Trainingsbrochure Brochure de formation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsbrochure Brochure de formation"

Transcriptie

1 Trainingsbrochure Brochure de formation After Sales Training 2011

2

3 Trainingsbrochure Brochure de formation After Sales Training 2011

4 Voorwoord Avant-propos Beste Lezer(es), Het ganse trainingsaanbod voor 2011 hebben we voor u in een trainingsbrochure samengebracht. De indeling van deze brochure zal u wellicht in vergelijking met de voorgaande jaren niet vreemd overkomen. Alle trainingen werden naargelang de inhoud van de cursus en het merk ondergebracht in verschillende hoofdstukken. De aanpassingen en nieuwigheden in ons opleidingsaanbod willen wij u graag kort toelichten in dit voorwoord. Verdere details vindt u uiteraard verderop in onze brochure. In 2011 staan er een aantal lanceringen van nieuwe modellen en systemen gepland die zoals voorheen in Nieuwe Techniek Trainingen gegoten worden. Deze zogenaamde NT-trainingen vindt u in een aparte kleine brochure terug. Voor technici bestonden er reeds sinds 2001 specifieke opleidingsprogramma s die zich toespitsten op Service Technici, Reparatie Technici en Diagnose Technici. Zoals tijdens de voorgaande jaren kan u een beroep doen op onze ervaring wat betreft opleidingsplannen. Deze ervaringen kunnen wij delen tijdens een Consultingsessie in uw bedrijf. Hierbij worden de gevolgde trainingen in kaart gebracht. Samen met U stellen we een opleidingsplan op om te voldoen aan de trainingstandaards. Wij hopen dat we met deze brochure en de daaraan verbonden opleidingen U ten volle kunnen ondersteunen. Wij zijn in 2011 meer dan ooit gemotiveerd om onze ervaring met U te delen. In hoofdstuk 3 kan u nog steeds alle opleidingen per jobprofiel bekijken. De belangrijkste aanpassing vindt u bij de opleiding voor Onderdelenmedewerker. De specialisatiemodule van voorheen werd volledig aangepast aan de noden van vandaag en biedt nu de kans aan een Parts Manager om zich alle know-how op gebied van stockbeheer toe te eigenen. Alle details rond het specialisatieprogramma voor Parts Managers vindt u terug in hoofdstuk 5. 2

5 Voorwoord Avant-propos Chers lecteurs et lectrices, Nous avons rassemblé pour vous toute notre offre training 2011 dans une seule brochure. Le découpage de cette brochure vous est déjà familier : il est le même que celui des années précédentes. Tous les trainings existants sont répartis en différents chapitres, en fonction du contenu du cours et de la marque concernée. Cet avant-propos a donc pour objectif d attirer votre attention sur les changements et les adaptations dans notre offre de cours. Vous en découvrirez tous les détails plus loin dans cette brochure verra le lancement d un certain nombre de nouveaux modèles et systèmes qui seront, comme auparavant, reprises dans les Formations en nouvelle technique. Appelées Trainings NT, ces formations vous sont toujours présentées en détail dans une brochure separée. Au chapitre 3, vous pouvez toujours consulter les cours par profil de job. Les changements les plus importants concernent les cours pour les collaborateurs pièces détachées. L ancien module de spécialisation a été adapté aux réalités d aujourd hui et offre à présent aux Parts Managers l opportunité d accumuler tout le savoir-faire nécessaire en matière de gestion de stock. Tous les détails concernant le programme de spécialisation sont rassemblés pour vous au chapitre 5. Pour les techniciens, depuis 2001 existent des programmes de formations spécifiques qui se focalisent sur les Techniciens Service, les Techniciens Réparation et les Techniciens Diagnostic. Comme pour les années précédentes, vous pouvez vous appuyer sur notre expérience en ce qui concerne les programmes de formation. Nous mettrons notre savoir-faire à votre disposition pendant une session de Consulting au sein de votre entreprise. Au cours de celle-ci, les formations suivies seront passés à la loupe. Avec vous, nous pourrons mettre sur pied un plan de formation, conformément aux standards en vigueur. Nous espérons que ces brochures et les formations concernées vous apporteront un soutien important. En 2011, nous sommes plus que jamais décidés à partager notre expérience avec vous. Hans Joseph Manager After Sales Training Geert De Bock Senior Manager After Sales Service MB 3

6 4

7 PAGINA PAGE 1. Voorwoord 2 1. Avant-propos 2 2. Inhoudstafel 5 2. Table des matières 5 3. Vormingsprogramma s 7 3. Programmes de formation 7 4. Technische Training Formation Technique Service & Parts Organisatie Gestion du Service & Parts After Sales Produkten en Diensten Produits et Services Après-Vente Informaticasystemen Systèmes informatiques Inschrijvingen + Liggingsplan Inscriptions + Plan d accès 217 5

8 6

9 Vormingsprogramma s Programmes de formation PAGINA PAGE Inleiding 9 Introduction 9 Vormingsprogramma voor technici Programme de formation pour techniciens Opleidingsschema PKW technicus Schéma de formation de techniciens PKW Opleidingsschema TR technicus Schéma de formation de techniciens TR Opleidingsschema LKW technicus Schéma de formation de techniciens LKW Opleidingsschema smart technicus Schéma de formation de techniciens smart Nieuwe Techniek Trainingen (NT) 18 Formations en Nouvelle Technique (NT) 54 Verplichte trainingen 18 Formations obligatoires 54 Basistrainingen (BT) 18 Formations de base (FB) 54 Service Technicus (ST) 18 Technicien d Entretien (TE) 54 Reparatie Technicus (RT) 18 Technicien de Réparation (TR) 54 Diagnose Technicus (DT) 19 Technicien de Diagnostic (TD) 55 CBT als voortraject 19 Initiation via CBT 55 Vrijstellingsproeven 20 Tests de dispenses 56 Overlappingscursussen 21 Cours de chevauchement 57 Inschrijvingen 27 Inscriptions 63 7

10 Vormingsprogramma s Programmes de formation PAGINA PAGE Vormingsprogramma voor werkplaatsverantwoordelijken Programme de formation pour chefs d atelier Opleidingsschema Schéma de formation Opbouw van het programma 30 Structure du programme 66 Basismodule 30 Module de base 66 Kwalificatiemodule 31 Module de qualification 66 Specialisatieprogramma voor werkplaatsverantwoordelijke 31 Programme de spécialisation pour chef d atelier 67 Inschrijvingen 31 Inscriptions 67 Vormingsprogramma voor service raadgevers Programme de formation pour conseillers de service Opleidingsschema Schéma de formation Opbouw van het programma 34 Structure du programme 70 Basismodule 34 Module de base 70 Kwalificatiemodule 34 Module de qualification 70 Programma voor gecertificeerd Service Raadgever 34 Programme pour conseillers de service certifiés 70 Afmeldingen en wijzigingen 36 Désistements et changement 72 Boeteclausule 36 Clause de pénalisation 72 Updatemodule 36 Module de mise à jour 72 Inschrijvingen 36 Inscriptions 72 Vormingsprogramma voor onderdelenmedewerkers Programme de formation pour collaborateurs pièces Opleidingsschema Mercedes-Benz/smart Schéma de formation Mercedes-Benz/smart Opbouw van het programma 40 Structure du programme 76 Basismodule 40 Module de base 76 Kwalificatiemodule 40 Module de qualification 76 Specialisatieprogramma voor Parts-Managers 40 Programme de spécialisation pour Parts-Managers 76 Inschrijvingen 41 Inscriptions 77 Vormingsprogramma voor after sales managers Programme de formation pour responsables Après-Vente Opleidingsschema 42 Schéma de formation 78 Opbouw van het programma 43 Structure du programme 79 Basismodule 43 Module de base 79 Service management 43 Gestion Après-Vente 79 Inschrijvingen 43 Inscriptions 79 8

11 In dit hoofdstuk worden vormingsprogramma s voorgesteld die overeenkomen met verschillende functies in de naverkoopafdeling. Het opzet van deze vormingsprogramma s is een pakket van cursussen voor te stellen dat aangewezen is om zich in te werken of te vervolmaken in zijn functie. Ze vormen een leidraad om per medewerker een opleidingsplan uit te werken dat inspeelt op zijn behoeften. Sommige van deze vormingsprogramma s leiden zelfs tot een binnen de Daimler organisatie geofficialiseerd niveau. Zo leidt het succesvol volgen van het vormingsprogramma voor Diagnose Technicus of service raadgever, tot een certificaat dat internationaal door Daimler erkend is. Maar ook andere programma s liggen volledig in lijn met de opleidingsfilosofie van de organisatie. De verschillende cursussen waaruit de vormingsprogramma s bestaan, staan niet in dit hoofdstuk beschreven. Het doel, de inhoud en andere gegevens van de cursussen staan vermeld in de hoofdstukken verderop. In het vormingsprogramma is alvast een verwijzing naar het desbetreffende hoofdstuk aangebracht. In dit hoofdstuk zijn evenmin functiebeschrijvingen en jobprofielen terug te vinden. Voor een uitvoerige beschrijving van beiden, wordt verwezen naar het handboek Mercedes-Benz After Sales Erkenning en After Sales Organisation & Processes (ASOP). Ce chapitre présente des programmes de formation qui correspondent aux différentes fonctions du département Après-Vente. Ces programmes proposent un ensemble de cours recommandé à suivre afin de s initier ou de se perfectionner dans sa fonction. Ils permettent à chaque collaborateur d établir un plan de formation personnel qui répond à ses besoins. Certains de ces programmes donnent accès à un niveau agréé par l entreprise Daimler. Ainsi, la réussite du programme de formation pour Technicien de Diagnostic ou conseiller de service débouche sur l obtention d un certificat reconnu par Daimler à l échelle internationale. D autres programmes cadrent eux aussi parfaitement avec la philosophie de l organisation en matière de formation. Les différents cours dont les programmes de formation se composent ne seront pas décrits dans ce chapitre. L objectif, le contenu et d autres caractéristiques des cours sont présentés dans les chapitres suivants. Le programme de formation contient d ores et déjà un renvoi au chapitre concerné. Le présent chapitre ne concerne pas davantage les descriptions de fonction et les profils professionnels. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les manuels Agréation Mercedes-Benz After Sales et After Sales Organisation & Processes (ASOP). Inleiding Introduction Voor nadere informatie kan u terecht op / Informations complémentaires #

12 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O K/O Welkom bij Daimler (1d) Cursus WIS (1d) Onderhoudssystemen (1d) K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) Dieselmotormanagement (3d) Benzinemotormanagement (4d) Ophangingssystemen (4d) Rem- en tractiesystemen (2d) Aandrijflijn en stuurinrichting (9d) TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Comfort- en anti-diefstalsystemen (3d) Klimaatregeling (3d) Telematica (2d) Daksystemen (2d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) TRAJECT MOTORMANAGEMENT TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Common Rail dieselinspuiting (3d) Benzinemotoren 4-,6-,8-cil. en V12 (4d) ADS + Airmatic + ABC (2d) Wielgeometrie (2d) Mechanische achterwielaandrijving (2d) Voorwielaandrijving (2d) Automatische achterwielaandrijving (2d) Vierwielaandrijving (2d) Stuursystemen (1d) Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst Voor nadere informatie kan u terecht op #

13 Vormingsprogramma PKW technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING GECERTIFICEERD DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Hfdst. 5 Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

14 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O K/O Welkom bij Daimler (1d) Cursus WIS (1d) Onderhoudssystemen (1d) K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) Dieselmotormanagement (5d) Benzinemotormanagement (2d) Ophangingssystemen (2d) Rem- en tractiesystemen (3d) Aandrijflijn en stuurinrichting (4d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) TRAJECT MOTORMANAGEMENT TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Hfdst. 4 Comfort- en anti-diefstalsystemen (3d) Hfdst. 4 Klimaatregeling (2d) Hfdst. 4 Common Rail dieselinspuiting (3d) PLD dieselinspuiting (2d) Wielgeometrie en luchtvering (2d) Rem- en tractiesystemen (1d) Luchtdrukremmen TR (2d) Mechanische aandrijving TR (2d) Automatische aandrijving TR (2d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst Voor nadere informatie kan u terecht op #

15 Vormingsprogramma TR technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING GECERTIFICEERD DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Hfdst. 5 Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

16 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 Welkom bij Daimler (1d) Hfdst. 4 Dieselmotormanagement (4d) TRAJECT MOTORMANAGEMENT PLD dieselinspuiting (4d) Hfdst. 4 K/O Cursus WIS (1d) Onderhoudssystemen (2d) K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk Hfdst. 7 Hfdst. 4 Ophangingssystemen (2d) Rem- en tractiesystemen (8d) Aandrijflijn en stuurinrichting (7d) TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Comfort- en anti-diefstalsystemen (2d) Klimaatregeling (2d) Telematica (1d) PSM (2d) TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Stuurinrichting en luchtvering (2d) Luchtdrukremmen (4d) ABS (1d) Elektronisch gestuurd remsysteem (3d) Mechanische versnellingsbakken (3d) Aanstuursystemen voor versnellingsbakken (3d) Retarders (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst Voor nadere informatie kan u terecht op #

17 Vormingsprogramma LKW technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING GECERTIFICEERD DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Hfdst. 5 Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

18 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Techniek Open Training Nieuwe Techniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN RT Hfdst. 4 OPLEIDING SERVICE TECHNICUS VRIJSTELLINGS- PROEVEN ST K/O Hfdst. 4 Module Elektrotechnieken (4d) Module scoop (1d) Module Databussystemen (2d) Basiscursus Star Diagnosis (1d) VOORTRAJECT Module Veiligheid & Milieu Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5 Module sensoren (2d) Module actuatoren (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 7 K/O Welkom bij Daimler (1d) Cursus WIS (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 7 TRAJECT MOTORMANAGEMENT Motormanagement smart (2d) TRAJECT ONDERSTELTECHNOLOGIE Ondersteltechnologie smart (2d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Onderhoudssystemen (1d) Hfdst. 4 TRAJECT COMFORTSYSTEMEN Comfortsystemen smart (2d) Hfdst. 4 K/O: keuze tussen klassikaal of on the job trainen mogelijk (2d) stemen 16 Voor nadere informatie kan u terecht op #

19 Vormingsprogramma smart technicus Nieuwe Techniek Niveau DT OPLEIDING DIAGNOSE TECHNICUS Klantenoriëntering voor technici (1d) Procestraining voor technici (1d) Diagnosetechnieken (3d) Hfdst. 5 Hfdst. 5 Hfdst. 4 UITGANGSPROEVEN DT UPDATE TRAINING Voor nadere informatie kan u terecht op #

20 Vormingsprogramma voor technici Nieuwe Techniek trainingen (NT) Onder Nieuwe Techniek dienen de introductietrainingen van nieuwe modellen alsook de voorstelling van nieuwe of vernieuwde technische voertuigsystemen te worden gerekend. Deze trainingen worden opgesplitst in functie van de verschillende doelgroepen en niveau s. Zo zal er naargelang de inschrijvingen naar gestreefd worden om groepen te vormen met personen die dezelfde functie uitoefenen. Het trainingsprogramma zal ook aangepast worden aan de behoeften van deze verschillende doelgroepen. Zo kan het mogelijk zijn dat voor eenzelfde thema, de training b.v. 2 dagen in beslag neemt voor technici en 1 dag voor service raadgevers of onderdelenmedewerkers. Deze laatste hebben namelijk geen behoefte aan een uitleg over b.v. de afstelling van een technische systeem of de diagnosestelling op een voertuig. Er wordt bovendien ook een onderscheid gemaakt volgens het niveau. Voor elke NT training wordt er een Reparatie en Diagnose Technicus-uitvoering aangeboden. Deelnemen is slechts mogelijk als men het overeenkomstig niveau heeft of ervoor in opleiding is. Ondanks dat deze benaming voor technici bij sommige service punten reeds intern wordt gebruikt, wordt het niveau dat door het bedrijf zelf werd toegekend, niet overgenomen. Het niveau dat men wenst te behalen moet volgens de overeenkomstige procedure worden aangetoond (zie verder). Enkel de open training is voor iedereen toegankelijk. Slechts in geval dat er voor een bepaalde doelgroep of niveau minder dan 10 inschrijvingen binnen komen, zal van bovenstaand principe afgeweken worden. Verplichte trainingen Erkende service punten dienen ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen en de nieuwe voertuigmodellen. Per productengamma (PKW, TR, LKW of smart) wordt er daarom jaarlijks bepaald aan welke training minstens 1 medewerker van het service punt verplicht moet deelnemen (zie ook standaard EA12 voor Mercedes-Benz en EA11 voor smart). Het gaat hier vooral over NT-trainingen die per productengamma de voorgeschreven nieuwigheden omvatten. In hoofdstuk 4 wordt met het opschrift VERPLICHTE TRAINING VOOR ERKENDE SERVICE PUNTEN en vermelding van het betreffende productengamma (PKW, TR PRIVATE, TR COMMERCIAL, LKW of smart) aangegeven dat het over een verplichte training gaat. Basistrainingen (BT) Onder basistrainingen worden alle trainingen gerekend die deel uitmaken van de opleiding tot 1 van de 3 verschillende niveau s voor technici. Deze 3 niveau s zijn Service Technicus, Reparatie Technicus en Diagnose Technicus. Service Technicus (ST) Vooraleer een technicus mag deelnemen aan een opleiding tot Reparatie Technicus, moet hij/zij het niveau Service Technicus hebben. Voor het behalen van het niveau Service Technicus dient men een zogenaamde vrijstelling te hebben. Een vrijstelling kan bekomen worden door deel te nemen aan vrijstellingsproeven (zie ook verder) of door de 3 basistrainingen van de opleiding te volgen. Door het succesvol afleggen van de proef waarmee iedere basistraining wordt afgesloten, kan men ook een vrijstelling bekomen. Om te slagen dient men minstens 70% te behalen per proef. Reparatie Technicus (RT) Voor het behalen van het niveau Reparatie Technicus moet men reeds Service Technicus zijn. Men kan Reparatie Technicus voor één of meerdere specialisaties worden. Er bestaan 3 specialisaties of ook wel opleidingstrajecten genoemd: motormanagement, ondersteltechnologie en comfortsystemen (zie ook verder). Voor het behalen van het niveau Reparatie Technicus van het gekozen opleidingstraject, dient men een zogenaamde vrijstelling te hebben. Een vrijstelling kan bekomen worden door deel te nemen aan vrijstellingsproeven (zie ook verder) of door de basistrainingen voor het gekozen traject te volgen. Door het succesvol afleggen van de proef waarmee iedere basistraining wordt afgesloten, kan men ook een vrijstelling bekomen. Om te slagen dient men minstens 70% te behalen per proef. 18 Voor nadere informatie kan u terecht op #

21 Vormingsprogramma technicus Zolang een kandidaat in opleiding is voor Reparatie Technicus, krijgt hij tijdelijke toegang tot de NT trainingen van het RT niveau. Deze tijdelijke toegang komt te vervallen van zodra hij op meer dan 1 basistraining van zijn opleidingstraject(en) ongeldig afwezig blijft. Bovendien zal de kandidaat dan niet meer automatisch uitgenodigd worden voor het verdere verloop van zijn opleiding (zie ook inschrijvingen ) Van zodra men alle vrijstellingen voor zijn traject(en) heeft behaald, krijgt men permanente toegang tot de Nieuwe Techniek trainingen van het niveau Reparatie Technicus die met het (de) gekozen traject(en) overeenkomen. Zo krijgt een Reparatie Technicus die alleen zijn vrijstellingen heeft behaald voor motormanagement, geen toegang tot een NT training voor ondersteltechnologie. Om het niveau Reparatie Technicus te behouden is men verplicht om alle basistrainingen die achteraf als vervolmaking aan het opleidingstraject worden toegevoegd, te volgen en er eveneens een vrijstelling voor te bekomen. Indien men meer dan 1 vervolmakingstraining voor Reparatie Technicus mist, verliest men zijn niveau. Voor het behoud van het niveau dient de gemiste training sowieso ingehaald te worden van zodra ze opnieuw georganiseerd wordt. Diagnose Technicus (DT) Voor het behalen van het niveau Diagnose Technicus moet men reeds Reparatie Technicus zijn voor de 3 opleidingstrajecten (motormanagement, ondersteltechnologie en comfortsystemen). In tegenstelling tot de opleiding voor Reparatie Technicus, kunnen voor Diagnose Technicus geen vrijstellingen bekomen worden aan de hand van vrijstellingsproeven. De opleiding moet in zijn geheel doorlopen worden. De opleiding bestaat uit een aantal basistrainingen waarvan sommige met een proef worden afgesloten. Om te slagen op deze proeven dient men minstens 50% te behalen. De punten die men op deze proeven behaalt, tellen mee voor de eindquotatie. Op het einde van de opleiding dient men bovendien eindtesten af te leggen die betrekking hebben op alle basistrainingen waaruit de opleiding bestaat. Pas wanneer men minstens 60% behaalde op deze eindtesten, wordt het niveau van gecertificeerd Diagnose Technicus toegekend. Dit houdt in dat men als Diagnose Technicus een certificaat bekomt dat internationaal erkend is binnen de Daimler organisatie. Met deze opleiding tot Diagnose Technicus voldoet Mercedes-Benz Belgium Luxembourg dan ook aan de voorschriften die hiervoor door de organisatie worden opgelegd. Enkel met dit certificaat krijgt men toegang tot de Nieuwe Techniek trainingen van het DT niveau. Om het niveau van gecertificeerde Diagnose Technicus te behouden is men verplicht om alle update-trainingen die achteraf als vervolmaking aan de opleiding worden toegevoegd, te volgen. CBT als voortraject (enkel van toepassing voor Mercedes-Benz) Voor een aantal basistrainingen is het noodzakelijk dat de technicus over de nodige voorkennis beschikt alvorens hij/ zij aan de training kan deelnemen. Om zich deze voorkennis eigen te maken, dient de technicus verplicht een CBT (voor toelichtingen bij CBT, zie de bijhorende brochure) door te nemen die bij het onderwerp van de basistraining aansluit. In het technisch trainingsaanbod voor Mercedes- Benz (zie hoofdstuk 4) kan per training achterhaald worden welke CBT( s) vooraf dient (dienen) doorgenomen te worden. Tijdens het doornemen van een CBT dienen een aantal opdrachten uitgevoerd te worden. Daarnaast is er ook een testmodule ingebouwd waarin een aantal vragen met betrekking tot het behandelde onderwerp worden gesteld. Op het eind van deze test wordt een score weergegeven overeenkomstig het aantal correct beantwoorde vragen. Om deel te kunnen nemen aan een basistraining waarvoor een CBT als toelatingsvoorwaarde is gesteld, moet de technicus alle opdrachten van de CBT hebben uitgevoerd en minstens 60% op de test behalen. Het certificaat dat deze opdrachten en testresultaten weergeeft, dient op naam van de aan de training deelnemende technicus uitgeprint te worden en meegebracht te worden naar de training. Zonder dit certificaat wordt geen toegang tot de training gegeven. Voor nadere informatie kan u terecht op #

22 Vrijstellingsproeven (van toepassing voor Service en Reparatie Technici) Het opzet van de vrijstellingsproeven is om een kandidaat Service of Reparatie Technicus, de gelegenheid te bieden vrijgesteld te worden voor de basistrainingen die bij het (de) gekozen opleidingstraject(en) horen. Als men erin slaagt om alle vrijstellingen te behalen, wordt onmiddellijk het niveau toegekend waarvoor de vrijstellingsproeven werden afgelegd. Indien echter niet alle vrijstellingen worden behaald, moet(en) de training(en) waarvoor een vrijstelling ontbreekt, nog gevolgd worden. Vrijstellingsproeven voor Service Technicus Er zijn 3 vrijstellingsproeven overeenkomstig de 3 cursussen waaruit de opleiding tot Service Technicus bestaat. Trainingspaspoort (enkel van toepassing voor Mercedes- Benz) Technici die zijn ingeschreven voor een opleiding tot Reparatie Technicus, ontvangen een trainingspaspoort. Dit paspoort maakt het hen mogelijk om een goed overzicht te behouden op het verloop van hun opleidingsprogramma. Voor iedere vrijstelling die men behaalt ontvangt men een zelfklever. Van zodra een traject volledig werd afgewerkt, ontvangt men bovendien een officieel zegel. Opmerking: het trainingspaspoort wordt gratis verstrekt. In geval van verlies wordt echter 30 euro aangerekend voor een duplicaat. Vrijstellingsproeven voor Reparatie Technicus Men kan pas aan de vrijstellingsproeven voor Reparatie Technicus deelnemen, als men reeds het niveau Service Technicus heeft. Bij de vrijstellingsproeven voor Reparatie Technicus wordt eveneens het principe gehanteerd dat er een proef is voor elke cursus uit de opleiding. De onderverdeling van deze cursussen in deeltrajecten (zie ook het opleidingsschema voor Reparatie Technicus), kan dus ook doorgetrokken worden naar de vrijstellingsproeven. Zo zijn er vrijstellingsproeven voor het gebruik van de diagnoseapparatuur Star Diagnosis en de verschillende elektriciteit en elektronica modules. Deze cursussen vormen samen het zogenaamde voortraject. Andere vrijstellingsproeven sluiten dan weer aan bij de verschillende opleidingstrajecten waaruit een Reparatie Technicus kan kiezen (motormanagement, ondersteltechnologie en comfortsystemen). De vrijstellingsproeven voor Service en Reparatie Technicus worden minstens 1 keer per jaar aangeboden. Op telefonisch verzoek kunnen de vrijstellingsproeven voor Service Technicus echter ook meerdere keren georganiseerd worden. 20 Voor nadere informatie kan u terecht op #

23 Overlappingscursussen Een technicus die tegelijkertijd actief is op meerdere productengamma s (b.v. PKW + smart of TR + LKW), is niet verplicht om alle cursussen uit de verschillende opleidingsprogramma s te volgen. De inhoud van sommige cursussen uit het ene opleidingsprogramma overlapt namelijk de inhoud van cursussen uit het andere programma. M.a.w., als men een vrijstelling voor de ene cursus heeft behaald, heeft men automatisch ook een vrijstelling voor de cursus die wordt overlapt. In het schema dat op de volgende pagina s is terug te vinden, wordt aangegeven welke deze zogenaamde overlappingscursussen zijn. Het schema dient op de volgende manier gelezen te worden: > Zoek de kolom die overeenkomt met de productengamma s (PKW, TR, LKW, smart) waarvoor de technicus een opleiding zal volgen Een voorbeeld ter illustratie: Een technicus wil een opleiding tot Reparatie Technicus motoren volgen voor PKW en smart. Hij neemt deel aan de 3-daagse cursus Common Rail dieselinspuiting bij PKW en behaalt een vrijstelling. Hij hoeft derhalve niet meer deel te nemen aan de 2-daagse cursus Dieselmotormanagement bij smart. Hiervoor heeft hij een automatische vrijstelling. Mocht hij echter eerst de cursus Dieselmotormanagement bij smart volgen, dan wordt hij ondanks een vrijstelling voor deze cursus niet automatisch vrijgesteld voor de cursus Common Rail dieselinspuiting bij PKW. PKW overlapt dus smart en niet omgekeerd. > Selecteer het niveau (Service, Reparatie of Diagnose Technicus) dat de technicus wenst te behalen. Voor een Reparatie Technicus dient bijkomend ook het opleidingstraject geselecteerd te worden. > Een X geeft de cursussen aan die gevolgd moeten worden. Een V geeft te kennen dat deze cursus overlapt wordt door een andere. Het indexcijfer bij de beide symbolen geeft aan welke cursussen overeenkomen. Een cursus met X 1 overlapt dus de cursus met V 1. Opgelet: Het systeem werkt slechts in 1 richting. Een X overlapt een V, niet omgekeerd. M.a.w., een cursus met een V geeft geen automatische vrijstelling voor een cursus met een X. Voor nadere informatie kan u terecht op #

24 Opleiding tot Service Technicus Cursus Code Duur PKW PKW + TR TR TR + LKW LKW smart smart + PKW Welkom bij Daimler VPNM115 (1d) X X X X X X X WIS TABT 127 (1d) X X X X X X X Onderhoudssystemen PKW TPBT005 (1d) X X 1 X 2 Onderhoudssystemen TR TLBT010 (1d) V 1 X X Onderhoudssystemen LKW TLBT016 (2d) X X Onderhoudssystemen smart TSBT133 (1d) X V 2 22 Voor nadere informatie kan u terecht op #

25 Schema s - Overlappingscursussen Opleiding tot Reparatie Technicus - Voortraject & Motoren Voortraject Cursus Code Duur PKW PKW + TR TR TR + LKW LKW smart smart + PKW Module elektrotechnieken TEBT200 (4d) X X X X X X X Module Veiligheid & Milieu TEBT202 (1d) X X X X X X X Module scoop TEBT203 (2d) X X X X X X X Module sensoren TEBT204 (3d) X X X X X X X Module actuatoren TEBT205 (3d) X X X X X X X Module databussystemen TEBT206 (2d) X X X X X X X Basiscursus Star Diagnosis TABT006 (1d) X X X X X X X Motoren Cursus Code Duur PKW PKW + TR TR TR + LKW LKW smart smart + PKW PKW Common Rail dieselinspuiting TPBT007 (3d) X X 3 X 6 4-, 6-, en 8-cil. en V12 benzinemotoren TPBT008 (4d) X X 4 X 7 Common Rail dieselinspuiting TTBT012 (3d) V 3 X X TR PLD dieselinspuiting TTBT061 (2d) X X V 5 Benzinemotoren TTBT062 (2d) V 4 X X LKW PLD dieselinspuiting TLBT018 (4d) X 5 X smart Motormanagement smart TSBT440 (2d) X V 6 + V 7 Voor nadere informatie kan u terecht op #

Module Elektrotechnieken. (4d) Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5. Module. scoop. (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4. Module. Databussystemen.

Module Elektrotechnieken. (4d) Hfdst. 4 (1d) Hfdst. 5. Module. scoop. (1d) Hfdst. 4 Hfdst. 4 Hfdst. 4. Module. Databussystemen. Technische Training 2012 Formation Technique 2012 NIEUWE TECHNIEK TRAININGEN Nieuwe Te chniek Open Training Nieuwe Te chniek Niveau RT BASISTRAININGEN OPLEIDING REPARATIE TECHNICUS VRIJSTELLINGSPROEVEN

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014

CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014 CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014 ALGEMENE CURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als schrijf- en spreekvaardigheid.

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Bedrijfsmanagement Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

Fiscaliteit 7 Wheel Lease

Fiscaliteit 7 Wheel Lease Fiscaliteit 7 Wheel Lease 09-2013 Inleiding 7 Wheel Lease, een product van het ALD newmobility gamma, combineert de leasing van een voertuig ongeacht het merk of het model met die van een Piaggio MP3,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

bars & buffets BY EXPO RENT

bars & buffets BY EXPO RENT Bb bars & buffets BY EXPO RENT Bb eps inhoud index Bb design & service zwarte bars & bars noirs zwarte bars & backbars noirs witte bars & backbars blancs bruine bars & backbars bruns houten bars & backbars

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans Juni, Juli, Augustus 2013 PAYS-BAS MAISON DESCARTES www.institutfrancais.nl Cursussen juni Algemene cursussen - 5 weken BEGINNERS - HALF 1 24 lesuren - 290/ 265* A1-1 Half 1 Di en Do 18.30-21.00

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

MEFA TrendFA. MEFA ParcelA

MEFA TrendFA. MEFA ParcelA brievenbussen I boîtes aux lettres MEFA TrendFA MEFA ParcelA MEFA Harmony MEFA Classic MEFA Projects Fashion Colours Personaliseer uw brievenbus! Mits een beperkte meerprijs kan u een selectie van de MEFA

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE CITROEN POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE CITROEN POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE CITROEN POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE AANBOD CITROEN TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE AUTOBRANCHE OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE CITROEN

Nadere informatie

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Bronks theater techniek +32 (0)2 229 53 09 +32 (0)2 219 99 21 Varkensmarkt 15-17 1000 Brussel BE 0448 497 118 Technici: ( wij komen met 2) Technici van de zaal:

Nadere informatie

wedding ring collection

wedding ring collection wedding ring collection 1 Creativiteit en vakmanschap Créativité et savoir-faire P 6-7 P 8-9 yellow gold P 10-11 bicolor yellow P 12-19 Bicolor red P 20-21 white gold P 22-27 palladium P 28-29 Titanium

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM Lente / Zomer 2015 Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM LENTECURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als aan

Nadere informatie

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB CONTEXT Pyramide des âges Pyramide des âges 2009 - ouvriers Pyramide des âges 2009 - employés 60-65 1,3% 60-65 3,4% 55-59 8,2% 55-59 16,2% 50-54 16,1% 50-54 22,7% 45-49 13,4% 45-49 14,4% 40-44 12,9% 40-44

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Vergelijking van : Onderwijs Meertaligheid en ouderbetrokkenheid Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Minderhedenforum Meertaligheid positief benaderen

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren,

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Ik heet u van harte welkom op het academisch deel van onze Algemene Vergadering, die dit jaar voor de derde

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

SCAN EN BRENG DEZE COVER TOT LEVEN! (uitleg pagina 61) FLASHEZ ET DONNEZ VIE À CETTE COUVERTURE! (explications page 61) PASSION FOR FIRE GAS /GAZ

SCAN EN BRENG DEZE COVER TOT LEVEN! (uitleg pagina 61) FLASHEZ ET DONNEZ VIE À CETTE COUVERTURE! (explications page 61) PASSION FOR FIRE GAS /GAZ SCAN EN BRENG DEZE COVER TOT LEVEN! (uitleg pagina 61) FLASHEZ ET DONNEZ VIE À CETTE COUVERTURE! (explications page 61) PASSION FOR FIRE GAS /GAZ passion for fire Dhr. Bart Goovaerts Vuur is bij M-Design

Nadere informatie

Open trainingsprogramma s Programmes inter-entreprises

Open trainingsprogramma s Programmes inter-entreprises Interactieve brochure/brochure interactive Open trainingsprogramma s Programmes inter-entreprises België/Belgique, 2014-2015 Raadpleeg voor meer informatie over de locaties, trainingsdata en honoraria

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage

De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage éblouissant. BRILJANT MOMENTS, PRECIOUS MEMORIES De herinneringen

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

INTRODUCTION VIP parking voor u en uw gasten Parking VIP pour vous et vos invités Toegang tot de lounge voor 30 personen per sessie Accès au lounge pour 30 invités par session Menu 3-services y compris

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide?

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide? FOTO FUN PHOTO FUN hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? WAT KRIJG JE AANGEBODEN? QUE RECEVREZ-VOUS? 1. 2. 3. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

deco & lighting BY EXPO RENT

deco & lighting BY EXPO RENT De deco & lighting BY EXPO RENT De inhoud index De design & service kussens coussins verlichting éclairage deco déco 4 6 8 14 naam / nom afmetingen / dimensions www.eventattitude.be 4 De design & service

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie