Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie"

Transcriptie

1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

2 Agenda Onthaal Welkomstwoord door Herman Hendrickx, Voorzitter Financieel Forum Antwerpen Presentatie door Filip Dierckx, Voorzitter Febelfin Panelgesprek gemodereerd door Stefaan Michielsen Q & A Receptie Uitdagingen voor een Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie

3 Welkom! Nederlandstalige debatsessie te Gent op 29 mei Séance-débat en français à Mons le 5 juin Uitdagingen voor de Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie Debate in English in Brussels on 21 May Séance-débat en français à Namur le 29 avril Nederlandstalige debatsessie te Antwerpen op 27 mei Uitdagingen voor een Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie

4 AGENDA Uitdagingen voor een Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie I. 3 kerntaken II. 3 sleutels tot succes III. 4 engagementen IV.Conclusie Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

5 I. 3 kerntaken Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

6 3 kerntaken van financiële sector voor samenleving WELKE KERNTAKEN? Financieren economie Evenwichtig omgaan met sparen & beleggen Zorgen voor moderne & efficiënte financiële infrastructuur Binnen een kader van evenwichtige regelgeving, efficiënt toezicht & concurrentiële marktwerking Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

7 II. 3 sleutels tot succes Sleutelwoorden: realisme, samenwerking, rendabiliteit Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

8 Wat is er nodig om kerntaken verder uit te voeren? Realisme Uitvoering van kerntaken gaat gepaard met Samenwerking & dialoog met overheden Voldoende rendabiliteit Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

9 Realisme is noodzakelijk Onmogelijke spreidstanden vermijden Banken moeten meer LT funding aantrekken LT funding zal duurder en risicovoller worden door Basel III & bail-in Banken mogen geen enkel risico nemen Banken moeten goedkope kredieten verstrekken Banken mogen niet complex zijn Banken opereren in complexe geglobaliseerde markten Banken moeten balansen afbouwen en hefboom verkleinen Banken moeten hogere vergoeding op spaarboekje geven Banken moeten meer krediet verlenen Banken moeten goedkope kredieten verstrekken Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

10 Samenwerking & dialoog met overheden Enkele voorbeelden Basel III (exportfinanciering, LCR) Moratorium complexe producten Covered Bonds Zorgtraject Ford Genk & ArcelorMittal Bankenplan/ Table ronde financement des PME Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

11 Voldoende rendabiliteit is essentieel -36,5 ROE , Jan-Sept ,7 4,5 20,4 13,7 11,8 13,6 15,8 18,5 22,4 13,2 10, Bron : Febelfin-presentatie op basis van NBB-gegevens. Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

12 maar staat onder zware druk Structurele maatregelen Prudentiële initiatieven Heffingen Prudential initiatives RENDABILITEIT VAN DE BELGISCHE FINANCIËLE SECTOR Kapitaalvereisten Operationele maatregelen Consumentenbescherming Economische context Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Kapitaalkost 12

13 en onvoldoende duurzame rendabiliteit kan impact hebben op verschillende vlakken Minder eigen vermogen tast liquiditeit & solvabiliteit aan Minder solide financieel systeem Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

14 De evolutie naar een duurzame en vitale financiële sector gaat gepaard met: 3 KERNTAKEN 3 SLEUTELS TOT SUCCES 4 ENGAGEMENTEN Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

15 III. 4 engagementen Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

16 Engagementen van financiële sector voor samenleving De financiële sector engageert zich om Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

17 Financiering van de economie: facts & figures De financieringscapaciteit in de toekomst Alternatieve financiering Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

18 Financiering van de economie: facts & figures Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

19 Een EUR krediet voor elke extra EUR spaargeld (eind 2007 eind 2012) Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen en krediet sedert 2007 (Bron: Nationale Bank van België) Gereglementeerde spaardeposito s Kredieten aan ondernemingen Hypothecair krediet Kredieten aan de Belgische overheid Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind december 2012 EUR 148,8 miljard EUR 97,1 miljard EUR 139,3 miljard EUR 68,8 miljard EUR 214,8 miljard EUR 112,6 miljard EUR 165,5 miljard EUR 82,2 miljard EUR 218,7 miljard EUR 115,8 miljard EUR 175,6 miljard EUR 91,7 miljard EUR 235,8 miljard EUR 116,7 miljard EUR 183,2 miljard EUR 92,8 miljard Stijging tussen eind 2007 eind december EUR 87,0 miljard (+ 58,5 %) + EUR 19,6 miljard (+ 20,2 %) + EUR 43,9 miljard (+ 31,5 %) + EUR 24,0 miljard (+ 34,8%) + 87,5 miljard EUR EXTRA (sedert 2007) Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

20 Omloop ( x ) Evolutie kredietverlening aan ondernemingen Uittreksel Jaarverslag 2012 van Nationale Bank van België: In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 2012 verminderden ze met name hun vorderingen op de perifere landen van Hoogtepunt het eurogebied. Terzelfdertijd spitsten ze zich opnieuw toe op hun intermediatieactiviteiten in België en op hun strategische markten: de bij de retailcliënten aangetrokken deposito s namen toe en de kredietverlening bleef over het geheel genomen gehandhaafd Omloop (in mio EUR) Febelfin data = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen NBB data = volume opgenomen krediet door Belgische niet-financiële ondernemingen Febelfin Observatorium NBB Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

21 Kredietverlening aan ondernemingen tegen concurrentiële tarieven Gemiddelde gewogen intrest voor nieuwe leningen Gemiddelde gewogen intrest op jaarbasis, in % (*) 5.03% 5.32% 3.73% 3.20% 3.45% 3.07% 2.96% Bron : NBB Observatorium voor kredieten aan niet-financiële bedrijven (*) Gemiddelde voor Q Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

22 Traditionele kredietverlening onder druk. Regelgeving Conjunctuur Verminderde vraag naar krediet Moeilijke economische context Basel III Verminderde productie van krediet Mogelijke impact op kredietwaardigheid & daling financiële onafhankelijkheid KMO s Moeilijkere LT/MT kredietverlening Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

23 Conjunctuur: eigen vermogen van KMO s onder druk De graad van financiële onafhankelijkheid is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale passiva. Een hoge ratio betekent dat de onderneming onafhankelijk is van vreemde middelen wat 2 positieve effecten heeft : om te beginnen, zijn de financiële lasten gering en oefenen ze dus weinig druk uit op het resultaat ; vervolgens kunnen, indien nodig, nieuwe schulden gemakkelijk en onder gunstige voorwaarden worden aangegaan. De graad van financiële onafhankelijkheid kan ook worden geïnterpreteerd als een maatstaf voor het financiële risico van een onderneming, aangezien de vergoeding van derden vast is, in tegenstelling tot de in de tijd variërende resultaten van de ondernemingsmiddelen. (NBB) Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

24 De financieringscapaciteit in de toekomst - Belgisch spaargeld slaapt niet - Niet alle deposito s zijn hetzelfde - Grenzen aan de financieringscapaciteit Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

25 Belgisch spaargeld slaapt niet Financiering van de Belgische economie door banken (miljard ) Totale financiering Bron: NBB data Totaal Belgische deposito s Kredieten aan overheden Kredieten aan private sector Monetaire instellingen Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

26 Belgisch spaargeld slaapt niet Meer dan 100% van het Belgisch spaargeld werd omgezet in kredieten (gezinnen, ondernemingen + government) Depositosurplus: surplus: private sector sector + overheid + overheden Depositosurplus: surplus: private sector sector In miljoen EUR. Bron: NBB data. Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

27 Niet alle deposito s zijn hetzelfde Macro economische parameters bepalen de looptijd van deposito s (b.v. bbp-groei, rentetarieven, werkloosheid, enz ) Deposito s: volumes volgens type deposito (in miljard EUR) Sinds de crisis leidt meer onzekerheid tot meer spaardeposito s op korte termijn Sinds de crisis zorgt onzekerheid voor minder spaardeposito s op lange termijn Zichtrekeningen Termijnrekeningen Spaarboekjes Totaal Totaal deposito s (incl.overheden, verzekeraars en pensioenfondsen) Bron: NBB data Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

28 Grenzen aan de financieringscapaciteit Een financiële en economische omgeving in verandering kan de aangroei van spaardeposito s doen stoppen. Evolutie aandeel spaarboekjes in financiële activa gezinnen Voorzichtigheid is geboden bij het nemen van beleidsmaatregelen, want financieringscapaciteit zou in de toekomst kunnen afnemen Bron: NBB data Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

29 Alternatieve financieringsmethodes Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

30 Financieringsnoden van de economie Traditionele bancaire kredietverlening Alternatieve vormen van financiering LT kredietverlening door banken KT kredietverlening door banken LT schuldfinanciering Versterking eigen vermogen Investeringskredieten LT exportkredieten Documentair krediet Straight loans KT exportkredieten KMO fondsen Projectobligaties Volkslening Durfkapitaal Win-win Crowd funding TRANSFORMATIE INTERMEDIATIE Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

31 Dialoog van sector met overheden over alternatieve financiering KMO-fondsen Risicokapitaal / win win lening Volkslening Projectobligaties Crowd funding Bedrijfsobligaties Euronext Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

32 Handhaving kredietverlening (NBB) Moeilijke conjunctuur, moeilijkere dossiers Initiatieven alternatieve financiering Bijzondere aandachtspunten Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

33 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

34 2013 is 2008 niet Hard gewerkt aan solvabiliteit, liquiditeit en inkrimping balans Kleinere balans, meer eigen vermogen, kleinere hefboom Totale passiva van de Belgische banksector Totaal kapitaal en reserves van de Belgische banksector Hefboom (in miljard EUR) (in miljard EUR) (in eenheden) Eind september ,9 50,7 29,9 Eind september ,0 59,1 18,3 Evolutie in % -27,1% +16,6% -38,7% Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (geconsolideerde basis) Febelfin Financial Forum 34

35 2013 is 2008 niet Hard gewerkt aan betere liquiditeit Belgische banken gebruiken meer deposito s dan financiering via financiële markten Sep Retaildeposito's Totaal korte termijn wholesale financiering Reglementaire liquiditeitsratio (in %) Bron:NBB (in mia EUR) * * Reglementaire liquiditeitsratio: deze ratio geeft de verhouding weer tussen enerzijds de netto-uitstroom van middelen in een stressscenario (met tijdshorizon van 1 maand) en anderzijds de buffer van liquide beschikbare activa om aan de uitstroom het hoofd te bieden. De ratio moet 100 % of minder bedragen Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie (m.a.w. hoe lager het cijfer hoe steviger de liquiditeitspositie). Bron NBB 35

36 2013 is 2008 niet Hard gewerkt aan betere solvabiliteit Banken nemen minder risico s Evolutie risicogewogen activa (bron: NBB, in miljarden EUR) Sept 2012 Verschil (%) 583,5 491,7 407,5 372,5 373,8 368,5-36,8% Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

37 2013 is 2008 niet Belgische bancaire activiteiten zijn Belgischer geworden Vermindering van: Internationale activiteiten & blootstelling op het buitenland Financiering via financiële markten Toename van: Funding via thuismarkt (spaardeposito s) Kredietverlening aan thuismarkt (hypothecair krediet & kredieten aan ondernemingen) * Geconsolideerde cijfers, banken naar Belgisch recht. Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

38 Brussel is Wall Street niet Belgisch zakenbankieren essentieel voor open en exportgerichte kmo-economie Wat is zakenbankieren in België? Financiering ondernemingen Gespecialiseerde financiering: Buitenlandse handel zeer belangrijk voor de Belgische economie Indekking tegen wisselkoersrisico s, renterisico s, enz. Handelen voor eigen rekening sterk afgenomen en van beperkte omvang Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

39 2013 is 2008 niet Strengere regelgeving & scherper toezicht: Belgisch, Europees & internationaal Basel III (o.a. strengere kapitaalen liquiditeitsvereisten, governance) Bankenwet 2010/ Twin Peaks I (o.a. NBB/ FSMA model, blokkering strategische beslissingen) Twin Peaks II G20/EU Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

40 Nieuwe regelgeving zet rendabiliteit onder druk Evolutie rendabiliteit per sector /12/ /12/ /12/ /12/2012 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

41 Onbedoelde gevolgen Regelgeving Kwetsbaarheid van de financiële sector Lage rendabiliteit Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

42 Sterk veranderd landschap Strengere regelgeving & scherper toezicht op verschillende niveau s Belgische zakenbanken belangrijk voor open economie & KMO s Eerst cumulatieve impact bestaande regelgeving alvorens volgende hervormingen door te voeren Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

43 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

44 Dienstverlening Belgische banken is multikanaal & innovatief Netwerk kantoren & zelfstandige agenten Selfbanks Phone banking Internetbankieren Mobiel bankieren Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

45 Wat kan sector doen? Promoten betaalverkeer Ontwikkelen nieuwe instrumenten Betrekken overheid Campagne Met de kaart uiteraard met Comeos Meerdere formules smartphone / mobiel bankieren Voorbeeldrol overheid Invoering pin-free betalingen Inzet op e-commerce Fiscale stimuli Cash-betalingen boven bepaalde drempel verbieden Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

46 Multikanaal landschap Uitbreiding betaalaanbod door innovatie Veiligheid voorop, o.a. door preventiecampagnes Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

47 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

48 Banken nemen maatschappelijke rol op Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

49 Actualisering Gedragscodes Bijzondere zorgtrajecten Kader creëren voor maatschappelijk verantwoord investeren, sparen en krediet verlenen Inzetten op vorming Betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

50 V. BESLUIT Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

51

52 Q & A Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

3. f inanciële instellingen

3. f inanciële instellingen 3. f inanciële instellingen In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 1 verminderden ze met name hun vorderingen

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet?

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet? VBO-ANALYSE Financiering van investeringen: credit crunch of niet? Oktober 2013 8,1% II kloof van de investeringen tot het precrisisniveau 13,9% II toename van de kredietverlening aan (niet-financiële)

Nadere informatie

Financial Stability Review 2012. Executive Summary

Financial Stability Review 2012. Executive Summary Financial Stability Review 212 Executive Summary Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING 1. Groeifinanciering binnen een KMO:. op zoek naar een gezonde financiële structuur Inhoudstafel 1. Groeifinanciering in een KMO:...

Nadere informatie

Febelfin 1 Standpunt. Vooraf

Febelfin 1 Standpunt. Vooraf Aanbevelingen van de bijzondere parlementaire commissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV Dexia Febelfin 1 Standpunt Vooraf Febelfin en haar

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren BANK EN BEURS BINNENSTEBUITEN DEEL 1 Wetgevend en institutioneel kader: BIJKOMENDE VRAGEN & OPDRACHTEN: OPLOSSINGEN Multiplechoicevragen 1 De voornaamste macro-economische functie van een bank is: A het

Nadere informatie

Stapeling Regelgeving

Stapeling Regelgeving FINANCIAL SERVICES Stapeling Regelgeving Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening September 2012 kpmg.com Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Overeenkomstig artikel

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Macroprudentieel verslag 2015

Macroprudentieel verslag 2015 Macroprudentieel verslag 215 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet commerciële doeleinden is toegestaan

Nadere informatie

Marketing, verkoopstechnieken, nieuwe technologieën ten dienste van de boekhouder-fiscalist!

Marketing, verkoopstechnieken, nieuwe technologieën ten dienste van de boekhouder-fiscalist! Marketing, verkoopstechnieken, nieuwe technologieën ten dienste van de boekhouder-fiscalist! Inleiding Xavier SCHRAEPEN, Ondervoorzitter BIBF Focus Conjunctuur en key trends GeertGIELENS, Chief Economist,

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie

In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013

In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 Drie hoekstenen voor krediet De kredietportefeuille van uw bank bleef ook tijdens de crisis gestaag groeien, zonder grote terugvallen. Wim

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 10.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 72/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

C. Prudentieel toezicht

C. Prudentieel toezicht C. Prudentieel toezicht 1. ontwikkeling van een meer intensief en inclusief toezicht In de loop van 2012 en 2013 voerde het IMf een volledige en grondige analyse uit van de Belgische financiële sector

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit M. Kasongo Kashama (*) Inleiding Tijdens de zomer van 2014 heeft het Eurosysteem zijn inflatieprojecties voor het eurogebied tot en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans... 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 25 Deugdelijk bestuur 29 Bedrijfsmissie 32 Geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie