ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS"

Transcriptie

1 ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012

2

3 Table of Contents Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review Operations Financial Performance Human Resources Health, Safety, Environment & Community Outlook 2013 Financial Statements Annual Report Vensur

4 Company Profile C. Kersten en Co. N.V. and Cementos Argos S.A. have been business partners for over 40 years. In February 2010, a joint venture agreement was signed between the two partners and half of the Vensur shares of Kersten en Co N.V. were sold to Cementos Argos S.A. The history of Vensur goes back to 1965, when Kersten togheter with Venezolana de Cementos established the first cement company in Suriname. Ever since, we have always been the only company on the local market that produces fresh cement. This gives us a longer storage quality cement, which is a major competitive advantage compared to the imported cement. We manufacture different types of cement that meet the ASTM (American Society for Testing and Materials) standards. Our high quality cement is suitable for small and large concrete structures. Continuous improvement of processes and products guarantee the product quality of our cement. Partly, because the production is supported by an international research and technology center, we can guarantee the high quality of our products. With the expertise we have in house, we are C. Kersten en Co. N.V. en Cementos Argos S.A. zijn al 40 jaren zakelijke partners van elkaar. In februari 2010 werd er een Joint Venture overeenkomst gesloten tussen de twee partners waarbij Kersten en Co N.V. de helft van haar Vensur aandelen aan Cementos Argos S.A. verkocht. De geschiedenis van Vensur gaat terug naar 1965, toen Kersten samen met Venezolana de Cementos de eerste cementfabriek van Suriname oprichtte. Sindsdien is Vensur nog steeds het enige bedrijf op de Surinaamse markt dat vers cement produceert. Hierdoor heeft Vensur cement een langere bewaarkwaliteit, hetgeen een groot concurrentievoordeel met zich meebrengt ten opzichte van het geïmporteerde cement. Vensur vervaardigt verschillende typen cement, die voldoen aan de ASTM (American Society for Testing and Materials) standaarden. Door de hoge kwaliteit is ons cement geschikt voor kleine en grote betonconstructies. Continue verbetering van de processen en producten garanderen de productkwaliteit van Vensur cement. Mede doordat het productieproces wordt ondersteund door een internationaal onderzoeks- en technologiecentrum kan Vensur de kwaliteit van haar producten waarborgen. Door de expertise die Vensur in huis heeft, is zij in staat technisch 4 Annual Report Vensur 2012

5 able to provide technical advice to the building and construction industry in Suriname. Argos is a multinational company in the field of cement and concrete and has offices in Colombia, the Caribbean region and the United States of America. With a market share of 51%, Argos is the leader in the Colombian cement market. They are the fourth largest cement producer in Latin America and the sixth largest concrete producer in the United States. Furthermore, Argos exports cement and clinker to over 27 countries around the world. The experience of Argos and their technical expertise and knowledge of the cement and concrete market worldwide, in combination with our knowledge of the local market, guarantee the continuity and quality of our cement. Mission Statement Vensur is a trustworthy, innovative and reliable producer and supplier of high quality cement and cement products. Essential to this is a customer friendly, transparent organization that responds to the specific needs of the market and its customers. advies te leveren aan de bouw- en constructieindustrie in Suriname. Argos is een multinational op het gebied van cement en beton en heeft vestigingen in Columbia, het Caraibisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika. Met een marktaandeel van 51% is Argos marktleider in de Columbiaanse cementmarkt. Zij zijn de vierde grootste cementproducent in Latijns Amerika en de zesde grootste betonproducent in de Verenigde Staten. Verder exporteert Argos cement en klinker naar meer dan 27 landen over de hele wereld. De ervaring, technische expertise en kennis van de cement- en betonindustrie die Argos als internationale organisatie met zich meebrengt, in combinatie met Vensur s kennis van de Surinaamse markt, garanderen de continuïteit en kwaliteit van Vensur cement. Missie Vensur is een betrouwbare, innovatieve en toonaangevende producent en leverancier van kwalitatief hoogwaardig cement en cementproducten. Essentieel hiertoe is een klantvriendelijke, transparante organisatie die inspeelt op de specifieke behoeften van de markt en de wensen van de klant. Annual Report Vensur

6 6 Annual Report Vensur 2012

7 Report of the General Manager In 2012 Vensur supplied more than 50% of the cement requirement in Suriname. The ongoing investment projects started in 2010 and involved upgrading equipment, human resources, and training, resulted in this achievement. The major activities in the past year were focused on increasing our storage capacity, and improving the efficiency of the production process. We managed to renew the pipeline to the silos, bring Silo 4 into operation, finish the preparation and engineering for the installation of a Hot Gas Generator, and prepared to start with operation in January 2013 the new production unit: Vensur Concrete. Like last year, we have closed 2012 with many improvements in housekeeping and safety and with zero company accidents. In 2013 our focus will continue to be on automating and optimizing the production process expecting capacity increase and cost reduction. The startup of the Hot Gas Generator in March will play a big part in achieving these goals. We are also very optimistic in positioning our company in the market with our new ready mix operation. We will of course continue our efforts in building our team through training and coaching. I would like to take this opportunity to thank our shareholders, suppliers and customers for their support and trust, and very special thanks to the total Vensur team for their performance, efforts and dedication in the past year. In 2012 waren wij in staat te voldoen aan meer dan helft van de cement vraag in Suriname. De lopende investeringsprojecten, gestart in 2010, zoals verbetering van de productiemachines, human resources en opleiding, resulteerden in deze prestatie. De belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar waren gericht op het vergroten van onze opslagcapaciteit en het verbeteren van de efficiëntie van het productieproces. We zijn erin geslaagd om de productievullijn, gekoppeld aan de cementsilos, te vernieuwen, Silo 4 operationeel te maken en hebben de voorbereiding en constructie voor de installatie van een Hot Gas Generator afgerond. Verder zijn wij gestart met de voorbereidingen om in januari 2013 de nieuwe productie-eenheid: Vensur Concrete productieklaar te kunnen maken. We hebben, net als vorig jaar, 2012 afgesloten met diverse verbeteringen op huishoudelijk en veiligheidsgebied en hebben nul bedrijfsongevallen gehad. In 2013 zal de focus nog steeds gericht zijn op het automatiseren en optimaliseren van het productieproces met als doel capaciteitsuitbreiding en kostenreductie. De ingebruikname van de Hot Gas Generator in maart zal een omvangrijke rol spelen in het bereiken van deze doelstellingen. We zijn ook zeer optimistisch over de positionering van ons bedrijf in de markt, met name door de start van de betonproductie. We blijven ons natuurlijk inzetten voor de verdere ontwikkeling van ons team door middel van training en coaching. Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om onze aandeelhouders, leveranciers en klanten te bedanken voor hun steun en vertrouwen en een speciaal woord van dank aan het totale Vensur team voor hun prestaties, inzet en toewijding in het afgelopen jaar. Annual Report Vensur

8 Report of the Supervisory Board In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 1 and Article 32 of the Articles of Association of the company, we are privileged to inform you as follows in relation to the 2012 financial statements of Vensur N.V. The annual accounts have been audited by Lutchman & Co. The auditor is of the opinion that the financial statements give a true and fair view of the financial position of the company as at December 31, 2012 and of the results and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). We recommend that you adopt these financial statements, together with the accompanying auditor s report, as presented by the Board of Directors. Approval of these financial statements will serve to discharge the members of the Board of Directors for their management of the company s affairs and the members of the Supervisory Board for their supervision thereof. The profit before tax amounted to 884,868, whereas the profit after deduction of taxes was 452,311. On approval of the financial statements and approval of the proposed dividend, a cash dividend of 325,000 ( per share) will be paid out. After acceptance of this proposal the remaining net profit, totalling 127,311, will be added to the reserve. We concur with these proposals by the Board of Directors and recommend their approval by the Meeting. Pursuant to article 17 clause 2 of the Articles of Association of our company, a yearly schedule of resignation of two members of the Supervisory Board is mandatory. We express our appreciation and gratitude to the Board of Directors and all other employees for their efforts in the financial year. Paramaribo, February 15, 2013 Mr. Richard Tjon A Joe Mr. Arnold Gomez Mr. Luis Tovar Puccini Ter voldoening aan het voorschrift van artikel 22 lid 1 en artikel 32 van de statuten hebben wij de eer u inzake de jaarrekening 2012 van Vensur NV het volgende te berichten. De jaarrekening is gecontroleerd door Lutchman & Co. De accountant is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld verschaft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2012 en van het resultaat over 2012, die in overeenstemming is met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de controleverklaring van de accountant door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen bedroeg in 884,868 en na aftrek van belastingen ad 452,311. Bij goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel zal over het boekjaar 2012 een contant dividend worden uitgekeerd van 325,000 ( per aandeel). Na aanvaarding van dit voorstel rest een nettowinst van 127,311, welke aan de reserve zal worden toegevoegd. Met deze voorstellen van de directie kunnen wij ons verenigen. Wij adviseren u dan ook deze voorstellen goed te keuren. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 17, lid 2 van de statuten, dienen twee commissarissen af te treden. Wij spreken onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de directie en alle overige personeelsleden van Vensur zich gedurende het boekjaar voor de vennootschap hebben ingezet. Paramaribo, 15 februari 2013 Mr. Richard Tjon A Joe Mr. Arnold Gomez Mr. Luis Tovar Puccini 8 Annual Report Vensur 2012

9 Corporate Information Policy Board of the Joint Venture Corporaciones e Inversiones Del Mar Caribe S.A.S ( CIDMC ) & C. Kersten en Co. N.V. ( Kersten ) Mr. Arnold Gomez Representative of Cementos Argos S.A. Mr. Luis Tovar Puccini Representative of Cementos Argos S.A. Mr. Antoine Brahim Representative of Kersten en Co. N.V. Mr. Richard Tjon A Joe Representative of Kersten en Co. N.V. Directors Mr. Patrick Heshusius General Manager Mr. Eric Doelahmarsidi Finance Director Mr. Ricardo Jones Director Operations Mr. Ivan Radi Director Administration Management Team Mrs. Ramona Romeo Administrative Coordinator Mr. Melvin Ong A Kwie Marketing & Sales Coordinator Mr. Hermanus Sienema Marketing & Distribution Coordinator Annual Report Vensur

10 Organizational Chart 10 Annual Report Vensur 2012

11 Market Review In 2012 the local cement market showed a growth rate of 13%. The main reasons for this development is the increase in housing projects financed by the government and also the increase in housing in the private sector. Furthermore, the construction of public infrastructure, including the asphalting of the East-West connection and the paving of the road to Atjoni and South Drain contributed to the growth of the cement market. We were able to facilitate this growth, leading to a market share increase from 48% to 53% in In order to improve our market approach, we restructured our commercial department in Three Sales Advisors have been visiting customers on a weekly basis, instead of just taking telephone orders, resulting in a more marketoriented approach. This change in strategy has positively contributed to the increase in our sales of 40 kg bags of cement. In 2012 maakte de lokale cementmarkt een groei door van 13%. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van woningbouwprojecten gefinancierd door de overheid en ook de toename van de woningbouw in de particuliere sector. Verder hebben ook de infrastructurele bouwwerken van de overheid, zoals het asfalteren van de Oost-West verbinding en de asfaltering van de weg naar Atjoni en South Drain, bijgedragen tot de groei van de cementmarkt. Wij waren in staat deze groei te faciliteren en ons marktaandeel steeg in 2012 van 48% naar 53%. Om beter te kunnen inspelen op de markt hebben wij in 2012 onze commerciële afdeling geherstructureerd. Drie Sales Advisors hebben wekelijks klanten bezocht in plaats van enkel telefonische orders op te nemen, resulterend in een meer marktgerichte aanpak. Deze veranderde strategie heeft positief bijgedragen tot de toename van onze verkopen inzake de 40 kg zakken cement. Annual Report Vensur

12 Sales in tons , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,611 87,860 42,551 46,597 44, Monthly sales figures 2012 in tons Nov 11,771 Dec 9,602 Jan 8,266 Feb 8,288 Mar 11,313 Oct 12,669 Apr 10,811 Sep 10,834 Aug 10,839 Jul 10,995 Jun 9,895 May 10, Annual Report Vensur 2012

13 Operations Regarding Operations the most important investment in 2012 was the purchase of a Hot Gas Generator. This generator will allow us to add more puzzolane to the cement type General Use. Puzzolane is a material with cement characteristics, which is added to our cement in 40kg bags since By adding puzzolane, the production costs of this type of cement is lowered. cement General Use a production of tph was achieved. In the laboratory we invested in a new press machine. This bench press is used for pressing cement blocks; the results enable us to derive the the quality (strength) of the cement. In 2012 also Silo 4 was put into use. This was done by installing an extraction system in the silo and the extraction system was connected to the existing filling system in the packing plant. As a result, the storage capacity increased by 1,200 ton. Furthermore, the production pipe line which is coupled to the cement silos, was enlarged from 4 to 6. This adjustment was necessary because of the increased production of the cement mill. The total production went up in 2012 from 70,000 to 113,000 tons. The production of the cement type Industrial Use for the industrial customers was in 2012 on average between 17 to 18 tph. For the type of De belangrijkste investering op productiegebied in 2012 was de aanschaf van een Hot Gas Generator. Deze generator zal ons in staat stellen meer puzzolaan toe te voegen aan het cement type General Use. Puzzolaan is een grondstof met cementachtige eigenschappen die sinds 2011 wordt toegevoegd aan ons cement in 40kg zakken. Met de toevoeging van puzzolaan worden de productiekosten van dit type cement omlaag gebracht. In 2012 werd Silo 4 operationeel gemaakt door de installatie van een extraction system in de silo. Dit systeem is gekoppeld aan het bestaande vulsysteem in de pakruimte. Hierdoor is de capaciteit van de voorraadopslag met 1,200 ton verhoogd. Verder werd de productievullijn die gekoppeld is aan de cementsilos, vergroot van 4 naar 6. Deze aanpassing was noodzakelijk, vanwege de verhoogde cementproductie van de molen. De totale productie ging in 2012 omhoog van naar ton. De productie van het cementtype Industrial Use bestemd voor de industriële klanten, was in 2012 gemiddeld tussen de tph. Voor het type cement General Use is een productie van tph gehaald. In het laboratorium is geïnvesteerd in een nieuwe drukmachine. De drukbank wordt gebruikt voor het drukken van cementblokken en van de resultaten wordt de kwaliteit (sterkte) van het cement afgeleid. Annual Report Vensur

14 Monthly produc9on in tons and tons per hour (TPH) 14, ,000 10,000 8,000 7, , ,030 9, , ,307 10,453 8,601 8, , ,181 8, , , , Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0 PoducAon TPH ProducEon in tons per cement type 8,000 7,548 7,000 6,000 5,000 4,000 3,532 3,560 6,051 6,163 4,867 5,469 4,871 4,760 4,883 4,166 3,718 5,677 4,630 5,454 4,999 6,093 3,918 3,837 6,344 5,943 3,000 2,000 2,019 2,708 2,352 1,000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec General use produc.on 2012 Industrial use produc.on Annual Report Vensur 2012

15 Financial Performance In the following section a detailed view of the company results in terms of turnover and costs of our company in 2012 are presented. These figures are extracted from the Statement of comprehensive income for the year ended December 31, Operating results In comparison with 2011 our net income increased. However, we had to recognize a tax provision from the income statement in order to meet the devaluation of the SRD. This provision does, however, not affect the cash flow of the company: our Ebitda increased with more than 90% compared to Het volgende onderdeel vertoont een gedetailleerde weergave van de bedrijfsresultaten en wel de omzet en kosten van ons bedrijf in Deze cijfers zijn ontleend aan de verlies en winstrekening per 31 december Bedrijfsresultaat In vergelijking met 2011 is ons netto inkomen gestegen. Echter moesten wij rekening houden met een belastingvoorziening om tegemoet te komen aan de devaluatie van de SRD. Deze voorziening is niet van invloed op onze cashflow: onze Ebitda steeg in vergelijking met 2011 zelfs met meer dan 90%. Amounts x 1, actual 2012 budget 2011 actual 2012 in % actual 2012 in % budget 2012 vs 2011 in % Revenue 20,026 16,012 13, % 100% 46.4% Cost of sales 14,558 11,446 10, % 71.5% 38.0% Gross margin 5,468 4,566 3, % 28.5% 74.6% Other income % 1.1% 62.4% Total income 5,835 4,741 3, % 29.6% 73.8% Total expenses 4,734 3,200 2, % 20.0% 75.4% Profit before interest and taxation 1,101 1, % 9.6% 67.1% Net financial expenses % -0.6% % Profit before taxation 885 1, % 9.0% 33.9% Income taxes % -3.3% 129.1% Profit for the year % 5.7% -4.2% Annual Report Vensur

16 Turnover Compared to 2011 the revenue in terms of volume has increased with 43% in This is mainly caused by an increase in sales of bulk cement in The following table presents an overview of the turnover figures from 2011 and 2012 in terms of volume, as well as currency. Omzet In vergelijking met 2011 is de omzet in termen van volume toegenomen met 43% in De reden hiervoor is voornamelijk een hogere afzet van bulk cement in De volgende tabel geeft een overzicht van de omzetcijfers van 2011 en 2012 in volume als ook in omzet vs 2011 in % Revenue (in ) 20,026 13, % Sales (in Tons) 125,611 87, % Average turnover per ton (in ) % Costs In order to be able to supply to the market we had to increase our clinker imports, maintenance and other costs. We did however manage to reduce our unit production costs with almost 2% per ton. More information on the composition of the different expenses in the table below can be found in the financial part of this report. Kosten Om adequaat in te kunnen spelen op de marktvraag hebben wij verhoogde kosten gemaakt voor klinkerimport, onderhouds- en andere kosten. Nadere specificatie betreffende de verschillende kostenposten uit de tabel hieronder is opgenomen in het financiële gedeelte van dit jaarverslag. Amounts x 1, actual 2011 actual 2012 in % 2011 in % 2012 vs 2011 in % Revenue 20,026 13, % 100% 46.4% Employee benefit expenses 1,507 1, % 7.6% 45.2% Depreciation and impairments % 2.2% 81.6% Housing expenses % 3.6% 30.7% Operating expenses % 2.1% 29.0% Selling expenses % 0.9% 26.0% Transportation expenses % 1.5% -24.1% Office expenses % 0.4% 17.3% General and administrative expenses 1, % 1.4% 583.9% Net financial expenses % -0.01% % Total expenses 4,950 2, Annual Report Vensur 2012

17 Annual Report Vensur

18 Human Resources Personnel As at December 31, 2012, the number of employees amounted to 67, including 49 male and 18 female employees. In 2012, ten employees left our company with mutual approval or on their own initiative. We have strengthened our team with five additional employees for the new concrete operation. As at January 1, 2012, Mr. M. Ong A Kwie entered into our employment, working as Marketing & Sales Coordinator and Mrs. R. Romeo joined us on April 24, 2012 as Administrative Coordinator, both positions being part of our management team. At the executive level, Ivan Radi (Director Administration) joined our company as an Argos representative. We wish all new employees every success in their new positions. In 2012 our company had one jubilee, Mr. Mohammedhoesein Jhapsie, with 30 years of service. During our End of the Year party in December he received the Golden Pin from our General Manager. Awards The employee of the Year Award and the HSEC Employee Award were not awarded in The assessments are being renewed, based on the new performance evaluation system and changes in the Health and Safety standards implemented in These awards will be awarded again in Training In 2012 we scheduled several training sessions for our personnel. In January the management team participated in the training Effective collaboration and conflict management. Also, all our drivers took part in the Defensive Driving & Basic Operators training. Furthermore, in 2012 the mandatory annual fire prevention training took place. A group of 15 Personeel Ons personeelsbestand telde per 31 december 2012 totaal 67 medewerkers, waarvan 49 mannen en 18 vrouwen. In 2012 verlieten tien medewerkers ons bedrijf, met wederzijds goedkeuren of op eigen initiatief. Wij hebben ons team versterkt met vijf nieuwe medewerkers ten behoeve van Vensur Concrete. Het managementteam werd per 01 januari versterkt met de heer M. Ong A Kwie, werkzaam als Marketing & Sales Coordinator en per 24 april 2012 met mevrouw R. Romeo als Administrative Coordinator. Op directieniveau is Ivan Radi (Director Administration) het team komen ondersteunen; hij vertegenwoordigt Argos binnen de directie. Wij wensen alle nieuwe medewerkers succes toe in hun nieuwe functie. In 2012 telde ons bedrijf één jubilaris, de heer Mohammedhoesein Jhapsie, met 30 dienstjaren. Tijdens ons eindejaarsfeest in december mocht 18 Annual Report Vensur 2012 hij van de General Manager de Gouden Speld in ontvangst nemen. Awards De medewerker van het jaar Award en de HSEC employee Award zijn in 2012 niet uitgereikt. Er wordt gewerkt aan vernieuwing van de beoordelingscriteria, gebaseerd op het nieuw beoordelingsprestatie-systeem en aanpassingen in de Health and Safety standaarden die zijn geïmplementeerd in Deze awards zullen in 2013 weer worden uitgereikt. Trainingen Ook in 2012 stonden er verschillende trainingen op het programma voor ons personeel. Zo heeft het managementteam in januari de training Effectief samenwerken en conflicthantering gevolgd. Alle chauffeurs van ons bedrijf hebben deelgenomen aan de training Defensive Driving & Basic Operators training.

19 people, including members of the management team, started in November with a Spanish course. In addition, our employees participated in various other courses, such as: Basic Excel, First Line for Managers and Time Management. Human Resource Instrument In 2012, a new incentive system was tested. On the basis of the results, the system has been adjusted, which resulted in a more effective workable system. This new system will be further developed and applied in will be continued in Also, in December the annual End of the Year party took place. Suriname to date In 2012 we improved our digital newsletter Suriname to Date, which helped to upgrade the communication flow within our company. This newsletter includes a variety of relevant information related to our organization. Suriname to Date is also sent to the other Argos companies. Union negotiations Due to internal circumstances within our Labor Union, Vensur Werknemersbond, negotiations for a new service year, did not start in November, as usual. The negotiations began in January Teambuilding At the end of each quarter, a company gettogether was held with great sociability, good food and music. These successful get-togethers Verder heeft in het afgelopen jaar ook de verplichte jaarlijkse brandpreventietraining plaatsgevonden. In november startte een groep van vijftien personen, inclusief leden van het managementteam, met een cursus Spaans. Verder hebben onze medewerkers deelgenomen aan diverse andere cursussen, zoals: Basic Excel, First Line for Managers en Time Management. Human Resource Instrument In 2012 is het nieuwe prestatiebeloningssysteem getest. Op basis van de resultaten is het systeem aangepast, hetgeen heeft geresulteerd in een effectief werkbaar systeem. In 2013 zal dit systeem verder uitgewerkt en toegepast worden. Arbeidsvoorwaarden Wegens interne omstandigheden binnen de Vensur Werknemersbond zijn de onderhandelingen voor een nieuw dienstjaar niet, zoals gebruikelijk, in november van start gegaan. De onderhandelingen zijn in januari 2013 begonnen. Teambuilding Aan het eind van elk kwartaal wordt er een company get-together gehouden met veel gezelligheid, lekker eten en muziek. De geslaagde get-togethers zullen ook in 2013 worden voortgezet. Ook werd in december het jaarlijkse eindejaarsfeest georganiseerd. Suriname to date In 2012 hebben wij onze digitale nieuwsbrief Suriname to Date aangepast, hetgeen ook heeft bijgedragen tot verbetering van de communicatiestroom binnen ons bedrijf. In deze nieuwsbrief wordt diverse relevante informatie betreffende onze organisatie belicht. Deze nieuwsbrief wordt ook naar de overige Argos bedrijven verstuurd. Annual Report Vensur

20 20

21 Health, Safety, Environment & Community In 2012 the focus on the Health and Safety field was to further increase the overall policy to Argos HSEC standards. There are weekly safety talks ; these sessions are held on Tuesdays and attendance is mandatory for all employees. Accidents By strict adherence to the Health and Safety standards no accidents occurred in The awareness of the employees played a decisive role in this outcome. Health and Safety in the workplace have high priority and therefore a culture of Safety consciousness is strongly encouraged. In 2012 we obtained one of the first places on Argos list of companies with the highest amount of accident free days. We were able to reach this result because of the high safety culture within our company. In 2012 lag de focus van Health and Safety op het verder opvoeren van het algehele HSEC beleid naar Argos standaarden. Zo zijn er weekly safety talks, deze sessies worden elke dinsdag gehouden en zijn bestemd voor alle medewerkers. Ongevallen Door het strikt naleven van de Health en Safety standaarden hebben zich in 2012 geen bedrijfsongevallen voorgedaan. De bewustwording van de medewerkers heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Health and Safety op de werkvloer genieten hoge prioriteit en daarom wordt een cultuur van safety bewustzijn sterk gestimuleerd. In 2012 behaalde Vensur één van de hoogste plekken op de lijst van Argos van bedrijven met de meeste accident free dagen als resultaat van de hoge safety cultuur. Bijdrage aan de maatschappij In 2012 hebben wij met name ontwikkelingsprojecten in het binnenland van Suriname ondersteund door middel van cementdonaties. Riviertrap voor het dorp Pikin Slee Deze trap is nodig om toegang tot de rivier te verbeteren voor de dorpsbewoners bij het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals wassen of vissen. De riviertrap is een belangrijk aanvoerpunt van goederen en personen. Het dorp biedt toegang tot honderden toeristen per maand die het Marron Museum bezoeken en ook Annual Report Vensur

22 Contribution to society In 2012 we supported several development projects in the interior of Suriname through cement donations. Cement river stairs for the village Pikin Slee These stairs are necessary to improve access to the river for residents conducting daily tasks, such as washing or fishing. Furthermore, visitors and goods flow into the village through boat landings using the river stairs. The village offers access to the Maroon Museum to hundreds of tourists on a monthly basis and to nearby villagers who rely on the Pikin Slee Medical Center for access to healthcare facilities. Sanitary facilities for seniors - Botopasie To promote the welfare and health of senior citizens, there was a need for easily accessible sanitary facilities. Clean drinking water - Pempe and Wan Hatti For these projects, water tanks were placed in the villages to provide clean drinking water to the villagers. Housing - Sipaliwini Savannah We also donated cement to the village Sipaliwini Savannah for the construction of teachers houses, to help ensure education for almost 60 children. All projects were successfully completed and the people expressed their gratitude. School Visits In 2012 we organized educational tours at the plant for schoolchildren. A special program was developed, in which the production process and safety within our company, were presented to the children. Chicken Coops - Pempe With the construction of the chicken coops, some women generate income which enables them to meet the basic needs of their families. aan nabijgelegen dorpsbewoners die gebruik maken van de polikliniek in Pikin Slee. Sanitaire voorzieningen Botopasie Ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van seniore burgers bestond de noodzaak tot makkelijk toegankelijke sanitaire voorzieningen. Kippenkwekerijen Pempe Door de kippenkwekerijen te ondersteunen op Pempe hebben enkele vrouwen een inkomen en kunnen zij voorzien in de basisbehoeftes van hun gezin. Schoon drinkwater Pempe en Wan Hatti Voor deze projecten werden waterreservoirs geplaatst in de dorpen om de bewoners te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Woningbouw - Sipaliwini Savanne Ook hebben wij cement geschonken aan het dorp Sipaliwini Savanne voor de bouw van de onderwijzerswoningen, om zo onderwijs te helpen garanderen voor bijkans 60 kinderen. Alle projecten zijn met goed gevolg afgerond en de betrokkenen zijn ons zeer erkentelijk. Scholenbezoek In 2012 zijn wij begonnen met het geven van informatieve rondleidingen aan scholieren. Er is een programma samengesteld waarbij aan de kinderen het productieproces en de veiligheid binnen ons bedrijf wordt uitgelegd. 22 Annual Report Vensur 2012

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 2-serie: 3-serie: 4-serie: 5-serie: 7-serie:

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 2-serie: 3-serie: 4-serie: 5-serie: 7-serie:

Nadere informatie

Inhoud Deze PDF bevat de drukproef van de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages uit HRA dele 3:

Inhoud Deze PDF bevat de drukproef van de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages uit HRA dele 3: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze PDF bevat de drukproef van de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages uit HRA dele 3: 2-serie: Various review reports 3-serie:

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 15 februari 2007 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

Nadere informatie

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings H.Hoes 1 Klik om ATES het opmaakprofiel system results van de Monitoring within Energy Demonstration Program to 30%

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Te verspreiden op 29 juli 2008 U.S. Eastern Standard Time 01.30h. U.K. 06.30h. Continental Time 07.30h. DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Omzet stijgt

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Vianen, 24 april 2012 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Hoogtepunten 2011 Gelijkblijvende omzetniveaus op vergelijkbare basis bij NedGraphics rekening houdend

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers P E R S B E R I C H T Amsterdam, 25 november 2009 TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers TIE Holding N.V. ( TIE ) maakt de volgende hoogtepunten bekend met betrekking tot het financiële

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Te verspreiden op donderdag 19 juli 2012 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Sterke groei omzet en winst

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Introduction Since 1 January

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 17-serie:

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 19-serie:

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend groei door bestaande en nieuwe klanten

Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend groei door bestaande en nieuwe klanten Te verspreiden op donderdag 17 juli 2014 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0055 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer termoz CN 8 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk Beoogd

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 800 SPECIAL CONSIDERATIONS AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE FRAMEWORKS (Effective for audits of financial statements for periods

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie