Handleiding voor de projectontwikkelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de projectontwikkelaar"

Transcriptie

1 Handleiding voor de projectontwikkelaar Wouter Neven (editor) Lies Rowies Joris De Pauw Nele Broekaert Barthélémy Gorza Alexandros Sapsalis Caroline Segers Bruno Stroobants Maarten Michiels Marie-Joëlle Versele Caroline Kempeneers Catherine Wymeersch Brecht Vercruysse Kluwer Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen tel fax

2 ISBN: Depot: D/2009/2664/405 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL INLEIDING 11 I. DE VOORBEREIDENDE FASE De vergunningen De milieuvergunning in het Vlaams Gewest Situering Wat Wie Termijnen De milieuvergunningsvoorwaarden Knelpunten: koppeling van bouw- en milieuvergunning De milieuvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Situering Wat Indeling van de inrichtingen in klassen Procedure in eerste aanleg Beroepsprocedure Verplichtingen van de exploitant Verval, wijziging, schorsing en intrekking van de vergunning Koppeling milieu- en stedenbouwkundige vergunning De milieuvergunning in het Waals Gewest Situering Wat Verdeling van installaties en activiteiten in klassen Procedure in eerste aanleg Beroepsprocedure Verplichtingen van de exploitant Nietigheid, geldigheidsduur, verandering, opschorting en intrekking van de vergunning De stedenbouwkundige vergunning in het Vlaams Gewest Situering Wat Wie Waar Termijnen 56 3

4 Knelpunten De stedenbouwkundige vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Situering Wat Wie Waar Termijnen Knelpunten De stedenbouwkundige vergunning in het Waals Gewest Situering Wat Wie Waar Termijnen Knelpunten De verkavelingsvergunning in het Vlaams Gewest Situering Toepassingsgebied Inhoud van de verkavelingsvergunning Procedure tot het verkrijgen van een verkavelingsvergunning Knelpunten De verkavelingsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Situering Toepassingsgebied Inhoud van de verkavelingsvergunning Procedure tot het verkrijgen van een verkavelingsvergunning Knelpunten De verkavelingsvergunning in het Waals Gewest Situering Toepassingsgebied Inhoud van de verkavelingsvergunning De procedure tot verkrijging van een verkavelingsvergunning Knelpunten De sociaal-economische vergunning in het Vlaams Gewest/Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Waals Gewest Situering Wat Wie Waar Termijnen Knelpunten 127

5 Inhoudstafel 2. De bodem De bodem in het Vlaams Gewest Situering Wat Wie Sanering Termijnen De overdrachtsprocedure Samenvattende tabel De bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Situering Identificatie van verontreinigde gronden Procedure bodemonderzoek Risicobeheer/saneringswerken Samenvattend schema Procedures van intern beroep Bijzondere bepalingen De bodem in het Waals Gewest Situering Databank betreffende de toestand van bodems Verplichtingen bodemonderzoek(en) Saneringsmaatregelen Schuldenaars van onderzoeks- en saneringsverplichtingen Aandachtspunten Het binden van de partners in de voorbereidende fase Situering Wat De letter of intent De memorandum of understanding De head of terms De overeenkomst Knelpunten Besluit Archeologie Situering Wat Wie Waar Termijnen Knelpunten Eigendom van een toevalsvondst Gevolgen van een toevalsvondst 188 5

6 5. Publiek-private samenwerking Situering Wat is PPS Wie Enkele knelpunten PPS en risicoallocatie PPS en de wetgeving inzake overheidsopdrachten Facilitair kader PPS: zakelijke rechten 194 II. DE UITVOERINGSFASE De achterliggende constructie De koop Situering Wat Wie Waar Termijnen Fiscale implicaties De ruil Situering Wat Fiscale Implicaties De onroerende leasing Begrip Wat Wetgevend kader Voorwerp Uitwerking van de leasingovereenkomst Hoe Soorten Sale and lease back Specifieke voordelen verbonden aan onroerende leasing Fiscale implicaties Het opstalrecht Situering Voorwerp Vestiging van het opstalrecht Rechten en plichten van de opstalhouder Rechten en plichten van de opstalgever/grondeigenaar Einde van het opstalrecht Fiscale implicaties De erfpacht Situering Voorwerp Vestiging van de erfpacht Rechten en plichten van de erfpachter Rechten en plichten van de blote eigenaar Erfpachtgever Einde van de erfpacht Knelpunten bij het einde van de erfpacht: wat gebeurt er met de gebouwen 247 6

7 Inhoudstafel Fiscale implicaties Het vruchtgebruik Situering Voorwerp Vestiging van het vruchtgebruik Rechten en plichten van de vruchtgebruiker Rechten en plichten van de blote eigenaar Einde van het vruchtgebruik Knelpunten bij het einde van het vruchtgebruik Fiscale implicaties De financiering Situering Projectfinanciering Lening Investeringskrediet Kaskrediet Straight loans Overbruggingskrediet Bijzondere financieringstechnieken Vastgoedbevak Vastgoedbevak en vastgoedcertificaten Het vastleggen van het samenwerkingskader tussen de verschillende partners De aannemer en het bouwcontract Situering Wat Wie Verplichtingen van de aannemer Verplichtingen van de bouwheer Aansprakelijkheid van de aannemer Einde van het bouwcontract De architect Situering Wat Wie Rechten en verplichtingen van de partijen Knelpunten De veiligheidscoördinator Situering Wat Wanneer Aanstelling van de veiligheidscoördinator Door wie Aanstelling van de veiligheidscoördinator Wanneer Aanstelling van de veiligheidscoördinator Hoe Aanstelling van de veiligheidscoördinator Verantwoordelijkheden van de aansteller Instrumenten van de veiligheidscoördinator De projectontwikkelaar/de promotor Situering 324 7

8 Wie Wat Knelpunten De ingenieur/het studiebureau Situering Wie Wat Knelpunten: aansprakelijkheid De projectmanager Situering Wie Wat Het controleorganisme Situering Wie Wat Knelpunten: de aansprakelijkheid De tussenkomst van het vennootschapsrecht: enkele specifieke gevallen De tijdelijke vennootschap De patrimoniumvennootschap De vennootschap in oprichting Verkoop op plan Situering Toepassingsgebied Verplichtingen Verplichte vermeldingen en bijlagen Waarborgregeling Procedure inzake oplevering Beding van wederinkoop Betaling van de prijs Sancties Burgerrechtelijke sanctie: de nietigheid Strafsancties Knelpunten 350 III. DE EINDFASE De oplevering Situering Wat Algemeen De voorlopige en definitieve oplevering De gevolgen van de dubbele oplevering Knelpunten 356 8

9 Inhoudstafel 2. De verkoop Situering Structuur van een share deal Structuur van een asset deal Share deal of asset deal Gesplitste verkoop of split sale De verhuur Situering Verschillende huurregimes Soorten huurregimes Vrijwillige onderwerping Aandachtspunten bij het sluiten van een huurcontract Plaatsbeschrijving Huurwaarborg Bestemming Overige aspecten Duur en beëindiging van de huur Gemene huur Woninghuur Handelshuur 372 IV. PROJECTONTWIKKELING EN FISCALITEIT: EEN AANTAL BIJZONDERHEDEN REGISTRATIERECHTEN Opstalrecht en de verzaking aan het recht van natrekking bij bouwpromotie Gebruik van het opstalrecht bij bouwpromotie Verzaking aan recht van natrekking door een grondeigenaar die hoofdaandeelhouder is van de vennootschap die bouwt Inbreng in een Belgische vennootschap van een zakelijk recht op een gebouw Registratierechten Btw Btw Alternatieven voor de onroerende verhuur De onroerende verhuur Problematiek Alternatieven DBFM-contract Unieke complexe dienst of geheel van verschillende diensten? Zijn de leveringen onderworpen aan de btw? 386 9

10 Btw-behandeling van het variabele onderdeel van de vergoeding Zakelijke rechten en btw-herzieningen Algemeen Overdracht van residuele eigendomsrechten De uitdoving van een zakelijk recht 389 BIBLIOGRAFIE 391 SELECTIE VAN DE RELEVANTE WETGEVING

Beleggingen en fiscus

Beleggingen en fiscus Beleggingen en fiscus Anne Meyus Jurist & Belastingconsulent Vermogensadvies Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be e-mail: info@kluwer.be

Nadere informatie

ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR Dit kopij werd afgesloten op 30 september 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

inhoud Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap? aanvullende pensioenen

inhoud Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap? aanvullende pensioenen LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud In het meinummer van deze nieuwsbrief bespraken we het huwelijksstelsel van de individuele levensverzekering van de echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel. Vandaag

Nadere informatie

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning.

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. Deel I. Juridisch luik Frank Pirard Tekst gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht

Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Herman COUSY emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven Caroline VAN SCHOUBROECK hoofddocent KU Leuven Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk #

Nadere informatie

Milieu & verzekeringen voor bedrijven. Informatiebrochure

Milieu & verzekeringen voor bedrijven. Informatiebrochure Milieu & verzekeringen voor bedrijven Informatiebrochure Inhoud Inhoud... 2 Belangrijke juridische kennisgeving... 13 Inleiding... 14 Deel 1: Algemeen overzicht van de milieureglementering Het opstartende

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

VERSLAG INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING VAN

VERSLAG INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING VAN Kantoor Roeselare Westlaan 348 8800 Roeselare 051/26.14.00-051/26.14.09 info@auditas.be VERSLAG INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING VAN NV LA RÉSERVE INVEST Elizabetlaan 160 8300 Knokke-Heist DOOR OVERNEMING

Nadere informatie

Erfpacht en opstalrecht

Erfpacht en opstalrecht M.E. Storme Erpfacht en opstalrecht - 1 - Prof. dr. Matthias E. Storme Gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat Erfpacht en opstalrecht uitgave oktober 2014 M.E. Storme Erpfacht en opstalrecht - 2 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN -----------------------------------------------------------------------------------------

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERNAME- GIDS -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMSTEN PRAKTIJKBOEK ONTSLAG uitgave 2012 Advocatenkantoor Claeys & Engels (bijgewerkt tot 27 februari 2012) Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium NV

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Schaderegeling in België Nieuwe edities!

Nadere informatie

Inleiding tot de vastgoedmakelaardij

Inleiding tot de vastgoedmakelaardij Inleiding tot de vastgoedmakelaardij 1 Situering van de vastgoedsector 1.1 FACTS AND FIGURES: VASTGOEDBEZIT IN BELGIË Het globaal gezinspatrimonum in België is 1 240 miljard. Ongeveer 60 % hiervan is onroerend

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving

Wet-, Decreet- en Regelgeving Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen en Archeologie (officieuze coördinatie) 1 juli 2006 COLOFON Samenstelling : Vesna Van Renterghem Tekstverwerking: Vesna Van

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Prospectus betreffende het openbaar bod tot verkoop van 160.000 aandelen en van maximum 24.000 aandelen in het geval van uitoefening van de mogelijkheid tot overallocatie en de inschrijving van alle aandelen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1

INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels................................................. 1 I. Juridische kwalificatie:

Nadere informatie

Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement

Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement DEEL A: RENDEMENT Hoofdstuk 1: Rendementrekenen 1) Basisbegrippen a. Algemene formule Rendement wordt steeds berekend over een bepaalde tijdspanne Dit is

Nadere informatie