INHOUDSOPGAVE Bijlage D-13 INHOUDSOPGAVE 3. KABELDRAAGSYSTEMEN Algemeen Referentiedocumenten Externe invloedfactoren...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE Bijlage D-13 INHOUDSOPGAVE 3. KABELDRAAGSYSTEMEN...1. 3.1. Algemeen...1. 3.2. Referentiedocumenten...1. 3.3. Externe invloedfactoren..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Bijlage D-13 INHOUDSOPGAVE 3. KABELDRAAGSYSTEMEN Algemeen Referentiedocumenten Externe invloedfactoren Berekeningsbasissen en prestaties Beschrijving van de uitrustingen Kabelgoten Buisleidingen Vrije plaatsing Wanddoorgang Kokers Brandwerende wand Geluidwerende wand Plaatsing en traject van de laagspanningsnetwerken Tussen algemene en secundaire verdeelborden Tussen secundaire verdeelborden en uitrustingen Plaatsing en stroming van de netwerken voor zeer lage spanning Omvang van de opdracht...14 a

2 3. Kabeldraagsystemen 3.1. Algemeen De kabeldraagsystemen worden ingedeeld op basis van de distributienetten: Net voor laagspanning Primaire distributie tussen de bestaande algemene laagspanningsborden en de nieuwe kasten voor secundaire distributie Secundaire distributie tussen de nieuwe kasten voor secundaire distributie en de uitrustingen Net voor zeer lage spanning Eigen distributie voor alle ULS-systemen, evenals voor elk afzonderlijk systeem Zij omvatten: de kabelgoten kabelladders kabelbruggen draadgoten de leidingen TAL-buizen Tth-buizen flexibele buizen De specificaties met betrekking tot materieel, bevestiging, installatie van de kabels en aarding worden gedetailleerd beschreven in de bij het grafische documentendossier gevoegde typeplannen Referentiedocumenten De kabeldraagsystemen en hun uitrustingen zijn in het bijzonder conform aan de volgende: Normen DIN / Galvaniseren volgens Sendzimir-procedé NBN I tot 008 Thermisch verzinken via onderdompeling NBN 45 CEI Metalen buizen en moffen voor installaties van elektrische leidingen NBN EN Buizensysteem voor kabelbeheer NBN EN Aansluitblokken en verbindingen NBN EN Connectoren voor huishoudelijk en algemeen analoog gebruik CEI Kabelbaansysteem en kabelladdersysteem voor kabelbeheer 1

3 3.3. Externe invloedfactoren De kabeldraagsystemen worden doorgaans geplaatst in binnenlokalen AA8 + AA5 (+ 5 C tot 40 C) Berekeningsbasissen en prestaties De kabeldraagsystemen worden ruim gedimensioneerd, met minstens 50 % vrije ruimte op elk kabeltraject. Het type kabelgoot, de dragers (types en tussenruimtes) en de bevestigingssystemen worden gekozen en gedimensioneerd op basis van het gewicht van de kabels, met inbegrip van de reservekabels, verhoogd met een accidentele dynamische belasting van 75 kg evenals met de belastingen die ontstaan tijdens het trekken van de kabels. In die omstandigheden moet de maximale doorbuiging van de horizontaal geplaatste kabelgoot minder bedragen dan 1/200 e van het draagvermogen Beschrijving van de uitrustingen Kabelgoten Algemeen De kabelgoten omvatten kabelladders, kabelbruggen, draadgoten en muurgoten, met inbegrip van al hun bevestigings- en verbindingshulpstukken. De kabelladders, kabelbruggen en draadgoten zijn vervaardigd uit staalplaat die behandeld is tegen corrosie volgens een van de onderstaande procedés: - galvaniseren volgens Sendzimir-procedé met een gemiddeld 20 micron dikke zinklaag, hetzij ongeveer 250 g/m² zink voor de beide lagen - thermisch verzinken via onderdompeling na fabricatie van het product, met een minimaal 40 micron dikke zinklaag. Bij thermisch verzinken zijn alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te vermijden dat de stukken knikken door de verhitting tijdens het galvaniseren. Alle gerealiseerde insnijdingen in de kabelgoten en hun hulpstukken, evenals eventuele schade, moeten doeltreffend worden behandeld tegen corrosie via koudverzinken. In bijzondere gevallen kan gebruik worden gemaakt van niet-metalen kabelgoten vervaardigd in glasvezelversterkt polyester. Kabelgoten worden gebruikt zodra meer dan 3 kabels een zelfde traject volgen. 2

4 Kabelladders De kabelladders bestaan uit gesloten lengteprofielen waarin dwarsliggers zijn aangebracht. Het bevestigingsprocedé verzekert de stabiliteit van het geheel. Ze worden geleverd op standaardlengte. De afstand tussen twee opeenvolgende dwarsliggers mag maximaal 350 mm bedragen op een verticaal traject, en 250 mm op een horizontaal traject. De kabelladder is voorzien voor plaatsing in koker EE8. De aanwezige onderneming moet alle nodige inrichtingen voorzien zodat deze nieuwe kabelladder kan worden geplaatst (verplaatsen van koffers en andere uitrustingen die zich op de gekozen locatie bevinden, uitsnijden van roosters, boringen, aftakkingen enz.) Kabelbruggen De kabelbruggen zijn van het kabelkorftype. De kabelbruggen bestaan uit standaardelementen in staalplaat, die geperforeerd zijn voor het galvaniseren. De staalplaat is minstens 1 mm dik voor kabelbruggen met een breedte van 250 mm of minder, en minstens 1,25 mm voor de andere gevallen. De kabelkorven hebben een "U"-vormige doorsnede. Ze bestaan uit standaardelementen in gebichromateerde elektroverzinkte staaldraad die werden geassembleerd met behulp van speciale voegen. De uiteinden van de draden zijn afgerond, zodat ze de nodige bescherming bieden bij het verwerken en trekken van de kabels. Ze omvatten mazen van ca. 100 x 50 mm die het mogelijk maken om de kabels te bevestigen in bundels of individueel met een hielklem Muurgoten De muurgoten zijn conform de norm NBN C en bestaan uit U -vormige lengteprofielen met rechthoekige doorsnede en met deksel, waarbij het uiteinde van de twee vleugels is bewerkt zodat het deksel erop geklikt kan worden. Ze bestaan uit standaardelementen van ca. 2 m lang uit hard pvc dat gekleurd is volgens de keuze van de bouwheer. De diepte bedraagt minstens 65 mm en de breedte 200 mm. Ze zijn over de hele lengte voorzien van een harde scheidingswand die ervoor zorgt dat de laagspanningskabels (230 V) gescheiden blijven van de kabels voor zeer lage spanning (informatica en telefoon). De speciale stukken (opzetstukken, hoeken, aftakkingen, verbindingen, eindstukken) en de bevestigingshulpstukken zijn gestandaardiseerd voor elke soort goot. Samen met de goot vormen 3

5 ze een volledige en coherente assemblage die beantwoordt aan de technische en structurele vereisten en er onberispelijk uitzicht op esthetisch vlak. Dankzij grondplaten die onderaan in de goot vastgeklemd worden, kunnen klembeugels worden aangebracht voor de bevestiging van de kabels. De contactdozen voor de laagspanning en de zeer lage spanning zijn in de goten ingewerkt in geïsoleerde inbouwdozen met kabelspanner. De inbouwdozen zijn stevig vastgemaakt onderaan in de goot. In het deksel van de goot worden uitsnijdingen gemaakt zodat de tweepolige stopcontacten + aarding en de computercontacten bereikbaar zijn. De plaatsing wordt voltooid met netheidsplaatjes die aan de inbouwdoos worden vastgeschroefd. De goten zijn voorzien van een beschermende folie over het volledige zichtbare oppervlak om ze te beschermen tegen beschadigingen tijdens de plaatsingsperiode Steunen en bevestigingen De bevestiging van de kabelgoten is bestudeerd om te vermijden dat ze zijdelings of verticaal zou kunnen bewegen. De steunen zijn op regelmatige afstanden bevestigd aan wanden, muren, plafonds of geraamtes. De steunen zijn hang- of consolesteunen. In geen geval mogen de steunen worden bevestigd aan elementen die later mogelijk gedemonteerd worden (leidingen of kokers of nog steunen voor leidingen of kokers). Algemeen genomen mag de afstand tussen de bovenrand van de kabelgoot en het plafond niet minder bedragen dan 300 mm, terwijl de verticale afstand tussen twee parallelle kabelgoten niet minder mag zijn dan 150 mm. Langsheen de verticale wanden moet een minimumafstand van 50 mm worden verzekerd tussen de kabelgoot en de wand. In het geval van geboorde doorgangen of bij kruisingen kunnen deze afstanden uitzonderlijk met akkoord van de bouwheer worden verminderd. De steunen voor de kabelgoten worden bevestigd door middel van metalen pluggen en drukschroeven. De lengte van de schroeven wordt bepaald op basis van het aantal te bevestigen kabelgootbundels alsook op basis van de vrije doorgangshoogte onder de kabelgoten of de beschikbare ruimte in de valse plafonds. In de zones waar de steunen zichtbaar blijven (technische lokalen, reservelokalen, parkeerterreinen enz.), worden de uiteinden van de hangsteunen beschermd met een felgekleurde afdekking. De kabelgoten mogen absoluut niet worden bevestigd met behulp van draadstangen, dat is ten strengste verboden. 4

6 Bij horizontale plaatsing moet het ontwerp van de steunen de mogelijkheid bieden om gemakkelijk kabels bij te plaatsen of weg te nemen. De ruimte tussen de steunen is afhankelijk van de toelaatbare belasting. De onderstaande waarden mogen nooit worden overschreden: - tussenruimte van 2,40 m voor kabelgoten met een breedte van 120 mm of minder, - tussenruimte van 1,70 m voor kabelgoten met een breedte tussen 120 en 300 mm, - tussenruimte van 1,50 m voor kabelgoten met een breedte van meer dan 300 mm. Bij verticale plaatsing worden de kabelladders bevestigd met behulp van pootjes die op elke draagbalk worden aangebracht, telkens op een afstand van maximaal 1,50 m van elkaar. Dankzij het ontwerp van de bevestigingen kunnen de kabelladders van de muur verwijderd worden, wat verticaal wegglijden voorkomt. Wanneer het gaat om brandbestendige kabelsteunen, moeten de kabelgoten en hun hulpstukken een goede brandweerstand hebben. De gebruikte klemmen en pluggen moeten verplicht van metaal zijn, zodat het draagsysteem gedurende 2 uur brandbestendig is. De kabelgoten mogen enkel bevestigd worden aan wanden met een brandweerstand van minimum 2 uur. Daarenboven zijn de kabelgoten voorzien van een brandwerende beschermlaag die hun brandbestendigheid garandeert Speciale stukken Hierna volgen enkele speciale stukken: - eventuele deksels met bevestigingsklemmen, - elementen die de fysieke continuïteit verzekeren zoals:. voegen voor bevestiging van de elementen over de hele lengte,. stukken met staande hoeklas,. stukken om horizontale en verticale goten te verbinden,. bajonetsluitingen die de verbinding verzekeren tussen twee op verschillende niveaus geplaatste kabelgoten,. "T"-aftakkingen,. kruisaftakkingen,. stukken om balken te omzeilen. - kokers in verzinkt staal voor wanddoorgangen. Al deze stukken worden gestandaardiseerd volgens het type kabelgoot. Ze worden geplaatst bij aftakkingen of bij veranderingen van niveau of van richting, zowel horizontaal als verticaal, en vormen één assemblage samen met de kabelgoten. 5

7 De kop van de schroeven is afgerond om te vermijden dat de isolatie van de kabels die in de kabelgoten worden gelegd, afgerukt zou worden Aarding De kabelgoten moeten verplicht aangesloten worden op het aardings- en beschermingsnet. Daartoe wordt ieder stuk kabelgoot verbonden aan het volgende met behulp van een koperen verbindingsstuk dat met bouten aan de twee kabelgootstukken worden vastgemaakt. Het uiteinde van de kabelgoot wordt aangesloten op de aarding via een hoofdequipotentiaalverbinding. Ieder ander systeem bestemd om de continuïteit van de aarding van de kabelgoten te behouden, moet het voorwerp uitmaken van een afwijkingsaanvraag aan de Directie der Werken en zich baseren op argumenten die de aannemer aanhaalt om de gelijkwaardigheid van het voorgestelde systeem te bewijzen. In alle gevallen moeten de randen van de kabelbruggen 15 mm hoger zijn dan de hoogte van de kabels die erin gelegd zijn Doorgang in risicolokalen Pro-memorie-post. Brandgevaarlijke lokalen zijn de parkeerterreinen, de opslagplaatsen, de lokalen waar het afval wordt opgeslagen, het archief, de werkplaatsen, de technische lokalen Installatie van de kabelgoten De aannemer coördineert de installatie van de kabelgoten met de beton- of metselwerken en de installatie van andere voorzieningen zoals luchtkokers, leidingen en diverse afwerkingelementen. In de zones waar geen vals plafond is aangebracht, moet de installatie van de kabelgoten de opgelegde vrije hoogtes in de doorgangszones garanderen. Verder moeten de kabelgoten ook discreet worden geplaatst en de belangrijkste assen van het bouwwerk respecteren. De kabelgoten moeten altijd toegankelijk blijven om eventueel later nieuwe kabels te kunnen trekken in optimale en veilige omstandigheden Plaatsen van de kabels Algemeen genomen worden verschillende soorten kabels in verschillende kabelgoten gelegd. Hoogspanningskabels komen altijd in afzonderlijke kabelgoten terecht die minstens 30 cm verwijderd liggen van de laagspanningskabels en minstens 80 cm van de kabels voor installaties die op zeer lage spanning werken. Indien één soort kabelgoot is opgelegd, worden de vermogenskabels gescheiden van de telecommunicatie-, signalisatie- of besturingskabels via een geaard metalen scherm. 6

8 De afstanden tussen de kabels worden gedetailleerd weergegeven in de onderstaande tabel en verschillen naargelang van de kabeltypes en de getransporteerde elektrische stroom (uittreksel norm EIA/TIA tabel ). Deze richtlijnen gelden eveneens voor de installatie van kabels onder leidingen of met vrije plaatsing. Voorwaarden voor de kabels Vermogen (laagspanning) Telecom (zeer lage spanning) Minimale scheiding (mm) < 2kVA 2 tot 5 kva > 5 kva Zonder scherm Zonder scherm Zonder scherm Met scherm Met scherm Met scherm Andere opgelegde waarden kunnen weerhouden worden wanneer het gaat om IT-netwerkkabels. Kabels met een doorsnede van meer dan 4 x 6 mm² worden naast elkaar op één niveau gelegd, terwijl kabels met een kleinere doorsnede gegroepeerd kunnen worden in bundels, zonder daarbij echter het regelmatige spilvormige uitzicht van maximaal 4 à 5 kabels te verliezen. In dit geval wordt rekening gehouden met de correctiefactoren die door de fabrikanten worden aanbevolen. Dit geldt ook als de kabels aaneensluitend worden gelegd. De volgende verbindingen worden gebruikt: - Voor kabels met een doorsnede van 3 x 50 mm² of minder is dat een zelfspannende pvcband, informaticakabels worden eerder los bijeengehouden. - Voor kabels met een doorsnede van meer dan 3 x 50 mm² is dat een verbinding van het type Pohl of gelijkwaardig, of een hielklem. De bevestigingsstukken voor de eenpolige kabels zijn niet magnetisch. Waar worden deze verbindingen aangebracht? - Voor horizontaal geplaatste kabelgoten: een verbindingsstuk om de 3 m en in de buurt van de elleboogstukken en de richtingsveranderingen. - Voor verticaal geplaatste kabelgoten: een verbindingsstuk om de 30 cm (niet-gewapende kabels) en om de 75 cm (gewapende kabels). De doorbuiging van de kabels door hun eigen gewicht mag niet meer bedragen dan 1 % van hun draagvermogen. - Voor de kabelladders: een verbindingsstuk aan alle draagbalken Buisleidingen Beschrijving 7

9 Deze installatiemethode wordt vooral gebruikt voor vaste binnenleidingen. Er zijn drie plaatsingsmethodes mogelijk: opbouw-, inbouw- of inwerkbuizen. Voor zover niets anders is opgegeven, worden de leidingen in de technische lokalen en ruimtes gerealiseerd in opbouwbuizen. In alle lokalen waar de muren bekleed zijn met een gestructureerde coating, worden de buizen ingebouwd in het metselwerk of het beton. Bij muren in gevelsteen of bij afgewerkte scheidingswanden mogen deze in geen geval beschadigd worden voor de inbouw van buizen; de plaatsing van de buizen gebeurt tijdens de constructie van de muur of de scheidingswand. In de traphallen en liftkokers worden de buizen ingewerkt in het beton en dus geplaatst op het ogenblik van de wapening van de vloerplaten en de betonnen gordijngevels Opbouwbuizen De opbouwbuizen zijn van het type TAL (buis in glad staal) voorzien van twee kleurlagen en van het type Tth (buis in verstevigd hard pvc). Voor het vals plafond mogen flexibele buizen worden gebruikt, ter bescherming van de kabels ten opzichte van de gebruikers die het verst verwijderd zijn. Het is verboden om in TAL-buizen, kabels of draden te plaatsen met een niet-verstevigde isolatie, zoals VOB-kabels. De leidingen bevinden zich op een afstand van minstens 15 cm van de sanitaire of verwarmingsinstallaties. Ze worden loodrecht op of parallel met de assen van het gebouw gelegd, schuine trajecten zijn verboden. Op plaatsen die toegankelijk zijn voor personen, worden de leidingen vastgemaakt met sanitaire of gelijkwaardige bevestigingen. Wanneer de goten in een laag worden gelegd, kunnen de buizen vastgemaakt worden met behulp van glijdende drukverbindingen in een ondersteunende profielrail die aan de wand is bevestigd. Klemverbindingen worden gebruikt voor de bevestiging van individuele buizen op plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn voor personen (technische ruimtes of op een hoogte van 2,40 m boven de grond). Het aantal bevestigingsstukken is dusdanig dat de buizen perfect op één lijn blijven. In de rechte gedeelten moet er minstens één bevestiging om de 60 cm worden aangebracht, één aan ieder uiteinde van de elleboogstukken en aan beide kanten van de aftakdozen en moffen. De buizen die uitkomen in de elektriciteitskasten, worden in de juiste volgorde geplaatst om kruisingen te vermijden. Deze buizen moeten op maximaal 10 cm van hun uiteinden een verbindingsstuk krijgen. Bij de installatie van buizen voor brandbestendige kabels mogen enkel TAL-buizen (met open elleboogstukken) worden gebruikt, die aan de wanden bevestigd worden met metalen verbindingen en pluggen. Ook de wanden waaraan deze buizen worden bevestigd, moeten brandbestendig zijn (Rf 2 uur). 8

10 Inbouwbuizen De buizen die in het metselwerk of eventueel in het beton worden ingebouwd, zijn doorgaans van hard pvc. Wanneer de wanden worden afgewerkt met een coating, moeten de buizen al in het metselwerk of het beton zijn ingewerkt. Bij muren in gevelsteen of bij dunne scheidingswanden mogen geen openingen worden gemaakt. In dat geval worden de buizen geplaatst bij de constructie van de wand; ze worden dan in de stenen ingewerkt. Bij het maken en later herstellen van openingen moet de aannemer alle nodige maatregelen treffen opdat de wand opnieuw in de oorspronkelijke staat wordt hersteld (herstructureren van de zichtbare voegen). De afwerking van de wand (schilderwerk) wordt uitgevoerd door de aannemer die verantwoordelijk is voor de afwerkingsopdracht. De buizen die niet in een kast uitkomen, steken ongeveer 5 cm uit de wand en worden na de afwerking van de wand afgesneden Inwerkbuizen De buizen die in het beton ingewerkt moeten worden, zijn vervaardigd in een soepel thermoplastisch materiaal. De buizen die in het beton ingewerkt worden, hebben altijd dezelfde lengte. Vooraleer het beton wordt gestort, worden de buis en haar hulpstukken vastgemaakt aan de wapening of de bekisting. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om schade aan de buizen te vermijden (verplettering, doorsnijden enz.) en om ervoor te zorgen dat de elektrische leidingen later gemakkelijk kunnen worden getrokken. De verbindingen tussen meerdere kasten vormen een gemaasd systeem. Ieder stuk dat twee kasten verbindt, is voorzien van twee buizen die elk een duidelijk ander traject volgen. De voedingspunten bevinden zich op meerdere plaatsen in het gemaasde systeem. Bij de plaatsing van de buizen worden de minimale buigingsstralen gerespecteerd. In iedere buis wordt een trekdraad aangebracht. De EL-aannemer blijft als enige verantwoordelijk voor de plaatsing en de bestendigheid van de buizen die in het beton zijn ingewerkt Hulpstukken Alle hulpstukken worden gestandaardiseerd volgens de plaatsingsmethode van de buizen Inbouwkasten De inbouwkasten dienen voor de installatie van uitrustingen (schakelaars, stopcontacten, 9

11 aansluitpunten enz.) of trekdozen. Ze omvatten een bepaald aantal ingangen voor de verbindingsbuizen. Ongebruikte ingangen worden gedicht om de opgelegde dichtheidsgraad te bewaren. De kasten worden onlosmakelijk en hermetisch vastgemaakt aan de bekisting om te vermijden dat er bij het aanbrengen van het beton cementmelk in de buizen of de kasten terecht zou komen. De kasten worden vervaardigd met hetzelfde materiaal en hebben dezelfde eigenschappen op het vlak van mechanische en chemische weerstand als de buizen. De diepte wordt aangepast aan de uitrustingen die erin geïnstalleerd worden. De kasten worden zodanig gemonteerd dat het deksel van de kast na de ontkisting op gelijke hoogte komt met het betonoppervlak. Inbouwkasten komen gelijk met het afgewerkte wandoppervlak. In holle wanden worden de kasten vastgezet met behulp van spanwiggen. Dubbele kasten worden aan elkaar gekoppeld om een constante gelijke afstand te behouden Moffen De moffen dienen om de verbinding te maken tussen twee buizen. Bij inbouw- of inwerkbuizen zijn moffen verboden. Wanneer de buizen doorheen uitzettings- of verzakkingvoegen moeten, worden rond de buizen ter hoogte van de voegen speciale moffen aangebracht, zodat het gebouw kan uitzetten en verzakken zonder dat er schade wordt toegebracht aan de buizen. De plaatsen waar zich diverse buizen concentreren, worden gecoördineerd met de uitvoering van het betonwerk Opzetstukken Alle vrije uiteinden van de TAL-buizen en de buizen in verstevigd pvc zijn voorzien van kunststoffen opzetstukken met afgeronde randen Trekdozen Bij de installatie van opbouwbuizen met gesloten elleboogstukken, alsook inwerk- of inbouwbuizen, moeten er om de 10 m of na drie elleboogstukken trekdozen worden geplaatst Diverse hulpstukken Vooral bij inwerkbuizen wordt er gebruik gemaakt van heel wat standaardhulpstukken zoals: - spreidingselementen, - verbindingsstukken voor buizen en kasten, - verbindingsstukken voor kasten, - enz. 10

12 Plaatsen van kabels De diameter van de buizen bedraagt 1,5 keer de buitendiameter van de kabel, met een minimum van 3/4". Wanneer een kabel in opbouw wordt geplaatst, kan de buis ter hoogte van de krommingen worden onderbroken, maar de zichtbare lengte van de kabel moet zo kort mogelijk zijn. De aansluitingen in de kasten worden gerealiseerd met behulp van connectoren voor kabels met doorsneden van 1,5 en 2,5 mm², en met klemmen die in de kasten worden aangebracht voor de kabels met hogere doorsneden Opmerkingen - Als er kabels bovenop de vloer liggen, worden ze beschermd met een stalen buis die 10 cm boven het afgewerkte vloerniveau uitkomt. De ruimte tussen de buis en de kabel wordt gedicht om te vermijden dat er vloeistof in de buis zou terechtkomen. Verder wordt de buis ook in de grond vastgezet om insijpeling te vermijden. - De buizen en hun hulpstukken worden op elkaar afgestemd voor de hele installatie, alsook met de uitrustingen die eventueel in het kader van andere percelen worden geplaatst Vrije plaatsing Bij vrije plaatsing langsheen de muren worden de kabels vastgemaakt op een hoogte die volstaat om beschadiging door mechanische oorzaken te vermijden. Op de plaatsen waar de kabels risico lopen om beschadigd te raken, worden er beschermingen aangebracht in staalplaat van minstens 3 mm dik. Deze plaatsingsmethode wordt ook gebruikt bij 2-zijdige scheidingswanden met een tussenruimte. De kabels worden in de scheidingswand geplaatst en op bepaalde punten (maximaal 0,50 m tussenafstand) vastgemaakt voorafgaand aan de sluiting via de tweede kant. De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat de dragende structuur van de scheidingswanden de buitenisolatie van de kabels beschadigt. Op de plaatsen waar de kabel doorheen de structuur gaat, worden soepele beschermingen aangebracht. In sommige gevallen waar er een verbinding is tussen verlichtingsapparatuur die niet aan de structuur is vastgemaakt, maar is ingebouwd in een vals plafond en in aansluitkasten of -koffers, kan een vrij geplaatste bekabeling worden gebruikt. De kabel is voorzien van connectoren die enerzijds aangesloten zijn aan de verlichtingsapparatuur en anderzijds aan de kasten of koffers. Deze kabels worden op het vals plafond aangebracht. Deze plaatsingsmethode mag enkel worden overwogen voor verbindingen met soepele kabels over korte afstanden (maximum 7 m) Wanddoorgang Wanneer een kabeldraagsysteem of een leiding in het algemeen door een wand heen moet, 11

13 mogen de eigenschappen van de wand inzake geluidsdichtheid of brandweerstand niet verminderen. De aannemer dient alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan deze vereisten Kokers Bij de doorgang van een leiding door een wand, gelden de volgende vereisten: a) wand in metselwerk of beton (meerdere technieken): vaste plaatsing van kokers die tegen roest zijn behandeld en even lang zijn als de dikte van de wand, met inbegrip van de afwerking; herstel tussen de kokers en de uitrustingen; herstel tussen de kokers en het metselwerk of het beton. b) wand in beton (één enkele techniek): in dit geval is geen plaatsing van een koker nodig; herstel tussen de uitrustingen en het beton Brandwerende wand In dit geval worden de kabelgoten onderbroken of lopen ze recht op de wand. Na de doorgang of de inbouw van uitrustingen in een brandwerende wand moeten de openingen hersteld worden, zodat de wand opnieuw zijn aanvankelijke brandbestendige eigenschappen heeft. De brandbestendige herstelling moet worden gerealiseerd tussen de uitrustingen en de kokers of de uitrustingen en het beton. Er mag geen vrije ruimte overblijven. Bovendien moet het herstelproduct rond de leidingen worden aangebracht over een minimale lengte van 30 cm aan beide zijden van de wand. De gebruikte materialen: moeten onbrandbaar zijn; mogen geen toxische gassen vrijgeven noch corrosief zijn; moeten voldoen aan de vereiste brandbestendigheid; moeten bestand zijn tegen vocht en schimmel; moeten hun fysische en chemische eigenschappen duurzaam behouden; moeten beschikken over een uitstekend hechtvermogen; moeten ondoordringbaar zijn voor rook en gassen; moeten de latere plaatsing van nieuwe kabels mogelijk maken. De aannemer moet voor het brandbestendige herstelproduct een proefcertificaat kunnen voorleggen dat werd opgesteld door een erkend laboratorium. Verder moet de fabrikant van het product aan de aannemer een garantie van goede uitvoering bezorgen voor het gebruik van het product. 12

14 Geluidwerende wand Nadat de aannemer kabels door een wand heeft gestoken of uitrustingen in de wand heeft aangebracht, moet hij rekening houden met de vereisten inzake geluidsisolatie, zodat de wand opnieuw zijn oorspronkelijke eigenschappen op dat vlak krijgt. Dit geldt ook bij een doorgang of inbouw van uitrustingen (buizen, leidingen ) in zwevende vloeren Plaatsing en traject van de laagspanningsnetwerken Tussen algemene en secundaire verdeelborden Vanaf de algemene verdeelborden lopen de kabels in de technische ruimtes volgens een horizontaal traject op kabelgoten die aan het plafond zijn aangebracht. Bij een horizontaal traject worden de kabels op kabelladders bevestigd wanneer het gaat om kabels met een doorsnede van 50 mm² of meer, of op kabelgoten in de andere gevallen. Bij een verticaal traject worden de kabels vastgemaakt op kabelladders die in verticale kokers zijn geïnstalleerd. Deze kabels vertrekken van de algemene verdeelborden en lopen naar de verdeelkasten van de verdiepingen en de verdeelkasten voor drijfkracht Tussen secundaire verdeelborden en uitrustingen De plaatsing van leidingen tussen de secundaire verdeelborden, de verdelers en de uitrustingen gebeurt op basis van de specifieke afwerking van de lokalen. Algemeen genomen worden de leidingen tussen de verdeelborden, de verdelers en de besturingskasten voor verlichting, armaturen, schakelaars, drukknoppen, detectoren, sirenes, camera s enz. geplaatst: op kabelbruggen die in het vals plafond van de vergaderzaal lopen; op kabelbruggen die in het vals plafond lopen en in opbouwbuizen bevestigd aan de plafondplaat in de valse plafonds (voor toegang naar de voorzitterstribune); in buizen die in de scheidingswanden zijn ingebouwd. De leidingen tussen de secundaire verdeelborden en de aansluitpunten (stopcontacten) worden geplaatst: - in de holle wanden in buizen die vastgemaakt worden aan het geraamte van de scheidingswanden; - in de kabelbruggen in de verhoogde vloer; - in opbouwbuizen in de technische en gelijkaardige ruimtes. 13

15 Indien de buizen zijn geplaatst door een andere aannemer, moet de aannemer deze werken opleveren en ieder defect melden dat nadelig kan zijn voor de goede uitvoering van zijn opdracht. In die omstandigheden blijft de aannemer als enige verantwoordelijk voor de uitvoering Plaatsing en stroming van de netwerken voor zeer lage spanning Het traject van de kabels van de netten voor zeer lage spanning volgt het traject van de kabels van het laagspanningsnet en moet dezelfde voorwaarden naleven voor de inwerking in de afwerkingen. Bij de plaatsing van de respectieve kabelgoten wordt rekening gehouden met de afstandsvereisten voor verschillende soorten kabels. In de specificaties voor de uitrustingen en de installaties op zeer lage spanning worden de trajectdetails gepreciseerd Omvang van de opdracht De opdracht omvat: 1. De levering en plaatsing van alle kabelgoten, kabelbruggen en kabelladders, met inbegrip van de aarding van de uitrustingen, de hulpstukken voor montage, verbinding en bevestiging, en alle speciale stukken voor richtingsveranderingen en aftakkingen. 2. De levering en plaatsing van de opbouw-, inbouw- en inwerkbuizen (verzonden in het beton), met inbegrip van alle hulpstukken voor bevestiging, montage en inbouw. 3. De boringen, kokers, herstelwerkzaamheden en openingen. 4. Het sluiten van de openingen. 5. De brandwerende bescherming van de kabelgoten die doorheen brandbestendige wanden lopen. 14

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties)

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A Risack A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) Koninklijk Besluit

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

De oplossing voor Uw dak

De oplossing voor Uw dak De oplossing voor Uw dak ROBS INHOUDSOPGAVE I. TARIEVEN I.1 Dakpan-panelen - Econorobs - Bigrobs I.2 Bricotuil I.3 Bricoprofile DE DAKPAN-PANELEN VAN ROBS 3 II. PRODUCTKENMERKEN 4 II.1 Gebruik 4 II.2 Voordelen

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom KATTENDIJKDOK ANTWERPEN by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom Welkom op het Eilandje van de toekomst. 18 UNITS : Units van 149m² tot 439m², fl exibel samenvoegbaar Afwerking à

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE AFGIFTE : BRUSSEL X ISSN 0577-2028 PRIJSKLASSE : A6 WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF TECHNISCHE VOORLICHTING 22 PLAATSING

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN De appartementen en penthouses, verkocht met sleutel op de deur, zijn conform aan de plannen en tekeningen van de architect, aan de "beknopte technische beschrijving", (die een

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO Voorstraat 47 - Kaprijke Architect : A³ Architect Jurgen Van Durme Nieuwstraat 10/12 B-9230 Wetteren jurgenvandurme@skynet.be Opdrachtgever : Komito Kaprijke bvba Sackweg

Nadere informatie

ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL

ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL Besteknummer: TISL&CLW-GEV-2014 Opdrachtgever: Locatie: VZW

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR EEN RIOOLNET IN EEN NIEUWE VERKAVELING

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR EEN RIOOLNET IN EEN NIEUWE VERKAVELING ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR EEN RIOOLNET IN EEN NIEUWE VERKAVELING 1 ALGEMENE INFORMATIE...3 2 COLLECTOREN...4 3 KAMERS...7 4 LUIKEN...9 5 AANSLUITINGEN...10 6 STRAATKOLKEN...15 7 OPVANGBEKKENS EN REGENWATERPUTTEN...16

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk

Nadere informatie

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 1.1 Beschrijving Verticale verkeerstekens kunnen omvatten: - het bord met op het beeldvlak een tekening en/of tekst die worden weergegeven met een geëigend bekledingsmateriaal,

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL Ter Ter Leuvert LASTENBOEK Inhoud 1 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Technische beschrijving

Technische beschrijving 1 Technische beschrijving Artikel 0 : Algemeen De bestaande installatie voorzien op 200 kva, waarvoor op een verzwaring wordt voorzien tot 630 kva, is niet meer conform met de bestaande wetgeving, normen

Nadere informatie

TECHNISCH COMMERCIEEL LASTENBOEK

TECHNISCH COMMERCIEEL LASTENBOEK TECHNISCH COMMERCIEEL LASTENBOEK Patio DE EENHOORN Technische Omschrijving blz. 1 Patio DE EENHOORN TECHNISCHE OMSCHRIJVING LIGGING: Havermarkt /Ridderstraat 3500 HASSELT BOUWHEER: Tijdelijke Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Editie 2013 YOUR REPUTATION IS MINE. INHOUDSTAFEL 1. Aarding 2. Veilig elektrisch materieel 3. Verdeelborden. Differentieelstroominrichtingen 5. Smeltveiligheden

Nadere informatie

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing Het plaatsen van beglazingen Traditionele plaatsing September 2007 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES VOOR DE PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN... 4 2.1 BELANGRIJKSTE PLAATSINGSREGELS... 4

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE Dit document is bestemd voor de opmaak van contractdocumenten (ontwerpen en bestekken). Het heeft

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie