Cursus Materialenkennis van de avondopleiding Kunstambacht Hout Meubel, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen SCHIMMELS :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Materialenkennis van de avondopleiding Kunstambacht Hout Meubel, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen SCHIMMELS :"

Transcriptie

1 SCHIMMELS : Er bestaan klassen van biologische degradatie: zoogdieren (katten, kinderen, knaagdieren, ) insecten bacteriën fungi Schimmels, gisten, paddestoelen, zijn allemaal verschijnings-vormen van fungi. Deze groep organismes vormt naast het planten- en dierenrijk een aparte groep, want: 1. het zijn organismes die leven van organisch materiaal = stoffen gemaakt door andere organismen uit het dieren- en/of plantenrijk 2. ze maken enzymen aan en scheiden die af om het organisch materiaal van hun substraat te verteren, af te breken, waarna ze het verteerde voedsel opnemen (wij nemen voedsel op en verteren het inwendig d.m.v. enzymen) Fungi komen in vormen voor: algen: dit zijn schimmels met bladgroen en een chlorophylwerking lichens: dit is een symbiose tussen soorten algen en schimmels, die beter overleven in zo n symbiose dan elk apart. Ze kunnen in die vorm grotere vocht- en temperatuurschommelingen aan, en kunnen groeien en leven op alle immobiele organische en anorganische substraten dewelke ze fysisch en chemisch aantasten bv. korstmossen schimmels De 2 meest voorkomende schimmelstammen zijn aspergilium en penicilium (deze laatste worden ingezet om bacteriën te bestrijden aangezien ze zeer agressief zijn voor de bacteriën, maar zacht voor de gastheer, in het geval van antibiotica bv. de mens). Tussen micro-organismes bestaat een verre vorm van samenwerking: vele vallen pas aan als andere soorten de aanval reeds begonnen zijn, en ronden deze dan af. Bv. in bepaalde houtsoorten komen pas houtwormen wanneer het hout is aangetast door schimmel. Deze houtworm brengt dan weer parasieten mee die leven van de houtwormlarve en het hout ook aantasten onder de vorm van uitvlieggaatjes. Of bv. motten: tasten enkel/vooral vervuild textiel aan. De grootste hoeveelheid fungi leven als saprofieten in de humuslaag, dewelke zij zelf mee vormen. Samen met bacteriën zorgen zij voor de afbraak van organische stoffen in de natuur. Copyright Nathalie Posson 1

2 Schimmels in levende planten zijn parasietische zwammen. De Zwavelzwam (Laetiporus Sulphureus) is een parasitaire zwam die onder andere op eiken groeit. Het is een mooi heldergeel tot baksteenrode zwam, die met name eikenbomen aanvalt in de zomer en vroege herfst. De zwam veroorzaakt rode rot, ook wel bruinrotgenoemd. Het harthout van de boom krimpt en verkleurt roodachtig bruin. In Amerika wordt de zwavelzwam "Chicken of the woods" genoemd. Waarschijnlijk omdat het "vlees" van de jonge zwam eetbaar is. In afgestorven en verwerkt materiaal heet dat saprophytische zwammen, Die afbraak dient om opeenhoping te vermijden: schimmels en bacteriën beconcurreren elkaar daar bij de afbraak van organisch materiaal. Die strijd heeft onder andere tot het ontstaan van schimmeletende bacteriën geleid. Dit zijn bevindingen uit een wetenschappelijke niche in de microbiologie die pas de laatste jaren meer aandacht krijgt, de schimmelbacterie-interacties. De disciplines bacteriologie en mycologie hebben zich gescheiden ontwikkeld, er bestond weinig interesse voor elkaars vakgebied. Naast nieuwe fundamentele inzichten over een ondergrondse oorlog en evolutie van bodem-microörganismen, belooft dit onontgonnen gebied aanknopingspunten te bieden voor de biologische bestrijding van ziekteverwekkende schimmels en de ontdekking van nieuwe antibiotica. In bodems concurreren schimmels en bacteriën met elkaar om het afbreken van organisch materiaal zoals plantenresten en overblijfselen van insecten. In de oceaan hebben bacteriën het alleenrecht op de afbraak van organisch materiaal. Maar op het land hebben schimmels dat monopolie weten te doorbreken. Schimmels hebben namelijk een uniek voordeel boven bacteriën. Ze kunnen met hun uitlopers, hyfen, door luchtporiën heen groeien, een stukje luchtledig niemandsland oversteken. Voor bacteriën is dat onmogelijk, die kunnen zich alleen maar verplaatsen door een waterfilmpje. Waarschijnlijk heeft het ook te maken met het beperkte formaat dat bacteriën kunnen bereiken. Een ander voordeel van de uitlopers is dat schimmels letterlijk kracht kunnen zetten. Ze kunnen zich een weg naar binnen banen in weerbarstig Copyright Nathalie Posson 2

3 materiaal zoals houtresten. En als ze eenmaal binnen zijn, bezitten ze het vermogen om een keur aan splitsingsenzymen uit te scheiden die organische stoffen afbreken tot hapklare brokken. Bepaalde bodemschimmels danken hun bestaansrecht aan het feit dat ze hout kunnen afbreken. Dit taaie materiaal bestaat voor een flink deel uit cellulose dat omsloten is door lignine-vezels. Om hout af te kunnen breken zijn speciale enzymen (peroxidases) nodig waarover alleen bepaalde hogere schimmels (basidiomyceten) beschikken. Een andere parameter van de weerstand die stoffen bieden aan microörganismen is de koolstof/stikstof-ratio ervan, bij hout is die heel hoog. Deze omstandigheden maken dat bacteriën hout nauwelijks af kunnen breken. Dit maakt dat hout-afbraak een ecologische niche is die openstaat voor schimmels. Hout vormt dus in principe geen onderdeel van het bacteriële dieet. Om alle andere nutriënten is een felle concurrentieslag gaande. Het is een doorlopende oorlogsvoering in de bodem. Vooral bij de opname van eenvoudige, makkelijk opneembare voedingsstoffen zoals suikers en organische zuren is er sprake van een volledige oorlog. Bij een lage beschikbaarheid van deze substraten winnen bacteriën het, ze nemen praktisch alles op, en schimmels hebben het nakijken. Bij hoge concentraties van simpele voedingsstoffen zijn de rollen omgedraaid. Dit betekent dat beide partijen hun best doen om de ander het leven zuur te maken. Zowel schimmels als bacteriën maken antibiotica die helpen bij de wederzijdse onderdrukking. Een bekend voorbeeld is natuurlijk peniciline, een door schimmel gemaakte bacteriedoder. Voor schimmels is het extra belangrijk om bacteriën af te remmen, vanwege hun manier van voedselopname. Het uitscheiden van lytische enzymen om complexe stoffen af te breken, zoals hout, maakt dat er rond de schimmel makkelijk opneembare voedingsstoffen ontstaan. Dat is natuurlijk een uitgelezen kans voor hun bacteriële aartsvijanden om die nutriënten op te nemen. Bacteriën profiteren zo mee van de investeringen die schimmels doen. Vandaar dat schimmels bacterie-dodende stoffen maken. Maar de interactie kan ook subtieler. Zo kennen bacteriën het fenomeen quorum sensing waarbij elke bacterie continu een klein beetje hormoon, homoserine lactonen, uitscheidt. Een bacterie die dit hormoon waarneemt, reageert daarop door er zelf meer van te gaan maken. Het effect is dat naarmate het aantal bacteriën toeneemt, de concentratie van de homoserine lactonen steeds hoger wordt. Als een drempelwaarde overschreden wordt, gaan de bacteriën over op het maken van enzymen om toegang te krijgen tot een stuk organisch materiaal. Het nut hiervan is dat een paar bacteriën te weinig enzymen zouden kunnen produceren om het doel te verwezenlijken. De eencelligen communiceren dus met elkaar via chemische stoffen. De wetten van een wapenwedloop indachtig, hebben schimmels een tactiek ontwikkeld om deze communicatie te blokkeren. Ze maken stoffen die de waarneming van de homoserine lactonen belemmeren. De bacteriën blijven verstoken van contact met elkaar en bereiken niet het punt waarop ze enzymen gaan maken en organisch materiaal veroveren op de schimmels. Hoewel houtafbraak voorbehouden is aan schimmels, blijken in hout toch bacteriën voor te komen. Omdat die het hout zelf niet kunnen afbreken, moeten ze wel profiteren van de schimmelactiviteit. Het is heel interessant dat daar Copyright Nathalie Posson 3

4 bacteriën zitten want die moeten zich handhaven in een milieu van zuren, radicalen en antibiotica. De eerste analyses wijzen erop dat sommigen van die bacteriën overeenkomsten vertonen met methaanafbrekende bacteriën. Maar omdat in rottend hout geen methaan zit, moeten ze wel iets anders eten, wellicht oxaalzuur dat door schimmels uitgescheiden wordt. Maar het is onduidelijk hoe het precies zit omdat niemand er nog in geslaagd is deze bacteriën te kweken, er bestaan alleen elektronmicroscopische foto s van. De experimenten in dit prille vakgebied zijn nog relatief primair. De schimmeloverwoekerde houtblokjes worden straks simpelweg geanalyseerd op alle aanwezige bacteriën. Het is heel waarschijnlijk dat daar volledig onbekende bacteriestammen opduiken. Het onderzoek is dus behoorlijk fundamenteel, maar toch liggen de toepassingen van bacterie-schimmel interacties voor het oprapen. Klassieke toepassingen zijn biologische bestrijding van ziekteverwekkende bodemschimmels en nieuwe antibiotica. Maar het onderzoek zou ook alternatieven kunnen opleveren voor het impregneren van hout als bescherming tegen schimmelrot. De traditioneel ingezette en inmiddels verboden middelen zijn erg slecht voor het milieu. Wellicht dat schimmelwerende stoffen van bacteriële oorsprong uitkomst bieden. Een andere toepassing ligt op het vlak van bioremediatie, het schoonmaken van vervuilde grond door bacteriën. Een probleem hierbij is dat bacteriën soms niet goed doordringen in de grond die ze geacht worden schoon te maken. Schimmels bieden hierbij bijzondere hulp. Zij kunnen zich wel goed verplaatsen in de grond, en het idee is dat bacteriën dan kunnen meeliften met de schimmel: bacteriën kunnen zich dan al vermenigvuldigend verplaatsen via de buitenkant van de schimmel. 1 Wij zijn dus vooral geïnteresseerd in de saprophyten: kleurschimmels en rot-zwammen. Verschillende aantastingen kunnen gelijktijdig op één stuk hout voorkomen. De aantasting wijzigt de chemische, fysische en mechanische eigenschappen van het hout. De levenscyclus: *Begint met een spoor dat op een geschikt substraat neerkomt. Dit spoortje gaat kiemen en er ontstaat een groeibuis. *Die groeibuis groeit uit tot een hyfe (=kleurloos, ev. kleur komt van de erin zittende sporen) of schimmeldraad. *Hieraan ontstaan vertakkingen in 1ste, 2de en 3de graad. Elke nieuwe hyfe gaat op zoek naar vers substraat, het aangetaste en verteerde rond een andere hyfe is niet meer interessant. Bepaalde hyfen (vaat- en vezelhyfen) bundelen zich aan elkaar tot strengen, dewelke zich dan over heelder afstanden kunnen verspreiden, zover als nodig is om bij een volgende voedsel-pitstop te komen. 1 Auteur: Rinze Benedictus, Gepubliceerd door Bionieuws, Publicatiedatum zaterdag, 1 oktober 2005 Copyright Nathalie Posson 4

5 *Die uiteindelijke massa hyfen bij elkaar vormen een schijnweefsel (het ziet er dus uit als één groot lichaam) : het mycelium of schimmelweefsel. Huiszwam (Serpula lacrymans) *Wanneer de omstandigheden het toelaten (zie verder) gaat het mycelium een vruchtlichaam vormen. Dit gaat de sporen produceren die door hun verspreiding een nieuwe cyclus kunnen beginnen wanneer ze op een geschikt substraat terecht komen. Huiszwam (Serpula lacrymans) Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor, Coriolus versicolor, Polyporus versicolor) Copyright Nathalie Posson 5

6 Hyfen: Schimmels bestaan dus uit hyfen of schimmeldraden ( 3 à 4 µm) die niet met het blote oog te onderscheiden zijn. Toch zien we schimmels omdat een schimmel steeds een kolonie is van den van die hyfen. Zo n hyfe is onderverdeeld door permeabele celwanden zodat transport over de volledige lengte van de oudste naar de jongste delen en dus groei mogelijk is. Enkel de groeitop, het verste en jongste uiteinde van een hyfe, groeit (er is dus een applicale groei) zodat men de hyfe moet volgen tegen de groeirichting in om de schimmelbasis te vinden. Over hun gehele lengte scheiden hyfen enzymen af aan hun omgeving. Om de verteerde omgeving terug op te nemen heeft de hyfe water nodig in de enkele µm rond een hyfe geldt: geen water, geen leven. De opgenomen voedingsstoffen worden getransporteerd vanuit de basispartijen ( = opnamezone) naar de topzone ( = groeizone). Vòòr de opnamezone zit een niet meer actieve opslagzone, en helemaal aan de basis zit een afbraakzone t.t.z. een zone die de oudste, nutteloze hyfegedeeltes afbreekt. Die afgebroken delen worden gerecycleerd en naar de groeizone getransporteerd. De schimmel gaat dus zelfs zichzelf verteren! (Hierdoor kunnen schimmels groeien in zeer stikstofarme milieus bv. stro, graan, aangezien de stikstof uit de basis steeds weer wordt gerecycleerd). Secundaire metabolieten: Dit zijn bijstoffen die door de schimmel geproduceerd worden, voor hem soms van geen nut, voor ons soms wel bv. antibiotica, kleurstoffen,. Er bestaan ook giftige secundaire metabolieten bv. de zgn. aflatoxines, één van de meest (lever)kankerverwekkende stoffen 2. Ook een algemeen voorkomende schimmelsoort als de aspergilium produceert deze. Bepaalde huiszwammen zorgen voor sterk allergische reacties, meer nog dan pollen. Sommige schimmels kunnen longinfecties veroorzaken (bv. deze op de uitwerpselen van vleermuizen). Bij orgaantransplantaties zijn schimmels de grootste doodsoorzaak. 2 De schimmels die de schimmelgifstof aflatoxine produceren komen in kleine hoeveelheden voor in granen, noten, gedroogd fruit, peulvruchten en rijst. De productie van schimmelgifstoffen kan optreden tijdens de opslag en het drogen onder vochtige omstandigheden. Een afgeleide vorm van deze schimmelgifstoffen (aflatoxine M1) kan via veevoer van koeien ook voorkomen in melk. Verschillende soorten De schimmelgifstof aflatoxine wordt geproduceerd door de schimmelsoort Aspergillus flavus (aflatoxine B1 en B2) die wereldwijd voorkomt en de schimmel Aspergillus parasiticus (aflatoxine B1, B2, G1 en G2) die alleen in Amerika en Afrika kan voorkomen. Werking en risico Bij inname van te grote hoeveelheden aflatoxine kunnen levertumoren ontstaan. Omdat aflatoxine in het bloed wordt opgenomen kan de stof via de placenta het ongeboren kind gevoeliger maken voor leverschade en kanker. Copyright Nathalie Posson 6

7 Het substraat: Er bestaat praktisch geen enkel plantaardig substraat waarop geen schimmel kan voorkomen: in stoffen zit het schimmelvriendelijke cellulose: textiel (katoen bestaat voor bijna 100% uit cellulose), papier, hout, er bestaat een grote groep keratinofiele ( houden van keratine, de stof waaruit onze huid en haren is opgebouwd) schimmels zelfs bv. in benzine groeien/overleven schimmels aan vliegtuigkerosine worden preventief antimycotica toegevoegd$ schimmels houden het meest van vochtige warme plaatsen en van zoet (mensen die veel zoetigheid eten, hebben meer kans op schimmels) schimmels en metaal: komen niet naar het metaal maar naar de stoffen errond/erop: condens, stof, vuil, zuren het milieu aan schimmels in smeeroliën, verhinderen de werking van die oliën van de machines die ze moeten smeren. Verspreiding: Het principe van de fungi is: zoveel mogelijk overlevingssporen verspreiden. Dit gaat in principe de hele dag door, bepaalde soorten zijn op bepaalde momenten van het etmaal actiever dan ander(e)(s) 3. Typische roestbruine sporen van Serpula lacrymans 3 Voortplanting: Aan de hand van de vorm van de voortplantingsorganen = vorm van sporen, van sporenzakjes, worden de schimmels ingedeeld in groepen o.a.: de Ascomycetes of Zakjeszwammen : voortplantingsorgaan is de ascus = een langgerkte cel waarin de ascis = geslachtelijke sporen zitten. Het vruchtlichaam is een grote schotel waarin de asci met miljoenen op elkaar gepakt zitten, en dewelke die sporen als een wolk afschiet (de druk wordt opgebouwd met gassen en stoffen die vergaard worden). Deze voortplantingssporen zijn overlevingssporen die tegen zeer extreme omstandigheden kunnen. Wanneer ze op een geschikt substraat terecht komen, vormen ze vegetatiesporen en een groeibuis (zie hoger). In die vegetatiesporen steekt het organisme niet te veel energie: ze moeten niet sterk zijn, maar zo snel mogelijk zo veel mogelijk substraat innemen. de Deutoromycetes : deze zijn een imperfecte vorm van de Ascomycetes de Basidiomycetes of Steeltjeszwammen : een geslacht hiervan, de Coprinus of Inktzwammen komen op enorm veel substraten voor. De vruchtlichamen zijn steeds paddestoelen. Copyright Nathalie Posson 7

8 De groeiomstandigheden: wanneer gekend is wat een schimmel nodig heeft om te leven, kent men ook meteen de preventieve of curatieve bestrijdingsmiddelen. Naast een interessant substraat zijn dat: 1. ZUURSTOF: schimmels kunnen vergast (zie bulb-methodes Houtwormen) worden de rustsporen hebben geen zuurstof nodig en zijn dan dus niet dood. Ze blijven rusten tot de omstandigheden weer beter zijn om dan te kiemen!! gisten hebben geen zuurstof nodig én er bestaan compleet anaërobe schimmels (bv. in ons darmen) 2. WATER: RV van 55 tot 70% vroeg of laat sowieso schimmels, RV < 40% geen schimmels. een hyfe-groeitop die uitgedroogd is, is onherroepelijk verloren, wél kunnen meer naar de basis toe nieuwe vertakkingen ontstaan. 3. LICHT: heeft een schimmel nodig om vruchtlichamen en sporen te produceren, praktisch nooit om te groeien met IR- of UV-stralen is een schimmel te doden! niet alle soorten worden gedood: donkergekleurde schimmels bevatten melanines en zijn UV-bestendig 4. TEMPERATUUR: de meeste fungi leven bij gematigde temperaturen. bevriezen is normaalgezien een oplossing.! er bestaan soorten die leven onder de sneeuw, in de diepvriezer, én weer worden de rustsporen niet gedood. T is ook een oplossing.! er bestaan thermofiele fungi die bovendien zeer ontvlambare secundaire metabolieten produceren bv. zelfontbranding bij hooi. VOCHT is dus duidelijk de meest bespeelbare en efficiënte bestrijdingsfactor. In België is de fungiflora min of meer gekend: het zijn zo n à soorten (gewone flora: 1200 à 1400 soorten in België). De specifieke soort kennen is meestal van weinig belang, de groep waartoe de schimmel behoort herkennen is wel nuttig aangezien die specifieke bestrijdingsmiddelen kan vergen. Copyright Nathalie Posson 8

9 Houtaantastende schimmels: Lang niet alle schimmels zijn even schadelijk voor hout. We onderscheiden 1. schimmels die zich voeden met de in de celholtes aanwezige stoffen o.a. proteïnen en de celwanden vrijwel ongemoeid laten. 2. schimmels die de celwanden van het hout afbreken en dus het hout sterk kunnen verzwakken NB: Even ter herhaling: hout is opgebouwd uit cellen, die aan elkaar verbonden zijn en zo vaten/tracheïden vormen. De celwanden bestaan uit celluloseketens, die door hemicellulose met elkaar verbonden zijn, en waarrond lignine afgezet wordt. De celwandbestanddelen cellulose en hemicellulose worden ahw bijeengehouden door lignine. Deze 3 stoffen zijn de bouwstenen van de celwanden, die de stevigheid van het hout bepalen. De cellen van jong hout bevatten veel vocht en ruwe voedingsstoffen uit de bodem en uit de kruin, oudere cellen van het kernhout zijn gevuld met allerhande verduurzamende stoffen en bijprodukten waaronder proteïnen en koolhydraten. De eerste groep schimmels richt veel minder schade aan dan de tweede, maar kan wel door verkleuring de waarde van het hout verminderen, of het hout juist extra geliefd maken: -De voornaamste groep is de blauwschimmel : het hout krijgt een blauwgrijze kleur, omdat de schimmeldraden gepigmenteerd zijn. Ze komen vooral voor in het spint, omdat daar zetmeel aanwezig is. Ze treden op in het gevelde hout dat niet snel genoeg droogt. Het hout wordt niet minder sterk, doch wel minder taai, zodat bv. voor ladders geen verblauwd hout mag gebruikt worden. Het neemt ook makkelijker water op, waardoor het dan weer vatbaarder wordt voor rot (zie verder). Copyright Nathalie Posson 9

10 -Indien de stammen van sommige (hard)houtsoorten (beuk, esdoorn, berk, ) na het kappen te lang ongezaagd blijven liggen kunnen er nog andere schimmelaantastingen optreden die een een specifieke tekening aan het hout geven. Dit noemt men hout met slaap, of spalted wood : 4 spalting is any form of wood coloration caused by fungi. Although primarily found in dead trees, spalting can also occur under stressed tree conditions or even in living trees. Although spalting can cause weight loss and strength loss in the wood, the unique coloration and patterns of spalted wood are sought after by woodworkers. Spalting in hardwoods is divided into three main types: pigmentation, white rot and zone lines. Spalted wood may exhibit one or all of these types in varying degrees. Softwoods are susceptible to brown rot which degrades the wood too quickly to be used for woodworking. When the darkly-pigmented fungal hyphae grow in the sapwood parenchyma of a tree, a visible color change can be seen if enough hyphae are concentrated in an area. These pigmentation fungi often colonize wood via the rays, but are not considered decay fungi due to their non-destructive use of easily available wood carbohydrates. The most common groups of pigmentation fungi are the imperfect fungi 5 and the Ascomycetes. The mottled white pockets and bleaching effect seen in spalted wood is due to white rot fungi. Primarily found on hardwoods, these fungi 'bleach' by consuming lignin, which is the slightly pigmented area of a wood cell wall. Some white rotting can also be caused by an effect similar to pigmentation, in which the white hyphae of a fungus, such as Trametes versicolor (Fr.) Pil., is so 4 5 Fungi imperfecti or imperfect fungi, also known as Deuteromycota Copyright Nathalie Posson 10

11 concentrated in an area that a visual effect is created. Both strength and weight loss occur with white rot decay. Dark dotting, winding lines and thin streaks of red, brown and black are known as zone lines. This type of spalting does not occur due to any specific type of fungus, but is instead an interaction zone in which different fungi have erected barriers to protect their resources. They can also be caused by a single fungus delineating itself. The lines are often clumps of hard, dark mycelium, referred to as pseudosclerotial plate formation. Zone lines themselves do not damage the wood. However, the fungi responsible for creating them often do. Copyright Nathalie Posson 11

12 -Oppervlakteschimmels: op het houtoppervlak worden opvallend gekleurde sporen gevormd (rood, roze, groen-zwart). De hyfen zijn kleurloos zodat het hout niet gaat verkleuren. Zij brengen geen schade toe maar zijn een teken dat het hout vochtig is, zodat er binnenin misschien wel ergere schimmels actief zijn. De tweede groep is natuurlijk de schadelijkste: zij zijn het die de afbraak van hout teweegbrengen en het doen verrotten. Het eerste waaraan men kan zien dat er een schimmel in hout zit, is een verkleuring die optreedt. Hierdoor kan men drie hoofdtypen onderscheiden: bruine rot, witte rot en zachte rot. Een volgende symptoom is dat het hout doffer gaat klinken dan gezond hout als men erop klopt, en men kan er veel makkelijker een scherp voorwerp insteken. 1. Bruinrot of kubusrot : het hout wordt donkerbruin gekleurd. Tast enkel de cellulose aan de celwanden blijven staan en zorgen voor een kubisch uiterlijk. Copyright Nathalie Posson 12

13 Deze wordt vooral veroorzaakt door de huiszwam : Huiszwam (Serpula lacrymans): -tast verwerkt hout in meestal oude gebouwen aan. -meest schadelijke houtaantastende schimmel in ons land -naald- en loofhout wordt aangetast -op het houtoppervlak zit een wit wollig mycelium, waarin citroengele en paarsrode vlekken kunnen zitten. Dit mycelium kan door muren heen groeien -in een later stadium wordt het mycelium grauw en worden er witte strengen gevormd, die later verkleuren tot donkergrijs à zwart -het vruchtlichaam bestaat uit een ca. 1 cm dikke plaat van dicht zwamweefsel, roestbruin met witte randen. Hierop worden de sporen gevormd, die allen samen een roestbruin poeder vormen. De vruchtlichamen kunnen enkele cm tot een meter groot worden! -verspreidt zich door sporen, maar ook door de hyfen en strengen, zodat stukjes geïnfecteerd materiaal (een baksteen, een houtschilfer, grond onder de schoenen, ) een bron van besmetting vormen. -bij het verteren van het hout, produceert de huiszwam zelf water, waardoor hij zelfs nog gedijt wanneer het eigenlijk te droog zou moeten zijn voor een schimmel. -het hout moet wel plaatselijk vochtig zijn om een spoor te doen ontkiemen (lekkages zijn typisch) -groeit het snelst bij 23 c. Boven de 28 en onder de 3 vindt geen groei meer plaats. De schimmel is dan niet dood maar slechts in rust, en gaat gewoon weer door wanneer de temp. terug beter is! Copyright Nathalie Posson 13

14 2. Zachte rot of wetrot : de schimmeldraden zitten hierbij in de celwanden zelf. Meestal beperkt tot het houtoppervlak. Het is een oppervlakkige, niet structurele aantasting die het hout een craquelé-patroon geeft. Het hout vertoont een zeer korte breuk en voelt nog redelijk hard aan. Vooral cellulose wordt afgebroken, doch ook wel lignine. Uitsluitend bij hout dat constant zeer vochtig staat. 3. Witte rot of vezelig rot : komt zeer veel voor. Het hout wordt witgekleurd. Tast zowel de cellulose als de lignine aan. Het hout valt in losse vezels uiteen, maar is niet met de vingers tot poeder te wrijven. Een bekende witrot veroorzakende schimmel is het Elfenbankje (Coriolus versicolor). Copyright Nathalie Posson 14

15 Kelderzwam is de belangrijkste zachtrot en witrot veroorzaker: Kelderzwam (Coniophora puteana): --tast verwerkt hout in meestal oude gebouwen aan. -naald- en loofhout wordt aangetast -heeft een betrekkelijk hoog vochtgehalte nodig -komt veelvuldig buiten voor -het vruchtlichaam treft men hoogst zelden aan. Het ziet eruit als die van de huiszwam maar is kleiner en gladder, en oker- tot olijfbruinkleurig -de sporen zijn donkerbruin en groter dan die van de huiszwam -de strengen zien eruit als die van de huiszwam, doch zijn veel dunner -is makkelijker te behandelen aangezien hij zelf geen vocht produceert vocht weg, zwam weg. 2. & 3. kunnen met vochtmindering ejn dan vooral door verluchting en luchtverplaatsing (tocht) makkelijk behandeld worden doch, het hout zal vervangen moeten worden aangezien het zijn dragende structuur kwijt is. 1. is minder simpel aangezien de huiszwam bijzonder moeilijk uit te roeien is: droog maken alleen is meestal niet genoeg, een chemische behandeling is nodig. De behandeling: HUISZWAM, curatieve en peventieve behandeling 6 1. INLEIDING De genezende behandeling van door huiszwam of andere zwammen aangetaste materialen in gebouwen omvat alle werken die noodzakelijk zijn om een volledige uitroeiing van de zwam te bewerkstelligen. De behandeling tegen huiszwam moet een blijvend karakter hebben. Niet alleen moet de bestaande aantasting vernietigd worden, maar ook mag er onder normale omstandigheden geen nieuwe aantasting optreden. De door AROO bvba toegepaste uitvoeringstechnieken verschillen, afhankelijk van het soort materiaal ( hout, steen, mortel,... ) dat 6 Copyright Nathalie Posson 15

16 door huiszwam en andere schimmels aangetast is. De behandeling wordt aangepast naargelang de omstandigheden. Het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de geïnfecteerde zone is een eerste belangrijke stap in de richting van een doeltreffende behandeling van de aantasting. Het is niet altijd evident om de juiste omvang van een aantasting door huiszwam te bepalen. In sommige gevallen dienen voorbereidende werken uitgevoerd te worden om concreet te kunnen vaststellen hoever de aantasting zich heeft verspreid. Dit gaat meestal gepaard met de ontmanteling van bepaalde bouwmaterialen. Concrete afspraken tussen de uitvoerende firma, de architect en de opdrachtgever zijn hierbij een noodzakelijke vereiste. 2. UITVOERING VAN DE WERKEN 2.1. Voorbereidingsfase a. In eerste instantie dient de oorzaak van de zwamontwikkeling, meestal huiszwam, bepaald te worden. Het is noodzakelijk dat de vochtbron opgespoord en uitgeschakeld wordt vooraleer een aanvang te nemen met de eigenlijke behandelingswerken tegen huiszwam. Vrijwel altijd is de ontwikkeling van de huiszwam te wijten aan een abnormale vochtaanwezigheid door bv: opstijgend grondvocht in de muren condens defecte dakbedekking, dakvensters, waterafvoer... lekkende waterleidingen, kranen,... slechte toestand van muurvoegen aan de buitenzijde infiltratie langs schouwen, ramen,... verouderde aal- of waterputten b. Er wordt gezorgd voor een doelmatige verlichting ( lampen, projectoren,... ) teneinde een goed systematisch onderzoek en behandeling uit te kunnen voeren. Indien voor het gebruik van bepaalde toestellen ( stofzuigers, compressoren,... ) de aanleg van speciale elektrische leidingen en stopcontacten nodig zou zijn, vallen deze inrichtingskosten ten laste van de opdrachtgever. c. Het te behandelen hout of metselwerk moet bereikbaar gemaakt worden door eventueel bepaalde elementen zoals platen, isolatiemateriaal, pleisterwerk, vloerbekledingen enz. te verwijderen, met inachtname van een voldoende ruime veiligheidszone. Bij huiszwam bedraagt deze veiligheidszone gemiddeld 0,5 tot 1 m voorbij de zichtbare aantasting. d. De nodige beschermingen worden aangebracht aan bestaande leidingen teneinde deze niet te beschadigen. e. Al het aangetaste hout, zwamstrengen, mycelium en vruchtlichamen worden verwijderd. Best worden deze afvalmaterialen onmiddellijk verbrand op een hiervoor geschikte plaats. Copyright Nathalie Posson 16

17 f. Het metselwerk wordt grondig gereinigd op volgende manier: bezetting af andere afwerkingslagen verwijderen mortelvoegen uitkrabben eventueel afbranden van het metselwerk, rekening houdend met de brandbaarheid en de nodige veiligheidsmaatregelen hieromtrent nemen oppervlakken afborstelen 2.2. Dieptebehandeling Alle houtwerk in de naaste omgeving van de aantasting ondergaat een dieptebehandeling door het boren van schuine gaten welke later gevuld worden tot saturatie van het hout. De boringen worden zoveel mogelijk in de neutrale as van de balken gemaakt teneinde de mechanische weerstand van de constructiedelen zo weinig mogelijk te verzwakken. Het metselwerk, tot 0,5 à 1 m voorbij de zichtbare aantasting ondergaat eveneens een dieptebehandeling. Hiertoe worden gaten geboord van 12 tot 20 mm diameter op onderlinge afstanden van 15 tot 30 cm. De boordiepte bedraagt 2/3 tot 1/3 van de muurdikte. Via de geboorde gaten worden de muren verzadigd met zwamdodend product ( fungicide ) Oppervlaktebehandeling De oppervlaktebehandeling, zowel voor hout als voor metselwerk, zal zeer grondig uitgevoerd worden, zodat alle oppervlakken, zonder uitzondering, behandeld worden. De bespuiting van de oppervlakken gebeurt met aangepaste apparatuur tot op saturatie, met een relatief lage druk ( 2-3 kg ) met grove druppel en zonder nevelvorming. 3. Nieuw te plaatsen hout Al het nieuwe hout dat gebruikt wordt ter vervanging of versteviging van de bestaande constructie, zal een zelfde oppervlaktebehandeling ondergaan als het aangetaste hout, ofwel behandeld worden in een officieel erkend drenkingsstation. Copyright Nathalie Posson 17

18 Het product dat gebruikt wordt om het hout te drenken moet gehomologeerd zijn door de B.V.H.B. ( Belgische Vereniging Voor de HoutBescherming ) 7 en het drenkingsstation moet werken onder de permanente controle van de BUtgb ( Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw ). 4. Het aan te wenden product De door AROO bvba gebruikte producten voor zwambehandeling zijn gegarandeerd vrij van pentachloorfenol (PCP), lindaan, tin-, kwik-, zink- en andere metaalverbindingen. Ze beschikken over een geldige verkoopsvergunning van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu zonder beperking ervan in woon- en leefruimten. Het aanwezige actieve biocide in het behandelingsproduct is azaconazole Het gebruikte product is een wateroplosbaar, geconcentreerd middel bestemd voor de behandeling door middel van drenking, besproeiing of injectie. Het middel heeft een preventieve en curatieve werking tegen alle in de bouw voorkomende schimmels. Azaconazole is een breedwerkend fungicide dat ontwikkeld werd door de firma Janssens Pharmaceutcia te Beerse. Het vindt o.a. zijn toepassing in onze moderne geneeskunde. 7 Certificatie houtbescherming : Uitvoerders van de curatieve behandeling De bedrijf-toepasser voor curatieve houtbehandeling kunnen genieten van een technische goedkeuring ATG, afgeleverd door de BUtgb, waarvan het TCHN deel uitmaakt. De ATG's worden afgeleverd voor een onbepaalde termijn. De hieronder vermelde bedrijven beschikken over een geldige ATG. Erkende uitvoerders gerangschikt per postcode (PC). Insecticidenbehandeling Naam / Nom PC / CP ATG Procédé Product / Produit PREVO bvba /D001 D1 BASILIT PCx2 Curattack ATTIC bvba /D002 D1 MADUROX SUPER PLUS VANDERMARLIERE nv /D003 D1 BASILIT PCx2 Curattack MRT nv /D004 D1 MADUROX SUPER PLUS Schimmelwerende behandeling Laatste actualisatie op Dernière mise à jour le 24/10/2006 Naam / Nom PC / CP ATG Procédé Product / Produit PREVO bvba /D001 D2 BASILIT PCx2 Curattack ATTIC bvba /D002 D2 MADUROX SUPER PLUS VANDERMARLIERE nv /D003 D2 BASILIT PCx2 Curattack MRT nv /D004 D2 MADUROX FUNGIKILL PLUS Laatste actualisatie op Dernière mise à jour le 24/10/2006 Copyright Nathalie Posson 18

19 De geconcentreerde formule wordt opgelost in water aan een maximale verhouding van 1 deel concentraat op 6 tot 9 delen water, afhankelijk van de poreusheid van het te behandelen materiaal. Een staal van het product kan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de opdrachtgever of aan de verantwoordelijke architect, samen met de technische toelichtingsfolders en een geldig afschrift van de verkoopstoelating van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Schimmeldoders: conazoles werken in op de enzymen en genieten de voorkeur Conazoles Product # Description Add to Cart Azaconazole PESTANAL, analytical standard pricing PS1064 Baytoan analytical standard pricing Climbazol PESTANAL, analytical standard pricing Clotrimazole VETRANAL, analytical standard pricing Cyproconazol pricing Diclobutrazol PESTANAL, analytical standard pricing Difenoconazol PESTANAL, analytical standard pricing Diniconazole PESTANAL, analytical standard pricing Epoxiconazole PESTANAL, analytical standard pricing Etaconazol PESTANAL, analytical standard pricing Fenbuconazol PESTANAL, analytical standard pricing PS2072 Fenbuconazol analytical standard pricing Fluquinconazole PESTANAL, analytical standard pricing Flusilazole PESTANAL, analytical standard pricing Copyright Nathalie Posson 19

20 PS2041 Flusilazole analytical standard pricing Flutriafol PESTANAL, analytical standard pricing PS1091 Folicur analytical standard pricing Hexaconazol PESTANAL, analytical standard pricing Imazalil PESTANAL, analytical standard pricing Imazalil PESTANAL, analytical standard pricing PS2043 Imazalil analytical standard pricing Imazalil sulfate PESTANAL, analytical standard pricing PS20431 Imazalil sulfate analytical standard pricing Metconazole PESTANAL, analytical standard pricing Myclobutanil PESTANAL, analytical standard pricing Penconazol PESTANAL, analytical standard pricing Prochloraz PESTANAL, analytical standard pricing Propiconazole PESTANAL, analytical standard pricing Propiconazole solution 100 ng/µl in methanol, PESTANAL, analytical standard pricing Prothioconazole PESTANAL, analytical standard pricing PS2006 Systhane analytical standard pricing Tebuconazol PESTANAL, analytical standard pricing Tebuconazol PESTANAL, analytical standard pricing PS1075 Tilt analytical standard pricing Triadimefon PESTANAL, analytical standard pricing PS1013 Triadimefon analytical standard pricing Triadimefon analytical standard, ampule of 250 mg pricing Copyright Nathalie Posson 20

BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT

BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT INHOUD 1 Algemene inleiding 5 2 Zwammen 6 Levenscyclus en soorten 6 Voorwaarden voor ontwikkeling 7 Zwamaantastingen opsporen 9 Bestrijding 12 3 Houtborende insecten 16

Nadere informatie

Wondere wereld van de houtparasiet

Wondere wereld van de houtparasiet Wondere wereld van de houtparasiet Colofon U kunt ons bereiken, telefonisch middels ons centrale nummer 0800-7368654. Via dit nummer kunt u doorgeschakeld worden naar een van onze vijf branch kantoren

Nadere informatie

Huiszwam: een ware ramp!

Huiszwam: een ware ramp! rapport 37 Huiszwam: een ware ramp! Attie F. Bos Marco Hesselink Biologiewinkel rapport 37 ISBN 90 367 0438 3 HUISZWAM: EEN WARE RAMP! Literatuuronderzoek naar oorzaken en gevolgen van houtaantasting door

Nadere informatie

Schimmels in hout. brochure Techniek

Schimmels in hout. brochure Techniek brochure Techniek 21 taste muren. Alleen in naaldhoutconstructies wordt hout nabij belangrijke decoratieve afwerkingen en de balkkoppen soms beschermd door in het hout of in het aangrenzende metselwerk

Nadere informatie

Schimmels in hout: oorzaken en oplossingen

Schimmels in hout: oorzaken en oplossingen .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Schimmels in hout: oorzaken en oplossingen........... 21 2001 Hout kan vele eeuwen

Nadere informatie

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven. Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven. Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling Pluis in huis Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling I N S T I T U U T I N S T I T U U T C O L L E C T I E C O L L E C T I E N E D

Nadere informatie

Houtaantastingen deel 1

Houtaantastingen deel 1 2013/12 Hout Houtaantastingen deel 1 Houtaantasting Hout is een duurzaam materiaal dat geschikt is voor een veelheid aan toepassingen. Omdat het van biologische oorsprong is, kan het echter onder bepaalde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Ziekten en andere aandoeningen

Hoofdstuk 8. Ziekten en andere aandoeningen Hoofdstuk 8 Ziekten en andere aandoeningen Nederlandse naam: Kip Wetenschappelijke naam: Gallus domesticus Familia: Phasianidae/Meleagridae Classis: Aves Phylum: Chordata (subphylum vertebrata) Regnum:

Nadere informatie

Handboek Bodemgezondheid

Handboek Bodemgezondheid Onderzoek en beoordeel zelf de gezondheid van je bodem en gewassen Col Freeman Nederlandse vertaling en bewerking door Rob van Deursen Uitgave: 14-3-2015 www.saiwala.nl Verantwoording Home Garden Soil

Nadere informatie

Darmflora samenleven met bacteriën. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Al wat in ons groeit en broeit. Slopen, breken, en bouwen

Darmflora samenleven met bacteriën. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Al wat in ons groeit en broeit. Slopen, breken, en bouwen Bio-Wetenschappen en Maatschappij Al wat in ons groeit en broeit Slopen, breken, en bouwen De kunstdarm en de darmflorachip van TNO Het ingewikkeldste deurbeleid ter wereld Ziekmakers in darmen en maag

Nadere informatie

CHAMPIGNONEN OESTERZWAMPAKKET NATUUR EN DUURZAAMHEID EDUCATIE

CHAMPIGNONEN OESTERZWAMPAKKET NATUUR EN DUURZAAMHEID EDUCATIE CHAMPIGNONEN OESTERZWAMPAKKET NATUUR EN DUURZAAMHEID EDUCATIE Inhoud Inleiding... Informatie en verzorgingstips... Oesterzwammem Champignons Achtergrondinformatie... Andere paddenstoelen Lessuggesties

Nadere informatie

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

Chrisal NV/SA. Reinigingshandboek. Probiotische reiniging. Guy Vossen 4-9-2013

Chrisal NV/SA. Reinigingshandboek. Probiotische reiniging. Guy Vossen 4-9-2013 Chrisal NV/SA Reinigingshandboek Probiotische reiniging Guy Vossen 4-9-2013 Inhoud 1 Geschiedenis van Chrisal NV... 3 2 Basisprincipes in de reinigingswereld... 5 2.1 Waarom reinigen?... 5 2.2 Wat is reinigen?...

Nadere informatie

All in One. Oplossingen: Goede voedselhygiëne en een goed educatieprogramma om de inwoners van Maraigudem bewust te maken en te informeren.

All in One. Oplossingen: Goede voedselhygiëne en een goed educatieprogramma om de inwoners van Maraigudem bewust te maken en te informeren. All in One Maraigudem, India: In dit dorpje bestaan veel problemen en ziekten die de ontwikkeling van het dorp remmen. Vele ziektes ontstaan door het eten van onhygiënisch bereid voedsel, waaronder vlees.

Nadere informatie

December 2007. In deze uitgave:

December 2007. In deze uitgave: December 2007 Jaargang 1 Nummer 2 In deze uitgave: Koralen en hun nutriënten Gevaren van vocht in huis Verlichting Planaria Zeekomkommers Houden van vlezige steenkoralen Ten huize van Van Tang Redactioneel

Nadere informatie

WATER HET LEVENSVOCHT. Water is van essentieel belang voor ons leven!

WATER HET LEVENSVOCHT. Water is van essentieel belang voor ons leven! WATER HET LEVENSVOCHT Water is van essentieel belang voor ons leven! Water Water is een bijzondere stof. Alle bekende levensvormen zijn er van afhankelijk. Ongeveer 70% van het menselijk lichaam bestaat

Nadere informatie

Voed de hond Vitaal en Gezond!

Voed de hond Vitaal en Gezond! Voed de hond Vitaal en Gezond! Titel: Voed De Hond Vitaal en Gezond! Versie: 5.0 Info: www.voeddehondvitaalengezond.nl Inhoud: Voed de hond Vitaal en Gezond Inhoud Inhoud: Voed de hond Vitaal en Gezond...

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger De structuur van het watermolecuul 4 Het redoxpotentiaal 24 De polariteit van het watermolecuul is doorslaggevend

Nadere informatie

Schimmels in de woning

Schimmels in de woning Schimmels in de woning Groei van schimmels binnenshuis en haar gezondheidseffecten EINDRAPPORT Glen van Balgooy, projectleider Mark Bogaart, projectmedewerker Louise Prud homme de Lodder, projectmedewerker

Nadere informatie

DEEL 3 PLANTENZIEKTEN. MICHEL PEETERS HOOFDSTUK 3. l. VIRUSSEN.

DEEL 3 PLANTENZIEKTEN. MICHEL PEETERS HOOFDSTUK 3. l. VIRUSSEN. DEEL 3 PLANTENZIEKTEN. MICHEL PEETERS HOOFDSTUK 3. l. VIRUSSEN. 3.1.1 AARD VAN HET VIRUS. Het is gebleken dat virussen in samenstelling het meest overeenkomen met kerneiwitten en evenals deze het voor

Nadere informatie

Measures against damp

Measures against damp Vochtwerende maatregelen UDC 699.82 Dampproofìng Measures against damp RVblad 01-7 Maatregelen tegen optrekkend vocht Measures against rising damp Ir. P. K. van der Schuit Maatregelen tegen optrekkend

Nadere informatie

Oosterzele P.B. 9860 OOSTERZELE 1 3/6374. België Belgique. Driemaandelijkse nieuwsbrief Jaargang 17 nummer 4 oktober december 2010

Oosterzele P.B. 9860 OOSTERZELE 1 3/6374. België Belgique. Driemaandelijkse nieuwsbrief Jaargang 17 nummer 4 oktober december 2010 België Belgique P.B. 9860 OOSTERZELE 1 3/6374 Driemaandelijkse nieuwsbrief oktober december 2010 V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat 35-9860 Oosterzele De zomer is voorbij, de herfst heeft zijn intrede

Nadere informatie

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

4 Planten 2. De natuurgids

4 Planten 2. De natuurgids 4 Planten 2 Leerdoelen De natuurgids kan op het terrein aantonen hoe planten ingesteld zijn op de fotosynthese; kan op het terrein aantonen hoe planten aangepast zijn om te veel verdamping tegen te gaan;

Nadere informatie

Het loopt in de papieren

Het loopt in de papieren Het loopt in de papieren Geïntegreerde bestrijding van insecten in collecties Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen, Ko van de Watering en Henk Porck I N S T I T U U T I N S T I T U U T C O L L E C T I E

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie