CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -emissie Strukton Rail 2014. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling"

Transcriptie

1 CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting CO 2 -uitstoot van ton -> 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 6,93% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie -> reductiedoelstelling behaald Daling brandstofverbruik leaseauto s met 6% Daling uitstoot productiemiddelen met 0,7% Daling uitstoot woon-werkverkeer met 1% Toename uitstoot zakelijke mobiliteit met 11,6% Daling uitstoot door gas/elektra met 18% Reductie scope 1: 5,7% Toename scope 2: 5,5% Reductie scope 3: 1,4% 2. Inleiding In dit document rapporteren wij over onze CO 2 -uitstoot ( carbon footprint ) in Ook vergelijken we de uitstoot met de uitstoot in dezelfde periode in 2013 en eerdere jaren. Tevens informeren we over de voortgang van de reductiemaatregelen. In deze rapportage hanteren we de conversiefactoren volgens de CO 2 -Prestatieladder versie 2.0. Voor 2014 was onze ambitie om de CO 2 -uitstoot met 2% te reduceren ten opzichte van Dit tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO 2 -emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar Deze emissie relateren wij aan de geactiveerde productie 1. Dat doen wij vanwege het sterke onderlinge verband tussen de geactiveerde productie en de CO 2 -uitstoot. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling De totale CO 2 -uitstoot van Strukton Rail 2 in 2014 was ton (2013: ton). De absolute uitstoot daalde dus met 5% ten opzichte het vorig jaar. Doordat de gerealiseerde geactiveerde productie met 2,2% toenam, bedroeg de daling van de relatieve CO 2 -uitstoot 6,93% ten opzichte van vorig jaar. Dit ligt boven de ambitie van 2% die voor 2014 vastgesteld was. Op basis van dit resultaat is besloten de doelstelling bij te stellen naar 20% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van het referentiejaar Onder de geactiveerde productie bij Strukton Rail vallen de productie in de vorm van geleverde manuren, materieelinzetten, inkoop en een vergoeding voor de indirecte uren (AK-dekking) ten laste van de uitgevoerde projecten en onderhoudswerken. 2 Hierin is papier niet meegenomen Pagina 1 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

2 3.1 Opbouw CO2-uitstoot Onderstaande grafiek laten zien hoe de CO 2 -uitstoot van Strukton Rail in 2014 was opgebouwd. CO2-uitstoot Strukton Rail in 2014 Voor een vergelijking over de jaren hieronder een overzicht van de ontwikkeling per categorie uitstoot sinds Verloop CO2 uitstoot per categorie Brandstof Woon-werk Zakelijke mobiliteit Gas/elektra Productiemiddelen Over de opbouw en ontwikkeling van de CO 2 -uitstoot in 2014 valt het volgende op te merken: 66% van de totale CO 2 -uitstoot bestond uit het brandstofverbruik door leaseauto s. Nog steeds veroorzaken leaseauto s het grootste deel van de uitstoot; dit aandeel neemt zelfs weer met 1% toe ten opzichte van vorig jaar. Het werkelijke brandstofverbruik door leaseauto s nam met 6% af. Een nog sterkere afname dan in 2013; toen was de afname 4,6%. De dalende trend zet zich voort. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat dit vooral het gevolg is van de aanpassing van de leaseregeling en andere maatregelen rond het wagenpark. Deze maatregelen zullen naar verwachting nog verder na-ijlen. Pagina 2 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

3 19% van de totale CO 2 -uitstoot werd veroorzaakt door inzet van de productiemiddelen. Hieronder vallen het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG) en het Groot Mechanisch Gereedschap (GMG)). De uitstoot door productiemiddelen daalde met 0,7% ten opzichte van Dit na de toename in het jaar daarvoor (8,7%). 9% van de totale CO 2 -uitstoot bestond uit woon-werkverkeer. Dat is eenzelfde percentage als in dezelfde periodes in voorgaande jaren. De CO 2 -uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer (auto en OV) daalde met 1,2% ten opzichte van de uitstoot in het vorig jaar. Hier is dus weer spraken van een dalende trend, die alleen halverwege 2013 werd onderbroken. 5% van de totale CO 2 -uitstoot werd veroorzaakt door elektriciteits- en gasverbruik. Het totale absolute verbruik daalde met 18%. Dit was te danken aan een daling van het gasverbruik (21%), want het elektriciteitsverbruik nam toe (met 5,4%). 2% van de totale CO 2 -uitstoot bestond uit zakelijke mobiliteit (vliegverkeer, zakelijke reizen met privé-auto s, taxi en OV). De CO 2 -uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit nam met 12% toe ten opzichte van dezelfde periode in Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename in het vliegverkeer. Ook de zakelijke reizen met het openbaar vervoer namen toe Uitstoot per scope Wij rapporteren onze CO 2 -uitstoot volgens de internationale standaard (GHG-protocool) in drie categorieën: scope 1, scope 2 en scope 3. 3 CO2-uitstoot Strukton Rail per miljoen geactiveerde productie 70 Tonnen CO2 per miljoen geactiveerde productie scope 1 scope 2 scope 3 totaal Doelstelling 2014 per scope Onze doelstelling was om in 2014 de volgende reducties per scope te realiseren ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de geactiveerde productie: - Scope 1: 2,5% - Scope 2: 0,5% - Scope 3: 1% 3 Strukton Rail hanteert bij de scope-indeling het GHG-protocol en wijkt daarbij af van SKAO. Waar SKAO Business Travel en Personal Cars for Business Travel tot scope 2 rekent (zie CO2-Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 blz. 51), rekent Strukton Rail deze items conform het GHG-protocol tot scope 3. Pagina 3 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

4 In totaal komt dit overeen met de ambitie om in % te reduceren ten opzichte van Dit lijkt misschien niet zo, maar de uitstoot in scope 1 maakt een veel groter deel uit van onze totale footprint dan de uitstoot in scope 2 resp. scope 3. Scope 1. Onder scope 1 valt de directe uitstoot, onder meer van auto's en productiemiddelen. In 2014 was de CO 2 -uitstoot per miljoen geactiveerde productie 40 ton in scope 1. We behaalden daarmee een reductie van 8% ten opzichte van 2013, ruim meer dan de doelstelling van 2,5%. Scope 2. Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik, bijvoorbeeld van energieproductie door de energieleverancier. De uitstoot in deze scope nam in 2014 met 3% toe ten opzichte van Daarmee behaalden we de doelstelling van 0,5% niet. Scope 3. Scope 3 betreft indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie, zoals zakelijke kilometers gemaakt met privéauto s en vliegreizen. In 2014 was de CO 2 -uitstoot per miljoen geactiveerde productie 5,1 ton in scope 3. Dit betekent een reductie van 1% ten opzichte van 2013; precies gelijk aan onze reductiedoelstelling voor deze scope. Zoals al aangegeven in hoofdstuk 3.1 bij zakelijke mobiliteit wordt deze stijging met name veroorzaakt door de toename in het vliegverkeer. Totale relatieve uitstoot Strukton Rail en aandeel per scope scope 3 11% scope 2 1% CO2-uitstoot 2014 per scope scope 1 88% Pagina 4 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

5 4. Organisational boundaries In de scope van de CO 2 -Prestatieladder betrekken wij alleen activiteiten in Nederland. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de juridische entiteiten en bedrijfsonderdelen die binnen de organisatiegrenzen vallen anders ingericht. Alleen Strukton Systems B.V. en Strukton Rolling Stock B.V. hebben geen wijzigingen ondergaan. De entiteiten Strukton Rail Regio B.V., Strukton Rail Consult B.V. en Strukton Rail Materieel B.V. zijn wél gewijzigd. Alle activiteiten en processen van deze entiteiten zijn ondergebracht in Strukton Rail Nederland B.V.( voorheen Strukton Rail Regio B.V) voor de werkzaamheden gerelateerd aan de projecten en het onderhoud, en Strukton Rail Equipment B.V (voorheen Strukton Rail Materieel B.V.) voor de activiteiten gerelateerd aan de inzet van materieel en projectondersteuning. Dit betekent het volgende voor de organisational boundaries: De juridische entiteiten die binnen de organisatiegrenzen voor de CO 2 -Prestatieladder vallen, zijn: Strukton Rail Nederland B.V., Strukton Systems B.V., Strukton Rolling Stock B.V., Strukton Rail Equipment B.V., Strukton Rail Consult B.V. en Strukton Rail Projects B.V. Ook de stafafdelingen die onder Strukton Rail B.V. vallen, worden meegenomen binnen de organisatiegrenzen. De CO 2 -footprint van Strukton Rail B.V. wordt bepaald door de CO 2 -uitstoot van deze bedrijven te berekenen voor hun activiteiten in Nederland. 5. Bewustzijn In 2014 is de in eerdere jaren ingezette focus op het CO 2 -bewustzijn binnen de organisatie voortgezet. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten en het vasthouden van de bewustwording van medewerkers over mogelijkheden om hun eigen carbon footprint te verlagen. Aangezien een belangrijk deel van onze CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik door (lease)auto s, blijft vermindering van het brandstofverbruik een belangrijk item. Daarnaast is aandacht besteed aan het reductieprogramma De acties in het reductieprogramma zijn organisatiebreed uitgezet. Ook binnen de bedrijfsonderdelen zelf vinden diverse initiatieven plaats. Regelmatig worden de cijfers en de mogelijkheden van de NS-Business Card intern gecommuniceerd. De NS-Business Card is een belangrijk hulpmiddel bij de realisatie van het doel om het brandstofverbruik door leaseauto s te verminderen. In de interne communicatiemedia (intranet, personeelsblad) wordt regelmatig aandacht gevraagd voor CO 2 -reductie. De structuur van de duurzaamheidssite op het intranet is in 2014 aangepast (meer onderwerpspecifieke pagina ten behoeve van het overzicht). Naast de mogelijkheid om ideeën aan te dragen via het duurzaamheidsdiscussieforum op het intranet en op het interne social medium Yammer, kunnen ook ideeën over duurzaamheid worden ingediend via het ideeënplatform Eureka. Bij de totstandkoming van het reductieprogramma zijn ideeën van medewerkers meegenomen. Een ieder wordt opgeroepen om ideeën te blijven aandragen. Pagina 5 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

6 6. Voortgang reductieprogramma 6.1 Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit De mobiliteit van medewerkers van Strukton Rail zorgt voor het grootste deel van de footprint. In 2014 werd 66% van de totale uitstoot van Strukton Rail veroorzaakt door leaseauto s (grijs en geel). Daarnaast werd nog eens 9% veroorzaakt door woon-werkverkeer met privéauto s (OV en auto) en 2% door zakelijke reizen (vliegreizen, taxi, privéauto s en OV). CO 2 -reductie in de mobiliteit is daarmee uitermate belangrijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. Hieronder staat de voortgang op de maatregelen ten aanzien van mobiliteit: Nieuwe mobiliteitsregeling. In de eerste helft van 2014 hebben wij samen met Mobility Concept een plan van aanpak uitgewerkt. In overleg met de directie is het plan vooralsnog niet tot uitvoering gebracht. Begin december 2014 heeft Strukton Rail met Urgenda afgesproken een integraal mobiliteitsplan te maken, dat invulling geeft aan de specifieke problematiek van een bedrijf in de bouw. Dit plan zal in het eerste kwartaal van 2015 worden afgerond, waarna het intern met stakeholders kan worden besproken. Leaseregeling. Per 1 januari 2013 is voor personenauto s (geel kenteken) voor heel Strukton een nieuwe leaseregeling van start gegaan. Het effect van deze nieuwe regeling wordt steeds meer zichtbaar. Daarnaast is in 2014 het toewijzingsbeleid van leaseauto s aangescherpt. Het aantal leaseauto s is in 2014 verminderd met 3% ten opzichte van Dat is 2% minder dan de doelstelling in het reductieprogramma van 5% per jaar. 100% elektrische auto. In 2014 is onderzocht of de 100% elektrische auto kan worden toegevoegd aan de leasekeuzemogelijkheden. Bedrijfsauto s. Wij hanteren de top 10 van zuinigste bestelauto s van de ANWB en de Stichting Natuur & Milieu. Waar dit haalbaar is, zetten wij kleinere en zuinigere bedrijfsauto s in. Verder wordt bij nieuwe bestellingen van bedrijfsauto s de begrenzing van de maximumsnelheid ingesteld op 120km/uur. Daarnaast worden nieuwe bedrijfsauto s voorzien van een lichtgewicht aluminium inrichting, waardoor het gewicht van de auto s afneemt en daarmee het brandstofverbruik. Het nieuwe rijden voor leaserijders (e-driving). Dit plan is opgenomen in het plan rond het thema mobiliteit. Training veilig en zuinig rijden voor chauffeurs met vrachtwagenrijbewijs (Code 95). Tot 2016 volgen de 130 chauffeurs met een vrachtwagenrijbewijs (code 95) een cursus voor zuinig en veilig rijden. De praktijkdag heeft inmiddels plaatsgevonden. In de komende periode wordt in herhalingscursussen het zuinig en veilig rijden regelmatig onder de aandacht gebracht. Pagina 6 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

7 In 2014 verbruikten de grijze kentekens liter minder brandstof dan in Flexibel werken. Het flexibel werken wordt door heel Strukton Rail heen gestimuleerd. Een overzicht van flexibele werkplekken is voor alle medewerkers van Strukton Rail beschikbaar op het intranet. Dit overzicht zal in 2015 beter toegankelijk worden gemaakt. Onder flexibel werken valt ook het gebruik van videoconferencing. Sinds 2014 houden we het gebruik van de videoconferencingfaciliteiten bij. In 2014 werd minder gebruik gemaakt van videoconferencing dan in We zullen er in 2015 meer aandacht voor genereren. Mensplanning. Eind 2012 is een extra module geïmplementeerd in het planningsprogramma Rostarcas. Hiermee worden mensen op postcode gepland, waardoor het aantal autokilometers met bedrijfsauto s in de uitvoering wordt verminderd en het brandstofverbruik NS-Business Card. Reizen met het openbaar vervoer leidt tot een lagere CO 2 -uitstoot dan reizen met de auto. Voor 2014 en 2015 is de doelstelling om 5% per jaar meer treinkilometers te reizen met de NS-Business Card. Dit komt overeen met kilometer in 2014 en km in Dit percentage wordt afgezet tegen de realisatie in In 2014 is deze doelstelling gerealiseerd. Dit was mede te danken aan het volgen van het Low Car Diet in de laatste maanden van Pagina 7 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

8 Overnachtingen. In 2014 is bij de betreffende contractmanager aandacht gevraagd voor het alternatief bij langdurige projecten om medewerkers op locatie te laten overnachten, bijvoorbeeld als de enkele reistijd meer bedraagt dan twee uur. 6.2 Lagere uitstoot door productiemiddelen De productiemiddelen (het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG) en het Groot Mechanisch Gereedschap (GMG)) geven bij Strukton Rail een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot. In 2013 veroorzaakten het KMG en GMG 19% van de uitstoot van Strukton Rail. In 2014 was dit ook 19%. Dit percentage vertroebelt in zoverre dat de totale uitstoot wel degelijk afgenomen is. Verlaging van de uitstoot van deze machines zorgt direct voor minder CO2-uitstoot op de projecten van Strukton Rail. Hieronder staat de voortgang op de maatregelen ten aanzien van productiemiddelen. Rijstijl machinisten. Bij NS Reizigers krijgen machinisten een training Het Nieuwe Rijden. Het systeem bij NSR is zo ingericht dat de machinist in de cabine kan zien of hij op tijd rijdt en hoeveel energie hij heeft verbruikt. In 2014 is onderzocht wat de mogelijkheden van deze training zijn binnen Strukton Rail. Geconcludeerd is dat er binnen Strukton Rail geen aanknopingspunten zijn om een dergelijk systeem op te zetten, omdat wij teveel verschillende types materieel hebben, geen vaste treinpaden hebben en op lagere snelheden rijden, waardoor bij het uitzetten van de tractie veelvuldig gas bijgegeven moet worden. Daarnaast is de vormgeving van ons materieel erg windgevoelig. De maatregel krijgt daarom geen vervolg binnen Strukton Rail Mechanische spoorvernieuwing. In diverse gremia wordt met stakeholders als ProRail aandacht gevraagd voor de mogelijkheden het spoor mechanisch te vernieuwen in plaats van door toepassing van de wegenbouwmethode. Door de hogere kosten van de mechanische methode verloopt dit moeizaam. Het Nieuwe Draaien. Strukton Rail voorziet alle nieuwe kranen van LED-verlichting en een stationaire automaat. Op 14 december 2014 is bij het technisch werkoverleg (TWO) van het kraanbedrijf de training Het Nieuwe Draaien gegeven. Deze training sloot niet goed aan bij de praktijk en de deelnemers. Verdere mogelijkheden binnen het initiatief Het Nieuwe Draaien lijken er vooralsnog binnen Strukton Rail niet te zijn 6.3 Lagere uitstoot door gas en elektra In 2014 veroorzaakten elektriciteit en gas 5% van de totale CO 2 -uitstoot van Strukton Rail. In 2013 was dit 6%. Hieronder staat de voortgang op de maatregelen ten aanzien van gas en elektra. Verduurzamen. Daar waar mogelijk is zoveel mogelijk verbruik verduurzaamd. Gebouwen. Het kritisch doorlichten op mogelijke moderne energiereductiemogelijkheden blijft actueel. Pagina 8 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

9 6.4 Papier Om blijvend papierreductie te bewerkstelligen zijn de onderstaande doelen en oplossingrichtingen gekozen: Invoering E-HRM. Wanneer dit aan de orde is, worden medewerkers gestimuleerd hun mailadres op te geven voor toezending van de digitale loonstrook. Zo is hier op gewezen in de jaarlijkse P&O-nieuwsbrief aan alle medewerkers ( ). In 2015 zal hier verder aandacht voor worden gevraagd. In juni 2014 is de opleidingenportal live gegaan; informatie en correspondentie over opleidingen gebeurt hiermee veel meer digitaal. In iedere uitgave van het personeelsblad Op het Spoor worden mensen opgeroepen het blad digitaal te laten opsturen in plaats van via de post. Digitaliseren rapportages ProRail. Voor een deel zijn de rapportages aan ProRail al in 2012 en 2013 gedigitaliseerd. In 2014 zijn verdere digitaliseringsmogelijkheden onderzocht. Digitaal factureren. Voor verkoopfacturen is in 2013 onderzocht hoe dit proces verder gedigitaliseerd zou kunnen worden. Het proces rond inkoopfacturen is in 2012/2013 voor een deel gedigitaliseerd. In 2014 is onderzocht of verdere digitalisering mogelijk is in deze procesgang. Dit onderzoek heeft geleid tot een verdere digitalisering van het proces. Minimaliseren van mailings. Dit blijft de permanente aandacht houden. Inkoop Inkoop ICT-middelen. In 2014 zijn circa 100 thin clients ingezet tijdens de migratie van XP naar Windows 7. Dit brengt het totaal aantal thin clients binnen Strukton Rail op circa 150. In 2014 zijn enkele servers die aan vervanging toe waren (waaronder de servers van Sittard en Venlo) niet vervangen; de data is overgezet op het centrale systeem. In 2014 zijn ongeveer 20 servers bespaard door servers en data samen te voegen. Er zijn 30 servers uitgefaseerd en 10 servers nieuw gekocht. Globaal kan worden gesteld dat in de afgelopen 5 jaar meer dan 50% reductie van servers en energieverbruik is gerealiseerd. In januari 2015 wordt de data van de servers in Alblasserdam en Hengelo gemigreerd naar Utrecht. Verder is het plan in 2015 de virtuele serverfarm uit te breiden en deels te vervangen. Door toevoeging van één nieuwe, zwaardere machine kunnen twee lichtere machines worden uitgefaseerd. LED- en andere energiezuinige verlichting. In 2014 heeft Strukton Rail onderzocht of (vooral in projecten) meer met LED- en andere energiezuinige verlichting kan worden gewerkt. Daar waar mogelijk wordt dit uitgevoerd Eerder was dit budgettair niet haalbaar, maar deze technieken ontwikkelen zich snel (qua prijs en mogelijkheden). Inkoop dwarsliggers. Tot en met september 2014 heeft Strukton Rail 15% meer CEM III dwarsliggers ingekocht dan de doelstelling. Dit leidt tot een relatieve CO2-reductie van 6%. Doel is de eis van CEM III dwarsliggers standaard op te nemen in de uitvraag naar leveranciers om zo tot 100% CEM III te komen. Pagina 9 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

10 Inkoop ballast. Vanwege de prijs van ballast uit de Groene Groeve, zullen we het accent verleggen van nieuwe ballast naar recycling/hergebruik van oude ballast. Hiervoor gebruiken we onze kettinghormachine en de recyclinginstallatie in Roosendaal. In 2015 zullen we hiervoor doelstellingen formuleren Pagina 10 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

CO 2 -emissie Strukton Rail 2015. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2015. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2015 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 16.056 ton -> 4,2% daling absolute CO 2 -uitstoot 13,5% stijging relatieve CO 2 -uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie) ->

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail tot en met week 24 / Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot tot en met week 24/2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail tot en met week 24 / Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot tot en met week 24/2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail tot en met week 24 / 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 8.233 ton 6% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 6% stijging CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail eerste helft 2013. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot eerste helft 2013 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail eerste helft 2013. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot eerste helft 2013 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail eerste helft 2013 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 7.898 ton 4% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 12 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Daling

Nadere informatie

Productiemiddelen Gas/elektra zakelijke mobiliteit Woon-werkverkeer lease auto's

Productiemiddelen Gas/elektra zakelijke mobiliteit Woon-werkverkeer lease auto's CO 2 -emissie Strukton Rail 2013 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 17.706 ton 3,6% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 0,75% stijging CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Daling brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2016 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 15.385 ton -> 6,4% daling absolute CO 2 -uitstoot 10% daling relatieve CO 2 -uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie) -> ambitie

Nadere informatie

CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail

CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail qr CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail 2014-2015 CO 2 -team Strukton Rail 8 april 2014 Goedgekeurd: Directeuren Coördinatie-overleg, d.d. 17 februari 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding en doel

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail week 1 t/m Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail week 1 t/m Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail week 1 t/m 24-2011 1. Samenvatting 1,4% toename CO 2 -uitstoot per miljoen geactiveerde productie Toename CO 2 -uitstoot als gevolg van inzet Klein Mechanisch Gereedschap Afname

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

In 2010 hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de organisatie van Strukton Rail.

In 2010 hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de organisatie van Strukton Rail. CO 2 -emissie Strukton Rail 2010 1. Inleiding Strukton Rail heeft als doel zijn CO 2 -uitstoot met 2% te reduceren ten opzichte van het voorgaande jaar. Om de voortgang ten opzichte van deze doelstelling

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2-emissie Strukton Rail Q1 en Q2 2016

CO2-emissie Strukton Rail Q1 en Q2 2016 CO2-emissie Strukton Rail Q1 en Q2 2016 CO2-werkgroep Strukton Rail bv 20 juli 2016 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 4 3 Bewustzijn 4 4 Uitstoot per scope 5 5 Voortgang reductieprogramma 6 5.1 Scope

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q3 2011

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q3 2011 Titel: Emissie reductie Voortgangsrapportage Q3 2011 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 2011H1 en H2 (januari december 2011) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail. Organisatie: VolkerRail Nederland

Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail. Organisatie: VolkerRail Nederland Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail Organisatie: VolkerRail Nederland Publicatiedatum: 01-02-2016 ton CO2 CO2 Footprint VolkerRail Medio 2008 is VolkerRail begonnen met de monitoring van haar

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO2 - Voortgangsrapportage Scope 3 - Najaar 2015

CO2 - Voortgangsrapportage Scope 3 - Najaar 2015 CO2 - Voortgangsrapportage Scope 3 - Najaar 2015 Strukton Rail BV November 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 Doelstellingen CO 2 -reductie in de keten 3 2 Ontwikkelingen bij het realiseren van de doelstellingen

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 Auteur René Speelman Versie 1.0 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 November 2014 René Speelman, manager

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2014 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 15 september 2014

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2014 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 15 september 2014 VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2014 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 15 september 2014 Inhoud VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 en Q2 2014 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld: Oktober Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de CO2-Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2014

CO 2 Voortgangsrapportage 2014 CO 2 Voortgangsrapportage 2014 Akkoord Directie:.. Datum:... 17 maart 2015 Inhoud voortgangsrapportage 2014 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke personen

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Memo CO2. Jan Wierenga, Wouter Remmelts, Erik te Duits Rutger Sieking

Memo CO2. Jan Wierenga, Wouter Remmelts, Erik te Duits Rutger Sieking Memo Aan Kopie aan Jan Wierenga, Wouter Remmelts, Erik te Duits Rutger Sieking Van Bramske van Beijma Afdeling Procesondersteuning Telefoon direct + 31 (0)182 59 05 44 Fax direct + 31 (0)182 59 08 85 E-mail

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Review CO2-reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Review CO2-reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Review CO2-reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie