Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben."

Transcriptie

1 Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te kostelijk, daarom geraakt het steeds in slechtere staat. Met mijn pensioen kan ik overleven en de belastingen op mijn huis betalen. Ik hou echter niets over om de woning te verbeteren. Ik heb geen douche en dat zou ik graag willen, zeker nu ik ouder word. Maar ik heb geen middelen om die te plaatsen. 10 jaar geleden woonde ik in zo n huis. Ik hing papier aan de muur. Na 2 maanden rolde het er weer af. Met punaises hing ik het papier weer op. Je kunt er nu wel mee lachen maar als je er in zit niet. Als je rondom je kijkt staat er veel te koop en veel te huur. Ondertussen zijn er wel huizen te renoveren. Waarom doen de eigenaars dat niet? In de Zuidmoerstraat zijn veel huisjes die het zeker waard zijn om gerestaureerd te worden. Het huis waar ik woon, de eigenaar heeft dat zelf gerestaureerd. Dat is prachtig gedaan. Dat zijn prachtige huizekes en de pacht is redelijk. Volgens mij is de pacht de oorzaak van alles wat leeg staat: de prijzen liggen enorm hoog en iedereen kan dat niet betalen. Buiten de pacht komt er nog veel bij kijken, je weet dat ook. Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben, Een aantal mensen binnen onze maatschappij hebben te weinig geld om zich te huisvesten en worden gedwongen om een huis te kraken. Krakers overtreden wel de wet en ze bezetten andermans eigendom om toch maar te kunnen wonen. Velen durven dit niet en wonen bijvoorbeeld in een caravan. Ik schreef me in bij een sociale bouwmaatschappij. De inschrijving moest ik om de 6 maand hernieuwen. Dat wist ik niet. Ik dacht, ik ben ingeschreven, dat zit wel goed. Dat was dus niet zo. Het OCMW sprak daar niet over. Ondertussen trok in mijn plan door in gammele woningen te wonen, in crisiscentra te overnachten, Na 2, 3 jaar wachten kwam ik te weten dat ik niet eens meer ingeschreven was! Sinds 2004 ben ik ingeschreven bij het sociaal verhuurkantoor. Ik zou er op de 1 e plaats staan. Ik ben een alleenstaande vrouw. Ik ontvang een werkloosheidsuitkering. Mijn huurprijs op de private huurmarkt is 434. Dit is zonder EGW. Die huur alleen is al meer dan de helft van mijn inkomen. Ik ben ingeschreven in een sociaal verhuurkantoor. Ik wacht al 5 jaar. Het is moeilijk. Je staat er alleen voor. Je kan niet anders dan je erbij neerleggen. Als je rondom je kijkt staat er veel te koop en te huur. Ondertussen zijn er wel huizen te renoveren. Waarom doen de eigenaars dat niet? In de Zuidmoerstraat zijn veel huisjes die het zeker waard zijn om gerestaureerd te worden. Het huis waar ik nu woon, de eigenaar heeft dat zelf gerestaureerd. Dat is prachtig gedaan. Dat zijn prachtige huizekes en de pacht is redelijk. Volgens mij is de pacht de oorzaak van alles wat leegstaat: de prijzen liggen enorm hoog en niet iedereen kan dat betalen. Buiten de pacht komt er nog veel bij kijken, je weet dat ook. Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

2 Ik schreef me in voor een sociale woning en moest bewijzen dat ik nederlands praat door even te praten met de persoon die me inschreef. Dit is een huis, een sociale woning. Die is niet geïsoleerd en dat zie je aan het dak. De koude gaat erdoor en je verbruikt veel energie. Ik heb weinig inkomen en betaal veel extra aan energie. Moesten sociale bouwmaatschappijen een inspanning doen om de woning te isoleren dan zouden de mensen maandelijks minder moeten betalen voor hun energie. Dit raam is in zeer slechte staat. Het is het raam van een sociale woning. Enkel glas, de wind gaat er zo door. Ik betaal daardoor heel veel. Als het vriest of zo betaal ik heel veel aan verwarming en ik heb een klein inkomen. Het water komt binnen in de slaapkamer boven. Het glas zit eigenlijk een beetje los. De kozijnen zijn in zeer slechte staat. Ik vind het een ramp dat sociale woningen niet geïsoleerd zijn, enkel glas hebben, Ik betaal minder huur maar veel meer aan verwarming. Goedkope huur lost dus niet veel op. Ik deed de was in 2 plastieken kuipen. Gelukkig kon ik zelf veel doen en zo veel problemen oplossen. Als het regende, regende het binnen. Ik had stromend water van de muren, niet van de kraan. Ik moet uit mijn woning. Mijn inkomen is ongeveer 860. Daarmee moet ik mijn huur betalen en dan nog EGW, en dat lukt niet op de private huurmarkt. Dus ik wacht op een woning van het Sociaal Verhuurkantoor. Ik kan niet anders. Uit je woning gezet worden is schrikken. Opeens moet je eruit en je krijgt heel wat kosten erbij. Ik sta al 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. Twee andere personen stonden al 7 jaar op de wachtlijst. Nadat een familielid eens boos werd in de kantoren van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen hadden ze een woning. Ik mocht bij mijn moeder gaan wonen om de huurkosten te drukken. Maar dan ging de invaliditeitsuitkering van mijn man naar beneden. Dus deden we dat niet. Ik ben één van de weinigen die in de straat een putje in de goot heeft. Al het afval komt hier terecht. Daarom moet ik regelmatig poetsen, anders gaat het stinken. Ik heb 10 extra torekes gekregen en kan deze goed gebruiken in de Turkse winkel. Één toreke is één euro. Ik vind dat zeer goed. Ik heb dit huis zelf gekocht. Eerst samen met mijn man. We zijn toen gescheiden maar ik ben blijven betalen, ook zijn deel. Nu ben ik aan het wachten op toestemmingsformulier van mijn man waar hij afstand doet van het huis. Hij zal dat wel in orde maken maar zolang dat niet gebeurt is kan ik geen werkman laten komen om het huis te renoveren. Er is geen centrale verwarming en het is koud. Ik heb ook geen warm water. Dat is al vier jaar zo. Binnenkort komt daar gelukkig verandering in. Het is druk. Op 31 oktober moet ik de sleutel van het appartement teruggeven. Er komen andere mensen wonen. Pas over 4 jaar moeten zij verhuizen en zal dit appartementsgebouw verdwijnen. Het huis dat ik gekocht heb, is nog niet afgewerkt. Er hebben zich heel wat onvoorziene zaken voorgedaan. We hebben een aanvraag moeten indienen voor het renoveren van de badkamer en de keuken. Het duurde vier weken alvorens we de goedkeuring kregen. We wisten niet dat dit verplicht was. Vroeger was dit niet zo.

3 Aanbevelingen: Lokale besturen activeren het eigen woonpatrimonium dat momenteel aan markttarieven wordt verhuurd als sociale hefboom voor de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Onder impuls van het stadsbestuur wordt tijdens de volgende legislatuur één centraal inschrijvingsregister (met één inschrijvingsdossier per kandidaat-huurder) tot stand gebracht voor zowel sociale huisvestingsmaatschappijen als sociale verhuurkantoren op het grondgebied van de Stad Gent. Bij inschrijving in een sociale woning verstrekt de verhuurder maximale informatie: via een overzichtsfiche met foto wordt de kandidaat op de hoogte gebracht van de ligging, comfort, bereikbaarheid, verwarmingssysteem, toegankelijkheid, van het beschikbare patrimonium. Hierbij is de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde woonkost (basishuurprijs, gemiddelde huurlasten, gemiddeld energieverbruik bij collectieve systemen, ) vermeld. Om zwakke groepen te bereiken, wordt met hen persoonlijk contact opgenomen om hun inschrijving te herbevestigen. Hiervoor wordt er ook samengewerkt met de welzijssector (CAW, OCMW, ) indien de kandidaat verhuisd is. Lokale overheden voeren de strijd op tegen leegstand en verkrotting. Enerzijds door een forse verhoging van boetes op leegstand en verkrotting, anderzijds door het toepassen van bestaande instrumenten als het sociaal beheersrecht en het verkooprecht.. Het lokale woon- en energiepremiebeleid wordt verbeterd zodat maatschappelijk kwetsbare groepen er effectief en maximaal gebruik van maken. Lokale besturen voorzien extra middelen voor Sociale Verhuurkantoren (SKV s) in functie van prospectie van leegstand en verkrotting. SKV s staan vervolgens in voor de renovatie van deze woningen, waardoor kwalitatieve en betaalbare huurwoningen gecreëerd worden voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De lokale overheden zorgen ervoor dat de dienstverlening van haar Woonwinkels wordt uitgebreid met een water- en energieloket, waarvan de werking is afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De stad Gent zorgt ervoor dat Sociale Verhuurkantoren in Gent (OCMW en Woonfonds) jaarlijks samen met 100 extra wooneenheden groeien. Het stadsbestuur maakt solidaire woonvormen als groepswonen of huren mogelijk en vrijwaart daarbij maximaal de rechten inzake sociale zekerheid en sociale bijstand van de bewoners. Gemeenten maken werk van een gemeentelijke huursubsidie die versterkt wordt aan huurders die, in het kader van woonkwaliteitsonderzoeken, hun woning verliezen. Deze premie biedt een oplossing voor de herhuisvesting van de huurder. Gemeentes

4 onderzoeken hoe de verhuurder voor een deel van deze kosten geresponsabiliseerd kan worden. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In het kader van een sociaal rechtvaardiger woonbeleid dient prioritair ingezet te worden op groepen met een reële woonnood of op groepen voor wie zonder overheidssteun bestaansonzekerheid dreigt. Kortom, een woonbeleid dat armoede en uitsluiting voorkomt. Lokale besturen bieden financiële ondersteuning aan participatie-initiatieven in de sociale huisvesting. Sociale huisvestingsmaatschappijen ontwikkelen volwaardige participatieplannen waarbij in belangrijke mate aandacht wordt geschonken aan de noden van de meest kwetsbare huurders. Sociale mix vormt geen doel op zich, maar slechts een middel om sociale samenhang te bevorderen. Gemeentebesturen en/of sociale huisvestingsmaatschappijen die een sociale mix nastreven, maken voorafgaand een participatieve analyse van kansen en bedreigingen voor bewoners, met specifieke focus op de gevolgen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Deze analyse omschrijft duidelijk de randvoorwaarden en ondersteunende maatregelen die noodzakelijk zijn om sociale verdringing te voorkomen en om de leefbaarheid voor alle bevolkingsgroepen te garanderen.

5 Energie Getuigenissen: Ik wil wel koken maar kan dat niet want het is te duur om het fornuis dagelijks te gebruiken. Daarom gebruik ik de microgolf, beleg ik zelf mijn broodjes en eet ik boterhammen. Ik eet graag vanillepap maar ik durf dit niet te maken omdat het te lang moet opstaan en dus teveel energie verbruikt. Dit is een ketel van een gasboiler. Die verbruikt heel veel gas. Het is met een waakvlam die constant brandt. Doordat mijn gasvuur in mijn living defect was is de installateur per toeval boven geweest. Hij zag die ketel en zei dat die heel veel gas verbruikt. Hij is nog in goede staat. Ik weet niet of ik ga beslissen een nieuwe te kopen of hem te houden. Een nieuwe kost veel geld. Aanbevelingen: Het lokale woon- en energiepremiebeleid wordt verbeterd zodat maatschappelijk kwetsbare groepen er effectief en maximaal gebruik van maken. Lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden starten woon-, water- en energiewinkels op waarvan de werkingen zijn afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

6 Cultuur: Getuigenissen: Het is goed dat er in Gent op een aantal plaatsen gratis aan cultuur kan gedaan worden. Ik bezoek vaak een aantal vaste plaatsen waar dit mogelijk is, zoals de Sint-Niklaaskerk, het Caermersklooster, de stadsbibliotheek, Een groot deel van mijn cultuurbeleving beleef ik op deze tentoonstellingen die gratis zijn, naast de voorstellingen via de 80/20 regeling. Aan cultuur kunnen doen, betekent voor mij ontspanning, sociale contacten, een ruime blik krijgen op de wereld. Ook openstaan voor andere culturen en kennis opdoen. Het zorgt er ook voor dat je er bij hoort. Je kan vertellen over voorstellingen die je gezien hebt. Cultuur is jammer genoeg een luxe product omdat bijvoorbeeld een ticket in de Capitole 25 kost en na een tweetal uur is het voorbij. Terwijl dat je met 25 voor een aantal dagen eten kan kopen. Via SIVI hebben we de tentoonstelling bijgewoond. Er zaten veel pakkende foto s bij die schrijnende toestanden lieten zien. De foto s lieten zien hoe je vroeger behandeld werd in een psychiatrie. Het deed mij beseffen dat we gelukkig mogen zijn dat je hier als psychiatrisch patiënt niet meer zo behandeld wordt. Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die ik graag doe. Ik neem stekjes van planten en plant of verplant die dan in potten. Mijn dochter en haar vriend hebben mijn koertje voor mij geschilderd als verrassing. Het is nu een mooi plaatsje geworden van mijn huis. In feite heeft iedereen recht op schoonheid. En dat kan dan weer gelinkt worden aan het recht op gezondheid, want het geeft een mens een beter gevoel. Soms zou ik mijn stekjes van de planten willen verkopen om wat extra geld te hebben. De gratis evenementen zijn een goede zaak. Er is echter wel een keerzijde aan de medaille en dat is dat er altijd heel veel volk is. Dus lange wachtrijen en soms zie je bitter weinig van het spektakel. Deze foto is genomen tijdens een carnavalstoet. Maar dankzij de 80/20 regeling ben ik niet alleen beperkt tot de gratis evenementen. Als ik kan deelnemen aan betalende activiteiten, dan zijn de tegenvallende gratis evenementen niet zo erg. Het is goed dat er organisaties bestaan die ervoor open staan om rolstoelgebruikers mee te nemen. Door minder mobiel te zijn is het vaak moeilijk om zaken bij te wonen. Ook moet er altijd rekening mee gehouden worden met de plaats naar waar men naartoe gaat. Is het rolstoelvriendelijk? Bij een scootmobiel moet er ook altijd een aangepast vervoermiddel zijn om in en uit te rijden. Er is ook de psychologische druk. Je wordt scheef bekeken als je in een rolstoel zit en sommigen sakkeren als ze je moeten helpen. Als je het openbaar vervoer wil nemen moet je 1 dag op voorhand bellen. Het is jammer dat je nooit spontaan iets kan doen. Het zou wel beter zijn mocht ik een scootmobiel hebben voor mijn onafhankelijkheid. Cultuur is een onderdeel van onze beschaving. Geen toegang hebben tot cultuur is bijgevolg geen toegang hebben tot een stuk van onze beschaving, en dat is pijnlijk. Zo ontstonden er in sommige steden goede lokale initiatieven om sociale en culturele ontplooiing te bevorderen: diversiteitstickets, kansenpas, sociale vrijetijdskaart, 80/20 regeling, maar deze zaken zijn nog niet algemeen verspreid. Wie niet in zo n stad woont valt buiten de boot. Ik kan mij niet voorstellen dat het beleid bewust mensen wil uitsluiten, dit zou discriminatie zijn en neerkomen op schending van minstens 2 grondrechten: het recht om erbij te horen & het recht op cultuur en vrije tijd.

7 Begin dit jaar gaf vzw SIVI een cursus keramiek van acht weken en dit twee uur per week. Er waren een tiental personen ingeschreven, waaronder mijn vrouw. Ikzelf was toeschouwer. De tweede les was pas een half uur bezig toen een vrouw er de brui aan gaf. Dit was niets voor haar zei ze. Onmiddellijk reageerden de cursisten en vroegen ze mij om deel te nemen in haar plaats, waarop ik antwoordde dat dit niets voor mannen was. Op veel aandringen ben ik er toch aan begonnen. Na de derde les zagen de begeleidsters dat het in mijn vingers zat en begon ik al mooie stukjes te maken, tot mijn eigen verbazing. Dit had ik nooit kunnen denken. Mijn laatste stuk, een kabouter, was een succes en ik moet zeggen dat het veel voldoening geeft om zelf iets te creëren. We zijn geëindigd met een tentoonstelling waarop AVS is af gekomen. Ik doe deze hobby nu verder bij Kunst-(h)art. Arme mensen houden ook van kunst. Zo ben ik een grote liefhebber van Mozart. Zelf kunstzinnig bezig zijn is ook een goede bezigheid want het is niet altijd mogelijk voor ons om naar buiten te gaan. Alles kost geld. Daarbij zie je meer en meer creatieve ateliers gebruikt worden als therapie. Het is een middel om je op een andere manier eens uit te drukken. Iemand hoorde dat je via het OCMW kaarten kan krijgen om eens te gaan bowlen of schaatsen. Ze vraagt of het niet mogelijk is dat mensen met een dossier bij het OCMW hiervan verwittigd worden. Nu horen ze het via via. Er hangt een papier in het OCMW. Als je enkele weken of maanden niet in het OCMW komt, dan weet je niets van deze actie en dat is jammer. Het OCMW heeft een geldpotje voor sociaal culturele en sportieve prestaties maar veel mensen kennen dit niet. Maar men zegt niets als je zelf niets vraagt. Ze sturen je van de één naar de ander. Je weet niets. Cultuur is een onderdeel van onze beschaving. Geen toegang hebben tot cultuur is bijgevolg geen toegang hebben tot een stuk van onze beschaving, en dat is pijnlijk. Zo ontstonden er in sommige steden lokale initiatieven om sociale en culturele ontplooïng te bevorderen: diversiteitstickets, kansenpas, sociale vrijetijdskaart, 80/20 regeling, Maar deze zaken zijn nog niet algemeen verspreid. Wie niet in zo n stad woont valt uit de boot. Ik kan me niet voorstellen dat het beleid bewust mensen wil uitsluiten. Dit zou discriminatie zijn en neerkomen op schending van minstens 2 grondrechten: het recht om erbij te horen & het recht op cultuur en vrije tijd. Ik breng heel veel tijd door op de Site. Ik vind het spijtig dat de volkstuintjes niet voor altijd blijven. Door in mijn tuintje te werken geniet ik van de buitenlucht en leer ik nieuwe buren kennen. Aanbevelingen: Elk lokaal bestuur voorziet de nodige ruimte voor experimenten, innovatie, onderzoek en pilootprojecten. Zij zet gericht middelen in om tot nieuwe oplossingen te komen en voorziet beleidsruimte voor de duurzame verankering van goedbevonden praktijken.

8 Lokale overheden stellen aan kansengroepen een drempelverlagende vrijetijdspas ter beschikking die de toegang tot cultuur- en sportparticipatie vergemakkelijkt. Eén of meerdere participatiemedewerkers leiden kansengroepen bovendien actief toe naar het lokale en regionale aanbod op het vlak van cultuur, sport en vrije tijd. Eén of meerdere participatiemedewerkers leiden kansengroepen actief toe naar het lokale en regionale vrijetijdsaanbod. Daarnaast werken ze samen met de vrijetijdsaanbieders in de gemeente een aanbod uit dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van kansengroepen. De maatschappelijk werkers van OCMW s maken hun eigen middelen voor socioculturele participatie bekend en stimuleren mensen om gebruik te maken van dit aanbod.

9 Inkomen Getuigenissen: Er zijn mensen die door ziekte, verlies van werk of ook door schulden op een minimum inkomen geraken en er niet meer doorheen komen. Deze mensen zien in feite geen oplossing meer en zijn zo verplicht als enige mogelijkheid de eindjes aan elkaar te knopen. Wat niets anders betekent als zeer zuinig te zijn. Geef ons een leefbaar minimum zodat ik mijn bril kan kopen en de dokter kan betalen. Ik heb nog 11,57 euro over om van te leven. De realiteit is dat de armoede stijgt. Het beleid zegt dat dit aan de crisis ligt maar dat is niet waar. Ook zonder de economische crisis steeg de armoede al. Ik krijg een invaliditeitsuitkering en ik kreeg het aanbod om bij iemand in te trekken omdat ik geen geschikt huurhuis vond. Maar als ik dat deed dan ging mijn uitkering drastisch naar beneden. Ik heb het dan maar niet gedaan. Tegenwoordig betaal je al snel 2 voor een tas koffie op een terras en ik vind dat veel geld. Elke maand ga ik toch minstens 1 keer op terras koffie drinken. Ik lees dan meestal ook de krant en ik kan daar van genieten. Soms kan ik dit meerdere keren in de maand doen. De slijtage van de schoenen toont aan wat armoede kan meebrengen. Maar gelukkig zijn er tweedehandswinkels zoals bij SIVI waar je goedkope schoenen kunt aanschaffen. Maar je moet wel geluk hebben dat je maat erbij zit. Ik ben R en ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk te kostelijk. Daarom geraakt het steeds in slechtere staat. Met mijn pensioen kan ik overleven en de belastingen op mijn huis betalen. Ik hou echter niets over om de woning te verbeteren. Ik heb geen douche en dat zou ik graag willen. Zeker nu ik oud wordt. Maar ik heb geen middelen om die te plaatsen. Waarom worden premies zoals voor dakisolatie niet gebruikt door sociale bouwmaatschappijen. In Eeklo zijn ze daar wel mee bezig: dubbel glas steken, isoleren, Maar er zijn veel sociale woningen dus dit is een proces van jaren. Ook andere bouwmaatschappijen moeten hun woningen moderniseren en energievriendelijk maken. Dit gaat wel niet van vandaag op morgen. Mensen kunnen dus wel nog in een slechte (sociale) woning wonen. Iemand woonde samen met zijn broer. Hij ging werk zoeken. Omdat hij werkte, verminderde het leefloon van zijn broer. Ik had een invaliditeitsuitkering en kreeg het aanbod om bij iemand in te trekken omdat ik geen geschikt huurhuis vond. Indien ik dit zou gedaan hebben ging mijn uitkering drastisch naar beneden. Mijn zoon woont terug in bij mij. Hij krijgt geen leefgeld van het OCMW want hij doet af en toe interim werk. Toen hij huwde betaalde hij mee de borg. Nu zijn ze uit elkaar. Als hij nu iets wil huren moet hij een nieuwe huurwaarborg aanvragen. Daarvoor moet een advocaat de

10 toestemming geven omdat hij onder bewindvoering staat. Als ik wil dat mijn zoon een beetje bijdraagt in het huishouden moet ik dit aan de advocaat vragen. Ik heb een Omniopas (1 jaar rijden met de bus) en die kost nu 30 in plaats van 25. Dit is echt veel geld voor iemand met een laag inkomen. Het zou beter zijn dat je dit bedrag kan opsplitsen en in delen betalen. Als je moet kiezen om met 30 een week eten te kopen of een busabonnement dan is de keuze snel gemaakt. Met de farmaceutische kaart kan je korting krijgen bij het aankopen van geneesmiddelen. Maar er is iets veranderd. Er staat nu een vaste huisarts en een vaste apotheker op. Als die toevallig beide in verlof zijn dan moet je alles zelf betalen. Dit vind ik niet goed. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Mijn farmaceutische kaart wordt niet uitbetaald. Ik heb nog geld tegoed van vorige maand. Ik heb ook steeds een andere sociale assistente. Ik weet nooit wie ik aan de lijn heb. Ik heb het gevoel dat iedereen daar constant verhuist. Ik heb zeker al 6 of 7 assistentes gehad. Op den duur weet je niet meer bij wie je bent. Het minste wat ze kunnen doen als je veranderd van assistent is toch je verwittigen? Via een brief of een duidelijke telefoon. De Lijn heeft zoveel kortingssystemen dat het niet meer duidelijk is wat goed is en wat minder. En als je een ticket koopt op de bus dan is dat veel duurder dan als je vooraf een ticket koopt aan zo n paal, met je gsm, Maar je ziet niet altijd goed waar je een ticket kan kopen. Ze zouden het beter op de buitenkant van de bus zetten. Mijn noodkrediet voor gas vliegt erdoor. Het verbruik gaat enorm snel. 12 om een uur de oven aan te zetten, het klinkt ongelooflijk. Ik betaal voor 500 liter mazout 200. Daar kom ik de winter mee toe. Jammer genoeg valt volgend jaar de premie hiervoor weg. Dan wordt het dus duurder. Recht op arbeid. Sommige mensen hebben geen recht hierop. Ook al zijn sommigen afhankelijk van de RVA toch worden ze uitgestoten op de arbeidsmarkt. Vooral mensen met een psychiatrische problematiek zijn uitgestoten op de arbeidsmarkt. De noden, wensen en mogelijkheden van deze groep mensen komen niet overeen met het aanbod. Het aanbod is te beperkt. Bv enkel beschutte werkplaatsen. Je kan invaliditeit krijgen van de mutualiteit of van de overheid (Zwarte Lieve Vrouwstraat). Van waar je geld komt heeft gevolgen voor je rechten. Ik vind het niet eerlijk dat uitkeringen en het pensioen berekend wordt volgens je vroegere werk. Zo blijf je met een laag inkomen. Invaliditeit van het ziekenfonds wordt berekend op 6 dagen per week. De zondag moet je niet eten? Het bedrag is 66% van je laatste inkomen. Y. oppert het idee dat mensen die een laag inkomen hebben (de maximumwaarde dient te worden vastgelegd) de mogelijkheid moeten hebben om geld te kunnen lenen zonder interest of aan strikt minimale interest. Op die manier kunnen mensen die niets hebben of alles zijn kwijtgeraakt opnieuw beginnen.

11 I. pikt daarop in en zegt dat mensen op de arbeidsmarkt vaak gediscrimineerd worden omwille van hun uiterlijk (bv onverzorgd gebit, ) Mensen in armoede kunnen dat geld er niet leggen. Ze zouden dat moeten kunnen lenen aan geen interest en dan afbetalen via een afbetalingsplan. Y. is gescheiden en krijgt een invaliditeitsuitkering. Zijn dochter had het op een bepaald moment lastig en ze had bovendien geen inkomen. Hij heeft haar dan eventjes in huis genomen. De instanties zijn dat te weten gekomen en op slag verloor hij een kwart van zijn uitkering. Gelukkig kon zijn dochter terecht bij zijn ex-vrouw. Mocht dit niet het geval geweest zijn dan moest hij zijn dochter op straat zetten. M. haar zus is momenteel dakloos. Ze staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Ze heeft kinderen en heeft een tijd in een caravan geleefd. M. wil haar en haar kinderen graag een tijdje in huis nemen maar ze heeft schrik dat zijzelf daardoor in financiële moeilijkheden zal geraken. Nood aan subsidies voor een sociale woning, 636 euro (invaliditeitsuitkering), 195 euro huur, 165 euro elektriciteit en gas, 165 euro water. Rest: 276 euro om te leven. Ik moet 787 euro terugbetalen van het sociaal tarief die ik vorig jaar kreeg en dat werd afgeschaft. Ik kon het in 12 schijven terugbetalen, zonder dat ik moest smeken, zelf opgebeld. Ik ben nu beschermde klant en behandeld met respect. Helaas kom ik niet toe. Geef ons een leefbaar minimum, zodat ik mijn bril kan kopen en de dokter kan betalen. Ik heb nog 11 euro 57 over om van te leven. Minderheidsgroepen worden uitgestoten. Er zijn steeds meer mensen met een laag inkomen. Daardoor verschuiven de grenzen van wie ergens recht op heeft. Mensen met een laag inkomen hebben nu bijvoorbeeld minder voordelen omdat er een groep is met nog een lager inkomen. Dit is frustrerend want geen van beide groepen kan echt menswaardig leven. Aanbevelingen: Mensen met een laag inkomen kunnen geld lenen zonder of aan een minimuminterest tot een bepaald bedrag. Checken bij frank Advocaten zouden verplicht een intensieve cursus moeten volgen rond de leefwereld van mensen in armoede. Checken bij VVSG Lokale besturen stellen iedereen die op hun grondgebied verblijft in staat een leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. Via aanvullende steun trekken OCMW s de laagste inkomens daarom op tot het niveau van de wetenschappelijk gefundeerde budgetstandaard. De aanvullende steun van OCMW S wordt ook voorzien voor andere groepen dan leefloongerechtigen met een (middelen getoetst) inkomen beneden de budgetstandaard: werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen uit arbeid zelfstandig of in dienstverband).

12 Het federale niveau zorgt ervoor dat de minimum uitkeringen en de leeflonen worden opgetrokken. Het lokale woon- en energiepremiebeleid wordt verbeterd zodat maatschappelijk kwetsbare groepen er effectief en maximaal gebruik van maken. Het stadsbestuur maakt solidaire woonvormen als groepswonen of huren mogelijk en vrijwaart daarbij maximaal de rechten inzake sociale zekerheid en sociale bijstand van de bewoners. De lokale overheden zorgen ervoor dat de dienstverlening van haar Woonwinkels wordt uitgebreid met een water- en energieloket, waarvan de werking is afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

13 Onderwijs Getuigenissen: Mensen doen mee met de werkgroep om verschillende redenen: - om andere mensen wegwijs te maken - om mensen op weg te helpen, drempels te helpen oversteken - om bij te leren, vb. als je het OMNIO-statuut hebt dan heb je ook op dit of dat recht - mensen iets bijbrengen, problemen oplossen - onder het volk komen, niet alleen zitten Eerlijk gezegd is mijn recht op onderwijs geschonden. Ik heb studies gedaan. Ik ben begonnen in het bijzonder onderwijs. Ik ging van de ene school naar de andere. In het laatste jaar kreeg ik mijn diploma niet. Mijn juffrouw kon niet kijken op mij. Ik had er effectief recht op. Ik vind het jammer dat ik geen diploma heb. Mijn verjaardag heb ik nog nooit gevierd. Ik weet niet welke dag het was en om het te weten hoeveel jaar ik ben, moet ik rekenen. Ik wil mijn verjaardag dan ook niet vieren. Iemand hoorde dat leerlingen hun huiswerk nu soms via mail moesten doorsturen naar de leerkracht. Als je geen computer of internet hebt, moet je nablijven of een deel van je pauze opofferen. Zo sluit je terug mensen uit! Mijn zoon is 6 jaar, zit in een grote klas; loopt wat verloren en heeft slechte punten. Hij wil nog niet leren, enkel TV kijken. Misschien is hij nog niet schoolrijp. Leerlingen moeten hun huiswerk soms via mail doorsturen naar de leerkracht. Als je geen computer of internet hebt moet je nablijven of een deel van je pauze opofferen. Zo sluit je mensen uit! Start to surf was een project van de overheid. Men wou mensen aan de slag krijgen op de computer en op het internet. Men bood goedkopen computers aan, gratis las en 1 jaar gratis internet. Maar het is niet oke dat men mensen daarna in de steek laat als ze opeens dure specialisten moeten betalen als hun computer daarna tilt slaat. Ik ben nog maar drie jaar in België. Ik heb de taal nog niet geleerd. Ik hoor zeggen dat het heel moeilijk is en ik ben al 50 jaar. Mijn man heeft gezegd dat ik niets zal bijleren. Tien jaar geleden zou ik het wel doen. Het leren van de Koran, 5 jaar geleden, vond ik al zo moeilijk. Ik zou graag Nederlands leren en dat kunnen afmaken. Hetzelfde met foto s maken. Dat heb ik ook geleerd. Maar ik mag niet van mijn man. Hij zelf kon het ook niet. Hij zegt dat ik daar niets kan leren. Hij wil niet dat ik mijn tijd verlies voor iets nutteloos. Ik ben analfabeet en dat maakt het zeer moeilijk. Het zou goed zijn als ik zelf Nederlands zou kunnen. Ik heb 4 jaar les gevolgd maar het geraakt er niet in. Ik kan tellen, weet wat welke factuur is maar ik kan geen zinnen maken. Als ik naar de markt ga kan ik betalen en weergeven. Een kind mag niet direct naar het BSO gestuurd worden als er problemen zijn.

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent 12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent Marant nodigt de Raadsleden van het Sociaal Huis uit tot dialoog 12 standpunten door Huis Marant rond bestrijding van armoede Wat vooraf gaat De

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Mensen op zoek naar oplossingen

Mensen op zoek naar oplossingen Voorwoord Justitie en armoede Justitie en gerecht Mensen op zoek naar oplossingen De laatste jaren is de maatschappij aanzienlijk geëvolueerd. Dit geldt zowel voor de samenleving rondom ons als voor de

Nadere informatie

Hoe dakloosheid voorkomen? Hoe mensen weer uit de dakloosheid halen? Onze visie op een globale aanpak. 10 mei 2012

Hoe dakloosheid voorkomen? Hoe mensen weer uit de dakloosheid halen? Onze visie op een globale aanpak. 10 mei 2012 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderbescherming & proactief handelen. Zuid-Oost-Vlaanderen 2010-2012

Onderbescherming & proactief handelen. Zuid-Oost-Vlaanderen 2010-2012 Onderbescherming & proactief handelen Zuid-Oost-Vlaanderen 2010-2012 Woord vooraf Inhoudstafel Als Mozes niet naar de berg komt... Zwalm om dergelijke proactieve acties op poten te zetten die onderbescherming

Nadere informatie

Inzicht in. ARMOEDE Vormingspakket armoede voor het secundair onderwijs Erpe- Mere

Inzicht in. ARMOEDE Vormingspakket armoede voor het secundair onderwijs Erpe- Mere Samenwerking van : Inzicht in De scholen van Erpe-Mere ARMOEDE Vormingspakket armoede voor het secundair onderwijs Erpe- Mere In teken van de campagne: Verantwoordelijke uitgever: Welzijnsschakel Ommekeer

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie 2011 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Brusselsepoortstraat 8 2800 Mechelen 015 20 13 75 Cover: Philippe Corthout (Outline Graphics) Druk:

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 De nieuwe Nete Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 Crisis Kwaliteitsvol leven met weinig geld Enquête: invloed van de crisis Nieuwe trends De nieuwe Nete Beste lezer, Crisis. Dat werd het thema voor De Nieuwe

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede

DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede DE KUNST van het RONDKOMEN Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede INHOUD UITGELEGD INGELEID... pagina 5 De Kunst van het Rondkomen Het project,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie