Colofon: I nhoud. februari 2001 jaargang 4, nr. 1. Van de redactie & het Trilithon bestuur 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon: I nhoud. februari 2001 jaargang 4, nr. 1. Van de redactie & het Trilithon bestuur 3"

Transcriptie

1

2 februari 2001 jaargang 4, nr. 1 Colofon: Archetype is een uitgave van Trilithon Eindredactie: Marlous van Domburg Anouk Veldman Met dank aan: Arjan den Braven, Jasper de Bruin, Menno Dijkstra, Floris van den Eijnde, Joep Hendriks, Willem Jezeer, Steven Jongma, Sebastiaan Koenen, Muriel Louwaard, Laurens Nieuwenburg, Sem Peters, Erica Rompelman, Eef Stoffels, Mieke Tolboom,Rein van 't Veer, Johan Verspray, Erwin Wognum. Kopij: Vóbr i nleveren in het Trilithonbakje op het AAC (voormalig IPP) Liefst op flop! (die je ook terugkrijgt.) Je kunt ook en. IPP Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam frw.uva.nl I nhoud Van de redactie & het Trilithon bestuur 3 Opgravingen: Opgraven op de Agora 4 Begraafplaats de Rusthof 5 't Keizershof 6 Uit het Nieuws:_ 7 Groeten uit het Buitenland: Studeren in Canada 8 Etenswaardigheden: Romeinse lamslapjes 10 Kort Context intermezzo: 11 Nieuws van Binnen: Een. nieuwe Onderwijscommissie 12 Even voorstellen 13 Van Weqqeweest: Een gebakken lucht-symposium 14 Excursie Den Bosch 16 Uit de Put: Tafkak de Beer keramiekt! 17 Een internationale Fibula 18 Agenda: 25

3 ARCHETYPE Van de redactie Wij (Anouk & Marlóus) wilden de Archetype nieuw leven in blazen. We zijn nu nog met z'n tweeen, maar daar komt hopelijk snel verandering in. We willen iedereen bedanken voor hun enthousiaste inzet! Zonder jullie hadden we dit niet zo snel voor elkaar gekregen. Het ligt in onze bedoeling om in de Archetype de leden te informeren over de activiteiten van Trilithon en allerhande andere zaken buiten de vereniging die de moeite waard zijn. We hopen zo ook iedereen op de hoogte te houden over de `toestanden' in het onderwijs. In deze Archetype; ons nieuwe Trilithon bestuur stelt zich voor, Eef Stoffels laat zich groeten uit Canada, de opgravingsverhalen, de wetenschap mag ook niet ontbreken en we eindiger, zoals altijd met de agenda! Veel leesplezier! De Redactie Who controls the past controls the future l In de eerste Archetype van dit jaar zal ik me even voorstellen: ik ben Arjan den Braven en secretaris van het nieuwe bestuur van Trilithon. Ik ben 19 jaar en eerstejaars en later wil ik Europees Archeologie (variant Middeleeuwen en Nieuwe Tijd) gaan doen. Mijn hobby's: archeologie, archeologie en archeologie. Nou ja, het is ook weer niet zo dat er voor mij niets anders is als archeologie, maar het is wel al jarenlang een hobby van mij. Maar dat terzijde. Graag had ik nu wat archeologische wetenswaardigheden van mijn geboortedorp, het i dyllische Giessenburg, en naburig gehucht Hardinxveld - Giessendam willen geven, maar dat is snij nadrukkelijk verboden... (niet door ons, dus misschien iets voor de volgende Archetype? red.) Tot ziens! Arjan den Braven, secretaris. 1 Uit: Ni ncteen Eighty-Four-George Orwell Suyo afectuosamente Beste mensen, Langzaam maar zeker komt Trilithon weer van de grond, dankzij de inzet van zij die hun vrije uren wilden besteden aan de vereniging. Dank aan iedereen die zijn of haar interesse toont in de vereniging waarvan ik de naam een paar maanden geleden nog niet eens had gehoord. Laat staan dat i k kon vermoeden dat ik er nu de voorzitter van zou zijn! Ik ben na Jantje Smit de meest omhooggevallen inwoner van Nederland. Ondanks de fantastische mogelijkheden van de studievereniging is het moeilijk tussen de bomen het bos nog te zien. Met de andere bestuursleden en de rotten in het vak komt alles veel sneller van de grond dan ik gehoopt had. Daarom wil ik graag iedereen bedanken die zich inzet voor Trilithon, zonder jullie zou dit alles niet mogelijk zijn, mét jullie zullen ze nog veel van Trilithon horen! Rein van 't Veer, voorzitter. Mr. Vice - President Mij is gevraagd een stukje te typen om jullie even op mijn bestaan attent te maken. Bij deze. Ik ben 18 jaar geleden op deze planeet geworpen, in het immer pittoreske Asten om precies te zijn, en mijn ouders hebben toen besloten mij Johannes Petrus Wilhelmus, roepnaam Johan, te dopen. Daar mijn vader reeds zo heette, draag ik verder de naam Verspay. Dit met gepaste trots uiteraard. Dit verschaft nog weinig inzicht over het vleesch dat zich nu in de kuip van Trilithon bevind dus voel ik mij genoodzaakt u even een inzicht te verschaffen i n mijn persoon. Mijn interesses laten zich wel raden en omdat rijk worden niet bovenaan mijn lijst van te bereiken dingen staat, was deze studiekeuze een logisch gevolg. Ook mijn zomervakantie die ik 2 jaar geleden op een opgraving in Someren (Smr- Wa-99) heb doorgebracht gaf de definitieve genadeslag aan de slechte, heidense twijfels die ik nog had omtrent een eventuele technische studie. 3

4 Mijn voorkeur in de archeologie ligt stevig in de middeleeuwen. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met op stap gaan, zo nu en dan mijn metaaldetector -deze openbaring zal me in de wereld van de archeologie door sommige waarschijnlijk niet in dank worden afgenomen, doch ik ben van mening dat de detectoramateur en archeologie een mooie symbiose kunnen vormen.- en verder ben ik sinds kort actief bezig met re-enactment. Ik heb een tamelijk uiteenlopende muzieksmaak maar die irish jigs en reels en die middeleeuwse vrolijke liederen vind ik bijzonder boeiend. Ik ben dan ook met enige regelmaat terug te vinden in een Irish Pub. Ik word wel eens eigenzinnig genoemd en omdat dit meer dan eens is zal dat wel niet helemaal ongegrond zijn. Ik zou Trilithon graag wat actiever zien en dan kan ik mij beter actief hiervoor inzetten dan wat loos commentaar de ruimte in slingeren. Ik ben dus, zoals ieder jaar het geval schijnt te zijn, van plan om van Trilithon een toch wat betrokkendere studievereniging te maken. Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen om hierin hij te dragen onder meer in de vorm van ideeën en opkomst. Ik vind dat ik jullie wel weer genoeg met mijn gezwam vermoeid heb dus de groeten en tot ziens (bijvoorbeeld op de borrel)! Johan Verspay, Vice-voorzitter. Me, myself en ikke De persoon: De leeftijd: De studie: De richting: Het jaar: De funktie: De muziek: De trefwoorden: 4 Erwin Wognum 21 Europese Archeologie Middeleeuwen 3e Penningmeester (dat is toch iets met geld of zo?) Punk en Ska Spijker, bier, hanekam, veiligheidsspelden, bier, bier en meer bier. OPGRAVINGEN Opgraven op de Agora (Uit het Archief van vorig jaar! Red.) De afgelopen twee zomers heb ik opgegraven op het oude marktplein in Athene, beter bekend als de Agora. Deze opgraving wordt uitgevoerd in samenwerking met The American School of Classical Studies at Athens. Naast een vaste staf bestaande uit architecten, conservatoren, rubricisten etc., die het hele jaar door aan de opgraving verbonden zijn, werkt hier iedere zomer een team van opgravers, te weten opgravingsleiders, assistenten, gravers en werklieden, aangevuld met een keur aan wetenschappers uit verschillende disciplines, zoals bottenexperts, sculptuurdeskundigen en vooral aardewerkspecialisten. Buiten de opgravers zelf zijn alle medewerkers voornamelijk werkzaam in de z.g. Stoa van Attalos. een oorspronkelijk Hellenistisch gebouw dat zijn naam dankt aan de Pergameense koning die het geld voor dit project ter beschikking stelde. In dit gebouw zijn de onafzienbare magazijnen gevestigd die zijn gevuld met aardewerk. sculptuur, inscripties, menselijke en dierlijke overblijfselen etc. die in de 69 jaar die de opgraving reeds duurt, zijn verzameld. De opgravingen op het oude marktplein hebben zich i n de afgelopen 20 jaar voornamelijk geconcentreerd in het noordoostelijke gedeelte van het plein, een gedeelte dat zich nog gedeeltelijk onder moderne bebouwing bevindt, waardoor de onteigening van huizen, winkels en werkplaatsen een voortdurend terugkerend steekspel is tussen opgravingsleiders, de overheid en buurtbewoners. Na de onteigening wordt een nieuw stuk grond meestal eerst helemaal afgegraven tot "bedrock", voordat aan een volgend stuk grond wordt begonnen. De opgravers die een aantal jaren aan de Agora verbonden blijven. werken zich op die wijze letterlijk door drieëneenhalf millennium heen, waarbij de vondsten variëren van een myceens krijgersgraf en een geometrisch urnenveld uit de periode voordat dit gebied het centrale plein van de stad werd, tot de publieke en religieuze architectuur die met het marktplein zijn verbonden en vondsten

5 ARCHETYPE uit de latere, Byzantijnse en Turkse, periodes, voornamelijk woonhuizen. Hoewel de opgraving formeel geen deelname van buitenlandse studenten uitsluit, blijkt uit ervaring dat men in de selectieprocedure sterk let op aanbevelingen van Amerikaanse professoren en docenten. Zelf had ik als voordeel dat ik na mijn eindexamen een jaar bij een Amerikaanse archeologe (prof. Carol Lawton) heb gestudeerd, die zelf in de zomer aan de Agora werkzaam is als deskundige op het gebied van Klassieke reliefkunst. Ook ben ik in december 1997 naar de jaarlijkse nationale archeologieconferentie i n Chicago geweest voor een sollicitatiegesprek met de directeur van de opgraving Prof. John McK. Camp II. Van de ongeveer 120 nieuwe sollicitaties die jaarlijks bij de Agora binnen komen worden er gemiddeld vijftien tot twintig gehonoreerd die gecombineerd met diegenen die voor een tweede of derde jaar terugkomen het aantal gravers op iets boven de dertig houden. De accomodatie voor de medewerkers zijn erg goed verzorgd. Gemiddeld zitten drie "volunteers" in een apartement in een goede wijk van de stad op ongeveer een half uur loopafstand van de Agora. De Volunteers krijgen daarboven het equivalent in Grieks geld van 120 dollar (250 gulden) per week als onkostenvergoeding. Omdat de filosofie achter de opgraving is dat veel gravers voor het eerst in Europa en Griekenland zijn, zijn de werkdagen beperkt gehouden tot maandag tot en met vrijdag om de studenten de gelegenheid te geven het land te bereizen. Door de week wordt er gewerkt van zeven uur 's ochtends tot twee uur 's middags. De rest van de middag en de avond zijn vrij. Floris van den Eijnde, Opgraving algemene begraafplaats Rusthof Rusthof, een begraafplaats met een oppervlakte van circa 33 hectare, is gelegen ten zuiden van Amersfoort. Vanaf medio 2001 gaat nieuwbouw plaatsvinden op het terrein van Rusthof. De begraafplaats gaat uitgebreid worden met een crematorium. Op basis van historische gegevens en resultaten uit opgravingen uitgevoerd door de ROB in de jaren '80, is het terrein interessant genoeg om aan archeologisch onderzoek te onderwerpen. Uit de archieven is een schenkingsoorkonde (777 AD) bekend van Karel de Grote waarin de plaats Lisiduna wordt genoemd, de vroeg Middeleeuwse naam van Oud-Leusden. Rusthof is gelokaliseerd nabij het kerktorentje bij Oud-Leusden waarvan de fundamenten mogelijk teruggaan tot de Vroege Middeleeuwen. Ten noordwesten van Rusthof is in de jaren '80 de A28 aangelegd. Hieraan voorafgaand zijn verschillende opgravingen uitgevoerd in de periode door de ROB. De resultaten waren bijzonder. De vondsten lieten sporen van menselijke activiteit zien vanaf de Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen. De meest spectaculaire vondst was het Merovingisch grafveld met circa 1 60 inhumatiegraven. Enkele graven bezaten bijgaven zoals een bronzen haarspeld en een ijzeren gordelbeslag, ingelegd met zilver en messing. Boerderijplattegronden en greppels duidden op bewoning in de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. De Sectie Archeologie van de gemeente Amersfoort heeft daarom van 4 december 2000 tot en met 12 januari 2001 archeologisch onderzoek uitgevoerd op de geplande bouwlocatie. De verwachting was hoog. Mogelijk konden de randen van het Merovingisch grafveld die nog niet waren vastgesteld, nu worden gelokaliseerd. Daarnaast was de nederzetting die bij het grafveld hoorde, nog niet gelokaliseerd. De resultaten van het archeologisch onderzoek duiden echter op andere zaken, maar sluiten wel aan op de resultaten van de ROB-opgraving in de jaren '80. Op het terrein zijn resten gevonden van oostwest georiënteerde greppels en enkele paalgaten. Op basis van het schaarse aardewerk dat gevonden is, kan geconcludeerd worden dat het hier gaat om een Laat Middeleeuwse nederzetting. De greppels zijn mogelijk een begrenzing van de nederzetting, omdat alle sporen ten zuiden van de greppels zijn gevonden. In één van de greppels is materiaal gevonden afkomstig uit oudere perioden, 5

6 waaronder enkele IJzertijd scherven en mogelijk ook Bronstijd en inheems Romeins materiaal. Het archeologisch onderzoek zal weer worden opgepakt wanneer het te bebouwen terrein van bomen is ontdaan. Mogelijk worden interessante vondsten en/of sporen meegenomen in de bouw van het crematorium. Mieke Tolboom In het afgelopen jaar vonden in Den Bosch een aantal opgravingen plaats. Een daarvan was de opgraving aan de Keizersstraat. Voor de zomer werd de aan deze straat gelegen basisschool afgebroken om plaats te maken voor een nieuw stadskantoor. Rond 1870 vonden op deze plek ook al sloopwerkzaamheden plaats. Om plaats te maken voor de nieuwe basisschool werd toen een van de ooit voornaamste gebouwen van Den Bosch afgebroken, `Het Keizershof'. Uit historische bronnen was al bekend dat het Keizershof rond 1525 gebouwd werd in opdracht van Hendrik van Proeningen Van Deventer Gerardszoon. Enkele 1 8' en 1 9` eeuwse afbeeldingen geven een globale indruk van het gebouw. De puissant rijke schepen van Den 6

7 ARCHETYPE Bosch liet een stadspaleis voor zichzelf bouwen i n de stijl van het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Tijdens diens bezoeken aan de Nederlanden logeerde Keizer Karel V een aantal keer op dit adres. Het complex kreeg daarmee zijn naam. In opdracht van de archeologische dienst van Den Bosch werd een opgraving op het terrein uitgevoerd. De kelders en funderingen van het Keizershof bleken tot enkele tientallen centimeters onder het maaiveld vrijwel compleet bewaard gebleven te zijn. De muur van de belendende bebouwing werd onderzocht door een bouwhistoricus. Na het verwijderen van de pleister bleek een groot deel van meest westelijke muur van het Keizerhof nog overeind te staan. Gedurende de opgraving groeide de belangstelling van het publiek. "Fantastisch! Wat gebeurt er nou mee als jullie klaar zijn? Wordt het afgebroken? Hoezo? Een parkeerkelder? Voor ambtenaren? Den Bosch wilde de binnenstad toch autoluw maken? Schande! Zoiets moois moet daarvoor verdwijnen? Kan het niet ingepast worden in de nieuwbouw? Glasplaat erover heen! Of misschien de traptoren met een telescoopkraan verplaatsen. Voor bloembak. We zullen wel eens naar de burgemeester stappen!" In het Brabants Dagblad verschenen tientallen ingezonden brieven van boze Boschenaren. Gaat Den Bosch zo om met zijn cultureel erfgoed?" Woensdag 31 januari eindigde de opgraving aan de Keizersstraat. De geschiedenis van het terrein kan nu voor een groot deel worden gereconstrueerd. Vanaf het de ontginning van het bos van de hertog in de 12 e eeuw via ophogingslagen, huizen uit de 13 e en 14e eeuw, het Lombardshuis uit de 15 e eeuw, het Keizershof tot en met de basisschool uit de 19 e en 20 eeuw. In de loop van dit jaar worden de damwanden geplaatst voor de bouw van de parkeerkelder onder het nieuwe stadskantoor, 9 of 13 meter diep. Sem Peters (Vervolg excursie te Den Bosch, pagina 16. red.) UIT HET NIEUWS Een nieuwe column in de Archetype! Archeologie in het nieuws onder de loep genomen. Algemeen Dagblad, Archeoloog begroef vondsten zelf Tokio- Een Japanse archeoloog is op staande voet ontslagen, omdat hij "belangrijke" ontdekkingen zelf in de grond stopte, om ze er vervolgens met veel bombarie weer uit te halen. De 50-jarige Shinichi Fujimura begroef onder meer stenen voorwerpen op bekende archeologische vindplaatsen. Algemeer. Dagblad, Limburg wil miljoenen voor de archeologie Maastricht- De provincie Limburg en de gemeente Maastricht willen zes miljoen gulden overheidssubsidie voor het Archeologisch Centrum in Maastricht. De procvincie stelt dat van de 170 miljoen, die het Rijk jaarlijks aan musea geeft, niets "beneden de rivieren" terechtkomt. Limburg betaalde zelf 100 miljoen voor de bouw van het Industrion in Kerkrade, het Bonnefanten in Maastricht en het Limburgs Museum in Venlo. De exploitatie kost jaarlijks 20 miljoen. Geen andere provincie, aldus Gedeputeerde Staten, investeert zó veel in musea. Algemeen Dagblad, Schimmel bedreigt terracottaleger Peking- Schimmel bedreigt het wereldberoemde terracottaleger in China. Volgens de krant China Daily zijn 1400 van de 6000 opgegraven beelden van krijgers en paarden dor schimmelsoorten aangetast. Een Belgisch bedrijf is ingeschakeld om de schimmels te verwijderen. Algemeen Dagblad, Onderzoek: topmusea hebben veel vals in huis Groningen- Ook grote musea met wereldberoemde collecties hebben vervalsingen in hun bezit. Dikwijls exposeren ze die ook alsof het gaat om authentieke werken. Het gaat daarbij 7

8 met name om antieke objecten uit het Nabije Oosten. Ook het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zou vervalsingen in de collectie hebben. De Amerikaanse kunsthistoricus en archeoloog Oscar Wite Muscarella, stafmedewerker van het Metropolitan Museum of Art in New York, deed er tien jaar lang onderzoek naar en publiceerde zijn resultaten in het boek The Lie Became Great; The Forgery of Ancient Near Eastern Cultures, dat gisteren verscheen bij de Groningse uitgeverij Styx Publications. Volgens Muscarella zijn zeker 1250 museumstukken, die afkomstig zouden zijn uit het Nabije Oosten, vals. En het gaat dan nog alleen om de door hem onderzochte kunstvoorwerpen. In werkelijkheid is volgens Muscarella het aantal vervalste museumstukken nog veel groter. Via de grote veilinghuizen Sotherby's en Christie's zijn talloze antieke objecten `onverdacht' in het bezit van de musea gekomen. Maar in plaats van bronzen beeldjes uit Assyrië of Summerische beeldjes van 4000 jaar oud, zijn het vervalsingen. Muscarella noemt bekende museum als het Ashmolean Museum in Oxford, de Borrel Collection in Glasgow, maar ook het British Museum in Londen en het Louvre in Parijs als bezitters van de vervalsingen. Het British Museum zou 16 vervalsingen in huis hebben, het Louvre zelfs 37, waaronder het marmeren koningshoofd uit Assyrië dat zelfs op affiches is afgebeeld om meer publiek het museum in te lokken. In Muscarella's eigen Metropolitan Museum of Art zouden 45 valse objecten worden bewaard. Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden, dat volgens Muscarella een twaalftal vervalste objecten in de collectie zou hebben, is niet onder de indruk van zijn ` onthullingen'. Muscarella's beweringen zijn volgens een woordvoerster van het RMO gebaseerd op catalogi van het museum uit 1983: "Daarin stond toen dat er enige twijfel was over de echtheid. Hij heeft die tekst letterlijk overgenomen en er niets nieuws aan toegevoegd. Wat hij beweert, is dus bij ons al geruime tijd bekend." Trouwens, de discussie over echt of niet echt wordt voortdurend uitgevoerd. Er is niets op tegen hieraan een bijdrage te leveren. Maar ze is nog steeds niet beslecht. Overigens, voorwerpen waarover twijfel bestaat, worden bij ons niet 8 tentoongesteld. Die bewaren we in het depot. Deze dus ook. GROETEN UIT HET BUITENLAND Studeren in Canada, een eerste evaluatie (Oftewel de ontdekking van God). Archeologie studeren in Canada?! Het Egyptische meisje dat ik tijdens mijn 26-uur durende: vertraging op het vliegveld in Frankfurt had ontmoet zou zeker niet de enige zijn die deze keuze op.zijn minst eigenaardig vond. Of wat dacht je van deze -zeer Euroamerikacentrischeuitspraak,. afkomstig van een Canadese kunstgeschiedenisstudent: 'Canada heeft geen geschiedenis.. Archeologie in Canada Weinig Canadezen schijnen bewust te zijn van `hun' jaar oude bodemarchief. Deze conclusie baseer ik voornamelijk op de waarneming dat er maar bar weinig geld beschikbaar, is voor opgravingen. Dat bemerkte i k reeds tijdens mijn liftvakantie de eerste maand van mijn verblijf in augustus, waarbij ik de kans niet voorbij wilde laten gaan om Canadese archeologen in het wild te zien en eventueel contacten te leggen om zelf een maandje ergens aan de slag te kunnen. Zodoende heb ik een paar archeologische sites bezocht, die, ondanks het feit dat ze in de meeste reisgidsen met trots vermeld worden, vaak al dichtgegooid waren, wachtend op een nieuwe geldstroom het volgende jaar. Wordt er gewerkt, dan bestaat het team meestal uit één archeoloog en een assistent. Er is zelfs geen geld om er studenten vrijwillig te laten werken. De meeste van mijn medestudenten zullen waarschijnlijk afstuderen zonder ooit opgegraven te hebben, doen ze dat wel, dan kost een maand toch al gauw een paar duizend dollar, aangezien ze zowel voor de

9 .ARCHETYPE professor als alle bijkomende kosten moeten betalen. Archeologie studeren in Canada Na deze zwartgallige inleiding, terug naar de studie. ten van de eerste dingen die opvallend anders zijn dan in Nederland wanneer je in de Amerikaanse traditie als archeoloog geschoold wordt, is dat archeologie hier niet gezien wordt als een zelftandige discipline. Het is een van de vele facetten van het zeer brede "Anthropologie". Aangezien je niet een vast programma hoeft te volgen, kun je als archeologie-gerichte student je weg zoeken tussen alle ethnologische, taalwetenschappelijke en anthropologische vakken en uitkomen op een studie "archeologie". Zelfs binnen deze archeologievakken ligt de nadruk sterk op etnografische of etnoarcheologische literatuur. Studeren aan McGill McGill University is de meest gerennomeerde universiteit van Canada, wat zich uit op verschillende manieren. Ten eerste zijn het de studenten; over het algemeen afkomstig uit de meer gepriviligeerde strata van de maatschappij en samengezwormen vanuit heel Canada. Ten tweede uit het zich in de kwaliteit van het onderwijs en de docenten, en ten derde in het werktempo wat hier ontegenzeggelijk hoog ligt. De inhoud en de hoeveelheid van de cusussen maken het onderwijs hier erg "intellectual challenging". Keerzijde van de medaille is wel dat tijdens de examenperiodes, zeker in de wintermaanden, dagelijks (ex)mcgill studenten van het plaveisel geschraapt worden, maar daar zal het klimaat ook wel een rol in meespelen. In een inleidingscursus "Prehistorie Archaeology" wordt een tienvoud aan informatie gestopt vergeleken met een propedeusevak prehistorische archeologie. Ook omdat er veel meer nadruk ligt op een wereldwijde aanpak van prehistorie, beschouw ik dit zeker niet als een vak "overdoen". Na een maandje hier gestudeerd te hebben krijg ik de indruk dat McGill, en ook de studenten en docenten zelf, erg naamgericht zijn. McGill doet z'n best om zveel mogelijk geronnemeerde en beroemde docenten aan te trekken, wat is uit in een erg gevarieerd en richtingloos programma. Je hebt hier studenten die hun programma vullen met vrijwel uitsluitend vakken van hun idool en zelfs bepaalde gedragstrekjes van hun favoriet overnemen. De docenten op hun beurt steken hun voorkeur ook niet onder stoelen of banken; M.Bisson, leerling van Brian Fagan, behandelt slechts literatuur afkomstig van de hand deze archeoloog, B. Trigger behandelt, wel eh, zijn eigen boek, en Savelle, die een groot deel van zijn leven slijt als etnoarcheoloog tussende Inuit: Binford, Binford, Binford... Dé absolute god onder de archeologen is toch wel professor Bruce Trigger, het paradepaardje van de hedendaagse Canadese archeologie en met ontzag bejegend door studenten en collegae. Ik moet zeggen dat zijn publicatiequotum i ndrukwekkend is (van Egypte tot Noord- America tot "een vergelijking van alle culturen van de wereld") en zijn cursus "A History of Archaeological Thought" om van te snoepen. Het leuke van het onderwijs hier is dat het heel universitair is, dat wil zeggen dat er erg van je verwacht wordt niet verplichte literatuur bij je colleges te gebruiken, je krijgt veel open essayopdrachten of labsessies waarbij je volgens de functionele, cultuurhistorische danwel cultuurevolutionaire aanpak een site moet onderzoeken. Voor een vak, "Archaeology of the Hunter- Gatherers", hoef je zelfs helemaal geen tentamen te maken of colleges te volgen, er wordt slechts van je verwacht dat je elke week gedurende drie uur in een groepje van vier artikelen bediscussieert. Studeren in het buitenland In tegenstelling tot de meeste andere studies zijn er binnen archeologie maar weinig studenten die voor een tijdje in het buitenland studeren. Dit is misschien te verklaren vanwege het feit dat de studie slechts 14 punten aan vrije keuzeruimte biedt, waardoor je de kans loopt voornamelijk extra vakken te volgen en zodoende studievertraging oploopt. Blijf je binnen Europa, en bereidt je je goed voor, dan kan je het voor 9

10 mekaar krijgen dat je vrijstelling krijgt voor bepaalde vakken. Ik zie het als een extra jaar waarin ik zoveel meer leer dan wanneer ik me zou beperken tot Nederland dat het opweegt tegen een jaar studieschuld. Waar je dan uiteindelijk terecht komt maakt misschien niet zoveel uit; het land staatje aan, of een bepaalde archeoloog die er lesgeeft, of je bent geïnteresseerd in het verleden van het gebied. Verwacht niet dat de studie er precies uit komt te zien als je je voorstelt voordat je erheen gaat; bepaalde vakken kunnen i ntussen opgeheven zijn of blijken een heel andere opzet te hebben dan de beschrijving deed vermoeden. Wat ik heb gedaan, is de eerste week naar zoveel mogelijk colleges gaan en vervolgens mijn programma aanpassen. Wat je wel in het oog moet houden is dat je je voldoende voorbereidt. Op het internet kan je informatie vinden over universiteiten in het land van bestemming, en wie er lesgeeft. De volgende stap is zo vroeg mogelijk naar het Bureau voor Internationalisering te gaan, daar kan je te weten komen met welke universiteiten er uitwisselingsafspraken bestaan. Voor mij duurde het vijf maanden na mijn eerste aanvraag voordat ik uiteindelijk mijn definitieve "ja-woord" ontving, waarna ik kon beginnen met de echte voorbereidingen voor vertrek, die ook zo'n twee maanden in beslag namen. Dus begin echt op tijd! Een andere reden is misschien de regionale opzet (cultuurhistorische aanpak?) van de studie Europese archeologie. Je werkterrein als afgestudeerd archeoloog zal hoogstwaarschijnlijk alleen uit Nederlands grondgebied bestaan. Dus waarom iets anders leren dan de archeologie van Nederland? Al kan de directe relevantie van een studie in het buitenland op het eerste gezicht niet meteen evident lijken, het is toch zeker zeer leerzaam. Al is het maar om een tijdje mee te draaien in een heel ander onderwijssysteem, archeologie vanuit een ander perspectief te bekijken, met een heel andere aanpak van archeologie kennis te leren maken. Er is meer archeologie dan wat er uit de Nederlandse modder getrokken wordt! Als je er over denkt om in het buitenland te gaan studeren en na dit praatje à la voorlichtingsfolder "Studeren in het Buitenland" dorstig bent naar 1 0 nog meer informatie, mijn adres is 24 uur per dag, zeven dagen per week, te bereiken; eef Eef Stoffels is derdejaars studente Europese archeologie, met als hoofdvakrichting "Late Prehistorie/Romeinse Tijd". ETENSAARDIGHEDEN Archeologen en studenten verdiepen zich de hele dag in alles wat er dan ook maar uit de grond tevoorschijn komt. Maar hoe zit dat 's avonds? Eet men ook op een archeologisch verantwoorde manier? Omdat we daar aan twijfelen, geven we nu de mogelijkheid om op een makkelijke manier aan een archeologisch verantwoord recept te komen. Nieuw in deze Archetype: "hoe eet ik zoals in de Middeleeuwen en de Oudheid?" Het volgende recept komt uit ` Van Soeter Cokene, recepten uit de oudheid en de middeleeuwen', door J.M. van Winter. Romeinse Lamslapjes Dit recept komt oorspronkelijk uit het kookboek van Marcus Gavius Apicius, maar is ook nu nog makkelijk te maken. Voor 4 personen, moet je het volgende doen: Je neemt 4 lamslapjes zonder bot van ongeveer 2 ons per stuk, legt die in de koekenpan en strooit er een mengsel van gemalen peper, lavas en komijn met een gesnipperde ui en wat korianderzaad op (het moet waarschijnlijk fijngesneden korianderplant zijn, maar daar is heel moeilijk aan te komen) en begiet dit met liquamen, olijfolie en een scheut rode wijn. Hierna laat je het ongeveer 20 minuten braden of koken, neemt de lapjes uit de pan en bindt de saus aan met wat bloem. Liquamen is het vloeibare zout van de Romeinse fijne keuken, gewonnen door het gistingsproces van zachte vis, zout en ongeveer 15 soorten gedroogde kruiden, die er de aparte smaak aan geven. Je kunt het maken door een pond spiering (of andere zachte vis) en 3 /4 pond zout, een bodempje water en een flinke mespunt gedroogde kruiden (dille, koriander, venkel, selderij, bonenkruid of munt) te nemen. Dit kook je met graten, koppen, staarten. steeltjes en al,

11 ARCHETYPE wat binnen 15 minuten al verpulverd is. Kook het totdat het mengsel dik is geworden en giet het vocht door een zeef in een aparte pot. Dit vocht noemt men liquamen. Bij de lapjes kun je eventueel veldsla of peulvruchten opdienen, of pasta. De meeste kruiden kun je in een goede drogisterij wel kopen. Op deze manier ben je niet alleen overdag actief met archeologie bezig, maar ook tijdens het eten! KORT CONTEXT INTERMEZZO Zoals bekend vindt eigenlijk iedereen binnen de UvA het belangrijk dat studenten helder kunnen communiceren in woord en geschrift, waarbij bijvoorbeeld de gebruikte zinnen niet te kort mogen worden (want dit is `kinderlijk' volgens de bij iedereen bekend veronderstelde Syllabus Schrijfvaardigheid, en dat mag dus niet meer) zodat docenten en geselecteerde gastsprekers enthousiast hun aandeel blijven bijdragen in het hiertoe te stimuleren taalbewustwordingsproces van de studenten door het geven van onderwijs en persoonlijke adviezen in de vorm van soms wel zeer opmerkelijke stijlbloempjes (waarvan er inderdaad een exemplaar gedetermineerd en geplukt werd in de buurt van de Salon de Botanie op het Roeterseiland), en het aandragen van didactische aanwijzingen en specifieke voorbeelden van wetenschappelijk taalgebruik voor de aankomende archeoloog, waarbij uw freelance verslaggever het oor te luisteren heeft gelegd in een aantal collegezalen, en als korte illustratie van dit alles dankbaar en tot nu toe nog steeds vrij van auteursrechten van de diverse belanghebbenden de volgende volstrekt willekeurig gekozen niet-te-korte letterlijke citaten uit hun context heeft gelicht die een redelijk objectieve blik achter de schermen van het moderne wetenschappelijke onderwijs leveren, met als speciale leesopdracht voor vandaag: was wat van wie? - Dit loopt natuurlijk mis af. - Jullie met je kleine hoofdjes onthouden dit toch niet. -...om de vijand onder te scheppen, eh... te onderscheppen. - In 475 wordt in Rome de stekker uit het stopcontact gestoken. - De cirkel begint rond te gaan door pollenresten uit de schoen te peuzelen... - Steengoed werd nergens geproduceerd... - We zijn hier met wetenschap bezig, dus deze rotzooi noem je geen troep. - [tegen een meisje:] Jou neem ik nog eens apart onderhanden. - Je kunt ook kernfysica gaan studeren, dan heb je al die rommel niet nodig. - Deze microscoop is wel heel erg gorg. - Standaard wordt er bij vis over de 2 mrn zeef gevist. - Het miechelt hier van de steur. - De stad Deventer was een voedselpakhuis, dus de Vikingen kwamen er om 'ns flink in te slaan, zowel voedsel als schedels. - Het landschap van de Achterhoek waar die cabaretier uit die streek het steeds over heeft, die Bennie Jolink. - Wie sterk is moet slim zijn. - Ik hoop niet dat ik later met jou als ambtenaar te maken krijg, je reageert als Dorknoper. - Je moet spastisch nadenken over watje wilt. - Ik heb geprobeerd jullie te hersenspoelen. Laurens I l

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

VERENIGINGSBLAD VAN DE DETECTOR AMATEUR. december 2004

VERENIGINGSBLAD VAN DE DETECTOR AMATEUR. december 2004 Detector Magazine VERENIGINGSBLAD VAN DE DETECTOR AMATEUR 78 december 2004 4 Inhoud 78 D E C E M B E R 2 0 0 4 Terra Sigillata PAGINA 30 Van het bestuur 4 De nieuwe bestuursleden 7 Gebruikerservaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

MAGAZINE VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN. Voor veel mensen blijven crisissituaties een ver-van-mijn-bed-show.

MAGAZINE VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN. Voor veel mensen blijven crisissituaties een ver-van-mijn-bed-show. EDITIE 1 JAARGANG 18 MAGAZINE VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN Voor veel mensen blijven crisissituaties een ver-van-mijn-bed-show. (pagina 5) Bij het uitruimen van mijn container zaten er allemaal

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Colofon. Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens.

Colofon. Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens. ÆÓÚ Ñ Ö¾¼½½ Ä Ò Æ Ø-Ð Ò Ö Ø ÏÓÖ ØÐ Colofon Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens. Het algemeen bestuur van DESDA Iris

Nadere informatie

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag A Good Day To Die Hard Gratis naar Kijk snel op pagina 36 redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Even binnen gluren Zo wonen studenten van Saxion Etalage voor technologische hoogstandjes Droom

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Magazine voor studiekiezers. nummer 3 oktober 2011. Straks student

Magazine voor studiekiezers. nummer 3 oktober 2011. Straks student Magazine voor studiekiezers nummer 3 oktober 2011 Straks student Voorlichtingsdag RUG, 4 november Dagboek van een eerstejaars Hotspots in Groningen, de beste tips voor kamer, kroeg en keuken De RUG, groot

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Mijn jaar als voorzitter is dan

Mijn jaar als voorzitter is dan Inhoud Van de redactie Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Winfimum...5 Van de decaan...6 Infima... Activiteiten ACtiviteiten...10 EJC08...18 Zeilweekend...30 Batavierenrace...34 Onderwijs OC OK!...8

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie Inhoud Rob van Esch Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47

van de redactie Van de redactie Inhoud Rob van Esch Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47 Inhoud Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47 Activiteiten Wissel AV... 7 Drinken en Dranken... 8 24 uurs project... 16 AC ballen en ander vermaak... 20

Nadere informatie

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 GEWOON ANDERS UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 40 JAAR GELEDEN - DE MEN- SEN VAN HET EERSTE UUR 2 DE VOLGENDE GENERATIE 4 DE ZOON VAN... 6 OPENING VERNIEUWDE REGENBOOG 7 CW

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

Zonnewende met de Акайя in Аркаим

Zonnewende met de Акайя in Аркаим Zonnewende met de Акайя in Аркаим 1 Акайя Аркаим? Geheel op z n Nederlands dan: Zonnewende met de Akaija in Arkaim. We hebben de Russische taal erbij gehaald, want daarover hebben we het: Rusland. De Akaija

Nadere informatie

taxing on! Time flies when you re having fun Docent over het thema: Interviews met: Verder:

taxing on! Time flies when you re having fun Docent over het thema: Interviews met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 22, nummer 4 2012/2013 Time flies when you re having fun taxing on! Docent over het thema: Interviews met:

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Duitenplein 5 Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Inhoud Redactioneel... 2 Agenda... 4 Van de voorzitter... 5 BC... 7 Van de RvA... 11 Hendriks column: Vrees niet voor de Chinezen... 14

Nadere informatie