De relatie Mens-Dier Van fundamenteel onderzoek tot praktische ervaringen, via persoonlijke belevenissen : een lange en leerrijke geschiedenis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De relatie Mens-Dier Van fundamenteel onderzoek tot praktische ervaringen, via persoonlijke belevenissen : een lange en leerrijke geschiedenis"

Transcriptie

1 Etho News 107 (mei 2001) De relatie Mens-Dier Van fundamenteel onderzoek tot praktische ervaringen, via persoonlijke belevenissen : een lange en leerrijke geschiedenis Het dier werd al heel lang geleden door de mens gedomesticeerd. Ongeveer jaar blijkt het. Zowel de ene als de andere zijn zich geleidelijk aan deze relatie gaan aanpassen, tot ze heel nauw van elkaar zijn gaan afhangen. Dit is in het bijzonder het geval met de honden en de katten die vandaag deel uitmaken van het dagelijkse leven van bijna één westers gezin op twee. Spreken wij overigens niet van huisdieren?. Oorspronkelijk werden de dieren gedomesticeerd voor praktische doeleinden : katten vingen muizen en ratten, honden konden op wild jagen en het opsporen, dienden in oorlogen, verzamelden en beschermden de kuddes, werkten als waakhond, trokken sleden of karren voort, enz in ruil voor hun werk kregen ze eten en onderdak Deze functies zijn zich in de loop der tijden gaan preciseren en diversifiëren zodat we nu spreken van beroepshonden, speurhonden, politiehonden, hulp- en geleidehonden, therapiehonden, enz Maar daar waar het dier vandaag uitblinkt, is in zijn sociale rol als gezelschapsdier. Diegene die het dagelijkse leven deelt van het gezin en het huis waar hij als een volwaardig lid beschouwd wordt, waar hij geknuffeld en vertroeteld wordt, waar hij deelneemt aan de activiteiten, de wandelingen, de vakanties, waar hij de vertrouweling is, de speelkameraad, de link met de andere gezinsleden Soms met wat overdaad, waar hij dan de plaats inneemt en de rol vervult van substituut-mens, wat onnatuurlijk is, zowel voor het dier als voor de mens die er de verantwoordelijkheid voor heeft. Die overmaat leidt dan tot problemen, tot moeilijk te beheren situaties en zelfs onaanvaardbare toestanden : vermenselijkte, slecht opgevoede, mishandelde, verwaarloosde dieren. De actualiteit loopt over van anekdotetjes en incidenten van deze aard. Maar dit mag de positieve effecten van deze relatie niet verhullen. Deze positieve effecten verdienen waarschijnlijk meer aandacht, zodat eigenaars en kandidaat eigenaars zich beter bewust zouden zijn van wat ze redelijkerwijze van hun gezelschapsdier kunnen en mogen verwachten en wat hun verplichtingen ten opzichte van het dier zijn. De invloed van het dier op ons welzijn en de kwaliteit van ons leven De positieve invloed van de aanwezigheid van een dier op het fysische en mentale welzijn van de mens is al lang gekend. Het volstaat dikwijls om zich heen te kijken om dit te staven. Wat men meestal niet weet is dat ons land het eerste was dat deze relatie gebruikt heeft ter bevordering van de psychische en fysische gezondheid van de mens. Het was inderdaad in de 9 e eeuw dat de stad Geel het initiatief nam om aan sommige zieken, tijdens hun herstelperiode, dieren toe te wijzen. Het zal wachten zijn tot in de 18 e eeuw vooraleer men vergelijkbare toepassingen elders en over heel de wereld terugvindt. Er werden op dat ogenblik nog geen wetenschappelijke balansen opgemaakt van de geobserveerde resultaten.

2 Het is slechts aan het begin van de jaren zeventig dat specialisten (ethologen, psychologen, psychiaters, artsen, ) zich stilaan gingen interesseren voor de invloed die de aanwezigheid van gezelschapdieren heeft op de mens. En dit zowel op sociaal, affectief, emotioneel, psychologisch als fysiologisch vlak. Een dertigtal jaar is ongetwijfeld een vrij korte periode in vergelijking met de geschiedenis van de mens en van diens relatie tot de dierenwereld. Het dier en het kind Het dier is gevoelig voor de emotionele toestand van het kind, voor zijn blijdschap, zijn verdriet, hij is een geduldige vertrouweling. Door zijn aanwezigheid en zijn activiteit, spreekt hij de zintuigen van het kind aan en stimuleert hij zijn motoriek. Hij leert het kind de natuur kennen, maar opent ook zijn geest voor anderen en helpt hem verantwoordelijk op te treden. Tijdens een enquête die in Duitsland werd uitgevoerd, hebben ondervraagde kinderen verteld dat ze honden zagen als hechte vrienden, die altijd aanwezig waren als hun ouders er niet waren, waaraan je alles kon vertellen omdat ze steeds luisteren en de kinderen serieus nemen. De kinderen kunnen steeds op hun kameraad rekenen, wat ze geruststelt en ze minder angstig maakt. De hond is volgens hen ook een heel goed middel tegen de verveling omdat hij tot activiteit aanzet, zin geeft om te spelen, om hem op te voeden. Deze gezel is ook een zeer goed gespreksonderwerp. De kinderen zien in dat er altijd wel iets te vertellen valt dat hun vriendjes zal boeien. Om alle problemen op school, met de ouders of tussen de ouders en de school te kunnen verwerken, krijgt het kind van zijn hond bescherming, affectie, troost en afleiding. Studies hebben aangetoond dat kinderen die in het gezelschap van honden en katten opgroeien beter de non-verbale communicatiesignalen begrijpen : niet alleen die van de dieren, maar ook, en dit is belangrijker, die van hun medemensen. Andere studies hebben dan weer bewezen dat het houden van een huisdier de eigenwaarde van het kind verhoogt en het kind kan helpen om crisisperioden door te komen (ziekte, familiale problemen, fysieke of psychologische stress). Deze magische band tussen het kind en het dier wordt vandaag gebruikt door therapeuten bij autistische en psychotische kinderen, sociaal onstabiele kinderen, slachtoffers van misbruiken of gewoonweg kinderen die moeite hebben met het leven. Het dier en de familie Het dier leeft vele jaren met het gezin samen, zijn gemiddelde levensverwachting bedraagt immers een tiental jaren. Er ontstaat een aanhankelijkheid tussen mens en dier. Het huisdier vergemakkelijkt de communicatie tussen de gezinsleden over de generaties heen. Het oordeelt niet en fungeert soms als een surrogaat voor de afwezige partner. Het bemiddelt eveneens bij relatieproblemen. Bij wrijvingen kan het als bliksemafleider optreden door zelf de aandacht op te eisen. Tenslotte is een huisdier een uitstekende barometer voor de beklemmende en gespannen sfeer binnen een gezin. Op welke manier kan een dier hulp bieden die vergelijkbaar is met de hulpverlening van sommige gezinsleden? Door zijn onvoorwaardelijke genegenheid aan te bieden, door de communicatie te vergemakkelijken en door de stress te verminderen via spelletjes en ontspannende bezigheden. We moeten er echter op letten dat het huisdier zelf nooit de bron van huiselijke twisten wordt : de verantwoordelijkheden van de verschillende gezinsleden ten overstaan van het dier moeten

3 duidelijk afgesproken worden en iedereen moet zijn verplichtingen nakomen. Dat loopt niet altijd van een leien dakje als het gezin uit elkaar barst (scheiding). Steeds vaker wordt het huisdier in dergelijke gevallen het voorwerp van een akkoord tussen de beide partijen ( hoedeen/of bezoekrecht). Het dier en de persoon van de derde leeftijd De veroudering van de bevolking baart kwantitatieve zorgen, maar ook het kwalitatieve aspect mag niet verwaarloosd worden. Hoe de levenskwaliteit van personen van de derde leeftijd verbeteren? Debatten en diverse projecten over het onderwerp schieten als paddestoelen uit de grond. Nochtans, komt nooit de aanwezigheid van het gezelschapsdier aan bod, het dier dat dikwijls de laatste band is met het leven of met «het andere». Erger nog, meestal is het precies dat ogenblik (afhankelijkheid, verhuis naar een sociale woning, naar een rusthuis of een verzorgingstehuis, ) dat gekozen wordt om op brutale wijze deze emotioneel en affectief zwaar geladen band te doorbreken. Tegenwoordig mogen dieren binnen in instellingen voor personen van de derde leeftijd, in zoverre ze geen deel uitmaken van hun dagelijks leven. In Frankrijk (Département van de Loire-Atlantique), herbergen 32 instellingen (waarvan 2 universitaire ziekenhuizen) 4 katten en 28 honden. De bewoners zorgen ervoor, sommige oefeningen kinesitherapie worden omgezet in activiteiten met een dier (borstelen, met de bal spelen ), het personeel wordt minder lastig gevallen voor kleinigheden Leven en levenslust zijn in de instelling teruggekeerd, zowel bij de bewoners als bij het personeel. Er werden zelfs zeer positieve effecten vastgesteld bij seniele personen en Alzheimer patiënten. Het dier en de mindervalide Een visuele of motorische handicap bezorgt de mindervalide persoon heel wat problemen. Buiten het feit dat hij afhankelijk wordt van anderen voor heel wat taken die mensen zonder handicap als eenvoudig en alledaags ervaren, wordt zijn mobiliteit erg ingeperkt alsook zijn contacten met de buitenwereld. Een soort gêne installeert zich, ogen kijken weg Speciaal voor hen worden vandaag specifieke honden opgeleid geleidehonden en hulphonden die hun autonomie verhogen en hen toelaten niet telkens een beroep te moeten doen op andere mensen om zich te oriënteren of om bij een object te komen Daarenboven bieden deze uitzonderlijke honden (hun opleiding duurt lang en is heel specifiek) steun en troost, warmte, vriendschap van een permanente aanwezigheid, het zijn tussenpolen bij het (her)opnemen van het contact met de anderen. Een ware motor voor sociale herintegratie. Neem nu het kind in een rolstoel dat dankzij zijn hond weer een groepje vrienden heeft kunnen opbouwen waarmee het aan een hele boel activiteiten kan deelnemen. De gehandicapte persoon die zich zo anders voelde, krijgt weer zelfvertrouwen die de relatie met zijn omgeving alleen maar ten goede kan komen. Het dier en de gezondheid Zeer serieuze studies hebben aangetoond dat het strelen van een dier kalmerend werkt, het hartritme en de bloeddruk kan doen dalen. Dat de aanwezigheid van een dier een moeilijke behandeling, of een lang verblijf in het ziekenhuis draaglijker maakt. Dat slachtoffers van hartaanvallen die een dier bezitten meer kans maken op herstel. Dat het innemen van zg.

4 psychotrope medicatie voor het comfort veel lager ligt bij personen die een dier hebben. Dat kinderen en volwassenen in stresssituaties (verlies van echtgenoot(e), communicatiestoornissen, oorlog, geweld, ), hun toestand gemakkelijker beheren als er een dier in de buurt is. Dat eigenaars van dieren meer beweging krijgen (vooral de eigenaars van honden), veel minder naar de dokter lopen voor kleinere problemen Een Australische studie, uitgevoerd bij huisartsen, heeft zelfs aangetoond dat de aanwezigheid van gezelschapsdieren een besparing van 800 miljoen Australische dollars voor de sector van de gezondheidszorg kan betekenen. Gezondheid is inderdaad meer dan de afwezigheid van ziekte of het goede evenwicht van verschillende fysiologische parameters. Het is ook een emotionele en mentale toestand. Het gezelschapsdier biedt zijn aanwezigheid, zijn vriendschap, zijn gehoor. Hij zet aan tot spreken, spelen, lachen, bewegen. Hij bevordert sociale relaties, ontwikkelt de zin voor verantwoordelijkheid en de eigendunk. Of het nu thuis is of in opvanginstellingen, het dier heeft een rol te spelen. Dit wordt reeds erkend in de Angelsaksische landen waar veelvuldige positieve ervaringen de dag zien; bij ons stoot het begrip spijtig genoeg nog veel te vaak op felle vooroordelen. Het wordt stilaan noodzakelijk en tijd om aan de betrokken milieus (dokters, therapeuten, politieagenten, opvoeders, ) duidelijk te maken welke belangrijke rol het gezelschapsdier kan spelen in de ontwikkeling van een persoon. De Belgen en hun gezelschapsdieren Belgen omringen zich graag met dieren. Volgens een onderzoek uitgevoerd in 2000(*) wordt het aantal honden op zo n individuen geschat en het aantal katten op Wat erop neerkomt dat voor de gezinnen die het land heeft, 29% minstens één hond en 25% minstens één kat bezitten. Daarbij mogen wij de ongeveer vogels, vissen en knaagdieren en diversen niet vergeten. Die cijfers, waarmee ons land één van de Europese koplopers is, zijn vergelijkbaar met die in Ierland, Groot-Brittannië en Italië. Toch doen Frankrijk, Nederland en Denemarken het nog een stuk beter. Mensen die meer dan één dier in huis halen vormen geen uitzondering. Vooral als het om kleinere dieren gaat zoals aquarium- en volièredieren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, leven de meeste gezelschapsdieren niet in de stad, bij bejaarden of alleenstaanden die behoefte aan affectie zouden hebben. Huisdieren leven vooral in gezinnen (ouders met kinderen) en buiten de grote steden. Dat is deels te verklaren door de plaats en de mogelijke rol van het dier binnen het gezin, waar het een volwaardig lid van de «roedel» wordt, met een eigen rangorde. Bovendien zijn steden vaak niet afgestemd op de aanwezigheid van dieren (gebrek aan ruimte en geschikte infrastructuur, jachtig levensritme, ). Honden leven ook vaker in een gezin dan katten, die eerder het leven delen van alleenstaanden van allerlei leeftijden. (*) Opiniepeiling uitgevoerd door Di Marso voor Masterfoods Een kwestie van verantwoordelijkheid Eigenaar zijn van een dier houdt ook in dat je verantwoordelijkheden hebt waarvan je niet altijd (of slecht) op de hoogte bent : doordachte aankoop, socialisatie, opvoeding voor

5 properheid en gehoorzaamheid, hygiëne en verzorging, controle op de reproductie, bewaking Hierin zit het hele drama van mishandelde of achtergelaten honden, het misnoegen over vervuilde groene ruimten die zonder respect bezoedelt worden, agressief en storend gedrag. Het eerste wat men moet doen in deze zin is : aandachtig zijn voor het dier en het steeds onder controle hebben, vooral als het om een hond gaat. Dit geldt ook als we zelf niet voor ons dier kunnen zorgen. Het is dan bijzonder belangrijk het toe te vertrouwen aan iemand die we volledig vertrouwen, die het dier goed kent en die het in bedwang kan houden. Ten tweede, is een goede verzekering van groot belang. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (die bovendien wettelijk verplicht is) dekt ook katten en honden. Maar er kan best met de verzekeraar over gesproken worden, want een uitbreiding van de dekking kan nuttig blijken voor sommige dieren gezien hun grootte, hun ras, hun reputatie, hun eventuele opleiding of hun functie (waakhond vb.) De aanwezigheid van het dier in het sociale leven belangt iedereen aan. Of men nu een dier bezit of niet, het gaat om een recht, een vrijheid die moet gebruikt worden met respect voor het dier en voor de anderen. Dit is bijzonder waar in een stadsmilieu waar men in plaats van zich blind te staren op dwingende en repressieve maatregelen, die moeilijk toe te passen zijn en gewoonlijk niet efficiënt zijn, beter zijn aandacht zou besteden aan aantrekkelijke en aangepaste structuren ( hondentoiletten en vrije loopruimten) die goed onderhouden zijn, en door de eigenaars via een goed georganiseerde sensibilisering ertoe aan te zetten zich met respect voor het milieu en de anderen te gedragen. En wat als het uit de hand loopt? Vaak staan gezelschapsdieren fysiek erg dicht bij de mens. Ze krijgen toegang tot alle kamers van het huis, vergezellen hun baasje altijd en overal, worden beschouwd als een volwaardig lid van het gezin (wiens verjaardag men viert ) en worden soms zelfs als een mens behandeld. En daar beginnen dan de problemen. Het dier krijgt dan een antropomorfisch imago toebedeeld : men schrijft hem typisch menselijke gedachten, intenties, vaardigheden en redeneringen toe die niets te maken hebben met aangeboren dierlijk gedrag en die het dier alleen maar in verwarring brengen. Dat kan risico s inhouden voor de hele entourage en soms zelfs voor het baasje. Sommige eigenaars ze vormen gelukkig een minderheid zien hun dier enkel als een statussymbool, een wezen dat makkelijk gedomineerd kan worden. In dat geval wordt het dier een object dat men zich zomaar kan toe-eigenen, net als een auto, een gadget of een wapen. En zelfs baasjes die niet zo ver gaan, vertonen soms een schrijnend gebrek aan inzicht rond het wezenlijke van een dier: zijn specifieke morfologie en gedragingen, zijn aanleg, zijn eigen behoeften en zo meer. Daardoor gaan sommige mensen op een verkeerde manier om met hun dier. Anderen vertonen dan weer een bepaalde laksheid (die zich vaak ook op andere gebieden manifesteert) en gedragen zich soms ronduit onverantwoordelijk. De oplossing? Die is niet eenvoudig, maar veelvoudig. Initiatie van kinderen, vanaf de schoolgaande leeftijd, om van hen verantwoordelijke baasjes te maken. Boeken, dossiers, uitzendingen, raadgevers om te leren. Leuke en vooral niet-agressieve sensibiliseringscampagnes om gedragsverandering aan te moedigen. Uiteindelijk zijn er sancties nodig voor diegenen die echt niet willen horen.

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6 Hoe moet ik een kind met een hechtingsstoornis onderwijzen? Geschreven door Patricia Keijzer Stage: p.i.-school de Piloot Pabo Thomas More 30-01-2002 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 2

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie