WELKOM JAARVERSLAG 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2011

2 WELKOM JAARVERSLAG 2011

3 INHOUDSOPGAVE IN HEEL KERNCIJFERS ONDERNEMINGSPROFIEL STRATEGIE BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PERSONALIA VERSLAG VAN DE R AAD VAN BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen - Financieel Ontwikkelingen - Activiteiten Personeel & Organisatie PontMeyer en het milieu JAARREKENING Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa & passiva Grondslagen voor bepaling resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Overige gegevens Accountantsverklaring 10 Jaar PontMeyer N.V. Lijst van kapitaalbelangen Colofon 3 NEDERLAND VESTIGINGEN Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland 2 3 MET GRATIS NAVIGATIE-APP Alkmaar Almere Amersfoort Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Zuid Oost Arnhem Beverwijk Den Bosch Breda Brielle Deventer Dordrecht Drachten Eindhoven Emmeloord Gorinchem Groningen Den Haag Den Haag Loosduinseweg Heemstede Heerenveen Den Helder Hilversum Hoorn Huizen Middelburg Nijmegen Nuth Oud-Beijerland Oudkarspel Raalte Roosendaal Rotterdam Sneek Steenbergen Terborg Tilburg Utrecht Westland Winschoten Winterswijk Wormerveer Zaandam Zwaag Zaandam Zaandam Bunnik Opmeer

4 SNEL BEREIKBAAR 4 WELKOM KERNCIJFERS (GECONSOLIDEERD) Resultaten (x mln.) Netto-omzet 318,7 303,7 Bruto-omzetresultaat 81,6 77,0 Netto-omzetresultaat 5,6-1,3 Nettoresultaat 2,3-2,7 Operationeel resultaat voor afschrijving goodwill en bijzondere posten 5,1-1,3 Kasstroom (x mln.) Kasstroom (gedefinieerd als nettoresultaat plus afschrijvingen) 5,4 0,7 Investeringen in materiële vaste activa 1,1 1,6 Afschrijvingen materiële vaste activa 3,1 3,4 Balans (x mln.) Eigen vermogen 45,8 45,2 Balanstotaal 164,6 177,5 Netto geïnvesteerd vermogen 124,2 147,2 (activa exclusief liquide middelen en immateriële vaste activa verminderd met niet rentedragende kortlopende schulden) Ratio s Bruto-omzetresultaat in % van de netto-omzet 25,6% 25,4% Netto-omzetresultaat in % van de netto-omzet 1,8% -0,4% Rendement op geïnvesteerd vermogen 4,5% -0,9% (netto-omzetresultaat/netto geïnvesteerd vermogen) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal balansvermogen) 27,8% 25,4% Rentedekking (netto-omzetresultaat/financieringslasten) 2,3-0,5 Kerngegevens per gewoon aandeel Dividend - - Resultaat per aandeel 0,80-0,94 (nettowinst/gemiddeld aantal uitstaande aandelen) Overige kerngegevens Aantal uitstaande aandelen Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Aantal medewerkers (fte s) ultimo jaar

5 ONDERNEMINGSPROFIEL PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern Onderscheidend en duurzaam bouwen met verantwoorde heeft 49 vestigingen verspreid over het hele land en materialen staat hoog in het vaandel. PontMeyer werkt telt ongeveer 750 medewerkers. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de uitsluitend legaal hout te betrekken uit duurzaam volgens expliciete milieugedragsregels en streeft ernaar hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor beheerde bossen. Dat het bedrijf maatschappelijk bouwend Nederland. verantwoord onderneemt, is vastgelegd in het Green Policy Program. PontMeyer committeert zich aan De activiteiten zijn verdeeld over drie business units. internationale certificatiesystemen waarvan FSC het De PontMeyer Handelsbedrijven worden gevormd door bekendste is. Bovendien heeft PontMeyer de Lean and de 45 breed pakket vestigingen. De drie PontMeyer Green Award 2012 verworven. Groothandelsbedrijven importeren hout- en plaatmateriaal uit de hele wereld. Houtbewerking vindt plaats bij De Twee Gebroeders en Hout Konstruktie OMVANG ONDERNEMING Nederland is leverancier van kozijnen vanuit onze Het concern behaalde in 2011 een omzet van 319 miljoen. eigen kozijnenfabriek. De aandelen van PontMeyer worden verhandeld op de incourante markt (NPEX), buiten een officiële notering. DE HANDELSBEDRIJVEN : HOUT EN BOUWMATERIALEN ALLES ONDER HANDBEREIK AANNEMERS-VOORRAAD snelle overzichtelijke routing 6 7 De PontMeyerformule spreekt de klant aan. One-stopshopping biedt concrete voordelen: alles voor de bouw onder één dak. Bovendien betekent het drive-in model groot gemak en tijdwinst. PontMeyer wil zo de voorkeursleverancier zijn van kleine en grote bouwers, voor industriële afnemers en onderhoudsdiensten. Het vestigingsnetwerk bestrijkt heel Nederland. DE GROOTHANDELSBEDRIJVEN: HOUTIMPORT De groothandelsbedrijven importeren hout en plaatmateriaal direct vanuit de Scandinavische landen, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Canada, Afrika en het Verre Oosten. De materialen komen voornamelijk per schip of trailer aan op de eigen terminal aan het Noordzeekanaal in Zaandam. DE PRODUCTIEBEDRIJVEN : HOUTBEWERKING EN PREFAB PontMeyer heeft een moderne houtbewerkingafdeling, De Twee Gebroeders genaamd, met de nieuwste zaag- en schaaflijnen, waarop snel en efficiënt wordt geproduceerd. Hout Konstruktie Nederland levert kozijnen aan nieuwbouw- en renovatieprojecten.

6 STRATEGIE PontMeyer is de meest toonaangevende leverancier van hout en bouwmaterialen voor heel bouwend Nederland. Kwaliteit is leidend. Het bedrijf bouwt energiek verder aan ontwikkeling van het netwerk van vestigingen. Dit A-merk spreekt zowel grote, landelijke klanten als lokaal opererende, kleinschalige aannemers en ZZP-ers aan. Het one-stop-shopping concept biedt de klant een breed pakket hout en plaatmateriaal, bouwmaterialen en shopartikelen. In combinatie met drive-in levert dit de klant echt tijdwinst op. De medewerkers van PontMeyer hebben kennis van zaken en zijn klantvriendelijk. Hierbij sluit de website aan die informatie makkelijk toegankelijk maakt. In 2011 is PontMeyer een webshop gestart. Daarnaast is het mogelijk online offertes aan te vragen, waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De PontMeyer groothandels importeren een breed pakket naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. De logistieke service is door de invoering van logistieke steunpunten nog verder afgestemd op de behoeften van de uiteenlopende doelgroepen. De hoogwaardige houtbewerkingafdeling ondersteunt het serviceconcept. PROFESSIONELE UNCTIONELE HULP customized service 8 9 Niet alleen de kwaliteit van het product telt, maar ook het gemak van de toepassing. De trend van monteren in plaats van maken op de bouwplaats zet door. In de De door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening 2011 is aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende verklaring, welke is opgenomen op pagina 49. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn door de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe accountant besproken, waarna deze in de voltallige Raad van Commissarissen zijn behandeld. De Raad van Commissarissen beveelt de aandeelhouders aan deze jaarrekening vast te stellen en geen dividend uit te keren overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur. markt staat PontMeyer bekend om haar betrouwbaarheid, brede assortiment en verantwoordelijkheid voor mens en milieu. De klant maakt deel uit van de PontMeyer familie. Kort samengevat, de strategie van PontMeyer is vooroplopen in de markt door continu: Aantrekkelijker maken van de formule Vergroten van de klantgerichtheid Verhoging van de service Vergroting van de kennis van de medewerkers Verbeteren van de efficiency Zorgen voor een optimale prijs-kwaliteit verhouding Strak beheren van het werkkapitaal Verantwoord investeren Zo wil PontMeyer de verwachtingen van de klant overtreffen. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DE RAAD VAN BESTUUR In de samenstelling van de zeshoofdige Raad van Commissarissen zijn in 2011 geen wijzigingen opgetreden. Krachtens het rooster is de heer L.J. Haverkamp op 24 mei 2011 afgetreden als commissaris van de vennootschap. Overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen is hij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd. In de samenstelling van de Raad van Bestuur zijn eveneens geen wijzigingen opgetreden.

7 lles voor de bouw 10 OF ZELFSERVICE PONTMEYER IN 2011 Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een bescheiden groei in de eerste helft en het weer terugvallen van de marktvraag in de tweede helft van het jaar. Deze volumeterugval is gedeeltelijk gecompenseerd door stijgende prijzen. In 2011 is veel aandacht besteed aan de commerciële organisatie en is de logistieke organisatie overeenkomstig het ontwerp van de logistieke blauwdruk gecentraliseerd. Daarnaast is veel energie gestoken in de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen per 1 juni. OVERZICHT VAN DE VERGADERINGEN EN COMMISSIES In 2011 heeft de Raad van Commissarissen vijf maal met de Raad van Bestuur volgens een daartoe vastgesteld schema vergaderd, waarvan één vergadering geheel was gewijd aan de strategie van de onderneming. De Raad is regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de gang van zaken in de vennootschap. In voorkomende gevallen hebben de voorzitters van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur informeel overleg gehad. In de vergaderingen met de Raad van Bestuur werd ondermeer aandacht besteed aan de operationele gang van zaken, de financiële resultaten en prognoses, de te volgen strategie van de onderneming, het verloop van de reorganisatie, de samenstelling en kwaliteit van het management, het budget en het jaarverslag. Verder is de Raad van Commissarissen zelf in vergadering bijeen geweest en heeft de voorzitter met de Centrale Ondernemingsraad eveneens een vergadering gehouden. De op voordracht van de Ondernemingsraad benoemde leden van de Raad van Commissarissen hebben een vergadering gehouden met de Centrale Ondernemingsraad. Deze vergadering is door de deelnemers als positief ervaren gezien de open en constructieve sfeer waarin de aan de orde zijnde onderwerpen zijn behandeld. De Auditcommissie van de Raad van Commissarissen is volgens een daartoe vastgesteld schema vier maal bijeen geweest. Aan de orde kwamen ondermeer de financiële structuur van de vennootschap, de positie van PontMeyer ten opzichte van de economische crisis, een aantal bancaire en fiscale onderwerpen, de managementletter en de jaarrekening. Het accountantsverslag is met PwC doorgenomen en besproken. De Remuneratiecommissie heeft aan de Raad van Commissarissen voorstellen gedaan over de salarissen en bonussen van de Raad van Bestuur. CORPORATE GOVERNANCE Hoewel PontMeyer een vennootschap is waarvan de aandelen worden verhandeld via de incourante markt (NPEX) buiten een officiële notering en als zodanig niet aan de bepalingen van Corporate Governance Code behoeft te voldoen, hecht zij groot belang aan goede corporate governance. PontMeyer hanteert de inhoud van de code dan ook als leidraad voor haar corporate governance beleid waarbij de kernbegrippen openheid en zeggenschap van aandeelhouders centraal staan. De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering uit te spreken voor de bijzondere inzet van de Raad van Bestuur, management en personeel om in moeilijke marktomstandigheden een structurele resultaatsverbetering tot stand te brengen. Zaandam, 20 maart 2012 De Raad van Commissarissen PERSONALIA R AAD VAN COMMISSARISSEN C.G. van Luijk (1949), voorzitter * ** H.A.J. Bemelmans (1944)* L.J. Haverkamp (1947) T. Jensma (1947) J.L.M. Van Meerbeeck (1964) * W.F. Zetteler (1945) ** R AAD VAN BESTUUR A.J. Schouten (1954), voorzitter R.A.C. Olsthoorn (1967) * lid Auditcommissie, voorzitter H.A.J. Bemelmans ** lid Remuneratiecommissie, voorzitter C.G. van Luijk 11

8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 1 VOORWOORD De eerste helft van 2011 namen de bouwactiviteiten nu verliezer door de valutaontwikkeling. Om te overleven zijn veel leveranciers, in zowel Europa als Afrika licht toe ten opzichte van die in de eerste helft van Er ontstond enig optimisme bij bouwbedrijven en Azië, overgegaan tot prijsverhogingen. Dit gold, en opdrachtgevers, echter het herstel verloor al snel hoewel in verschillende mate, zowel voor naaldhout, vaart. De toename was voor een belangrijk deel te hardhout als plaatmateriaal. De prijzen van bouwmaterialen zijn licht gestegen. danken aan het feit dat in het begin van 2011 het bouwweer aanzienlijk beter was dan het jaar ervoor. Van een structurele stijging van de vraag in het marktsegment was geen sprake, na de bouwvak daalde de grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwik- De ontwikkelingen op de aan- en afvoermarkten hebben vraag. Het vertrouwen van marktpartijen daalde door keling van PontMeyer. Bij een omzet van 318,7 miljoen een verslechterend conjunctuurbeeld en de onrust die (2010: 303,7 miljoen) werd een operationeel resultaat binnen Europa ontstond als gevolg van de financiële van 5,1 miljoen positief behaald (exclusief een eenmalige crisis in een aantal Zuid-Europese landen. bate van 0,5 miljoen), in 2010 was dit 1,3 miljoen negatief. Het netto resultaat na belastingen was 2,3 De nieuwbouw van woningen bereikte in 2011 miljoen positief (2010: 2,7 miljoen negatief). De voorraden zijn met name als gevolg van assortimentsbeheer een naoorlogs dieptepunt. Ook werden er weinig bestaande woningen verkocht. Er was weinig doorstroming, de huizenprijzen daalden en de banken gedaald tot 49,0 miljoen (2010: 55,6 miljoen). Deze en de ingezette wijziging van het logistieke model waren sterk risicomijdend bij het verstrekken van daling is gerealiseerd ondanks prijsstijgingen. Het aantal hypotheken. De nieuwbouw van kantoren betrof VAKKUNDIG ADVIES advies shopassortiment vrijwel uitsluitend het afbouwen van bestaande projecten. Door de leegstand werden nieuwe projecten slechts beperkt in gang gezet. In de Grond-, Weg- en Waterbouw sector was het volume relatief goed door de stimuleringsmaatregelen van de overheid. De debiteurendagen is ondanks de moeilijke marktsituatie in lijn met vorig jaar. Ook is de schade die PontMeyer lijdt door faillissementen van klanten in 2011 niet groter dan in De financieringsbehoefte is gedurende het jaar gedaald, waarbij de vergelijking met eind 2010 een verschil van 21,8 miljoen laat zien. Dit verschil wordt renovatie daalde eveneens, vooral de groot onderhoud projecten door bijvoorbeeld woningbouw- resultaat en de reductie van het werkkapitaal. vooral veroorzaakt door het positieve operationele verenigingen werden uitgesteld. Bij renovatie door particulieren had de tijdelijke verlaging van de BTW op de kosten van de arbeid een positieve stimulans. Een aantal klanten van PontMeyer ging door de aanhoudend slechte markt in 2011 failliet, daarnaast kreeg een aantal klanten betalingsproblemen. Veel klanten hebben zich aangepast aan de veranderde marktomstandigheden. Bouwbedrijven krompen hun personeelsbestand nog verder in. De trend dat veel van de uitstromers aan de slag gaan als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) zette zich door. Door een goed eerste half jaar, geholpen door het feit dat 2011 ook werd afgesloten met voor de bouw In de buurlanden Duitsland en België, evenals in gunstige weersomstandigheden en door inkoopgedreven prijsstijgingen, werd over geheel 2011 een Oost-Europa, groeide de bouw. Ook in het Verre Oosten, in het bijzonder in China, was de vraag naar omzetstijging van 15 miljoen gerealiseerd. De bouwproducten onverminderd groot. Deze positieve reorganisatie die in 2009 is ingezet, de in 2010 markten vormden onvoldoende compensatie voor gestarte logistieke blauwdruk en de verkoop van de de dalende markten. De aanvoermarkten lieten in activiteiten van HKN Heerenveen in 2011 hebben tot 2011 dan ook hetzelfde beeld zien als in De aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor afbouw van productiecapaciteit van houtproducten het kostenniveau van de onderneming in 2011 verder in de aanvoerlanden ging door. Waar het belangrijke is gedaald. Dit leverde, gezien de moeilijke marktomstandigheden, een tevredenstellend operationeel productieland Zweden in 2010 nog beschermd werd door een gunstige koers van de Kroon, was het land resultaat op. ONE STOP SHOPPING DEMO-AVONDEN

9 ruw, gevlakt of verduurzaamd ALK-KOZIJN-RAAMHOUT REALISATIE: EVERING BOUWPARTNERS BV, HEERHUGOWAARD/OBDAM ON THE SPOT Van de in 2010 gestarte invoering van een aantal logistieke steunpunten (onder de noemer logistieke blauwdruk) is het leeuwendeel in 2011 uitgevoerd. In 2012 wordt dit project afgerond, met als doel het aantal plaatsen van waaruit aan klanten bezorgd wordt, terug te brengen van 35 vestigingen naar 7 logistieke servicepunten. Het aantal medewerkers is door deze efficiëncyslag verminderd. Door de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen is het aantal fte s met 34 afgenomen. Het totaal aantal fte s is daarmee uitgekomen op 750 (ten opzichte van 808 fte s eind 2010). Door genoemde wijzigingen zijn niet alleen de personeelskosten structureel verlaagd, maar ook de huur- en transportkosten doordat bij verschillende vestigingen vierkante meters uit de huurovereenkomst konden worden geschrapt en de materialen via minder tussenstops op de plaats van bestemming belanden. Bijkomend voordeel van de logistieke blauwdruk is dat de commerciële binnendienstmedewerkers nog meer tijd aan de klanten kunnen besteden, wat tot extra omzet zal leiden. Bij de handelsbedrijven is een groot aantal zaken in 2011 aangepakt. De vestigingen in Hoorn, Zwaag en Groningen zijn grondig verbouwd en gemoderniseerd. Ze zijn aangepast aan de PontMeyerformule. In de vestiging Utrecht is een start gemaakt met de verbouwing tot logistiek servicepunt en in Amsterdam met de bouw van een geheel nieuwe vestiging aan de Rigakade. Het klantvriendelijkheidproject Welkom is gestart. Het shopassortiment is verbeterd. Het assortiment tuinartikelen is uitgebreid. De voorraden zijn verlaagd en geschoond. Er is hard gewerkt aan de presentatie van het one-stop-shopping concept. De resultaten van de groothandel hebben een duidelijke stijging te zien gegeven. Veel klanten hielden hun voorraden laag en kochten op de lokale markt. Trima heeft het assortiment uitgebreid. PontCentrop heeft marktaandeel terug gewonnen. Bij Van Dam is een nieuwe schaafmachine aangeschaft. In 2011 zijn hier voornamelijk interne orders op verwerkt. In 2012 wordt deze capaciteit ook voor de externe markt ingezet. De Raad van Bestuur bedankt alle medewerkers, de medezeggenschap, klanten en leveranciers voor hun inzet en bijdrage. Ook in moeilijke tijden hebben wij hard gewerkt aan de verbetering van het mooie bedrijf PontMeyer. VOORUITZICHTEN De vooruitzichten voor 2012 zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten nog niet rooskleurig. Door het laatcyclische karakter van de bouw wordt niet verwacht dat dit marktsegment in 2012 uit het dal kruipt. Mocht de markt verder krimpen dan wordt de omvang van de organisatie verder aangepast aan de markt. De verdere verbetering van de organisatie, verlaging van het kostenniveau en verkorting van de balans vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om deze periode van moeilijke marktomstandigheden goed door te komen. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

10 16 ALLE BRANCHES aannemers klussenbedrijven timmerbedrijven interieurbouw schilders/glaszettersbedrijven timmerindustrie loodgieters houthandelaren hoveniers en tuincentra dakdekkers vastgoedhandelaren bouwadviesbureau s woningbouwvereningingen gww bedrijven bouwmarkten stukadoors projectontwikkelaars standbouwbedrijven tegelzetters kampeer- en bungalowparken sociale werkvoorziening musea/etc/etc 2. ONTWIKKELINGEN - FINANCIEEL OMZET De netto-omzet is ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 4,9% tot 318,7 miljoen (2010: 303,7 miljoen). Deze toename is veroorzaakt door een toename van het volume en een hogere gemiddelde BRUTO-OMZETRESULTAAT Het bruto-omzetresultaat nam ten opzichte van vorig jaar toe van 25,4% tot 25,6%. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen gedurende het jaar. verkoopprijs. Deze hogere gemiddelde verkoopprijs is het gevolg van zowel een verbeterde verkoopmix als hogere verkoopprijzen. % afwijking omzet in mln. t.o.v Omzet per business unit Handelsbedrijven 261,7 248,9 +5,1 Groothandel 51,2 47,7 +7,3 Hout Konstruktie Nederland 5,8 7,1-18,3 Totaal 318,7 303,7 +4,9 % aandeel in totale netto-omzet 2011 % aandeel in totale netto-omzet % 2% Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland 82% 2% 16% 16% 17

11 KOSTEN EIGEN VERMOGEN De operationele kosten (exclusief eenmalige baten Het eigen vermogen is met 1,3% toegenomen van 45,2 en lasten) zijn met 2,3% afgenomen ten opzichte van miljoen tot 45,8 miljoen. Deze toename is het vorig jaar. Deze daling is het gevolg van kostenbesparende maatregelen, alsmede het afstoten van 2,3 miljoen, een kapitaalstorting van 0,8 miljoen, gevolg van de nettowinst over het boekjaar 2011 van de activiteiten van HKN Heerenveen. verminderd met een herwaardering van 2,5 miljoen. NETTO-OMZETRESULTA AT KASSTROOM EN INVESTERINGEN Het netto-omzetresultaat is ten opzichte van vorig De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe jaar toegenomen van 1,3 miljoen negatief tot 5,1 van 11,0 miljoen negatief tot 22,3 miljoen miljoen positief. De toename van het netto-omzetresultaat is het gevolg van zowel betere verkoop- daling van het werkkapitaal, is hiervan de belangrijkste positief. Het nettoresultaat, gecombineerd met een resultaten als lagere kosten. oorzaak. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg NETTORESULTAAT 0,5 miljoen negatief tegen 1,0 miljoen negatief in Deze afname is vooral het gevolg van het Het nettoresultaat is toegenomen van 2,7 miljoen afstoten van vaste activa in negatief tot 2,3 miljoen positief. Naast de genoemde elementen heeft een eenmalige bate van 0,5 FINANCIERING EN LIQUIDITEIT miljoen in 2011 bijgedragen aan de toename van het Per saldo bedraagt de kasstroom uit operationele en nettoresultaat. investeringsactiviteiten 21,8 miljoen positief. De ROJECTONDERSTEUNING LOGISTIEKE SERVICE REALISATIE: SLOKKER BOUWGROEP balans van PontMeyer voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het convenant met de bank.

12 3. ONTWIKKELINGEN - ACTIVITEITEN 3.1 BUSINESS UNIT HANDELSBEDRIJVEN 3.2 BUSINESS UNIT GROOTHANDEL 3.3 BUSINESS UNIT HOUT KONSTRUKTIE NEDERLAND (HKN ) Handelsbedrijven Groothandel HKN omzet (x mln) 261,7 248,9 omzet (x mln) 51,2 47,7 omzet (x mln) 5,8 7,1 aantal fte s aantal fte s aantal fte s aantal vestigingen aantal vestigingen 3 3 aantal vestigingen 1 2 De handelsbedrijven realiseerden in het boekjaar een omzet van 261,7 miljoen (2010: 248,9 miljoen), een stijging van 5,1% ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is te verklaren door een stijging van het volume en een verbetering van de gemiddelde verkoopprijs. Het kostenniveau lag onder het niveau van Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. De groothandel realiseerde in het boekjaar een omzet van 51,2 miljoen (2010: 47,7 miljoen), een stijging van 7,3% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van een verbetering van de gemiddelde verkoopprijs. Het kostenniveau lag onder het niveau van Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. De markt voor HKN was ook in 2011 niet gemakkelijk. De belangrijkste ontwikkeling in 2011 was de verkoop van de activiteiten in Heerenveen per 1 juni Mede daardoor lag het kostenniveau onder het niveau van vorig jaar. Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. JUST-IN-TIMELEVERING OGE KWALITEITS- ORM AILORMADE

13 4. PERSONEEL & ORGANISATIE ATERIAALTRAINING ORGANISATIE In 2011 is een verdere daling van het aantal medewerkers doorgezet. Per 1 januari was het aantal fte s nog 808 en op 31 december was dit teruggelopen tot 750. Deze teruggang heeft enerzijds te maken met de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen en anderzijds met de toegenomen efficiëncy in het 22OMMERCIËLE RAININGEN 23 bedrijf. Net als in 2010 zijn de medewerkers die de organisatie gedwongen hebben moeten verlaten, ondersteund door een extern bureau. Het ziekteverzuim is verder gedaald. Eind 2009 was dit nog 4,3%. Eind 2010 was dit al teruggebracht naar 4,2% en deze daling heeft zich in 2011 voortgezet. Eind 2011 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 4,1%. Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan het vergroten van de commerciële vaardigheden en productkennis door middel van commerciële training, E-learning en SAP-training. VEILIGHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (ARBO) Er zijn dit jaar opleidingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) en veilig heftruck rijden gegeven. Daarnaast zijn er diverse workshops gehouden met betrekking tot het verantwoord reageren bij een overval of soortgelijke bedreigende situaties, dit om de risico s voor de medewerkers zoveel mogelijk te verminderen. Zoals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer diverse inspectierondgangen gehouden om aanwezige risico s te beoordelen, maatregelen te treffen of aanpassingen te doen op het gebied van stellingmaterialen, machineveiligheid, gasflessenopslag en acculaadstations. Ook zijn er diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd. Verder zijn de alarmopvolging en het onderhoud van de blusmiddelen gecentraliseerd. CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD De uitvoering van het in 2010 ingezette reorganisatietraject (onder de noemer logistieke blauwdruk) is door de COR op de voet gevolgd. Een afvaardiging van de COR maakt deel uit van de in dit kader opgerichte stuurgroep die periodiek bijeenkomt en de voortgang bespreekt met de Directeur Logistiek. Hetzelfde geldt voor de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen, die in de zomerperiode van 2011 is afgerond. Naast de logistieke blauwdruk en de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen is de COR in 2011 betrokken geweest bij de invoering van: de beoordelingsprocedure nieuwe stijl de wettelijk toegestane 50/50 premieverdeling tussen werkgever en werknemer ten aanzien van de WGA basisverzekering en de WGA hiaatverzekering en een belonings- en functiewaarderingssysteem voor de boven-cao functies. Dit systeem wordt per 1 april 2012 ingevoerd. Een werkgroep van de COR is nauw betrokken geweest bij de voorbereidende werkzaamheden. Tenslotte heeft de COR positief geadviseerd inzake eventueel in 2012 door te voeren noodzakelijke aanpassingen van de organisatie aan de markt. De COR heeft de start van een nieuwe zittingsperiode in mei 2011 aangegrepen om een vereenvoudigd medezeggenschapsmodel in te voeren. Hierdoor is het aantal COR-leden weliswaar toegenomen van 13 naar 15, maar zijn de decentrale ondernemingsraden met uitzondering van de groothandel opgeheven. Daarnaast is de COR gaan werken met adviescommissies voor de onderwerpen Logistiek en De Twee Gebroeders, Sociale Zaken en Veiligheid. Voor de locatie Zaandam is een klankbordgroep opgericht. Op het gebied van veiligheid op de werkvloer zijn in 2011 stappen gezet door o.a. de benoeming van een aantal veiligheidsmedewerkers en het in kaart brengen van situaties die aanpassing behoeven. Anne Schouten: De Raad van Bestuur is een groot voorstander van actieve medezeggenschap. Een sterke ondernemingsraad is goed voor een organisatie. De leden van de COR zijn de oren en ogen van ons bedrijf en zij zorgen mede voor de balans in voortgang en acceptatie bij veranderingen. Als je veel verandert, moet je ook veel communiceren. Dit doen wij het liefst samen met de COR. Openheid is hierbij cruciaal, in vertrouwen moet alles gezegd kunnen worden. Bij PontMeyer ontstaat gelukkig steeds meer openheid. Het overleg en de samenwerking met de Raad van Bestuur was ook dit jaar weer van dien aard dat de zeggenschap samen met de medezeggenschap goede resultaten heeft geboekt.

14 5. PONTMEYER EN HET MILIEU PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van bouwend Nederland en vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. PontMeyer heeft in het kader van haar milieubeleid een eigen Green Policy Program opgesteld van 10 punten. Deze punten hebben hoofdzakelijk betrekking op: Het verhandelen en promoten van verantwoord geproduceerde materialen. De impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Een van de belangrijkste punten op gebied van materialen is het bereiken van de milieudoelstellingen, genoemd in het actieplan Bewust met Hout, van de brancheorganisatie de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hierbij dient 100% van het geïmporteerde naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 50% van het hardhout aan het eind van 2015 te zijn voorzien van een certificaat voor verantwoord bosbeheer. In de praktijk betekent dit, dat deze producten via een chain of custody te herleiden zijn naar een erkende, verantwoord beheerde bron. EXCLUSIEF GECERTIFICEERD LEAN & GREEN VOOR PONTMEYER AWARD 24 Eind 2011 was 93% naaldhout, 78% plaatmateriaal en 25 32% hardhout, dat door PontMeyer werd verhandeld, afkomstig uit aantoonbaar verantwoord beheerde bosgebieden. Dit pakket is getoetst door de belangrijkste internationale certificeringinstellingen, Forest Stewardship Council (FSC ), Keurhout of Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC ). Verantwoord geproduceerd hout en plaatmateriaal zullen ook steeds meer kenbaar worden gemaakt aan de klanten. Producten uit ons assortiment zullen, waar dat voorheen nog op aanvraag gebeurde, steeds meer standaard worden aangeboden met een certificaat voor verantwoorde of legale herkomst. Daarnaast promoot PontMeyer gecertificeerde- producten en ondersteunt zij haar klanten met het toepassen ervan. Van belang is verder dat ook de overheid zich heeft vastgelegd op het toepassen van gecertificeerde (hout)producten. Het zogenaamde Timber Procurement Assessment System (TPAS), waarbij een commissie van deskundigen vaststelt welke certificeringsystemen door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd, dient hiervoor als richtlijn. Inmiddels zijn FSC International en de belangrijkste PEFC- landensystemen erkend. Naast het verhandelen van duurzaam geproduceerde materialen zijn er ook acties ondernomen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit heeft ertoe geleid dat PontMeyer als enige in haar branche winnaar is geworden van de Lean & Green Award. Met deze Award heeft PontMeyer zich gecommitteerd tot het behalen van een CO2-reductie van tenminste 20% aan het eind van Het CO2-reductie traject past uitstekend in het Green Policy Program.

15 NAUTISCH KWARTIER GEÏNSPIREERD DOOR HISTORIE REALISATIE: VOS & TEEUWISSEN, HUIZEN 26 HUIZEN 27

16 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (voor resultaatbestemming) GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000) T O ELICHTING (x 1.000) T O ELICHTING Activa Vaste activa Immateriële vaste activa - - (1) Materiële vaste activa (2) Vlottende activa Voorraden (3) Vorderingen en overlopende activa (4) Liquide middelen (5) Totaal T O ELICHTING Passiva Eigen vermogen (6) Voorzieningen (7) Langlopende schulden (8) Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva (9) Totaal Netto omzet (10) Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Som der kosten Personeelskosten (11) Afschrijving materiële vaste activa (2) Overige bedrijfskosten (12) Incidentele baten en lasten -472 (13) Som der kosten Netto-omzetresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten (14) Saldo der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening (15) Netto resultaat na belastingen Het resultaat per aandeel bedraagt: 0,80-0,94 Operationeel resultaat voor bijzondere posten Netto-omzetresultaat Correcties bijzondere posten Buitengewone baten en lasten

17 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (x 1.000) T O ELICHTING Kasstroom uit operationele activiteiten Netto-omzetresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen op materiële vaste activa (2) - Mutatie voorzieningen (7) Mutaties werkkapitaal Mutatie voorraden (3) Mutatie vorderingen en overlopende activa (4) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva (9) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Overige mutaties Rentelasten en soortgelijke kosten Betaalde winstbelasting Activiteiten PontMeyer N.V., statutair gevestigd te Zaandam, is een Intercompany transacties, intercompany winsten en onderlinge vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. PontMeyer N.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan uit 49 vestigingen verspreid over het hele land. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland. De activiteiten zijn verdeeld over 3 business units. De Pont- Meyer Handelsbedrijven worden gevormd door de 45 breed pakket vestigingen. De drie PontMeyer Groothandelsbedrijven andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen. importeren hout- en plaatmateriaal uit de hele wereld. Hout Konstruktie Nederland is fabrikant van kozijnen. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 402 Boek 2 BW. Verkoop vindt vrijwel alleen in Nederland plaats. De resultaten van overgenomen deelnemingen worden in de Consolidatiegrondslagen In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van PontMeyer N.V. en haar groeps- geconsolideerde winst- en verliesrekening verantwoord vanaf het tijdstip van verwerving van beslissende zeggenschap. De resultaten van verkochte deelnemingen worden verantwoord maatschappijen waarop zij een overheersende zeggenschap tot het moment van verkoop. 31 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (2) Desinvesteringen in materiële vaste activa (2) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden (8) Netto mutatie schulden kredietinstellingen (9) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/afname geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari (5) Liquide middelen per 31 december (5) Toename/afname geldmiddelen Toelichting Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Pont- Een lijst van groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 379 Meyer N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan en artikel 414 van Boek 2 BW, is opgenomen achterin dit jaarverslag. uitoefenen, doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen de groepsmaatschappijen is gebruik gemaakt van de vrijstel- Met betrekking tot alle jaarrekeningen van de geconsolideer- worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende ling als bedoeld in artikel 403 lid 1 van Boek 2 BW. zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaar- Schattingen Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het rekening te kunnen toepassen, is het nodig dat PontMeyer groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

18 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA & PASSIVA Algemeen Materiële vaste activa De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de verkrijgingsprijzen en kostprijzen, met uitzondering van de waardering van bedrijfsgebouwen en terreinen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. In de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt afgeweken van het besluit modellen jaarrekening. Deze afwijking bestaat uit het separaat presenteren van de vaste kosten als onderdeel van de bedrijfslasten en de afwijking wordt niet in mindering op het bruto-omzetresultaat gebracht. Op deze wijze wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vaste kosten en het op omzet gerealiseerde bruto-omzet- resultaat. De kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden als afzonderlijk samenstellend deel van het actief gewaardeerd en afgeschreven. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De balansposten die betrekking hebben op monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Voor zover ter dekking van het koersrisico op monetaire activa en passiva dekkingstransacties zijn afgesloten, worden koersverschillen nog niet in de winst- en verliesrekening verwerkt indien op balansdatum ongerealiseerde resultaten op deze dekkingstransacties deze koersresultaten neutraliseren. Stelselwijzigingen en vergelijking voorgaande jaar In 2011 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Immateriële vaste activa Goodwill wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingstermijn wordt bepaald op basis van de geschatte economische levensduur alsmede wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde, zijnde de vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde, wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met technische en economische ontwikkelingen. In de tussen twee taxaties liggende jaren wordt gebruik gemaakt van geïndexeerde taxatiewaarden. Veranderingen in de waarde welke het gevolg zijn van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag, worden na een aftrek van latente belastingen ten gunste respectievelijk ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waar- de hoogste van de vervangingswaarde en de bedrijfswaarde. De andere vaste bedrijfsmiddelen en de machines en installaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde, alsmede wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Bij de bepaling van de afschrijving wordt de volgende gemiddelde levensduur als uitgangspunt gehanteerd: Bedrijfsgebouwen 50 jaar Machines en installaties 2-10 jaar Andere vaste bedrijfsmiddelen 2-10 jaar Bij de uitgevoerde taxaties wordt mede rekening gehouden met de (resterende) economische levensduur voor de individuele bedrijfsgebouwen. De niet ten behoeve van het primaire proces dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de onderhandse verkoopwaarde welke wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen, of indien verkoop formeel al heeft plaatsgevonden tegen directe opbrengstwaarde. Voorraden De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde. Gereed product is gewaardeerd tegen de integrale kostprijs, zijnde de directe materiaal- en arbeidskosten, dan wel lagere opbrengstwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. Bij voorraadwaardering worden niet gerealiseerde intercompanyresultaten geëlimineerd. De lagere opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de lagere opbrengstwaarde wordt eventueel rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. Onderhanden projecten worden gewaardeerd op basis van de 32 devermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is reerde termijnen. Resultaten op onderhanden projecten wor- noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare directe materiaal- en arbeidskosten onder aftrek van gedecla- waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 33 Vreemde valuta wijze den naar rato van de voortgang van de werken verantwoord. Daar waar de projecten kortlopend zijn en verantwoording van de resultaten bij afronding van projecten de hiervoor beschreven grondslagen benadert, worden de winsten verantwoord bij het afronden van het project. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij verliesgevende projecten wordt een verliesvoorziening gevormd voor het volledig te verwachten verlies op het moment dat dit wordt gesignaleerd. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Herwaarderingreserve Herwaarderingen zijn in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen verwerkt. De gerealiseerde herwaarderingen worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten laste van het resultaat gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De voorziening latente belastingen heeft voornamelijk betrekking op tijdelijke verschillen in commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en voorraden. De voorziening latente belastingen ten aanzien van gebouwen en ter-. reinen is berekend op basis van de contante waarde, welke is gesteld op 20%. De voorziening latente belasting ten aanzien van overige waarderingsverschillen op basis van het nominale toekomstige vennootschapsbelastingtarief. Actieve belastinglatenties worden gesaldeerd met passieve belastinglatenties rekening houdend met de aard en looptijden van de latenties. Actieve latenties worden op nominale waarde gewaardeerd tenzij de toekomstige realisatie redelijkerwijs niet te verwachten is. De reorganisatievoorziening heeft betrekking op afvloeiingskosten en overige kosten welke gepaard gaan met reeds aangekondigde reorganisaties.

19 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA & PASSIVA De overige voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen in verband met mogelijke negatieve uitkomsten uit milieugeschillen en langdurig zieken. Pensioen Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald. PontMeyer N.V. heeft een aantal pensioenregelingen (zie de toelichting op de geconsolideerde balans voor een toelichting op de binnen PontMeyer N.V. bestaande regelingen). Een aantal regelingen hebben betrekking op het betalen van premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft PontMeyer N.V. geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies Operational Lease Er kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij PontMeyer N.V. ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Niet in de balans opgenomen verplichtingen een terugstorting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of werknemers wordt een voorziening opgenomen. De pensioenvoorziening wordt op basis van de beste schatting gewaardeerd. Hierbij is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De huidige voorziening heeft betrekking op een beperkte groep mensen en betreft de contante waarde van uit hoofde van backservice verschuldigde bedragen berekend volgens actuariële grondslagen. PontMeyer N.V. heeft deze pensioenregelingen verwerkt als zou sprake zijn van een verplichting. Daarnaast neemt PontMeyer N.V. een vordering op voor: toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het pensioenfonds; overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een verzekeringscontract beschikbaar komen voor Pont- Meyer N.V. voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van PontMeyer N.V. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt. Financiële instrumenten Middels financiële instrumenten wordt voor een belangrijk deel het renterisico op opgenomen financieringen afgedekt. Deze instrumenten worden volgens de kostprijs-hedge accounting methode gewaardeerd. Het renterisico wordt afgedekt door schulden met variabele rente om te zetten in 34 worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot schulden met vast rente. Het ineffectieve deel van de waar- Rente- en kasstroomrisico: Renterisico wordt gelopen over de een kredietfaciliteit. Voor zover noodzakelijk, worden nadere 35 deverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door PontMeyer N.V. gedocumenteerd. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld middels een test. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Financiële instrumenten Middels financiële instrumenten wordt voor een belangrijk deel het renterisico op opgenomen financieringen afgedekt. Deze instrumenten worden volgens de kostprijs-hedge accounting methode gewaardeerd. Het renterisico wordt afgedekt door schulden met variabele rente om te zetten in schulden met vast rente. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door PontMeyer N.V. gedocumenteerd. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld middels een test. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Prijsrisico Valutarisico: PontMeyer N.V. is voornamelijk actief in Nederland. Het valutarisico heeft vanwege aard van de inkopen vooral betrekking op posities en toekomstige transacties in US-dollars. Middels een risicoanalyse inclusief eventuele maatregelen worden deze valutarisico s periodiek beoordeeld. Marktrisico: Pontmeyer N.V. beoordeelt periodiek de marktrisico s en neemt eventuele maatregelen indien van toepassing. rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt PontMeyer N.V. risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde variabele rentende dragende schulden heeft PontMeyer renteswaps gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt. Kredietrisico PontMeyer N.V. heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop op rekening vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets. Indien noodzakelijk worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen. Daarnaast heeft PontMeyer N.V. een kredietverzekering afgesloten. Liquiditeitsrisico PontMeyer N.V. maakt bij het werkkapitaalbeheer gebruik van zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

20 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING RESULTAAT TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Netto omzet Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in het boekjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Kostprijs van de omzet Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopwaarde en/of fabricagekostprijs. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin Immateriële vaste activa Aanschafwaarde 1 januari Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari - - Mutaties boekjaar: Afschrijvingen goodwill - - Verkoop activiteiten deelneming Boekwaarde per 31 december - - Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december - - Het afschrijvingspercentage van de geactiveerde immateriële vaste activa is 20%. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat sprake zou zijn van een bijzondere waardevermindering. de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze met het buitengewoon resultaat samenhangende belastin- (2) Materiële vaste activa posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. De Bedrijfs- Machines Andere Activa in Activa niet Totaal 36 voorzienbaar zijn. gen worden daaraan rechtstreeks toegerekend. (x 1.000) gebouwen en vaste uitvoering aan het 37 en installaties bedrijfs- en vooruit- productieproces terreinen middelen betalingen dienstbaar Koersverschillen Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bijzondere baten en lasten Bijzondere posten zijn baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening maar op grond van de aard, de omvang of het incidentele karakter afzonderlijk dienen te worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde (1) Boekwaarde per 1 januari Mutaties boekjaar: Herwaardering Investeringen Desinvesteringen Reclassificaties Afschrijvingen Saldo mutaties Boekwaarde per 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Boekwaarde herwaarderingen begin Boekwaarde herwaarderingen eind De afschrijvingspercentages bedragen: Grond 0% Bedrijfsgebouwen Machines, inventaris en overige activa 2% per jaar 10-50% per jaar van de aanschafwaarde

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2 3 4 5 5 6 8 10 12 14 15 Vestigingen Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010 Inhoud Doelstelling 3 Samenstelling Raad van Commissarissen en directie 3 Organogram NDC Houdstermaatschappij B.V. 4 Profiel van de organisatie 6 Kengetallen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoud. 3 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 4 Bestuursverslag 6 Kerncijfers

Inhoud. 3 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 4 Bestuursverslag 6 Kerncijfers DAS Holding NV Omslag In het het tvprogramma Das je goed recht op SBS dat begin en begin 2009 werd uitgezonden gaven DASjuristen deskundig advies over diverse cases uit de dagelijkse praktijk van particulieren.

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie