Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst"

Transcriptie

1 Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst Auteurs: Arjan van Dooren Charlotte Scheltus Gert Crielaard

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op duurzaam wonen 1.1 Onze visie op duurzaam wonen 1.2 Onze dienstverlening voor duurzaam wonen 2. Goed wonen is: kwaliteit van wonen en leven 2.1 Passend bij woonwensen 2.2 Kwaliteit van de woning 2.3 Kwaliteit van de woonomgeving 3. Goed wonen is: betaalbaar wonen 3.1 Verantwoord financieren 3.2 Voorkomen van betalingsproblemen 3.3 Een menselijk beleid bij betalingsproblemen 4. Goed wonen is: groen wonen 4.1 Duurzaam gebruik van materialen en de omgeving 4.2 Energiebesparing en duurzame energie 1

3 Voorwoord Deze visie op duurzaam wonen geeft aan hoe we als SNS Bank N.V. in het licht van het manifest om willen gaan met het thema wonen. Het beschrijft wat onze waarden zijn en wat we als bank belangrijk vinden rondom het thema wonen. Deze visie is tevens onderdeel van het verantwoord investeringsbeleid van SNS Bank N.V.. Het is een richtlijn voor hoe we als bank om willen gaan met hypothecaire financieringen aan de particuliere woningeigenaar. Deze visie is ook het gezamenlijke startpunt van waaruit onze merken (SNS Bank, BLG Wonen, RegioBank, en ASN Bank) individueel invulling kunnen geven aan hun visie en beleid omtrent het thema wonen. Ook dienen op basis van deze visie doelstellingen geformuleerd te worden om te komen tot concreet beleid voor zowel SNS Bank N.V. als voor de individuele merken. 2

4 1. Visie op duurzaam wonen Voor SNS Bank N.V. betekent duurzaam wonen, goed wonen nu én goed wonen in de toekomst. Goed wonen is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn. Noodzakelijk om vol vertrouwen en optimisme te kunnen leven. Het betekent dat je een huis hebt dat past bij je wensen, financiële situatie en levensfase. Een goede woning is comfortabel, veilig en staat in een fijne omgeving. Het is een fundament voor je eigen toekomst en voor die van toekomstige generaties Onze visie op duurzaam wonen Wij geloven dat goed wonen meer is dan het hebben van een dak boven je hoofd. Goed wonen heeft te maken met kwaliteit van wonen en leven. Het betekent dat je een huis hebt dat comfortabel is en veilig en waarin je je thuis voelt. Goed wonen wil ook zeggen dat een huis aansluit bij je woonwensen en levensfase. Een huis moet je helpen om je leven in te vullen zoals jij dat wil. Het mag nooit een belemmering zijn voor de verwezenlijking van je dromen. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen een woning kiezen die past bij hun financiële situatie. Een woning die betaalbaar is, ook als het even tegen zit. Daarin hebben mensen ook een eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om van tijd tot tijd de eigen woonfinanciën op een rij te zetten. Maar ook om de woning goed te onderhouden. Met de juiste zorg kan een goede woning uitgroeien tot een waardevol bezit en biedt het een stevig fundament voor de toekomst, ook financieel. Een fijne leefomgeving draagt ook bij aan kwaliteit van wonen en leven. Het is een omgeving die bloeit, waar mensen waarde hechten aan persoonlijk contact en iets voor elkaar over hebben. Het is er veilig, mensen kunnen s nachts over straat en kinderen kunnen er zonder problemen buiten spelen. Het is ook een omgeving waar mensen wonen en leven met aandacht voor het milieu, zodat toekomstige generaties net zo fijn kunnen wonen als wijzelf. 3

5 1.2. Onze dienstverlening voor duurzaam wonen Duurzaam wonen is het uitgangspunt in onze dienstverlening richting huidige en toekomstige hypotheekklanten van SNS Bank N.V.. Wij willen mensen helpen om hun woonwensen te realiseren. Dit doen we door producten en diensten te bieden die het beste aansluiten op de persoonlijke situatie van mensen. Het betekent ook dat een goed hypotheekadvies over meer gaat dan alleen de hypotheek, het gaat over alle aspecten die relevant zijn voor goed wonen. Ons doel is om mensen zo goed mogelijk te begeleiden in het vinden van de optimale woonoplossing. Graag helpen we onze klanten om hun woning betaalbaar te houden. Zowel voor het belang van onze klanten als dat van onszelf. We kiezen daarom altijd voor verantwoorde financiering zodat mensen, ook als het even tegen zit, hun woonlasten kunnen blijven betalen. Daarnaast ontplooien we diverse activiteiten op het gebied van financiële educatie om betalingsproblemen in de toekomst te voorkomen. We willen een bank te zijn die dicht bij de mensen staat. Dit betekent dat we er bewust voor kiezen om onze lokale aanwezigheid te handhaven. Zo zijn we altijd dichtbij om vragen over de hypotheek of andere zaken op een persoonlijke manier te beantwoorden. Maar dichtbij betekent ook dat we, indien nodig, proactief naar klanten toegaan om te praten over hun financiële situatie. Wij willen ook een sociale bank zijn die op komt voor haar klanten wanneer zij toch in financiële problemen mochten raken. In het bijzonder wanneer het gaat om kwetsbare groepen. Wij willen te allen tijde voorkomen dat deze mensen op straat komen te staan. Tot slot vinden wij het belangrijk dat toekomstige generaties minimaal net zo prettig kunnen wonen als die van nu. Dit doen we door onze stem duidelijk te laten horen in het maatschappelijk debat over duurzaamheid. Maar ook willen wij klanten stimuleren om te kiezen voor duurzame woonoplossingen. Bovendien kunnen die maatregelen mensen helpen om hun woonlasten te verlagen. Ook daarmee dragen we bij aan het financieel weerbaar maken van onze klanten en zorgen we ervoor dat zij met een gerust hart, goed kunnen wonen. 4

6 2. Goed wonen is: kwaliteit van wonen en leven Wij vinden het belangrijk dat mensen volgens hun wensen kunnen wonen en leven in betaalbare, kwalitatief hoogwaardige woningen, die in een prettige en veilige leefomgeving staan. 2.1 Passend bij woonwensen Mensen moeten kunnen wonen zoals zij dat graag willen. Een goede woning voorziet in de wensen die horen bij een specifieke levensfase. Ook als persoonlijke omstandigheden of een nieuwe levensfase om een andere woonsituatie vragen, mag een huis geen belemmering worden. Mensen mogen van onze adviseurs verwachten dat deze uitgangspunten integraal onderdeel zijn van een goed hypotheekadvies. Een goede adviseur kijkt verder dan een financiering die voldoet aan de gestelde financieringsnormen. Hij daagt klanten uit om samen na te denken over een woonoplossing die past bij hun huidige levensfase én toekomstverwachtingen. 2.2 Kwaliteit van de woning Een goede woning is veilig en comfortabel. Dit betekent dat de brandveiligheid in orde is, maar dat bijvoorbeeld ook maatregelen tegen inbraak zijn genomen. Een comfortabel huis is goed geïsoleerd, geventileerd en voorzien van goed functionerende en energiezuinige apparaten en installaties. Die verhogen niet alleen het comfort van de woning, maar verlagen ook nog eens het energieverbruik en dus de maandlasten. Naast een goed hypotheekadvies willen we mensen helpen bij het in goede staat houden van hun woning. Regelmatig klein onderhoud vergroot de waardevastheid en vermindert bovendien de kans op grote uitgaven voor onverwacht groot onderhoud. Oftewel, voorkomen is beter dan genezen. Ondanks goed onderhoud is het onmogelijk om alle risico s uit te sluiten. Daarom bieden we uiteraard ook 5

7 goede woonverzekeringen die klanten beschermen in het geval het toch fout mocht gaan. 3.3 Kwaliteit van de woonomgeving Ook de kwaliteit van de woonomgeving is een voorwaarde voor goed wonen. Een goede woonomgeving betekent dat wijken schoon, veilig en goed bereikbaar zijn. En dat er voldoende voorzieningen zijn die passen bij de dagelijkse behoeften van de bewoners. In een goede buurt dragen mensen zorg voor elkaar en voor de leefbaarheid van hun omgeving. Banken kiezen er steeds meer voor om regiokantoren te sluiten. Maar wij willen juist dicht bij onze klanten blijven en kiezen daarom zo veel mogelijk voor lokale aanwezigheid. Onze financieel adviseurs geven advies over financiële zaken en maken tegelijk deel uit van de lokale gemeenschap. Wij stimuleren onze adviseurs om een positieve bijdrage te leveren aan die gemeenschap. Lokale aanwezigheid: RegioBank tegen de stroom in Waar veel banken regionale kantoren sluiten kiest RegioBank ervoor om het aantal regionale kantoren juist uit te breiden. Het zijn er inmiddels ruim 530. Vooral buiten de grote steden blijkt de behoefte aan rechtstreeks contact met een bankmedewerker groot te zijn. RegioBank vindt dat een bankkantoor hoort bij een lokale gemeenschap. Ook maakt RegioBank zich sterk om samen met gemeenten pinautomaten terug te krijgen in kleine dorpskernen waar deze zijn verdwenen. ASN Bank investeert: oude mijn in Zuid-Limburg geeft nieuwe energie Heerlerheide, het stadsdeel van Heerlen dat na sluiting van de mijnen in verval raakte, leeft weer op dankzij een nieuw centrum. Met een investering van ASN Bank bouwde Stichting Weller Wonen een nieuw, compact stadsdeelcentrum met voorzieningen voor bewoners van nul tot tachtig jaar. De grootste blikvanger van het marktplein is het cultuurcluster. In dit cluster bevinden zich een grand café, een bibliotheek, een stadsdeelwinkel en een zorgcentrum voor 120 bejaarden met zeventig aanleunwoningen. De bejaarden woonden eerst in tehuizen aan de rand van de stad. Nu lopen ze zo het centrum in. In de kelder van het cultuurcluster is een feestzaal waar duizend wijkbewoners carnaval kunnen vieren een belangrijk aspect van het leven in Heerlen. Het complex bevat ook een kinderopvang, een consultatiebureau en een basisschool. Boven de school wonen senioren. Wat eerst als nadeel werd gezien geluidsoverlast door spelende kinderen bleek in de praktijk een voordeel. Opa s en oma s krijgen tussen de middag bezoek van hun kleinkinderen die een boterham komen eten. Een bijzonder aspect is dat het water uit de oude, ondergelopen mijngangen het gebouw verwarmt en koelt. 6

8 3. Goed wonen is: betaalbaar wonen Met een hypotheek willen we mensen in staat stellen invulling te geven aan hun woonwensen. Ons streven daarbij is om altijd verantwoord te financieren. Door producten en diensten te bieden die aansluiten op de financiële situatie van klanten. Bij verantwoord financieren hoort ook het te allen tijde goed voor ogen hebben van de financiële situatie en toekomstplannen van onze klanten. Zo kunnen we samen met onze klanten mogelijke betalingsproblemen in de toekomst voorkomen. Als het dan toch fout gaat willen we ook een sociale bank zijn die op komt voor haar klanten wanneer zij in financiële problemen raken. In het bijzonder wanneer het gaat om kwetsbare groepen. Denk daarbij aan mensen die extra zorg nodig hebben, zoals (verstandelijk) gehandicapten en ouderen. 3.1 Verantwoord financieren Verantwoord financieren betekent dat klanten mogen rekenen op een lening die past bij hun woonwensen, levensfase, financiële situatie en toekomstige wensen en verwachtingen. En op een lening die betaalbaar blijft, ook als het even tegenzit. Vanzelfsprekendheden Om verantwoord te financieren voldoen we uiteraard al aan een flink aantal zaken. Zo mogen klanten rekenen op een gedegen financieel advies van een kundige adviseur. Maar ook mogen zij verwachten dat we hen beschermen tegen overkreditering en dat we op gepaste wijze invulling geven aan onze zorgplicht. Daarnaast bieden we natuurlijk hypotheekproducten met NHG en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. En ook streven we er naar om onze productvoorwaarden in begrijpelijke taal op te stellen. Maar we ondernemen nog meer om onze ambitie van verantwoord financieren waar te maken. 7

9 Voorkomen van restschulden Vandaag de dag is zichtbaar dat een aanzienlijk deel van de hypotheken onder water staat. Dit betekent dat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Dit is een onwenselijke situatie, omdat woningeigenaren bij een eventueel noodzakelijke verkoop een restschuld overhouden. Om restschulden te voorkomen willen we klanten stimuleren een deel van de woning met eigen spaargeld financieren. Dit doen wij onder meer door spaarproducten aan te bieden die met dit doel zijn ingericht. Ook bieden we klanten met een hypotheek die onder water staat mogelijkheden om deze situatie aan te pakken en te verbeteren. Mochten klanten uiteindelijk toch met een restschuld overblijven dan proberen we hier een passende oplossing voor te vinden. SNS Bank pleit voor introductie van bouwsparen in Nederland Bouwsparen biedt starters de mogelijkheid om op een aantrekkelijke manier te sparen voor hun eerste eigen woning. Via een zogenoemde hefboomwerking geeft sparen hun recht op een lening tegen een vooraf bekende, lage rente. Sparen voor een eerste eigen woning betekent dat starters dus een relatief beperkte hypothecaire schuld aan gaan. Bouwsparen gebeurt niet binnen een bank of andere financiële instelling, maar in een gescheiden juridische omgeving. In die omgeving staat alles in het teken van de financiering van woningen van de deelnemers. SNS Bank zoekt naar oplossingen om bouwsparen beschikbaar te maken voor toekomstige woningbezitters in Nederland. SNS Bank N.V. maakt boetevrij hypotheek aflossen met eenmalige schenking mogelijk Vanaf 1 oktober 2013 is het voor klanten van SNS Bank N.V. mogelijk om boetevrij hun hypotheek af te lossen met een schenking tot Na een oproep van de minister van Financiën om het voorbeeld van SNS Bank N.V. te volgen, hebben nagenoeg alle Nederlandse banken deze boete afgeschaft. Het is een belangrijke stap voor Nederland in het voorkomen van restschulden. 3.2 Voorkomen van betalingsproblemen Wij zien een belangrijke rol voor onszelf weggelegd waar het gaat om voorkoming van betalingsproblemen bij klanten. Door mensen via educatie al vroeg te leren over geld en hoe ermee om te gaan. Maar ook door hen doorlopend inzicht te geven in hun eigen financiële situatie. 8

10 Educatie Wij geloven dat een gezonde financiële situatie - en het voorkomen van betalingsproblemen in de toekomst - begint bij bewustwording en educatie. Wij hebben dan ook een breed palet aan initiatieven ontwikkeld op het gebied van financiële educatie. Met deze initiatieven hopen we de financiële zelfredzaamheid van onder andere onze hypotheekklanten te vergroten. Meer grip op geldzaken met Stichting Geldinzicht Stichting Geldinzicht is een onafhankelijk stichting met als doel Nederlanders zelfstandiger, zelfbewuster en zelfredzamer te maken als het op geld aankomt. Geldinzicht verzorgt laagdrempelige trainingen en slimme workshops voor iedereen die meer grip wil hebben op zijn inkomsten en uitgaven. Stichting Geldinzicht is in 2012 opgericht en is een initiatief van SNS Reaal. Inzicht geven en proactief signaleren Wij hebben beleid geformuleerd om betalingsproblemen in een vroeg stadium te identificeren en te voorkomen. Daarbij willen we klanten met een verhoogde kans op betalingsproblemen vroegtijdig, proactief benaderen. Hypotheekinzicht helpt klanten proactief met gezond houden financiële situatie Het project Hypotheekinzicht helpt klanten van SNS Bank N.V. bij het gezond maken en (betaalbaar) houden van hun hypotheek. Klanten worden proactief benaderd op basis van hun financiële profiel. Vervolgens krijgen zij gratis advies en tips om hun huidige situatie te verbeteren. Hierbij kijkt de bank zowel naar de hypotheekconstructie als naar het huishoudboekje. Is er een serieus probleem? Dan kunnen klanten samen met het Hulpteam Hypotheken een passende en menselijke oplossing zoeken. Op deze manier draagt de bank bij aan vergroting van de financiële weerbaarheid van klanten. Actueel inzicht in je woonlasten kan ook bijdragen aan het voorkomen van betalingsproblemen. SNS Bank N.V. werkt aan de ontwikkeling van diverse applicaties die klanten helpen om inzicht te krijgen in hun woonlasten. Van een gratis online huishoudboekje tot apps die meer in de breedte inzicht geven in woonoplossingen. 9

11 Inzicht in woonoplossingen met de WoonBalans van BLG Wonen BLG Wonen introduceert WoonBalans. Met behulp van deze app brengt de klant zijn woonfinanciën op een leuke en speelse manier in beeld. WoonBalans kijkt niet alleen naar de hypotheeklasten, maar ook naar andere aan de woning gerelateerde vaste lasten zoals energie, kosten voor onderhoud, tv en internet, verzekeringen en belastingen. Het totaal aan woonfinanciën wordt teruggebracht in hapklare brokken: de woonwensen. Per woonwens vult de gebruiker zijn gegevens in, en ontvangt hij tips passend bij zijn woonsituatie. Bij de alerts wordt een takenlijst bijgehouden, zodat de gebruiker uiteindelijk een gevoel van controle ontwikkeld over zijn woonsituatie. De app is gratis te downloaden voor zowel klanten als niet-klanten. 3.3 Een menselijk beleid bij betalingsproblemen We doen er zo veel mogelijk aan om te voorkomen dat onze klanten betalingsproblemen krijgen. Als dit onverhoopt toch gebeurt, willen wij te allen tijde te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. In het bijzonder wanneer het gaat om kwetsbare groepen. Noodfonds als vangnet voor hulpbehoevende klanten Het Noodfonds is er voor hypotheekklanten van SNS Bank N.V. die buiten hun schuld om niet in staat zijn de maandlasten van, of noodzakelijke aanpassingen aan, de woonruimte te betalen. Doel is om klanten ondersteuning te bieden die leiden tot behoud van de woonruimte. Het gaat om mensen die financieel niet (meer) in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Hieronder vallen primair ouderen, lichamelijk en geestelijk gehandicapten en andere hulpbehoevenden. Blijkt uitzetting uiteindelijk toch onvermijdelijk, dan streven we ernaar dat dit op een zo menselijk mogelijke manier gebeurt. We maken vooraf duidelijke en haalbare afspraken over eventuele restschuld en daarnaast willen we klanten ook begeleiden met het vinden en verkrijgen van alternatieve woonruimte. 10

12 4. Goed wonen is: groen wonen We willen bijdragen aan een leefomgeving waarin ook toekomstige generaties prettig kunnen wonen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact die ons woongedrag heeft op het klimaat, de lucht-, bodem- en waterkwaliteit, planten en dieren, het verbruik van grondstoffen, het natuurlijke en culturele landschap en op de kansen van andere mensen in onze samenleving. Wij onderschrijven de conclusie dat menselijk handelen de klimaatverandering veroorzaakt 1 en willen een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Wij geloven dat wij daadwerkelijk hieraan een bijdrage kunnen leveren door te focussen op duurzame woonoplossingen voor particuliere woningeigenaren. 4.1 Duurzaam gebruik van materialen en de omgeving Wij vinden het belangrijk dat de woningbouwsector zich bewust is van de impact van het gebruik van materialen als hout, cement, aluminium en koper op het milieu. Daarom hechten we er waarde aan dat de bouwsector gebruik maakt van duurzame materialen zoals FSC-hout, materialen die lokaal al aanwezig zijn en gerecyclede materialen. Ook willen we stimuleren dat materialen op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Tot slot is een goede en veilige verwerking van afvalstoffen nodig. Zodat de kwaliteit van lucht, bodem en water behouden blijft en risico s voor de gezondheid van mens en milieu minimaal zijn. Maar ook (toekomstige) woningeigenaren kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van het milieu. Door te kiezen voor duurzame en eerlijke materialen als zij hun huis aanpassen of verbouwen. Door huis- en bouwafval te scheiden en op de juiste manier af te voeren. Maar ook met de keuze van hun nieuwe woning en eventuele woon- of werkplaats. Door het woon-werkverkeer zoveel mogelijk te beperken, kunnen we ook een bijdrage leveren aan een schoner en veiliger milieu. 1 SNS REAAL heeft klimaatstatement banken ondertekend 11

13 4.2 Energiebesparing en duurzame energie Klimaatverandering is de verandering van de gemiddelde temperatuur en het weertype over een bepaalde periode. Vooral in de laatste helft van de 20 e eeuw hebben we een sterkte stijging gezien van de gemiddelde temperatuur op aarde. Deze klimaatverandering heeft nadelige effecten zoals het stijgen van de zeespiegel, het verdwijnen van planten en dieren en tekorten aan voedsel en drinkwater. Het is bekend dat de uitstoot van broeikasgassen - waaronder CO 2 - bijdraagt aan de opwarming van de aarde (het broeikaseffect). Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie is een belangrijke veroorzaker. Ook de groei van de landbouw- en veeteeltsector en ontbossing spelen een belangrijke rol. Vermindering CO 2 In Nederland is 17% van het totale energiegebruik en van de uitstoot van broeikasgassen woning gerelateerd. Dit is toe te schrijven aan het aardgasverbruik voor verwarmen en koken en indirect aan het elektriciteitsverbruik (50% voor verwarming, 15% voor warm water en 35% voor apparaten, verlichting en koken). Voor wat betreft de uitstoot van CO 2 is nog veel te winnen bij particuliere woningen in Nederland. Meer dan de helft van de Nederlandse woningen heeft een energielabel D of lager 2. Energielabels van koopwoningen in Nederland Bron: Cijfers over Wonen en Bouwen Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoeveel energiezuiniger een huis is dan soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig. 12

14 Energiebesparende maatregelen kunnen de zogenoemde energetische prestatie van woningen en dus de uitstoot van CO 2 aanzienlijk verminderen. Bij toepassing van diverse technieken zelfs tot bijna nul. Terugbrengen van woonlasten Energiebesparing heeft ook een duidelijk financieel aspect: de energieprestatie van een woning, heeft direct invloed op de woonlasten van huishoudens. Dit geldt zowel voor huurders als voor particuliere woningeigenaren. Vooral de lagere inkomensklassen hebben last van de hoge energielasten. Voor meer dan 60% van die klasse gaat meer dan 11% van het besteedbaar inkomen naar de energierekening. Daarnaast zien we in deze groep dat het aandeel met een onzuinige woning relatief hoog is vergeleken met de hogere inkomensklassen 3. Energieprestatie en woonlasten Bron: Energiemodule WoON Bijna de helft (46%) van de huishoudens die wonen in een slecht geïsoleerde woning met label G, betaalt 125 euro of meer per maand aan gas. De helft van de huishoudens met een label A-woning, die onder andere goed geïsoleerd is, betaalt 75 euro per maand aan gas. De gemiddelde eengezinswoning biedt veel mogelijkheden voor energiebesparingen die goed zijn voor het milieu én voor de portemonnee. Door te investeren in energiebesparende maatregelen kunnen de jaarlijkse energielasten flink naar beneden. Onderstaande afbeelding illustreert dit. 3 Cijfers over Wonen en Bouwen

15 Bewustwording Wij willen onze klanten bewust maken van het belang om zuinig om te gaan met energie. En ze daarbij wijzen op de mogelijkheden om energie te besparen: door energiebesparende maatregelen te treffen, maar ook door het eigen verbruiksgedrag aan te passen. Maatwerkadvies Energiebesparing voor hypotheekklanten van BLG Wonen Begin 2014 start BLG Wonen met het aanbieden van een Maatwerkadvies Energiebesparing, ook bekend als Energie Prestatie Advies (EPA). Dit is een advies op maat van een onafhankelijke en deskundige adviseur die de energieprestatie van een woning in beeld brengt. In het advies staat welke maatregelen de eigenaar kan nemen om de woning energiezuiniger te maken. Ook geeft het advies inzicht in de verwachte kosten en opbrengsten van die maatregelen. Het maatwerkadvies kent verder een energielabel toe aan de woning, voor en én na uitvoering van energiebesparende maatregelen. Klanten die bij BLG Wonen een hypotheek afsluiten krijgen dit advies volledig vergoed. Het doel is om woningen energiezuiniger te maken en klanten te helpen besparen op hun woonlasten. Ook onderstreept SNS Bank N.V. het belang van het energielabel. Het is een krachtig instrument om mensen bewust te maken van het energiebesparingspotentieel van de eigen woning. Volgens de Nederlandse wet en 14

16 Europese Richtlijnen 4 is het voor de verkoper van een woning verplicht een energielabel te overhandigen bij verkoop van de woning. Wij willen kopers stimuleren om gebruik te maken van deze wettelijke mogelijkheid. Financieren Besluiten klanten om energiebesparende maatregelen te nemen, dan vinden wij ook dat we klanten daarbij moeten faciliteren en belonen. Onder meer door financiering met aantrekkelijke voorwaarden voor het energiezuinig maken van de woning aan te bieden. Daarnaast willen we klanten aanmoedigen om hun eigen spaargeld te gebruiken voor het energiezuinig maken van hun woning. ASN participeert in Nationaal Energiebespaarfonds ASN Bank gaat samen met de Rabobank en het Rijk participeren in het Nationaal Energiebespaarfonds. Met dit fonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Te denken valt aan dak-, vloer- en gevelisolatie, zonneboilers, hoogrendementbeglazing en energiezuinige kozijnen. ASN Bank stort 50 miljoen euro. De totale omvang van het fonds bedraagt 300 miljoen euro. Rol in het maatschappelijk debat Onze rol gaat verder dan het bewust maken en faciliteren van onze klanten. We vinden dat we als financiële organisatie ook een duidelijke maatschappelijke rol hebben. Daarom willen we onze stem duidelijk laten horen in het maatschappelijk debat over duurzaamheid in het algemeen en over energiebesparing bij particuliere woningeigenaren in het bijzonder. SNS Bank N.V. organiseert Expertmeeting over verduurzaming Woningbouw Op 23 april organiseerden SNS Bank en ASN Bank in samenwerking met Rabobank en de Eerlijke Bankwijzer een expertmeeting over hoe de financiële sector kan bijdragen aan verduurzaming van de woningbouw, in het bijzonder aan de energie-efficiëntie van woningen en gebouwen. SNS REAAL vindt dat de financiële sector hierin een prominentere rol mag spelen. De vraag tijdens de expertmeeting was dan ook niet of maar hoe we samen concrete ideeën kunnen omzetten in actie. Aanwezig waren belangrijke externe partijen als banken, energiebedrijven, netbeheerders, intermediairs, makelaars, bouw- en installatiebedrijven, overheidsinstanties, onderzoeksbureaus en belangenorganisaties. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het Nationaal Energieakkoord. Deze zijn in een ondertekende brief aangeboden aan de SER om mee te nemen in de onderhandelingen. 4 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) / Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) / Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG) 15

17 Duurzame Energie Naast energiebesparing vinden we het ook belangrijk om klanten te wijzen op de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen en/of het inkopen van duurzame energie. 1 Miljoen zonnedaken In 2020 zijn 1 miljoen Nederlandse daken voorzien van zonnepanelen. Dat willen Natuur & Milieu en ASN Bank. Zo n huizen hebben al zonnepanelen. Hoe halen we de 1 miljoen? Zorg voor zekerheid op de zonnemarkt, vrijstelling van energiebelasting, voor zonne-energie die consumenten zelf en met mensen in hun eigen buurt opwekken. Natuur & Milieu stelde in samenwerking met ASN Bank hiervoor een petitie op. Die is door ruim mensen ondertekend en aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken. 16

SNS Retail Bank. Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst

SNS Retail Bank. Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst SNS Retail Bank Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op duurzaam wonen 1.1 Onze visie op duurzaam wonen 1.2 Onze dienstverlening voor duurzaam wonen

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES Ideeën en hulpmiddelen voor energie-coöperaties die bij hun leden thuis komen. Manuel den Hollander - CALorie Feli van Gemen Platform31 / Energiesprong, Coöperatie

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 VOORWOORD Beste vertegenwoordigers van Stadlander, beste bewoners en andere lezers, Voor u ligt ons plan voor de verbetering van ruim 600 huur- en koopwoningen, verspreid

Nadere informatie

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven.

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven. BLIK OP Themanummer #1 / 2015 Met veel praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee! DUURZAAMHEID 2 Olaf Prinsen, wethouder Apeldoorn Energieneutraal moet ambitie zijn van de samenleving. Gemeente 6 14

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66 Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018 Nu vooruit D66 2 Beeldverantwoording Afbeeldingen op voorzijde en pagina 4, 14, 24, 36, 48 en 52: Den Haag Marketing (denhaagmarketing.com) Afbeelding op pagina

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie!

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Utrecht klimaatneutrale stad in 2030 3 2 De weg naar een klimaatneutrale stad 4 3 Het verloop van een transitie 5 4 De eerste stap: Utrechtse

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie