Tirol in Hooglanderveen. Zonder trage gemeenteraad geen Vathorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tirol in Hooglanderveen. Zonder trage gemeenteraad geen Vathorst"

Transcriptie

1 07 Hoe verf ik? 11 Kinderen ondervragen Tirol in Hooglanderveen Tips voor herfstvakantie 17 Beleving met Perspectief 10 o k t o b e r e j a a r g a n g, n u m m e r 36 I v e r s c h i j n t 46 k e e r p e r j a a r h u i s - a a n - h u i s I m a g a z i n e. v a t h o r s t. n u Zonder trage gemeenteraad geen Vathorst Waterspektakel Van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober zijn er tussen en uur allerlei spelen en activiteiten in het zwembad van Hoogland. Het 50-meterbad is dan al om uur open. Kinderen kunnen zich elke dag uitleven met torenspringen, snorkelen, hindernisbanen en waterspektakel, met als klapper: Pool Rafting. Een snelle lier trekt de kids op een band in een paar seconden het hele 50-meterbad over. Werken in de HEMA? Bel: Emiclaerhof 232 Voor woonwijk Nieuwland moest de eerste steen nog gelegd worden. Maar daarna zou er nog een grote wijk in Amersfoort Noord moeten verrijzen. Waar zou die komen? Niemand maakte zich daar echt druk om, uitgezonderd de bewoners van Hoogland en Hooglanderveen. De Amersfoortse raad treuzelde sinds 1988 te lang tussen de twee nieuwbouwlocaties Vathorst en Hoogland West. Tot onder meer deze conclusie komt de onderzoekscommissie Vathorst. De gemeenteraad verslikte zich vaker in Vathorst. De commissie werd namelijk vorig jaar door en uit de raad ingesteld vanwege discussies over de ontwikkeling van Vathorst-West. Er moet een enquêtecommissie komen die onderzoekt of de aankoop van grond op de toekomstige bouwlocatie Vathorst-West reglementair is verlopen, staat in hetzelfde rapport te lezen. Eerste huis? Fraude bij aankoop grond Vathorst West? De raad besloot tijdens de discussie over de toekomst van Vathorst-West in januari 2007 tot het doen van onderzoek naar het besluitvormingsproces rondom Vathorst en de baggerstortlocatie aan de Zevenhuizerstraat. Op 19 juni 2007 werd de onderzoekscommissie ingesteld en stelde de raad de onderzoeksvragen vast. Binnen de onderzoekscommissie waren een groot aantal fracties vertegenwoordigd. Vorige week presenteerde de commissie, onder leiding van de voorzitter van de commissie, Vathorster en raadslid Rafael Smit het rapport rapport Het Vathorst Onderzoek Van monistisch volgen naar du- alistische waakzaamheid. Voor de verdere ontwikkeling van Vathorst stelt de commissie voor de raad intensiever over de voortgang te informeren. Hiermee moet worden voorkomen dat het stadsbestuur achter het net vist. Adequaat handelen blijkt belangrijk te zijn in een groot project als Vathorst. Een project wat overigens nooit Europees aanbesteed is een ander curieus feit rond de ontwikkeling van de wijk. Kort voor de besluitvorming van de gemeenteraad over het vestigen van een voorkeursrecht op gronden in Vathorst-West zijn door private partijen grondposities verworven. Projectontwikkelaars kochten in april 2006 grond van boeren in Vathorst-West, enkele weken voordat Amersfoort er het voorkeursrecht vestigde. Wisten deze projectontwikkelaars dat er plannen waren voor drieduizend woningen op die plek? Dit is naar de mening van de commissie een nader onderzoek waard, maar valt niet binnen de aan de onderzoekscommissie verstrekte opdracht. De gemeenteraad wordt geadviseerd op dit punt opdracht te geven voor een aanvullend onderzoek. Rondetafelgesprek Om tot haar eindrapport te komen, heeft de commissie een uitvoerige studie gemaakt van het besluitvormingsproces. Een overzicht hiervan is in het rapport opgenomen. Er zijn tien personen geïnterviewd. De commissie heeft haar rapport voor een second opinion voorgelegd aan Professor Mr. D.J. Elzinga voor de bestuurskundige aspecten en de heer J.A.M. van den Brand voor juridische aspecten. De commissie stelt de gemeenteraad voor om de conclusies en aanbevelingen over te nemen. Naar verwachting zal op dinsdagavond 28 oktober een Rondetafelgesprek worden gehouden. Daarna wordt het onderwerp geagendeerd voor besluitvorming in De Raad. Amersfoort, Winkelcentrum Emiclaer, (033) Hoogland1 Het Masker Een Wereldwinkel met Dorpskarakter

2 Busverkeer over rotondes is niet veilig De Burger Partij Amersfoort heeft antwoord gekregen op de vragen over de veiligheid van het busverkeer op de boulevard. De bussen krijgen regelmatig geen voorrang van het verkeer dat via de rechterbaan de rotonde nadert. Voor automobilisten is de situatie vaak onoverzichtelijk, wanneer deze tegelijkertijd met een bus bij de rotonde is. Had bussen op de rotondes hun eigen baan laten hebben, adviseert de politieke partij. Het college blijkt daar anders over te denken. Ooit was er het plan om de bussen een doorsteek over de rotondes te geven. Een eigen busbaan over de rotonde ziet het college nu niet meer als veilige oplossing. Dit zou blijken uit onderzoek van drie jaar terug, toen deze kwestie ook aan de orde kwam. Daarom is toen voor de huidige oplossing gekozen waarbij de vrije busbaan stopt bij de rotonde en de bus zich tussen het autoverkeer moet voegen. Bij een vrije busbaan over de rotonde zijn extra verkeerslichten nodig. Die gaan wellicht genegeerd worden en dat maakt het niet veiliger. De huidige situatie is dus veiliger, stelt de gemeente. Vier sterren voor themalessen CNME Ongeluk en veel leed in Nijkerkerveen Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, Landgoed Schothorst (CNME) mag sinds 30 september bij al zijn themalessen vier sterren plaatsen. Dit keurmerk voor lesmaterialen van Natuur en Milieuorganisaties is toegekend door de Landelijk Kwaliteitsmeter. Om het CNME met deze mijlpaal te feliciteren kwam wethouder Gerda Eerdmans woensdag 1 oktober naar de Schothorsterlaan. Ze nam een kijkje bij de themales Smullen maar en plakte als symbool voor de prestatie vier grote sterren op de kist van de les. Het CNME wil zoveel mogelijk leerlingen bereiken met het NME-aanbod. Dit lukt heel goed. In 2007 hebben maar liefst Amersfoortse leerlingen gebruik gemaakt van het educatieve aanbod van het CNME. Omdat het CNME kwaliteit minstens zo belangrijk vindt, heeft het zich aangesloten bij de Landelijk Kwaliteitsmeter. Gecertificeerde screeners beoordelen het lesmateriaal op aspecten zoals vormgeving, niveau, didactiek en duurzaamheid. Het CNME ontwikkelt zijn themalessen zelf. In de afgelopen maanden zijn de buitenlessen met een natuur- of milieu- thema verbeterd en beoordeeld op negen productaspecten. De uitslag hiervan was dat alle themalessen een zeer goede beoordeling kregen: vier sterren. Wethouder Eerdmans bezocht een van de eerste viersterrenthemalessen: Smullen maar! Op speelse wijze maakten leerlingen van groep 3-B van basisschool School op de Berg kennis met de verschillende aspecten van het thema eten. De kinderen waren enthousiast en vertelden Eerdmans wat ze allemaal geleerd hadden. Ook hun leerkracht sprak over de zeer positieve ervaringen met de themales. Paniek door schrik. Rugletsel. Een shock en de beknelling van een onderbeen. Kortom: veel tumult in de straat. EHBO Vereniging Nijkerkerveen, Brandweer Nijkerk en Lotuskring Nijkerk hebben afgelopen maandagavond een gezamenlijke oefening gehouden op het terrein van Autohandel en Autosloopbedrijf van Weert aan de van Dijkhuizenstraat 12 in Nijkerkerveen. Door twee niet oplettende automobilisten werd een aanrijding veroorzaakt, bij autohandel en sloperij van Weert aan de Van Dijkhuizenstraat 12 in Nijkerkerveen. Hierdoor vloog de garage in brand. Tegelijkertijd was er een aanrijding met een brommobiel en een fietser. Er waren dus meerdere slachtoffers bij dit ongeval betrokken. De bedoeling van de oefening was om te kijken hoe de ploegen tijdens deze alarmering samen kunnen werken. Voor de Alarmering maakte beide ploegen gebruik van de portofoons, zodat de inzet zo getrouw mogelijk werd weergegeven. Zo werd er bij de EHBO speciaal opgelet hoe men de behandeling van de diverse gewonden verzorgde er hoe er werd gereageerd bij een ongevalsituatie. Het scenario werd zo werkelijk mogelijk weergegeven door de medewerking van de Lotuskring Nijkerk. Volgens de organisatie was het resultaat van de oefening zeer geslaagd. Hun aanwezigheid was vriendelijk, dinsdag tijdens de behandeling van de concept sportnota in de gemeenteraad. De sportnota benoemt veel uitgangspunten die GymXL ook in haar Beleidsplan heeft opgenomen. Maar intussen staat de gymnastiek- en turnvereniging uit Hooglanderveen met de rug tegen de muur. Zo lang die muur van de Van Bekkumhal er nog staat, tenminste. Komend jaar moet GymXL de hal verlaten en een vervangende accommodatie die betaalbaar is, is er nog niet. In 2009 dienen wij uit de huidige en tijdelijke locatie te vertrekken, zo stelt de vereniging. GymXL heeft vanaf 2005 actief geprobeerd in samenwerking met de gemeente een permanente accommodatie te vinden. Maar binnen Amersfoort was slechts commerciële ruimte te koop of te huur. Voor een vereniging is dat geen betaalbare, en daarmee haalbare optie. Er dient zich nu een gouden kans aan om een hoogwaardige accommodatie volgens richtlijnen van de Twee maanden geleden heeft het college antwoord gegeven op vragen van de PvdA over het tekort aan fietsparkeerplaatsen in Vathorst, bij het station. Er zijn toen noodvoorzieningen getroffen, maar de politieke partij wacht nog op stevigere maatregelen. Het gaat dan om klemmen en kluizen voor de fietsen. Daarom klom zij maar weer eens in de pen. GymXL met rug tegen de muur - zolang die er nog staat Wanneer komen die fietsenparkeerplaatsen er? Voor Laak 3 worden, zodra het inrichtingsplan daarvoor is vastgesteld, nog 88 fietsklemmen en 40 kluizen gerealiseerd, zo stelde de gemeente. Op welke datum is dat?, wil de PvdA nu weten. Immers, in totaal komen er ooit 432 fietsparkeerplaatsen bij station Vathorst. Dit is gebaseerd op een prognose die uit gaat van een volledig bebouwd Vathorst. Ook zou de gemeente met het OBV gesprek te zijn over structurele oplossingen voor het stallen van fietsen. Wanneer is die discussie klaar, vraagt de PvdA zich af. Tot slot kaart de partij de nieuwe fietsparkeermaatregel aan. Bij station Amersfoort is de gemeente al begonnen met fietshandhaving. Dit turnbond KNGU en NOC*NSF te realiseren in de manege aan de Bunschoterstraat. De haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, geeft hier een duidelijk beeld van. De bouwkundige kwaliteiten en de infrastructuur sluiten uitstekend aan bij de eisen voor een dergelijke sportaccommodatie. Voor een bedrag van ,-- ligt hier de mogelijkheid om in totaal 2600 m2 hoogwaardige sportaccommodatie te realiseren. Om huisvesting in die ruimte betaalbaar te maken, moeten de activiteiten van de vereniging eerst als basissport gelden. GymXL stelt zichzelf ten doel om in het jaar 2012 meer dan leden te hebben en gymnastiek, turnen en trampoline springen te kunnen bieden aan recreanten, wedstrijdsporters, jongens en meisjes, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast vervult GymXL een spilfunctie in de turnsport van Midden Nederland en kan zich als zodanig alleen maar beter profileren en ontwikkelen in een nieuwe turnhal. De gemeenteraad kan met deze feiten gaan stoeien. houdt in dat fietsen die buiten de stalling geplaatst zijn, verwijderd worden. Een onplezierige maatregel, maar treinreizigers hebben voldoende gelegenheid om hun fiets betaald te parkeren. Bij stations Vathorst en Schothorst is dit alternatief niet aanwezig. Dus waar moeten treinreizigers hun fiets parkeren wanneer bij station Vathorst alle fietsparkeerplaatsen bezet zijn?, luidt de laatste vraag over dit onderwerp aan het college van B & W _AdvVathorstNu :43:09 3

3 Film The Diving Bell and the Butterfly in De Kamers Engelen van Marie Cécile Thijs maken nieuwe werkelijkheid Aanbieding Special Edition shirt & pullover Nu samen 119,90 Op 15 oktober draait de film The Diving Bell and the Butterfly in De Kamers. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Franse Elle-hoofdredacteur Jean-Dominique Bauby, die door een beroerte volledig verlamd raakt. Het is een bejubelde en veelbekroonde film, die altijd licht van toon blijft. Gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Julian Schnabel. Van carrièreman en vader verandert Zaterdag 11 oktober speelt Theatergroep Babel haar eerste theatervoorstelling Zussen in De Kamers. Theatergroep Babel bestaat uit acht vrouwen uit verschillende culturen: Turkije, Congo, Irak/ Koerdistan en Nederland. Sommigen zijn aan het inburgeren of Jean-Dominique in een kasplantje. Het enige wat hij nog kan bewegen is zijn linkeroog. Bauby weigert echter op te geven. Hij leert te communiceren door te knipperen en weet zo vanuit zijn ziekbed een boek te schrijven. De film begint om uur. De toegang bedraagt 7,50 en 5 voor jongeren. Meer informatie en reserveren via de site nl, of telefoonnummer Theater verbindt in Zussen door groep Babel worden begeleid door Bureau Arbeidsintegratie, anderen hebben al jaren een vaste baan. Allen willen zij theater maken. Babel laat zien dat theater verbindt. Op kleurrijke, humoristische en eerlijke wijze vertellen mensen van diverse achtergronden samen een verhaal dat aan hun eigen leven raakt. Theatergroep Babel is een initiatief van ABC-scholen Kruiskamp/Koppel en Sovee. In Zussen komen acht vrouwen uit verschillende landen bij elkaar in Nederland. Ze kennen elkaar niet en hebben allemaal een dringende oproep ontvangen van hun vader. Ze komen er achter dat ze zusters zijn en brengen enige tijd met elkaar door in de designwoning van de oudste, Nederlandse zus. Fotografe Marie Cécile Thijs exposeert vanaf 18 oktober tot het einde van dit jaar haar engelen bij ART TRANSIT in het Van Munster complex op industrieterrein De Hoef. Thijs is gespecialiseerd in portret- en conceptuele fotografie. Voor Thijs zijn engelen metaforen voor hoop, troost, liefde, bescherming, geborgenheid en verlangen, maar ook voor schoonheid en magie. Zij laat de wereld van engelen en de wereld van mensen in elkaar vloeien tot een nieuwe werkelijkheid. Het kan raar lopen in het leven. Begonnen als advocate en juriste, schakelde zij halverwege de jaren negentig over op haar grote passie: fotografie. Inmiddels heeft zij tal van bekende mensen voor haar cameralens gehad. Landelijke dagbladen en glossies huren haar in voor dat spe- ciale, dat bijzondere dat haar foto s hebben. Thijs zoekt in haar werk het persoonlijke. Zij maakt intrigerende beelden, die de kijker nieuwsgierig maken naar de geportretteerde. Daarbij gaat het haar om inhoud, emotie en illusie. Kortom, de gelaagdheid van de foto. Naast werk in opdracht, maakt Thijs vrij werk. Haar serie Human Angels toont engelen op vreemde plaatsen. Zoals op de trap van een school terwijl leerlingen links en rechts passeren zonder de engel op te merken, achter de pilaren van een parkeergarage, in een veld met witte bloemen, of gedurende een fractie van een seconde op het hotelkamerbed wanneer je de deur net hebt geopend. Voor meer informatie kan men contact opnemen met ART TRANSIT, telefoonnummer , e- mail en internet 4 Trio Poco Loco brengt nonsens in De Kamers Zondag 12 oktober verzorgt Trio Poco Loco het tweede concert in de nieuwe serie borrelconcerten in De Kamers. Dit keer brengt Trio Poco Loco, letterlijk vertaald een beetje gek, een programma met als thema nonsens. Het trio bestaat uit Hannie Slingerland sopraan, Gisla Bruitsman klarinet en Ellen Verburgt piano. De afgelopen jaren hebben de leden van Poco Loco zich toegelegd op het zoeken naar en het uitvoeren van bijzondere, minder bekende muziek naast de geijkte muziek voor de bezetting sopraan/klarinet/piano. Zo heeft het trio in de loop van haar bestaan een uitgebreid repertoire opgebouwd. Het thema nonsens past natuurlijk uitstekend bij de naam van het ensemble. Het programma bestaat uit muziek van Nederlandse componisten als Léon Orthel en Alex Manassen met teksten van Paul van Ostaijen en Martinus Nijhoff. Verder kan het publiek luisteren naar Six Japanese songs (Japanse Haiku s), zes bijzondere composities van de Engelse componist M. Garwood en het lichtvoetige Garden of weeds van T. Greaves. Deze combinatie van bijzondere composities en beroemde teksten zorgt voor een spannend en afwisselend concert. De aanvang van het borrelconcert is uur. De toegan bedraagt 10 en 7,50 voor jongeren/cjp/ckv. Meer informatie en reserveren via nl of telefoonnummer Aanvang uur. Toegang 7,50 en 5 voor jongeren. Meer informatie en reserveren via of telefoonnummer Niels van der Gulik brengt Shaffy programma in De Kamers Songs als Sammy, Shaffy Cantate, Laat me, Zing, Vecht, Huil, Bid zijn door een groot publiek in de armen gesloten en kunnen bijna als nationaal erfgoed worden beschouwd. Niels van der Gulik heeft bij de samenstelling van zijn programma echter ook aandacht besteed aan minder bekende schatten uit de liedkist van de Amsterdamse podiumkunstenaar. Ze worden door Niels van der Gulik en pianist/gitarist Feico de Leeuw met passie en humor voor het voetlicht gebracht. Zaterdag 18 oktober brengt Van der Gulik samen met De Leeuw het programma Maar we leven nog! een keuze uit het repertoire van Ramses Shaffy in De Kamers. Niels heeft overigens carte blanche gekregen van de meester zelf. De nu 74-jarige zanger en liedjesschrijver heeft verschillende voorstellingen van Niels zingt Ramses mee mogen maken en was zeer onder de indruk van de manier waarop zijn nummers vertolkt worden. Jullie brengen mijn nummers op jullie eigen manier en daar geniet ik erg van, was zijn commentaar. De reacties op het programma zijn onverdeeld positief. Het wordt tot nu toe niet alleen door de wat oudere Ramses fan bezocht, maar blijkt ook een nieuw, jong publiek te trekken. Iedereen is aangenaam verrast door de kwaliteit van de liedjes en vooral door de losse en levendige wijze van presenteren en vertolken. Aanvang van de voorstelling is uur. De toegang bedraagt 10 en 8 voor jongeren/cjp/ckv. Meer informatie en reserveren via www. dekamers.nl, of telefoonnummer

4 6 Net zwanger? Jouw geluk kun je delen. Knip uit Besteding boven 195 extra 3% korting Veel vrouwen worden pas zwanger als jij helpt! In het begin van je zwangerschap zit in jouw urine het bijzondere hormoon hcg. Daarmee kunnen we andere vrouwen helpen moeder te worden. Aanmelden kan t/m de 11e week, meedoen t/m de 16e week. Meld je aan of bel voor meer informatie gratis (ma. t/m do tot uur vrij. van tot uur) of je informatrice: Ilona Boekenoogen, tel Je vindt Moeders voor Moeders ook op Internet: Moeders voor Moeders is onderdeel van Diosynth B.V. Mega-gordijn Nijkerk De Nr.1 in Gordijnen, In-betweens, Meubelstoffen, Kinderkamerstoffen, Organza s etc.etc. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag Vrijheidslaan 25, Nijkerk (achter parkeerdek hema tegenover Action) Super najaarsactie 2008 Zware kanvaskwaliteit Soepelvallend winkelprijs 39,90 29,90 25 unikleuren, 145 br Megagordijnprijs 9,98 p/mtr Prachtige In-betweens Grote collectie slechts voor 9,98 p/mtr Kamerhoog / Loodveter, strijkvrij Taft gordijnstof 140 br slechts vanaf winkelprijs 29,90 19,90 20 kleuren op voorraad Megagordijnprijs 9,98 p/mtr Superleuke Organza s 80 kleuren uit voorraad winkelprijs 9, br Megaprijs 1,98 p/mtr Het adres voor al uw vouwgordijnen. Beste systeem. Rolgordijnen zowel verduisterend als zonwerend. Direct af fabriek Nieuw in onze collectie Plisségordijnen (Duet) Direct af fabriek.!goedkoop! Gordijnmaakservice Al uw gordijnen zeer vakkundig gemaakt incl. band, haken en loodjes Mega-gordijn Nijkerk Knip uit Besteding boven 195 extra 3% korting Klustips van verfspecialist Jochem 1. Nieuwe kwast of roller Strijk een nieuwe kwast voor gebruik eerst over grof schuurpapier of een ruwe muur, dan raakt u de losse haren kwijt. Een nieuwe muurverfroller pluist. Als u met verf op waterbasis gaat verven, is dit te voorkomen door de muurverfroller goed uit te spoelen onder lauwwarm water en daarna stevig uit te wringen. Bij verf op basis van terpentine moet u de roller altijd droog in gebruik nemen. Eventuele pluisjes kunt u eerst met plakband van de roller verwijderen. 2. Smal voor breed Verf bij ramen en deuren eerst de smalle delen, daarna de bredere. En eerst de horizontale delen, alvorens de verticale. 3. Verf mengen Met de verfmengmachine van Praxis kunt u kleuren laten mengen. Wilt u precies de kleur uit uw behang? Neem dan gewoon een stukje van dit behang mee en Praxis mengt de kleur ter plekke. 4. Eerst afplakken Voordat u gaat verven, kunt u het beste randen die niet geverfd hoeven te worden, afplakken met afplaktape. Ook is het handig om meubels die in de werkruimte staan en de vloer af te dekken met afdekfolie. 5. Schone verf Blaas of veeg de rand van het verfblik schoon voordat u het opent. Zit er toch vuil in de verf? Pak dan een schoon blik en giet de verf over door een dubbelgeslagen nylon kous. Deze methode werkt ook als er klonten in de verf zitten. 6. Acrylverf verdunner Acrylverf verdunner is geschikt als verdunningsmiddel voor watergedragen verven, zoals acrylverf en latex. De verdunner vertraagt de droogtijd, waardoor de verf langer is te verwerken en draagt bij aan een betere hechting. 7. Olie- en waslaag Een ondergrond die is behandeld met olie of was kan niet geschilderd worden. 8. Schoon blik Om te zorgen dat de rand van het verfblik tijdens het verven schoon blijft, vouwt u een strook aluminiumfolie om de rand heen. Als u klaar bent, hoeft u alleen maar de folie te verwijderen. Hierdoor sluit ook het deksel zonder problemen. 9. Hardhout Verf tropisch hardhout, zoals merbau, niet met een verf op waterbasis, Daarvan gaat het hout bloeden. 10. Wat zit er op? Er is een makkelijke manier om er achter te komen welke basis de bestaande verflaag heeft. Leg een watje met alcohol op de verf: wanneer de laag kleverig en zacht wordt, is het een acrylverf. 11. Hoog werken Gebruik voor het verven van plafonds of vloeren een televerlengsteel waarop u de kwast of roller plaatst. 12. Anti lek Als u een plafond met een blokkwast gaat verven, kan de verf langs het handvat gaan lekken. Steek daarom de steel door een stevige, kleine spons waarmee de overtollige verf wordt opgevangen. 13. Voor later Noteer, voordat u een leeg verfblik weggooit, het merk, het kleurnummer en de ruimte of het object waarvoor u de verf gebruikt heeft. Als u later dezelfde verf wilt gebruiken, weet u precies wat u moet kopen of moet laten mengen. 14. Specials Bij Praxis zijn naast standaard verven ook speciale soorten verf verkrijgbaar. Voorbeelden hiervan zijn magneetverf of - uit de mengmachine - schoolborden-, betonen metallicverf. Praxis heeft iets nieuws: 101 Woonideeën verf. Deze verf is hip, trendy en van hoge kwaliteit. De kleuren variëren van heldere kleuren, pastellen, naturellen en vergrijsden. Solo zijn ze al prachtig, maar samen worden ze nog mooier, want deze verf is gemaakt om te combineren. De verf is ontwikkeld in een samenwerking tussen Praxis en 101 Woonideeën en is exclusief verkrijgbaar bij Praxis. De verf bestaat uit dertig muurverven en dertig lakken. De lakken zijn op waterbasis en verkrijgbaar in matte of hoogglans kwaliteit. Gemaakt om te combineren: 101 woonideeën verf Razend enthousiast is Jochem Mussche, de verfspecialist van de Praxis aan de Saturnus. De grote lol van zijn werk is namelijk het adviseren van mensen, hen met raad terzijde staan. Daarin krijgt hij binnenkort voor 1 dag versterking. 24 Oktober hebben we een verfdemonstratie, licht hij toe. Op deze dag kunnen mensen alle verfvragen stellen aan een gespecialiseerd iemand van Histor / Rambo. Deze specialist is van uur aanwezig in de vestiging. Jochem is flink geschoold in het product verf. Hij raakt niet uitgepraat over de vele mogelijkheden en specificaties ervan. Bij Praxis kan men alle kwaliteiten en kleuren verf laten mengen van Praxis, Histor en Flexa, steekt hij gelijk van wal. En of de klant nu zelf een kleurvoorbeeld meeneemt of een staal Voor een goede basis moet de grondverf gebruikt worden die verkrijgbaar is in wit en grijs. De dertig muurverven zijn van dezelfde kleurlijn als de lakken. De muurverf is extra mat, wat de trend is van dit moment. Als finishing touch kan men de (muurverf)kleuren afwerken met een special. Zoals extra glans, een vleugje parelmoer, zilver, koper of goud. Ook is er een special die extra bescherming biedt. Deze beschermlaag beschermt tegen waterspatten en krassen. Daarnaast is er nog een transparante glitter en een Glow in the dark transparant. Inspiratie genoeg dus om snel mee aan de slag te gaan. Verfdemonstratie bij Praxis inspireert Amersfoort Noord uitzoekt in de winkel, men gaat be- slist met de juiste kleur de winkel uit. Door het grote verfaanbod doet de klant zeker ideeën op. Op de verfmengmachine van Praxis kunnen zeer veel kleuren en kwaliteiten verf gemengd worden. Denk daarbij aan latex, hoog- of zijde- glans lak waarbij men kan kiezen uit acryl of alkyd kwaliteit. Mengmachine Maar daarnaast zijn er ook andere verfsoorten die op de Praxis mengmachine gemengd kunnen worden. Zoals schoolbordenverf en betonverf, in elke gewenste kleur van de Praxis waaier. Maar er is ook metallicverf, in vijftig verschillende kleuren en parelmoerverf, in 21 verschillende kleuren. Elke verf heeft zo zijn specifieke toepassingsmogelijkheid. Maar de verven zijn natuurlijk ook prachtig op vele manieren met elkaar te combineren, aldus Jochem. Neem nu eens een combinatie met magneetverf. Hierdoor krijgt bijvoorbeeld een wand in een keuken, hal, werk- of speelkamer ineens een extra functie. Denk ook aan leuke kleurcombinaties op een muur in vlakken, strepen of cirkels van gewone verf en parelmoer of metallic. Of combinaties van vloer en muur, of combinaties met de muur en een kastje. Omdat Jochem iedereen in Amersfoort Noord een prachtig verfresultaat toewenst, is hij blij met de specialist die zaterdag 24 oktober de klanten van zijn vestiging komt informeren. 7

5 Winkelteam zoekt extra energie. Albert Heijn, Buma 1, Amersfoort. Wat uw woonwens ook is, Rabobank maakt m waar. Tijdens de Rabo WoonWensWeken, van 22 september tot 8 november, maken wij uw woonwensen waar. Op ons kantoor aan de Computerweg bent u van harte welkom voor een hypotheek adviesgesprek. Kom langs bij onze inloopdagen op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober in cultureel centrum De Kamers in Amersfoort. Bijverdienen bij Albert Heijn! Op tijden dat het jou én ons uitkomt. In een gezellig kassateam, verkoopteam of vulploeg. Bij Albert Heijn vind je altijd een bijbaan die in je drukke agenda past. Je bent welkom vanaf 15 jaar. Bij de kassa s. Gezellige baan als je het contact met klanten leuk vindt. Op verkoopafdelingen. Leuke baan als je plezier hebt in het helpen en adviseren van klanten. In een vulploeg. Voor aanpakkers die vaart kunnen maken in een team. Werk je bij Albert Heijn, dan is alles perfect voor je geregeld: goed salaris, extra s als korting op je boodschappen en meer voordelige regelingen. En heb je vakantie, dan kun je altijd meer of langer werken! Makkelijk solliciteren op de inloopdagen. Speciaal voor jou houden we in Vathorst inloopdagen. Je kunt dan de sfeer proeven, met Albert Heijn medewerkers praten, en als het klikt kunnen we afspraken maken. De banen-inloopdagen vinden plaats op vrijdag 10 oktober van 17 tot 21 uur en op zaterdag 11 oktober van 9 tot 14 uur. Adres: Cultureel centrum De Kamers, Wezeperberg 8 in Amersfoort. Welkom bij team Albert Heijn Kijk op ah.nl/werk. Of kom langs bij de servicebalie. Ook voor omringend buitengebied Vathorst: European Eemland Conference versterkt nieuw ondernemerschap op platteland Van 22 tot 24 oktober vindt de European Eemland Conference (EEC) plaats in Bunschoten. Tijdens de conferentie bepalen ondernemers, beleidsmakers, onderwijsmensen en wetenschappers de agenda van het veelzijdige Europees platteland. Dit wordt op vrijdag 24 oktober in Bunschoten aangeboden aan Eurocommissaris van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Mariann Fischer-Boel en LNV-minister Gerda Verburg. Veelzijdig Platteland is ontstaan uit het idee dat het platteland meer Na een fantastische dorpsdag is Hoevelaken zich alweer aan het opmaken voor het volgende grote evenement in het centrum van Hoevelaken. Op zaterdag 8 november zal het dorp volledig in het teken staan van Najaar in Hoevelaken. Nieuw bij Najaar in Hoevelaken is een spectaculaire kluswedstrijd. Vrienden, klasgenoten, familie of Het Hollandse weer met in september veel regen, dat is wat men gewend is. Maar dit jaar heeft de zon zeker meegeholpen aan het prachtige tennistoernooi in Hooglanderveen in de laatste week van september. Het was een goedgevuld dubbel 7, 8/9 dubbel toernooi van TV Hooglanderveen met deelnemers vanuit de hele regio. rijkdommen en bronnen heeft dan die de klassieke landbouw tot nu toe benut. Steeds meer multifunctionele boeren en plattelandsondernemers ontdekken deze bronnen. Maar voor multifunctionele boeren is er nog niet een vertegenwoordiger. Dat moet veranderen. Je hebt iemand in Brussel nodig die zich sterk maakt voor zorgboerderijen, recreatieve boerenbedrijven en andere plattelandsondernemers. Maar dat bestaat allemaal nog niet, zegt de Bunschoter Jan Huijgen, woordvoerder van Veelzijdig Platteland. Volgens Huijgen is de conferentie actueel. In november komt de Health Check uit waarin de Europese landbouwhervormingen worden geëvalueerd. Alles wijst erop dat in de Health Check veel aandacht is voor nieuw ondernemerschap. De komst van de Eurocommissaris bevestigd dit beeld. Zo iemand komt natuurlijk niet zomaar naar Bunschoten. Dan moet je programma wel bij het EU beleid aansluiten. Organisator van de EEConference is Veelzijdig Platteland een initiatief van Kennis en Innovatie Centrum de Eemlandhoeve en LEI Wageningen UR. De Grote Vogelverschrikker Uitdaging in Hoevelaken buren worden opgeroepen om in gezamenlijkheid een spectaculaire vogelverschrikker te maken. Op zaterdag 11 oktober krijgt iedereen die zich heeft opgegeven van het organisatiecomité twee grote palen. Deze palen vormen het lijf. Iedere groep heeft hierna drie weken de tijd om er een echte vogelverschrikker van te maken. De aankleding en materialen om de vogelverschrikker te maken moe- De Peuterspeelzaal De Laak, Kinderdagverblijf De Blauwe Kever en basisschool De Gondelier houden een speelgoedbeurs op woensdagochtend 29 oktober. Zelf speelgoed verkopen of alleen speelgoed brengen en laten verkopen, beide is mogelijk. De speelgoedbeurs vindt van uur plaats in de centrale hal van scholengebouw De Laak aan de Zwartsluiskade. De beurs met mooi speelgoed voor leuke prijsjes, ook voor Klazen, Pieten en andere decembersnuiters is gratis toegankelijk. In het kinderatelier van Atelier Uit de Kunst! op bedrijventerrein Calveen begint woensdag 29 oktober weer een nieuwe korte cursus voor kinderen van 6-12 jaar. Kinderen die van tekenen en schilderen houden, leren hoe je omgaat met kleur, vorm en compositie. Het thema tijdens de cursus is De Verzamelaar. Er wordt veel geëxperimenteerd met allerlei materialen en technieken. Deze acht lessen hebben het thema De Verzamelaar waarbij ook Speelgoedbeurs in scholengebouw De Laak Wie speelgoed inbrengt kan dit laten verkopen en dan 90 procent van de opbrengst ontvangen. Men kan ook een tafel huren en zelf het speelgoed verkopen. Bovendien mag de aanbieder die zelf verkoopt dan ook kinderkleding verkopen. Het huren van een tafel kost 5. Inbrengformulieren zijn te downloaden van de website een tafel wil huren dient hiervoor uiterlijk 27 oktober een mail te sturen via Het speelgoed kan ingebracht worden op maandag 27 oktober tussen en uur in de centrale hal beneden. Kinderen tekenen en schilderen De Verzamelaar Massale opkomst voor tennistoernooi TV Hooglanderveen Smink en Jacqueline Zegwaart. In de categorie 7 heren waren de waardebonnen voor Oscar van ten de groepen zelf verzorgen. De vogelverschrikker wordt op 8 november in het centrum van Hoevelaken tentoongesteld en beoordeeld door een vakkundige jury. De mooiste, griezeligste of origineelste vogelverschrikker wint een leuke prijs. Opgeven voor De Grote Vogelverschrikker Uitdaging kan via de website Dijk en Niels van Oostenrijk. Binnen categorie 8 gemengd zijn het Dorien van Manshanden en Erwin van Manshanden die in de prijzen vielen. In categorie 8 dames zijn dat Danielle Blankestein diverse kunstenaars als voorbeeld dienen. De kinderen ontwikkelen hun eigen creativiteit en ontdekken op een leuke manier de kunst. Deze cursus bestaat uit acht wekelijkse lessen op woensdag, van uur. De kosten bedragen 75,- per kind. Het atelier bevindt zich op de Ariane 24, vlakbij de wijk Nieuwland. Voor opgave of meer informatie: website of telefoonnummer of per mail naar en Bep Gulliker en in de categorie 8 heren tot slot Henry Rack en Wim Dubbeld. Bel voor een afspraak: (033) Sluit u tijdens de Rabo WoonWensWeken daadwerkelijk een hypotheek bij ons af, dan maakt Kok Wooncenter in Hoogland nog méér woonwensen waar! U krijgt een 3D-woonplanner van 250 euro voor uw woon- of slaapkamer én 10% korting op uw zitmeubelen. Van ons krijgt u het 1 e jaar een gratis woonverzekering. In november zijn we zelfs twee zaterdagen voor u open. *Vraag naar de actievoorwaarden Kijk op Kom naar de Rabo WoonWensWeken en profiteer van de hypotheekvoordelen. Bel (033) D-woonplanner t.w.v. 250 euro + 10% korting bij Kok Wooncenter* In totaal waren er 97 partijen, waaronder prachtige wedstrijden met een grote opkomst van publiek. Dit deed het terras soms uitpuilen. Om alle wedstrijden voor iedereen zo goed mogelijk in te plannen waren de negen toernooidagen bijna tot het maximum gevuld. Met als klapper het zonnige finaleweekend van 27 en 28 september. Te winnen waren de door drink- en eeterij De Boengerd ter beschikking gestelde bonnen. Deze gingen in de categorie 7 gemengd naar Mirjam Smink met Martijn Groenewoud, in de categorie 7 dames wederom Mirjam 9

6 Interviewen: Leuk om te doen, vind ik zelf Basisschool de Vuurvogel heeft een bijzonder concept in haar onderwijs: het geven van workshops. Eén daarvan is de workshop krant in de klas en communicatie. Naar aanleiding van deze workshop krijgen kinderen de opdracht een interview te doen. Babette uit groep 6b interviewde juf Ellen Juf Ellen woont in de Laak. Het leuke is dat ze juf is op mijn school, de Vuurvogel. Helemaal bijzonder is dat ze in de directie zit. Maar juf Ellen mist de kinderen en geeft daarom na de herfstvakantie een workshop. Ze wilde graag juf worden. Het aller leukste van de school vind ze de kinderen en de workshops. Er is een leerlingenraad op de Vuurvogel en dat vind ze ook leuk. Toen de juf op school kwam kende ze al 2 juffen, juf Kim en juf Jessica. Ze was altijd een groep 8 juf. De juf s hobby is lezen en piano spelen. Ze houdt van Parijs en om de Franse taal te spreken. Ernie van Sesamstraat is haar favoriet omdat hij voor elk probleem een oplossing heeft. Daarom spaart ze hem! Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze vindt de Vuurvogel een bijzondere school omdat er veel meesters en juffen komen kijken, zelfs uit het buitenland. Romy uit groep 8a interviewde Wim Drenth LAST VAN SPINNEN? Antispin conserveringsspray, de oplossing! Na een behandeling 6 maanden uw huis/boot/caravan spinvrij! Onderhoud, reparatie, in- en verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto's adv Vathorst Nu :37 Pagina 1 mooi werk! briefpapier geboortekaarten flyers uitnodigingen visitekaartjes periodieken brochures enveloppen huwelijkskaarten boeken cd/dvd-inlays clubbladen billboards badges rapporten reclameborden stickers advertentieopmaak mailingverzorging zwart-wit en full colour offset en digitaal bijzondere collecties vrijblijvend te bezichtigen betaalbare realisatie van uw eigen ontwerp Hij woont in het plaatsje Leusden. Hij had een sollicitatiegesprek met juf Lettie, en is daarom in de school. Hij had een sollicitatiegesprek omdat ie congiërge wilde worden. Hij werkt twee dagen, dus zestien uur. Hij was gevraagd door juf Lettie, bij boten bouwen (dat is een workshop) want Wim Drenth helpt daar bij boten bouwen. Wim Drenth is zestig jaar. Hij heeft een vrouw en is getrouwd. Hij heeft vier kinderen, hij had er vijf maar één daarvan is helaas overleden. Zijn hobby s zijn knutselen, lezen, politiek, klussen, andere mensen helpen. Hij helpt een man in Angola, die helpt hij inburgeren. Hij heeft die man in de kerk ontmoet. Tijdens zo n dienst was er maar één zwarte man en dat viel Wim Drenth op, dus hij ging een praatje met die man maken. Zo is het gekomen dat Wim Drenth die man helpt. Dit was mijn interview met Wim Drenth. Het was leuk om te doen vond ik zelf Tamara uit groep 7a interviewde juf Lettie De Vuurvogel is de school waar ik nu vijf weken op zit en ik vind het een hele leuke school, want ze doen veel leuke dingen! Ik ben Tamara Plenk en heb een interview gemaakt voor: Vathorst. Nu. Het interview gaat over juffrouw Lettie. Juf Lettie is de hoofddirectrice van de Vuurvogel. Ik heb dit interview gemaakt omdat wij op school workshops hadden en ik zat bij krant in de klas en communicatie. En toen heb ik de opdracht gekregen om iemand te gaan interviewen Wanneer bent u begonnen en hoe lang doet u dit al? Bijna zes jaar, en ik ben begonnen op deze school, de Vuurvogel, met drie leerlingen. Ik ben ook op de Gabrie Mehen, de Wingerd en Sjaloomschool geweest. Hoeveel geld heeft u nodig voor uw leerkrachten? Meestal ,- per jaar voor de leerkrachten. Hoeveel geld heeft u voor meubels nodig? Van wie krijgt u het geld? Ik krijg het geld van Minister Bos. Hoe oud is het gebouw zelf? Zes jaar. Bent u getrouwd? Ik ben getrouwd. En heb twee dochters van 12 en 18 jaar. Wat zijn uw hobby s? Wandelen; elke zaterdag loop ik dertig kilometer. Foto s maken is ook een hobby van en toen had ik allemaal ideeën De meubels voor school is mij. Reizen vind ik ook heel leuk. maar toen werd ik de klas uitgehaald ,-. en juf Lettie vroeg hoe het ging en toen zei ik: mag ik u interviewen? Ja zei ze. En dat gaat u nu lezen! Apk keuringen met dieselroetmeting en viergastest. Schadetaxatie en -herstel. Trouwautoverhuur van diverse klassiekers, zie Is het leuk om directrice te zijn? Het is leuk om een school te runnen en beheersen. Leasing. Dieseltuning. Gratis leenauto. Hoeveel leerlingen zijn er op deze school? Bijna vijfhonderd leerlingen! Verkoop/verhuur van scootmobielen, 10 zie Hoogstpersoonlijke Hooglanderveense service! Van Tuyllstraat 30 Hooglanderveen (033) van Beeklaan 77 T E 3829 AT Hooglanderveen F I ontwerp digitaal druk offset resultaat Hoeveel juffen en meesters zijn er? 43 juffen en twee meesters. 11

7 Zwemmen in Zwembad De Slag 2008/2009 Banenzwemmen Univé biedt het grote voordeel van lage lasten Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Een groot deel van uw inkomen gaat op aan vaste lasten. Elke maand opnieuw. Premies voor verzekeringen, hypotheekkosten, noem maar op. Geld dat u diep in uw hart voor andere zaken zou willen gebruiken. Daarom is het goed de lasten laag te houden. Woensdag Recreatief zwemmen alle leeftijden Vrijdag * * = disco zwemmen tot 12 jaar Vathorst in beeld DE WINST IS VOOR U! Univé heeft geen winstoogmerk. Daar plukt ú de vruchten van! Laat u eens adviseren door Univé. Wij zijn gespecialiseerd in verzekeringen en hypotheken. Bel ons gerust of kom langs op ons kantoor te Amersfoort. Zondag Familie zwemmen Zwemlessen Wat hebben Heidi, Animato, Bratwurst en VeenPower met elkaar gemeen? Dat zij afgelopen zaterdag in overvloed aanwezig waren in Hooglanderveen. Jetzt geht s los! Teil 2 was het motto tijdens dit Oktoberfest dat door de Hooglanderveense jongerenvereniging was georganiseerd. Een feest voor jong en oud, dat moest het de hele dag zijn. De foto impressie bevestigt dit. Univé Midden-Nederland Grote Haag HH Amersfoort Tel. (033) Fax (033) Zwemlessen worden gegeven vanaf 4 jaar. Van maandag tot en met vrijdag 2 maal per week ¾ uur voor het A diploma. Op zaterdag zijn de lessen 1 maal per week en duren 1 uur. Opgeven kunt u bij de receptie. KIES BOMEN VOOR UW GELD En ontvang gratis ECHTE verse scharrel-eieren, van onze loslopende kippen op onze kwekerij, (zolang de voorraad strekt) Life / Personal Coaching Workshops & Trainingen Boomkwekerij van de Bunt Laakweg LA Nijkerkerveen tel It s not DIFFicult, it s just DIFFerent 13

8 14 Nederlandse primeur van familievoorstelling Peter Rabbit in De Kamers Donderdag 16 oktober heeft De Kamers een speciaal aanbod voor alle kinderen die in de herfstvakantie thuis zijn. Zij kunnen die dag als eerste in Nederland de theatervoorstelling Peter Rabbit bijwonen. Een spannend verhaal voor kleuters, vol visuele grappen, mooie beelden, prachtige muziek en humor. Een èchte familievoorstelling! De Kamers is er trots op dat STIP Theaterproducties juist hun huis van cultuur en ontmoeting heeft uitgekozen voor de try-out van deze voorstelling, die 18 oktober in Theater de Krakeling in Amsterdam in première gaat. In 1902 schreef Beatrix Potter het onsterfelijke verhaal over het on- Beleef de Oertijd in DierenPark Amersfoort Speciale openstellingen Boo at the Zoo Tijdens de herfstvakantie opent DierenPark Amersfoort op 10, 11, 17 en 18 oktober tot uur s avonds haar deuren voor Boo at the Zoo. Dit jaar hebben de avonden een nieuw thema; de Oertijd. In het hele DierenPark zijn dan activiteiten georganiseerd waardoor de gasten het gevoel krijgen dat ze 2,5 miljoen jaar terug in de tijd zijn gegaan. Tijdens Boo at the Zoo zijn van ver al de trommelgeluiden te horen van de live band. Bij de entree krijgen de gasten een warm welkom dat typisch bij de Oertijd hoort. Het DinoBos is spannender dan ooit en het park is verlicht met onder meer vuurkorven. Uiteraard kunnen gasten ook deze avonden vragen stellen over de bewoners van het DierenPark. Welke dieren al voorkwamen in de Oertijd, bijvoorbeeld. Ook bijzonder is de activiteit waarbij deugende konijn Peter dat liever in de tuin van boer Verhoeven van de sla en de worteltjes eet, dan bosbessen te gaan plukken in het bos met zijn zusjes. Hij krijgt het aan de stok met de boer, raakt zijn schoenen kwijt, zijn jasje, weet niet meer hoe hij thuis moet komen en als hij dan, geholpen door wat musjes en een muis eindelijk bij zijn moeder is, hangt zijn jasje in de moestuin aan de vogelverschrikker. Hoe moet hij dat weer terug krijgen? De voorstelling is van tot uur. De toegang bedraagt 5 en 3,50 voor kinderen. Meer informatie en reserveren via nl of telefoonnummer gasten grotschilderingen kunnen maken in de olifantenstal tijdens Boo at the Zoo. Voor de liefhebbers is er achter de Savanne het Jeu de Roques-spel en kinderen kunnen oergezellig geluksstenen schilderen of zelf geschminkt worden. Gasten kunnen ook hun kracht tonen bij de neushoorns en hun denkvermogen testen bij de chimpansees. Voor de lekkere trek worden er tijdens Boo at the Zoo spareribs gebakken op de barbecue. Ook mogen de kinderen zelf hun broodjes bakken. Uiteraard mag er met de handen gegeten worden. De afsluiter van de avond is nog een verrassing. Voor Boo at the Zoo geldt vanaf uur de speciale entreeprijs van 13,50 (exclusief eten, drinken en parkeren). De activiteiten starten om uur en het park sluit haar deuren weer om uur. Voor openingstijden en meer informatie: Zelf appels oogsten tijdens Grote Plukdag Herfstvakantie vieren in optima forma: oogsten! Stichting Zuilen en Vecht houdt voor de tweede keer de Grote Plukdag op de boomgaard nabij Fort Vechten. Net als in 2007 is iedereen uitgenodigd om mee te helpen en zelf ook veel appels mee naar huis te nemen. Het appels plukken kan zondag 12 oktober en is voor iedereen gratis toegankelijk. Onder de boomgaard ligt het Romeinse castellum Fectio. Dit Romeinse Castellum was in het jaar 4 na Christus een belangrijke strategische legerplaats aan de Limes, de Romeinse Rijksgrens. Zuilen en Vecht heeft, om de bijzondere locatie meer bekendheid te geven, dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen in de provincie Utrecht. Bij wijze van proef hebben vlak voor de zomervakantie kinderen in de leeftijdsgroep 8/9 de boomgaard bezocht en les gekregen van een Zaterdag 11 oktober staat de maaldag van het stoomgemaal Hertog Reijnout, Zeedijk 6 te Nijkerk, van uur helemaal in het teken van de herfst, kabouters, poëzie en stoom. De K is weer in de maand dus is het kaboutertijd. Vanwege de kinderboekenweek met als thema poëzie Zininverzinzin hebben kinderen met een zelfgemaakt herfstgedicht gratis toegang. De stokers en de machinist vertellen de bezoekers honderduit over hun stoomgemaal. In de naastgelegen kolenloods, bezoekerscentrum Arkemheen, is voor kinderen van 3-8 jaar van alles en nog wat te beleven, samengevat als Operatie Puntmuts in de herfst. Zo kunnen zij kabouterspelletjes spelen, naar kabouterverhalen luisteren, kabouter schminken en een paddenstoelspeurtocht doen. Buiten kan men bij mooi weer een kabouterpad lopen met verschillende opdrachten en wellicht zie je nog een kabouter. Ook kan je een echte Romein. Direct naast de boomgaard ligt het Limyrint, een project van de stichting Werk aan de Limes. Dit gigantische doolhof, gebouwd volgens de contouren van het voormalige castellum, is tijdens de Grote Plukdag ook geopend. Op de 4,5 hectare metende boomgaard bij Fort Vechten hangen ruim kilo s appels. Zuilen en Vecht laat de appels tot biologisch sap persen, het inmiddels onvolprezen Vechtensap. De opbrengst van sap komt ten goede aan de reconstructie van de Springertuin Zuilen, die op 12 september door de gemeente Utrecht en woningbouwcorporatie Mitros, in aanwezigheid van minister Ella Vogelaar, is overgedragen aan de stichting. In ruil voor de ondersteuning door de provincie Utrecht brengt de Stichting de bijzondere locatie van de boomgaard onder de aandacht van het publiek. Herfstnatuurdag: kabouters, poëzie en stoom nestkastje timmeren en verven. Deelnemen aan deze activiteit kost 3,50. Het stoomgemaal is deze dag voor het laatst dit seizoen onder stoom, speciaal voor het publiek. De IVN winkel is ook present met onder meer de schitterende vogelkalender 2009 met foto s van Nijkerkse natuurfotografen. Jaap van Attens tentoonstelling Meanderen door de polder kan men op zolder bezichtigen. Het vier kilometer verderop gelegen Putter stoomgemaal staat ook onder stoom, van uur en in de schuur is er een fototentoonstelling van Hanneke Altena uit Nijkerk. De entree bedraagt voor volwassenen 3,50, kinderen tot en met 14 jaar 1,75 en met zelfgemaakte kaboutertekening of herfstgedicht gratis. Meer informatie: telefoonnummer of via Jebo maakt Rappe Rap In de herfstvakantie speelt Jebo zijn interactieve show Vers gedicht en rappe rap iedere middag in een andere vestiging van de Bibliotheken in Amersfoort. De show is geschikt voor kinderen tot 11 jaar en is gratis toegankelijk. Het is een vrolijke, interactieve show met goochelen op rijm en rappen en Jebo maakt samen met het publiek een lied. Kinderen in Amersfoort Noord kunnen op woensdag 15 oktober om uur terecht in Vathorst in De Kamers. Donderdag 16 oktober eveneens om uur is Vers gedicht en rappe rap in bibliotheek Hoogland te zien. Vrijdag 17 oktober om uur tot slot is bibliotheek Zielhorst het toneel van Jebo. Meer informatie over de Grote Plukdag op Voor de routebeschrijving en het Limyrint: 15

9 16 Perspectief start kindermiddag in de herfstvakantie Het kinderwerk van Perspectief nodigt alle kinderen van 4-9 jaar uit voor de kindermiddag in de herfstvakantie. De Volle Evangeliegemeente heeft haar nieuwe lokatie op 5 oktober feestelijk geopend in de Dissel in Hooglanderveen. Perspectief wil graag iets betekenen voor met name jonge gezinnen uit de omgeving, zoals Vathorst en Hooglanderveen. Gestart wordt met een kindermiddag in de herfstvakantie. Bij grote belangstelling Kerken met Perspectief! Je kunt op vele manieren kerken, maar het moet wel perspectief geven! Vooruitgang, verdieping, beleving en echtheid is wat een kerk moet bieden, bleek uit gesprekken die gehouden zijn met Vathorst inwoners. De Volle Evangelie Gemeente Perspectief opende afgelopen zondag 5 oktober feestelijk haar deuren in De Dissel. De gemeente wil naast richting en verdieping van het geloofsleven vooral een warme gemeenschap zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met levensvragen terecht kan. Perspectief houdt haar samenkomsten in De Dissel in Hooglanderveen, voor sommigen Vathorstwest. De Dissel is als gemeenschapsgebouw een ideale plek, vindt gemeenteleider Philip Blom. Als je midden in de samenleving wilt staan, is het ook goed om er aanwezig te zijn. De diensten en andere activiteiten zijn nadrukkelijk gericht op de inwoners van Vathorst. Zo start bijvoorbeeld in de herfstvakantie een kinderclub op de woensdagmiddag. zullen er meerdere kindermiddagen gehouden gaan worden. In elk uur welkom op woensdagmiddag Alle kinderen zijn van geval vindt de volgende kindermiddag weer plaats aan het begin van 6 in Hooglanderveen. De kosten 15 oktober in de Dissel, Disselplein de kerstvakantie. Er zal elke kinderclub iets centraal staan uit de Bijbel. Meer in- bedragen 1 per kind. Opgave via Verder staan creativiteit en plezier formatie: telefoonnummer hoog in het vaandel of Is er meer tussen hemel en aarde? Zoek je een antwoord op deze vraag uur bij de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in de Laakschool. De kof- of wil je hier gewoon eens met ons van gedachten over wisselen? Kom fie staat klaar dus de gemeente ziet dan zondag 26 oktober om eenieder graag! Feestelijke opening Zondag 5 oktober vond om uur de officiële opening plaats. Er was moderne zang en muziek, een korte prediking, inzegening door de andere predikanten uit Amersfoort en na afloop een feestelijk samenzijn. Ballonnen werden opgelaten en poffertjes stilden aan het eind van de middag de eerste trek. De bijbel is voor Perspectief het uitgangspunt en heeft ook nu nog actuele antwoorden op tal van levensvragen. Vragen die jonge gezinnen in Vathorst bezighouden, om midden in de samenleving dagelijks de juiste beslissingen te nemen. Dat vraagt verdieping, echtheid en antwoorden. Perspectief wil die geven. Cadeau De Volle Evangelie Gemeente Perspectief komt elke zondag bij elkaar om Jezus Christus te eren, te dienen en te bedanken voor wat Hij voor hen betekent. Philip Blom: De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen. Voor kinderen is er een Leven uit genade is een belangrijk principe, als cadeau voor dit eigentijds programma. Na de dienst leven. Dat cadeau willen we graag is er wekelijks koffie en maandelijks samen met anderen uitpakken en kunnen jongeren er sporten. delen. Belangstellenden zijn elke zondag om uur welkom in Marieke van den Heuvel A capella koor ViaVocale zoekt tenor Het gemengd a capella koor Viavocale zoekt nieuwe leden waaronder een tenor. Ook andere stemsoorten zijn van harte te weten twee sopranen, twee alten, één tenor en één bas. Het streven is om het koor uit te breiden naar een minimumbezetting van acht (dubbelkwartet) muzikale presentatie gewerkt kan worden. Er wordt eenmaal per veertien dagen gerepeteerd op zondag- of welkom. Het koor, dat in 2007 is tot maximaal twaalf maandagavond van opgericht, streeft naar uitvoeringen op hoog niveau en wil zich hierin blijvend ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan een boeiende muzikale presentatie en een goede zangtechniek. Daarbij is de persoonlijke ontwikkeling van de stem van groot belang. ViaVocale staat onder leiding van dirigent Norien Siemons. leden. Voor het repertoire wordt, in de schier onuitputtelijke bron van vele eeuwen vocale muziek, gezocht naar interessante en uitdagende werken. Voor het komende seizoen staan voornamelijk componisten uit Nederland en Vlaanderen op het programma. Van de koorleden wordt verwacht dat ze de werken zelfstandig instuderen zodat op de repetities aan uur. De leden zijn afkomstig uit Amersfoort, Soest en omliggende plaatsen. Aan deelname gaat een auditie vooraf. Ook is het is mogelijk om op projectbasis deel te nemen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Norien Siemons, telefoonnummer , via mail Tevens informatie op Momenteel telt het koor zes leden samenklank, tekstinterpretatie en column De vuurproef Op 2 november klinkt het startschot voor de New York Marathon. Een jaarlijks terugkerend sportspektakel, waar dertigduizend lopers de 42,2 kilometer lange afstand afleggen. Een evenement wat is uitgegroeid tot een Goede Doelen festijn, want die dag lopen de veelal gesponsorde lopers 40 miljoen bij elkaar voor het goede doel. En je raad het al: Ik heb me laten uitdagen die Marathon der Marathons te lopen en ben dus nu volop in training. Hoe is iemand in staat die afstand van 42,2 kilometer hardlopend af te leggen? Wat komt er bij kijken en wat doe ik daar als verkoper nu mee? De meeste getrainde atleten kunnen circa 1,5 à 2 uur presteren op koolhydraten, die als een soort benzine de snelle brandstof leveren voor de inspanningen. Na die tijd is deze normale energievoorraad op en moet het lichaam overschakelen op een stabielere brandstof, de vetten, die als een soort diesel fungeren. Dit omschakelingspunt is vervelend, doet pijn, levert zware benen, duizeligheid en zweverige gevoelens op. Eenmaal overgeschakeld op de nieuwe brandstof kan er weer volop gepresteerd worden. Door goede training en uitgebalanceerde voeding is het voor sporters mogelijk deze omslag te herkennen, te trainen en zonder al te veel moeite door te gaan en nog een paar uur te presteren. In het dagelijkse leven hebben mensen ook doorzettingsvermogen en vasthoudendheid nodig. Dat betekent doorgaan waar anderen afhaken en er geen gat meer in zien. De meest voorkomende situaties verlopen vlot en soepel en kunnen met normale routines volbracht worden. Het aanspreken van extra middelen is niet nodig. Er zijn echter van die crisis -situaties die meer initiatief, vindingrijkheid, en oplossingsgericht handelen vragen. Een lange adem is vereist. Je kunt niet meer putten uit je normale kennis, vaardigheden en ervaring maar zal over moeten schakelen op alternatieven. In marathon terminologie: Je moet overschakelen op de vetverbranding. De meeste mensen (her)kennen deze situaties on- voldoende, voelen dat het niet lukt, zien er geen gat meer in en haken af. Het kost teveel moeite, het lukt niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee is dan een vaakgehoorde onderstreping van het afhaken voor de baan, het beëindigen van de vriendschap of de rol in het sportteam of het opgeven van de eigen relatie. De kern van de zaak is dat velen wel hebben geleerd over te werken, maar niet hebben geleerd ook geestelijke veerkracht op te bouwen en vast te houden aan de kansen die de situatie nog steeds biedt. Ik ken veel jonge mensen die een positieve levensinstelling hebben van: Kan niet, bestaat niet. Zij hebben een baan, twee auto s voor de deur een op hypothecaire lening aangeschaft huis en staan midden in het leven. De carrière roept. Het gezin even uitgesteld, terwijl een kat of hond zorgen voor gezelligheid. Materieel lijkt het allemaal te kloppen. Maar is de balans niet doorgeslagen? Is er ook wel gestort op de geestelijke balans? Is het huis niet op drijfzand gebouwd en stort het in bij de minste of geringste storm? De vuurproef komt. Wees niet verbaasd over de vuurproef die U ondergaat, er overkomt u niets uitzonderlijks, zegt het Bijbelboek 1 Petrus 2;4 vers 21. De carrière krijgt een ongewenste wending, de financiën lopen uit de hand, de relatie staat onder druk. Dan komt het aan op vetverbranding, de reserves moeten worden aangesproken. Leven als alles op rolletjes loopt en je de wind in de rug hebt, is niet moeilijk. Drijven op je succes van gisteren is geen kunst. Doorgaan als iedereen stuk zit en afhaakt is echter wel degelijk een kunst. Dat vraagt een andere instelling. Routine helpt je door veel situaties heen, maar in crisis situaties zult u geestelijk reserves aan moeten spreken. Die reserves moet je wel hebben opgebouwd! John van den Heuvel 17

10 Zoek je een team dat bij je gezinsleven past? Albert Heijn, Buma 1, Amersfoort. Kom langs bij onze inloopdagen op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober in cultureel centrum De Kamers in Amersfoort. Bijverdienen bij Albert Heijn! Op tijden dat het jou én ons uitkomt. In een gezellig kassateam, verkoopteam of vulploeg. Bij Albert Heijn vind je altijd een bijbaan die in je drukke agenda past. Bij de kassa s. Gezellige baan als je het contact met klanten leuk vindt. Op verkoopafdelingen. Leuke baan als je plezier hebt in het helpen en adviseren van klanten. In een vulploeg. Voor aanpakkers die vaart kunnen maken in een team. Werk je bij Albert Heijn, dan is alles perfect voor je geregeld: goed salaris, extra s als korting op je boodschappen en meer voordelige regelingen. En heb je vakantie, dan kun je altijd meer of langer werken! Makkelijk solliciteren op de inloopdagen. Speciaal voor jou houden we in Vathorst inloopdagen. Je kunt dan de sfeer proeven, met Albert Heijn medewerkers praten, en als het klikt kunnen we afspraken maken. De banen-inloopdagen vinden plaats op vrijdag 10 oktober van 17 tot 21 uur en op zaterdag 11 oktober van 9 tot 14 uur. Adres: Cultureel centrum De Kamers, Wezeperberg 8 in Amersfoort. Welkom bij team Albert Heijn Kijk op ah.nl/werk. Of kom langs bij de servicebalie. Colofon Vathorst.nu is een uitgave van Charteus Publishers in licentie van Stichting Vathorst.nu, en wordt huis aan huis verspreid in Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland, Kattenbroek, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Leden van Bewoners Vereniging Vathorst die (nog) niet in Vathorst wonen kunnen deze uitgave op verzoek kostenloos ontvangen. Oplage: ex. Redactie: Aizo Krikke Linda Oosterom Eindredactie: Linda Oosterom Vormgeving: Attitude Design bv Operetteweg VK Almere Tekstbijdragen Marieke van den Heuvel Femke Oosterom Babette, Romy en Tamara van De Vuurvogel Foto s / beeldmateriaal: ART TRANSIT Vero Beauprez Elly van Geest / Stoomgemaal en bzc Arkemheen Mariëtte Hilkemeijer / Provincie Utrecht Sandra Jonker / VeenPower De Kamers Lettie Kuijvenhoven Peter van der Laan Eline Mulder / TV Hooglanderveen Femke Oosterom Praxis Nederland NV Advertentieexploitatie: Cmex Postbus 2644, 3800 GD Amersfoort Tel Fax Website Esmir van Wering Druk: Veenstra & De Vries Verspreiding: Fam. Tomassen Hooglanderveen Ans Pasker Hoevelaken Fam. Van Doornik Nijkerkerveen Charteus Publishers Vincent Schoonbeek Telefoonnummer Mobiel: Nabezorging Heeft u Vathorst.nu niet ontvangen? Laat het ons weten via vathorst.nu dan wordt Vathorst.nu zo spoedig mogelijk bij u nabezorgd. Correspondentieadres: Redactie Vathorst.nu Postbus GB Amersfoort Website: Volgende editie: 17 oktober 2008 uiterste aanleverdatum: deadline 13 oktober 2008 Rubrieksadvertenties Het is mogelijk om rubrieksadvertenties te plaatsen in Vathorst.nu magazine in de rubriek Zwaluwtjes. Hiermee bereikt u snel en effectief de huishoudens binnen het verzorgingsgebied van Vathorst. nu in Vathorst/Hooglanderveen, Kattenbroek, Nieuwland, Hoevelaken, Nijkerkerveen en Holkerveen. Word Overblijf Medewerker Lunchen op school! Word Overblijf Medewerker op de Marke, de Breede Hei of de Wonderboom). Wij zoeken enthousiaste medewerkers voor het begeleiden van kinderen op deze basisscholen tijdens de lunchpauze. Met twee medewerkers staat u op een groep van ca kinderen. U helpt bij het eten en bij het spelen en u wordt professioneel begeleid. U ontvangt een vergoeding tot 9,50 netto/keer. Bel of mail naar Meer informatie vind u op Landwinkel/Schenkerij De Kastanjeboom. Voor uw boerenzuivel, -kaas, jams, scharrelroom, maaltijdverrijkers en cadeaupakketten. Open: vrij t/m zondag van uur tot uur. Zevenhuizerstr. 281 te Bunschoten. Vlakbij Amersfoort Nrd. Kosten Adverteren met een Zwaluwtje is voordeliger dan u denkt. U betaalt voor een rubrieksadvertentie 1,75 per regel per kolom. Een regel bestaat per kolom uit ongeveer 20 tekens. Het is mogelijk om één- of tweekolomsadvertenties te plaatsen. Daarnaast rekenen wij per advertentie een bedrag van 1,50 aan administratiekosten. Personeel gevraagd Op zoek naar een baan? Houtrust biedt verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan (als oproepkracht, weekendhulp, parttime of fulltime). Kijk voor meer informatie op Schilderwerk Schildersbedrijf J. van Koot; voor al uw binnen en buiten schilderwerk. Kijk op kootschilderwerken.nl of bel BON - Zwaluwtjes Naam Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Bankrekening Gewenste Rubriek Uw tekst Zwaluwtjes opgeven U kunt uw Zwaluwtje opgeven via of per post met het formulier dat hieronder is afgebeeld. Stuur dit formulier naar: Vathorst.nu Zwaluwtjes Postbus GB Amersfoort Betaling De betaling van een Zwaluwtje kan uitsluitend via een éénmalige bankmachtiging. En pas nadat uw Zwaluwtje in Vathorst.nu is geplaatst zal het bedrag van uw bankrekening worden afgeschreven. Bespaar op uitvaartkosten Eind 2008 vervalt de fiscale aftrekmogelijkheid van (vooruitbetaalde) uitvaartkosten. Betaal nu (een deel van) uw uitvaart vooruit en profiteer nog. Inl. Peter Henssen Uitvaartzorg, tel of Hondentrimsalon Gediplomeerd hondentrimster in Kattenbroek. Coco\ S Hondentrimsalon, Stuurboord 10, Amersfoort. Voor het maken van een afspraak bel: Anja Roest , Charteus Publishers, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever. Ja, ik word abonnee van Vathorst.nu Geslacht M / V Computer reparaties Voor slechts 50 werkt uw trage PC weer razendsnel! Bel met Achternaam Voorletters Voorna(a)m(en) Adres Postcode Plaats Geboortedatum - - Telefoon - Bank/ Girorek. Handtekening ik machtig Charteus Publishers BV tot wederopzegging om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven.* * ik aankruisen ontvang wat graag van toepassing een factuur voor het abonnementsgeld.* Woont u niet in Vathorst en omgeving, bent u geen lid van Bewoners Vereniging Vathorst en u wilt toch Vathorst.nu ontvangen, neem dan een halfjaarabonnement voor maar 19,95 (11 nummers). Aanmelden via vathorst.nu of door de bon hiernaast in te sturen naar Vathorst.nu abonneeadministratie, Postbus 2644, 3800 GD Amersfoort Ja, ik word lid van Bewoners Vereniging Vathorst Achternaam Voorletters Adres in Vathorst Postcode evt. Huidig adres Geslacht M / V Voorna(a)m(en) Postcode & Plaats Geboortedatum adres Telefoon Bank/ Girorek. Handtekening - - ja, ik machtig BVV om jaarlijks het lidmaatschapsgeld van mijn rekening af te schrijven. Voor het jaar 2008 is het lidmaatschapsbedrag vastgesteld op 7,50*. * aankruisen indien van toepassing 18 19

11 Jeugdtheaterdagen in De Flint tijdens de herfstvakantie! Di 14 oktober, uur Het grote Terra POPconcert (4+) Een heerlijke muzikale show waarin wordt teruggeblikt op Kleine Ezel, Muis, Dolfje Weerwolfje en natuurlijk Kikker. Zo 19 oktober, uur Theaterpoppenkast Tierelijn - Tierelijntje heeft een vriendje (4+) Jan Klaassen en Katrijn beleven veel avonturen samen met hun beeldschone dochtertje Tierelijntje en haar vriendje Edje Boterkoek In ondergrond: Het grote Terra POPconcert. Illustratie: Geert Gratama Links: Theaterpoppenkast Tierelijn Foto: Studio van de Berkt Zo 26 oktober, & uur Sprookjesboom op reis - De Efteling in het theater (3+) De wijze Sprookjesboom vertelt een spannend avontuur van de Sprookjesbosbewoners met vrolijke liedjes, swingende dansjes en de onmiskenbare Efteling-magie. 20

11 OBV ZOOMt. Geen Uitbreiding Stort mobiliseert omwonenden. procedures vraagt de GUS de websitebezoekers

11 OBV ZOOMt. Geen Uitbreiding Stort mobiliseert omwonenden. procedures vraagt de GUS de websitebezoekers AANSTAANDE ZONDAG OPEN VAN 10 TOT 17 UUR AMERSFOORT MEGA+TUIN Saturnus 4 033-456 31 27 AMERSFOORT Amsterdamseweg 137 033-461 11 99 05 Jazz in De Haen 09 Kerst bij St Josephkerk 11 OBV ZOOMt 14 Stichting

Nadere informatie

Liefde is het allerbelangrijkst

Liefde is het allerbelangrijkst 05 Hockey clinic: Go, go, go! 09 Vuurwerk en leeuwen Liefde is het allerbelangrijkst 12 15 Creatieve school gezocht 3 a p r i l 2008 5 e j a a r g a n g n r.12 I v e r s c h i j n t 46 k e e r p e r j

Nadere informatie

Deelnemers Avondvierdaagse Hoogland overspoelen Noord

Deelnemers Avondvierdaagse Hoogland overspoelen Noord 05 Buikdansen met pionier 11 Trainen na bevalling 17 19 Bedevaart naar Kevelaer Openstellen voor anderen 21 Vathorst College speelt Anatevka 6 j u n i 2008 5 e j a a r g a n g n r.21 I v e r s c h i j

Nadere informatie

Japanse krijgskunst. Toename ongelukken Knooppunt Hoevelaken?

Japanse krijgskunst. Toename ongelukken Knooppunt Hoevelaken? Vathorstnu powered by PASFOTO S Officiële PASFOTO S NODIG? natuurlijk bij Beeld Totaal EMICLAER www.beeldtotaal.nl 088 08 08 211 05 07 13 19 21 De Malle Molen Midzomernachtduik Vathorstnu Japanse krijgskunst

Nadere informatie

Vathorstnu. 11 Op naar Japan!

Vathorstnu. 11 Op naar Japan! BOB RUIMING 75% Laatste ronde! korting op de wintercollectie voel je bob www.bestofbrands.nl 07 Buurtbudget voor Vathorsters 09 Diner met liefde 11 Op naar Japan! 13 Vertrouwen in toekomst 15 Tv Vathorst

Nadere informatie

minimale besteding 20,-

minimale besteding 20,- minimale besteding 20,- Afvalberg Smink vijf meter hoger De gemeente Amersfoort start met de voorbereidingen voor de aanpassing van het bestemmingsplan Lindeboom, waarmee de uitbreiding van de bestaande

Nadere informatie

Shoppen bij kaarslicht op vrijdag 10 december van 18.00 tot 22.00 uur in De Havenaer

Shoppen bij kaarslicht op vrijdag 10 december van 18.00 tot 22.00 uur in De Havenaer Al plannen voor Kerst? Weekblad Kijk op www.houtrust.com voor het complete programma! Noord Zuid editie 03 EcoErf 9 december 2010 7e Heideweg 23 3829 BC Hooglanderveen (Amersfoor-Noord) T 033-257 18 65

Nadere informatie

Noord 07. editie. 25 jaar juf Jacqueline. Claudia opent speeltuin in Zielhorst

Noord 07. editie. 25 jaar juf Jacqueline. Claudia opent speeltuin in Zielhorst W e e k b l a d Vathorst ZONDAG OPEN 13 FEBRUARI 12-17 UUR 03 Boeve in de Verwondering 05 Eiken in skatepark editie 07 25 jaar juf Jacqueline Zuid 11 Anton Groot 13 Schoolschaken 1 0 f e b r u a r i 2

Nadere informatie

Noord. editie. Amersfoort Noord in beeld

Noord. editie. Amersfoort Noord in beeld W e e k b l a d onderdeel van Weekbladen Groep N A I L & C A R E onderdeel van Weekbladen Groep 03 05 editie 07 Zuid 09 GRATIS Paraffine handpakking onderdeel van Weekbladen Groep Kijk op pagina 12 13

Nadere informatie

Geen urgentie meer bij scheiding

Geen urgentie meer bij scheiding Weekblad editie Vathorst Gezocht: woningen voor verhuur aan DEFENSIE 033-7470103 05 Talentscout 05 Asbestdaken 11 Proef 2011 13 Berry Smink 17 Postcodeloterij 21 Gezicht SCENECS 10 JUNI 2011 8E JAARGANG,

Nadere informatie

Vathorstnu. 09 Voetballer Berry Powel. Maleweteringpark geopend met kanonschot

Vathorstnu. 09 Voetballer Berry Powel. Maleweteringpark geopend met kanonschot Miljoenennota 2010 AFSLANKEN!! In de portemonnee en... Kijk op pagina 6! 03 40 jaar leraar 07 Opening ABC Nieuwland 09 Voetballer Berry Powel 13 Ik en mijn boek 17 Kinderinterviews VathorstNOW! 1 7 s e

Nadere informatie

Brandevoorter Courant. nr. 2 februari 2014 jaargang 15

Brandevoorter Courant. nr. 2 februari 2014 jaargang 15 Brandevoorter Courant nr. 2 februari 2014 jaargang 15 1 Inhoud hoofdredacteur Cora Brouwer info@brandevoortercourant.nl redactie Giel Pollemans, Marga Dobma, Patricia Teuns, Ilse Hommering, Marc Dekkers

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Vathorstnu. t Turfgat is er klaar voor, jij ook? Koken voor de wijk UITVERKOOP COLLECTIE 2013. Inzamelactie voor Stichting Babyspullen 12 TOT 17 UUR

Vathorstnu. t Turfgat is er klaar voor, jij ook? Koken voor de wijk UITVERKOOP COLLECTIE 2013. Inzamelactie voor Stichting Babyspullen 12 TOT 17 UUR Vathorstnu powered by UITVERKOOP COLLECTIE 2013 Zie advertentie. 03 05 07 11 16 Power Yoga 25 jaar Studio Image 12 40 NF OE VB RE MU AB RE I R 2 0 1 43 1 10 E E JJA A R G A N G,, N U M M E R 02 43 I I

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners Buurtkrant nummer 60 september 2014 onder andere: Een blad voor en door bewoners Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45 Vanaf 1 september is het voor miljoenen verbouwde Tuinstadhuis

Nadere informatie

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - najaar 2012

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - najaar 2012 ichterbij Kromme Rijnstreek Kunst & ondernemen Culturele sector werkt hard Appels en koeien zijn net zo goed cultureel erfgoed Crisis Over geld, status, schuld en verleiding Voetbalvereniging Aurora Over

Nadere informatie

13 Kerst op Kon-Tiki

13 Kerst op Kon-Tiki 07 Doka in De Kamers 11 Kinderen en Kerst 13 Kerst op Kon-Tiki 17 Uit tips 19 Verhage in Vathorst 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 5 e j a a r g a n g, n u m m e r 4 6 I v e r s c h i j n t 4 6 k e e r p e

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Terugblik op acht jaar Ondernemend Alexander. Prins Alexander, van alle markten thuis. Start uniek flexwerk- en netwerkconcept

Terugblik op acht jaar Ondernemend Alexander. Prins Alexander, van alle markten thuis. Start uniek flexwerk- en netwerkconcept oa ondernemend alexander jaargang 8 NR. 4 december 2011 Terugblik op acht jaar Ondernemend Alexander Prins Alexander, van alle markten thuis Start uniek flexwerk- en netwerkconcept 21006058_A0_POSTER_LOCATIES010.indd

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Auto boort zich in gevel van woning

Auto boort zich in gevel van woning nu powered by 3 5 10 13 17 Kunstwerk Meander Sloepverhuur Vathorst Gaypride Mind Mix Dance center Kultlab 1 4 2n 4 o vj eu ml i b e2 r 0 12 40 1 31 1 e 1 j0 a e ajr ag aar ng g a, n ng u, mn mu me r m

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie