Overzicht deelnemers programma Kansen Voor Jongeren Cariben

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht deelnemers programma Kansen Voor Jongeren Cariben"

Transcriptie

1 Overzicht deelnemers programma Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba Leerwerktraject voor justitiabele jongeren Stichting Reclassering Seraida Pemberton Aruba Voor de meeste jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen is het niet gemakkelijk weer aan de samenleving deel te nemen. Om hen daarbij te ondersteunen biedt Reclassering Aruba een traject van zeven weken waarbinnen jongeren vaardigheden leren zoals werkethiek, veiligheid op de werkvloer, solliciteren, budgetteren en werken ze aan hun zelfbeeld en empowerment. Daarnaast kiezen ze een beroepsrichting: bouw assistent, assistent automonteur, onderhoudsmonteur of commercieel medewerker. Na afronding van het voortraject start het leerwerktraject in een van deze richtingen. Het leerwerktraject bestaat grotendeels uit praktijkervaring, aangevuld met theorievakken en wordt afgesloten met een erkend diploma. Hands On Fundacion Cas pa Communidad Arubano Jeanine Croes & Cynthia Martinus Aruba De sociale woningbouworganisatie Cas pa Communidad Arubano gaat in de buurt San Nicolaas volkswijken opknappen en de leefsituatie verbeteren. Om de verbeteringen een

2 duurzaam karakter te geven worden bewoners uit de wijk nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Zo worden de (ver)bouwwerkzaamheden uitgevoerd door werkloze jongeren uit de buurt zelf. Deze jongeren krijgen naast een praktische training ook intensieve begeleiding aangeboden. Nan Futuro Nos Deber Begeleidingsplan voor herintreding in het onderwijs Heart Centered Leadership Foundation Suzette Kock Aruba In Nan Futuro Nos Deber wordt door een buddysysteem in combinatie met cursussen gewerkt aan het verbeteren van het zelfvertrouwen en de motivatie van jongeren die door sociale en/of psychosociale omstandigheden groot risico lopen hun school voortijdig te verlaten. De jongeren worden aangemeld door school en krijg een een wrap-around aanpak aangeboden waarbinnen met alle betrokken partijen afspraken wordt gemaakt over hun aandeel. Ook ouders worden in het traject betrokken. Bonaire Leerwerkvoorziening Stichting Forsa Lisienne Coffie & Carulienne Domacasse Bonaire Stichting Project heeft al jaren ervaring met een rebound project waar jongeren die niet meer naar school gaan opgevangen worden. Dit aanbod wordt uitgebreid met een leerwerkvoorziening, opgezet als een sociale onderneming. Zo krijgen jongeren, die door gedragsproblemen ver afstaan van de arbeidsmarkt, een justitiële achtergrond en/of een lichtverstandelijke beperking een kans. De deelnemers leren praktische basisvaardigheden zoals op tijd komen, het aannemen van instructies en volhouden bij tegenslagen. Er worden verschillende typen werkzaamheden georganiseerd zoals restaurant-, en groen/outdoor activiteiten om goed aan te kunnen sluiten op de persoonlijke kwaliteiten, ambities en interesses van de deelnemers.

3 Mi tambe por! Youth Outreach Foundation Dennis Martinus & Sheloutska Martinus-Francees Bonaire In Mi tambe por! biedt Youth Outreach Foundation extra steun aan jongeren die opgroeien in een moeilijke thuissituatie, veroorzaakt doordat een of beide ouders afwezig zijn en een armoedeprobleem. Vrijwillige mentoren zien de jongeren op regelmatige basis, stimuleren en ondersteunen hen bij hun huiswerk en andere school gerelateerde activiteiten. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de fysieke leeromgeving thuis door middel van het inrichten van een functionele slaapkamer of studieplek. YAVE+ Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Linelle Ersilia & Alex Wallé YAVE+ is een uitbreiding van het begeleidingstraject YAVE dat FAJ sinds 2007 uitvoert. YAVE+ is een lichtere variant van YAVE voor jongeren die in de nazorgfase van YAVE zitten of jongeren die een minder zware problematiek hebben. Bij YAVE+ wordt de begeleiding uitgevoerd door vrijwilligers, Social Work studenten, die op deze manier concrete werkervaring op kunnen doen. Het activiteitenprogramma bestaat naast mentoring en begeleiding uit drie componenten: huiswerkbegeleiding en vaardigheidstrainingen, een maritiem programma en open ateliers / workshops. Bai Dilanti! Stichting Equine Petra Wijnstekers In de aanpak van Bai Dilanti! staat het ik boek centraal, een document waarin de individuele ontwikkeling van de deelnemers vastgelegd en gevolgd wordt. De deelnemers

4 zijn dreigende schoolverlaters die een combinatie van hippotherapie, huiswerkbegeleiding en creatieve activiteiten krijgen aangeboden om hun zelfbewustzijn en zelfbeeld te verbeteren en te werken aan gedragsregulatie. ACT-jeugd op Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) Jacqueline Kortman-Elligens & Rosane Ramirez-Faries Er bestaat op geen passend aanbod voor jongeren met een combinatie van verslavings- en psychiatrische problemen. Zonder intensieve behandeling en begeleiding lukt het deze jongeren niet om naar school te gaan of (aangepast) werk te vinden. Met ACTjeugd gaat FMA een in Nederland bewezen, effectieve methode voor deze specifieke doelgroep op toepassen. Een multidisciplinair team vanuit verslavingszorg, psychiatrie, jeugdhulpverlening, onderwijs en werkgevers biedt intensieve begeleiding aan de jongeren. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de toekomstmogelijkheden van deze jongeren op vier leefgebieden: persoonlijk leven, school, verslaving en arbeidsmarktsituatie. Bo Opotunidad pa Perspektiva Funditut Sandra Daniel & Lyanne Helmyr Funditut leert jongeren die niet meer naar school gaan beter zicht te hebben op hun competenties door hun trainingen en een leerwerkstage aan te bieden. Er wordt vanuit een positieve insteek gewerkt aan het verbeteren van vaardigheden van de deelnemers en het opbouwen van een goede portfolio om na afronding gemakkelijker een baan te kunnen vinden. Funditut richt zich op een brede doelgroep schooldrop-outs, variërend van tienermoeders, jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen tot jongeren met een licht verstandelijke beperking.

5 Rebound Voorziening Stichting Accretio Herman Schnitzler & Anne Klaas Visser De Reboundvoorziening van Accretio biedt een alternatieve plek aan jongens en meisjes tussen de 15 en 18 jaar die vanwege ernstige gedrags- en sociaal-emotionele problemen niet in het reguliere onderwijs te handhaven zijn. Omdat het niet gemakkelijk is deze doelgroep te motiveren wordt gebruik gemaakt van een systeemaanpak waarbinnen de activiteiten voor de jongeren op maat worden gemaakt zodat zij goed aansluiten op hun belevingswereld. Met deze aanpak wordt gewerkt aan het herstel van de band van de jongere met school, het leer-werktraject en de thuissituatie. Onzichtbare jongeren aan het werk Vereniging Amigunan di VSO Marieta Alberto / Fundashon Parke Tropikal Nigell Dumfries & Alcid Rodriguez De dierentuin op (Parke Tropikal) wordt grondig opgeknapt. Binnen de dierentuin wordt een beschermde werkomgeving gecreëerd voor jongeren die het ZMLK onderwijs van VSO Marieta Alberto verlaten. Ze worden onzichtbaar genoemd, omdat hun beperking op het eerste oog vaak niet zichtbaar is. De jongeren krijgen een leerwerkplek in de dierentuin. Het begint eenvoudig met groenonderhoud en het verzorgen van de dieren van de kinderboerderij. Later komt er het verbouwen van groente en fruit bij en het runnen van een biologische horecagelegenheid, waar deze producten gebruikt worden. In het laatste stadium worden een autowasserette, houtbewerking en meubelmakerij aan het pakket toegevoegd. Naschoolse Opvang Fundashon Formashon Awe Progreso Mañan Edvaida Felicia & Sullien Obispo

6 Met een strak dagelijks naschools programma, waarin zowel de jongeren als de ouders direct worden betrokken, ondersteunt Fundashon Formashon Awe Progreso Mañan jongeren om hun schoolprestaties te verbeteren. Naast huiswerkbegeleiding worden de deelnemers op verschillende onderwerpen en terreinen geschoold, zoals sociale vaardigheden, sport en spel, muziek, handvaardigheid, geestelijke en culturele vorming. Een centrale rol vervullen de buddies, vrijwilligers die intensief contact met de jongeren onderhouden, aanspreekpunt zijn in lastige situaties en als er problemen zijn school, stage of werkplek bezoeken. SEA Dutch Caribbean Stepstones Foundation Reineke Keijzers-Bouma & Rob de Waal Veel jongeren uit het VSBO vallen uit door gebrek aan een goede aansluiting tussen hen het aangeboden onderwijs. SEA biedt een alternatief lespakket met een praktisch maritiem gedeelte, dat ingebed wordt in het hele curriculum op twee pilotscholen voor VSBO onderwijs. Met SEA wordt de jongeren meer praktische vaardigheden aangeleerd, wordt eigenwaarde gestimuleerd en wordt een begin gemaakt met beroepenoriëntatie. Huiswerkbegeleiding + landbouw/veeteelt/visserij Fundashon Reskate Agrikultura Veronica Mathilda & Magali Maria & In het huiswerkbegeleidingstraject van Reskate Agrikultura wordt landbouw als middel gebruikt om jongeren weer de regie over hun eigen leven te laten nemen en ze praktische werkervaring op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij bij te brengen. Het uitgangspunt is dat de natuur therapeutisch ingezet kan worden en jongeren er tot rust kunnen komen. Reskate Agrikultura richt zich op kinderen en jongeren met gedragsproblemen uit sociaal-economisch zwakke gezinnen die zonder begeleiding dreigen uit te vallen.

7 St. Eustatius Giving Statia s Youth a Chance! Red Cross St. Eustatius Ricardo Carty & Arlene Spanner St. Eustatius Op St. Eustatius hebben vier organisaties de handen ineengeslagen voor dit project: Red Cross, Stichting Verslavingspreventie Caribisch Nederland, Mega-D Youth Foundation en STENAPA. Gezamenlijk bieden ze een integraal programma bestaande uit huiswerkbegeleiding, voorlichting, educatie, sociaal-culturele activiteiten en individuele begeleiding aan jongeren in een (dreigende) risicosituatie. St. Maarten Build Your Future Kids at Sea Foundation Rien Korteknie & Garth Steyn St. Maarten Build Your Future is een initiatief van maritieme bedrijven op St. Maarten gericht op het bieden van een kans aan lokale jongeren. Aan door school geselecteerde middelbare scholieren wordt een programma van buitenschoolse activiteiten aangeboden, bestaande uit een introductie in de maritieme sector, het bouwen van boten en leren zeilen, aangevuld met sociale- en leiderschapsvaardigheden. Youth Rangers Voice of our Youth St. Maarten Les Brown & Zulaika Peterson St. Maarten

8 Youth Rangers richt zich op kwetsbare jongeren die veelal met justitie in aanraking zijn gekomen. Zij krijgen een sterk op discipline en uithoudingsvermogen gericht programma aangeboden, bestaande uit sportactiviteiten en sociale vaardigheidstrainingen. Jaarlijks stromen zestig jongeren in, die in een gestructureerd programma van vijf fases worden voorbereid op een rol als jeugdbrigadier bij grote evenementen ter ondersteuning van politie, het Rode Kruis en de brandweer. Vision of the Youth Participant Foundation Jimmy Challenger & Daniel Marmar St. Maarten De Participant Foundation past een in Amerika bewezen methodiek toe op leerlingen van Milton Peter s en Sundial School om hen te motiveren, leerprestaties te verbeteren en meer leerlingen op een hoger niveau uit te laten stromen. Het project wordt grotendeels door jongeren zelf uitgevoerd. Goede leerlingen worden aan minder goede leerlingen gekoppeld en geven bijles en begeleiding. Gezamenlijk organiseren ze extra-curriculaire activiteiten. ***

Gouden kans voor gemeenten bij transformatie jeugdstelsel

Gouden kans voor gemeenten bij transformatie jeugdstelsel Gouden kans voor gemeenten bij transformatie jeugdstelsel Vier innovatieve voorbeelden van het kinder-, tiener- en jongerenwerk De waarde van het jeugdwelzijnswerk bij de transformatie van het jeugdstelsel

Nadere informatie

Overzicht deelnemers Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren

Overzicht deelnemers Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren Overzicht deelnemers Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren FULL (Stichting Twisted) Valery Mak, Gaetan van de Sande Almere Full staat voor een volledig volwassen persoon. De naam is bedacht door

Nadere informatie

voorbeeld interventies

voorbeeld interventies voorbeeld interventies inleiding In deze interactieve PDF kunt u dieper ingaan op de informatie achter de interventie calculator. U kunt per doelgroep (jeugd, langdurig werklozen, alleenstaande ouders,

Nadere informatie

FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG. Jaarverslag 2012. Curaçao

FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG. Jaarverslag 2012. Curaçao FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG Jaarverslag 2012 Curaçao April 2013 2 3 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van: Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Sta. Rosa 220 Postbus 8154 Curaçao Tel.: (5999) 7674911

Nadere informatie

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Pieter Jansen en Irene de Kort, PfS Nederland Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Twee jaar na de start van het eerste leercentrum in Zwolle staat Playing for Success Nederland voor een

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

YouRULE!! van ReActive Vision

YouRULE!! van ReActive Vision YouRULE!! van ReActive Vision Inleiding Het YouRULE!!-project is ontstaan doordat drie mannen: Maikel Broné (oudsportinstructeur, Wessel Schutting en Michael Lapol zich voorgenomen hebben om hun kennis

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

2. Wijkprogramma Leyenburg. 2.1 Inleiding

2. Wijkprogramma Leyenburg. 2.1 Inleiding 2. Wijkprogramma Leyenburg 2.1 Inleiding Voor u ligt het wijkprogramma 2010-2014 dat MOOI in de wijk Leyenburg van plan is te gaan uitvoeren. Het programma is gebaseerd op het wijkperspectief Leyenburg,

Nadere informatie

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht Singelzicht Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht 23-11-2011 Inhoudsopgave 1 Missie en visie... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Cliëntprofiel jongeren... 3 4 Uitgangspunten... 6

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Ruimte voor leren. Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T 020 514 80 80 E info@kolom.net www.kolom.net. Ruimte voor leren 2 3

Ruimte voor leren. Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T 020 514 80 80 E info@kolom.net www.kolom.net. Ruimte voor leren 2 3 Ruimte voor leren Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T 020 514 80 80 E info@kolom.net www.kolom.net Ruimte voor leren 2 3 Ruimte ruim-te de; v -n, -s 1 plaats om zich uit te strekken

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Beknopte beschrijvingen van 32 projecten Inzetbaarheid

Beknopte beschrijvingen van 32 projecten Inzetbaarheid Deel 3. Projectbeschrijvingen Beknopte beschrijvingen van 32 projecten Inzetbaarheid Leeswijzer voor dit deel Om u te helpen snel de juiste informatie te vinden, zijn de beschrijvingen van de 32 projecten

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Antillean Federation for Youth Care

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Antillean Federation for Youth Care Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Antillean Federation for Youth Care Jaarverslag 2014 1 FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG Jaarverslag 2014 Curaçao april 2015 2 3 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van:

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Jongeren met kansen Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 1 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren GEVRAAGD BESLUIT

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage

Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage Arnt Mein Vita Los Anna Jansma Marjolijn Distelbrink Rianne Verwijs m.m.v. Shira van Dongen Machteld Zwikker / NJI De effectiviteit

Nadere informatie