Theosophical University Press Agency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theosophical University Press Agency"

Transcriptie

1 Theosophical University Press Agency Catalogus

2 Inhoud Uitgaven in de Nederlandse taal 1 Tijdschrift Sunrise 23 Theosofische cursussen per 24 Uitgaven in het Nederlands van andere uitgevers 25 Uitgaven in het Engels 25 Uitgaven in het Spaans 28 Over theosofie, de Theosophical Society en TUPA 29 Bestelinformatie particulieren De boeken van Theosophical University Press Agency (TUPA) zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of internetboekhandel. U kunt ook rechtstreeks bij TUPA bestellen; PostNL verzendkosten worden in reke - ning gebracht. Deze verzendtarieven zijn hoog, vooral die naar buiten Nederland. Het is voor u dus voordeliger om bij de (internet)boekhandel te bestellen want die berekenen vaak lagere of geen verzendkosten. U kunt de boeken in deze catalogus na afspraak inzien en/of aanschaffen op onderstaand adres. Bestelinformatie zakelijk Nederland: Al onze titels zijn te bestellen bij het Centraal Boekhuis. U kunt ook rechtstreeks bij TUPA bestellen. We geven 40% korting, verzendkosten worden in rekening gebracht. België: Al onze titels zijn te bestellen bij het Centraal Boekhuis. U kunt ook rechtstreeks bij TUPA bestellen. We geven 40% korting, verzendkosten worden in rekening gebracht Theosophical University Press Agency (TUPA) Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag +31 (0)

3 1 pas verschenen H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen deel 1: H.P. Blavatsky is vooral bekend door haar grote werken zoals Isis ontsluierd en De geheime leer. Maar ze schreef ook talrijke artikelen en toelichtingen in twee theosofische tijdschriften: The Theosophist en Lucifer. Bovendien schreef ze bijdragen voor Engelse, Franse en Russische tijdschriften en kranten. In deel 1 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 60 artikelen van haar opgenomen. Daarin komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: spiritisme, mediums, geesten kabbala, magie, theosofie oude beschavingen van Peru, Bolivia en Mexico vuurtempel van Bakoe oude (occulte) en moderne wetenschap cyclussen en astrologie graaf Saint-Germain magnetisme en hypnose Tibetaans boeddhisme Broederschap van de Himålaya wijsheid uit India esoterie van de druzen zevenvoudigheid van de mens betekenis van dromen 15 x 22 cm, 576 blz. isbn paperback 28,75 Het boek bevat een biografische schets van het leven van H.P. Blavatsky en een uitgebreide index.

4 2 Theosophical University Press Agency H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse conventies: H.P. Blavatsky 15 x 23 cm, 90 blz. 2de herziene druk 2014 isbn paperback 10,00 In deze brieven wijst Blavatsky op de belangrijke taak van de theosofische beweging: aan te tonen dat alle mensen onderling zijn verbonden en één zijn zodat altruïsme en mededogen in de plaats zullen komen van egoïsme. Ze geeft aanwijzingen hoe we kunnen meehelpen om deze taak te vervullen. Ze moedigt ons aan ons te richten op de filosofie en ethiek van de theosofie zodat we, door hiernaar te leven, de mensheid vooruit zullen helpen. Dhammapada: wijsheid van de Boeddha Harischandra Kaviratna 14 x 20 cm, 211 blz. 2de herziene druk 2014 isbn gebonden 16,00 Het Dhammapada bevat de essentie van uitspraken die Gautama Boeddha in honderden toespraken heeft gedaan en die kort na zijn dood door zijn arhats en discipelen werden verzameld. De eenvoud en logica van deze verzen over de dhamma (waarheid, deugd en wet) geven een duidelijk beeld van de praktische toepassing van boeddhistische waarheden. Het ontwikkelen van wijsheid, waakzaamheid, zelfbeheersing en vriendelijkheid wordt aanbevolen om onwetendheid, nalatigheid, begeerte en boosheid te overwinnen. Zo spoort de Boeddha ons aan om door eigen inspanning te streven naar het hogere in onszelf en het pad te betreden dat een eind maakt aan het lijden.

5 3 Isis ontsluierd Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie H.P. Blavatsky Onderwerpen zijn o.a.: Paranormale verschijnselen en vermogens De astrale wereld en onzichtbare wezens Oude beschavingen van Egypte en India Kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij De innerlijke en uiterlijke mens Hindoemythen en bijbelverhalen Magie en alchemie Spiritisme, mediums en geesten Duivels, demonen, vampiers en spoken Hypnose, magnetisme en tovenarij De oude mysteriën en inwijding Vroegchristelijke broederschappen De oorsprong van het christendom Boeddhisme en christendom vergeleken Pythagoras, Plato en neoplatonisten 16 x 23 cm, 1690 blz., 2 delen isbn gebonden 47,50 In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. In deel 2 laat ze zien dat veel christelijke opvattingen zijn ontleend aan oudere religies en hoezeer ze in de loop van de tijd zijn vervormd. Bovendien toont ze aan dat alle religies tot één bron kunnen worden teruggevoerd: de oude universele wijsheid-religie. Met uitgebreide index en twee artikelen van H.P. Blavatsky over het schrijven van Isis ontsluierd: Mijn boeken en Theorieën over reïncarnatie en geesten.

6 4 Theosophical University Press Agency De geheime leer De synthese van wetenschap, religie en filosofie H.P. Blavatsky 16 x 23 cm 1725 blz., 2 delen isbn gebonden 47,50 Meer dan een eeuw is verstreken sinds in 1888 het eerste exemplaar van The Secret Doctrine van de pers kwam. Nog steeds, na vele herdrukken en vertalingen, is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over de esote rische wijsheid en geeft het een indrukwekkend overzicht van de eeuwige beginselen van de esoterische geheime leer die gedurende ontelbare millennia door de broederschap van adepten zijn doorgegeven. Het ontstaan van de kosmos en van de mens wordt besproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze niet berusten op toeval. De universele ideeën uit de oudheid over karma, reïncarnatie, het heelal als een levend organisme, goden en krachten, bewustzijn en materie, krijgen ruime aandacht. Wetenschap pelijke theorieën worden belicht en de betekenis van mythen, symbolen en allegorieën wordt verklaard. Hiermee krijgt de lezer een waardevolle sleutel in handen om de heilige geschriften van alle vol - keren in de wereld beter te begrijpen. Secret Doctrine Index (Engelstalig) samengesteld door John P. Van Mater Deze index is veel uitgebreider dan de index achterin De geheime leer, zodat men naar meer onderwerpen kan zoeken. De Secret Doctrine Index kan ook bij de Nederlandstalige Geheime leer worden gebruikt, want daarin staan de paginanummers van het Engelse origineel in de marge vermeld. Onmisbaar voor iedereen die een diepgaande studie van HPB s meesterwerk wil maken. 16 x 23 cm isbn paperback 17, blz. isbn gebonden 25,00

7 5 Een introductie tot De geheime leer H.P. Blavatsky In dit boek zijn fragmenten opgenomen uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer. Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer. Deze herziene druk is voorzien van een verklarende woordenlijst. 15 x 22 cm, 128 blz. isbn paperback 10,00 Een toelichting op De geheime leer H.P. Blavatsky Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beant woordde H.P. Blavatsky vragen over de betekenis van passages uit De geheime leer (1:65-136) over ruimte, universeel denkvermogen, het mysterie van fohat (de kracht van het goddelijke denk - vermogen), tijd en duur, be wustzijn en materie, en de evolutie van de kosmos. Dit boek bevat haar verhelderende toelichtingen. Bijzonder waardevol is het gedeelte over dromen. 16 x 24 cm, 135 blz. isbn gebonden 14,00

8 6 Theosophical University Press Agency De stem van de stilte H.P. Blavatsky Ik geloof dat dit boek van grote betekenis is geweest voor mensen die op zoek waren naar de wijsheid en het mededogen van het pad van de bodhisattva. 14de Dalai Lama 13 x 18 cm, 135 blz. isbn gebonden 13,75 De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het Boek van de gulden voorschriften, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza s van Dzyan waarop De geheime leer is gebaseerd. Ze maakt duidelijk wat het essentiële verschil is tussen de twee paden van spirituele volmaking. Het ene wordt gevolgd door hen die de waarheid alleen voor hun eigen verlichting zoeken; het andere door mensen die vooral worden gedreven door mede - dogen en de vurige wens om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren. De sleutel tot de theosofie H.P. Blavatsky 15 x 22 cm, 402 blz. isbn paperback 15,00 isbn gebonden 20,00 Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een een voudiger uiteen zetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-ant woord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahåtma s? Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

9 7 HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky Sylvia Cranston Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Onschatbaar bronmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald. Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van één belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken. 16 x 24 cm, 693 blz. isbn gebonden 29,50 H.P. Blavatsky en de theosofische beweging Charles J. Ryan Door zijn schets van haar idealen, haar manier van werken en de belangrijkste gebeurtenissen in haar leven werpt Ryan een ander licht op HPB. We lezen over de moeilijkheden die zij als licht - brenger ondervond, en die ze met grote moed en onzelf zuchtigheid onder ogen zag. Ze gaf be langeloos alle tijd van haar leven aan haar taak om de oude wijsheid opnieuw onder de aandacht van de mensheid te brengen. 15 x 22 cm, 421 blz. isbn gebonden 20,00

10 8 Theosophical University Press Agency H.P. Blavatsky en de SPR Vernon Harrison 15 x 23 cm, 120 blz. isbn gebonden 14,00 In 1885 publiceerde de Society for Psy chical Research een rapport, geschreven door Richard Hodgson, waar - in Mw. Blavatsky werd gebrandmerkt als een van de meest begaafde, vindingrijke en interessante bedriegers in de geschiedenis. Blavatsky werd o.a. beschuldigd van het schrijven van vervalste brieven van de meesters. In april 1986 publiceerde het Journal van de SPR een kritische analyse van het Hodgson Rapport door dr. Vernon Harrison, lid van de SPR en expert op het ge bied van handschriften en vervalste documenten, waaruit duidelijk blijkt dat deze beschuldiging onterecht is. Hij concludeert dat het rapport vol staat met vermoedens die als feiten worden gepresenteerd, onbevestigde verklaringen van onbekende getuigen, willekeurig geselecteerd bewijsmateriaal en volslagen onjuistheden. Occulte verhalen H.P. Blavatsky en W.Q. Judge 13 x 19 cm, 256 blz. isbn paperback 14,00 Occulte verhalen neemt ons mee naar de Yamaboe - shi s in Japan, de sjamanen in Siberië, de derwisjen in Turkije, de witte magiërs van Ierland en de yogi s en rishi s van India. Daarnaast worden er bijzondere gebeurtenissen beschreven die zich afspelen in Spitsbergen, Servië, Venezuela, Frankrijk en Duitsland. De verhalen zijn niet alleen fascinerend, spannend en soms schokkend, maar laten ook zien dat de natuur een verborgen kant heeft, die door sommige mensen wordt begrepen en beheerst. Het astrale gebied, astrale wezens, occulte krachten, astrale reizen, helderziendheid, zwarte magie, het astrale lichaam, karma en reïncarnatie zijn enkele thema s die in deze verhalen zijn verwerkt.

11 9 De mahatma brieven aan A.P. Sinnett Samengesteld door A. Trevor Barker Toen de Theosophical Society pas was opgericht kwam HPB vaak in het nieuws. In India liet A.P. Sinnett, redacteur van een Engelse krant aldaar, haar weten dat hij haar leraren, de mahåtma s, graag enkele vragen zou willen stellen en of zij zou willen bemiddelen. De hieruit voortvloeiende correspondentie geeft een enorme schat aan infor ma tie over het leven van deze mystici aan de andere kant van de Himalaya. De brieven bevatten uiteenzettingen over filosofie, ethiek en het spirituele leven en geven blijk van openhartigheid, sympathie, geduld en een sterk gevoel voor humor. De originelen van deze brieven worden bewaard in de British Library in Londen. 16 x 23 cm, 636 blz. isbn gebonden 25,00 Gecombineerde chronologie Te gebruiken bij De mahatma brieven aan A.P. Sinnett en The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett Margaret Conger In deze chronologie wordt, voor zover mogelijk, de juiste volgorde gegeven waarin de brieven van de mahåtma s en die van HPB aan A.P. Sinnett werden geschreven en ontvangen. Door ze in die volgorde te lezen krijgt de lezer een beter inzicht in de correspondentie. Bovendien bevat deze uitgave twee belang rijke en indrukwek kende brieven die in de twee bovengenoemde boeken niet zijn opgenomen: de eerste brief van mahåtma KH aan A.O. Hume, een Engelse ambtenaar in India, en de opvatting van de chohan, de chef van de adepten, over de Theosophical Society. 15 x 22 cm, 49 blz. isbn paperback 5,00

12 10 Theosophical University Press Agency Theosofische inzichten Artikelen van W.Q. Judge 16 x 23 cm, 717 blz. isbn gebonden 39,50 William Quan Judge ( ), medeoprichter van de Theosophical Society, had het talent om moeilijke filosofische onderwerpen in begrijpelijke taal uiteen te zetten en aan te geven welke waarde ze voor ons dagelijks leven hebben. Theosofische inzichten bevat nieuwe vertalingen van zo n 120 artikelen geschreven door Judge. De meeste zijn afkomstig uit het door hem geredi - geerde tijdschrift The Path. Dit tijdschrift was bedoeld om het oude pad naar universele broederschap aan te geven, en H.P. Blavatsky noemde het tijdschrift zuivere buddhi of inzicht. Twee door Judge geschreven overzichten van de theosofie Echo s uit het Oosten en Theosofie in vogelvlucht zijn ook opgenomen. Achterin staan een biografische schets over het leven van Judge en een uitgebreide index. Oceaan van theosofie W.Q. Judge 13 x 20 cm, 215 blz. isbn paperback 14,50 W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; spiritisme, paranormale vermogens en verschijnselen. Zijn uiteenzettingen over de bewustzijnstoestanden na de dood in kamaloka en devachan zijn bijzonder verhelderend.

13 11 Brieven die me hebben geholpen W.Q. Judge Deze verzameling brieven van Judge laat zien welke beproevingen de oprechte zoeker op het spirituele pad ontmoet en hoe moeilijkheden kunnen worden overwonnen. Telkens opnieuw moedigt Judge ons aan om onopvallend maar standvastig onze medemens te helpen. Er worden tal van hints en goede raad gegeven aan diegenen die tijdens hun innerlijke zoektocht kennismaken met nieuwe en onbekende gebieden van ervaring en bewustzijn. 13 x 20 cm, 272 blz. isbn paperback 14,50 Licht op het pad & Door de gouden poort Mabel Collins Licht op het pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voor schriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud zo krachtig zijn dat ze vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien. Door de gouden poort bevat raadgevingen die als een verdere toelichting kunnen worden gezien bij Licht op het pad. De titels van de hoofdstukken zijn veelzeggend: het zoeken naar genot; het mysterie van de drempel; de eerste poging; de betekenis van pijn; het geheim van kracht. 13 x 19 cm, 200 blz. isbn gebonden 14,00

14 12 Theosophical University Press Agency De goden wachten op ons Katherine Tingley 13 x 20 cm, 180 blz. isbn paperback 12,50 Dit boek is samengesteld uit Katherine Tingley s toe spraken, die ze baseerde op eigen ervaring, esoterisch inzicht, gezond verstand en een grote liefde voor de mensheid. Ze legt de nadruk op het belang van een liefdevolle en verstandige op voeding, wereldvrede, bevrij ding van dogma s, hervorming van het strafrecht, en de verantwoor de lijk heid van ieder van ons voor zichzelf en voor anderen. Het verslag van haar ontmoeting met een meester in Darjeeling bevat waardevolle suggesties voor het spirituele leven dat vóór ons ligt. Theosofie: het pad van de mysticus Katherine Tingley 14 x 20 cm, 172 blz. isbn gebonden 10,00 De schrijfster doet in eenvoudige en directe taal een beroep op ons om onszelf te zijn, ons hogere zelf, en op ons innerlijke vermogen om ons eigen karakter en leven te vormen. Zelf beheersing en zelf on derzoek, discipline en dienst baarheid open en de weg naar ons hogere zelf en leiden ons naar een wereld van de geest waar we een diepere werkelijkheid vrij van alle uiterlijke schijn zullen vinden. Ze laat het licht van de theosofie schijnen op de betekenis van toneel, muziek, het gezinsleven en tal van maatschappelijke problemen.

15 13 Aspecten van de occulte filosofie G. de Purucker In korte toegankelijke artikelen komen allerlei onder werpen aan bod die verband houden met de geheime kennis uit de oudheid. De auteur graaft diep in de leringen van de klassieke tradities van Azië en het Midden-Oosten en licht de betekenis ervan toe. Onderwerpen die onder meer aan bod komen: kome ten en meteoren, mensen en apen, de krachten van het heelal, vereisten voor het chelaschap, onsterfelijkheid en con tinuïteit; en meer dan 300 bladzijden met korte vragen en antwoorden over ethiek, wetenschap, filosofie en religie, zoals: Heeft Jezus geleden? Incarneren wij ooit als dieren? Hoe kan men zijn goeroe vinden? Is hypnose ooit gerechtvaardigd? Is de zon heet of koud? 15 x 23 cm, 814 blz. isbn gebonden 34,50 De esoterische traditie G. de Purucker De basisgedachten in De geheime leer van Blavatsky omvatten de beginselen van een wijsheid die veel ouder is dan de Veda s van India, de oudste geschriften ter wereld. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver uiteengezet. De grote vooruitgang in het wetenschap pelijke en religieuze denken over de mens en het heelal sinds de tijd van Blavatsky vormt de achtergrond voor de toelichting in dit boek. Symboliek en mystiek, de mysteriën van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de relatie tussen wetenschap en esoterie komen aan bod. Tevens wordt uitgebreid besproken hoe het reïncarnatie proces in zijn werk gaat. 15 x 23 cm, 754 blz. isbn gebonden 36,00

16 14 Theosophical University Press Agency Beginselen van de esoterische filosofie G. de Purucker 15 x 23 cm, 676 blz. isbn gebonden 32,50 Hoewel H.P. Blavatsky s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theo - sofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overwel digend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duide lijke toelichting van HPB s meesterwerk. Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie funda mentele grond stellingen waarop Blavatsky s boek is ge baseerd, geeft De Purucker commentaar op belang rijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaans geschiedenis van de kosmos en van de mens. Occulte woordentolk G. de Purucker 14 x 21 cm, 252 blz. isbn gebonden 17,50 Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toe lich tingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatåra, mahåtma, karma, måyå, bodhisattva, dharma, svabhåva, manvantara en pralaya, parabrahman en mûlaprakriti, wordt de theosofische literatuur een stuk begrijpelijker. Ook termen zoals ronde, zelf, ziel, ego, wortelras, kosmos en elementaal worden verklaard. De Occulte woordentolk bevat ruim driehonderd trefwoorden.

17 15 Bron van het occultisme G. de Purucker Een moderne presentatie van de oude universele wijs heid, gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky. Onderwerpen die o.a. worden besproken: Discipline, inwijding en het spirituele pad De twaalf heilige planeten Tijd, ruimte en het grenzeloze Onzichtbare werelden en hun bewoners Erfelijkheid, karma en ziekte Spirituele verlichting tegenover psychische illusies Boeddha s, avatåra s en de hiërarchie van mededogen Bewustzijnstoestanden na de dood Het proces van wederbelichaming Overeenkomsten tussen kosmische en menselijke beginselen Het ontstaan, de opbouw en de bestemming van heelallen en zonnestelsels Het heelal, een levend organisme levensgolven en circulaties in de kosmos 15 x 23 cm, 848 blz. isbn gebonden 32,50 Mens en evolutie G. de Purucker Er zijn eigenlijk maar twee manieren om naar evolutie te kijken: als ontwikkeling die van binnenuit plaatsvindt, of van buitenaf. Tegen woordig wordt vooral geloof ge hecht aan laatstgenoemde benadering, waarbij veel vra gen echter onbeantwoord blijven. De auteur maakt duidelijk dat bewustzijn als innerlijke drijvende kracht de ontbrekende schakel is zodat veel pro blemen uit de evolutietheorie kunnen worden opgelost. De schrijver laat aan de hand van wetenschappelijk en filosofisch materiaal zien dat we niet van de apen afstam men, maar zij van ons. 15 x 22 cm, 379 blz. isbn gebonden 17,50

18 16 Theosophical University Press Agency Dialogen van G. de Purucker Geredigeerd door Arthur L. Conger 15 x 23 cm 1133 blz., 2 delen isbn gebonden 47,50 In 1929 verzamelde G. de Purucker een kleine groep leerlingen om zich heen aan wie hij privé-onderricht gaf tot aan zijn dood in De leerlingen waren gebonden aan geheimhouding, maar De Purucker voorzag dat er een tijd zou komen dat de leringen zouden worden ge - publiceerd. In 1948 verscheen The Dialogues of G. de Purucker, het geredigeerde verslag van deze bijeen - komsten. Deze editie is een Nederlandse vertaling daarvan. De Purucker doet een beroep op de leerling (en de lezer) om een ruimere visie te ontwikkelen op de mens en de kosmos en neemt misverstanden over esoterische onderwerpen weg. Sommige vragen gaan over het spiri - tuele pad en esoterische training, andere over diepgaande leringen zoals de monadenleer en de tocht die de mens en andere entiteiten maken in een zich ontvouwend heelal. Levensvragen G. de Purucker 12 x 18 cm, 208 blz. isbn gebonden 15,00 In dit mooie boekje worden moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal besproken: het pad naar het hart van het heelal; ouderdom, ziekte en dood; de innerlijke god; egoïsme als de grote ketterij van afgescheid en - heid; liefde, het cement van het heelal; het chela-pad; en de boeddha s van mededogen. De sterke mens is hij die liefheeft, niet hij die haat. De zwakke mens haat omdat hij beperkt en klein is. Hij kan het lijden en het verdriet van anderen niet zien of voelen en zelfs het standpunt van een ander niet begrijpen, wat toch gemakkelijk is. Maar de mens die liefheeft ziet zijn verwantschap met alle wezens (blz. 120).

19 17 Wind van de geest G. de Purucker De schrijver moedigt ons aan om door de uiterlijke schijn heen te dringen en achter het tijdelijke het eeuwige te zien, want in en achter de onrust van deze tijd ligt kracht, geestelijke kracht. Thema s die onder meer worden besproken: lot en vrije wil; ver dwenen continenten en onze Atlantische erfenis; gezond verstand in het gezin; de spirituele waarde van altruïsme; het maken van fouten; drie stadia van het waarnemen van de waarheid; de orakels uit de oudheid; het overwinnen van angst; hoe kan men reïn carnatie bewijzen? Het boek besluit met een lezing getiteld Aham asmi parabrahma ik ben parabrahma, het grenzeloze. 14 x 21 cm, 363 blz. isbn paperback 17,00 De vier heilige jaargetijden G. de Purucker De keerpunten in de baan van de zon de winter- en zomersolstitia, lente- en herfstnachteveningen werden in oude beschavingen als belangrijke gebeurtenissen be schouwd. In de oude tradities wordt vermeld dat deze vier punten in het jaar met inwijdingen van mensen en af dalingen van goden verband hielden. De Purucker laat zien wat de menselijke en kos - mische betekenis is van de specifieke inwijdingen die bij elk van deze seizoenen horen. Hij moedigt ons aan hierover alvast na te denken, en ons voor te bereiden, want eens zal het onze beurt zijn om zulke grootse avonturen te beleven. 12 x 19 cm, 100 blz. isbn gebonden 9,00

20 18 Theosophical University Press Agency Mens, vonk der eeuwigheid James A. Long 13 x 20 cm, 247 blz. isbn paperback 15,00 Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Wat is het doel van het leven? Mens, vonk der eeuwigheid verkent deze vragen met als uitgangspunt dat verdieping van ons inzicht altijd mogelijk is. James Long benadrukt dat er een gemeenschappelijke bron van spirituele ideeën bestaat, en wanneer we deze ideeën toepassen, zullen ze een werkzame kracht in ons leven worden. Onderwerpen die aan bod komen: het streven naar bevrijding alleen voor jezelf of om alle wezens te dienen; geweten en intuïtie; de zes deugden uit het boeddhisme; de Gulden Regel; erfelijkheid en milieu; onze goddelijke vermogens; karma, vrije wil en lot; na de dood nieuw leven. James A. Long Tourverslagen 1951 De Tourverslagen 1951 bevatten de verslagen van bijeenkomsten die door James A. Long werden gehouden met leden in Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland en Wales nadat hij de leiding van de Theosophical Society op zich had genomen. Long noemde de bestuursperiode van zijn voorganger vaak een overgangsperiode van het ontvangen naar het geven van theosofie. Hij zei dat zijn eigen periode een voortzetting zou zijn van deze overgang en zo goed als we kunnen, een voorbeeld van praktische toepassing van theosofie. De verslagen bevatten daarom veel aanwijzingen om theosofie beter in praktijk te kunnen brengen. Dit materiaal werd oorspronkelijk alleen gegeven aan leden van de Theosophical Society en wordt nu voor het eerst openbaar gemaakt in licht geredigeerde vorm. Alleen online beschikbaar:

21 19 Duizend lichten aansteken Een theosofische visie Grace F. Knoche Duizend lichten aansteken geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijk bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onder - werpen zoals reïncarnatie, evolutie, dood en ziekte, karma en mededogen, het ontwaken van het denkvermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan zowel de waarde als de tekortkomingen van verschillende religieuze en wetenschappelijke op vattingen en programma s voor zelfontwikkeling. Dit boek legt de nadruk op de praktische toe - passing van de theosofische filosofie in ons dagelijks leven en keert steeds terug naar de basisgedachte van universele broederschap. 14 x 21 cm, 255 blz. isbn paperback 15,00 Kolonel Arthur L. Conger Alan E. Donant Kolonel Conger gaf leiding aan de Theosophical Society van 1945 tot Deze biografische studie beschrijft zijn opleiding, militaire carrière en theosofische activiteiten. Oorspronkelijk is deze studie in het tijdschrift Theosophical History verschenen, maar deze editie is herzien en uitgebreid. Diegenen die zoeken naar meer inzicht in deze periode van de theosofische geschiedenis of die het leven willen verkennen van een opmerkelijke figuur zullen dit boekje zeker waarderen. Alleen online beschikbaar:

22 20 Theosophical University Press Agency Theosofie in de qabbālāh Grace F. Knoche 14 x 21 cm, 191 blz. isbn paperback 14,00 Wat zijn de essentiële leringen van de qabbålåh, de joodse esoterische wijsheid die gedurende duizenden jaren van leraar aan leerling is overgedragen? In deze heldere presentatie richt Grace F. Knoche zich op de belangrijkste qabbalistische thema s: de emanatie van het heelal, de s fîrôth-levensboom en zijn symboliek betreffende de kosmos en de mens, de vier werelden van schepping, de vier Adams of hemelse archetypen, en de samengestelde structuur van ons wezen in relatie tot slaap, dood en inwijding. Hoewel Theosofie in de qabbålåh met wetenschappelijke nauwkeurigheid is geschreven, richt het zich op een breed publiek. Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan. De mysteriescholen door de eeuwen heen Grace F. Knoche 13 x 18 cm, 120 blz. isbn paperback 10,00 Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van de mysteriescholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een universele bron. Tot de besproken onderwerpen behoren de grote en kleine mysteriën, inwijdingsgraden, wegen van inwijding, de broederschap van mededogen en de mysterie - scholen van nu.

FONDSLIJST THEOSOFISCHE LITERATUUR. International Study-centre for Independent Search for truth STICHTING I.S.I.S.

FONDSLIJST THEOSOFISCHE LITERATUUR. International Study-centre for Independent Search for truth STICHTING I.S.I.S. International Study-centre for Independent Search for truth STICHTING I.S.I.S. BLAVATSKYHUIS De Ruyterstraat 72-74 2518 AV Den Haag Tel. 070-3461545 Triodos Bank NL19 TRIO 0786 9119 05 boekenadmin@stichtingisis.org

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Verenigingsnieuws. Agenda loges en centra. Agenda Internationaal. Agenda Nederland. December 2014

Verenigingsnieuws. Agenda loges en centra. Agenda Internationaal. Agenda Nederland. December 2014 Agenda Internationaal December 2014 1 tot 12 - Adyar, India Vic Hao Chin jr Self- Transformation and the Spiritual Life 26 tot 31 - Adyar, India Internationale conventie van de Theosophical Society Januari

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

Arjuna inhoudsopgave - jaargang 1 t/m 8 (21 september 1996 t/m 21 september 2003)

Arjuna inhoudsopgave - jaargang 1 t/m 8 (21 september 1996 t/m 21 september 2003) Arjuna inhoudsopgave - jaargang 1 t/m 8 (21 september 1996 t/m 21 september 2003) Jaargang 1 Nr. 1-21 september 1996 Pag. 3 7 Arjuna Wat is Theosofie? Samenspraak tussen de Wijze Koelika en Prins Asoka

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

Verenigingsnieuws. Agenda Nederland. Agenda loges en centra

Verenigingsnieuws. Agenda Nederland. Agenda loges en centra Agenda Nederland maart 2015 7, nationale gespreksgroep De Geheime Leer 7, congres, Wijsheid weeft, Het leven weven is het leven scheppen met Margaret Barker en Annine van der Meer - zie www.academiepansophia.nl

Nadere informatie

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE ~~ ~ DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE DOOR Dr. G. S. ARUNDALE * Uitgave van de Theosofische Vereniging. Nederlandse Afdeling Amsteldijk 76. Amsterdam Z DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE In de Theosofische Vereniging

Nadere informatie

Literatuur uit de 23 brieven aan nieuwe leden en de verwijzingen

Literatuur uit de 23 brieven aan nieuwe leden en de verwijzingen Literatuur uit de 23 brieven aan nieuwe leden en de verwijzingen Hieronder per brief de literatuurverwijzingen uit de tekst en de aanbevolen literatuur. Na het lezen van de 23 brieven aan nieuwe leden,

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II Inwijding Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Catalogus Audio- en Video-opnamen 1977... 2016

Catalogus Audio- en Video-opnamen 1977... 2016 Point Loma - Blavatskyhouse - en Video-opnamen 1977... 2016 Stichting International Study-centre for Independent Search for truth! +31 70 346 15 45 "! www.stichtingisis.org Point Loma Blavatskyhouse Den

Nadere informatie

Overzicht lezingen & workshops

Overzicht lezingen & workshops Overzicht lezingen & workshops Door Sander Videler Lezingen spiritualiteit ~ De ziel en het ego: Belle & het Beest ~ De ziel: Sneeuwwitje, Doornroosje, Belle & Assepoester tegelijk ~ Het pad van je hart

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Geen andere keus, theosofie en het mens-zijn

Geen andere keus, theosofie en het mens-zijn Geen andere keus, theosofie en het mens-zijn John Algeo John Algeo was president van de Theosophical Society in Amerika, International Vice President van de TS Adyar en is emeritus hoogleraar aan de Universiteit

Nadere informatie

BRON VAN HET OCCULTISME

BRON VAN HET OCCULTISME Voorwoord Een kunstwerk staat of valt met zijn vermogen om te inspireren. Voor een boek zoals Bron van het Occultisme, dat handelt over kosmische waarheden en het eeuwige zoeken van de mens naar antwoorden,

Nadere informatie

De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk deel 1

De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk deel 1 De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk deel 1 Ingmar de Boer In juli 2009 is het 120 jaar geleden dat De Stem van de Stilte (hierna: de Stem) geschreven werd. In augustus 1989 is een nummer van

Nadere informatie

Mindfulness in je relatie

Mindfulness in je relatie Mindfulness in je relatie Wil je meer weten over Mindfulness in je relatie? Lees het basisboek Mindfulness in je relatie. Geschenken van liefde en intimiteit. Ontvang de nieuwsbrief van I AM met maandelijks

Nadere informatie

Boeddhisme en theosofie: onze stamboom

Boeddhisme en theosofie: onze stamboom Boeddhisme en theosofie: onze stamboom Muriel Daw Bij het definiëren van het woord theosofie vermeldt de Oxford Dictionary dat het soms esoterisch Boeddhisme genoemd wordt ; en dit was inderdaad de lering

Nadere informatie

Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme

Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme Hazrat Inayat Khan Geboren 5 juli 1882 te Baroda (India) Gestorven 5 februari 1927 in India Hazrat is een aanspreking voor een hooggeplaatst iemand Hazrat

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de. Chakra Code

Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de. Chakra Code Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de Chakra Code Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de Chakra Code André Molenaar Schrijver: André Molenaar Coverontwerp:

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

Oosterse filosofie. Filosofie in India

Oosterse filosofie. Filosofie in India Oosterse filosofie Filosofie in India De spiltijd ~600 v.chr. Ontstaan van de bijbel ~600 v.chr. Filosofie (Griekenland) ~600 v.chr. Siddharta Gautama (India) ~600 v.chr. Confucius (China) ~600 v.chr.

Nadere informatie

de Theosofische Vereniging

de Theosofische Vereniging Waarom is er een Theosofische Vereniging? Fay van Ierlant Inleiding Voor de beantwoording van deze vraag is het zinvol om eens te kijken wat H.P. Blavatsky (HPB) zelf over dit thema heeft gezegd en geschreven.

Nadere informatie

Omnec Onec DUTCH. Collection of Texts. - Part III - Het Venusiaanse schrift

Omnec Onec DUTCH. Collection of Texts. - Part III - Het Venusiaanse schrift Omnec Onec DUTCH Collection of Texts - Part III - Het Venusiaanse schrift Het Venusiaanse schrift Dutch Collection of Texts Part III Copyright 2000 by Omnec Onec Dutch translation 2013 by Lenthe Reijman,

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke.

Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke. www.theosofie.nl 1 Wat is theosofie? Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke. Maar wat is het goddelijke? Voor de westerse mens, die doordrongen is van christelijke tradities, wat het

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

HET BEGIN VAN MIJN REIS.

HET BEGIN VAN MIJN REIS. Lezing Yoga academie 2014-2 de jaar - Anny Mommen HET BEGIN VAN MIJN REIS. Namaskar Ik heb veel nagedacht over wat ik hier kon vertellen. Het woord Begin sprak mij enorm aan. Ben dan gaan zoeken in boeken

Nadere informatie

Van wonde naar verwondering Herziene versie

Van wonde naar verwondering Herziene versie Van wonde naar verwondering Herziene versie Hoe omgaan met innerlijke pijn Serie contemplatieve levenskunst 1 Van wonde naar verwondering Volledig herziene versie Ria Weyens Schrijver: Ria Weyens Coverfoto:

Nadere informatie

Weten het niet-weten

Weten het niet-weten Weten het niet-weten Over natuurwetenschap en levensbeschouwing Ger Vertogen DAMON Vertogen, Weten.indd 3 10-8-10 9:55 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Inleiding 9 2. Aard van de natuurwetenschap 13 3. Klassieke

Nadere informatie

Het Levende Woord Theosofische beschouwingen bij het Johannes-evangelie Lezing en PowerPoint van David Roef-Nieuwejaers

Het Levende Woord Theosofische beschouwingen bij het Johannes-evangelie Lezing en PowerPoint van David Roef-Nieuwejaers Het Levende Woord Theosofische beschouwingen bij het Johannes-evangelie Lezing en PowerPoint van David Roef-Nieuwejaers Op 15 oktober 2016 organiseert de Theosofische Vereniging in Nederland in samenwerking

Nadere informatie

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā s Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz.

Nadere informatie

Ethiek het overbruggen van vrijheid en verantwoordelijkheid

Ethiek het overbruggen van vrijheid en verantwoordelijkheid Ethiek het overbruggen van vrijheid en verantwoordelijkheid Paul Zwollo Verantwoordelijkheid kan gedefinieerd worden als de positie van verantwoordelijk of toerekeningsvatbaar zijn; een toestand waarin

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

ODV Esoterische Kring - index

ODV Esoterische Kring - index Jaargang 1954-1955 1. Mededogen 2. De Mens, Wereld (meditatie) 3. Het Kerstfeest, Kosmische wetten, Het levenslicht (meditatie) 4. Het ware Paradijs I, Het ware paradijs II, Kosmisch Bewustzijn, Het schone

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

Verenigingsnieuws. Agenda Internationaal. Agenda Nederland. Agenda loges en centra

Verenigingsnieuws. Agenda Internationaal. Agenda Nederland. Agenda loges en centra Agenda Internationaal 7-17 Bhowali, India, Ancient Wisdom, Modern Insight met prof R.C. Tampi 2-13 Adyar, India, Pablo Sender, The Yoga of Theosophy 16-27 Adyar, India, Life s Deeper Aspect met prof R.C.

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

Een hoop genavelstaar. Rijmcanon van de Oosterse wijsbegeerte

Een hoop genavelstaar. Rijmcanon van de Oosterse wijsbegeerte Een hoop genavelstaar Rijmcanon van de Oosterse wijsbegeerte Schrijver: Jaap van den Born Coverontwerp: Jaap van den Born ISBN: 9789461933676 Uitgegeven via: mijnbestseller.nl Print: Printforce, Alphen

Nadere informatie

- noordwest.nl

- noordwest.nl Levende theosofie; Altruïsme, Mededogen en Universele Broederschap. Praktische Altruïsme is de Theosofische beweging. De H. P. B. eeuw conferentie, in London. ( deze conferentie werd in 1931 gehouden ter

Nadere informatie

De Geheime Leer als spirituele praktijk

De Geheime Leer als spirituele praktijk De Geheime Leer als spirituele praktijk Pablo Sender H.P. Blavatsky s (HPB) voornaamste werk was De Geheime Leer (GL), die volgens een van haar Meesters het product was van de samenwerkende drie: Mahatma

Nadere informatie

Doel van het leven. Fay van Ierlant

Doel van het leven. Fay van Ierlant Doel van het leven Fay van Ierlant Op 27 april 2014 en 10 mei 2014 werden in Naarden de Krishnamurti studiedagen gehouden. Hierbij de inleiding door Fay van Ierlant op zondag 27 april 2014. In de brochure

Nadere informatie

Theosofische Vereniging Arnhem. Programma Website:

Theosofische Vereniging Arnhem. Programma Website: Theosofische Vereniging Arnhem Programma 2013 2014 Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com Praktische informatie De avonden in het programma zijn openbaar toegankelijk, behalve de ledenavonden. Aanvang

Nadere informatie

De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk

De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk De Stem van de Stilte: de wereld achter het werk deel III: de oorsprong van de Stem Ingmar de Boer Dit is het laatste deel van een artikel in drie delen naar aanleiding van het feit dat 120 jaar geleden

Nadere informatie

Sikander van der Vliet

Sikander van der Vliet Sikander van der Vliet DE UITDAGING VAN DE ZIEL centrum Utrecht / Bilthoven. Hij is musicus van beroep. hoofdkwartier in Den Haag heeft. Het was Hazrat Inayat Khan die een nieuwe versie van De zoektocht

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

GEBEDEN UIT HET HART

GEBEDEN UIT HET HART GEBEDEN UIT HET HART Inhoud Voorwoord 9 Inleiding: Een gebed om bescherming 13 Deel 1 Gebeden voor de reis naar binnen 15 Bewerk de tuin van mijn ziel 16 Een eenvoudig gebed 17 Geef ons een eenvoudig hart

Nadere informatie

Theosofie als geestelijke praktijk

Theosofie als geestelijke praktijk Theosofie als geestelijke praktijk Pedro Oliveira De metafysische basisbegrippen van theosofie worden duidelijk aangegeven in de drie grondbeginselen in de Proloog van De Geheime Leer. Pedro Oliveira is

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

Het WOORD van GOD. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch The Word of God )

Het WOORD van GOD. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch The Word of God ) Het WOORD van GOD Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

ZEVEN WEGEN NAAR HET LICHT

ZEVEN WEGEN NAAR HET LICHT ZEVEN WEGEN NAAR HET LICHT Informatiebeurs op 20 oktober 2012 Gebouw Laan van Meerdervoort 1A te Den Haag Aanvang 10:00 uur; einde 15:30 uur Toegang vrij 1 PROGRAMMA 20-10-2012 Maak kennis met de Tafelronde,

Nadere informatie

Uit: Diamanten van H.P. Blavatsky

Uit: Diamanten van H.P. Blavatsky & & 38 www.theosofie.nl Theosofie is godsdienst, en de Vereniging is haar ene Universele Kerk, de Tempel van Salomo s wijsheid, bij het bouwen waarvan er noch hamer, noch bijl, noch enig metalen werktuig

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Mysteriescholen. Ali Ritsema

Mysteriescholen. Ali Ritsema Mysteriescholen Ali Ritsema In de brochure Madame Blavatsky over de studie van Theosofie (ook wel de Bowen brochure genoemd) wordt gesteld dat De Geheime Leer (GL) een middel is om het denkvermogen te

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Schets 1 De vreze des HEEREN

Schets 1 De vreze des HEEREN Schets 1 De vreze des HEEREN A. Doel 1. Betekenis benoemen Laten zien dat echte wijsheid het vrezen en dienen van de Heere is. 2. Actualiteit aangeven Wat maakt dat jij wijs bent? Hoe denk je over je eigen

Nadere informatie

Independent Order of Odd Fellows

Independent Order of Odd Fellows Introductie 1 (IOOF) U heeft deze presentatie geopend om meer te weten te komen over de Odd Fellows. Graag informeren wij u op de volgende pagina s hierover. Het kost u ongeveer 5 minuten. 2 Odd Fellows?

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

WELKE IS NU DE LES DIE DAVID HAD GELEERD VAN GOD?

WELKE IS NU DE LES DIE DAVID HAD GELEERD VAN GOD? Om deze Psalm 127 goed te begrijpen, willen wij U eerst duidelijk maken in welke omstandigheden deze psalm is geschreven. "Een Psalm van Salomo" ander "uit de bundel van Salomo" "Een psalm voor Salomo"

Nadere informatie

Levenskunst. Oosters denken

Levenskunst. Oosters denken 1 Oosters denken Misverstand op de vensterbank opende een recent artikel in NRC Handelsblad. De Boeddha maakt al jaren een opmars in Nederlandse huiskamers en voortuinen, maar veel mensen weten niet precies

Nadere informatie

Vele wegen, één pad. Fay van Ierlant

Vele wegen, één pad. Fay van Ierlant Vele wegen, één pad Fay van Ierlant Vele wegen, één Pad, het thema van deze zomerschool, verwijst naar de eeuwige speurtocht naar de zin van het leven die in vele tradities wordt aangegeven en belicht.

Nadere informatie

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars Anna Maria Bezemer Copyright 2017 Anna Maria Bezemer Uitgegeven door Atomo Advies in Loenen aan de Vecht 2017 www.atomo.nl, www.inspiratiekaartjes.nl

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl Utrecht, 16-6-2006 1. Is het waar, dat recente vondsten in de wetenschap Godsgeloof verzwakken?

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Verantwoord Bijbelgebruik

Verantwoord Bijbelgebruik Deze beknopte samenvatting heeft tot doel een indruk te geven van de cursus Verantwoord Bijbelgebruik. Het boek Verantwoord Bijbelgebruik van John Boekhout is prima geschikt om als basis in de cursus gebruikt

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Onthullingen van Kennis

Onthullingen van Kennis Onthullingen van Kennis Caleidoscoop van Kennis Facetten verschuiven door tijd Vorm en structuur doemen op Gestalte gegeven door Kennis Patronen behouden het ritme De potentie van het punt Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Sterrenkunde. Govert Schilling AUP

Sterrenkunde. Govert Schilling AUP Sterrenkunde Govert Schilling AUP Ontwerp omslag: Michel van Duyvenbode, Amsterdam Ontwerp binnenwerk: Crius Group, Hulshout isbn 978 90 8964 669 9 e-isbn 978 90 4852 350 4 (pdf) e-isbn 978 90 4852 351

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen vrijdagavond verscheen ineens een bericht op mijn telefoon. Zo n alert-melding, bij een belangrijke gebeurtenis. Coup-poging in Turkije Ik

Nadere informatie

Durf je de confrontatie met jezelf aan?

Durf je de confrontatie met jezelf aan? Durf je de confrontatie met jezelf aan? Niets is toeval het valt je toe yogalerares Voor mijn dochters: Katy Perry Firework 1 Je bent Vuurwerk! Laat alle Kracht, Licht en Liefde eruit komen! Wanneer je

Nadere informatie

Verenigingsnieuws. Agenda Internationaal. Agenda loges en centra

Verenigingsnieuws. Agenda Internationaal. Agenda loges en centra Agenda Internationaal 8 Brussels, Belgium, 20:00 uur The Secret Doctrine, 100 Years Later (8/8) Oktober 2016 6-11 Salzburg, Oostenrijk The Mahatma Letters, H.P.B. s Teachings and The Path Informatie: www.europeanschooloftheosophy.com

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Waarom de keuze op Adyar is gevallen

Waarom de keuze op Adyar is gevallen Waarom de keuze op Adyar is gevallen Pedro Oliveira De stichters van de Theosophical Society (TS) hadden geen persoonlijke agenda. Hun critici zeiden (en doen dat nog steeds) dat zij spionnen waren, culturele

Nadere informatie

VAN DE MEN.S IN DEZE EN ANDERE WERELDEN.

VAN DE MEN.S IN DEZE EN ANDERE WERELDEN. HET LEVEN VAN DE MEN.S IN DEZE EN ANDERE WERELDEN. Wilt gij geen gebruik maken van uw geboorterecht als de Zonen God's, en, door uw ogen omhoog te richten, de u toekomende erfenis opeisen? Annie Besant.

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Het religieuze bevrijd van religie

Het religieuze bevrijd van religie Het religieuze bevrijd van religie John Dewey Gebaseerd op de Terry Lectures gehouden aan Yale University in 1934. Vertaald en ingeleid door Kees Hellingman ISVW UITGEVERS John Dewey 4 Wij, die nu leven,

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Wetten van oorzaak en gevolg

Wetten van oorzaak en gevolg Wetten van oorzaak en gevolg Eerste druk, april 2012 2012 John Warnas isbn: 978-90-484-2372-9 nur: 718 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Zoeken naar antwoorden

Zoeken naar antwoorden Zoeken naar antwoorden Zoeken naar antwoorden Uitgeverij der Theosofische Vereniging Deze brochure bevat het artikel Looking for Answers van The Theosophical Society in Australia Vertaling Louis Geertman

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem 1. Inleiding De levensbloem De ingekleurde levensbloem staat symbool voor de vierde dimensie. Jij voegt een extra dimensie aan je leven toe wanneer je jouw bloem gaat openen. De tijd is er rijp voor! Sinds

Nadere informatie

Christa Mesnaric. Aristoteles. voor. managers

Christa Mesnaric. Aristoteles. voor. managers Christa Mesnaric Aristoteles voor managers BBNC uitgevers Rotterdam, 2011 Inhoud Aristoteles een managementgoeroe in de 21 ste eeuw 9 Wie was Aristoteles? Een beknopte biografie 15 Succesformules in het

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 13

Bhagavad Gita Hoofdstuk 13 Bhagavad Gita Hoofdstuk 13 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 13 Natuur, genieter en bewustzijn bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders

Nadere informatie

Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden

Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden - Arend Heijbroek Deel 2 Nu en in de toekomst Arend Heijbroek was voorzitter van de TVN en van de P.C. Meuleman stichting, tussen 1987 en 1993 van het

Nadere informatie

Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het leven Ik ben de opstanding en het leven Het evangelie naar Johannes 11: 1-44 1 Inleiding Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend, het leven hebt in zijn naam.

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Programma. 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya Esoterische Wetenschap van de Maya s & het Esseense erfgoed na 2012

Programma. 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya Esoterische Wetenschap van de Maya s & het Esseense erfgoed na 2012 Programma 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya Esoterische Wetenschap van de Maya s & het Esseense erfgoed na 2012 Dag Buiten de Tijd 2015 & het Esseense erfgoed na 2012 Pagina 1 Zaterdag

Nadere informatie