Fiscale Strategie. Financiële Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale Strategie. Financiële Engineering"

Transcriptie

1 Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN

2 INHOUDSOPGAVE 1

3 Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken andersom : weinig tekst, veel cijfers ; minder clausules, meer formules. Niettemin is management accounting cool en plezant. Geen debet of credit, geen formulieren of boeten, geen deadlines hoogstens streefdatums, geen regels of wetten behalve die van het gezond verstand. Maar als je van wiskunde maagkrampen krijgt dan kunnen MAWS schadelijk zijn voor je gezondheid. Je hoeft geen yuppie te zijn, met een half Engels jargon onderweg naar de top van een multinational. Dit is voor de dagelijkse praktijk van de leider, accountant of raadgever van het micro-, klein- en middenbedrijf. Het accent van de MAWS ligt op de analytische en technische aspecten van het financieel en fiscaal beleid. Ze zijn baanbrekend omwille van de mathematische exactheid en de wetenschappelijke methode waarmee problemen ontleed en alternatieven afgewogen worden. De modellen waarmee gesimuleerd wordt leveren vaak totaal andere conclusies dan verwacht : ze zijn interactief en laten de talrijke fiscale en andere wetmatigheden bliksemsnel werken in hun complexe onderlinge samenhang. Op die manier wordt afgerekend met een reeks halve waarheden. Conventionele wijsheden en commercieel geïnspireerde adviezen worden in hun hemd gezet. Bewezen feiten gaan voor op opinies, exacte conclusies op buikgevoel en standpunten. In de bladzijden hierna worden de topics beschreven die op dit ogenblik in het repertoire zitten. Ze spelen alle op de mathematische kant van bedrijfseconomie, fiscaliteit, financieel beleid of boekhouding. Ze gaan over het beredeneren en modelleren van praktische problemen, het analyseren van tijdrovende vraagstukken, het mathematisch afwegen en simuleren van alternatieve oplossingen, het bestendig evalueren van toestanden en prestaties. Voor bijna elke topic is een mathematisch Excel model voorzien als basis of leidraad. Elk model ontstond uit een praktische behoefte en werd geleidelijk uitgebreid en geperfectioneerd. De modellen werden zeer vaak toegepast en getest op reële situaties. In de workshops worden conclusies getrokken, bewijzen geleverd en tips aangereikt. Maar evenveel aandacht wordt besteed aan de gebruikte technieken, de mathematica en de denkpatronen. De deelnemer krijgt een computer ter beschikking of mag die desgewenst zelf meebrengen. Op eigen verantwoordelijkheid mag hij of zij ook verder beschikken over de gebruikte modellen, die niet mogen beschouwd worden als softwarepaketten : helpdesk of 2

4 support worden niet voorzien, garanties niet gegeven en updates zijn mogelijk maar worden niet toegezegd. Het doorgeven, verkopen of elke andere vorm van proliferatie zijn niet toegestaan. Bij de opstelling van het programma waren er 18 topics, verdeeld over vier modules. Elke module duurt 3 volle dagen en is ondeelbaar : je kan niet inschrijven op individuele topics. Klik hier voor het programma. In accounting is innovatie niet minder belangrijk dan in andere beroepen. De zuigkracht van altijd dringende zaken en dreigende deadlines houdt echter velen gevangen in het status-quo. Af en toe tijd maken voor vernieuwing van gereedschap, werkwijzen en presentatiemethoden is nochtans heel rendabel. En vooral erg boeiend. MAWS belooft u spannende uren en een nieuwe uitdagende dimensie in je dagelijkse praktijk. Ik wens je hoe dan ook nog veel enthousiasme in je beroep. Herman Van Noten Itegem, juli 2009 PS De workshops zijn niet geschikt als basisopleiding Excel, die sowieso vereist is. Test uzelf achteraan in dit boekje! Wil je overigens eerst je basiskennis Excel (specifiek voor accountants) bijschaven dan verwijs ik graag naar het praktijkseminarie Excel voor Accountants op 3

5 Enkele Begripsomschrijvingen Management Accounting focust op de toekomst waar Financial Accounting rapporteert over het verleden. MA werkt niet met debet en credit en is niet wettelijk gereglementeerd. Het is een verzameling van technieken en bekwaamheden voor gezonde besluitvorming. MA identificeert problemen, modelleert, simuleert, analyseert en weegt alternatieven af om dan concrete oplossingen of besluiten te rapporteren. Modelleren wil zeggen een model maken voor. Hoe vaak moeten wij in ons beroep niet terug nadenken over een oplossing die wij reeds vaker hebben uitgewerkt, zij het met andere cijfers of onder andere omstandigheden. Als je het probleem één keer grondig analyseert en de vaste rekenschema s modelleert kan je in het vervolg veel tijd besparen. Een model vraagt om input van parameters, hypothesen en besluitvariabelen. Dat zijn relatieve begrippen ; want wat in de ene casus als parameter wordt beschouwd kan in de andere best als hypothese of besluitvariabele behandeld worden. Parameters zijn relevante vaststaande feiten, bedragen, percentages, leeftijd, horizon, ja-nee items die de casus in kwestie beschrijven. Hypothesen zijn gegevens die afhangen van externe factoren en ontwikkelingen buiten de controle van de bedrijfsleider. Besluitvariabelen zijn data die de manager, zij het soms binnen bepaalde grenzen, vrij kan bepalen. Functies, in Excel net als in de wiskunde, leveren één enkel resultaat dat afhangt van in te geven argumenten en van het functioneel verband daartussen. Dat resultaat kan een getal zijn, een datum, waar of onwaar of een stukje tekst. Excel is standaard uitgerust met enkele honderden functies, ingedeeld in twaalf categorieën zoals financieel, zoeken, datum, statistiek.. Zij leveren bliksemsnel een resultaat dat automatisch wordt herberekend bij wijziging van de argumenten. 4

6 UDF s (user defined functions) zijn functies die niet behoren tot dat standaard pakket van Excel maar door de gebruiker zelf (hier MAWS) werden geprogrammeerd. De meeste daarvan zijn voor typisch Belgisch accountancy gebruik. Voor de belangrijkste UDF s die tijdens de seminaries gebruikt en meegegeven worden, zie Functies uit eigen Keuken. In nagenoeg alle hierna aangehaalde modellen worden UDF s gebruikt waar gewone formules onmogelijk of te lang zouden zijn. Formules zijn constructies van functies die aan elkaar geschakeld of in elkaar verwerkt zijn. Vaak gaat het om constructies waarbij de uitkomst van één functie dient als input (argument) voor een andere. Subs zijn programma s, net als UDF s. Maar in plaats van in een welbepaalde cel een waarde te leveren, voeren zij een actie of een reeks van acties uit, zoals bepaalde getallen verwijderen, grafieklijnen een rode kleur geven of zelfs met één toetstik een tabel met provisies voor verloren vorderingen aanleggen. Subs worden geprogrammeerd in visual basic aan de achterkant van Excel. Vaak worden subs in gang gezet door op één of ander zichtbaar knopje op het werkblad te tikken. Een model is Menugestuurd als je speciaal voor dat model extra menu keuzes krijgt, hetzij bovenaan bij de andere menu s, hetzij onder de rechter muisknop. De voorkant van Excel is waar je zijn menu s ziet. Je kan er heel veel ingewikkelde berekeningen en grafieken maken, functies gebruiken, door lange lijsten navigeren en data analyseren. Aan de achterkant wil je alleen maar komen om zelf te programmeren. Je kan er ellenlange Subs schrijven die zeer gesofistikeerde handelingen en berekeningen uitvoeren telkens als je aan de voorkant één of andere knop indrukt of cel raakt. Je kan er zelf functies gaan maken (UDF s) als je aan die van Excel zelf niet genoeg hebt. 5

7 FUNCTIES UIT EIGEN KEUKEN User defined functions of UDF s worden gemaakt om hun snelheid en kortsluitvermogen. Bij een wiskundig vraagstuk wordt meestal meer tijd besteed aan de vaststelling van het te volgen denkpatroon dan aan de berekeningen zelf. Daarom gaat in de accountancy veel tijd verloren aan het opnieuw nadenken over patronen waar eerder al vaak over nagedacht werd. Als het gaat om een herhaaldelijk voorkomend rekenpatroon heb je er dus alle belang bij dit op de meest efficiënte manier te stockeren voor later gebruik. Dat is precies wat je doet met een UDF. Natuurlijk zijn er websites waar je bepaalde moeilijke berekeningen (PB, investeringsreserve..?) gratis kan laten uitvoeren. Wellicht heb je er sofware voor of een Excel sjabloon. Maar daar kan je allemaal niks mee aanvangen als je de uitkomsten nodig hebt in simulatiemodellen of andere processen. Daarvoor gebruik je een UDF, die zich automatisch aanpast aan gewijzigde argumenten en bovendien veel sneller werkt. MAWS ontwikkelde volgende UDF s voor typisch Belgisch gebruik. Ze werken niet anders dan de standaard Excel functies : argumenten ingeven, resultaat terugkrijgen. De argumenten staan links, de output rechts. Waardering Vruchtgebruik MaandHuurWaarde Berekent de waarde van het vruchtgebruik OLO10, Index, Kostenfractie volgens de geijkte actuariële methode. Duur In Jaren Deze functie is inzonderheid nuttig als Optional Aankoopwaarde onderdeel van een simulatiemodel. Optional BeperkTot Afschrijving op basis Boekwaarde Aanschafwaarde, Berekent de volgende jaarlijkse afschrijving, Boekwaarde, Wijze automatisch overstappend van D naar L waar Procent nodig. Onmisbaar voor een financieel plan 6

8 Jaar Afschrijving Aanschafwaarde, Hoeveelste, Procent, Wijze, Optional Aantal Dagen Jaar1, Optional Schrikkeljaar ja/nee Lineaire Boekwaarde Aanschafprijs Aanschafdatum Waardedatum Procent SKZ Bijdrage InkomenMin3 Optional Jaar Optional Index VAP Bijdrage InkomenMin3, Optional Jaar, Optional Index SKZ Starter Bijdrage Bruto, VAP J/N, Forfait J/N, Optional Jaar, Optional Index Optional Adminkost VAP Starter Bijdrage idem Berekent de afschrijving van jaar i automatisch overstappend van D naar L waar nodig. Berekent de boekwaarde van individuele activa zoals die zou geweest zijn met uitsluitend lineaire afschrijvingen tot op de waarderingsdatum Berekent de sociale bijdrage zelfstandigen voor het huidig jaar (exact) of raamt die voor een toekomstig jaar (met geraamde indexering der schijven) Idem voor bijdrage vrij aanvullend pensioen Berekent de sociale bijdrage voor een startende zelfstandig op basis van het echte bruto (= vóór SKZ zelf, VAP en eventueel forfait) Wie ooit probeerde de SKZ bijdragen van een starter exact te berekenen heeft daar vast niet veel lol aan beleefd. De definitieve bijdrage hangt immers af van een basis die zelf afhangt van die bijdrage maar ook van de VAP bijdrage, die dan weer zelf afhangt van de SKZ. En dan hangen beide vaak nog af van het kostenforfait van 5% dat op zijn beurt weer..jawel! En toch is dit geen echte catch 22. Het gaat tenslotte maar om een bizarre constellatie van lineaire vergelijkingen. Deze functie klaart de klus met de tik van de toets. 7

9 Personenbelasting Belastbaar Kinderlast Gemeentebelast Optional Jaar Optional Index Belastbaar i.f.v. Personenbelasting Belasting, Kinderlast, Gemeentebelast Optional Jaar Optional Index Na Belasting Belastbaar, Kinderlast, Gemeentebelast, Optional Jaar, Optional Index Belastbaar i.f.v. het netto Netto, Kinderlast Gemeentebelast Optional Jaar Optional Index Berekent de PB op het globaal belastbaar voor het gegeven inkomstenjaar, dat ook in de toekomst mag liggen. De schijven en andere relevante cijfers worden geïndexeerd naar wens De inverse van vorige functie. Zij berekent voor het opgegeven jaar, dat in de toekomst mag liggen, voor hoeveel globaal belastbaar inkomen een gegeven belasting goed is Berekent rechtstreeks het netto vanuit het globaal belastbaar in de PB, ook voor een toekomstig jaar Als inverse van de vorige berekent deze functie wat je globaal belastbaar moet aangeven in de PB om een opgegeven netto te bereiken in een bepaald jaar VenBfvBelastbaar Belastbaar, Verlaagd Tarief J/N BelastbaarFvVenB Venb Verlaagd Tarief J/N NettoFvBelastbaar Belastbaar Verlaagd Tarief J/N BelastbaarFvNetto Argumenten Netto Verlaagd Tarief J/N Berekent vennootschapsbelasting Inverse van vorige functie. Voor hoeveel is een gegeven voorafbetaling goed? Berekent rechtstreeks het netto vanuit het belastbaar in de Vennootschapsbelasting Inverse van vorige functie. Hoeveel belastbaar om een gegeven netto te bereiken? 8

10 NettoFvVenB Venb, Verlaagd Tarief J/N Voor hoeveel netto volstaat een opgegeven bedrag aan Venb VenbFvNetto Argumenten Inverse van vorige functie. Hoeveel Netto, Verlaagd Tarief J/N Venb is nodig voor een gegeven netto Investeringsreserve VoorlopWinstExclus670 Berekent de maximaal aftrekbare VUExcl670 investeringsreserve Dividenden KapitaalVermindering, RCDebToename NietBelBest, Mutatie ItotK VAB1, VAB2, VAB3, VAB4 VerrekenbRV, Belastingkrediet PensioenVoorziening Overlijdenskapitaal Kapitaal Leven Geslacht Beginleeftijd Eindleeftijd 250 Rentevoet 200 Resultaatstype Leven 250 Overlijden 500 Vrouw 45 tot 60 Rente 4% Berekent de aan te leggen voorziening voor een intern gefinancierde toekenning bij pensioen en/of overlijden van een vennootschapsmandataris Provisie Overlijden Provisie Leven GVZNettoVariabelePremie PremieReeks, PremFrequentiePerJaar Optional GewaarbRente % Optional Winstdeelname % Optional Premiekosten % Berekent de pensioenuitkering van een groepsverzekering met variabele premiestorting na afhouding van bijdragen en belasting 9

11 GVZNettoVastePremie Constante Premie, Berekent de pensioenuitkering van een PremFrequentiePerJaar, groepsverzekering met constante premiestorting DuurInJaren na afhouding van bijdragen en belasting Optional GewaarbRente% Optional Winstdeeln % Optional Premiekost % VAP Netto Argumenten Berekent de netto uitkering van een vrij Premiereeks aanvullend pensioen voor zelfstandigen Optional GewaarbRente% Optional Winstdeeln% Reg80Proc Wedde, VAPyn Berekent alle antwoorden m.b.t. die akelige 80% Alleenstand y / n regel naargelang het gekozen uitkomsttype : Indexatie y / n AnderPensioenen 1 het wettelijk jaarpensioen (forfait) Duur 2 de maximale extralegale jaarrente Dienstjaren 3 het VAP exclusief WD Eindleeftijd 4 maximaal opvulbaar pensioenkapitaal uitkomsttype 5 jaarpremie voor dat pensioenkapitaal Optional VasteRente 6 back service kapitaal Optional VolleLoopb 7 enige premie voor back service Optional Premiekost 8 jaarpremies na back service JaarKapitaal Datum Eerste Vervaldag Berekent het totaal kapitaalgedeelte dat in het Boekj eerste vervaldag boekjaar zal vervallen van een maandelijks SlotMaandBoekJaar afbetaalbare lening met opgegeven parameters. Boekjaar,Hoofdsom Het boekjaar mag anders zijn dan het kalenderjaar IntrestVoet en het eerste mag verlengd of verkort zijn. De DuurInMaanden, aflossingswijze betreft constante maandsom of AflossingsWijze vaste kapitaalsdelging JaarInterest Zelfde als vorige Berekent het interestgedeelte conform vorige 10

12 Interest op R/C Saldo Van, Tot, EindeBoekJaar, Optional Marge Schenkingsrecht NettoAandeel Onroerend Wie Successierecht NettoAandeel Onroerend Wie DiscontoRendement SollTermijn IstTermijn Korting% bij SollTermijn Berekent de interest op dagbasis van een chronologisch gesorteerde R/C historiek. Voor debetstanden wordt de fiscaal voorgeschreven rentevoet toegepast. Creditstanden krijgen de gepubliceerde basisrente op kaskredieten, verhoogd met de opgegeven marge en vervolgens omgerekend van trimestriële naar jaarlijkse oprenting Berekent het Vlaamse schenkingsrecht per genieter, rekening houdend met zijn relatie tot de schenker en met de verminderingen Berekent het Vlaamse successierecht per genieter, rekening houdend met zijn relatie tot de erflater en met de verminderingen Berekent de rendabiliteit op jaarbasis van een betalingskorting bij een Ist-Soll snellere betaling. Omgekeerd : de kost van leverancierskrediet bij gemiste korting 80% 70% JaarReturn i.f.v. dagen betalingsversnelling 3 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2 % 1 % 0%

13 Leningen Beheren Een bestendig bijgehouden uniform en duidelijk overzicht van alle leningen is voor de onderneming even belangrijk als haar afschrijvingstabel. Leningen zijn de tegenhanger van investeringen, kapitaalsaflossingen die van afschrijvingen. Alle vier deze grootheden zijn essentieel voor de link tussen resultaat en kasstroom en voor hun budgettering. Weg met die goedkope definitie van kasstroom als de som van winst en afschrijvingen. Dit uitgebreid seminarie gaat diep in de financiële mathematica van leningen. Er gaat veel aandacht naar allerhande bouwstenen voor een efficiënte rapportering, planning en besluitvorming inzake leningen. Zo komen de financiële Excel functies BET, PBET en IBET, RENTE, IR, NHW uitgebreid aan bod naast datumfuncties en zoekformules als Somproduct, Som.als, Vert.zoeken.. De deelnemers krijgen de LenMan van MAWS meegeleverd. LenMan is een geprogrammeerde Excel Werkmap waarin bovenvermelde bouwstenen tot een interactief model zijn samengevoegd. LenMan is menugestuurd. Voor elke nieuwe lening wordt automatisch een nieuw blad aangemaakt. Je krijgt de keuze tussen een lening met vaste totaalaflossingen, met vaste kapitaalaflossingen, een leasingcontract of een VAB-lening. Een reeks parameters zoals duurtijd, afsluitdatum boekjaar, opnamedatum, periodelengte enz.. wordt ingegeven waardoor de nieuwe lening in het globaal overzicht wordt geconsolideerd. De procedure duurt één minuut per lening. De leningmanager werkt interactief wat toelaat een lening te simuleren naar diverse parameters. Elk lening wordt automatisch geanalyseerd. De exacte wiskundige rente (=precieze kostprijs) wordt permanent getoond, ongeacht de complexiteit van het terugbetalingschema. Dit laat toe om een leningsvoorstel van bank X precies te vergelijken met dat van bank Y. 12

14 In de marge lees je bovendien de break even rentedaling (hoeveel mag de rentevoet van een vervangende lening maximaal bedragen om de uit- en overstapkosten te rechtvaardigen). Het globaal overzicht toont horizontaal per jaar alles wat je wil zien voor de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de jaarrekening of wat je wil overnemen in een financieel plan. Een grafische module toont continu de toekomstige afbetalingslast, verdeeld in interesten en kapitaalaflossingen. 13

15 FINANCIEEL PLAN VOOR BESLUITVORMING Als een bestaande onderneming een riskante beslissing of verbintenis moet overwegen dan heeft zij meestal een degelijk financieel plan nodig. De bankier zal het zelfs eisen. Zulk plan moet vooral de kasstroom in beeld brengen en zijn gevoeligheid voor eigen beslissingen en mogelijke tegenvallers. De menugestuurde simulator van MAWS wordt hiertoe als voorbeeld gebruikt en ontleed, met tips voor verder maatwerk naar wens. Om snel een beeld te vormen van de balans- en kostenstructuren in het recente verleden houden we de saldibalansen van de laatste jaren beschikbaar. Die worden automatisch geïmporteerd, verwerkt en gecodeerd tot een mutatietabel, waardoor het plan vanzelf wordt aangezet. Daarna volgt de import van de bestaande lening- en afschrijvingstabellen voor de projectie van de lopende kapitaalsaflossingen, interesten en afschrijvingen. Voor die laatste gebruiken we UDF s als JaarAfs en AfsBoekw ; voor de eerste uiteraard de leningmanager (zie Leningen Beheren). Verder wordt het financieel plan interactief bestuurd vanuit een dashboard waar de belangrijkste data ingevoerd worden : ramingen voor de evolutie en variabiliteit van omzet en kosten, investerings- en financieringsplannen, algemene fiscale parameters, verwachte subsidies en meerwaarden e.d. 14

16 Op het dashboard lees je meteen grafisch de ontwikkeling van resultaten, kasstromen, eigen vermogen en bedrijfskapitaal, saldi van korte kredieten en beschikbare cash, solvabiliteit, enge liquiditeit en rendabiliteit. Andere grafieken daaraan toevoegen is een fluitje van een cent. Het plan zelf vind je terug op een apart blad als een verticaal gedetailleerd drieluik : de toekomstige resultaten, hun aansluiting met de kasstroom en de balansen die daaruit zullen voorkomen. Daar ratio s onder hangen doe je naar eigen wens. Het resultaat van gelijk welke verandering in je parameters, hypothesen of besluitvariabelen zie je onmiddellijk op het dashboard. Met de differentieerknop legt deze simulator bovendien de volledige samenstelling van dat resultaat bloot. 15

17 BELEIDSMONITOR Stel je een hypermodern bedrijf voor met de meest efficiënte informatieverwerking. Elke financiële gebeurtenis wordt bliksemsnel en correct geregistreerd. Dit bedrijf heeft zelfs een financiële controlekamer waar met state-of-the-art visuele middelen zijn toestand, gezondheid en prestaties gemonitord worden. dagen 80 Je ziet al de belangrijke ratio s. Niet die van december laatsleden maar 60 Levkrediet evoluerend op een belangrijke 50 nieuwe dimensie : de tijd. Hun koers wordt zichtbaar op 40 grafieken met trendlijnen. 30 De conclusies zijn dus veel Klantenkrediet serieuzer dan die van een 20 toevallige momentopname Hetzelfde zie je voor omzet en andere opbrengsten, kosten of kostengroepen. Dat natuurlijk in vergelijking met een vorig periode maar ook doorlopend voor de laatste 365 dagen. Je kan zelfs zien hoe snel die rekeningen accumuleren per dag en of die snelheid stabiel, versnellend of vertragend is. 0 omzet L365 Accel 0,81% 500 omzet YR1 LinCoef 8546 omzet Yr0 LinCoef 7635, Op dezelfde manier zie je individuele leveranciers, klanten, activiteitscentra en kostenplaatsen. Weer andere grafieken tonen de variabiliteit van een geselecteerde kostengroep door die groep bestendig in verhouding te plaatsen met de bijhorende 16

18 omzet, hetzij continu vanaf een bepaald historisch moment, hetzij glijdend voor de laatste X dagen. 40% 35% GM % continuous 30% BruWi n % 25% 20% 15% 10% GM % sliding L365 5% Dag 0% In deze topic worden dergelijke technieken bestudeerd. Een eerste deel gaat over de studie van het ruw materiaal : historieken van algemene rekeningen, klanten, leveranciers en analytische rekeningen. In deel twee bestuderen we technieken ( voornamelijk draaitabellen en formules) om dat materiaal ogenblikkelijk te synthetiseren in tabellen waarop de grafieken geënt kunnen worden. Het derde deel behandelt de creatie, opmaak en schikking van grafieken. Het laatste hoofdstuk is bestemd voor de techniek van trendlijnen, de bijhorende standaardfuncties en UDF s voor afgeleiden inzake beweging en versnelling. Hoewel de essentie van deze topic ligt in de technieken zelf gebruiken we een menugestuurd model waarin ze geassembleerd zijn. 17

19 FINANCIEEL PLAN bij OPRICHTING De welgekende taak bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Een menugestuurd model met UDF s wordt in dit seminarie ontleed en als voorbeeld gebruikt. Het is inzetbaar voor nagenoeg elke situatie : winkel, vrij beroep, managementvennootschap, bouwonderneming, projectontwikkelaar.. en het eerste boekjaar mag normaal, verlengd of verkort zijn. Het model bestaat uit vier bladen. Het eerste vraagt om invulling van de geraamde vaste kosten en hun evolutie over de volgende drie jaar. Algemeen Eerste Boekjaar van / tot ,422 index / Notionele Aftrek 2% 4,2% Min Kas / Minderw Vorder ,2% JAAR Gewoon Omzetniveau % 5% 6% KapitaalVerhoging Wedde Zaakvoerders / index Vaste Loonkosten Voorraden Werken in Uitvoering Klanten Leveranciers Overig bedrijfskap.(excl 42) Variabele Kosten 0,0% 0,0% 0,0% Grond- en Hulpstoffen 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% Directe Diensten+Studies 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Onderaannemingen 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% Handelsgoederen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Onr. Goed. vr Verkoop 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TotaalVari60 69,0% 69,0% 69,0% 69,0% 61Variabele Kosten 0,0% 0,0% 0,0% Energie 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Aankoopkosten 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Transport 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Verpakking 0,0% 0,0% 0,0% Overige variabele 61 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% TotaalVari61 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 62Variabele Kosten 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Variabele Loonkosten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TotaalVari62 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Totaal 86% 86% 86% 86% Het tweede blad is het dashboard waar alle ramingen worden ingegeven zoals verwachte omzet, schatting van variabele kosten, datums,rentetvoeten, leveranciersen klantenkredieten, raming van voorraden. In het investeringsraam komen de geplande aankopen van vaste aktiva met de afschrijvingsdata en het bijhorende leningprogramma : te financieren fracties, interestvoeten, duur en aflossingswijzen. Het dashboard toont ook grafisch het eigen vermogen, resultaten, kasstromen en geldtekorten of -overschotten. De grafieken zijn interactief ; ze passen zich ogenblikkelijk aan bij iedere wijziging van de inputs Netto Resultaat en Cash Flow Korte Kredieten en Cash EIGEN VERMOGEN en 60% SOLVABILITEIT 50% 40% 30% 20% 10% 0%

20 I N V E S T E R I N G AFSCHRIJV FINANCIERING STANDAARDEN Wat? datum ASW MOD % frac mnd intr mod Afschrijvingen IMU L 10% 90% 120 6,0% m Investeringsritme IT D 20% 0% 0 6,0% m Wijze Rollend P 20% 85% 60 6,0% m Ritme vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m FinancieringsPolitiek vervangingen F 20% 60% 60 6,0% m Frac vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Maanden vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m wijze m vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Rentevoeten vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Nieuwe Leningen 6,0% vervangingen F 20% 60% 60 6,0% m Straight Loans 5,0% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Overige Korte Kred. 8,0% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Rekening Courant 8,5% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m Beschikbare Cash 2,0% vervangingen D 20% 60% 60 6,0% m vervangingen D 0% 0% 0 6,0% m Onr. Goed. Mark up totaal VERWACHTE KAPITAALSUBSIDIES Aankoop 200,0 200,0 Datum Bedrag MOD % VerkoopKP 100,0 100,0 200, l 10% Verkoop 50% 0,0 150,0 150,0 0,0 300,0 Aankoop 300,0 300,0 VerkoopKP 200,0 100,0 300,0 Verkoop 25% 0,0 0,0 250,0 125,0 375,0 Aankoop 0,0 Verkoopkostprijs 0,0 Verkoop 30% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aankoop 0,0 Verkoopkostprijs 0,0 Verkoop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aankoop 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Verkoopkostprijs 0,0 100,0 300,0 100,0 500,0 Verkoop 0,0 150,0 400,0 125,0 675,0 Voorraad Immo 500,0 400,0 100,0 0,0 Het derde werkblad projecteert afschrijvingsen leningtabellen volgens de data op het dashboard. Het vierde blad levert het financieel plan als dusdanig. Voor elk jaar geeft dat in één kolom respectievelijk de gedetailleerde resultatenrekening, overgang van resultaten naar cash flow en geprojecteerde balans. winst vóór belasting Notionele Intrestaftrek investeringsaftrek verworpen uitgaven Belastbaar Vennootschapsbelasting Netto Winst na belasting dividend Tantièmes Toename Reserves kapitaalsverhoging Toename Belastingvrije Reserves Toe/Afname Subsidies netto toev aan provisies Opname - Aflossing Leningen OP/AF -name KorteKRedieten Toe/Afname Leveranciers Toename / Afname vastliggend invest financ vastliggend Toe / Afname Vorderingen L.T. Toe/Afname Voorraden 300/ Toe/Afname Voorraad Onr Goed Toe/Afname Werk in Uitvoering Stijging Klantenvorderingen Toename Overig Bedrijfdskapitaal Opname / Bijstorting RC Netto Cash Flow

21 MATHEMATISCHE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Jaarrekeningen downloaden, ze omzetten van PDF naar Excel, ze bliksemsnel analyseren en vergelijken met die van vorige jaren of die van andere ondernemingen. Dat is het opzet van deze topic, die behandeld wordt met het mathematisch model JRANALIST van MAWS. Het snel transformeren van een dode PDF-Jaarrekening naar een dynamisch interactief Excel-bestand is de eerste actie die bestudeerd wordt. Ze is verschillend naargelang het gaat om een volledige of verkorte jaarrekening en om een oud of nieuw (XBRL) type. Alle technieken die het model hiervoor gebruikt worden grondig toegelicht. Deze transformatie levert onmiddellijk een gegevenstabel met (verticaal) de balansen, resultaten, resultaatverwerking, vermogensstromen en een zestigtal ratio s en andere kerncijfers. Horizontaal zijn deze data geventileerd over maximaal zeven opeenvolgende jaren. Vanzelfsprekend hoort bij deze topic een uitgebreide discussie over de mathematica en de relevantie van al deze ratio s. Een tweede actie plaatst al deze cijfers in verhouding met die van de eigen jaarrekening uit een vorige periode of met die van een andere onderneming of van een zelf gekozen groep andere ondernemingen. De derde actie toont grafisch de vergelijking met zichzelf of met die andere onderneming(en) op drie criteria : grootte, gezondheid en prestaties. De 20

22 toegepaste grafiektechnieken passeren de revue met de nodige toelichtingen om de criteria aan te passen naar wens. Naast de beoordeling van zichzelf bewijst JRANALIST zijn dienst vooral bij evaluatievraagstukken zoals screening van klanten en leveranciers, joint-ventures, fusies, waardebepaling en dergelijke. 21

23 FISCALE MEETAPPARATUUR Beeldvorming gemiddelde en marginale druk Je kent hem, de snoever die zich graag verbolgen uitlaat over de zestig procent belastingen die hij betaalt. Ik zat laatst naast hem aan de toog. Toen ik hem vroeg of hij dat gemiddeld of marginaal bedoelde snauwde hij dat ik zelf een marginaal was.. Voor planning en strategie wil je wel iets preciezer zijn. Daarom deze fiscale drukmeter van MAWS die grafisch in zijn diverse geledingen de gemiddelde en marginale druk toont in functie van het inkomensniveau en van acht parameters waarmee je naar believen kan simuleren. Een heel leerrijke bezigheid Het Wedde-Dividend momentum Gegeven het gewenst persoonlijk netto beschikbaar van de bedrijfsleider kan hij dat op verschillende manieren uit zijn vennootschap opnemen. Bezoldiging en dividend zijn de alternatieven waar hij meestal de ruimste vrije keuze heeft. Het komt er dan op aan de beste mix van beide te kiezen. Die hangt immers af van allerlei parameters, zoals het voorlopig winstniveau, het RV tarief voor dividenden, de kans om het verlaagd tarief in de VenB te halen, de relevantie van de meewerkende echtgenoot, kinderlast e.d. Met de momentum-simulator van MAWS zoeken we naar deze beste mix onder inwerking van een tiental parameters. We ontleden hem mechanisch en mathematisch zonder daarbij de niet cijfermatige aspecten uit het oog te verliezen. Hij levert een heleboel interessante conclusies waar je alleen maar simulerend bij kan. Door te differentiëren kan je de precieze meerkost krijgen van een andere mix of van het missen van het verlaagd RV-tarief. Je krijgt ook beter zicht op het betrekkelijk belang van het verlaagd VenB-tarief. 22

Fiscale Strategie en Financiële Engineering

Fiscale Strategie en Financiële Engineering Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken

Nadere informatie

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo Vennootschap? Ja, maar www.baertplan.be/bryo Stijn Baert 23/12/1980 www.baertplan.be stijn@baertplan.be http://www.linkedin.com/in/baertstijn 10 jaar ervaring KBC/ING/AG Insurance Doelstelling Systematisch

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Excel voor Accountants, Boekhouders, Revisoren en Fiscalisten

Excel voor Accountants, Boekhouders, Revisoren en Fiscalisten Excel voor Accountants, Boekhouders, Revisoren en Fiscalisten Doelstelling : Maximale efficiëntie in de financiële boekhouding en haar controle Sneller, vaker en beter opvolgen en uitzuiveren van openstaande

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

... om de toekomst beter te beheren

... om de toekomst beter te beheren ... om de toekomst beter te beheren HannaH is een veelzijdig en krachtig financieel planningsen opvolgingsprogramma, onmisbaar bij het nemen van financiële beslissingen. HannaH laat u toe : Gedetailleerde

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap?

Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap? Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap? Inhoudstafel Deel 2 : Fiscale optimalisatie Deel 3 : Praktijkvoorbeeld svormen 1.a. Samenwerking Hoofdmotieven : a. Samenwerking tussen meerdere personen b. Beperkte

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

4 Wat is een hypotheeklening?

4 Wat is een hypotheeklening? Examen management 1 Hoe ga je na of een bedrijf een betrouwbare partner is op economisch gebied en op welke wijze draagt de liquiditeit in relatie tot de omloopsnelheid hierbij toe? Via balans: horizontale,

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Checklist haalbaarheidsstudie

Checklist haalbaarheidsstudie Hieronder kan je een overzicht vinden van elementen die je haalbaarheidsstudie zeker moet bevatten. Afhankelijk van de gekozen onderneming, ga je je haalbaarheidsstudie verder uitbreiden en verduidelijken.

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Verzekerd Doel laat u toe om een analyse te maken, die volgende features omvat :

Verzekerd Doel laat u toe om een analyse te maken, die volgende features omvat : Verzekerd Doel Distriplan ontwikkelt sinds 1985 software pakketten voor financiële planning op de Belgische markt. Het is een gamma van flexibele, gebruiksvriendelijke en gespecialiseerde software waarbij

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $

! #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $ Immo IQ-Test vraag 9!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $!.#!))*/!"'. Waarom niet waar? 11/02/2008 - Tip 23: Lenen op 20 of 30 jaar wat is de voordeligste keuze? Vijf jaar geleden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Aan de hand van een voorbeeld wordt de veel gebruikte vruchtgebruikconstructie geïllustreerd. Een vennootschap en haar zaakvoerder besluiten samen een oud herenhuis aan te kopen,

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie