema Fabrication Group Na succesvol ontwerp ook implementatie door PQR De ICT-infrastructuur van Heerema Fabrication Group (HFG) was verouderd en de onderhoudscontracten liepen af. In samenwerking met Heerema Fabrication Group heeft PQR een nieuw Architectuur- en Designontwerp gemaakt. De implementatie van het project is voltooid. In vergelijking met de oude situatie gaan de ICT-beheerkosten niet omhoog; er wordt nu meer gedaan voor minder. Heerema Fabrication Group BV Heerema Fabrication Group (HFG) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van grote en gecompliceerde offshore platforms voor de olie & gas en energie-industrie. HFG biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder front-end engineering, gedetailleerd fabricage-ontwerp, procurement, constructie en installatie van dergelijke platforms. Vier grote werven (fabricage facilities) rond de Noordzee en in Polen en een engineeringorganisatie met meerdere disciplines in Nederland geven HFG de mogelijkheid om grote constructies in gecontroleerde condities te ontwerpen en te bouwen. Vervanging decentrale ICT omgevingen De decentrale ICT-omgevingen waren verouderd en de onderhoudscontracten liepen ten einde. HFG heeft deze ICT-infrastructuur in vijf jaar afgeschreven; na deze periode was er weer budget beschikbaar. In 2011 schreef HFG een Request for Proposal (RfP) uit voor het functioneel ontwerp van een nieuwe datacenteromgeving. HFG wilde twee nieuwe datacenters, een primair en een secundair datacenter geschikt als Ontwikkel Test Acceptatie (OTA) omgeving en uitwijklocatie. Het nieuwe datacenter moest minimaal vijf jaar toekomstvast en op de wereldwijd geldende ICT-standaarden gebaseerd zijn. HFG heeft hiervoor het internationale Hosting & Infra Project (Phoenix) opgestart. De nieuwe ICT-infrastructuur wordt gebouwd in de twee nieuwe interne datacenters die eigendom zijn van HFG en wordt uitgerold in vier locaties in Nederland (2), Engeland (1) en Polen (1). De achtergrond: One HFG Peter van Kuik, Projectmanager Phoenix : Vanaf 2009 zijn we gestart met de standaardisatie van onze infrastructuur in alle vestigingen. Onderling uitwisselen van bestanden en data is dan immers een stuk eenvoudiger en met moderne softwarepakketten is het mogelijk om veilig virtueel samen te werken. In januari 2011 is One HFG aangekondigd; One HFG heeft als hoofddoel om de 4 werven samen te smeden tot één organisatie. Hiertoe is het van groot belang om een centraal datacentermodel te implementeren. Het staat voor één ICT-infrastructuur, één communicatieplatform en één manier van communiceren voor al onze vestigingen, vanuit onze eigen datacentra. Verbeteringen Bovengenoemde infrastructuur was niet alleen verouderd maar ook slechts ten dele geconsolideerd; in de nieuwe datacenters is consolidatie gemaximeerd en geoptimaliseerd. In het kader van deze ontwikkelingen is ook het Wide Area Network (WAN) opnieuw ontworpen met hogere bandbreedtes. Alle servers zijn gevirtualiseerd met behulp van Microsoft Hyper-V Server 2012 R2. Alle business kritische diensten zijn nu redundant uitgevoerd. De servers zijn geinstalleerd in ge-upgrade serverruimtes op 2 van de 4 werven. 8

9 Doelstellingen nieuwe infrastructuur De doelstellingen van de nieuwe infrastructuur zijn tweeledig, zegt Van Kuik. Aan de ene kant is het de bedoeling dat de infrastructuur de HFG strategie faciliteert en samenwerken efficiënt maakt. Dat wordt mogelijk gemaakt via het centraliseren van de ICT front- en backend in het datacenter. Aan de andere kant moet de nieuwe ICT-omgeving op basis van de nieuwste ICT-standaarden worden gerealiseerd om het onderhoud te vereenvoudigen en zowel proactieve als reactieve support mogelijk te maken. De nieuwe omgeving moet 5 jaar mee kunnen en flexibel zijn om onverwachte groei op te kunnen vangen. Het gewenste resultaat HFG krijgt nu een twin datacenter waarop de nieuwe ICT-infrastructuur draait. Aan de hand van adviesworkshops heeft HFG besloten om op HP-apparatuur te standaardiseren. Het datacenter is ingericht met HP rack mounted servers, HP 3PAR storage, HP StorageWorks P2000 als back-up target en HP Core Switches. Het geheel is veilig gesteld met Veeam back-up-technologie. Om de vereiste parameters vast te stellen, vond vervolgens een ontwerpworkshop plaats. Tijdens deze workshop zijn de naamgeving van de server, de indeling van de schijven, de IP-adressen, de standaard gateway en DNS servers gedefinieerd. Ook is bepaald welke Virtual Local Area Networks en connecties met het Storage Area Netwerk nodig waren. Tot slot zijn de service accounts en de configuratie van de Microsoft Hyper-V infrastructuur vastgesteld. Op basis van deze beslissingen is de ICT-infrastructuur geïmplementeerd. PQR-aanpak Van Kuik: De projectaanpak die PQR hanteert werkt erg goed. We hebben buy-in van alle belanghebbenden binnen de organisatie gekregen, omdat we stapsgewijs te werk zijn gegaan. Duidelijk, overzichtelijk, met rapportages voor het management en de specialisten. Het eindresultaat mag er wezen! Met het budget van vijf jaar terug hebben we nu een ultramodern, redundant en schaalbaar twin datacenter weten te realiseren. De ICT-beheerkosten gaan niet omhoog; we doen nu meer voor hetzelfde geld! Probleemstelling n ICT Infrastructuur is verouderd; n Onderhoudscontracten lopen af; n Beperkte schaalbaarheid; n Business continuïteit; n Wens om eenvoudig en veilig met meerdere kantoren in meerdere landen samen te werken. De PQR-aanpak n Organisatie ontwerpworkshops om gewenst resultaat helder te definiëren; n Organisatie adviesworkshop om hardwarekeuze te bepalen; n Betrekken van alle belanghebbenden en een heldere rolverdeling; n Implementatie hard- en software; n Highlight rapportages en financiële verantwoording; n Dagelijks terugkerend gedegen risicomanagement en operationeel overleg. Resultaat n Een redundant uitgevoerd twin datacenter (productie en uitwijk); n Server based computing vanuit gecentraliseerde ICT front- en backend; n Eén uniform collaboration pakket voor alle vestigingen; n Schaalbare omgeving; n Hoge mate van business continuïteit; n Kostenbesparing door consolidatie. 9

10 Directieverslag 10

11 Belangrijke gebeurtenissen Het periodiek terugblikken in de elektronische knipsel krant maakt van de schrijver geen gelukkiger mens daar het vooral rampen zijn; natuur, mens of economisch die het nieuws overheersen. Gebeurtenissen in de wereld Terugkijken, hetgeen wij doen bij het opstellen van het jaarverslag, is een bezigheid die de mens niet vrolijk maakt. Ook gedurende het verslagjaar 2013/2014 zijn er weer zo veel dingen om ons heen gebeurd die de wereld doen schudden en bestaande zekerheden doen vervagen. Om er maar even een paar te noemen: Het conflict in Syrië eiste tot en met einde 2013 al meer dan levens. Daarmee verband houdend de enorme hoeveelheid drenkelingen die uit zee nabij Lampedusa worden opgevist. Of om nog maar wat olie op het vuur te gooien: de Russen die de Krim binnen vallen en daaraan direct of indirect gerelateerd de ramp met de vlucht MH17 die zo velen in Nederland trof en daarmee het conflict in de Oekraïne binnen de kring van familie of vrienden bracht. Dan in eerste instantie weer een ver van mijn bed ramp in West-Afrika; de uitbraak van het Ebolavirus die niet alleen ter plekke enorm veel slachtoffers eist maar die uiteindelijk door besmetting van hulpverleners en vluchtelingen ook West-Europa weet te bereiken. En alsof er nog niet genoeg misère is, zijn er ook nog fanaten die het You-tube channel gebruiken om middels verfilmde onthoofdingen van westerse journalisten hun suprematie menen te moeten communiceren. En er waren ook uitwassen aan de andere kant. Om er slechts twee te noemen: een roze diamant die in Genève werd geveild voor maar liefst 62 miljoen euro en de grootste beursintroductie ooit, namelijk die van Alibaba Group die uiteindelijk resulteerde in een market cap van meer dan 200 mld USD, zelfs hoger dan die van Wal-Mart. Ontwikkelingen in Nederland Dichter bij huis zijn er ontwikkelingen die minimaal ten dele beïnvloed worden door de onrust en rampen verder van ons vandaan. Niet voor niets houdt de ECB de rente op een historisch zeer laag niveau. En menen wij in Nederland al te moeten roepen dat wij uit de recessie zijn met een groei van 0,1%. Misschien heeft dit ook geleid tot een zelf afgeroepen ramp voor de Rabobank; de libor-affaire, welke niet alleen leidde tot een hoge boete maar uiteindelijk ook tot het verlies van de zo fel begeerde triple-a status. Toch is het economisch beeld over de periode van einde 2013 tot en met september 2014 minder negatief. Natuurlijk zijn er sectoren die het nog steeds knap moeilijk hebben. Kijk naar de traditionele retail met faillissementen van bekende namen als Siebel, Polare of de Maison de Bonneterie, maar ook grootwinkelbedrijven als Hema die nog steeds worstelt. Andere sectoren die het nog steeds moeilijk hebben zijn bouw, vastgoed en de luchtvaart. Maar de ondertoon is zeker minder negatief; het begrotingstekort is heel redelijk teruggebracht, de huizenprijzen dreigen wat te stijgen (of dalen niet meer), de inflatie is laag en de AEX welke het kalenderjaar 2014 startte boven de 400 blijkt gestaag te stijgen ondanks dat er wel de nodige volatiliteit in zit. 11

12 Belangrijke gebeurtenissen Effecten voor PQR Wanneer het resultaat van sec 2013/2014 wordt bekeken lijkt er geen enkele relatie te zijn met de wereld om ons heen. De omzetstijging van 87,6 Mio naar 113,6 Mio welke PQR in het boekjaar heeft gerealiseerd is absoluut uit lijn met die van de wereld om ons heen. Eigenlijk dienen wij een deel van de stijging toe te rekenen aan de commerciële inspanningen van het voorgaande boekjaar. Anderzijds dienen wij ons te realiseren dat de in het laatste kwartaal gerealiseerde omzet van PQR onder minder gunstige omstandigheden ten dele in het nieuwe boekjaar zou zijn gevallen. Anders gesteld: door het karakter van onze business, die van projecten welke een begin en een einde hebben, kan een zaagtand ontstaan welke bij een meer commerciële waardering zou zijn afgevlakt. Wanneer de commerciële grondslag wordt gebruikt vertoont de omzetontwikkeling een gezond stijgende lijn, waar wij met gepaste trots op terugkijken. De nettowinst na belastingen bedraagt 4,1 miljoen. Dat de margetoename minder is geweest dan omzettoename laat zich verklaren doordat er een groot aantal grote en grotere opdrachten zijn geweest welke bijna automatisch een afname van de bruto marge met zich meebrengen. Belangrijke gebeurtenissen PQR Van enige afstand bezien lijkt PQR een bedrijf met weinig veranderingen. Ons profiel wijzigt niet of nauwelijks, evenals onze missie, visie en strategie. Zo ook zijn de belangrijkste gebeurtenissen van 2013/2014 niet echt afwijkend van die in het voorgaande jaar. Onze marketing- en evenementenkalender wordt bepaald door evenementen en campagnes gericht op de segmenten waarin PQR actief is. Naast vakgerichte beurzen, zijn er technische seminars en in house georganiseerde technische updates rondom de thema s en producten die wij voeren en niet in de laatste plaats de twee zaken welke verreweg de meeste inspanning en uitgaven vergen: IT-Galaxy en het PQR Experience Center (PEC). Om met de laatste te beginnen. Het PEC is in de zomer van 2013 geopend. De intentie is om Het Nieuwe Werken te kunnen tonen en ervaren in de zin dat levensechte applicaties middels verschillende technieken van Citrix, Microsoft, RES Software en VMware op de verschillende apparaten worden getoond. Deze insteek heeft zich het afgelopen jaar meer dan bewezen. Per week zijn er ruim vijf bezoekende organisaties geweest en dat gedurende 12 maanden lang. Ook is een groot voordeel voor PQR en blijkbaar ook voor de klant, dat niet alleen de traditionele technische counterpart is geïnteresseerd, maar juist ook de coördinerende functionarissen uit de gebruikersorganisatie en programma management omtrent het nieuwe werken worden aangesproken door deze aanpak. Het PEC toont hiermee aan een belangrijke marketingtool te zijn om een grotere groep van influencers te bereiken. IT-Galaxy werd al weer voor de zesde keer georganiseerd op de grens van het boekjaar (1 oktober), waarbij natuurlijk het leeuwendeel van de inspanning ruim voor die datum heeft plaatsgevonden en naar wij hopen en ook verwachten, de vruchten in het nieuwe jaar geplukt mogen worden. Ook dit jaar ontvingen wij weer 25% meer bezoekers dan het voorgaande jaar, ditmaal in locatie t Spant. Met een waardering van de PQR-sprekers met allemaal meer dan ruim voldoende, dat is bijna een acht, zijn wij trots op de zowel kwantitatieve als kwalitatieve prestatie van dit evenement. En eveneens heel belangrijk, één derde van de bezoekers wordt gerekend tot de groep van gekwalificeerde prospects, of wel vertegenwoordigers van organisaties welke perfect passen binnen het gewenste klantprofiel. Een mooie basis om ook 2014/2015 een gezond PQR-jaar te maken. Om het C-level te bereiken heeft PQR begin dit jaar haar eigen magazine gelanceerd, Inspire genaamd. Na enthousiaste feedback is het tweede exemplaar in het najaar uitgebracht en zal de Inspire voorts tweemaal per jaar verschijnen. 12

13 Belangrijke gebeurtenissen De PQR-organisatie heeft zich ten doel gesteld om de beste te zijn binnen haar vakgebied, dat betekent de hoogste status bij haar partners-leveranciers te bereiken. Tevens wensen wij zelfstandig capabel en significant te zijn. In de praktijk hoort daar ook bij dat PQR, of het nu partner/leverancier danwel klant is, integer, transparant en voorspelbaar handelt. Als je dit alles nastreeft en daar ook in slaagt, moet dat leiden tot erkenning en die hebben wij dan ook gekregen in de vorm van diverse awards en bekroningen die wij gewonnen c.q. toegewezen hebben gekregen, om er een paar te noemen: PQR is uitgeroepen tot HP Storage Partner of the Year 2014, vanwege haar hoge kennisniveau van zowel Storage als Converged Infrastructure oplossingen; PQR is benoemd tot NetApp Solution Partner of the Year. De stabiele lijn in omzetontwikkeling, de focus op het Datacenter van vandaag en Morgen en de organisatie van IT-Galaxy lagen hieraan ten grondslag; Hitachi Data Systems roept PQR uit tot Business Partner of the Year 2014, Award voor partner met beste HDS-totaaloplossing voor het Datacenter van Morgen; In november 2013 behaalt PQR de Platinum Partner status HP. Dit is de hoogste Enterprise Group status in HP s Partner ecosysteem; PQR ontvangt twee awards van RES Software: IT Store Partner of the Year en Partner of the Year 2014; eg Innovations tekent partnerovereenkomst met PQR; KEMP Technologies heeft PQR tot enige KEMPCenter Partner (de hoogste resellerstatus) in Nederland benoemd. De bovengenoemde inspanningen hebben er zeker aan bijgedragen dat PQR het enorm mooie financiële resultaat heeft bereikt. Nieuwe mantelcontracten in de centrale overheid zijn echter niet vergeven. Wel heeft PQR een significante hoeveelheid contracten in de lokale en regionale overheid kunnen verwerven, evenals een groot aantal significante opdrachten bij klinkende namen uit het Nederlandse bedrijfsleven. 13

14 Marktontwikkelingen en -positie PQR adviseert, levert en implementeert geavanceerde ICT-infrastructuren voor het Datacenter van Morgen en ICT-oplossingen voor de Werkplek van Morgen, welke voorzien wordt vanuit het datacenter. Het leveren en implementeren van on-premises is ook gedurende 2013/2014 de belangrijkste activiteit geweest voor PQR. Er zijn echter wel een aantal verschuivingen. On-premises is zeker niet altijd meer bij de klant op locatie, ook zijn er diverse financiële oplossingen die meer flexibiliteit bieden en de zgn. capex beperken. Ook is zeker dat klanten niet meer de kennis, aandacht en capaciteit hebben of wensen in te zetten om alles zelfstandig te beheren. De klant blijkt eigen personeel in veel gevallen liever in te zetten om oplossingen te (laten) maken, te implementeren en te beheren welke specifiek zijn voor de bedrijfsprocessen van de klant. De zogenaamde standaard of basisfunctionaliteit dient dan beheerd te worden door een derde of nog een stapje verder te worden aangereikt als dienst. Alles uit de cloud is ook geen doel of vergezicht meer, er is veel meer nuancering. Eén en ander is niet alleen de ervaring van PQR waar wij met onze omvang maar een heel beperkte kijk op de markt hebben. Deze trend wordt juist ook bevestigd door de grote onafhankelijke market watchers. En deze ervaringen worden tevens teruggekoppeld door de ons bekende leveranciers. Het fenomeen cloud heeft organisaties bewust gemaakt van de noodzaak om na te denken over hun IT-infrastructuur. Dat zien we terug in de architecturen van vandaag. Cloud omschrijft hoe deze vanuit dienstenoogpunt gebouwd kunnen worden, als IT-as-a-Service. We hebben het dan over het automatiseren van IT. Software defined is gericht op het beheren van de complete infrastructuur als geheel. Om dit optimaal te kunnen inzetten, is de vraag naar een on-demand datacenter ontstaan. Converged en software defined zijn de wegen die daar momenteel heen leiden. Hiermee wordt dus niet alleen ons wagenpark hybride, maar ook de IT bij onze klanten. En daar waar zaken niet zwart of wit zijn, maar juist nuancering belangrijk is, kan PQR een rol spelen door gezamenlijk met de klant te bepalen wat de best passende optie is en de klant bij te staan bij implementatie en migratie. Als eerder aangegeven heeft PQR diensten ontwikkeld en is zij samenwerkingsverbanden aangegaan die aansluiten op deze ontwikkelingen. Naast het Converged en Software Defined Datacenter zien we ook dat de trend van The internet of things doorzet. De nieuwe AppleWatch is daar een goed voorbeeld van. Wij verwachten dat deze trend doorzet en daarmee Enterprise Mobility nog belangrijker zal worden binnen de zakenwereld. De term business consumer is daar een afgeleide van. En niet te vergeten, brengt dit ook de nodige securityvraagstukken met zich mee. Tenslotte is het bijna onmogelijk om de marktpositie van PQR kwantitatief te onderbouwen gezien er niet echt relevante marktgegevens beschikbaar zijn. Wat wij traditioneel wel doen is een vergelijking maken op basis van de overall cijfers van onze belangrijkste leveranciers en de ontwikkeling daarvan. Op hardwaregebied zijn de belangrijkste leveranciers Cisco, HDS, HP en NetApp en op software gebied zijn dit Citrix, Microsoft, RES Software en VMware. Een kleine rondgang langs de financiële resultaten van deze leveranciers (voor zover publiekelijk toegankelijk en voor het portfolio van PQR relevant) geeft onderstaand beeld. Hardware leveranciers Het HP-boekjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Bij het opstellen van het PQR-jaarverslag waren daarom slechts de cijfers over de eerste drie kwartalen bekend. Bij HP geldt dat goed moet worden gekeken naar de ontwikkelingen welke relevant c.q. vergelijkbaar zijn met de business van PQR. Ook moet worden gerealiseerd dat de dollarkoers ontwikkeling 14

15 Marktontwikkelingen en -positie gedurende het jaar positief was voor die partijen die in USD rapporteren. Dit geldt overigens voor alle hier genoemde leveranciers. HP rapporteert een overal groei in USD van 2% voor de totale WW Enterprise groep omzet. De voor PQR meest relevante groepen ISS, Converged storage en Networking rapporteren respectievelijk 9, 9 en 4% toename. Voor EMEA wordt een overall groei gerapporteerd van 5% welke op basis van constant currency 2% was. De EMEA groei was dus significant hoger dan overall maar moet worden gecompenseerd voor de exchange rate ontwikkeling. De cijfers voor de productgroepen als boven genoemd zouden dan ook overeen kunnen komen met de EMEA cijfers in Euro s. PQR echter heeft inmiddels van HP vernomen dat haar omzet gemeten in USD met 50% is gegroeid van fiscal year HP 2013 op 2014, een en ander goed verklaarbaar gezien de omzetontwikkeling PQR 2012/2013 op 2013/2014 en gezien de beide boekjaren bijna gelijk lopen. NetApp en Hitachi Data Systems (HDS) vertegenwoordigen beide een significant deel van de storage-omzet binnen PQR, weliswaar minder dan HP maar zeker niet verwaarloosbaar. Van HDS zijn geen omzetcijfers te vinden, van NetApp wel. De halfjaarresultaten van NetApp (fiscal year start op 25 april 2014) tonen een zeer beperkte omzetdaling van 1% YoY, het tweede kwartaal van Netapp was min of meer flat. De productrevenu daalde zelfs YoY met bijna 3%. Totaal omzet is opgesplitst in product, software, maintenance en services. De gross profit als wel de kosten ontwikkelden zich beide wel positief. Voor de relevante cijfers van EMC² is het altijd even spitten. EMC² is niet direct een grote leverancier voor PQR maar natuurlijk wel een van de belangrijke spelers op de storage markt. Overall rapporteert EMC² over het tweede en het derde kwartaal 5 en 6% groei. Tevens wordt aangegeven voor beide kwartalen dat VMware 17% groei realiseerde. Tevens wordt door EMC² hoog opgegeven over de groeicijfers van de recente acquisities. Overall doet dit concluderen dat de traditionele EMC² storage business zelfs in USD niet of nauwelijks groei heeft gerealiseerd. De conclusie lijkt dan ook te zijn dat de firma HP, de belangrijkste leverancier voor PQR, het relatief goed lijkt te doen in zowel de storage als de server markt en PQR daarbij nog eens een hele grote omzetsprong heeft gemaakt met HP. Software leveranciers De zachte warenbusiness vertoont een wat gemixt beeld. Zoals boven al aangegeven bij de cijfers van EMC² doet VMware het erg goed met een omzetgroei van 17% YoY. Citrix daarentegen rapporteert een omzetgroei van 6,5% overall terwijl de product license revenu met 4% daalde. Dit is in mijn optiek een veeg teken daar de services revenu een afgeleide is van licentie business welke in het verleden is gedaan. De Microsoft cijfers over het gehele fiscale jaar van Microsoft lijken redelijk met een groei van 6% YoY voor commercial licensing. Bij Microsoft is het echter altijd een zoekplaatje; om te beginnen heeft Microsoft de groepsindeling waarover wordt gerapporteerd aangepast. In commercial zitten nu alle server licenties zoals PQR die adviseert en verkoopt, maar ook Dynamics. Daarnaast rapporteert Microsoft alleen haar totale revenu opgesplitst naar wel twee geografische gebieden: US en de rest van de wereld. Toch is het beperkte beeld wat uit de cijfers van deze leveranciers kan worden ontleend geen vreemd beeld voor PQR. Wij ervaren in de praktijk dat er veel interesse bestaat voor de oplossingen van VMware, wat ook bij PQR een goed deel van de softwareomzet vertegenwoordigt en misschien belangrijker dat ook een zeer gezonde vraag is naar onze specialisten op het gebied van VMware oplossingen. 15

16 Missie, visie en positionering Tegenwoordig is iedereen constant met elkaar en met internet verbonden, zakelijk en privé. IT maakt dit mogelijk. Datacenters gaan steeds verder in het hardwareonafhankelijk aanbieden van applicaties en appliances, waardoor gebruikers altijd en overal van hun gegevens gebruik kunnen maken. Er is een continu veranderende wereld ontstaan van consumerization, mobiele IT en IT-asa-Service waarin de werkplek geen fysieke werkplek meer is. De marktvraag ontwikkelt zich in de richting waarin PQR actief en onderscheidend is: toekomstvaste en stabiele ICT-voorzieningen bij grotere en professionele omgevingen die van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering. Missie PQR wenst in de Nederlandse markt van professionele ICT-infrastructuren een significante speler te blijven. PQR streeft deze missie na middels alignment met haar strategische partners en een slagvaardige organisatie met professionele en uiterst gemotiveerde medewerkers. PQR streeft naar de realisatie van gestelde doelen in nauwe samenwerking met haar klanten, die actief zijn in alle sectoren van de samenleving; omzet wordt gerealiseerd bij zowel non-profit- als profitorganisaties. Visie De visie van PQR is om als trusted advisor onze klanten te informeren over nieuwe technologieën en oplossingen waarmee zij nog eenvoudiger hun ICT-omgeving draaiende kunnen houden, waarbij optimale performance belangrijk is en waarbij de gebruiker altijd en overal bij zijn informatie kan. PQR houdt markttrends nauwlettend in de gaten om tijdig te kunnen acteren en klanten te kunnen blijven voorzien van advies dat toekomstvast en flexibel gericht is. Tot slot is de strategie van PQR erop gericht om met kennis en een goede relatie met zowel klant als partner, innovatieve IT-oplossingen te bieden, waarmee een groot marktaandeel wordt bereikt binnen het werkgebied van datacenter, cloud en werkplek. PQR speelt hierbij in op ontwikkelingen als Software Defined Datacenter, Cloud computing, The internet of things, Enterprise Mobility en Identity and Access Management. Positionering Voor nu en de nabije toekomst positioneert PQR zich met haar kennis en ervaring rondom de thema s de Werkplek van Morgen en het Datacenter van Morgen, waarin Cloud Computing een belangrijke rol speelt. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze thema s is virtualisatie, waardoor gebruikers ongeacht plaats of device op een veilige manier toegang krijgen tot hun gegevens en applicaties. PQR neemt waar nodig en gewenst verantwoordelijkheid voor consolidatie- en virtualisatietrajecten, inclusief de uitbreiding en aanpassing van netwerk- en beveiligingsfunctionaliteit. Deze (converged) server- en storage-infrastructuren bieden de basis voor data- en applicatiebeschikbaarheid. PQR implementeert voor dit laatste alle varianten van Application & Desktop Delivery oplossingen, zoals VDI, Server Based Computing en fat-client, gebaseerd op de laatste en meest efficiënte technieken en oplossingen zoals Enterprise Mobility. De PQR-medewerkers geloven niet in one size fits all ; in overleg met de klant komen wij tot de meest geschikte mix en helpen de traditionele valkuilen van maatwerk te omzeilen. PQR voert niet alleen complete infrastructuurprojecten uit, maar acteert ook als specialistische (onder)aannemer, hetgeen voornamelijk voorkomt bij de allergrootste klanten van PQR. In die situaties werkt PQR nauw samen met de ICT-organisatie van de klant en veelal ook met partners om het gehele plaatje in te vullen. De specialistische ervaring alsook het productvolume dat PQR realiseert als (onder)aannemer, versterkt de capaciteit en ervaring die ten dienste gesteld kan worden van andere (totaal)projecten. 16

17 Missie, visie en positionering De wijze waarop PQR zichzelf in de markt zet is als volgt: PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring; PQR brengt complexiteit terug tot de eenvoud, vandaar de pay-off Eenvoud in ICT ; PQR zorgt bij middelgrote tot grote organisaties voor een ICT-infrastructuur die toekomstvast is, waarbij optimale performance belangrijk is en waarbij de gebruiker altijd en overal veilig bij zijn informatie kan; Naast advisering en ontwerp, verzorgt PQR de levering, implementatie en het eventuele beheer van de ICT-omgeving; PQR helpt klanten de Werkplek van Morgen in te richten welke niet kan bestaan zonder het Datacenter van Morgen en met de uitrol van internal cloud-concepten; Als kennispartner informeert PQR over nieuwe technologieën waarmee de klant zijn ICT-infrastructuur kan optimaliseren. We delen deze kennis actief met de markt door middel van onder andere het PQR Experience Center, evenementen (congressen, seminars, workshops) contentmarketing en de inzet van digitale, print en sociale media; PQR is daadkrachtig, professioneel en wenst een significante speler te zijn, bij voorkeur de nummer één, in haar segment op basis van omzet, certificering, status en vooruitstrevendheid; PQR en haar medewerkers besteden veel tijd en middelen aan het opdoen van kennis (resulterend in certificeringen), het delen van ervaring en het uitbouwen van vaardigheden (competentiemanagement); Dit maakt dat de PQR-medewerker uiterst gemotiveerd is, vrijheid van handelen heeft en erkenning van zijn omgeving krijgt. Ten slotte heeft dit alles één doel: het belang van de klant zo goed mogelijk te dienen, opdat een loyale klant ontstaat waarmee een langdurige relatie onderhouden wordt. 17

18 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen PQR is een organisatie met winstdoelstelling (profit). Maar naast deze doelstelling is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ingebed in haar bedrijfsdoelstellingen. Zo houdt PQR in toenemende mate rekening met de effecten die haar activiteiten hebben op het milieu, de natuur, de cultuur en de mens, zowel in positieve als in negatieve zin. PQR heeft de interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vormgegeven en formeel verankerd in de organisatie om zodoende bij te dragen aan een aantrekkelijk leefmilieu, nu en in de toekomst. Ook wil zij als voorbeeld dienen voor andere organisaties en bedrijven. De sleutel hiervoor is duurzaam ondernemen. Een duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het management van PQR committeert zich aan duurzame ontwikkeling en de betrokkenheid bij de samenleving waarin PQR werkt. Een onderdeel van deze duurzame gedachte is het op milieu verantwoorde wijze ondernemen. PQR is hiermee al enige jaren actief hetgeen heeft geresulteerd in het gecertificeerde (ISO 14001) milieubeleid. Om daadwerkelijk en gericht uitvoering te geven aan dit milieubeleid, wordt gewerkt volgens een gecombineerd kwaliteit- en milieumanagementsysteem. Een onderdeel van deze ISO-certificering is het opstellen van een Milieu Activiteiten Register. In dit register worden de doelstellingen voor de korte-, middellange- en lange- termijn vastgelegd. PQR heeft al haar korte- en middellange termijn doelstellingen volledig vervuld en loopt volledig op schema met betrekking tot de lange termijn doelstellingen. Naast de hiervoor genoemde ISO certificering is PQR ook gecertificeerd op de CO 2 -Prestatieladder. De CO 2 -prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een belangrijk onderdeel van deze CO 2 -prestatieladder is het zogenaamde keteninitiatief; welke CO 2 -reducerende maatregelen kan de deelnemer binnen de keten (toeleveranciers, klanten) bewerkstelligen? Door concreet invulling te geven aan dit laatste, is het mogelijk een hogere trede te bestijgen op de CO 2 ladder. Het is dan ook de intentie van PQR deze hogere trede te bereiken. Binnen de MVO-gedachte is PQR ook actief op het gebied van Social Return. Met name overheidsinstanties verwachten dat een investering naast het gewone rendement ook een concrete sociale winst oplevert. Van PQR wordt verwacht dat zij een bijdrage levert aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ten einde dit doel te realiseren zijn er door PQR verschillende activiteiten ontplooid, waaronder het concreet begeleiden van enkele personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, waarbij enkele PQR-medewerkers deze mensen actief coachen bij het vinden van passend werk. Om haar maatschappelijke betrokkenheid verder te onderstrepen zijn er in de afgelopen periode ook wederom door het PQR-fonds nieuwe initiatieven ondersteund die tot doel hebben de situatie te verbeteren van kinderen, maar ook van volwassenen die ziek en/of gehandicapt zijn. Dit fonds wordt gevoed door bijdragen van PQR en het personeel zelf. Om een beeld te geven van de projecten die PQR in dit kader ondersteunt verwijzen wij u naar 18

19 Organisatie en medewerkers Groepsstructuur Giga III B.V. gevestigd te De Meern staat aan het hoofd van de groep waar PQR Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen deel van uitmaken. De ondernemingsactiviteiten vinden voornamelijk plaats in PQR B.V., een 100% deelneming van PQR Holding B.V. PQR Holding B.V. heeft een raad van commissarissen bestaande uit mevrouw G.J. de Ruiter (voorzitter) en de heren R. van Gameren en G.H. Nordemann. De raad komt regelmatig bijeen om met de directie het gevoerde beleid, de resultaten en de vooruitzichten door te nemen. Verder wordt verwezen naar het door de raad opgestelde advies bij de jaarrekening 2013/2014, dat tevens in dit jaarverslag is opgenomen. Organisatiestructuur & HR-beleid Afgelopen jaar zagen wij geen aanleiding om significante wijzigingen in de organisatiestructuur door te voeren; een goed teken want hieruit blijkt dat de gekozen strategie en uitvoering succesvol zijn. PQR koestert een meer dan gemiddelde mate van ondernemerschap bij de medewerker op alle niveaus en functies binnen de organisatie. Dit is een cultuur die de organisatie in staat stelt om met beperkte sturing, regels en overhead te kunnen reageren op marktvraag en behoeften van de klant. Voordelen van deze cultuur en het daarmee gestimuleerde gedrag van de medewerker zijn het streven naar pragmatische en doeltreffende oplossingen (éénvoud), slagvaardig en snel handelen (vrijheid) en een zeer hoge mate van betrokkenheid (professionaliteit), omdat de medewerker de oplossing zelf heeft mogen en kunnen aandragen en/of uitvoeren. Noodzakelijk ingrediënt voor een dergelijke organisatie is de gemotiveerde medewerker. In dit geval is motivatie een zogenaamde no-brainer : wie wil er niet bij een onderneming werken waar medewerkers vrijheid genieten, waardering krijgen voor hun bijdrage en ook overeenkomstig worden beloond. Tweede ingrediënt is de deskundigheid (technische kennis) van de medewerker. Ook op dit gebied investeert PQR significant in training en certificering van haar medewerkers (getuige ook de partnerstatussen). Als derde ingrediënt zijn het de vaardigheden die de PQR-medewerker in staat stellen om resultaatgericht te acteren. Werving & Selectie Op basis van de orderportefeuille en de vooruitzichten gedurende het jaar, heeft werving van nieuw personeel plaatsgevonden. Binnen de wervingsactiviteiten lag en ligt de focus op het uitbouwen van de groep professionals, welke zo mogelijk direct waarde kunnen toevoegen. Bij wervingsactiviteiten profiteert PQR in hoge mate van haar naamsbekendheid, de uitstekende partnerstatussen en haar goede reputatie in de markt. Veel kandidaten ervaren het als een compliment wanneer zij door PQR gevraagd worden om kennis te komen maken. Het afgelopen boekjaar had PQR gemiddeld 111 medewerkers (in FTE) in dienst ten opzichte van 108 over het boekjaar 2012/2013. Gedurende het boekjaar zijn 11 nieuwe medewerkers in dienst getreden en zijn er 9 uit dienst getreden (ten opzichte van respectievelijk 11 en 10 medewerkers in 2012/2013). Ziekteverzuim Mede door het (pro)actief blijven inspelen op het verzuim is er in dit verslagjaar sprake geweest van een lager verzuimpercentage (2,89%) ten opzichte van het vorige verslagjaar 2012/2013 (3,51%). 19

20 Financiële resultaten en vermogenspositie Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten Over het afgelopen boekjaar bedraagt de totale bedrijfsopbrengst van PQR Holding B.V. 113,6 miljoen. Ten opzichte van het boekjaar 2012/2013 ( 87,6 miljoen) betekent dit een toename van 29,7%. De toegevoegde waarde (bedrijfsopbrengst minus inkoopwaarde goederen en extern ingehuurde omzet gerelateerde diensten) bedraagt 18,9 miljoen, ten opzichte van 16,3 miljoen over 2012/2013. De bedrijfslasten (exclusief de inkoopwaarde van geleverde goederen en extern ingehuurde diensten) hebben over het afgelopen jaar 14,1 miljoen bedragen, ten opzichte van 13,3 miljoen over het boekjaar 2012/2013. Deze kosten zijn derhalve met 0,8 miljoen ofwel 6% toegenomen. De toename heeft enerzijds betrekking op de personeelskosten welke samenhangen met de stijging van het aantal fte s en de investeringen in kennis en professionaliteit van de organisatie als geheel. Anderzijds is sprake van een stijging van de variabele beloningen die zijn gerelateerd aan de gerealiseerde toegevoegde waarde. Zoals eerder vermeld in dit verslag bedraagt het gemiddeld aantal fte s in het jaar 111 ten opzichte van 108 in 2012/2013. Bedrijfsresultaat Bovenstaande ontwikkelingen hebben geresulteerd in een bedrijfsresultaat van 4,9 miljoen tegenover 3,0 miljoen over 2012/2013. Het bedrijfsresultaat gerelateerd aan de omzet bedraagt 4,3% ten opzichte van 3,4% in 2012/2013. Netto resultaat na belastingen - dividend Het netto resultaat na belastingen bedraagt 4,1 miljoen ten opzichte van 2,7 miljoen in 2012/2013. De gemiddelde belastingdruk bedraagt 24,9% (2012/2013: 24,8%). Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om uit het resultaat na belasting aan de aandeelhouder een dividend uit te keren ten bedrage van 4,0 miljoen en het resterende bedrag van (afgerond) 0,1 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Balansverhoudingen en financiering Per 30 september 2014 bedraagt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal (solvabiliteit) 52,2 (per 30 september 2013: 59,8). Hierbij is van belang dat het balanstotaal per 30 september 2014 met 9,2 miljoen ofwel rond 26% is toegenomen ten opzichte van 30 september Dit is het gevolg van een verhoogd business volume. De verhouding vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden (current ratio) bedraagt per 30 september ,07 (per 30 september 2013: 2,45). Over 2013/2014 bedraagt de positieve kasstroom uit operationele activiteiten 1,1 miljoen. Bovengenoemde verhoging van het business volume heeft tevens geleid tot een grotere werkkapitaalbehoefte per balansdatum (stijging 3,4 miljoen ten opzichte van vorig jaar), hetgeen de kasstroom uit operationele activiteiten heeft gedrukt. De investeringen hebben per saldo 0,2 miljoen bedragen. Na uitkering van het over 2012/2013 vastgestelde dividend van 2,0 miljoen resteert een negatieve netto kasstroom van 1,1 miljoen. 20

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Eenvoud. Innovatief. Deskundig. Kennis. Betrouwbaar. Flexibel. Vrijheid. Meedenkend

Eenvoud. Innovatief. Deskundig. Kennis. Betrouwbaar. Flexibel. Vrijheid. Meedenkend Eenvoud Deskundig Flexibel Kennis Vrijheid Innovatief Meedenkend Betrouwbaar PQR JAARVERSLAG 2014 / 2015 Inhoudsopgave Profiel Kerngegevens Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2010 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Kvk: 34279561 www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Heerenveen, 23 juni 2016 Ondernemende Huisartsenvereniging

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie