Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV"

Transcriptie

1 Behandelinstructies Bij ret- en/f waterschade 2013 DE TIENDSCHUUR BV!

2 Inhudspgave 1 Inleiding 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en/f waterschade 4 Behandelinstructies papier met ret- en/f waterschade 5 Behandelinstructies ftmateriaal met ret- en/f waterschade 6 Behandelinstructies bij vaststelling van schimmel 7 Algemene infrmatie De Tiendschuur Pagina 2

3 1 Inleiding Hierbij geven wij enkele eenvudige instructies ter vrkming en beperking van gevlgschade als gevlg van brand, waterschade en schimmel. Daarnaast geven wij k instructies vr het vakkundig verpakken en registreren van het te evacueren materiaal en de eisen waaraan een drgruimte dient te vlden. De aanwijzingen zijn gebaseerd p de kennis, ervaring van De Tiendschuur en infrmatie welke dr ns is verzameld, deze zijn gebundeld in dit dcument. Dit dcument is dan k slechts ter kennisgeving en als naslag bedeld. DIRECTE ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG? OP WERKDAGEN VAN 8:00 uur TOT 16:30 uur BELT U MET BUITEN WERKTIJD BELT U MET DISCLAIMER Wij zijn niet verantwrdelijk vr de juistheid f de vlledigheid, f het bijgewerkt zijn van de infrmatie. Tevens zijn wij niet verantwrdelijk vr de nauwkeurigheid, betruwbaarheid f m het even welk gebruik van de infrmatie in dit dcument. Wij aanvaarden dan k geen aansprakelijkheid vr indirecte f gewichtig verlies f schade, f vr verlies van gegevens, winst, mzet f zaken (hetzij direct f indirect) in elk geval. Ongeacht de rzaak, zelfs indien vrspelbaar. In geval u verlies f schade lijdt vrtvleiend uit, f in verband met het inzien, het gebruik van dit dcument f de inhud ervan, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid vr verlies f schade als gevlg van nnauwkeurigheid, futen, weglating f enige andere rzaak en al dan niet van nze zijde. Pagina 3

4 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade Algemene instructies Vermijd daar waar mgelijk aanraking met beret materiaal. Na aanraking is ret vaak niet meer geheel te verwijderen! Hud beret en niet beret materiaal altijd ged gescheiden. Hud drg beret en nat beret materiaal altijd gescheiden. Verwijder met een stfzuiger zveel mgelijk (drg) ret vrdat het materiaal wrdt aangeraakt. Hud de stfzuigermnd met een zachte brstelmnd vlak bven het materiaal, echter znder het materiaal aan te raken. Maak altijd gebruik van een stfzuiger met Hepa Filter! Verpak nat beret materiaal per stuk en laat het binnen 48 uur invriezen. Laat het materiaal vervlgens vriesdrgen, waarna het ret alsng met een stfzuiger met Hepa Filter kan wrden verwijderd. Verpak drg beret materiaal per stuk en laat het drg reinigen. Verpak berete materialen altijd met vlak verpakkingsmateriaal. Hiermee vrkmt men dat zals bijvrbeeld bij nppenflie wanneer de nppen naar de berete zijde zitten deze ret inwrijven. Drgruimte Kies een schne, drge ruimte m materialen aan de lucht te laten drgen Wees er zeker van dat er geen schimmels aanwezig zijn in deze ruimte Gebruik geen haardrgers m de materialen te drgen! Plaats (regelbare) ntvchtigingsapparaten in de ruimte en zet ze aan p de hgste stand Wijs een persn aan die de ntvchtigers cntrleert en die regelmatig het waterreservir leegt Hud de temperatuur van de ruimte z laag mgelijk, vermijd echter (te) grte temperatuurverschillen Plaats (regelbare) ventilatren in de ruimte en zet deze aan. Waak ervr dat materialen niet verwaaien en/f beschadigen Plaats (kunststf) rekken en/f tafels, vertrek ze met plastic en dek ze af met absrberend papier dat niet afgeeft. Vervang het papier regelmatig m te vrkmen dat de materialen het vcht pnieuw pnemen Hud beschimmeld materiaal buiten deze ruimte, isleren vrkmt verdere besmetting! Indien materiaal beschimmeld is neem dan cntact p met De Tiendschuur, wij kunnen dit materiaal indien ndig behandelen dr te laten gammadrstralen Bij twijfel van wat te den bij natte materialen als gevlg van waterschade is het in laten vriezen de beste keuze. Hierdr kan per direct verdere schadevrming wrden stpgezet en kan er p een welverwgen manier een juiste beslissing genmen wrden met wat te den. Pagina 4

5 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en f waterschade Schilderij met ret- waterschade Draag schne katenen handschenen bij het hanteren van een schilderij. Vermijd daar waar mgelijk aanraking met beret materiaal. Na aanraking is ret vaak niet meer geheel te verwijderen! Verwijder met een stfzuiger zveel mgelijk (drg) ret vrdat het materiaal wrdt aangeraakt. Hud de stfzuigermnd met een zachte brstelmnd vlak bven het materiaal, echter znder het materiaal aan te raken. Maak altijd gebruik van een stfzuiger met Hepa Filter! Tracht ten alle tijden het cntact met de beschilderde laag te vrkmen Draag het schilderij altijd in een verticale stand indien er geen schade is aan de beschilderde zijde Prbeer het schilderij altijd met minimaal cntact te verplaatsen Wanneer de verf van een schilderij ls laat, draag het dan altijd weg met de beschilderde zijde naar bven gericht! Wanneer de verf van een schilderij ls laat leg deze dan altijd met de beschilderde zijde naar bven gericht weg Tracht iedere aanraking met de bvenzijde van het schilderij te vermijden Indien mgelijk prbeer een schilderij met rnamenten niet p te pakken aan de rnamenten, deze zijn vaak erg kwetsbaar en beschadigen erg snel Ondersteun een schilderij mede daarm altijd vanaf de nderzijde Gebruik museum fam vr tijdelijke ndersteuning bij het wegzetten van een schilderij Vrkm dat er vingers tussen het dek en spieraam kmen Plaats schilderijen altijd ls van elkaar Mcht het niet anders gaan zet ze dan tegen elkaar met afstandstukken van fam Zet geen andere bjecten tegen een schilderijdek f lijst Verwijder het schilderij ter plekke nit uit de lijst als deze nat is Indien de ndzaak hg is en schilderijen meten tijdelijk p lcatie wrden gestald, richt dan altijd de beschilderde zijde naar de muur mits de verf niet ls laat Plaats tussen de schilderijen afstandstukken van museum fam Prbeer bij vrkeur schilderijen niet in te pakken Maak bij eventueel verpakken gebruik van vlak verpakkingsmateriaal Gebruik indien mgelijk geen nppenflie Indien er niks anders vrhanden is dan nppenflie, richt dan de nppen van het geschilderde ppervlak af (deze kunnen ret inwrijven dat dan waarschijnlijk niet meer te verwijderen is) Vermijd direct znlicht met het schilderij Laat de lijst p vakkundige wijze direct verwijderen als het ng nat is Verwijder de verpakking altijd direct nadat het bject is binnengebracht in pslag Laat het schilderij gelijkmatig aan de lucht drgen znder gebruikmaking van drgers f warmtebrnnen! Pagina 5

6 4 Behandelinstructies papier met ret- en f waterschade Papier met ret- waterschade Vermijd daar waar mgelijk aanraking met beret materiaal. Na aanraking is ret vaak niet meer geheel te verwijderen! Hud beret en niet beret materiaal altijd ged gescheiden. Hud drg beret en nat beret materiaal altijd gescheiden. Verwijder met een stfzuiger zveel mgelijk (drg) ret vrdat het materiaal wrdt aangeraakt. Hud de stfzuigermnd met een zachte brstelmnd vlak bven het materiaal, echter znder het materiaal aan te raken. Maak altijd gebruik van een stfzuiger met Hepa Filter! Prbeer natte beken nit te penen! Prbeer aan elkaar klevende beken f bladzijden niet te scheiden! Pers nit water uit de beken! Spel vuil gewrden natte beken met een zachte straal kud demi water af. Hud hierbij het bekblk geslten. (Alleen de buitenkant) De vlgende materialen mgen niet wrden gespeld: pen f gezwllen banden; perkamenten banden; leren banden; fragiele materialen, Verpak natte berete beken per stuk en laat deze binnen 48 uur invriezen. Laat het materiaal vervlgens vriesdrgen, waarna het ret alsng met een stfzuiger met Hepa Filter kan wrden verwijderd. Verpak drg beret materiaal per stuk en laat het drg reinigen. Verpak berete materialen altijd met vlak verpakkingsmateriaal en met grte vrzichtigheid. Hiermee vrkmt men dat bijvrbeeld bij nppenplastic de nppen het ret inwrijft. Natte beken, dcumenten f andere papieren dcumenten meten binnen 48 uur wrden ingevrren! Verpak natte beken met harde kaft in een plastieken zak en plaats deze met de rug naar bven gericht in een ds Verpak natte beken met een slappe kaft f papieren mslag met de rug naar beneden in een ds Vchtige beken, dcumenten f andere papieren dcumenten/materiaal (materiaal dat binnen 48 uur drg is) kan aan de lucht drgen Zet vchtige / klamme beken met harde kaft pstaand nder een hek van 90 pen neer en laat ze drgen aan de lucht. Leg beken met een slappe kaft f papieren mslag pen neer, met de rug naar beneden Leg vchtige / klamme beken vlak neer p een schn ppervlak Hud leren en perkamenten banden apart van andere banden Hud kstbare en zeldzame werken apart en zrg dat deze met vrrang wrden gecnserveerd en gerestaureerd Hud kunstdrukpapier nat tt aan het invriezen, laat het niet (gedeeltelijk) drgen. Laat lsse vellen nat f vchtig papier vlak aan de lucht drgen Vuw geen lsse vellen uit! Nat papier scheurt zeer snel! Prbeer aan elkaar klevende vellen papier niet te scheiden! Nat papier mag niet nbeperkt wrden gestapeld. Maak de stapels niet dikker dan 5 centimeter Hud kunstdrukpapier nat (met schn en kud water) tt aan het invriezen, laat het niet (gedeeltelijk) drgen Leg nat plan materiaal apart en in kleine stapels (van max. 5 cm dik) en de ze per stuk in een pen plastic zak f schiet er silicnenpapier tussen. Laat in het uiterste geval het materiaal met lade en al invriezen Pagina 6

7 5 Behandelinstructies ftmateriaal met ret- en f waterschade Papier met ret- waterschade Vermijd daar waar mgelijk aanraking met beret materiaal. Na aanraking is ret vaak niet meer geheel te verwijderen! Hud beret en niet beret materiaal altijd ged gescheiden. Hud drg beret en nat beret materiaal altijd gescheiden. Verwijder met een stfzuiger zveel mgelijk (drg) ret vrdat het materiaal wrdt aangeraakt. Hud de stfzuigermnd met een zachte brstelmnd vlak bven het materiaal, echter znder het materiaal aan te raken. Maak altijd gebruik van een stfzuiger met Hepa Filter! Verpak nat beret materiaal per stuk en laat het binnen 48 uur invriezen. Laat het materiaal vervlgens vriesdrgen, waarna het ret alsng met een stfzuiger met Hepa Filter kan wrden verwijderd. Verpak drg beret materiaal per stuk en laat het drg reinigen. Verpak berete materialen altijd met vlak verpakkingsmateriaal. Hiermee vrkmt men dat bijvrbeeld bij nppenplastic de nppen het ret inwrijft. Laat ftalbums in z'n geheel invriezen. Vries glasnegatieven NIET in! Laat deze ls van elkaar drgen. Haal nat en/f vuil gewrden dia's uit de raampjes (bewaar de raampjes i.v.m. infrmatie die erp staat vermeld) en spel ze met kud water. Laat de dia's drgen, hang ze bijvrbeeld met behulp van een pengebgen paperclip dr filmtransprtgaatjes aan een waslijn. Als het m (te) grte heveelheden gaat die niet nmiddellijk (aan de lucht) kunnen wrden gedrgd, verpak ze dan in plastic zakjes waaraan een paar druppels frmaline is tegevegd en vries ze in Drg micrfilms aan de lucht Behandel nat gewrden ft's vrzichtig. Raak nit het ppervlak van de ft aan! Leg geen vleipapier p de afbeeldingzijde van de ft. Verwijder eventuele hezen f lijsten. Bewaar echter wel alle infrmatie. Spel indien ndig vervuilde ft s met kud (demi) water. Laat ft's aan de lucht drgen, bijvrbeeld met plastic knijpers aan een lijn, f met de afbeeldingzijde naar bven wijzend Zrg ervr dat de ft's elkaar niet raken. Laat een teveel aan ft s invriezen zdat deze per serie gedrgd kunnen wrden Pagina 7

8 6 Behandelinstructies bij vaststelling van schimmel Schimmel Schimmelgrei na waterschade kan al binnen 48 uur ptreden! Vchtig en halfnat materiaal beschimmelt het snelst Actieve schimmel is wllig, slijmerig, niet actieve schimmel is vaak drg en pederig Schimmel is vaak het eerst zichtbaar p zijkanten/randen van beken f tussen platten en schutbladen Schimmels zijn ngeznd! Draag handschenen, beschermende kleding en een fijn stfmasker (P3), desnds een gasmasker Bij schimmelvrming niet gaan ventileren! Hud beschimmeld en niet beschimmeld materiaal gescheiden. Om schimmelvrming te vrkmen meten natte materialen binnen 48 uur wrden ingevrren Eenmaal beschimmelde beken meten k wrden ingevrren, gevriesdrgd en daarna alsng ntsmet wrden d.m.v. gammadrstraling. Verwijder drge schimmelspren d.m.v. een museumstfzuiger met een speciale zuigmnd met zachte brstel vrzien van een HEPA-filter Vrdat gereinigde beken terug wrden geplaatst dienen de kasten/stellingen waar de schimmelexplsie zich heeft vrgedaan te wrden gedesinfecteerd Hud de gereinigde beken een ps in quarantaine m z eventuele nieuwe schimmelvrming te kunnen vaststellen Pagina 8

9 Algemene infrmatie De Tiendschuur Algemene gegevens Restauratieatelier De Tiendschuur: Restauratieatelier De Tiendschuur is al meer dan 30 jaar specialist in het restaureren en cnserveren van papier, beken, charters, perkament, kaarten, prenten en tekeningen. Ok verzrgen wij kunstrestauraties en werken wij vr diverse musea en verzekeringsmaatschappijen. Wij verzrgen de desinfectie van archiefstukken en k het schnmaken en mpakken na een schimmelbehandeling, water- en brandschade f verbuwing behrt tt nze activiteiten. Het pschnen van archieven en het scan klaarmaken hiervan, evenals het scannen en digitaliseren maakt tevens deel uit van nze werkzaamheden. Daarnaast bieden wij ndersteuning bij archiefverhuizingen en calamiteiten zals water- en/f brandschade. Krtm: De Tiendschuur herbergt alle activiteiten vr al uw archiefwerkzaamheden. Wij streven naar een 100% klantentevredenheid en stellen daarm zeer hge eisen aan het dr ns geleverde werk. Onze medewerkers, waarvan enkele al 25 jaar in dienst zijn van restauratieatelier De Tiendschuur, werken vlgens nauwkeurige prcedures en werkvrschriften. Al nze medewerkers beschikken ver een bewijs van ged gedrag. Wij hanteren een zeer strenge kwaliteitscntrle, waardr er een cnstante in het afgeleverde werk kan wrden gegarandeerd. Hiermee wrdt de maximale efficiency van werken behaald, waardr wij vr zeer scherpe prijzen kunnen werken. Om de tevredenheid van nze klanten te behuden, stellen wij het altijd zeer p prijs dat, indien er klachten f pmerkingen zijn, dat dit direct bij nze directie wrdt gemeld. Wij streven een 100% klantentevredenheid na. Onze medewerkers vlgen mede hierm regelmatig wrkshps en cursussen, waardr zij vrtdurend p de hgte blijven van nieuwe ntwikkelingen en technieken. Pagina 9

10 Restauratieatelier De TIENDSCHUUR Pstadres: Prterstraat CG Geldrp Bezekadres: Insulindestraat BA Tilburg Tel 0031 (0) MEESTERS IN KWALITEIT Pagina 10

Kopers-informatiemap

Kopers-informatiemap Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning!...2

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret Bedrijfhulpverleningsplan KDV Plderpret Inhudspgave Inleiding... 3 1 Ontruimingsplan... 3 2 Kinder-EHBO en BHV... 3 3 Bedrijfshulpverlening... 3 3.1 Del van bedrijfshulpverlening... 3 3.2 Uitgangspunt...

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl 072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 inf@072huren.nl www.072huren.nl INHOUDSOPGAVE 1. 072huren p. 3 2. Beheer, alle gemak nder één dak p. 4 3. Ksten p. 5 4. Q & A s vr de verhuurder

Nadere informatie

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE 540883 E Datum

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem Rapprt naar aanleiding van het herhaalbezek aan Laser Surgery V 46765-434129 Amsterdam, augustus, Amsterdam, augustus Inhud 1 Inleiding 3 2 Cnclusie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Het medisch handelen is niet cnfrm

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN Vlaams Luchtvaartpleidingscentrum Nieuwprtsesteenweg 954c 8400 Ostende Tel.: 059 / 30 81 50 Fax: 059 / 30 81 53 inf@vlc.eu VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN 2013 2014 VLOC Ostende Inhudstabel 1. Vrwrd...

Nadere informatie