Trainingsbrochure Brochure de formation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsbrochure Brochure de formation"

Transcriptie

1 Trainingsbrochure Brochure de formation After Sales Training 2011

2

3 Trainingsbrochure Brochure de formation After Sales Training 2011

4 Voorwoord Avant-propos Beste Lezer(es), Het ganse trainingsaanbod voor 2011 hebben we voor u in een trainingsbrochure samengebracht. De indeling van deze brochure zal u wellicht in vergelijking met de voorgaande jaren niet vreemd overkomen. Alle trainingen werden naargelang de inhoud van de cursus en het merk ondergebracht in verschillende hoofdstukken. De aanpassingen en nieuwigheden in ons opleidingsaanbod willen wij u graag kort toelichten in dit voorwoord. Verdere details vindt u uiteraard verderop in onze brochure. In 2011 staan er een aantal lanceringen van nieuwe modellen en systemen gepland die zoals voorheen in Nieuwe Techniek Trainingen gegoten worden. Deze zogenaamde NT-trainingen vindt u in een aparte kleine brochure terug. Voor technici bestonden er reeds sinds 2001 specifieke opleidingsprogramma s die zich toespitsten op Service Technici, Reparatie Technici en Diagnose Technici. Zoals tijdens de voorgaande jaren kan u een beroep doen op onze ervaring wat betreft opleidingsplannen. Deze ervaringen kunnen wij delen tijdens een Consultingsessie in uw bedrijf. Hierbij worden de gevolgde trainingen in kaart gebracht. Samen met U stellen we een opleidingsplan op om te voldoen aan de trainingstandaards. Wij hopen dat we met deze brochure en de daaraan verbonden opleidingen U ten volle kunnen ondersteunen. Wij zijn in 2011 meer dan ooit gemotiveerd om onze ervaring met U te delen. In hoofdstuk 3 kan u nog steeds alle opleidingen per jobprofiel bekijken. De belangrijkste aanpassing vindt u bij de opleiding voor Onderdelenmedewerker. De specialisatiemodule van voorheen werd volledig aangepast aan de noden van vandaag en biedt nu de kans aan een Parts Manager om zich alle know-how op gebied van stockbeheer toe te eigenen. Alle details rond het specialisatieprogramma voor Parts Managers vindt u terug in hoofdstuk 5. 2

5 Voorwoord Avant-propos Chers lecteurs et lectrices, Nous avons rassemblé pour vous toute notre offre training 2011 dans une seule brochure. Le découpage de cette brochure vous est déjà familier : il est le même que celui des années précédentes. Tous les trainings existants sont répartis en différents chapitres, en fonction du contenu du cours et de la marque concernée. Cet avant-propos a donc pour objectif d attirer votre attention sur les changements et les adaptations dans notre offre de cours. Vous en découvrirez tous les détails plus loin dans cette brochure verra le lancement d un certain nombre de nouveaux modèles et systèmes qui seront, comme auparavant, reprises dans les Formations en nouvelle technique. Appelées Trainings NT, ces formations vous sont toujours présentées en détail dans une brochure separée. Au chapitre 3, vous pouvez toujours consulter les cours par profil de job. Les changements les plus importants concernent les cours pour les collaborateurs pièces détachées. L ancien module de spécialisation a été adapté aux réalités d aujourd hui et offre à présent aux Parts Managers l opportunité d accumuler tout le savoir-faire nécessaire en matière de gestion de stock. Tous les détails concernant le programme de spécialisation sont rassemblés pour vous au chapitre 5. Pour les techniciens, depuis 2001 existent des programmes de formations spécifiques qui se focalisent sur les Techniciens Service, les Techniciens Réparation et les Techniciens Diagnostic. Comme pour les années précédentes, vous pouvez vous appuyer sur notre expérience en ce qui concerne les programmes de formation. Nous mettrons notre savoir-faire à votre disposition pendant une session de Consulting au sein de votre entreprise. Au cours de celle-ci, les formations suivies seront passés à la loupe. Avec vous, nous pourrons mettre sur pied un plan de formation, conformément aux standards en vigueur. Nous espérons que ces brochures et les formations concernées vous apporteront un soutien important. En 2011, nous sommes plus que jamais décidés à partager notre expérience avec vous. Hans Joseph Manager After Sales Training Geert De Bock Senior Manager After Sales Service MB 3

6 4

7 PAGINA PAGE 1. Voorwoord 2 1. Avant-propos 2 2. Inhoudstafel 5 2. Table des matières 5 3. Vormingsprogramma s 7 3. Programmes de formation 7 4. Technische Training Formation Technique Service & Parts Organisatie Gestion du Service & Parts After Sales Produkten en Diensten Produits et Services Après-Vente Informaticasystemen Systèmes informatiques Inschrijvingen + Liggingsplan Inscriptions + Plan d accès 217 5

8 6

9 Vormingsprogramma s Programmes de formation PAGINA PAGE Inleiding 9 Introduction 9 Vormingsprogramma voor technici Programme de formation pour techniciens Opleidingsschema PKW technicus Schéma de formation de techniciens PKW Opleidingsschema TR technicus Schéma de formation de techniciens TR Opleidingsschema LKW technicus Schéma de formation de techniciens LKW Opleidingsschema smart technicus Schéma de formation de techniciens smart Nieuwe Techniek Trainingen (NT) 18 Formations en Nouvelle Technique (NT) 54 Verplichte trainingen 18 Formations obligatoires 54 Basistrainingen (BT) 18 Formations de base (FB) 54 Service Technicus (ST) 18 Technicien d Entretien (TE) 54 Reparatie Technicus (RT) 18 Technicien de Réparation (TR) 54 Diagnose Technicus (DT) 19 Technicien de Diagnostic (TD) 55 CBT als voortraject 19 Initiation via CBT 55 Vrijstellingsproeven 20 Tests de dispenses 56 Overlappingscursussen 21 Cours de chevauchement 57 Inschrijvingen 27 Inscriptions 63 7

10 Vormingsprogramma s Programmes de formation PAGINA PAGE Vormingsprogramma voor werkplaatsverantwoordelijken Programme de formation pour chefs d atelier Opleidingsschema Schéma de formation Opbouw van het programma 30 Structure du programme 66 Basismodule 30 Module de base 66 Kwalificatiemodule 31 Module de qualification 66 Specialisatieprogramma voor werkplaatsverantwoordelijke 31 Programme de spécialisation pour chef d atelier 67 Inschrijvingen 31 Inscriptions 67 Vormingsprogramma voor service raadgevers Programme de formation pour conseillers de service Opleidingsschema Schéma de formation Opbouw van het programma 34 Structure du programme 70 Basismodule 34 Module de base 70 Kwalificatiemodule 34 Module de qualification 70 Programma voor gecertificeerd Service Raadgever 34 Programme pour conseillers de service certifiés 70 Afmeldingen en wijzigingen 36 Désistements et changement 72 Boeteclausule 36 Clause de pénalisation 72 Updatemodule 36 Module de mise à jour 72 Inschrijvingen 36 Inscriptions 72 Vormingsprogramma voor onderdelenmedewerkers Programme de formation pour collaborateurs pièces Opleidingsschema Mercedes-Benz/smart Schéma de formation Mercedes-Benz/smart Opbouw van het programma 40 Structure du programme 76 Basismodule 40 Module de base 76 Kwalificatiemodule 40 Module de qualification 76 Specialisatieprogramma voor Parts-Managers 40 Programme de spécialisation pour Parts-Managers 76 Inschrijvingen 41 Inscriptions 77 Vormingsprogramma voor after sales managers Programme de formation pour responsables Après-Vente Opleidingsschema 42 Schéma de formation 78 Opbouw van het programma 43 Structure du programme 79 Basismodule 43 Module de base 79 Service management 43 Gestion Après-Vente 79 Inschrijvingen 43 Inscriptions 79 8

11 In dit hoofdstuk worden vormingsprogramma s voorgesteld die overeenkomen met verschillende functies in de naverkoopafdeling. Het opzet van deze vormingsprogramma s is een pakket van cursussen voor te stellen dat aangewezen is om zich in te werken of te vervolmaken in zijn functie. Ze vormen een leidraad om per medewerker een opleidingsplan uit te werken dat inspeelt op zijn behoeften. Sommige van deze vormingsprogramma s leiden zelfs tot een binnen de Daimler organisatie geofficialiseerd niveau. Zo leidt het succesvol volgen van het vormingsprogramma voor Diagnose Technicus of service raadgever, tot een certificaat dat internationaal door Daimler erkend is. Maar ook andere programma s liggen volledig in lijn met de opleidingsfilosofie van de organisatie. De verschillende cursussen waaruit de vormingsprogramma s bestaan, staan niet in dit hoofdstuk beschreven. Het doel, de inhoud en andere gegevens van de cursussen staan vermeld in de hoofdstukken verderop. In het vormingsprogramma is alvast een verwijzing naar het desbetreffende hoofdstuk aangebracht. In dit hoofdstuk zijn evenmin functiebeschrijvingen en jobprofielen terug te vinden. Voor een uitvoerige beschrijving van beiden, wordt verwezen naar het handboek Mercedes-Benz After Sales Erkenning en After Sales Organisation & Processes (ASOP). Ce chapitre présente des programmes de formation qui correspondent aux différentes fonctions du département Après-Vente. Ces programmes proposent un ensemble de cours recommandé à suivre afin de s initier ou de se perfectionner dans sa fonction. Ils permettent à chaque collaborateur d établir un plan de formation personnel qui répond à ses besoins. Certains de ces programmes donnent accès à un niveau agréé par l entreprise Daimler. Ainsi, la réussite du programme de formation pour Technicien de Diagnostic ou conseiller de service débouche sur l obtention d un certificat reconnu par Daimler à l échelle internationale. D autres programmes cadrent eux aussi parfaitement avec la philosophie de l organisation en matière de formation. Les différents cours dont les programmes de formation se composent ne seront pas décrits dans ce chapitre. L objectif, le contenu et d autres caractéristiques des cours sont présentés dans les chapitres suivants. Le programme de formation contient d ores et déjà un renvoi au chapitre concerné. Le présent chapitre ne concerne pas davantage les descriptions de fonction et les profils professionnels. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les manuels Agréation Mercedes-Benz After Sales et After Sales Organisation & Processes (ASOP). Inleiding Introduction Voor nadere informatie kan u terecht op / Informations complémentaires #

12 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O K/O Welkom bij Daimler (1d) Cursus WIS (1d) Onderhoudssystemen (1d) K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) Dieselmotormanagement (3d) Benzinemotormanagement (4d) Ophangingssystemen (4d) Rem- en tractiesystemen (2d) Aandrijflijn en stuurinrichting (9d) TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Comfort- en anti-diefstalsystemen (3d) Klimaatregeling (3d) Telematica (2d) Daksystemen (2d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) TRAJECT MOTORMANAGEMENT TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Common Rail dieselinspuiting (3d) Benzinemotoren 4-,6-,8-cil. en V12 (4d) ADS + Airmatic + ABC (2d) Wielgeometrie (2d) Mechanische achterwielaandrijving (2d) Voorwielaandrijving (2d) Automatische achterwielaandrijving (2d) Vierwielaandrijving (2d) Stuursystemen (1d) Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst Voor nadere informatie kan u terecht op #

13 Vormingsprogramma PKW technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING GECERTIFICEERD DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Hfdst. 5 Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

14 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O K/O Welkom bij Daimler (1d) Cursus WIS (1d) Onderhoudssystemen (1d) K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) Dieselmotormanagement (5d) Benzinemotormanagement (2d) Ophangingssystemen (2d) Rem- en tractiesystemen (3d) Aandrijflijn en stuurinrichting (4d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) TRAJECT MOTORMANAGEMENT TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Hfdst. 4 Comfort- en anti-diefstalsystemen (3d) Hfdst. 4 Klimaatregeling (2d) Hfdst. 4 Common Rail dieselinspuiting (3d) PLD dieselinspuiting (2d) Wielgeometrie en luchtvering (2d) Rem- en tractiesystemen (1d) Luchtdrukremmen TR (2d) Mechanische aandrijving TR (2d) Automatische aandrijving TR (2d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst Voor nadere informatie kan u terecht op #

15 Vormingsprogramma TR technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING GECERTIFICEERD DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Hfdst. 5 Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

16 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Welkom bij Daimler (1d) Hfdst. 4 Dieselmotormanagement (4d) TRAJECT MOTORMANAGEMENT PLD dieselinspuiting (4d) Hfdst. 4 K/O Cursus WIS (1d) Onderhoudssystemen (2d) K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk Hfdst. 7 Hfdst. 4 Ophangingssystemen (2d) Rem- en tractiesystemen (8d) Aandrijflijn en stuurinrichting (7d) TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Comfort- en anti-diefstalsystemen (2d) Klimaatregeling (2d) Telematica (1d) PSM (2d) TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Stuurinrichting en luchtvering (2d) Luchtdrukremmen (4d) ABS (1d) Elektronisch gestuurd remsysteem (3d) Mechanische versnellingsbakken (3d) Aanstuursystemen voor versnellingsbakken (3d) Retarders (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst Voor nadere informatie kan u terecht op #

17 Vormingsprogramma LKW technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING GECERTIFICEERD DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Hfdst. 5 Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

18 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 K/O Welkom bij Daimler (1d) Cursus WIS (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 7 TRAJECT MOTORMANAGEMENT Motormanagement smart (2d) TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Ondersteltechnologie smart (2d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Onderhoudssystemen (1d) Hfdst. 4 TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Comfortsystemen smart (2d) Hfdst. 4 K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk (2d) stemen 16 Voor nadere informatie kan u terecht op #

19 Vormingsprogramma smart technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

20 Vormingsprogramma voor technici Nieuwe Techniek trainingen (NT) Onder Nieuwe Techniek dienen de introductietrainingen van nieuwe modellen alsook de voorstelling van nieuwe of vernieuwde technische voertuigsystemen te worden gerekend. Deze trainingen worden opgesplitst in functie van de verschillende doelgroepen en niveau s. Zo zal er naargelang de inschrijvingen naar gestreefd worden om groepen te vormen met personen die dezelfde functie uitoefenen. Het trainingsprogramma zal ook aangepast worden aan de behoeften van deze verschillende doelgroepen. Zo kan het mogelijk zijn dat voor eenzelfde thema, de training b.v. 2 dagen in beslag neemt voor technici en 1 dag voor service raadgevers of onderdelenmedewerkers. Deze laatste hebben namelijk geen behoefte aan een uitleg over b.v. de afstelling van een technische systeem of de diagnosestelling op een voertuig. Er wordt bovendien ook een onderscheid gemaakt volgens het niveau. Voor elke NT training wordt er een Reparatie en Diagnose Technicus-uitvoering aangeboden. Deelnemen is slechts mogelijk als men het overeenkomstig niveau heeft of ervoor in opleiding is. Ondanks dat deze benaming voor technici bij sommige service punten reeds intern wordt gebruikt, wordt het niveau dat door het bedrijf zelf werd toegekend, niet overgenomen. Het niveau dat men wenst te behalen moet volgens de overeenkomstige procedure worden aangetoond (zie verder). Enkel de open training is voor iedereen toegankelijk. Slechts in geval dat er voor een bepaalde doelgroep of niveau minder dan 10 inschrijvingen binnen komen, zal van bovenstaand principe afgeweken worden. Verplichte trainingen Erkende service punten dienen ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen en de nieuwe voertuigmodellen. Per productengamma (PKW, TR, LKW of smart) wordt er daarom jaarlijks bepaald aan welke training minstens 1 medewerker van het service punt verplicht moet deelnemen (zie ook standaard EA12 voor Mercedes-Benz en EA11 voor smart). Het gaat hier vooral over NT-trainingen die per productengamma de voorgeschreven nieuwigheden omvatten. In hoofdstuk 4 wordt met het opschrift VERPLICHTE TRAINING VOOR ERKENDE SERVICE PUNTEN en vermelding van het betreffende productengamma (PKW, TR PRIVATE, TR COMMERCIAL, LKW of smart) aangegeven dat het over een verplichte training gaat. Basistrainingen (BT) Onder basistrainingen worden alle trainingen gerekend die deel uitmaken van de opleiding tot 1 van de 3 verschillende niveau s voor technici. Deze 3 niveau s zijn Service Technicus, Reparatie Technicus en Diagnose Technicus. Service Technicus (ST) Vooraleer een technicus mag deelnemen aan een opleiding tot Reparatie Technicus, moet hij/zij het niveau Service Technicus hebben. Voor het behalen van het niveau Service Technicus dient men een zogenaamde vrijstelling te hebben. Een vrijstelling kan bekomen worden door deel te nemen aan vrijstellingsproeven (zie ook verder) of door de 3 basistrainingen van de opleiding te volgen. Door het succesvol afleggen van de proef waarmee iedere basistraining wordt afgesloten, kan men ook een vrijstelling bekomen. Om te slagen dient men minstens 70% te behalen per proef. Reparatie Technicus (RT) Voor het behalen van het niveau Reparatie Technicus moet men reeds Service Technicus zijn. Men kan Reparatie Technicus voor één of meerdere specialisaties worden. Er bestaan 3 specialisaties of ook wel opleidingstrajecten genoemd: motormanagement, ondersteltechnologie en comfortsystemen (zie ook verder). Voor het behalen van het niveau Reparatie Technicus van het gekozen opleidingstraject, dient men een zogenaamde vrijstelling te hebben. Een vrijstelling kan bekomen worden door deel te nemen aan vrijstellingsproeven (zie ook verder) of door de basistrainingen voor het gekozen traject te volgen. Door het succesvol afleggen van de proef waarmee iedere basistraining wordt afgesloten, kan men ook een vrijstelling bekomen. Om te slagen dient men minstens 70% te behalen per proef. 18 Voor nadere informatie kan u terecht op #

21 Vormingsprogramma technicus Zolang een kandidaat in opleiding is voor Reparatie Technicus, krijgt hij tijdelijke toegang tot de NT trainingen van het RT niveau. Deze tijdelijke toegang komt te vervallen van zodra hij op meer dan 1 basistraining van zijn opleidingstraject(en) ongeldig afwezig blijft. Bovendien zal de kandidaat dan niet meer automatisch uitgenodigd worden voor het verdere verloop van zijn opleiding (zie ook inschrijvingen ) Van zodra men alle vrijstellingen voor zijn traject(en) heeft behaald, krijgt men permanente toegang tot de Nieuwe Techniek trainingen van het niveau Reparatie Technicus die met het (de) gekozen traject(en) overeenkomen. Zo krijgt een Reparatie Technicus die alleen zijn vrijstellingen heeft behaald voor motormanagement, geen toegang tot een NT training voor ondersteltechnologie. Om het niveau Reparatie Technicus te behouden is men verplicht om alle basistrainingen die achteraf als vervolmaking aan het opleidingstraject worden toegevoegd, te volgen en er eveneens een vrijstelling voor te bekomen. Indien men meer dan 1 vervolmakingstraining voor Reparatie Technicus mist, verliest men zijn niveau. Voor het behoud van het niveau dient de gemiste training sowieso ingehaald te worden van zodra ze opnieuw georganiseerd wordt. Diagnose Technicus (DT) Voor het behalen van het niveau Diagnose Technicus moet men reeds Reparatie Technicus zijn voor de 3 opleidingstrajecten (motormanagement, ondersteltechnologie en comfortsystemen). In tegenstelling tot de opleiding voor Reparatie Technicus, kunnen voor Diagnose Technicus geen vrijstellingen bekomen worden aan de hand van vrijstellingsproeven. De opleiding moet in zijn geheel doorlopen worden. De opleiding bestaat uit een aantal basistrainingen waarvan sommige met een proef worden afgesloten. Om te slagen op deze proeven dient men minstens 50% te behalen. De punten die men op deze proeven behaalt, tellen mee voor de eindquotatie. Op het einde van de opleiding dient men bovendien eindtesten af te leggen die betrekking hebben op alle basistrainingen waaruit de opleiding bestaat. Pas wanneer men minstens 60% behaalde op deze eindtesten, wordt het niveau van gecertificeerd Diagnose Technicus toegekend. Dit houdt in dat men als Diagnose Technicus een certificaat bekomt dat internationaal erkend is binnen de Daimler organisatie. Met deze opleiding tot Diagnose Technicus voldoet Mercedes-Benz Belgium Luxembourg dan ook aan de voorschriften die hiervoor door de organisatie worden opgelegd. Enkel met dit certificaat krijgt men toegang tot de Nieuwe Techniek trainingen van het DT niveau. Om het niveau van gecertificeerde Diagnose Technicus te behouden is men verplicht om alle update-trainingen die achteraf als vervolmaking aan de opleiding worden toegevoegd, te volgen. CBT als voortraject (enkel van toepassing voor Mercedes-Benz) Voor een aantal basistrainingen is het noodzakelijk dat de technicus over de nodige voorkennis beschikt alvorens hij/ zij aan de training kan deelnemen. Om zich deze voorkennis eigen te maken, dient de technicus verplicht een CBT (voor toelichtingen bij CBT, zie de bijhorende brochure) door te nemen die bij het onderwerp van de basistraining aansluit. In het technisch trainingsaanbod voor Mercedes- Benz (zie hoofdstuk 4) kan per training achterhaald worden welke CBT( s) vooraf dient (dienen) doorgenomen te worden. Tijdens het doornemen van een CBT dienen een aantal opdrachten uitgevoerd te worden. Daarnaast is er ook een testmodule ingebouwd waarin een aantal vragen met betrekking tot het behandelde onderwerp worden gesteld. Op het eind van deze test wordt een score weergegeven overeenkomstig het aantal correct beantwoorde vragen. Om deel te kunnen nemen aan een basistraining waarvoor een CBT als toelatingsvoorwaarde is gesteld, moet de technicus alle opdrachten van de CBT hebben uitgevoerd en minstens 60% op de test behalen. Het certificaat dat deze opdrachten en testresultaten weergeeft, dient op naam van de aan de training deelnemende technicus uitgeprint te worden en meegebracht te worden naar de training. Zonder dit certificaat wordt geen toegang tot de training gegeven. Voor nadere informatie kan u terecht op #

22 Vrijstellingsproeven (van toepassing voor Service en Reparatie Technici) Het opzet van de vrijstellingsproeven is om een kandidaat Service of Reparatie Technicus, de gelegenheid te bieden vrijgesteld te worden voor de basistrainingen die bij het (de) gekozen opleidingstraject(en) horen. Als men erin slaagt om alle vrijstellingen te behalen, wordt onmiddellijk het niveau toegekend waarvoor de vrijstellingsproeven werden afgelegd. Indien echter niet alle vrijstellingen worden behaald, moet(en) de training(en) waarvoor een vrijstelling ontbreekt, nog gevolgd worden. Vrijstellingsproeven voor Service Technicus Er zijn 3 vrijstellingsproeven overeenkomstig de 3 cursussen waaruit de opleiding tot Service Technicus bestaat. Trainingspaspoort (enkel van toepassing voor Mercedes- Benz) Technici die zijn ingeschreven voor een opleiding tot Reparatie Technicus, ontvangen een trainingspaspoort. Dit paspoort maakt het hen mogelijk om een goed overzicht te behouden op het verloop van hun opleidingsprogramma. Voor iedere vrijstelling die men behaalt ontvangt men een zelfklever. Van zodra een traject volledig werd afgewerkt, ontvangt men bovendien een officieel zegel. Opmerking: het trainingspaspoort wordt gratis verstrekt. In geval van verlies wordt echter 30 euro aangerekend voor een duplicaat. Vrijstellingsproeven voor Reparatie Technicus Men kan pas aan de vrijstellingsproeven voor Reparatie Technicus deelnemen, als men reeds het niveau Service Technicus heeft. Bij de vrijstellingsproeven voor Reparatie Technicus wordt eveneens het principe gehanteerd dat er een proef is voor elke cursus uit de opleiding. De onderverdeling van deze cursussen in deeltrajecten (zie ook het opleidingsschema voor Reparatie Technicus), kan dus ook doorgetrokken worden naar de vrijstellingsproeven. Zo zijn er vrijstellingsproeven voor het gebruik van de diagnoseapparatuur Star Diagnosis en de verschillende elektriciteit en elektronica modules. Deze cursussen vormen samen het zogenaamde voortraject. Andere vrijstellingsproeven sluiten dan weer aan bij de verschillende opleidingstrajecten waaruit een Reparatie Technicus kan kiezen (motormanagement, ondersteltechnologie en comfortsystemen). De vrijstellingsproeven voor Service en Reparatie Technicus worden minstens 1 keer per jaar aangeboden. Op telefonisch verzoek kunnen de vrijstellingsproeven voor Service Technicus echter ook meerdere keren georganiseerd worden. 20 Voor nadere informatie kan u terecht op #

23 Overlappingscursussen Een technicus die tegelijkertijd actief is op meerdere productengamma s (b.v. PKW + smart of TR + LKW), is niet verplicht om alle cursussen uit de verschillende opleidingsprogramma s te volgen. De inhoud van sommige cursussen uit het ene opleidingsprogramma overlapt namelijk de inhoud van cursussen uit het andere programma. M.a.w., als men een vrijstelling voor de ene cursus heeft behaald, heeft men automatisch ook een vrijstelling voor de cursus die wordt overlapt. In het schema dat op de volgende pagina s is terug te vinden, wordt aangegeven welke deze zogenaamde overlappingscursussen zijn. Het schema dient op de volgende manier gelezen te worden: > Zoek de kolom die overeenkomt met de productengamma s (PKW, TR, LKW, smart) waarvoor de technicus een opleiding zal volgen Een voorbeeld ter illustratie: Een technicus wil een opleiding tot Reparatie Technicus motoren volgen voor PKW en smart. Hij neemt deel aan de 3-daagse cursus Common Rail dieselinspuiting bij PKW en behaalt een vrijstelling. Hij hoeft derhalve niet meer deel te nemen aan de 2-daagse cursus Dieselmotormanagement bij smart. Hiervoor heeft hij een automatische vrijstelling. Mocht hij echter eerst de cursus Dieselmotormanagement bij smart volgen, dan wordt hij ondanks een vrijstelling voor deze cursus niet automatisch vrijgesteld voor de cursus Common Rail dieselinspuiting bij PKW. PKW overlapt dus smart en niet omgekeerd. > Selecteer het niveau (Service, Reparatie of Diagnose Technicus) dat de technicus wenst te behalen. Voor een Reparatie Technicus dient bijkomend ook het opleidingstraject geselecteerd te worden. > Een X geeft de cursussen aan die gevolgd moeten worden. Een V geeft te kennen dat deze cursus overlapt wordt door een andere. Het indexcijfer bij de beide symbolen geeft aan welke cursussen overeenkomen. Een cursus met X 1 overlapt dus de cursus met V 1. Opgelet: Het systeem werkt slechts in 1 richting. Een X overlapt een V, niet omgekeerd. M.a.w., een cursus met een V geeft geen automatische vrijstelling voor een cursus met een X. Voor nadere informatie kan u terecht op #

24 Opleiding tot Service Technicus Cursus Code Duur PKW PKW + TR TR TR + LKW LKW smart smart + PKW Welkom bij Daimler VPNM115 (1d) X X X X X X X WIS TABT 127 (1d) X X X X X X X Onderhoudssystemen PKW TPBT005 (1d) X X 1 X 2 Onderhoudssystemen TR TLBT010 (1d) V 1 X X Onderhoudssystemen LKW TLBT016 (2d) X X Onderhoudssystemen smart TSBT133 (1d) X V 2 22 Voor nadere informatie kan u terecht op #

25 Schema s - Overlappingscursussen Opleiding tot Reparatie Technicus - Voortraject & Motoren Voortraject Cursus Code Duur PKW PKW + TR TR TR + LKW LKW smart smart + PKW Module elektrotechnieken TEBT200 (4d) X X X X X X X Module Veiligheid & Milieu TEBT202 (1d) X X X X X X X Module scoop TEBT203 (2d) X X X X X X X Module sensoren TEBT204 (3d) X X X X X X X Module actuatoren TEBT205 (3d) X X X X X X X Module databussystemen TEBT206 (2d) X X X X X X X Basiscursus Star Diagnosis TABT006 (1d) X X X X X X X Motoren Cursus Code Duur PKW PKW + TR TR TR + LKW LKW smart smart + PKW PKW Common Rail dieselinspuiting TPBT007 (3d) X X 3 X 6 4-, 6-, en 8-cil. en V12 benzinemotoren TPBT008 (4d) X X 4 X 7 Common Rail dieselinspuiting TTBT012 (3d) V 3 X X TR PLD dieselinspuiting TTBT061 (2d) X X V 5 Benzinemotoren TTBT062 (2d) V 4 X X LKW PLD dieselinspuiting TLBT018 (4d) X 5 X smart Motormanagement smart TSBT440 (2d) X V 6 + V 7 Voor nadere informatie kan u terecht op #

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC Nederlandse Reanimatie Raad Oktober 2013 Inleiding Het uniformeren van de opleidingen en het verbeteren van de

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Op de website vind u alle nodige documenten.

Op de website vind u alle nodige documenten. Het BIPT heeft op 1 februari 2012 van de drie kabeloperatoren, die werkzaam zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de referentieaanbiedingen gekregen voor de volgende diensten: Doorverkoopaanbod van

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Philippe Givron: Waarom was het noodzakelijk om de organisatie van IST aan te passen?

Philippe Givron: Waarom was het noodzakelijk om de organisatie van IST aan te passen? Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 45, juni 2007 In dit nummer: 1 Philippe Givron: de fundamenten liggen op hun plaats 2 Discovering the new IT organisation

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve wijze

Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve wijze Universitaire Instelling Antwerpen FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Departement communicatiewetenschappen Academiejaar 2004-2005 Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

MEDEDELING. De klassenraad in het dbso

MEDEDELING. De klassenraad in het dbso Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-079 datum : 2011-11-24 gewijzigd : 2012-06-11 contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)).

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). Versie Datum Wijziging Draft 1 april 2002 Draft 6 juni 2002 H1, H2, H3 1 Jan 2008 Volledig geredigeerd

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Scriptie. Aan. Van. Datum 15 juni 2007. Kenmerk 713. Bijlagen 3. 2 Samenvatting op hoofdlijnen 3. 3 Inleiding Vir-bi 4

Scriptie. Aan. Van. Datum 15 juni 2007. Kenmerk 713. Bijlagen 3. 2 Samenvatting op hoofdlijnen 3. 3 Inleiding Vir-bi 4 Scriptie Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst- bijzondere informatie en de rol van de ITauditor Aan Van Datum 15 juni 2007 Kenmerk 713 Bijlagen 3 Postgraduate IT-Audit Opleiding Vrije Universiteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Future Vision BVBA ViBizz 10-08-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Future Vision BVBA vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv 23/05/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module 0 4 1 Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie