BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"

Transcriptie

1 BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG 2013 HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

2 DE BMWB, EEN BELANGRIJKE ACTOR VAN HET WATERBELEID IN BRUSSEL ONZE OPDRACHTEN HET SANEREN van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HET REGULEREN van het debiet van de afvalwatercollectoren en het bestrijden van overstromingen veroorzaakt door hevige regenval. TOEZICHT HOUDEN op de regenmeting en het debiet in de watercollectoren en de waterlopen. MET DE STROOM MEE LANGSHEEN DE ZENNE De lectuur van dit jaarverslag 2013 neemt u mee voor een wandeling in de stad, een stad die voor meer dan 50 % bestaat uit groene zones! Een wandeling van Zuid naar Noord, langsheen de loop van de Zenne die we moeten beschermen. Want het is onze taak om het stedelijk afvalwater te saneren vooraleer het in de Zenne terechtkomt, om zo vervuiling te vermijden. IN HET ZUIDEN P.16 In de tweede helft van de 19 de eeuw werd de Zenne in het centrum van de stad volledig overwelfd en vervolgens voor de rest van haar loop gekanaliseerd in ondergrondse collectoren. In feite loopt de Zenne bijna heimelijk door een groot deel van onze hoofdstad. Een rivier verborgen voor de ogen van de wereld, net zoals de riolen, de collectoren, de stormbekkens al deze infrastructuren werden ontworpen om het afvalwater in heel het Brusselse grondgebied op te vangen en af te voeren naar de installaties. Daar wordt het gesaneerd en teruggegeven aan zijn eindbestemming: zijn natuurlijk milieu. En dat natuurlijk milieu is de Zenne, wiens debiet bij het verlaten van het Gewest voor het grootste deel bestaat uit behandeld afvalwater afkomstig van de zuiveringsstations. Inderdaad, ook al wordt de Zenne niet door onze onderneming beheerd, dan nog staat ze centraal in onze aandachtspunten. BMWB JAARVERSLAG

3 IN HET OOSTEN P.20 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4 IN HET WESTEN P.24 RAAD VAN BESTUUR 5 PRESENTATIE VAN DE BMWB 6 DE WATERCYCLUS 8 IN HET NOORDEN P.26 DE OPENBARE WATERACTOREN 10 HET MEETNETWERK 12 KAART VAN DE INFRASTRUCTUREN 15 IN HET ZUIDEN 16 DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK, DE RWZI ZUID EN HET STORMBEKKEN VAN VORST IN HET OOSTEN 20 DE VALLEIEN VAN DE MAALBEEK EN DE WOLUWE IN HET WESTEN 24 DE VALLEI VAN DE MOLENBEEK IN HET NOORDEN 26 HET WATERZUIVERINGSSTATION VAN BRUSSEL-NOORD FINANCIEEL VERSLAG, BALANS EN 28 RESULTATENREKENING BEHEERVERSLAG 31 3

4 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER INVESTEREN, EVOLUEREN! Meer nog dan de voorgaande jaren, is 2013 het voorbereidingsjaar geworden van de grote projecten die de BMWB te wachten staan. Het eerste is uiteraard het project van de werken voor het op niveau brengen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel Zuid (of kortweg RWZI). Deze zal inderdaad een grondige verandering ondergaan: meer dan driekwart van de installatie wordt volledig vernieuwd en er zullen nieuwe infrastructuren worden bijgebouwd. Einde 2013 werd een cruciale stap gezet: de lange en deli cate onderhandelingsprocedure voor de overheidsopdracht resulteerde in de aanstelling van een aannemer die een heel nauwkeurig bestek zal moeten uitvoeren. De werken zijn half januari 2014 gestart. Na deze werken zal de kwaliteit van het gezuiverd water dat weer in de Zenne wordt geloosd, des te meer verbeterd zijn, want dan heeft het een tertiaire behandeling ondergaan (het specifiek verwijderen van stikstof en fosfor). Maar dit is niet het enige aspect van deze aanwinst voor het milieu: het station zal namelijk een deel van zijn energie winnen uit biogas afkomstig van het zuiveringsslib. Bovendien heeft de BMWB in het kader van dezelfde zorg voor het milieu, de opdracht gegeven voor een aantal studies die de juridische en de economische haalbaarheid moeten beoordelen van de productie en de distributie van re-use water. Dit is gezuiverd afvalwater bestemd voor hergebruik in de industrie of de landbouw. De renovatie van RWZI Zuid vormt een enorme uitdaging, maar ze biedt ook mooie kansen. Andere werven worden voortgezet, zoals de plaatsing van de collector van de Verrewinkelbeek, terwijl nog andere projecten volop worden bestudeerd, zoals de collector in de vallei van de Geleitsbeek (de Oude Vijverstraat), en natuurlijk de stormbekkens van de Woluwe en de Molenbeek. Tegelijkertijd is de BMWB actief bezig met de voorbereiding van een andere challenge: evolueren naar een volwaardige industriële onderneming. In navolging van haar beheercontract zal onze onderneming de uitbating van de stormbekkens in mei 2015 overnemen, en in augustus van hetzelfde jaar zal dit ook gebeuren met het waterzuiveringsstation Zuid. Vandaag wordt de exploitatie van deze installaties nog grotendeels in onderaanneming uitbesteed en is onze taak beperkt tot de controle van het uitgevoerde werk. In de komende jaren wil de BMWB deze operationele activiteit zelf uitvoeren, met alle noodzakelijke professionele knowhow. Op deze nieuwe aanpak is ze zich nu al aan het voorbereiden door haar organisatie en haar bevoegdheden te versterken. Evolueren, betekent ook innoveren. Om die reden is onze maatschappij naast de invoering van spitstechnologie in RWZI Zuid en de uitgebreide denkoefening over het hergebruik van gezuiverd afvalwater, gestart met warmterecuperatie in een verzamelriool, om een overheidsgebouw in de buurt te verwarmen. De BMWB richt dus resoluut haar blik op de toekomst. Maar ze wil haar bevoorrechte partnerschappen met de andere wateractoren in Brussel en ver daarbuiten behouden: eerste gemeenschappelijke deelname aan de Europese EBC-benchmarking met HYDROBRU en VIVAQUA, overleg met dezelfde actoren en Leefmilieu Brussel in het kader van investeringen rond de Geleitsbeek, betrokkenheid bij het gewestplan van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (as Water ), samenwerking met Vlaanderen voor de collector van de Verrewinkelbeek Dit zijn slechts enkele voorbeelden van samenwerkingen die dagelijks worden ingesteld opdat de BMWB volop haar rol als sterke en betrouwbare regionale actor zou kunnen spelen en opdat ze hierbij zo goed mogelijk en tegen de beste prijs haar opdrachten voor het leveren van openbare saneringsdiensten zou kunnen vervullen. Bij de BMWB zijn wij ervan overtuigd dat morgen een andere dag is dan vandaag, en wij doen ons best om die dag beter te maken! Philippe DEBRY Voorzitter BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 4

5 RAAD VAN BESTUUR DE RAAD VAN BESTUUR Philippe DEBRY (1) Voorzitter Dirk DE SMEDT (2) Vicevoorzitter Julie LUMEN (3) Véronique PETERS (4) Stéphane VANOMMESLAEGHE (5) Caroline VINCKENBOSCH (6) REGERINGS- COMMISSARISSEN Marc LEMAIRE (7) Arnaud VERSTRAETE (niet aanwezig op de foto) DIRECTIECOMITÉ Jean-Pol ROSIÈRE (8) Algemeen directeur Rudi VAN DENHOUWE (9) Administratief en Financieel Directeur Olivier CHRISTOPHE (10) Adviseur Strategie en Organisatie BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 5

6 PRESENTATIE VAN DE BMWB DE BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER (BMWB) is een naamloze vennootschap van publiek recht, op 27 oktober 2006 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht in navolging van de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/60/CE tot vaststelling van een kader voor een communautair beleid in het waterdomein. De BMWB kan rekenen op een team van 18 personen die zich dagelijks inzetten voor hun opdracht. De oprichting van de BMWB kadert in de hervorming van de sector die door de Gewestelijke regering werd doorgevoerd om de rolverdeling tussen de verschillende operatoren te verbeteren en om met het volledige waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de weg van de duurzame modernisering in te slaan. SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER De BMWB is een essentiële schakel van het waterbeleid. Krachtens de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het geïntegreerd waterbeleid in het Brusselse Gewest, bestaat haar eerste opdracht uit het saneren van het stedelijk afvalwater: niet alleen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook van een klein deel van Vlaams-Brabant dat in hetzelfde deelstroomgebied ligt. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 6

7 PRESENTATIE VAN DE BMWB De zuivering van afvalwater vormt een grote uitdaging op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zonder saneringsinfrastructuren zoals het rioleringsnetwerk en de zuiveringsstations zou deze vervuiling terechtkomen in de rivieren en vervolgens in de zeeën en de oceanen. Sinds 2007, het jaar waarin de exploitatie van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord is gestart, is de kwaliteit van het Zennewater gevoelig verbeterd, met een positieve impact op de biodiversiteit in en rond dit watermilieu. Met de start van de werf voor het upgraden van het zuiveringsstation Brussel-Zuid, werd er een nieuwe stap gezet in de strijd tegen de vervuiling van de oppervlaktewateren. Door gebruik te maken van technologieën die aan de spits van de vooruitgang staan, zal dit gerenoveerde zuiveringsstation toelaten om meer stikstof en meer fosfor uit het afvalwater te verwijderen vooraleer het weer aan het natuurlijk milieu wordt teruggegeven. INSTAAN VOOR HET INZAMELEN VAN HET AFVALWATER EN VOOR HET REGULEREN VAN HET DEBIET VAN DE AFVALWATERCOLLECTOREN De BMWB is eigenaar van een deel van het netwerk van de afvalwatercollectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en zelfs van enkele kilometers in Vlaanderen). Hierbij komen nog vijf grote stormbekkens waarmee bij hevige regenval het debiet kan worden geregeld. Zo voorkomt men overvloed in het netwerk en de daaruit voortvloeiende overstromingen die buurtbewoners zouden kunnen treffen. Bij het uitoefenen van haar opdracht beheert de BMWB dus een geheel van moderne installaties en infrastructuren en werkt ze nauw samen met de andere wateractoren in het Brussels en het Vlaams Gewest. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 7

8 DE WATERCYCLUS In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de watercyclus op globale en geïntegreerde wijze beheerd door de openbare sector. BMWB JAARVERSLAG ZUIVERINGSSTATION NOORD

9 DE COMPETENTE EN OPERATIONELE ACTOREN VAN DE WATERCYCLUS VIVAQUA BMWB HYDROBRU AQUIRIS 1 WATERWINNING Het toekomstige leidingwater wordt uit de bodem of uit oppervlaktewater gepompt. 2 COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Er wordt 135 miljoen m3 (waarvan een stevige helft voor Brussel) gewonnen via 26 waterwinningen. 98 % van het gewonnen water komt uit Wallonië, 2 % uit Brussel of Vlaanderen. 5 VERBRUIK Het water wordt gedronken of voor tal van andere toepassingen gebruikt. Jaarlijks wordt er ongeveer 60 miljoen m3 water verbruikt in Brussel. 4 DISTRIBUTIE Het water wordt via leidingen aangevoerd tot aan de ingang van huizen en andere gebouwen (bedrijven enz.). 3 COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Het waterleidingennet van Brussel is in totaal km lang. 6 Het afvalwater wordt weggevoerd via een uitgestrekt rioleringsnetwerk. OPERATIONELE ACTOR De collectoren voeren het afvalwater en het regenwater naar de zuiveringsstations km riolen verspreid over heel het Brusselse grondgebied. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) OPERATIONELE ACTOR m3 drinkwater dat dagelijks wordt geleverd door de fabriek van Tailfer, in Lustin ( m3 tijdens piekperiodes). Het water wordt via leidingen met grote diameters naar de reservoirs gevoerd. COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Het water wordt van de waterwinningen naar Brussel geleid via leidingen van meer dan 500 kilometer. Het wordt opgevangen in 5 grote reservoirs, de zogenaamde hoofdreservoirs. COMPETENTE ACTOREN OPERATIONELE ACTOREN Van de 120 km afvalwatercollectoren is een kleine driekwart eigendom van de BMWB. Er zijn 25 stormbekkens, verdeeld over het collectorennet, waarvan de 5 grootste toebehoren aan de BMWB. 9 COMPETENTE ACTOR 8 COLLECTOREN EN STORMBEKKENS COMPETENTE ACTOR Het water wordt behandeld om het voor menselijke consumptie geschikt te maken. WATERAANVOER EN -OPSLAG 7 RIOLERING BEHANDELING ZUIVERING Het afvalwater wordt gezuiverd vooraleer het naar de Zenne wordt teruggevoerd. COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOREN Het zuiveringsstation Noord heeft een capaciteit van 1,1 miljoen Inwoners-Equivalenten (IE). Het zuiveringsstation Zuid heeft een capaciteit van IE. Samen hebben de twee stations in 2013 meer dan 130 miljoen m3 afvalwater gezuiverd.

10 DE OPENBARE WATERACTOREN LEEFMILIEU BRUSSEL Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leefmilieu Brussel beheert de niet-bevaarbare waterlopen van 1 ste en 2 de categorie, evenals al het grondwater (meer bepaald uitbatingsvergunningen uitreiken en overstromingen bestrijden). In die hoedanigheid is deze wateractor de hoofdbeheerder van de Zenne. HYDROBRU HYDROBRU is de operator die exclusief verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater en de sanering van regen- en afvalwater (buiten de gewestelijke collectoren en de zuiveringsstations) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het activiteitengebied van deze intercommunale omvat het grondgebied van haar leden, namelijk de 19 Brusselse gemeenten. Zij is het die de beslissingen neemt over belangrijke investeringen (uitvoering van taken toevertrouwd aan VIVAQUA) en zij legt ook de waterprijs vast in Brussel. BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) werkt in het kader van een beheercontract dat ze heeft gesloten met haar voornaamste aandeelhouder, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BMWB verzekert de openbare sanering van het stedelijk afvalwater, zowel afkomstig van menselijke activiteiten (particulieren, bedrijven, enz.) als van neerslag. Deze opdracht omvat alle activiteiten rond de inzameling en de zuivering van afvalwater dat na behandeling wordt teruggevoerd naar het natuurlijk milieu. De BMWB levert (en factureert) haar prestaties hoofdzakelijk aan HYDROBRU, maar daarnaast ook aan de waterproducerende bedrijven (sommige bedrijven winnen water uit het ondergronds waterbekken en lozen het na gebruik weer in de riolen; daarom is het heel logisch dat ze mee betalen voor de zuiveringskosten van het afvalwater). Omdat de onderstroomgebieden niet worden bepaald door de grenzen van de Gewesten, zorgt de BMWB ook voor de inzameling en de zuivering van afvalwater uit Vlaanderen. Er bestaat een overeenkomst met AQUAFIN, de Vlaamse operator belast met de zuivering, om bij haar een deel van de door de BMWB gemaakte saneringskosten te recupereren. VIVAQUA VIVAQUA is een triregionale intercommunale waarvan 38 gemeenten lid zijn: de 19 Brusselse gemeenten en 15 Vlaamse en 4 Waalse gemeenten. VIVAQUA zorgt voor de winning, de behandeling, het transport en de opslag van het drinkwater dat in het Brusselse Gewest wordt verbruikt. Ze levert ook drinkwater aan andere operatoren in het noorden en het zuiden van het land. VIVAQUA staat bovendien in voor het geïntegreerd operationeel beheer van de Brusselse gemeentelijke netwerken. Ze doet dit voor rekening van HYDROBRU, zowel voor de distributie van drinkwater als voor de afvoer van afvalwater. Ze levert ook distributie- en saneringsprestaties in enkele gemeenten in Vlaams- en Waals-Brabant. Ten slotte exploiteert VIVAQUA het zuiveringsstation Zuid van de BMWB, in het kader van een overheidsopdracht die einde juli 2015 zal eindigen. HAVEN VAN BRUSSEL Naast de haveninstallaties beheert de Haven van Brussel het kanaal dat dienst doet als een natuurlijk stormbekken. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 10

11 ZUIVERINGSSTATION NOORD BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 11

12 HET MEETNETWERK IN 2001 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestart met de invoering van een automatisch meetnetwerk waarmee in real time de hoeveelheid neerslag, het debiet van de collectoren en de waterlopen en de kwaliteit van het Zennewater kunnen worden gemeten en opgevolgd. Dit toe zicht is één van de belangrijke taken van de BMWB. Naast de operaties voor de opvolging van de werking, de herstellingen en het preventief onderhoud van het netwerk, waren in 2013 de voornaamste activiteiten van de BMBW in dit domein gericht op het meten van de kwaliteit van de Zenne, het verzamelen van kennis over de debieten van het overstorten van de collectoren en het in debietwaarden omzetten van de gemeten waterpeilen. IN REAL TIME INFORMATIE GEVEN AAN DE WATERPROFESSIONALS EN HET GROOT PUBLIEK Aan het einde van 2013 telde het meetnetwerk 78 stations, verbonden met 166 meettoestellen die de verzamelde gegevens via een GPRS-verbinding naar de centrale server van de BMWB versturen. Na verwerking is deze informatie toegankelijk op de website van het meetnetwerk FLOWBRU (www.flowbru.be), waar ze voor technici van de watersector en voor het groot publiek beschikbaar is in de vorm van gedetailleerde grafieken of gegevensbestanden die in real time worden geactualiseerd. Zodoende worden er tal van gegevens meegedeeld: de metingen van het waterpeil en het debiet van de voornaamste waterlopen, de Zenne en de Woluwe, en enkele van hun zijrivieren; de neerslagmetingen afkomstig van 16 pluviometers verspreid over het hele grondgebied van het Gewest; de metingen van het waterpeil en het debiet in de voornaamste afvalwatercollectoren van het Gewest; de metingen van het waterpeil in het kanaal en de meting van de doorstroming tussen de Zenne en het kanaal ter hoogte van de sluis van Anderlecht; de metingen van bepaalde kwaliteitsparameters van de Zenne, op de plaats waar ze het gewestelijk grondgebied in- en uitstroomt. De BMWB heeft ervoor gezorgd dat de gegevens automatisch worden verzonden naar meerdere partners zoals Leefmilieu Brussel (BIM), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en in het Vlaams Gewest, de Vlaamse Milieu maatschappij (VMM) en het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC). De bedoeling van het uitwisselen van deze informatie is deze te gebruiken voor hydrologische modellen die in real time werken. DE CONTINUE OPVOLGING VAN DE KWALITEIT VAN DE ZENNE Om de kennis over de impact van het afvalwater van het Brusselse Gewest op de kwaliteit van het Zennewater te verbeteren, werd in 2011 het startsein gegeven voor een project dat de installatie omvat van drie meetstations voor de continue meting van de basisparameters van de waterkwaliteit, namelijk de temperatuur, de ph, de opgeloste zuurstof, het geleidingsvermogen, de troebelheid en het redoxpotentieel. Het eerste station aan de ingang van het gewest, stroomopwaarts boven de uitlaat van de afval wateruitvoer van het zuiveringsstation Zuid, werd in november 2011 in dienst genomen. Het tweede station aan de uitgang van het Gewest, stroomafwaarts voorbij de uitlaat van de afvalwateruitvoer van het zuiveringsstation Noord, is gestart in februari En voor 2014 is er ook nog een tussenstation gepland ter hoogte van het meetpunt van het waterpeil van de Zenne aan de Vilvoordelaan op de site van de maatschappij Elia. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 12

13 REGENMETER IN ANDERLECHT CONTROLE VAN EEN SONDE LANGSHEEN DE ZENNE

14 DE COLLECTOR VAN UKKEL DE OVERSTORTDEBIETEN VAN DE COLLECTOREN BEPERKEN De afvalwatercollectoren zijn uitgerust met overloopvoorzieningen waarlangs in periodes met zware regenval een deel van het afvloeiingswater rechtstreeks in de Zenne terechtkomt, zonder dat dit eerst door de zuiveringsstations behandeld is. Om het leefmilieu te beschermen en om de Europese vereisten ter zake na te leven, is het een absolute must de overstortdebieten te beperken. Om een betere kennis van deze debieten te vergaren, werd er in 2012 apparatuur geplaatst voor de meting van de waterpeilen en -snelheden, waarmee de overvloeddebieten worden berekend aan de overlopen van de twee Marly collectoren, van de Zwartebeek en van de Nieuwe Maalbeek. In 2013 werd er nog een dergelijke voorziening geplaatst op de overloop van de Paruck collector aan zijn aansluiting op de collector Noord. OMZETTING VAN DE GEMETEN WATERPEILEN IN DEBIETWAARDEN Voor waterlopen wordt de relatie tussen het gemeten waterpeil en het debiet in de meeste secties bepaald op basis van debietmetingen die op de site voor verschillende waterpeilen zijn genoteerd. In 2013 gebeurden er 90 ijkingen op een totaal van 11 meetsecties. Door de moeilijke doorstroomomstandigheden werd de meetsectie van de Woluwe aan de uitgang van het Brussels Gewest uitgerust met een permanente voorziening die de stroomsnelheid van het water moet meten. In het geval van de collectoren wordt voor een groot aantal secties de relatie tussen waterpeil en debiet bepaald aan de hand van meetcampagnes van debieten gedurende enkele maanden. De gegevens worden verzameld door een draagbaar toestel dat tijdelijk in de meetsectie wordt geplaatst. In 2013 werden waterpeil-debiet relaties van de collectoren Paruck, Kerkebeek Carli, Vergote Waelhem, Oude en Nieuwe Maalbeek aan het Verboekhovenplein bepaald. 78 meetstations verbonden met 166 meettoestellen BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 14

15 KAART VAN DE INFRASTRUCTUREN ZUIVERINGS- STATION NOORD STORMBEKKEN MOLENBEEK Ganshoren Jette Evere Sint-Agatha- Berchem Koekelberg DE ZENNE / OVERWELFDE LOOP KANAAL BRUSSEL-CHARLEROI Sint-Jans-Molenbeek Sint-Josse- Ten-Node Schaarbeek Sint-Lambrechts- Woluwe STORMBEKKEN ROODEBEEK NETWERK AFVALWATERCOLLECTOREN WERKEN VAN DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK Brussel STORMBEKKEN BELLIARD STORMBEKKEN WOLUWE STORMBEKKENS VAN DE BMWB TOEKOMSTIGE STORMBEKKENS VAN DE BMWB Anderlecht ZUIVERINGS- STATION ZUID Vorst Sint-Gillis STORMBEKKEN FLAGEY Elsene Etterbeek Oudergem STORMBEKKEN WATERMAELBEEK Sint-Pieters- Woluwe STORMBEKKEN VORST Ukkel STORMBEKKEN TEN REUKEN Watermaal-Bosvoorde BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 15

16 IN HET ZUIDEN DE PLAATSING VAN DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK, DE RWZI ZUID EN HET STORMBEKKEN VAN VORST DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK De collector van de Verrewinkelbeek zal het afvalwater van de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Sint Genesius-Rode en Ukkel naar het zuiveringsstation Brussel Zuid (RWZI Zuid) brengen. Het traject van deze collector strekt zich uit over 4,8 kilometer. Het volgt de Grote Baan in Drogenbos, kruist de drukke Alsembergsesteenweg met zijn vele winkels, loopt langsheen het station van Linkebeek en rakelings langs het Verrewinkelbos in Ukkel, waarbij hij de hele tijd afwisselend de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest oversteekt. De collector van de Verrewinkelbeek wordt voor meer dan een derde geplaatst door middel van ondergrondse boorwerken in een schacht. Dankzij deze techniek kan de collector zonder graafgeul worden geplaatst en dus zonder dat het wegdek over de hele lengte van het bouwwerk moet worden opengebroken, behalve aan de putten waar de boorkop vertrekt en aankomt. De techniek bestaat uit het duwen van de leidingelementen vanaf de vertrekputten; dit gebeurt geleidelijk, naarmate de boorkop vordert. In 2013 werden er belangrijke werken uitgevoerd: Er werd meer dan een kilometer aan leidingen gelegd, wat maakt dat de totale lengte van de reeds geplaatste collector nu twee kilometer bedraagt. De aansluitingen van in- en uitgangen van het stormbekken van de Perckestraat zijn gemaakt. Over een lengte van meer dan 400 meter kreeg de bedding van de Verrewinkelbeek een nieuw profiel en er werden twee nieuwe bruggen gebouwd. De werf zou in september 2015 voltooid moeten zijn. BMWB JAARVERSLAG

17 De collector wordt voor meer dan een derde geplaatst door middel van ondergrondse boringen. DE ANDERE COLLECTOREN VAN HET DEELSTROOMGEBIED ZUID De BMWB bezit nog andere afvalwatercollectoren in het deelstroomgebied Zuid: de collectoren van Sint-Gillis, de Industrielaan, de Paepsemlaan, Drogenbos, Anderlecht, Ceria, Ukkel en de Vogelzangbeek, hetzij met een totale lengte van 15 kilometer. HET PROJECT VAN DE COLLECTOR VAN DE OUDE VIJVERS De BMWB bestudeert de plaatsing van een nieuwe collector in de directe omgeving van de Oude Vijversstraat in Vorst, om de oververzadiging van het verzamelnetwerk in de omgeving te bestrijden. Dit initiatief wordt gecombineerd met het renovatieproject van de overwelving van de Geleitsbeek dat door HYDROBRU wordt geleid. HET STORMBEKKEN VAN VORST Het stormbekken van Vorst strekt zich uit langsheen de Hallestraat, in de buurt van de Tweede Britse Legerlaan een gebied met een woon- en industriezone. Dit stormbekken is 27 meter diep en het heeft een diameter van 30 meter. Sinds 2011 is het in dienst met een capaciteit van m 3. 17

18 HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het afvalwater en het afvloeiingswater van regenval gezuiverd door twee stations die in het Noorden en het Zuiden van de stad gevestigd zijn. Het rioleringsnetwerk dat het water naar deze infrastructuren voert, wordt unitair genoemd omdat het zowel afvalwater als regenwater verzamelt. Voor de bouw van de zuiveringsstations Noord en Zuid, namelijk tot juli 2000, kwam het afvalwater zonder enige behandeling terecht in de Zenne. Het zuiveringsstation Brussel-Zuid is sinds mei 2008 eigendom van de BMWB (vroeger behoorde het toe aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De exploitatie ervan is in handen van de intercommunale Vivaqua, met wie het contract zal eindigen in juli Vanaf deze datum zal de BMWB zelf voor de exploitatie zorgen. Het zuiveringsstation Zuid strekt zich uit over 4 hectaren en ligt aan de grens van de gemeenten Vorst en Anderlecht. Het behandelt het afvalwater van het deelstroomgebied Zuid van Brussel, dat overeenstemt met de gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek, vooraleer het weer naar de Zenne wordt gevoerd. Het station is ontworpen om een vervuilingsequivalent van inwoners te verwerken, met inbegrip van afvalwater van industriële oorsprong en regenwater. Het behandelt gemiddeld m 3 per dag. NAAR EEN COMPLETE WATERBEHANDELING De modernisering van RWZI Zuid is een belangrijke werf met als hoofddoel een zo compleet mogelijke waterbehandeling mogelijk te maken. Momenteel past de RWZI Zuid primaire en secundaire zuiveringsbehandelingen toe: het afvalwater wordt ontdaan van de voornaamste minerale en organische vervuilers. Dankzij de installatie voor een tertiaire behandeling kan hierin nog een grondige behandeling voor het verwijderen van stikstof en fosfor worden geïntegreerd. Daarnaast worden er nog andere werken voorzien die vooral gericht zijn om een algemene renovatie van het station. In maart 2013 zag de Raad van Bestuur van de BMWB zich verplicht te beslissen om de opdracht voor de renovatiewerken van RWZI Zuid niet toe te kennen. Geen enkele van de in december 2012 ingediende offertes beantwoordde aan de wettelijke voorschriften. Er werd toen direct een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gestart die beperkt werd tot de inschrijvers van de eerste opdracht. Er werden vijf offerten ingediend en na onderzoek werd in september 2013 de opdracht toegewezen aan de tijdelijke vereniging CFE-Vinci Environnement-Nizet Entreprises. De gemengde vergunning stedenbouw-leefmilieu voor de realisatie van het nieuwe zuiveringsstation Zuid werd op 31 oktober 2013 uitgereikt. De werken zijn in januari 2014 gestart en de werf zal kalenderdagen duren. De geselecteerde technologie is een waterzuivering door middel van een met een lage lading geactiveerd slib, waarna het water via membraanfiltering wordt uitgeklaard. Het station zal ook worden uitgerust met een infrastructuur voor de productie van biogas uit slib dat door het zuiveringsprocedé is gerecupereerd. Een deel van de elektrische energie die voor de werking van het nieuwe station nodig is, zal op deze manier worden gegenereerd. De werf van RWZI Zuid is in januari 2014 gestart. BMWB JAARVERSLAG

19 HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID i HOEVEELHEID BINNENKOMEND WATER (2013) m 3 VERWIJDERDE VERVUILING CVZ*: ton Zwevende stoffen: ton Fosfor: 160 ton Stikstof: 744 ton * chemisch vraag naar zuurstof WELK ZUIVERINGSTRAJECT LEGT HET WATER IN HET HUIDIGE STATION AF? Het afvalwater dat het station via de riolering bereikt, volgt een parcours dat uit 6 hoofdstappen bestaat: 1. DE OPVOERING Bij zijn aankomst in de collectoren aan de ingang van het station wordt het afvalwater naar boven gepompt en met behulp van Archimedes-schroeven in de site doorgevoerd. Op die manier kan het van de ene naar de andere zijde van het station stromen. 2. DE ONTROOSTERING Vervolgens stroomt het afvalwater langs een reeks roosters die de grove bestanddelen en groot afval (papier, plastic zakken, flessen, enz.) opvangen. Al dit afval wordt met een harksysteem met kammen opgevangen, daarna in containers gestort en afgevoerd voor de vaste afvalverwerking. 3. DE ONTZANDING EN DE ONTVETTING Het grootste afval is verwijderd en het afvalwater stroomt nu door een bekken waarin de zwaarste deeltjes (het zand) kunnen bezinken. Deze worden vervolgens gewassen en gevaloriseerd in de betonproductie. In hetzelfde bekken worden er luchtbellen geïnjecteerd om oliën en vetten te doen opstijgen, waarna ze van het wateroppervlak worden weggeschraapt. 4. DE VOORBEZINKING Daarna blijft het water langer in een nieuw bekken staan om zwevende stoffen op de bodem te laten bezinken en vervolgens af te schrapen en weg te voeren. Dit wordt het primair slib genoemd. Deze voorbezinkingsfase verloopt in twee delen: Het eerste deel krijgt het afvalwater bij droog weer en het regenwater bij matige regenval; vervolgens wordt dit afvalwater naar de installaties voor biologische behandeling gevoerd. Het tweede deel verwerkt het teveel aan afvalwater afkomstig van zware regenval; dit ondergaat een kortere behandeling (bezinking) vooraleer het in de Zenne wordt geloosd. 5. DE BIOLOGISCHE BEHANDELING Tijdens deze biologische behandelingsfase wordt de in het water opgeloste vervuiling van organische aard verwijderd door micro-organismen (bacteriën) die van nature in het water aanwezig zijn. Het afvalwater wordt door de drie bekkens met een diepte van 20 meter geleid. Deze bekkens zijn uitgerust met een luchtinblaasapparatuur waarin de bacteriën zich kunnen ontwikkelen en tot slibvlokken kunnen samenklonteren. 6. DE NABEZINKING Dit is de eindfase van het traject, waarin het gezuiverde water wordt gescheiden van het biologische slib dat op de bodem van de drie nabezinkingsbekkens, de zogenaamde uitklaringsbekkens, wordt opgevangen. Daarna wordt dit slib gedeeltelijk teruggespoten in de biologische behandelingsinstallaties (om er genoeg bacteriën in stand te houden), terwijl een ander deel van het slib wordt doorgepompt naar de systemen voor slibbehandeling. Het gezuiverde water wordt dan in de Zenne geloosd. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 19

20 IN HET OOSTEN DE VALLEIEN VAN DE MAALBEEK EN DE WOLUWE DE VALLEI VAN DE MAALBEEK De Maalbeek is een vandaag verdwenen waterloop die ooit ontsprong in de omheining van de abdij van Ter kameren (er zijn nog bronnen in openlucht) en die dan 7 kilo meter aflegde om in de Zenne uit te monden. Onder weg bevloeide ze tal van vijvers die de gemeenten Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-ten-Noode en Schaarbeek verfraaiden. De naam maalbeek was ontstaan door de eeuwenlange aanwezigheid van de vele domeinmolens op haar westelijke oever. Om stedenbouwkundige redenen werd de hele waterloop in de tweede helft van de 19 de eeuw gekanaliseerd en overwelfd. Vanaf dan werd deze beek de collector (verzamelriool) van de Maalbeek waarvan het afvalwater terechtkwam in de collector van de Rechteroever (of het Groot Afvoerkanaal van de Stad Brussel ) in de buurt van de Van Praetbrug. De collector van de Maalbeek krijgt ook afvalwater van een andere collector van de BMWB, namelijk de collector van de Broebelaar, met een lengte van ongeveer 1,6 km en gelegen op het grondgebied van de gemeente Etterbeek, tussen de Stationsstraat en het Jourdanplein. De vallei van de Maalbeek is op sommige plaatsen relatief ingesloten. Dit verhoogt het verzadigingsrisico voor het collectorennet van afvalwater en bijgevolg ook het overbelastingsrisico van de riolen. Om die reden werden er in deze zone twee grote stormbekkens gebouwd die eigendom zijn van de BMWB: het stormbekken van Belliard ( m 3 ), onder het J. Reyplein in de Stad Brussel, dat sinds 1990 in dienst is; het stormbekken van Flagey ( m 3 ), onder het gelijknamige plein in Elsene, dat in 2007 werd voltooid. BMWB JAARVERSLAG DE VIJVERS VAN ELSENE

Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT JAARVERSLAG 2012 LOCAL THINK GLOBAL, ACT Onze opdrachten > > Het saneren van het stedelijk afvalwater van

Nadere informatie

Wij zuiveren uw afvalwater

Wij zuiveren uw afvalwater Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer / Société Bruxelloise de Gestion de l Eau Wij zuiveren uw afvalwater Jaarverslag 211 1 Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer Société Bruxelloise de Gestion de

Nadere informatie

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BMWB // JAARVERSLAG 2014 02 DE BMWB // EEN BELANGRIJKE SPELER

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU transparency through water technology Laat het zingende water zingen. Laat het lopende water lopen. Laat het levende, het dartele,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inleiding De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De watersector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid Organisatie

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Het Zennebekken Vergadering van 23 april 2013 in het Brussels Parlement. I. Inleiding

Het Zennebekken Vergadering van 23 april 2013 in het Brussels Parlement. I. Inleiding Het Zennebekken Vergadering van 23 april 2013 in het Brussels Parlement I. Inleiding De problematiek van de Zenne is zeer weinig aan bod gekomen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert de oprichting

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

12. HET PROGRAMMA VAN HET BLAUWE NETWERK

12. HET PROGRAMMA VAN HET BLAUWE NETWERK 12. HET PROGRAMMA VAN HET BLAUWE NETWERK 1.Het concept van het blauwe netwerk De geschiedenis van Brussel, gebouwd op de oevers van de Zenne en haar bijrivieren, werd geschreven tussen stad en water. Het

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele waterzuivering met actief slib De afkorting IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een toestel dat verplicht

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012

INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012 INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012 Hopkins Het bestuur Aangesloten gemeenten Bestuurders Afgevaardigden 1. Stad Brussel Céline Vivier Jean Marie Amand 2. St Agatha Berchem Saïd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11% UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar 2016. Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

9 Water en waterlopen in Brussel

9 Water en waterlopen in Brussel 9 Fiche 9 Leerkracht Water en waterlopen in Brussel 1 / De Brusselse waterlopen De waterlopen in Brussel maken deel uit van het Zennebekken. Het Zennebekken heeft een totale oppervlakte van 1160 km² en

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

DE WATERPROBLEMATIEK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN VOGELVLUCHT

DE WATERPROBLEMATIEK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN VOGELVLUCHT DE WATERPROBLEMATIEK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN VOGELVLUCHT In navolging van de richtlijn 2000/60/EG die een kader creëert voor een Europees beleid op het vlak van het water (Kaderrichtlijn

Nadere informatie