De mens centraal in de nieuwe economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mens centraal in de nieuwe economie"

Transcriptie

1 De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum

2 De mens centraal in de nieuwe economie 2

3 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Morpheus: You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes. Bron: The Matrix 3

4 De mens centraal in de nieuwe economie Over Anke Wiersma Anke Wiersma is sinds januari 2003 innovatieadviseur bij Syntens Innovatiecentrum. Zij zet zich met passie in om sociale/organisatie- innovatie bij ondernemers in het MKB naar een hoger plan te tillen. In 2009 heeft ze hiertoe de MKB Krachtcentrale opgezet. Dit project is uitgegroeid tot een beweging van gepassioneerde mensen. Jaarlijks wordt de verkiezing van Het Slimste bedrijf van Nederland georganiseerd met als doel om inspirerende ondernemers met hun verhaal zichtbaar te maken en te laten zien hoe werken vanuit talent leidt tot groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. De MKB Krachtcentrale draagt bij aan de missie om mee te bouwen aan een vitale en gezonde maatschappij waarin mensen hun werk als zinvol en plezierig ervaren. Vanuit het uitgangspunt dat welzijn en welvaart hand in hand gaan in bedrijven, breekt Anke een lans voor de innovatie-economie waarin de mens de drijvende factor is. Bij Syntens Innovatiecentrum inspireert en activeert zij dagelijks mensen om samen serieus werk te maken van de transformatie van hun bedrijf. Met haar collega s begeleidt zij kringen waarin ondernemers hun vragen, kennis en ervaring met elkaar delen en zo van elkaar leren om slimmer werken vorm te geven. Daarnaast reist zij door het hele land om op ondernemercongressen, bijeenkomsten en netwerkevents het verhaal over de innovatieeconomie te vertellen. 4

5 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Inhoudsopgave Vooraf 6 Proloog 7 H1 Trends & ontwikkelingen 9 Arbeidsmarktparadox 9 Opkomst Oosterse economieën 10 Transparantie neemt toe 10 Van werknemer naar arbeidsgever 12 Zelfstandig zelfbewuste professionals 12 Generatie C 12 Duurzaamheid loont 13 De interactieve organisatie 15 H2 Excellente cultuur 19 Cultuur is een maatschappelijk iets 19 Cultuur is onzichtbaar 19 Cultuur is diepgeworteld 19 Excellente cultuur 20 H3 Interactief organiseren jaar Taylor 23 Krijgskunde 24 Rijnlands organiseren 24 Zelforganisatie 26 Interactief organiseren 27 Kies bewust 28 H4 Talentontwikkeling 30 Ondernemerschap 30 Zelfbewuste zelfstandige professional 31 Basisbehoeften 31 Het einde van Human Resource Management 32 De krappe arbeidsmarkt 33 H5 Nieuw leiderschap 35 Ruimte scheppend leiderschap 36 Situationeel leiderschap 36 Wie leiding wil geven aan een ander 37 5

6 De mens centraal in de nieuwe economie Vooraf De wereld van werk verkeert in een interessante transformatiefase. Onze economie evolueert van productie-economie naar een ideeën- en innovatie-economie. Daarin zijn nu eens niet de nauwelijks nog herkenbare wereldspelers leidend, die de menselijke schaal uit het oog zijn verloren, maar de kleinere organisaties die wendbaar zijn en inzien dat talent en betrokkenheid het verschil maken. Bedrijven die creativiteit en vakmanschap centraal stellen en begrijpen hoe belangrijk aantrekkelijk werkgeverschap is, trekken in de nieuwe economie aan het langste eind, om Anke Wiersma, Auteur van deze White Paper, aan te halen. Daar zorgen werkplezier en verantwoordelijkheid voor toegevoegde waarde en succes. En waar treffen we deze nieuwe waarden het meest aan? Bij het MKB! Klein is het nieuwe groot, is de visie van Syntens Innovatiecentrum waar Anke aan verbonden is. Vanuit Adecco MKB werken we met volle overtuiging samen met Syntens. Dat doen we enerzijds om goed in beeld te brengen wat er binnen het MKB leeft. Zodat we groei en vernieuwing kunnen ondersteunen met adequate HR-diensten die zorgen voor de juiste verbinding tussen organisaties en talent, tussen talent en ontwikkelperspectieven, tussen gezamenlijke en individuele doelen. Praten we over de nieuwe economie, aangedreven door authentiek talent, ideeën en innovatievermogen, dan praten we over het MKB als de nieuwe organisatie die goed aanvoelt waar de toekomst om vraagt, lezen we in deze White Paper. Het blijft niet bij woorden. Sprekende en inspirerende voorbeelden laten zien dat talentontwikkeling en werkplezier niet alleen om sociaal/maatschappelijke motieven wenselijk zijn, maar ook uit economische motieven. Succesvol zijn binnen de nieuwe economie waarvan de contouren steeds zichtbaarder worden, is niet zozeer een kwestie van anders doen, maar van anders zijn. Anders (durven) kijken naar de factoren werk en mens, systemen anders inrichten, durven kiezen voor leiderschap dat eerder inspirerend en faciliterend dan controlerend is. Een rups moet eerst transformeren tot vlinder voor hij zijn vleugels kan uitslaan, leren Jan Bommerez en Kees van Zijtveld ons in hun bestseller over Transformationeel Leiderschap, Kun je een rups leren vliegen? Kleinere bedrijven vliegen vooruit, zo blijkt uit de adviespraktijk van Anke, die de basis vormt voor de kennis en ideeën die zij en wij graag met u delen. De titel van deze White Paper zegt het al: in de nieuwe economie die onze wereld ingrijpend zal veranderen, staat de mens centraal. Begrippen als persoonlijke ontwikkeling, een leven lang leren, zelfsturing, vrijheid en creativiteit winnen terrein. Veranderen dingen anders doen maakt plaats voor transformeren dingen anders zien en beleven. Samen werken we aan de nieuwe pijlers voor de nieuwe economie, waarin de missie van de organisatie de baas is. Vanuit onze visie op werk en talent dragen we daar graag aan bij. Met een toekomstgericht advies, met modellen die u in staat stellen de gewenste flexibiliteit en continuïteit met elkaar in evenwicht te brengen. Oog voor talent, aandacht voor talentvolle mensen en organisatiedoelen. Om te transformeren tot een wereld waarin niets onmogelijk is. Dat is waar wij ons sterk voor maken. Doet u mee? Ik wens u veel inspiratie! Bettina Wijker Director Adecco MKB 6

7 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Proloog De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Op dit moment zijn de meeste organisaties en onderwijsinstellingen nog ingericht op het informatietijdperk en zitten we in de laatste fase van de productie-economie. We worden vooral gestimuleerd om in de pas te lopen, met zo weinig mogelijk weerstand. Strategische keuzes zijn meestal gericht op de tevredenheid van de shareholders (winstmaximalisatie). De klok bepaalt wanneer we ons inzetten voor de baas, de procedures bepalen hoe we dat doen en ons contract bepaalt hoezeer we dat doen. Creativiteit en innovativiteit zijn georganiseerd binnen een aparte afdeling met aparte mensen: de afdelingen R&D-afdeling en Marketing. Leiderschap is een hiërarchische functie. Bureaucratie, hoog verloop en langdurig verzuim kosten ons miljarden. Maar een kentering hangt in de lucht, met de crisisgolf als extra aanjager. De contouren van een transformatietijdperk tekenen zich af, gevoed door een innovatieeconomie. Met als enige constante: verandering. In de innovatie- economie is creativiteit de belangrijkste toegevoegde waarde en talentontwikkeling de belangrijkste voorwaarde. De mens komt weer centraal te staan. We vormen interactieve organisaties rondom mensen die dezelfde waarden delen, (tijdelijk) hetzelfde doel nastreven en zich voor langere tijd aan dezelfde missie verbinden. Het is een vereiste te weten waar je voor staat, waar je goed in bent en waar je voor wilt gaan. De uitdaging in de overgangsfase tussen deze twee tijdperken is organisatie-innovatie! Bij onderwijsinstellingen en organisaties ligt de opdracht om creativiteit, ondernemerschap en vakmanschap te stimuleren. In de overgang naar het transformatietijdperk en de innovatie-economie is de mens de belangrijkste factor. Niet Het Nieuwe Werken is lastig, maar het loslaten van oude patronen die zo sterk in ons verankerd zijn. Organisaties staan voor de uitdaging om echt anders te gaan werken en te transformeren om binnen de nieuwe ordening te floreren. Het is van vitaal belang dat we anders gaan organiseren en potentieel talent anders gaan aanboren. Om adequaat te reageren op de nieuwe arbeidsmarkt is zelf actief innoveren cruciaal. Slimmer, duurzamer, flexibeler, vitaler en plezieriger. In deze White Paper laten we u zien hoe de arbeidsmarkt verandert en welke maatschappelijke trends hiervoor zorgen. We nodigen u uit om naar uw eigen toekomst te kijken, uw eigen langetermijnvisie te ontwikkelen en te bepalen waar op korte termijn winst is te boeken. We laten inspirerende voorbeelden zien van vernieuwende oplossingen en bieden handvatten om met uw eigen prioriteiten aan de slag te gaan. De oplossingen om een succesvol werkgever te zijn in de nieuwe arbeidsmarkt liggen niet altijd voor de hand. Het vraagt veelal om een andere houding, een andere balans. Gebruik wat bij u past en maak daarin uw eigen keuzes. 7

8 Onze veranderende instelling met betrekking tot werk geeft de doorslag. We leven niet alleen om te werken.

9 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg H1 Trends & ontwikkelingen Arbeidsmarktparadox De arbeidsmarkt is krap en wordt nog vele malen krapper door: 1. De uitstroom als gevolg van de vergrijzing; 2. De toenemende zorglasten als gevolg van de vergrijzing; 3. Te weinig instroom op de arbeidsmarkt als gevolg van ontgroening; 4. Mensen die kunnen werken, willen minder werken en meer van het leven genieten. De vergrijzing en ontgroening zetten de komende jaren door. De toenemende zorglasten maken dat mensen meer tijd nodig hebben om voor ouders te zorgen en dat er meer mensen in de zorg nodig zijn. En ondanks de crisis leven we nog steeds in een maatschappij van overvloed. We willen steeds meer parttime werken. De kosten van de kinderopvang spelen daarin zeker een rol, maar onze veranderende instelling met betrekking tot werk geeft de doorslag. We leven niet alleen om te werken. De grootste bron van langer openstaande vacatures is echter de mismatch tussen mens en organisatie en de organisatieproblemen die daaruit voortvloeien. Dat is de paradox op de arbeidsmarkt. Enerzijds is er een tekort aan gekwalificeerd personeel en anderzijds is er ontslag als gevolg van reorganisaties. Zo worden ook goede medewerkers massaal ontslagen. Zelfs in de zorgsector waar de krapte het grootst is door de toenemende vergrijzing en oplopende kosten, gebeurt dit. Een schoonmaker krijgt tegenwoordig 90 seconden om een toilet schoon te maken. Volgens deskundigen zou dit 5 minuten moeten zijn. Bron: Fuck de regels van Ben Kuiken Bedrijven zijn aan het reorganiseren. De crisis brengt ons in verwarring en zet ons aan tot besparen en bezuinigen op talent, systemen en producten. Maar deze beproefde oplossingen uit het verleden voldoen niet meer. Onvrede, onrust en kwaliteitverlies zijn het gevolg. De komende jaren zal op de arbeidsmarkt worden uitgemaakt wie in de nieuwe innovatieeconomie gaat groeien en wie achterblijft of het niet redt. De mens komt weer centraal te staan. We gaan systemen weer gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, ter ondersteuning van ons werk. Nu leidt het systeem ons af van het uitoefenen van ons vak, maar in de nieuwe economie is er weer volop ruimte voor vakmanschap en creativiteit. Ondernemers die deze creativiteit de ruimte geven en weten om te zetten in innovatieve producten en diensten, gaan succes boeken. Aantrekkelijk werkgeverschap is een kans voor diegenen die (h)erkennen dat investeren in talent voor groei en innovatie zorgt. Alderik Bos van Liftintermediair in Moordrecht: Blije bedrijven gaan Nederland uit de crisis halen, ik gun het anderen dat ze dat snel in gaan zien. Alderik heeft met zijn vrouw Hilda zijn consultancybedrijf georganiseerd rondom gedeelde waarden, vertrouwen en vakmanschap en was genomineerd voor de verkiezing van Het Slimste Bedrijf van Nederland in

10 De mens centraal in de nieuwe economie Maar er zijn meer trends die bepalend zullen zijn voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We bespreken er vier: Opkomst Oosterse economieën; Transparantie neemt toe; Van werknemer naar arbeidsgever; Duurzaamheid loont. Opkomst Oosterse economieën De nieuwe wereldorde wordt gedomineerd door Azië. De Oosterse economieën typeren zich door een cultuur van gehoorzaamheid en discipline. De open westerse maatschappij heeft een vindingrijke, creatieve, flexibele cultuur met een vrije geest en een functioneel denkvermogen ontwikkeld. Wanneer we er in slagen om vanuit deze cultuur te groeien naar een ideeën- of innovatie-economie, dan zullen we uit deze crisis komen en in de nieuwe wereldorde een grote creatieve macht houden. Niet meer doen wat we altijd deden, maar transformeren naar iets anders. Zoals Jan Bommerez in zijn boek Kun je een rups leren vliegen treffend zegt: De vlinder zit al in de rups, maar de rups moet verdwijnen om plaats te maken voor de vlinder. Social media experts zijn het met elkaar eens dat Facebook en Twitter een grote rol hebben gespeeld in het succes van de opstand in Libië tegen Gaddaffi. Niet alleen heeft het inzicht in Westerse leefstijlen de ogen geopend van mensen die al jaren in een dictatoriaal regime leefden en geen ander perspectief hadden. Het heeft de opstandelingen ook in staat gesteld zich snel en massaal te organiseren. Creativiteit zit in de mens maar onze organisatiesystemen moeten drastisch veranderen om de creativiteit weer de ruimte te geven. Van bedrijven waarin managers de vakmensen lastig vallen met overmatige behoefte aan controle, aansturing en informatievoorziening en winst het enige doel is naar bedrijven die een verantwoordelijke plek in de samenleving innemen, waarin mensen zinvol werk doen en waar de vakman centraal staat. Bedrijven met een cultuur van vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie. Waar werkplezier een doel op zich is en continuïteit en groei voorop staan. Transparantie neemt toe Practice what you preach is belangrijker dan ooit. Vroeger vertelden de Communicatie- en de Marketingafdeling met wat voor soort bedrijf je te maken had. Nu laten medewerkers, oud-medewerkers en klanten via social media hun ervaring horen en zien. Voor sommige bedrijven zijn oud-medewerkers ambassadeurs (positief praten over het bedrijf), terwijl voor andere bedrijven webcare-teams de schade moeten beperken om te voorkomen dat potentieel talent of de klant afhaakt. Op het hoofdkantoor uitgebroede plannen uitvoeren door ze van bovenaf en planmatig aan te sturen, is steeds minder effectief. Ondernemer/ avonturier Richard Branson: All business is show business. Met een slecht imago kan een bedrijf moeilijk groeien, ook al had je het nog zo mooi bedacht en gemanaged. Bedrijven begrijpen steeds beter dat ze moeten doen wat ze beloven. En dat ze moeten zorgen dat anderen (klanten) dat beamen en actief uitdragen. Reputatiemanagement heeft een vlucht genomen door de komst van social media, maar eigenlijk gaan we ermee terug naar zuiver zakendoen: Je moet doen wat je belooft en anders kom ik niet meer bij je terug. De macht ligt bij de consument. Dit zie je niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook steeds meer in de politiek. Waar vroeger achterkamertjespolitiek normaal was, ligt deze manier van overleg en communicatie nu onder vuur. 10

11 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Het is 3 november 2010 als midden op de Veluwe in het voormalig zendstation Radio Kootwijk driehonderd ondernemers en medewerkers samenkomen om hun knelpunten met elkaar te delen en op die manier van elkaar te leren. Sommigen zijn al bezig met onderwerpen als transformatie, werkplezier en regie laag in de organisatie, terwijl anderen op zoek zijn naar oplossingen om ze uit de crisis te halen en nog geen idee hebben hoe ze dat moeten doen. Terwijl donkere wolken zich boven het gebouw samen pakken, luisteren de ondernemers naar het indrukwekkende verhaal van Paul de Blot (Hoogleraar business spiritualiteit Nijenrode) over de lessen van de natuur, over het doorstaan van crisis en het groeien naar nieuwe vormen. Hij vertelt over zijn ervaringen in het jappenkamp waar hij leerde dat verbinding een basisvoorwaarde is voor overleving en groei. Driehonderd ondernemers zijn muisstil. Ze weten dat ze door deze crisis komen als ze bereid zijn om oude patronen los te laten. Maar zullen ze het durven? Sterven voordat er iets nieuws kan ontstaan, de woorden blijven hangen en sidderen na Wanneer Leen Zevenbergen daarna zijn lessen deelt, weet hij dat iedereen in de zaal beseft dat het anders moet. Hij schudt ze wakker en zegt dat werkplezier geen geitenwollen sokken onderwerp is, maar noodzakelijk als je het bedrijf vitaal en gezond wilt houden. Als je wilt dat medewerkers maximale toegevoegde waarde leveren, heeft hij gemerkt als manager, moet je creativiteit en ondernemerschap de ruimte geven. Een leuk bedrijf waar de energie van afspat, zegt hij, daar wil ieder talent werken en dat voelt een klant. Daar wil een klant kopen en daar wordt winst gemaakt. Creativiteit, werkplezier en ondernemerschap zijn niet te onderschatten belangrijke onderwerpen. Zijn tip: neem eens iemand aan die beter is dan je zelf bent. Pas dan durf je te groeien. Ook Oosterse maatschappijen komen in opstand. Na de aardbeving in Japan eiste de bevolking meer duidelijkheid en eerlijkheid van haar overheid. Dat was ongekend in die cultuur. Ook de opstand in Libië is voor een deel terug te voeren op de genoemde ontwikkelingen. Kortom, transparantie kan je als werkgever een voorsprong geven. Werkgevers die iets bijzonders beloven en dat waarmaken, onderscheiden zich. Werkgevers die daarnaast nog anderen weten te bewegen om dat ook te vertellen, trekken talent en klanten naar zich toe en maken optimaal gebruik van deze trend. Michael Anti bij Ted.com in juni 2012: China is een Bric-land (Brazilië, Rusland, India en China) en blaast met haar groei-economie de wereldeconomie weer nieuw leven in. Maar het is ook een Sick-land. Sick staat voor Syrië, Iran, China en Noord-Korea. In deze landen wordt Facebook door de overheid verboden. Dus, zegt hij, China is een sick bric land. 11

12 De mens centraal in de nieuwe economie Van werknemer naar arbeidsgever Zelfstandig zelfbewuste professionals Er treedt een mentaliteitsverandering op. Dat is zichtbaar in de opkomst van de ZZP-cultuur. Mensen die niet langer in bestaande systemen en structuren (willen) passen, kiezen ervoor om voor zichzelf te werken. Dit kunnen mensen zijn, die op zoek zijn naar meer verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit, maar ook mensen die meerdere kanten van zichzelf willen ontwikkelen, of mensen met meerdere banen of loopbanen. Wie kiest voor zelfstandig werken, ziet zichzelf niet als werknemer, maar als een arbeidsgever, wil baas zijn in eigen loopbaan, en een zinvolle bijdrage en maximale toegevoegde waarde willen leveren in ruil voor autonomie en persoonlijke ontwikkeling. Dat klinkt als de ideale werknemer, maar deze zelfstandig zelfbewuste professional wil niet meer in een bedrijf werken. En dat is nog maar het begin. In Nederland is 70 procent van de werknemers ontevreden over zijn baan (Leen Zevenbergen in Vandaag laat ik mijn baard staan). Zouden we ons werk anders organiseren, dan zou een groot deel van de ZZP ers zich graag aan bedrijven verbinden. Een ZZP er is namelijk niet per definitie een ondernemer. Generatie C Bovenstaande mentaliteitsverandering zal zich nog versterken door de komst van generatie C op de arbeidsmarkt. De C staat voor caring, community, closeness, creativity, connected, complexity, communication, content, enzovoorts. Deze generatie, ook wel bekend als de Generatie Einstein of Y, definiëren we vaak niet meer op basis leeftijd, maar van online gedrag. Zij zitten 24/7 online en delen hun ervaringen daar met elkaar (I share, therefore I am). Ze halen hun status uit hun clickgedrag en uit het online delen van meningen, ideeën en gedachten. Door een onderwerp bewust te kiezen en er veel over te delen, kunnen ze een enorme invloed hebben. Just by clicking kunnen zij een merk maken of breken. Een voorbeeld hiervan is Mobistar dat een flinke imagodeuk opliep. Het Belgische programma Basta maakte een filmpje van een gruwelijke helpdesk. Volgens hen een koekje van eigen deeg. Het filmpje is online te vinden en is nog steeds - meer dan een jaar na het lanceren - het tweede zoekresultaat in Google op de zoekterm Mobistar. Generatie C is opgegroeid met i-everything (ipod, ipad, iphone ) en vindt gemak belangrijker dan privacy Bron: The rise of the generation C Implications for the World of 2020 Blauw op straat? Uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat agenten 40 procent van hun tijd achter de computer doorbrengen en niet op straat. Een gebruikersonvriendelijk computersysteem zorgt ervoor dat agenten er steeds vaker voor kiezen om vandalisme af te schrijven als baldadigheid omdat ze daarmee een half uur administratief werk kunnen vermijden. Het vak van agent wordt minder aantrekkelijk door het administratieve werk. Dezelfde tendens zien we in de zorg, het onderwijs en helaas ook in het bedrijfsleven. Mensen komen niet meer aan hun vak toe door alle controlesystemen die we hebben ingebouwd. Dat terwijl we met al dat papier de tijd niet stop kunnen zetten en het gewone werk dus gewoon doorgaat. De werkdruk neemt in alle sectoren toe. 12

13 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Social Media Manager Bastiaan Neurink schrijft in zijn blog op bijgespijkerd.nl dat Generatie C in 2020 meer dan 40 procent van de Europese bevolking uitmaakt. Van deze generatie heeft 95 procent een computer en technologie is vanzelfsprekend aan hun leven verbonden. Kernmerkend, aldus Bastiaan, is dat generatie C gedragspatronen van een stam vertoont waarin ze graag met interessante ideeën, culturele objecten en bewegingen verbonden wil zijn. Die mentaliteit nemen ze mee op de arbeidsmarkt. Hun werk is onderdeel van hun leven en ze werken om te leven, niet andersom. Wanneer hun persoonlijke doelen gediend worden in hun werk, willen ze ook het collectieve doel van een bedrijf dienen. Ze zijn baas in eigen loopbaan. Ze zoeken niet zozeer leiding van een baas, maar meer een klankbord of coach. Generatie C is niet per definitie een jobhop generatie. Als er een goede balans ontstaat, is er veel loyaliteit. Een win-winsituatie voor werkgever en werknemer is steeds meer een gegeven en brengt vele kansen met zich mee. Kijk maar naar Google, Facebook en dichterbij het MKB-bedrijf Webdesigning uit Nijmegen. Dit bedrijf was genomineerd voor Het slimste bedrijf van NL Zij stimuleren ondernemerschap bij hun mensen en investeren in hun innovatieve ideeën door tijd, middelen en klankborden ter beschikking te stellen. Zo weten zij medewerkers aan hun bedrijf te (ver)binden. Wouter Hoge werd met dit bedrijf uiteindelijk verkozen tot nummer 2 in De babyboomgeneratie vloeit langzaam uit. Een belangrijke kwaliteit van deze generatie is de kritische houding ten opzichte van technologie en innovatie. Weten waarom het werkt is belangrijk. Ze willen zonder technologie kunnen, omdat ze er niet op vertrouwen en hebben respect voor kennis en ervaring. Veiligheid vinden ze in verbindingen voor lange termijn (vaste contracten), in command, control en communication. Op dit moment wordt de arbeidsmarkt gedomineerd door Generatie X. Deze vertoont de kenmerken van beide meer uitgesproken generaties, Babyboom en C. Door de spagaat waar Generatie X zich vaak in bevindt, is er dikwijls sprake van keuzestress. Kinderen van Generatie X moesten van hun ouders optimaal gebruik maken van hun keuzemogelijkheden, maar voelen zich er vaak door overweldigd. Ze willen best werken in de structuren en systemen van hun ouders, maar kijken heimelijk naar degene die zich ervan losmaakt (ZZP-cultuur, Bouw je eigen droom, Droomhuis in het buitenland, X-Factor, enzovoorts). Ze laten zich graag inspireren door generatie C. De snelheid van de ontwikkelingen vraagt om het Leven Lang Leren -principe. Generatie C zal dit omarmen. Een kwart van de kennis van een gemiddelde HBO-student is in het huidige systeem al verouderd tegen de tijd dat hij van school komt. Dat is een jaar van zijn studie. Doordat ook de pluriformiteit (aantal verschillende culturele en religieuze achtergronden) toeneemt in bedrijven, is er meer dan ooit draagvlak voor diversiteit en verandering nodig. Van bedrijven vraagt de mentaliteitsverandering om een andere strategie en een andere invulling van cultuur, leiderschap en talentontwikkeling. Duurzaamheid loont Milieu en energielasten nemen toe. De maatschappelijke last van een bedrijf wordt steeds groter. Ondernemers moeten laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Arbeidsgevers werken graag voor een verantwoord bedrijf. De consument koopt er graag zijn producten. The inconvenient truth van Al Gore heeft een grote bewustwording teweeg gebracht in de Westerse wereld. Maar los daarvan ontstaat overal op de wereld een aversie tegen puur winst maken ten koste van alles. Grote bedrijven die de kleintjes verpulveren en pakken en plunderen zijn niet meer van deze tijd. Ik zie de kredietcrisis als de sleutel tot de morele bewustwording van echte welvaart en daardoor een historisch tijdperk in het menselijk bestaan. Jean-Paul Close, schrijver van Geheimen van echte welvaart 13

14 De mens centraal in de nieuwe economie In het oude gidsland de Verenigde Staten lijkt de inkomensverdeling inmiddels op die van een ontwikkelingsland. De overgrote meerderheid van de bevolking moet 2,5 keer langer werken dan een werknemer in Nederland en blijkt dan nog steeds minder productief te zijn. Opteren voor harder werken in Nederland en achter de Verenigde Staten aanhollen, zou betekenen dat we weinig duurzaam met onszelf omgaan. MBA-management, dat uitgaat van de rationele mens als meest grillige onderdeel van de top-down te sturen machine, lijkt haar langste tijd te hebben gehad. Daar zijn werk en arbeidsmarktontwikkelingen te gecompliceerd voor geworden. Steeds meer Angelsaksische groeibedrijven hebben dit door en richten hun organisatie Europees in. Denk aan Facebook, Google of Apple. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met een waardige plek in de samenleving innemen en je maatschappelijke betrokkenheid onderkennen en ernaar handelen. Duurzaamheid heeft ook te maken met duurzaam omgaan met onszelf, onze medewerkers en onze collega s. Bedrijven waar een cultuur van zorgzaamheid, werkplezier en saamhorigheid heerst, boeken betere resultaten dan bedrijven waar het ieder voor zich is. De leeuw of de olifant Al eeuwen kiezen leiders - van koningen tot topmanagers - de leeuw als hun symbool. Misschien hopen ze net als de Afrikaanse krijgers die leeuwenbloed dronken, de macht en kracht van deze koning van de jungle in hun activiteiten te kunnen leggen. De leeuw is de keuze van het Westen, maar in het Oosten kiezen ze een heel ander symbool. Ook Afrikaanse legendes verhalen over een veel rustigere, wijzere tijd waarin de olifant koning was en niet de leeuw. De olifant is de grootste en sterkste inwoner van de Afrikaanse Bush. Hij is geen roofdier, maar hij is ook niet bang voor roofdieren. Het is een dier van enorme afmetingen, maar we voelen tegelijkertijd zijn goedmoedigheid. De olifant is een reus, maar wel een voorzichtige reus die zijn uiterste best doet anderen niet te schaden. Relaties zijn belangrijk voor olifanten, ze rouwen om het verlies van een groepslid en vieren de terugkomst van oude vrienden. Het zijn intelligente en gevoelige dieren. Olifanten werken als team en koesteren familiebanden. De hele groep zorgt voor de jonge dieren in de kudde en ze ondersteunen elkaar. Olifanten kunnen heel goed luisteren en communiceren. Alle dieren zijn bang voor de kracht en snelheid van de leeuw. De leeuw is zeer vastberaden, egoïstisch en egocentrisch. Leeuwen vechten vaak met elkaar om hun prooi niet te hoeven delen, soms zelfs tot de dood erop volgt. Het doden is zo ingesleten in het gedragspatroon van de leeuw, dat hij zelfs doodt als hij geen honger meer heeft. Leeuwen vechten met elkaar om de baas te worden, om macht of persoonlijk gewin. Overleven in een groep leeuwen is een kwestie van agressie en knokken voor wat van jou is. Zijn leeuwen niet gewoon efficiënt en effectief? Is dit niet gewoon waar het om gaat bij overleven? De concurrentie uitschakelen, relaties op het spel zetten en agressief doorduwen tegen elke prijs? >> 14

15 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg We moeten ons afvragen of de leeuw nog wel een goede metafoor is voor moderne bedrijven. De maatschappij gaat steeds hogere eisen stellen aan het gedrag van bedrijven in hun leefomgeving. Bedrijven die rekening houden met de wensen van medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving hebben misschien wel betere kansen op overleven en succes. De olifant lijkt een betere metafoor voor de moderne wereld. De kudde verwezenlijkt doelen als groei, overleven en veiligheid zonder conflicten. De leeuw is misschien wel een overbodig beeld uit een donker management tijdperk. Bron: TFC Media De interactieve organisatie Samenvattend leiden de trends naar unieke interactieve organisaties. Hier werken we vanuit onze ambitie en talenten, met veel plezier. De omgeving van een bedrijf is betrokken bij innovatie en groei. Bedrijven wisselen kennis uit met de binnen- en buitenwereld. Ze lenen mensen uit en innoveren in samenwerking met het netwerk; samen met klanten, medewerkers, kennispartijen en de keten. Visie en talenten bepalen de toegevoegde waarde. Het doel is om vooruit te gaan en niet in een strakke lijn van a naar b, maar in dialoog met elkaar en de omgeving. De missie is de baas en de mensen zijn baas in hun eigen loopbaan. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn voorwaarden voor succes en inspiratie is onmisbaar. Er is een gezonde balans tussen het halen van persoonlijke doelen (baas in eigen loopbaan) en het gezamenlijk halen van collectieve doelen (missie is de baas). In een interactieve organisatie zien we draagvlak voor diversiteit, koesteren we uniek talent en bepalen uniformiteit en de standaard niet langer hoe we met elkaar omgaan. In deze nieuwe organisatie doet een ondernemer ook weer waar hij goed in is en waar zijn ambitie ligt, net als de rest van de organisatie. Het leiderschap is faciliterend, ruimtescheppend en situationeel. De missie is de baas en bepaalt dus per project of opdracht wie het best de leiding kan nemen voor het beste resultaat. Interactiviteit stimuleren door: Vaste kern en flexibele schil van arbeidskracht; Flexibiliteit en creativiteit: van binnen en van buiten; Leven lang leren, kennis delen in het netwerk; Samen ontdekken, samen kiezen; Experimenteren. De volgende hoofdstukken beschrijven welke organisatiemodellen passen bij een interactieve organisatie, hoe talentontwikkeling een belangrijke plaats krijgt en welk leiderschap daarbij hoort. Echter: of organisaties kunnen transformeren naar interactieve organisaties, hangt voor een groot deel af van de cultuur van het bedrijf. Cultuur ligt als een deken over het bedrijf heen en is voorwaarde voor het slagen van de andere drie componenten van een interactieve organisatie. Het volgende hoofdstuk gaat dan ook over cultuur. 15

16 De mens centraal in de nieuwe economie JAZO Pascal Bos had het als hoofd van de Engineering bij JAZO Zevenaar voor 2009 niet makkelijk. De engineering voor maatwerkproducten voor de klanten kostte te veel tijd. Er was een structurele overschrijding van 23 procent van de tijdsbesteding ten opzichte van de voorcalculaties. De sfeer was passief en er werd veel geklaagd. Meer sturing vanuit het management bracht niet de oplossing. Pascal geloofde dat als de oplossing vanuit de mensen zou komen, vanuit hun eigen creativiteit, het beter zou werken. Daar heeft hij geen spijt van gekregen. In drie projectgroepen hebben medewerkers gezamenlijk oplossingen geformuleerd en bij elkaar gevraagd om commitment en hulp. Dit werkte een paar maanden fantastisch, maar door de cultuur van klagen, individueel scoren en weinig interactiviteit hield de verandering geen stand. Daarom besloot Pascal de interne cultuur bij JAZO bespreekbaar te maken en aan te pakken. Van NIKS naar PRET! Van: Negatief, Individueel, Kleinerend en Somber naar Positief, Resultaat, Enthousiasme en Teamwork Iedere week hadden ze bij JAZO pret-overleg waarin iedereen mocht aan geven wat ze aan PRET hadden gedaan. Daar ging het overleg alleen maar over. Na het overleg ging iedereen weer aan het werk. De consequentie van NIKS-gedrag had een negatief effect op iedereen en PRET-gedrag leverde veel meer ondernemerschap en werkplezier op, dat werd hiermee heel duidelijk. Het werkplezier en het ondernemerschap dat PRET losmaakte, heeft de sfeer in een jaar tijd definitief veranderd. Toen ook de minder flexibele en veranderingsgezinde medewerkers dit merkten, is het hele bedrijf aangestoken met PRET-beleid. De andere afdelingen kwamen vragen om een onsje PRET-beleid. Het verhaal van JAZO en het PRET-beleid is een begrip in de regio geworden. In 2010 is JAZO verkozen tot het slimste bedrijf van Nederland. Dit heeft de onderneming geen windeieren gelegd. Betere projecten, leukere klanten, minder verzuim en verloop en een goede sfeer op de werkvloer zorgen voor omzetstijging en verhoging van de productiviteit. In 2011 opende de directeur Ondernemen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) het congres in het kader van het 50-jarig bestaan van JAZO met de legendarisch woorden: Bij JAZO snappen ze dat het kapitaal niet op de bank staat, maar achter de werkbank. 16

17 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Lessen van de ganzen Ganzen vliegen in een V-vorm omdat het vliegbereik van een vogelzwerm in V-formatie 71 procent groter is dan het bereik van een gans in solovlucht. Als een gans met zijn vleugels slaat, creëert hij opwaartse druk voor de gans achter hem. Mensen met een gemeenschappelijke richting en een saamhorigheidsgevoel kunnen sneller en makkelijker hun doel bereiken door elkaars stuwkracht te benutten. Als de gans voorop vermoeid raakt, laat hij zich zakken en gaat achteraan vliegen. Een andere gans neemt zijn plaats in. Dit heet onderlinge afhankelijkheid. Ieder teamlid kan de verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschappelijke richting van het team. Terwijl het ene teamlid het pad effent, kan een ander teamlid een nieuw en vaak nuttig perspectief inbrengen. Als een gans ziek wordt, gaan er twee ganzen mee om hem te verzorgen. Als hij doodgaat of beter is, sluiten ze zich aan bij een andere groep of zoeken hun oude zwerm weer op. Het is voor ganzen belangrijk om elkaar in goede en slechte tijden te ondersteunen. De ganzen in formatie roepen de ganzen in de voorhoede toe. Zo moedigen ze hun harde werkers aan om op snelheid te blijven. Bij relaties die worden gekenmerkt door een hoge mate van aanmoediging, ook in zware tijden, zijn de resultaten veel beter. Dat is de kracht van aanmoediging Bron: TFC Media Checklist 1: hoe is dat voor u? Wat doen de beschreven trends met u? Speelt u er al op in of was u zich er niet eens van bewust? Waar zit al interactie in uw bedrijf? En hoe ver gaat dat? Waar kunt u de interactie versterken? Hoe kunt u dat oppakken? 17

18 De waarden en normen van de ondernemer zitten vaak diep geworteld in de organisatie.

19 Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg H2 Excellente cultuur Cultuur is de onderstroom in een groep mensen. Dat kan een gezin, een maatschappij of een bedrijf zijn. Het zijn de waarden en normen die je met elkaar deelt, de ongeschreven regels die we niet uitspreken, maar waarvan we weten dat we er succes mee boeken: Zo doen wij dat hier. Cultuur is een maatschappelijk iets We zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor en hebben er allemaal invloed op. Iedereen heeft meerdere culturele identiteiten: als Nederlander, als wereldburger, als familielid, als sporter, als werknemer. Ieder heeft zijn eigen unieke identiteit, maar voor een groep mensen bij elkaar in één vaste samenstelling is de identiteit ongeveer hetzelfde. We zien wel wat van cultuurwaarden, maar het meeste blijft onder de oppervlakte en is meer voelbaar dan zichtbaar of uitgesproken. Je bent opgebouwd uit verschillende rollen in verschillende culturen. Cultuur is onzichtbaar Cultuur gaat over gedeelde waarden en in MKB-bedrijven meestal over de waarden en normen van de ondernemer. Die zitten vaak diep geworteld in de organisatie. Er zijn rituelen die dat bestendigen en helden die daar symbool voor staan (de oude oprichter of diens voorbeeld). Cultuur vormt dan ook vaak de onzichtbare brug of de onzichtbare kloof tussen de plannen die een bedrijf maakt en de uitvoering ervan. Waar die plannen in botsing komen met de cultuur, zal de cultuur overwinnen. Cultuur verklaart waarom 70 procent van de veranderingstrajecten faalt volgens Jan Bommerez, auteur van Kun je een rups leren vliegen?, tijdens de Energiedag van Tros bananen Een groep apen krijgt op een dag een tros bananen. De tros ligt bovenaan een ladder. Als een van de apen de tros probeert te pakken, wordt de hele groep nat gespoten. Na een paar dagen experimenteren, snappen de apen het principe van bananen pakken, iedereen nat. De bananen liggen bovenaan de trap te rotten, want niemand pakt ze. Er komt een nieuwe aap bij de troep en er wordt er eentje uitgehaald. Er wordt een nieuwe tros bananen neergelegd. De aap rent erheen, maar wordt hardhandig door de troep tegengehouden. De aap wil graag bij zijn nieuwe club horen dus laat de tros voor wat hij is. Als er nog een nieuwe aap bijkomt en een ander vertrekt, wordt deze door bovenstaande aap hardhandig tegengehouden met een zien jullie mij, ik hoor er helemaal bij -houding. Als de hele troep apen vervangen is door een geheel nieuwe troep apen die nog nooit is natgespoten, dan nog is er niet een die de tros bananen durft te pakken. Dat hoort hier namelijk niet, dat doen wij hier niet. Cultuur is niet alleen bij ons diepgeworteld. In het gehele dierenrijk zien we dit fenomeen en het heeft te maken met sociale afhankelijkheid. We kunnen niet zonder elkaar en passen ons daarom aan de ongeschreven groepsregels aan. 19

20 De mens centraal in de nieuwe economie Cultuur is diepgeworteld Cultuur is wel te veranderen door de positieve elementen te versterken. Door bewustwording op de patronen die cultuur met zich meebrengt, kun je vanuit inzicht naar een ander uitzicht toewerken. Dat werkt ook zo bij personen. Door het benoemen van een ander, gewenst resultaat en inzicht dat het huidige gedrag daar niet toe leidt, kunnen mensen zelf veranderingen doorvoeren. De reden dat veel reorganisaties mislukken, is omdat deze zich richten op het gedrag van de mens en het dingen-anders-doen. Cultuurverbetering kan alleen door transformatie. Bij transformatie gaan we anders naar het werk kijken, een andere houding aannemen ten opzichte van werken. Door met elkaar op zoek te gaan naar positieve gedeelde waarden en die te benoemen, bejubelen en belonen, stimuleer je bij elkaar het gedrag dat bij een nieuwe cultuur hoort, meer te tonen. Het proces van een dergelijke exercitie is vaak voldoende. Vis, verse vis Waarom is de Pike Place Market in Seatle een zakelijk succes geworden? Dat is onderzocht. Resultaat: een wereldwijd omarmde formule om ons werk anders te beleven en verrichten. De vier principes om dezelfde energie, passie en plezier in het werk te hebben als de Pike s Place visverkopers zijn: 1. Choose to make today a great day Kies ervoor om van elke dag een topdag te maken. Je werk kun je misschien niet kiezen, de manier waarop je werkt wel 2. Play, be serious about your work without taking yourself too seriously at work Breng er een spelelement in. Ga serieus om met je werk, maar neem jezelf niet al te serieus 3. Be there, don t let distractions destroy the quality which is present in each moment Zit er bovenop en sta niet toe dat bijzaken ten koste gaan van je aandacht voor klanten en collega s 4. Make their day, find someone who needs a helping hand, a word of support or a good ear Bezorg anderen een topdag door een helpende hand uit te steken en een luisterend oor te bieden Ook in Nederland is het FISCH-principe al dikwijls met success doorgevoerd. Excellente cultuur Een excellente cultuur is een cultuur waarin er ruimte is om elkaar, ook wanneer het moeilijk wordt, feedback te blijven geven en met elkaar in gesprek te blijven. In een interactieve organisatie ontvang je niet alleen feedback van elkaar, maar ook van klanten en andere stakeholders. Zo ontstaat er begrip voor elkaars perceptie en dat leidt tot betere samenwerking. Het resultaat uit zich vervolgens in andere positieve punten als een hogere productiviteit, minder verzuim en minder verloop. Allemaal factoren die bij verbetering een positief effect hebben op medewerkertevredenheid, innovatie, klanttevredenheid, groei. Het komt de positie van de organisatie op de arbeidsmarkt zeker ten goede. 20

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

PAMFLET 2.NL Anders Werken

PAMFLET 2.NL Anders Werken PAMFLET 2.NL Anders Werken Colofon Pamflet 2.nl Anders Werken vijftig verhalen over sociale innovatie Auteurs: Aukje Nauta, Guurtje van Sloten en Cristel van de Ven Ontwerp / lay-out: Henny Witjes Dit

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans Jeroen Stouten Martin Euwema 1 Inhoudsopgave Hoe manage ik mijn baas? Voorwoord... 4 Dankwoord... 6 Samenvatting... 7 Je leidinggevende: (hoe) volg

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Aan de slag met Het Nieuwe Werken

Aan de slag met Het Nieuwe Werken Aan de slag met Het Nieuwe Werken Dik Bijl Aan de slag met Het Nieuwe Werken Par CC, Zeewolde 2009 Colofon 2009 Par CC, Naarderweg 4, 3891 DK Zeewolde Omslagontwerp: www.elmarbeckmann.com Illustraties:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN 3 INSPIREREND Van 'Het Nieuwe Werken' hebben we allemaal gehoord. In organisaties die op de troepen vooruit lopen, is het concept al in de dagelijkse werkpraktijk doorgevoerd.

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie