Achmea Foundation steunt 30 nieuwe projecten in 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achmea Foundation steunt 30 nieuwe projecten in 2012"

Transcriptie

1 ONDERSTEUNDE PROJECTEN IN 2012 Achmea Foundation steunt 30 nieuwe projecten in 2012 We zijn als Achmea Foundation zeer verheugd dat we ook in 2012 weer een bijdrage hebben kunnen leveren aan initiatieven die werken aan duurzame verbetering van de omstandigheden van mensen in een sociaaleconomische achterstandspositie. Zowel in Nederland als daarbuiten. Dit jaar hebben we aan 30 projecten steun kunnen toezeggen. Van elk project vind je hier een korte omschrijving. 1. Nederland: Stichting Maatwerk bij Terugkeer Versterken van sociaaleconomische positie van Ex- AMV-ers Doel: Het versterken van de sociaaleconomische positie van Ex- Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) - zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen waarmee hun zelfredzaamheid wordt vergroot in Nederland of in het land van herkomst. Hoe: Maatwerk bij Terugkeer verzorgt trainingen en biedt coaching aan en brengt de betrokkenen in contact met beroepsgerichte instellingen als IntEnt en Wereldwijd (IntEnt is een organisatie die migranten ondersteunt met het opzetten van een micro-onderneming in hun land van herkomst en WereldWijd is een organisatie die vakgerichte trainingen geeft. en Nederland: Dokters van de Wereld Aanpak van gezondheidszorg voor kwetsbare migranten Doel: Het bevorderen van het recht op zorg, de toegang tot zorg en de continuïteit van zorg voor tussen en onverzekerbare migranten in Nederland. Deze mensen hebben recht op medisch noodzakelijke zorg volgens wettelijke kaders, maar de praktijk is anders en helaas ervaren velen toegangsproblemen tot de zorg. Hoe: het geven van advies en voorlichting aan de migranten. Daarnaast vindt pleitbezorging plaats bij lokale zorgverleners/instellingen, medische beroepsgroepen en beleidsmakers op gemeentelijk/landelijke/europese niveau. Tenslotte wordt met partners onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot de zorg en het effect van detentie op de gezondheid van gedetineerden. Gedoneerd: Het project loopt van 2013 t/m Oekraïne AIDS Foundation EAST-WEST (AFEW) II Verbetering van de situatie van ex-prostituees Doel: Voorkomen dat jonge ex-prostituees weer terugvallen in hun vorige omgeving. 40 Meisjes zullen direct worden geholpen in het verbeteren van hun bestaan; meer indirect kunnen minimaal meisjes worden bereikt die hiermee eveneens geholpen zullen worden. Hoe: Verschaffen van toegang tot medische, juridische en psychosociale diensten. Opzetten van klantvriendelijke omgevingen in bestaande centra waar de meisjes opgevangen worden en begeleid worden naar de hulpverleners. AFEW benadert verder de hulpverleners, politie, juristen en beambten voor een betere aanpak van het probleem. 4. Griekenland MSF medical aid to Ums Medische hulp voor ongedocumenteerde migranten Doel: Het verschaffen van medische hulp aan de groeiende groep Undocumented Migrants (Ums) aan de Grieks-Turkse grens. Alleen al in 2011 waren er migranten (op weg naar West-Europa) en asielzoekers. Hoe: Directe medische hulp verschaffen en de mensen de nodige medische en hygiënische voorzieningen en andere noodzakelijke middelen geven (voedsel, water, etc.). Gedoneerd: /6

2 5. Rusland Stichting Dance4life Training van weeskinderen in de omgang met seksueel gedrag Doel: Bijdragen aan een succesvolle integratie van weeskinderen in de maatschappij. Voor veel weeskinderen in Rusland is dat nogal eens een probleem. Hoe: De kinderen informeren en onderwijzen in juist gedrag op seksueel gebied en hen op een goede wijze laten omgaan met reguliere schoolkinderen in 4 Russian regio s.. 6. Azië, Nepal: Stichting IFCON Netherlands Meer opbrengst uit landbouw en veeteelt Doel: Het versterken van de sociaal-economische positie van 387 gezinnen door hen te helpen de opbrengst van landbouw en veeteelt te vergroten. Hoe: Deze 387 gezinnen ontvangen trainingen op het gebied van landbouwtechnieken, micro-irrigatie, commerciële vaardigheden en het oprichten van coöperaties of spaargroepen. Gedoneerd: Azië, Filippijnen: Child at Venture Stimuleren van jong ondernemerschap Doel: Terugdringen van armoede en werkloosheid onder jongeren. Hoe: Child at Venture biedt trainingen, workshops en coaching aan gericht op het stimuleren van jong ondernemerschap en het financieel weerbaar maken van jongeren en hun gezin. Gedoneerd: Afrika, Tanzania: Florentina Foundation II Verbetering van gezondheidszorg voor vrouwen Doel: De Florentina Foundation streeft naar het verhogen van de voedselzekerheid, betere preventieve gezondheidszorg en noodopvang voor kwetsbare kinderen. Hoe: Door het bouwen van een graanmolen, het veilig en hygiënisch opslaan van water en maïs, en een opvanghuis voor de kinderen. Gedoneerd: Azië, Indonesië: Stichting Karunia II Een nieuw gebouw voor een apotheek, laboratorium en onderzoeksruimte Doel: Het verhogen van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe: Met de donatie van de Achmea Foundation wordt een uitbreiding van de faciliteiten van het bestaande gezondheidscentrum gerealiseerd. Er worden een nieuwe apotheek, een laboratorium en een onderzoeksruimte gebouwd, inclusief de inrichting en de medische apparatuur. Gedoneerd: Midden Amerika, Guatemala: Stichting Guacamaya Verbetering van de leefsituatie van Maya kinderen en vrouwen Doel: Verminderen van armoede, terugdringen van ondervoeding en verduurzamen van landgebruik. Hoe: Stichting Guacamaya zet een onderwijsprogramma op en biedt trainingen voor vrouwen en onderwijzers aan. Bovendien legt zij school- en groentetuinen aan, en bouwt zij kippenhokken en schoolkeukens. Gedoneerd: /6

3 11. Midden Amerika, Nicaragua: Stichting Marijn Vergroten van de economische zelfstandigheid van moeders Doel: Het vergroten van economische zelfstandigheid van moeders. Hoe: Stichting Marijn geeft moeders cursussen voor het produceren van sieraden en kleding en voor het bereiden van maaltijden. Gedoneerd: Zuid Amerika Peru Stichting Leren van Elkaar II Verbeteren van de economische zelfstandigheid van boeren Doel: Het verbeteren van de levensomstandigheden en het toekomstperspectief van kansarme boeren. Hoe: Door het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling en organiseren van wedstrijden. Doordat oplossingen vanuit de boeren zelf komen en dus aansluiten bij hun leefwijze hebben deze een grote slagingskans om duurzame verandering te realiseren. 13. Azië Cambodja HealthNet TPO II Microverzekeringsproject gericht op gezondheidszorg Doel: Het ontwikkelen van een duurzame, not-for profit coöperatieve verzekeringsorganisatie waarvan de leden de eigenaren zijn. De verzekeringen richten zich op gezondheidszorg. Hoe: Door uitbreiding en versterking van het ledenbestand, technische ondersteuning van de organisatie en het versterken van de lokale capaciteit. Gedoneerd: Afrika Gambia Stichting Gambia Project Inkomen door het drogen van fruit Doel: Sociaal-economische emancipatie door middel van landbouw Hoe: Door het testen en verbeteren van de zgn. Solar Fruit Dryer, ontwikkeld als middel om vele honderden arme Gambianen (vnl. vrouwen) een inkomen te kunnen laten verwerven met het drogen van fruit. Gedoneerd: Azië Vietnam Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding Toegang tot financiële middelen voor gehandicapten Doel: Het verbeteren van de sociaal-economische situatie van gezinnen met de laagste inkomens met gehandicapte gezinsleden in de landelijke regio van de provincie Ca Mau. Hoe: Het helpen van deze gezinnen om toegang te verkrijgen tot basisgezondheidszorg, onderwijs en lokale financiele diensten. Gedoneerd: Azië Cambodja ICS Creating Change Drinkwatervoorziening en hygiëne Doel: Verbeteren van de drinkwatervoorziening en realiseren van economische onafhankelijkheid. Hoe: Door het opzetten van negen economisch levensvatbare waterondernemingen in Noord-Cambodja. Gedoneerd: /6

4 17. Afrika Kenia Zorgprojecten Gerardus Aidsbestrijding en empowerment van vrouwen Doel: Betere behandeling voor mensen met een HIV infectie en het moderniseren van basisvoorzieningen. Hoe: Gerardus verschaft o.a. rugzakken met zonnepanelen en zonnepanelen voor op het dak van kliniek en huisvesting, voor stroomvoorziening. Gedoneerd: Afrika Burundi Burundian Women for Peace and Development (BWPD) Verbeteren van de voedselsituatie Doel: Het duurzaam verbeteren van de voedselsituatie van tenminste 150 arme gezinnen in de provincie Kirundo in Burundi. Hoe: Door de introductie van kleinschalige, biologische landbouwmethodes, de aanleg van een instructietuin bij een vrouwencentrum, waar de vrouwen training gaan krijgen en door opvolgbezoeken waarin de vrouwen advies op maat krijgen. Gedoneerd: Afrika Kenya One Acre Fund stocking Verbeteren infrastructuur en de bouw van loodsen voor opslag landbouwproducten Doel: Meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering voor boeren in Kenia, met als streven economische onafhankelijkheid. Hoe: Door het bouwen van loodsen voor de opslag van landbouwproducten in twee districten van Rwanda. 20. Afrika Burundi Achmea Microverzekeren Weerbaarheid vergroten Doel: Het vergroten van de economische en fysieke weerbaarheid van de allerarmsten in Burundi. Hoe: De aanpak is gebaseerd op drie pijlers: Een integrale en coöperatieve aanpak van productiviteit en gezondheid; Verbetering van kwaliteit van de voedselproductie; Bescherming daarvan door infrastructurele en financiële maatregelen, bijvoorbeeld door sparen, lenen en verzekeringen. Door introductie van microverzekeringen wordt een structurele oplossing gevonden voor problemen die voortvloeien uit armoede en klimaat gerelateerde risico s. Tegelijkertijd verlagen Achmea de drempels voor het afsluiten van verzekeringen door de introductie van zgn. dienstencomponenten, zoals: family planning, muskietennetten, preventieve vaccinatie van vee, voedingsvoorlichting, baby voeding, voorlichting op gebied van hygiëne, opslag van oogst en zaden en toegang tot microfinanciering. Gedoneerd: Azië India Stichting Sapna Foundation Kliniek voor Dalits Doel: Het terugdringen van moedersterfte en het versterken van de sociaaleconomische positie van vrouwen. Hoe: Stichting Sapna Foundation bouwt een gezondheidskliniek waar ze medische hulp geven aan o.a. zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen, eenvoudige medische ingrepen uitvoeren en maandelijkse medical camps organiseren. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven aan de dorpelingen op het gebied van gezondheid, hygiëne, voortplanting en gezinsplanning en vaktraining aan jonge vrouwen/meisjes om vroedvrouw of verpleegkundige te worden. Gedoneerd: /6

5 22. Afrika Ghana FloorGhana Drinkwatervoorziening Doel: Het doel is tweeledig: verbetering van de gezondheid van de community en meisjes de kans bieden om naar school te gaan en daarmee hun toekomst perspectief te vergroten. Daarnaast wil Ghana Floor Ghana voor vrouwen de mogelijkheid creëren om meer tijd te kunnen spenderen aan het ontwikkelen van economische activiteiten om het inkomen van het gezin en hun eigen onafhankelijkheid te vergroten. Hoe: Door middel van een mechanisch watersysteem een of meer communities toegang geven tot schoon drinkwater. Gedoneerd: Afrika Ghana Stichting Meet Kate III Agrarische projecten voor zelfredzaamheid Doel: De onderwijsprojecten van stichting Meet Kate zelfredzaam laten worden en het creëren van werkgelegenheid door lokale boeren van werk te voorzien. Hoe: Via samenwerking met agrarische instellingen in de regio, door kennisoverdracht op agrarisch gebied aan lokale boeren en boeren in opleiding, zodat zij uiteindelijk als zelfstandige werkzaamheden kunnen ontplooien. Gedoneerd: Afrika Ethiopië Stichting Oost Afrika Drinkwatervoorziening Doel: Kindersterfte terugdringen en het verbeteren van de gezondheid van de mensen door toegang te verschaffen tot schoon drinkwater voor 16 duizend mensen in drie dorpen in centraal Ethiopië. Hoe: Door de aanleg van bronnen en watervoorziening en het oprichten van zgn. watercommissies. Gedoneerd: Afrika Tanzania Bethsaida Centre for Health and Development Pendelbusje voor patiënten Doel: Betaalbaar vervoer naar het ziekenhuis voor de allerarmsten, zodat ook zij toegang krijgen tot zorg. Hoe: De aanschaf van een busje dat als pendeldienst ingezet wordt. Gedoneerd: Azië Nepal Karuna Foundation II Gezondheidszorg en microverzekeren Doel: Versterken en toegankelijk maken van lokale basisgezondheidszorg en ziekenhuiszorg middels het opzetten van een Community based health insurance (micro verzekering) inclusief preventie en rehabilitatie in arme dorpen in Nepal. Hoe: implementeren van microverzekeringssysteem en verankering hiervan in de lokale gemeenschappen Gedoneerd: /6

6 27. Afrika Kenia Mesics Foundation Kippenboerderij voor vrouwengroepen Doel: Het realiseren van een inkomensgenererend project voor 300 vrouwen en hun gezinnen in Meru, Kenia. Hoe: Door het starten van kleinschalige kippenfokkerijtjes en het houden van kippen voor eieren en later voor vlees. Gedoneerd: Afrika Sierra Leone Stichting Lion Heart Foundation 4 Drinkwatervoorziening Doel:Verbeteren van de medische hulp in een ziekenhuis. Hoe: Vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet en aanleg van een zgn. Hydrofoor, die zorgt voor voldoende waterdruk in het medisch centrum. Gedoneerd: Zuid Amerika Bolivia Stichting Samay II Versterking landbouw Doel: Verbetering van de levenskwaliteit en inkomenspositie van gemeenschappen en boeren. Hoe: Door het gebruik van zonne-energie, de aanplant van fruitbomen ter verbetering van inkomen van boeren en versterking van de capaciteiten van dorpsbewoners door workshops en onderwijs. Gedoneerd: Zuid Amerika Peru Stichting Por Eso! Andere landbouw voor betere voeding Doel: Verbeteren van de agrarische situatie waardoor de gezondheidssituatie van de doelgroep verbetert. Hoe: Door het bouwen van tuinkassen, de aanleg van moestuinen en het geven van tuinbouwonderwijs Gedoneerd: N.B. Drie aanvragen voor een donatie zijn nog onder voorbehoud toegekend; deze zijn hier nog niet in opgenomen. 6/6

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG

DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG ICS AMERSFOORT ICS ASIA CAMBODJA ICS AFRICA KENIA ICS AFRICA TANZANIA ICS in feiten Voorwoord... 3 Ontwikkelingen ICS programma s in 2013... 5 Partners in implementatie,

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Samenwerkingsproject Deventer - Uganda. Project Subcounty Kibinge

Samenwerkingsproject Deventer - Uganda. Project Subcounty Kibinge Samenwerkingsproject Deventer - Uganda Project Subcounty Kibinge 18-07-2010 Samenvatting Doel Met Ugandese en Nederlandse partnerorganisaties komen tot een structurele verbetering van de leefomstandigheden

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Investeren in duurzame ontwikkeling

Investeren in duurzame ontwikkeling Investeren in duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord ASAP bestaat 15 jaar! Net zoals kinderen van deze leeftijd, kent ASAP ook groeipijnen. Het hebben van groeipijnen betekent dat de stichting nog steeds groeit

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014 2 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen

Nadere informatie

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens Voedselhulp Vluchtelingen Noodhulp Jan Bierkens Ontwikkeling Crisissituatie Heropbouw Jaarverslag2007 I N H O U D 3 WOORD VAN DE VOORZITTER 4 BOODSCHAP VAN B. RYELANDT, VICEVOORZITTER 4 INLEIDING G. DOPCHIE,

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog Sector analyse Micro finance Ditteke den Hartog 2006 Woord en Daad Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Elke kopie van dit document

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled

Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled Een melkgeit en meerdaags trainingsprogramma voor 100 gehandicapte mensen om de eigen socio-economische positie te verbeteren Locatie: districten Ernakulam,

Nadere informatie

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers jaarverslag 2004 publieksversie Werkwijze Woord en Daad Van kostganger......tot kostwinner Aids raakt je Fietsen voor Afrika Betrokken ondernemers I n h o u d s o p g a v e Woord en Daad in één oogopslag

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Huisman Foundation. Nijkerk, 15 november 2012 Nederland

Jaarverslag 2011. Stichting Huisman Foundation. Nijkerk, 15 november 2012 Nederland Jaarverslag 2011 Stichting Huisman Foundation Stichting Huisman Foundation Nijkerk, 15 november 2012 Nederland Jaarverslag 2011 Op 15 november 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Huisman

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie