De nieuwsbrief van LOREBRU, uw huisvestingsmaatschappij - Lente nr. 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van LOREBRU, uw huisvestingsmaatschappij - Lente 2015. nr. 18"

Transcriptie

1 De nieuwsbrief van LOREBRU, uw huisvestingsmaatschappij - Lente 2015 nr. 18

2 Inhoud 4 Zoom TaxiBus 5 Zoom Dag van de Netheid Dossier Wijzigingen van het huurbesluit 8 Partners Groep «Brico Deco Recup» 10 Dossier Verbruiksafrekening 14 Tips en trucs Hoe schimmel van de muren verwijderen? 16 Werfinfo Conform maken van de liften 18 Wist u het? Vlierwijk 20 Agenda Buurthuis Nachtegaal Versailles Seniors 12 Partners Oproep tot Projecten 2015 GEBRUWO Versailleslaan Brussel WANNEER LANGSKOMEN? WANNEER TELEFONEREN? Wanneer langskomen? Wanneer telefoneren? Maandag 09u30-11u30 09u30-11u30 Dinsdag 13u30-15u30 (uitgez. Technische Afd.) 13u30-15u30 Woensdag 09u30-11u30 Donderdag 13u30-15u30 13u30-15u30 Vrijdag 09u30-11u30 TELEFOON Technische Afdeling : 02/ Boekhoudafdeling : 02/ Verhuurafdeling : 02/ Sociale Afdeling : 02/ Directie : 02/ C.V. GEWESTELIJKE BRUSSELSE WONINGEN afgekort: GEBRUWO Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) onder worpen aan de Huisvestingscode Ondernemingsnummer: Maatschappelijke zetel: Versailleslaan 130, 1120 Brussel Verantwoordelijke uitgever: David WEYTSMAN, Voorzitter van de RvB van GEBRUWO Coördinatie: Michaël ESSERS Redactiecomité: A. CISSE, N. EL KHATTOUTI, M. ESSERS, S. FOUCART, V. VARSIA KOVANA Grafische vormgeving: Oplage: 100 exemplaren Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd en FSC gecertificeerd papier.

3 Edito genomen om de hinder te beperken; op pagina 17 leest u meer hierover. Mevrouw, Meneer, Beste huurders, Voor het negende opeenvolgende jaar wil GEBRUWO een subsidie van EUR ter beschikking stellen van huurders of sociale partners. De oproep tot projecten werd dus gelanceerd. Dit jaar wel een nieuwigheid: uw projecten worden onderverdeeld in drie categorieën: verfraaiing van een woonsite, ondersteuning van sportieve, culturele of sociale initiatieven en ondersteuning van buurtfeesten. Alle details van deze oproep vindt u op p. 12 en 13 en op nl (rubriek "Ageren"). In de maand april zal de werf van start gaan voor het conform maken van de liften. De werken zullen doorgevoerd worden in alle gebouwen van GEBRUWO die over een lift beschikken (behalve deze beheerd in medeeigendom). Dit zal een impact hebben op het dagelijks leven van vele huurders. Het zal immers nodig zijn de liften enkele dagen stil te leggen. We doen hierbij al een beroep op solidariteit tussen buren, vooral met de zwaksten onder ons. Er worden voorzorgen De komende weken stellen we ook opnieuw 12 woningen te huur. Inderdaad, na meerdere jaren van zware renovatiewerken zal het gebouw in de Strauwenstraat 19 in Laken vanaf 1 mei, 12 gezinnen kunnen huisvesten. Dit renovatieproject was laureaat in de wedstrijd "Voorbeeldgebouw Energie en Ecoconstructie 2009" en werd ontworpen om het energieverbruik van het gebouw te verminderen. Met dit doel werden diverse technische voorzieningen ingevoerd: centrale verwarming op pellets, ventilatie met dubbele stroom en warmterecuperatie, productie van sanitair warm water via thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen voor de elektriciteitsbehoefte van de gemeenschappelijke gedeelten, recuperatie van regenwater voor de sanitaire installaties en de groene ruimtes. Op 24 april a.s. wordt ons de gelegenheid geboden om dit gebouw en het recent heraangelegde binnenhuizenblok in te huldigen. Ik blijf te uwer beschikking en wens u veel leesgenot met dit nieuwe nummer van de Babel Gazet. David WEYTSMAN, Voorzitter van GEBRUWO 3

4 Zoom TAXIBUS Is de vervoersdienst van de MIVB voor personen met een handicap. De dienst werkt op aanvraag en van deur tot deur. VOOR WIE? De dienst is uitsluitend bestemd voor personen die als personen met een handicap worden erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. De erkenning van de handicap moet minstens één van de volgende elementen aantonen : een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 12 punten; en blijvende invaliditeit van ten minste 80%; een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen die een handicap van ten minste 50% veroorzaken; een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. De slechtzienden of blinden van wie het gezichtsverlies ten minste 90% bedraagt en/of die in het bezit zijn van de "nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer" hebben eveneens recht op TaxiBus. WAAR EN HOE? De dienst verzorgt de verplaatsingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen een beperkte zone rond de lijnen van het reguliere net buiten het gewest. Er wordt gebruik gemaakt van minibussen van de MIVB en van Brusselse taxi's. TaxiBus is een collectief vervoermiddel. Het is dan ook normaal dat het voertuig niet de kortste weg neemt tussen vertrek- en aankomstpunt wanneer er ook nog andere passagiers opgehaald of afgezet moeten worden. TaxiBus is dus niet vergelijkbaar met een taxirit. 4 WANNEER? Dienstroosters van maandag tot zaterdag van 5u 's morgens tot 1u 's nachts. De dienst wordt niet verzekerd op zon- en feestdagen. HOE TE WERK GAAN? U inschrijven op 02/ Het inschrijvingsdossier invullen. Telefonisch reserveren op 02/ zo vroeg mogelijk en ten laatste één werkdag vóór het vervoer. PRAKTISCH TaxiBus kan voor alle soorten verplaatsingen gebruikt worden, zowel voor verplichte verplaatsingen als verplaatsingen voor ontspanning. De betaling van de TaxiBusritten gebeurt via een systeem van voorafbetaling via bankoverschrijving. Met dit systeem kunt u betalen per schijf van 10 ritten. CONTACT MIVB Customer Care Tel. : 070/

5 Zoom DAG VAN DE NETHEID 2015 De Stad Brussel organiseert op zaterdag 25 april 2015 de 7 e editie van de "Dag van de Netheid". Dit evenement wil mensen doen inzien dat netheid een zaak is van ons allemaal. Die dag zullen de agenten van de Dienst Netheid samen met de Brusselaars aanwezig zijn in de verschillende wijken van de Stad. Talrijke sensibiliseringsacties worden georganiseerd en 10 netheidsambassades zullen hun tenten opzetten in de vier uithoeken van de stad. In deze ambassades kunnen de bewoners niet alleen de straatvegers van hun wijk, maar ook de netheidsbemiddelaars, de ambtenaren en medewerkers van de gemeentelijke dienst voor openbare netheid ontmoeten. Het ludieke aspect wordt zeker niet vergeten, want er worden een heleboel activiteiten georganiseerd (fanfares, spelen, straatartiesten, enz.). Er worden ook geschenkjes uitgedeeld. WILT U DEELNEMEN? WORD AMBASSADEUR VAN DE NETHEID Een Ambassadeur van de Netheid is een burger of vereniging die van Brussel een nettere stad wil maken. Hoe? Door informatie te verspreiden, een affiche voor het raam te hangen, animatie voor te stellen en natuurlijk op de grote dag zijn voetpad proper te maken. Vorig jaar telden we 345 ambassadeurs. Inschrijven kan telefonisch op 02/ of via ambassadeur. 5

6 Dossier WIJZIGINGEN VAN HET HUURBESLUIT Het beheer van de kandidaturen voor de sociale huisvesting in het Brussels gewest wordt bij wet gereglementeerd. De voornaamste tekst hierover is het Besluit van 26 september Aan deze tekst werden wijzigingen aangebracht die op 01/01/2015 van kracht werden. We bekijken concreet de belangrijkste wijzigingen die u kunnen aanbelangen. BEREKENING VAN HET AANTAL SLAAPKAMERS Zoals voorheen voorziet de reglementering een bijkomende slaapkamer per kind. Twee kinderen van hetzelfde geslacht moeten voortaan wel tot de leeftijd van 18 jaar (daarvoor tot 12 jaar) en twee kinderen van verschillend geslacht tot de leeftijd van 12 jaar (daarvoor tot 9 jaar) dezelfde kamer betrekken, voor zover ze niet als gehandicapt werden erkend. KEUZE VAN GEMEENTEN EN MAATSCHAPPIJEN Kandidaat-huurders mogen op elk moment het aantal gemeenten of maatschappijen waarin ze willen wonen, verhogen of schrappen. Voorheen konden ze hun keuze maar uitbreiden bij een hernieuwing. 6

7 Dossier INFO Verhuurafdeling Telefoon (02/ ) Maandag, woensdag en vrijdag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 Verhuurloket (2 e verdieping) Maandag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 TERMIJN VOOR INDIENING VAN EEN KLACHT (HUISVESTINGS- CODE, ART. 76) In het geval van schrapping beschikt het gezin over een termijn van 6 maanden om klacht neer te leggen. HERNIEUWING De hernieuwing zal voortaan in de pare jaren gebeuren (in het eerste trimester). De volgende hernieuwing zal dus plaatsvinden in WEIGERING VAN MUTATIE Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin dat een mutatie naar een kleinere woning heeft aangevraagd een beperking van zijn reële huur (20% tot 22% van het inkomen) bekomen. Voortaan geldt deze beperking enkel nog voor de eerste aanvraag tot mutatie. In het geval van schrapping van een mutatiedossier komt een gezin dat een nieuwe aanvraag indient niet meer in aanmerking voor deze beperking. FINANCIËLE TUSSENKOMST BIJ VERHUIZING Bij een gedwongen verhuizing of vrijwillige mutatie kan GEBRUWO voor de huurder tussenkomen (678 ) op voorwaarde dat hij niet al een verhuistoelage ontvangt en dat een van de volgende gevallen op hem van toepassing zijn : Gedwongen verhuizing : - mutatie op vraag van GEBRUWO in het kader van het Plan verplichte mutatie (art. 140 van de Ordonnantie); - bewoningsverbod omwille van aangetoonde technische redenen door de Directie Gewestelijke Huisvestings inspectie (art. 8), door de Gemeente (art. 135 van de gemeentewet), - verplichte verhuizing voor renovatie van het patrimonium, Vrijwillige mutatie : - een mutatie aangevraagd hebben en ouder zijn dan 70 jaar of als gehandicapt erkend zijn. 7

8 Partners GROEP "BRICO DECO RECUP" In de gloednieuwe lokalen van het PSC "Leopold" werden we ontvangen door de groep "Brico Deco Recup" in Laken. Een jonge groep met een aanstekelijk goed humeur. Ontmoeting met Annette, Claudine, Gregory, Faouzya, Fatima en Karima, die die dag present waren. Wie zijn de leden van uw groep? De groep staat open voor alle bewoners die in de buurt van de Leopoldsquare wonen. Hij bestaat uit huurders van GEBRUWO, de Lakense Haard, maar ook bewoners van privéwoningen. We hebben er ook voor gekozen om onze ontmoetingen op woensdagnamiddag te organiseren zodat de kinderen ook kunnen deelnemen. Ze moeten wel door een ouder begeleid zijn, dat is de enige voorwaarde. Hoe is het idee ontstaan? Onze eerste creaties kwamen tot stand naar aanleiding van het Lichtfeest op 19 december 2014 waarvoor we oude paraplu s hadden aangepast. En daarna hadden we zin om voort te doen. In de wijk zijn er veel redenen om samen te komen. Sommigen ontmoeten elkaar bij de vergaderingen met de verschillende straten of de samenkomsten van de Vrienden van de square. We waren het erover eens dat onze verschillende feesten wel originelere decoraties konden gebruiken. Daaruit is de groep Deco ontstaan. 8

9 Partners CONTACT Project voor Sociale Cohesie Leopold Prins Leopoldsquare Laken Tel. : 0492/ Het concept recup is er quasi gelijktijdig bijgekomen. We recupereren alles wat we kunnen: kartonnen dozen van doe-het-zelf winkels, oude kleren van de buren, voedselverpakkingen. We kopen enkel dingen aan als we echt moeten, want op het ogenblik kunnen we nog geen nietjes recupereren Wat voor creaties maken jullie? Op dit moment zijn we bezig met het afwerken van panelen voor onze sandwichmannen. Ze zullen dienen om reclame te maken voor onze activiteiten of feesten. Nu werken we aan de promotie van het soepfeest van 22 maart. We hebben al decoratieve vlaggetjes gemaakt op basis van paraplustoffen, bloemen uit vuilniszakken, anti-tochtrollen uit stukken stof. Overigens, indien u het zelf eens wilt uitproberen, kunt u sommige van onze "recup recepten" terugvinden op de website van de Foire aux Savoir-Faire (www.foiresavoirfaire. org), ze werden allemaal uitgetest. Hoe zien jullie het project evolueren? In de toekomst willen we decoraties uit gerecupereerd materiaal maken voor alle buurtfeesten. We willen zelfs nog verder gaan en onze eigen feesten op touw zetten. Maar het is te vroeg om u er veel over te vertellen, op dit ogenblik is het nog "top secret"! 9

10 Dossier VERBRUIKSAFREKENING Interview van Vamoulké VARSIA KOVANA, medewerker bij de Pijler "Verhuurbeheer". Dag Vamoulké, waarmee bent u momenteel bezig? Met mijn collega, Paty PIETERS, ben ik momenteel bezig met de lastenberekening en de verbruiksafrekening. Dit zijn twee totaal verschillende dingen. De lasten die aan de huurders doorgerekend worden, hebben betrekking op alle kosten van onderhoud van het gebouw, terwijl het verbruik te maken heeft met het warm water en de verwarming die een gezin verbruikt. Wanneer zullen de huurders hun afrekening van 2014 ontvangen? De termijn hangt af van de sites, maar in principe moeten de huurders hun verbruiksafrekening in mei of juni 2015 ontvangen. Welke soorten verbruik bestaan er? We onderscheiden 3 verschillende soorten verbruik : warm water : wanneer het appartement uitgerust is met een doorgeefteller voor warm water (in het algemeen zijn alle appartementen hiermee uitgerust); koud water : wanneer het appartement uitgerust is met een doorgeefteller voor koud water; gas : om het water op te warmen. Hoe wordt de verdeling van het verbruik berekend? Een keer per jaar neemt de verantwoordelijke voor de afrekening (Ista, Caloribel of Managimm) de meterstanden op van de watertellers en calorimeters of van de meetinstrumenten in de verschillende appartementen. Met het oog op die afrekening maken wij hen de volgende documenten over : het bedrag van de gas- of stookoliefacturen die GEBRUWO voor de desbetreffende periode betaald heeft aan haar leverancier; het bedrag van de facturen van de elektriciteit voor de verwarming; het bedrag van de voorschotten die elk gezin voor die periode betaald heeft en dat elke maand in de huurafrekening vervat zit; de gezinssamenstelling opdat ze het solidair tarief voor water kunnen toepassen in een appartement met een teller voor koud water. Indien de afrekening negatief is, zal het bedrag afgetrokken worden van de huurafrekening van de maand volgend op het opmaken van de afrekening. Indien de afrekening positief is, zal het bedrag gevoegd worden bij de huur van de maand volgend op het opmaken van de afrekening. Indien het supplement heel groot is en de huurder het saldo niet in één keer kan betalen, kan hij om een afbetalingsplan vragen. 10

11 Dossier Hoe wordt de maandelijkse provisie berekend? De maandelijkse provisie wordt berekend volgens de volgende formule : Verschuldigd aandeel x 1,10 12 Verschuldigd aandeel = verbruik van het vorige jaar 1,10 = coëfficiënt/index van de maatschappij 12 = de 12 maanden van het jaar PIJLER "VERHUURBEHEER" Telefoon (02/ ) Maandag, woensdag en vrijdag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 Loket (1e verdieping - Boekhouding) Maandag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 Wat zijn de mogelijkheden voor bijstand bij hoge afrekeningen? Indien de betaling van de afrekening in minder dan 12 maanden kan gebeuren, kan de huurder zich wenden tot de Pijler "Verhuurbeheer" om een afbetalingsplan te laten opstellen. Indien de afrekening echter te hoog ligt en de betaling meer dan 12 maanden vereist, kan de huurder zich wenden tot de Sociale Afdeling om een afbetalingsplan op langere termijn te laten opstellen. De Pijler "Verhuurbeheer" moet dan vervolgens dit afbetalingsplan aanvaarden, waarna de terugbetaling geregeld kan worden. De huurder kan ook een beroep doen op de Energiecel van het OCMW. In bepaalde gevallen en volgens bepaalde criteria kan deze de volledige afrekening of een deel ervan op zich nemen. 11

12 Partners OPROEP TOT PROJECTEN 2015 U bent een groep bewoners en u hebt ideeën om de leefomgeving van uw buurt te verbeteren, te verfraaien of om een buurtfeest te organiseren? GEBRUWO wil graag het sociaal werk van haar sociale partners en huurders aanmoedigen en ondersteunen. Vanuit dit idee lanceert de maatschappij al 9 jaar op rij haar oproep tot projecten. Voor het eerst worden er voor de editie 2015 drie thema's voorgesteld Ontwikkeling van activiteiten en/of projecten ter verfraaiing van de woonsites van GEBRUWO om zo de leefomgeving van de huurders te verbeteren. Budget : 4000 Ontwikkeling en ondersteuning van sociale, sportieve of culturele initiatieven die de huurders van GEBRUWO ten goede komen. Budget : 4000 Ondersteuning van projecten die een impuls geven aan het buurtfeest en waarbij de huurders betrokken worden bij de organisatie en de voorbereiding van het feest. Budget : 2000

13 Partners TE ONDERNEMEN STAPPEN 1. Raadpleeg het reglement en het formulier van de oproep tot projecten, beschikbaar : op de website (rubriek "Ageren") op telefonische aanvraag op 02/ Vul het aanvraagformulier in en stuur het terug naar GEBRUWO, Pijler "Collectieve begeleiding van de huurders" VOORWAARDEN Een project kan in aanmerking worden genomen indien het aan de volgende voorwaarden voldoet : Blijk geven van transparantie, zowel op het vlak van het budget als de organisatie Zich op politiek en/of religieus vlak volledig neutraal opstellen Geen commercieel doel nastreven De activiteit bij een groot publiek promoten VOORBEELDEN VAN EVENEMENTEN OF ACTIES GESUBSIDIEERD DOOR GEBRUWO Bijdrage aan drie buurtfeesten : Wijkfeest Marconi, Feest van de Arbeidsstraat, Wijkfeest Versailles Ontwikkeling van activiteiten : lokaal "Ons groen plekje" recyclage van gebruikte olie, sensibilisering voor afvalsortering en energiebesparing (Le Toucan), groep Versailles Beauty Sociale, sportieve of culturele activiteiten : vzw Kwan, petanquebaan voor Versailles Seniors, fietsherstellingswerkplaats (AMO van NOH) 13

14 Tips en trucs HOE SCHIMMEL VAN DE MUREN VERWIJDEREN? Schimmel is meestal zichtbaar onder de vorm van donkere plekken of plekken vol zwarte stipjes. De schimmel komt meestal voor bovenaan de muren en rond raamwerken van vensters en schrijnwerk. De plekken ontwikkelen zich gemakkelijker in vochtige en weinig geventileerde ruimtes (badkamer, keuken, ). UITRUSTING een spons of kleine borstel een zachte doek een paar handschoenen een masker en beschermingsbril (indien mogelijk) een emmer water bleekwater een verstuiver GEBRUIKSAANWIJZING 1. Verwijder zoveel mogelijk schimmel met een spons of borstel. Drenk ze in 1/5e bleekwater verdund in water. 2. Maak voorzichtig de muur schoon van boven naar beneden. 14

15 Tips en trucs 3. Verdun het bleekwater in een verstuiver en verstuif dit reinigingsmiddel rechtstreeks op de schimmel. 4. Laat enkele uren inwerken, wrijf en droog af met een zachte doek. Herhaal dit nog eens en laat drogen. Niet spoelen. Om u te verlossen van plekken op behangpapier, verwijder het grootste deel met een droge doek of balletjes broodkruim. Wrijf vervolgens de plekken in met een doek gedrenkt in een oplossing van water en een beetje bleekwater. Droog vervolgens goed met een droge doek. Wanneer uw muren en plafond overvloedig met schimmel bedekt zijn, gebruik een oplossing van een kwart kop natriumbicarbonaat en een kop warm water en droog onmiddellijk. HOE VERMIJDEN DAT SCHIMMEL WEER OPDUIKT? Kweek enkele dagelijkse gewoontes aan om condensatie in de woning te beperken : Lucht regelmatig uw kamers : minstens 15 minuten per dag en meer indien nodig Verwarm uw woning voldoende, zowel overdag als 's nachts, om dit fenomeen te beperken. Voor een optimale werking van uw radiatoren mag u er niets vóór plaatsen, noch erop leggen. Controleer regelmatig uw ventilatie (een slecht geventileerde kamer is een kamer met schimmel). De temperatuur in uw woning mag niet lager liggen dan 16 C, zowel overdag als s nachts. 15

16 Werfinfo CONFORM MAKEN VAN DE LIFTEN De werken voor het conform maken van de liften zullen in de loop van de maand april worden opgestart. Het gaat om een omvangrijke werf in alle gebouwen van GEBRUWO die over een lift beschikken (behalve deze beheerd in medeeigendom). Door de werken zal het nodig zijn tijdelijk de liften enkele dagen stil te leggen, wat een niet te verwaarlozen impact zal hebben op het dagelijks leven van de bewoners. Meer uitleg. Waarom is deze werf nodig? De verplichte modernisering van de liften, men spreekt er al over sinds het begin van de jaren Een Koninklijk Besluit gepubliceerd op 9 maart 2003 legt inderdaad op dat liften conform zouden worden gemaakt tegen 1 januari 2013 of tegen 1 januari 2018, al naargelang de aard van de uit te voeren werken. Conform dit Besluit heeft GEBRUWO een risicoanalyse laten maken door AIB VINCOTTE. Daaruit is gebleken dat de 50 liften van haar patrimonium (behalve deze beheerd in medeeigendom en de liften van de Rodenbachstraat 31 in Vorst) niet conform zijn. De maatschappij lanceerde daarop een offerteaanvraag ter uitvoering van de werken voor het conform maken van de 50 liften. Na marktonderzoek werd het bedrijf Technilift aangeduid om deze werf uit te voeren. Waaruit zullen de werken bestaan? In tegenstelling tot de heersende opvatting worden niet alle oude liften door nieuwe vervangen. Het conform maken van de liften is vooral gericht op de veiligheid van de gebruikers en het onderhoudspersoneel. Dit betreft evengoed de liftkooi als de machinerie. Niettemin worden twee liften in de twee torens van de Versailles site wel volledig gerenoveerd. 16

17 Werfinfo Welke woonsites zijn betrokken? De duur van de werf wordt geschat op 200 kalenderdagen. De werken zullen vanaf 20 april van start gaan en in verschillende fases gebeuren : Lot 1 & 2 : Versailles site (Neder-over- Heembeek) : 34 liften Lot 3 : - Arbeidsstraat (Brussel) : 7 liften - Groendreef (Brussel) : 2 liften - de Witte de Haelenstraat (Brussel) : 1 lift - Joseph Baecklaan (Molenbeek) : 4 liften - de Smet de Naeyerlaan (Laken) : 1 lift - Armand Campenhoutstraat (Elsene) : 1 lift Indien u op één van die adressen woont, zal de aannemer in uw gebouw een bericht laten ophangen om u te verwittigen van de exacte planning van de werken. Wat zal de impact zijn? Tijdens de werken kan uw dagelijkse doen en laten verstoord worden, vooral wanneer u op de bovenste verdiepingen woont. De liften zullen inderdaad enkele dagen stilliggen. De aannemer beschikt evenwel over een termijn van maximum 12 dagen (2 weken waaronder één weekend) om de noodzakelijke werken uit te voeren. Wat de torens Beizegem 117 en Versailles 146 betreft (die elk over twee liften beschikken), voorziet de planning dat de werken maar aan één lift tegelijk uitgevoerd zullen worden om de hinder te beperken. WERKEN AAN DE LIFTEN, DENK ERAAN : Leg een voorraad aan Leg een voorraad aan van producten die zwaar zijn om dragen : conserven, pakken water, melk, Denk eraan net voor het begin van de werken uw vuilniszakken naar beneden te brengen, naar de wasserette te gaan (indien u geen wasmachine hebt), om iets in uw kelder te gaan halen indien nodig, enz. Stel leveringen uit Anticipeer op of stel eventuele leveringen van meubels, elektrische huishoudtoestellen, beddengoed, uit. Verwittig uw bezoekers Verwittig de mensen in uw naaste omgeving van het stilliggen van de lift. Denk ook aan uw regelmatige of occasionele bezoekers : dokter, verpleegster, huishoudhulp, enz., zodat ze hun schikkingen kunnen treffen. Heb aandacht voor uw buren U kent bejaarde, zwakke of geïsoleerde personen? Misschien hebben ze wel hulp nodig. In die periode zal een beetje solidariteit tussen buren het leven van iedereen vergemakkelijken. 17

18 Wist u het? VLIERWIJK Het patrimonium van GEBRUWO in de Vlierwijk bestaat uit 26 woningen verdeeld over 3 gebouwen op de nrs. 8, 9 en 10. De Vlierwijk is een brede doodlopende Y-vormige straat (de vroegere "Vliersteeg") die ligt op twee passen van het Sint- Katelijneplein in de Brusselse binnenstad. In de 18e eeuw is deze ader een landweg die de Begijnhofstraat verbindt met de Vaartstraat. Net als elders in het stadscentrum waren er in de oude buurt van het Begijnhof veel steegjes waarin personen met een bescheiden inkomen woonden. Dergelijke steegjes waren destijds dikwijls vuil en onveilig en er werden daar dan ook belangrijke sanerings- en stedenbouwkundige werken uitgevoerd. Op 2 augustus 1929 koopt GEBRUWO de Vliersteeg voor frank. De evacuatie van de steeg botst op tegenstand van sommige bewoners die ondanks de verhuisvergoedingen weigeren de plaats te verlaten. Slechts enkele onder hen aanvaarden een nieuwe huisvesting in vacante appartementen van de maatschappij tot de werken voor de heraanleg van de Vliersteeg beëindigd zijn. Architect CROEKAERT staat in voor de plannen van het project dat de bouw van 30 woningen voorziet, te verdelen over drie gebouwen. De werken in de Vlierwijk gaan van start in de zomer van 1930 en worden het jaar daarop afgerond. Bronnen : - La SCLAB a cent ans, Vive LOREBRU, Patrimoine monumental de la Belgique, Bruxelles, 1A, Pentagone A-D - 18

19 Wist u het? De woningen van de Vlierwijk werden in 2015 volledig gerenoveerd en huisvesten momenteel 26 gezinnen die verdeeld zijn over : 13 appartementen met 1 slaapkamer 9 appartementen met 2 slaapkamers 4 appartementen met 3 slaapkamers 19

20 Agenda HET BUURTHUIS NACHTEGAAL Regelmatige activiteiten Country Line Dance : maandag van 13u30 tot 15u30 Geheugenworkshops : 2 e dinsdag van de maand van 10u tot 12u Gezelschapsspelen en kaarten : maandag en vrijdag van 14u tot 16u Zachte gymnastiek (voor vrouwen) : 1 e, 3 e en 4 e dinsdag van de maand van 10u tot 11u en op donderdag van 9u30 tot 10u30, van 10u30 tot 11u30 en van 11u30 tot 12u30 Pot âges : donderdag om 12u30 (op inschrijving) Cyber club : donderdag van 13u30 tot 16u30 Créa Recup (creatieve workshop gebaseerd op recuperatie en recyclage) : vrijdag Oriëntaalse dans (voor dames en meisjes): dinsdag van 17u45 tot 19u Folkloristische dans : donderdag van 14u tot 16u Zumba voor volwassenen : dinsdag van 19u30 tot 20u30 Improtheater : 2 e en 4 e woensdag van de maand van 14u tot 16u Conversatietafel in het Nederlands : vrijdag van 10u tot 11u30 Speciale activiteiten Gezellige maaltijd met Bingo-animatie : op 15/04 om 12u Uitstappen voor volwassenen en kinderen voorzien in de Paasvakantie van 07/04 tot 17/04 Info : Buurthuis Nachtegaal Nachtegaalseweg 18/ Neder-over-Heembeek Tel. : 02/ Web : Bus 53 & 47, halte : Peter Benoît TAI-CHI VOOR SENIOREN Wanneer? Woensdag van 14u tot 15u30 Waar? Aan het zwembad van Neder-over-Heembeek (Afspraak aan Versailles Seniors) Hoe? Traject in minibus georganiseerd vanuit Versailles Hoeveel? Gratis lessen Info? Versailles Seniors (tel. : 02/ ) Brian Robinson

# 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " - 1 -

# 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD AMBIANCE OP HET CARNAVAL  - 1 - # 23 LENTE 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - "AMBIANCE OP HET CARNAVAL " Zennewijk, 7 maart 2014 INHOUD FUSIE VAN DE BRUSSELSE HAARD P. 4-5 HERAANLEG VAN DE OMGEVING PAPENVEST

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel www.bbrow.be 02/502 84 63 De Brusselse

Nadere informatie

SPECIAL LENTE. Eerste hulp bij groene investeringen Alles over de premies 2011. Lampen van de nieuwe generatie Moeilijke keuze

SPECIAL LENTE. Eerste hulp bij groene investeringen Alles over de premies 2011. Lampen van de nieuwe generatie Moeilijke keuze Het magazine van uw netbeheerder voor gas en elektriciteit Mei 2011 SPECIAL LENTE Eerste hulp bij groene investeringen Alles over de premies 2011 Lampen van de nieuwe generatie Moeilijke keuze Verhuisplannen?

Nadere informatie

Informatie. voor de. huurder

Informatie. voor de. huurder Informatie voor de huurder Informatie voor de huurder 2011 Voorwoord... 5 BIJ WIE KAN U TERECHT... 6 Stage-ervaring Sharlene Seys... 11 Zitdagen... 12 Sluitingsdagen 2011-2012... 14 En de winnaar is...

Nadere informatie

# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - # 21 Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - Inhoud Huurbeheer : p. 4-5 Berekening van de nieuwe huur - in te dienen documenten Onderhoud : p. 6-7 Renovatie - en beveiligingswerken

Nadere informatie

De Buurtkrant. Een geslaagd renovatieproject. maart 2012

De Buurtkrant. Een geslaagd renovatieproject. maart 2012 De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek maart 2012 Een geslaagd

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen Het magazine van uw distributienetbeheerder Mei 2007 speciaal wonen {Alles in verband met renovatie en verhuizing { vandaag Missies en middelen, ten dienste van iedereen {Werken Hoe pakt u ze aan? Tot

Nadere informatie

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over november 2012-3,50 De nummer 1 in België - 31ste jaargang - nr. 284 Alles wat je moet weten over Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming Hout & Habitat Gratis kaart voor twee personen waarde 14

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers.

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers. Het magazine van uw distributienetbeheerder December 2006 Special liberalisering {Alles over de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 {Dossier liberalisering Wat verandert er concreet in 2007? {Nieuw:

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2011 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2012 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven & WONEN WETEN Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar Onze poetsers liften tevreden over woonhaven OPENINGSUREN EN TELEFOONNUMMERS technische dienst 03

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING 3 ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL 14 MAANDBLAD VAN DE SOCIALE WERKEN VAN DE NMBS HOLDING

HOSPITALISATIEVERZEKERING 3 ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL 14 MAANDBLAD VAN DE SOCIALE WERKEN VAN DE NMBS HOLDING HOSPITALISATIEVERZEKERING 3 ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL 14 MAANDBLAD VAN DE SOCIALE WERKEN VAN DE NMBS HOLDING februari 12 3 De hospitalisatieverzekering wordt voortgezet

Nadere informatie