De nieuwsbrief van LOREBRU, uw huisvestingsmaatschappij - Lente nr. 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van LOREBRU, uw huisvestingsmaatschappij - Lente 2015. nr. 18"

Transcriptie

1 De nieuwsbrief van LOREBRU, uw huisvestingsmaatschappij - Lente 2015 nr. 18

2 Inhoud 4 Zoom TaxiBus 5 Zoom Dag van de Netheid Dossier Wijzigingen van het huurbesluit 8 Partners Groep «Brico Deco Recup» 10 Dossier Verbruiksafrekening 14 Tips en trucs Hoe schimmel van de muren verwijderen? 16 Werfinfo Conform maken van de liften 18 Wist u het? Vlierwijk 20 Agenda Buurthuis Nachtegaal Versailles Seniors 12 Partners Oproep tot Projecten 2015 GEBRUWO Versailleslaan Brussel WANNEER LANGSKOMEN? WANNEER TELEFONEREN? Wanneer langskomen? Wanneer telefoneren? Maandag 09u30-11u30 09u30-11u30 Dinsdag 13u30-15u30 (uitgez. Technische Afd.) 13u30-15u30 Woensdag 09u30-11u30 Donderdag 13u30-15u30 13u30-15u30 Vrijdag 09u30-11u30 TELEFOON Technische Afdeling : 02/ Boekhoudafdeling : 02/ Verhuurafdeling : 02/ Sociale Afdeling : 02/ Directie : 02/ C.V. GEWESTELIJKE BRUSSELSE WONINGEN afgekort: GEBRUWO Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) onder worpen aan de Huisvestingscode Ondernemingsnummer: Maatschappelijke zetel: Versailleslaan 130, 1120 Brussel Verantwoordelijke uitgever: David WEYTSMAN, Voorzitter van de RvB van GEBRUWO Coördinatie: Michaël ESSERS Redactiecomité: A. CISSE, N. EL KHATTOUTI, M. ESSERS, S. FOUCART, V. VARSIA KOVANA Grafische vormgeving: Oplage: 100 exemplaren Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd en FSC gecertificeerd papier.

3 Edito genomen om de hinder te beperken; op pagina 17 leest u meer hierover. Mevrouw, Meneer, Beste huurders, Voor het negende opeenvolgende jaar wil GEBRUWO een subsidie van EUR ter beschikking stellen van huurders of sociale partners. De oproep tot projecten werd dus gelanceerd. Dit jaar wel een nieuwigheid: uw projecten worden onderverdeeld in drie categorieën: verfraaiing van een woonsite, ondersteuning van sportieve, culturele of sociale initiatieven en ondersteuning van buurtfeesten. Alle details van deze oproep vindt u op p. 12 en 13 en op nl (rubriek "Ageren"). In de maand april zal de werf van start gaan voor het conform maken van de liften. De werken zullen doorgevoerd worden in alle gebouwen van GEBRUWO die over een lift beschikken (behalve deze beheerd in medeeigendom). Dit zal een impact hebben op het dagelijks leven van vele huurders. Het zal immers nodig zijn de liften enkele dagen stil te leggen. We doen hierbij al een beroep op solidariteit tussen buren, vooral met de zwaksten onder ons. Er worden voorzorgen De komende weken stellen we ook opnieuw 12 woningen te huur. Inderdaad, na meerdere jaren van zware renovatiewerken zal het gebouw in de Strauwenstraat 19 in Laken vanaf 1 mei, 12 gezinnen kunnen huisvesten. Dit renovatieproject was laureaat in de wedstrijd "Voorbeeldgebouw Energie en Ecoconstructie 2009" en werd ontworpen om het energieverbruik van het gebouw te verminderen. Met dit doel werden diverse technische voorzieningen ingevoerd: centrale verwarming op pellets, ventilatie met dubbele stroom en warmterecuperatie, productie van sanitair warm water via thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen voor de elektriciteitsbehoefte van de gemeenschappelijke gedeelten, recuperatie van regenwater voor de sanitaire installaties en de groene ruimtes. Op 24 april a.s. wordt ons de gelegenheid geboden om dit gebouw en het recent heraangelegde binnenhuizenblok in te huldigen. Ik blijf te uwer beschikking en wens u veel leesgenot met dit nieuwe nummer van de Babel Gazet. David WEYTSMAN, Voorzitter van GEBRUWO 3

4 Zoom TAXIBUS Is de vervoersdienst van de MIVB voor personen met een handicap. De dienst werkt op aanvraag en van deur tot deur. VOOR WIE? De dienst is uitsluitend bestemd voor personen die als personen met een handicap worden erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. De erkenning van de handicap moet minstens één van de volgende elementen aantonen : een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 12 punten; en blijvende invaliditeit van ten minste 80%; een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen die een handicap van ten minste 50% veroorzaken; een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. De slechtzienden of blinden van wie het gezichtsverlies ten minste 90% bedraagt en/of die in het bezit zijn van de "nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer" hebben eveneens recht op TaxiBus. WAAR EN HOE? De dienst verzorgt de verplaatsingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen een beperkte zone rond de lijnen van het reguliere net buiten het gewest. Er wordt gebruik gemaakt van minibussen van de MIVB en van Brusselse taxi's. TaxiBus is een collectief vervoermiddel. Het is dan ook normaal dat het voertuig niet de kortste weg neemt tussen vertrek- en aankomstpunt wanneer er ook nog andere passagiers opgehaald of afgezet moeten worden. TaxiBus is dus niet vergelijkbaar met een taxirit. 4 WANNEER? Dienstroosters van maandag tot zaterdag van 5u 's morgens tot 1u 's nachts. De dienst wordt niet verzekerd op zon- en feestdagen. HOE TE WERK GAAN? U inschrijven op 02/ Het inschrijvingsdossier invullen. Telefonisch reserveren op 02/ zo vroeg mogelijk en ten laatste één werkdag vóór het vervoer. PRAKTISCH TaxiBus kan voor alle soorten verplaatsingen gebruikt worden, zowel voor verplichte verplaatsingen als verplaatsingen voor ontspanning. De betaling van de TaxiBusritten gebeurt via een systeem van voorafbetaling via bankoverschrijving. Met dit systeem kunt u betalen per schijf van 10 ritten. CONTACT MIVB Customer Care Tel. : 070/

5 Zoom DAG VAN DE NETHEID 2015 De Stad Brussel organiseert op zaterdag 25 april 2015 de 7 e editie van de "Dag van de Netheid". Dit evenement wil mensen doen inzien dat netheid een zaak is van ons allemaal. Die dag zullen de agenten van de Dienst Netheid samen met de Brusselaars aanwezig zijn in de verschillende wijken van de Stad. Talrijke sensibiliseringsacties worden georganiseerd en 10 netheidsambassades zullen hun tenten opzetten in de vier uithoeken van de stad. In deze ambassades kunnen de bewoners niet alleen de straatvegers van hun wijk, maar ook de netheidsbemiddelaars, de ambtenaren en medewerkers van de gemeentelijke dienst voor openbare netheid ontmoeten. Het ludieke aspect wordt zeker niet vergeten, want er worden een heleboel activiteiten georganiseerd (fanfares, spelen, straatartiesten, enz.). Er worden ook geschenkjes uitgedeeld. WILT U DEELNEMEN? WORD AMBASSADEUR VAN DE NETHEID Een Ambassadeur van de Netheid is een burger of vereniging die van Brussel een nettere stad wil maken. Hoe? Door informatie te verspreiden, een affiche voor het raam te hangen, animatie voor te stellen en natuurlijk op de grote dag zijn voetpad proper te maken. Vorig jaar telden we 345 ambassadeurs. Inschrijven kan telefonisch op 02/ of via ambassadeur. 5

6 Dossier WIJZIGINGEN VAN HET HUURBESLUIT Het beheer van de kandidaturen voor de sociale huisvesting in het Brussels gewest wordt bij wet gereglementeerd. De voornaamste tekst hierover is het Besluit van 26 september Aan deze tekst werden wijzigingen aangebracht die op 01/01/2015 van kracht werden. We bekijken concreet de belangrijkste wijzigingen die u kunnen aanbelangen. BEREKENING VAN HET AANTAL SLAAPKAMERS Zoals voorheen voorziet de reglementering een bijkomende slaapkamer per kind. Twee kinderen van hetzelfde geslacht moeten voortaan wel tot de leeftijd van 18 jaar (daarvoor tot 12 jaar) en twee kinderen van verschillend geslacht tot de leeftijd van 12 jaar (daarvoor tot 9 jaar) dezelfde kamer betrekken, voor zover ze niet als gehandicapt werden erkend. KEUZE VAN GEMEENTEN EN MAATSCHAPPIJEN Kandidaat-huurders mogen op elk moment het aantal gemeenten of maatschappijen waarin ze willen wonen, verhogen of schrappen. Voorheen konden ze hun keuze maar uitbreiden bij een hernieuwing. 6

7 Dossier INFO Verhuurafdeling Telefoon (02/ ) Maandag, woensdag en vrijdag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 Verhuurloket (2 e verdieping) Maandag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 TERMIJN VOOR INDIENING VAN EEN KLACHT (HUISVESTINGS- CODE, ART. 76) In het geval van schrapping beschikt het gezin over een termijn van 6 maanden om klacht neer te leggen. HERNIEUWING De hernieuwing zal voortaan in de pare jaren gebeuren (in het eerste trimester). De volgende hernieuwing zal dus plaatsvinden in WEIGERING VAN MUTATIE Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin dat een mutatie naar een kleinere woning heeft aangevraagd een beperking van zijn reële huur (20% tot 22% van het inkomen) bekomen. Voortaan geldt deze beperking enkel nog voor de eerste aanvraag tot mutatie. In het geval van schrapping van een mutatiedossier komt een gezin dat een nieuwe aanvraag indient niet meer in aanmerking voor deze beperking. FINANCIËLE TUSSENKOMST BIJ VERHUIZING Bij een gedwongen verhuizing of vrijwillige mutatie kan GEBRUWO voor de huurder tussenkomen (678 ) op voorwaarde dat hij niet al een verhuistoelage ontvangt en dat een van de volgende gevallen op hem van toepassing zijn : Gedwongen verhuizing : - mutatie op vraag van GEBRUWO in het kader van het Plan verplichte mutatie (art. 140 van de Ordonnantie); - bewoningsverbod omwille van aangetoonde technische redenen door de Directie Gewestelijke Huisvestings inspectie (art. 8), door de Gemeente (art. 135 van de gemeentewet), - verplichte verhuizing voor renovatie van het patrimonium, Vrijwillige mutatie : - een mutatie aangevraagd hebben en ouder zijn dan 70 jaar of als gehandicapt erkend zijn. 7

8 Partners GROEP "BRICO DECO RECUP" In de gloednieuwe lokalen van het PSC "Leopold" werden we ontvangen door de groep "Brico Deco Recup" in Laken. Een jonge groep met een aanstekelijk goed humeur. Ontmoeting met Annette, Claudine, Gregory, Faouzya, Fatima en Karima, die die dag present waren. Wie zijn de leden van uw groep? De groep staat open voor alle bewoners die in de buurt van de Leopoldsquare wonen. Hij bestaat uit huurders van GEBRUWO, de Lakense Haard, maar ook bewoners van privéwoningen. We hebben er ook voor gekozen om onze ontmoetingen op woensdagnamiddag te organiseren zodat de kinderen ook kunnen deelnemen. Ze moeten wel door een ouder begeleid zijn, dat is de enige voorwaarde. Hoe is het idee ontstaan? Onze eerste creaties kwamen tot stand naar aanleiding van het Lichtfeest op 19 december 2014 waarvoor we oude paraplu s hadden aangepast. En daarna hadden we zin om voort te doen. In de wijk zijn er veel redenen om samen te komen. Sommigen ontmoeten elkaar bij de vergaderingen met de verschillende straten of de samenkomsten van de Vrienden van de square. We waren het erover eens dat onze verschillende feesten wel originelere decoraties konden gebruiken. Daaruit is de groep Deco ontstaan. 8

9 Partners CONTACT Project voor Sociale Cohesie Leopold Prins Leopoldsquare Laken Tel. : 0492/ Het concept recup is er quasi gelijktijdig bijgekomen. We recupereren alles wat we kunnen: kartonnen dozen van doe-het-zelf winkels, oude kleren van de buren, voedselverpakkingen. We kopen enkel dingen aan als we echt moeten, want op het ogenblik kunnen we nog geen nietjes recupereren Wat voor creaties maken jullie? Op dit moment zijn we bezig met het afwerken van panelen voor onze sandwichmannen. Ze zullen dienen om reclame te maken voor onze activiteiten of feesten. Nu werken we aan de promotie van het soepfeest van 22 maart. We hebben al decoratieve vlaggetjes gemaakt op basis van paraplustoffen, bloemen uit vuilniszakken, anti-tochtrollen uit stukken stof. Overigens, indien u het zelf eens wilt uitproberen, kunt u sommige van onze "recup recepten" terugvinden op de website van de Foire aux Savoir-Faire (www.foiresavoirfaire. org), ze werden allemaal uitgetest. Hoe zien jullie het project evolueren? In de toekomst willen we decoraties uit gerecupereerd materiaal maken voor alle buurtfeesten. We willen zelfs nog verder gaan en onze eigen feesten op touw zetten. Maar het is te vroeg om u er veel over te vertellen, op dit ogenblik is het nog "top secret"! 9

10 Dossier VERBRUIKSAFREKENING Interview van Vamoulké VARSIA KOVANA, medewerker bij de Pijler "Verhuurbeheer". Dag Vamoulké, waarmee bent u momenteel bezig? Met mijn collega, Paty PIETERS, ben ik momenteel bezig met de lastenberekening en de verbruiksafrekening. Dit zijn twee totaal verschillende dingen. De lasten die aan de huurders doorgerekend worden, hebben betrekking op alle kosten van onderhoud van het gebouw, terwijl het verbruik te maken heeft met het warm water en de verwarming die een gezin verbruikt. Wanneer zullen de huurders hun afrekening van 2014 ontvangen? De termijn hangt af van de sites, maar in principe moeten de huurders hun verbruiksafrekening in mei of juni 2015 ontvangen. Welke soorten verbruik bestaan er? We onderscheiden 3 verschillende soorten verbruik : warm water : wanneer het appartement uitgerust is met een doorgeefteller voor warm water (in het algemeen zijn alle appartementen hiermee uitgerust); koud water : wanneer het appartement uitgerust is met een doorgeefteller voor koud water; gas : om het water op te warmen. Hoe wordt de verdeling van het verbruik berekend? Een keer per jaar neemt de verantwoordelijke voor de afrekening (Ista, Caloribel of Managimm) de meterstanden op van de watertellers en calorimeters of van de meetinstrumenten in de verschillende appartementen. Met het oog op die afrekening maken wij hen de volgende documenten over : het bedrag van de gas- of stookoliefacturen die GEBRUWO voor de desbetreffende periode betaald heeft aan haar leverancier; het bedrag van de facturen van de elektriciteit voor de verwarming; het bedrag van de voorschotten die elk gezin voor die periode betaald heeft en dat elke maand in de huurafrekening vervat zit; de gezinssamenstelling opdat ze het solidair tarief voor water kunnen toepassen in een appartement met een teller voor koud water. Indien de afrekening negatief is, zal het bedrag afgetrokken worden van de huurafrekening van de maand volgend op het opmaken van de afrekening. Indien de afrekening positief is, zal het bedrag gevoegd worden bij de huur van de maand volgend op het opmaken van de afrekening. Indien het supplement heel groot is en de huurder het saldo niet in één keer kan betalen, kan hij om een afbetalingsplan vragen. 10

11 Dossier Hoe wordt de maandelijkse provisie berekend? De maandelijkse provisie wordt berekend volgens de volgende formule : Verschuldigd aandeel x 1,10 12 Verschuldigd aandeel = verbruik van het vorige jaar 1,10 = coëfficiënt/index van de maatschappij 12 = de 12 maanden van het jaar PIJLER "VERHUURBEHEER" Telefoon (02/ ) Maandag, woensdag en vrijdag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 Loket (1e verdieping - Boekhouding) Maandag : 9u30-11u30 Dinsdag en donderdag : 13u30-15u30 Wat zijn de mogelijkheden voor bijstand bij hoge afrekeningen? Indien de betaling van de afrekening in minder dan 12 maanden kan gebeuren, kan de huurder zich wenden tot de Pijler "Verhuurbeheer" om een afbetalingsplan te laten opstellen. Indien de afrekening echter te hoog ligt en de betaling meer dan 12 maanden vereist, kan de huurder zich wenden tot de Sociale Afdeling om een afbetalingsplan op langere termijn te laten opstellen. De Pijler "Verhuurbeheer" moet dan vervolgens dit afbetalingsplan aanvaarden, waarna de terugbetaling geregeld kan worden. De huurder kan ook een beroep doen op de Energiecel van het OCMW. In bepaalde gevallen en volgens bepaalde criteria kan deze de volledige afrekening of een deel ervan op zich nemen. 11

12 Partners OPROEP TOT PROJECTEN 2015 U bent een groep bewoners en u hebt ideeën om de leefomgeving van uw buurt te verbeteren, te verfraaien of om een buurtfeest te organiseren? GEBRUWO wil graag het sociaal werk van haar sociale partners en huurders aanmoedigen en ondersteunen. Vanuit dit idee lanceert de maatschappij al 9 jaar op rij haar oproep tot projecten. Voor het eerst worden er voor de editie 2015 drie thema's voorgesteld Ontwikkeling van activiteiten en/of projecten ter verfraaiing van de woonsites van GEBRUWO om zo de leefomgeving van de huurders te verbeteren. Budget : 4000 Ontwikkeling en ondersteuning van sociale, sportieve of culturele initiatieven die de huurders van GEBRUWO ten goede komen. Budget : 4000 Ondersteuning van projecten die een impuls geven aan het buurtfeest en waarbij de huurders betrokken worden bij de organisatie en de voorbereiding van het feest. Budget : 2000

13 Partners TE ONDERNEMEN STAPPEN 1. Raadpleeg het reglement en het formulier van de oproep tot projecten, beschikbaar : op de website (rubriek "Ageren") op telefonische aanvraag op 02/ Vul het aanvraagformulier in en stuur het terug naar GEBRUWO, Pijler "Collectieve begeleiding van de huurders" VOORWAARDEN Een project kan in aanmerking worden genomen indien het aan de volgende voorwaarden voldoet : Blijk geven van transparantie, zowel op het vlak van het budget als de organisatie Zich op politiek en/of religieus vlak volledig neutraal opstellen Geen commercieel doel nastreven De activiteit bij een groot publiek promoten VOORBEELDEN VAN EVENEMENTEN OF ACTIES GESUBSIDIEERD DOOR GEBRUWO Bijdrage aan drie buurtfeesten : Wijkfeest Marconi, Feest van de Arbeidsstraat, Wijkfeest Versailles Ontwikkeling van activiteiten : lokaal "Ons groen plekje" recyclage van gebruikte olie, sensibilisering voor afvalsortering en energiebesparing (Le Toucan), groep Versailles Beauty Sociale, sportieve of culturele activiteiten : vzw Kwan, petanquebaan voor Versailles Seniors, fietsherstellingswerkplaats (AMO van NOH) 13

14 Tips en trucs HOE SCHIMMEL VAN DE MUREN VERWIJDEREN? Schimmel is meestal zichtbaar onder de vorm van donkere plekken of plekken vol zwarte stipjes. De schimmel komt meestal voor bovenaan de muren en rond raamwerken van vensters en schrijnwerk. De plekken ontwikkelen zich gemakkelijker in vochtige en weinig geventileerde ruimtes (badkamer, keuken, ). UITRUSTING een spons of kleine borstel een zachte doek een paar handschoenen een masker en beschermingsbril (indien mogelijk) een emmer water bleekwater een verstuiver GEBRUIKSAANWIJZING 1. Verwijder zoveel mogelijk schimmel met een spons of borstel. Drenk ze in 1/5e bleekwater verdund in water. 2. Maak voorzichtig de muur schoon van boven naar beneden. 14

15 Tips en trucs 3. Verdun het bleekwater in een verstuiver en verstuif dit reinigingsmiddel rechtstreeks op de schimmel. 4. Laat enkele uren inwerken, wrijf en droog af met een zachte doek. Herhaal dit nog eens en laat drogen. Niet spoelen. Om u te verlossen van plekken op behangpapier, verwijder het grootste deel met een droge doek of balletjes broodkruim. Wrijf vervolgens de plekken in met een doek gedrenkt in een oplossing van water en een beetje bleekwater. Droog vervolgens goed met een droge doek. Wanneer uw muren en plafond overvloedig met schimmel bedekt zijn, gebruik een oplossing van een kwart kop natriumbicarbonaat en een kop warm water en droog onmiddellijk. HOE VERMIJDEN DAT SCHIMMEL WEER OPDUIKT? Kweek enkele dagelijkse gewoontes aan om condensatie in de woning te beperken : Lucht regelmatig uw kamers : minstens 15 minuten per dag en meer indien nodig Verwarm uw woning voldoende, zowel overdag als 's nachts, om dit fenomeen te beperken. Voor een optimale werking van uw radiatoren mag u er niets vóór plaatsen, noch erop leggen. Controleer regelmatig uw ventilatie (een slecht geventileerde kamer is een kamer met schimmel). De temperatuur in uw woning mag niet lager liggen dan 16 C, zowel overdag als s nachts. 15

16 Werfinfo CONFORM MAKEN VAN DE LIFTEN De werken voor het conform maken van de liften zullen in de loop van de maand april worden opgestart. Het gaat om een omvangrijke werf in alle gebouwen van GEBRUWO die over een lift beschikken (behalve deze beheerd in medeeigendom). Door de werken zal het nodig zijn tijdelijk de liften enkele dagen stil te leggen, wat een niet te verwaarlozen impact zal hebben op het dagelijks leven van de bewoners. Meer uitleg. Waarom is deze werf nodig? De verplichte modernisering van de liften, men spreekt er al over sinds het begin van de jaren Een Koninklijk Besluit gepubliceerd op 9 maart 2003 legt inderdaad op dat liften conform zouden worden gemaakt tegen 1 januari 2013 of tegen 1 januari 2018, al naargelang de aard van de uit te voeren werken. Conform dit Besluit heeft GEBRUWO een risicoanalyse laten maken door AIB VINCOTTE. Daaruit is gebleken dat de 50 liften van haar patrimonium (behalve deze beheerd in medeeigendom en de liften van de Rodenbachstraat 31 in Vorst) niet conform zijn. De maatschappij lanceerde daarop een offerteaanvraag ter uitvoering van de werken voor het conform maken van de 50 liften. Na marktonderzoek werd het bedrijf Technilift aangeduid om deze werf uit te voeren. Waaruit zullen de werken bestaan? In tegenstelling tot de heersende opvatting worden niet alle oude liften door nieuwe vervangen. Het conform maken van de liften is vooral gericht op de veiligheid van de gebruikers en het onderhoudspersoneel. Dit betreft evengoed de liftkooi als de machinerie. Niettemin worden twee liften in de twee torens van de Versailles site wel volledig gerenoveerd. 16

17 Werfinfo Welke woonsites zijn betrokken? De duur van de werf wordt geschat op 200 kalenderdagen. De werken zullen vanaf 20 april van start gaan en in verschillende fases gebeuren : Lot 1 & 2 : Versailles site (Neder-over- Heembeek) : 34 liften Lot 3 : - Arbeidsstraat (Brussel) : 7 liften - Groendreef (Brussel) : 2 liften - de Witte de Haelenstraat (Brussel) : 1 lift - Joseph Baecklaan (Molenbeek) : 4 liften - de Smet de Naeyerlaan (Laken) : 1 lift - Armand Campenhoutstraat (Elsene) : 1 lift Indien u op één van die adressen woont, zal de aannemer in uw gebouw een bericht laten ophangen om u te verwittigen van de exacte planning van de werken. Wat zal de impact zijn? Tijdens de werken kan uw dagelijkse doen en laten verstoord worden, vooral wanneer u op de bovenste verdiepingen woont. De liften zullen inderdaad enkele dagen stilliggen. De aannemer beschikt evenwel over een termijn van maximum 12 dagen (2 weken waaronder één weekend) om de noodzakelijke werken uit te voeren. Wat de torens Beizegem 117 en Versailles 146 betreft (die elk over twee liften beschikken), voorziet de planning dat de werken maar aan één lift tegelijk uitgevoerd zullen worden om de hinder te beperken. WERKEN AAN DE LIFTEN, DENK ERAAN : Leg een voorraad aan Leg een voorraad aan van producten die zwaar zijn om dragen : conserven, pakken water, melk, Denk eraan net voor het begin van de werken uw vuilniszakken naar beneden te brengen, naar de wasserette te gaan (indien u geen wasmachine hebt), om iets in uw kelder te gaan halen indien nodig, enz. Stel leveringen uit Anticipeer op of stel eventuele leveringen van meubels, elektrische huishoudtoestellen, beddengoed, uit. Verwittig uw bezoekers Verwittig de mensen in uw naaste omgeving van het stilliggen van de lift. Denk ook aan uw regelmatige of occasionele bezoekers : dokter, verpleegster, huishoudhulp, enz., zodat ze hun schikkingen kunnen treffen. Heb aandacht voor uw buren U kent bejaarde, zwakke of geïsoleerde personen? Misschien hebben ze wel hulp nodig. In die periode zal een beetje solidariteit tussen buren het leven van iedereen vergemakkelijken. 17

18 Wist u het? VLIERWIJK Het patrimonium van GEBRUWO in de Vlierwijk bestaat uit 26 woningen verdeeld over 3 gebouwen op de nrs. 8, 9 en 10. De Vlierwijk is een brede doodlopende Y-vormige straat (de vroegere "Vliersteeg") die ligt op twee passen van het Sint- Katelijneplein in de Brusselse binnenstad. In de 18e eeuw is deze ader een landweg die de Begijnhofstraat verbindt met de Vaartstraat. Net als elders in het stadscentrum waren er in de oude buurt van het Begijnhof veel steegjes waarin personen met een bescheiden inkomen woonden. Dergelijke steegjes waren destijds dikwijls vuil en onveilig en er werden daar dan ook belangrijke sanerings- en stedenbouwkundige werken uitgevoerd. Op 2 augustus 1929 koopt GEBRUWO de Vliersteeg voor frank. De evacuatie van de steeg botst op tegenstand van sommige bewoners die ondanks de verhuisvergoedingen weigeren de plaats te verlaten. Slechts enkele onder hen aanvaarden een nieuwe huisvesting in vacante appartementen van de maatschappij tot de werken voor de heraanleg van de Vliersteeg beëindigd zijn. Architect CROEKAERT staat in voor de plannen van het project dat de bouw van 30 woningen voorziet, te verdelen over drie gebouwen. De werken in de Vlierwijk gaan van start in de zomer van 1930 en worden het jaar daarop afgerond. Bronnen : - La SCLAB a cent ans, Vive LOREBRU, Patrimoine monumental de la Belgique, Bruxelles, 1A, Pentagone A-D - 18

19 Wist u het? De woningen van de Vlierwijk werden in 2015 volledig gerenoveerd en huisvesten momenteel 26 gezinnen die verdeeld zijn over : 13 appartementen met 1 slaapkamer 9 appartementen met 2 slaapkamers 4 appartementen met 3 slaapkamers 19

20 Agenda HET BUURTHUIS NACHTEGAAL Regelmatige activiteiten Country Line Dance : maandag van 13u30 tot 15u30 Geheugenworkshops : 2 e dinsdag van de maand van 10u tot 12u Gezelschapsspelen en kaarten : maandag en vrijdag van 14u tot 16u Zachte gymnastiek (voor vrouwen) : 1 e, 3 e en 4 e dinsdag van de maand van 10u tot 11u en op donderdag van 9u30 tot 10u30, van 10u30 tot 11u30 en van 11u30 tot 12u30 Pot âges : donderdag om 12u30 (op inschrijving) Cyber club : donderdag van 13u30 tot 16u30 Créa Recup (creatieve workshop gebaseerd op recuperatie en recyclage) : vrijdag Oriëntaalse dans (voor dames en meisjes): dinsdag van 17u45 tot 19u Folkloristische dans : donderdag van 14u tot 16u Zumba voor volwassenen : dinsdag van 19u30 tot 20u30 Improtheater : 2 e en 4 e woensdag van de maand van 14u tot 16u Conversatietafel in het Nederlands : vrijdag van 10u tot 11u30 Speciale activiteiten Gezellige maaltijd met Bingo-animatie : op 15/04 om 12u Uitstappen voor volwassenen en kinderen voorzien in de Paasvakantie van 07/04 tot 17/04 Info : Buurthuis Nachtegaal Nachtegaalseweg 18/ Neder-over-Heembeek Tel. : 02/ Web : Bus 53 & 47, halte : Peter Benoît TAI-CHI VOOR SENIOREN Wanneer? Woensdag van 14u tot 15u30 Waar? Aan het zwembad van Neder-over-Heembeek (Afspraak aan Versailles Seniors) Hoe? Traject in minibus georganiseerd vanuit Versailles Hoeveel? Gratis lessen Info? Versailles Seniors (tel. : 02/ ) Brian Robinson

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 4. SCHETSEN... 8 5. PLANNEN...

1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 4. SCHETSEN... 8 5. PLANNEN... 1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 a) Een respectvol project t.a.v de duurzame ontwikkeling... 5 b) Gevruwo : een OVM die de initiatieven

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

De nieuwe website van GEBRUWO. Een goede nabuurschap. Huis voor het Kind Versailles

De nieuwe website van GEBRUWO. Een goede nabuurschap. Huis voor het Kind Versailles nr. 6 De nieuwsbrief van Gebruwo, uw huisvestingsmaatschappij - Lente 2012 Een goede nabuurschap De nieuwe website van GEBRUWO Huis voor het Kind Versailles Inhoud 3 Zoom De nieuwe website van GEBRUWO

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Huurlasten berekeningswijze

Huurlasten berekeningswijze Huurlasten berekeningswijze 1. Inleiding Elk jaar krijgen onze huurders een afrekening huurlasten en/of centrale verwarming. Sommige huurders willen graag in detail weten hoe alles berekend wordt. Daarom

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel Deel B: Schriftelijk gedeelte Naam: Voornaam: Geboortedatum: Naam van de instelling: Land: Taak 1 30 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt

Nadere informatie

Isolatie en renovatie: laatste nieuws!

Isolatie en renovatie: laatste nieuws! Isolatie en renovatie: laatste nieuws! Leefmilieu Brussel Isoleren in een stedelijke omgeving Nicolas VANDERNOOT STADSWINKEL Doelstellingen van de presentatie Ik wil mijn woning renoveren en beter isoleren

Nadere informatie

1. De huur van uw woning

1. De huur van uw woning 1. De huur van uw woning Over uw stookkosten - De één trekt een trui aan - De ander stookt de verwarming op - Het ene huishouden bestaat uit één persoon - Het andere uit een gezin met drie kinderen - De

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Renovatiewerken Kolderbos Werf 3 fase 2 17 appartementsblokken. Samenvatting informatievergaderingen februari 2013

Renovatiewerken Kolderbos Werf 3 fase 2 17 appartementsblokken. Samenvatting informatievergaderingen februari 2013 Renovatiewerken Kolderbos Werf 3 fase 2 17 appartementsblokken Samenvatting informatievergaderingen februari 2013 1. Technische veranderingen in de appartementen 2. Volgorde en timing renovatiewerken Kolderbos

Nadere informatie

Exclusief. De nieuwsbrief van GEBRUWO, uw huisvestingsmaatschappij - 2012. Gebruwo verhuist!

Exclusief. De nieuwsbrief van GEBRUWO, uw huisvestingsmaatschappij - 2012. Gebruwo verhuist! Exclusief De nieuwsbrief van GEBRUWO, uw huisvestingsmaatschappij - 2012 Gebruwo verhuist! Hoe bereikt u onze kantoren? Inhoud 3 4 6 8 10 13 Ons nieuwe adres en hoe ons te bereiken De departementen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN Deze algemene voorwaarden betreffen alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze voorwaarden gelden de bijzondere

Nadere informatie

Draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Object: Bewoners: Oppervlakte: Energiekosten: Energieverbruik: eengezinswoning 4 personen; 2 volwassenen, 2 kinderen +25 m2 15 euro per maand 7.5 kwh per jaar Draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

TaxiBus - Gebruiksreglement

TaxiBus - Gebruiksreglement Inhoudsopgave TaxiBus - Gebruiksreglement Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Artikel 1: Voorwerp... 2 Artikel 2: Toegangsvoorwaarden... 2 2.1 Voor wie?... 2 2.2 Inschrijving en geldigheidsduur... 3 2.3

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

Deadline 1 mei Context & doel

Deadline 1 mei Context & doel Projectoproep "Te voet, dat gaat vanzelf" t.a.v de gemeenten van het Brussels Gewest voor de organisatie van voetgangersrijen in de lagere scholen in schooljaar 2014-2015 Deadline 1 mei 2014 1. Context

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Wie heeft recht op een premie?

Wie heeft recht op een premie? Deze wetgeving is van toepassing sinds 1 september 2002. Deze premie wordt toegekend voor het reinigen, het herschilderen en/of het terugbrengen van de gevel aan de straatkant in zijn oorspronkelijke staat.

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Huisvesting Vooruitgangstraat, 80 bus 1 1035 Brussel Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage Besluit

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Brusselse Woning

Nieuwsbrief van de Brusselse Woning Nieuwsbrief van de Brusselse Woning #02 winter 2016 INHOUD 4-7 actu Kwaliteitsonderzoek.....................................4-5 Mutatie: in geval van weigering..........................6 Berekening van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 WELKOM WELKOMSTWOORD VOORZITTER WOONZO BART PRINCEN AGENDA Even terugblikken Stand van zaken Paspoel Anders Technische toelichting

Nadere informatie

De nieuwsbrief van GEBRUWO, uw huisvestingsmaatschappij - Herfst 2014. nr. 16

De nieuwsbrief van GEBRUWO, uw huisvestingsmaatschappij - Herfst 2014. nr. 16 De nieuwsbrief van GEBRUWO, uw huisvestingsmaatschappij - Herfst 2014 nr. 16 Inhoud Edito 4 Zoom Technische noodgevallen 5 Zoom Info Villo! 6 Dossier Fusie : wat zijn de gevolgen voor de huurders? 8 Portret

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat 1 We gaan aan de slag! Het groot onderhoud in de Van Beethovenflat start binnenkort. Velen van u hebben we gezien op de bewonersavonden. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

DE POETSDIENST IN EEN NOTENDOP. Doel

DE POETSDIENST IN EEN NOTENDOP. Doel DE POETSDIENST IN EEN NOTENDOP. Doel De poetsdienst van het OCMW van Nijlen wil bejaarden en gezinnen die, door leeftijd of ziekte niet meer in staat zijn om voor het normaal wekelijks onderhoud van de

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer Verwarming/Koeling Warm water CO 2 -zuinig vervoer Verlichting

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR DE RESIDENTEN VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN AVONDROOD

INFOFOLDER VOOR DE RESIDENTEN VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN AVONDROOD OPENBAAR CENTRUM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Groep van Assistentiewoningen Avondrood Erkenning : CE 1890 Nieuwe Steenweg 2, 3840 BORGLOON INFOFOLDER VOOR DE RESIDENTEN VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen - 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité Punt 7 a) BUREAU 536 e VERGADERING 29 MEI 2007 Betreft: Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen TER INFORMATIE

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Bouwen

Seminarie Duurzaam Bouwen Seminarie Duurzaam Bouwen Leefmilieu Brussel Brusselse stadswoningen gerenoveerd tot passiefhuizen: Voorbeeldgebouwen Camille DE SMET LEEFMILIEU BRUSSEL/ DPMT PROMOTIE DUURZAAM BOUWEN Doelstellingen van

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest De Sociale groene lening in het Brussels Gewest Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Sociale groene lening is een energielening

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker 22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker Info-dag in 3 delen 10.30 uur: eerste groep huurders 13.00 uur: tweede groep huurders 15.00 uur: derde groep huurders KORT OVERZICHT VAN ONZE

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63%

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63% Geslacht man 37% vrouw 63% 63% 37% man vrouw Hoe wordt het inkomen in het gezin verkregen? vervangingsinkomen 45% pensioen 33% arbeid 22% 22% 45% vervangingsinkomen pensioen arbeid 33% Mijn moedertaal

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Energiebesparen door METEN

Energiebesparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van DE HARTSMAKELAAR UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN Help uzelf en andere mensen, wordt lid van VZW TRIVIATIQ Montgolfierlaan, 114, 1150 Brussel Website:

Nadere informatie

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER Het OCMW verhuurt 28 serviceflats in een omgeving waar het aangenaam is om te wandelen of te verpozen, in de nabijheid van het dienstencentrum

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie