Theosophical University Press Agency

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theosophical University Press Agency"

Transcriptie

1 Theosophical University Press Agency Catalogus

2 Inhoud Uitgaven in de Nederlandse taal 1 Tijdschrift Sunrise 23 Theosofische cursussen per 24 Uitgaven in het Nederlands van andere uitgevers 25 Uitgaven in het Engels 25 Uitgaven in het Spaans 28 Over theosofie, de Theosophical Society en TUPA 29 Bestelinformatie particulieren De boeken van Theosophical University Press Agency (TUPA) zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of internetboekhandel. U kunt ook rechtstreeks bij TUPA bestellen; PostNL verzendkosten worden in reke - ning gebracht. Deze verzendtarieven zijn hoog, vooral die naar buiten Nederland. Het is voor u dus voordeliger om bij de (internet)boekhandel te bestellen want die berekenen vaak lagere of geen verzendkosten. U kunt de boeken in deze catalogus na afspraak inzien en/of aanschaffen op onderstaand adres. Bestelinformatie zakelijk Nederland: Al onze titels zijn te bestellen bij het Centraal Boekhuis. U kunt ook rechtstreeks bij TUPA bestellen. We geven 40% korting, verzendkosten worden in rekening gebracht. België: Al onze titels zijn te bestellen bij het Centraal Boekhuis. U kunt ook rechtstreeks bij TUPA bestellen. We geven 40% korting, verzendkosten worden in rekening gebracht Theosophical University Press Agency (TUPA) Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag +31 (0)

3 1 pas verschenen H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen deel 1: H.P. Blavatsky is vooral bekend door haar grote werken zoals Isis ontsluierd en De geheime leer. Maar ze schreef ook talrijke artikelen en toelichtingen in twee theosofische tijdschriften: The Theosophist en Lucifer. Bovendien schreef ze bijdragen voor Engelse, Franse en Russische tijdschriften en kranten. In deel 1 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 60 artikelen van haar opgenomen. Daarin komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: spiritisme, mediums, geesten kabbala, magie, theosofie oude beschavingen van Peru, Bolivia en Mexico vuurtempel van Bakoe oude (occulte) en moderne wetenschap cyclussen en astrologie graaf Saint-Germain magnetisme en hypnose Tibetaans boeddhisme Broederschap van de Himålaya wijsheid uit India esoterie van de druzen zevenvoudigheid van de mens betekenis van dromen 15 x 22 cm, 576 blz. isbn paperback 28,75 Het boek bevat een biografische schets van het leven van H.P. Blavatsky en een uitgebreide index.

4 2 Theosophical University Press Agency H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse conventies: H.P. Blavatsky 15 x 23 cm, 90 blz. 2de herziene druk 2014 isbn paperback 10,00 In deze brieven wijst Blavatsky op de belangrijke taak van de theosofische beweging: aan te tonen dat alle mensen onderling zijn verbonden en één zijn zodat altruïsme en mededogen in de plaats zullen komen van egoïsme. Ze geeft aanwijzingen hoe we kunnen meehelpen om deze taak te vervullen. Ze moedigt ons aan ons te richten op de filosofie en ethiek van de theosofie zodat we, door hiernaar te leven, de mensheid vooruit zullen helpen. Dhammapada: wijsheid van de Boeddha Harischandra Kaviratna 14 x 20 cm, 211 blz. 2de herziene druk 2014 isbn gebonden 16,00 Het Dhammapada bevat de essentie van uitspraken die Gautama Boeddha in honderden toespraken heeft gedaan en die kort na zijn dood door zijn arhats en discipelen werden verzameld. De eenvoud en logica van deze verzen over de dhamma (waarheid, deugd en wet) geven een duidelijk beeld van de praktische toepassing van boeddhistische waarheden. Het ontwikkelen van wijsheid, waakzaamheid, zelfbeheersing en vriendelijkheid wordt aanbevolen om onwetendheid, nalatigheid, begeerte en boosheid te overwinnen. Zo spoort de Boeddha ons aan om door eigen inspanning te streven naar het hogere in onszelf en het pad te betreden dat een eind maakt aan het lijden.

5 3 Isis ontsluierd Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie H.P. Blavatsky Onderwerpen zijn o.a.: Paranormale verschijnselen en vermogens De astrale wereld en onzichtbare wezens Oude beschavingen van Egypte en India Kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij De innerlijke en uiterlijke mens Hindoemythen en bijbelverhalen Magie en alchemie Spiritisme, mediums en geesten Duivels, demonen, vampiers en spoken Hypnose, magnetisme en tovenarij De oude mysteriën en inwijding Vroegchristelijke broederschappen De oorsprong van het christendom Boeddhisme en christendom vergeleken Pythagoras, Plato en neoplatonisten 16 x 23 cm, 1690 blz., 2 delen isbn gebonden 47,50 In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. In deel 2 laat ze zien dat veel christelijke opvattingen zijn ontleend aan oudere religies en hoezeer ze in de loop van de tijd zijn vervormd. Bovendien toont ze aan dat alle religies tot één bron kunnen worden teruggevoerd: de oude universele wijsheid-religie. Met uitgebreide index en twee artikelen van H.P. Blavatsky over het schrijven van Isis ontsluierd: Mijn boeken en Theorieën over reïncarnatie en geesten.

6 4 Theosophical University Press Agency De geheime leer De synthese van wetenschap, religie en filosofie H.P. Blavatsky 16 x 23 cm 1725 blz., 2 delen isbn gebonden 47,50 Meer dan een eeuw is verstreken sinds in 1888 het eerste exemplaar van The Secret Doctrine van de pers kwam. Nog steeds, na vele herdrukken en vertalingen, is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over de esote rische wijsheid en geeft het een indrukwekkend overzicht van de eeuwige beginselen van de esoterische geheime leer die gedurende ontelbare millennia door de broederschap van adepten zijn doorgegeven. Het ontstaan van de kosmos en van de mens wordt besproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze niet berusten op toeval. De universele ideeën uit de oudheid over karma, reïncarnatie, het heelal als een levend organisme, goden en krachten, bewustzijn en materie, krijgen ruime aandacht. Wetenschap pelijke theorieën worden belicht en de betekenis van mythen, symbolen en allegorieën wordt verklaard. Hiermee krijgt de lezer een waardevolle sleutel in handen om de heilige geschriften van alle vol - keren in de wereld beter te begrijpen. Secret Doctrine Index (Engelstalig) samengesteld door John P. Van Mater Deze index is veel uitgebreider dan de index achterin De geheime leer, zodat men naar meer onderwerpen kan zoeken. De Secret Doctrine Index kan ook bij de Nederlandstalige Geheime leer worden gebruikt, want daarin staan de paginanummers van het Engelse origineel in de marge vermeld. Onmisbaar voor iedereen die een diepgaande studie van HPB s meesterwerk wil maken. 16 x 23 cm isbn paperback 17, blz. isbn gebonden 25,00

7 5 Een introductie tot De geheime leer H.P. Blavatsky In dit boek zijn fragmenten opgenomen uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer. Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer. Deze herziene druk is voorzien van een verklarende woordenlijst. 15 x 22 cm, 128 blz. isbn paperback 10,00 Een toelichting op De geheime leer H.P. Blavatsky Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beant woordde H.P. Blavatsky vragen over de betekenis van passages uit De geheime leer (1:65-136) over ruimte, universeel denkvermogen, het mysterie van fohat (de kracht van het goddelijke denk - vermogen), tijd en duur, be wustzijn en materie, en de evolutie van de kosmos. Dit boek bevat haar verhelderende toelichtingen. Bijzonder waardevol is het gedeelte over dromen. 16 x 24 cm, 135 blz. isbn gebonden 14,00

8 6 Theosophical University Press Agency De stem van de stilte H.P. Blavatsky Ik geloof dat dit boek van grote betekenis is geweest voor mensen die op zoek waren naar de wijsheid en het mededogen van het pad van de bodhisattva. 14de Dalai Lama 13 x 18 cm, 135 blz. isbn gebonden 13,75 De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het Boek van de gulden voorschriften, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza s van Dzyan waarop De geheime leer is gebaseerd. Ze maakt duidelijk wat het essentiële verschil is tussen de twee paden van spirituele volmaking. Het ene wordt gevolgd door hen die de waarheid alleen voor hun eigen verlichting zoeken; het andere door mensen die vooral worden gedreven door mede - dogen en de vurige wens om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren. De sleutel tot de theosofie H.P. Blavatsky 15 x 22 cm, 402 blz. isbn paperback 15,00 isbn gebonden 20,00 Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een een voudiger uiteen zetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-ant woord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahåtma s? Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

9 7 HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky Sylvia Cranston Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Onschatbaar bronmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald. Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van één belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken. 16 x 24 cm, 693 blz. isbn gebonden 29,50 H.P. Blavatsky en de theosofische beweging Charles J. Ryan Door zijn schets van haar idealen, haar manier van werken en de belangrijkste gebeurtenissen in haar leven werpt Ryan een ander licht op HPB. We lezen over de moeilijkheden die zij als licht - brenger ondervond, en die ze met grote moed en onzelf zuchtigheid onder ogen zag. Ze gaf be langeloos alle tijd van haar leven aan haar taak om de oude wijsheid opnieuw onder de aandacht van de mensheid te brengen. 15 x 22 cm, 421 blz. isbn gebonden 20,00

10 8 Theosophical University Press Agency H.P. Blavatsky en de SPR Vernon Harrison 15 x 23 cm, 120 blz. isbn gebonden 14,00 In 1885 publiceerde de Society for Psy chical Research een rapport, geschreven door Richard Hodgson, waar - in Mw. Blavatsky werd gebrandmerkt als een van de meest begaafde, vindingrijke en interessante bedriegers in de geschiedenis. Blavatsky werd o.a. beschuldigd van het schrijven van vervalste brieven van de meesters. In april 1986 publiceerde het Journal van de SPR een kritische analyse van het Hodgson Rapport door dr. Vernon Harrison, lid van de SPR en expert op het ge bied van handschriften en vervalste documenten, waaruit duidelijk blijkt dat deze beschuldiging onterecht is. Hij concludeert dat het rapport vol staat met vermoedens die als feiten worden gepresenteerd, onbevestigde verklaringen van onbekende getuigen, willekeurig geselecteerd bewijsmateriaal en volslagen onjuistheden. Occulte verhalen H.P. Blavatsky en W.Q. Judge 13 x 19 cm, 256 blz. isbn paperback 14,00 Occulte verhalen neemt ons mee naar de Yamaboe - shi s in Japan, de sjamanen in Siberië, de derwisjen in Turkije, de witte magiërs van Ierland en de yogi s en rishi s van India. Daarnaast worden er bijzondere gebeurtenissen beschreven die zich afspelen in Spitsbergen, Servië, Venezuela, Frankrijk en Duitsland. De verhalen zijn niet alleen fascinerend, spannend en soms schokkend, maar laten ook zien dat de natuur een verborgen kant heeft, die door sommige mensen wordt begrepen en beheerst. Het astrale gebied, astrale wezens, occulte krachten, astrale reizen, helderziendheid, zwarte magie, het astrale lichaam, karma en reïncarnatie zijn enkele thema s die in deze verhalen zijn verwerkt.

11 9 De mahatma brieven aan A.P. Sinnett Samengesteld door A. Trevor Barker Toen de Theosophical Society pas was opgericht kwam HPB vaak in het nieuws. In India liet A.P. Sinnett, redacteur van een Engelse krant aldaar, haar weten dat hij haar leraren, de mahåtma s, graag enkele vragen zou willen stellen en of zij zou willen bemiddelen. De hieruit voortvloeiende correspondentie geeft een enorme schat aan infor ma tie over het leven van deze mystici aan de andere kant van de Himalaya. De brieven bevatten uiteenzettingen over filosofie, ethiek en het spirituele leven en geven blijk van openhartigheid, sympathie, geduld en een sterk gevoel voor humor. De originelen van deze brieven worden bewaard in de British Library in Londen. 16 x 23 cm, 636 blz. isbn gebonden 25,00 Gecombineerde chronologie Te gebruiken bij De mahatma brieven aan A.P. Sinnett en The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett Margaret Conger In deze chronologie wordt, voor zover mogelijk, de juiste volgorde gegeven waarin de brieven van de mahåtma s en die van HPB aan A.P. Sinnett werden geschreven en ontvangen. Door ze in die volgorde te lezen krijgt de lezer een beter inzicht in de correspondentie. Bovendien bevat deze uitgave twee belang rijke en indrukwek kende brieven die in de twee bovengenoemde boeken niet zijn opgenomen: de eerste brief van mahåtma KH aan A.O. Hume, een Engelse ambtenaar in India, en de opvatting van de chohan, de chef van de adepten, over de Theosophical Society. 15 x 22 cm, 49 blz. isbn paperback 5,00

12 10 Theosophical University Press Agency Theosofische inzichten Artikelen van W.Q. Judge 16 x 23 cm, 717 blz. isbn gebonden 39,50 William Quan Judge ( ), medeoprichter van de Theosophical Society, had het talent om moeilijke filosofische onderwerpen in begrijpelijke taal uiteen te zetten en aan te geven welke waarde ze voor ons dagelijks leven hebben. Theosofische inzichten bevat nieuwe vertalingen van zo n 120 artikelen geschreven door Judge. De meeste zijn afkomstig uit het door hem geredi - geerde tijdschrift The Path. Dit tijdschrift was bedoeld om het oude pad naar universele broederschap aan te geven, en H.P. Blavatsky noemde het tijdschrift zuivere buddhi of inzicht. Twee door Judge geschreven overzichten van de theosofie Echo s uit het Oosten en Theosofie in vogelvlucht zijn ook opgenomen. Achterin staan een biografische schets over het leven van Judge en een uitgebreide index. Oceaan van theosofie W.Q. Judge 13 x 20 cm, 215 blz. isbn paperback 14,50 W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; spiritisme, paranormale vermogens en verschijnselen. Zijn uiteenzettingen over de bewustzijnstoestanden na de dood in kamaloka en devachan zijn bijzonder verhelderend.

13 11 Brieven die me hebben geholpen W.Q. Judge Deze verzameling brieven van Judge laat zien welke beproevingen de oprechte zoeker op het spirituele pad ontmoet en hoe moeilijkheden kunnen worden overwonnen. Telkens opnieuw moedigt Judge ons aan om onopvallend maar standvastig onze medemens te helpen. Er worden tal van hints en goede raad gegeven aan diegenen die tijdens hun innerlijke zoektocht kennismaken met nieuwe en onbekende gebieden van ervaring en bewustzijn. 13 x 20 cm, 272 blz. isbn paperback 14,50 Licht op het pad & Door de gouden poort Mabel Collins Licht op het pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voor schriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud zo krachtig zijn dat ze vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien. Door de gouden poort bevat raadgevingen die als een verdere toelichting kunnen worden gezien bij Licht op het pad. De titels van de hoofdstukken zijn veelzeggend: het zoeken naar genot; het mysterie van de drempel; de eerste poging; de betekenis van pijn; het geheim van kracht. 13 x 19 cm, 200 blz. isbn gebonden 14,00

14 12 Theosophical University Press Agency De goden wachten op ons Katherine Tingley 13 x 20 cm, 180 blz. isbn paperback 12,50 Dit boek is samengesteld uit Katherine Tingley s toe spraken, die ze baseerde op eigen ervaring, esoterisch inzicht, gezond verstand en een grote liefde voor de mensheid. Ze legt de nadruk op het belang van een liefdevolle en verstandige op voeding, wereldvrede, bevrij ding van dogma s, hervorming van het strafrecht, en de verantwoor de lijk heid van ieder van ons voor zichzelf en voor anderen. Het verslag van haar ontmoeting met een meester in Darjeeling bevat waardevolle suggesties voor het spirituele leven dat vóór ons ligt. Theosofie: het pad van de mysticus Katherine Tingley 14 x 20 cm, 172 blz. isbn gebonden 10,00 De schrijfster doet in eenvoudige en directe taal een beroep op ons om onszelf te zijn, ons hogere zelf, en op ons innerlijke vermogen om ons eigen karakter en leven te vormen. Zelf beheersing en zelf on derzoek, discipline en dienst baarheid open en de weg naar ons hogere zelf en leiden ons naar een wereld van de geest waar we een diepere werkelijkheid vrij van alle uiterlijke schijn zullen vinden. Ze laat het licht van de theosofie schijnen op de betekenis van toneel, muziek, het gezinsleven en tal van maatschappelijke problemen.

15 13 Aspecten van de occulte filosofie G. de Purucker In korte toegankelijke artikelen komen allerlei onder werpen aan bod die verband houden met de geheime kennis uit de oudheid. De auteur graaft diep in de leringen van de klassieke tradities van Azië en het Midden-Oosten en licht de betekenis ervan toe. Onderwerpen die onder meer aan bod komen: kome ten en meteoren, mensen en apen, de krachten van het heelal, vereisten voor het chelaschap, onsterfelijkheid en con tinuïteit; en meer dan 300 bladzijden met korte vragen en antwoorden over ethiek, wetenschap, filosofie en religie, zoals: Heeft Jezus geleden? Incarneren wij ooit als dieren? Hoe kan men zijn goeroe vinden? Is hypnose ooit gerechtvaardigd? Is de zon heet of koud? 15 x 23 cm, 814 blz. isbn gebonden 34,50 De esoterische traditie G. de Purucker De basisgedachten in De geheime leer van Blavatsky omvatten de beginselen van een wijsheid die veel ouder is dan de Veda s van India, de oudste geschriften ter wereld. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver uiteengezet. De grote vooruitgang in het wetenschap pelijke en religieuze denken over de mens en het heelal sinds de tijd van Blavatsky vormt de achtergrond voor de toelichting in dit boek. Symboliek en mystiek, de mysteriën van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de relatie tussen wetenschap en esoterie komen aan bod. Tevens wordt uitgebreid besproken hoe het reïncarnatie proces in zijn werk gaat. 15 x 23 cm, 754 blz. isbn gebonden 36,00

16 14 Theosophical University Press Agency Beginselen van de esoterische filosofie G. de Purucker 15 x 23 cm, 676 blz. isbn gebonden 32,50 Hoewel H.P. Blavatsky s Geheime leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theo - sofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overwel digend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duide lijke toelichting van HPB s meesterwerk. Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie funda mentele grond stellingen waarop Blavatsky s boek is ge baseerd, geeft De Purucker commentaar op belang rijke passages uit dit werk. Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaans geschiedenis van de kosmos en van de mens. Occulte woordentolk G. de Purucker 14 x 21 cm, 252 blz. isbn gebonden 17,50 Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toe lich tingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatåra, mahåtma, karma, måyå, bodhisattva, dharma, svabhåva, manvantara en pralaya, parabrahman en mûlaprakriti, wordt de theosofische literatuur een stuk begrijpelijker. Ook termen zoals ronde, zelf, ziel, ego, wortelras, kosmos en elementaal worden verklaard. De Occulte woordentolk bevat ruim driehonderd trefwoorden.

17 15 Bron van het occultisme G. de Purucker Een moderne presentatie van de oude universele wijs heid, gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky. Onderwerpen die o.a. worden besproken: Discipline, inwijding en het spirituele pad De twaalf heilige planeten Tijd, ruimte en het grenzeloze Onzichtbare werelden en hun bewoners Erfelijkheid, karma en ziekte Spirituele verlichting tegenover psychische illusies Boeddha s, avatåra s en de hiërarchie van mededogen Bewustzijnstoestanden na de dood Het proces van wederbelichaming Overeenkomsten tussen kosmische en menselijke beginselen Het ontstaan, de opbouw en de bestemming van heelallen en zonnestelsels Het heelal, een levend organisme levensgolven en circulaties in de kosmos 15 x 23 cm, 848 blz. isbn gebonden 32,50 Mens en evolutie G. de Purucker Er zijn eigenlijk maar twee manieren om naar evolutie te kijken: als ontwikkeling die van binnenuit plaatsvindt, of van buitenaf. Tegen woordig wordt vooral geloof ge hecht aan laatstgenoemde benadering, waarbij veel vra gen echter onbeantwoord blijven. De auteur maakt duidelijk dat bewustzijn als innerlijke drijvende kracht de ontbrekende schakel is zodat veel pro blemen uit de evolutietheorie kunnen worden opgelost. De schrijver laat aan de hand van wetenschappelijk en filosofisch materiaal zien dat we niet van de apen afstam men, maar zij van ons. 15 x 22 cm, 379 blz. isbn gebonden 17,50

18 16 Theosophical University Press Agency Dialogen van G. de Purucker Geredigeerd door Arthur L. Conger 15 x 23 cm 1133 blz., 2 delen isbn gebonden 47,50 In 1929 verzamelde G. de Purucker een kleine groep leerlingen om zich heen aan wie hij privé-onderricht gaf tot aan zijn dood in De leerlingen waren gebonden aan geheimhouding, maar De Purucker voorzag dat er een tijd zou komen dat de leringen zouden worden ge - publiceerd. In 1948 verscheen The Dialogues of G. de Purucker, het geredigeerde verslag van deze bijeen - komsten. Deze editie is een Nederlandse vertaling daarvan. De Purucker doet een beroep op de leerling (en de lezer) om een ruimere visie te ontwikkelen op de mens en de kosmos en neemt misverstanden over esoterische onderwerpen weg. Sommige vragen gaan over het spiri - tuele pad en esoterische training, andere over diepgaande leringen zoals de monadenleer en de tocht die de mens en andere entiteiten maken in een zich ontvouwend heelal. Levensvragen G. de Purucker 12 x 18 cm, 208 blz. isbn gebonden 15,00 In dit mooie boekje worden moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal besproken: het pad naar het hart van het heelal; ouderdom, ziekte en dood; de innerlijke god; egoïsme als de grote ketterij van afgescheid en - heid; liefde, het cement van het heelal; het chela-pad; en de boeddha s van mededogen. De sterke mens is hij die liefheeft, niet hij die haat. De zwakke mens haat omdat hij beperkt en klein is. Hij kan het lijden en het verdriet van anderen niet zien of voelen en zelfs het standpunt van een ander niet begrijpen, wat toch gemakkelijk is. Maar de mens die liefheeft ziet zijn verwantschap met alle wezens (blz. 120).

19 17 Wind van de geest G. de Purucker De schrijver moedigt ons aan om door de uiterlijke schijn heen te dringen en achter het tijdelijke het eeuwige te zien, want in en achter de onrust van deze tijd ligt kracht, geestelijke kracht. Thema s die onder meer worden besproken: lot en vrije wil; ver dwenen continenten en onze Atlantische erfenis; gezond verstand in het gezin; de spirituele waarde van altruïsme; het maken van fouten; drie stadia van het waarnemen van de waarheid; de orakels uit de oudheid; het overwinnen van angst; hoe kan men reïn carnatie bewijzen? Het boek besluit met een lezing getiteld Aham asmi parabrahma ik ben parabrahma, het grenzeloze. 14 x 21 cm, 363 blz. isbn paperback 17,00 De vier heilige jaargetijden G. de Purucker De keerpunten in de baan van de zon de winter- en zomersolstitia, lente- en herfstnachteveningen werden in oude beschavingen als belangrijke gebeurtenissen be schouwd. In de oude tradities wordt vermeld dat deze vier punten in het jaar met inwijdingen van mensen en af dalingen van goden verband hielden. De Purucker laat zien wat de menselijke en kos - mische betekenis is van de specifieke inwijdingen die bij elk van deze seizoenen horen. Hij moedigt ons aan hierover alvast na te denken, en ons voor te bereiden, want eens zal het onze beurt zijn om zulke grootse avonturen te beleven. 12 x 19 cm, 100 blz. isbn gebonden 9,00

20 18 Theosophical University Press Agency Mens, vonk der eeuwigheid James A. Long 13 x 20 cm, 247 blz. isbn paperback 15,00 Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Wat is het doel van het leven? Mens, vonk der eeuwigheid verkent deze vragen met als uitgangspunt dat verdieping van ons inzicht altijd mogelijk is. James Long benadrukt dat er een gemeenschappelijke bron van spirituele ideeën bestaat, en wanneer we deze ideeën toepassen, zullen ze een werkzame kracht in ons leven worden. Onderwerpen die aan bod komen: het streven naar bevrijding alleen voor jezelf of om alle wezens te dienen; geweten en intuïtie; de zes deugden uit het boeddhisme; de Gulden Regel; erfelijkheid en milieu; onze goddelijke vermogens; karma, vrije wil en lot; na de dood nieuw leven. James A. Long Tourverslagen 1951 De Tourverslagen 1951 bevatten de verslagen van bijeenkomsten die door James A. Long werden gehouden met leden in Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland en Wales nadat hij de leiding van de Theosophical Society op zich had genomen. Long noemde de bestuursperiode van zijn voorganger vaak een overgangsperiode van het ontvangen naar het geven van theosofie. Hij zei dat zijn eigen periode een voortzetting zou zijn van deze overgang en zo goed als we kunnen, een voorbeeld van praktische toepassing van theosofie. De verslagen bevatten daarom veel aanwijzingen om theosofie beter in praktijk te kunnen brengen. Dit materiaal werd oorspronkelijk alleen gegeven aan leden van de Theosophical Society en wordt nu voor het eerst openbaar gemaakt in licht geredigeerde vorm. Alleen online beschikbaar:

21 19 Duizend lichten aansteken Een theosofische visie Grace F. Knoche Duizend lichten aansteken geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijk bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onder - werpen zoals reïncarnatie, evolutie, dood en ziekte, karma en mededogen, het ontwaken van het denkvermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan zowel de waarde als de tekortkomingen van verschillende religieuze en wetenschappelijke op vattingen en programma s voor zelfontwikkeling. Dit boek legt de nadruk op de praktische toe - passing van de theosofische filosofie in ons dagelijks leven en keert steeds terug naar de basisgedachte van universele broederschap. 14 x 21 cm, 255 blz. isbn paperback 15,00 Kolonel Arthur L. Conger Alan E. Donant Kolonel Conger gaf leiding aan de Theosophical Society van 1945 tot Deze biografische studie beschrijft zijn opleiding, militaire carrière en theosofische activiteiten. Oorspronkelijk is deze studie in het tijdschrift Theosophical History verschenen, maar deze editie is herzien en uitgebreid. Diegenen die zoeken naar meer inzicht in deze periode van de theosofische geschiedenis of die het leven willen verkennen van een opmerkelijke figuur zullen dit boekje zeker waarderen. Alleen online beschikbaar:

22 20 Theosophical University Press Agency Theosofie in de qabbālāh Grace F. Knoche 14 x 21 cm, 191 blz. isbn paperback 14,00 Wat zijn de essentiële leringen van de qabbålåh, de joodse esoterische wijsheid die gedurende duizenden jaren van leraar aan leerling is overgedragen? In deze heldere presentatie richt Grace F. Knoche zich op de belangrijkste qabbalistische thema s: de emanatie van het heelal, de s fîrôth-levensboom en zijn symboliek betreffende de kosmos en de mens, de vier werelden van schepping, de vier Adams of hemelse archetypen, en de samengestelde structuur van ons wezen in relatie tot slaap, dood en inwijding. Hoewel Theosofie in de qabbålåh met wetenschappelijke nauwkeurigheid is geschreven, richt het zich op een breed publiek. Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan. De mysteriescholen door de eeuwen heen Grace F. Knoche 13 x 18 cm, 120 blz. isbn paperback 10,00 Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van de mysteriescholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een universele bron. Tot de besproken onderwerpen behoren de grote en kleine mysteriën, inwijdingsgraden, wegen van inwijding, de broederschap van mededogen en de mysterie - scholen van nu.

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke editie van 1889, met inbegrip van de Woordenlijst (die in H. P. B. s tweede editie verscheen) en een nieuwe index. DE SLEUTEL TOT

Nadere informatie

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS MENS en MENS en G. de PURUCKER THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS Pasadena, Den Haag, München Oorspronkelijke titel: Man in Evolution Second and revised edition Geredigeerd door Grace F. Knoche G. de Purucker

Nadere informatie

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha Sangharakshita Wat is de Dharma? Naar het Nederlands vertaald en uitgegeven door Stichting de 3 juwelen, Amsterdam, met toestemming van Sangharakshita

Nadere informatie

A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?

A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? Het is niet belangrijk waar, wanneer, of hoe u deze brochure in handen hebt gekregen; het gaat erom of de boodschap die erin vervat is, uw belangstelling opwekt.

Nadere informatie

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

de Theosofische Vereniging

de Theosofische Vereniging Waarom is er een Theosofische Vereniging? Fay van Ierlant Inleiding Voor de beantwoording van deze vraag is het zinvol om eens te kijken wat H.P. Blavatsky (HPB) zelf over dit thema heeft gezegd en geschreven.

Nadere informatie

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT 1 2 Reinder Bruinsma Het maakt wel uit wat je gelooft Uitgeverij Veritas - Huis ter Heide/Brussel 3 ISBN 90 6302 152 6 D 1995/0962/1 1995 Uitgeverij Veritas Vormgeving

Nadere informatie

TERUG NAAR DE BIJBEL

TERUG NAAR DE BIJBEL Kampen, 8 februari 2007 brief nr. 31 W E R K G R O E P TERUG NAAR DE BIJBEL Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten, Deze keer vindt u de brief misschien wel heel erg dik, een lees mogelijkheid

Nadere informatie

Hare Krishna Een manier van leven

Hare Krishna Een manier van leven Hare Krishna Een manier van leven Authentieke cultuur of nieuw fenomeen? Rita Bouwman (TaruŠyāmta dasi) Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van dit boek, kunt u contact opnemen met het Hare Krishnacentrum

Nadere informatie

Goed en kwaad. Greta Eedle

Goed en kwaad. Greta Eedle Goed en kwaad Greta Eedle Houd op kwaad te doen, leer om goed te doen. In de een of andere vorm, in verschillende bewoordingen bij verscheidene gebeurtenissen, is ons allemaal vanaf onze kindertijd dit

Nadere informatie

Doel van het leven. Fay van Ierlant

Doel van het leven. Fay van Ierlant Doel van het leven Fay van Ierlant Op 27 april 2014 en 10 mei 2014 werden in Naarden de Krishnamurti studiedagen gehouden. Hierbij de inleiding door Fay van Ierlant op zondag 27 april 2014. In de brochure

Nadere informatie

Kerstmis: het feest van de inwijding van de grote geboorte

Kerstmis: het feest van de inwijding van de grote geboorte LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz. 131-139 - 1 - Kerstmis: het feest van de inwijding van de grote geboorte B. Voorham Voor de één een gezellig samenzijn met de familie; voor de ander

Nadere informatie

In Memoriam Priester Jules Herbrink

In Memoriam Priester Jules Herbrink Maandbericht DIVERSEN In Memoriam Priester Jules Herbrink Op 26 september 2008 is overleden Jules Herbrink, priester in de Vrij-Katholieke Kerk. Jules werkte met hart en ziel in de kerkgemeente Zwolle.

Nadere informatie

Een publicatie van de

Een publicatie van de Waarom Boeddhisme? Een publicatie van de Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society Buddhist Maha Vihara 123, Jalan Berhala 50470 Kuala Lumpur, Maleisië Tel: 0060-3-22741141 / -22741886 Fax: 0060-3-22732570 E-Mail:

Nadere informatie

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt [Deze tekst is de vertaling van een proefschrift, dat de auteur in december 2013 voorlegde

Nadere informatie

door JAMES F. COPPEDGE, Ph.D.

door JAMES F. COPPEDGE, Ph.D. MOLECULAIRE BIOLOGIE EN DE WETTEN VAN DE KANSREKENING IN NIET-TECHNISCHE TAAL Een nieuwe benadering van het onderwerp, gebaseerd op opwindende recente ontdekkingen met betrekking tot proteïnes en DNA,

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Vooraf (2) De hongerspelen (3) Werknemer ontslagen (3)

Vooraf (2) De hongerspelen (3) Werknemer ontslagen (3) Vooraf (2) De hongerspelen (3) Werknemer ontslagen (3) NLP, een nieuwe godsdienst? (4) Bijbelse denkwijze (7) Op reis zonder prikkels (8) Dyslexie (9) Kansen en gevaren van tv en internet (10) De zorg

Nadere informatie

Een parel onder mystieke theosofische literatuur: Licht op het Pad

Een parel onder mystieke theosofische literatuur: Licht op het Pad Een parel onder mystieke theosofische literatuur: Licht op het Pad Femmie Liezenga Een van de klassiekers van theosofische literatuur die ons de weg naar het hart van ons Wezen wijst is Licht op het Pad.

Nadere informatie

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Rob Sacks interviewt David Godman

Rob Sacks interviewt David Godman David Godman is bekend geworden door Be As You Are, zijn bekende anthologie over de Leer van Sri Ramana Maharshi. Het boek wordt alom geraadpleegd als men iets over zijn Leer wil weten. Niet veel mensen

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx

Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN Xxx U hebt ongetwijfeld gemerkt dat de mensheid verward en verbijsterd is aan het begin van dit derde millennium. De enorme vooruitgang die zij bereikt heeft

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Documentatie over alfatraining

Documentatie over alfatraining Documentatie over alfatraining 1 Inleiding 2 Alfatraining en het onderbewustzijn 3 De oorsprong van de alfatraining 4 Hersengolffrequenties 5 Opbouw en basis van de training 6 Praktisch gebruik in het

Nadere informatie

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 1 Voorjaar 2012 Jezus volgen is niet vrijblijvend Inhoudsopgave Van de

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie