Fiscale Strategie. Financiële Engineering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale Strategie. Financiële Engineering"

Transcriptie

1 Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN

2 INHOUDSOPGAVE 1

3 Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken andersom : weinig tekst, veel cijfers ; minder clausules, meer formules. Niettemin is management accounting cool en plezant. Geen debet of credit, geen formulieren of boeten, geen deadlines hoogstens streefdatums, geen regels of wetten behalve die van het gezond verstand. Maar als je van wiskunde maagkrampen krijgt dan kunnen MAWS schadelijk zijn voor je gezondheid. Je hoeft geen yuppie te zijn, met een half Engels jargon onderweg naar de top van een multinational. Dit is voor de dagelijkse praktijk van de leider, accountant of raadgever van het micro-, klein- en middenbedrijf. Het accent van de MAWS ligt op de analytische en technische aspecten van het financieel en fiscaal beleid. Ze zijn baanbrekend omwille van de mathematische exactheid en de wetenschappelijke methode waarmee problemen ontleed en alternatieven afgewogen worden. De modellen waarmee gesimuleerd wordt leveren vaak totaal andere conclusies dan verwacht : ze zijn interactief en laten de talrijke fiscale en andere wetmatigheden bliksemsnel werken in hun complexe onderlinge samenhang. Op die manier wordt afgerekend met een reeks halve waarheden. Conventionele wijsheden en commercieel geïnspireerde adviezen worden in hun hemd gezet. Bewezen feiten gaan voor op opinies, exacte conclusies op buikgevoel en standpunten. In de bladzijden hierna worden de topics beschreven die op dit ogenblik in het repertoire zitten. Ze spelen alle op de mathematische kant van bedrijfseconomie, fiscaliteit, financieel beleid of boekhouding. Ze gaan over het beredeneren en modelleren van praktische problemen, het analyseren van tijdrovende vraagstukken, het mathematisch afwegen en simuleren van alternatieve oplossingen, het bestendig evalueren van toestanden en prestaties. Voor bijna elke topic is een mathematisch Excel model voorzien als basis of leidraad. Elk model ontstond uit een praktische behoefte en werd geleidelijk uitgebreid en geperfectioneerd. De modellen werden zeer vaak toegepast en getest op reële situaties. In de workshops worden conclusies getrokken, bewijzen geleverd en tips aangereikt. Maar evenveel aandacht wordt besteed aan de gebruikte technieken, de mathematica en de denkpatronen. De deelnemer krijgt een computer ter beschikking of mag die desgewenst zelf meebrengen. Op eigen verantwoordelijkheid mag hij of zij ook verder beschikken over de gebruikte modellen, die niet mogen beschouwd worden als softwarepaketten : helpdesk of 2

4 support worden niet voorzien, garanties niet gegeven en updates zijn mogelijk maar worden niet toegezegd. Het doorgeven, verkopen of elke andere vorm van proliferatie zijn niet toegestaan. Bij de opstelling van het programma waren er 18 topics, verdeeld over vier modules. Elke module duurt 3 volle dagen en is ondeelbaar : je kan niet inschrijven op individuele topics. Klik hier voor het programma. In accounting is innovatie niet minder belangrijk dan in andere beroepen. De zuigkracht van altijd dringende zaken en dreigende deadlines houdt echter velen gevangen in het status-quo. Af en toe tijd maken voor vernieuwing van gereedschap, werkwijzen en presentatiemethoden is nochtans heel rendabel. En vooral erg boeiend. MAWS belooft u spannende uren en een nieuwe uitdagende dimensie in je dagelijkse praktijk. Ik wens je hoe dan ook nog veel enthousiasme in je beroep. Herman Van Noten Itegem, juli 2009 PS De workshops zijn niet geschikt als basisopleiding Excel, die sowieso vereist is. Test uzelf achteraan in dit boekje! Wil je overigens eerst je basiskennis Excel (specifiek voor accountants) bijschaven dan verwijs ik graag naar het praktijkseminarie Excel voor Accountants op 3

5 Enkele Begripsomschrijvingen Management Accounting focust op de toekomst waar Financial Accounting rapporteert over het verleden. MA werkt niet met debet en credit en is niet wettelijk gereglementeerd. Het is een verzameling van technieken en bekwaamheden voor gezonde besluitvorming. MA identificeert problemen, modelleert, simuleert, analyseert en weegt alternatieven af om dan concrete oplossingen of besluiten te rapporteren. Modelleren wil zeggen een model maken voor. Hoe vaak moeten wij in ons beroep niet terug nadenken over een oplossing die wij reeds vaker hebben uitgewerkt, zij het met andere cijfers of onder andere omstandigheden. Als je het probleem één keer grondig analyseert en de vaste rekenschema s modelleert kan je in het vervolg veel tijd besparen. Een model vraagt om input van parameters, hypothesen en besluitvariabelen. Dat zijn relatieve begrippen ; want wat in de ene casus als parameter wordt beschouwd kan in de andere best als hypothese of besluitvariabele behandeld worden. Parameters zijn relevante vaststaande feiten, bedragen, percentages, leeftijd, horizon, ja-nee items die de casus in kwestie beschrijven. Hypothesen zijn gegevens die afhangen van externe factoren en ontwikkelingen buiten de controle van de bedrijfsleider. Besluitvariabelen zijn data die de manager, zij het soms binnen bepaalde grenzen, vrij kan bepalen. Functies, in Excel net als in de wiskunde, leveren één enkel resultaat dat afhangt van in te geven argumenten en van het functioneel verband daartussen. Dat resultaat kan een getal zijn, een datum, waar of onwaar of een stukje tekst. Excel is standaard uitgerust met enkele honderden functies, ingedeeld in twaalf categorieën zoals financieel, zoeken, datum, statistiek.. Zij leveren bliksemsnel een resultaat dat automatisch wordt herberekend bij wijziging van de argumenten. 4

6 UDF s (user defined functions) zijn functies die niet behoren tot dat standaard pakket van Excel maar door de gebruiker zelf (hier MAWS) werden geprogrammeerd. De meeste daarvan zijn voor typisch Belgisch accountancy gebruik. Voor de belangrijkste UDF s die tijdens de seminaries gebruikt en meegegeven worden, zie Functies uit eigen Keuken. In nagenoeg alle hierna aangehaalde modellen worden UDF s gebruikt waar gewone formules onmogelijk of te lang zouden zijn. Formules zijn constructies van functies die aan elkaar geschakeld of in elkaar verwerkt zijn. Vaak gaat het om constructies waarbij de uitkomst van één functie dient als input (argument) voor een andere. Subs zijn programma s, net als UDF s. Maar in plaats van in een welbepaalde cel een waarde te leveren, voeren zij een actie of een reeks van acties uit, zoals bepaalde getallen verwijderen, grafieklijnen een rode kleur geven of zelfs met één toetstik een tabel met provisies voor verloren vorderingen aanleggen. Subs worden geprogrammeerd in visual basic aan de achterkant van Excel. Vaak worden subs in gang gezet door op één of ander zichtbaar knopje op het werkblad te tikken. Een model is Menugestuurd als je speciaal voor dat model extra menu keuzes krijgt, hetzij bovenaan bij de andere menu s, hetzij onder de rechter muisknop. De voorkant van Excel is waar je zijn menu s ziet. Je kan er heel veel ingewikkelde berekeningen en grafieken maken, functies gebruiken, door lange lijsten navigeren en data analyseren. Aan de achterkant wil je alleen maar komen om zelf te programmeren. Je kan er ellenlange Subs schrijven die zeer gesofistikeerde handelingen en berekeningen uitvoeren telkens als je aan de voorkant één of andere knop indrukt of cel raakt. Je kan er zelf functies gaan maken (UDF s) als je aan die van Excel zelf niet genoeg hebt. 5

7 FUNCTIES UIT EIGEN KEUKEN User defined functions of UDF s worden gemaakt om hun snelheid en kortsluitvermogen. Bij een wiskundig vraagstuk wordt meestal meer tijd besteed aan de vaststelling van het te volgen denkpatroon dan aan de berekeningen zelf. Daarom gaat in de accountancy veel tijd verloren aan het opnieuw nadenken over patronen waar eerder al vaak over nagedacht werd. Als het gaat om een herhaaldelijk voorkomend rekenpatroon heb je er dus alle belang bij dit op de meest efficiënte manier te stockeren voor later gebruik. Dat is precies wat je doet met een UDF. Natuurlijk zijn er websites waar je bepaalde moeilijke berekeningen (PB, investeringsreserve..?) gratis kan laten uitvoeren. Wellicht heb je er sofware voor of een Excel sjabloon. Maar daar kan je allemaal niks mee aanvangen als je de uitkomsten nodig hebt in simulatiemodellen of andere processen. Daarvoor gebruik je een UDF, die zich automatisch aanpast aan gewijzigde argumenten en bovendien veel sneller werkt. MAWS ontwikkelde volgende UDF s voor typisch Belgisch gebruik. Ze werken niet anders dan de standaard Excel functies : argumenten ingeven, resultaat terugkrijgen. De argumenten staan links, de output rechts. Waardering Vruchtgebruik MaandHuurWaarde Berekent de waarde van het vruchtgebruik OLO10, Index, Kostenfractie volgens de geijkte actuariële methode. Duur In Jaren Deze functie is inzonderheid nuttig als Optional Aankoopwaarde onderdeel van een simulatiemodel. Optional BeperkTot Afschrijving op basis Boekwaarde Aanschafwaarde, Berekent de volgende jaarlijkse afschrijving, Boekwaarde, Wijze automatisch overstappend van D naar L waar Procent nodig. Onmisbaar voor een financieel plan 6

8 Jaar Afschrijving Aanschafwaarde, Hoeveelste, Procent, Wijze, Optional Aantal Dagen Jaar1, Optional Schrikkeljaar ja/nee Lineaire Boekwaarde Aanschafprijs Aanschafdatum Waardedatum Procent SKZ Bijdrage InkomenMin3 Optional Jaar Optional Index VAP Bijdrage InkomenMin3, Optional Jaar, Optional Index SKZ Starter Bijdrage Bruto, VAP J/N, Forfait J/N, Optional Jaar, Optional Index Optional Adminkost VAP Starter Bijdrage idem Berekent de afschrijving van jaar i automatisch overstappend van D naar L waar nodig. Berekent de boekwaarde van individuele activa zoals die zou geweest zijn met uitsluitend lineaire afschrijvingen tot op de waarderingsdatum Berekent de sociale bijdrage zelfstandigen voor het huidig jaar (exact) of raamt die voor een toekomstig jaar (met geraamde indexering der schijven) Idem voor bijdrage vrij aanvullend pensioen Berekent de sociale bijdrage voor een startende zelfstandig op basis van het echte bruto (= vóór SKZ zelf, VAP en eventueel forfait) Wie ooit probeerde de SKZ bijdragen van een starter exact te berekenen heeft daar vast niet veel lol aan beleefd. De definitieve bijdrage hangt immers af van een basis die zelf afhangt van die bijdrage maar ook van de VAP bijdrage, die dan weer zelf afhangt van de SKZ. En dan hangen beide vaak nog af van het kostenforfait van 5% dat op zijn beurt weer..jawel! En toch is dit geen echte catch 22. Het gaat tenslotte maar om een bizarre constellatie van lineaire vergelijkingen. Deze functie klaart de klus met de tik van de toets. 7

9 Personenbelasting Belastbaar Kinderlast Gemeentebelast Optional Jaar Optional Index Belastbaar i.f.v. Personenbelasting Belasting, Kinderlast, Gemeentebelast Optional Jaar Optional Index Na Belasting Belastbaar, Kinderlast, Gemeentebelast, Optional Jaar, Optional Index Belastbaar i.f.v. het netto Netto, Kinderlast Gemeentebelast Optional Jaar Optional Index Berekent de PB op het globaal belastbaar voor het gegeven inkomstenjaar, dat ook in de toekomst mag liggen. De schijven en andere relevante cijfers worden geïndexeerd naar wens De inverse van vorige functie. Zij berekent voor het opgegeven jaar, dat in de toekomst mag liggen, voor hoeveel globaal belastbaar inkomen een gegeven belasting goed is Berekent rechtstreeks het netto vanuit het globaal belastbaar in de PB, ook voor een toekomstig jaar Als inverse van de vorige berekent deze functie wat je globaal belastbaar moet aangeven in de PB om een opgegeven netto te bereiken in een bepaald jaar VenBfvBelastbaar Belastbaar, Verlaagd Tarief J/N BelastbaarFvVenB Venb Verlaagd Tarief J/N NettoFvBelastbaar Belastbaar Verlaagd Tarief J/N BelastbaarFvNetto Argumenten Netto Verlaagd Tarief J/N Berekent vennootschapsbelasting Inverse van vorige functie. Voor hoeveel is een gegeven voorafbetaling goed? Berekent rechtstreeks het netto vanuit het belastbaar in de Vennootschapsbelasting Inverse van vorige functie. Hoeveel belastbaar om een gegeven netto te bereiken? 8

10 NettoFvVenB Venb, Verlaagd Tarief J/N Voor hoeveel netto volstaat een opgegeven bedrag aan Venb VenbFvNetto Argumenten Inverse van vorige functie. Hoeveel Netto, Verlaagd Tarief J/N Venb is nodig voor een gegeven netto Investeringsreserve VoorlopWinstExclus670 Berekent de maximaal aftrekbare VUExcl670 investeringsreserve Dividenden KapitaalVermindering, RCDebToename NietBelBest, Mutatie ItotK VAB1, VAB2, VAB3, VAB4 VerrekenbRV, Belastingkrediet PensioenVoorziening Overlijdenskapitaal Kapitaal Leven Geslacht Beginleeftijd Eindleeftijd 250 Rentevoet 200 Resultaatstype Leven 250 Overlijden 500 Vrouw 45 tot 60 Rente 4% Berekent de aan te leggen voorziening voor een intern gefinancierde toekenning bij pensioen en/of overlijden van een vennootschapsmandataris Provisie Overlijden Provisie Leven GVZNettoVariabelePremie PremieReeks, PremFrequentiePerJaar Optional GewaarbRente % Optional Winstdeelname % Optional Premiekosten % Berekent de pensioenuitkering van een groepsverzekering met variabele premiestorting na afhouding van bijdragen en belasting 9

11 GVZNettoVastePremie Constante Premie, Berekent de pensioenuitkering van een PremFrequentiePerJaar, groepsverzekering met constante premiestorting DuurInJaren na afhouding van bijdragen en belasting Optional GewaarbRente% Optional Winstdeeln % Optional Premiekost % VAP Netto Argumenten Berekent de netto uitkering van een vrij Premiereeks aanvullend pensioen voor zelfstandigen Optional GewaarbRente% Optional Winstdeeln% Reg80Proc Wedde, VAPyn Berekent alle antwoorden m.b.t. die akelige 80% Alleenstand y / n regel naargelang het gekozen uitkomsttype : Indexatie y / n AnderPensioenen 1 het wettelijk jaarpensioen (forfait) Duur 2 de maximale extralegale jaarrente Dienstjaren 3 het VAP exclusief WD Eindleeftijd 4 maximaal opvulbaar pensioenkapitaal uitkomsttype 5 jaarpremie voor dat pensioenkapitaal Optional VasteRente 6 back service kapitaal Optional VolleLoopb 7 enige premie voor back service Optional Premiekost 8 jaarpremies na back service JaarKapitaal Datum Eerste Vervaldag Berekent het totaal kapitaalgedeelte dat in het Boekj eerste vervaldag boekjaar zal vervallen van een maandelijks SlotMaandBoekJaar afbetaalbare lening met opgegeven parameters. Boekjaar,Hoofdsom Het boekjaar mag anders zijn dan het kalenderjaar IntrestVoet en het eerste mag verlengd of verkort zijn. De DuurInMaanden, aflossingswijze betreft constante maandsom of AflossingsWijze vaste kapitaalsdelging JaarInterest Zelfde als vorige Berekent het interestgedeelte conform vorige 10

12 Interest op R/C Saldo Van, Tot, EindeBoekJaar, Optional Marge Schenkingsrecht NettoAandeel Onroerend Wie Successierecht NettoAandeel Onroerend Wie DiscontoRendement SollTermijn IstTermijn Korting% bij SollTermijn Berekent de interest op dagbasis van een chronologisch gesorteerde R/C historiek. Voor debetstanden wordt de fiscaal voorgeschreven rentevoet toegepast. Creditstanden krijgen de gepubliceerde basisrente op kaskredieten, verhoogd met de opgegeven marge en vervolgens omgerekend van trimestriële naar jaarlijkse oprenting Berekent het Vlaamse schenkingsrecht per genieter, rekening houdend met zijn relatie tot de schenker en met de verminderingen Berekent het Vlaamse successierecht per genieter, rekening houdend met zijn relatie tot de erflater en met de verminderingen Berekent de rendabiliteit op jaarbasis van een betalingskorting bij een Ist-Soll snellere betaling. Omgekeerd : de kost van leverancierskrediet bij gemiste korting 80% 70% JaarReturn i.f.v. dagen betalingsversnelling 3 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2 % 1 % 0%

13 Leningen Beheren Een bestendig bijgehouden uniform en duidelijk overzicht van alle leningen is voor de onderneming even belangrijk als haar afschrijvingstabel. Leningen zijn de tegenhanger van investeringen, kapitaalsaflossingen die van afschrijvingen. Alle vier deze grootheden zijn essentieel voor de link tussen resultaat en kasstroom en voor hun budgettering. Weg met die goedkope definitie van kasstroom als de som van winst en afschrijvingen. Dit uitgebreid seminarie gaat diep in de financiële mathematica van leningen. Er gaat veel aandacht naar allerhande bouwstenen voor een efficiënte rapportering, planning en besluitvorming inzake leningen. Zo komen de financiële Excel functies BET, PBET en IBET, RENTE, IR, NHW uitgebreid aan bod naast datumfuncties en zoekformules als Somproduct, Som.als, Vert.zoeken.. De deelnemers krijgen de LenMan van MAWS meegeleverd. LenMan is een geprogrammeerde Excel Werkmap waarin bovenvermelde bouwstenen tot een interactief model zijn samengevoegd. LenMan is menugestuurd. Voor elke nieuwe lening wordt automatisch een nieuw blad aangemaakt. Je krijgt de keuze tussen een lening met vaste totaalaflossingen, met vaste kapitaalaflossingen, een leasingcontract of een VAB-lening. Een reeks parameters zoals duurtijd, afsluitdatum boekjaar, opnamedatum, periodelengte enz.. wordt ingegeven waardoor de nieuwe lening in het globaal overzicht wordt geconsolideerd. De procedure duurt één minuut per lening. De leningmanager werkt interactief wat toelaat een lening te simuleren naar diverse parameters. Elk lening wordt automatisch geanalyseerd. De exacte wiskundige rente (=precieze kostprijs) wordt permanent getoond, ongeacht de complexiteit van het terugbetalingschema. Dit laat toe om een leningsvoorstel van bank X precies te vergelijken met dat van bank Y. 12

14 In de marge lees je bovendien de break even rentedaling (hoeveel mag de rentevoet van een vervangende lening maximaal bedragen om de uit- en overstapkosten te rechtvaardigen). Het globaal overzicht toont horizontaal per jaar alles wat je wil zien voor de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de jaarrekening of wat je wil overnemen in een financieel plan. Een grafische module toont continu de toekomstige afbetalingslast, verdeeld in interesten en kapitaalaflossingen. 13

15 FINANCIEEL PLAN VOOR BESLUITVORMING Als een bestaande onderneming een riskante beslissing of verbintenis moet overwegen dan heeft zij meestal een degelijk financieel plan nodig. De bankier zal het zelfs eisen. Zulk plan moet vooral de kasstroom in beeld brengen en zijn gevoeligheid voor eigen beslissingen en mogelijke tegenvallers. De menugestuurde simulator van MAWS wordt hiertoe als voorbeeld gebruikt en ontleed, met tips voor verder maatwerk naar wens. Om snel een beeld te vormen van de balans- en kostenstructuren in het recente verleden houden we de saldibalansen van de laatste jaren beschikbaar. Die worden automatisch geïmporteerd, verwerkt en gecodeerd tot een mutatietabel, waardoor het plan vanzelf wordt aangezet. Daarna volgt de import van de bestaande lening- en afschrijvingstabellen voor de projectie van de lopende kapitaalsaflossingen, interesten en afschrijvingen. Voor die laatste gebruiken we UDF s als JaarAfs en AfsBoekw ; voor de eerste uiteraard de leningmanager (zie Leningen Beheren). Verder wordt het financieel plan interactief bestuurd vanuit een dashboard waar de belangrijkste data ingevoerd worden : ramingen voor de evolutie en variabiliteit van omzet en kosten, investerings- en financieringsplannen, algemene fiscale parameters, verwachte subsidies en meerwaarden e.d. 14

16 Op het dashboard lees je meteen grafisch de ontwikkeling van resultaten, kasstromen, eigen vermogen en bedrijfskapitaal, saldi van korte kredieten en beschikbare cash, solvabiliteit, enge liquiditeit en rendabiliteit. Andere grafieken daaraan toevoegen is een fluitje van een cent. Het plan zelf vind je terug op een apart blad als een verticaal gedetailleerd drieluik : de toekomstige resultaten, hun aansluiting met de kasstroom en de balansen die daaruit zullen voorkomen. Daar ratio s onder hangen doe je naar eigen wens. Het resultaat van gelijk welke verandering in je parameters, hypothesen of besluitvariabelen zie je onmiddellijk op het dashboard. Met de differentieerknop legt deze simulator bovendien de volledige samenstelling van dat resultaat bloot. 15

17 BELEIDSMONITOR Stel je een hypermodern bedrijf voor met de meest efficiënte informatieverwerking. Elke financiële gebeurtenis wordt bliksemsnel en correct geregistreerd. Dit bedrijf heeft zelfs een financiële controlekamer waar met state-of-the-art visuele middelen zijn toestand, gezondheid en prestaties gemonitord worden. dagen 80 Je ziet al de belangrijke ratio s. Niet die van december laatsleden maar 60 Levkrediet evoluerend op een belangrijke 50 nieuwe dimensie : de tijd. Hun koers wordt zichtbaar op 40 grafieken met trendlijnen. 30 De conclusies zijn dus veel Klantenkrediet serieuzer dan die van een 20 toevallige momentopname Hetzelfde zie je voor omzet en andere opbrengsten, kosten of kostengroepen. Dat natuurlijk in vergelijking met een vorig periode maar ook doorlopend voor de laatste 365 dagen. Je kan zelfs zien hoe snel die rekeningen accumuleren per dag en of die snelheid stabiel, versnellend of vertragend is. 0 omzet L365 Accel 0,81% 500 omzet YR1 LinCoef 8546 omzet Yr0 LinCoef 7635, Op dezelfde manier zie je individuele leveranciers, klanten, activiteitscentra en kostenplaatsen. Weer andere grafieken tonen de variabiliteit van een geselecteerde kostengroep door die groep bestendig in verhouding te plaatsen met de bijhorende 16

18 omzet, hetzij continu vanaf een bepaald historisch moment, hetzij glijdend voor de laatste X dagen. 40% 35% GM % continuous 30% BruWi n % 25% 20% 15% 10% GM % sliding L365 5% Dag 0% In deze topic worden dergelijke technieken bestudeerd. Een eerste deel gaat over de studie van het ruw materiaal : historieken van algemene rekeningen, klanten, leveranciers en analytische rekeningen. In deel twee bestuderen we technieken ( voornamelijk draaitabellen en formules) om dat materiaal ogenblikkelijk te synthetiseren in tabellen waarop de grafieken geënt kunnen worden. Het derde deel behandelt de creatie, opmaak en schikking van grafieken. Het laatste hoofdstuk is bestemd voor de techniek van trendlijnen, de bijhorende standaardfuncties en UDF s voor afgeleiden inzake beweging en versnelling. Hoewel de essentie van deze topic ligt in de technieken zelf gebruiken we een menugestuurd model waarin ze geassembleerd zijn. 17

19 FINANCIEEL PLAN bij OPRICHTING De welgekende taak bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Een menugestuurd model met UDF s wordt in dit seminarie ontleed en als voorbeeld gebruikt. Het is inzetbaar voor nagenoeg elke situatie : winkel, vrij beroep, managementvennootschap, bouwonderneming, projectontwikkelaar.. en het eerste boekjaar mag normaal, verlengd of verkort zijn. Het model bestaat uit vier bladen. Het eerste vraagt om invulling van de geraamde vaste kosten en hun evolutie over de volgende drie jaar. Algemeen Eerste Boekjaar van / tot ,422 index / Notionele Aftrek 2% 4,2% Min Kas / Minderw Vorder ,2% JAAR Gewoon Omzetniveau % 5% 6% KapitaalVerhoging Wedde Zaakvoerders / index Vaste Loonkosten Voorraden Werken in Uitvoering Klanten Leveranciers Overig bedrijfskap.(excl 42) Variabele Kosten 0,0% 0,0% 0,0% Grond- en Hulpstoffen 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% Directe Diensten+Studies 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Onderaannemingen 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% Handelsgoederen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Onr. Goed. vr Verkoop 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TotaalVari60 69,0% 69,0% 69,0% 69,0% 61Variabele Kosten 0,0% 0,0% 0,0% Energie 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Aankoopkosten 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Transport 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Verpakking 0,0% 0,0% 0,0% Overige variabele 61 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% TotaalVari61 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 62Variabele Kosten 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Variabele Loonkosten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TotaalVari62 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Totaal 86% 86% 86% 86% Het tweede blad is het dashboard waar alle ramingen worden ingegeven zoals verwachte omzet, schatting van variabele kosten, datums,rentetvoeten, leveranciersen klantenkredieten, raming van voorraden. In het investeringsraam komen de geplande aankopen van vaste aktiva met de afschrijvingsdata en het bijhorende leningprogramma : te financieren fracties, interestvoeten, duur en aflossingswijzen. Het dashboard toont ook grafisch het eigen vermogen, resultaten, kasstromen en geldtekorten of -overschotten. De grafieken zijn interactief ; ze passen zich ogenblikkelijk aan bij iedere wijziging van de inputs Netto Resultaat en Cash Flow Korte Kredieten en Cash EIGEN VERMOGEN en 60% SOLVABILITEIT 50% 40% 30% 20% 10% 0%

20 I N V E S T E R I N G AFSCHRIJV FINANCIERING STANDAARDEN Wat? datum ASW MOD % frac mnd intr mod Afschrijvingen IMU L 10% 90% 120 6,0% m Investeringsritme IT D 20% 0% 0 6,0% m Wijze Rollend P 20% 85% 60 6,0% m Ritme vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m FinancieringsPolitiek vervangingen F 20% 60% 60 6,0% m Frac vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Maanden vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m wijze m vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Rentevoeten vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Nieuwe Leningen 6,0% vervangingen F 20% 60% 60 6,0% m Straight Loans 5,0% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Overige Korte Kred. 8,0% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Rekening Courant 8,5% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Beschikbare Cash 2,0% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m vervangingen D 0% 0% 0 6,0% m Onr. Goed. Mark up totaal VERWACHTE KAPITAALSUBSIDIES Aankoop 200,0 200,0 Datum Bedrag MOD % VerkoopKP 100,0 100,0 200, l 10% Verkoop 50% 0,0 150,0 150,0 0,0 300,0 Aankoop 300,0 300,0 VerkoopKP 200,0 100,0 300,0 Verkoop 25% 0,0 0,0 250,0 125,0 375,0 Aankoop 0,0 Verkoopkostprijs 0,0 Verkoop 30% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aankoop 0,0 Verkoopkostprijs 0,0 Verkoop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aankoop 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Verkoopkostprijs 0,0 100,0 300,0 100,0 500,0 Verkoop 0,0 150,0 400,0 125,0 675,0 Voorraad Immo 500,0 400,0 100,0 0,0 Het derde werkblad projecteert afschrijvingsen leningtabellen volgens de data op het dashboard. Het vierde blad levert het financieel plan als dusdanig. Voor elk jaar geeft dat in één kolom respectievelijk de gedetailleerde resultatenrekening, overgang van resultaten naar cash flow en geprojecteerde balans. winst vóór belasting Notionele Intrestaftrek investeringsaftrek verworpen uitgaven Belastbaar Vennootschapsbelasting Netto Winst na belasting dividend Tantièmes Toename Reserves kapitaalsverhoging Toename Belastingvrije Reserves Toe/Afname Subsidies netto toev aan provisies Opname - Aflossing Leningen OP/AF -name KorteKRedieten Toe/Afname Leveranciers Toename / Afname vastliggend invest financ vastliggend Toe / Afname Vorderingen L.T. Toe/Afname Voorraden 300/ Toe/Afname Voorraad Onr Goed Toe/Afname Werk in Uitvoering Stijging Klantenvorderingen Toename Overig Bedrijfdskapitaal Opname / Bijstorting RC Netto Cash Flow

21 MATHEMATISCHE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Jaarrekeningen downloaden, ze omzetten van PDF naar Excel, ze bliksemsnel analyseren en vergelijken met die van vorige jaren of die van andere ondernemingen. Dat is het opzet van deze topic, die behandeld wordt met het mathematisch model JRANALIST van MAWS. Het snel transformeren van een dode PDF-Jaarrekening naar een dynamisch interactief Excel-bestand is de eerste actie die bestudeerd wordt. Ze is verschillend naargelang het gaat om een volledige of verkorte jaarrekening en om een oud of nieuw (XBRL) type. Alle technieken die het model hiervoor gebruikt worden grondig toegelicht. Deze transformatie levert onmiddellijk een gegevenstabel met (verticaal) de balansen, resultaten, resultaatverwerking, vermogensstromen en een zestigtal ratio s en andere kerncijfers. Horizontaal zijn deze data geventileerd over maximaal zeven opeenvolgende jaren. Vanzelfsprekend hoort bij deze topic een uitgebreide discussie over de mathematica en de relevantie van al deze ratio s. Een tweede actie plaatst al deze cijfers in verhouding met die van de eigen jaarrekening uit een vorige periode of met die van een andere onderneming of van een zelf gekozen groep andere ondernemingen. De derde actie toont grafisch de vergelijking met zichzelf of met die andere onderneming(en) op drie criteria : grootte, gezondheid en prestaties. De 20

22 toegepaste grafiektechnieken passeren de revue met de nodige toelichtingen om de criteria aan te passen naar wens. Naast de beoordeling van zichzelf bewijst JRANALIST zijn dienst vooral bij evaluatievraagstukken zoals screening van klanten en leveranciers, joint-ventures, fusies, waardebepaling en dergelijke. 21

23 FISCALE MEETAPPARATUUR Beeldvorming gemiddelde en marginale druk Je kent hem, de snoever die zich graag verbolgen uitlaat over de zestig procent belastingen die hij betaalt. Ik zat laatst naast hem aan de toog. Toen ik hem vroeg of hij dat gemiddeld of marginaal bedoelde snauwde hij dat ik zelf een marginaal was.. Voor planning en strategie wil je wel iets preciezer zijn. Daarom deze fiscale drukmeter van MAWS die grafisch in zijn diverse geledingen de gemiddelde en marginale druk toont in functie van het inkomensniveau en van acht parameters waarmee je naar believen kan simuleren. Een heel leerrijke bezigheid Het Wedde-Dividend momentum Gegeven het gewenst persoonlijk netto beschikbaar van de bedrijfsleider kan hij dat op verschillende manieren uit zijn vennootschap opnemen. Bezoldiging en dividend zijn de alternatieven waar hij meestal de ruimste vrije keuze heeft. Het komt er dan op aan de beste mix van beide te kiezen. Die hangt immers af van allerlei parameters, zoals het voorlopig winstniveau, het RV tarief voor dividenden, de kans om het verlaagd tarief in de VenB te halen, de relevantie van de meewerkende echtgenoot, kinderlast e.d. Met de momentum-simulator van MAWS zoeken we naar deze beste mix onder inwerking van een tiental parameters. We ontleden hem mechanisch en mathematisch zonder daarbij de niet cijfermatige aspecten uit het oog te verliezen. Hij levert een heleboel interessante conclusies waar je alleen maar simulerend bij kan. Door te differentiëren kan je de precieze meerkost krijgen van een andere mix of van het missen van het verlaagd RV-tarief. Je krijgt ook beter zicht op het betrekkelijk belang van het verlaagd VenB-tarief. 22

Fiscale Strategie en Financiële Engineering

Fiscale Strategie en Financiële Engineering Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken

Nadere informatie

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING 1. Groeifinanciering binnen een KMO:. op zoek naar een gezonde financiële structuur Inhoudstafel 1. Groeifinanciering in een KMO:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER

HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER Bedrijfsvormen Doelstellingen van een onderneming - winst maken (op KT) - leveren van diensten (maatschappelijk en/of winstgevend)

Nadere informatie

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Vokawijzer 08 maart 2010 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Deze Vokawijzer, die

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?

Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé? korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers Het beheren van een familiebedrijf vergt heel wat inzicht, zowel op het zakelijke als op het menselijke vlak. Beide zijn belangrijk. Daarom

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Van ondernemer tot overnemer.

Van ondernemer tot overnemer. Van ondernemer tot overnemer. Uw overnameproces in acht stappen. Leidraad Pecunia voorbereiden target zoeken target waarderen deal structureren deal financieren deal onderhandelen contract afsluiten integreren

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN ONDERNEMEN IS netwerken, communiceren en onderhandelen ONDERNEMEN IS omgaan met externe factoren ONDERNEMEN

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie