Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben."

Transcriptie

1 Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te kostelijk, daarom geraakt het steeds in slechtere staat. Met mijn pensioen kan ik overleven en de belastingen op mijn huis betalen. Ik hou echter niets over om de woning te verbeteren. Ik heb geen douche en dat zou ik graag willen, zeker nu ik ouder word. Maar ik heb geen middelen om die te plaatsen. 10 jaar geleden woonde ik in zo n huis. Ik hing papier aan de muur. Na 2 maanden rolde het er weer af. Met punaises hing ik het papier weer op. Je kunt er nu wel mee lachen maar als je er in zit niet. Als je rondom je kijkt staat er veel te koop en veel te huur. Ondertussen zijn er wel huizen te renoveren. Waarom doen de eigenaars dat niet? In de Zuidmoerstraat zijn veel huisjes die het zeker waard zijn om gerestaureerd te worden. Het huis waar ik woon, de eigenaar heeft dat zelf gerestaureerd. Dat is prachtig gedaan. Dat zijn prachtige huizekes en de pacht is redelijk. Volgens mij is de pacht de oorzaak van alles wat leeg staat: de prijzen liggen enorm hoog en iedereen kan dat niet betalen. Buiten de pacht komt er nog veel bij kijken, je weet dat ook. Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben, Een aantal mensen binnen onze maatschappij hebben te weinig geld om zich te huisvesten en worden gedwongen om een huis te kraken. Krakers overtreden wel de wet en ze bezetten andermans eigendom om toch maar te kunnen wonen. Velen durven dit niet en wonen bijvoorbeeld in een caravan. Ik schreef me in bij een sociale bouwmaatschappij. De inschrijving moest ik om de 6 maand hernieuwen. Dat wist ik niet. Ik dacht, ik ben ingeschreven, dat zit wel goed. Dat was dus niet zo. Het OCMW sprak daar niet over. Ondertussen trok in mijn plan door in gammele woningen te wonen, in crisiscentra te overnachten, Na 2, 3 jaar wachten kwam ik te weten dat ik niet eens meer ingeschreven was! Sinds 2004 ben ik ingeschreven bij het sociaal verhuurkantoor. Ik zou er op de 1 e plaats staan. Ik ben een alleenstaande vrouw. Ik ontvang een werkloosheidsuitkering. Mijn huurprijs op de private huurmarkt is 434. Dit is zonder EGW. Die huur alleen is al meer dan de helft van mijn inkomen. Ik ben ingeschreven in een sociaal verhuurkantoor. Ik wacht al 5 jaar. Het is moeilijk. Je staat er alleen voor. Je kan niet anders dan je erbij neerleggen. Als je rondom je kijkt staat er veel te koop en te huur. Ondertussen zijn er wel huizen te renoveren. Waarom doen de eigenaars dat niet? In de Zuidmoerstraat zijn veel huisjes die het zeker waard zijn om gerestaureerd te worden. Het huis waar ik nu woon, de eigenaar heeft dat zelf gerestaureerd. Dat is prachtig gedaan. Dat zijn prachtige huizekes en de pacht is redelijk. Volgens mij is de pacht de oorzaak van alles wat leegstaat: de prijzen liggen enorm hoog en niet iedereen kan dat betalen. Buiten de pacht komt er nog veel bij kijken, je weet dat ook. Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

2 Ik schreef me in voor een sociale woning en moest bewijzen dat ik nederlands praat door even te praten met de persoon die me inschreef. Dit is een huis, een sociale woning. Die is niet geïsoleerd en dat zie je aan het dak. De koude gaat erdoor en je verbruikt veel energie. Ik heb weinig inkomen en betaal veel extra aan energie. Moesten sociale bouwmaatschappijen een inspanning doen om de woning te isoleren dan zouden de mensen maandelijks minder moeten betalen voor hun energie. Dit raam is in zeer slechte staat. Het is het raam van een sociale woning. Enkel glas, de wind gaat er zo door. Ik betaal daardoor heel veel. Als het vriest of zo betaal ik heel veel aan verwarming en ik heb een klein inkomen. Het water komt binnen in de slaapkamer boven. Het glas zit eigenlijk een beetje los. De kozijnen zijn in zeer slechte staat. Ik vind het een ramp dat sociale woningen niet geïsoleerd zijn, enkel glas hebben, Ik betaal minder huur maar veel meer aan verwarming. Goedkope huur lost dus niet veel op. Ik deed de was in 2 plastieken kuipen. Gelukkig kon ik zelf veel doen en zo veel problemen oplossen. Als het regende, regende het binnen. Ik had stromend water van de muren, niet van de kraan. Ik moet uit mijn woning. Mijn inkomen is ongeveer 860. Daarmee moet ik mijn huur betalen en dan nog EGW, en dat lukt niet op de private huurmarkt. Dus ik wacht op een woning van het Sociaal Verhuurkantoor. Ik kan niet anders. Uit je woning gezet worden is schrikken. Opeens moet je eruit en je krijgt heel wat kosten erbij. Ik sta al 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. Twee andere personen stonden al 7 jaar op de wachtlijst. Nadat een familielid eens boos werd in de kantoren van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen hadden ze een woning. Ik mocht bij mijn moeder gaan wonen om de huurkosten te drukken. Maar dan ging de invaliditeitsuitkering van mijn man naar beneden. Dus deden we dat niet. Ik ben één van de weinigen die in de straat een putje in de goot heeft. Al het afval komt hier terecht. Daarom moet ik regelmatig poetsen, anders gaat het stinken. Ik heb 10 extra torekes gekregen en kan deze goed gebruiken in de Turkse winkel. Één toreke is één euro. Ik vind dat zeer goed. Ik heb dit huis zelf gekocht. Eerst samen met mijn man. We zijn toen gescheiden maar ik ben blijven betalen, ook zijn deel. Nu ben ik aan het wachten op toestemmingsformulier van mijn man waar hij afstand doet van het huis. Hij zal dat wel in orde maken maar zolang dat niet gebeurt is kan ik geen werkman laten komen om het huis te renoveren. Er is geen centrale verwarming en het is koud. Ik heb ook geen warm water. Dat is al vier jaar zo. Binnenkort komt daar gelukkig verandering in. Het is druk. Op 31 oktober moet ik de sleutel van het appartement teruggeven. Er komen andere mensen wonen. Pas over 4 jaar moeten zij verhuizen en zal dit appartementsgebouw verdwijnen. Het huis dat ik gekocht heb, is nog niet afgewerkt. Er hebben zich heel wat onvoorziene zaken voorgedaan. We hebben een aanvraag moeten indienen voor het renoveren van de badkamer en de keuken. Het duurde vier weken alvorens we de goedkeuring kregen. We wisten niet dat dit verplicht was. Vroeger was dit niet zo.

3 Aanbevelingen: Lokale besturen activeren het eigen woonpatrimonium dat momenteel aan markttarieven wordt verhuurd als sociale hefboom voor de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Onder impuls van het stadsbestuur wordt tijdens de volgende legislatuur één centraal inschrijvingsregister (met één inschrijvingsdossier per kandidaat-huurder) tot stand gebracht voor zowel sociale huisvestingsmaatschappijen als sociale verhuurkantoren op het grondgebied van de Stad Gent. Bij inschrijving in een sociale woning verstrekt de verhuurder maximale informatie: via een overzichtsfiche met foto wordt de kandidaat op de hoogte gebracht van de ligging, comfort, bereikbaarheid, verwarmingssysteem, toegankelijkheid, van het beschikbare patrimonium. Hierbij is de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde woonkost (basishuurprijs, gemiddelde huurlasten, gemiddeld energieverbruik bij collectieve systemen, ) vermeld. Om zwakke groepen te bereiken, wordt met hen persoonlijk contact opgenomen om hun inschrijving te herbevestigen. Hiervoor wordt er ook samengewerkt met de welzijssector (CAW, OCMW, ) indien de kandidaat verhuisd is. Lokale overheden voeren de strijd op tegen leegstand en verkrotting. Enerzijds door een forse verhoging van boetes op leegstand en verkrotting, anderzijds door het toepassen van bestaande instrumenten als het sociaal beheersrecht en het verkooprecht.. Het lokale woon- en energiepremiebeleid wordt verbeterd zodat maatschappelijk kwetsbare groepen er effectief en maximaal gebruik van maken. Lokale besturen voorzien extra middelen voor Sociale Verhuurkantoren (SKV s) in functie van prospectie van leegstand en verkrotting. SKV s staan vervolgens in voor de renovatie van deze woningen, waardoor kwalitatieve en betaalbare huurwoningen gecreëerd worden voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De lokale overheden zorgen ervoor dat de dienstverlening van haar Woonwinkels wordt uitgebreid met een water- en energieloket, waarvan de werking is afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De stad Gent zorgt ervoor dat Sociale Verhuurkantoren in Gent (OCMW en Woonfonds) jaarlijks samen met 100 extra wooneenheden groeien. Het stadsbestuur maakt solidaire woonvormen als groepswonen of huren mogelijk en vrijwaart daarbij maximaal de rechten inzake sociale zekerheid en sociale bijstand van de bewoners. Gemeenten maken werk van een gemeentelijke huursubsidie die versterkt wordt aan huurders die, in het kader van woonkwaliteitsonderzoeken, hun woning verliezen. Deze premie biedt een oplossing voor de herhuisvesting van de huurder. Gemeentes

4 onderzoeken hoe de verhuurder voor een deel van deze kosten geresponsabiliseerd kan worden. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In het kader van een sociaal rechtvaardiger woonbeleid dient prioritair ingezet te worden op groepen met een reële woonnood of op groepen voor wie zonder overheidssteun bestaansonzekerheid dreigt. Kortom, een woonbeleid dat armoede en uitsluiting voorkomt. Lokale besturen bieden financiële ondersteuning aan participatie-initiatieven in de sociale huisvesting. Sociale huisvestingsmaatschappijen ontwikkelen volwaardige participatieplannen waarbij in belangrijke mate aandacht wordt geschonken aan de noden van de meest kwetsbare huurders. Sociale mix vormt geen doel op zich, maar slechts een middel om sociale samenhang te bevorderen. Gemeentebesturen en/of sociale huisvestingsmaatschappijen die een sociale mix nastreven, maken voorafgaand een participatieve analyse van kansen en bedreigingen voor bewoners, met specifieke focus op de gevolgen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Deze analyse omschrijft duidelijk de randvoorwaarden en ondersteunende maatregelen die noodzakelijk zijn om sociale verdringing te voorkomen en om de leefbaarheid voor alle bevolkingsgroepen te garanderen.

5 Energie Getuigenissen: Ik wil wel koken maar kan dat niet want het is te duur om het fornuis dagelijks te gebruiken. Daarom gebruik ik de microgolf, beleg ik zelf mijn broodjes en eet ik boterhammen. Ik eet graag vanillepap maar ik durf dit niet te maken omdat het te lang moet opstaan en dus teveel energie verbruikt. Dit is een ketel van een gasboiler. Die verbruikt heel veel gas. Het is met een waakvlam die constant brandt. Doordat mijn gasvuur in mijn living defect was is de installateur per toeval boven geweest. Hij zag die ketel en zei dat die heel veel gas verbruikt. Hij is nog in goede staat. Ik weet niet of ik ga beslissen een nieuwe te kopen of hem te houden. Een nieuwe kost veel geld. Aanbevelingen: Het lokale woon- en energiepremiebeleid wordt verbeterd zodat maatschappelijk kwetsbare groepen er effectief en maximaal gebruik van maken. Lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden starten woon-, water- en energiewinkels op waarvan de werkingen zijn afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

6 Cultuur: Getuigenissen: Het is goed dat er in Gent op een aantal plaatsen gratis aan cultuur kan gedaan worden. Ik bezoek vaak een aantal vaste plaatsen waar dit mogelijk is, zoals de Sint-Niklaaskerk, het Caermersklooster, de stadsbibliotheek, Een groot deel van mijn cultuurbeleving beleef ik op deze tentoonstellingen die gratis zijn, naast de voorstellingen via de 80/20 regeling. Aan cultuur kunnen doen, betekent voor mij ontspanning, sociale contacten, een ruime blik krijgen op de wereld. Ook openstaan voor andere culturen en kennis opdoen. Het zorgt er ook voor dat je er bij hoort. Je kan vertellen over voorstellingen die je gezien hebt. Cultuur is jammer genoeg een luxe product omdat bijvoorbeeld een ticket in de Capitole 25 kost en na een tweetal uur is het voorbij. Terwijl dat je met 25 voor een aantal dagen eten kan kopen. Via SIVI hebben we de tentoonstelling bijgewoond. Er zaten veel pakkende foto s bij die schrijnende toestanden lieten zien. De foto s lieten zien hoe je vroeger behandeld werd in een psychiatrie. Het deed mij beseffen dat we gelukkig mogen zijn dat je hier als psychiatrisch patiënt niet meer zo behandeld wordt. Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die ik graag doe. Ik neem stekjes van planten en plant of verplant die dan in potten. Mijn dochter en haar vriend hebben mijn koertje voor mij geschilderd als verrassing. Het is nu een mooi plaatsje geworden van mijn huis. In feite heeft iedereen recht op schoonheid. En dat kan dan weer gelinkt worden aan het recht op gezondheid, want het geeft een mens een beter gevoel. Soms zou ik mijn stekjes van de planten willen verkopen om wat extra geld te hebben. De gratis evenementen zijn een goede zaak. Er is echter wel een keerzijde aan de medaille en dat is dat er altijd heel veel volk is. Dus lange wachtrijen en soms zie je bitter weinig van het spektakel. Deze foto is genomen tijdens een carnavalstoet. Maar dankzij de 80/20 regeling ben ik niet alleen beperkt tot de gratis evenementen. Als ik kan deelnemen aan betalende activiteiten, dan zijn de tegenvallende gratis evenementen niet zo erg. Het is goed dat er organisaties bestaan die ervoor open staan om rolstoelgebruikers mee te nemen. Door minder mobiel te zijn is het vaak moeilijk om zaken bij te wonen. Ook moet er altijd rekening mee gehouden worden met de plaats naar waar men naartoe gaat. Is het rolstoelvriendelijk? Bij een scootmobiel moet er ook altijd een aangepast vervoermiddel zijn om in en uit te rijden. Er is ook de psychologische druk. Je wordt scheef bekeken als je in een rolstoel zit en sommigen sakkeren als ze je moeten helpen. Als je het openbaar vervoer wil nemen moet je 1 dag op voorhand bellen. Het is jammer dat je nooit spontaan iets kan doen. Het zou wel beter zijn mocht ik een scootmobiel hebben voor mijn onafhankelijkheid. Cultuur is een onderdeel van onze beschaving. Geen toegang hebben tot cultuur is bijgevolg geen toegang hebben tot een stuk van onze beschaving, en dat is pijnlijk. Zo ontstonden er in sommige steden goede lokale initiatieven om sociale en culturele ontplooiing te bevorderen: diversiteitstickets, kansenpas, sociale vrijetijdskaart, 80/20 regeling, maar deze zaken zijn nog niet algemeen verspreid. Wie niet in zo n stad woont valt buiten de boot. Ik kan mij niet voorstellen dat het beleid bewust mensen wil uitsluiten, dit zou discriminatie zijn en neerkomen op schending van minstens 2 grondrechten: het recht om erbij te horen & het recht op cultuur en vrije tijd.

7 Begin dit jaar gaf vzw SIVI een cursus keramiek van acht weken en dit twee uur per week. Er waren een tiental personen ingeschreven, waaronder mijn vrouw. Ikzelf was toeschouwer. De tweede les was pas een half uur bezig toen een vrouw er de brui aan gaf. Dit was niets voor haar zei ze. Onmiddellijk reageerden de cursisten en vroegen ze mij om deel te nemen in haar plaats, waarop ik antwoordde dat dit niets voor mannen was. Op veel aandringen ben ik er toch aan begonnen. Na de derde les zagen de begeleidsters dat het in mijn vingers zat en begon ik al mooie stukjes te maken, tot mijn eigen verbazing. Dit had ik nooit kunnen denken. Mijn laatste stuk, een kabouter, was een succes en ik moet zeggen dat het veel voldoening geeft om zelf iets te creëren. We zijn geëindigd met een tentoonstelling waarop AVS is af gekomen. Ik doe deze hobby nu verder bij Kunst-(h)art. Arme mensen houden ook van kunst. Zo ben ik een grote liefhebber van Mozart. Zelf kunstzinnig bezig zijn is ook een goede bezigheid want het is niet altijd mogelijk voor ons om naar buiten te gaan. Alles kost geld. Daarbij zie je meer en meer creatieve ateliers gebruikt worden als therapie. Het is een middel om je op een andere manier eens uit te drukken. Iemand hoorde dat je via het OCMW kaarten kan krijgen om eens te gaan bowlen of schaatsen. Ze vraagt of het niet mogelijk is dat mensen met een dossier bij het OCMW hiervan verwittigd worden. Nu horen ze het via via. Er hangt een papier in het OCMW. Als je enkele weken of maanden niet in het OCMW komt, dan weet je niets van deze actie en dat is jammer. Het OCMW heeft een geldpotje voor sociaal culturele en sportieve prestaties maar veel mensen kennen dit niet. Maar men zegt niets als je zelf niets vraagt. Ze sturen je van de één naar de ander. Je weet niets. Cultuur is een onderdeel van onze beschaving. Geen toegang hebben tot cultuur is bijgevolg geen toegang hebben tot een stuk van onze beschaving, en dat is pijnlijk. Zo ontstonden er in sommige steden lokale initiatieven om sociale en culturele ontplooïng te bevorderen: diversiteitstickets, kansenpas, sociale vrijetijdskaart, 80/20 regeling, Maar deze zaken zijn nog niet algemeen verspreid. Wie niet in zo n stad woont valt uit de boot. Ik kan me niet voorstellen dat het beleid bewust mensen wil uitsluiten. Dit zou discriminatie zijn en neerkomen op schending van minstens 2 grondrechten: het recht om erbij te horen & het recht op cultuur en vrije tijd. Ik breng heel veel tijd door op de Site. Ik vind het spijtig dat de volkstuintjes niet voor altijd blijven. Door in mijn tuintje te werken geniet ik van de buitenlucht en leer ik nieuwe buren kennen. Aanbevelingen: Elk lokaal bestuur voorziet de nodige ruimte voor experimenten, innovatie, onderzoek en pilootprojecten. Zij zet gericht middelen in om tot nieuwe oplossingen te komen en voorziet beleidsruimte voor de duurzame verankering van goedbevonden praktijken.

8 Lokale overheden stellen aan kansengroepen een drempelverlagende vrijetijdspas ter beschikking die de toegang tot cultuur- en sportparticipatie vergemakkelijkt. Eén of meerdere participatiemedewerkers leiden kansengroepen bovendien actief toe naar het lokale en regionale aanbod op het vlak van cultuur, sport en vrije tijd. Eén of meerdere participatiemedewerkers leiden kansengroepen actief toe naar het lokale en regionale vrijetijdsaanbod. Daarnaast werken ze samen met de vrijetijdsaanbieders in de gemeente een aanbod uit dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van kansengroepen. De maatschappelijk werkers van OCMW s maken hun eigen middelen voor socioculturele participatie bekend en stimuleren mensen om gebruik te maken van dit aanbod.

9 Inkomen Getuigenissen: Er zijn mensen die door ziekte, verlies van werk of ook door schulden op een minimum inkomen geraken en er niet meer doorheen komen. Deze mensen zien in feite geen oplossing meer en zijn zo verplicht als enige mogelijkheid de eindjes aan elkaar te knopen. Wat niets anders betekent als zeer zuinig te zijn. Geef ons een leefbaar minimum zodat ik mijn bril kan kopen en de dokter kan betalen. Ik heb nog 11,57 euro over om van te leven. De realiteit is dat de armoede stijgt. Het beleid zegt dat dit aan de crisis ligt maar dat is niet waar. Ook zonder de economische crisis steeg de armoede al. Ik krijg een invaliditeitsuitkering en ik kreeg het aanbod om bij iemand in te trekken omdat ik geen geschikt huurhuis vond. Maar als ik dat deed dan ging mijn uitkering drastisch naar beneden. Ik heb het dan maar niet gedaan. Tegenwoordig betaal je al snel 2 voor een tas koffie op een terras en ik vind dat veel geld. Elke maand ga ik toch minstens 1 keer op terras koffie drinken. Ik lees dan meestal ook de krant en ik kan daar van genieten. Soms kan ik dit meerdere keren in de maand doen. De slijtage van de schoenen toont aan wat armoede kan meebrengen. Maar gelukkig zijn er tweedehandswinkels zoals bij SIVI waar je goedkope schoenen kunt aanschaffen. Maar je moet wel geluk hebben dat je maat erbij zit. Ik ben R en ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk te kostelijk. Daarom geraakt het steeds in slechtere staat. Met mijn pensioen kan ik overleven en de belastingen op mijn huis betalen. Ik hou echter niets over om de woning te verbeteren. Ik heb geen douche en dat zou ik graag willen. Zeker nu ik oud wordt. Maar ik heb geen middelen om die te plaatsen. Waarom worden premies zoals voor dakisolatie niet gebruikt door sociale bouwmaatschappijen. In Eeklo zijn ze daar wel mee bezig: dubbel glas steken, isoleren, Maar er zijn veel sociale woningen dus dit is een proces van jaren. Ook andere bouwmaatschappijen moeten hun woningen moderniseren en energievriendelijk maken. Dit gaat wel niet van vandaag op morgen. Mensen kunnen dus wel nog in een slechte (sociale) woning wonen. Iemand woonde samen met zijn broer. Hij ging werk zoeken. Omdat hij werkte, verminderde het leefloon van zijn broer. Ik had een invaliditeitsuitkering en kreeg het aanbod om bij iemand in te trekken omdat ik geen geschikt huurhuis vond. Indien ik dit zou gedaan hebben ging mijn uitkering drastisch naar beneden. Mijn zoon woont terug in bij mij. Hij krijgt geen leefgeld van het OCMW want hij doet af en toe interim werk. Toen hij huwde betaalde hij mee de borg. Nu zijn ze uit elkaar. Als hij nu iets wil huren moet hij een nieuwe huurwaarborg aanvragen. Daarvoor moet een advocaat de

10 toestemming geven omdat hij onder bewindvoering staat. Als ik wil dat mijn zoon een beetje bijdraagt in het huishouden moet ik dit aan de advocaat vragen. Ik heb een Omniopas (1 jaar rijden met de bus) en die kost nu 30 in plaats van 25. Dit is echt veel geld voor iemand met een laag inkomen. Het zou beter zijn dat je dit bedrag kan opsplitsen en in delen betalen. Als je moet kiezen om met 30 een week eten te kopen of een busabonnement dan is de keuze snel gemaakt. Met de farmaceutische kaart kan je korting krijgen bij het aankopen van geneesmiddelen. Maar er is iets veranderd. Er staat nu een vaste huisarts en een vaste apotheker op. Als die toevallig beide in verlof zijn dan moet je alles zelf betalen. Dit vind ik niet goed. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Mijn farmaceutische kaart wordt niet uitbetaald. Ik heb nog geld tegoed van vorige maand. Ik heb ook steeds een andere sociale assistente. Ik weet nooit wie ik aan de lijn heb. Ik heb het gevoel dat iedereen daar constant verhuist. Ik heb zeker al 6 of 7 assistentes gehad. Op den duur weet je niet meer bij wie je bent. Het minste wat ze kunnen doen als je veranderd van assistent is toch je verwittigen? Via een brief of een duidelijke telefoon. De Lijn heeft zoveel kortingssystemen dat het niet meer duidelijk is wat goed is en wat minder. En als je een ticket koopt op de bus dan is dat veel duurder dan als je vooraf een ticket koopt aan zo n paal, met je gsm, Maar je ziet niet altijd goed waar je een ticket kan kopen. Ze zouden het beter op de buitenkant van de bus zetten. Mijn noodkrediet voor gas vliegt erdoor. Het verbruik gaat enorm snel. 12 om een uur de oven aan te zetten, het klinkt ongelooflijk. Ik betaal voor 500 liter mazout 200. Daar kom ik de winter mee toe. Jammer genoeg valt volgend jaar de premie hiervoor weg. Dan wordt het dus duurder. Recht op arbeid. Sommige mensen hebben geen recht hierop. Ook al zijn sommigen afhankelijk van de RVA toch worden ze uitgestoten op de arbeidsmarkt. Vooral mensen met een psychiatrische problematiek zijn uitgestoten op de arbeidsmarkt. De noden, wensen en mogelijkheden van deze groep mensen komen niet overeen met het aanbod. Het aanbod is te beperkt. Bv enkel beschutte werkplaatsen. Je kan invaliditeit krijgen van de mutualiteit of van de overheid (Zwarte Lieve Vrouwstraat). Van waar je geld komt heeft gevolgen voor je rechten. Ik vind het niet eerlijk dat uitkeringen en het pensioen berekend wordt volgens je vroegere werk. Zo blijf je met een laag inkomen. Invaliditeit van het ziekenfonds wordt berekend op 6 dagen per week. De zondag moet je niet eten? Het bedrag is 66% van je laatste inkomen. Y. oppert het idee dat mensen die een laag inkomen hebben (de maximumwaarde dient te worden vastgelegd) de mogelijkheid moeten hebben om geld te kunnen lenen zonder interest of aan strikt minimale interest. Op die manier kunnen mensen die niets hebben of alles zijn kwijtgeraakt opnieuw beginnen.

11 I. pikt daarop in en zegt dat mensen op de arbeidsmarkt vaak gediscrimineerd worden omwille van hun uiterlijk (bv onverzorgd gebit, ) Mensen in armoede kunnen dat geld er niet leggen. Ze zouden dat moeten kunnen lenen aan geen interest en dan afbetalen via een afbetalingsplan. Y. is gescheiden en krijgt een invaliditeitsuitkering. Zijn dochter had het op een bepaald moment lastig en ze had bovendien geen inkomen. Hij heeft haar dan eventjes in huis genomen. De instanties zijn dat te weten gekomen en op slag verloor hij een kwart van zijn uitkering. Gelukkig kon zijn dochter terecht bij zijn ex-vrouw. Mocht dit niet het geval geweest zijn dan moest hij zijn dochter op straat zetten. M. haar zus is momenteel dakloos. Ze staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Ze heeft kinderen en heeft een tijd in een caravan geleefd. M. wil haar en haar kinderen graag een tijdje in huis nemen maar ze heeft schrik dat zijzelf daardoor in financiële moeilijkheden zal geraken. Nood aan subsidies voor een sociale woning, 636 euro (invaliditeitsuitkering), 195 euro huur, 165 euro elektriciteit en gas, 165 euro water. Rest: 276 euro om te leven. Ik moet 787 euro terugbetalen van het sociaal tarief die ik vorig jaar kreeg en dat werd afgeschaft. Ik kon het in 12 schijven terugbetalen, zonder dat ik moest smeken, zelf opgebeld. Ik ben nu beschermde klant en behandeld met respect. Helaas kom ik niet toe. Geef ons een leefbaar minimum, zodat ik mijn bril kan kopen en de dokter kan betalen. Ik heb nog 11 euro 57 over om van te leven. Minderheidsgroepen worden uitgestoten. Er zijn steeds meer mensen met een laag inkomen. Daardoor verschuiven de grenzen van wie ergens recht op heeft. Mensen met een laag inkomen hebben nu bijvoorbeeld minder voordelen omdat er een groep is met nog een lager inkomen. Dit is frustrerend want geen van beide groepen kan echt menswaardig leven. Aanbevelingen: Mensen met een laag inkomen kunnen geld lenen zonder of aan een minimuminterest tot een bepaald bedrag. Checken bij frank Advocaten zouden verplicht een intensieve cursus moeten volgen rond de leefwereld van mensen in armoede. Checken bij VVSG Lokale besturen stellen iedereen die op hun grondgebied verblijft in staat een leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. Via aanvullende steun trekken OCMW s de laagste inkomens daarom op tot het niveau van de wetenschappelijk gefundeerde budgetstandaard. De aanvullende steun van OCMW S wordt ook voorzien voor andere groepen dan leefloongerechtigen met een (middelen getoetst) inkomen beneden de budgetstandaard: werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen uit arbeid zelfstandig of in dienstverband).

12 Het federale niveau zorgt ervoor dat de minimum uitkeringen en de leeflonen worden opgetrokken. Het lokale woon- en energiepremiebeleid wordt verbeterd zodat maatschappelijk kwetsbare groepen er effectief en maximaal gebruik van maken. Het stadsbestuur maakt solidaire woonvormen als groepswonen of huren mogelijk en vrijwaart daarbij maximaal de rechten inzake sociale zekerheid en sociale bijstand van de bewoners. De lokale overheden zorgen ervoor dat de dienstverlening van haar Woonwinkels wordt uitgebreid met een water- en energieloket, waarvan de werking is afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

13 Onderwijs Getuigenissen: Mensen doen mee met de werkgroep om verschillende redenen: - om andere mensen wegwijs te maken - om mensen op weg te helpen, drempels te helpen oversteken - om bij te leren, vb. als je het OMNIO-statuut hebt dan heb je ook op dit of dat recht - mensen iets bijbrengen, problemen oplossen - onder het volk komen, niet alleen zitten Eerlijk gezegd is mijn recht op onderwijs geschonden. Ik heb studies gedaan. Ik ben begonnen in het bijzonder onderwijs. Ik ging van de ene school naar de andere. In het laatste jaar kreeg ik mijn diploma niet. Mijn juffrouw kon niet kijken op mij. Ik had er effectief recht op. Ik vind het jammer dat ik geen diploma heb. Mijn verjaardag heb ik nog nooit gevierd. Ik weet niet welke dag het was en om het te weten hoeveel jaar ik ben, moet ik rekenen. Ik wil mijn verjaardag dan ook niet vieren. Iemand hoorde dat leerlingen hun huiswerk nu soms via mail moesten doorsturen naar de leerkracht. Als je geen computer of internet hebt, moet je nablijven of een deel van je pauze opofferen. Zo sluit je terug mensen uit! Mijn zoon is 6 jaar, zit in een grote klas; loopt wat verloren en heeft slechte punten. Hij wil nog niet leren, enkel TV kijken. Misschien is hij nog niet schoolrijp. Leerlingen moeten hun huiswerk soms via mail doorsturen naar de leerkracht. Als je geen computer of internet hebt moet je nablijven of een deel van je pauze opofferen. Zo sluit je mensen uit! Start to surf was een project van de overheid. Men wou mensen aan de slag krijgen op de computer en op het internet. Men bood goedkopen computers aan, gratis las en 1 jaar gratis internet. Maar het is niet oke dat men mensen daarna in de steek laat als ze opeens dure specialisten moeten betalen als hun computer daarna tilt slaat. Ik ben nog maar drie jaar in België. Ik heb de taal nog niet geleerd. Ik hoor zeggen dat het heel moeilijk is en ik ben al 50 jaar. Mijn man heeft gezegd dat ik niets zal bijleren. Tien jaar geleden zou ik het wel doen. Het leren van de Koran, 5 jaar geleden, vond ik al zo moeilijk. Ik zou graag Nederlands leren en dat kunnen afmaken. Hetzelfde met foto s maken. Dat heb ik ook geleerd. Maar ik mag niet van mijn man. Hij zelf kon het ook niet. Hij zegt dat ik daar niets kan leren. Hij wil niet dat ik mijn tijd verlies voor iets nutteloos. Ik ben analfabeet en dat maakt het zeer moeilijk. Het zou goed zijn als ik zelf Nederlands zou kunnen. Ik heb 4 jaar les gevolgd maar het geraakt er niet in. Ik kan tellen, weet wat welke factuur is maar ik kan geen zinnen maken. Als ik naar de markt ga kan ik betalen en weergeven. Een kind mag niet direct naar het BSO gestuurd worden als er problemen zijn.

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis

Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis ILIV, kenniscentrum, voerde een representatief onderzoek naar de impact van financiën op het thuisgeluk bij meer dan 4.000 Belgen. Een huis maakt gelukkig en

Nadere informatie

De binnenkant van armoede

De binnenkant van armoede De binnenkant van armoede De zeven koppen van de draak zie je duidelijk. Even belangrijk zijn zeven gevoeligheden bij gezinnen in armoede. In sprookjestaal, zou ik willen verwijzen naar de zeven dwergen.

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Zelfmoordgedachten. Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op.

Zelfmoordgedachten. Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Zelfmoordgedachten Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Alles over zelfmoordgedachten Zelfmoordlijn 1813 Die kan je bellen, chatten of mailen als je aan zelfdoding denkt. Op de website

Nadere informatie

Een folder met tips over energie en besparen, van en voor mensen in armoede.

Een folder met tips over energie en besparen, van en voor mensen in armoede. Een folder met tips over energie en besparen, van en voor mensen in armoede. Voorwoordje Om de 14 dagen komen we samen Om onze energie bij te werken Omgaan met energie is ook een beetje sparen Onbewust

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

Achter het gelaat van armoede

Achter het gelaat van armoede 10 oktober 2015 Medisch-Psychologische Dag Domus Medica Achter het gelaat van armoede Samenlevingsopbouw Gent vzw Samenlevingsopbouw Gent in 5 minuten Samenlevingsopbouw Gent maakt deel uit van de sector

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

Community Land Trust Gent

Community Land Trust Gent Community Land Trust Gent Hoe kan iemand de lucht of het land kopen? Het idee is vreemd voor ons. Als wij de frisheid van de lucht en de sprankeling van het water niet bezitten, hoe kan iemand ze dan van

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge ONTHAALBROCHURE De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09 Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge Inhoud Voorstelling... 2 Voor wie?... 2 Wat?... 3 Kennismaking... 4 Intake... 5 Eerste gesprek...

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG

AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Kortfilm: No more credit, game over www.budgetsurvivalkids.be

Kortfilm: No more credit, game over www.budgetsurvivalkids.be Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.centrumschuldbemiddeling.be Kortfilm: No more credit, game over www.budgetsurvivalkids.be Auteurs Vlaams Centrum Schuldbemiddeling en jeugddienst In Petto in samenwerking

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor cliënten van de sociale dienst

Onthaalbrochure voor cliënten van de sociale dienst Onthaalbrochure voor cliënten van de sociale dienst OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 2 Voorwoord Beste Truienaar Via deze brochure leggen we je uit waarom je niet te lang moet wachten om de stap

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor cliënten van de sociale dienst

Onthaalbrochure voor cliënten van de sociale dienst Onthaalbrochure voor cliënten van de sociale dienst OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 Voorwoord Beste Truienaar Via deze brochure leggen we je uit waarom je niet te lang moet wachten om de stap

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Mo is een klein meisje en haar ouders zijn asielzoekers. Wat is een asielzoeker?

Mo is een klein meisje en haar ouders zijn asielzoekers. Wat is een asielzoeker? Zo woont Mo Wie beslist of Mo in België mag blijven? Een speciale dienst in Brussel zoekt uit of Mo en haar familie in België mogen blijven of niet. De mensen van de speciale dienst luisteren naar het

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Voorbereidende les. Basisonderwijs. Educatieteam

Voorbereidende les. Basisonderwijs. Educatieteam Basisonderwijs Voorbereidende les (1) Introductie (2) Huiswerkopdracht (3) Bijlage 1 (4) Bijlage 2 Educatieteam Het educatie team bestaat uit jonge, gemotiveerde en bevlogen medewerkers die dichtbij de

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus.

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus. Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 2 Oefening 1 1. C 2. A 3. D 4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: Valentijnsdag, Valentijnskaart, stel, schoorsteenmantel, café 5. - Oefening 2 1. Lauren

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker Jaargang 9 december 2012 Nummer 59 Het verhaal van Ed Ed is 65 jaar. Hij woont in IJsselstein. Ed heeft veel meegemaakt in zijn leven. Dat waren niet allemaal leuke dingen. Zo

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010 Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid Beleidsplan lokaal sociaal beleid als uitgangspunt In de krachtlijnen die thema-overstijgend

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER DOSSIER >>> Wat is een DOSSIER goede papa? 42 PSYCHOLOGIES MAGAZINE april 2014 Beter in je vel op het werk Nu de strenge maar afwezige vader definitief heeft afgedaan is het voor papa s zoeken naar een

Nadere informatie