Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. Planning van de locatie en de hardware"

Transcriptie

1 Power Systems Planning van de locatie en de hardware

2

3 Power Systems Planning van de locatie en de hardware

4 Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften op pagina v, Kennisgevingen op pagina 127, de handleiding IBM Systems Safety Notices, G en de IBM Environmental Notices and User Guide, Z Deze uitgave is van toepassing op IBM Power Systems servers die zijn uitgerust met een POWER8-processor en alle bijbehorende modellen. Copyright IBM Nederland B.V Copyright IBM Corporation 2014.

5 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften v Overzicht van fysieke site- en hardwareplanning Planningsactiviteiten Controlelijst voor planningstaken Algemene overwegingen Richtlijnen voor voorbereiding en fysieke planning van de locatie Planning van de locatie en de hardware Hardwarespecificaties Serverspecificaties Specificaties van de servermodellen 9119-MHE en 9119-MME Specificaties voor uitbreidingseenheden en migratietowers uitbreidingseenheid PCIe Gen3 I/O-uitbreidingsmodule Rekspecificaties Model 0550 en rek Rek van model Rekconfiguraties voor modellen 0551, 0553, 0555 en Rek voor model 0551 en Model en 7014-S11-rek Model en 7014-S25-rek Planning voor de 7014-T00- en 7014-T42-rekken Model 7014-T00-rek Model 7014-T42, 7014-B42 en rek Serviceruimte en locatie van wielen voor 7014-T00, 7014-T42 en Meerdere 7014-T00-, 7014-T00- en 0553-rekken Gewichtsverdeling en vloerbelasting van 7014-T00-, 7014-T42- en 0553-rekken Planning voor de rekken X en Y Rekken van model X en Y Bekabeling voor de rekken X en Y Stabilisatiesteunen aan de zijkant Meerdere rekken Warmtewisselaar voor achterklep, Model X Specificaties HMC Specificaties voor 7042-C07 Hardware Management Console (desktop) Specificaties voor de 7042-C08 Hardware Management Console CR7 Hardware Management Console-specificaties Specificaties voor de 7042-CR8 Hardware Management Console RackSwitch-specificaties G8052R RackSwitch specificatieformulier G8124ER RackSwitch specificatieformulier G8264R RackSwitch specificatieformulier G8316R RackSwitch specificatieformulier Specificaties voor installatie van rekken die niet bijibm zijn aangeschaft De netvoeding plannen Energievereisten vaststellen Server Informatie Formulier 3A Werkstationinformatieformulier 3B Stekkers en stopcontacten Ondersteunde netsnoeren Ondersteunde PDU-netsnoeren Aanpassing van netsnoeren die door IBM worden geleverd UPS (Uninterruptible Power Supply) Copyright IBM Corp iii

6 Opties voor PDU en netsnoer voor 7014, 0551, 0553, en 0555 rekken Berekening van de stroombelasting voor stroomverdelers 7188 of De bekabeling plannen Cable management Routering en bewaartermijn van netsnoer Planning voor serial-attached SCSI-kabels SAS-bekabeling voor de Behuizing voor schijfstation Hoge beschikbaarheid plannen Informatie over workloads Planning voor hoge beschikbaarheid met behulp van Live Partition Mobility (LPM) Planning voor hoge beschikbaarheid met behulp van PowerHA SystemMirror Kennisgevingen Privacy-overwegingen Merken Elektronische emissie Kennisgevingen Klasse A Kennisgevingen Klasse B Voorwaarden en bepalingen iv Planning van de locatie en de hardware

7 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften kunnen overal in deze handleiding voorkomen: v Kennisgevingen van het type GEVAAR vragen aandacht voor een situatie die levensgevaarlijk of extreem gevaarlijk is voor personen. v Kennisgevingen van het type WAARSCHUWING vragen aandacht voor een situatie die gevaarlijk is voor personen vanwege bepaalde omstandigheden. v Kennisgevingen van het type Attentie geven aan dat er schade kan ontstaan aan een programma, een apparaat of gegevens. Wereldwijde veiligheidsinformatie In sommige landen is vereist dat de veiligheidsvoorschriften in de publicaties bij een product worden aangeboden in de taal of talen van dat land. Indien deze eis in uw land geldt, zijn er veiligheidsvoorschriften opgenomen in het publicatiepakket (bijvoorbeeld in de gedrukte documentatie, op de DVD of als onderdeel van het product) dat bij het product wordt geleverd. De documentatie bevat veiligheidsvoorschriften in uw taal, met verwijzingen naar de Engelse bron waaruit ze afkomstig zijn. Voordat u een Engelstalige publicatie gebruikt voor het installeren, gebruiken of onderhouden van dit product, dient u zich eerst op de hoogte te stellen van de bijbehorende veiligheidsvoorschriften in de documentatie. Raadpleeg de documentatie ook als u de veiligheidsvoorschriften in de Engelstalige publicaties niet geheel begrijpt. Vervangende of extra exemplaren van de documentatie met veiligheidsvoorschriften kunt u verkrijgen door te bellen met de IBM Hotline op Duitse veiligheidsvoorschriften Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet. Veiligheidsinformatie voor lasers IBM -servers kunnen uitgerust zijn met op glasvezels gebaseerde I/O-kaarten of voorzieningen die gebruik maken van lasers of LED's. Kennisgeving voor lasers IBM-servers zijn mogelijk geïnstalleerd binnen of buiten een rek voor IT-apparatuur. Copyright IBM Corp v

8 Gevaar! Als u aan of in de buurt van het systeem werkt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: Elektrische spanning en stroom van lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Ter voorkoming van een elektrische schok: v Sluit deze eenheid uitsluitend met behulp van het door IBM geleverde voedingssnoer aan op de voedingsbron. Gebruik het door IBM verstrekte snoer niet voor andere producten. v Maak de voedingseenheid niet open en voer er geen onderhoud aan uit. v Sluit tijdens onweer geen kabels aan en voer tijdens onweer geen installatie-, onderhouds- of configuratiewerkzaamheden aan dit product uit. v Mogelijk is het product uitgerust met meerdere voedingssnoeren. Om alle gevaarlijke voltages te verwijderen, dient u alle voedingssnoeren los te koppelen. v Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade en geaarde stopcontacten. Controleer of de stopcontacten een spanning en een fasefrequentie hebben die overeenkomt met hetgeen staat vermeld op het plaatje voor elektrische vereisten. v Sluit alle apparatuur die op dit product wordt aangesloten aan op correct bedrade stopcontacten. v Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. v Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen van vuur, water of fysieke beschadigingen ziet. v Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems voordat u kleppen van de apparatuur opent, tenzij anders aangegeven in de installatie- en configuratieprocedures. v Bij het installeren of verplaatsen van dit product of het openen van kleppen van dit product of aangesloten apparatuur dient u alle kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals is aangegeven in de onderstaande tabel. Ontkoppelen: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeven). 2. Haal de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels van de aansluitingen. 4. Ontkoppel alle kabels van de apparaten. Aansluiten: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeven). 2. Sluit alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan op de aansluitingen. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten aan. (D005) Gevaar! vi Planning van de locatie en de hardware

9 Neem bij het werken aan of in de buurt van IT-reksystemen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: v Zware apparatuur - Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur. v Plaats de hoogteverstellingen van de rekbehuizing altijd in de laagste positie. v Installeer de stabilisatiebeugels altijd op het rek. v Om gevaarlijke situaties ten gevolge van ongelijke belasting te voorkomen, dient u de zwaarste apparatuur altijd zo laag mogelijk in de rekbehuizing te installeren. Begin de installatie van servers en optionele apparaten vanaf de onderkant van de rekbehuizing. v In een rek geïnstalleerde apparaten mogen niet worden gebruikt als planken of werkruimten. Plaats geen voorwerpen op apparaten die in een rek zijn geïnstalleerd. v Vanuit elke rekbehuizing kan meer dan één netsnoer zijn aangesloten op een stopcontact. Als u tijdens het uitvoeren van onderhoud instructie krijgt om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u te controleren of u alle stekkers van de apparaten in de rekbehuizing uit het stopcontact hebt gehaald. v De apparatuur in een rekbehuizing mag uitsluitend worden aangesloten op stroomvoorzieningsapparatuur die zich in dezelfde rekbehuizing bevindt. Sluit nooit het netsnoer van een apparaat in een rekbehuizing aan op een stroomvoorzieningsapparaat in een andere rekbehuizing. v Bij gebruik van een stopcontact met onjuiste bedrading kunnen de metalen gedeelten van het systeem, of van apparaten die op het systeem zijn aangesloten, onder een gevaarlijke spanning komen te staan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bedrading en de aarding van het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico van een elektrische schok wordt vermeden. WAARSCHUWING v Installeer geen station in een rek als de interne temperatuur in het rek hoger zal zijn dan de door de fabrikant aanbevolen temperatuur voor alle in het rek gemonteerde apparaten. v Installeer een eenheid niet in een rek als de luchtcirculatie belemmerd is. Let erop dat de luchtstroom aan de zij-, boven- en onderkant niet geblokkeerd raakt of gehinderd wordt. v Er dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting van de apparatuur aan het voedingscircuit, zodat overbelasting van de circuits niet leidt tot aantasting van de bekabeling van de voeding of de overbelastingsbeveiliging. Voor de juiste voedingsaansluiting van het rek raadpleegt u de labels op de apparaatuur in het rek. v (Voor schuifladen.) Trek geen lades of voorzieningen uit het rek en installeer ook geen lades of voorzieningen in het rek zolang de stabilisators niet aan het rek zijn bevestigd. Schuif niet meer dan één lade tegelijk uit. Het rek kan instabiel worden als er meerdere lades tegelijk worden uitgeschoven. v (Voor vaste laden.) Deze lade zit vast en mag niet worden verplaatst voor onderhoud, tenzij anders aangegeven door de fabrikant. Wanneer wordt geprobeerd de lade geheel of gedeeltelijk uit het rek te trekken, kan het rek instabiel worden of kan de lade uit het rek vallen. (R001) Veiligheidsvoorschriften vii

10 Let op! Het verwijderen van componenten uit de bovenste posities van de rekbehuizing bevordert de stabiliteit van het rek tijdens het verplaatsen ervan. Volg de onderstaande richtlijnen als u een gevulde rekbehuizing binnen een kamer of een gebouw wilt verplaatsen. v Haal apparatuur die kan worden verwijderd uit de rekbehuizing, beginnend vanaf de bovenkant. Herstel de configuratie van de rekbehuizing indien mogelijk naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontvangen. Als u niet weet hoe die configuratie was, houd u dan aan het volgende: Verwijder alle apparaten uit positie 32U en hoger. Controleer of de zwaarste apparatuur zo laag mogelijk in de rekbehuizing is geplaatst. Controleer of er zich geen lege U-niveaus bevinden tussen apparaten die zijn geïnstalleerd onder niveau 32U. v Als de rekbehuizing die u verplaatst onderdeel is van een groep van rekbehuizingen, maakt u de rekbehuizing los van de groep. v Bekijk van tevoren de route waarlangs u de rekbehuizing wilt verplaatsen en verwijder eventuele obstakels of items die anderszins gevaar kunnen opleveren. v Controleer of de route die u hebt gekozen geschikt is om het gewicht van de gevulde rekbehuizing te dragen. Raadpleeg de documentatie bij uw rekbehuizing voor het gewicht van een gevulde rekbehuizing. v Controleer of alle deuropeningen ten minste 2030 mm hoog en 760 mm breed zijn.. v Zorg ervoor dat alle apparatuur in het rek en alle bijbehorende laden, planken, kleppen en kabels goed vastzitten. v Zorg dat de vier opvulstukken in de hoogste positie staan. v Zorg dat er tijdens het verplaatsen geen stabilisatiesteun is geïnstalleerd in de rekbehuizing. v Zorg dat er in de route geen hellingen van meer dan 10 graden voorkomen. v Wanneer de rekbehuizing op de nieuwe locatie is gearriveerd, doet u het volgende: Breng de vier hoogteverstellingen omlaag. Stabiliseer de rekbehuizing met de bijgeleverde steunen. Als u apparaten uit de rekbehuizing hebt verwijderd, vult u de rekbehuizing weer, beginnend vanaf de onderste positie. v Als de verplaatsing over grote afstand is, herstelt u de configuratie van de rekbehuizing naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontvangen. Verpak de rekbehuizing in het originele verpakkingsmateriaal of gelijkwaardig materiaal. Breng ook de hoogteverstellingen naar beneden zodat de zwenkwielen het pallet niet meer raken en schroef de rekbehuizing vast aan het pallet. (R002) (L001) Gevaar!: Gevaarlijke voltage-, spannings- of energieniveaus zijn aanwezig in componenten die zijn voorzien van dit label. Open geen enkele kap of barrière waarop dit label aanwezig is. (L001) (L002) viii Planning van de locatie en de hardware

11 Gevaar!: In een rek geïnstalleerde apparaten mogen niet worden gebruikt als planken of werkruimten. (L002) (L003) of of Gevaar!: Meerdere netsnoeren. Mogelijk is het product uitgerust met meerdere voedingssnoeren. Om alle gevaarlijke voltages te verwijderen, dient u alle voedingssnoeren los te koppelen. (L003) (L007) Veiligheidsvoorschriften ix

12 Let op!: Heet oppervlak in de nabijheid. (L007) (L008) Let op!: Gevaarlijke bewegende onderdelen. (L008) Alle laserproducten voldoen in de Verenigde Staten aan de vereisten van de Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) van het Department of Health and Human Services 21, Subchapter J voor klasse 1 laserproducten. In de rest van de wereld voldoen de lasers aan IEC voor laserproducten van klasse 1. Controleer het label van alle onderdelen van de laser voor certificeringsnummers en goedkeuringsgegevens. Let op! Dit product kan een of meer van de volgende onderdelen bevatten: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM of lasermodule. Dit zijn klasse 1 laserproducten. Houd rekening met het volgende: v Verwijder de kappen niet. Als u de kappen van het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die kunnen worden vervangen. v Het wijzigen van instellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier is beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. (C026) Let op! In omgevingen voor gegevensverwerking kan apparatuur voorkomen die gegevens over systeemverbindingen verzenden met lasermodules die werken met een hoger vermogen dan Klasse 1. Kijk daarom nooit in het uiteinde van de glasvezelkabel of de geopende aansluiting. (C027) Let op! Dit product bevat een laser van Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. (C028) Let op! Bepaalde laserproducten bevatten een ingebouwde laserdiode van categorie 3A of 3B. Houd daarbij rekening met het volgende: laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal en vermijd direct contact met de laserstraal. (C030) x Planning van de locatie en de hardware

13 Let op! De batterij bevat lithium. Ter voorkoming van een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open vuur of op te laden. Houd u aan het volgende: v Vermijd contact van de batterij met water. v Verhit de batterij niet tot meer dan 100 C v Probeer de batterij niet te herstellen of uit elkaar te halen. U dient de batterij alleen te vervangen door een door IBM exemplaar. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA). In de Verenigde Staten hanteert IBM een proces voor het inzamelen van dergelijke batterijen. Bel voor informatie. Zorg dat u het IBMonderdeelnummer van de batterij bij de hand hebt wanneer u belt. (C003) Informatie over de netvoeding en bekabeling voor NEBS (Network Equipment- Building System) GR-1089-CORE De volgende opmerkingen zijn van toepassing op de IBM-servers die voldoen aan het NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE: De apparatuur is geschikt voor installatie op de volgende locaties: v Netwerktelecommunicatiefaciliteiten v Locaties waar de NEC (National Electrical Code) van toepassing is De poorten binnen gebouwen van deze apparatuur zijn alleen geschikt om te worden aangesloten op bedrading of bekabeling binnen gebouwen of geïsoleerde bedrading en bekabeling. De poorten binnen gebouwen van deze apparatuur moeten niet met metaalverbindingen worden aangesloten op interfaces die zijn verbonden met externe locaties of de bedrading daarvan. Deze interfaces zijn ontworpen om alleen te worden gebruikt als interfaces binnen gebouwen (Type 2- of Type 4-poorten zoals wordt beschreven in GR-1089-CORE) en moeten worden geïsoleerd van de bekabeling van externe locaties. Het toevoegen van primaire bescherming is onvoldoende om deze interfaces met metaalverbindingen aan te sluiten op de bedrading van externe locaties. Opmerking: Alle Ethernet-kabels moeten zijn afgeschermd en aan beide zijden zijn geaard. Er is geen externe bescherming tegen spanningspieken vereist voor het wisselstroomsysteem. Het gelijkstroomsysteem maakt gebruik van een DC-retourontwerp (DC-I). De retourterminal van de DCbatterij moet niet worden verbonden met de aarding van het chassis of frame. Veiligheidsvoorschriften xi

14 xii Planning van de locatie en de hardware

15 Overzicht van fysieke site- en hardwareplanning Voor een probleemloze installatie moet u de fysieke en operationele omgeving op doeltreffende wijze plannen. U bent degene die het beste weet waar het systeem en de bijbehorende apparatuur wordt gebruikt en wie ermee gaat werken. De klant is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de locatie voor het gehele systeem. Uw locatieplanner zorgt er hoofdzakelijk voor dat elk systeem dusdanig wordt geïnstalleerd dat het efficiënt kan worden bediend en onderhouden. In deze onderwerpenverzameling vindt u basisinformatie voor het plannen van de systeeminstallatie. U vindt hier een overzicht van elke planningstaak én naslaginformatie om u door deze taken te loodsen. Afhankelijk van de complexiteit van het door u bestelde systeem en uw bestaande computerresources, hoeft u mogelijk niet alle vermelde stappen uit te voeren. Allereerst maakt u samen met de systeemtechnicus, een verkoopmedewerker of iemand anders die de installatie coördineert, een lijst van de hardware waarvoor u een planning wilt maken. Gebruik de samenvatting van de bestelling om de lijst samen te stellen. De lijst bevat de taken die u moet uitvoeren. U kunt gebruikmaken van de Checklist voor planning voor verdere hulp. U bent zelf verantwoordelijk voor de planning, maar u kunt ook een beroep doen op leveranciers, aannemers en verkoopmedewerkers om u te helpen bij de planning. Bepaalde systeemeenheden worden door een medewerker van de klantenondersteuning geïnstalleerd en gecontroleerd. Andere systeemeenheden moeten door de klant zelf worden geïnstalleerd. Als u er niet zeker van bent, neemt u contact op met de verkoopmedewerker. De sectie met betrekking tot fysieke planning van deze onderwerpenverzameling bevat fysieke kenmerken van een groot aantal systeemeenheden en bijbehorende producten. Als u informatie wilt over producten die niet in deze onderwerpenverzameling zijn vermeld, neemt u contact op met een verkoopmedewerker of een geautoriseerde dealer. Voordat u doorgaat met de planning, zorgt u ervoor dat de hardware en software aan uw behoeften voldoet. U kunt met uw vragen ook bij een verkoopmedewerker terecht. Deze informatie heeft betrekking op hardwareplanning, maar omdat het systeemgeheugen en het benodigde schuifgebruik deel uitmaken van de software, moet u toch enkele andere aspecten in acht nemen. Informatie over softwareproducten wordt meestal bij het gelicentieerde softwareprogramma zelf geleverd. Houd bij het plannen van hardware en software rekening met het volgende: v Beschikbare schuifruimte en beschikbaar systeemgeheugen voor het installeren van software, online documentatie en gegevens (met inbegrip van extra vrije ruimte naarmate er meer gebruikers, gegevens en toepassingen worden toegevoegd) v Compatibiliteit van alle apparaten v Compatibiliteit van softwarepakketten onderling en met de hardwareconfiguratie v Geschikte redundantie- of backupvoorzieningen in hardware en software v Overdraagbaarheid van de software naar een ander systeem, indien nodig v Vereisten en benodigdheden van de gekozen software zijn in orde v Gegevens om over te zetten naar een ander systeem Copyright IBM Corp

16 2 Planning van de locatie en de hardware

17 Planningsactiviteiten Aan de hand van deze informatie kunt u de fysieke installatie van de server plannen. Een goede planning van het systeem zorgt ervoor dat u minder problemen ondervindt tijdens de installatie en dat u snel aan de slag kunt. U kunt ook een beroep doen op installatieplanningmedewerkers voor hulp bij de installatieplanning. Tijdens uw planningsactiviteiten bepaalt u onder meer waar u de server wilt plaatsen en wie het systeem gaat bedienen. Controlelijst voor planningstaken Aan de hand van deze controlelijst kunt u de planningsvoortgang documenteren. Stel samen met uw verkoopmedewerker einddatums vast voor alle taken. Wellicht kunt u het planningsrooster periodiek nakijken met uw IBM-vertegenwoordiger. Tabel 1. Controlelijst voor planningstaken Planningstap Verantwoordelijke Streefdatum Datum gereed Indeling van kantoor of computerruimte plannen (fysieke planning) Voedingssnoeren en elektrische benodigdheden gereedmaken Kabels en bekabeling gereedmaken Communicatienetwerken aanleggen of aanpassen Computerruimte verbouwen, indien nodig Planning voor onderhoud, herstel en beveiliging gereedmaken Trainingsplan ontwikkelen Toebehoren bestellen Voorbereiden op systeemaflevering Algemene overwegingen Bij het plannen van het systeem moet u met een groot aantal aspecten rekening houden. Denk aan het volgende bij het plaatsen van het systeem: v Voldoende ruimte voor de apparatuur. v Werkomgeving van personeel dat de apparatuur gaat gebruiken (op het gebied van comfort, toegankelijkheid, accessoires en naslaginformatie). v Voldoende ruimte voor het verrichten van onderhoud aan de apparatuur. v Fysieke beveiligingsvereisten voor de apparatuur. Copyright IBM Corp

18 v Gewicht van de apparatuur. v Warmteafgifte van de apparatuur. v Temperatuurvereisten wanneer de apparatuur in gebruik is. v Luchtvochtigheidsvereisten van de apparatuur. v Luchtstroomvereisten van de apparatuur. v Luchtkwaliteit op de plek waar de apparatuur wordt gebruikt In een stoffige omgeving kan het systeem bijvoorbeeld beschadigd raken. Opmerking: Het systeem en de apparatuur zijn ontworpen voor gebruik in een normale kantooromgeving. Als de omgeving niet schoon is, kan het systeem of de apparatuur beschadigd raken. U bent verantwoordelijk voor het inrichten van een geschikte gebruiksomgeving. v Hoogtebeperkingen van de apparatuur. v Geluidsemissieniveaus van de apparatuur. v Trillingen van andere apparaten in de buurt van de plek waar de apparatuur wordt geplaatst. v Aansluiting van netsnoeren. Op de volgende pagina's vindt u informatie om u bij deze overwegingen te helpen. Richtlijnen voor voorbereiding en fysieke planning van de locatie Dit onderwerp bevat nuttige informatie over de voorbereiding van uw locatie voordat de server wordt afgeleverd en geïnstalleerd. Aan de hand van de informatie in Site preparation and physical planning kunt u uw computercentrum voorbereiden op de installatie van een server. In het onderwerp Site preparation and physical planning komt de volgende informatie aan bod: Overwegingen bij de locatiekeuze, het gebouw en de ruimte v Locatie kiezen v Toegang v Statische elektriciteit en weerstand van de vloer v Ruimtevereisten v Constructie en belasting van de vloer v Verhoogde vloeren v Geleidingsverontreiniging v Indeling computerruimte Omgeving, veiligheid en beveiliging van de locatie v Trillingen en schokken v Verlichting v Akoestiek v Elektromagnetische compatibiliteit v Locatie computerruimte v Beveiliging van materiaal en gegevensopslag v Noodplanning voor continue werking Elektrische spanning en aarding v Algemene informatie over energie 4 Planning van de locatie en de hardware

19 v Kwaliteit van de energie v Beperkingen voor voltage en frequentie v Netspanning v Voedingsbron v Installatie met dubbele voedingsbron Airconditioning v Bepalen van de airconditioning v Algemene richtlijnen voor computercentra v Ontwerpcriteria voor temperatuur en luchtvochtigheid v Waarnemingsapparatuur temperatuur en luchtvochtigheid v Verplaatsing en tijdelijke opslag v Acclimatisatie v Luchtdistributie van systeem Planning voor de installatie van warmtewisselaars voor de achterklep v Planning voor de installatie van warmtewisselaars voor de achterklep v Specificaties van de warmtewisselaar v Waterspecificaties voor de secundaire koelingslus v Watertoevoerspecificaties voor secundaire lussen v Indeling en mechanische installatie v Voorgestelde bronnen voor componenten van secundaire lussen Communicatie v Planning voor communicatie Planningsactiviteiten 5

20 6 Planning van de locatie en de hardware

21 Planning van de locatie en de hardware Deze onderwerpenverzameling bevat specificaties waarmee locatieplanners een fysieke locatie kunnen beoordelen op de operationele vereisten waaraan moet worden voldaan om de ruimte voor te bereiden voor een nieuwe server. U vindt hier zowel specificaties voor servers, uitbreidingseenheden, stekkers, stopcontacten en kabels als informatie over PDU's en noodvoedingen. Hardwarespecificaties In de hardwarespecificatieformulieren vindt u allerlei informatie over uw hardware, inclusief afmetingen en waarden voor elektriciteit, netvoeding, temperatuur, omgeving en serviceruimtes. Serverspecificaties In de serverspecificaties vindt u allerlei informatie over uw server, inclusief afmetingen en waarden voor elektriciteit, netvoeding, temperatuur, omgeving en serviceruimtes. Selecteer de gewenste modellen om de specificaties voor uw server te bekijken. Specificaties van de servermodellen 9119-MHE en 9119-MME In de serverspecificaties vindt u allerlei informatie over uw server, inclusief afmetingen en waarden voor elektriciteit, netvoeding, temperatuur, omgeving en serviceruimtes. Gebruik de volgende specificaties voor het plannen van uw server. Tabel 2. Dimensies voor module van systeemknooppunt (9119-MHE FC EBA1 en 9119-MME FC EBA0) Breedte Diepte Hoogte EIA-eenheden Gewicht 437 mm 865 mm 222,3 mm 5 76 kg Tabel 3. Transportdimensies voor module van systeemknooppunt (9119-MHE FC EBA1 en 9119-MME FC EBA0), (zonder pallet) Breedte Diepte Hoogte Gewicht 635 mm 1085 mm 425 mm 82.7 kg Tabel 4. Elektrische kenmerken voor module met systeemknooppunt (9119-MHE FC EBA1 en 9119-MME FC EBA0) 1, 5 Elektrische kenmerken Eigenschappen Nominale voltage en frequentie V wisselstroom bij Hz (FC EBAA) Warmteafgifte (maximum) BTU/hr Maximaal energieverbruik W Maximum kva 4 4,2 Fase Enkel Copyright IBM Corp

22 Tabel 4. Elektrische kenmerken voor module met systeemknooppunt (9119-MHE FC EBA1 en 9119-MME FC EBA0) 1, 5 (vervolg) Elektrische kenmerken Eigenschappen Opmerkingen: 1. Inleidende gegevens kunnen veranderen. 2. De voedingseenheden accepteren automatisch elk voltage met het gepubliceerde nominale-voltagebereik. Als er dubbele voedingseenheden geïnstalleerd en operationeel zijn, betrekken de voedingseenheden ongeveer een gelijke hoeveelheid stroom van het elektriciteitsnet (hoofdstroomvoorziening) en bieden zij ongeveer een gelijke hoeveelheid stroom aan de belasting. 3. Stroomsterkte en warmteafgifte kunnen sterk variëren met de configuratie. Bij het plannen van een elektrisch systeem is het belangrijk maximumwaarden aan te houden. Bij het plannen van warmteafgifte kunt u de IBM Systems Energy Estimator gebruiken voor het schatten van de warmteafgifte bij een specifieke configuratie. Zie de website The IBM Systems Energy Estimator website voor nadere informatie. 4. Om de stroomsterkte te bereken, vermenigvuldigt u de kva met 1000 en deelt u dat getal door het voltage. 5. Horizontaal gemonteerde PDU's (power distribution units) moeten gebruikt worden voor 9119-MHE- en MME-systemen. Verticaal gemonteerde PDU's nemen ruimte in beslag voor de geleiding van kabels aan de zijkant van het rek en kunnen niet gebruikt worden. Tabel 5. Kenmerken van systeembesturingseenheid 1, 2 Breedte Diepte Hoogte EIA-eenheden 437 mm 784 mm 88,9 mm (3,5 in.) 2 Opmerkingen: 1. Inleidende gegevens kunnen veranderen. 2. De spanning op de systeembesturingseenheid wordt door de server geleverd. De systeembesturingseenheid heeft geen eigen netsnoer of voedingseenheden. Tabel 6. Omgevingsvereisten Omgeving Aanbevolen indien in bedrijf Toelaatbaar indien in bedrijf Niet in bedrijf ASHRAE-klasse A3 Richting luchtstroom Voor-naar-achter Temperatuur 1 18 C - 27 C (64 F - 80 F) 5 C - 40 C 1 C - 60 C Grenzen luchtvochtigheid 5% - 80% RH Dauwpunt tussen 5,5 C (60% relatieve luchtvochtigheid (LV)) en 15 C Dauwpunt C en 8% - 80% LV Maximum dauwpunt 24 C 27 C Maximale hoogte indien in 3050 m (10000 ft) bedrijf Temperatuur bij verzending -40 C tot 60 C 2 Relatieve luchtvochtigheid bij transport 5% - 100% 1. Verlaag boven 950 m de maximaal toegestane droge-boltemperatuur met 1 C per 175 m. 2. De maximale natte boltemperatuur is 29 C (84 F). Als een of meer featurecodes die in Tabel 7 op pagina 9 worden vermeld, zijn geïnstalleerd, is de maximale natte boltemperatuur 28 C (82 F). 8 Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Power Systems. De Hardware Management Console installeren

Power Systems. De Hardware Management Console installeren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product

Nadere informatie

Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S,

Nadere informatie

ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing

ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing ThinkPad X30 Series Service en probleemoplossing Opmerking Lees eerst Belangrijke veiligheidsvoorschriften op pagina v, Bijlage A, Informatie over draadloze

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

NEC VERSA M380 GEBRUIKERSHANDLEIDING

NEC VERSA M380 GEBRUIKERSHANDLEIDING NEC VERSA M380 GEBRUIKERSHANDLEIDING *De details van het product kunnen verschillen van de illustratie. Nadat u alle stappen in de meegeleverde Beknopte handleiding hebt uitgevoerd, is uw notebook klaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter

Nadere informatie

ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1

ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1 Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor

Nadere informatie

HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY

HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP STORAGEWORKS 4400

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker ThinkCentre Handboek voor de gebruiker Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

HP ProLiant ML110 Server Gebruiks- en onderhoudshandleiding

HP ProLiant ML110 Server Gebruiks- en onderhoudshandleiding HP ProLiant ML110 Server Gebruiks- en onderhoudshandleiding Juni 2004 (Derde Editie) Onderdeelnummer 347748-333 Modelnummer voor wetgeving HSTNS-3100 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel,

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2 Auteursrechtelijke verklaring Dit document is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array nl Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies 5 1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 5

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie