WELKOM JAARVERSLAG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2011

2 WELKOM JAARVERSLAG 2011

3 INHOUDSOPGAVE IN HEEL KERNCIJFERS ONDERNEMINGSPROFIEL STRATEGIE BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PERSONALIA VERSLAG VAN DE R AAD VAN BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen - Financieel Ontwikkelingen - Activiteiten Personeel & Organisatie PontMeyer en het milieu JAARREKENING Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa & passiva Grondslagen voor bepaling resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Overige gegevens Accountantsverklaring 10 Jaar PontMeyer N.V. Lijst van kapitaalbelangen Colofon 3 NEDERLAND VESTIGINGEN Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland 2 3 MET GRATIS NAVIGATIE-APP Alkmaar Almere Amersfoort Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Zuid Oost Arnhem Beverwijk Den Bosch Breda Brielle Deventer Dordrecht Drachten Eindhoven Emmeloord Gorinchem Groningen Den Haag Den Haag Loosduinseweg Heemstede Heerenveen Den Helder Hilversum Hoorn Huizen Middelburg Nijmegen Nuth Oud-Beijerland Oudkarspel Raalte Roosendaal Rotterdam Sneek Steenbergen Terborg Tilburg Utrecht Westland Winschoten Winterswijk Wormerveer Zaandam Zwaag Zaandam Zaandam Bunnik Opmeer

4 SNEL BEREIKBAAR 4 WELKOM KERNCIJFERS (GECONSOLIDEERD) Resultaten (x mln.) Netto-omzet 318,7 303,7 Bruto-omzetresultaat 81,6 77,0 Netto-omzetresultaat 5,6-1,3 Nettoresultaat 2,3-2,7 Operationeel resultaat voor afschrijving goodwill en bijzondere posten 5,1-1,3 Kasstroom (x mln.) Kasstroom (gedefinieerd als nettoresultaat plus afschrijvingen) 5,4 0,7 Investeringen in materiële vaste activa 1,1 1,6 Afschrijvingen materiële vaste activa 3,1 3,4 Balans (x mln.) Eigen vermogen 45,8 45,2 Balanstotaal 164,6 177,5 Netto geïnvesteerd vermogen 124,2 147,2 (activa exclusief liquide middelen en immateriële vaste activa verminderd met niet rentedragende kortlopende schulden) Ratio s Bruto-omzetresultaat in % van de netto-omzet 25,6% 25,4% Netto-omzetresultaat in % van de netto-omzet 1,8% -0,4% Rendement op geïnvesteerd vermogen 4,5% -0,9% (netto-omzetresultaat/netto geïnvesteerd vermogen) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal balansvermogen) 27,8% 25,4% Rentedekking (netto-omzetresultaat/financieringslasten) 2,3-0,5 Kerngegevens per gewoon aandeel Dividend - - Resultaat per aandeel 0,80-0,94 (nettowinst/gemiddeld aantal uitstaande aandelen) Overige kerngegevens Aantal uitstaande aandelen Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Aantal medewerkers (fte s) ultimo jaar

5 ONDERNEMINGSPROFIEL PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern Onderscheidend en duurzaam bouwen met verantwoorde heeft 49 vestigingen verspreid over het hele land en materialen staat hoog in het vaandel. PontMeyer werkt telt ongeveer 750 medewerkers. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de uitsluitend legaal hout te betrekken uit duurzaam volgens expliciete milieugedragsregels en streeft ernaar hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor beheerde bossen. Dat het bedrijf maatschappelijk bouwend Nederland. verantwoord onderneemt, is vastgelegd in het Green Policy Program. PontMeyer committeert zich aan De activiteiten zijn verdeeld over drie business units. internationale certificatiesystemen waarvan FSC het De PontMeyer Handelsbedrijven worden gevormd door bekendste is. Bovendien heeft PontMeyer de Lean and de 45 breed pakket vestigingen. De drie PontMeyer Green Award 2012 verworven. Groothandelsbedrijven importeren hout- en plaatmateriaal uit de hele wereld. Houtbewerking vindt plaats bij De Twee Gebroeders en Hout Konstruktie OMVANG ONDERNEMING Nederland is leverancier van kozijnen vanuit onze Het concern behaalde in 2011 een omzet van 319 miljoen. eigen kozijnenfabriek. De aandelen van PontMeyer worden verhandeld op de incourante markt (NPEX), buiten een officiële notering. DE HANDELSBEDRIJVEN : HOUT EN BOUWMATERIALEN ALLES ONDER HANDBEREIK AANNEMERS-VOORRAAD snelle overzichtelijke routing 6 7 De PontMeyerformule spreekt de klant aan. One-stopshopping biedt concrete voordelen: alles voor de bouw onder één dak. Bovendien betekent het drive-in model groot gemak en tijdwinst. PontMeyer wil zo de voorkeursleverancier zijn van kleine en grote bouwers, voor industriële afnemers en onderhoudsdiensten. Het vestigingsnetwerk bestrijkt heel Nederland. DE GROOTHANDELSBEDRIJVEN: HOUTIMPORT De groothandelsbedrijven importeren hout en plaatmateriaal direct vanuit de Scandinavische landen, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Canada, Afrika en het Verre Oosten. De materialen komen voornamelijk per schip of trailer aan op de eigen terminal aan het Noordzeekanaal in Zaandam. DE PRODUCTIEBEDRIJVEN : HOUTBEWERKING EN PREFAB PontMeyer heeft een moderne houtbewerkingafdeling, De Twee Gebroeders genaamd, met de nieuwste zaag- en schaaflijnen, waarop snel en efficiënt wordt geproduceerd. Hout Konstruktie Nederland levert kozijnen aan nieuwbouw- en renovatieprojecten.

6 STRATEGIE PontMeyer is de meest toonaangevende leverancier van hout en bouwmaterialen voor heel bouwend Nederland. Kwaliteit is leidend. Het bedrijf bouwt energiek verder aan ontwikkeling van het netwerk van vestigingen. Dit A-merk spreekt zowel grote, landelijke klanten als lokaal opererende, kleinschalige aannemers en ZZP-ers aan. Het one-stop-shopping concept biedt de klant een breed pakket hout en plaatmateriaal, bouwmaterialen en shopartikelen. In combinatie met drive-in levert dit de klant echt tijdwinst op. De medewerkers van PontMeyer hebben kennis van zaken en zijn klantvriendelijk. Hierbij sluit de website aan die informatie makkelijk toegankelijk maakt. In 2011 is PontMeyer een webshop gestart. Daarnaast is het mogelijk online offertes aan te vragen, waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De PontMeyer groothandels importeren een breed pakket naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. De logistieke service is door de invoering van logistieke steunpunten nog verder afgestemd op de behoeften van de uiteenlopende doelgroepen. De hoogwaardige houtbewerkingafdeling ondersteunt het serviceconcept. PROFESSIONELE UNCTIONELE HULP customized service 8 9 Niet alleen de kwaliteit van het product telt, maar ook het gemak van de toepassing. De trend van monteren in plaats van maken op de bouwplaats zet door. In de De door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening 2011 is aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende verklaring, welke is opgenomen op pagina 49. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn door de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe accountant besproken, waarna deze in de voltallige Raad van Commissarissen zijn behandeld. De Raad van Commissarissen beveelt de aandeelhouders aan deze jaarrekening vast te stellen en geen dividend uit te keren overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur. markt staat PontMeyer bekend om haar betrouwbaarheid, brede assortiment en verantwoordelijkheid voor mens en milieu. De klant maakt deel uit van de PontMeyer familie. Kort samengevat, de strategie van PontMeyer is vooroplopen in de markt door continu: Aantrekkelijker maken van de formule Vergroten van de klantgerichtheid Verhoging van de service Vergroting van de kennis van de medewerkers Verbeteren van de efficiency Zorgen voor een optimale prijs-kwaliteit verhouding Strak beheren van het werkkapitaal Verantwoord investeren Zo wil PontMeyer de verwachtingen van de klant overtreffen. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DE RAAD VAN BESTUUR In de samenstelling van de zeshoofdige Raad van Commissarissen zijn in 2011 geen wijzigingen opgetreden. Krachtens het rooster is de heer L.J. Haverkamp op 24 mei 2011 afgetreden als commissaris van de vennootschap. Overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen is hij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd. In de samenstelling van de Raad van Bestuur zijn eveneens geen wijzigingen opgetreden.

7 lles voor de bouw 10 OF ZELFSERVICE PONTMEYER IN 2011 Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een bescheiden groei in de eerste helft en het weer terugvallen van de marktvraag in de tweede helft van het jaar. Deze volumeterugval is gedeeltelijk gecompenseerd door stijgende prijzen. In 2011 is veel aandacht besteed aan de commerciële organisatie en is de logistieke organisatie overeenkomstig het ontwerp van de logistieke blauwdruk gecentraliseerd. Daarnaast is veel energie gestoken in de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen per 1 juni. OVERZICHT VAN DE VERGADERINGEN EN COMMISSIES In 2011 heeft de Raad van Commissarissen vijf maal met de Raad van Bestuur volgens een daartoe vastgesteld schema vergaderd, waarvan één vergadering geheel was gewijd aan de strategie van de onderneming. De Raad is regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de gang van zaken in de vennootschap. In voorkomende gevallen hebben de voorzitters van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur informeel overleg gehad. In de vergaderingen met de Raad van Bestuur werd ondermeer aandacht besteed aan de operationele gang van zaken, de financiële resultaten en prognoses, de te volgen strategie van de onderneming, het verloop van de reorganisatie, de samenstelling en kwaliteit van het management, het budget en het jaarverslag. Verder is de Raad van Commissarissen zelf in vergadering bijeen geweest en heeft de voorzitter met de Centrale Ondernemingsraad eveneens een vergadering gehouden. De op voordracht van de Ondernemingsraad benoemde leden van de Raad van Commissarissen hebben een vergadering gehouden met de Centrale Ondernemingsraad. Deze vergadering is door de deelnemers als positief ervaren gezien de open en constructieve sfeer waarin de aan de orde zijnde onderwerpen zijn behandeld. De Auditcommissie van de Raad van Commissarissen is volgens een daartoe vastgesteld schema vier maal bijeen geweest. Aan de orde kwamen ondermeer de financiële structuur van de vennootschap, de positie van PontMeyer ten opzichte van de economische crisis, een aantal bancaire en fiscale onderwerpen, de managementletter en de jaarrekening. Het accountantsverslag is met PwC doorgenomen en besproken. De Remuneratiecommissie heeft aan de Raad van Commissarissen voorstellen gedaan over de salarissen en bonussen van de Raad van Bestuur. CORPORATE GOVERNANCE Hoewel PontMeyer een vennootschap is waarvan de aandelen worden verhandeld via de incourante markt (NPEX) buiten een officiële notering en als zodanig niet aan de bepalingen van Corporate Governance Code behoeft te voldoen, hecht zij groot belang aan goede corporate governance. PontMeyer hanteert de inhoud van de code dan ook als leidraad voor haar corporate governance beleid waarbij de kernbegrippen openheid en zeggenschap van aandeelhouders centraal staan. De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering uit te spreken voor de bijzondere inzet van de Raad van Bestuur, management en personeel om in moeilijke marktomstandigheden een structurele resultaatsverbetering tot stand te brengen. Zaandam, 20 maart 2012 De Raad van Commissarissen PERSONALIA R AAD VAN COMMISSARISSEN C.G. van Luijk (1949), voorzitter * ** H.A.J. Bemelmans (1944)* L.J. Haverkamp (1947) T. Jensma (1947) J.L.M. Van Meerbeeck (1964) * W.F. Zetteler (1945) ** R AAD VAN BESTUUR A.J. Schouten (1954), voorzitter R.A.C. Olsthoorn (1967) * lid Auditcommissie, voorzitter H.A.J. Bemelmans ** lid Remuneratiecommissie, voorzitter C.G. van Luijk 11

8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 1 VOORWOORD De eerste helft van 2011 namen de bouwactiviteiten nu verliezer door de valutaontwikkeling. Om te overleven zijn veel leveranciers, in zowel Europa als Afrika licht toe ten opzichte van die in de eerste helft van Er ontstond enig optimisme bij bouwbedrijven en Azië, overgegaan tot prijsverhogingen. Dit gold, en opdrachtgevers, echter het herstel verloor al snel hoewel in verschillende mate, zowel voor naaldhout, vaart. De toename was voor een belangrijk deel te hardhout als plaatmateriaal. De prijzen van bouwmaterialen zijn licht gestegen. danken aan het feit dat in het begin van 2011 het bouwweer aanzienlijk beter was dan het jaar ervoor. Van een structurele stijging van de vraag in het marktsegment was geen sprake, na de bouwvak daalde de grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwik- De ontwikkelingen op de aan- en afvoermarkten hebben vraag. Het vertrouwen van marktpartijen daalde door keling van PontMeyer. Bij een omzet van 318,7 miljoen een verslechterend conjunctuurbeeld en de onrust die (2010: 303,7 miljoen) werd een operationeel resultaat binnen Europa ontstond als gevolg van de financiële van 5,1 miljoen positief behaald (exclusief een eenmalige crisis in een aantal Zuid-Europese landen. bate van 0,5 miljoen), in 2010 was dit 1,3 miljoen negatief. Het netto resultaat na belastingen was 2,3 De nieuwbouw van woningen bereikte in 2011 miljoen positief (2010: 2,7 miljoen negatief). De voorraden zijn met name als gevolg van assortimentsbeheer een naoorlogs dieptepunt. Ook werden er weinig bestaande woningen verkocht. Er was weinig doorstroming, de huizenprijzen daalden en de banken gedaald tot 49,0 miljoen (2010: 55,6 miljoen). Deze en de ingezette wijziging van het logistieke model waren sterk risicomijdend bij het verstrekken van daling is gerealiseerd ondanks prijsstijgingen. Het aantal hypotheken. De nieuwbouw van kantoren betrof VAKKUNDIG ADVIES advies shopassortiment vrijwel uitsluitend het afbouwen van bestaande projecten. Door de leegstand werden nieuwe projecten slechts beperkt in gang gezet. In de Grond-, Weg- en Waterbouw sector was het volume relatief goed door de stimuleringsmaatregelen van de overheid. De debiteurendagen is ondanks de moeilijke marktsituatie in lijn met vorig jaar. Ook is de schade die PontMeyer lijdt door faillissementen van klanten in 2011 niet groter dan in De financieringsbehoefte is gedurende het jaar gedaald, waarbij de vergelijking met eind 2010 een verschil van 21,8 miljoen laat zien. Dit verschil wordt renovatie daalde eveneens, vooral de groot onderhoud projecten door bijvoorbeeld woningbouw- resultaat en de reductie van het werkkapitaal. vooral veroorzaakt door het positieve operationele verenigingen werden uitgesteld. Bij renovatie door particulieren had de tijdelijke verlaging van de BTW op de kosten van de arbeid een positieve stimulans. Een aantal klanten van PontMeyer ging door de aanhoudend slechte markt in 2011 failliet, daarnaast kreeg een aantal klanten betalingsproblemen. Veel klanten hebben zich aangepast aan de veranderde marktomstandigheden. Bouwbedrijven krompen hun personeelsbestand nog verder in. De trend dat veel van de uitstromers aan de slag gaan als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) zette zich door. Door een goed eerste half jaar, geholpen door het feit dat 2011 ook werd afgesloten met voor de bouw In de buurlanden Duitsland en België, evenals in gunstige weersomstandigheden en door inkoopgedreven prijsstijgingen, werd over geheel 2011 een Oost-Europa, groeide de bouw. Ook in het Verre Oosten, in het bijzonder in China, was de vraag naar omzetstijging van 15 miljoen gerealiseerd. De bouwproducten onverminderd groot. Deze positieve reorganisatie die in 2009 is ingezet, de in 2010 markten vormden onvoldoende compensatie voor gestarte logistieke blauwdruk en de verkoop van de de dalende markten. De aanvoermarkten lieten in activiteiten van HKN Heerenveen in 2011 hebben tot 2011 dan ook hetzelfde beeld zien als in De aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor afbouw van productiecapaciteit van houtproducten het kostenniveau van de onderneming in 2011 verder in de aanvoerlanden ging door. Waar het belangrijke is gedaald. Dit leverde, gezien de moeilijke marktomstandigheden, een tevredenstellend operationeel productieland Zweden in 2010 nog beschermd werd door een gunstige koers van de Kroon, was het land resultaat op. ONE STOP SHOPPING DEMO-AVONDEN

9 ruw, gevlakt of verduurzaamd ALK-KOZIJN-RAAMHOUT REALISATIE: EVERING BOUWPARTNERS BV, HEERHUGOWAARD/OBDAM ON THE SPOT Van de in 2010 gestarte invoering van een aantal logistieke steunpunten (onder de noemer logistieke blauwdruk) is het leeuwendeel in 2011 uitgevoerd. In 2012 wordt dit project afgerond, met als doel het aantal plaatsen van waaruit aan klanten bezorgd wordt, terug te brengen van 35 vestigingen naar 7 logistieke servicepunten. Het aantal medewerkers is door deze efficiëncyslag verminderd. Door de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen is het aantal fte s met 34 afgenomen. Het totaal aantal fte s is daarmee uitgekomen op 750 (ten opzichte van 808 fte s eind 2010). Door genoemde wijzigingen zijn niet alleen de personeelskosten structureel verlaagd, maar ook de huur- en transportkosten doordat bij verschillende vestigingen vierkante meters uit de huurovereenkomst konden worden geschrapt en de materialen via minder tussenstops op de plaats van bestemming belanden. Bijkomend voordeel van de logistieke blauwdruk is dat de commerciële binnendienstmedewerkers nog meer tijd aan de klanten kunnen besteden, wat tot extra omzet zal leiden. Bij de handelsbedrijven is een groot aantal zaken in 2011 aangepakt. De vestigingen in Hoorn, Zwaag en Groningen zijn grondig verbouwd en gemoderniseerd. Ze zijn aangepast aan de PontMeyerformule. In de vestiging Utrecht is een start gemaakt met de verbouwing tot logistiek servicepunt en in Amsterdam met de bouw van een geheel nieuwe vestiging aan de Rigakade. Het klantvriendelijkheidproject Welkom is gestart. Het shopassortiment is verbeterd. Het assortiment tuinartikelen is uitgebreid. De voorraden zijn verlaagd en geschoond. Er is hard gewerkt aan de presentatie van het one-stop-shopping concept. De resultaten van de groothandel hebben een duidelijke stijging te zien gegeven. Veel klanten hielden hun voorraden laag en kochten op de lokale markt. Trima heeft het assortiment uitgebreid. PontCentrop heeft marktaandeel terug gewonnen. Bij Van Dam is een nieuwe schaafmachine aangeschaft. In 2011 zijn hier voornamelijk interne orders op verwerkt. In 2012 wordt deze capaciteit ook voor de externe markt ingezet. De Raad van Bestuur bedankt alle medewerkers, de medezeggenschap, klanten en leveranciers voor hun inzet en bijdrage. Ook in moeilijke tijden hebben wij hard gewerkt aan de verbetering van het mooie bedrijf PontMeyer. VOORUITZICHTEN De vooruitzichten voor 2012 zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten nog niet rooskleurig. Door het laatcyclische karakter van de bouw wordt niet verwacht dat dit marktsegment in 2012 uit het dal kruipt. Mocht de markt verder krimpen dan wordt de omvang van de organisatie verder aangepast aan de markt. De verdere verbetering van de organisatie, verlaging van het kostenniveau en verkorting van de balans vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om deze periode van moeilijke marktomstandigheden goed door te komen. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

10 16 ALLE BRANCHES aannemers klussenbedrijven timmerbedrijven interieurbouw schilders/glaszettersbedrijven timmerindustrie loodgieters houthandelaren hoveniers en tuincentra dakdekkers vastgoedhandelaren bouwadviesbureau s woningbouwvereningingen gww bedrijven bouwmarkten stukadoors projectontwikkelaars standbouwbedrijven tegelzetters kampeer- en bungalowparken sociale werkvoorziening musea/etc/etc 2. ONTWIKKELINGEN - FINANCIEEL OMZET De netto-omzet is ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 4,9% tot 318,7 miljoen (2010: 303,7 miljoen). Deze toename is veroorzaakt door een toename van het volume en een hogere gemiddelde BRUTO-OMZETRESULTAAT Het bruto-omzetresultaat nam ten opzichte van vorig jaar toe van 25,4% tot 25,6%. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen gedurende het jaar. verkoopprijs. Deze hogere gemiddelde verkoopprijs is het gevolg van zowel een verbeterde verkoopmix als hogere verkoopprijzen. % afwijking omzet in mln. t.o.v Omzet per business unit Handelsbedrijven 261,7 248,9 +5,1 Groothandel 51,2 47,7 +7,3 Hout Konstruktie Nederland 5,8 7,1-18,3 Totaal 318,7 303,7 +4,9 % aandeel in totale netto-omzet 2011 % aandeel in totale netto-omzet % 2% Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland 82% 2% 16% 16% 17

11 KOSTEN EIGEN VERMOGEN De operationele kosten (exclusief eenmalige baten Het eigen vermogen is met 1,3% toegenomen van 45,2 en lasten) zijn met 2,3% afgenomen ten opzichte van miljoen tot 45,8 miljoen. Deze toename is het vorig jaar. Deze daling is het gevolg van kostenbesparende maatregelen, alsmede het afstoten van 2,3 miljoen, een kapitaalstorting van 0,8 miljoen, gevolg van de nettowinst over het boekjaar 2011 van de activiteiten van HKN Heerenveen. verminderd met een herwaardering van 2,5 miljoen. NETTO-OMZETRESULTA AT KASSTROOM EN INVESTERINGEN Het netto-omzetresultaat is ten opzichte van vorig De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe jaar toegenomen van 1,3 miljoen negatief tot 5,1 van 11,0 miljoen negatief tot 22,3 miljoen miljoen positief. De toename van het netto-omzetresultaat is het gevolg van zowel betere verkoop- daling van het werkkapitaal, is hiervan de belangrijkste positief. Het nettoresultaat, gecombineerd met een resultaten als lagere kosten. oorzaak. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg NETTORESULTAAT 0,5 miljoen negatief tegen 1,0 miljoen negatief in Deze afname is vooral het gevolg van het Het nettoresultaat is toegenomen van 2,7 miljoen afstoten van vaste activa in negatief tot 2,3 miljoen positief. Naast de genoemde elementen heeft een eenmalige bate van 0,5 FINANCIERING EN LIQUIDITEIT miljoen in 2011 bijgedragen aan de toename van het Per saldo bedraagt de kasstroom uit operationele en nettoresultaat. investeringsactiviteiten 21,8 miljoen positief. De ROJECTONDERSTEUNING LOGISTIEKE SERVICE REALISATIE: SLOKKER BOUWGROEP balans van PontMeyer voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het convenant met de bank.

12 3. ONTWIKKELINGEN - ACTIVITEITEN 3.1 BUSINESS UNIT HANDELSBEDRIJVEN 3.2 BUSINESS UNIT GROOTHANDEL 3.3 BUSINESS UNIT HOUT KONSTRUKTIE NEDERLAND (HKN ) Handelsbedrijven Groothandel HKN omzet (x mln) 261,7 248,9 omzet (x mln) 51,2 47,7 omzet (x mln) 5,8 7,1 aantal fte s aantal fte s aantal fte s aantal vestigingen aantal vestigingen 3 3 aantal vestigingen 1 2 De handelsbedrijven realiseerden in het boekjaar een omzet van 261,7 miljoen (2010: 248,9 miljoen), een stijging van 5,1% ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is te verklaren door een stijging van het volume en een verbetering van de gemiddelde verkoopprijs. Het kostenniveau lag onder het niveau van Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. De groothandel realiseerde in het boekjaar een omzet van 51,2 miljoen (2010: 47,7 miljoen), een stijging van 7,3% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van een verbetering van de gemiddelde verkoopprijs. Het kostenniveau lag onder het niveau van Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. De markt voor HKN was ook in 2011 niet gemakkelijk. De belangrijkste ontwikkeling in 2011 was de verkoop van de activiteiten in Heerenveen per 1 juni Mede daardoor lag het kostenniveau onder het niveau van vorig jaar. Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. JUST-IN-TIMELEVERING OGE KWALITEITS- ORM AILORMADE

13 4. PERSONEEL & ORGANISATIE ATERIAALTRAINING ORGANISATIE In 2011 is een verdere daling van het aantal medewerkers doorgezet. Per 1 januari was het aantal fte s nog 808 en op 31 december was dit teruggelopen tot 750. Deze teruggang heeft enerzijds te maken met de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen en anderzijds met de toegenomen efficiëncy in het 22OMMERCIËLE RAININGEN 23 bedrijf. Net als in 2010 zijn de medewerkers die de organisatie gedwongen hebben moeten verlaten, ondersteund door een extern bureau. Het ziekteverzuim is verder gedaald. Eind 2009 was dit nog 4,3%. Eind 2010 was dit al teruggebracht naar 4,2% en deze daling heeft zich in 2011 voortgezet. Eind 2011 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 4,1%. Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan het vergroten van de commerciële vaardigheden en productkennis door middel van commerciële training, E-learning en SAP-training. VEILIGHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (ARBO) Er zijn dit jaar opleidingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) en veilig heftruck rijden gegeven. Daarnaast zijn er diverse workshops gehouden met betrekking tot het verantwoord reageren bij een overval of soortgelijke bedreigende situaties, dit om de risico s voor de medewerkers zoveel mogelijk te verminderen. Zoals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer diverse inspectierondgangen gehouden om aanwezige risico s te beoordelen, maatregelen te treffen of aanpassingen te doen op het gebied van stellingmaterialen, machineveiligheid, gasflessenopslag en acculaadstations. Ook zijn er diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd. Verder zijn de alarmopvolging en het onderhoud van de blusmiddelen gecentraliseerd. CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD De uitvoering van het in 2010 ingezette reorganisatietraject (onder de noemer logistieke blauwdruk) is door de COR op de voet gevolgd. Een afvaardiging van de COR maakt deel uit van de in dit kader opgerichte stuurgroep die periodiek bijeenkomt en de voortgang bespreekt met de Directeur Logistiek. Hetzelfde geldt voor de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen, die in de zomerperiode van 2011 is afgerond. Naast de logistieke blauwdruk en de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen is de COR in 2011 betrokken geweest bij de invoering van: de beoordelingsprocedure nieuwe stijl de wettelijk toegestane 50/50 premieverdeling tussen werkgever en werknemer ten aanzien van de WGA basisverzekering en de WGA hiaatverzekering en een belonings- en functiewaarderingssysteem voor de boven-cao functies. Dit systeem wordt per 1 april 2012 ingevoerd. Een werkgroep van de COR is nauw betrokken geweest bij de voorbereidende werkzaamheden. Tenslotte heeft de COR positief geadviseerd inzake eventueel in 2012 door te voeren noodzakelijke aanpassingen van de organisatie aan de markt. De COR heeft de start van een nieuwe zittingsperiode in mei 2011 aangegrepen om een vereenvoudigd medezeggenschapsmodel in te voeren. Hierdoor is het aantal COR-leden weliswaar toegenomen van 13 naar 15, maar zijn de decentrale ondernemingsraden met uitzondering van de groothandel opgeheven. Daarnaast is de COR gaan werken met adviescommissies voor de onderwerpen Logistiek en De Twee Gebroeders, Sociale Zaken en Veiligheid. Voor de locatie Zaandam is een klankbordgroep opgericht. Op het gebied van veiligheid op de werkvloer zijn in 2011 stappen gezet door o.a. de benoeming van een aantal veiligheidsmedewerkers en het in kaart brengen van situaties die aanpassing behoeven. Anne Schouten: De Raad van Bestuur is een groot voorstander van actieve medezeggenschap. Een sterke ondernemingsraad is goed voor een organisatie. De leden van de COR zijn de oren en ogen van ons bedrijf en zij zorgen mede voor de balans in voortgang en acceptatie bij veranderingen. Als je veel verandert, moet je ook veel communiceren. Dit doen wij het liefst samen met de COR. Openheid is hierbij cruciaal, in vertrouwen moet alles gezegd kunnen worden. Bij PontMeyer ontstaat gelukkig steeds meer openheid. Het overleg en de samenwerking met de Raad van Bestuur was ook dit jaar weer van dien aard dat de zeggenschap samen met de medezeggenschap goede resultaten heeft geboekt.

14 5. PONTMEYER EN HET MILIEU PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van bouwend Nederland en vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. PontMeyer heeft in het kader van haar milieubeleid een eigen Green Policy Program opgesteld van 10 punten. Deze punten hebben hoofdzakelijk betrekking op: Het verhandelen en promoten van verantwoord geproduceerde materialen. De impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Een van de belangrijkste punten op gebied van materialen is het bereiken van de milieudoelstellingen, genoemd in het actieplan Bewust met Hout, van de brancheorganisatie de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hierbij dient 100% van het geïmporteerde naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 50% van het hardhout aan het eind van 2015 te zijn voorzien van een certificaat voor verantwoord bosbeheer. In de praktijk betekent dit, dat deze producten via een chain of custody te herleiden zijn naar een erkende, verantwoord beheerde bron. EXCLUSIEF GECERTIFICEERD LEAN & GREEN VOOR PONTMEYER AWARD 24 Eind 2011 was 93% naaldhout, 78% plaatmateriaal en 25 32% hardhout, dat door PontMeyer werd verhandeld, afkomstig uit aantoonbaar verantwoord beheerde bosgebieden. Dit pakket is getoetst door de belangrijkste internationale certificeringinstellingen, Forest Stewardship Council (FSC ), Keurhout of Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC ). Verantwoord geproduceerd hout en plaatmateriaal zullen ook steeds meer kenbaar worden gemaakt aan de klanten. Producten uit ons assortiment zullen, waar dat voorheen nog op aanvraag gebeurde, steeds meer standaard worden aangeboden met een certificaat voor verantwoorde of legale herkomst. Daarnaast promoot PontMeyer gecertificeerde- producten en ondersteunt zij haar klanten met het toepassen ervan. Van belang is verder dat ook de overheid zich heeft vastgelegd op het toepassen van gecertificeerde (hout)producten. Het zogenaamde Timber Procurement Assessment System (TPAS), waarbij een commissie van deskundigen vaststelt welke certificeringsystemen door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd, dient hiervoor als richtlijn. Inmiddels zijn FSC International en de belangrijkste PEFC- landensystemen erkend. Naast het verhandelen van duurzaam geproduceerde materialen zijn er ook acties ondernomen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit heeft ertoe geleid dat PontMeyer als enige in haar branche winnaar is geworden van de Lean & Green Award. Met deze Award heeft PontMeyer zich gecommitteerd tot het behalen van een CO2-reductie van tenminste 20% aan het eind van Het CO2-reductie traject past uitstekend in het Green Policy Program.

15 NAUTISCH KWARTIER GEÏNSPIREERD DOOR HISTORIE REALISATIE: VOS & TEEUWISSEN, HUIZEN 26 HUIZEN 27

16 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (voor resultaatbestemming) GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000) T O ELICHTING (x 1.000) T O ELICHTING Activa Vaste activa Immateriële vaste activa - - (1) Materiële vaste activa (2) Vlottende activa Voorraden (3) Vorderingen en overlopende activa (4) Liquide middelen (5) Totaal T O ELICHTING Passiva Eigen vermogen (6) Voorzieningen (7) Langlopende schulden (8) Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva (9) Totaal Netto omzet (10) Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Som der kosten Personeelskosten (11) Afschrijving materiële vaste activa (2) Overige bedrijfskosten (12) Incidentele baten en lasten -472 (13) Som der kosten Netto-omzetresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten (14) Saldo der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening (15) Netto resultaat na belastingen Het resultaat per aandeel bedraagt: 0,80-0,94 Operationeel resultaat voor bijzondere posten Netto-omzetresultaat Correcties bijzondere posten Buitengewone baten en lasten

17 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (x 1.000) T O ELICHTING Kasstroom uit operationele activiteiten Netto-omzetresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen op materiële vaste activa (2) - Mutatie voorzieningen (7) Mutaties werkkapitaal Mutatie voorraden (3) Mutatie vorderingen en overlopende activa (4) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva (9) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Overige mutaties Rentelasten en soortgelijke kosten Betaalde winstbelasting Activiteiten PontMeyer N.V., statutair gevestigd te Zaandam, is een Intercompany transacties, intercompany winsten en onderlinge vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. PontMeyer N.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan uit 49 vestigingen verspreid over het hele land. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland. De activiteiten zijn verdeeld over 3 business units. De Pont- Meyer Handelsbedrijven worden gevormd door de 45 breed pakket vestigingen. De drie PontMeyer Groothandelsbedrijven andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen. importeren hout- en plaatmateriaal uit de hele wereld. Hout Konstruktie Nederland is fabrikant van kozijnen. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 402 Boek 2 BW. Verkoop vindt vrijwel alleen in Nederland plaats. De resultaten van overgenomen deelnemingen worden in de Consolidatiegrondslagen In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van PontMeyer N.V. en haar groeps- geconsolideerde winst- en verliesrekening verantwoord vanaf het tijdstip van verwerving van beslissende zeggenschap. De resultaten van verkochte deelnemingen worden verantwoord maatschappijen waarop zij een overheersende zeggenschap tot het moment van verkoop. 31 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (2) Desinvesteringen in materiële vaste activa (2) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden (8) Netto mutatie schulden kredietinstellingen (9) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/afname geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari (5) Liquide middelen per 31 december (5) Toename/afname geldmiddelen Toelichting Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Pont- Een lijst van groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 379 Meyer N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan en artikel 414 van Boek 2 BW, is opgenomen achterin dit jaarverslag. uitoefenen, doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen de groepsmaatschappijen is gebruik gemaakt van de vrijstel- Met betrekking tot alle jaarrekeningen van de geconsolideer- worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende ling als bedoeld in artikel 403 lid 1 van Boek 2 BW. zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaar- Schattingen Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het rekening te kunnen toepassen, is het nodig dat PontMeyer groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

18 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA & PASSIVA Algemeen Materiële vaste activa De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de verkrijgingsprijzen en kostprijzen, met uitzondering van de waardering van bedrijfsgebouwen en terreinen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. In de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt afgeweken van het besluit modellen jaarrekening. Deze afwijking bestaat uit het separaat presenteren van de vaste kosten als onderdeel van de bedrijfslasten en de afwijking wordt niet in mindering op het bruto-omzetresultaat gebracht. Op deze wijze wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vaste kosten en het op omzet gerealiseerde bruto-omzet- resultaat. De kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden als afzonderlijk samenstellend deel van het actief gewaardeerd en afgeschreven. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De balansposten die betrekking hebben op monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Voor zover ter dekking van het koersrisico op monetaire activa en passiva dekkingstransacties zijn afgesloten, worden koersverschillen nog niet in de winst- en verliesrekening verwerkt indien op balansdatum ongerealiseerde resultaten op deze dekkingstransacties deze koersresultaten neutraliseren. Stelselwijzigingen en vergelijking voorgaande jaar In 2011 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Immateriële vaste activa Goodwill wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingstermijn wordt bepaald op basis van de geschatte economische levensduur alsmede wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde, zijnde de vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde, wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met technische en economische ontwikkelingen. In de tussen twee taxaties liggende jaren wordt gebruik gemaakt van geïndexeerde taxatiewaarden. Veranderingen in de waarde welke het gevolg zijn van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag, worden na een aftrek van latente belastingen ten gunste respectievelijk ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waar- de hoogste van de vervangingswaarde en de bedrijfswaarde. De andere vaste bedrijfsmiddelen en de machines en installaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde, alsmede wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Bij de bepaling van de afschrijving wordt de volgende gemiddelde levensduur als uitgangspunt gehanteerd: Bedrijfsgebouwen 50 jaar Machines en installaties 2-10 jaar Andere vaste bedrijfsmiddelen 2-10 jaar Bij de uitgevoerde taxaties wordt mede rekening gehouden met de (resterende) economische levensduur voor de individuele bedrijfsgebouwen. De niet ten behoeve van het primaire proces dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de onderhandse verkoopwaarde welke wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen, of indien verkoop formeel al heeft plaatsgevonden tegen directe opbrengstwaarde. Voorraden De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde. Gereed product is gewaardeerd tegen de integrale kostprijs, zijnde de directe materiaal- en arbeidskosten, dan wel lagere opbrengstwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. Bij voorraadwaardering worden niet gerealiseerde intercompanyresultaten geëlimineerd. De lagere opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de lagere opbrengstwaarde wordt eventueel rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. Onderhanden projecten worden gewaardeerd op basis van de 32 devermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is reerde termijnen. Resultaten op onderhanden projecten wor- noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare directe materiaal- en arbeidskosten onder aftrek van gedecla- waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 33 Vreemde valuta wijze den naar rato van de voortgang van de werken verantwoord. Daar waar de projecten kortlopend zijn en verantwoording van de resultaten bij afronding van projecten de hiervoor beschreven grondslagen benadert, worden de winsten verantwoord bij het afronden van het project. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij verliesgevende projecten wordt een verliesvoorziening gevormd voor het volledig te verwachten verlies op het moment dat dit wordt gesignaleerd. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Herwaarderingreserve Herwaarderingen zijn in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen verwerkt. De gerealiseerde herwaarderingen worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten laste van het resultaat gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De voorziening latente belastingen heeft voornamelijk betrekking op tijdelijke verschillen in commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en voorraden. De voorziening latente belastingen ten aanzien van gebouwen en ter-. reinen is berekend op basis van de contante waarde, welke is gesteld op 20%. De voorziening latente belasting ten aanzien van overige waarderingsverschillen op basis van het nominale toekomstige vennootschapsbelastingtarief. Actieve belastinglatenties worden gesaldeerd met passieve belastinglatenties rekening houdend met de aard en looptijden van de latenties. Actieve latenties worden op nominale waarde gewaardeerd tenzij de toekomstige realisatie redelijkerwijs niet te verwachten is. De reorganisatievoorziening heeft betrekking op afvloeiingskosten en overige kosten welke gepaard gaan met reeds aangekondigde reorganisaties.

19 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA & PASSIVA De overige voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen in verband met mogelijke negatieve uitkomsten uit milieugeschillen en langdurig zieken. Pensioen Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald. PontMeyer N.V. heeft een aantal pensioenregelingen (zie de toelichting op de geconsolideerde balans voor een toelichting op de binnen PontMeyer N.V. bestaande regelingen). Een aantal regelingen hebben betrekking op het betalen van premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft PontMeyer N.V. geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies Operational Lease Er kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij PontMeyer N.V. ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Niet in de balans opgenomen verplichtingen een terugstorting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of werknemers wordt een voorziening opgenomen. De pensioenvoorziening wordt op basis van de beste schatting gewaardeerd. Hierbij is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De huidige voorziening heeft betrekking op een beperkte groep mensen en betreft de contante waarde van uit hoofde van backservice verschuldigde bedragen berekend volgens actuariële grondslagen. PontMeyer N.V. heeft deze pensioenregelingen verwerkt als zou sprake zijn van een verplichting. Daarnaast neemt PontMeyer N.V. een vordering op voor: toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het pensioenfonds; overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een verzekeringscontract beschikbaar komen voor Pont- Meyer N.V. voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van PontMeyer N.V. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt. Financiële instrumenten Middels financiële instrumenten wordt voor een belangrijk deel het renterisico op opgenomen financieringen afgedekt. Deze instrumenten worden volgens de kostprijs-hedge accounting methode gewaardeerd. Het renterisico wordt afgedekt door schulden met variabele rente om te zetten in 34 worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot schulden met vast rente. Het ineffectieve deel van de waar- Rente- en kasstroomrisico: Renterisico wordt gelopen over de een kredietfaciliteit. Voor zover noodzakelijk, worden nadere 35 deverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door PontMeyer N.V. gedocumenteerd. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld middels een test. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Financiële instrumenten Middels financiële instrumenten wordt voor een belangrijk deel het renterisico op opgenomen financieringen afgedekt. Deze instrumenten worden volgens de kostprijs-hedge accounting methode gewaardeerd. Het renterisico wordt afgedekt door schulden met variabele rente om te zetten in schulden met vast rente. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door PontMeyer N.V. gedocumenteerd. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld middels een test. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Prijsrisico Valutarisico: PontMeyer N.V. is voornamelijk actief in Nederland. Het valutarisico heeft vanwege aard van de inkopen vooral betrekking op posities en toekomstige transacties in US-dollars. Middels een risicoanalyse inclusief eventuele maatregelen worden deze valutarisico s periodiek beoordeeld. Marktrisico: Pontmeyer N.V. beoordeelt periodiek de marktrisico s en neemt eventuele maatregelen indien van toepassing. rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt PontMeyer N.V. risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde variabele rentende dragende schulden heeft PontMeyer renteswaps gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt. Kredietrisico PontMeyer N.V. heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop op rekening vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets. Indien noodzakelijk worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen. Daarnaast heeft PontMeyer N.V. een kredietverzekering afgesloten. Liquiditeitsrisico PontMeyer N.V. maakt bij het werkkapitaalbeheer gebruik van zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

20 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING RESULTAAT TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Netto omzet Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in het boekjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Kostprijs van de omzet Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopwaarde en/of fabricagekostprijs. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin Immateriële vaste activa Aanschafwaarde 1 januari Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari - - Mutaties boekjaar: Afschrijvingen goodwill - - Verkoop activiteiten deelneming Boekwaarde per 31 december - - Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december - - Het afschrijvingspercentage van de geactiveerde immateriële vaste activa is 20%. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat sprake zou zijn van een bijzondere waardevermindering. de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze met het buitengewoon resultaat samenhangende belastin- (2) Materiële vaste activa posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. De Bedrijfs- Machines Andere Activa in Activa niet Totaal 36 voorzienbaar zijn. gen worden daaraan rechtstreeks toegerekend. (x 1.000) gebouwen en vaste uitvoering aan het 37 en installaties bedrijfs- en vooruit- productieproces terreinen middelen betalingen dienstbaar Koersverschillen Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bijzondere baten en lasten Bijzondere posten zijn baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening maar op grond van de aard, de omvang of het incidentele karakter afzonderlijk dienen te worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde (1) Boekwaarde per 1 januari Mutaties boekjaar: Herwaardering Investeringen Desinvesteringen Reclassificaties Afschrijvingen Saldo mutaties Boekwaarde per 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Boekwaarde herwaarderingen begin Boekwaarde herwaarderingen eind De afschrijvingspercentages bedragen: Grond 0% Bedrijfsgebouwen Machines, inventaris en overige activa 2% per jaar 10-50% per jaar van de aanschafwaarde

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Luxor Theater Rotterdam. Jaarrekening 2014. (Verkort)

Luxor Theater Rotterdam. Jaarrekening 2014. (Verkort) Luxor Theater Rotterdam Jaarrekening 2014 (Verkort) 3.1 Balans per 31 december 2014 31-12-2014 31-12-2013 Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 3.4.5 382.354 97.234 382.354 97.234 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JAARRAPPORT 2015 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Verkort)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JAARRAPPORT 2015 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Verkort) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JAARRAPPORT 2015 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Verkort) 3. JAARREKENING 2015 3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31-12-2015

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur

Jaarverslag 2012. Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 3 4 5 5 6 8 Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur 10 12 14 15 Ontwikkelingen - Financieel

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2 3 4 5 5 6 8 10 12 14 15 Vestigingen Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie