vuurwerk Finance #6 november 2007 jaargang 3 Relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vuurwerk Finance #6 november 2007 jaargang 3 Relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 vuurwerk Finance Behartigen aandeelhouders ook onze nationale belangen? Trading commodities: derivatives and risks Art as an alternative asset class Compliance door de onderneming The impact of structured finance upon you #6 november 2007 jaargang 3 Relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

2 VOLGEND NUMMER De volgende Vuurwerk verschijnt in mei Deadline kopij: 1 april In dit nummer: Thema FINANCE Redactioneel / cartoon 3 Overzicht FEWEB 4 Overzicht opleidingen FEWEB 5 Behartigen aandeelhouder ook onze 6 nationale belangen? Trading commodities: derivatives and risks 10 Interview met Hans Hoogeveen 14 Art as an alternative asset class 18 Column: Wim Boonstra 20 Compliance door de onderneming 22 Aureus 28 The impact of structures finance upon you 30 VU RA Kenniscompetitie Kiest u maar...! 36 Agenda 40 Nieuws FEWEB 41 Prijzen en awards 42 Samenvatting oraties 43 Behartigen aandeelhouders ook onze nationale belangen? / pagina 8 The impact of structured finance upon you / pagina 30 COLOFON Derde jaargang, nr. 6, november 2007 Vuurwerk is het relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB). Redactie Frans Snijders, Iris Visser, Ina Putter, Henri de Groot, Aureus Adres Faculteitsbureau FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (020) Ontwerp en opmaak Room for ID s, Nieuwegein Druk Drukkerij Damen, Werkendam Fotografie Aureus, FEWEB, Krista van der Niet (cover), Johan Hoekstra, Room for ID s Oplage Vuurwerk verschijnt twee keer per jaar in een oplage van exemplaren. VU RA Kenniscompetitie 2007 / pagina 34 2 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3

3 REDACTIONEEL/ Onrust op de financiële markten Trading commodities: derivatives and risks / pagina 10 De laatste maanden zijn we diverse malen opgeschrikt door alarmerende geluiden van de financiële markten. De problemen begonnen op de Amerikaanse hypotheekmarkt waar de huiseigenaren de kosten niet meer konden opbrengen en massaal hun huizen gingen verkopen. Dit leidde tot koersdalingen. Door de onrust kwam daarna de Britse bank Northern Rock in de problemen waarbij zelfs de centrale bank te hulp moest schieten met extra kredieten. Het aandeel op de beurs van de bank daalde met maar liefst 30%. Tenslotte is in Nederland de grootste bank, de ABN-AMRO in de uitverkoop gedaan. Hoogtijd dus voor een themanummer over Financiering. Voor u ligt nummer 6 van Vuurwerk met een aantal zeer interessante artikelen over bovengenoemde en ander financiële kwesties, zoals beleggingen, compliance, hypotheken, trading commodities, aandeelhouders en koersdalingen. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier! Ina Putter Redactie Vuurwerk Compliance door de onderneming / pagina 22 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3

4 OVERZICHT/FEWEB OVERZICHT OPLEIDINGEN/FEWEB Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) biedt plaats aan ruim 3000 studenten, 1500 postgraduate studenten en 400 medewerkers. Daarmee is zij landelijk gezien een middelgrote faculteit. Tegelijkertijd is het één van de grotere faculteiten van de VU. De Faculteit der Economische Wetenschappen is opgericht in De opleiding Econometrie werd van 1962 tot Afdelingen en Onderzoeksprogramma s De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU heeft 8 afdelingen en 12 onderzoeksprogramma s: Algemene en Ontwikkelingseconomie, Prof. dr. G.J. van den Berg, Applied Labour Economics en Farms and Firms: The micoreconomics of poverty, risk and development Secretariaat AE: Kamer 2E-71, tel , fax Secretariaat OE: Kamer 2E-71, tel , fax Accounting, Prof. dr. T.L.C.M. Groot Accounting and Decision Making Secretariaat: kamer 2E-43, tel , fax verzorgd door de Interfaculteit der Actuariële Wetenschappen en Econometrie. Beide faculteiten zijn in 1987 samengevoegd tot de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEWEC). Per 1 september 2000 is de opleiding Bedrijfswetenschappen van start gegaan. Dit heeft er toe geleid dat de naam van de Faculteit per 1 januari 2001 is veranderd in de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB). Informatiekunde en Logistiek Prof. dr. A.R. van Goor en Information Systems for Organisational Networks Secretariaat: Kamer 3A-15, tel , fax Afdeling Marketing Prof. dr. R.T. Frambach Marketing Strategy Secretariaat: Kamer 2E-43, tel , fax Management en Organisatiekunde Prof. dr. T. Elfring Strategy and Organisation, en Human Resources Secretariaat: Kamer 3A-15, tel , fax Bacheloropleidingen De Faculteit biedt momenteel vier bachelor opleidingen aan: Economie en Bedrijfseconomie Econometrie en Operationele Research Bedrijfswetenschappen (in Amsterdam en Zwolle) International Business Administration (alleen in het Engels) Na succesvolle afronding ontvangen studenten het Bachelor of Science diploma. Masteropleidingen Een masteropleiding is een specialistische opleiding. Na afronding van een bacheloropleiding biedt een masteropleiding verdieping van kennis en inzicht in een deelgebied van de in de bachelor bestudeerde discipline. De masteropleiding is tevens een wetenschappelijke opleiding, waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van de wetenschap centraal staat. Na succesvolle afronding van de master ontvangen studenten het MSc (Master of Science) diploma. Deze is internationaal erkend. De onderstaande masters duren één jaar full-time, worden in het Engels gegeven en hebben een studielast van 60 ects. Accounting & Control Business Administration Econometrics and Operations Research Economics MSc Finance Quantitative Finance Marketing Spatial, Transport and Environmental Economics Econometrie Prof. dr. ir. G. van der Laan Strategic and Cooperative Decision Making; Time Series Econometrics: methods, computations and applications en Operations Research and Information Technology Secretariaat: Kamer 1A-17, tel , fax Financiering en Bedrijfskunde voor de Financiële Sector Prof. dr. M. van der Nat en Prof. dr. B. Compaijen Finance and Banking Secretariaat: Kamer 1A-17, tel , fax Ruimtelijke Economie Prof. dr. P. Rietveld Spatial, Transport and Environmental Economics Secretariaat: Kamer 4A-33, tel , fax Daarnaast heeft de faculteit verschillende Postdoctorale Opleidingen (De Postgraduate School, zie achterzijde van Vuurwerk) en twee stichtingen, te weten het Amsterdam Centre for Business and Economic Research (AMBER) en de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW). AMBER, Secretariaat, Kamer 5A-36, tel. (020) , fax (020) , SOW, Secretariaat, Kamer 15A-15, tel. (020) , fax (020) , NIEUWS/FEWEB Het Tinbergen Instituut Het Tinbergen Instituut is een samenwerkingsverband tussen de economische faculteiten van de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het Tinbergen Instituut is behalve een onderzoekinstituut ook een opleidingsschool voor promovendi en Meer informatie over het Tinbergen Instituut is te lezen op Research- en deeltijdmasters: MPhil Economics (research master, twee jaar, full-time, Engelstalig) MSc Bedrijfswetenschappen (twee jaar, part-time, Nederlandstalig) MSc Accounting & Control i.c.m. RA-opleiding (drieëneenhalf jaar, part-time, Nederlandstalig) Voor meer informatie over opleidingen zie: vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 vuurwerk #6 #6 november jaargang 3 3

5 FINANCE/ De ophanden zijnde splitsing van ABN-AMRO heeft de discussie over de invloed van aandeelhouders doen oplaaien. Deze splitsing is min of meer afgedwongen door de aandeelhouders van ABN-AMRO, zeer tegen de zin van het bestuur. Ook de bestuurders van Stork en VNU hebben slepende conflicten gehad met de aandeelhouders. In menig bestuurskamer van beursgenoteerde ondernemingen wordt met argusogen gekeken naar de activistische aandeelhouder. Behartigen aandeelhouders ook onze nationale belangen? Het wachten is op de volgende casus. Niemand in Nederland is echt blij met deze ontwikkelingen. De verhoudingen tussen aandeelhouders en bestuurders van met name beursgenoteerde ondernemingen staan op scherp. De verwachting is dat de Ondernemingskamer zich wel vaker zal moeten uitspreken over een dispuut tussen aandeelhouders en ondernemingsbestuur. Herbert Rijken 1 Geef aandeelhouders de macht en laat de overheid zorgen voor infrastructuur De katalysator voor de toenemende druk op ondernemingen is de eis van aandeelhouders waaronder grote Nederlandse institutionele beleggers dat ondernemingen bovengemiddeld moeten presteren, ofwel waarde moeten creëren. Om deze eis kracht bij te zetten is de invloed van de aandeelhouder aanzienlijk uitgebreid. De code Tabaksblat en de vernieuwde structuurwet hebben de spelregels voor het Nederlandse ondernemingsbestuur veranderd, voornamelijk voor beursgenoteerde ondernemingen. In feite is de aandeelhouder aan het roer van de onderneming komen te staan, met name bij beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen gecontroleerd door private equity partijen. De disciplinerende invloed van de aandeelhouder heeft een significant economische effect op de prestaties van ondernemingen op de beurs. Zo presteren ondernemingen zonder beschermingsconstructies op de beurs veel beter dan ondernemingen met beschermingsconstructies. De negatieve invloed van beschermingsconstructies kan oplopen tot -3 à -10 % op jaarbasis, afhankelijk van het aantal beschermingsconstructies dat een onderneming heeft. Ook de waardering heeft te lijden van de aanwezigheid van beschermingsconstructies. De disciplinerende invloed van de aandeelhouder is nodig om Nederlandse ondernemingen al dan niet in buitenlandse handen concurrerend te houden in de wereldeconomie en de werkgelegenheid in Nederland op de langere termijn veilig te stellen. Te veel bescherming van de Nederlandse ondernemingen zal misschien op korte termijn werkgelegenheidsgaranties opleveren maar het langere termijn rendement van deze ondernemingen zal er onder lijden. Een belangrijke taak voor de overheid is te zorgen dat Nederland concurrerend is en blijft met het aantrekken 1 Herbert Rijken is hoogleraar bij de afdeling Financiering en Bedrijfskunde voor de Financiële Sector, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3

6 van buitenlands financieringskapitaal door te investeren in maximalisering van de waarde. Alleen als publieke doelen (financiële) dienstensector in Nederland. Met de overname handen zijn. Met de overname van ABN-AMRO is dit pijnlijk een goede infrastructuur. Dit is een faciliterende rol. Geef daarbij helpen zijn ondernemingen bereid om ook daarin van ABN-AMRO verdwijnt ook een wereldwijd (bancair) zake- duidelijk geworden. Het verzet van het bestuur mocht niet aandeelhouders de macht en laat de overheid zorgen voor te investeren. Ze zijn daarbij op geen enkele wijze loyaal aan lijk netwerk met Nederlandse paspoorten. Een bank is geen baten. Ook de toezichthouder DNB werd in de beginfase van infrastructuur. de regionale of nationale belangen, als het niet overlapt met fabriek maar vervult een cruciale functie als intermediair het gevecht al op achterstand gezet. Binnen Europa hebben Maar is dit het hele verhaal? Nu de consequenties van de eigen belangen. Met alleen een rendementsdoelstelling zijn in de (internationale) zakelijke wereld. Om in deze sector nationale toezichthouders steeds minder in te brengen, zeker code Tabaksblat en de nieuwe structuurwet duidelijk wor- de aandeleninvesteringen van Nederlandse pensioenfondsen internationaal een rol van betekenis te spelen is de aanwezig- als het gaat om banken met een internationale scope. den, gaan onder bestuurders van ondernemingen, politici bijna in zijn geheel naar het buitenland verplaatst. heid van grote financiële instellingen met hoofdkantoren Wat nu? Een bank met bijna 200 jaar geschiedenis wordt niet Met de splitsing van de grootste bank van toegebracht aan de ontwikkeling van een Nederland wordt een gevoelige klap financieel centrum aan de Zuidas en vakbondbestuurders openlijk stemmen op om de invloed Het enige dat aandeelhouders kan binden aan een regio of aan de Zuidas een voorwaarde. Fiscale maatregelen voor zomaar vervangen door nieuwe innovatieve initiatieven. Size van aandeelhouders te beteugelen. Bestuurders zijn be- land zijn gunstige infrastructuur voorwaarden. Kapitaal is zover fiscale concurrentie nog is toegestaan in Europa, matters in de financiële wereld. Daarom is een zekere mate zorgd dat hun lange termijn strategische planning wordt grenzeloos en liquide geworden. Maar arbeid echter (nog) investeringen in leefklimaat en infrastructuur door de over- van economische bescherming voor de Nederlandse finan- doorkruist door korte termijn doelstellingen van activisti- niet. Cruciale vraag is of investeringen in infrastructuur heid helpen allemaal om Nederland aantrekkelijk te maken ciële instellingen wenselijk. Daarvoor heeft Nederland meer sche aandeelhouders. Vakbondsbestuurders en politici zijn voldoende zijn om de natuurlijke concurrentienadelen van als vestigingsplaats voor het hoofdkantoor. De nationaliteit dan voldoende financiële reserves. Dat zal misschien ten bezorgd om de werkgelegenheid. Deze argumenten kun- Nederland o.a. hoge kosten sociaal stelsel en omvang te van bestuurders geeft uiteindelijk in hoge mate de doorslag. koste gaan van de aandeelhouderswaarde, maar met goede nen relatief gemakkelijk gepareerd worden met het feit dat kunnen opvangen en op lange termijn de werkgelegenheid Wanneer meer financiële instellingen worden overgeno- corporate governance kan het bestuur ook worden aange- aandeelhouders per definitie naar de lange termijn kijken in Nederland kan worden veilig gesteld. Kapitaal mag dan men door buitenlandse partijen verliest Nederland op veel spoord om aandeelhouderswaarde te maximaliseren. De Ra- omdat waarde wordt gedreven door lange termijn perspec- wel grenzeloos en liquide zijn, kapitaalstromen worden voor terreinen het zakelijke initiatief en resten meer filialen dan bobank functioneert immers ook prima. Dan kan Nederland tieven. Ook zijn scherpe ondernemingen de beste garantie een groot gedeelte ook bepaald door de nationaliteit van hoofdkantoren aan de Zuidas. tot in lengte van jaren in de internationale financiële sector voor de werkgelegenheid in Nederland op de lange termijn. spelers en nationale regeringen. Er zit wel degelijk nationale blijven meespelen. De Nederlandse financiële sector heeft regie achter wereldwijde kapitaalstromen. Door aandeelhouders met onze eigen nationale wetgeving nationale regie nodig. Een taak bij uitstek voor het nieuwe Wat in de discussie echter zwaar onderbelicht is, zijn de Met de splitsing van de grootste bank van Nederland wordt meer macht te geven, heeft Nederland als land niet meer de Holland Finance Centre en de minister van Financiën. nationale publieke belangen die op het spel staan. Aandeel- een gevoelige klap toegebracht aan de ontwikkeling van een regie over de eigen financiële sector, zolang die voor een groot houders hebben maar één privaat doel voor ogen en dat is financieel centrum aan de Zuidas en de ontwikkeling van de gedeelte beursgenoteerd is en de aandelen in buitenlandse vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3

7 FINANCE/ Trading commodities: derivatives and risks Svetlana Borovkova 1 and Ferry Permana 2 Commodities surround us everywhere in our daily life. People consume staple foods such as wheat, rice, potato or corn, and also vegetables, fruits and meats. Cotton is used to make clothes. Metals and wood are essential raw materials for making tools, machinery or even cars and houses. Moreover, in the modern world, the need for oil, gas and electricity as energy resources is high and still growing. Commodities have major impact on economies of developed and developing countries. As a result, worldwide commodity markets have grown explosively in the past several decades. 1 Svetlana Borovkova is universitair docent bij de afdeling Financiering en Bedrijfskunde voor de Financiele Sector, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, 2 Ferry Permana is werkzaam op de Technische Universiteit Delft, History In the old days, commodities were traded only in the socalled spot markets (similar to common marketplaces), where buyers and sellers met to make transactions for immediate delivery. History of modern commodity markets has begun in the 16th century, when growers in Japan sold their rice at the time of planting in order to finance the production. This transaction was the first so-called forward contract. Such contracts have become rapidly popular. In the 18th century, numerous forward contracts on potatoes and other agricultural products were common in the USA. Standardization of such forward contracts in terms of quantity, quality and delivery date of a commodity has become inevitable. This triggered the establishment of the NYCE (New York Cotton Exchange) in 1842 and the CBOT (Chicago Board of Trade) in In the Netherlands, commodity markets have begun as early as 16th century. Forward contracts on tulip bulbs have been traded in the Netherlands since the early 1600 s. It was not long before many speculators joined in and let the tulip market to a crash, by failing to honour their agreements. Soon afterwards, such transactions were even declared illegal. However, commodity trade in the Netherlands was not affected by this unfortunate incident. The Amsterdam Exchange (Amsterdamse Beurs) is considered the oldest stock exchange in the world. It started trading in the 16th century, when Dutch traders decided to take charge of the spice import from Asia. The prime trading and shipping companies of Holland merged to form one large company called VOC (Verenigde Oostindische Compagnie). In order to finance their ships and equipment, in the 1602 the VOC established The Amsterdam Exchange, which is still active now as the part of the European Stock Exchange Euronext. Energy Markets Of all commodities, energy has become the biggest markettraded commodity (although modern commodity markets have roots in the trading of agricultural products). This happened after the deregulation in oil and natural gas industries in the 1980s, followed by deregulation in electricity industry in the 1990s. Before the deregulation, prices were set by regulators, i.e., governments. Energy prices were relatively stable, but consumers had to pay high premia for inefficient costs, e.g., complex cross-subsidies from areas with surpluses to areas with shortages or inefficient technology. The deregulation led to a free market with more competitive prices, but revealed that energy prices are the most volatile among all commodities, and exposed both energy producers and consumers to many financial risks. Commodity (and especially energy) prices are much more volatile than prices of stocks, bonds or any financial indices. This high volatility is caused by rapid changes in supply and demand due to many reasons. Fluctuations in oil prices often are associated with fluctuations in supply due to political events, e.g., the Gulf war or the terrorist attacks of September 11, For natural gas and electricity, price fluctuations are mostly led by weather conditions, i.e., fluctuations in demand. Managing risks As a consequence of an extreme volatility of energy prices, energy market participants are susceptible to significant market risk (i.e. the risk associated with the uncertainty about the price). There are several ways to manage the price risk. The simplest way is to buy and store the physical commodity (e.g. the oil) when prices fall and use it when prices increase. However, this is an expensive way of managing the price risk because the storage costs are usually quite high. And for electricity this does not work at all since it is completely non-storable and must be consumed once generated. A cheaper way of managing the price risk is using so-called derivatives contracts, or simply derivatives. The simplest derivatives contract is the forward contract we already mentioned, where the purchase (and hence the price) of a commodity is agreed now but the commodity itself is delivered sometime in the future. A futures contract is very similar to a forward contract, only it is standardized (in terms of quality and quantity of the underlying commodity) and it is traded via an exchange and not directly between two counterparties. There are myriads of other derivatives in modern financial and commodity markets. One thing they have in common is that they cannot exist without the underlying asset (e.g. a commodity) and their price is derived from the price of that underlying asset. Derivatives have become very popular in the past few decades, as can be a very effective and efficient tool for managing risk, if used wisely. At present, almost all activity in commodity markets takes place in the trading of commodity derivatives (especially forward and futures contracts) and not commodities themselves. For example, in the case of oil, trading volumes in derivatives markets are nine times larger than those occurring in trading of actual (physical) oil, and this ratio is consistently increasing with the arrival of new financial players. Derivatives are essentially bets on the prices of the underlying asset. And as one can bet on the direction of a stock or 10 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 11

8 oil price, one can also bet on e.g. what kind of weather it will be this winter in The Netherlands, or whether a certain catastrophic event will take place (e.g. whether a strong hurricane hits Texas this autumn). The realization of this fact has led to the emergence of two new classes of derivatives: weather and catastrophe derivatives. Weather plays an important role in many industries: in agriculture, weather affects crop harvests. Energy industry is also very susceptible to weather: production of electricity (especially hydro-electricity) heavily depends on the rainfall. Moreover, severe weather conditions can raise the demand for natural gas and electricity. Tourism, construction and many other industries are also susceptible to risks associated with weather conditions. Nowadays many of these industries can protect their profits from weather risks by buying or selling appropriate weather derivatives. Such derivatives are traded in the US, Europe and Japan, on many exchanges such as the Chicago Mercantile Exchange. Catastrophe derivatives bear more similarities to insurance policies: a holder of a catastrophe derivative will receive a substantial payment if a certain catastrophic event takes place (of course, this holder has to pay a price for such a derivative at the start, just as one has to pay an insurance premium). The big difference with insurance, however, is that catastrophe derivatives are not issued by insurance companies (although they use them very actively now in their daily operations), but are freely traded on exchanges. It is clear who would buy a catastrophe derivative: a construction company, a real estate developer or an insurance company which will have to pay large compensations in case of a catastrophic event. But who would sell such a derivative? Anyone who wants to diversify their portfolio, since occurrence of a catastrophic event (and hence, a cash flow associated with a catastrophe derivative) is almost uncorrelated to movements of financial markets or financial crises. In this respect, catastrophe derivatives are the so-called zero-beta assets, i.e. their prices do not move together with prices of stocks or financial indices. Another interesting new development in commodity trading has been the introduction of the so-called emission trading, or emission markets. On these markets, the allowances to companies to emit greenhouse gasses such as CO 2 are freely traded as any other commodity. Since the ratification of the Kyoto Protocol in 2006, each participating country s government sets a limit on the amount of carbon emission that any company can produce. If a company pollutes more than its limit, it has to buy extra emission allowances from a company that pollutes less than its limit. In this way, carbon Of all commodities, energy has become the biggest market-traded commodity emission allowances have become a traded commodity. These allowances and derivatives on them are traded on many exchanges worldwide, e.g. on the European Energy Exchange. The simplest commodity derivatives are forward and futures contracts. Another popular derivatives contract is an option: a right (and not an obligation, as it is the case with forward or futures contract) to buy or sell a certain asset (e.g. a commodity) at a fixed price on a fixed date. This is the so-called plain vanilla, or European option. However, real financial markets (and especially commodity markets) are more like zoos, populated by all kinds of derivatives, which can be much more complicated agreements. Such complicated contracts are called exotic derivatives, and they fascinate finance researchers, just as exotic birds or animals fascinate most people. The first option trading was legitimized in 1934 in the USA for some agricultural products. For the next several decades the option trading was virtually inexistent. The main reason for this was the fact that it was not clear what a fair price of an option should be and how the seller of an option contract can manage risks associated with it. Then, in 1973, American economists Fischer Black and Myron S. Scholes published a groundbreaking article, which at once answered all these questions and introduced the famous Black-Scholes formula for the fair price of an option. Also in 1973, another economist Robert C. Merton published a paper expanding the mathematical understanding of the options pricing model of Black and Scholes. In the same year, the Chicago Board Options Exchange was established and began The Amsterdam Exchange (Amsterdamse Beurs) is considered the oldest stock exchange in the world trading standardized call options. The impact of the work by Black, Scholes and Merton was so enormous, that trading in options grew exponentially since then and reached the total volume of 20 trillion US dollars worldwide (from practically zero in 1972). In recognition of their groundbreaking work, Merton and Scholes were awarded the 1997 Nobel Prize in Economics for the famous Black-Scholes option price formula; Fisher Black unfortunately was ineligible, having died in Since then, the option trading has been dramatically growing even further, not only in traded volumes (in 2006 the option trading volume had already reached 270 trillion US dollars), but also in the types of traded options. Options have become a practically standard tool of risk management. On the other, more academic, note the work by Black, Scholes and Merton gave rise to an entire new discipline on the border between mathematics and finance, the so-called financial mathematics or financial engineering. It has grown rapidly as a new scientific discipline, has given a lot of inspiration and provided many new contributions in both mathematics and finance. In the department of finance of VU Amsterdam there is active ongoing research in this area, lead by Professor André Lucas and Professor Ton Vorst. Most commodity options are exotic, i.e. more complicated than European options. There are inherent reasons for this. For example, most energy delivery contracts are based on the average oil price over a certain period of time. In this case, a so-called Asian option is better suited for risk management purposes: for Asian options, the settlement price depends on the average asset price over a certain time period and not on the asset price on one specific date, as it is the case with European options. Another example arises from the fact that oil is physically traded twice: as a refinery feedstock and as a refinery product. So the portfolio of most energy companies is a basket of several assets. For example, a refinery company must buy crude oil and sell refinery products (e.g., gasoline and heating oil). Hence, its portfolio consists of a socalled short (i.e. negative) position on crude oil and long positions on gasoline and heating oil. A power station is a similar example: it must buy fuel (e.g. natural gas) to produce and sell electricity. A so-called basket option, an option whose payoff depends on the weighted sum of the assets in a portfolio, is an effective risk management tool in this case. Unfortunately, the celebrated Black-Scholes formula cannot be directly applied for valuing and managing such options. Valuation of exotic derivatives (such as Asian or basket options) requires specific tools, usually much more complex than the Black-Scholes formula. The research in the area of exotic option pricing is very active in many academic departments all over the world, and also in the department of finance of VU Amsterdam. For example, for Asian and basket options, we recently introduced the so-called Generalized Lognormal Approach, which allows simplifying the option pricing problem and reducing it to back the application of the Black-Scholes formula. Another difficulty in dealing with commodities and commodity derivatives is the presence of very specific features in commodity prices, not found in prices of any stocks or financial indices. For example, high price volatility and complex seasonal patterns are inherent features of agricultural and energy prices. In addition to these features, electricity prices exhibit so-called spikes, when the price suddenly rises by few hundred percent, only to rapidly revert back to a normal level within a few days (this happened, for example, during the European heat wave of August 2003, when electricity prices went up by 1000%). All these price features separate commodities from all other financial assets and require specific tools for dealing with commodity derivatives and risks. Although technically difficult, the valuation of exotic commodity derivatives and managing their risks is fundamentally possible. This is because their underlying assets (commodities) are freely traded in the financial marketplace. On the other hand, the weather and catastrophe derivatives depend on things that are not traded (it is not possible to buy or sell weather). Valuation of such derivatives by traditional mathematical methods is impossible in principle, at least not by the standard tools of mathematical finance stemming from the work of Black, Scholes and Merton. Where others see difficulties, we academics see opportunities: opportunities for new research directions, for discovering new solutions, techniques and tools and for applying them in practice. We are inspired by these exciting new markets and we hope that our readers found this inspiration at least a little bit contagious! 12 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 vuurwerk #6 november 2007 jaargang 3 13

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR CRISIS

ACCOUNTING FOR CRISIS JANUARI 2009 16e JAARGANG NUMMER 2 ACCOUNTING FOR CRISIS the role of the accountant in the current financial crisis Interviews: Hans Gortemaker Gineke Bossema Artikelen: Sanjay Bissesur Liz Hickey Pieter

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN NOVEMBER 2007 1e JAARGANG NUMMER 1 BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN INHOUDSOPGAVE COLOFON Colofon

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

vuurwerk Lustrum: FEWEB 60 jaar

vuurwerk Lustrum: FEWEB 60 jaar vuurwerk Lustrum: FEWEB 60 jaar Singles and the city De BNP paradox Gemeentelijke lokale lasten China als Belegging Besliskunde en het rondje om de kerk Economisch contractonderzoek en het adviesbegrip

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS 02 03 Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA 07 07 08 VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR 16 10 WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? 16 20 VERSLAG FLOW TRADERS LUNCHLEZING VALUE BELEGGING

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

VOORWOORD. Arjan de Boer

VOORWOORD. Arjan de Boer VOORWOORD Arjan de Boer De laatste jaren is er veel te doen geweest over hedge funds. Maar wat zijn hedge funds eigenlijk? De klassieke definitie van een hedge funds is: a privately organized, pooled investment

Nadere informatie

faces emerging markets will the growth be sustainable?

faces emerging markets will the growth be sustainable? faces Y. 1 5 #. 0 4 j u n e 2 0 1 4 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested emerging

Nadere informatie

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Duitenplein 5 Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Inhoud Redactioneel... 2 Agenda... 4 Van de voorzitter... 5 BC... 8 Van de RvA... 10 Verslag ALV... 12 Hendriks Colum: Is dit de opvolger

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds JULI 2007 14e JAARGANG NUMMER 4 Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds FINANCIËLE STUDIEVERENIGING Amsterdam JULI 2007 Bijzonder betrokken Heb jij de juiste kwaliteiten

Nadere informatie

BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg. Lente2015. Themanummer: Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate

BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg. Lente2015. Themanummer: Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate Lente2015 BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg Themanummer: COMMODITIES Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 09 09 AGENDA 10 13 LUNCHLEZING ETF'S

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Studytour 2011 São Paulo & Rio de Janeiro

Studytour 2011 São Paulo & Rio de Janeiro P r e f a c e Studytour 2011 São Paulo & Rio de Janeiro Every year Asset Accounting & Finance organizes a Studytour to an interesting destination somewhere in the world. This year the committee chose to

Nadere informatie

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk

Nadere informatie

sector Ondernemerschap scheduling nooit hetzelfde netwerken een must column buurtfeest de acht ondernemers de Stand van Nederland deel 1

sector Ondernemerschap scheduling nooit hetzelfde netwerken een must column buurtfeest de acht ondernemers de Stand van Nederland deel 1 Ondernemerschap sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 2 maart 2012 scheduling nooit hetzelfde netwerken een must column buurtfeest de acht ondernemers de Stand van Nederland deel

Nadere informatie

profit versus non-profit

profit versus non-profit faces Y. 1 4 #. 0 4 j u ly 2 0 1 3 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested finance

Nadere informatie

vba journaal 24e jaargang najaar 2008 Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger 7 Liability Hedging Real Estate 15

vba journaal 24e jaargang najaar 2008 Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger 7 Liability Hedging Real Estate 15 vba journaal 3nummer 24e jaargang najaar 2008 Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger 7 Liability Hedging Real Estate 15 7 Knowledge management in asset management firms 22 De golvende

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Commodity prices on the move

Commodity prices on the move NOVEMBER 2008 16e JAARGANG NUMMER 1 Commodity prices on the move Interviews: Joost Pennings Lex Hoogduin Artikelen: Hans Vijlbrief e.a. Freddy van Mulligen RBA e.a. Gerrit Meester Roel Beetsma Stein Claessens

Nadere informatie

Publieke belangen en hypotheekregulering

Publieke belangen en hypotheekregulering Publieke belangen en hypotheekregulering Amsterdam, februari 2011 In opdracht van Nederlandse Vereniging van Banken Publieke belangen en hypotheekregulering Marco Kerste Peter Risseeuw Barbara Baarsma

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression Dutch Capital Markets Outlook 2013 Regulation, Reinvention, Progression 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2013 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO publiceerden eind 2011 voor het eerst

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie