INHOUDSOPGAVE Bijlage D-13 INHOUDSOPGAVE 3. KABELDRAAGSYSTEMEN Algemeen Referentiedocumenten Externe invloedfactoren...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE Bijlage D-13 INHOUDSOPGAVE 3. KABELDRAAGSYSTEMEN...1. 3.1. Algemeen...1. 3.2. Referentiedocumenten...1. 3.3. Externe invloedfactoren..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Bijlage D-13 INHOUDSOPGAVE 3. KABELDRAAGSYSTEMEN Algemeen Referentiedocumenten Externe invloedfactoren Berekeningsbasissen en prestaties Beschrijving van de uitrustingen Kabelgoten Buisleidingen Vrije plaatsing Wanddoorgang Kokers Brandwerende wand Geluidwerende wand Plaatsing en traject van de laagspanningsnetwerken Tussen algemene en secundaire verdeelborden Tussen secundaire verdeelborden en uitrustingen Plaatsing en stroming van de netwerken voor zeer lage spanning Omvang van de opdracht...14 a

2 3. Kabeldraagsystemen 3.1. Algemeen De kabeldraagsystemen worden ingedeeld op basis van de distributienetten: Net voor laagspanning Primaire distributie tussen de bestaande algemene laagspanningsborden en de nieuwe kasten voor secundaire distributie Secundaire distributie tussen de nieuwe kasten voor secundaire distributie en de uitrustingen Net voor zeer lage spanning Eigen distributie voor alle ULS-systemen, evenals voor elk afzonderlijk systeem Zij omvatten: de kabelgoten kabelladders kabelbruggen draadgoten de leidingen TAL-buizen Tth-buizen flexibele buizen De specificaties met betrekking tot materieel, bevestiging, installatie van de kabels en aarding worden gedetailleerd beschreven in de bij het grafische documentendossier gevoegde typeplannen Referentiedocumenten De kabeldraagsystemen en hun uitrustingen zijn in het bijzonder conform aan de volgende: Normen DIN / Galvaniseren volgens Sendzimir-procedé NBN I tot 008 Thermisch verzinken via onderdompeling NBN 45 CEI Metalen buizen en moffen voor installaties van elektrische leidingen NBN EN Buizensysteem voor kabelbeheer NBN EN Aansluitblokken en verbindingen NBN EN Connectoren voor huishoudelijk en algemeen analoog gebruik CEI Kabelbaansysteem en kabelladdersysteem voor kabelbeheer 1

3 3.3. Externe invloedfactoren De kabeldraagsystemen worden doorgaans geplaatst in binnenlokalen AA8 + AA5 (+ 5 C tot 40 C) Berekeningsbasissen en prestaties De kabeldraagsystemen worden ruim gedimensioneerd, met minstens 50 % vrije ruimte op elk kabeltraject. Het type kabelgoot, de dragers (types en tussenruimtes) en de bevestigingssystemen worden gekozen en gedimensioneerd op basis van het gewicht van de kabels, met inbegrip van de reservekabels, verhoogd met een accidentele dynamische belasting van 75 kg evenals met de belastingen die ontstaan tijdens het trekken van de kabels. In die omstandigheden moet de maximale doorbuiging van de horizontaal geplaatste kabelgoot minder bedragen dan 1/200 e van het draagvermogen Beschrijving van de uitrustingen Kabelgoten Algemeen De kabelgoten omvatten kabelladders, kabelbruggen, draadgoten en muurgoten, met inbegrip van al hun bevestigings- en verbindingshulpstukken. De kabelladders, kabelbruggen en draadgoten zijn vervaardigd uit staalplaat die behandeld is tegen corrosie volgens een van de onderstaande procedés: - galvaniseren volgens Sendzimir-procedé met een gemiddeld 20 micron dikke zinklaag, hetzij ongeveer 250 g/m² zink voor de beide lagen - thermisch verzinken via onderdompeling na fabricatie van het product, met een minimaal 40 micron dikke zinklaag. Bij thermisch verzinken zijn alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te vermijden dat de stukken knikken door de verhitting tijdens het galvaniseren. Alle gerealiseerde insnijdingen in de kabelgoten en hun hulpstukken, evenals eventuele schade, moeten doeltreffend worden behandeld tegen corrosie via koudverzinken. In bijzondere gevallen kan gebruik worden gemaakt van niet-metalen kabelgoten vervaardigd in glasvezelversterkt polyester. Kabelgoten worden gebruikt zodra meer dan 3 kabels een zelfde traject volgen. 2

4 Kabelladders De kabelladders bestaan uit gesloten lengteprofielen waarin dwarsliggers zijn aangebracht. Het bevestigingsprocedé verzekert de stabiliteit van het geheel. Ze worden geleverd op standaardlengte. De afstand tussen twee opeenvolgende dwarsliggers mag maximaal 350 mm bedragen op een verticaal traject, en 250 mm op een horizontaal traject. De kabelladder is voorzien voor plaatsing in koker EE8. De aanwezige onderneming moet alle nodige inrichtingen voorzien zodat deze nieuwe kabelladder kan worden geplaatst (verplaatsen van koffers en andere uitrustingen die zich op de gekozen locatie bevinden, uitsnijden van roosters, boringen, aftakkingen enz.) Kabelbruggen De kabelbruggen zijn van het kabelkorftype. De kabelbruggen bestaan uit standaardelementen in staalplaat, die geperforeerd zijn voor het galvaniseren. De staalplaat is minstens 1 mm dik voor kabelbruggen met een breedte van 250 mm of minder, en minstens 1,25 mm voor de andere gevallen. De kabelkorven hebben een "U"-vormige doorsnede. Ze bestaan uit standaardelementen in gebichromateerde elektroverzinkte staaldraad die werden geassembleerd met behulp van speciale voegen. De uiteinden van de draden zijn afgerond, zodat ze de nodige bescherming bieden bij het verwerken en trekken van de kabels. Ze omvatten mazen van ca. 100 x 50 mm die het mogelijk maken om de kabels te bevestigen in bundels of individueel met een hielklem Muurgoten De muurgoten zijn conform de norm NBN C en bestaan uit U -vormige lengteprofielen met rechthoekige doorsnede en met deksel, waarbij het uiteinde van de twee vleugels is bewerkt zodat het deksel erop geklikt kan worden. Ze bestaan uit standaardelementen van ca. 2 m lang uit hard pvc dat gekleurd is volgens de keuze van de bouwheer. De diepte bedraagt minstens 65 mm en de breedte 200 mm. Ze zijn over de hele lengte voorzien van een harde scheidingswand die ervoor zorgt dat de laagspanningskabels (230 V) gescheiden blijven van de kabels voor zeer lage spanning (informatica en telefoon). De speciale stukken (opzetstukken, hoeken, aftakkingen, verbindingen, eindstukken) en de bevestigingshulpstukken zijn gestandaardiseerd voor elke soort goot. Samen met de goot vormen 3

5 ze een volledige en coherente assemblage die beantwoordt aan de technische en structurele vereisten en er onberispelijk uitzicht op esthetisch vlak. Dankzij grondplaten die onderaan in de goot vastgeklemd worden, kunnen klembeugels worden aangebracht voor de bevestiging van de kabels. De contactdozen voor de laagspanning en de zeer lage spanning zijn in de goten ingewerkt in geïsoleerde inbouwdozen met kabelspanner. De inbouwdozen zijn stevig vastgemaakt onderaan in de goot. In het deksel van de goot worden uitsnijdingen gemaakt zodat de tweepolige stopcontacten + aarding en de computercontacten bereikbaar zijn. De plaatsing wordt voltooid met netheidsplaatjes die aan de inbouwdoos worden vastgeschroefd. De goten zijn voorzien van een beschermende folie over het volledige zichtbare oppervlak om ze te beschermen tegen beschadigingen tijdens de plaatsingsperiode Steunen en bevestigingen De bevestiging van de kabelgoten is bestudeerd om te vermijden dat ze zijdelings of verticaal zou kunnen bewegen. De steunen zijn op regelmatige afstanden bevestigd aan wanden, muren, plafonds of geraamtes. De steunen zijn hang- of consolesteunen. In geen geval mogen de steunen worden bevestigd aan elementen die later mogelijk gedemonteerd worden (leidingen of kokers of nog steunen voor leidingen of kokers). Algemeen genomen mag de afstand tussen de bovenrand van de kabelgoot en het plafond niet minder bedragen dan 300 mm, terwijl de verticale afstand tussen twee parallelle kabelgoten niet minder mag zijn dan 150 mm. Langsheen de verticale wanden moet een minimumafstand van 50 mm worden verzekerd tussen de kabelgoot en de wand. In het geval van geboorde doorgangen of bij kruisingen kunnen deze afstanden uitzonderlijk met akkoord van de bouwheer worden verminderd. De steunen voor de kabelgoten worden bevestigd door middel van metalen pluggen en drukschroeven. De lengte van de schroeven wordt bepaald op basis van het aantal te bevestigen kabelgootbundels alsook op basis van de vrije doorgangshoogte onder de kabelgoten of de beschikbare ruimte in de valse plafonds. In de zones waar de steunen zichtbaar blijven (technische lokalen, reservelokalen, parkeerterreinen enz.), worden de uiteinden van de hangsteunen beschermd met een felgekleurde afdekking. De kabelgoten mogen absoluut niet worden bevestigd met behulp van draadstangen, dat is ten strengste verboden. 4

6 Bij horizontale plaatsing moet het ontwerp van de steunen de mogelijkheid bieden om gemakkelijk kabels bij te plaatsen of weg te nemen. De ruimte tussen de steunen is afhankelijk van de toelaatbare belasting. De onderstaande waarden mogen nooit worden overschreden: - tussenruimte van 2,40 m voor kabelgoten met een breedte van 120 mm of minder, - tussenruimte van 1,70 m voor kabelgoten met een breedte tussen 120 en 300 mm, - tussenruimte van 1,50 m voor kabelgoten met een breedte van meer dan 300 mm. Bij verticale plaatsing worden de kabelladders bevestigd met behulp van pootjes die op elke draagbalk worden aangebracht, telkens op een afstand van maximaal 1,50 m van elkaar. Dankzij het ontwerp van de bevestigingen kunnen de kabelladders van de muur verwijderd worden, wat verticaal wegglijden voorkomt. Wanneer het gaat om brandbestendige kabelsteunen, moeten de kabelgoten en hun hulpstukken een goede brandweerstand hebben. De gebruikte klemmen en pluggen moeten verplicht van metaal zijn, zodat het draagsysteem gedurende 2 uur brandbestendig is. De kabelgoten mogen enkel bevestigd worden aan wanden met een brandweerstand van minimum 2 uur. Daarenboven zijn de kabelgoten voorzien van een brandwerende beschermlaag die hun brandbestendigheid garandeert Speciale stukken Hierna volgen enkele speciale stukken: - eventuele deksels met bevestigingsklemmen, - elementen die de fysieke continuïteit verzekeren zoals:. voegen voor bevestiging van de elementen over de hele lengte,. stukken met staande hoeklas,. stukken om horizontale en verticale goten te verbinden,. bajonetsluitingen die de verbinding verzekeren tussen twee op verschillende niveaus geplaatste kabelgoten,. "T"-aftakkingen,. kruisaftakkingen,. stukken om balken te omzeilen. - kokers in verzinkt staal voor wanddoorgangen. Al deze stukken worden gestandaardiseerd volgens het type kabelgoot. Ze worden geplaatst bij aftakkingen of bij veranderingen van niveau of van richting, zowel horizontaal als verticaal, en vormen één assemblage samen met de kabelgoten. 5

7 De kop van de schroeven is afgerond om te vermijden dat de isolatie van de kabels die in de kabelgoten worden gelegd, afgerukt zou worden Aarding De kabelgoten moeten verplicht aangesloten worden op het aardings- en beschermingsnet. Daartoe wordt ieder stuk kabelgoot verbonden aan het volgende met behulp van een koperen verbindingsstuk dat met bouten aan de twee kabelgootstukken worden vastgemaakt. Het uiteinde van de kabelgoot wordt aangesloten op de aarding via een hoofdequipotentiaalverbinding. Ieder ander systeem bestemd om de continuïteit van de aarding van de kabelgoten te behouden, moet het voorwerp uitmaken van een afwijkingsaanvraag aan de Directie der Werken en zich baseren op argumenten die de aannemer aanhaalt om de gelijkwaardigheid van het voorgestelde systeem te bewijzen. In alle gevallen moeten de randen van de kabelbruggen 15 mm hoger zijn dan de hoogte van de kabels die erin gelegd zijn Doorgang in risicolokalen Pro-memorie-post. Brandgevaarlijke lokalen zijn de parkeerterreinen, de opslagplaatsen, de lokalen waar het afval wordt opgeslagen, het archief, de werkplaatsen, de technische lokalen Installatie van de kabelgoten De aannemer coördineert de installatie van de kabelgoten met de beton- of metselwerken en de installatie van andere voorzieningen zoals luchtkokers, leidingen en diverse afwerkingelementen. In de zones waar geen vals plafond is aangebracht, moet de installatie van de kabelgoten de opgelegde vrije hoogtes in de doorgangszones garanderen. Verder moeten de kabelgoten ook discreet worden geplaatst en de belangrijkste assen van het bouwwerk respecteren. De kabelgoten moeten altijd toegankelijk blijven om eventueel later nieuwe kabels te kunnen trekken in optimale en veilige omstandigheden Plaatsen van de kabels Algemeen genomen worden verschillende soorten kabels in verschillende kabelgoten gelegd. Hoogspanningskabels komen altijd in afzonderlijke kabelgoten terecht die minstens 30 cm verwijderd liggen van de laagspanningskabels en minstens 80 cm van de kabels voor installaties die op zeer lage spanning werken. Indien één soort kabelgoot is opgelegd, worden de vermogenskabels gescheiden van de telecommunicatie-, signalisatie- of besturingskabels via een geaard metalen scherm. 6

8 De afstanden tussen de kabels worden gedetailleerd weergegeven in de onderstaande tabel en verschillen naargelang van de kabeltypes en de getransporteerde elektrische stroom (uittreksel norm EIA/TIA tabel ). Deze richtlijnen gelden eveneens voor de installatie van kabels onder leidingen of met vrije plaatsing. Voorwaarden voor de kabels Vermogen (laagspanning) Telecom (zeer lage spanning) Minimale scheiding (mm) < 2kVA 2 tot 5 kva > 5 kva Zonder scherm Zonder scherm Zonder scherm Met scherm Met scherm Met scherm Andere opgelegde waarden kunnen weerhouden worden wanneer het gaat om IT-netwerkkabels. Kabels met een doorsnede van meer dan 4 x 6 mm² worden naast elkaar op één niveau gelegd, terwijl kabels met een kleinere doorsnede gegroepeerd kunnen worden in bundels, zonder daarbij echter het regelmatige spilvormige uitzicht van maximaal 4 à 5 kabels te verliezen. In dit geval wordt rekening gehouden met de correctiefactoren die door de fabrikanten worden aanbevolen. Dit geldt ook als de kabels aaneensluitend worden gelegd. De volgende verbindingen worden gebruikt: - Voor kabels met een doorsnede van 3 x 50 mm² of minder is dat een zelfspannende pvcband, informaticakabels worden eerder los bijeengehouden. - Voor kabels met een doorsnede van meer dan 3 x 50 mm² is dat een verbinding van het type Pohl of gelijkwaardig, of een hielklem. De bevestigingsstukken voor de eenpolige kabels zijn niet magnetisch. Waar worden deze verbindingen aangebracht? - Voor horizontaal geplaatste kabelgoten: een verbindingsstuk om de 3 m en in de buurt van de elleboogstukken en de richtingsveranderingen. - Voor verticaal geplaatste kabelgoten: een verbindingsstuk om de 30 cm (niet-gewapende kabels) en om de 75 cm (gewapende kabels). De doorbuiging van de kabels door hun eigen gewicht mag niet meer bedragen dan 1 % van hun draagvermogen. - Voor de kabelladders: een verbindingsstuk aan alle draagbalken Buisleidingen Beschrijving 7

9 Deze installatiemethode wordt vooral gebruikt voor vaste binnenleidingen. Er zijn drie plaatsingsmethodes mogelijk: opbouw-, inbouw- of inwerkbuizen. Voor zover niets anders is opgegeven, worden de leidingen in de technische lokalen en ruimtes gerealiseerd in opbouwbuizen. In alle lokalen waar de muren bekleed zijn met een gestructureerde coating, worden de buizen ingebouwd in het metselwerk of het beton. Bij muren in gevelsteen of bij afgewerkte scheidingswanden mogen deze in geen geval beschadigd worden voor de inbouw van buizen; de plaatsing van de buizen gebeurt tijdens de constructie van de muur of de scheidingswand. In de traphallen en liftkokers worden de buizen ingewerkt in het beton en dus geplaatst op het ogenblik van de wapening van de vloerplaten en de betonnen gordijngevels Opbouwbuizen De opbouwbuizen zijn van het type TAL (buis in glad staal) voorzien van twee kleurlagen en van het type Tth (buis in verstevigd hard pvc). Voor het vals plafond mogen flexibele buizen worden gebruikt, ter bescherming van de kabels ten opzichte van de gebruikers die het verst verwijderd zijn. Het is verboden om in TAL-buizen, kabels of draden te plaatsen met een niet-verstevigde isolatie, zoals VOB-kabels. De leidingen bevinden zich op een afstand van minstens 15 cm van de sanitaire of verwarmingsinstallaties. Ze worden loodrecht op of parallel met de assen van het gebouw gelegd, schuine trajecten zijn verboden. Op plaatsen die toegankelijk zijn voor personen, worden de leidingen vastgemaakt met sanitaire of gelijkwaardige bevestigingen. Wanneer de goten in een laag worden gelegd, kunnen de buizen vastgemaakt worden met behulp van glijdende drukverbindingen in een ondersteunende profielrail die aan de wand is bevestigd. Klemverbindingen worden gebruikt voor de bevestiging van individuele buizen op plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn voor personen (technische ruimtes of op een hoogte van 2,40 m boven de grond). Het aantal bevestigingsstukken is dusdanig dat de buizen perfect op één lijn blijven. In de rechte gedeelten moet er minstens één bevestiging om de 60 cm worden aangebracht, één aan ieder uiteinde van de elleboogstukken en aan beide kanten van de aftakdozen en moffen. De buizen die uitkomen in de elektriciteitskasten, worden in de juiste volgorde geplaatst om kruisingen te vermijden. Deze buizen moeten op maximaal 10 cm van hun uiteinden een verbindingsstuk krijgen. Bij de installatie van buizen voor brandbestendige kabels mogen enkel TAL-buizen (met open elleboogstukken) worden gebruikt, die aan de wanden bevestigd worden met metalen verbindingen en pluggen. Ook de wanden waaraan deze buizen worden bevestigd, moeten brandbestendig zijn (Rf 2 uur). 8

10 Inbouwbuizen De buizen die in het metselwerk of eventueel in het beton worden ingebouwd, zijn doorgaans van hard pvc. Wanneer de wanden worden afgewerkt met een coating, moeten de buizen al in het metselwerk of het beton zijn ingewerkt. Bij muren in gevelsteen of bij dunne scheidingswanden mogen geen openingen worden gemaakt. In dat geval worden de buizen geplaatst bij de constructie van de wand; ze worden dan in de stenen ingewerkt. Bij het maken en later herstellen van openingen moet de aannemer alle nodige maatregelen treffen opdat de wand opnieuw in de oorspronkelijke staat wordt hersteld (herstructureren van de zichtbare voegen). De afwerking van de wand (schilderwerk) wordt uitgevoerd door de aannemer die verantwoordelijk is voor de afwerkingsopdracht. De buizen die niet in een kast uitkomen, steken ongeveer 5 cm uit de wand en worden na de afwerking van de wand afgesneden Inwerkbuizen De buizen die in het beton ingewerkt moeten worden, zijn vervaardigd in een soepel thermoplastisch materiaal. De buizen die in het beton ingewerkt worden, hebben altijd dezelfde lengte. Vooraleer het beton wordt gestort, worden de buis en haar hulpstukken vastgemaakt aan de wapening of de bekisting. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om schade aan de buizen te vermijden (verplettering, doorsnijden enz.) en om ervoor te zorgen dat de elektrische leidingen later gemakkelijk kunnen worden getrokken. De verbindingen tussen meerdere kasten vormen een gemaasd systeem. Ieder stuk dat twee kasten verbindt, is voorzien van twee buizen die elk een duidelijk ander traject volgen. De voedingspunten bevinden zich op meerdere plaatsen in het gemaasde systeem. Bij de plaatsing van de buizen worden de minimale buigingsstralen gerespecteerd. In iedere buis wordt een trekdraad aangebracht. De EL-aannemer blijft als enige verantwoordelijk voor de plaatsing en de bestendigheid van de buizen die in het beton zijn ingewerkt Hulpstukken Alle hulpstukken worden gestandaardiseerd volgens de plaatsingsmethode van de buizen Inbouwkasten De inbouwkasten dienen voor de installatie van uitrustingen (schakelaars, stopcontacten, 9

11 aansluitpunten enz.) of trekdozen. Ze omvatten een bepaald aantal ingangen voor de verbindingsbuizen. Ongebruikte ingangen worden gedicht om de opgelegde dichtheidsgraad te bewaren. De kasten worden onlosmakelijk en hermetisch vastgemaakt aan de bekisting om te vermijden dat er bij het aanbrengen van het beton cementmelk in de buizen of de kasten terecht zou komen. De kasten worden vervaardigd met hetzelfde materiaal en hebben dezelfde eigenschappen op het vlak van mechanische en chemische weerstand als de buizen. De diepte wordt aangepast aan de uitrustingen die erin geïnstalleerd worden. De kasten worden zodanig gemonteerd dat het deksel van de kast na de ontkisting op gelijke hoogte komt met het betonoppervlak. Inbouwkasten komen gelijk met het afgewerkte wandoppervlak. In holle wanden worden de kasten vastgezet met behulp van spanwiggen. Dubbele kasten worden aan elkaar gekoppeld om een constante gelijke afstand te behouden Moffen De moffen dienen om de verbinding te maken tussen twee buizen. Bij inbouw- of inwerkbuizen zijn moffen verboden. Wanneer de buizen doorheen uitzettings- of verzakkingvoegen moeten, worden rond de buizen ter hoogte van de voegen speciale moffen aangebracht, zodat het gebouw kan uitzetten en verzakken zonder dat er schade wordt toegebracht aan de buizen. De plaatsen waar zich diverse buizen concentreren, worden gecoördineerd met de uitvoering van het betonwerk Opzetstukken Alle vrije uiteinden van de TAL-buizen en de buizen in verstevigd pvc zijn voorzien van kunststoffen opzetstukken met afgeronde randen Trekdozen Bij de installatie van opbouwbuizen met gesloten elleboogstukken, alsook inwerk- of inbouwbuizen, moeten er om de 10 m of na drie elleboogstukken trekdozen worden geplaatst Diverse hulpstukken Vooral bij inwerkbuizen wordt er gebruik gemaakt van heel wat standaardhulpstukken zoals: - spreidingselementen, - verbindingsstukken voor buizen en kasten, - verbindingsstukken voor kasten, - enz. 10

12 Plaatsen van kabels De diameter van de buizen bedraagt 1,5 keer de buitendiameter van de kabel, met een minimum van 3/4". Wanneer een kabel in opbouw wordt geplaatst, kan de buis ter hoogte van de krommingen worden onderbroken, maar de zichtbare lengte van de kabel moet zo kort mogelijk zijn. De aansluitingen in de kasten worden gerealiseerd met behulp van connectoren voor kabels met doorsneden van 1,5 en 2,5 mm², en met klemmen die in de kasten worden aangebracht voor de kabels met hogere doorsneden Opmerkingen - Als er kabels bovenop de vloer liggen, worden ze beschermd met een stalen buis die 10 cm boven het afgewerkte vloerniveau uitkomt. De ruimte tussen de buis en de kabel wordt gedicht om te vermijden dat er vloeistof in de buis zou terechtkomen. Verder wordt de buis ook in de grond vastgezet om insijpeling te vermijden. - De buizen en hun hulpstukken worden op elkaar afgestemd voor de hele installatie, alsook met de uitrustingen die eventueel in het kader van andere percelen worden geplaatst Vrije plaatsing Bij vrije plaatsing langsheen de muren worden de kabels vastgemaakt op een hoogte die volstaat om beschadiging door mechanische oorzaken te vermijden. Op de plaatsen waar de kabels risico lopen om beschadigd te raken, worden er beschermingen aangebracht in staalplaat van minstens 3 mm dik. Deze plaatsingsmethode wordt ook gebruikt bij 2-zijdige scheidingswanden met een tussenruimte. De kabels worden in de scheidingswand geplaatst en op bepaalde punten (maximaal 0,50 m tussenafstand) vastgemaakt voorafgaand aan de sluiting via de tweede kant. De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat de dragende structuur van de scheidingswanden de buitenisolatie van de kabels beschadigt. Op de plaatsen waar de kabel doorheen de structuur gaat, worden soepele beschermingen aangebracht. In sommige gevallen waar er een verbinding is tussen verlichtingsapparatuur die niet aan de structuur is vastgemaakt, maar is ingebouwd in een vals plafond en in aansluitkasten of -koffers, kan een vrij geplaatste bekabeling worden gebruikt. De kabel is voorzien van connectoren die enerzijds aangesloten zijn aan de verlichtingsapparatuur en anderzijds aan de kasten of koffers. Deze kabels worden op het vals plafond aangebracht. Deze plaatsingsmethode mag enkel worden overwogen voor verbindingen met soepele kabels over korte afstanden (maximum 7 m) Wanddoorgang Wanneer een kabeldraagsysteem of een leiding in het algemeen door een wand heen moet, 11

13 mogen de eigenschappen van de wand inzake geluidsdichtheid of brandweerstand niet verminderen. De aannemer dient alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan deze vereisten Kokers Bij de doorgang van een leiding door een wand, gelden de volgende vereisten: a) wand in metselwerk of beton (meerdere technieken): vaste plaatsing van kokers die tegen roest zijn behandeld en even lang zijn als de dikte van de wand, met inbegrip van de afwerking; herstel tussen de kokers en de uitrustingen; herstel tussen de kokers en het metselwerk of het beton. b) wand in beton (één enkele techniek): in dit geval is geen plaatsing van een koker nodig; herstel tussen de uitrustingen en het beton Brandwerende wand In dit geval worden de kabelgoten onderbroken of lopen ze recht op de wand. Na de doorgang of de inbouw van uitrustingen in een brandwerende wand moeten de openingen hersteld worden, zodat de wand opnieuw zijn aanvankelijke brandbestendige eigenschappen heeft. De brandbestendige herstelling moet worden gerealiseerd tussen de uitrustingen en de kokers of de uitrustingen en het beton. Er mag geen vrije ruimte overblijven. Bovendien moet het herstelproduct rond de leidingen worden aangebracht over een minimale lengte van 30 cm aan beide zijden van de wand. De gebruikte materialen: moeten onbrandbaar zijn; mogen geen toxische gassen vrijgeven noch corrosief zijn; moeten voldoen aan de vereiste brandbestendigheid; moeten bestand zijn tegen vocht en schimmel; moeten hun fysische en chemische eigenschappen duurzaam behouden; moeten beschikken over een uitstekend hechtvermogen; moeten ondoordringbaar zijn voor rook en gassen; moeten de latere plaatsing van nieuwe kabels mogelijk maken. De aannemer moet voor het brandbestendige herstelproduct een proefcertificaat kunnen voorleggen dat werd opgesteld door een erkend laboratorium. Verder moet de fabrikant van het product aan de aannemer een garantie van goede uitvoering bezorgen voor het gebruik van het product. 12

14 Geluidwerende wand Nadat de aannemer kabels door een wand heeft gestoken of uitrustingen in de wand heeft aangebracht, moet hij rekening houden met de vereisten inzake geluidsisolatie, zodat de wand opnieuw zijn oorspronkelijke eigenschappen op dat vlak krijgt. Dit geldt ook bij een doorgang of inbouw van uitrustingen (buizen, leidingen ) in zwevende vloeren Plaatsing en traject van de laagspanningsnetwerken Tussen algemene en secundaire verdeelborden Vanaf de algemene verdeelborden lopen de kabels in de technische ruimtes volgens een horizontaal traject op kabelgoten die aan het plafond zijn aangebracht. Bij een horizontaal traject worden de kabels op kabelladders bevestigd wanneer het gaat om kabels met een doorsnede van 50 mm² of meer, of op kabelgoten in de andere gevallen. Bij een verticaal traject worden de kabels vastgemaakt op kabelladders die in verticale kokers zijn geïnstalleerd. Deze kabels vertrekken van de algemene verdeelborden en lopen naar de verdeelkasten van de verdiepingen en de verdeelkasten voor drijfkracht Tussen secundaire verdeelborden en uitrustingen De plaatsing van leidingen tussen de secundaire verdeelborden, de verdelers en de uitrustingen gebeurt op basis van de specifieke afwerking van de lokalen. Algemeen genomen worden de leidingen tussen de verdeelborden, de verdelers en de besturingskasten voor verlichting, armaturen, schakelaars, drukknoppen, detectoren, sirenes, camera s enz. geplaatst: op kabelbruggen die in het vals plafond van de vergaderzaal lopen; op kabelbruggen die in het vals plafond lopen en in opbouwbuizen bevestigd aan de plafondplaat in de valse plafonds (voor toegang naar de voorzitterstribune); in buizen die in de scheidingswanden zijn ingebouwd. De leidingen tussen de secundaire verdeelborden en de aansluitpunten (stopcontacten) worden geplaatst: - in de holle wanden in buizen die vastgemaakt worden aan het geraamte van de scheidingswanden; - in de kabelbruggen in de verhoogde vloer; - in opbouwbuizen in de technische en gelijkaardige ruimtes. 13

15 Indien de buizen zijn geplaatst door een andere aannemer, moet de aannemer deze werken opleveren en ieder defect melden dat nadelig kan zijn voor de goede uitvoering van zijn opdracht. In die omstandigheden blijft de aannemer als enige verantwoordelijk voor de uitvoering Plaatsing en stroming van de netwerken voor zeer lage spanning Het traject van de kabels van de netten voor zeer lage spanning volgt het traject van de kabels van het laagspanningsnet en moet dezelfde voorwaarden naleven voor de inwerking in de afwerkingen. Bij de plaatsing van de respectieve kabelgoten wordt rekening gehouden met de afstandsvereisten voor verschillende soorten kabels. In de specificaties voor de uitrustingen en de installaties op zeer lage spanning worden de trajectdetails gepreciseerd Omvang van de opdracht De opdracht omvat: 1. De levering en plaatsing van alle kabelgoten, kabelbruggen en kabelladders, met inbegrip van de aarding van de uitrustingen, de hulpstukken voor montage, verbinding en bevestiging, en alle speciale stukken voor richtingsveranderingen en aftakkingen. 2. De levering en plaatsing van de opbouw-, inbouw- en inwerkbuizen (verzonden in het beton), met inbegrip van alle hulpstukken voor bevestiging, montage en inbouw. 3. De boringen, kokers, herstelwerkzaamheden en openingen. 4. Het sluiten van de openingen. 5. De brandwerende bescherming van de kabelgoten die doorheen brandbestendige wanden lopen. 14

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1 4.1. Algemeen...1 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 4.3. Elektrische leidingen...2 4.3.1. Algemeen... 2 4.3.2. Moeilijk ontvlambare

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

Telecominstallatie binnenin een woning

Telecominstallatie binnenin een woning Telecominstallatie binnenin een woning 1 Telecominstallatie binnenin een woning Onze behoeften inzake connectiviteit veranderen snel. Daarom is het aangewezen in de hele woning een kabelnetwerk aan te

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Voorafgaand aan de installatie:

Voorafgaand aan de installatie: Gefeliciteerd met de aankoop van uw Neodeck terras! Daar Neodeck een vrij nieuw product is en toch specifieke montagerichtlijnen vereist, vindt u hieronder alle nodige info : Voorafgaand aan de installatie:

Nadere informatie

7.B.1 Vergokan stijgkabelladders met functiebehoud volgend art 104 van het AREI.

7.B.1 Vergokan stijgkabelladders met functiebehoud volgend art 104 van het AREI. Lastenboekbeschrijvingen in het kader van het nieuwe artikel 104 van het AREI. Deze teksten zijn gebaseerd op certificaten die Vergokan behaalde volgens norm DIN 4102-12. Onderstaande teksten zijn slechts

Nadere informatie

GORDINGEN EN WANDREGELS

GORDINGEN EN WANDREGELS GORDINGEN EN WANDREGELS Verzinkte profielen Index Gordingen 2 Z-gordingen 2 Σ-gordingen 3 Sleeve-stukken 4 Σ-sleeve 4 Dakrand 6 Dakrandprofiel 6 Bevestigingsplaten 7 Geboutte bevestigingsplaat voor type

Nadere informatie

VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium T-rail en HST-wagentje (Horizontale toepassing EN 795)

VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium T-rail en HST-wagentje (Horizontale toepassing EN 795) VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium T-rail en HST-wagentje (Horizontale toepassing EN 795) A. Algemeenheden Het hierna beschreven materieel is een individuele veiligheidsuitrusting

Nadere informatie

ORYX Collar FX 330 Versie 1.1, (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming

ORYX Collar FX 330 Versie 1.1, (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX Collar FX 330 Versie 1.1, 16-11-2016 (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX is de specialist in passieve brandbescherming van gebouwen. Dankzij zijn gedreven expertise en een uitgebreid

Nadere informatie

SIGMAFOR -MUURWAPENING

SIGMAFOR -MUURWAPENING SIGMAFOR -MUURWAPENING Ronde gegalvaniseerde uitvoering voor metselwerk Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen. (gewoon metselwerk) Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkt staaldraad,

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

4 PlaGyp-plafonds. Afgehangen plafonds. Toepassing en voordelen

4 PlaGyp-plafonds. Afgehangen plafonds. Toepassing en voordelen 4 -plafonds Afgehangen plafonds Toepassing en voordelen -plafonds worden specifiek toegepast: - binnen een gebouw. - voor grote plafondoppervlakken. - als verlaagd plafond met kleine en grote verlagingen,

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand

Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Bij de installatie van Zenturo en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen. Het toevoegen van vulling

Nadere informatie

Ronde installatiebuis

Ronde installatiebuis Ronde installatiebuis Waarvoor gebruiken we installatiebuis? Installaties kunnen worden aangelegd met kabels, maar voor woonhuizen worden meestal pvc-buizen met draad gebruikt. Door geïsoleerd draad in

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium VSTL ladder T-rail en VST-wagentje (Verticale toepassing EN 353/1)

VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium VSTL ladder T-rail en VST-wagentje (Verticale toepassing EN 353/1) VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium VSTL ladder T-rail en VST-wagentje (Verticale toepassing EN 353/1) A. Algemeenheden Het hierna beschreven materieel is een individuele veiligheidsuitrusting

Nadere informatie

VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium T-rail en VST-wagentje (Verticale toepassing EN 353/1)

VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium T-rail en VST-wagentje (Verticale toepassing EN 353/1) A. Algemeenheden VERKLAREND DOSSIER TECHNELEC Voor valbeveiliging met aluminium T-rail en VST-wagentje (Verticale toepassing EN 353/1) Het hierna beschreven materieel is een individuele veiligheidsuitrusting

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts.

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Datum 06/08/2015 Vertrouwelijkheid Unrestricted Onze referentie Proximus NEO/OPP Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ASSEMBLAGE / PLAATSING VAN ONZE ZUILEN

ASSEMBLAGE / PLAATSING VAN ONZE ZUILEN ASSEMBLAGE / PLAATSING VAN ONZE ZUILEN Nota: Onze schachten kunnen door de meeste van onze decoratieve stukken (kop- en voetstukken, decoratieve ringen), behalve de Trompette, Temple, Deco en Fleur modellen.

Nadere informatie

BESTEKBESCHRIJVINGEN

BESTEKBESCHRIJVINGEN HALFEN NATUURSTEENVERANKERINGEN Natuursteenankers : mortelankers De natuursteenplaten worden bevestigd aan de draagstructuur met ankers in roestvast staal 18/10/2,5 Cr/Ni/Mo (mat.nr. 1.4571/1.4404). Deze

Nadere informatie

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling Gipskartonplaat met lood ter bescherming tegen röntgenstraling PAGINA 2 : GIPSKARTONPLAAT MET LOOD GIPSKARTONPLAAT MET LOOD OM RUIMTES TE BESCHERMEN TEGEN RÖNTGENSTRALING Ruimtes met apparatuur die röntgenstraling

Nadere informatie

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je nauwkeurig

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Wand-, plafondpanelen

Wand-, plafondpanelen Wand-, plafondpanelen STANDAARDUITVOERING V : Geprofileerd OPTIES G : Linea profilering K : Vlak M : KIM profilering G K LINEA PROFILERING V V D PROFILERING INDUSTRIEEL WANDPANEEL MODULE - Opbouwbreedte:

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Opties BINNENWANDEN AANBOUW STAPELPLAATS LUIFEL BALUSTRADE & TERRAS VERDIEPING

Opties BINNENWANDEN AANBOUW STAPELPLAATS LUIFEL BALUSTRADE & TERRAS VERDIEPING AANBOUW Zijhoogte buitenkant 163 cm, aanbouwzijde 195 cm Dakhelling 12, inclusief shingels Dakoversteek : Voor 11, Achter 11, zij 20 cm BINNENWANDEN Massieve wandbalken, geïntegreerd in de buitenwanden

Nadere informatie

ELEKTROTECHNIEK 6. Brand aan de buitenkant van de kabelgoot, behoud van de elektrische functie gedurende 30 en 60 minuten

ELEKTROTECHNIEK 6. Brand aan de buitenkant van de kabelgoot, behoud van de elektrische functie gedurende 30 en 60 minuten Elektrotechniek 6 Elektriciteitskabels en -leidingen worden tegen brand beschermd met het doel: Het functioneren van de kabels in geval van brand te waarborgen. Kabelbranden te vermijden. De voortplanting

Nadere informatie

Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit 3 METAALSTRUCTUREN Metaalstructuren 3 Inleiding De helft van de realisaties van Willy Naessens Industriebouw wordt gebouwd met metaalstructuren. Die worden o.a. toegepast in KMO-gebouwen, agrarische gebouwen,

Nadere informatie

Beschrijving van de types

Beschrijving van de types BIJLAGEN Beschrijving van de types Cassette H0 Het verlaagde plafond bestaat uit gemetalliseerde H0 tegels van PLAFOMETAL van 600 x 600 mm of 1200 x 600 mm van voorgelakt staal in wit of grijs 9006 met

Nadere informatie

Installatieinstructies

Installatieinstructies Installatieinstructies Algemeen Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt alvorens met de installatie te beginnen. Simfofit moet steeds gebruikt worden met een gipskartonplaat van minstens

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken)

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken) 2.3 Toepassingen IV-balken worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX Montagesysteem E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s Productbeschrijving Het montagepracticum elektrische installaties bestaat uit montageframes,, waarin montageborden kunnen worden geplaatst.

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Naar de praktijk leert, gebeuren elk jaar, o.a. op bouwwerken, ernstige ongevallen doordat personen van een grote hoogte vallen. Artikel 127 van het "Veiligheidsbesluit voor fabrieken

Nadere informatie

Technisch dossier. De verschillende montages en mogelijkheden voor AquaGuard

Technisch dossier. De verschillende montages en mogelijkheden voor AquaGuard Technisch dossier De verschillende montages en mogelijkheden voor AquaGuard Gebruik doorheen alle seizoenen Technics & Applications Klaus-Michael Kuehnelaan 9 Tel : + 32 14 23 74 95 Liesdonk Fax : + 32

Nadere informatie

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 0 ALGEMEEN 0.1 Toepassingsgebied Deze bijlage bevat voorschriften die van toepassing zijn op de lage, middelhoge en hoge gebouwen en op industriegebouwen. 0.2 Platen [De platen zijn opgenomen bij de betreffende

Nadere informatie

Vloerplaten uit gewapend beton

Vloerplaten uit gewapend beton Vloerplaten uit gewapend beton Een stevige basis voor een snelle opbouw met lage kosten Kerkstoel vloerplaten Vloerplaten zijn ideaal om betonnen draagvloeren te realiseren. Ze kunnen in alle vormen gemaakt

Nadere informatie

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor installateurs van sanitair

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor installateurs van sanitair De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor installateurs van sanitair www.promat.be Passieve brandbescherming Oplossingen voor installateurs van sanitair Als installateur van sanitair krijgt

Nadere informatie

Distributie- en bureauzuilen in aluminium

Distributie- en bureauzuilen in aluminium Distributie- en bureauzuilen in aluminium Editie 2013 IDT, een Noors bedrijf dat alles in eigen fabriek produceert, startte de productie van elektro producten in 2005. Sinds die tijd is IDT uitgegroeid

Nadere informatie

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Rigidur gipsvezelplaten BPB, uw gids in gips. 16 3 Rigidur gipsvezelplaten Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg Platen per pallet in mm per m 2 Rigidur gipsvezelplaten zijn

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

7.C.2 Vergokan kabelgoten met functiebehoud volgens artikel 104 van het AREI.

7.C.2 Vergokan kabelgoten met functiebehoud volgens artikel 104 van het AREI. Lastenboekbeschrijvingen in het kader van het nieuwe artikel 104 van het AREI. Deze teksten zijn gebaseerd op certificaten die Vergokan behaalde volgens norm DIN 4102-12. Onderstaande teksten zijn slechts

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND 3 3 Context Wat is Art. 104? AREI (het Algemeen Regelement op Elektrische Installaties) Hoofdstuk 2 : Beschermingsmaatregelen Deel 2 : Bescherming tegen thermische

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties Minikastjes Hermetische minikastjes, weinig plaats innemend, voor een modulaire combinatie. Technische kenmerken c Zelfdovend isolerend materiaal; weerstand tegen gloeidraad : 750 C volgens IEC 60695 2

Nadere informatie

Plakatube Ronde verloren kolombekisting

Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube is een bekisting voor het realiseren van ronde kolommen. Deze verloren bekisting is heel licht en kan daardoor

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid.

Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid. Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid www.promat.nl Brandveilige installatie elektra Inhoud Brandveilig installeren 3 Oplossingen voor installateurs PROMASTOP -P 5 Brandwerende

Nadere informatie

Bouwplannen in een residentiële verkaveling?

Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Vergeet uw Belgacom-aansluiting niet! Beste Bouwer, Alvast gefeliciteerd met het bouwen van uw woning. Deze brochure is een wegwijzer om op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

1. Algemeen !!!LET OP!!!

1. Algemeen !!!LET OP!!! powered by 1. Algemeen Laminotherm is een zeer dunne vloerverwarming om laminaat en (onder voorwaarden) parketvloeren op een comfortabele temperatuur te houden. e voordelen van Laminotherm zijn de eenvoudige

Nadere informatie

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken.

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken. Type BT Hilti brandwerende inrichting Algemeen In overeenstemming met de geldende reglementering (K.B. van 12 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2012) zullen er brandwerende

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

1. Inhoud van de presentatie

1. Inhoud van de presentatie S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandwerende doorvoeringen: Wetgeving, praktijk en correcte uitvoering 16 oktober 2015 Edubuild & IT PFPA TV 254 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

Doe Het Zelf handleiding zonnepanelen installatie voor schuin dak

Doe Het Zelf handleiding zonnepanelen installatie voor schuin dak Doe Het Zelf handleiding zonnepanelen installatie voor schuin dak 1 Benodigdheden De volgende onderdelen zijn benodigd voor een schuine dak installatie: - De door u uitgekozen zonnepanelen; - De door u

Nadere informatie

CADRYS monobloc Lege kasten

CADRYS monobloc Lege kasten Kasten en toebehoren De oplossing voor >Automatisme uitrusting > Elektrische verdeling De sterke punten kdrys_502_a_1_cat > Elektrische veiligheid > Uitgebreid gamma > 15 beschikbare modellen > Beschermingsindex

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie

Technisch HEXA FLOORING

Technisch HEXA FLOORING Technisch HEXA FLOORING MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Informatief magazine Massief NT - TMA02-082017 HEXA FLOORING HEXA FLOORING De balkonbodemplaat van Massief

Nadere informatie

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING SNEL even ANDERS GIPSBLOKKEN VOORBEREIDENDE WERKEN. De gipsblokken slechts leveren wanneer de werf regenvrij gemaakt

Nadere informatie

00.00.00 Wand- en plafondbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck SCARLET, BEE_BO en DECOR

00.00.00 Wand- en plafondbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck SCARLET, BEE_BO en DECOR dossier... - dd.... 1 00.00.00 Wand- en plafondbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck SCARLET, BEE_BO en DECOR Omschrijving : Scarlet, Bee_Bo en Decor zijn de verzamelnaam voor een gamma wand-

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN A.R.E.I 86.10 IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN 86.10.a Bepalingen Badkamer of stortbadruimte: Lokaal of lokaalgedeelte beperkt tot volume 3 waarvan hierna sprake, waarin ten minste een bad of een stortbad is

Nadere informatie

Dit materiaal is eveneens verkrijgbaar in R.V.S.

Dit materiaal is eveneens verkrijgbaar in R.V.S. 3230 profiel Verbindingsstuk ƒ Ophangklem Stut met kabelklem Eindstut Standaard ophangijzer Kabelgeleiderwagentje ˆ Meeneemwagentje Dubbel wagentje met aansluitdoos Profiel in verzinkt staal, standaardlengte

Nadere informatie

DucoGrille Close 105. Dagmaat breedte Speling boven. Dagmaat breedte= breedte DGC *speling 5mm. Dagmaat hoogte

DucoGrille Close 105. Dagmaat breedte Speling boven. Dagmaat breedte= breedte DGC *speling 5mm. Dagmaat hoogte 1. Dagmaat breedte Speling boven Dagmaat breedte= breedte DGC 105+ 2*speling 5mm Dagmaat hoogte= hoogte DGC 105 + speling onder 5mm + speling boven afhankelijk van stap Dagmaat hoogte is verkrijgbaar in

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal!

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Zonder lijm en waterdicht Slagvast kunststof 100% corrosievrij Onderhoudsarm 15 jaar garantie Sterke dakgoten voor zowel nieuwbouw als renovatie Eenvoudig

Nadere informatie

AANBESTEDINGSTEKST INBOUWSCREENS

AANBESTEDINGSTEKST INBOUWSCREENS AANBESTEDINGSTEKST INBOUWSCREENS PHAZSCREEN INBOUW TYPE 85N - 85NZ en 110N 110NZ (om in te bouwen in een voorziene ruimte boven het raam) 1. Steunen Verzinkt stalen zijconzoles met overgeplooide rand om

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

PLEISTERPROFIELEN BINNENSHUIS

PLEISTERPROFIELEN BINNENSHUIS PLEISTERPROFIELEN BINNENSHUIS Ons omvangrijk productassortiment aan profielen voor het pleisterwerk binnenshuis reikt van randbeschermprofielen, over af- en aansluitprofielen tot uitzetvoegprofielen. Ze

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

NIEUW NIEUW. doorvoeringen in brandwerende wanden. doorvoeringsysteem voor leidingen ls 90, doorvoeringsysteem voor buizen RS 90

NIEUW NIEUW. doorvoeringen in brandwerende wanden. doorvoeringsysteem voor leidingen ls 90, doorvoeringsysteem voor buizen RS 90 doorvoeringen in brandwerende wanden doorvoeringen in brandwerende wanden zijn nodig van zodra leidingen en buizen door wanden met een bepaalde brandwerendheidsklasse gevoerd moeten worden. om deze klasse

Nadere informatie

AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS

AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS PHAZSCREEN TYPE 85 ASN - 95ASN 1. Bergingskast (om bovenop het raam te monteren) Geëxtrudeerde omkasting bestaande uit 1 deel (voor- & bovenprofiel). De omkastingsprofielen

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES

PLAATSINGSINSTRUCTIES 1/8 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw De gevelpanelen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL V540 Ritz Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Breedplaten uit gewapend beton

Breedplaten uit gewapend beton Breedplaten uit gewapend beton Een stevige basis voor een snelle opbouw met lage kosten Kerkstoel breedplaten Breedplaten zijn ideaal om betonnen draagvloeren te realiseren. Ze kunnen in alle vormen gemaakt

Nadere informatie